پنجشنبه، ٦ تير ١٣٨٧- ٢٦ ژوئن ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٧

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گزارش مبارزات کارگران هفت تپه
 

كارگران هفت تپه در پنجاه و يكمين روز اعتصاب و مبارزات پرشور خود به كارفرما و فرماندار كه قول پرداخت حقوقهاي معوقه آنها را تا ١٤ روز ديگر داده بودند، اولتيماتوم دادند که اگر دستمزدهايشان در موعد تعيين شده پرداخت نگردد٬ دوباره با خانواده هايشان به خيابانها آمده و اعتراضات گسترده اي را به پيش خواهند برد. مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه در نوع و ابعاد خود و ابتکاراتي که کارگران براي خنثي کردن سياستهاي کارفرمايان در پيش گرفته اند٬ بسيار برجسته و كم نظير است. از تشکيل مجمع عمومي علني با شرکت خانواده هاي کارگران تا اشکال مختلف اعتراض و مقاومت و استقامت پرشور در برابر کارفرمايان و پيگيري خواسته هايشان، همه و همه دستاوردهاي بزرگ کارگران نيشکر هفت تپه براي كل جنبش كارگري بحساب مي آيد. در اينجا آخرين گزارشات مربوط به مبارزات کارگران هفت تپه را مرور مي کنيم:

اعتصاب وارد لحظات حساسي شده است. کارگران مصمم به ادامه مبارزه و براي رسيدن به خواستهايشان مي باشند. براي مبارزه کارگران بايد تشکل داشته باشند. مجمع عمومي کارگران تصميم به ايجاد سنديکا مي گيرد. درچهل و سومين روز اعتصاب روز ۲٧ خرداد، کارگران نيشکر هفت تپه درمقابل دفتر مديريت تجمع کرده و خواستهاي خود را پيگيري کردند. در اين تجمع کارگران همچنين درمورد ضرورت ايجاد تشکل صحبت کردند و متني درمورد تشکيل سنديکا و اعضاي هيئت موسس آن در ميان کارگران توزيع کردند و کارگران با امضا يا اثر انگشت تشکيل سنديکا و موسسين آنرا تصويب کردند. حدود ۲٠٠٠ نفر در تجمع اين روز و راي گيري درمورد سنديکا و هيئت موسس آن شرکت داشتند. و بدينترتيب کارگران از ٢٧ خرداد صاحب سنديکاي خود شدند. فرماندار شهر قبلا به کارگران گفته بود که درصورتي با تشکيل سنديکا موافقت ميکند که مسئولين سنديکا را خود فرمانداري انتصاب کند! اما کارگران جواب داده بودند٬ تشکلي که آنها بخواهند نمايندگانش را انتخاب کنند٬ تشکل کارگران نخواهد بود.

در همين روز و بدنبال تشکيل سنديکا، دهها نفر از خانواده هاي کارگران در محلي در نزديک کارخانه حضور يافتند و دو هزار کارگر حاضر در کارخانه به آنها ملحق شدند و دسته جمعي دست به راهپيمائي زدند و شعار دادند: کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم، معيشت زندگي حق مسلم ماست، اين بچه گرسنه وعده سرش نميشه. کارگران بطرف بازارچه هفت تپه راهپيمائي کردند و در ساعت ده و نيم صبح با رسيدن به پايگاه نظامي هفت تپه به راهپيمائي خود پايان دادند وقرار تجمع فرداي آنروز را گذاشتند.
در اين روز و در گرماي ابن مبارزات پرشور٬ متاسفانه دو نفر از کارگران نيشکر هفت تپه به اسامي حسن پورمحمدي و حسن رضوي که ٣٦ سال سن داشت٬ در اثر فشارهاي شديد اقتصادي و روحي، سکته کردند و جان باختند. کارگر کمونيست ياد اين کارگران را گرامي ميدارد و جانباختن اين عزيران را به خانواده هاي آنان و به کارگران نيشکر هفت تپه تسليت ميگويد.

روز چهارشنبه ٢٩ خرداد مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه ابعاد وسيعتري بخود گرفت. حضور خانواده ها چشمگيرتر بود و هزاران نفر از مردم نيز به صف کارگران پيوستند. از ساعت ٨ و نيم صبح حدود ٤٥٠٠ کارگر و پرسنل هفت تپه درمقابل دفتر مديريت در کارخانه جمع شدند و منتظر حضور فرماندار شوش و توضيحات او شدند. ديروز فرماندار خواسته بود در تجمع آنها در جاده اهواز انديمشک شرکت کند اما کارگران آنرا نپذيرفتند و اعلام کردند که اگر فرماندار حرفي دارد به کارخانه بيايد. اما از فرماندار خبري نشد و کارگران تصميم به راهپيمائي و کشاندن اعتراض خود به شهر گرفتند. همزمان حدود صدنفر از همسران و اعضاي خانواده هاي کارگران درمقابل کارخانه حضور داشتند و همراه با کارگران شروع به راهپيمائي بطرف سه راهي هفت تپه کردند.

کارگران شعار ميدادند: معيشت زندگي حق مسلم ماست٬ کارگر هفت تپه ايم گرسنه ايم گرسنه ايم٬ کارگر مي ميرد ذلت نمي پذيرد، مرگ بر ساعدي (نماينده مجلس اسلامي در شوش)، مرگ بر زيبداري (رئيس حراست کارخانه)، مرگ بر قاسمي (مدير عامل بخش کشاورزي). در محل بازار هفت تپه کارگران تصميم گرفتند مانند روز گذشته به سه راهي جاده اهواز انديمشک بروند و جاده را ببندند. کارگران با اتوبوس و ماشين هاي شخصي بطرف اين سه راهي حرکت کردند. تعدادي از مردم هفت تپه نيز کارگران را با ماشين هاي خود همراهي کردند. بدين ترتيب جمعيتي حدود ٨٠٠٠ نفر در سه راهي اهواز انديمشک گرد آمدند و جاده بين المللي را بستند. ترافيک سنگيني بوجود آمد. حدود ٦٠٠ نفر نيروي انتظامي به محل آمده بودند که کارگران را عقب برانند. کارگران نيز تصميم به مقابله گرفته بودند. نيروهاي انتظامي کارگران را محاصره کرده بودند اما تعدادي از کارگران و مردم دور آنها را گرفتند. نيروهاي انتظامي که شاهد اين روحيه در ميان کارگران و مردم خشمگين هفت تپه بودند، موفق به کاري نشدند. اين تجمع از ساعت ٩ تا ١١ و نيم صبح طول کشيد. کارگران تاکيد کردند که روز بعد دوباره در محل کارخانه جمع خواهند شد .
در اين روز همچنين ۲٠٠٠ کارگر کاغذسازي پارس که همجوار هفت تپه است، اعتصاب خود را در اعتراض به نپرداختن دو ماه حقوق شروع کردند.
روز پنجشنبه ٣٠ خرداد کارگران نيشکر هفت تپه دست به اقدام مهمي زدند و يکي از خواستهاي خود را که اخراج زيودار مسئول حراست و يکي از مهره هاي وزارت اطلاعات در درون کارخانه بود، عملي کردند. کارگران گوش زيودار٬ از عوامل لو دادن و سرکوب کارگران را گرفتند و از کارخانه بيرون انداختند.
در اين روز از ساعت ٨ و نيم صبح بيش از ١٠٠٠ نفر از کارگران در کارخانه تجمع کردند و اعلام کردند تا تحقق کليه خواستهاي خود به مبارزه ادامه خواهند داد. حدود بيست نفر از همسران و اعضاي خانواده هاي کارگران نيز براي اولين بار به درون کارخانه آمدند و دوش به دوش کارگران در تجمع اين روز شرکت کردند. در واقع مدتي است که مديران و معاونين کارخانه خود را مخفي کرده اند. اما در اين روز سر و کله زيودار در کارخانه پيدا شد و کارگران دفتر حراست را محاصره کردند و با شعار مرگ بر زيودار خواهان اخراج فوري او شدند. زيودار در دفتر را از پشت قفل کرده بود. کارگران در دفتر را شکستند و او را که در توالت مخفي شده بود بيرون کشيدند و از کارخانه بيرون انداختند. مسئولين نيروي انتظامي تحت فشار کارگران اعلام کردند که زيودار ديگر به کارخانه نخواهد آمد و بدين ترتيب کارگران به نيروي متحد خود يکي از خواستهاي خود را عملي کردند. کارگران به اخراج زيودار قانع نشده و خواهان منحل کردن حراست کارخانه هستند.

روزهاي ٢ و ٣ تير ماه در مسجد دانيال نبي تجمع کردند و خواهان رسيدگي فوري به خواستهاي خود شدند. روز ٤ تير يعني در پنجاه و يکمين روز اعتصاب٬ در حاليکه کارگران در مسجد دانيال نبي بودند٬ خبر رسيد که شفيعي مدير کارخانه به کارخانه آمده تا با کارگران مذاکره کند. حدود ١٧٠٠ نفر از کارگران در کارخانه گرد آمدند. شفيعي ١٤ روز مهلت خواست که سه ماه حقوق معوقه را بپردازد. کارگران به او پاسخ دادند که بعدا تصميمشان را اعلام ميکنند. در اين روز اعتصاب ادامه يافت و کارگران خواهان آن شدند که شفيعي کتبا تعهد بدهد که در طول اين دو هفته سه ماه حقوق معوقه را پرداخت ميکند تا کارگران درمورد آن تصميم گيري کنند. سرانجام روز ٥ تير کارگران نيشکر هفت تپه بعد از ٥١ روز اعتصاب و مبارزه با شکوه موقتا به سر کار برگشتند.
لازم به توضيح است که کارگران خواهان پرداخت فوري پنج ماه حقوق معوقه، اخراج شفيعي مدير عامل و زيودار رئيس حراست، لغو همه پرونده هائي که عليه رهبران کارگران ساخته شده و پايان دادن به احضار کارگران هستند. کارگران اعلام کرده اند که تا رسيدن به خواستهايشان به مبارزات خود ادامه خواهند داد.