پنجشنبه، ٦ تير ١٣٨٧- ٢٦ ژوئن ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٧

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

رژيم اسلامي منازل زحمکتشان افغانستاني در شيراز را تخريب کرد

 فرمانداري شيراز با حمله به منطقه وزيرآباد شيراز که محل سکونت کارگران افغانستاني است، منازل آنها را تخريب کرد. فرمانداري اعلام کرده است که در عرض ٤٨ ساعت آينده کل منطقه بايد از سکنه خالي و ويران شود. ماموران محلي رژيم اسلامي ميگويند به علت نزديکي اين منطقه به فرودگاه و ميدان تره بار، بايد از وجود "اتباع غير مجاز و بيگانه" پاکسازي شود. اين يک عمل ضدانساني و جنايتکارانه است و بايد با مقابله محکم مردم مواجه شود. رژيم اسلامي در سي سال حاکميت خود بطور دائم افغاني هاي مقيم ايران را تحت غير انساني ترين فشارها قرار داده است. در اين سي سال چندين ميليون نفر از مردم زحمتکش افغانستان، با بدوش گرفتن تتمه جانشان، از چنگ گروههاي اسلامي و شرايط فلاکتبار حاکم بر اين کشور، به ايران گريخته اند. رژيم اسلامي با ايجاد موانع "قانوني"، امکان هرگونه زندگي را از آنها گرفته است و با تصويب قوانين فاشيستي- اسلامي، آنها را حتي از گرفتن شناسنامه محروم کرده است. فرزندان آنها اجازه استفاده از مدارس و دانشگاهها را ندارند، نمي توانند ازدواج خود با شهروندان ايراني را ثبت رسمي نمايند. گروههاي ناسيونال فاشيست ايراني دوش بدوش جمهوري اسلامي، کثيف ترين تبليغات ملي و قومي را عليه اين مردم به پيش ميبرند و سرمايه داران و مفتخوران با پرداخت نازلترين دستمزدها به اين بخش از طبقه کارگر، يک بيگاري وحشيانه را بر عليه آنها رسميت داده اند. ويران ساختن منازل مسکوني مردم زحمتکش افغانستاني آخرين حربه رژيم اسلامي براي ايجاد فشار و اخراج آنها از ايران است.
مهاجرين افغانستاني بخشي از شهروندان جامعه ايران هستند که اکثرا دوش بدوش کارگران در ايران، کار کرده و استثمار شده اند. آنها مجبور شده اند براي رفع مايحتاج زندگي خود، در ضد انساني ترين شرايط، تن بکار بدهند. آنها هم مانند همه مردم در ايران، سي سال توحش رژيم اسلامي را تجربه کرده اند.
حزب کمونيست کارگري تخريب خانه هاي افغاني ها را شديدا محکوم ميکند. اينها شهروندان اين کشور محسوب ميشوند و اجازه اقامت و کار حق بديهي آنها است. رژيم اسلامي بايد به صاحبان خانه هائي که تخريب شده است، خسارت کامل پرداخت کند. ويران کردن منازل مسکوني مردم صرفنظر از اينکه در کجا بدنيا آمده اند، جرم است. حزب مردم شيراز را فراميخواند که قاطعانه و به هرشکل که ميتوانند از افغاني هاي مقيم ايران حمايت کنند و درمقابل اين سبعيت حکومت بايستند و آنرا محکوم کنند. حزب از تمامي کارگران و بويژه کارگران همکار افغاني ها ميخواهد جلو هر نوع تبليغات ناسيوناليستي و فاشيستي عليه آنها را بگيرند و مانع ايجاد شکاف و تفرقه در صفوف خود شوند. در فرداي سرنگوني، مردم ايران سران و کاربدستان جمهوري اسلامي را بخاطر اين جنايت و صدها جنايت ديگري که عليه مردم مرتکب شده اند، در دادگاه هاي علني محاکمه خواهند کرد. حزب کمونيست کارگري اينرا تضمين خواهد کرد.

 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي- حزب کمونيست کارگري ايران

 ٤ تيرماه ١٣٨٧، ٢٤ ژوئن ٢٠٠٨

 

اخبار اعتراضات و مبارزات کارگري

تنظيم: محمد شکوهي


کارخانه کوير تاير
کارگران اين کارخانه به اقدام کارفرما مبني بر افزايش ساعات کار، عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به کارهاي سخت و زيان آور معترض هستند. در همين رابطه کارگران مي گويند که در پاسخ به اين اعتراضات کارگران کارفرما فعالان کارگري را تهديد به اخزاج کرده است.
معدن سنگ خواف خراسان
بر اساس اخبار منتشر شده در سايتهاي خبري کارگران و مردم منطقه خواف در استان خراسان در اعتراض به بهره برداري شرکت هاي خصوصي ار معادن سنگ اين منطقه و زد و بندهاي مديران دولتي با کارفرماهاي شرکتهاي خصوصي روز 1 تير دست به اعتراضات گسترده اي زده اند. کارگران مي گويند که کارفرماهاي اين شرکت با برداشت هاي غير قانوني و بدون پرداخت کردن دستمزدهاي کارگران پول هاي کلاني را به جيب زده است. در اعتراض به اين سياست کارفرما کارگران هفته آخر خردادماه اقدام به بهره برداري از معدن سنگ مي نمايند. در واکنش به اين اقدام کارگران نيروهاي انتظامي به کارگران و مردمي که در حمايت از کارگران در محل بوند حمله نموده و تعدادي از کارگران را دستگير کردند. در واکنش به اين اعتراضات کارگران معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن ادعا کرده است که شرکت هاي خصوصي قول داده اند در اسرع وقت حقوق کارکران را پرداخت خواهند کرد. کارگران دستگير شده هنوز آراد نشده اند.
شرکت پيمانکاري فرآيند کاو طبس
کارفرماي اين شرکت تعداد 40 کارگر که در تصفيه خانه آب طبس مشغول به کار بودند اخراج کرده است. کارگران اين شرکت مدت 5 ماه است که حقوقي دريافت نکرده اند. در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها کارگران تا به حال چندين بار تجمع اعتراضي بر پا کرده اند.

شرکت آذرقاف فزوين
کارگران شرکت آذرقاف فزوين در اعتراض به طولاني تر کردن ساعات کار و عدم پرداخت حق اياب و ذهاب روز 27 خرداد دست به اعتراض زدند. در واکنش به اين اعتراض کارگران کارفرما تعدادي از کارگران را از کار اخراج کرده است. اعتراضات کارگران ادامه دارد و کارگران با تهيه طومار و ارسال آن به اداره جات رژيم خواهان رفع مشکلات خود مي باشند.

کشت و صنعت خاش
کارگران اين شرکت ماههاست که حقوق دريافت نکرده اند. علاوه بر اين تعداد 30 کارگر قراردادي نيز مدت يک سال است که حقوق نگرفته اند. همچنين عيدي و پاداش و بن کارگري اين کارگران نيز پرداخت نشده. کارگران به اين امر معترض بوده و خواهان پرداخت حقوق هاي معوقه و ساير مطالباتشان مي باشند.

اعتصاب کارگران معدن چيروک طبس
بش از 50 نفر از کارگران معدن چيروک طبس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و ديگر مزاياي شغلي از طرف کارفرما روز 25 خرداد دست از کار کشيده و اعلام اعتصاب کردند. اين کارگران در بخش ريخته گري خاک نسور که شرايط بشدت سخت کاري دارد کار مي کنند. کارگران بارها به اين امر معترض بوده ولي کارفرماي اين شرکت تا کنون پاسخي به خواسته هاي کارگران نداده است.

بازگشت به کار کارگران اخراجي لامپ فارس
روز 25 خرداد ماه اداره کار استان فارس در برابر اعتراضات ادامه دار کارگران لامپ فارس عقب نشست و حکم بازگشت به کار کارگران را صادر نمود. کارفرماي اين کارخانه دليل اخراج کارگران را "به صرفه نبودن توليد" اعلام کرده بود.

يک کارگر ديگر در آتش سوخت

به گزارش دسترنج، جعفر عظيم زاده از اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: هفته گذشته يکي از کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه به دليل سوختگي جان خود را از دست داد.
وي گفت: اين کارگر ۲۶ ساله که عبدا... نام داشت و از اهالي پيرانشهر بود در منطقه‌اي موسم به ملت مشغول کار بود.به گفته اين مقام آگاه، عبدا... زماني که سرگرم شستشوي لباس کار خود با بنزين بود، دچار آتش‌سوزي شد و در نتيجه سوختگي جان خود را از دست داد.عظيم زاده احتمال داد که اين حادثه آتش‌سوزي منجر به فوت، در نتيجه رعايت نشدن شرايط ايمني و نبود تجيهزات ايمني روي داده باشد. رعايت نشدن مسائل ايمني در حالي به عنوان دليل بروز اين حادثه مطرح مي‌شود که پيشتر کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه در اعتراض به شرايط کاري، دست به اعتصاب زده بودند.به گفته فعالان کارگري، نزديک به ۳ تا ۴ هزار کارگر شاغل در کوره‌پزخانه‌هاي اروميه در اعتصابي که تا دو هفته پيش ادامه داشت، شرکت و خواهان افزايش حقوق و ارتقا امکانات بهداشتي و ايمني در محل کار و اقامت خود شده بودند.اين اعتصاب که به فاصله کوتاهي پس از اعتصاب منجر به پيروزي کارگران کوره‌پزخانه‌هاي ورامين در تهران آغار شد سرانجام به شرط انجام مذاکره براي پيگري خواسته‌هاي کارگران پايان يافت.

200 کارگر شرکت "نساجي پنگوئن" گيلان ٥ ماه است حقوق نگرفته اند
روز ٨ تير به دليل قطع سرويس آمد و رفت کارگران و پرداخت نشدن حق سرويس رانندگان از سوي مديريت اين کارگران سر کار خود حاضر نشدند. اين کارگران در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهايشان بطور متوالي دست به اعتراض زده و به مراجع دولتي نامه اعتراضي داده اند. کارگران نساجي پنگوئن ٥ ماه دستمزد معوقه خود را ميخواهند.

کارگران چوب طالقان ١٨ ماه دستمزد خود را طلب دارند
1387/04/روز ٢ تير کارفرماي شرکت چوب طالقان تنها حقوق يکماه کارگران را پرداخت کرد. در اعتراض به دستمزدهاي معوقه کارگران اين شرکت به اشکال مختلف اعتراض کرده و دست به تجمع زده اند. کارگران چوب طالقان خواهان تمامي طلب هاي خود هستند.

محمد جراحی آزاد باید گردد
محمد جراحی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری سال گذشته در شهر تبریز بدلیل فعالیتهای صنفی بازداشت و روانه زندان شد و پس از چهار روز با قرار وثیقه ده میلیون تومانی آزاد و برای کار عازم عسلویه گردید و در این مدت در آنجا اشتغال بکار داشت. وی بدنبال تماس تلفنی دادگاه اجرای احکام با منزل مادری اش، روز 30 خرداد امسال به دادگاه اجرای احکام جهت کسب اطلاع از دلیل احضارش مراجعه میکند که همانجا او را بازداشت و روانه زندان میکنند.
دادگاه شعبه 11 انقلاب در شهر تبریز طی محاکمه ای غیابی و بدون دادن حق دفاع به محمد جراحی، وی را به چهار ماه زندان قطعی محکوم کرده است و نامبرده اکنون مدت 8 روز است که در زندان بسر می برد.اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن بازداشت محمد جراحی و صدور حکم چهار ماه زندان برای او، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط وی از زندان است و از تمامی کارگران، تشکلها و نهادهای کارگری در سرتاسر جهان میخواهد تا متحدانه خواهان آزادی محمد جراحی و منصور اسالو از زندان شوند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران