حکم اعدام شهلا جاهد تائيد شد!

روز دوشنبه ١٠ ژانويه وکيل شهلا جاهد اعلام کرد که حکم اعدام وى به تائيد ديوان عالى حکومت اسلامى رسيده و اين حکم به وکيل وى ابلاغ شده است.

بدين ترتيب زمينه براى اجراى حکم اعدام شهلا جاهد فراهم تر شده و جمهورى جنايت اسلامى ممکن است بهمين زودى وى را اعدام کند. در طى روزها و هفته هاى گذشته، بيش از ١٨ نفر در ايران به اعدام محکوم شده اند. از جمله خالد حردانى، شهرام پور منصورى، فرهنگ منصورى، ليلا مافى و کبرا رحمانپور، چندين جوان ١٨ ساله، يک زن وشوهر و يک نفر افغانستانى محکوم به اعدام را، خطر اعدام تهديد ميکند. در مواردى، جمهورى اسلامى حتى اسامى دقيق محکومين به اعدام را اعلام نميکند. و ما دقيقا نميدانيم اسامى اين افراد و مشخصات آنها چيست. کميته بين المللى عليه اعدام براى نجات جان محکومين به اعدام، احتياج فورى به اطلاعات دقيق و اسامى و عکس آنها دارد، که بدين وسيله از همگان دعوت ميکنيم براى دريافت اطلاعات دقيق افراد محکوم به اعدام به ما کمک کنند.

ممکن است طى روزهاى آتى، حکومت اسلامى در مراکز شهرها، جوخه هاى دار سازمان داده و تعداد ديگرى را به قتل برساند.

کميته بين المللى عليه اعدام، ضمن محکوم کردن شديد اين اعمال وحشيانه حکومت اسلامى، از همه نهادهاى مدافع حقوق انسانى دعوت ميکند به اين رفتار بيشرمانه حکومت فورا اعتراض کنند.

کميته بين المللى عليه اعدام فراخوان به برگزارى ميتينگهايى در کشورهاى مختلف داده است، که بدين وسيله از همه شما دعوت ميکنيم که در اين ميتينگهاى اعتراضى بر عليه احکام و مجازات اعدام شرکت کنيد.

کميته بين المللى عليه اعدام

١٠ ژانويه ٢٠٠٥

تلفن تماس : ٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣

ايميل : minaahadi@aol.com

بازگشت به صفحه کمپين

به عضويت حزب درآئيد

بازگشت به صفحه اول

ورود به سايت فارسي حزب