٦ خرداد   ١٣٩٣ ٢٧  مه  ٢٠١٤

کارگر کمونيست٣١٣

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اعتراضات کارگری

مجموعه اخبار مربوط به اعتصاب کارگران نورد پروفیل ساوه

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران نورد پروفیل ساوه امروز یکشنبه ٩٣/٣/٤ در دومین روزاعتصاب خود نیزهمچنان بر خواست دریافت دستمزدهای معوقه خود پافشاری کردند. بدنبال راهپیمائی ٣ کیلومتری روز شنبه کارگران ازمحل کارخانه تا فرمانداری ساوه که به تجمع دراین محل منجرشد.،کارگران تجمع خودرا تا ١٠ شب ادامه دادند. بازتاب گسترده این تجمع چنان بود که علاوه بر کارگران شاغل کارخانه، جمعی از بازنشستگان و تعدادی از کارگران همین کارخانه که طی ٧ سال اخیر اخراج شده بودند، به جمع همکاران اعتصابی خود پیوستند. همچنین حدود ٢٠ نفر از کارگران کارخانه نورد لوله صفا نیزبرای پشتیبانی واعلام حمایت کارخانه خود دراین تجمع حضوریافتند. کارگران پیشنهاد فرمانداری را برای تعیین نمایندگان نپذیرفتند واعلام کردند که تجربه های قبل نشان داد که بانماینده ها برخورد شده که منجر به اخراجشان گردید لذا تضمینی برای ادامه کاری آنان پس از پایان اعتصاب وجود ندارد. واعلام کردند که تا زمانیکه ٥ ماه دستمزد عقب افتاده و٢ ماه عیدی وپاداش خودرا نگیریم به اعتصاب ادامه خواهیم داد.مسئولین شهرستان ساوه ازجمله: رئیس اداره کار، رئیس سازمان تامین اجتماعی، دبیرشورای تامین شهر وفرمانده نیروی انتظامی در جمع کارگران معترض حضور یافته وقول دادند که فردا فرماندار در جمع شما در کارخانه حاضر شده ومطالبات شما را پیگیری خواهد کرد. بنابراین کارگران با مشورت در جمع عمومی خود اعلام کردند که با توجه به بازتاب گسترده این تجمع ورساندن صدای اعتراضی کارگران در سطح شهر، به تجمع خوددرمحل فرمانداری پایان داده ودر محل کارخانه به اعتصاب خود تا دستیابی به مطالباتشان ادامه خواهند داد. لذا امروز یکشنبه از ساعت ٧ صبح بیش از ٤٠٠ نفر ازکارگران در محل کارخانه به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران اعتصابی که اینبار همکاران دفتری واداری را نیز باخود همراه کرده بودند، از ورود وخروج کامیونهای حمل بار جلوگیری کردند واجازه ندادند که هیچ دستگاهی درکارخانه روشن شود. تا زمانیکه دستمزدهایشان به حساب واریز گردد. اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن اعلام حمایت از مطالبات برحق این کارگران و تلاش برای انتشار اخبار این مبارزات تا دستیابی به حقوقشان، به اتحاد وهمبستگی آنها درود میفرستد.

اولتیماتوم کارگران نورد لوله صفا به کارفرمای این کارخانه
اتحادیه آزاد کارگران ایران : بدنبال عدم پرداخت بیش از ٣ ماه حقوق معوقه کارگران کارخانجات نوردلوله صفا ، کارگران این مجموعه صنعتی ضمن اعلام حمایت قاطع از کارگران نورد پروفیل ساوه اعلام کردند که اگرتا روز سه شنبه ٦ خردادماه دستمزدهای معوقه پرداخت نشود، دست به اعتصاب خواهند زد. این اولتیماتوم در شرایطی به کارفرما داده شده که همکارانشان درکارخانه همجوار یعنی نورد پروفیل ساوه، هم اکنون در اعتصاب بسر میبرند. مدیریت این کارخانه نیز بیش از ٣ماه است که ضمن عدم پرداخت دستمزد، حق بیمه کارگران را نیزبه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است. این کارخانه هم مانند پروفیل ساوه حدود١٢٠٠ نفر کارگر دارد. در سال گذشته بدنبال اعتراضات وکشمکشهای کارگران با کارفرما ١٢٠ نفر از کارگران این مجموعه اخراج شدند. لازم بذکراست که کارفرمای قدرتمندهر دوکارخانه ی "نوردلوله صفا" و " نوردپروفیل ساوه" یکی است و دارای کارخانجات وشبکه مالی گسترده ای در نقاط دیگر است. اتحادیه آزاد کارگران ایران-٣/٣/٩٣

کارگران معترض نورد پروفیل ساوه به طرف فرمانداری ساوه دست به راهپیمایی زدند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزادکارگران ایران، درادامه اعتصاب کارگران معترض کارخانه نورد پروفیل ساوه که از صبح امروز ٩٣/٣/٣ آغاز شد وپس از عدم پاسخگوئی کارفرما وبی جواب گذاشتن خواسته های کارگران، آنهاتصمیم گرفتندکه به سمت فرمانداری شهرستان ساوه حرکت کنند. بدنبال این تصمیم حدود ٤٠٠ نفراز کارگران اعتصابی ساعت ٣ بعدازظهر ودر هوای گرم حدود ٣ کیلومتر را پیاده به سمت شهر پیمودند. قبل از رسیدن به فرمانداری، نیروی انتظامی در محل پارک جنگلی راه را برکارگران بستند واز آنها خواستند که در همین محل بمانند تا فرماندار به اینجا بیاید. کارگران نپذیرفتند وبه راه خود بسمت محل فرمانداری ادامه دادند. تا ساعت مخابره خبر کارگران در محل فرمانداری ساوه تجمع کرده وخواستار ملاقات با فرماندار این شهرشدند. لازم به ذکر است که کارفرمای این شرکت تاکنون چندماهی است که سهم بیمه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و قرار دادهای ٣ و ١ ماهه با این کارگران عقد میکند که این موارد هم از خواست و مطالبات کارگران در اعتصاب امروزشان می باشد. کارفرمای شرکت امروز تنها حاضر به پرداخت یکماه از ٧ ماه حقوق معوقه به کارگران شد که با مخالفت کارگران روبرو گشت. این عدم پاسخگویی کارفرمای شرکت به کارگران در حالی صورت میگیرد که کارگران شرکت نورد لوله صفا نیز که متعلق به همین کارفرما میباشد اعلام کرده اند چنانچه حقوق معوقه آنان نیز تا روز سه شنبه پرداخت نشود آنان نیز دست از کار میکشند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام میکند که به گرو گرفتن دستمزد کارگران دزدی آشکار در حق خانواده های کارگران میباشد و ضمن حمایت قاطع از خواست این کارگران، در هر قدم خود را همراه آنان می داند اخبار تکمیلی ونتایج این تجمع اعتراضی درمقابل فرمانداری ، متعاقبا" منتشر خواهدشد اتحادیه آزاد کارگران ایران

١٢٠٠ نفرکارگرنورد پروفیل ساوه برای دستیابی به مطالباتشان دست از کارکشیدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران کارخانجات نورد پروفیل ساوه برای دستیابی به مطالبات انباشته شدشان ودر اعتراض به تعرض مداوم کارفرما به معیشت وزندگیشان ازامروز صبح شنبه ٣/٣/٩٣ اعتصاب کرده ودست از کار کشیدند. تعرض بی پاسخ کارفرما طی ماههای گذشته صبر کارگران خشمگین را لبریز کرده است. کارفرما در ادامه تعدیل نیرو بین ٥٠ تا ٦٠ نفر را اخراج نموده. با کاهش مدت قراردادها به سه ماه وحتی یک ماه عدم امنیت شغلی را به حداکثر رسانده.این کارگران از آذر ماه سال گذشته تاکنون یعنی ٧ ماه دستمزد طلبکارند . ماههاست سهم بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده،لذا دفترچه بیمه درمانی آنها تمدید اعتبار نشده وخود وخانواده هایشان رابا مشکلاتی روبرو کرده است.کارفرما برای کاهش هزینه ها بخشهای فنی را منحل وکارگران تعمیر ونگهداری را به تولید منتقل میکند. تا ساعت ارسال خبر کارفرما موافقت کرده که یکماه از ٧ ماه حقوق معوقه را پرداخت کند که با مخالفت کارگران مواجه شده وکارگران خواستار دریافت تمامی حقوق خودهستند. این اعتصاب با استقبال وحمایت کارگران کارخانجات نورد لوله صفا که در نزدیکی آنان بوده وهمواره ارتباط ومنافع مشترکی داشته اند، روبرو شده است. گزارشات تکمیلی ونتایج این اعتصاب متعاقبا" به اطلاع خواهد رسید. اتحادیه آزاد کارگران ایران

اعتصاب کارگران شرکت جیسون در فاز ١٢ پارس جنوبی
بنابر گزارش رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تعداد ١٥٠ نفر از کارگران اکیپ های اجرایی شرکت جیسون که یکی از زیرمجموعه های شرکت پتروپارس واقع در فاز ١٢ پارس جنوبی میباشد دیروز و امرو ٢٩ و ٣٠ اردیبهشت دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. این کارگران در چهار ماه گذشته تنها بخشی از حقوق بهمن ماه و بخشی از حقوق اسفند خود را دریافت کرده و مابقی حقوق این دوماه و ماه های فروردین و اردیبهشت آنان هنوز پرداخت نگردیده است. کارفرمای شرکت جیسون در ماه های گذشته روزانه یکساعت از حقوق این کارگران را نیز محاسبه نمیکند و همچنین مرخصی های معوقه تمامی این کارگران نیز به گرو گرفته شده است. دیروز دوشنبه تمامی این ١٥٠ کارگر نصف ساعت کاری را در اعتصاب بوده و امروز سه شنبه کل ساعات کاری به سر کار نرفته و در محوطه تحصن نمودند. لازم به ذکر است که شرکت جیسون با هیچ یک از این کارگران عقد قرارداد ننموده و کارگران بدون هیچ نوع قراردادی و با توافق لفظی مشغول به کار میباشند. امروز مدیران شرکت با وعده اینکه تا ١٠ روز آینده تمام مطالبات کارگران را پرداخت مینماید تلاش کردند تا آنان را به سر کارشان برگردانند و کارگران اعتصابی توافق کردند که چنانچه پس از اتمام ١٠ روز مطالباتشان پرداخت نگردد دوباره دست به اعتصاب خواهند زد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از مطالبات به حق این کارگران خود را در کنار آنان میبیند و بر لزوم هر چه بیشتر اتحاد و همبستگی این همکاران برای رسیدن به حقوقشان تاکید مینماید. اتحادیه آزاد کارگران ایران٣٠/٠٢/٩٣

تجمعات کارگران در اعتراض به عدم پرداخت ٢ماه حقوق و١٥ماه حق بیمه
٤خرداد: کارگران کارخانه تولید مواد غذایی واقع در بخش مشهد مرغاب شهرستان خرم بید با تجمع اعتراضی در بخشداری خواهان پرداخت دو ماه حقوقهای پرداخت نشده و ١٥ ماه حق بیمه شدند. حق بیمه کارگران به مدت هفت ماه پرداخت نشده و همچنین لیست بیمه هشت ماه هم که همراه چک به بیمه ارائه شده با توجه به نقد نشدن چک ها، به طورعملی حق بیمه ١٥ ماه اخیر کارگران پرداخت نشده است. کارگران این کارخانه که شمار آنها حدود ٦٠٠ نفر است و در برخی ماه های سال این تعداد نیز افزایش می یابد.

تجمع مقابل وزارت بهداشت
٤خرداد: ٣٠٠ نفر از پزشکان متخصص زن در اعتراض به سهمیه طرح خدمت خود در مناطق محروم، مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند. یکی از معترضان: طرح تعهد خدمت در مناطق محروم برای متخصصان مرد، دو سال است اما برای متخصصان زن ١٢ سال در نظر گرفته شده است. وی اضافه می کند: این تبعیض جنسیتی زمانی اتفاق افتاده که کار در مناطق محروم به شدت طاقت‌فرساست و زنان به دلیل داشتن فرزند نمی‌توانند به راحتی این طرح خود را بگذرانند. یکی دیگر از معترضان به این طرح همچنین می گوید: با وجود اینکه ٦ ماه است با مسئولان وزارت بهداشت نامه‌نگاری کرده‌ایم اما معاون آموزشی وزیر بهداشت جوابگو نیست و شورای آموزش پزشکی تخصصی نیز به تجمع‌های ما پاسخی نمی‌دهد.

تجمع اعتراضی دکه‌داران روزنامه‌ها و مجلات اردبیلی درمحوطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
٤خرداد: دکه داران اردبیل در اعتراض به بالا بردن اجاره ها توسط شهرداری و ممانعت مامورین شهرداری از نمایش روزنامه ها در دید مردم دست به اعتراض جمعی زدند.

تجمع اعتراضی کارگران سهامدار بازنشسته گروه صنعتی آردل
٣٠اردیبهشت: کارگران سهامدار بازنشسته گروه صنعتی آردل صبح امروز در مقابل شرکت صنعتی آردل تجمع کردند. در این تجمع کارگران خواستار پرداخت سهام معوق خود از ٢٠ سال گذشته تاکنون شدند. بنا به اظهار یکی از سهامداران بازنشسته کارگری شرکت کننده در این تجمع، سهام کارگران ٥/١٢ درصد کل سهام گروه صنعتی آردل را تشکیل می‌دهد و شامل قریب ١٠٠٠ خانوار می‌شود که سالیان ‌سال معوق مانده است. وی افزود: مطالبات ما در دو بخش خلاصه می‌شود؛ پرداخت سهام معوق بلاتکلیف مانده در دست سازمان خصوصی‌سازی و سهام معوق گروه صنعتی کامیار (آردل) که با توافق مجمع و بدون حضور نمایندگان کارگری در بی‌خبری کامل فروخته شد.

اعتصاب کارگران سیمان جوین(جغتای)
١خرداد: کارگران کارخانه سیمان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و حق بیمه خود دست از کار کشیده و مقابل سوله های محل کار خود تجمع کردند. کارگران کارخانه سیمان می گویند ٨ ماه است که حق بیمه آنها پرداخت نشده و دفترچه های درمانیشان فاقد اعتبار است. برخی از کارگران بعلت فاقد اعتبار بودن دفترچه های درمانی خود، متحمل هزینه های درمانی سنگین شده اند که نه کارخانه پاسخگوی آنهاست و نه تامین اجتماعی و نیز امکان استفاده از استراحت های استعلاجی را از دست داده اند.

اعتصاب رانندگان بونکر حمل سیمان
١خرداد: رانندگان سیمان جوین در اعتراض به خاکی بودن ٢کیلومتر از جاده فراشیان به کارخانه که از بین مزارع هندوانه و خربزه کشاورزان این روستا عبور می کند، از بارگیری سیمان و حمل آن امتناع کردند. بیش از یک سال است مسئولین کارخانه وعده آسفالت٢ کیلومتر باقیمانده این جاده را به کشاورزان و رانندگان داده اند اما خلف وعده آنها باعث شده کشاورزان روستای فراشیان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به مزارع خود در این مسیر خاکی سرعت گیرهای خودساخته طراحی کنند که این امر موجب نارضایتی رانندگان شده است. در چند سال اخیر کارگران کارخانه سیمان برای وصول حقوق و مطالبات خود برای چندمین بار است که دست به تجمع و اعتصاب می زنند ولی در سایه مسامحه مسئولین شهرستان و عدم حمایت رسانه ها راه به جایی نمی برد و حتی با اخراج برخی از کارگران پاسخ داده می شود.

تجمع و راه پیمایی اعتراضی کارگران فولاد زاگرس کردستان در سنندج
به گزارش رسیده روز دوشنبه مورخه ی ٢٩/٢/٩٣ تعداد کثیری از کارگران شرکت فولاد زاگرس کردستان (حدود ١١٨ نفر) با در دست داشتن پلاکاردی اعتراضی با مضمون "بازگشت به کار ودریافت حقوق های معوقه" اشان، اقدام به اعتراض و راه پیمایی در خیابانهای شهر سنندج کردند. این کارگران برای احقاق مطالبات برحقشان ساعت ٩ صبح همگی در مقابل اداره ی کار و اموراجتماعی سنندج تجمع کردند که بعد از دوساعت زمانیکه پاسخی از مسؤلین اداره ی کار نگرفتند به سمت اداره ی صنایع و معادن و بازرگانی در میدان مادر سنندج راه پیمایی کردند. در پی عدم پاسخگویی مسئولین اداره ی صنایع، کارگران با ادامه ی حرکت اعتراضی خود به سمت استانداری شهر حرکت کردند. در طی مسیر آنان با گذشتن از خیابانهای اصلی و مرکزی سنندج(خیابان فردوسی و خیابان شاهپور و خیابان استانداری) در مقابل استانداری تجمع کردند. با وجود همراهی خودروهای نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی وحتی لباس شخصی، آنان متحد و منسجم بر خواسته های خود پای فشاری کردند که سرانجام با پیشنهاد مسؤلین استانداری مبنی بر گفتگو و حضور در سالن اجتماعات استانداری موافقت کردند. در طی ٢ ساعت مذاکره با استاندار، وی به کارگران قول داد که تا پنجشنبه ١/٣/٩٣ عجالتن وعلی الحساب حقوق معوقه کارگران پرداخت شود. در پایان کارگران متعرض به استاندار اعلام کردند که درصورت محقق نشدن این قولها و وصول مطالبات تا موعد مقرر، حتمن این تجمع و حرکت اعتراضی را به مقابل ساختمان مجلس در پایتخت (تهران) خواهند کشاند. این تجمع در ساعت ٤/٥ عصر به پایان رسید. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ٣٠ اردیبهشت ١٣٩٣

پایان تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت کارون در تهران
٣٠اردیبهشت : تجمع اعتراضی ٢٠٠نفر از کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوش‌تر که از چهار روز پیش درمقابل ساختمان تامین اجتماعی تهران آغاز شده بود ظهر امروز با وعده‌های مسئولان دولتی خاتمه یافت. بر اساس توافقات مطالبات کارگران در خصوص محاسبه سوابق بیمه‌ای، قرار گرفتن تحت حمایت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق به پایان رسید. خواستهای کارگران باید ظرف ١٠ روز انجام شود.


ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺑﺯﺭﮒ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﮕﺒﺮﺍﻥ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ در روزهای ٢٠ و٢١ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ
كلیه ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ های ﺳﻨﮕﺒﺮﯼ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تصمیمات ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ این ﺻﻨﻒ ﺟﻬﺖ تولید ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺧﻂ تولید ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ تعلیق ﻭﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ١٠٠٠ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ این ﺻﻨﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

اعتراضات کارگران در سنندج
٣ خرداد: کارگران اخراج شده شرکت حفاری راستین کردستان در اعتراض به اخراج خود در سنندج تجمع کردند. این تجمع در مقابل دفتر این شرکت صورت گرفت.

٣١ اردیبهشت: بیش از ٣٠٠تن از کارگران کارخانه سهند آذر سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن ٦ماه حقوق عقب افتاده در مقابل دفتر این کارخانه در سنندج تجمع کردند.

اعتراض مددجویان پونک زنجان
بیش از ٢٥٠تن از مدد جویان بهزیستی در شهرک پونک زنجان در اعتراض به مسئولین جمهوری اسلامی از ساخت به موقع مسکن کارکنان اعتراض کردند.

اعتراض جمعی از مردم ملایر
٣خرداد: جمعی از مردم ملایر در اعتراض به افزایش عوارض سالیانه در مقابل شهرداری تجمع کردند.

اعتراض به افزایش قیمت گاز
طی روزهای اخیر جمعی از مردم همدان در اعتراض به افزایش ٢٠درصدی قیمت گاز در قبضها در مقابل اداره گاز ناحیه همدان تجمع کردند.

درگیری جوانان اصفهان با مأموران یگان ویژه
٢خرداد: شماری از جوانان اصفهان در یک حرکت اعتراضی در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند تا به این وسیله خشم خود را از جمهوری اسلامی که باعث خشک شدن این رودخانه شده به نمایش بگذارند. نهادهای امنیتی در وحشت از این حرکت اعتراضی، نیروهای یگان ویژه را برای متفرق کردن تجمع کنندگان به کار گرفتند. این مزدوران برای پراکنده کردن جمعیتی که در کنار سی و سه پل بودند از اسپری گاز فلفل و باتون استفاده کردند. اما تجمع کنندگان در مقابل این یورش مقاومت کردند.

کارگران
فراخوان محمد جراحی و شاهرخ زمانی به نجات جان بهنام ابراهیم‌زاده
هشدار! کارگران، هم‌وطنان، نهادهای مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر، جان بهنام ابراهیم‌زاده در خطر است! بنا به اطلاعیه‌ی شماره‌ی ٢٣ کمیته‌ی دفاع از بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری، از سرنوشت وی پس از گذشت مدت زمان طولانی از انتقال وی به سلول انفرادی در دست نبوده و هیچ جوابی از طرف مسولین در این باره به خانواده‌اش داده نمی‌شود. با توجه به اعمال قانون‌شکنانه و خودسرانه‌ی عده‌ای مزدور ضدبشر که تا حالا صدها عمل جنایت‌کارانه از جمله قتل‌های رنجیره‌ای، کهریزک، کوی دانش‌گاه، حوادث ٨٨، قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی و چندی پیش یورش وحشیانه به بند ٣٥٠ زندان اوین را در کارنامه‌ی خود دارند و با توجه به سیاست ماست‌مالیزه کردن و ماله‌کشی این جنایت‌ها توسط جناح‌های اصلاح‌طلب و چپال‌گران قدرت و ثروت، مردم آزادی‌خواه و مخصوصا کارگران و تشکل‌های کارگری نباید بیش از این آزار و اذیت نمایندگان خود توسط چپاول‌گران هزار میلیاردی ثروت‌های عمومی، این دشمنان قسم‌خورده‌ی کارگران، بی‌تفاوت و بی‌مسولیت باشند و باید از هر طریق ممکن از جمله اعتراضات و اعتصابات خود به این عمل ننگین دولت سرمایه‌داری ایران جواب قاطع دهند. طبقه‌ی ١٤ میلیونی کارگران ایران و ٥٠ میلیون خانواده‌ی آنان به عنوان آفرینندگان تمامی ارزش‌های مادی و معنوی جامعه و ستون فقرات مبارزات انقلابی مردم ایران بدون مبارزه برای آزادی حق تشکل، حق تجمع و اعتراض و بدون ایجاد تشکل‌های صنفی – سیاسی یعنی ایجاد حزب و اتحادیه‌های سراسری کارگری، به عنوان تنها ابزار تحقق مطالبات‌اش در مقابل قدرت مطلقه‌ی طبقات حاکم و مولتی‌میلیاردهای غارت‌گر، راه به جایی نخواهد برد. چاره‌ی رنجبران وحدت و تشکیلات است! محمد جراحی از زندان تبریز . شاهرخ زمانی از زندان رجایی‌شهر کرج
٣ خرداد ١٣٩٣

ملاقات جعفر عظیم زاده با خانواده
امروز پنجشنبه یکم خرداد خانواده جعفر عظیم زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران موفق به ملاقات با ایشان شدند. جعفر عظیم زاده که از بامداد دهم اردیبهشت ماه در بازداشت به سر میبرد دو هفته قبل نیز که در سلول انفرادی در بند ٢٠٩ زندان اوین بود، یکبار با خانواده اش ملاقات داشته و در طول این دو هفته مسئولین اوین حتی اجازه تحویل وسایل درخواستی ایشان را نیز نداده بودند. امروز که خانواده یکبار دیگر برای تحویل مقداری پول و لباس و عینک طبی ایشان به اوین مراجعه کرده بودند اجازه ملاقات گرفته و در سالن ملاقات و از طریق کابینی توانستند با ایشان صحبتی داشته باشند. البته مامورین از تحویل لباس و عینک ایشان خودداری کرده و تنها مقداری پول را تحویل گرفتند. به گفته همسر و فرزندان ایشان، جعفر از روحیه و انرژی بالایی برخوردار بوده و از تمامی کسانی که تاکنون از طرق مختلف از این کارگر دربند حمایت نموده اند کمال تشکر را داشته است و اظهار نموده که بازجویان در تمامی جلسات بازجویی با قصد اعمال فشار برای به انحلال کشاندن اتحادیه آزاد از هیچ طریقی فروگذار نبوده اند. کارگران متشکل در اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز انزجار از دشمنی نهادهای امنیتی با این تشکل کارگری با تمام توان از تشکل خود حمایت کرده و حتی یک لحظه از حق خود برای بقای این اتحادیه کوتاه نخواهند آمد. اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه بازداشت جعفر عظیم زاده را محکوم مینماید و تاکید میکند که ایشان تنها به دلیل دفاع از حقوق کارگران و اعتراض به قانون شکنی های دولت در تصویب غیر انسانی دستمزد، زندانی شده و بایستی هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد گردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ١/٠٣/٩٣

نامه سرگشاده نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده
نامه سرگشاده نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده کارگران، مردم آزاده، تشکلهای کارگری ایران ، جهان و سازمان جهانی کار من نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده هستم. پدرم به اتهام دفاع از حقوق پایمال شده کارگران ایران درتاریخ ٢٢/٠٣/١٣٨٩ توسط نیروهای لباس شخصی و امنیتی در شهر تهران دستگیر و با برخوردهای فیزیکی ایشان را به زندان انتقال دادند. بعد از اینکه پدرم ماه ها در سلول انفرادی بود او را در یک دادگاه فرمایشی به ٥ سال حبس تعزیری محکوم کردند و حال مدت ٤ سال است که برای سپری کردن احکام ناعادلانه در زندان اوین بسر می برد. طبق اطلاعات پخش شده در تمام سایتها و رسانه های داخلی و خارجی نیروهای لباس شخصی و ماموران زندان در تاریخ ٢٨/٠١/١٣٩٣ به بند ٣٥٠ زندان اوین حمله کردند و بعد از اینکه زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند برای تعدادی از انان پرونده جدید تشکیل دادند و چند بار انان را به دادگاه احضار و مورد محاکمه قرار دادند. با استناد به گزارش های که به ما رسیده تا امروز چند بار پدرم را جهت محاکمه به شعبه دوم دادگاه زندان اوین احضار کردند. اما ما که خانواده این کارگر زندانی هستیم هیچ گونه اطلاعی از او و پرونده ای که برای ایشان تشکیل دادند نداریم.
با توجه به این موارد، ما خانواده بهنام ابراهیم زاده از زمانی که نیروهای امنیتی و لباس شخصی به بند ٣٥٠ زندان اوین حمله کردند و زندانیان بی دفاع را مورد ضرب و شتم قرار دادند،از سرنوشت پدرم بی اطلاع هستیم و تا نوشتن این نامه هیچ گونه اطلاعی از وضعیت ایشان نداریم. ما مکررا" به زندان جهت ملاقات پدرم مراجعه کردیم و هر بار بدون نتیجه به خانه برگشتیم و نتوانستیم با او ملاقات کنیم. کارگران ، تشکل های کارگری ، وجدان های بیدار: من فرزند ١٦ ساله بهنام ابراهیم زاده با توجه به اینکه مبتلا به بیماری سرطان خون هستم و نیاز به مراقبت های ویژه دارم. بارها جهت ملاقات پدرم به زندان مراجعه کردم ولی هر بار مسئولین زندان به ما می گویند که ملاقات بهنام قطع است و تا اطلاع ثانوی مراجعه نکنید. در تمام دنیا برای خانواده ای که یک نفر از افراد آنان مریضی خاص دارند، دولت ها برای آن خانواده امکانات ویژه ای تامین می کنند تا اینکه بتوانند از او مراقبت کنند. من که مبتلا به بیماری خاص هستم نه اینکه از هر نظر به ما کمک نمی کنند، بلکه همیشه علیه ما دست به اقداماتی می زنند که با هیچ یک از استاندارد های انسانی همخوانی ندارد و حتی به ما اجازه ملاقات با پدر زندانیم را هم نمی دهند. من به عنوان یک نو جوان که ١٦ سال سن دارم وهر ٢٨ روز یک بار باید به بیمارستان محک رفته و مدت ٤ روز در آن بیمارستان جهت شیمی درمانی بستری بشم تا از طرف دکتر های متخصص درمان شوم. از جامعه جهانی و از کسانی که خود را با شعارهای انسان دوستانه مسلح کردند و هر روز در رسانه ها از حقوق بشر حرف می زنند چند سئوال دارم یک – آیا شما که سخن از حقوق بشر و حقوق شهروندی می زنید، ان اجحافی که علیه زندانیان سیاسی و کارگری در ایران اتفاع افتاده است را نمی بینید؟ دو- آیا سازمان های جهانی که از بدو تاسیس بنام دفاع از حقوق بشر تشکیل شدند و هر روز در تمام رسانه ها سخن از حقوق انسانی و حقوق شهروندی می زنند، نمی بینند که زندانیان سیاسی زندان اوین را چکار کردند؟ سه – آیا ما خانواده زندانی مجرم هستیم که ملاقات ما را با عزیزانمان قطع می کنند و هیچ مرجعی در کشور و جهان وجود ندارد تا به خواست و مطالبات ما شهروندان ایرانی رسیدگی کنند. اگر قرار باشد زندانیان در داخل زندان جرمی مرتکب شده باشند. برابر قانون با آنان برخورد شود. ما که زندانی نیستیم که مثل برده به ما امر و نهی می کنند. چهار- آیا من حق ندارم پدر داشته باشم و مثل تمام بچه ها یی که مریض می شوند و پدر و مادر در بالین آنان است، با خیال آسوده هر ٢٨ روز یک بار شیمی درمانی شوم؟ من یک نو جوان هستم و تمام فکر و ذکرم این است که چطور هزینه رفت و آمد خود از منزل به بیمارستان محک (همان بیمارستانی که به من گفتند شما سرطان خون دارید) را در ماه تهیه کنم و ٤ روز را با گریه های مادرم و داروهایی که به من تزریق می کنند تحمل کنم. این روزها به جز دردهای شیمی درمانی، باید درد‌های دیگری را هم تحمل کنم و آن هم این است که هر روز رسانه های دنیا اعلام می کنند به بند ٣٥٠ زندان اوین حمله کردند و تعداد زیادی از جمله پدرم زخمی شده و برای ایشان یک پرونده دیگر تشکیل دادند. من خیلی فکر کردم مخصوصا زمانی که در بیمارستان هستم و باید ٤ روز بستری باشم. در واقع به این نتیجه رسیده ام که تمام سازمان های جهانی و حقوق بشری در دنیا درخدمت سرمایه داری هستند و قلم آنان همیشه در خدمت دولت های سرکوبگر بوده و هست. اگر امروز سازمان جهانی کار مشغول تدارک مجمع عمومی سالیانه خود است تا دولت های سرکوبگر بدون بازخواست پشت تریبون این سازمان قرار بگیرند و سخنرانی کنند. ده ها کارگر به جرم دفاع از هم طبقه های خود در زندان هستند و خانواده آنان حتی توان خریدن نان روزانه خود را ندارند. حال از آن بگذریم که پرونده صد ها کارگر در دادگاه های دولتی در انتظار احکامی هستند که قضات این کشور بدون توجه به قوانین قضایی، کارگران را به احکام ناعادلانه فله ای محکوم می کنند. تا جایی که من اطلاع دارم ده ها بار فعالان جنبش کارگری، گزارشات مربوط به سرکوب کارگران ایران را هم کتبی و هم شفاهی به گوش مسئولان سازمان جهانی کار رسانده اند. اما با کمال تاسف سازمان جهانی کار تنها به فکر این است که دولت های عضو در سال حق عضویت خود را پرداخت کنند. دیگر برای آن سازمان مهم نیست که دولت های عضو آن سازمان علیه کارگران کشورهای خود چه برخورد های سرکوبگرانه ی با آنان دارند. سازمان جهانی کار چرا در مورد کارگرانی که به اتهام عضویت در یک تشکل کارگری و یا دفاع از حقوق کارگران به زندان محکوم شده اند ، سکوت کرده است!؟ شاید مسئولان چشم و گوش بسته سازمان جهانی کار در دنیایی زندگی می کنند که هنوز رسانه و اخبار در آن وجود نداشته باشد!!! ما خانواده بهنام ابراهیم زاده ضمن محکوم کردن حمله به بند ٣٥٠ زندان اوین، خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم و رسما اعلام خواهیم کرد که ما خانواده بهنام ابراهیم زاده بعنوان یک شهروند که در ایران زندگی می کنیم علیه مسئولانی که دستور حمله به بند ٣٥٠ زندان اوین را صادر کردند و در این حمله تعداد زیادی از زندانیان از جمله پدر اینجانب که زخمی شده و یا برای انان پرونده تشکیل داد ند اعلام جرم می کنیم و اعلام خواهیم کرد که مسئولیت جان زندانیان سیاسی و کارگری به عهده قوه قضائیه می باشد. نیما ابراهیم زاده فرزند کارگر زندانی بهنام ابراهیم زاده یکم خرداد ماه ١٣٩٣ باز تكثیر از كمیته دفاع از بهنام ابراهیم ز اده

سندیکای کرگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: جمیل محمدی آزاد شد
جمیل محمدی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران که در شامگاه دهم اردیبهشت در آستانه روز جهانی کارگر دستگیر شده بود ساعت سه بعد از ظهر روز سه شنبه ٣٠ اردیبهشت ماه با قرار کفالت از زندان آزاد شد . جعفر عظیم زاده دیگر کارگر زندانی که همزمان با اقای جمیل محمدی دستگیر شده بود همچنان در بازداشت به سر می برد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تبریک به خانواده آقای محمدی و همه فعالین کارگری امیدوار است هر چه زودتر شاهد آزادی آقای جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و همه کارگران زندانی باشیم . با امید به روزی که هیچ کارگری به دلیل دفاع از حقوق حقه خود و دیگر کارگران در بند نباشد. سندیکای کرگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سی ام اردیبهشت نود و سه

اتحادیه آزاد کارگران ایران: جمیل محمدی آزاد شد
جمیل محمدی عضوهیئت مدیره اتحادیه آزادکارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ٤٠ هزارنفری کارگران، پس از بیست روز که از دستگیری وبازداشتش در بند انفرادی ٢٠٩ اوین میگذشت. ساعت ٤ بعداز ظهرامروز ٣٠ اردیبهشت ٩٣ از زندان اوین آزادشد. ایشان همراه ٣ نفراز اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزادکارگران ایران به بدلیل تلاش برای تدارک برپائی وگرامیداشت روزجهانی کارگر درمحل وزارت کار، در تاریخ ١٠/٢/٩٣ شبانه در منزل خود بازداشت گردید. اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن قدر دانی از تمامی تشکلها وفعالین وجمع های کارگری که در رهائی ایشان تلاش کردند، آزادی هرکارگر زندانی واز جمله جمیل محمدی را به طبقه کارگر تبریک میگوید. اتحادیه آزادکارگران ایران ضمن پافشاری مجدد برآزادی بی قید وشرط جعفرعظیم زاده عضوو رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزادکارگران ایران، مصرانه پیگیر آزادی همه کارگران زندانی میباشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران-٣٠/٢/١٣٩٣

تبریک به مناسبت آزادی جمیل محمدی، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران!
با خبر شدیم که جمیل محمدی، عضو هیئت مدیره این اتحادیه، که در اولین ساعات روز پنج شنبه ١١ اردیبهشت، روز جهانی کارگر در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بودند، پس از تحمل ٢٠ روز حبس در بند ٢٠٩ این زندان ، در بعد از ظهر روز چهارشنبه ٣٠ اردیبهشت از زندان آزاد شد. دستگیری این فعال کارگری همزمان با دستگیری جعفرعظیم زاده یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این اتحادیه صورت گرفته بود که در همان شب در منزل خود دستگیر شده و همچنان دراین زندان محبوس می باشد. ما ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به مناسبت آزادی جمیل محمدی، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و تمامی کارگران و فعالانی هستیم که به خاطر دفاع از حقوق و مطالبات مسلم و بر حق کارگران دستگیر و مدتی از عمر گرانمایه خود را به دور از خانواده و عزیزان، در زندان های حاکمان و حافظان سرمایه سپری می کنند و شب را به روز و روز را به شب می رسانند. با امید به آزادی و رهایی تمامی کارگران و مردم به جان آمده و تحت ستم و استثمار ایران و جهان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-٣١ / ٢ / ٩٣

ایجاد فشار وشرایط محدودتر برای جعفرعظیم زاده در زندان
امروز هم به روال همه روزه همسر جعفر عظیم زاده جهت پیگیری وضعیت وتعیین تکلیف پرونده همسرش ، به شعبه ٦ دادسرای شهید مقدسی مستقر در اوین مراجعه کرد. اما نه تنها با پاسخ روشنی روبرو نشد بلکه ایشان به تصورواحتمال دادن ملاقات با همسرش، فرزندکوچکش را نیزهمراه برده بود که نه تنها از دادن ملاقات ممانعت کردند بلکه در راستای ایجاد فشارومحدودیت های بیشتر به شرایط زندانی، از تحویل گرفتن وسائل ضروری واولیه از قبیل عینک طبی، لباسهای زیر و یا پول توجیبی که از ١٠ روز پیش تا کنون از طرف جعفر عظیم زاده درخواست شده ، جلوگیری بعمل آوردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن این قبیل محدودیت وفشارها بر زندانیان، مجددا" خواستار آزادی فوری وبی قید و شرط جعفر عظیم زاده ، جمیل محمدی وهمه کارگران دربند میباشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران-٣٠/٢/١٣٩٣

برای تشکل مستقل کارگری و تجمع و آزادی کارگران زندانی مبارزه کنیم!
درود بر کارگران و فعالان کارگری که علیرغم همۀ فشارها و محدودیت ها و بگیر و ببندهای نیروهای انتظامی و پلیس امنیتی و لباس شخصی و با تأیید و حمایت دولت و سایر عناصر حکومتی، به مناسبت روز کارگر اطلاعیه دادند و به خیابان آمدند و از آزادی اجتماعی و سیاسی همۀ مردم به ویژه طبقۀ کارگر دفاع کردند. این روز و حتی روز قبل از ١١ اردیبهشت تعدادی از کارگران و فعالان کارگری را دستگیر و بازداشت و با برخوردی بسیار خشن و سرکوبگرانه از سوی پلیس روبرو شدند. عده ای از دستگیرشدگان تا ساعاتی بعد آزاد شدند، ولی برخی از کارگران و فعالان کارگری به دلیل جسارت و مقاومتی که در مقابل نیروهای سرکوبگر و ضد کارگری از خود نشان دادند هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار و محبوس می باشند. ما ضمن دفاع از این کارگران، متحد و یکپارچه برای آزادی آنان مبارزه می کنیم و اقدامات ضد کارگری نیروهای دولتی و پلیس انتظامی و امنیتی را محکوم می نماییم. ما در قطعنامه به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به خواست های فوری طبقۀ کارگر پرداختیم. اتفاقات اخیر در رابطه با تهاجم نیروهای پلیس به کارگران در روز اول ماه مه و جلوگیری از برگزاری روز کارگر ما را بر آن داشت که بارِ دیگر به اهمیت مبارزه برای به کف آوردن خواست های مطرح شده در قطعنامۀ مذکور تأکید ورزیم. در بند یک قطعنامه اعلام کردیم که: «اولِ ماهِ مه روز اتحاد و همبستگی کارگرانِ همۀ کشورها در مبارزه با سرمایه داری است و باید تعطیل رسمی اعلام گردد و هرگونه ممنوعیت و محدودیتِ برگزاری این روز ملغی گردد.» جمهوری اسلامی این خواست کارگران را نادیده گرفت و با یورش به تجمع کارگران، برگزاری روز کارگر را جرم محسوب نمود و با دستگیر کردن و زندانی نمودن کارگران نشان داد که با هرگونه احقاق حقوق کارگران مخالف و دشمن آن است. یکی دیگر از بندهای قطعنامه: «حق گردهمایی، تظاهرات، اعتصاب و عدم دخالت پلیس، نیروهای انتظامی و امنیتی برای پایان دادن به اعتصاب» بود. دخالت پلیس در ممنوع کردن آزادی اجتماعات و راهپیمایی در روز کارگر، به روشنی حقانیت ما را در اعلام این خواست واقعی کارگران نشان می دهد. تأکید بر مبارزه برای به دست آوردن آزادی اجتماعات، راهپیمایی و اعتصاب باید سرلوحۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر برای تأمین آزادی قرار گیرد. بند دیگری که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد چنین است: «آزادی فوری و بی قید و شرط همۀ کارگران، معلمان و دانشجویانی که به دلایل سیاسی، عقیدتی یا مبارزه برای خواست های افتصادی و اجتماعی زندانی شده اند. بازگشت به کار کارگران و معلمان زندانی و پرداخت حقوق و مزایای مدتی که زندانی و یا بازداشت بوده اند. لغو ممنوعیت تحصیلی دانشجویانی که فعالیت سیاسی داشته و به این خاطر محکوم شده اند.» نیروهای انتظامی و پلیس امنیتی دولت «تدبیر و امید» به شکل گسترده ای در اول ماه مه، روز کارگر، برای مقابله با تجمع کارگران، وارد عمل شدند و بسیاری از آنان را دستگیر کردند، همچنان که پیش از این نیز رژیم جمهوری اسلامی چند نفر از کارگران مبارز را به زندان های طولانی مدت محکوم کرد. مبارزه برای آزادیِ کارگران و فعالان کارگری و همۀ زندانیان سیاسی تحت هر شرایطی باید ادامه پیدا کند. تا تحقق خواست های کارگران، از جمله مبارزه برای نان و آزادی، و آزادی کارگران مبارز و بازگشت آنها به آغوش خانواده و اجتماع از پای نخواهیم نشست. زنده باد آزادی! زنده باد دموکراسی کارگری! کارگران پروژه های پارس جنوبی فعالان کارگری جنوب فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ویژۀ ماهشهر و بندر امام بخشی از کارگران محور تهران – کرج اردیبهشت ١٣٩٣

حسن محمدی : با فریاد نه اختیار خود را بدست بگیریم
کارگران ، مرگ این عزیزان را به جامعه بشری تسلیت می گویند . با تمام تاثر عمیق از کشتار کارگران معدن سوما ترکیه در اعماق ١٦٠٠ متری زمین بدست سرمایه داران سود وثروت . انگار جهان بشریت به خود لرزید و در تمام جهان کارگران و انسانهای شریف با اعتراضات خود با آمدن به خیابانها لرزه به اندام این مفتخوران سرمایه انداختند و همگان با اعتراض به این کشتار، خیابانها را مملو از اعتراض نمودند و دولتمردان را مجبور به کرنش کردند و به جهان نشان دادند که مسببین این جنایات محاکمه شوند و سرمایه داران بدانند عواقب این فاجعه گریبانشان را خواهد گرفت . کارگران و مردم آزادیخواه و برابری طلب ، اگر یک در صدی ها بتوانند این دنیا را نا امن کنند ،از ١٦٠٠ متر در اعماق زمین وهزاران پا در آسمان ها انسان ها بکشند و برای ما کارگران و مردم هیچگونه امنیتی ایجاد نکنند و برای ما زندگی ای را بسازند که یا باید کار کنیم و دیگر باز گشتی به خانه نداشته باشیم و یا از بیکاری و گرسنگی بمیریم ، تنها راه پایان دادن به این وضییت می باشد . ما کارگران انتخاب خود را کرده ایم ما در مقابل این رنج ها و کشتار و بیکاری و بی خانمانی ها خواهیم ایستاد و با اعتراضمان به این دنیا پاسخ نه خواهیم داد ...از مرگ ٣٠٠ نفر از کارگران معدن سوما در تر کیه با خبر شدیم با دل وجان گریستیم ومنقلب شدیم . بار دیگر سرمایه داران جان انسان ها را گرفتند به خاطر سود وثروت . اینان هیچگونه امکانات رفاهی و ایمنی و خدماتی برای کارگران ایجاد نکردند و باعث مرگشان شدند .کارگران و مردم ترکیه مسببین این جنایات را می شناسند . ما به کارگران و به تشکلات کارگری و اتحادیه وسندیکاهای ترکیه تسلیت می گوییم و خواهان اتحاد وهمدلی برای اعتراض سراسری بر علیه این کشتار فجیع می باشیم .سرمایه داران در بدست آوردن سود در تمامی معادن کارخانه ها کارگاه ها خیابان ها و شهر ها مسلخ خانه هایی ساخته اند که مرتبا قربانی می کیرند و سلامتی و وجود انسانی کارگران را گلوله باران می کنند . تا بتوانند سودهای عظیمی بدست اورند .برای آنان انسان مطرح نیست، سود مطرح است .ولی ما کارگران با اتحاد و همدلی وبا تشکل های مستقل خودمان برای یک زندگی انسانی مبارزه می کنیم و به سرمایه داران می گوییم که ما ٩٩ در صد این دنیا هستیم و سازندگان یک دنیایی که شایسته انسانها باشد . شما وجدان دنیا را آزرده کردید ما وجدان دنیا را بیدار خواهیم کرد.

جلوگیری از سفر داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکا
داوود رضوی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد که دو سال پیش به افتخار بازنشستگی نائل آمده ،در سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ماه هنگامی که بنا بر دعوت پنج سندیکای فرانسوی به کشور فرانسه و شهر پاریس دعوت شده بود قصد خروج از کشور را داشت ، در آستانه ورود به هواپیما در فرودگاه امام خمینی توسط مامورین امنیتی از سفر ایشان جلوگیری به عمل آمد ه و به ایشان ابلاغ کردند که ظرف دو روز آینده به دادگاه انقلاب مراجه نماید. رضوی كه در ده سال اخیر به عنوان فعال سندیكائی و كارگری زحمات قابل توجهی برای احقاق حقوق کارگران متحمل شده بود قرار بود در نشستی کارگری که از طرف فدراسیونهای معروف سندیکایی در تاریخ بیست و ششم ماه می در شهر پاریس برگزار می شود حضور داشته باشد اما گویا از انجا كه این دعوت از سوی عوامل امنیتی و قضائی داخل كشور مورد خوشایند نبوده از خروج نامبرده بدون اینكه ممنوع الخروج باشد جلوگیری به عمل آمد . لازم به ذکر است که آقای داود رضوی از سال ١٣٨٤ فعالیت کارگری سندیکایی خود را آغاز کرد و همصدا با دیگر یاران سندیکاییش در اعتراضات و اعتصابات سندیکایی در سال ١٣٨٤ حضوری فعال و مستمرداشت و چندین نوبت سابقه بازداشت و صدور حکم قضایی برای ایشان از دیگر تجربه ها می باشد . سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه
سوم خرداد نود و سه

کودکان کار

«پنج‌شنبه‌های درواز غار»
روز جمعه دوم خردادماه گالری مهروا میزبان نمایشگاه آثار نقاشی کودکان «خانهٔ مهر کودکان کار دروازه غار» شد که با استقبال خوبی از سوی جامعه هنری و علاقمندان به هنر روبرو شد و تمامی آثار این نمایشگاه به فروش رسید. نمایشگاه که با عنوان «پنج‌شنبه‌های درواز غار» برگزار ‌شد؛ ٦٠ از کودکان کار و بی سرپرست این موسسه به نمایش درآمد که جملگی این آثار به فروش رسید و از آنجا که فروش این آثار برای امر خیر مدرسه‌سازی کودکان کار است، آثار دیگری جایگزین شده است که طی روزهای گذشته نیز با استقبال خوبی روبرو شده است. این کودکان کار در این نمایشگاه آثار خود را با تکنیک گواش، پاستیل و ماژیک در معرض فروش قرار داده تا زمینه ساخت و توسعه مدرسه خود را فراهم آوردند. آثار این نمایشگاه خیریه از ٣٠ تا ٨٠ هزارتومان قیمت‌گذاری شده که به صورت همت عالی به فروش می‌رسد.(منبع ایلنا)

ناامنی محیط کار

مرگ دلخراش کارگر سرویس کار در آسانسور
٣خرداد: کارگر٤٥ ساله برای تعمیر و سرویس آسانسوردرمحل ساختمان مسکونی درد لویزان، خیابان مبارکی در شرایط بسیاروخیمی در بین کابین و دیواره چاهک آسانسوربدام افتاده و جراحات شدید جان باخت.

مرگ٤ نفر از کارکنان شرکت گاز ایرانی در انفجار بعقوبه عراق
٣خرداد تسنیم به نقل از پایگاه عراقی السومریه، یک منبع امنیتی در استان دیالی: یک بمب کارگذاشته شده در کناره جاده اصلی نزدیک روستای خزرع در منطقه امام ویس در شمال شرقی بعقوبه صبح امروز شنبه(٣خرداد) در مسیر یک خوردوی حامل کارگران شاغل در یک شرکت ایرانی منفجر شد که در جریان آن چهار کارگر ایرانی کشته و پنج کارگر عراقی زخمی شدند. این شرکت ایرانی در زمینه احداث خط لوله گاز فعالیت می کند.

حوادث کاری درسال١٣٩٢جانبیش از١٨٠٠کارگرراگرفت!
بیش از ٩٠ درصد قرارداد‌های کار در سال ١٣٩٢موقت بوده است!
طبق گفته های معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: در سال گذشته، ١٣ هزار حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از یک هزار و ٨٠٠ مورد آن منجر به جانباختن کارگران شد.ه است.


گاز چاه جان کارگری را در فسا گرفت
١خرداد: کارگر جوان تبعه افغان به دلیل عدم استفاده از کپسول اکسیژن پس از مسمویت ناشی از استنشاق گازهای سمی درون چاه به عمق ٥٥ متری این چاه سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

مرگ کارگر ماسه شویی بدنبال سقوط به چاه دراهر
١خرداد: در کارگاه ماسه شویی واقع در ٢٠ کیلومتری شهرستان اهر یک کارگر ، جان خود را از دست داد . جسد این کارگر پس از ٣ ساعت تلاش مأمورین آتش نشانی از چاه بیرون کشیده شد.

مرگ کارگر ساختمانی بر اثر برق‌گرفتگی در ساری
صالح فضلی کارگر ساختمانی بر اثر برق‌گرفتگی دچار حادثه شد و جان باخت.

آتش‌سوزی در کارخانه سیمان نکا ومصدومیت٤کارگر
آتش‌سوزی در کارخانه سیمان نکا موجب سوختگی چهار نفر از کارگران این کارخانه شد. حادثه در هنگام استارت زدن مشعل کوره انفجار رخ داد. براثر شدت انفجار ناشی از استارت زدن چهار نفر از کارگران این شرکت تولیدی بزرگ استان دچار سوختگی شدند. مصدومان این حادثه به نام‌های لطفی، مرتضوی و باقری به بیمارستان سوانح و سوختگی زراع شهرستان ساری انتقال داده شدند. یکی دیگر از مصدومان این حادثه به نام حسن پوردهقان به دلیل جراحات ناشی از انفجار دچار شکستگی دست و پا و سوختگی شد که هم‌اکنون در بیمارستان شفای شهرستان ساری برای مداوا بستری شده است.

دستمزدهای پرداخت نشده

کارخانه مواد غذایی «شهرآرنگ» استان قزوین پرداخت نشدن دستمزد، عیدی و پاداش کارگران از فروردین سال ٩٠
کارخانه مواد غذایی «شهرآرنگ» از فروردین سال ٩٠ که کارخانه به طور کامل تعطیل شد تاکنون وضعیت ٦ کارگر این واحد بلاتکلیف است و دستمزد‌ها، عیدی‌ها و پاداش آن‌ها پرداخت نشده است. این ٦ کارگر هر کدام حداقل ٢٥ سال در این واحد سابقه دارند. ٥ نفر از این کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان آور هستند اما هنوز بازنشسته نشده‌اند.

گزارش

احسان اکبری از اصفهان: اعتراض علیه خشکسالی و کمبود آب در اصفهان
صبح روز جمعه ٢ خرداد در کنار سی وسه پل حدود ١٠٠ دختر و پسر جوان و جمعی از میانسالان و تعدادی از کشاورزان بعد از جمع شدن در کنار یک دیگر شروع به سر دادن شعار هایی کردند. که بعد از نیم ساعت و ادامه دادن این عتراض، یگان ویژه و پلیس ضد شورش با موتور برای ترساندن و پراکنده کردن مردم به آن محل آمدند و در خشکی وسط رودخانه شروع به ویراژ دادن و رژه رفتن کردند که با پراکنده نشدن مردم و معترضین به یکباره با موتورهاشون وارد جمعیت شدند و شروع به ضرب و شتم افراد با باتوم کردند و سعی به دستگیری تعدادی از معترضین کردند. بعد از اینکه کمی جمعیت را پراکنده کردند بسیاری از افراد با پرتاب سنگ به سمت موتور سواران سعی کردند اعتراض خودشونو نشون بدن. بعد از حدود یک ساعت پلیس جمعیت را پراکنده کرد. در ادامه و در ساعات بعدی با اینکه جمعیت پراکنده شده بود اما دیروز(جمعه) و امروز(شنبه) در اصفهان و مخصوصا در اطراف زاینده رود فضای امنیتی برقرار بود و لباس شخصی ها چندین ساعت بصورت نامحسوس در آن محل حضور داشتند. حتما به یاد دارید که کشاورزان زحمتکش اصفهان با تظاهرات های وسیع خودشون و سوراخ کردن لوله آبی که برای باغهای شهرهای اطراف میرود موجب عقب نشینی مسئولین شدند و بعد از ان وقایع زاینده رود دوباره زنده شد و کشاورزان را خوشحال کرد. اما پس از چند ماه مسئولین با کم کردن فشار آب شهری اصفهان که موجب اعتراض مردم شهر شد سعی کردند مشکل را به گردن مردم و کشاورزان اصفهان بیندازندکه بخاطر اعتراضات شما کمبود آب داریم. این بهانه خوبی بود تا دوباره آب رودخانه را ببندند و روال قبل رو ‌ادامه دهند. بی آب بودن زاینده رود خسارت مالی شدیدی به کشاورزان و مردم منطقه وارد میکند. بعد از یکسال و اندی مردم مجددا شروع به اعتراض به این تصمیمات کردند که روز جمعه ٢ خرداد مجددا شاهد تجمعات اعتراضی بودیم تا فعالان و مردم دوستدار محیط زیست نسبت به خشکی رودخانه اعتراض کنند.

گزارش جزئیات استفاده از مهاجرین افغان در جنگ سوریه
اخیرا روزنامه آمریکائی وال استریت جورنال گزارش داده است که جمهوری اسلامی هزاران مهاجر افغان را در قبال پرداخت ماهیانه ٥٠٠ دلار و اعطای حق اقامت، به جنگ در سوریه می فرستد. ضمن تایید این گزارش، جزئیات دقیق تر این اقدام جنایت کارانه جمهوری اسلامی را که اینچنین از شرایط ناگواری که خود برای کارگران و مهاجرین افغان در ایران فراهم کرده، به اطلاع می رسانم.
جمهوری اسلامی قبل از اعزام مهاجرین افغان به سوریه به مدت ٤٥ روز آنها را تحت آموزش نظامی فشرده قرار می دهد. سپس با پرداخت حقوق ماهیانه ای معادل ١.٥ ملیون تومان آنها را روانه جبهه جنگ سوریه می نماید. در صورت به قتل رسیدن در جریان جنگ مبلع ٧٥ ملیون تومان در یک نوبت، و ماهیانه ٧٠٠ هزار تومان مادام العمر به خانواده آنها پرداخت می کند، و در صورت زنده ماندن و بازگشت سالم از جنگ، آنها را از حق اقامت قانونی در ایران تنها برای سه ماه و حق گردش آزاد در تمام نقاط کشور بخرج خود در این مدت نیز برخوردار می نماید. در پایان این مدت سه ماهه، اقامت بیشتر در ایران برای آنها غیر قانونی بوده و مانند سایر افغان های مهاجر باید راهی کشور خود افغانستان شوند. در ضمن، همانطور که در گزارش وال استریت جورنال نیز آمده است مرکز این اقدامات در شهر مشهد و استان خراسان می باشد و هم آنجاست که ما شاهد بیشترین رقم تشییع جنازه های مهاجرین افغان بوده ایم. شاهدان عینی گزارش داده اند که مواردی بوده است که در آنها تنها در یک مورد ٥٠ جنازه در مشهد تشییع شده است. اخیرا بدنبال افزایش رقم کشته شدگان افغان در جنگ سوریه و خطر افشای توطئه جمهوری اسلامی در امر اجیر کردن مهاجرین افغان برای جنگ در سوریه، از ورود کشته شدگان و تشییع جنازه آنها در ایران جلوگیری بعمل آمده است. لارم به یادآوریست که این اطلاعات از گزارشات زنده کارگران و مهاجرین افغان در ایران به ما بدست آمده اند. سیامک ستوده ٢٢ می ٢٠١٤

وضعیت نامناسب کارگران مهاجر بلوچ در عسلویه
بیش از ٢٠٠ کارگر بلوچ شاغل در پارس جنوبی با امضای طوماری خطاب به رئیس جمهور گفته‌اند: در استان سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری صنعتی بزرگی که بتواند بخشی از توده عظیم بیکاران را به کار بگمارد صورت نگرفته است. در ادامه این طومار با اشاره به خشک سالی‌های متوالی که باعث شده آب چاه‌ها و قنات‌ها به شدت کم شود، گفته شده است افراد معدودی که با کشاورزی و باغداری زندگی می‌کردند، مجبور هستند در جستجوی کار باشند. امضا کنندگان این طومار با اشاره به شرایط ناعادلانه کاری شان گفته‌اند: پیمانکاران پارس جنوبی کارگران بلوچ با مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم را به صورت روز مزد و برای سخت‌ترین کارهای پروژه‌ای استخدام می‌کنند. در این طومار گفته شده است کارگران بلوچ بدون بیمه، بدون قرارداد کار، بدون خوابگاه و بدون سه وعده غذایی و به صورت روز مزد استخدام می‌شوند ولی هرگز روزانه مزدی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود بلکه پس از چندین ماه، یک ماه حقوق دریافت می‌کنند. در بخشی دیگری از این طومار گفته شده است پیمانکاران هر روز به بهانه‌های مختلف کارگران را جریمه کرده و با کسر ساعت کار، بخش مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمی‌کنند.

اخبار بین المللی

برزیل - ادامه اعتراضات گسترده به فقر و نابرابری
اعتراضات گسترده روز پنج شنبه ١٥ مه‌ (٢٥ اردیبهشت(در برزیل به برگزاری جام جهانی، شب پنج شنبه نیز ادامه یافت و معترضان با پلیس ضد شورش در شهرهای ریو دو ژانیرو و سائوپائولو و شهرهای دیگر این کشور درگیر شدند. باوجود اینکه تنها کمتر از یک ماه به آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده، برزیل شاهد اعتراضات گسترده معلمان، کارمندان دولت و خصوصا طبقات پایین جامعه به هزینه های میزبانی این رویداد ورزشی است. معترضان با نوشتن پلاکاردهایی می گویند که خواستار مسکن هستند نه استادیوم. در رسیف، شهری که میزان پنج مسابقه فوتبال جام جهانی خواهند بود پلیس به مواجهه با معترضانی پرداخت که به غارت مغازه دست زده بودند، که طی آن ٢٣٤ نفر دستگیر شده اند. یکی از معترضان می گوید: "ما پرسیده بودیم که جام جهان برای چه کسانی است؟ پاسخ این است که این جام جهانی برای اکثریت برزیلی ها نیست. ما مخالف رویدادهایی اینگونه هستیم که خواست اکثریت مردم را نادیده می گیرند" یکی از معترضان که معلم مدرسه است می گوید: "ما سوالهای زیادی درباره نحوه پرداخت هزینه های جام جهانی داریم. درباره بهداشت، آموزش و پرورش رایگان، بی خانمانی بسیاری. می خواهیم دولت بداند تا بجای هزینه های گزاف جام جهانی به فکر شهروندان دردمند برزیل باشد" معترضان با آتش زدن پوسترهای جام جهانی فوتبال و شعارهایی چون فیفا به خانه برگرد در سراسر شب پنج شنبه به اعتراضات ادامه داند. آنها به دنبال آن هستند که با به جریان انداختن اعتصابات در تمام ١٢ شهری که میزبان مسابقات هستند مانع فعالیت دولت و فیفا برای برگزاری مسابقات شوند.

عربستان سعودی - جانباختن ١١ کارگر مهاجر در اثر آتش سوزی
حادثه آتش سوزی در کارگاه مبل سازی در پایتخت عربستان سعودی، به کشته شدن ١١ کارگر مهاجر منجر شد. این حادثه هفته گذشته در منطقه بدر شهر ریاض رخ داد، ٩ بنگلادشی و دو هندی در این حادثه کشته شدند. سفیر بنگلادش در عربستان ضمن وحشتناک توصیف کردن این حادثه با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد. طبق اظهارات سخنگوی سفارت هند در ریاض، پلیس محلی هنوز در حال تحقیق درباره این حادثه است و اجساد قربانیان تا زمان کامل شدن این روند در عربستان باقی خواهد ماند. به گفته شاهدان عینی، بیشتر قربانیان در اثر خفگی ناشی از استنشاق دود جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش هفته نامه آمریکایی کانترپانچ، مهاجران در حدود یک سوم جمعیت عربستان سعودی (در حدود ٨ میلیون نفر) و نیمی از نیروی کار این کشور نفت خیز را تشکیل می‌دهند. بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، قوانین کار در عربستان از این افراد که عمدتا کارگران فاقد تخصص و خدمتکارهای خانگی هستند، حمایت چندانی نمی‌کند و به همین دلیل کارگران خارجی همواره در معرض استثمار و سوء استفاده کارفرمایان قرار دارند که از جمله این موارد می‌توان به تدابیر ایمنی ناکافی در محیط کار، ساعات کار اضافی که گاهی به ١٥ تا ٢٠ ساعت در روز می‌رسد، کار هفت روز در هفته، دستمزدی که ماه‌ها یا حتی سال‌ها نزد کارفرما باقی می‌ماند، محرومیت‌های غذایی و سوء استفادههای شدید روحی و فیزیکی و جنسی اشاره کرد. همچنین طبق گزارش یک روزنامه اماراتی، ده‌ها نفر از خدمتکاران خانگی آسیایی و آفریقایی مشغول به کار در عربستان که عمدتا از کشورهای اتیوپی، مالزی، سریلانکا و فیلیپین هستند، طی چند سال گذشته به خاطر بدرفتاری و عوامل دیگر دست به خودکشی زده‌اند.

آلمان و اسپانیا - تظاهرات بر علیه سیاست‌های اقتصادی دولت
هزاران نفر از مردم آلمان و اسپانیا روز یکشنبه ١٨ مه ‌(٢٨ اردیبهشت) با آمدن به خیابان‌ها و برپایی تظاهرات گسترده نسبت به سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا اعتراض کردند. به گزارش خبر گذاریها، برپایی تظاهرات اعتراض آمیز در آلمان و اسپانیا نسبت به سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا در شرایطی است که انتخابات پارلمانی اروپا قرار است اواخر ماه جاری میلادی برگزار شود. بر اساس این گزارش، تظاهرات ضد سیاست‌های اتحادیه اروپا در شهرهای برلین و هامبورگ آلمان برگزار شده است. راهپیمایی برلین منجر به درگیری بین معترضان و نیروهای پلیس شده و حداقل ٤ نفر از تظاهرات کنندگان بازداشت شدند. بیش از ١٠٠٠ نفر از مردم با تجمع در مرکز شهر برلین نگرانی و مخالفت خود را با سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا اعلام کردند. فعالان همچنین خواستار حقوق برابر برای مهاجران شدند. معترضان همچنین با پرتاب تخم مرغ‌های رنگی به سوی ساختمان "خانه اقتصاد آلمان" نسبت به اجرای سیاست‌های ریاضتی به شدت اعتراض کردند. در شهر هامبورگ نیز تظاهرات ضد اتحادیه اروپا به خشونت کشیده شد. پلیس آلمان سعی کرد با شلیک توپ آبپاش جمعیت تظاهرات کننده را متفرق کند. برخی از مردم در این درگیری‌ها زخمی شدند. تظاهرات مشابهی نیز در اسپانیا برگزار شد. اسپانیا چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو با بحران و رکود اقتصادی شدیدی روبرو شده است. این تظاهرات در خیابان‌های شهر مادرید برگزار شده است. دولت اسپانیا مجبور است برای دریافت کمک‌های مالی خارجی سیاست‌های ریاضت اقتصادی را اجرا کند که این مساله منجر به تشدید مشکلات اقتصادی شده و مخالفت مردم را در پی داشته است.

سوریه - آمار کشته شدگان از ١٦٠ هزار نفر فراتر رفت
گروه ناظر حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که تعداد کشته‌ها در جنگ داخلی سوریه بالغ بر ١٦٠ هزار نفر شده است، آماری که به نسبت ماه گذشته سیر صعودی سریعی داشته است.
این گروه که در بریتانیا مستقر است روز دوشنبه، ٢٩ اردیبهشت، آخرین آمار از تلفات در جنگ داخلی سوریه را منتشر کرد که نشان می‌دهد تعداد کشته‌ها در این جنگ از ماه مارس سال ٢٠١١ تاکنون، ١٦٢ هزار و ٤٠٢ نفر بوده است.گروه ناظر حقوق بشر در سوریه می‌گوید که این آمار شامل شهروندان غیرنظامی، شورشیان و اعضای ارتش سوریه است که از آغاز قیام گروه‌هایی از مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد کشته شده‌اند. این گروه تاکید دارد که امکان دارد رقم واقعی تلفات در جنگ داخلی سوریه بسیار بیشتر از این تعداد باشد. به گفته این گروه فعال در زمینه حقوق بشر، حدود یک سوم از کل کشته‌ها، ٥٣ هزار و ٩٨٧ نفر، شهروندان غیرنظامی هستند. همچنین در طول جنگ داخلی سوریه ٨ هزار و ٦٠٧ کودک و ٥ هزار و ٥٨٦ زن کشته شده‌اند.

نیوزیلند - اعلام اعتصاب کارکنان بیمارستان ها
کارکنان ٦ بیمارستان "کانتربری" اعلام کردند بمنظور فشار بر کارفرمایان برای دستیابی به ٥ درصد اضافه دستمزد دست به اعتصاب ٢٤ ساعته میزنند. این اعتصاب از ساعت ٦ صبح روز پنجشنبه ٢٢ مه‌تا ٦ صبح روز بعد ادامه خواهد یافت.

ایتالیا - تحصن بی‌سرپناهان مقابل مجلس
صدها بی خانمان و بی سرپناه ایتالیایی و مهاجر خارجی در اعتراض به وضع نابسامان اقتصادی و شرایط بد معیشتی و اجتماعی خود برابر مجلس این کشور تحصن کردند. تجمع کنندگان با سردادن شعارهای ضد دولتی، ادامه تدابیر سخت گیرانه اقتصادی را در ایتالیا غیر قابل قبول دانستند. یکی از تظاهرکنندگان می‌گوید: "دولت رنتسی فقط حامی بانکداران و نظام سرمایه داری است و توجهی به مشکلات اقشار ضعیف جامعه و افراد بی سرپناه ندارد. ما با تجمع در برابر مجلس خواستار احقاق حقوق شهروندی و حق مسکن هستیم. " شمار بی خانمان ها در ایتالیا به علت تداوم بحران اقتصادی و گسترش بی سابقه بیکاری به یک صد هزار نفر رسیده است. تصویر با صدا دارد.

برزیل - اعتصاب پر قدرت رانندگان اتوبوس
در حالی که تنها سه هفته به آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده است، اعتصاب رانندگان اتوبوس در برزیل وارد دومین روز خود شد و سیستم حمل و نقل در بزرگترین شهر این کشور همچنین با اختلال روبروست. رانندگان اتوبوس در سائو پائولو روز چهارشنبه٢١ مه (٣١ اردیبهشت) به اعتصاب خود ادامه دادند و بدین ترتیب نیمی از پایانه‌های اتوبوس در این شهر تعطیل شدند. رانندگان اتوبوس و جمع کنندگان کرایه روز سه شنبه بدون هیچ هشدار قبلی دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از رانندگان وسیله نقلیه خود را وسط خیابان رها کرده و در رفت و آمد اختلال ایجاد کردند.این اعتصاب ٢٣٠ هزار مسافر را با مشکل مواجه کرده است. هدف از این اعتصاب تحت فشار قرار دادن اتحادیه رانندگان اتوبوس برای موافقت با افزایش ١٩ درصدی حقوق آنهاست. اتحادیه با افزایش ١٠ درصدی حقوق موافقت کرده است. کشور برزیل اخیرا در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال و انتخابات در ماه اکتبر با یک سری اعتراضات و اعتصاب‌ها برای افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری روبرو شده است. مردم می‌گویند پول هنگفتی که هزینه این رویداد ورزشی می‌شود باید برای نظام درمانی، خدمات آموزش، حمل و نقل و مسکن برزیلی‌ها هزینه شود. تاکنون چندین مورد درگیری خشونت بار بین معترضان و نیروهای امنیتی در برزیل طی هفته‌های اخیر رخ داده است.