نوشته ها و مصاحبه هايى پيرامون انشعاب بخشى از کميته مرکزى حزب

 

 

 

 

 

بيانيه حزب کمونيست کارگرى ايران

پيرامون انشعاب بخشى از کميته مرکزى

 

برنامه ويژه تلويزيون انترناسيونال پيرامون انشعاب بخشى از کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران

 

Special TV International English Programme on the recent Split of the Worker-communist Party of Iran

Interview with Hamid Taqvayee

September 10, 2004

 

Special TV International English Programme on the Political Differences in the Worker-communist Party of Iran and the recent Split of a right-wing bloc

Interview with Azar Majedi

September 4, 2004

 

سخنرانى حميد تقوائى، ليدر حزب کمونيست کارگری، در مورد اختلافات درون حزب و کناره گيری جمعی از اعضای کميته مرکزی حزب  پالتاک به تاريخ ۲۱ اوت  ۲۰۰۴ - ۳۰ مرداد  ۱۳۸۳

 

مصاحبه راديو انترناسيونال با حميد تقوايی، ليدر حزب کمونيست کارگری، در مورد جدايی ٢٤ نفر از کميته مرکزی 

۲۴ اوت  ۲۰۰۴ - ۳ شهريور  ۱۳۸۳

 

 

پاسخ آذر ماجدى، رئيس دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران به دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق 

* * * * *

اطلاعيه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق

 

 

نامه سرگشاده حميد تقوايى به رفيق ريبوار احمد، ليدر حزب کمونيست کارگرى عراق در  رابطه با حمايت از انشعابيون از حزب کمونيست کارگرى ايران، ( نامه شماره ۱)

* * * * *

پاسخ ريبوار احمد ، ليدر حزب کمونيست کارگرى عراق به نامه سرگشاده حميد تقوايى،  ( نامه شماره ۱)

* * * * *

پاسخ حميد تقوايى به نامه سرگشاده مورخ ٢٧ اوت رفيق ريبوار احمد، ليدر حزب کمونيست کارگرى عراق، ( نامه شماره ۲)  

* * * * *

پاسخ ريبوار احمد، ليدر حزب کمونيست کارگرى عراق به نامه دوم حميد تقوايى، 

( نامه شماره ۲)

 

انترناسيونال ۵۲ ضميمه، در پاسخ به بيانيه ۲۱ نفر

 

اسناد مباحث درونى حزب کمونيست کارگرى ايران

http://www.anternasional.com/bahs-hkk.htm


اطلاعيه برگزارى کنگره ۵ حزب کمونيست کارگرى ايران

پنجمين کنگره حزب کمونيست کارگرى ايران در روزهاى ١٨ و ١٩ سپتامبر ٢٠٠٤ برگزار خواهد شد. اين يک کنگره فوق العاده است که بدنبال مطرح شدن مباحث و اختلاف نظر در رهبرى حزب حول مسائل سياسى متعدد مربوط به انقلاب و استراتژى تصرف قدرت سياسى و بمنظور به سرانجام رساندن اين مباحثات تشکيل ميشود.   ادامه .......

* * * * *

Fifth Congress of the Worker-communist Party of Iran


 قرارها و قطعنامه هاى پيشنهادى به کنگره ۵

 


منشعبين و بيانيه دست راستى و مک کارتيستى، اصغر کريمى

بيانيه ٢١ نفر، بيانيه "برون رفت" از حزب کمونيست کارگرى!، آذر ماجدى

سندى تازه براى آرشيوى کهنه، (در باره بيانيه ٢١ عضو کميته مرکزى)، محسن ابراهيمى

اين بيانيه ضد حزبى‌- ضد کمونيستى را پس بگيريد! خليل کيوان


منصور حکمت يکبار ديگر پيروز شد!

  نامه اى خطاب به اعضا و فعالين حزب در ايران، حميد تقوايى

فرار از کنگره

  در نقد بيانيه کناره گيرى منشعبين، حميد تقوايى

برعکس نهند نام زنگى کافور

  نظرى بر اطلاعيه اعلام موجوديت حزب منشعبين، حميد تقوايى 

پيرامون جدائى در حزب، گفتگوى همراه شماره ٩ با اصغر کريمى

حزب کمونيست کارگرى از يک مصاف سرنوشت ساز پيروز بيرون آمد!، على جوادى

 نامه حميد تقوايى به اعضا و فعالين سازمان جوانان کمونيست

عروج و خروج راست از حزب کمونيست کارگرى، فاتح بهرامى

شکست راست در حزب کمونيست کارگرى -  پيرامون جدايى بخشى از اعضاى کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى، على جوادى - آذر ماجدى

کنگره پنجم، پاسخ راست! مصطفى صابر


احزاب را بايد با مواضع سياسيشان ارزيابى كرد! در باره روش بر خورد حزب عراق به انشعاب اخير، محسن ابراهيمى

يک هشدار! به رفقاى حزب کمونيست کارگرى عراق، مصطفى صابر

به رفيق امجد غفور،  يک بار ديگر با صداى بلند!، مصطفى صابر


 اطلاعيه ها

بيانيه حزب کمونيست کارگرى ايران پيرامون انشعاب بخشى از کميته مرکزى

* * * * *

ترميم هيئت دبيران حزب کمونيست کارگرى

* * * * *

 اطلاعيه درمورد بازسازى کميته کردستان و شوراى کادرهاى کردستان حزب کمونيست کارگرى ايران

* * * * *

 دعوت از حزب کمونيست کارگرى عراق به کنگره پنجم حزب کمونيست کارگرى ايران

* * * * *

کميته هاى کشورى حزب کمونيست کارگرى در بريتانيا و نروژ ترميم شدند

تشکيلات خارج حزب

نامه هاى رسيده از ايران

 

سخنرانى ها و مقالاتى از منصور حکمت

 

حزب و قدرت سياسى

منصور حکمت

حزب و جامعه

 از گروه فشار تا حزب سياسى

منصور حکمت

آيا پيروزى کمونيسم در ايران ممکن است؟

 سخنرانى منصور حکمت در انجمن مارکس لندن

جنبش سلبى و اثباتى

 حميد تقوايى و منصور حکمت

قطعنامه درباره اوضاع سياسى ايران

 سخنرانى منصور حکمت  در کنگره سوم - ١٤ اکتبر ٢٠٠٠

دولت در دوره هاى انقلابى

منصور حکمت

ما مى تونيم سه ميليون نفر را بسيج کنيم و قدرت را بدست بگيريم

منصور حکمت در گفتگو با کيومرث نويدى

طرح سازماندهى رهبرى حزب

 مصوب پلنوم ١٤ کميته مرکزى

(سپتامبر ٢٠٠١)

 

نوار جلسه دفتر سياسى، اکتبر ۲۰۰۲،  درباره مباحث مربوط به حزب و سرنگونى جمهورى اسلامى

  بخش اول     -     بخش دوم

 

 

 

 

               صفحه اول