پنجشنبه، ١٦ اسفند ١٣٨٦- ٦  مارس ٢٠٠٨

    کارگر کمونيست  ٧٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگري در ايران

گزارشي از اعتصاب مجدد بيش از ١٥٠٠ کارگر سد گتوند عليا
بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگري، ازساعات اوليه صبح روز يکشنبه ٥ اسفند ماه ٨٦ تمامي کارگران شيفت روز سد گتوند عليا اعتصاب گسترده اي را بمنظور تحقق خواسته هايشان آغاز کردند و در ادامه شيفت شب هم به اعتصاب پيوستند. اين اعتصاب در حالي مجددا آغاز شد که شركت "سپاسد" به وعده هاي خود عمل نکرد و کارگران متوجه فريبکاري و وعده هاي دروغين مسئولين آب و نيرو سپاسد شدند. کارگران پس از تصميم گيري جمعي متحدانه و يکپارچه در ساعت هفت و نيم صبح همين روز به سمت دفاتر آب و نيرو بحرکت در آمدند. "حراست" آب و نيرو سپاسد که از اعتصاب و براه افتادن کارگران مطلع شده بود در ورودي را که قبلا کارگران طي اعتصاب روز ٢٠ بهمن ماه از جا کنده بودند قبل از رسيدن کارگران بروي آنها باز کردند. در صورتيکه در ورودي را مجددا بازسازي و براي ممانعت از ورود کارگران قفل و زنجير کرده بودند.
بدين ترتيب کارگران با قدرت و بدون هيچ مزاحمتي وارد محوطه آب و نيرو شدند. پس از گذشت حدود ٢٠ دقيقه خودرو حامل معنوي فر مدير عامل آب و نيرو سپاسد وارد محوطه آب و نيرو شد که بلافاصله به محاصره کارگران در آمد و او را خشمگينانه از ماشين بيرون کشيدند. معنوي فر دستها را بحالت تسليم در مقابل کارگران بالا برد و در جمع کارگران اعتصابي حدود ٢٠ دقيقه به تکرار وعده و وعيدهاي قبلي پرداخت که سخنان وي با اعتراض شديد کارگران مواجه شد. وي زير فشار کارگران مهلت خواست که با مرکز تماس بگيرد.
پس از گذشت يکساعت کارگران به مقابل دفتر آب و نيرو رسيدند و به اعتراضات خود ادامه دادند و خواهان پاسخ قطعي شدند. تعداد کثيري از مهندسين و تکنيسينها در جمع کارگران اعتصابي حضور داشتند. مسئول "عقيدتي سياسي" شرکت سپاسد، آخوندي بنام حسني هم بميان کارگران اعتصابي آمده بود. کارگران چندين بار بسمت دفتر معنوي فر هجوم بردند تا اينکه او ناگزير از دفتر بيرون آمده و به کارگران اعلام کرد که کليه دستمزدهاي معوقه و همچنين عيدي و پادش کارگران را ميپردازد. او گفت که پول از خزانه خارج شده و بيش از يک هفته طول ميکشد تا چک آن به حساب واريز شود. وي در خصوص ادامه کار کارگران با توجه به اتمام قرارداد موقت آنان در پايان اسفند ماه گفت: فعلا دو ماه قرارداد کارگران را تمديد ميکند و در صورت تخصيص اعتبار توسط دولت در سال آينده کارگران بر سر کارهايشان ابقا ميشوند و در غير اينصورت، تعدادي از کارگران را اخراج و کارگران اخراجي را براي دريافت بيمه بيکاري معرفي خواهد کرد. سخنان معنوي فر بارها با اعتراض شديد تعداد زيادي از کارگران روبرو شد.
يکي از کارگران گفت: من امروز صبح صبحانه نان خالي خورده ام و سر کار آمده ام. ميخواهي قبول کن ميخواهي قبول نکن .معنوي فر گفت: قبول دارم. يکي ديگر از کارگران در اعتراض به قرارداد موقت معنوي فر را به پرسش گرفت و گفت: من ١٥ سال سابقه کار دارم اما هنوز بصورت قراردادي کار ميکنم. در صورتيکه اگر ٥ سال در شهرداري جارو ميکشيدم يا ٥ سال ميز شما را تميز ميکردم بايد بعنوان کارگر رسمي در اين مملکت استخدام بشوم. او به پاسدار بودن معنوي فر اشاره کرد و گفت چرا اينطور با ما رفتار ميکنيد. پولي در بساط نداريم .چقدر بايد قرض کنيم؟ معنوي فر که هيچ پاسخي نداشت از کارگران خواست که بر سر کارهايشان برگردند و به اعتصاب پايان دهند و به دفترش مراجعه کنند. اما اعتصاب کارگران تا پايان شيفت روز ادامه داشت و کارگران شيفت شب هم به اعتصاب پيوستند.
بنا به گزارش ديگري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، کارگران سد گتوند عليا در ادامه اعتصاب روز يکشنبه ٥ اسفند، اينبار تصميم به اعتصاب در کارگاه سپاسد گرفتند. ساعت ٧ صبح روز دوشنبه ٦ اسفند پس از اينکه تمام سرويسهاي کارگري به محل اتوبوسراني رسيدند .کارگران از سرويسها پياده شده و همه با هم در اتوبوسراني گرد هم آمدند و متحد و يکپارچه به سمت دفتر سرپرستي کارگاه سپاسد حرکت کردند. در بين راه حجت الاسلام حسني مسئول عقيدتي سياسي شرکت سپاسد تلاش کرد که کارگران را از ادامه اعتصاب و عزيمت بسوي سرپرستي باز دارد و از کارگران خواست که بر سر کارهاي خودشان بر گردند .اما کارگران وقعي به او نگذاشتند و به راهپيمائي خود ادامه دادند تا به مقابل ساختمان سرپرستي رسيدند. و خواستار حضور مزيني و پاسخگوئي او شدند. مزيني که از پشت پنجره دفترش کارگران خشمگين را ديده بود جرات نکرد ميان کارگران حاضر شود. در اين ميان مهندس فتحي از کارکنان اداري شرکت نيز نتوانست کارگران را آرام کند. و کارگران با نارضايتي شديد به بيان مشکلات و درد دل خود پرداختند.
يکي از کارگران گفت: من ديروز ٢٠٠٠ تومان قرض کردم که نان بگيرم براي زن و بچه ام. کارگر ديگري گفت: نانوائي که نان نسيه نميدهد. صاحبخانه کرايه خانه‌اش را ميخواهد و اگر پول قبض آب و برق و تلفن را پراداخت نکنيم .آب و برق و تلفنمان را قطع ميکنند.
بالاخره يکبار ديگر آخوند حسني به نمايندگي از دولت و کارفرما از کارگران خواست که به سخنان او گوش دهند و شروع به سخنراني کرد. او گفت ما تمام تلاش خودمان را ميکنيم تا هر طوري که شده تا ١٥ اسفند تمام مطالبات شما از جمله نصف حقوق آذر ماه و حقوق کامل دي و بهمن همراه با عيدي و پاداش و سنوات را به شما بدهيم و قراردادي ٢ ماهه براي سال آينده با شما مي بنديم. صحبتهاي حسني با اعتراض شديد کارگران روبرو شد و تجمع اعتراضي کارگران که دو ساعت بطول انجاميد، بدون نتيجه پايان يافت.
کارگران به اين نتيجه رسيده اند که بايد به اقدامات جدي تري دست بزنند و تصميم دارند در صورت عملي نشدن خواسته هاي برحقشان همراه با خانواده هاي خود دست به تجمع اعتراضي در مقابل فرمانداري گتوند بزنند.

اعتصاب كارگران ني بر در شركت نيشكر هفت تپه
بنا به خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، بيش از ١٧٠٠ تن از كارگران ني بر در بخش كشاورزي نيشكر هفت تپه، روز ١٣ اسفند ماه در اعتراض به بتعويق افتادن حقوق خود و عدم تحويل جيره ايام نوروز دست از كار كشيدند. كارگران همچنين گفته‌اند كه شايعه اخراج ٢٠٠٠ نفر از كارگران اين شركت تا پايان سال هم بر نگراني كارگران افزوده است. اين گزارش همچنين افزوده است كه گفته ميشود فعالين كارگري شاغل در نيشكر هفت‌تپه از جمله فريدون نيكوفر، حيدر مهري، ابولفضل عابديني، احمدي و عليپور، با حكم دادگاه انقلاب طي روزهاي آينده دستگير و زنداني خواهند شد.
بنابه همين خبر، كارفرما كاغذ پرداخت عيدي را به كارگران داده است، اما از پرداخت پول خبري نيست؛ بلكه مثل هميشه قول آن را به كارگران داده‌اند. كارگران آلتيماتوم داده‌اند كه اگر پول پرداخت نشود اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.

اعتصاب کارگران شرکت انرژي گستر بصير در عسلويه
بنا به گزارش اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار، روز شنبه ١١ اسفند (١ مارس) حدود ٣٠٠ نفر از کارگران شرکت "انرژي گستر نصير" در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه حقوق و پاداش آخر سال دست به اعتصاب زدند. شرکت انرژي گستر نصير يکي از پيمانکاران شرکت "اويک" در پالايشگاه فازهاي ٩ و ١٠عسلويه است. کارگران از محل کارگاه به طرف دفتر شرکت "اويک" راهپيمائي کردند و تا ظهر در مقابل دفتر "اويک" تجمع کردند، اما چون نتيجه اي نگرفتند بعد از ظهر نيز در محوطه کارگاه "انرژي گستر نصير" دست به راهپيمائي زدند و تا آخر وقت همچنان در اعتصاب بودند. روز يکشنبه نيز کارگران ضمن تداوم اعتصاب، مجددا در مقابل دفتر "انرژي گستر" تجمع کردند. کارفرماي شرکت براي پايان دادن به اعتصاب کارگران از نيروي انتظامي منطقه ويژه درخواست کمک کرد اما عليرغم حضور نيروي انتظامي، کارگران پراکنده نشده و بر عزم خود براي رسيدن به خواسته هايشان پاي فشردند. نيروي انتظامي نيز وقتي با عزم کارگران براي رسيدن به خواسته هايشان مواجه شد از آنان خواست که آرامش را حفظ کنند اما ادامه يا پايان دادن به اعتصاب را به اختيار خود آنان موکول کرد. کارفرما نيز در ميان کارگران حاضر شد و به آنان قول داد روز دوشنبه ١٣ اسفند دستمزدهاي آنان را پرداخت خواهد کرد اما کارگران با وعده کارفرما قانع نشده و به اعتصاب ادامه دادند.

اعتراض كارگران پيمانكاري رضائي در مجمتع پتروشيمي غدير مديريت را عقب نشاند
بنابه خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، كارگران شركت پيمانكاري رضائي در مجتمع پترشيمي غدير، واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر، روز شنبه ٤ اسفند ماه در اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه خود دست از كار كشيدند و اعلام داشتند كه تا دريافت حقوق معوقه خود به سر كارهايشان باز نخواهند گشت. اين كارگران ۵ ماه حقوق معوقه طلب داشتند. كارگران در مقابل ساختمان اداري مجتمع تجمع كرده و دست به اعتراض زدند. مديريت تلاش كرد با دادن قول و قرار طبق معمول كارگران را سردوانده و پراكنده كند؛ اما كارگران وقعي به وعده هاي آنها ننهادند خواهان پرداخت دستمزدهاي خود بدون وقفه شدند. كارگران بار ديگر روز يكشنبه هم تجمع كرده و به اعتراض خود ادامه دادند. كارگران بالاخره مديريت را روز دوشنبه مجبور به پرداخت حقوق خود كردند. كارگران اعتصابي بعد از اينكه اطمينان حاصل كردند كه حقوق معوقه شان پرداخت گرديده است، روز دوشنبه به اعتصاب خود پايان داده و به سر كارهاي خود بازگشتند.

جمهوري اسلامي عباس اندرياري را هم شلاق زد

بنابر اطلاعيه اي كه "اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار" (www.ettehade.net) امروز ٨ اسفند ماه منتشر كرده است، يكي ديگر از كارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج جريمه و شلاق خورد. متن اين اطلاعيه چنين است:

"اجراي حکم شلاق در مورد ۵ نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج، وضعيت روحي عباس اندرياري و ابلاغ حکم به دو نفر ديگر
دادگاه شعبه دو اجراي احکام تا کنون حکم شلاق و جريمه را در مورد پنج نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج به نامهاي صديق امجدي، حبيب الله کلکاني، فارس گويليان، صديق سبحاني و عباس اندر ياري به مورد اجرا گذاشته و حکم بازداشت طيب چتاني و طيب مولايي را جهت اجراي حکم شلاق و جريمه به آنان ابلاغ کرده است.
لازم به يادآوري است که کارگراني که تا کنون حکم شلاق در مورد آنان به اجرا در آمده است بجز صديق امجدي که براي کسب اطلاع به دادگاه اجراي احکام مراجعه کرده بود و عباس اندر ياري که از حکم شلاق بي اطلاع بوده، سه نفر بقيه به دليل فشار ناشي از احتمال بازداشت و اجراي حکم بناچار خود پس از دريافت حکم جلب و ابلاغيه دادگاه اجراي احکام، به آنجا مراجعه کرده و حکم شلاق در مورد آنان به اجرا در آمده است.
گفتني است که در حکم صادره به عباس اندرياري جدا از ده نفر ديگر پرداخته شده و به اين حکم در مورد وي صراحتا اشاره نشده است. به همين دليل در تاريخ ٦ بهمن ماه ٨٦ عباس اندرياري با اين آگاهي که حکم وي فقط جريمه است به دادگاه اجراي احکام جهت پرداخت جريمه که مبلغ ١۵۵ هزار تومان بود مراجعه ميکند و پس از پرداخت جريمه وقتي فيش آنرا جهت ارائه به قاضي به دادگاه ميآورد همانجا خود قاضي راسا شلاقي را به دست يک سرباز داده و عليرغم اعتراض شديد وي، او را شلاق ميزنند. لازم به يادآوري است که عباس اندرياري پس از اجراي حکم شنيع شلاق دچار لطمه روحي شديدي شده است.
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار همانگونه که قبلا نيز اعلام کرده است در برابر اجراي حکم قرون وسطايي شلاق در مورد کارگران سکوت نخواهد کرد و اقدامات اعتراضي بيشتري را در دستور خود قرار خواهد داد."

تجمع اعتراض آميز آموزشياران "نهضت سوادآموزي"
بنابه اخبار منتشره، صبح روز سه شنبه ٧ اسفندماه، جمعي از آموزشياران "نهضت سوادآموزي" در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كرده و خواستار پرداخت حقوق خود شدند. اين آموزشياران هفته پيش نيز در مقابل مجلس اسلامي تجمع كرده بودند كه به آنها وعده داده شده بود كه تا آخر هفته پرداخت حقوق ٤ ماهه معوقه را به آنها داده بودند كه فقط حقوق يك ماه از اين ٤ ماه پرداخت شد.

تجمع كارگران اخراجي شركت صدف در مقابل استانداري بوشهر
كارگران اخراجي شركت صدف، روز سه شنبه ٧ اسفندماه در مقابل استانداري بوشهر تجمع كرده و خواهان رسيدگي مسئولان به مشكلات خود شدند. كارگران تجمع كننده اعلام كرده اند كه اين شركت ٢٠٠ نفر از كارگران خود را كه هر كدام بين ٤ تا ۵ سال سابقه كار داشتند، اخراج كرده و سازمان تأمين اجتماعي و اداره كار اين شهر هم هيچ اقدامي جهت رفع مشكلات كارگران اخراجي، از جمله برخورداري از حق بيمه بيكاري، انجام نداده اند. كارگران مسئولين دولتي را مجبور به حضور در ميان خود كردند كه آنها نيز كماكان با دادن وعده و وعيد سعي در متفرق كردند كارگران را داشتند. كارگران كه ١٠ ساعت در مقابل اين نهاد دولتي تجمع كرده بودند، به تجمع خود پايان دادند، اما اعلام كردند كه در صورت عملي نشدن وعده مسئولان همچنان به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

تجمع اعتراضي كارگران قوه پارس در مقابل ادارات دولتي
بنابه گزارشات رسيده، كارگران شركت قوه پارس قزوين در اعتراض به عدم دريافت ٢٠ ماه حقوق خود در مقابل اداره كل صنايع و معادن، اداره كار و امور اجتماعي و استانداري قزوين در روزهاي ١٣ و ١٤ اسفند ماه براي دو روز متوالي تجمع كردند. اين كارگران ابتدا روز ١٣ اسفند ماه در مقابل ساختمان استانداري قزوين تجمع كردند توانستند يكي از كارشناسان قزوين را وادار به حضور در ميان خود كنند. اين شخص با شانه خالي كردن از پيگيري مطالبات كارگران، مسئولان وزارت صنايع را مسئول تأخير در پرداخت حقوق ٢٠ ماه كارگران معرفي كرد.
اين كارگران روز ١٤ اسفند ماه بار ديگر در مقابل اداره كل صنايع و معادن و اداره كار و امور اجتماعي استان قزوين تجمع كردند. كارگران گفته اند كه طي اين تجمع، مديران اين دو نهاد دولتي با حضور در ميان كارگران، قول مساعد دادند تا به مشكلات كارگران رسيدگي كنند.

تجمع مجدد اعتراضي كارگران كارخانه پوشينه بافت قزوين
بنابه اخبار منتشر شده در روز ١٢ اسفند صدها تن از كارگران كارخانه پوشينه بافت قزوين براي چندمين بار در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق خود، تجمع كرده و اين بار در مقابل خانه كارگر قزوين، كه يك نهاد دولتي است، گرد هم آمدند. كارگران گفته‌اند كه مديريت كارخانه براي تيم فوتبال اين شركت ميليونها تومان خرج ميكند، اما حاضر نيست دستمزد پرداخت نشده كارگران را بپردازد. كارگران اولتيماتوم داده‌اند كه اگر به خواسته‌هايشان رسيدگي نشود، به اعتراضات گسترده‌تري دست خواهند زد.

اعتراض كارگران چيني ارس به حقوق پرداخت نشده
بنابه اخبار منتشر شده در روز ١١ اسفند ماه، تجمع كارگران چيني ارس كه در سازمان كار و امور اجتماعي آذربايجان شرقي در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان تجمع كرده بودند، پس از آنكه اعلام شد موضوع در كميسيون امور كارگري استانداري و فرمانداري تبريز مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت، پايان يافت. كارگران در گذشته، قبل از اينكه دست به اعتراض تجمع آميز بزنند، در نامه اي به سازمان كار و امور اجتماعي، استاندار و فرماندار تبريز، مشكلات خود را طرح و خواستار رسيدگي به آن شده بودند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ككسازي زرند كرمان
بنابه اخبار منتشر شده در روز ١٢ اسفند ماه، صدها تن از كارگران كارخانه ككسازي زرند كرمان همراه خانواده هاي خود در مقابل اين كارخانه تجمع اعتراضي برگزار كردند. اين كارگران كه ٣ ماه است هيچ حقوق و مزايايي دريافت نكرده اند، اعلام كرده اند كه تا حل مشكلاتشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

اعتراض كارگران صنايع فرش راوند كرمان
بنابه خبر ديگري كه روز ١٢ اسفند ماه منتشر گرديده است، كارگران بازنشسته و شاغل شركت صنايع فرش راوند كرمان، به منظور ابراز اعتراض و نارضايتي خود، كه حق سنوات خود را از سال ٨٣ تاكنون دريافت نكرده اند، براي ادامه اعتراض و طرح خواستهاي خود راهي تهران شدند.

تجمع اعتراض آميز كارگران ذوب آهن اردبيل
بنابه اخبار رسيده، ظهر روز ۵ اسفند ماه، كارگران ذوب آهن اردبيل با خواست پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود، در مقابل ساختمان مركزي كارخانه ذوب آهن اردبيل دست به تجمع زدند. كارگران با تجمع خود كه ساعتها به طول انجاميد خيابان اصلي شهر را سد كردند كه باعث اختلال در ترافيك شد و توجه بسياري را به خود جلب كرد. كارگران در اين اعتراض اعلام كردند كه كارفرما عليرغم وعده‌هاي مكرر، بيش از ٣ ماه است كه حقوق كارگران اين شركت را پرداخت نكرده است. كارگران با اعتراض خود، يكي از مسئولين اين كارخانه را وادار به حضور در ميان خود كردند كه وي با وعده‌هاي سرخرمن سعي در متفرق كردن كارگران را داشت كه كارگران به وعده‌هاي او وقعي ننهادند و خواستار حضور مسئولين استاني جهت پاسخگويي به كارگران و رفع مشكلات خود شدند. تا زمان انتشار خبر فوق، كارگران همچنان در مقابل كارخانه ذوب آهن اردبيل در تجمع اعتراضي بودند و حاضر به ترك آنجا نبودند.

تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته كارخانه شاهو
بنابه خبري كه اقبال رضايي روز ۵ اسفند ماه در اختيار مطبوعات قرار داده است، جمعي از كارگران بازنشسته كارخانه شاهو در اعتراض به عدم دريافت مطالبات گذشته، عيدي، پاداشت و سنوات كاري خود، در مقابل سازمان تأمين اجتماعي سنندج تجمع كردند. اين خبر ميافزايد كه مطالبات كارگران بازنشسته از زمان اشتغال در اين كارخانه تا بحال به بهانه عدم وجود نقدينگي پرداخت نميشود.

اعتصاب كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه
بنابه گزارشات رسيده، بيش از ٢۵٠٠ تن از كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه، صبح روز ١٦ اسفندماه دست به اعتصاب زده و در مقابل ساختمان مديريت كارخانه تجمع كردند. اين كارگران هفته گذشته به مديريت شركت مراجعه كرده و نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض كردند و هيئت مديره نيز به آنها وعده داده بود كه تا تاريخ ١۵ اسفندماه حقوق آنان را پرداخت خواهد كرد، اما به قول خود عمل نكرده و كارگران بخشهاي داخلي كارخانه دست به اعتصاب زدند.
بنا به خبري كه "فعالين حقوق بشر و دمكراسي در ايران" در روز ٣ بهمن ماه منتشر كردند، كارگران نيشكر هفت تپه از روز ٢٩ بهمن ماه دست به اعتصاب گسترده زدند. كارگران روز ٢ اسفند ماه در محوطه شركت دست به تجمع و اعتراض زدند و با مدير عامل و اعضاي هيأت مديره شركت برخورد لفظي بوجود آمد. اعتراض كارگران به وعده‌هاي توخالي مديريت كارخانه بوده كه دائم وعده ميدهند اما اين وعده‌ها تحقق نميپذيرد و حقوق ديماه و بهمن ماه كارگران و پاداشها و بن كارگري چند سال اخير آنها نيز هنوز پرداخت نگرديده است. كارگران در همين حركت اولتيماتوم دادند كه اگر حقوق آنها پرداخت نگردد، در روزهاي آينده اعتراضات خود را شديدتر ادامه خواهند داد. تجمع اعتراضي روز ١٦ اسفند در ادامه اين اعتراضات صورت گرفت.

اعتراض كارگران سد عباسپور و درگيري كارگران با نيروهاي حكومتي
از مسجد سليمان گزارش رسيده است كه نزديك به ٨٠٠ تن از كارگران شاغل در سد عباسپور اين شهر اخراج شده‌اند و اين كارگران اخراجي همراه با ديگر كارگران اين شركت، نزديك به يك هفته است كه در محوطه شركت دست به تجمع و اعتراضات گسترده زده‌اند. بنابه گزارشات منتشر شده، در اين سد حدود ١٨٠٠ نفر شاغل هستند و نزديك به ۵ ماه است كه حقوق آنها پرداخت نگرديده است؛ و به كارگران اعلام شده كه شركت به بخش خصوصي واگذار شده و قادر به پرداخت حقوق آنها نيست. اين كارگران روز ٢ اسفند ماه براي رسيدن به مطالبات خود به اعتراض خود شدت بخشيده و از طرف نيروهاي سركوبگر وزارت اطلاعات و انتظامي مورد حمله قرار گرفته و با آنها به زد و خورد پرداخته‌اند. از ادامه اين خبر فعلا گزارشي نرسيده است.

اعتراض كارگران مجتمع مس سرچشمه
بنابه خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، حدود ٨٠٠ تن از كارگران مجتمع مس سرچشمه روز چهارشنبه ٨ اسفند ماه از صبح تا ساعت ٢ بعد از ظهر تجمع اعتراضي برگزار كردند و خواستار پرداخت حقوق هاي معوقه خود شدند. اين اعتراض كارگران مسئولين را به عقب نشيني وادار كرد و مجبور شدند حقوق كارگران را پرداخت كنند و حقوق اسفند ماه را نيز در روز ٨ اسفند ماه بپردازند.

اعتصاب كارگران سد كريت طبس
طبق خبر منتشر شده در روز ١١ اسفند ماه، كارگران خدماتي عمراني يكي از شركتهاي پيمانكاري سد كريت طبس در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي پنج ماه گذشته خود دست به اعتصاب زدند. اين كارگران در مقابل اداره كار و خانه كارگر طبس تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند.

كارگران سد سياه زاغ ديواندره در اعتصاب بسر مي برند
طبق اطلاعيه اي كه "اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار" روز ١١ اسفند ماه منتشر كرده، كارگران سد سياه زاغ در ديواندره در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه دستمزدهاي خود، از تاريخ ٧ اسفند ماه دست به اعتصاب زده و اعلام كرده اند تا دريافت دستمزدهاي معوقه خود، به اعتصابشان پايان نخواهند داد. در اين اعتصاب همه كارگران از جمله رانندگان و بخش خدمات نيز شركت دارند. اين خبر مي افزايد كه اين سومين اعتصاب اين كارگران در سال جاري براي نقد كردن دستمزدهاي پرداخت نشده شان است.
اين كارگران در اواخر بهمن ماه به مدت ٣ روز دست از كار كشيدند كه كارفرما به اين كارگران وعده داد كه ١١ اسفند ماه دستمزدهاي معوقه آنان را پرداخت خواهد كرد و به اين ترتيب كارگران به اعتصاب خود پايان دادند. اما با توجه به نزديكي به روزهاي پاياني سال و احتمال عدم پايبندي كارفرما به وعده هايش، كارگران پس از يك هفته مجددا اعتصاب خود را از سر گرفته و اعلام كرده اند تا زماني كه دستمزدهاي معوقه آنان پرداخت نشود، دست از اعتصاب نخواهند كشيد. اين كارگران خواستار حمايت مردم و كارگران از خواستهاي خود شدند.

اعتصاب كارگران نورد و پروفيل ساوه
كارگران به بخشي از خواسته هاي خود رسيدند
بنابه خبري كه صبح روز ١٤ اسفندماه منتشر گرديد، كارگران كارخانجات نورد و پروفيل ساوه در اعتراض به پرداخت نامنظم حقوق كارگران و اقدام كارفرما در عقد قرارداد يكماه با تعداد كثيري از كارگران قراردادي اين شركت، دست به اعتصاب نامحدود در محوطه اين كارخانه زدند. از ديگر خواستهاي كارگران، اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، انتخاب نمايندگان كارگران، در نظر گرفتن مزاياي كارهاي سخت و زيان آور و بازگشت به كار كارگران اخراجي اين شركت ميباشد. كارگران اعلام كردند كه اگر كارفرما به اعتراض كارگران بي توجهي كند، به اعتصاب تا نتيجه دادن ادامه خواهند داد.
اين خبر ميافزايد كه نيروهاي انتظامي با حضور و استقرار در اطراف كارخانه مزبور، از خروج كارگران و كشيده شدن دامنه اعتراضات به بيرون از كارخانه جلوگيري نموده است. در ادامه اين خبر آمده بود كه نيروهاي امنيتي با استفاده از چترهاي ويژه كه باعث كور شدن تلفنهاي همراه ميشود، مانع از ارتباط كارگران با بيرون از كارخانه شده‌اند. گزارش رسيده بود كه كارفرماي شركت از نيروهاي انتظامي خواسته است كه در صورت خروج كارگران از كارخانه با آنها برخورد شديد شود. كارگران گفته‌اند كه يكي از مسئولين اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ساوه در بين كارگران حاضر شده بود و تنها بر لزو حفظ خويشتنداري كارگران تأكيد كرده و از كارگران خواسته بود كه به سر كارهاي خود برگردند.
بنابه خبر ديگري در همين روز، پس از ١۵ ساعت اعتصاب و پافشاري كارگران بر خواسته هاي خود، بخشي از خواسته هاي كارگران از سوي كارفرما پذيرفته شد. بنابر اين خبر، در جلسه اي با حضور نمايندگان كارگران، كارفرما و رؤساي ادارات كار، صنايع، بازرگاني و فرمانده نيروي انتظامي ساوه، كارفرما حقوق معوقه ٢ ماه و عيدي و پاداش سال ٨٦ كارگران را پرداخت كرد. همچنين كارفرما از تصميم خود براي اخراج شماري از كارگران تا قبل از پايان سال منصرف شد و با مقامات مسئول در خصوص بازگشت به كار ٨ كارگر اخراجي نيز مذاكره خواهد كرد. با توافق بر سر اين خواسته ها، كارگران به اعتصاب خود در ساعت ١١ شب پايان دادند.

تجمع جمعي از كاركنان بازخريده شده شركت پست و مخابرات در مقابل وزارت ارتباطات
بنابه خبري كه روز ١١ اسفند ماه منتشر گرديد، جمعي از كاركنان بازخريد شده شركت پست و مخابرات با تجمع در مقاب وزارت ارتباطات، خواستار دريافت حقوق و مزاياي ١٤ سال گذشته ١٢٠٠ كارگر و كارمند شدند. خبرگزاري ايسنا خبر داد كه كاركنان بازخريد شده شركت پست و مخابرات چند شهر، از جمله، تهران، بابل، آمل، بوشهر، بندرعباس و دليجان، صبحر روز ١١ اسفندماه براي اعتراض نسبته به دريافت حقوق و مزاياي خود در ١٤ سال گذشته، مقابل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تجمع كردند. يكي از تجمع كنندگان گفته است كه ١٤ سال است شركت پست و مخابرات حقوق كاركنان سابق اين شركت در شهرهاي مختلف كشور را پرداخت نكرده است. يكي از تجمع كنندگان گفته است: در ٢٠ بهمن ماه معاون پشتيباني وزارت ارتباطات وعده مطرح شدن دوباره اين موضوع در هيأت دولت داده بود كه اين وعده مقق نشد.

اعتصاب كارگران شهرداري سعدآباد
بنابه خبر منتشر شده در ١٦ اسفند ماه، كارگران شهرداري سعدآباد بوشهر، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود دست از كار كشيده و اعتصاب كردند. در اين خبر آمده است كه از آغاز هفته جاري، كارگران شهرداري سعدآباد، در اعتراض به عقب افتادن ۵ ماه دستمزدهايشان و پلمپ سنگ شكن، دست از كار كشيده و اعتصاب نموده بودند و امروز پس از دريافت قول مساعد مبني بر دريافت حقوقشان به كار بازگشتند، اما شوراي شهر سعدآباد به شهردار اخطار مي دهد كه حق ندارد دستمزدهاي عقب افتاده كارگران بپردازد.

تحصن كارمندان اداره جهاد كشاورزي بوشهر
بنابه خبر منتشر شده در روز ١٦ اسفند ماه، بيش از ١٠٠ تن از كارمندان اداره جهاد كشاورزي بوشهر، در اعتراض به عدم پرداخت برخي از مطالبات خود دست به تحصن زدند. اين كارمندان بيش از ٣ ماه اضافه كار و ۵ ماه حق مأموريت و چندين ماه حق مسكن كارمندان را طلبكارند. اين كارمندان قبلا نامه اعتراضي به وزارت جهاد كشاورزي براي رسيدگي به مشكلاتشان ارسال كرده بودند، كه جوابي دريافت نكردند.

زنده به گور شدن دو کارگر ساختماني
بنا به گزارش سايت سلام دموکرات ٢ کارگر انبار يک شرکت ماسه شويي در شهر قزوين در يک سانحه دلخراش در محل کارشان جان خود را از دست دادند. ساعت ۱۳ و سي دقيقه روز ٨ اسفند راننده يك دستگاه لودر كه سرگرم كار در يك شركت ماسه‌شويي در خرمدشت قزوين بود، بدون اطلاع از فعاليت دو كارگر در انبار ماسه، اقدام به تخليه شن و ماسه به داخل انبار كرد كه به حادثه تلخ زنده به گور شدن اين دو كارگر انجاميد. قربانيان اين حادثه مرگبار كه امير ۲۱ ساله و حيدر ۱۷ ساله نام داشتند، به هنگام وقوع اين حادثه، مشغول تميز كردن انبار ماسه بودند.

۵ كارگر در يك كارگاه در تهران جان باختند
بنابه خبري كه روز ١١ اسفندماه منتشر گرديد، ۵ تن از كارگران كارگاه توليد پشم شيشه در تهران بر اثر آتش سوزي جانشان را از دست دادند. اين كارگاه در خيابان ١۵ خرداد تهران روي داده و هويت اين ۵ كارگر جانباخته به دليل شدت سوختگي قابل شناسايي نبوده است. اسامي آنها نيز هنوز اعلام نشده است.

٣ كارگر ساختماني بر اثر حادثه در محل كار جان خود را از دست دادند
بنابه به گزارشات رسيده، بر اثر ريزش آوار در يك ساختمان در خيابان شيباني منطقه كامرانيه تهران، ٣ كارگر ساختماني روز دوشنبه ١٣ اسفند ماه، جان خود را از دست دادند. كارگران جان باخته عبارتند از علي خلجي ٣٠ ساله، اصغر نصيري ٣٠ ساله و حسن رضواني ٢۵ ساله.

***

گزارشات مربوط به اعتصاب كارگران سد گاوشان كامياران

حدود ٤٠٠ نفر از کارگران و ديگر پرسنل سد گاوشان دست از کار کشيدند
طبق گزارش رسيده به کميته کردستان حزب روز ٢ اسفندماه ١۵٠ نفر از کارگران کارگاههاي توانکش و هلتوشان سد گاوشان در مقابل فرمانداري کامياران تجمع کردند. کارگران خواهان پرداخت ٤ ماه دستمزدهاي پرداخت نشده خود شدند. فرماندار کامياران به کارگران قول داد که شنبه دستمزد دو ماه آنها پرداخت ميشود. اما در مقابل از کارگران خواست که به سر کار برگردند.
کارگران اعلام کردند به محل کار برميگردند اما تا روز شنبه همچنان با ادامه اعتصاب منتظر پرداخت دستمزدهايشان خواهند بود. کارگران به محل کار برگشتند و اعلام کردند که اعتصاب ادامه دارد. همه پرسنل سد گاوشان به اعتصاب پيوستند. در مجموع روز ٢ اسفندماه ٤٠٠ نفر کارگر و پرسنل سد گاوشان وارد اعتصاب شدند. همچنين کارگران و نمايندگانشان اعلام کردند که اگر روز ٤ اسفندماه اول وقت کاري دستمزد آنها پرداخت نشود از محل کار به سمت فرمانداري کامياران راهپيمايي خواهند کرد و در مقابل فرمانداري تجمع اعتراضي خواهند داشت.
بر اساس همين منبع خبري اعتصابي که از روز ٢١ بهمن آغاز و تا پنج شنبه ٢۵ بهمن دادمه داشت روز اول اسفند دو باره شروع شده است. ٩٢ نفر از کارگران بدون هيچ حقوق و مزايايي اخراج شده اند.

كارگران سد گاوشان آلتيماتوم دادند كه در سطح شهر راهپيمائي خواهند كرد
كارفرما مجبور به پرداخت يك ماه حقوق كارگران شد
بنابه اطلاعيه اي كه "اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار" روز ۵ اسفند ماه منتشر كرده بود، كارگران سد گاوشان آلتيماتوم داده بودند كه اگر تا هفته آينده مطالباتشان پرداخت نگردد، در سطح شهر كامياران دست به راهپيمايي خواهند زد. متن اين اطلاعيه چنين است:
"کارگران سد گاومشان ضمن تداوم اعتصاب خود اعلام کرده اند چنانچه تا هفته آينده مطالبات آنان پرداخت نشود در سطح شهر کامياران دست به راهپيمايي خواهند زد
کارگران سد گاوشان که در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از دستمزدهاي خود، از اول اسفند ماه دست به اعتصاب زده اند امروز نيز به تجمع خود در مقابل فرمانداري کامياران ادامه دادند. اين تجمع که از ساعت ٣٠/٧ صبح شروع شده بود تا ساعت ٣٠/١١ ادامه پيدا کرد.
امروز بر خلاف ديروز فرماندار کامياران در ميان کارگران حاضر شد و طي مذاکراتي که بعمل آمد وي از کارگران خواست از فردا ديگر در مقابل فرمانداري دست به تجمع نزنند و به اعتصاب و تجمع خود در سد گاومشان ادامه دهند و قول داد چنانچه تا شنبه آينده کارفرماي سد گاوشان دستمزدهاي معوقه آنان را پرداخت ننمايد وي از طريق وزارت کشود بودجه لازم را براي پرداخت دستمزد کارگران تامين خواهد کرد و اگر از اين طريق نيز نشد اقدام به فروش تجهيزات سد گاوشان براي تامين دستمزد معوقه کارگران خواهد نمود.
پس از اظهارات فرماندار کامياران کارگران نيز اعلام کردند تا روز شنبه به اعتصاب و تجمع خود در سد گاوشان ادامه خواهند داد و چنانچه پس از آن وعده هاي فرمانداري محقق نشود همراه با خانواده هاي خود در سطح شهر کاميان دست به راهپيمايي زده و از مردم نيز خواهند خواست تا به راهپيمايي آنان بپيوندند. "
اين تشكل كارگري طي اطلاعيه ديگري در روز ٦ اسفند ماه خبر از پرداخت يك ماه از حقوق معوقه كارگران داد. متن اطلاعيه ٦٦ اسفند ماه "اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار" چنين است:
"کارگران سد گاوشان ضمن تداوم اعتصاب شان يک ماه از دستمزدهاي معوقه خود را دريافت کردند
بدنبال توافق ديروز کارگران سد گاوشان با فرمانداري کامياران، آنان امروز با تداوم اعتصاب خود در مقابل درب ورودي کارگاهها در محل سد دست به تجمع زدند و طي مذاکرات و توافقي که في مابين کارگران و کارفرما با دخالت فرمانداري کامياران صورت گرفت توافقات زير حاصل شد.
١- کارگران يک ماه از دستمزدهاي معوقه خود را دريافت و تا دريافت دو ماه ديگر از دستمزدهايشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
٢- کارفرما متعهد شد دو ماه ديگر از دستمزدهاي معوقه کارگران را تا پانزدهم اسفند ماه پرداخت کند
٣- کارفرما متعهد شد دستمزد تمامي ايام اعتصاب کارگران را به آنان پرداخت کند
٤- کارگران پذيرفتند که تا پانزدهم اسفند ماه و دريافت دو ماه از دستمزدهاي خود در محل سد و يا در مقابل فرمانداري کامياران به تجمع خود ادامه نداده و در خانه هايشان بمانند
اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار تا همينجاي اعتراض و اعتصاب کارگران سد گاوشان، توافق امروز کارگران را با کارفرما يک موفقيت براي آنان ارزيابي ميکند و از اين دوستان ميخواهد تا پانزدهم اسفند ماه که قرار است کارفرما دو ماه ديگر از دستمزدهاي معوقه آنان را پرداخت کند، بطور مرتب مجمع عمومي خود را برگزار نمايند تا از اين طريق قادر شوند اتحاد و ارتباط خود را با توجه به اينکه در منازلشان خواهند ماند، حفظ نمايند.
مجمع عمومي، تنها ابزاري است که ما کارگران با برپايي منظم آن، قادر مي شويم با اتکا به اراده جمعي خود تصميم گيري کرده و مبارزه خود را به سرانجام پيروزمندي ارتقا دهيم.
زنده باد همبستگي کارگري"

اخبار دور دوم اعتصابات کارگران سد گاوشان در کامياران در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده
بنا به خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، روز شنبه ٤ اسفند ماه کارگران سد گاوشان در دور دوم از اعتصابات خود سومين روز اعتصاب را طبق قرار نشست قبلي خود از ساعت ٧ و نيم صبح تا ساعت ١٢ و نيم ظهر در مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع کردند. در اين تجمع که حدود ۵ ساعت به طول کشيد از همان ساعت اوليه با حضور مامورين نيروي انتظامي و سازمان اطلاعات همراه بود که سعي در کنترل و فرونشاندن اين جو اعتراضي داشتند. در ادامه اين تجمع اعتراض آميز کارگران و نمايندگان آنان پيشنهاد دريافت يک ماه حقوق معوقه را در قبال بازگشت به سرکارهاي خود نپذيرفتند.
اين پيشنهاد از طرف مهندس شيخ آقايي و جمعي از مسئولين و ماموران پروژه سد گاوشان با حضور درميان اين تجمع اعتراضي مطرح شد و همچنين قرار بود که فرماندار اين شهرستان با وعده هاي پرداخت حقوق معوقه کارگران در اين تجمع حضور پيدا کند و براي آنان سخنراني کند که در ادامه اعتصاب حاضر به سخنراني نشد. در ادامه کارگران سد گاوشان با مراجعه به محلهاي کار خود به اعتصاب خود ادامه دادند.
يکشنبه ٥ اسفند روز چهارم از اعتصابات دور دوم كارگران كارگاههاي سد گاوشان٬ کارگران براي سومين روز متوالي در مقابل فرمانداري شهرستان كامياران از ساعت ٧ و نيم تا ١١ و نيم تجمع کردند و بعد از ظهر اين اعتصاب را به محل كار خود کشاندند. کارگران تصميم گرفتند که تا رسيدن به خواستهايشان به اعتصاب خود و تجمع در مقابل فرمانداري ادامه دهند. و اگر بازهم مقامات مسئول به آنها پاسخ ندهند٬ خيابان فرمانداري را ببندند. کارگران سد گاومشان ضمن تداوم اعتصاب خود اعلام کردند چنانچه تا هفته آينده مطالبات آنان پرداخت نشود در سطح شهر کامياران دست به راهپيمايي خواهند زد. ظهر اين روز فرماندار کامياران به کارگران وعده داد که تا شنبه آينده ماشين الات، قطعات و ادوات شرکت را بفروشند و حقوق معوقه کارگران را بپردازند. کارگران نيز در پاسخ به اين ترفند مقامات حکومتي اعلام کردند: ما اعتصاب را در محل کار خود ادامه داده و چنانچه آنها به وعدهايشان عمل نکنند، اين بار همراه با خانواده هايشان در داخل شهر و جلوي فرمانداري کامياران به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.
اين در حالي است که کارفرمايان و مسئولين شرکت ماشين الات و آنچه وعد داده شده بود را از محل کار و ديد کارگران دور کرد و آنها را مخفي نموده اند. لازم به ذکراست که پروژه سد گاوشان در زمره مراکز کارگري است که هر نوع قانون کار و مزايايي در آنجا غريب و مجهول است. کارگران با قراردادهاي کوتاه مدت، هفت روز هفته و روزانه تا دوازده ساعت در شرايطي غيرانساني، خطرناک و طاقت فرسا مورد بهره کشي قرار ميگيرند عليرغم کسري حق بيمه پنجاه درصدي از حقوق کارگران، هيچ امتيازي به آنان تعلق نمي گيرد.
روز دوشنبه ٦ اسفند اعتصاب کارگران سد گاوشان وارد دهمين روز خود شد. اين اعتصاب که کارگاههاي (هلتوشان، توانکش و شيروانه) را در بر گرفته، نزديک به چهارصد کارگر محروم را شامل ميشود. در اين روز فرماندار کامياران در ميان کارگران اعتصابي سد گاوشان حاضر شده و خطاب به آنان گفت که شما به تجمع و اعتصاب خود در مقابل فرمانداري و همچنين کارگاه پايان دهيد و در صورتي که شرکت تا روز ١۵ اسفند ماه حقوق شما را پرداخت نکرد، شما حقوقتان را از من بخواهيد. ايشان همچنين ميگويد اين اعتصاب براي ما خيلي گران تما م ميشود كه شما جلو فرماندارى تجمع مى كنيد شركت كه پولي ندارد بپردازد، چرا ما بايد تاوانش را بدهيم. فرماندار خطاب به کارگران گفت، رسانه‌هاي خارج كشور كه نام آنها را نيز ذكر كرد اخبار اين حركت شما را منعكس ميكنند و حتي همين حرفي را كه ميزنم باز هم به آنها ميرسانيد اين كار را نكنيد براي شما خوب نيست. نامبرده از کارگران خواست تا از انعکاس خبر اعتصاب در رسانه ها خودداري نمايند.
اين اعتصاب روز سه شنبه و چهارشنبه ٧ و ٨ اسفند نيز ادامه داشت و كارگران بر ادامه اعتصاب بر خواسته‌هايشان تاكيد دارند. بدين ترتيب ٤٠٠ کارگر سد گاوشان که خواستار پرداخت ٤ ماه دستمزد معوقه خود هستند در حال حاضر در اعتصاب به سر ميبرند و سر کار نميروند، تا ببيند آيا در روز ١٥ اسفند مقرر فرماندار به وعده‌اي كه داده است كه عمل خواهد كرد يا نه. در غير اينصورت از تاريخ مقرر به بعد همراه با خانواده‌هايشان براي بار ديگر در مقابل فرمانداري تجمع خواهند كرد.
بنابه خبر ديگري كه روز ١٤ اسفندماه منتشر گرديده بود، اعتصاب کارگران کارگاههاي سد گاوشان در حالي وارد هيجدهمين روز از اعتصاب خود گرديد که فرماندار اين شهر به کارگران وعده داده بود که تا روز چهارشنبه ١۵ اسفندماه حقوق‌هاي معوقه آنها را پرداخت نمايد، کارگران نيز در قبال اين وعده اعتصاب و تجمع را از فرمانداري به محل‌هاي کار خود برده‌اند و به کارفرمايان و فرماندار اخطار نموده اند اگر در اين روز به وعده هايشان عمل نکنند بار ديگر همراه با خانواده هايشان در روز ١٦ اسفندماه در مقابل فرمانداري تجمع خواهند کرد.
همچنين، بنابه خبري كه روز ١۵ اسفند ماه منتشر گرديده بود، كارگران سد گاوشان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و حقوق و مزاياي معوقه خود صبح آن روز در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع كردند.

مصاحبه وب لاگ اعتصاب با چند نفر از کارگران پروژه ي سد گاوشان

با سلام : لطفا بطور مختصر از وضعيت کار و زندگي خودتان بفرماييد؟
وضعيت کار ما در سد گاوشان بسيار اسف بار است .چون زندگي ما فقط در کار خلاصه شده است .من 11 سال است در اين پروژه به عنوان قالب بند مشغول بکارم و هميشه نگران از کار بيکار شدن هستم . هميشه نگران خرج و مخارج زندگي بدون آرامش و ايمني ، بدون تفريح و استراحت.

گفتيد بدون استراحت اگر امکان دارد بيشتر توضيح دهيد؟

ببينيد 7 روز در هفته و 12 ماه درسال ساعت 6 از خانه خارج ميشويم و حدودا ساعت 6 غروب بازمي گرديم ويک هفته در ميان جمعه ها بايد به صورت اجباري سر کار حاضر شويم در غير اين صورت مشمول جريمه و کسر حقوق خواهيم شد. در اين صورت ديگر آيا وقتي براي استراحت يا انگيزه اي براي ديدار خانواده و اطرافيان مي ماند؟....

امکانات خدماتي که به شما ارايه مي شود درچه حدي است ؟

از ابتدا و تاکنون هيچگونه خدماتي که در خور اين شرايط سخت و طاقت فرسا با اين فشار کار باشد وجود نداشته وندارد .سرويس بهداشتي ، سالن غذايي ، تهويه مناسب محيط کار براي خارج کردن دود و گرد و خاک و گازهاي ناشي از انفجار ، بهداشت و ايمني همگي در حد صفر مي باشد.

بيشتر کارگران از خانه به همراه خود غذا مي آورند ، بدون داشتن هيچگونه يخچال ومحلهاي مناسبي که بشود اين غذاها را در آنها نگهداري کرد. به تعداد کمي از کارگران هم که از طرف شرکت غذا داده ميشود ، براي غذايي با کيفيت پايين مبلغ 18000 هزار تومان از حقوق آنها کسر مي گردد.

وضعيت بيمه ي تامين اجتماعي شما به چه صورت است ؟

درتمامي محيط هاي کارگري تحت نظارت تامين اجتماعي ، هزينه حق بيمه به ميزان 7 درصد از حقوق
کارگران کسر مي شود. اما در پروژه سد گاوشان به ميزان 50 درصد اين هزينه ها را تمامي از حقوق ما کارگران کسر ميکنند. و اين به دليل قراردادهاي ماست که به صورت 30 روزه مي باشد در ضمن بيمه بيکاري هم طبق همين قرارداد موجود به ما تعلق نمي گيرد .

مورد ديگري که بايد اشاره کنم اين است که براساس تحقيقاتي که از خود ما کارگران صورت گرفته است سوابق کاري کارگران با مقدار ليست بيمه رد شده به اداره بيمه خوانايي ندارد .
آيا حق سرويس و نوبت کاري به شما پرداخت مي شود؟

در اين مورد اين سرويسها با هزينه شرکت و طبق روال قانوني آن عمل نمي گردد بلکه برعکس تمامي محيطهاي کاري ، اين هزينه ها را تماما از خود ما کارگران کسرمي کنند.

در مورد عيدي و پاداش و همچنين بن ارزاق خوار وبار چه توضيحي داريد ؟

در مورد عيديها شرکت در شش ماهه دوم سال شروع کرده و به صورت ريز ريز آن را به ماپرداخت ميکنند که اصلا هيچ دردي از ما دوا نمي کند، اما بن خواربار امسال تا به حال که به طور قطع هيچ بحثي در مورد آن از طرف شرکت مطرح نشده و در سال گذشته نيز به صورت ناقص مبالغ ناچيزي از آن را در چند نوبت پرداخت کردند ، ودر مورد آخري پاداش اينکه، اگر پاداشي هم در ميان باشد ، هيچگاه کارگران از آن سهمي نداشته و به ما نيز نمي رسد .

در مورد اعتصاب اخير چه نظري داريد ؟
به نظر من اعتصاب تنها راه چاره اي است که ما کارگران دراين شرايط و هر شرايط ديگري مي توانيم برا ي بدست آوردن تمامي حقوق خود از آن استفاده کنيم .
لطفا در مورد اينکه چند نفر در اين اعتصاب شرکت دارند ، تاکي و در چه سطحي ادامه خواهد داشت بگوييد؟

در اين اعتصاب در حدود 400 نفر از کارگران سد گاوشان حضور دارند که تا گرفتن تمامي حقوق معوقه خود دست نخواهيم کشيد و در همين باره نيز قرار است روز شنبه آينده يعني همين فردا اين اعتصاب را در سطح شهر ومقابل فرمانداري ادامه دهيم.

ما اين تجربه را امسال براي چندمين بار به کارمي گيريم و هربار نيز جواب گرفته ايم . اعتصاب دارد کم کم براي ما به بخشي جدايي ناپذير از کارمان تبديل ميشود که به وسيله ان توانسته ايم مديريت و کارفرمايان را بارها وادار به عقب نشيني و پاسخگويي در مقابل خواسته ها ي خود کنيم .
http://www.atesab-k.blogfa.com/
8 مارس روز جهاني زن را به همه زنان وانسانهاي آزاديخواه تبريک مي گويم!!!
گرامي مي دارم، ۸ مارس، روز جهاني زن را. هشت مارس براي انسان هاي شريف و آگاه، ياد آور مبارزات زنان کارگر نساجي است، که براي به دست آوردن حقوق و منزلت اجتماعي برابر در سال 1907 در شهر نيويورک اقدام به راهپيمايي کردند. همان طور که مي دانيم اين مبارزات در روند خويش، منجر به دستيابي زنان به بسياري از حقوق اجتماعي در سطح جهان شد.

اما امروز در ايران در شرايطي هشت مارس جشن مي گيريم که زنان اين سرزمين از ابتدايي ترين حقوق و استانداردهاي بين المللي محرومند. نظام سرمايه داري در کشورهايي چون ايران شديداً به نيروي کار ارزان که عمدتاً زنان و سپس کودکان را شامل مي شود، دل بسته است.
گذشته از اين، زنان در ايران از سلطه ي مرد سالارانه و تبعيض جنسي نيز رنج مي برند که در جاي خود ستم مضاعفي را بر زنان تحميل مي کند. بنابراين زنان، در کشورهايي چون ايران، به ناچار در دو جبهه مي جنگند:
1- مبارزه با نظام انسان ستيز سرمايه داري2- مبارزه با سلطه ي مرد سالارانه و آپارتايد جنسي که در اعماق جامعه ي ما هم چنان نفوذ خود را بر فرهنگ، رفتار و نگرش مردان و بعضاً زنان حفظ کرده است.
امروز زنان آگاه و مبارز اين سرزمين، هم صدا با ديگر خواهران خود در ديگر نقاط جهان، براي رفع هر گونه ستم طبقاتي و نابرابري هاي اجتماعي، مبارزات برحق خود را پيش مي برند. اما مبارزه براي رهايي زنان تنها امر زنان نيست، اين وظيفه همه انسانهاي آزاده است که دوش بدوش زنان براي هر چه تودهاي تر کردن اين جنبش براي به ميدان آوردن زنان کارگر و زحمتکش تلاش کنند. بايد براي اتحاد جنبش زنان با جنبش کارگري تلاش کنيم.
درود بر زناني که در راه احقاق حقوق انساني خويش در برابر ستم سرمايه داري و سلطه ي ارتجاعي مرد سالارانه ايستادگي و مبارزه ي سراسري خويش را پيش مي برند.
محمود صالحي- زندان مرکزي شهرسنندج

تاريخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ برابر با ۴ مارس ۲۰۰۸

***

به اخراج رانندگان پايان دهيد»

طبق اخبار موثق رسيده از مناطق مختلف شركت واحد در ماههاي پاياني سال 1386 دهها نفر از رانندگان شركت واحد به بهانه هاي جزئي و پيش پا افتاده گوناگون و در واقع به منظور گسترش احياي خصوصي سازي در شركت واحد از طرف كميته انضباط كار مركز اخراج شده اند و بنا بر شايعات گسترده اي كه در رسانه ها نيز بازتاب يافته ، گفته شده است تعداد رانندگان اخراجي به رغم غير قابل باور بيش از هفتصد نفر خواهد رسيد .
مسئولان شركت واحد تا به حال شايعه مذكور را تكذيب نكرده و همين موضوع باعث تشويش ، اضطراب و دلهره عموم رانندگان و كارگران شركت واحد شده است .
اين اقدام در شرايطي كه همه كارگران و كارمندان در آستانه سال نو از مسئولان مربوطه عيدي و پادداش در يافت مي كنند ، اقدامي ناشايست و نارواست .
سنديكاي كارگران شركت واحد خواستار پايان فوري اخراج رانندگان زحمتكش و اشتغال مجدد اخراج شدگان بوده و در اين راستا آماده كمك و مشاوره حقوقي به همكاران در مراجع اداره كار مي باشد . كميته موسوم به كميته انضباط كار مركز برابر آيين نامه نحوه تشكيل كميته انضباط كار مصوب وزارت كار ، غير قانوني و اخراج هايش نيز غير قانوني است .
همكاران مي توتانند از طريق دادخواهي از ديوان عدالت اداري غير قانوني بودن كميته انضباط كار مركز را مورد شكايت قرار دهند .

سنديكاي كارگران شركت واحد
اتوبوسراني تهران و حومه
15/12/1386

با تجمع کارگران سد گاوشان در مقابل فرمانداری کامیاران این کارگران یک ماه دیگر از دستمزدهای معوقه خود را دریافت کردند

کارگران سد گاوشان که از اول اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه ازمزدهای خود در اعتصاب بسر می برند و در مورخه 5/12/86 توانستند یک ماه از مزدهای معوقه خود را بگیرند پس از پایان تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت سه ماه دیگر از مزدهای معوقه شان در 15 اسفند ماه و عدم پرداخت آن از سوی کارفرما، از ساعت 30/7 صبح امروز مورخه 15/12/86 تا 12 ظهر در مقابل فرمانداری کامیاران دست به تجمع زدند و خواهان دریافت مزدهای معوقه خود شدند. لازم به یادآوری است که قبلا فرماندار کامیاران به این کارگران اعلام کرده بود که چنانچه کارفرما تا پانزده اسفند ماه مزدهای آنان را پرداخت نکند فرمانداری کامیاران یا خود راسا اقدام به پرداخت مزدهای آنان خواهد کرد و یا با فروش تجهیزات سد گاوشان مزدهای کارگران را پرداخت خواهد نمود.
دیروز این کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری خواهان تحقق وعده های فرماندار کامیاران شدند و فرماندار این شهر نزدیک 12 ظهر در میان کارگران حاضر شد و با پرداخت یک ماه دیگر از مزدهای این کارگران از آنان خواست تا برای دریافت بقیه مطالبات خود تا 25 اسفند ماه مهلت بدهند. بدنبال این مذاکرات کارگران اعلام کردند که همچنان تا پرداخت تمامی مزدهای معوقه خود به اعتصاب شان ادامه خواهند داد و چنانچه 25 اسفند ماه وعده های داده شده محقق نشود آنان این بار به همراه خانواده های خود در مقابل فرمانداری دست به تجمع خواهند زد.
به این ترتیب این کارگران با دریافت یک ماه دیگر از مزدهای معوقه شان به تجمع خود پایان دادند اما حاضر نشدند تا دریافت تمامی مزدهای معوقه خود دست از اعتصاب بکشند.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 16/12/1386
www.ettehade.net
k.ekhraji@gmail.com
 

تجمع کارگران سد گاوشان در مقابل فرمانداری کامیاران

کارگران سد گاوشان که از اول اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از دستمزدهای خود در اعتصاب بسر می برند و در مورخه 5/12/86 توانستند یک ماه از دستمزدهای معوقه خود را بگیرند پس از پایان تعهد کارفرما مبنی بر پرداخت سه ماه دیگر از دستمزدهای معوقه شان در 15 اسفند ماه و عدم پرداخت آن از سوی کارفرما، از ساعت 30/7 صبح امروز مورخه 15/12/86 در مقابل فرمانداری کامیاران دست به تجمع زده اند. کارگران شرکت کننده در این تجمع که تعداد آنان حدود 200 نفر است خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود هستند و تا لحظه دریافت این خبر ( ده صبح) هیچیک از مسئولین فرمانداری و یا کارفرما در میان کارگران حضور پیدا نکرده اند.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 15/12/86
www.ettehade.net
k.ekhraji@gmail


بنا به گزارش رسيده به حزب کمونيست کارگري، ازساعات اوليه صبح روز يکشنبه ٥ اسفند ماه ٨٦ تمامي کارگران شيفت روز سد گتوند عليا اعتصاب گسترده اي را بمنظور تحقق خواسته هايشان آغاز کردند و در ادامه شيفت شب هم به اعتصاب پيوستند. اين اعتصاب در حالي مجددا آغاز شد که شركت "سپاسد" به وعده هاي خود عمل نکرد و کارگران متوجه فريبکاري و وعده هاي دروغين مسئولين آب و نيرو سپاسد شدند. کارگران پس از تصميم گيري جمعي متحدانه و يکپارچه در ساعت هفت و نيم صبح همين روز به سمت دفاتر آب و نيرو بحرکت در آمدند. "حراست" آب و نيرو سپاسد که از اعتصاب و براه افتادن کارگران مطلع شده بود در ورودي را که قبلا کارگران طي اعتصاب روز ٢٠ بهمن ماه از جا کنده بودند قبل از رسيدن کارگران بروي آنها باز کردند. در صورتيکه در ورودي را مجددا بازسازي و براي ممانعت از ورود کارگران قفل و زنجير کرده بودند.
بدين ترتيب کارگران با قدرت و بدون هيچ مزاحمتي وارد محوطه آب و نيرو شدند. پس از گذشت حدود ٢٠ دقيقه خودرو حامل معنوي فر مدير عامل آب و نيرو سپاسد وارد محوطه آب و نيرو شد که بلافاصله به محاصره کارگران در آمد و او را خشمگينانه از ماشين بيرون کشيدند. معنوي فر دستها را بحالت تسليم در مقابل کارگران بالا برد و در جمع کارگران اعتصابي حدود ٢٠ دقيقه به تکرار وعده و وعيدهاي قبلي پرداخت که سخنان وي با اعتراض شديد کارگران مواجه شد. وي زير فشار کارگران مهلت خواست که با مرکز تماس بگيرد.
پس از گذشت يکساعت کارگران به مقابل دفتر آب و نيرو رسيدند و به اعتراضات خود ادامه دادند و خواهان پاسخ قطعي شدند. تعداد کثيري از مهندسين و تکنيسينها در جمع کارگران اعتصابي حضور داشتند. مسئول "عقيدتي سياسي" شرکت سپاسد، آخوندي بنام حسني هم بميان کارگران اعتصابي آمده بود. کارگران چندين بار بسمت دفتر معنوي فر هجوم بردند تا اينکه او ناگزير از دفتر بيرون آمده و به کارگران اعلام کرد که کليه دستمزدهاي معوقه و همچنين عيدي و پادش کارگران را ميپردازد. او گفت که پول از خزانه خارج شده و بيش از يک هفته طول ميکشد تا چک آن به حساب واريز شود. وي در خصوص ادامه کار کارگران با توجه به اتمام قرارداد موقت آنان در پايان اسفند ماه گفت: فعلا دو ماه قرارداد کارگران را تمديد ميکند و در صورت تخصيص اعتبار توسط دولت در سال آينده کارگران بر سر کارهايشان ابقا ميشوند و در غير اينصورت، تعدادي از کارگران را اخراج و کارگران اخراجي را براي دريافت بيمه بيکاري معرفي خواهد کرد. سخنان معنوي فر بارها با اعتراض شديد تعداد زيادي از کارگران روبرو شد.
يکي از کارگران گفت: من امروز صبح صبحانه نان خالي خورده ام و سر کار آمده ام. ميخواهي قبول کن ميخواهي قبول نکن .معنوي فر گفت: قبول دارم. يکي ديگر از کارگران در اعتراض به قرارداد موقت معنوي فر را به پرسش گرفت و گفت: من ١٥ سال سابقه کار دارم اما هنوز بصورت قراردادي کار ميکنم. در صورتيکه اگر ٥ سال در شهرداري جارو ميکشيدم يا ٥ سال ميز شما را تميز ميکردم بايد بعنوان کارگر رسمي در اين مملکت استخدام بشوم. او به پاسدار بودن معنوي فر اشاره کرد و گفت چرا اينطور با ما رفتار ميکنيد. پولي در بساط نداريم .چقدر بايد قرض کنيم؟ معنوي فر که هيچ پاسخي نداشت از کارگران خواست که بر سر کارهايشان برگردند و به اعتصاب پايان دهند و به دفترش مراجعه کنند. اما اعتصاب کارگران تا پايان شيفت روز ادامه داشت و کارگران شيفت شب هم به اعتصاب پيوستند.
بنا به گزارش ديگري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، کارگران سد گتوند عليا در ادامه اعتصاب روز يکشنبه ٥ اسفند، اينبار تصميم به اعتصاب در کارگاه سپاسد گرفتند. ساعت ٧ صبح روز دوشنبه ٦ اسفند پس از اينکه تمام سرويسهاي کارگري به محل اتوبوسراني رسيدند .کارگران از سرويسها پياده شده و همه با هم در اتوبوسراني گرد هم آمدند و متحد و يکپارچه به سمت دفتر سرپرستي کارگاه سپاسد حرکت کردند. در بين راه حجت الاسلام حسني مسئول عقيدتي سياسي شرکت سپاسد تلاش کرد که کارگران را از ادامه اعتصاب و عزيمت بسوي سرپرستي باز دارد و از کارگران خواست که بر سر کارهاي خودشان بر گردند .اما کارگران وقعي به او نگذاشتند و به راهپيمائي خود ادامه دادند تا به مقابل ساختمان سرپرستي رسيدند. و خواستار حضور مزيني و پاسخگوئي او شدند. مزيني که از پشت پنجره دفترش کارگران خشمگين را ديده بود جرات نکرد ميان کارگران حاضر شود. در اين ميان مهندس فتحي از کارکنان اداري شرکت نيز نتوانست کارگران را آرام کند. و کارگران با نارضايتي شديد به بيان مشکلات و درد دل خود پرداختند.
يکي از کارگران گفت: من ديروز ٢٠٠٠ تومان قرض کردم که نان بگيرم براي زن و بچه ام. کارگر ديگري گفت: نانوائي که نان نسيه نميدهد. صاحبخانه کرايه خانه‌اش را ميخواهد و اگر پول قبض آب و برق و تلفن را پراداخت نکنيم .آب و برق و تلفنمان را قطع ميکنند.
بالاخره يکبار ديگر آخوند حسني به نمايندگي از دولت و کارفرما از کارگران خواست که به سخنان او گوش دهند و شروع به سخنراني کرد. او گفت ما تمام تلاش خودمان را ميکنيم تا هر طوري که شده تا ١٥ اسفند تمام مطالبات شما از جمله نصف حقوق آذر ماه و حقوق کامل دي و بهمن همراه با عيدي و پاداش و سنوات را به شما بدهيم و قراردادي ٢ ماهه براي سال آينده با شما مي بنديم. صحبتهاي حسني با اعتراض شديد کارگران روبرو شد و تجمع اعتراضي کارگران که دو ساعت بطول انجاميد، بدون نتيجه پايان يافت.
کارگران به اين نتيجه رسيده اند که بايد به اقدامات جدي تري دست بزنند و تصميم دارند در صورت عملي نشدن خواسته هاي برحقشان همراه با خانواده هاي خود دست به تجمع اعتراضي در مقابل فرمانداري گتوند بزنند.