حزب کمونیست کارگری ایران
  http://www.wpiran.org
 

 اسناد مصوب پلنوم های کمیته مرکزی حزب

 


پلنوم۴۴

۱۸ نوامبر ۲۰۱۵، ۲۷ آبان ماه ١٣٩۴

(اطلاعیه پایانی و اسناد مصوب پلنوم ۴۴ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران (نوامبر ۲۰۱۵

قطعنامه درمورد وضعیت سیاسی ایران پس از توافقات هسته ای

قطعنامه در مورد چرخش شرایط جهانی به چپ و نقش تعیین کننده کمونیستها

قطعننامه در مورد جنبش کارگری

قرار در مورد سمینارهای نقد کمونیستی جهان سرمایه داری

پلنوم ٤٢

١٨ و ١٩ اكتبر ٢٠١٤

(در خلال كنگره نهم)

* کنگره نهم تعداد ٦١ نفر را بعنوان اعضاى کميته مرکزى انتخاب کرد، و پلنوم ٤٢ تعداد ٢٣ نفر را بعنوان اعضاى دفتر سياسى انتخاب کرد.
اسامى اعضاى کميته مرکزى و دفتر سياسى در اطلاعيه پايانى کنگره نهم آمده است.

پلنوم ٤١

٧ و ٨ دسامبر ٢٠١٣

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ٤٠

١ و ٢ ژوئن ٢٠١٣

* اطلاعیه پایانی
* قطعنامه درباره تقویت و متعین کردن صف انقلاب

پلنوم ٣٩

١٥ و ١٦ دسامبر ٢٠١٢

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ٣٨

٧ و ٨ ژوئیه ٢٠١٢

* اطلاعیه پایانی
* قطعنامه در مورد سیاست دولتهای غربی و محور روسیه- چین در قبال جمهوری اسلامی

پلنوم ٣٧

٢٥ و ٢٦ فوریه ٢٠١٢

(در خلال کنگره هشتم)

* کنگره هشتم تعداد ٦١ نفر را بعنوان اعضاى کميته مرکزى انتخاب کرد،

و پلنوم ٣٧ تعداد ٢١ نفر را بعنوان اعضاى دفتر سياسى انتخاب کرد.

اسامى اعضاى کميته مرکزى و دفتر سياسى در اطلاعيه پايانى کنگره هشتم آمده است.

پلنوم ٣٦

٤ و ٥ ژوئن ٢٠١١

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد نتایج و تاثیرات جهانی انقلابات خاورمیانه و شمال آفریقا

* قطعنامه در مورد پیشرویهای تازه جنبش کارگری و اقدامات عاجل برای تثبیت و گسترش آن

* قرار درباره منشور سرنگونی

پلنوم ٣٥

٢٧ و ٢٨ نوامبر ۲۰۱۰

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد موقعیت جمهوری اسلامی در شرایط حاضر

پلنوم ۳۴

۵ و ۶ ژوئن ۲۰۱۰

* اطلاعيه پايانى

* قطعنامه درباره روند انقلاب در ایران

* قطعنامه درباره آزادیهای بی قید و شرط سیاسی

پلنوم ۳۳

۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۹

(در خلال کنگره هفتم)

* کنگره هفتم تعداد ۶۴ نفر را بعنوان اعضاى کميته مرکزى انتخاب کرد،

و پلنوم ۳۳ تعداد ۲۶ نفر را بعنوان اعضاى دفتر سياسى انتخاب کرد.

اسامى اعضاى کميته مرکزى و دفتر سياسى در اطلاعيه پايانى کنگره هفتم آمده است.

پلنوم ۳۲

۲۹  تا ۳۱ مه  ۲۰۰۹

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد انتخاب اجتماعی حزب بعنوان دولت آتی

* قطعنامه در مورد رابطه میان غرب و اسلام سیاسی پس از افول نئوکنسرواتیسم

پلنوم ٣١

٢٨ تا ٣٠ نوامبر ٢٠٠٨

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد جایگاه و اهمیت حزب

* قطعنامه در مورد بحران جهانی بورژوازی

* بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران خطاب به مردم ایران!

پلنوم ٣٠

۶ تا ۸ ژوئن ۲۰۰۸

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد ادامه كشاكش میان دولت آمریكا و جمهوری اسلامی و بحران حکومتی بورژوازی در ایران

* قرار در مورد منزوی کردن جمهوری اسلامی +
  (ضمیمه: پلاتفرم سیاسی در مورد طرد و منزوی کردن بین المللی جمهوری اسلامی)

پلنوم ٢٩

۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۰۷

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۲۸

نیمه دوم مه ۲۰۰۷

(در خلال کنگره ششم)

* کنگره ششم تعداد ۴۹ نفر را بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب کرد،
  و پلنوم بیست و هشتم تعداد ۲۱ نفر را بعنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب کرد.
  اسامی اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی در اطلاعیه پایانی کنگره ششم آمده است.

پلنوم ۲۷

نیمه اول فوریه ۲۰۰۷

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه درباره کسب قدرت سیاسی

* پلاتفرم عملی حزب برای کسب قدرت سیاسی

* موازین اساسنامه ای تشکیل و فعالیت فراکسیون در حزب

* قرار درباره عدم رسمیت فراکسیون

پلنوم ۲۶

نیمه اول اکتبر ۲۰۰۶

* اطلاعیه پایانی

 

پلنوم ۲۵

نیمه دوم آوریل ۲۰۰۶

* اطلاعیه پایانی

* بیانیه کمیته مرکزی حزب در مورد کشمکش میان دولت آمریکا و متحدینش با جمهوری اسلامی

* قرارهای مصوب: ١- مكمل آرایش بالا - ٢- قدردانی

پلنوم ۲۴

 

نیمه اول نوامبر ۲۰۰۵

* اطلاعیه پایانی

* وظایف و اولویتها

* طرح تکمیلی آرایش رهبری حزب

پلنوم ۲۳

نیمه اول ژوئیه ۲۰۰۵

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۲۲

نیمه دوم فوریه ۲۰۰۵

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۲۱

سپتامبر ۲۰۰۴ 
( در خلال كنگره پنجم )

* كنگره پنجم تعداد ۴۸ نفر را بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب كرد،  و
  پلنوم بیست و یکم تعداد ۱۵ نفر را بعنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب كرد.
  پلنوم تصویب كرد كه ۴۵ نفر بعنوان مشاور کمیته مرکزی انتخاب شوند.
  اسامی اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی در اطلاعیه پایانی کنگره پنجم آمده است.

پلنوم ۲۰

اواسط مارس ۲۰۰۴

* اطلاعیه پایانی

* قطعنامه در مورد ابراز وجود اجتماعی رهبران عملی و فعالین چپ (پلنوم كلیات را تصویب كرد)

* قطعنامه درباره طبقه کارگر و قدرت سیاسی

* اولویتها و جهت گیریها، پلاتفرمی برای رهبری حزب کمونیست کارگری ایران

پلنوم ۱۹

دسامبر ۲۰۰۳
( در خلال كنگره چهارم )

* كنگره چهارم ۴۶ نفر را بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب كرد، و
  پلنوم نوزدهم تعداد ۲۱ نفر را بعنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب كرد. حمید تقوائی بعنوان لیدر حزب انتخاب شد.
  پلنوم تصویب كرد كه ۴۵ نفر بعنوان مشاور كمیته مركزی انتخاب شوند.

پلنوم ۱۸

نیمه دوم سپتامبر ۲۰۰۳

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۱۷

اوایل مارس ۲۰۰۳

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۱۶

نیمه دوم اوت ۲۰۰۲

* اطلاعیه پایانی

* بیانیه پلنوم ١٦ در بزرگداشت منصور حکمت

* پیام پلنوم شانزدهم به آذر ماجدی

پلنوم ۱۵

اواسط مارس ۲۰۰۲

* اطلاعیه پایانی

* پیام پلنوم ١٥ کمیته مرکزی به منصور حکمت

پلنوم ۱۴

هفته اول سپتامبر ۲۰۰۱

* اطلاعیه پایانی

* طرح سازماندهی رهبری حزب

پلنوم ۱۳

نیمه دوم دسامبر ۲۰۰۰

* اطلاعیه پایانی

* قرارهای مصوب پلنوم سيزدهم

پلنوم ۱۲

نیمه دوم اكتبر ۲۰۰۰ 
( ۲ روز پس از  كنگره ۳ )

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۱۱

نیمه دوم فوریه ۲۰۰۰

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۱۰

نیمه دوم ژوئن ۹۹

* اطلاعیه پایانی

* قرارهای مصوب پلنوم دهم

پلنوم ۹

نیمه اول نوامبر ٩٨

* اطلاعیه پایانی

* قرار درباره ضرورت تشدید مبارزه علیه جریانات و حرکات اسلامی

پلنوم ۸

آوریل ۹۸ (در خلال كنگره دوم حزب)

* كنگره دوم ۲۵ نفر را بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب كرد، و
  پلنوم هشتم یك دفتر سیاسی ۷ نفره انتخاب كرد و نیز ۵ نفر را بعنوان مشاور دفتر سیاسی انتخاب كرد.
  اسامی اعضای منتخب در اطلاعیه پایانی کنگره دوم آمده است.

پلنوم ۷

نیمه دوم اكتبر ۹۷

* اطلاعیه پایانی

ژوئن ٩٧ * اطلاعیه پایانی نشست کمیته مرکزی (نشست غیر رسمی)

پلنوم ۶

نیمه اول اكتبر ۹۶

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۵

نیمه دوم فوریه ۹۶

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۴

اوائل سپتامبر ۹۵

* اطلاعیه پایانی

* اصول سازمانی حزب

پلنوم ۳

نیمه اول آوریل ۹۵

* اطلاعیه پایانی

پلنوم ۲

نوامبر ۹۴

* اطلاعیه پایانی

* برنامه حزب (یک دنیای بهتر)

* قرار درباره لزوم دخالت مستقیم در صحنه سیاسی عراق

* قرار درباره مخاطرات احتمالی در جریان سرنگونی رژیم اسلامی

پلنوم ۱

ژوئیه ۹۴
(در خلال كنگره اول حزب)

* كنگره اول ۲۱ نفر را بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب كرد، و
  پلنوم اول ۵ را بعنوان اعضای دفتر سیاسی و ِ۵ نفر دیگر را بعنوان اعضای علی البدل دفتر سیاسی انتخاب كرد.