پنجشنبه، ١٩ مهر١٣٨٦- ١١ اکتبر ٢٠٠٧

    کارگر کمونيست  ٦٩

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

گزارش ١١ روز اعتصاب و مبارزه كارگران نيشكر هفت تپه

تنظیم از: ناصر اصغری

كارگران نيشكر هفت تپه بعد از چندين بار اعتصاب و اعتراض از روز شنبه هفت مهر با اعلام خواستهاي خود متحدانه اعتصاب كردند و اعلام نمودند كه اين بار تا گرفتن خواستهايشان به سركار باز نخواهند گشت و به اعتراض و مبارزه ادامه ميدهند. كارخانه نيشكر هفت تپه در حال حاضر حدود ٤٠٠٠ كارگر دارد (تعداد ٢ هزار از این كارگران قراردادی هستند و بیش از ١۵ سال سابقه كار دارند) و عمدتا از شهرهای اهواز، شوشتر، اندیمشك، شوش و دزفول هستند. اين كارگران طی دو سال گذشته ١٦ بار دست به تجمع در مقابل این شركت و دفاتر مختلف حكومتی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان زده اند. اما اعتصاب اخير در چند روز گذشته وارد مرحله تعرضی‌تري شده و با در بر گرفتن تقریبا تمامی كارگران این شركت و حمایت وسیع كارگران دیگر واحدها، حال و هواي دیگری به فضای تعرضی جنبش كارگری داده است. گرچه شركت "نیشكر هفت‌تپه" ٤٠٠٠ كارگر دارد، اما كارخانه‌های جنبی دیگری از جمله كاغذ "پارس هفت ‌تپه"، "دستمال كاغذی حریر" و "خوراك دام" نیز كه هر كدام ٢ تا ٣ هزار كارگر دارند، وابسته به این كارخانه میباشند و با نابسامانی "نیشكر هفت‌تپه"، تولید در این كارخانه‌ها نیز دچار اخلال شده و هزاران كارگر دیگر نیز نگران از دست دادن شغل خود هستند.
مبارزه كارگران "نیشكر هفت ‌تپه" برای كارگران ایران درس‌های مهمی در بر داشت. خواست انحلال شوراهای اسلامی، برگزاری هر روزه مجمع عمومی و اتخاذ تصمیم در این مجمع و در واقع جایگاه مجمع عمومی، تأكید بر اطلاع‌رسانی و تماس گرفتن با رادیو و تلویزیون‌های اپوزیسون مخالف رژیم، نوشتن نامه‌های اعتراضی به سازمان جهانی كار و تشكل‌های كارگری بین‌المللی و غیره مبارزه كارگران علی العموم را وارد فاز دیگری كرد.
مبارزه كارگران "نیشكر هفت ‌تپه" در عین حال مورد توجه بخش قابل توجهی از كارگران قرار گرفت و سازمان‌ها و محافل كارگری زیادی از جمله "اتحادیه سراسری كارگران اخراجی و بیكار"، "سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه"، جمعی از كارگران شركت ایران خودرو، زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت كرج، "شورای همكاری تشكل‌ها و فعالین كارگرای" (متشكل از كمیته پیگیری، اتحاد كمیته‌های كارگری، كمیته دفاع از محمود صالحی، كمیته هماهنگی، جمعی از فعالین كارگری، انجمن فرهنگی - حمایتی كارگران، گروهی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای ایران) از مبارزات این كارگران حمایت كردند. اهالی شوش و دزفول و هفت تپه نيز به اشكال مختلف از اعتراض كارگران حمايت كردند.
اعتصاب این دوره كارگران كارخانه "نیشكر هفت تپه"، كه بارها برای دریافت حقوق معوقه و خواستهای دیگر خود اعتصاب كرده و با وعده های پوشالی و توخالی به سر كار برگشته بودند، با عملي نشدن وعده مدیر عامل، یعقوب شفیعی كه یك آخوند است، شروع شد.
در زیر با رجوع به اخباری كه به حزب كمونیست كارگری رسیده، سعی خواهد شد گوشه‌ای از این اعتراض متحدانه و قدرتمند در اختیار خوانندگان نشریه كارگر كمونیست قرار بگیرد.

٧ مهرماه
روز ٧ مهرماه، برابر با ٢٩ سپتامبر، حدود ٣٠٠ تن از كارگران شركت "نیشكر هفت‌ تپه"، در اعتراض به پرداخت نشدن ٣ ماه از دستمزدهایشان كه شرایط غیرقابل توصیفی را برای كارگران ایجاد كرده است، پرداخت حق بیمه، تأمین امنیت شغلی، بازگرداندن خانه‌های سازمانی شركت به كارگران، پرداخت بن و پاداش، اخراج مدیریت و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، با ٦ اتوبوس به شهر شوش رفته و در مقابل فرمانداری این شهر دست به یك تجمع بزرگ اعتراضی زدند. كارگران در ٣ ماه قبل از این تجمع، چندین بار دست به اعتصاب زده بودند كه یك مورد آن اعتصاب روز ٢١ شهریور بود كه تمامی پرسنل شركت در آن اعتصاب شركت داشتند و حزب طی اطلاعیه‌ای آن را به اطلاع عموم رسانده بود. در آن اعتصاب كه كارگران خواهان دریافت فوری دستمزدهای خود شده بودند، با جواب "ما حقوق شما را پرداخت نخواهیم كرد و باید صبر كنید تا ماشین آلات و زمین‌های زراعی شركت بفروش برسد و از پول آن طلب شما پرداخت گردد." روبرو شده بودند.
اما در تجمع ٧ مهرماه تجمع كارگران ابتدا با ممانعت نیروی یگان ویژه و انتظامی روبرو شد؛ كه با دیدن جمعیت كارگران و روحیه قاطع و مصمم‌شان، نیروهای سركوب عقب نشستند. كارگران حدودا ٢ ساعت در آن محل تحصن كردند. در این تحصن هیچ یك از مقامات فرمانداری حاضر به حضور در تجمع كارگران و پاسخگوئی به آنها نشد. كارگران نیز قرار گذاشتند كه روز بعد در همان محل دست به تجمع دوباره خواهند زد و اگر پاسخی دریافت نكردند، در تجمعات بعدی همراه با خانواده‌های خود تجمع ميكنند.

كارگران گفته‌اند كه با عدم پرداخت دستمزدهایشان، بویژه با بازگشائی مدارس، حتی امكان تأمین نیازهای ساده تحصیلی برای فرزندان خود را نیز ندارند. در عین حالی كه دستمزدهای كارگران پرداخت نمی‌گردد، شهرداری محل نیز بدلیل عدم پرداخت هزینه برق، برق خانه برخی از كارگران را قطع كرده است.

٨ مهرماه
روز ٨ مهرماه كه كارگران روز قبل گفته بودند به شوش رفته و در مقابل فرمانداری تجمع خواهند كرد، به دلیل اینكه مقامات كارخانه اتوبوس‌های هفت‌تپه را به محل دیگری منتقل كرده بودند تا از رفتن كارگران به شوش خودداری كنند، از ساعت هشت و نیم تا یازده صبح، حدود ٦٠٠ تن از كارگران جاده ترانزیتی شوش – هفت‌تپه را با تحصن خود بستند و برای رانندگانی كه بر اثر بسته شدن جاده متوقت شده بودند، علت تجمع خود را توضیح دادند. كارگران در اين حركت مورد حمايت وسيع مردم قرار گرفتند. در این تحصن كارگران مطالبات خود را به صورت شعار تكرار می‌كردند.
گرچه روز قبل هیچكدام از مقامات دولتی حاضر نشده بودند به میان كارگران بیایند، اما در اين روز معاون فرماندار مجبور شد به میان كارگران بیاید و وعده و وعيد دهد و كارگران را به مدیریت شركت ارجاع دهد. اما كارگران اعلام كردند كه دولت مسئول وضعيت آنها و دست درازي مديريت است. و اعلام كردند كه اين بار به هيچ وعده اي گوش نميدهند. حركت كارگران با اعلام تجمع در روز بعد خاتمه پيدا كرد.

٩ مهرماه
كارگران در روز قبل قرار گذاشته بودند از ساعت ٨ صبح اين روز در چهارراه شوش تجمع خواهند كرد و دسته جمعي به طرف فرمانداري حركت ميكنند. با نزدیك شدن كارگران به این چهارراه آنها متوجه حضور گسترده گارد ویژه شدند و تصمیم گرفتند ابتدا به كارخانه رفته و سایر كارگران اعتصابی را با خود همراه كنند و با نیروی بیشتری به فرمانداری بروند. اما نیروهای انتظامی درهای ورودی كارخانه را بسته و در آنجا مستقر شده بودند كه مانع ورود كارگران به كارخانه شوند. كارگران سپس پیاده به سه راهی شوش هفت‌تپه (اهواز - اندیمشك) رفته و در آنجا دست به تجمع زدند و با اتومبیل‌هائی كه در این مسیر در حركت بودند در دسته‌های سه چهار نفره خود را به شوش رساندند. رانندگان اتومبیل‌ها به گرمی از حركت كارگران پشتیبانی كرده و صدها نفر از كارگران توانستند در زمان كوتاهی به شوش بروند و پس از یك راهپیمائی خود را به دیگر رفقای خود كه در مقابل فرمانداری تجمع كرده بودند، برسانند. امروز بیش از هزار نفر در تجمع شركت كرده و همزمان تمام كارگران كارخانه "نیشكر هفت ‌تپه" در اعتصاب بودند.

كارگران در این تجمع علیه مدیریت و فرمانداری شعار داده و خواهان رسیدگی به مطالباتشان بودند. شعارهای كارگران از جمله "زندگی و معیشت حق مسلم ماست"، "نماینده بی‌عرضه نمی‌خواهیم"، "فرماندار نمونه نمی‌خواهیم" بود. مدیر عامل "نیشكر هفت‌تپه" تحت فشار فضای اعتراضی مجبور شد به میان كارگران آمده كه كارگران متوجه شدند بجای پاسخگوئی به مطالبات كارگران، قصد وراجی دارد كه به او اجازه صحبت ندادند و او را هو كردند. سپس فرماندار به میان كارگران آمد و كارگران را تهدید كرد و گفت از شهرهای دیگر نیروهای كمكی برای سركوب كارگران به منطقه آورده شده است. كه با هو شدن از طرف كارگران روبرو شد. او كه متوجه روحیه مصمم كارگران شده بود، از تهديد خود عقب نشست و قول داد كه روز دوشنبه هفته آینده یكماه حقوق كارگران پرداخت خواهد شد. كارگران این را قبول نكرده و خواهان پرداخت فوري همه حقوق و مزایای معوقه خود شدند. همچنین اعلام كردند كه تا وصول همه طلب‌های خود و رسیدگی به همه خواست‌هایشان به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد.
كارگران قبل از پراكنده شدن، قرار گذاشتند كه فردا نیز، همزمان با اعتصاب، در محوطه كارخانه تجمع كنند و اولتیماتوم دادند كه در ادامه این تجمعات، خانواده‌های آنها نیز در تجمعات به آنها محلق خواهند شد.

١٠ مهرماه
در اين روز تمامی ٤٠٠٠ نفر از كارگران شركت "نیشكر هفت ‌تپه" در دو تجمع اعتراضی شركت كردند و بر عملي شدن فوری خواستهای خود پافشاری كردند. حدود ٢٠٠٠ نفر از كارگران در مقابل فرمانداری شوش تجمع كرده و ٢٠٠٠ نفر دیگر نیز بدلیل ناتوانی از تأمین هزینه رفت و آمد به شوش، در مقابل كارخانه دست به تجمع زدند. كارگران شعار می‌دادند و در واكنش به تهدیدهای دیروز فرماندار گفتند كه تهدیدها و دستگیریها مانع ادامه حركتشان نخواهد شد. و خواهان رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.
در طول این حركت نیروهای گارد ویژه و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی كارگران را در محاصرۀ خود داشتند. اما اين فضاي نظامي نيز ذره اي از عزم كارگران كم نكرد. لازم به یادآوری است كه اين اولین روزی نبود كه كارگران زير تهديد و فشار نیروهای انتظامی قرار داشتند. در تمام مدت اعتصاب و تجمع چند روزه كارگران مرتب از سوی وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار می گرفتند. بطور مشخص، سرگرد ملكی‌پور و سرگرد علی‌كرم خسروپور از جمله كسانی هستند كه همراه با وزارت اطلاعات و مدیریت كارخانه، كارگران و فعالین اعتصاب را مورد تهدید قرار می‌دادند. تعدادی از عوامل رژیم كه برای ترساندن كارگران از عواقب تجمع و اعتراض مشغول عكس گرفتن و فیلمبرداری از كارگران بودند، از طرف كارگران بیرون رانده شدند. تعدادی از عوامل كارفرما نیز كه در صفوف كارگران قصد ایجاد تفرقه داشتند، مورد انزجار كارگران قرار گرفتند و توطئه كارفرما و حكومت اسلامی كارفرماها به جائی نرسید.

در طول راه ٢۵ تن از كارگران كارخانه قند دزفول به نشانه همبستگی، به كارگران نیشكر پیوستند. كارگران شعار ميدادند: "هفت ‌تپه، قند دزفول پیوندتان مبارك"، و از این صحنه همبستگی فیلمبرداری كردند. مردمی كه در مسیر شاهد راهپیمائی كارگران بودند نیز به گرمی از مبارزه این كارگران استقبال و با آنها اعلام همبستگی می‌كردند.
در مقابل تهدیدات مدیریت و اطلاعت و فرماندار، فضای میان كارگران حاكی از روحیه اعتراضی بالا، اتحاد بالا و عزم محكم برای تداوم اعتصاب و تجمع است. در جمع‌های كارگران بحث از این بود كوتاه نمی‌آئیم و همه جهان و همه شبكه‌های تلویزیونی را از مبارزه خود مطلع خواهیم كرد. كارگران از "كانال جدید" بخاطر اختصاص بخشی از برنامه‌های روزانه خود به مبارزه كارگران "نیشكر هفت‌تپه" تشكر می‌كردند.
در پایان تجمع امروز كه تا ساعت ١١ صبح بطول كشید، كارگران اعلام كردند كه فردا نیز به اعتصاب و تجمع خود ادامه خواهند داد. و اعلام كردند كه اعضای خانواده های آنها در تجمعات بعدی شركت خواهند كرد. فضای شهر شوش مملو از فضای همبستگی با كارگران اعتصابی است. با حس این فضا و برای مقابله با آن، اطلاعیه‌ای توسط مدیریت در میان مردم توزیع شده كه مشكل كارگران هفت تپه امروز یا فردا رفع خواهد شد.

١١ مهرماه
كارگران در اين روز پنجمین روز اعتصاب خود را با موفقیت و متحدانه پشت سر گذاشتند. روز قبل كارگران اعلام كرده بودند كه امروز نیز اعتصاب و تجمع خواهند كرد اما آن را به ١٢ مهرماه موكول كردند.
تحت فشار اعتصاب و تجمعات اعتراضی، مدیریت وعده داده است كه فردا یك ماه طلب كارگران را پرداخت كند؛ و در تلاش است از این مسئله برای ایجاد تفرقه در میان كارگران استفاده كند. كارگران را تهدید كرده است كه هر كس فردا سر كار حاضر نباشد غیبت می خورد. كارگران اما مصممند كه به اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود برای تحقق همه خواسته های خود و دریافت همه طلبهای خود ادامه بدهند.
وزارت اطلاعات ٤ نفر از كارگران به نامهای نجات دهلی نو، حمید زبیدی، قربان علی‌پور و فریدون نیكوفر را احضار كرد و به دنبال آن شبانه ساعت ١١ و نیم و سپس ساعت ٢ و نیم صبح به خانه فریدون نیكوفر ریختند و او را به وزارت اطلاعات بردند.

١٢ مهرماه
كارگران با شنیدن خبر دستگیری همكار خود در نیمه شب دیشب، بلافاصله در چهارراه شوش دست به تجمع ١٠٠٠ نفره زدند و وزارت اطلاعات را مجبور به آزادی فریدون نیكوفر كردند. وزارت اطلاعات امروز اما قربان علی‌پور و داریوش روزه‌دار را دستگیر كرد و تجمع كارگران در چهارراه شوش را مورد ضرب و شتم قرار داد. سركوبگران رژیم ماشینهائی را كه به حمایت از كارگران توقف میكردند از مسیر دور میكردند. كارگران به كارخانه بازگشتند و در مقابل دفتر مدیریت برای آزادی رفیقشان دست به تجمع اعتراضی زدند. ٤٠٠٠ كارگر در این تجمع شركت داشتند. كارگران برای آزادی همكارشان شعار می دادند و اعتراض میكردند. وزارت اطلاعات تحت فشار كارگران بلافاصله قربان علی پور را آزاد كرد. همچنین تحت فشار اعتراض كارگران، كارفرما و جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند حقوق یك ماه كارگران را بپردازند. اما سایر مطالبات كارگران بی جواب ماند. می خواستند با وعده های توخالی كارگران را به سر كار برگردانند؛ اما كارگران صریحا اعلام كردند كه تا زمانیكه نحوه رسیدگی به سایر مطالبات آنان بصورت بخشنامه و كتبا به كارگران اعلام نشود و مورد توافق كارگران قرار نگیرد، دست از اعتصاب و تجمعات اعتراضی برنخواهند داشت.
كارگران در روز ١١ مهر نامه ای به سازمان جهانی كار و اتحادیه های كارگری جهان ارسال كردند كه متن آن به قرار زیر است:

نامه کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار و اتحادیه های کارگری جهان
احتراما به استحضار می رسانیم که ما کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان در حدود ۲ سال است به دلیل مشکلاتی که به دلیل سیاستهای غلط دولت بوجود آمده حدود ۱۶ بار دست به اعتصاب در محوطۀ صنعتی شرکت زدیم . بدین طریق به خصوص به حقوق معوقۀ خود برسیم ولی متاسفانه هر بار مسئولین شرکت و دولت به وعده دادن اقدام نموده ودر عمل هیچگونه نتیجۀ مثبتی برای ما حاصل نشده و کارگران حتی نتوانستند به یک مورد از خواسته های خود برسند.
در نتیجه تعدادی از کارگران به نمایندگی از طرف ما کارگران شرکت، ۲ بار به فرمانداری شهرستان شوش مراجعه کرده و با فرماندار شهرستان تشکیل جلسه دادند و به نامبرده اعلام نمودند که کارگران از وضع موجود شرکت و وضعیت خویش راضی نمی باشند. واز نحوۀ برخورد مسئولین شرکت و دولت دیگر خسته شده اند، و در صورتیکه تا روز شنبه ۷ مهر ۱۳۸۶ ساعت ۸ صبح دولت و شرکت اقدام به حل مشکلات موجود نکند ما اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری خواهیم کرد که متاسفانه با پایان یافتن مهلت داده شده توسط نمایندگان کارگران، کارگران اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری نمودند و در حدود ۴ روز است تحصن ادامه دارد و کارگران در نظر دارند تا رسیدن به نتتیجه مطلوب که حل وضعیت بدهیهای شرکت جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت و حقوق معوقۀ کارگران باشد.به تحصن خود در جلوی فرمانداری ادامه بدهند لازم میدانم در خصوص شرایط کنونی شرکت به اطلاع برسانیم که شرکت نیشکر هفت تپه در حدود ۴۷ سال است که تولید شکر می کند و حدود ۲ سال است که بدلیل سیاستهای غلط دولت در خصوص صنعت شکر همانند شرکتهای تولید کننده شکر در شرایط ورشکستگی قرار گرفته اند و بدهیهای آن حدود ۸۵ میلیارد تومان رسیده و مسئولین شرکت و دولت تصمیم دارند که جهت کاهش مبلغ بدهیهای شرکت اقدام به فروش زمینهای گشاورزی شرکت، کارخانه خوراک دام شرکت ، لوازم یدکی کارخانه و تعدیل حدود ۲۰۰۰ از ۵۰۰۰ کارگر شرکت نمایند. در صورتیکه با توجه به دولتی بودن و بدهی شرکت ادارات و سازمانهای دولتی نظیر بیمه، سازمان آب و برق، شرکت گاز و ادارۀ مالیات میتواند اقدام به بخشش این بدهیها نماید.ولی سیاست دولت بدلیل حضور باند مافیای شکر بر ارادۀ آنها از این امر سرباز می زنند و حتی با آن باندها با پایین آوردن تعرفۀ گمرگی از ۱۴۰ در صد به ۴ در صد واردات شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت و حمایت نکردن مالی از شرکت همکاری می نمایند و در جهت اهداف آنها حرکت می کنند حتی ما کارگران را که در خصوص این موارد و حقوق معوقۀ خود اقدام به تحصن کرده ایم ، توسط فرماندار شهرستان شوش آقای فرآورد تهدید کرده اند که دست از تحصن برداریم و در صورتیکه ما به اعتراض خود ادامه دهیم با شدت با ما توسط نیروی انتظامی برخورد نمایند.
لذا از سازمان محترم جهانی کار و سازمانهای حقوق بشری استدعا مندیم که در خصوص این اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران از ما حمایت نموده و با توجه به اینکه ایران عضو آن سازمان می باشد از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که نسبت به پرداختن حقوق معوقۀ ما و حل و مشکلات موجود اقدام لازم را به عمل آورند یا با فرستادن نمایندگانی از آن سازمانها بخصوص سازمان جهانی کار به ایران نسبت به پیگیری و حل مشکلات اقدام نماید و در صورتی که این اقدام از طرف آن سازمان محترم پیگیری نشود با توجه به بی تفاوتی دولت حاکم وضعیت شغلی حدود ۵۰۰۰ نفر از کارگران در خطر خواهد بود.
لذا امیدواریم که آنها را مجاب نمایید تا طبق قوانین بین المللی کار اقدام نمایند. لازم به ذگر است حتی به ما اجازۀ تشکیل سندیکای کارگری نمیدهند و حدود یک سالی است که از هیچگونه نماینده ای جهت پیگیری مسائل موجود نداریم و در صورتیکه اقدام به تشکیل سندیکا نماییم بهتر می توانیم از طریق آن سازمان مورد حمایت قرار گرفته و در ارتباط باشیم اگر این مسئله انجام نشود. بعضی از کارگران که نمایندگان رسمی کارگران نیستند و پیگیر مشکلات کارگران شرکت هستند با تبعیضات صورت گرفته در خطر اخراج و بازداشت قرار دارند. که در طی این چند روز ۴ نفر از آن کارگران تهدید به اخراج و بازداشت شده اند.و در نظر دارند که با این ترفند ایجاد رعب و وحشت بین کارگران نمایند تا از حقوق به حق خود گذشت نمایند در پایان حمایت شما سازمانهای جهانی کار و حقوق بشر و سندیکاهای بین المللی کارگری تشکر و قدر دانی می نماییم.
کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه خوزستان ١١ مهر ١٣٨٦

١٣ مهرماه
امروز جمعه و تعطیل است. كارگرانی كه معمولا روزهای جمعه از ساعت ٦ تا ١٠ صبح اضافه كاری می‌كنند امروز موقتا سر كار حاضر شدند؛ اما تصمیم جمعی و قطعی كارگران فردا بدنبال مذاكره در مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد. این مذاكره ساعت هشت و نیم صبح شنبه بین نمایندگان كارگران، مدیریت، كارفرما و یكی از نمایندگان مجلس اسلامی از شوش در مورد مطالبات كارگران خواهد بود.

١٤ مهرماه
قرار بود نمایندگان كارگران با مدیر عامل، نماینده مجلس اسلامی از شوش و كارفرما مذاكره كنند. نمایندگان كارگران به مدیر عامل گفتند كه فقط حاضرند در جمع كارگران مذاكره كنند. او نیز علیرغم میل خود پذیرفت كه در حضور توده كارگران با نمایندگان كارگران مذاكره كند. كارفرما و نماینده مجلس اسلامی برای مذاكره حضور نداشتند. مدیر عامل صریحا اعلام كرد كه كاری از دستش ساخته نیست؛ پولی در كار نیست و دو ماه باقیمانده حقوق كارگران و مزایا و بن دو ساله پرداخت نمی‌شود. وی با این همه تهدید كرد كه علیرغم اینكه دستمزدتان را نمی‌دهیم، اگر بر سر كار حاضر نشوید، غیبت میزنیم. كارگران یك صدا اعلام كردند: اعتصاب ادامه دارد. كارگران در مجمع عمومی امروز خود تصمیم گرفتند كه جلو خروج كامیونهای شكر را سد كنند. كارگران همچنین در این مجمع عمومی خواهان انحلال شوراهای اسلامی كار شدند.

١۵ مهرماه
كارگران در مجمع عمومی امروز خود توافق كردند كه هزار كارگر بخش كشاورزی برای آبیاری زمینها به سر كار بروند تا زمینها خشك نشود و ادامه كاری كارخانه زیر سئوال نرود. سایر كارگران همچنان به اعتصاب ادامه می دهند. تحت فشار اعتراض و اعتصاب كارگران، مسئولین دولتی از جمله امام جمعه، فرماندار و مدیر عامل همه قول پرداخت حقوق معوقه كارگران را داده اند. امام جمعه شوش گفته است كه تا قبل از عید فطر دستمزدهای معوقه پرداخت خواهد شد. ساعدی، نماینده مجلس اسلامی از شهر شوش نیز در اینمورد در مجلس اسلامی صحبت كرده و وعده رسیدگی به خواستهای كارگران را داده است. فرماندار شهر نیز گفته است كه بزودی به مطالبات كارگران رسیدگی خواهد شد. همه اینها در عین حال از كارگران خواسته اند كه به اعتصاب پایان دهند. كارگران اینها را وعده‌های سرخرمن می دانند و اعلام كرده اند كه اگر این قول و قرارها بصورت كتبی و رسمی به كارگران داده نشود به اعتصاب پایان نخواهند داد و كارگران كشاورزی نیز مجددا وارد اعتصاب خواهند شد. كارگران علاوه بر خواست پرداخت فوری و كامل همه مزایا و حقوق های معوقه و طبقه بندی مشاغل بر خواستهای مهم زیر تأكید كرده اند: تعهد كتبی بر اینكه منبعد در روز معینی حقوق هر ماه پرداخت میشود و حقوق هیچ ماهی به تعویق نمی افتد. پایان دادن به اذیت و آزار و احضار و بازداشت رهبران و نمایندگان كارگران. كارگران همچنین بر ایجاد تشكل كارگری تأكید كردند و اعلام كرده اند كه باید آزاد باشند كه هر تشكل كه بخواهند ایجاد كنند. كارگران نامه دیگری به سازمان جهانی كار و كنفدراسیون بین المللی اتحادیه های كارگری با مضمون زیر نوشته و ارسال كردند.

دومین نامۀ کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار سندیکاهای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری
به سازمان جهانی کار و اتحادیه های کارگری جهان،
احتراما به اطلاع می رسانیم که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان در حدود ۴۷ سال است تاسیس شده است و تولیدمحصول شکر می کند و اولین تولید کنندۀ شکر از نیشکر در ایران می باشد. که توسط کارشناسان حارجی ۴۷ سال پیش تاسیس گردیده و با ایجاد آن تحول شگفت انگیزی در اقتصاد شمال استان خوزستان بوجود آورد. بطوریکه تاکنون تاثیر گزارترین شرکت در اقتصاد شمال استان می باشد و اقتصاد شهرهای شوش ، اندیمشک ، دزفول ، شوشتر ،میانرود ، حر ریاحی و شهرکهای اطراف مستقیما به وجود آن بستگی دارد. ولی در حدود ۲ سال است به دلیل عدم حمایت دولت و واردات شکر و با اجرای شتاب زده و غیر کارشناسی اصل ۴۴ و سیاستهای غلطی که دولت، شرکت را به بحران مالی مواجه شده و اقتصاد شهرهای مذگور به صورت راکد در آمده و داد و ستد به حداقل رسیده و بدیهای شرکت به حدود ۸۶ میلیارد تومان رسیده که شرکت توان پرداخت آن را ندارد.مسئولین شرکت نیز با عنوان کردن آن بدهی نسبت به پرداخت حقوق معوقۀ ما کارگران که در چهار چوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد اقدام نمی کند.ما کارگران بارها به ادارۀ کار شهرستان که ناظر اجرای قانون کار در شهرستان می باشد و فرماندار شهرستان و نمایندۀ مجلس مراجعه کرده ایم ولی مسئولین مذکور نیز هیچگونه اقدام خاصی انجام نداده با توجه به تورم زیاد متاسفانه ما را به صبر و شکیبائی دعوت می کنند. در حالی که ما تامین حداقل های زندگی عاجز بوده و شرمندۀ خانوادۀ خود می باشیم . و ما کارگران نیز از این نحوۀ برخورد مسئولین که با بی تفاوتی به آن مشکلات نظر می کردند اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شهرستان شوش که بالاترین نهاد و ادارۀ حکومت در این شهر می باشد اقدام کردیم و اعلام نمودیم تا رسیدن به خواسته های خود مانند:
۱- حل مشکل بدهی شرکت که دولتی می باشد و دولت توان بخشش آن بدیها را دارد
۲- تضمین در خصوص اینکه شرکت با وضع موجود ورشکسته نمی شود
۳- رها نکردن شرکت از نظر مالی توسط دولت
۴- اصلاح سیاستهای به نفع دولت در خصوص صنعت شکر و شرکت ، تقلیل تعرفۀ کمرگی ، جلو گیری از واردات بی رویۀ شکر توسط بخش خصوصی و حتی دولت
۵- اجرای مشاغل بندی پس از ۱۳ سال که هر ۴ سال یکبار باید مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه مسکوت مانده است.
۶- رسمی کردن کارگران موقت
۷- ارتقای شغلی کارگران شاغل
۸- تشکیل سندیکای کارگری
۹- واگذاری منازل شرکت که در اختیار نیروهای نطامی ؛ اطلاعاتی ، بانکی و آموزش و پرورش و دیگر ادارات دولتی است
۱۰- پرداخت به موقع حقوق کارگران
۱۱- اجرای استانداردهای لازم در محل کار
۱۲- اجرای طرح زیان آور با توجه به زیان آور بودن محل کار ، بعضی از کارها در سطح شرکت
۱۳- اصلاح نحوۀ دادن مزایا در خصوص سختی کار و بدی آب وهوا با توجه به دمای بالای ۵۰ درجه در محل کار و موارد دیگر.
دست از تحصن بر نداشته ودر صورتیکه تحصن پایان پذیرد بصورت مشروط خواهد بود. موقتا اگر در کوتاه مدت و در مهلت داده شده به نتیجۀ خاصی نرسیم ، اقدام مجدد به تحصن کرده و حاضر به پرداخت هرگونه هزینه جهت رسیدن به حقوق خود هستیم .همانگونه که قبلا نیز تعدادی از کارگران توسط دولت به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار گرفته اند و در چند روز گذشته نیز شبانه به درب منازل تعدادی از فعالان کارگری از طرف حفاظت و اطلاعات و امنیت شهرستان مراجعه و احضار شدند و کارگران را به آن اداره برده و مورد بازخواست قرار دادند و آنها را تحت فشار قرار دادند تا از حضور در تحصن امتناع کرده و کارگران را از بدست آودن خواستهایشان باز دارند. لازم به ذکر است در مدت زمانی که کارگران در آن محل مورد بازپرسی قرار می گرفتند. دیگر همکاران اقدام به اعتراض شدید به این نوع برخورد کردند که با واکنش و برخورد شدید نیروهای انتظامی مواجه شدند و تعدادی زخمی و بازداشت شدند که با فشار کارگران نیروی انتظامی اقدام به آزادی آنها نمود.
در پایان از چامعۀ جهانی، سازمان جهانی کار ، سندیکای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری عاجزانه در خواست می کنیم در خصوص رسیدن ما به اهدافمان ما را حمایت نمایند در غیر اینصورت ما نیز همانند کارگرا ن شرکت قند شهرستان دزفول که شرکت آنها دچار ورشکستگی شد وکارگران آن به حال خود رها شدند و روزکار بسیار بدی را میگذرانند دچار ورشکستگی می شویم که در صورت وقوع این حادثه بازدهی اقتصادی در شمال استان خوزستان فاجعۀ به وقوع خواهد پیوست که امیدواریم با حمایت و فشار بین المللی و با توجه به اینکه ایران جزء سازمان جهانی کار می باشد این مشکلات مرتفع گردد تا بتوانیم زندگی آبرومندی برای خود و خانواده فراهم آوریم .
قبلا از همکاری شما تشکر و قدردانی می نماییم.

کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه شهرستان شوش استان خوزستان
۱۵ مهر۱۳۸۶
كارگران قرار است فردا با فرماندار، مدیریت و كارفرما بر سر خواستهای خود به مذاكره بنشینند.

١٦ مهرماه
مذاكره ای كه قرار بود امروز صورت گیرد، انجام نشد و كارگران با صدور بیانیه ای بر خواستهای فوری خود از جمله پرداخت كلیه مطالبات معوقه، پرداخت به موقع حقوق و مزایای كاركنان، اجرای طرح كارهای سخت و زیان آور، اجرای طبقه بندی مشاغل، بركناری مدیران نالایق، اجرای نظام هماهنگ دستمزدها تأكید كردند. كارگران و كاركنانی كه بیش از بیست سال سابقه كار دارند تقاضا دارند كه بر اساس ۵٠ درصد سنوات و ۵٠ درصد به عهده شركت بازنشسته شوند.
كارگران مصممانه اعلام كرده اند وعده های توخالی مقامات و مسئولین را نمی پذیرند و تا به كلیه خواسته های خود نرسند از اعتصاب دست نخواهند كشید. قبلا با توافق مجمع عمومی كارگران بخش كشاورزی برای آبیاری زمینها سر كار رفته بودند. اما امروز اعلام كردند كه از فردا آنها هم دست از كار خواهند كشید و هر ٤٠٠٠ نفر دست به تجمعات اعتراضی خواهند زد.
گزارشاتی از تحت فشار قرار دادن فعالین كارگری از جمله جلیل احمدی و بهزاد قصاب توفیقی نیز منتشر گردیده اند.

١٧ مهرماه
امروز مدیر عامل تلاش كرد كه كارگران را با وعده سر كار بفرستد، اما كارگران همچنان به اعتصاب ادامه دادند. وی به كارگران قول داد كه فردا بقیه حقوق معوقه شان پرداخت می شود؛ اما كارگران اعلام كردند تا پرداخت نشود اعتصاب ادامه خواهد یافت.
كارگران به مدیر عامل ١۵ روز مهلت دادند كه مزایای معوقه و سایر مطالبات آنها را عملی كند در غیر اینصورت اعتاصب مجددا شروع خواهد شد.
در خطاب به همه كسانی كه تا امروز از اعتصاب شان حمایت و پیشتیبانی كرده اند، كارگران نامه امروز نامه تشكر آمیزی با مضمون زیر نوشتند:

خطاب به همه كارگران و كساني كه ما را حمايت كردند
ما کارگران طرح نيشکر هفت تپه ضمن تشکر از همه کارگران و تشكلهاي كارگري و انسانهاي آزاديخواهي که از مبازره ما حمايت کردند٬ به اطلاع همگان ميرسانيم که ما موفق شديم با اتحاد خود کارفرما را به عقب نشيني وادار کنيم. دستمزد شهريور ماه را دو روز قبل گرفتيم و فردا قرار است دستمزد مهرماه ما پرداخت شود و ده تا پانزده روز فرصت داده ايم که پاداش هاي عقب افتاده ما نيز پرداخت شود. بدين ترتيب فردا اگر حقوق مهر ماه ما به حساب واريز شود پس از دوازده روز اعتصاب و مبارزه به سرکارخود بازميگريم. و همين جا از همه شما عزيزاني که ما را در اين مبارزات همراهي کرديد تشکر ميکنيم. تا همين جا اين خود يک موفقيت و پيروزي براي همه ماست. ما به کارفرما پانزده روز ديگر فرصت ميدهيم که براي ديگر خواستها و طلبهاي ما اقدام کند و در صورتيکه پاسخي به آنها داده نشود دوباره اعتصاب و تجمعات خود را از سر خواهيم گرفت.

زنده باد اتحاد کارگري
کارگران طرح نيشکر هفت تپه
١٧ مهر٨٦

١٨ مهرماه
امروز حقوق شهریورماه نیز به كارگران پرداخت شد.
پس از ١١ روز اعتصاب متحد و یكپارچه كارگران نیشكر هفت تپه، امروز كارگران كار را از سر گرفتند. مدیریت با پرداخت حقوق مرداد ماه كارگران و با وعده و وعیدهای اسلامی و توخالی می خواست كارگران را چند روز پیش به سر كار برگرداند و اعتصابشان را به شكست بكشاند، اما كارگران متحد و یكپارچه این ترفند اسلامی را نیز به شكست كشاندند. و بر خواستهای خود پافشاری كردند.
اما سایر مطالبات كارگران؛ پرداخت بموقع دستمزدها در پنجم هر ماه، پرداخت پاداش و بن معوقه، برخورداری از خانه های سازمانی، اجرای هماهنگ دستمزدها، مشمول كارهای سخت و زیان آور شدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هنوز برآورد نشده است. هنوز شوراهای اسلامی كار منحل نگردیده است. هنوز كارگران از حق تشكل و پایان دادن به اذیت و آزار فعالین كارگری برخوردار نیستند. اما بر این خواستها تأكید شده و تلاش و مبارزه برای رسیدن به این خواستها را جلو روی كارگران قرار داده است.
اعتصاب كارگران نیشكر هفت تپه با اینهمه پیروزی مهمی برای كارگران این مجموعه و كل طبقه كارگر بشمار می آید. كارگران ثابت كردند كه میتوان با پافشاری بر مبارزه و اعتصاب خواستهای خود را به كارفرما و دولتشان تحمیل كرد. میتوان علیرغم اذیت و آزار کارگران، علیرغم بازداشت ها و سرکوب تجمعات آنها، با نیروی متحد خود، با اطلاع رسانی هرروزه به جامعه، با قبول نکردن وعده وعیدها، و با اتکا به نیروی خود طرف مقابل را به تسلیم کشاند. کارگران هفت تپه امروز در موقعیتی بسیار مساعدتر، متحدتر و آبدیده تر میتوانند به مبارزه برای تحقق همه مطالبات خود ادامه دهند. کارگران هفت تپه راه روشنی مقابل سایر بخش های طبقه کارگر گذاشتند و درسهای باارزشی به طبقه کارگر تقدیم کردند.

١٩ مهرماه
امروز اطلاعیه‌ای با تیتر "ما موفق شدیم" از طرف كارگران "نیشكر هفت‌تپه" منتشر شد كه در آن تأكید شده است كارگران حق خود می‌دانند هر هفته مجمع عمومی خود را برگزار كنند و در مورد مسائل مختلف تأكید كنند و تصمیم بگیرند. در این اطلاعیه آمده است: "برای اینکه خواستهایمان را پیگیری کنیم، برای اینکه نگذاریم دوباره دستمزد ما را به عقب بیندازند، اخراجمان نکنند و نمایندگان دلسوزی که سخنگویان ما بودند را زیر فشار نگذارند هرهفته جمع می‌شویم و در مورد وضعیت خود و مسائل فوری کارمان تصمیم می‌گیریم. ما هر هفته روزهای پنجشنبه ساعت ١ تا ٢ جمع خواهیم شد و این را حق مسلم خود، تشکل واقعی خود می‌دانیم".