پنجشنبه٬ ٣٠  آبان ١٣٨٧ - ٢٠ نوامبر ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٩٦

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران

مدير کارخانه کيان تاير برکنار ميشود٬ دو ماه از طلب کارگران پرداخت ميگردد
روز دوشنبه ٢٠ آبان حدود ٨٠٠ نفر از کارگران کيان تاير (لاستيک البرز سابق) از ساعت هفت صبح در مقابل دفتر رياست جمهوري در چهار راه پاستور در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود تجمع کردند. اين تجمع عليرغم هواي باراني و سرد٬ چندين ساعت به طول انجاميد. کارگران پلاکاردهائي با خود داشتند که بر روي آنها از جمله نوشته شده بود: "ما هفت ماه است حقوق نگرفته ايم٬ آقاي وزير شما چطور؟"، "بابا نان ندارد٬ چرا؟". پلاکاردها و شعارهاي کارگران توجه مردم و رهگذران را به خود جلب کرده بود. کارگران شعار ميدادند "وعده وعيد نميخوايم حقمون را ميخوايم". سرمايه از روز ازل نبوده٬ سرمايه دار حق ما را ربوده٬ سرانجام ٢٥ نماينده کارگران براي مذاکره با مقامات مسئول به داخل دفتر احمدي نژاد رفتند و سپس يکي از آنها به ميان کارگران آمد و گفت ما اين تحصن را امروز تمام ميکنيم و اگر مذاکره نتيجه نداد دوباره تحصن خواهيم کرد. کارگران اعلام کردند اگر مذاکره به جائي نرسيد، به تحصن و تجمعات اعتراضي خود ادامه ميدهيم. بنا به گزارش در اين حرکت اعتراضي نيروي انتظامي نيز در محل نظاره گر بود و يکي از سربازان به کارگران گفته بود که به ما اطلاع داده اند که صبح محل را ترک نکنيم چون قرار است کارگران تحصن کنند.

تجمع اعتراضي کارگران کيان تاير بر اساس تصميم مجمع عمومي آنها که در روز يکشنبه ١٩ آبان برگزار شده بود٬ برپا گرديد. کارگران در آنجا تصميم گرفتند که تا تحقق خواستهايشان به تجمع خود در مقابل دفتر احمدي نژاد ادامه دهند و در صورت عدم رسيدگي به خواسته هايشان، همراه خانواده هاي خود دست به تجمع بزنند. كارگران علاوه بر تصميم گيري در مجمع عمومي، با ارسال اس ام اس هايي ساير همکاران خود را به شركت در اين تجمع فراخوان دادند. متن پيام ارسالي از اس ام اس چنين بود: "سلام، جهت احقاق حقوق قانوني از دست رفته مان فردا ٧ صبح مقابل رياست جمهوري تجمع مي نماييم، حضور شما همكاران سرنوشت ساز مي باشد." بدنبال اين تجمع و با گذشت بيش از ٤ ماه اعتصاب و مبارزه ٬ روز ٢٩ آبان حکم خلع مالکيت از شرفي کارفرماي کارخانه کيان تاير و واگذاري آن به شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي (شستا) به وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه ابلاغ گرديد. همچنين بنا به گزارش رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران (سايت اتحاد) دو ماه از ٧ ماه دستمزد معوقه آنان نيز به حسابي در بانک تجارت واريز شده است. قرار است پس از تهيه ليست و ارائه آن به بانک در طول هفته آينده، اين پول جهت پرداخت به کارگران به حساب امور مالي کارخانه واريز شود.

بعلاوه تمديد دفترچه هاي بيمه کارگران کيان تاير نيز که قطع شده بود اکنون به جريان افتاده است و کارگراني که بصورت انفرادي براي تمديد دفترچه هاي درماني خود به شعب سازمان تامين اجتماعي مراجعه ميکنند٬ دفترچه هايشان تمديد ميشود. نماينده هاي کارگران لاستيک البرز در حال حاضر در حال تهيه ليست تمامي کارگران براي ارائه به سازمان تامين اجتماعي هستند و اين ليست هفته آينده به سازمان تامين اجتماعي رد خواهد شد. اينها همه موفقيتهايي است که کارگران کيان تاير به اتکا مجمع عمومي و مبارزه متحد خود بدست آورده اند.
کارگران کيان تاير با برپايي مجمع عمومي٬ تصميم گيري در مجمع عمومي بر سر خواستهايشان٬ انتخاب نمايندگان خود در مجمع عمومي ٬ توانسته اند تا کنون مبارزات متحدي را به پيش برند و امروز بعد از موفقيت هاي اوليه اي که داشته اند٬ در موقعيت بسيار بهتري قرار دارند که نه تنها ٥ ماه دستمزد معوقه خود را نقد کنند٬ بلکه براي خواست افزايش دستمزد ها مبارزه کنند. نمايندگان کارگران کيان تاير از جمله کارگراني بودند که در مجمع فوق العاده اتحاديه آزاد کارگران ايران شرکت داشتند و در آنجا بر روي خواست افزايش دستمزدها تاکيد شد. برپايي منظم مجمع عمومي يک حلقه اساسي در متحد ماندن صف اين کارگران و مبارزه براي پيگيري خواستها و مطالباتشان است٬ بايد همچنان اين حلقه را در دست داشت. و مجمع عمومي منظم و دائمي را به شکل واقعي تشکل کارگران در اين کارخانه تبديل کرد. زنده باد کارگران کيان تاير

پيام هاي همبستگي با کارگران کيان تاير

اعلام حمايت کارگران ريسندگي پرريس از کارگران لاستيک البرز
همرزمان
ما کارگران شرکت ريسندگي پرريس سنندج از مبارزات بر حق شما کارگران لاستيک البرز که خواست اکثريت کارگران ايران است اعلام پشتيباني نموده و خود را در کنار شما مي دانيم. زنده باد همبستگي کارگران – کارگران ريسندگي پرريس سنندج 23/8/87

پيام سنديکاي کارگران شرکت طرح نيشکر هفت تپه به کارگران لاستيک البرز
درود برشما
ما کارگران هفت تپه ازتلاشهاي بحق شما در راه بدست اوردن مطالبات بحق و قانوني تان حمايت ميکنيم اميداست که در سايه اتحاد کارگران آن موسسه توليدي پيروزي حاصل گردد. به اميد اتحاد کارگران ايران - سنديکاي کشت وصنعت نيشکرهفت تپه 19 آبان 1387

پيام جمعهايي از کارگران به اتحاديه آزاد کارگران ايران و کارگران اعتصابي کيان تاير(لاستيک البرز)
خبر برگزاري مجمع عمومي فوق العاده اتحاديه آزاد کارگران ايران که حول حداقل دستمزد و اقدام براي به ثبت رساندن اتحاديه با موفقيت به انجام رسيد براي ما جمعهاي وسيعي از کارگران رسمي، قراردادي و پيماني کارخانه ها و مراکز کارگري اصفهان و حومه، خبري مسرت بخش و اميدوار کننده براي ايجاد اتحاد و همبستگي هرچه گسترده تر در ميان کارگران ايران بود. ما به همه اعضاء اتحاديه و بخصوص حاضرين در مجمع عمومي تبريک گفته و خود را در مبارزات آنان براي رسيدن به خواسته هاي مشترک، بويژه کمپين در دست اقدام براي تعيين حداقل دستمزد شريک مي دانيم.
ما همچنين از اعتصاب کارگران کيان تاير پشتيباني و دستشان را در مبارزه براي رسيدن به مطالباتشان مي فشاريم وخواهان پرداخت کليه حقوق معوقه آنان هستيم.
زنده باد همبستگي سراسري کارگران
جمع هايي از کارگران:
1- پتروشيمي اصفهان
2- پالايشگاه اصفهان
3- صنايع شيميائي Lab
4- نيروگاه اصفهان
5- شرکت ها و واحدهاي صنعتي شهرک مورچه خورت
6- شهرک صنعتي جي
7- شهرک صنعتي اشترجان
21/8/1387

***
اعلام حمايت کارگران ايران خودرو از خواستهاي بر حق کارگران کيان تاير

کارگران زحمتکش کيان تاير

ما کارگران ايران خودرو يکبار ديگر ضمن اعلام همبستگي با مبارزات حق طالبانه شما از خواستهاي بر حق تان براي رسيدن به حقوقتان براي داشتن حق کار .براي داشتن حق بهداشت .براي داشتن حق يک زندگي بهترهمراه با رفاه و آسايش براي خودو خانواده تان اعلام پشتيباني مي کنيم واز همه دوستان کارگر مي خواهيم که در رساندن صداي حق طلبانه شما به گوش ديگر کارگران تلاش کنند.

پيروزي کارگران تنها در گرو مبارزه و اتحاد و همبستگي آنان امکان پذير است

زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران درود بر کارگران کيان تاير

جمعي ازکارگران ايران خودرو

***

تهديد اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه از سوي مديريت شرکت
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه

روز ٢٠ آبان اعضاي هيئت مديره سنديکاي هفت تپه در رابطه با بخشي از مطالبات کارگران از جمله رسمي کردن کارگران موقت که بيشترآنهابيش از12سال سابقه دارند وهمچنين درباره مواردي ازقبيل افزايش حق مسکن وقانون مند کردن واگذاري خانه هاي سازماني و.... جلسه اي بامديريت شرکت(يعقوب شفيعي) بر پا کردند. در اين جلسه شفيعي مدير شرکت به کارگران گفت که وزارت خانه هاي صنايع وکارواطلاعات به وي اعلام کرده اندکه سنديکاي هفت تپه غيرقانوني است ومديريت حق برگذاري جلسه بااعضاي هيئت مديره سنديکاراندارد. او نمايندگان کارگران را تهديد کرده و هشداردادکه ممکن است با آنها برخورد قانوني شود.اعضاي سنديکا ايجاد سنديکا را حق خود دانسته و با استناد به مقاوله نامه هاي ٩٨و٨٧سازمان جهاني کار گفتند که کشورايران از امضا کنندگان اين مقاوله نامه هاست و ماحق خودميدانيم که نام وکيفيت تشکل خودراتعيين کنيم.ونيازي به تاييدهيچ مرجعي نيست. بنا به گزارشهاي منتشر شده اين جلسه پس ازنيم ساعت بدون هيچ گونه توافقي به پايان رسيد.

اعتصاب کارگران سبلان پارچه در اعتراض به ٨ ماه دستمزد پرداخت نشده
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران (سايت اتحاد)، کارگران سبلان پارچه از روز شنبه ٦ آبان دست از کار کشيده و در مقابل ساختمان اداري بصورت روزمره دست به تجمع ميزنند. اين اعتصاب از سالن مقدمات(اينديگو) اين کارخانه شروع و سپس کارگرن تمامي قسمتها به آن پيوستند. کارگران رسمي اين کارخانه از اول فروردين ماه امسال و کارگران قرار دادي آن از بهمن ماه سال گذشته تا کنون دستمزدهاي خود را ديافت نکرده اند.
با شروع اعتصاب و تجمع کارگران سبلان پارچه، کارفرماي اين کارخانه به ميان کارگران آمده و از آنها خواست تا بر سر کار بازگردند و در آذر ماه دستمزدهاي خود را دريافت کنند اما تاکنون کارگران اين وعده را قبول نکرده و اعلام نموده اند تا دريافت دستمزدهايشان بر سر کار باز نخواهند گشت. کارگران اين کارخانه بدليل وضعيت مشقت باري که دارند و خلف وعده هاي مکرر کارفرما، از پذيرش چک جهت دريافت دستمزدهايشان در آذر ماه نيز خودداري کرده اند.
بنا بر اظهار کارگران اين کارخانه، تاکنون هيچيک از مسئولين اداره کار و يا استانداري در رابطه با اين کارگران کاري انجام نداده و از زمان شروع اعتصاب هيچ مسئولي به ميان آنان نيامده است.

بنا به اظهار يکي ديگر از کارگران اين کارخانه، آثار سوء تغذيه شديد در چهره اکثر کارگران اين کارخانه به نحو بسيار بارزي مشهود است و آنان از لحاظ معيشتي در وضعيت بسيار فلاکت باري قرار دارند.
کارخانه سبلان پارچه بيش از هزار نفر کارگر زن و مرد دارد و اعتراضات تاکنوني آنان در رابطه با عدم پرداخت دستمزدهايشان هيچ نتيجه اي نداده است.

انفجار مهيب در پالايشگاه نفت آبادان
يكي از كارگران جان خودرا از دست داد
بنا به خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است روز دوشنبه ٢٧ آبانماه نزديک ساعت ٣٠:١١صبح انفجار مهيبي در بخش گاز مايع پالايشگاه نفت تهران رخ داد که موجب آتش سوزي شديدي شد. اين آتش سوزي حدود ٤ساعت ادامه داشت و در نتيجه اين اتفاق ناگوار کارگر جواني بنام اسماعيل بيگدلي ٢١ ساله در اثر انفجار و شدت آتش سوزي جان باخت و تعداد ٥ کارگر ديگر دچار موج گرفتگي و سوختگي گرديدند. اين آتش سوزي نزديک ظهر رخ داد و اکثر کارگران براي صرف نهار رفته و در محل حضور نداشتند. در اين اتفاق ناگوار خراست پالايشگاه از ورود خبرنگاران به محل آتش سوزي ممانعت به عمل آورده و مانع ورود آنان به محل وقوع واقعه شدند. حراست پالايشگاه حتي از ورود ماموران امنيتي رژيم که قصد ورود به محل را داشتند جلوگيري ميکردند و همين مسئله موجب درگيري بين ماموران امنيتي و ماموران حراست گرديد . کارگر کمونيست جانباختن اسماعيل بيگدلي را به خانواده و بستگان و به همکاران و همه کارگران تسليت ميگويد. با شرکت وسيع خود در گراميداشت اين کارگر جوان اعتراض خود را به ناايمني محيط کار اعلام کنيم. بايد خانواده اسماعيل بيگدلي تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گيرند و به آنها خسارت پرداخت شود. بايد کارگران زخمي شده در اين اتفاق ناگوار تحت بهترين امکانات درماني قرار گيرند.

٥ نفر از کارگران شرکت واحد حکم زندان گرفته اند
دادسراي انقلاب شعبه ١٤براي ٤ نفر از اعضاي هيات مديره و يک نفر از بازرسين سنديکاي کارگران شرکت واحد به نامهاي سعيد ترابيان ٬ علي زاد حسين٬ عباس نژند کودکي٬ يعقوب سليمي و عطا باباخاني(بازرس) صادر کرده است.
از سوي ديگر گوهري يکي ديگر از اعضاي سنديکاي شرکت واحد مورد محاکمه قرار گرفت. او در اين رابطه در گفتگو با خبرنگار « بايد يكي شويم » ميگويد :”من 6 و 7 همين ماه براي محاكمه به دادگاه رفته بودم ششم دادگاه شعبه 17 ,جرمم شركت خانوادگي در پارك چيتگر بود اما به علت حضور نداشتن معاون دادستان محاكمه انجام نشد.هفتم هم رفته بودم شعبه 14 در مورد دستگيري سال 1384 بودكه بعد از چندين بار مراجعه به دلائل مختلف و بهانه هاي مختلف محاكمه صورت نگرفته بود ولي اين بار با حضور وكيلم آقاي صالح نيكفرد محاكه انجام شدم و البته حكمش را هم الان ندادند و گفتند بعدا اعلام خواهد شد معلوم نيست كي؟!

من به اين وضعيت بلاتكليف اعتراض دارم. من در حال حاضر هيچ شغلي ندارم.هيچ درآمدي ندارم و تنها ماهي 200 هزار تومان بيمه بيكاري دريافت ميكنم.تازه اين پول در صورتي به من پرداخت ميشود كه هر 4 ماه يكبار بروم اداره كار حضور و غياب بكنم تا يك پولي به من بدهند.اين پول به هيچ جاي زندگي من نميرسد.

در اين رابطه کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران نامه اي به اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان نوشت و خواهان اقدامي اضطراري در اعتراض به اين احکام گرديد. همچنين از سوي کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي به عفو بين المللي و سازمانهاي انساندوست در سراسر جهان نامه اي در همين رابطه ارسال گرديد و در اين نامه بر خواست محکوم کردن جمهوري اسلامي بخاطر صدور احکام زندان و شلاق براي کارگران و اخراج آن از سازمان جهاني کار و مراجع بين المللي تاکيد گرديد. صدور اين احکام در ايران نيز مورد اعتراض کارگران قرار گرفت و اتحاديه آزاد کارگران ايران طي اطلاعيه صدور اين احکام را محکوم کرد. صدور اين احکام در حالي صورت ميگيرد که منصور اسانلو رئيس هيات مديره سنديکاي شرکت واحد بيش از يکسال است در زندان است.
جرم همه اين کارگران شرکت در اعتصاب با شکوه زمستان ٨٤ و مبارزه براي خواستهاي برحق خود٬ حق داشتن تشکل و تشکيل سنديکاي شرکت واحد٬ انحلال شوراهاي اسلامي٬ قراردادهاي دسته جمعي و افزايش حقوقها بوده است.

افشين شمس به يک سال زندان محکوم شد و محمد جراحي به دادگاه احضار گرديد
افشين شمس از اعضاي کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري به يک سال زندان محکوم شد و محمد جراحي از اعضاي کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي کارگري در تبريز به دادگاه احضار گرديد.

١٥٠ نفر از کارگران کارخانجات نورد لوله و پروفيل ساوه بدليل اعتصاب از کار اخراج شدند.
پس از اعتصاب کارگران کارخانجات نورد لوله و پروفيل ساوه در اسفند ماه سال ٨٦ و عليرغم وعده هايي که همانموقع کارفرما و مسئولين دولتي براي تحقق خواست کارگران مبني بر ايجاد تشکل و توقف اخراج سازي ها دادند کارفرماي اين کارخانه با حمايت اداره کار ساوه با شناسايي کارگران خواهان تشکل و فعال در اعتصاب، تاکنون حدود ١٠٠ نفر از اين کارگران را تمديد قرارداد نکرده و اقدام به اخراج آنها نموده است. علاوه بر اين اخراجها مديريت جهت ايجاد فضاي ترس در ميان کارگران ٥٠ نفر از اين کارگران نيز ناچار به استعفا از کار خود شده اند. همچنين تا کنون پنج نفر از نماينده هاي اين کارگران به نامهاي شاپور احساني راد٬ جعفر پولادوند٬ مسلم نبوي٬ اردشير رضايي و دادگر کريمي و نيز يکي از ناظرين انتخابات کارگران به نام نصرالله صبوري تمديد قرارداد نشده و از کار اخراج گشته اند. تمامي اين کارگران منجمله نماينده هاي آنان داراي سوابق کاري تا ١٨ سال و آسيب ديدگيهاي جسماني شديد ناشي از کار هستند و اداره کار ساوه در يک يک اقدام ضد انساني و تباني آشکار با کارفرما تاکنون حکم اخراج تمامي اين کارگران را صادرکرده است. اعتصاب حق مسلم کارگران است. اخراج کارگران به خاطر شرکت در اعتصاب محکوم است. با اعتراضي گسترده بايد اين گستاخي دولت و کارفرما را در قبال اعتراضات کارگران پاسخ داد.

تجمع جمعي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان

به گزارش آژانس ايران خبر صبح روز ٢٠ آبان جمع عظيمي از بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت حق و حقوق خود در مقابل کانون بازنشستگان دست به يك تجمع زدند .در اين تجمع كه تعدادي از خبرنگاران و عکاسان اصفهاني نيز حضورداشتند با برخورد وحشيانه نيروهاي اطلاعات روبرو شده و اين نيروها مانع از گفتگوي آنان با بازنشستگان شدند. در اين بين يکي از عکاساني هم که در اين تجمع حضور داشت مورد بازخواست نيروهاي امنيتي قرار گرفت و از او تعهد گرفته شد و تمامي عکسهايي نيز که گرفته بود همگي توسط آنان پاک گرديد.

كارگران شركت سازمايه دست به تجمع اعتراضي زدند
بنابه اخبار منتشر شده، بيش از ٢٣٠ تن از كارگران شركت سازمايه پاكدشت، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان و همچنين تأمين امنيت شغلي خود، روز ٢٠ آبان ماه در مقابل دادگستري اين شهر تجمع اعتراضي برپا كردند. كارگران گفته اند اگر به مطالباتشان رسيدگي نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

کارگران کارخانه ي ايران برک، با مبارزه متحد خود ٧ همکار اخراجي خود را به سر کار بازگرداندند
به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري پس از گذشت بيش از دو هفته از اعتصاب هماهنگ و يکپارچه ي کارگران ، در کارخانه ي ايران برک رشت ، مبني بر بازگشت به کار تمامي کارگران اخراجي ، کارفرماي اين کارخانه ، مجبور به عقب نشيني و پذيرش خواست کارگران ، در اين خصوص شد . به گزارش همين کميته در اين کارخانه٬ ٧ نفر از نمايندگان کارگران ، در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه حقوق و مزاياي معوقه ي خود ، توسط کارفرماي کارخانه اخراج شدند ، در مقابله با اين عمل گستاخانه کارفرما ، تمامي ٢٠٠ کارگر کارخانه ، متحدانه و يکپارچه دست از کار کشيدند و دستگاه ها را يکي پس از ديگري خاموش کردند . در تقابل با اعتراض کارگران ، کارفرماي کارخانه ، در همدستي با لطيفي ، رئيس حراست اداره ي کار و امور اجتماعي استان ، براي چشم زهر گرفتن از کارگران ، اقدام به اخراج ٧ تن ديگر از کارگران اين کارخانه نمود . اما کارگران بيکار ننشسته و متحدانه اعلام داشتند که " تا بازگشت به کار تمامي کارگران اخراجي و پرداخت حقوق معوقه ي کارگران ، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد " . لازم به يادآوريست که در طول اين مدت ، کارفرما و گماشتگان او تمام سعي و تلاش خود را به کار بردند تا به عناوين مختلف در ميان صفوف متحد کارگران تفرقه اندازند و اعتصاب يکپارچه ي کارگران را به شکست بکشانند اما موفق نشدند. به عنوان مثال اعلام کردند که حقوق معوقه و عيدي و پاداش سال هاي قبل کارگران در صورتي پرداخت ميشود که از خواست بازگشت به کار کارگران اخراجي کارخانه صرف نظر نمايند . و يا با تهديد به اخراج و بعضأ تطميع معدودي از کارگران قراردادي را مجبور کردند که پاي ورقه هايي را امضاء کنند که در آن نوشته شده بود : " ما کارگران ، ضمن حمايت از مديريت کارخانه ، خواهان شروع به کار فوري کارخانه و ادامه ي کار آن هستيم ، اما ... " که خوشبختانه تمامي اين ترفند ها ، با هوشياري و درايت کارگران با شکست مواجه شد و همان طور که در آغاز اي گزارش نيز آمده است ، کارگران توانستند پس از دو هفته اعتصاب يکپارچه و متحد ، کارفرما را مجبور به عقب نشيني کنند و کارگران اخراجي بر سر کارهاي خود باز گردانند .

کارگران واگن پارس اراک تجمعات اعتراضي خود را از سر گرفتند
به گزارش آژانس ايران خبر٬ کارگران واگن پارس اراک بعد از اعتراضات بسيار در اعتراض به تعويق دستمزد ماه گذشته خود٬ پس از قول مساعد مسئولان شرکت بسر کار خود بازگشتند. اما در هفته گذشته با شنيدن اينکه ”نداريم پرداخت کنيم, هر کاري ميخواهيد بکنيد”, مجدد ا دست به تجمعات اعتراضي زده و بر خواست خود تاکيد دارند.

تجمع اعتراضي معلمان حق التدريس در تهران
به گزارش آژانس ايران خبر٬ صبح يك شنبه ٢٦ آبان بار ديگر شماري از معلمان مشمول قراردادهاي موقت موسوم به حق التدريسي از گوشه هاي مختلف كشور در تهران و در برابر مجلس اجتماع کردند تا فرياد گرسنگي و زندگي فلاکت بار خود و خانواده هايشان را بلندتربه گوش مسئولين برسانند. معلمان اين بار از استان هاي لرستان و يزد به پايتخت آمده بودند. اين چندمين بار است که اين معلمان دست به چنين تجمعي ميزنند ولي تا کنون جوابي نگرفته اند. در اجتماع ٢٦ آبان معلمان از مشکلاتش سخن ميگفتند. عده اي مي گفتند که حداکثر درآمد ماهانه آنان ٢٠ الي ٣٠ هزار تومان است. عده اي آخرين رقم حقوقي خود را ٧٠ هزار تومان بيان مي کردند. تنها عده معدودي بودند که در ماه چيزي معادل ١٣٠ هزار تومان دريافت مي کردند. اکثر اين معلمان بالاي ٩ سال سابقه کار دارند. معلمان معترض بر روي پلاکاردي که با خود حمل مي کردند با خط درشت نوشته بودند: « شگفتا! کشوري بر گنج، معلماني در رنج
آخرين اخبار از وضعيت کارگران اخراجي شرکت واحد و صدور احکام زندان براي ٥ نفر از آنان
سعيد ترابيان از اعضاي سنديکاي شرکت واحد در ارتباط با وضعيت کارگران شرکت واحد در گفتگويي با آژانس ايران خبر اطلاع ميدهد که در ادامه صدور احکام زندان براي ٤ نفر از اعضاي سنديکا٬ براي عباس نژند کودکي نيز ده ماه حکم زندان صادر شده است. او اعلام ميکند که اين احکام مورد اعتراض کارگران است و براي خود او تا ١٢ آبان فرصت داده شده تا به اين حکم اعتراضش را اعلام کند. به گفته سعيد ترابيان هم اکنون يوسف مولايي٬ پرويز خورشيد ٬ صالح نيکبخت و محمد شريف وکالت پيگيري پرونده هاي اين کارگران را بر عهده گرفته اند. در اين گفتگو سعيد ترابيان در مورد وضعيت منصور اسانلو گزارش ميدهد که از زماني که او به زندان رجايي شهر منتقل شده است٬ محدوديت هايي براي ملاقات دارد. اما قبلا که منصور اسانلو در زندان اوين بود٬ هر دو هفته يکبار براي معاينه به بيمارستان ميرفت و دوستان هيات مديره و خانواده و ساير فعالين در بيمارستان او را ديدار ميکردند. سعيد ترابيان احکام صادر شده براي کارگران واحد را ناعادلانه دانست و توضيح داد که تمام ٣٠ نفري که احکام اخراج توسط اداره کار برايشان صادر شده بود٬ به ديوان عدالت اداري مراجعه و شکايت کردند. اما ديوان عدالت براي دو نفر از کارگران اخراجي٬ ابراهيم مددي و نعمت امير خاني در قبال گرفتن مبلغي بالغ بر ٣٠ ميليون تومان حکم بازخريد صادر کرد و در واقع اين دو نفر بازخريد اجباري شدند. اما حکم اخراج باقي ٣٠ نفر کارگر اخراجي سنديکاي واحد٬ از جمله خود او توسط شعبات مختلف ديوان عدالت اداري تاييد گرديد. در اين گفتگو سعيد ترابيان همچنين توضيح ميدهد که ابراهيم مددي هم اکنون منتظر رسيدگي به وضعيت خود از طرف شعبه کار شمال غرب تهران است و هنوز نتيجه اي نگرفته است. ضمن اينکه خود او و ديگر اخراج شدگان به هيات عمومي ديوان عدالت اعتراض کرده اند و و قرار است در اين هيات بالغ بر ٩٠ قاضي و مستشار ديوان عدالت اداري پرونده آنها را بررسي کنند. و اين کارگران منتظر پاسخ هيات عمومي ديوان عدالت هستند.
از سوي ديگر گوهري از اعضاي سنديكاي شركت واحد در گفتگو با آزانس ايران خبر در ارتباط با وضعيت فعلي خود ميگويد که در روزهاي ٦ و ٧ آبان براي محاكمه به دادگاه رفته است. او توضيح ميدهد که دادگاه روز ٦ آبان او٬ در شعبه ١٧ برگزار شد ٬ اما اين دادگاه به علت عدم حضور معاون دادستان انجام نشد. اما دادگاه روز هفتم وي در شعبه ١٤ با حضور وکيل او صالح نيکفرد در رابطه با دستگيري وي در اعتصاب زمستان سال ٨٤ برگزار شد. اکنون او منتظر صدور حکم خود ازدادگاه جمهوري اسلامي است. در انتها ابراهيم گوهري اعتراض خود را به وضعيت بلاتکليف خويش اعلام داشته و ميگويد که هيچ شغلي ندارد. هيچ در آمدي ندارد و تنها ماهي ٢٠٠ هزار تومان بيمه بيکاري دريافت ميکند و اين پول در صورتي به او پرداخت ميشود که هر ٤ ماه يکبار به اداره کار برود و حضور و غياب بکند تا پولي بگيرد. او گفت که اين پول به هيچ وجه کفاف زندگي وي را نميکند .
جرم کارگران سنديکاي شرکت واحد٬ شرکت در اعتصاب با شکوه زمستان ٨٤ کارگران شرکت واحد براي خواستهاي برحق خود٬ افزايش دستمزدها٬ حق داشتن تشکل ٬ سنديکاي شرکت واحد٬ انعقاد قراردادهاي دسته جمعي و انحلال شوراهاي اسلامي در شرکت واحد است.
به سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه

٢٩ اكتبر ٢٠٠٨

***

به سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه
بنمايندگي از ٥٦ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، من اين پيام را مينويسم كه به شما بخاطر انتخابات موفقيت آميز هيئت مديره و ديگر نمايندگان سنديكا براي نخستين بار پس از بيش از دو دهه تبريك بگويم. ميخواهم از شما بخاطر تلاش شجاعانه در ايجاد يك تشكل مستقل كارگري قدرداني كنم. ما حمايت و همبستگي خود را به شما اعلام ميكنيم.

ما اين پيام را همچنين براي دولت ايران ارسال ميكنيم و از دولت ميخواهيم كه حقوق كارگران مبني بر حق تشكل، اجتماع و اعتصاب را محترم بدارد، و به ايذا و اذيت فعالين كارگري خاتمه دهد و از دخالت در امور و فعاليتهاي تشكلات مستقل كارگري خودداري نمايد.

در همبستگي،

دنيس ليميلين،
رئيس سراسري
اتحاديه كارگران پست كانادا

***

کارگران کارخانه صنايع شيميائي ساري ( کرم کيميکال) 7 ماه است كه حقوق خود را نگرفته اند.
بنا به گزارشهاي منتشر شده٬ کارگران کارخانه صنايع شيميائي ساري ( کرم کيميکال) از شروع سال جاري تا كنون ٧ ماه است که هيچ دستمزدي دريافت نكرده اند. همچنين دفترچه هاي بيمه آن ها مدت ها است که تمديد نشده و صاحبان شرکت حاضر به تمديد آن ها نيستند. لازم به ذكر است كه اين شرکت تا چند سال قبل ١٢٠ کارگر داشته است. اما تاكنون در حدود ٤٠ نفر از كار اخراج شده اند. بنا به گفته كارگران، اين کارخانه از بيشترين ميزان توليد و پررونق ترين بازار فروش و بهترين سود برخوردار است اما صاحبان شركت از دادن حقوق و دستمزد كارگران سرباز مي زنند.
کارگران اين كارخانه دراين مدت به اشکال مختلف اعتراض خود را بيان داشته اند اما تا کنون پاسخي نگرفته اند.
گفتني است كه كارگران اين كارخانه هنوز بخشي از دستمزدهاي مربوط به سال هاي ٨٢ و ٨٣ که تحت عنوان عيدي و پاداش پرداخت مي شود، دريافت نکرده اند.

بازداشت مجدد طيب ملايي و احضار طه آزادي را قويا محکوم مي کنيم
به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران٬ (سايت اتحاد) طيب ملايي از اعضاي هيئت مديره و سخنگوي اين اتحاديه ، روز سه شنبه ٢١ آبان ماه بار ديگر مامورين انتظامي کلانتري ١٥ سنندج با سلاح و تجهيزات و بدون نشان دادن حکم قضايي با خشونت وارد منزل طيب ملايي شده و بلافاصله و بدون سوال و جوابي برادر ايشان را دستبند زده و پس از جستجوي خانه بر بالاي پشت بام رفته و بشقاب ماهواره همسايه را به همراه برادر طيب با خود بردند و اعلام کردند تا معرفي طيب ملايي برادرش را آزاد نخواهند کرد.
با پيش آمدن اين وضعيت غروب روز چهارشنبه ٢٢ آبان طيب ملايي پس از بازگشت از کار به کلانتري مزبور رفت که همانجا بازداشت و بنا بر اظهار مامورين اين کلانتري فردايش به زندان مرکزي سنندج منتقل و ممنوع الملاقات شده است و روز ٢٣ آبان به مادر وي اجازه ملاقات داده نشد.
در رابطه با اتهام طيب مولايي اين بار نيز مامورين نيروي انتظامي ادعاي واهي قبلي را مبني بر داشتن سلاح مطرح کرده و طيب را به اتهام استفاده از ماهواره زنداني و ممنوع الملاقات کرده اند. اين در حالي است که مامورين انتظامي بشقاب ماهواره همسايه را ضبط کرده و آنرا متعلق به طيب اعلام نموده اند در حالي که همسايه طيب اعلام کرده است بشقاب مال طيب نيست و متعلق به وي مي باشد.
لازم به يادآوريست که قبل از آن ٬ روز ٨ آبان مامورين امنيتي در غياب طيب به منزل وي هجوم آورده و با خشونت به مدت دو ساعت منزل ايشان را زير و رو کرده و کيس کامپيوتر، ريسور و برخي لوازم شخصي و اسناد مربوط به اتحاديه را با خود برده بودند. طيب روز ١٨ آبان به همراه خانواده و اعضاي اتحاديه در سنندج براي گرفتن لوازم خود به کلانتري ١٢ سنندج مراجعه کرد که همانجا وي را بازداشت و به اطلاعات نيروي انتظامي انتقال دادند. اما وي روز بعد از بازداشت ٬ بدنبال پيگيري هاي خانواده اش در روز ١٩ آبان ساعت ٦ عصر با قرار کفالت آزاد شد. قاضي پرونده هنگام آزادي طيب اعلام کرده بود که وي بايد ظرف دو هفته آينده در دسترس باشد تا مورد محاکمه قرار بگيرد. اتهام طيب ملايي همکاري با گروههاي مخالف نظام و نگهداري ريسور است.
طيب ملايي از جمله ١٣ کارگري بود که در اول ماه مه سال ٨٦ در سنندج بازداشت شد و به ٩١ روز زندان و ١٠ ضربه شلاق محکوم گرديد. اين احکام با اعتراضاتي که از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران و ساير سازمانها و نهادهاي کارگري و حقوق بشري صورت گرفت طي سفر آيت الله شاهرودي به سنندج ملغي گرديد.

از سوي ديگر روز ٢٣ آبان آبانماه احضاريه اي از سوي معاونت دادستاني کنگان به درب منزل طه آزادي عضو علي البدل هيئت مديره اتحاديه ازاد کارگران ايران ارسال گشته و طي آن از طه آزادي خواسته شده است از تاريخ روئيت ابلاغيه به مدت 7 روز فرصت دارد تا خود را به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به شعبه معاونت دادستاني کنگان معرفي نمايد.
لازم به ياد آوري است طه آزادي به جرم شرکت در برگزاري مراسم روزجهاني کارگر امسال در شهر عسلويه به همراه جوانمير مرادي دستگير و به مدت ٤٧ روز در بازداشتگاه نيروي انتظامي عسلويه، ستاد خبري و زندان مرکزي بوشهر تحت بازداشت و شکنجه هاي روحي و جسمي قرار داشت.
در همين رابطه اتحاديه آزاد کارگران ايران طي اطلاعيه اي در ٢٣ آبان ضمن گزارش اين خبر مينويسد:
"اتحاديه آزاد کارگران ايران احضار طه آزادي به دادگاه و يورش مکرر به منزل طيب ملايي و بازداشت و آزار و اذيت وي و خانواده اش را با اتهامات واهي قويا محکوم ميکند و متوسل شدن به اعمال ضد انساني از سوي مامورين انتظامي را تلاشي از سر استيصال از سوي دشمنان طبقه کارگر براي خانه نشين کردن اعضاي فعال اتحاديه آزاد کارگران ايران ارزيابي ميکند و با تمام توان در مقابل آن ايستادگي خواهد کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با توجه به ايجاد سنديکا توسط کارگران نيشکر هفت تپه و در شرايطي که تورم افسار گسيخته زندگي را بيش از هر زمان ديگري به جهنمي براي کارگران تبديل کرده است، صدور حکم تعليقي براي کارگران شرکت واحد و يکسال زندان براي افشين شمس و احضار طه آزادي و محمد جراحي و يورشهاي مکرر به منزل طيب ملايي و بازداشت وي را تعرضي سازمانيافته از سوي دشمنان طبقه کارگر براي واردار کردن کارگران به عقب نشيني از ايجاد تشکل و جلوگيري از اعتراضات کارگري ارزيابي ميکند و از عموم کارگران و تشکلها و نهادهاي کارگري ميخواهد تا متحدانه در برابر اين يورش ايستادگي نمايند.
همچنين ما از عموم سازمانهاي کارگري و حقوق بشري در سراسر جهان ميخواهيم تا نسبت به زير پا گذاشتن گسترده بديهي ترين حقوق کارگران در ايران اعتراض نموده و خواهان آزادي منصور اسالو، افشين شمس، طيب ملايي و توقف فوري احضارها و بازداشت و آزار و اذيت کارگران در ايران شوند.
رونوشت به: کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي آزاد کارگري ituc
اتحاديه آزاد کارگران ٢٣ آبان ٨٧ "