٢٠ خرداد   ١٣٩٣ ١٠ ژوئن  ٢٠١٤

کارگر کمونيست٣١٥

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

(این بازداشت است یا گروگانگیری؟! پیرامون وضعیت جعفرعظیم زاده(
٤٠ روز است که از دستگیری جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران میگذرد. امروز ١٨ خرداد نیز تلاش خانواده به روال مراجعات مکرر، برای کسب اطلاع از تعیین تکلیف ایشان، بی نتیجه ماند. جعفرعظیم زاده به بهانه تلاش وتدارک برای برگزاری روزجهانی کارگر دستگیر شد.اما نه فقط این، بلکه ایشان باید به جرم بیش از دو سال تلاش پیگیر علیه تصویب دستمزدهای زیرخط فقر وعلیه بیکاری و به جرم فعالیت برای ارتقاء سطح معیشت کارگران در هماهنگ کردن وسامان دادن طوماراعتراضی ٤٠هزار امضاء کارگران نیز تنبیه شود! مسئولین قضائی بدون هیچ دلیلی ،عامدانه از آزادی یا تعیین تکلیف وی سر بازمیزنند. این در حالی است که در شرایط کنونی جامعه اعتراضات مختلف کارگری در واکنش به شرایط و وضعیت اسفبار اقتصادی ، به اصلی ترین شکل بروزاعتراضات اجتماعی تبدیل شده وموج گسترده اعتراضات واعتصابات کارگری به صدر اخبار تحولات اجتماعی کشیده شده است. در نتیجه دورنگه داشتن کارگران معترض و به طریق اولی کنارگذاشتن یا بی اثر کردن تشکلهای مستقل کارگری از این جنبش های اعتراضی کارگران به هر بهانه ودلیلی ، یکی از رویکردهای اصلی مسئولین در برخورد با این شرایط است. بدین جهت است که در آخرین بازجوئی که ده روز پیش صورت گرفت، آخرین حرف و خواسته ازایشان ، انحلال "اتحادیه آزادکارگران ایران" بود. معنی حرفشان در حقیقت اینست: تا انحلال اتحادیه در گروگان ما هستی!! وچون این خواست غیر قانونی وناممکن با پاسخ منفی جعفر عظیم زاده روبرو شده ، بلاتکلیفی ایشان تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت! همراه با اجرائی شدن مرحله دوم قطع سوبسیدها و آغاز ماراتن افزایش قیمت‌ها که هم اکنون در اقلام معینی، علنا" اعلام شده و وضعیت غیرقابل پیش بینی ناشی از این تورم و فشارجمعیت میلیونی وروزافزون بیکاران ، مقابله با اعتراضات کارگری وعقب راندن طبقه کارگر همراه با بازداشت ودستگیری وحبس کارگران معترض وانحلال یا بی اثر کردن تشکل های مستقل کارگری که معترض وضعیت موجود در این تقابل اجتناب ناپذیرهستند، را در دستورمسئولین قرارداده است اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن محکومیت شدید ادامه بازداشت وبلاتکلیفی جعفر عظیم زاده ، ادامه این بازداشت را گروگانگیری در قبال انحلال این تشکل میداند. امری که به کارگران عضو ومجمع عمومی این اتحادیه مربوط است وبه اراده هیچ عضوی حتی رئیس هیئت مدیره این تشکل، ارتباطی ندارد. همچنین اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن اعلام حمایت از اعتراضات گسترده کارگران در قبال تعرض سرمایه داران به سطح معیشت وزندگیشان، خواهان رفع فوری فشارها وآزادی همه کارگران زندانی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٨خرداد ٩٣

نامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی برای آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده
اتحادیه آزاد کارگران ایران در نامه ای خطاب به کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی خواستار رسیدگی جدی این کمیسیون برای آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و توقف تعقیب و اعمال فشار بر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران شد. جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنان در بازداشت غیرقانونی وزارت اطلاعات و تحت فشار برای انحلال اتحادیه آزاد قرار دارد. هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه نشست خویش اعلام نمود که تلاش هایش را برای آزادی رئیس هیأت مدیره خود با توان بیشتری به پیش خواهد برد و با گزارش دوباره وضعیت سرکوب و تعرض به کارگران و تشکل های کارگری به سازمان های بین المللی کارگری و نیز دستگاه های ذی ربط داخلی، به عملکرد نامناسب دستگاه قضایی و اطلاعاتی در حق کارگران اعتراض می نماید و در همین راستا و با توجه به غیرموثربودن و درحقیقت غیرممکن بودن رسیدگی به شکایت خود در مراجع مرتبط ( وزارت اطلاعات و قوه قضائیه) و با عنایت به وظایف واختیارات کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی،طی شکوائیه ای فشارهای وارده وادامه حبس آقای جعفرعظیم زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری را فاقد وجاهت قانونی خواند و خواستار رسیدگی جدی کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی،به آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و توقف تعقیب و اعمال فشار بر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران شد.
در این نامه با اشاره به اینکه اتحادیه آزاد کارگران ایران با دخالت و رای مستقیم کارگران موسس اتحادیه وطی مجمع عمومی متشکل از کارگران عضوش شکل گرفته و مشروعیت خود را از خواست برحق کارگران برای داشتن تشکل مستقل می گیرد. و ازطرفی تصمیمات کلان این اتحادیه مانند هرتشکل اصیل واقعی کارگری براعمال اراده مستقیم اعضایش استواراست واز اراده و تصمیم یک فرد حتی از رئیس هیئت مدیره اش تبعیت نمیکند و هرتصمیم اساسی وتعیین کننده برمبنای اعمال اراده جمعی که در مجمع عمومی این اتحادیه اتخاذ میگردد، عملی میشود. بنابراین فشار بررئیس هیئت مدیره این تشکل برای انحلال، خلاف اساسنامه آن ودرنتیجه غیرعملی است. لذا تلاش و اعمال فشار نیروهای امنیتی بر این عضو هیأت مدیره اتحادیه نه تنها غیرقانونی بلکه خیالی باطل نیز هست. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اعلام نموده است که اقدامات پیگیرانه ی خود را جهت افشای تعرض و بی حقوقی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگران و فعالین تشکل های کارگری را با ارسال نامه به دیگر سازمان های بین المللی کارگری و نهاد های ذی ربط داخلی ادامه خواهد داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٨خرداد ٩٣
هیئت رئیسه محترم کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با سلام! احتراما" به اطلاع میرسانیم که آقای جعفر عظیم زاده کارگرسرشناس ، رئیس هیئت مدیره "اتحادیه آزاد کارگران ایران" و نماینده کارگران فولاد زاگرس و نماینده ١٥٠٠ نفراز کارگران شاکی و معترض به اختلاس تامین اجتماعی ویکی از ٦ تن "هماهنگ کنندگان طومار ٤٠ هزار نفری کارگران" در اعتراض به سطح دستمزدها به وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی(که نسخه ای از این طومارازحدود ٢ سال پیش و در٤ نوبت تقدیم مجلس جمهوری اسلامی نیز شده است)، نیمه شب دهم اردیبهشت و به دلیل تلاش برای برگزاری مسالمت آمیزمراسم روزجهانی کارگر دستگیر شده و اکنون بیش از یک ماه است که در بند٢٠٩ زندان اوین دربازداشت به سر میبرد و پرونده ایشان تحت مسئولیت شعبه٦ دادسرای شهیدمقدسی مستقر در اوین است. ازابتدای دستگیری، وی را در بازجوئیهای طولانی تحت فشارقرار داده تا "اتحادیه آزادکارگران ایران" را منحل اعلام کند. بازجویان مکررا" به جعفر عظیم زاده متذکر شده اند که آزادی ایشان منوط به عدم تداوم کاراین اتحادیه میباشد. چنانکه مستحضرید، امروزه در جهان متمدن برپایی تشکل های آزاد کارگری به دور از دخالت و مانع تراشی دولت ها و نیز برگزاری مراسم های اعتراضی در روز جهانی کارگر حقوقی پایه ای و پذیرفته شده است. اما با وجود صراحت در قوانین داخلی(ازجمله ماده ٢٦ قانون اساسی) و نیز مقاوله نامه های سازمان جهانی کار ازجمله مقاوله نامه های شماره ٨٧ وهمچنین ٩٨ این سازمان که مورد پذیرش جمهوری اسلامی نیز هست (و هم اکنون در یکصدوسومین اجلاس سالیانه این سازمان که از٧ تا ٢٢ خردادماه برپاشده،نمایندگان جمهوری اسلامی نیزدرآن حضور دارند)، ایجاد تشکل های کارگری حقی قانونی محسوب میشود؛ و کارگران برای برپایی تشکل های مستقل خود نیاز به کسب اجازه ازمرجع دولتی ندارند.اما همواره کارگران عضو تشکلهای مستقل کارگری از سوی مقامات امنیتی وقضائی مورد تعقیب وفشار قرار میگیرند که از تشکل های متبوع خود کناره گرفته و یا آن را منحل کنند. متشکل شدن کارگران در اشکال وظرفیت های متفاوت خود، حول منافع صنفی ودفاع ازمعیشت وارتقاء سطح زندگی شان، بخشی اجتناب ناپذیر وطبیعی از سازوکارمناسبات اقتصادی-اجتماعی حاکم برهمه جوامع کنونی دردنیاست.این ضرورت به روشنی درتوافقنامه های بین المللی نیز آمده وازجانب دولتها به رسمیت شناخته شده است. لذا، فشارهای وارده وتهدیدات بازجویان وزارت اطلاعات بر ایشان و دیگر اعضای این تشکل کارگری برای به انحلال کشاندن یا استعفا از "اتحادیه آزادکارگران ایران"،آشکارا غیر قانونی است. ما بعنوان اعضای مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام می داریم که اتحادیه آزاد کارگران ایران با دخالت و رای مستقیم کارگران موسس اتحادیه وطی مجمع عمومی متشکل از کارگران عضوش شکل گرفته و مشروعیت خود را از خواست برحق کارگران برای داشتن تشکل مستقل می گیرد. و ازطرفی تصمیمات کلان این اتحادیه مانند هرتشکل اصیل واقعی کارگری براعمال اراده مستقیم اعضایش استواراست واز اراده و تصمیم یک فرد حتی از رئیس هیئت مدیره اش تبعیت نمیکند. هرتصمیم اساسی وتعیین کننده برمبنای اعمال اراده جمعی که در مجمع عمومی این اتحادیه اتخاذمیگردد، عملی میشود. بنابراین فشار بررئیس هیئت مدیره این تشکل برای انحلال، خلاف اساسنامه آن ودرنتیجه غیرعملی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران با توجه به غیرموثربودن و درحقیقت غیرممکن بودن رسیدگی به شکایت خود در مراجع مرتبط ( وزارت اطلاعات و قوه قضائیه) و با عنایت به وظایف واختیارات کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدینوسیله، فشارهای وارده وادامه حبس آقای جعفرعظیم زاده رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری را فاقد وجاهت قانونی میداند و خواستار رسیدگی جدی کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی،به آزادی بی قید و شرط جعفر عظیم زاده و توقف تعقیب و اعمال فشار بر اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران میباشد.
رونوشت : نهاد ریاست جمهوری قوه قضائیه. وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی. پروین محمدی نایب ریئس اتحادیه آزاد کارگران ایران

فراخوان! خطاب به کلیه تشکلهای مستقل کارگری در ایران:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ! سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ! اتحادیه آزاد کارگران ایران! کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری! کانون مدافعان حقوق کار ! کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری ! سندیکای فلز کار و مکانیک ! سندیکای کارگران نقاش ! انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه!
همانگونه که خود شاهد هستید طی ماههای اخیر با شدت یافتن بحران اقتصادی و وخیم شدن هرروزه وضعیت اشتغال ومعیشت کارگران، اعتراضات کارگری به اصلی ترین شکل بروز اعتراض اجتماعی به وضعیت موجود تبدیل شده است. از همین رو، فشار برتشکلهای کارگری وفعالین کارگری طی ماههای اخیر شدت گرفته است. دستگیری گسترده کارگران در جریان برگزاری مراسم روز کارگر در تهران، اخراج نمایندگان کارگران معترض در مراکز مختلف تولیدی وصنعتی، برخورد نیروهای انتظامی وامنیتی با تجمعات واعتصابات کارگری از بارزترین نمونه های شدت عمل دولت برعلیه اعتراضات کارگری طی چند ماه گذشته بوده است. هم اکنون نیز علاوه بر بازداشت جعفر عظیم زاده وفشار نیروهای امنیتی بر وی، درجهت اعلام انحلال ویا کناره گیری از اتحادیه آزاد کارگران؛ رضا شهابی نیز به زندان رجائی شهر تبعیدو بهنام ابراهیم زاده همچنان در سلول انفرادی نگاهداری وشاهرخ زمانی نیز همچنان تحت فشار قرار دارد. تعداد زیادی از کارگران زندانی در سراسر کشور با بیماری های بسیاری دست وپنجه نرم میکنند واین درحالی است که مسئولان زندانها ونیروهای امنیتی از دسترسی زندانیان به دارو ودرمان جلوگیری به عمل می آورند. شرایط دشوار زندگی خانواده های کارگران زندانی را شما از نزدیک شاهد هستید، چرا که فعالین کارگری دربند، از اعضا ویاران همین تشکلها هستند. فشار بر تشکلهای وفعالین کارگری بخش اصلی سیاست های حکومت، در برخورد به اعتراضات اجتماعی بر علیه فقر وبیکاری وبی حقوقی اکثریت مردم است. امروز تمامی نهادها وتشکیلات سرمایه داران در ایران، همه با هم تلاش میکنند تاشرایط پس از اجرای طرح حذف یارانه های دولتی وآزاد سازی وخصوصی سازیهای گسترده درعرصه اقتصادی را ، به قیمت خانه خرابی کارگران و سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، تثبیت نمایند.
از همین رو همه تشکلها ی کارگری، بر اساس برنامه واهداف پایه ای که برای خود تعریف کرده ایم، باید تلاش نمائیم تا در صفی واحد به مقابله با این تلاش دسته جمعی سرمایه داران، برخیزیم. شرایط امروز کارگران ایران اقتضا میکند تا بیشترین اشتراک عمل در میان تشکلها ی مورد وثوق کارگران شکل بگیرد. ما میتوانیم در زمینه های متفاوت اعتراضی وسازماندهی کارزارهای گسترده با مطالباتی مشخص در جهت دفاع از حقوق پایه ای طبقاتیمان، هماهنگ ومتحد، موج سرکوب و محدود کردن تشکلهای کارگری را به عقب برانیم. ما به عنوان "کارزار پشتیبانی از کارگران ایران" تمام تلاش خود را در جهت جلب حمایت و ایجاد امکانات بین المللی در جهت پشتیبانی از این حرکت و همبستگی طبقاتی ، به کار خواهیم بست.همچنین در راستای کمک به اقدامات مشترک تشکلهای کارگری در ایران، هر اقدامی که این تشکلها مناسب بدانند را نیز برعهده خواهیم گرفت. همدلی،همکاری نقشه مند، اقدامات مشترک بر سر مطالبات معین ، از عوامل اصلی مقابله با شرایط موجود هستند. شما را به تلاشی مشترک برای مقابله با سرکوب کارگران فرا میخوانیم. "کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"اعتراضات کارگری

تجمع کارگران قطار شهری اهواز وارد پنجمین روز شد
یکشنبه،١٨ خرداد ماه) کارگران پیمانی قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دریافت ٥ ماه حقوق معوقه برای پنجمین روز در مقابل سایت مرکزی قطار شهری واقع در خیابان اقبال تجمع کردند.

تجمع کارگران قطار شهری اهواز
١٣ خرداد: ٢٠٠ نفر از کارگران قطار شهری اهواز که در بخش‌های «حمل و نقل» و «حفاری تونل» از روز (یکشنبه ١١ خرداد) تا به (١٣خرداد) در اعتراض به عدم دریافت ٥ ماه حقوق خود در ساعات کار در کارگاه حضور دارند اما کار نمی‌کنند. مطالبات پنج ماهه این کارگران مربوط به ماهای دی،بهمن،اسفند سال ٩٢ به همراه دو ماه فروردین واردیبهشت ماه سال جاری است در پروژه قطار شهری اهواز٩٠٠ کارگر زیر مجموعه شرکت پیمانکاری کیسون علاوه بر ٥ ماه حقوق معوقه مطالبات دیگری همچون عدم دریافت فیش حقوقی، محاسبه نشدن اضافه کاری در ایام تعطیلات و عدم اجرای مصوبه دستمزدهای سال ٩٣ شورای عالی کار دارند. کارفرما در سال ٩٣ بجای افزایش ٢٥ درصدی حقوق،١٢ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است که آنهم هنوز به حساب کارگران واریز نشده است.

تجمع اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران مقابل مجلس
١٨خرداد: اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران در مقابل درب مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان می‌گویند؛ ٤ سال قبل با پرداخت وجهی زمین‌هایی را در هشتگرد خریداری‌ کرده‌اند و زمین‌هایشان سند منگوله‌دار دارد اما به دلیل استنکاف اداره برق تهران، از تحویل این زمین‌ها در تعاونی جلوگیری شده است. تجمع کنندگان با شعارهایی از جمله" نماینده‌ی مجلس حمایت حمایت" ، " مرگ بر زمین خوار" و " مرگ بر زمین خواران" از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

تجمع کارگران پیمانی پتروشیمی شازند
١١ خرداد: بیش از ٥٠ کارگر پیمانی پتروشیمی شازند اراک در اعتراض به شیوه اجرای قانون طرح طبقه بندی مشاغل مقابل ساختمان اداری این واحد تولیدی تجمع کردند. قانون طرح طبقه بندی مشاغل که پیش از آغاز سال جاری در پتروشیمی شازند اجرا شده، موجب تبعیض مزدی میان کارگران پیمانی و قرارداد مستقیم شده است. در پتروشیمی شازند دوهزار کارگر پیمانی و هفتصد کارگر قرارداد مستقیم اشتغال دارند.

تجمع کارمندان دانشگاه آزاد سوادکوه دراعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق
١٢خرداد: کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق خود در این دانشگاه تجمع کردند.

تجمع کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل وارد دومین روز شد
١٣خرداد: دومین روز از تجمع ٢٧٥ کارگر بیکار کارخانه ذوب آهن اردبیل در محل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان اردبیل. مطالبات کارگران پیگیر حقوق معوقه و تعطیلی این واحد بزرگ صنعتی اردبیل است.

تجمع کامیون داران کارخانه ی سیمان
١٣خرداد: ٥٠ نفر از رانندگان کامیونهای حمل سیمان بجنورد در اعتراض به تغییر نکردن کرایه ی حمل بار، امروز مقابل انجمن صنفی کامیون داران تجمع کردند. مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی علت این تجمع را درخواست افزایش کرایه، بیش از نرخ مصوب اعلام کرد. رانندگان معترض می گویند چون نمی توانیم به جز سیمان کالای دیگری حمل کنیم ، در خواست افزایش کرایه داریم.

١٢ خرداد: کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل در مقال اداره کار شهرستان اردبیل تجمع و خواستار رسیدگی به مشکلات خود شده اند!
کارگران این کارخانه دو ماه از سال ٩٢ و دو ماه نیز از امسال حقوق معوقه دارند، ضمن اینکه عدی، سنوات و اضافه کار آنها نیز از سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است. قراربراین شده بود که از خرداد ماه بجای یک ماه حقوق ٤٥ روز در هر ماه پرداخت شود تا معوقات کارگران تسویه حساب گردد. علاوه بر این طی شش ماه گذشته حق بیمه کارگران این واحد نیز پرداخت نشده بود و حتی لیست بیمه نیز برای آنها رد نشده است.

کارگران

جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد گردد
جعفر عظیم زاده از فعالین کارگری شناخته شده و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران که در روز ٣١ آوریل توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شد، همچنان در بازداشت بسر می برد. نیروهای امنیتی رژیم، جعفر عظیم زاده و چند نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و فعالین اتحادیه آزاد کارگران را دستگیر کردند تا از برگزاری تظاهرات اول ماه مه درمقابل وزارت کار که توسط این اتحادیه فراخوانده شده بود، جلوگیری کنند. تا کنون سایر فعالین اتحادیه آزاد کارگران آزاد شده اند، اما جعفر عظیم زاده همچنان در زندان و در سلول انفرادی به سر می برد. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازجویان رژیم با فشار و تهدید به جعفرعظیم زاده گفته اند که آزادی وی منوط به اعلام انحلال اتحادیه آزاد کارگران ایران است. جعفر عظیم زاده اما زیر بار این فشارها نرفته است و بر خواست طبقه کارگر ایران در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری پا فشاری کرده است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، همچنان به خبر رسانی و جلب حمایت بین المللی کارگری از مبارزات کارگران در ایران ادامه خواهد داد. ما خواهان گسترش حمایت تشکلات و اتحادیه های کارگری جهان برای آزادی جعفر عظیم زاده هستیم. ما همچنین به سهم خود از تلاش تشکل ها و فعالین کارگری در ایران برای آزادی جعفر عظیم زاده و همه فعالین کارگری زندانی حمایت می کنیم. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ٦ ژوئن ٢٠١٤


داوود رضوی : اقای شهردار از تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوی رانت خواری و اختلاس می اید
بخشی از زمین های شرکت واحد را که در خیا بان هنگام (رسالت) و اتوبان همت قرار داشت به بهانه خانه دار شدن رانندگان و کارگران شرکت واحد فروختند ، تا سر پناهی برای رانندگان باشد اما تا کنون هزاران راننده هنوز صاحب هیچ سرپناهی نیستند .از سال ٨٤ تا سال ٩٠ که بیشترین اعتراضات کارگران و رانندگان در قالب سندیکای کارگران شرکت واحد شکل گرفت ،بیشترین عرصه یکه تازی مدیران سپاهی و سرداران سپاه بود بطوری که در طی این شش سال شرکت واحد شاهد حضورسه مدیر عامل سپاهی بوده ، در طی این دوران بیشترین منابع شرکت واحد مورد تاخت و تاز قرار گرفت ،بطوری که زمین های اتوبان همت که دارای ارزش میلیادری بود به سپاه واگذار شد و زمین های مقابل اداره مرکزی خیابان هنگام که می شد با ساخت ان برای بیش از ٥هزار کارگر با هزینه خودشان ساخت و ساز کرد به بهانه تامین هزینه و سرمایه به قیمت ٧٥ میلیارد تومان فروخته شد .در همان ابتدا که برای رانندگان و کارگران فاقد مسکن شرکت واحد ثبت نام می کردند ، اولین گروهی که از این امکانات بهره بردند گروهی بودند که با سردار بیژنی به عنوان مدیر عامل شرکت واحد امده بودند و تماما از بازنشتگان نیروهای نظامی بودند و بابت سوابق سی ساله خود از محل فروش زمین های شرکت واحد که متعلق به کارگران و رانندگان بوده است، سالی یک میلیون تومان بلاعوض به اضافه ٥ میلیون تومان از سردار بیژنی دریافت کردند . در ان سالها اعضای تاثیر گذار سندیکای شرکت واحد از کار اخراج بودند و بیشتر ین تلاش انها برای بازگشت بکار اخراجی ها و اعضای زندانی و مسائل معیشتی کارگران بوده و همین مسائل باعث شده بود که عوامل مدیریت شرکت واحد با خیالی راحت واسوده بدون رعایت موارد قانونی تعاونی ها ،اقدام به تشکیل تعاونی مرکزی بدون مجمع عمومی بکنند در صورتی که پروژهای متعدد مسکن در شرکت واحد باید تعاونی های مختلفی با تشکیل اعضا صورت گیرد و بعد اقدام به تعاونی کنند ، نه تنها این موارد صورت نگرفته بلکه اعضای انتخابی تعاونی توسط مدیریت شرکت واحد انتخاب شده اند بطوری که هیچکدام از اعضای این تعاونی نه تنها هیچ تخصصی در این زمینه نداشتند، بلکه از کسانی هستند که سالها در سرکوب کارگران شرکت واحد نقش داشته اند و حتی از اعضای اصلی چماقدار و حمله کنندگان به سندیکای کارگران شرکت واحد در ١٩ اردیبهشت ٨٤ بوده اند،بعد از بازگشت بکار اعضای سندیکای شرکت واحد در سالهای ٨٨و ٨٩ تلاش هایی از سوی اعضای سندیکا شکل گرفت و تعاونی مسکن مجبور شد تعدای از اعضای سندیکا را با فشار کارگران و رای گیری به عنوان نماینده بپذیرید ،البته بعد از تمام ترفندها و تلاش های که کارفرما و مدیر عامل تعاونی مسکن برای منصرف کردن اعضا بکار گرفت که تلاش انها نتیجه ای در روند انتخاب اعضای سندیکایی نداشت، من هم به عنوان یکی از نمایندگان درسا مانه یک اتوبوسرانی انتخاب شدم که ترفندهای مدیرعامل با رای گیری مجدد هم نتوانست نظر کارگران را نسبت به انتخاب این جانب عوض کند ،تا امروز ٥ تن از اعضای سندیکا در پروژه سپیداردوو سه هنوز بعنوان نماینده در دفاع از منافع کارگران بطور رسمی پذیرفته شده اند البته لازم به توضیح منظورم از رسمی یعنی اینکه اسامی نمایندگان منتخب سندیکای در برد و اتوماسیون ثبت شده ، البته مدت ٧ ماه که این اعضا، نمایندگی اعضای سپیدار را به عهده گرفته اند موفقیت هایی داشتیه اند ،لذا قبل از این حتی از متن قرارداد و مسائل پروژه اعضا بی خبر بودند، که دردو مورد مجمع داشیم و جلسات متعددی با مدیر عامل تعاونی و مدیر عامل شرکت واحد داشته ایم ، البته هنوز نتیجه قابل مطلوبی نداشته ایم اما توانسته ایم حداقل مدرکی دال بر اینکه متراژ پرورژه و تعین واحد مالکیت را برای اعضا به ثبت برسانیم،در حال حاضر این پروژه با شکایت پیمانکارمتوقف شده، اما ما در تلاش هستیم تا از دیر کرد تحویل منازل برای رانندگان ضرر و زیان بگیریم و بتوانیم پروژه را به جریان بیاندازیم ، انچه که در این کند و کاو برداشت کرده ایم چندین پروژه بزرگ در دست تعاونی مسکن مرکزی شرکت واحد است که چندین سال از تحویل ان گذشته و با توجه به اینکه کارگران در هر پروژه تا سقف ٦٠ و ٧٠ درصد هزینه مسکن را به کارفرما و تعاونی پرداخت کرده اند و با توجه به افزایش تصاعدی قیمت مسکن به نظر بوی اختلاس و رانت خواری به مشام می رسد داوود رضوی نماینده پروژه سپیدار ٢و٣ سامانه یک اتوبوسرانی تهران و حومه هجدهم خرداد ٩٣

در رابطه با انتقال ناگهانی رضا شهابی به زندان رجایی شهر
رضا شهابی در اول ژوئن ٢٠١٤ ( ١١ خرداد ١٩٩٣ ) از بند ٣٥٠ اوین به زندان رجایی شهر که در آنجا زندانیان سیاسی و زندانیان عادی و بعضا خطرناک در یک جا نگهداری می شوند، منتقل شد. این انتقال که در واقع به معنای تبعید رضا شهابی به زندان رجایی شهر است بطور ناگهانی و بدون اطلاع او و یا خانواده اش صورت گرفت. رضا شهابی که مدت هاست از ناراحتی ها و درد های جسمانی گوناگون از جمله درد شدید مهره های کمر رنج می برد در اعتراض به انتقال خود به زندان رجایی شهر، دست به اعتصاب غذا زده و خواهان باز گشت فوری به زندان اوین شده است. رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، چهار سال پیش در ژوئن ٢٠١٠ دستگیر شد و سپس به اتهامات واهی، بی پایه و کلیشه ای مانند "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت کارگری و پرداخت ٧ میلیون تومان جریمه محکوم شد. اگر چه در دادگاه تجدید نظر اعلام شده بود که حبس تعزیری وی به چهارسال زندان تقلیل پیدا کرده است، اما مقامات رژیم جمهوری اسلامی از پذیرش آن تا این لحظه سرباز زده اند. در واقع رضا شهابی بجای آزاد شدن پس از تحمل ٤ سال حبس، از یکی از بدنام ترین زندانهای رژیم به یک زندان باز هم بدتر منتقل شده است. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ، انتقال ناگهانی رضا شهابی به زندان رجایی شهر را به شدت محکوم می کند و از تشکلات کارگری، سازمان های مترقی و نهادی های مدافع حقوق انسان می خواهد که ضمن اعتراض به این گونه اقدامات ایذایی، سرکوب گرانه و ضد انسانی علیه رضا شهابی، خواهان بازگرداندن، معالجه و آزادی فوری وی شوند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ٦ ژوئن ٢٠١٤

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره مبارزات کارگران معدن سنگ آهن بافق
هشدار: ضرورت حمایت وپشتیبانی متحدانه وقدرتمند طبقه کارگراز خواسته مهم کارگران اعتصابی معدن بافق یزد!
چنانکه میدانیم، هزاران (بین ٢٥٠٠ تا ٥٠٠٠) کارگر معدن سنگ آهن بافق (واقع در استان یزد) از روزیکشنبه ٢٨ اردیبهشت ماه در اعتراض به خصوصی سازی این معدن دست از کار کشیده‌اند. اکنون بیست ویک روز ازاین اعتصاب بزرگ میگذرد.کارگران معدن سنگ آهن بافق به حق، از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران‌اند. انتقال از مالکیت دولتی کارخانجات به بخش خصوصی طی سالیان دراز در این مملکت کارنامه سیاهی را پیش چشم کارگران به تصویر میکشد. سالهاست که واگذاری های رانتی از مالکیت دولتی به "بخش خصوصی" نتیجه ای جز به خاک سیاه نشاندن زندگی کارگران نداشته است. خصوصی سازی در ایران یعنی تعرض به سطح معیشت کارگران. پدیده خصوصی سازی یعنی اخراج کردن کارگران تحت عنوان تعدیل نیروی انسانی. یعنی دست اندازی مدیریت جدیداین کارخانجات بر زندگی وسرنوشت میلیونها کارگردر سراسر ایران. یعنی کاهش مستمر هزینه ها از سبدمعیشتی کارگران، یعنی ایجاد جو پلیسی و رعب ونگرانی برای تمکین کارگران به شرایط برده وار وخفه کردن صدای اعتراضی آنان، یعنی عدم امنیت شغلی وقراردادن کارگران در شرایطی ضعیف وشکننده برای تحمیل آنچه که به سود کارفرماست. آخروعاقبت وسابقه تیره وتار این خصوصی سازیها برای سرنوشت کارگران پیش روی ماست. بحث برسر این نیست که کارگران کارخانجاتی که تحت مالکیت دولت هستند،در رفاه وآسایش قرار دارند. خیر. سطح دستمزد ومعیشت کل طبقه کارگران ایران حتی نسبت به کارگران منطقه وهمسایه (مقایسه با کارگران کشورهای پیشرفته، پیشکش!) درشرایط نگران کننده ای است. اما میدانیم که شرایط کارگران در کارخانجات بزرگ دولتی مانند نفت،گاز و پتروشیمی. فولاد، صنایع و معادن،راه آهن وکشتیرانی وهواپیمائی و ده ها وصدها شرکت دولتی به یمن مبارزات طولانی خود کارگران ولذا تثبیت ضوابط حقوقی ومدنی پذیرفته شده مبتنی برقوانین کار ، از حداقل تضمین های معیشتی ، مزایای جانبی وثبات کاری قابل قبول تری برخوردار است. اخراج وتعرض به سطح معیشت کارگران در چنین عرصه هائی برای کارفرمایان دولتی پر هزینه خواهد بود. در این قبیل کارخانجات امنیت شغلی وقدرت ویکپارچگی کارگران در مقابل دست اندازی به منافعشان از سطح بالاتری برخوردار است. لذا، این تحول مالکیت، یعنی خصوصی کردن کارخانجات ومعادن وعرصه های تولیدی ، وسپردن آنها بدست بخش خصوصی (جدا از گسترش منافع رانتی اشخاص و مراکز مرتبط با مراکز قدرت )، یک جابجائی ساده نیست. این تحولات ، زندگی ومعیشت هزاران وبلکه میلیونها خانواده کارگری در ایران را دستخوش تحولات کمرشکن میکند و بمعنای رها شدن دولت از تعهدات وقوانینی است که برایش در تعرض بیشتربه منافع کارگران دست وپاگیر بوده واز طرفی باز کردن دست مدیریت های جدید برای دست اندازی به زندگی کارگران وبه عقب راندن کل طبقه کارگرایران میباشد. کارگران تحت مالکیت بخش خصوصی بسیار آسیب پذیرتر میشوند وتعرض به آنچه که کارگران تاکنون بدست آورده اندبرای صاحبان بانفوذ جدید، آسانتر وکم هزینه تر خواهدبود. درنتیجه حال که بعداز خصوصی سازی های خانمانسوز ، حدود ٥٠٠٠ کارگر سنگ معدن بافق برای جلوگیری از این تعرض به زندگی کارگران به مقاومت برخاسته ودست به این اعتصاب طولانی ومتحدانه زده اند، باید تمام توان خودرا برای پشتوانه این اعتصاب بسیج کنیم. این کارگران در این مقطع پرچمدار مقاومت ودفاع درمقابل تعرض سرمایه داران به زندگی کارگران شده اند لذا شایسته بیشترین وگسترده ترین حمایت ها میباشند. موفقیت آنها ،موفقیت کارگران ایران وشکست آنان عقب راندن طبقه کارگر است. فراموش نکنیم که این کارگران در آذرماه سال گذشته به حمایت کارگران اعتصابی معدن چادرملو برخاستند واز همکاران اعتصابی خود درآنجا دفاع کردند. این اعتصاب ، یک موقعیت تاریخی بینظیراز مقاومت گسترده کارگران در مقابل پدیده خصوصی سازی ونتایج زیان بار تاکنونی آنست. باپشتیبانی وایجاد فضای حمایتی قدرتمند به یاری این همکاران اعتصابی بشتابیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٧ خرداد ٩٣

یک سال حکم تعزیری برای حسن رسول نژاد!
به گزارش رسیده حسن رسول نژاد فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در روز ١٣ /٢ /٩٣ به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و شرکت در مجمع عمومی سالانه این کمیته، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر بوکان و در یک محاکمه فرمایشی وچند دقیقه ای توسط قاضی گل حسینی به یک سال زندان تعزیری محکوم شده است. حکم صادره در روز ١٣/٣/٩٢ به این فعال کارگری اعلام شده است. کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه این عضو کمیته هماهنگی خواهان لغو احکام صادره علیه کارگران و فعالین کارگری و آزادی زندانیان سیاسی در بند می باشد . کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ١٤خرداد١٣٩٣شیرزاد کارگر پالایشگاه تبریز دستگیرشد!
شیرزاد از کارگران پالایشکاه تبریز در روز شنبه ١٧/٣/١٣٩٣ توسط ماموران دستگیر شد . هنوز اتها مات وارده و محلی که او را انتقال دادند مشخص نیست . با توجه به رشد روز افزون شکاف طبقاتی و افزایش بیشتر نرخ رشد استثمار سرمایه در ایران و سر شکن شدن فشار های سرمایه جهانی بر سرمایه داری جمهوری اسلامی بر سر طبقه کارگر و همچنان بالا تر و بالاتر رفتن سود سرمایه از طریق افزایش استثمار بیشتر کارگران و با توجه به وضعیت نا به سامان اقتصادی که هر روز بیشتر می شود، که این یکی از عوامل رشد اعتراضات کارگری است، اعتصاب کارگران صنایع معادن از جمله در معدن سنگ بافق و مناطق دیگرو هفت تپه و لاستیک البرز و ... اثبات کننده وضعیت فوق و رو به افزایش بودن اعتراضات در اینده نزدیم است و کارگران بیشتری به اعتراضات می پیوندند و دقیقا" با توجه به وضعیت بحرانی در صنایع نفت و گاز اینکه هر لحظه احتمال دست زدن به اعتصاب و اعتراض در صنایع گاز و نفت بخصوص در پالایشگاه تبریز که بسیار محرز است ماموران با دستگیر کردن کارگرانی از جمله (شیر زاد) که در میان همکارانشان و مردم محبوبیت دارند اقدامات پیش گیرانه ای را شروع کردند. ما ضمن محکوم کردن دستگیری کارگران با هر بهانه و اتهامی خواهان آزادی بی قید و شرط ... شیرزاد کارگر پالایشاه نفت تبریز و همچنین جعفر عظیم زاده و بقیه کارگران و زندانیان سیاسی هستیم . همچنین از تمامی کارگران ، تشکل های کارگری و فعالین راه آزادی و تشکل ها و سازمانها و نهاد ها می خواهیم دست به اعتراضات گسترده بزنند و از کارگران و انقلابیون جهان خواهان حمایت های بیشتری در جهت آزادی کارگران ایران باشند. پیش بسوی اتحاد بیشتر برای فشار بیشتر پیش بسوی اعتراضات گسترده تر با شعارکارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

جعفر عظیم زاده فعال كارگری همچنان در بازداشت است! بهنام ابراهیم زاده همچنان ممنوع الملاقات است! جعفر عظیم زاده از اعضای اتحادیه آزاد كارگران ایران كه در جریان برگزاری مراسم اول ماه مه روز كار گر دستگیر شده بود، همچنان در سلول انفرادی در بازداشت به سر می‌برد . او همراه با جمیل محمدی عضو دیگر این تشكل چند روز قبل از مراسم روز كارگر بازداشت شد. به قرار اطلاع اتحادیه آزاد کارگران، جعفر عظیم‌زاده تحت فشار است تا اتحادیه آزاد را منحل یا غیر قانونی اعلام كند. این شیوه‌های مردود برای تحت فشار قرار دادن فعالان كارگری مخالفت آشكاری با قوانین داخلی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی دارد. در عین حال بعد از رویدادهای بند٣٥٠ بهنام ابراهیم زاده همچنان ممنوع الملاقات است و به خانواده‌ی ایشان گفته شده که تا زمان دادگاه مجدد ملاقات نخواهد داشت. این تجدید محاکمه در حالی است که تنها یک سال از حبس ایشان باقی مانده است. به دنبال این رویدادها، غلامرضا خسروی، از زندانیان سیاسی نیز بعد از ١٢ سال زندان، اعدام شد. ما معتقدیم زندان، بازداشت، سلول انفرادی، ممنوعیت ملاقات و یا اعدام زندانیان سیاسی مغایرتی آشكار با تمام معیارهای شناخته شده جامعه بشری دارد. آنها كه گمان می‌كنند با تحت فشار قرار دادن فعالان كارگری و اجتماعی می‌توانند از مشكلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی موجود فرار كنند باید بدانند كه تمامی این مشكلات نتیجه سیاست‌های ضد كارگری و ضد مردمی همان صاحبان قدرتی است كه امروزه می‌خواهند به جای پرداختن به حل واقعی مشکلات با بازداشت و زندانی کردن و اعدام فعالان كارگری و اجتماعی مشکلات موجود را لاپوشانی كنند. ما خواهان آزادی بی قید و شرط كلیه زندانیان سیاسی و فعالان كارگری هستیم. كانون مدافعان حقوق كارگر ١٣ خرداد ١٣٩٣

ازاعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق حمایت کنیم!
بر اساس خبری که صبح امروز در سایت های رسمی انتشار یافت، تحصن حدود ٣٠٠٠ کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در استان یزد، هم چنان ادامه دارد و وارد نوزدهمین روز خود شد. این کارگران در اعتراض به عرضه ٢٨/٥ درصد از سهام این شرکت معدنی در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته است، از تاریخ ٢٧ اردیبهشت اعتصاب کرده و در محل کار خود متحصن شده اند. بر طبق خبرها، برنده این مزایده شرکت فولاد خوزستان است و کارگران معترض می خواهند که این ٢٨/٥ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق، هم چنان دولتی بماند. آنها هم چنین خواستار تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی خود هستند. این در حالی است که علی رغم قول مقام های دولتی استان یزد برای لغو این واگذاری، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده و مسئولین می خواهند با وقت کشی، کارگران معترض را از خواست خود منصرف کنند. اعتصاب و تحصن کارگران معدن بافق، بخش هائی از مقام های حکومتی استان یزد و شهر بافق از جمله نماینده گان مجلس و شورای شهر را نیز با خود همراه کرده است. اگر این همسوئی از یک سو نشان از قدرت و استواری کارگران در تداوم اعتصاب دارد، اما از سوی دیگر بیان گر این واقعیت است که بخش های مختلف صاحب سرمایه به دنبال به دست آوردن منافع و سهم خود، در حاشیه این اعتراض کارگری هستند. واقعیت این است که نه تنها کارگران معدن سنگ آهن بافق، بلکه چندین سال است که کل طبقه کارگر در ایران، همواره قربانی روند خصوصی سازی بوده است. عدم امنیت شغلی، تعدیل نیرو و نبود دستمزد و مزایای کافی، افزایش جان باخته گان بر اثر ناامنی در محیط کار و مشکلات متعدد دیگر از جمله پیامدهای این سیاست بوده است. چندین سال است که کارگران در سراسر ایران، عوارض و نتایج خصوصی کردن ها و دست به دست شدن مدیریت مراکز تولیدی توسط سرمایه داران دولتی و خصوصی را با تمام وجود احساس کرده اند. امری که چیزی جز ادامه بیکاری، فقر و فلاکت و سیه روزی برای آنها و خانواده های شان به دنبال نداشته است. اعتصاب و تحصن کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصی سازی معدن و مبارزه برای امنیت شغلی و داشتن یک زندگی شایسته و امروزی، بخشی از خواسته کارگران ایران است. پشتیبانی دیگر کارگران ایران در بخش های مختلف از آنها امری ضروری و لازم است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از اعتراض های کارگری در بافق، همه کارگران ،به ویژه کارگران بخش معدن و تشکل های کارگری را به همبستگی با خواسته های کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق فرا می خواند. کارگران! در برابر تعرض سرمایه داران دولتی و خصوصی به کار و معیشت و زندگی مان، متحد و یکپارچه از همدیگر دفاع کنیم. زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ١٤/٣/١٣٩٣

تبعید ناگهانی رضا شهابی!
با خبر شدیم که در روز ١١ خرداد، نیروهای امنیتی و انتظامی، در اقدامی ناگهانی و البته ایذایی، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحدرا، به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در واقع تبعید کرده اند. مدتی پیش از آن نیز ما شاهد تبعید شاهرخ زمانی، دیگر کارگر دربند از همین زندان، به بند عمومی زندان قزل حصار بوده ایم که البته منجر به اعتصاب غذای ٤٧ روزه وی در آن زندان شده بود. خبر دریافتی از همین زندان همچنین حکایت از آن دارد که آقای شهابی در اعتراض به این اقدام غیر قانونی اعلام اعتصاب غذا نموده است که با توجه به اوضاع بد جسمانی و بیماری هایی که نامبرده با آن ها دست به گریبان است، جان این کارگر شریف و مبارز به طور جدی درمعرض خطر قرار گرفته است. رضا شهابی که بعد از گذراندن ٤ سال از عمر خود در پشت میله های زندان ،وارد پنجمین سال اسارت خود شده است ، به شدت از دیسک گردن وکمر رنج می برد و یکبار هم در دوران زندان تحت عمل جراحی قرار گرفته است. اقدام اخیرعوامل سرمایه در تبعید رضا شهابی به زندان رجائی شهر کرج و اقدامات سرکوبگرایانه ای از قبیل حمله به بند ٣٥٠ زندان اوین که در راستای فشار به زندانیان سیاسی و عقیدتی و همین طور کارگران و فعالان کارگری در بند، صورت می گیرد و همچنین بازداشت و زندانی کردن تعدادی از فعالان کارگری از قبیل جعفر عظیم زاده، در اول ماه مه امسال، به نوبه خود حکایت از آن دارند که سرمایه و عوامل آن ظاهراً قصد ندارند دست از این گونه اقدامات ضد کارگری برداشته و از شدت و حدت آن ها بکاهند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ضمن تقبیح این گونه اقدامات ضد کارگری، که بدون تردید در راستای دفاع از منافع صاحبان سرمایه و بازداشتن کارگران از پیگیری خواست ها و مطالبات آنان صورت می گیرد، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این عزیزان و همه کارگران وفعالین کارگری در بند می باشد. این "کمیته" همچنین به نوبه خود از همه کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری و تمامی انسان های آزادیخواه و عدالت جامعه می خواهد که بهر شکل که صلاح می دانند از این کارگران و خانواده های آنان حمایت نموده و صدای اعتراض خود را نسبت به این قبیل اقدامات سرکوب گرانه و ایذایی بلند کرده به گوش همه مردم کارگر در همه جای دنیا برسانند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

بیانیه اقدام فوری عفو بین‌الملل برای آزادی رضا شهابی
فعال سندیکایی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. رضا شهابی، فعال سندیکایی ایرانی و زندانی سیاسی که در حال سپری کردن حکم ٦ سال زندان خود است در اعتراض به انتقال خود از زندان اوین در تهران به زندان رجایی‌شهر کرج دست به اعتصاب غذا زد. رضا شهابی در تاریخ ١١ خرداد ماه ١٣٩٣ از بند ٣٥٠ زندان اوین در تهران به زندان رجایی‌شهر کرج که در آن زندانیان سیاسی و زندانیان عادی و گاهی خطرناک با هم نگه‌داری می‌شوند منتقل شد. وی از همان روز در اعتراض به این عمل دست به اعتصاب غذا زده و خواهان بازگشت به زندان اوین است. وضعیت سلامت رضا شهابی مدت‌ها باعث نگرانی بوده است. او نیازمند درمان فوری شامل عمل جراحی در مهره‌های کمر خود است که در داخل زندان قابل انجام نیست. به وی قول داده شده بود که در تاریخ ٢٨ اسفند ١٣٩٢ تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. با این وجود، تنها چند ساعت پیش از وقت تعیین شده برای عمل جراحی وی به زندان بازگردانده شد و هنوز هم به بیمارستان منتقل نشده است. این وضعیت در تاریخ ٢٥ آذر ١٣٩١ نیز تکرار شد. وی در آن روز پیش از معاینه توسط پزشکان به زور به زندان بازگردانده شد که موجب اعتصاب غذای وی شد. او اعتصاب غذای خود را در ١٨ دی ماه و هنگامی که به مرخصی درمانی اعزام شد پایان داد. این مرخصی تا تاریخ ٢٦ فروردین ١٣٩٢ ادامه داشت.
پزشکان بیمارستان حداقل یک بار به مقامات زندان و دفتر دادستانی تهران نامه نوشته و اعلام کرده‌اند که بنا به تشخیص آن‌ها رضا شهابی نیازمند درمان تخصصی در خارج از بیمارستان است. آن‌ها تاکید کرده‌اند که در صورت عدم درمان وی در خطر فلج شدن سمت چپ بدن خود قرار خواهد داشت. منبع:وبلاگ کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی

سندیکای کارگران شرکت واحد: انتقال و اعتصاب غذای رضا شهابی
برابر اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد روز یکشنبه یازده خرداد ماه نود و سه آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد . رضا شهابی که قرار بود برای جراح..... برابر اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد روز یکشنبه یازده خرداد ماه نود و سه آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد . رضا شهابی که قرار بود برای جراحی مهره های کمرش در بیمارستانی خارج زندان خود را به تیغ جراحان بسپارد تا از رنج این درد طاقت فرسا بکاهد به دلیل انتقال ناگهانی و خارج قانون اعلام داشته که به اعتصاب غذت می رود تا شاید مسئولین زندان به خواسته های به حق ایشان جامه عمل بپوشانند سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن انتقاد شدید به اینگونه رفتار خواهان رفع هرگونه تعقیب قضایی برای همه کوشندگان جامعه کارگری و آزادی همه کسانی که در راه دفاع از حقوق کارگران در بند می باشد. با امید به گسترش صلح ، عدالت و آزادی در همه جهان

دستمزدهای پرداخت نشده

تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد
١٨خرداد: تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد. علی رغم آنکه موضوع سهم‌ کارگران بازنشسته صنعت فولاد در صندوق بازنشستگی مشخص شده است اما حقوق‌شان با تأخیر یکی دو ماهه پرداخت می‌شود.

کارگران کاشی سمند از بدو استخدام مزد نگرفته‌اند
تعویق بیش از دو ماه از حقوق و بیمه ٧٥ کارگر قرار دادی کارخانه «کاشی سمند». این کارگران از ابتدای سال جاری بصورت قراردادی در این واحد تولیدی مشغول به کار شده‌اند. کارگران کاشی سمند که همگی به تازگی و از ابتدای سال جاری استخدام شده‌اند بابت دستمزد و حق بیمه دو ماه گذشته از کارفرما طلبکار هستند.

کارگران فولاد زاگرس کردستان سه ماه حقوق عقب مانده حود را دریافت کردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران : در پی تجمع و راهپیمایی کارگران فولاد زاگرس کردستان که در تاریخ ٢٩ / ٢ / ٩٣ در شهر سنندج انجام شد و طی نشستی که بین نمایندگان کارگران و فرمانداری درهمان روزانجام گرفته بود وعده پرداخت سه ماه حقوق عقب مانده کارگران در روز سه شنبه ( ٢٠/ ٣/ ٩٣ ) متحقق شد اگرچه آنها هنوز عیدی و پاداش و مانده مرخصی سال ٩٢ را طلبکار هستند اما به کارگران قول داده شد که تا هفته آینده بقیه مطالبات خود را دریافت خواهند کرد درضمن کارگران بابت ادعای انحلال کارخانه توسط کارفرما، به وزارت کار،تعاون ورفاه اجتماعی، طرح شکایت نمودند که در حال پیگیری است. لازم به ذکراست که کشمکش و درگیری این کارگران با کارفرما از یکسال گذشته همچنان ادامه داشته است که توانسته اند با مبارزات متحدانه خود از جمله تجمعات مکرر در مقابل مجلس، وزارت کار، اداره کار شهرستان قروه ، اداره کار سنندج، اداره صنایع وفرمانداری سنندج به بخش زیادی از مطالبات خود دست یابند. اتحادیه آزاد کارگران ایران موفقیت کارگران فولاد زاگرس کردستان ، همدلی و اتحاد آنها را تبریک می گوید.

کارگران قند کامیاب سه ماه حقوق طلب کارند
کارخانه «قند کامیاب» در شهرستان خمینی شهر اصفهان به ١٥٠ نفر از کارگران ٣ ماهه حقوق و سنوات سال ٩٢، را پرداخت نکرده است کارخانه قند کامیاب که به علت کمبود مواد اولیه تولید، قطعی گاز و برق از بهمن‌ماه سال گذشته به حالت تعطیل درآمده بود. هرچند این واحد صنعتی در اسفند ماه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مجددا شروع به تولید کرد با وجود مناسب بودن وضعت تولید، پرداخت حقوق کارگران این واحد تولیدی هنوز دچار مشکل است.

ناامنی محیط کار

وقوع ٢٠٠ حادثه شغلی در استان هرمزگان طی یکسال گذشته
مدیرکل اداره کار استان هرمزگان: سال گذشته(١٣٩٢) ٢٠٠ مورد حوادث ناشی از کار در استان گزارش شده.

نا امنی محیط کار در اراک بیش از شش کارگر جان باختند و تعدادی نیز مجروح شده اند!
١٧خرداد: یکی از این کارگران مشغول حفر کانال فاضلاب و دیگری کارگر تعمیراتی آسانسور بوده است. یکی از این کارگر جوان در هنگام خاکبرداری به هنگام حفر کانال در میان انبوهی از خاک مدفون شده بود که با وجود سرعت عمل و تلاش ماموران امدادی، جان خود را از دست داد. و دیگر یک کارگر تعمیرات آسانسور بود که بر اثر سقوط در چاه آسانسور یک ساختمان جان سپرد. در ٢٤ اردیبهشت امسال ماه نیز دو کارگر ساختمانی در اراک با ریزش آوار در حین کار جان باختند. در ٢٩ اردیبهشت ماه امسال هم یک کارگر ساختمانی در اراک از ارتفاع سقوط کرد و مصدوم شد و در دوازدهم خرداد نیز دو کارگر یک واحد صنعتی بر اثر سقوط از ارتفاع مجروح شدند. در ١٥ خردادماه امسال نیز کارگر ساختمانی دیگر، در اراک از طبقه چهارم به زمین سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

مرگ سه کارگر در یزد
١٨خرداد: کشته شدن سه کارگر در یکی از واحدهای صنعتی استان یزد بر اثر استنشاق گازهای سمی. این کارگران در یک واحد مقواسازی در شهرک صنعتی اشکذر جان باخته اند.

مرگ ٢ کارگر در زنجان
١٨خرداد: ریزش دیواره کانال فاضلاب شرکتی در شهرستان ایجرود دو کارگر را به کام مرگ کشاند. دو کارگر ٣٧و ٣٨ ساله حین حفر کانال فاضلاب شرکتی به عمق ٨ و طول ١٢ متر به علت ریزش خاک دیواره کانال مدفون شدند و جانباختند.

جان باختن ٢کارگر کارگاه آلومینیوم سازی درساری
١٤خرد: از شهرستان ساری، کاهش دما و وزش باد خنک در روز گذشته پیش‌بینی وضعیت ناپایدار جوی را برای مازندران اعلام کرد. باران شدید از ظهر امروز در مازندران و تبع آن در مرکز این استان باریدن گرفت و سبب آبگرفتگی بسیاری از معابر شد. شدت باد و بارش باران به اندازه‌ای بود که سبب آبگرفتگی معابر اصلی، فرعی خیابان‌ها و نیز اماکن مسکونی شد و براساس گزارش آتش‌نشانی سبب تخریب دیوار کارگاه آلومینیوم سازی شد که سه کارگر زیر آوار ماندند و با نجات جان یک نفر دو فوتی بر جای گذاشت.

مرگ کارگرجوان زیرآوار
١٦خرداد: ریزش خاک و آوار بر روی کارگر جوان هنگام کار در زمین خاکبرداری شده در خیابان قیطریه، ابتدای خیابان اندرزگو، مرگ کارگر جوان را در پی داشت. در ضلع جنوبی این زمین کارگران در حال کار بودند که ناگهان خاک های زیرین و بخش های کناری دیوار ساختمان فروریخته و کارگر ٢٢ ساله افغانی را زیر انبوهی از خاک و آجر گرفتار کرده بود.

برخورد یکدستگاه وانت بار حامل کارگران بخش کشاورزی با یک مینی بوس در جاده شوش - اهواز یک کشته و ١٤ مصدوم بر جای گذاشت
١٧خرداد: این سانحه ظهر شنبه در کیلومتر هفت جاده شوش ، اهواز در حالیکه تعدادی از کارگران بخش کشاورزی سوار بر وانت بار در حال انتقال از مزرعه بودند، رخ داد. حمل کارگران بخش کشاورزی توسط وانت بار در جاده های ارتباطی شمال استان خوزستان تاکنون منجر به بروز چندین حادثه خونبار شده است.

گزارش

برکارگران بازارچه مرز پرویزخان چه می گذرد؟!
کارگران بخش تخلیه و بارگیری مرز پرویزخان هنوز در گرمای طاقت فرسای تابستان زیر نور آفتاب می ایستند و برای نوشیدن آب مجبور به خرید بطری آب معدنی هستند؛ گرد و غبار را به ریه های خود فرو می برند و خستگی شان را بر روی کارتن مقوایی میان خاک و غبار و سر و صدا از تن خارج می کنند. کمبود سرویس بهداشتی مناسب، آبخوری و آبسردکن در این محوطه (تخلیه و بارگیری)، باعث شده کارگران و رانندگان کامیون ها هر روز مشکلات بسیاری را پیش روی خود داشته باشند. آیا گرمای ٥٠ درجه و بیشتر قصرشیرین در اواخر بهار و ایام تابستان و گرد و غبار ناشی از تردد کامیون ها در محوطه های مرزی، رمقی برای کارکردن این گروه باقی خواهد گذاشت؟
به گزارش١٢خردادایرنا،این مرز رسمی هنوز هم از آسفالت نبودن محوطه توقفگاه ها و محوطه اصلی تخلیه و بارگیری، و گرد وغباری که بواسطه خاکی بودن این اماکن در هوا پراکنده می شود، و در فصل گرما تهدیدی برای سلامتی کارگران، رانندگان و شاغلان در این مرز است، رنج می برد و باید در این خصوص هر چه زودتر چاره ای اندیشی شود. پیشتر مسوولان بازدید کننده بر ایجاد مکانی برای استراحت کارگران در این مرز تاکید کرده بودند ولی متاسفانه سوله ای که برای استراحتگاه کارگران در نظر گرفته شده هنوز فاقد امکانات رفاهی، سامامه سرمایشی و گرمایشی است. در محوطه بازارچه ،خیابان هایی ایجاد شده که باوجود داشتن فضای کافی، هنوز معابر، برای تردد آسان کامیون ها و افراد پیاده سامان دهی نشده، و صدای ناهنجار بوق کامیون ها و ترافیک ، غیر قابل تحمل شده است.

ترک کار و استعفای اجباری نماینده کارگران معدن چشمه پودنه
١٧خرداد: «مهدی همتی» به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود و سایر همکارانش در تاریخ ٢٥ فروردین ماه سال جاری مجبور به ترک کار و استعفای اجباری شد."همتی" نماینده کارگران چشمه پودنه طی دفعاتی از سوی کارفرما تحت فشار قرار گرفته بود. ترک کار اجباری این کارگر پس از آن صورت گرفت که او در رابطه با حادثه ‌ای که در روز یکم اسفند ماه منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران این معدن به نام‌های «محمدرضا صادقی»، «حسین محمدی» و«حسین اسلامی» شد، از به روز نبودن استانداردهای ایمنی در این معدن اعتراض کرده بود.


اخبار بین المللی
پاکستان - اعتراض زنان به سنگسار یک زن در لاهور
در اعتراض به سنگسار کردن یک زن سی ساله به نام فرزانه در پاکستان، روز پنجشنبه٢٩ مه‌ (٨ خرداد) جمع بزرگی از زنان در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب، با حمل شعارهایی خواهان پایان دادن به اینگونه قتل ها و مجازات عاملان این جنایت شدند. روی اعلان ها از جمله نوشته بود: "به کشتار زنان و قتل های ناموسی پایان دهید" و "قتل فرزانه ضربه ای به وجدان ملی ماست". یک فعال حقوق بشر گفت: "ما باید به این بربریت خاتمه دهیم و فکر می کنم این مسئولیت دولت است که همه این افراد را دستگیر کند. شرم آور است که فقط یک نفر بازداشت شده و همه کسانی که به این زن حمله کردند از محل گریخته اند. " فرزانه که از همسر مورد علاقه خود سه ماهه حامله بود، روز سه شنبه٢٧ مه‌ (٦ خرداد) به خاطر تن ندادن به اصرار خانواده برای ازدواج با پسر عمویش، در برابر دادگاه عالی لاهور و در حالی که پلیس شاهد ماجرا بود توسط پدر و برادران و پسرعموی خود با سنگ و آجر به قتل رسید. روز پنجشنبه٢٩ مه‌ نواز شریف نخست وزیر پاکستان، دستور رسیدگی به پرونده این قتل ناموسی و علت عدم مداخله پلیس برای جلوگیری از قتل و بازداشت قاتلان را صادر کرد. پلیس تا کنون فقط پدر این زن را دستگیر کرده است. فرزانه درست زمانی که برای رسیدگی به شکایت خود در همین زمینه عازم دادگاه عالی لاهور بود، کشته شد.

فیلیپین - جانباختن ٨ کارگر در اثر آتش سوزی
بر اثر آتش سوزی در شهر پاسای واقع در منطقه متروی مانیل در پایتخت این کشور در سپیده دم روز جمعه٣٠ مه‌ (٩ خرداد)، هشت کارگر زن جان خود را از دست دادند. رسانه های فیلیپین به نقل از مقامات اداره آتش نشانی این کشور گزارش کردند که افراد جان باخته در داخل یک اتاقی در حال استراحت بودند که آتش سوزی در این ساختمان به وقوع پیوست.این هشت کارگر زن فیلیپین بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند. بازرس ارشد اداره تحقیقات آتش نشانی فیلیپین نیز در گفتگو با رسانه های این کشور اعلام کرد بر اثر این آ‌تش سوزی نه نفر دیگر از کارگران نیز اسیب دیدند که به منظور معالجه به بیمارستانی در آن نزدیکی منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری شین هوا از مانیل، وی گفت نه نفر دیگر از کارگران که توانسته بودند از منطقه آتش سوزی فرار کنند، از این حادثه جان سالم به در بردند.

هند - اعتراض به خشونت علیه زنان
روز دوشنبه٢ ژوئن (١٢ خرداد)، صدها زن در ایالت شمالی هند جایی که اخیرا دو دختر مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده اند، نسبت به افزایش خشونت علیه زنان دست به اعتراض زدند. آنها در این تجمع خواستار حفاظت بیشتر برای زنان در هند و مبارزه با افزایش موارد تجاوز در این کشور شده اند. در این تجمع پلیس با استفاده از ماشین های آب پاش سعی در متفرق کردن معترضان داشت. معترضان همچنین خواستار حل مشکل بی تفاوتی پلیس در مواجه با تجاوز به زنان شدند که به گفته آنها این بی تفاوتی، عامل تشویق تجاوز به زنان در هند است. دو نفر از پنج نفری که در ارتباط با تجاوز به دو دختر نوجوان در این منطقه از هند بازداشت شده اند، از نیروهای پلیس هستند.

آمریکا - فاش شدن جاسوسی‌های جدید سازمان امنیت ملی‌
روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در ارتباط با تازه‌ترین افشاگری ادوارد اسنودن، همکار پیشین "آژانس امنیت ملی" آمریکا، نوشته است که هدف سازمان‌های امنیتی آمریکا از جمع‌آوری گسترده عکس انسان‌ها از اینترنت مقایسه آنها با نرم افزارهای تشخیص هویت و تعیین هویت افراد در هر نقطه جهان بوده است. برمبنای اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به سال ٢٠١١ میلادی آژانس امنیت ملی آمریکا روزانه میلیون‌ها عکس جمع‌آوری می‌کرده و از این مجموعه ٥٥ هزار عکس با کیفیت مناسب را برای تشخیص هویت افراد به کار می‌برده است. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهند که سازمان امنیت ملی آمریکا همچنین در پی جمع‌آوری اثر انگشت و هرگونه اطلاعات بیومتریک دیگر مربوط به افراد مختلف بوده است. سخنگوی سازمان امنیت ملی آمریکا حاضر نشد به سوال خبرنگار روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در ارتباط با دسترسی این سازمان به بانک اطلاعاتی وزارت امور خارجه آمریکا پاسخ گوید. این سخنگو همچنین پاسخی به این سوال نداد که آیا عکس‌هایی که برای صدور ویزا تحویل سفارت‌خانه‌های آمریکا داده می‌شوند در جایی ذخیره می‌شوند یا نه. حدود یک سال پیش بود که افشاگری‌های ادوارد اسنودن، همکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، جنجال‌های فراوانی در سراسر جهان برانگیخت. شنودهای تلفنی میلیونی سازمان امنیت ملی آمریکا سبب شد که این سازمان با انتقادهای فراوان جهانی مواجه شود.

اردن - تحصن کارگران شرکت برق در جلوی پارلمان
روز یکشنبه ١ ژوئن (١١ خرداد) کارگران شرکت برق اردن در جلوی پارلمان دست به تحصن زدند و از نمایندگان پارلمان خواستند تا مسوولین شرکت را مجبور کنند تا به مطالبتشان رسیدگی بکنند.
بدلیل تاخیر در دریافت دستمزد ماه مه‌، این کارگران اعلام کردند که چنانچه دستمزدشان بلافاصله پرداخت نشود، آنها به دفتر کار مدیریت حمله و آنها را مجبور به پرداخت دستمزد خود خواهند کرد.

سوئد - اعتصاب کارگران راه آهن در اعتراض به اخراج سازیها
اعتصاب پر قدرت کارگران راه آهن که از روز دو شنبه ٢ ژوئن (١٢ خرداد) آغاز شده است وارد دومین روز خود شد و باعث از کار افتادن حرکات قطار‌ها در جنوب این کشور شد. این کارگران در اعتراض به اخراج ٢٥٠ تن‌ از همکاران خود دست از کار کشیده اند. آنها می‌گویند مدیریت راه آهن قصد دارد کارگران اخراجی را با شرایط جدید استخدام بکند. بر طبق قرار داد جدید، حقوق و مزایای کارگران بسیار پایین تر از قبل خواهد بود.

ترکیه - حمله پلیس به معترضان سالگرد پارک گزی
پلیس و ماموران امنیتی ترکیه ده‌ها نفر از کسانی را که قصد داشتند در سالگرد اعتراضات پارک گزی(١٠ خرداد) در میدان تقسیم استانبول جمع شوند، بازداشت کردند. شمار دیگری نیز در آنکارا، پایتخت، بازداشت شده‌اند. پلیس ضد شورش برای متفرق کردن صدها نفر از معترضان در اطراف میدان تقسیم از گاز اشک‌آور استفاده کرد. معترضان شعار می‌دادند "همه جا تقسیم است، همه جا مقاومت است". پیش از این رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، به جوانان هشدار داده بود که به دعوت‌ها برای شرکت در این تجمعات توجه نکنند. او گفت که پلیس به "هر اقدام لازم" برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات دست خواهد زد. رجب طیب اردوغان در تجمع هوادارانش گفت: "طرف صحبتم همه مردم کشورم هستند. فریب نخورید. اینها طرفدار محیط زیست نیستند. صداقتی در کار نیست." منابع خبری مختلف گفته‌اند که روز شنبه ٣١ مه‌ (١٠ خرداد) در استانبول حدود ٢٥ هزار نیروی پلیس به خدمت گرفته شده‌اند. برخی از ماموران امنیتی با لباس شخصی در محل حاضر شدند.
سال گذشته سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض به تخریب پارک گزی در مرکز استانبول به تظاهراتی دامنه‌دار در سراسر ترکیه انجامید. در جریان این اعتراضات چند نفر کشته شدند. معترضان قصد داشتند که در شهرهای مختلف تجمعاتی بزرگ برگزار کنند اما پلیس به معترضان اجازه نداد که جمع شوند. برخی منابع شمار بازداشتی‌های روز شنبه را تا ٣٠ نفر گزارش کرده‌اند. از جمله خبرنگار سی‌ان‌ان در حالی که به صورت مستقیم از استانبول گزارش می‌کرد، بازداشت شد. او پس از مدت کوتاهی آزاد شد.

برزیل - تظاهرات معلمان در آستانه‌ برگزاری جام جهانی‌ فوتبال
صدها آموزگار برزیلی، سه شنبه شب٣ ژوئن (١٣ خرداد) در اعتراض به هزینه گزاف برگزاری جام جهانی فوتبال در کشورشان درشهر ریو دو ژانیرو تظاهرات کردند. آنان معتقدند میلیاردها دلاری که صرف زیرساخت ها و برگزاری بازیهای فوتبال در برزیل می شود می باید صرف بخش هایی همچون آموزش و بهداشت و درمان شود. یکی از آموزگاران می‌ گوید: "مبالغ هنگفتی صرف مراسم های بزرگ می شود در حالی که سیستم بهداشت ما آنگونه که باید درست نیست و وضعیت بخش آموزش وخیم است، مدارس در اولویت نیستند و حقوق آموزگاران بسیار پایین است. " شهر گوییانای برزیل نیز پس از دیدار دوستانه دو تیم برزیل و پاناما و برغم پیروزی تیم میزبان شاهد تظاهرات بود. برزیل برای برگزاری جام جهانی فوتبال که از دوازدهم ماه جاری، ژوئن، در این کشور برگزاری می شود حدود ١١.٥ میلیارد دلار هزینه کرده است، مبلغ هنگفتی که اعتراض تقریبا روزانه مردم علیه دولت را بدنبال داشته است.