دختران تبریز حجاب از سر گرفتند!

بنا به اخباری که سازمان جوانان کمونیست دریافت کرده در شب جمعه 27 خرداد در منطقه ولیعصر تبریز طی تظاهرات مردم علیه رژیم اسلامی و انتخاباتش، جمعی از زنان و دختران حجاب ها را از سر گرفتند که با وحشیگری  نیروهای انتظامی روبرو شدند. تعدادی از جمعیت نیز در دفاع از آنها به زد و خورد با عوامل رژیم پرداختند. بنا به گزارشات دریافتی دهها نفر از جمله تعدادی از زنان و دختران دستگیر شده و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. در این تظاهرات بنا به برخی گزارشات تعدادی از شرکت کنندگان عکس های منصور حکمت را در دست داشتند.

سازمان جوانان کمونیست مردم و جوانان مبارز تبریز را به مبارزه برای آزادی فوری دستگیر شدگان فرا میخواند. ما همه زنان و دختران را فرامیخوانیم تا همچون جوانان تبریز حجاب اسلامی را عملا ملغی کنند. پایه های این رژیم بر زن ستیزی و آپارتاید جنسی قرار دارد و برگرفتن حجاب سرتاپای وجود ننگین رژیم اسلامی را به لرزه در خواهد آورد.

 

درود بر جوانان تبریز!

زنده باد منصور حکمت!

گسترده باد مبارزه مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی !

زنده باد انقلاب، زنده باد آزادی و برابری، زنده باد حکومت کارگری!

 

سازمان جوانان کمونیست

29 خرداد 1385، 19 ژوئن 2005

بازگشت به صفحه اطلاعيه ها

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب