حزب کمونیست کارگری ایران
  http://www.wpiran.org
 

 اسناد مصوب دفتر سیاسی حزب

 


   
٢٠١٤
اوت ٢٠١٤ * قرار درباره رفع تبعیض علیه همجنسگرایان، دوجنس گرایان وترنس جندرها
آوریل ٢٠١٤ * بیانیه حزب کمونیست کارگری درباره تخریب محیط زیست در ایران
٢٠١٣
نوامبر ٢٠١٣ * قطعنامه در مورد بحران جمهوری اسلامی بر متن شرایط جدید
اكتبر ٢٠١٣ * بیانیه دفتر سیاسی  پیرامون مساله ملی در کردستان و تحرکات ناسیونالیستی
ژانویه ٢٠١٣ * قطعنامه در مورد نیروهای اسلامی همسو با غرب
٢٠١٢
مه ٢٠١٢ * قرار درباره ضرورت گسترش مبارزات کارگری در تحولات سیاسی جاری در ایران
آوریل ٢٠١٢ * اوضاع سیاسی و جدال دو آلترناتیو طبقاتی در ایران
۲۰۱۰
نوامبر ۲۰۱۰ * قطعنامه در مورد فروپاشی اقتصادی رژیم و سیاست حذف یارانه ها
٢٠٠٩
سپتامبر ٢٠٠٩ * قطعنامه درباره انقلاب جاری در ایران
٢٠٠٧

اوت ٢٠٠٧

* قطعنامه در باره جنبش آزادی زن در ایران

مارس ۲۰۰۷

* قطعنامه در مورد شکست سیاسی دولت احمدی نژاد و بحران جمهوری اسلامی

٢٠٠٦

سپتامبر ۲۰۰۶

* قطعنامه در مورد جدال قدرت میان قطبهای تروریستی در خاورمیانه و مساله فلسطین

٢٠٠٥

نوامبر ۲۰۰۵

* قطعنامه دفتر سیاسی علیه فدرالیسم و مخاطرات ناشی از تنشهای قومی در جامعه

اوت ۲۰۰۵

* بیانیه دفترسیاسی  پیرامون نظام حكومتی در عراق 

* چگونه میتوان تروریسم اسلامی را نابود كرد؟

مه ۲۰۰۵

* قرار در مورد روز گرامیداشت منصور حكمت

آوریل  ۲۰۰۵

* قرار درباره محاکمه سران رژیم اسلامی و جلوگیری از غارت اموال مردم

فوریه  ۲۰۰۵

* قطعنامه دفترسیاسی در رابطه با تهدیدات نظامی آمریکا

ژانویه  ۲۰۰۵

* بیانیه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری علیه فقر

٢٠٠٤

اكتبر  ۲۰۰۴

* قطعنامه پیرامون تلاشهای جمهوری اسلامی  برای دستیابی به سلاحهای اتمی

* قرار در مورد شورا و جنبش شورائی

مارس ۲۰۰۴

* قطعنامه در مورد ابراز وجود اجتماعی رهبران عملی

٢٠٠٢

دسامبر ۲۰۰۲

* قطعنامه دفتر سیاسی حزب درباره تضمین حق مردم در تعیین نظام حکومتی آینده ایران

* منشور آزادیهای سیاسی

ژوئن ۲۰۰۲

* قطعنامه حزب درباره مساله فلسطین

مه ۲۰۰۲

* قطعنامه درباره باند انشعابی از کومه له

٢٠٠١

اكتبر ۲۰۰۱

* قطعنامه درباره اوضاع افغانستان

١٩٩٧

اكتبر  ۹۷

* قطعنامه د.س. درباره انتخاب خاتمی و عروج مجدد "اپوزیسیون طرفدار رژیم"

١٩٩٦

مه  ۹۶

* بیانیه دفتر سیاسی حزب: در محکومیت شعار فدرالیسم

١٩٩٥

ژوئن  ۹۵

* قرار دفتر سیاسی: ملاحظاتی بر جایگاه بحث سناریوی سیاه

١٩٩٤

نوامبر  ۹۴

* قطعنامه دفترسیاسی درباره حل مساله كرد در كردستان ایران