پنجشنبه، ٩ خرداد ١٣٨٧- ٢٩ مه ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٨٥

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm


اخبار اعتراضات و مبارزات کارگري

تنظيم: محمد شکوهي

25 کارگر در اراک قرباني شدند.
روز يکشنبه ٥ خرداد در يک حادثه تاسف بار آتش سوزي و انفجار در دو كارخانه مواد شيميائي كيمياگران و كيمياگستر، واقع در شهرك صنعتي بازنه از توابع شهرستان شازند اراک ٢٥ کارگر جان باخته و بيش از ٥٠ نفر مجروح شدند كه بنا به گزارشها حال شماري از آنها وخيم است. نبود وسايل و امکانات ايمني کار و بي توجهي کارفرمايان و دولت به اين امر باعث و علت اصلي اين حادثه حانگداز شد. نشريه کارگر کمونيست ضمن تسليت به خانواده ها و بازماندگان اين حاثه دلخراش جمهوري اسلامي و کارفرمايان را مسئول کشتار کارگران مي داند. جمهوري اسلامي و کارفرمايان مسئول مستقيم کشتار کارگران در اراک و ساير کارخانجات و واحد هاي توليد مي باشند. لازم به توضيح است بر اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت کار رژيم از سال ١٣٨٦ تا ارديبهشت ١٣٨٧ بيش از ٣٠٠ کارگر به دليل نبود وسايل و امکانات ايمني کار و سهل انگاري دولت و کارفرمايان جان خود را از دست داده اند.

اعتصاب در کوره پزخانه هاي قرچک ادامه دارد
اعصاب صدها کارگر در بيش از ٣٠ کوره پزخانه قرچک که از اواخر ارديبهشت ماه آغاز شده است، وارد پانزدهمين روز خود شده است. کارگران به پائين بودن دستمزدها معترض بوده و خواهان افزايش داشتمزدهايشان مي باشند. اداره کار و کارفرمايان تا رسيدن اين خبر روز چهارشنبه ٨ خرداد فقط با افزايش ١٢ هزار تومان براي دستمزد کارگران موافقت کرده است. کارگران کار را تعطيل کرده و در محل کوره پزخانه ها به اعتصاب خود ادامه مي دهند.

تجمع کارگران صنايع اراک
روز دوشنبه ٦ خرداد نزديک به ٢٠٠ نفر از کارگران شرکت صنايع اراک در اعتراض به نبود امنيت شغلي و خطر تعطيلي اين واحد توليد در مقابل اداره کار اراک تجمع اعتراضي بر پا داشتند. کارگران مي گويند که زمزمه هاي انتقال اين کارخانه به بخش خصوصي نگراني کارگران را مبني بر از دست دادن امنيت شغلي افزايش داده است.
روز ١٧ خرداد ١٨٠ کارگر "صنايع اراک" براي پيگيري خواستهايشان با راهپيمائي در مسير 13 کيلومتري کارخانه تا اداره کل کار اراک، در مقابل اداره کار اجتماع کردند و خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند. کارگران اعلام داشتند که در صورت عدم رسيدگي به خواستهايشان، طي روزهاي آينده به تهران خواهند آمد.

تعطيلي کارخانه روغن نباتي گلنار کرمان
از اوايل خرداد امسال کارخانه روغن نباتي گلنار کرمان تعطيل شده و بيش از ٣٠٠ کارگر بيکار شده اند. کارگران هر روزه در محوطه کارخانه گرد آمده و خواهان پاسخگويي کارفرما مي باشند.

يک پيروزي براي کارگران "بندر امام"
بيش از ١٣٠٠ کارگر تخليه و بارگيري بندر امام که مدت ها خواهان برخورداري از غذاي گرم و ساير امکانات براي استراحت در فواصل کار بودند، در اثر ايستادگي و پافشاري بر اين خواستهاي خود کارفرما را وادار به عقب نشيني کردند. کارگران موفق شدند به خواستهاي خود، دو وعده غذاي گرم و محل استراحت مناسب دست يابند.

لاستيک سازي البرز
کارگران لاستيک سازي البرز که در ماههاي گذشته براي رسيدن به مطالبات معوقه خود بارها اعتصابات و مبارزات پر شوري را سازمان داده و موفق شده بودند قول پرداخت حقوق هاي معوقه و ساير مطالباتشان را از کارفرما دريافت دارند، بعد از گذشت بيش از يک ماه متوجه شدند که کارفرما کارگران را سر دوانده و با اعلام اينکه کارخانه با "کمبود نقدينگي" مواجه مي باشد، از پرداخت مطالبات کارگران سر باز مي زند. در همين رابطه کارگران دوباره روز چهارسنبه اول خرداد براي نقد کردن مطالبات خود دست به اعتصاب مي زنند. کارفرما که قبلا ابعاد و دامنه اعتراضات کارگران را در دور قبلي ديده بود، عقب نشيني کردو اعلام کرد که مطالبات کارگران را مي پردازد. کارفرما پرداخت مطالبات کارگران را آغاز کرده است. لازم به توضيح است که اعتراضات کارگران لاستيک البرز براي نقد کردن دستمزدهاي معوقه از اواخر زمستان سال ١٣٨٦ شروع شده و در ادامه در فروردين ماه سال ٨٧ کارگران اقدام به راهپيمايي در خارج کارخانه و بستن جاده کردند که نيروي انتظامي به کارگران حمله نمود. ولي کارگران دست از مبارزه نکشيده و اعلام کردند که تا رسيدن به خواستهايشان به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. پافشاري و اعتصاب و مبارزه کارگران نهايتا منجر به پيروزي کارگران بعد از يک مبارزه طولاني شد.

تجمع اعتراضي كارگران ايران برک رشت در تهران
روز سه شنبه ٢٤ ارديبهشت تعداد ١٢٠ نفر از کارگران نساجي ايران برک رشت در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و ساير مزايا به تهران آمده و در برابر محل کار سهامدار اين کارخانه تجمع کردند. بدنبال اين اعتراض کارگران کارفرماي ايران برک روز شنبه ٢٨ ارديبهشت ١١ کارگر اين کارخانه را بدليل شرکت در تجمع اعتراضي هفته قبل در تهران اخراج نموده است. در همين رابطه و در اعتراض به اين اخراج ها، کارگران صبح روز يکشنبه ٢٩ ارديبهشت از حاضر شدن بر سر کار خودداري کرده و خواهان بازگشت به کار همکاران اخراجي خود شدند. در همين حال کارفرما کارگران را تهديد کرده است که کارگران نبايد با اعتراضات خود "خوراک رسانه هاي بيگانه" شوند. کارگران موفق شدند فقط حقوق يک ماهه شان را دريافت نمايند. کارگران خواهان پرداخت همه حقوق هاي معوقه و بازگشت به کارهمکاران اخراجي شان مي باشند.

اخراج كارگران ايران خودرو
روز يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ماه کارفرماي ايران خودرو ٣٠٠ کارگر اين کارخانه را اخراج کرد.کارفرماي ايران خودرو دليل اخراج کارگران را " مدرن سازي" کارخانه و استفاده از ماشين آلات جديد به جاي کارگران اعلام کرده است.

دستمزد كارگران کارخانه قند نيشابور پرداخت نشده است
کارگران کارخانه قند نيشابور مدت چندين ماه است که دستمزدهايشان را دريافت نکرده اند. کارگران مي گويند که کارفرما مدت ٣ ماه است که از پرداخت حقوق کارگران روزمزد و دو ماه است که حقوق کارگران رسمي اين کارخانه را پرداخت نکرده است. کارگران خواهان پرداخت حقوق هاي معوقه شان هستند.

کارخانه لوله و پوشش سلفچگان
بيش از ٣٠٠ کارگر کارخانه لوله سازي و پوشش سلفچگان در اعتراض به کيفيت نا مطلوب غذا روز سه شنبه ٢٤ ارديبهشت دست به اعتصاب زدند. کارگران بارها خواهان بهبود کيقيت غذا شده بودند. در همين رابطه و به دنبال اعتراض کارگران کارفرما يکي از کارگران را اخراج مي کند. بدنبال اين اقدام، کارگران روز سه شتبه ٢٤ ارديبهشت براي مدت ٢ ساعت دست به اعتضاب زدند. به دنبال اين حرکت اعتراضي کارگران، کارفرما وعده بهبود کيفيت غذا را به کارگران داد.

کارخانه چرم و گوني بافي برازجان
کارفرماي اين کارخانه بدون هيچ توضيحي از روز ٣٠ ارديبهشت ماه اقدام به تعطيلي کارخانه کرده است. از تعداد ٤٠٠ کارگر اين کارخانه ٣٠٠ نفر اخراج شده و بقيه کارگران بلا تکليف مي باشند. فضاي اعتراضي در ميان كارگران بالاست.

اخراج کارگران لامپ فارس
کارفرماي کارخانه لامپ فارس تعداد ٣٤ کارگر اين کارخانه را در تاريخ ٢٩ ارديبهشت اخراج کرد. کارفرما در توضيح اين اقدام ضد کارگري خود اعلام کرده است که اين امر با توافق اداره کار صورت گرفته است. کارگران براي پيگيري امر اخراجشان به اداره کار مراجعه کرده و در انتظار تشکيل جلسه هيات حل اختلاف مي باشند.

تداوم اخراج کارگران کارخانه نورد و پروفیل ساوه
بدنبال اعتصاب کارگران کارخانه نورد و پروفيل ساوه در اسفند ماه سال گذشته، کارفرماي اين کارخانه بر خلاف وعده اي که در آن موقع و بدنبال اعتصاب کارگران، مبنی بر بازگشت به کار کارگران اخراجي و توقف اخراج سازيها داده بود، پس از پايان اعتصاب کارگراني را که در اعتصاب نقشي داشته اند پس از پايان قرارداد، تمديد قرار داد نميکند و تا کنون هم هيچ مرجعي در برابر خلف وعده اين کارفرما که در حضور نماينده وزير صنايع و نماينده اداره کار و مسئولين شهر ساوه وعده بازگشت بکار کارگران و توقف اخراج سازي ها را داده بود عکس العملي را ازخود نشان نداده است. در اين بين اداره کار شهرستان ساوه نيز همدوش با کارفرما عدم تمديد قرداد داد کارگران اين کارخانه را که هر کدام از آنان از دو تا ١٥ سال سابقه کار دارند تائيد کرده و راي به اخراج اين کارگران داده است.
اغلب اين کارگران بدليل شرايط سخت کاري در اين کارخانه و نبود وسائل ايمني مناسب در آن دچار بيماريهايي از قبيل ديسك كمر، افت شنوايي، آرتروز، سائيدگی زانو، مشکلات ريوي و... شده اند.
بنا به گزارش کارفرماي اين کارخانه در تداوم اين اخراج سازيها، طي ده روز گذشته حدود 8 نفر ديگر از کارگران اين کارخانه را نيز اخراج و قراداد شان تمديد نشد. آقاي اردشير رضايي يکي از نمايندگان کارگران اين کارخانه نيز جزو اين کارگران است.

***

شيث اماني امروز در ميان استقبال پر شور اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران از زندان آزاد شد

شيث اماني از اعضا و بنيانگذاران اتحاديه آزاد کارگران ايران پس از تحمل33 روز حبس، امروز پنجم خرداد ماه هشتاد و هفت در ساعت 14 بعد از ظهر در ميان استقبال پر شور دهها تن از اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران از زندان آزاد شد.
آزادي شيث اماني بدنبال تلاش اتحاديه آزاد کارگران در سنندج و ملاقات صديق کريمي عضو هيئت مديره اتحاديه با آيت الله شاهرودي صورت گرفت که طي اين ملاقات وي احکام صادره در باره همه کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سال گذشته در سنندج را لغو کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران از سال گذشته و از لحظه بازداشت اعضا خود و سايرکارگران در مراسم اول ماه مه سنندج، تلاش گسترده و همه جانبه اي را براي آزادي آنان آغاز نمود و همين امر باعث شد تا 11 نفر از اين کارگران پس از تحمل 7 الي 12 روز حبس از زندان آزاد شوند و صديق کريمي و شيث اماني نيز پس از تحمل 42 روز زندان به ميان آغوش خانواده خود بازگردند.
سپس دادگاه بدوي براي 11 کارگر به نامهاي خالد سواري، اقبال لطيفي، طيب ملايي، فارس گويليان، يدالله مرادي، طيب چتاني، عباس اندرياني، صديق امجدي ، حبيب الله کله کاني، صديق سبحاني، محي الدين رجبي، حکم 91 روز زندان و 10 ضربه شلاق و براي شيث اماني و صديق کريمي دو سال و نيم زندان صادر نمود که بلافاصله پس از صدور اين احکام اتحاديه آزاد کارگران ايران مبارزه گسترده اي را براي لغو آن در دستور خود گذاشت تا اينکه دادگاه تجديد نظر استان کردستان حکم زندان 11 کارگر را به جريمه تبديل و احکام شلاق را همچنان ابقا نمود و در مورد شيث اماني و صديق کريمي نيز حکم دو سال و نيم زندان آنان را به شش ماه تقليل داد و آنرا جهت اجرا به شعبه دو دادگاه اجراي احکام استان کردستان ابلاغ کرد.
با ابلاغ اين احکام به دادگاه شعبه دو اجراي احکام، اين دادگاه شروع به اجراي حکم نمود و 6 نفر از کارگران بازداشت شده مجبور به پرداخت جريمه هاي خود شده و حکم ده ضربه شلاق در مورد آنان اجرا گرديد.
در پي اين وضعيت اتحاديه آزاد کارگران ايران در اقدامي تعرضي، مبارزه گسترده اي را از طريق انتشار فوري و گسترده اخبار اجراي حکم شلاق بر عليه کارگران و دعوت از افکار عمومي جهت عکس العمل فوري نسبت به اين مسئله آغاز نمود و افکار عمومي بطور گسترده اي در داخل و خارج کشور نسبت به اجراي اين حکم شنيع بر عليه کارگران عکس العمل نشان دادند. اين اعتراضات باعث گرديد تا دادگاه اجراي احکام، حکم شلاق بر عليه محي الدين رجبي را که به عنوان ششمين کارگر براي اجراي حکمش مراجعه کرده بود، اجرا ننمايد.
هفته گذشته دادگاه اجراي احکام براي اجراي حکم پنج کارگر باقي مانده از يازده کارگر و صديق کريمي به ضامنهاي آنان هشدار داده بود که اين کارگران بايد خود را به دادگاه اجراي احکام معرفي نمايند و همين مسئله باعث شد تا اين کارگران که حکم آنها اجرا نشده بود تصميم به مراجعه به دادگاه در طول همين هفته جاري بگيرند.
اين کارگران با روحيه بسيار بالايي بر گزاري مراسم اول ماه مه را حق مسلم کارگران ميدانند و تصميم داشتند تا اين ضمن مراجعه به دادگاه از پرداخت جريمه هاي خود خودداري کنند و چنانچه دادگاه آن را قبول نميکرد خود را آماده کرده بودند تا با حکم دادگاه تجديد نظر به زندان بروند.
در اين ميان آيت الله شاهرودي روز پنجشنبه گذشته به سنندج آمد و اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران با تلاشي ستودني موفق شدند وقت ملاقات از وي را گرفته و روز جمعه سوم خرداد ماه صديق کريمي به نمايندگي از طرف همه کارگران با آيت الله شاهرودي ملاقات نمايد که اين ملاقات منجر به لغو تمامي احکام صادره در باره همه کارگران بازداشت شده در اول ماه مه سنندج منجمله صديق کريمي و شيث اماني از سوي آيت الله شاهرودي گرديد و پيرو آن امروز شيث اماني در ميان استقبال پرشور اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران از زندان آزاد شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران اين پيروزي را که حاصل زحمات و مبارزه شبانه روزي کارگران و تشکلهاي کارگري در ايران و سراسر جهان است به تمامي کارگران، شخصيتها و نهادهايي که در اين پيروزي سهمي داشتند صميمانه تبريک ميگويد و دست يکايک آنان را مي فشارد.
زنده باد همبستگي کارگري
زنده باد اول ماه مه
اتحاديه آزاد کارگران ايران
www.ettehade.net
k.ekhraji@gmail.com

***

يك پيروزي مهم براي كارگران و مردم سنندج
اعتراض شديد مردم سنندج و خانواده هاي زندانيان به شاهرودي
احكام شلاق و زندان كارگران بازداشتي اول مه پارسال سنندج لغو شد

دو روزگذشته روزهاي پر هيجاني براي مردم سنندج بود. شاهرودي رئيس قوه قضائيه رژيم اسلامي مورد اعتراض شديد مردم و كارگران اين شهر قرار گرفت. مردم سنندج در مسجد جامع اين شهر با در دست داشتن عكس زندانيان سياسي در اعتراض به احكام ضد انساني دادگاه هاي جمهوري اسلامي، چندين بار سخنراني شاهرودي را قطع و مسجد جامع را به ميداني براي افشاي سياستهاي رژيم اسلامي تبديل كردند. مردم خواهان آزادي زندانيان سياسي و فعالين كارگري شدند.

به دنبال اين اعتراض شديد مردم سنندج، صديق كريمي يكي از رهبران اتحادي آزاد كارگران ايران با شاهرودي ديدار و خواهان لغو احكام صادره عليه كارگران بازداشتي اول مه پارسال شد. اتحاديه آزاد كارگران ايران در مورد اين ديدار چنين گزارش داده است: "با پيگيريهاي اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران در سنندج و تلاش دو روزه آنان، امروز صديق کريمي به نمايندگي از طرف تمامي کارگران بازداشت شده در اول ماه مه سال گذشته، موفق به ديدار با آيت الله شاهرودي شد. در اين ديدار پس از صحبتهاي صديق کريمي، معاون آيت الله شاهرودي نامه اي را جهت بررسي مجدد پرونده به دادگاه تجديد نظر استان کردستان نوشت که صديق کريمي آنرا قبول نکرد و مجددا شروع به صحبت نمود که پس از پايان صحبتهايش، آيت الله شاهرودي بطور مکتوب دستور لغو احکام تمامي کارگران بازداشت شده در اول ماه مه سنندج را صادر کرد."
لازم به يادآوري است كه در جريان اعتراض مردم سنندج و خانواده هاي زندانيان، نيروهاي انتظامي و نيروهاي حفاظت از شاهرودي در مقابل نفرت واعتراض مدام مردم دست و پاي خود را گم كرده و دچار سراسيمه شده بودند. چندين بار سخنراني شاهرودي با صداي اعتراض مردم قطع و خانواده ها با در دست داشتن عكس زندانيان خواهان آزادي آنها شدند. "البرز" يكي از سايتهاي وابسته به رژيم اسلامي در اين مورد چنين نوشته است:
"تعدادي ازخانواده محکومين که گفته ميشد برخي ازاعضاي خانواده آنها بدليل فعاليت براندازانه عليه نظام درزندان بسرميبرند سعي فراواني براي برهم زدن جلسه مينمودندکه بخاطر حفظ نظم عمومي جلسه باهمکاري نيروي انتظامي به بيرون هدايت شدند. *تعدادي از شرکت کنندگان در مراسم سخنراني رييس قوه قضاييه در مسجد جامع سنندج هرازگاهي با هياهو و دادو فرياد سعي در قطع سخنراني آيت الله هاشمي شاهرودي داشتند . برخي ازناراضيان حاضر درمسجد عملا باايجاد سروصدا سعي داشتند مامورين حفاظت آيت الله شاهرودي را باواکنش مواجه ساخته وعملا درگير نمايند. تعدادي ازاين ناراضيان درچندگوشه مسجد هرازگاهي باايجاد سرو صدا سعي ميکردند به کانون توجه حاضرين ومقامات قوه قضائيه درجلسه تبديل شوند
حضور مردم و نامه هاي آنان به رييس قوه قضاييه به حدي بود که از همان بدو ورود وي به سنندج خيل عظيمي از نامه ها بويسله ي محافظان و همراهان آيت الله هاشمي شاهرودي جمع آوري شد ."
همين گزارش سايت حكومتي نشان ميدهد كه اعتراضات مردم سنندج در چه ابعادي و تا چه حد مقامات رژيم اسلامي مورد نفرت مردم هستند. جمهوري اسلامي و سران جاني اين رژيم بايد به جرم جنايت عليه بشريت محاكمه شوند. اين جانيان را بايد به زير كشيد و عزيزان در بند را از چنگ آنها آزاد كرد.

كميته كردستان حزب اين اقدام جسورانه و اين درايت و همبستگي مردم سنندج را ارج مينهد. لغو احكام كارگران بازداشتي اول مه پارسال را به همه مردم و كارگران و بويژ به فعالين كارگري سنندج تبريك ميگويد. اين پيروزي بايد سر آغاز تعرض مردم و كارگران به رژيم اسلامي براي آزادي همه زندانيان سياسي از جمله كارگران بازداشتي اول مه امسال جوانمير مرادي و طه آزادي باشد. يك بار ديگر ما اين پيروزي را به همه كارگران و مردم سنندج تبريك ميگوييم.
كميته كردستان حزب كمونيست كارگري ايران
2 خرداد 1387- 22 مه 2008

***

بدنبال اعتصاب در کارخانه لوله سلفچگان،
مجيد نصيري دستگير و دو نفر اخراج شدند
دستگير شدگان اول مه سنندج به دادگاه احضار ميشوند

بنا به خبري كه روز اول خردادماه در سايت "اتحاد"، سايت "اتحاديه آزاد كارگران ايران" درج شده است، نيروهاي امنيتي در هماهنگي با كارفرماي كارخانه لوله سلفچگان، مجيد نصيري، يكي از كارگران اين كارخانه را بازداشت كردند. متن اين خبر چنين است: "بدنبال اعتصاب دو ساعته کارگران کارخانه لوله سلفچگان که با موفقيت کارگران به پايان رسيد، تا کنون دو تن از کارگران اين کارخانه به نامهاي سلام شيخي عضو هيئت مديره و جمال ميراني عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران از کار خود اخراج شده و امروز نيروهاي امنيتي در هماهنگي با کارفرما، مجيد نصيري يکي از کارگران اين کارخانه و عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران را بازداشت و با خود به نقطه نامعلومي منتقل کردند. نيروهاي امنيتي در اين اقدام ضد کارگري براي جلوگيري از عکس العمل کارگران، مجيد نصيري را بدون اينکه کارگران اين کارخانه متوجه شوند بازداشت و پس از بازرسي اتاق وي، او را از کارخانه خارج کردند. از سوي ديگر مامورين انتظامي جهت اجراي احکام 5 نفر از کارگران بازداشت شده در اول ماه مه سنندج به ضامن هاي اين کارگران مراجعه و خواهان معرفي اين کارگران براي اجراي احکام دادگاه تجديد نظر شده اند."

حزب كمونيست كارگري دستگيري مجيد نصيري را محكوم مي كند و از همه مراکز کارگري و مردم آزاديخواه مي خواهد كه دستگيري مجيد نصيري و اخراج کارگران کارخانه لوله سلفچگان را محكوم كرده و خواهان آزادي مجيد نصيري و کليه کارگران زنداني و پايان دادن به احضار و دستگيري فعالين کارگري شوند. شركت در اعتصاب و سازماندهي و رهبري اعتراض و اعتصاب حق انکارناپذير کارگران است و کارگران با چنگ و دندان از آن دفاع ميکنند و آنرا تحميل ميکنند.

اعتراضات و اعتصابات گسترده تر در راه است. فعالين كارگري بيشتري بايد به ميدان بيايند و توده کارگران و مردم آزاديخواه و سازمانهاي کارگري در سطح جهاني بايد با قاطعيت بيشتري از آنها دفاع کنند. مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه در اين زمينه درسهاي مهمي را مقابل کل طبقه کارگر و مردم گذاشته است.

حزب کمونيست کارگري ايران
٢١ مه ٢٠٠٨، ١ خرداد ١٣٨٧

***

اعتراض شديد کارگران ايران خودرو به اخراج دهها نفر از همکاران خود

نتيجه وجود شرکتهاي پيمانکاري وقراردادهاي موقت همين است
اخراج 300 نفر از همکاران خود در طي يک ماه گذشته
اخراج دهها نفر از کارکنان سازمان فروش (ايساکو
اخراج دهها نفر از کارگران پرس ايران خودرو ( همگام
دوستان و همکاران گرامي
طبق خبرهاي رسيده از بخشهاي مختلف شرکت طي روزهاي آغازين سال جديد دهها نفر از همکاران عزيز از کار اخراج شده و به لشکر بيکاران پيوسته اند
اخراج 300 کارگر ايران خودرو
1387/02/29
گزارش‌هاي رسيده حاکي از اخراج اين کارگران شاغل در بخش‌هاي مختلف ايران خودرو به بهانه مدرن شدن بخش‌هاي توليدي و استفاده از دستگاه بجاي نيروي کار است.
300 کارگر قراردادي شرکت ايران خودرو به دستور مديريت از کار برکنار شدند.
"رجبعلي شهسواري" رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني سراسر کشور با بيان اين مطلب به دسترنج گفت: گزارش‌هاي رسيده حاکي از اخراج اين کارگران شاغل در بخش‌هاي مختلف ايران خودرو به بهانه مدرن شدن بخش‌هاي توليدي و استفاده از دستگاه بجاي نيروي کار است.
او گفت: متاسفانه مدرن شدن کارخانه‌هاي داخل کشور برخلاف ديگر کشورهاي پيشرفته در حالي صورت مي‌پذيرد که در اين
زمينه تاکنون فکري به حال نيروي انساني و چگونگي وضعيت زندگي انسان‌ها نشده است
اخراج کارگران ايساکو
در چند روز اخير ۵۰ نفر از کارگران قراردادي شرکت ايساکو ايران خودرو، طي دو مرحله عليرغم اعتراض و شکايت اين کارگران به مراجع حکومتي از جمله اداره کار و بيمه، اخراج شده اند. اين کارگران اخراجي به همراه خانواده هايشان بي هيچ حق و حقوقي از کار اخراج و از ابتدايي ترين امکان تامين زندگي خود محروم شده اند
واز طرفي طبق خبرهاي رسيده حدود 100 نفر نيز از کارگران شرکت پرس ايران خودرو به دنبال کاهش توليد و کم کردن يک شيفت از کار اخراج شده اند
دوستان کارگر
ما اخراج اين کارگران را ناشي از وجود شرکتهاي پيمانکاري و ادامه قانون قرار دادهاي موقت مي دانيم که به راحتي به کارفرما اجازه اخراج کارگران را مي دهد ما اخراج اين کارگرانرا تحت هر عنواني محکوم کرده و خواهان بر چيدن بساط شرکتهاي پيمانکاري و لغو قراد دادهاي موقت و باز گشت به کار همکاران به سر کار مي باشيم
جمعي از کارگران ايران خودرو
اول خرداد 1387
ikcokar@yahoo.com