٣٠ اردیبهشت   ١٣٩٣ ٢٠ مه  ٢٠١٤

کارگر کمونيست٣١٢

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اعتراضات کارگری
در آخرین دقایق تنظیم برای انتشار "اخبار کارگری" از خبر « راهپیمایی اعتراضی کارکران کارخانه ذوب آهن کردستان در سنندج» مطلع شدیم. در شماره بعدی تفصیل این خبر را به اطلاع میرسانیم.

راهپیمایی اعتراضی کارکران کارخانه ذوب آهن کردستان در سنندج
امروز دوشنبه کارگران ذوب آهن در سنندج راهپیمایی کردند .کارگران معترض پلاکاردهایی با نوشته هایی همچون ١: ما خواهان بازگشت به کار میباشیم ٢: ما خواهان پرداخت حقوق معوقه میباشم ٣ : ما خواهان افزایش حقوق ماهیانه هستیم و... در مسیرهای اصلی شهر به طرف استانداری حرکت کردند و تجمع در مقابل استانداری در سنندج هم اکنون ادامه دارد. تظاهرات کارگران که با واکنش وبرخورد شدید نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی مواجه شد

پروین محمدی پس از چندین ساعت بازجویی آزاد شد
اتحادیه آزاد کارگران ایران؛ پروین محمدی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران برای افزایش مزد و عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که پس از احضار تلفنی امروز ساعت ١٠ صبح به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار گردیده بود بعد از چندین ساعت بازجویی ساعت ٧ بعد از ظهر آزاد گردید. بازجویان وزارت اطلاعات با غیر قانونی خواندن فعالیت های اتحادیه درصدد اعمال فشار بر ایشان بوده اند که پروین در دفاع از فعالیت های کارگران در اتحادیه، بر حق کارگران برای ایجاد تشکل های خود تاکید نموده اند و اشاره داشته اند که ما کارگران تنها برای دفاع از کار و زندگیمان تلاش میکنیم و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران طبق قوانین داخلی و مقاوله نامه های بین المللی حق انسانی ما کارگران میباشد. لازم به ذکر است که پروین محمدی در روز جهانی کارگر به همراه تعداد دیگری از کارگران در محل وزارت کار دستگیر شده و تا پایان همان شب تحت بازداشت و بازجویی قرار داشتند. این اعمال فشار و احضار و تهدید در حالی صورت میگیرد که هنوز جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه بعد از ١٩ روز بازداشت در بلاتکلیفی به سر میبرند. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن احضار پروین محمدی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی و سایر کارگران دربند می باشد. ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٣

خانم پروین محمدی فعال سرشناس کارگری مجددا" به وزارت اطلاعات احضار شد.
علیرغم اعتراضات گسترده کارگران ، فعالین واتحادیه ها و تشکل های مستقل کارگری در داخل و خارج کشور در اعتراض به موج تعقیب وپیگردها ودستگیریهای فعالین کارگری ، ازجمله نامه شارون بارو ، دبیرکل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به حسن روحانی رئیس جمهورمبنی بر پایان دادن به روند این پیگردها وآزادی کارگر زندانی . مقامات ایران بی اعتنا به این اعتراضات ومطالبه های برحق ، ودر راستای ادامه همان سیاست بگیر وببند فعالین کارگری ، امروز یکشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٣ ساعت ١٠ صبح خانم پروین محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزادکارگران ایران برای چندمین بار از طرف کمیته پیگیری وزارت اطلاعات جهت بازجوئی احضار گردید! واقعیت اینست که احضار مجدد خانم محمدی به جرم پافشاری ایشان نسبت به تصویب غیرقانونی دستمزد سال٩٣ و اعتراض به سطح معیشت بسیار نازل خانوارهای کارگری وهمچنین برگزاری مستقل مراسم ١١ اردیبهشت(روزجهانی کارگر) درمحل وزارت کار صورت میگیرد. لازم به ذکراست که از ساعت ١٠ صبح که ایشان به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات احضارشده وتحت بازجوئی قرار گرفته اند، تا این ساعت به خانه بازنگشته واز وضعیت وی اطلاعی در دست نیست. اتحادیه آزادکارگران ایران قویا" خواستار رهائی فوری وبی قید وشرط خانم پروین محمدی و پایان دادن به سیاست احضار ، تعقیب و پیگرد وفشار برکلیه فعالین وتشکلهای کارگری میباشد.


تجمع کارگران نی بر شوشتر برای دومین روز متوالی درتهران
٢٨اردیبهشت: برای دومین روز ٢٠٠ نفر ازکارگر فصلی نی بر (که در مزارع نیشکربه کار بریدن نیشکر اشتغال دارند) برای پیگیری مطالبات معوقه خود در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. جلسه‌ای که در خصوص رسیدگی به خواسته‌های کارگران در سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده بود بی‌نتیجه پایان یافت. در ادامه جلسه قرار بود راس ساعت ٨ صبح (یکشنبه٢٨اردیبهشت) جلسه دیگری در سازمان تامین اجتماعی برگزار شود که منتفی شده‌است و به همین دلیل کارگران نی‌بر بار دیگر در مقابل دو ساختمان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی تجمع اعتراضی را ادامه داده‌اند. هربار که این کارگران برای وصول خواسته‌های خود اجتماع کرده‌اند از سوی مسئولان و کارفرما به آن‌ها وعده‌هایی داده شده است که تمامی آن‌ها در عمل برآورده نشده است. در این تجمع اعتراضی کارگران اعلام کرده اند؛ با توجه به سوابق گذشته وعده مسئولان، اگر این بار نیز مطالبات ما عمای نشود، به تجمعات خود ادامه خواهیم داد.

گزارش اولین روز تجمع کارگران نی بر شوشتر
٢٧اردیبهشت: کارگران فصلی «مجتمع کشت صنعت کارون شوشتر» در واکنش به محقق نشدن مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی واقع در خیابان آزادی تهران تجمع کردند. در مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر ٢ هزار نفر بصورت فصلی به حرفه نی‌بری مشغول به کار هستند، که ازاین تعداد ٢٠٠ نفر برای پیگیری خواستهایشان شامل؛ پرداخت معوقات بیمه‌ای، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و طرح طبقه بندی مشاغل‌اند در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتصاب کارگران سنگ آهن مرکزی بافق
٢٨اردیبهشت: کارگران شرکت سنگ‌ آهن مرکزی بافق در اعتراض به عدم شفاف‌سازی و پاسخگویی مسئولین دست‌اندرکار در زمینه خصوصی‌سازی این شرکت دست از کار کشیدند. اعتراض کنندگان روند فعلی واگذاری ٧١ و نیم درصد این مجموعه معدنی برای رد دیون دولت و واگذاری و فروش باقیمانده ٢٨ و نیم درصد این مجموعه معدنی از طریق فرابورس بدون لحاظ کردن حق و حقوق کارگران، مردم و مجموعه شهرستان را نمی پذیرند. شرکت سنگ آهن مرکزی بدلیل اشتغال چند هزار نفر در این مجموعه معدنی و هزاران نفر خانواده‌های کارکنان از اهمیت ویژه‌ای نزد مردم شهرستان بافق برخوردار است. این شرکت یکی از بزرگترین تولید کننده‌های سنگ آهن کشور و یکی از صادر کننده‌های این محصول در ایران است.

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات روستایی برای پنجمین بار
٢٧اردیبهشت: نمایندگان کارگران مخابرات روستایی از استان‌های لرستان، ‌خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان در اعتراض به وضعیت قرارداد، بیمه و دستمزدشان در مقابل مرکز مخابرات ایران تجمع کردند. در این تجمع ٤٠٠ نفر شرکت کرده بودند ١٠ هزار نفر در مخابرات روستایی مشغول به کارند، تاکنون قانون مصوب مجلس فقط درخصوص ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ نفر از این کارگران اجرا شده است و کارگران امروز برای پنجمین بار در اعتراض به اجرای ناقص و سلیقه‌ای این مصوبه دست به تجمع اعتراضی زده اند. کارگران که در بخش‌های نگهداری مرکز، راه اندازی، سیم کشی و خرابی تلفن مشغول به کارند، بعضا با ١٥-٢٠ سال سابقه کار هنوز به صورت ساعتی و بدون حق بیمه کار می‌کنند.

تجمع کارکنان دفاتر خدمات فناوری اطلاعات روستایی اصفهان مقابل استانداری
٢٧اردیبهشت:٢٠ نفر از کارکنان دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) روستایی استان اصفهان خواستار برقراری حق بیمه و تغییر وضعیت قرارداد خود شدند. این تجمع اعتراضی همزمان با ˈروز جهانی مخابرات و ارتباطاتˈ، با حضور در مقابل درب ورودی استانداری اصفهان برگزار شد. کارکنان معترض با دردست داشتن بنرهایی، خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از جمله استمرار حق بیمه و تغییر وضعیت قرارداد خود شدند. در سالهای گذشته بویژه در سال ١٣٨٩ نیز کارگزاران دفاتر خدمات فناوری اطلاعات روستایی از چند استان از جمله اصفهان با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان اجرای مصوبه سال ٨٦ مجلس در باره قراردادی شدن و پوشش بیمه ای خود شدند.
بر اساس این مصوبه در سال ١٣٨٦، شرکت مخابرات ایران موظف شده است تمام کارگزاران دفاتر روستایی را با انعقاد قرارداد کارگری، تحت پوشش بیمه قرار دهد. بیش از ٤٠٠ دفتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان فعال است.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت مخابرات راه دور شیراز
کارگران شرکت مخابرات راه دور شیراز از ساعت ٨ و ٣٠دقیقه صبح روز یکشنبه ١٤اردیبهشت در مقابل اداره صنایع و معادن واقع در بلوار چهل مقام شیراز تجمع کرده و به پرداخت نشدن ٥٥ماه حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. کارگران خشمگین شعار می دادند: وزارت صنایع، این آخرین اخطار است. مرگ بر قائمیان مرگ بر قائمیان. کارگران پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود: حق و حقوق کارگر پرداخت باید گردد. گارد ضد شورش در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی وارد صحنه شد ، ولی کارگران مقاومت کرده و به اعتراض خود ادامه دادند.

اعتراض كارگران شات دان (اؤورهال) شركت فنی مهندسی پتروشیمی فارس
اتحادیه آزاد کارگران ایران : اعتراض كارگران شات دان (اؤورهال) شركت فنی مهندسی پتروشیمی فارس نسبت به اخراج دو نفر از همكارانشان طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز كارگران شات دان (اورهال) شركت فنی مهندسی پتروشیمی واقع در عسلویه متوجه شدند دو نفر از همكارانشان از سوی مدیریت اخراج شده اند . كارگران بعد از مواجهه با این عمل مدیریت شرکت شات دان (اورهال) به یاری دوستانشان شتافتند و به نشانه اعتراض دست از كار كشیدند و جلوی دفتر مدیریت تجمع كردند . مدیریت در حالی كه از اقدام كارگران غافلگیر شده بود بلافاصله با بازگشت به کار این دو کارگر موافقت کرد كارگران شات دان (اؤور هال) كارگران روز مزدی هستند كه برای سرویس سالانه تاسیسات گازی و پالایشگاهی برای مدتی محدود از سوی یك شركت پیمانكاراستخدام میشوند و تعیین دستمزد بر اساس صلاحیت فنی كارگران توافقی است در این یك ماهی كه كارگران مشغول به كار بودند همواره نسبت به مزد تعلق گرفته معترض بودند و همچنین خواستار دریافت خسارت از بابت ده تا پانزده روزی بودند كه از طرف شركت در بلاتكلیفی به سر میبردند و در حالی كه در عسلویه بودند مبالغ قابل توجهی از جیب خود هزینه كرده بودند و در برابر این اعمال بی نظمانه شركت مدام دست به اعتراض و تجمع میزدند تا دیروز موفق شدند بعضی از خواسته هایشان را تحقق ببخشند . در این میان مدیریت برای زهر چشم گرفتن از كارگران اقدام به اخراج دو نفر كه در تجمعات اخیر به عنوان سخنگوی کارگران بودند،گرفت ولی با تجمع و اعتراض امروز كارگران ، این دو نفر به سر کار خود بازگشتند اتحادیه آزاد کارگران ایران-٢٥/٢/١٣٩٣

اعتصاب غذای کارگران کارخانه سیمان دشتستان وارد هشتمین روز شد
٢٢ اردیبهشت: اعتصاب غذای کارگران کارخانه سیمان دشتستان که از ١٥ اردیبهشت ماه آغاز شده است وارد هشتمین روز خود شد. از ٨ روز گذشته ٤٠٠ کارگر کارخانه سیمان دشتستان در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به درخواستشان از غذا خوردن در کارخانه خوداری می‌کنند. کارگران این واحد صنعتی در عین حال که خواستار پیگیری مطالبات خود هستند. در محل اداره کار ورفاه اجتماعی منطقه برای پیگیری مطالبات کارگران جلسه‌ای تشکیل شد که در آن نماینده کارگران و نماینده کارفرما نیز حضور داشتند. مهم‌ترین خواسته کارگران این کارخانه موضوع تغییر عنوان شغلی در قراردادهای کار است که باعث محرومیت کارگران از مزایای مورد توافق شده است. همچنین؛ کاهش اضافه کاری، حق شیفت وتغییر زمان شیفت کاری از دیگر مطالبات کارگران این واحد صنعتی است.

اعتراض رانندگان تاکسی خط حسن آباد سنندج
بنا به گزارش رسیده صبح امروز ٢٧/٠٢/٩٣ رانندگان تاکسی در مسیر حسن اباد به میدان ازادی شهر سننج نسبت به افزایش ناچیز کرایه تاکسی در این مسیر از ساعت ٩صبح به مدت دو ساعت در ایستگاه دوم حسن اباد دست به تجمع اعتراضی زدند وخواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند .
در پی این تجمع نیروهای لباس شخصی وانتظامی ومسئولین تاکسیرانی در محل حاضر شدند ویکی از مسئولین تاکسیرانی با تهدید اینکه این تجمع برای انها گران تمام خواهد شد ومدارک شما را ضبط خواهیم کرد شروع به یاداشت پلاک تاکسیها کردند اما رانندگان با بی توجهی به این تهدیدها اعلام کردند که با این مقدار ناچیزی که به حق ما اضافه شده وبا توجه به این وضعیت مخارج زندگی، به هیچ وجه نمی تواند جوابگوی نیازهای روزانه ما باشد ودر ادامه یکی از رانندگان، رو به مسئولین تاکسیرانی گفت اگر قرار است که ما با این مبلغ ناچیز کرایه کار کنیم پس تعاون تاکسیرانی موظف است سوبسید سوخت ما را پرداخت وحق بیمه ما را کاهش وبه ما لاستیک وقطعات به نرخ دولتی ارائه دهد که در ادامه با اوردن گارد ویژه به محل ،رانندگان را مجبور به ترک محل کردند . کمیته هماهنگی از خواست برحق رانندگان تاکسی مبنی بر اینکه تعاون تاکسیرانی باید امکانات لازم را در اختیار رانندگان قرار دهد تا از میزان فشار بر توده های مردم در نتیجه افزایش کرایه تاکسی کاهش یابد ،حمایت کرده و تنها راه رسیدن به خواست های بر حق رانندگان را در اتحاد وهمبستگی آنان می داند.

کارگران

شكستگی گردن ابراهیم مددی به دلیل ضرب و شتم نیروی انتظامی
ابراهیم مددی، بخاطر ضرب و شتم شدید از طرف نیروهای سركوبگر انتظامی كه در تجمع روز كارگر بر وی وارد شده ... از ناحیه گردن دچار شکستگی شده است. ابراهیم مددی عضو هئیت رئیسه سندیكای اتوبوس رانی تهران و زندانی سابق سیاسی است كه به جرم توزیع گل و شیرینی در بین كارگران در روز جهانی كارگر ضرب و شتم شدید قرار گرفت و چند ساعت را در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد.
شاپور احسانی راد : اول ماه مه، رو ز جهانی کارگر، روز اعتراض به دستمزدها همچنان ادامه دارد
امسال کارگران ایران درحالی به استقبال برگزاری اول ماه مه میرفتند که از آواخر سال ٩٢ دیگر از آنهمه هیاهوی تبلیغاتی تدبیر، امید و اصلاح، آنهمه وعده های توخالی مهاربیکاری، تورم و گرانی خبری نبود خیلی زودتر از آنچه پیش بینی می شد واقعیت های اقتصادی اجتماعی خود را در سپهر سیاسی کشور نشان داد وعده های روحانی یکی پس از دیگری توخالی از آب در آمد حقوق شهروندی درابعاد فاجعه آمیز تری نسبت به گذشته زیر پا له شد، روزنامه ها بسته شد اعتراضات واعتصابات کارگری با شدت بیشتری نسبت به گذشته سرکوب شدند. موج بیکاری، گرانی و تورم به صورت حیرت انگیزی سیر صعودی یافت افشای پی درپی دزدی ها، چپا ولها و اختلاس های چند هزار میلیاردی ابعاد خشم و انزجار کارگران و زحمتکشان را از وضع موجود دوصد چندان کرد وبا تصویب ٦٠٩ هزار تومان دستمزد ماهیانه، کارگران را عملا به صحنه جدال احتماعی کشاند تا کارگران در روز جهانی کارگر پرچم جنبش دستمزدها را با تمام قدرت بالا ببرند و به پشتوانه طومار ٤٠ هزار نفری پا به به میدان بگذارند کارگران نامه نوشتند تجمع کردند فریاد خود را بر سر معاون وزیر کار بلند کردند و اتمام حجت کردند که اگر دستمزدشان به اندازه تورم واقعی افزایش نیابد در روز جهانی کارگر در محل وزارت کار فریاد اعتراض خود را به گوش جامعه خواهند رساند و به قول خود وفادارماندند و در راس ساعت ١٠ در محل وزارت کارحاضر شدند قراین بدست آمده نشان داد آنها تمام توان خود را بکار بردند تا پای کارگران به آنجا نرسد و مانع تجمع شوند وحتی کسی را نگیرند اما مقاومتی از طرف کارگران در محل مذکور شکل گرفت که آنها را به شدت شوکه کرد پلاکارد گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر و اجرای کامل ماده ٤١ قانون کار در جلوی درب وزارت کار برافراشته شد و آنها پس ازچند دقیقه هاج و واج ماندن به این صحنه، یورش خود را شروع کردند هر زن و مردی را، سه وچهار نیروی لباس شخصی با خشونت از محل دور کردند و طی کشمکشی با کارگران ٨ نفر را بازداشت کردند هم زمان با این مقاومت جانانه کارگران در برابر هزاران نیروی سرکوب، درآن سوی شهرحسن روحانی در نمایش تشکلهای دست ساز دولتی، حق کارگران را برای تشکل آزاد و بدون دخالت دولت را با صدای بلند اعلام کرد و برسمیت شناخت فریاد شادی کارگران در آنجا نشان داد آنها نیز قلب شان در کنار کارگران درمحل وزارت کار می تپد و تشکل آزاد و مستقل ازدولت را نماینده واقعی خود میدانند. اول ماه مه ٩٣ به ما کارگران نشان داد درحاکمیت سرمایه داری در ایران هیچ دولتی نمی تواند دمکراتیک باشد دولت روحانی تجمع کارگران را حتی برای دو ساعت در محل وزارت کار آنهم در روز جهانی کارگر نتوانست تحمل کند چگونه می تواند به حقوق انسانها پایبند باشد. اول ماه مه ٩٣ به ما کارگران نشان داد در مقابل تعرض به معیشت ومنزلتمان باید ایستاد و نه تنها ایستاد بلکه تهاجم را باید با تهاجم پاسخ داد واین تنها راه دفاعی ما کارگران است اگر ما جسارت کردیم که ساعت ١٠ روزجهانی کارگر را در محل وزارت کار جشن میگیریم اگر آنها با دستگیرشدگان با احترام برخورد کردند اگر مجبور شدند خیلی زود آنها را آزاد کنند اصلا تصادفی نبود بلکه عقب نشینی آنها وشهامت ما حاصل اخراج شدن، زندانی شدن، شکنجه شدن و جان باختن هزاران کارگر چون ستاربهشتی و دیگر زنان و مردانی که هرگز حاضر نشدند پلیدی های جامعه سرمایه داری را بپذیرند حاصل اعتراضات، اعتصابات و تجمعات مداوم کارگری و مطالبات عمیق و انباشته شده آنها و حاصل رویکرد و اتخاذ سبک کاری است که آن نیز محصول خون دل خوردن بیش از ٩٠ سال تجربه ها و مبارزات جنبش کارگری است که امروز کارگر به خودش جرات میدهد به خیابان بیاید و در هنگام بازجویی با تمام توان از ستار بهشتی، از حرکت اول ماه مه و اعتراض به مزد خفت بار٦٠٩ هزارتومانی ، دفاع نماید اول ماه مه ٩٣ به ما کارگران نشان داد که تضاد کارگر و سرمایه دار ساخته و پرداخته ذهن بشریا علوم سیاسی نیست بلکه محصول نفرت انگیز جامعه طبقاتی است که استثمار وبردگی انسان، پایه وجودی آن جامعه است ازاین رو تا زمانی که این تضاد هست روز جهانی کارگر پایان نپذیرفته است تا زمانی که مطالبه جدی و به حق کارگران، اجرای کامل و بی چون و چرای ماده ٤١ قانون کار و به تبع آن افزایش دستمزدها تحقق نیابد برای طبقه کارگر ایران در سال پیش رو هر روزش روز جهانی کارگر است به گمان حکومت و نیروهای سرکوبش، اطلاعات و پلیس با ببگیر و ببند رهبران عملی کارگران و لشکر کشی آشکار آنها برای ممانعت از برگزاری روز جهانی کارگر، این روز را از سر گذراندند اما به واقع اراده طبقه کارگر ایران برای اعتراض مصمم و پیگر افزایش مزد به اندازه تورم واقعی دارای چنان پتانسیلی از خشم و انزجار است که با هیچ وسیله ای قابل خاموش شدن نیست بی تردید امسال موج اعتراضات و تجمعات کارگری برای کلیه مطالبات و خو است اصلی افزایش مزدها در محل وزارت کار و مجلس و...ابعاد تازه ایی خواهد یافت و به موازات آن کارگران درسال پیش رو دیگر حقوق های معوقه، اخراج و بیکاری و...را تحمل نخواهند کرد و با اعتراض و اعتصاب و تجمع در محل کار خود به رویارویی با کارفرمایان و سرمایه دارانی خواهند رفت که هر روزه اخبار دزدی و غارت میلیاردی آنها علنی و افشا می شود اول ماه مه روزجهانی کارگر٩٣ برای جنبش کارگری ایران یک گام اساسی، مطمئن و بی بازگشت رو به جلو بود این خشت ساخته شد و دیگر از بین رفتنی نیست. شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و عضو هیات مدیره اتحادیه آزا کارگران ایران
.

فاجعه حمله به افغانها!
طی روزهای اخیر در روستای نظام آباد قزوین عده ای به تحریک رئیس شورای محل و به گمان اینکه باردار شدن یک دختر نوجوان و عقب افتاده ناشی از رابطه افغان های ساکن آن محل با این دختر می باشد،(احتمالی که دربررسی های بعدی رد شده است) با تعصبی کور و جهالتی بی مانند با چوب و چماق به خانواده های افغان ساکن نظام آباد حمله کرده ،خانه های آنها را به آتش کشیده ، زنان و کودکان بی گناه را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار دادند. این فاجعه در روزهای بعد در گراش فارس، بجنورد،مازندران و بعضی از روستاهای اطراف کرج به اشکال مختلف تکرار شد. بعضی گزارشات حاکی از اینست که طی این حملات افرادی نیز به قتل رسیده اند. قابل توجه اینکه پیشتر بعضی از مسئولین در مازندران با ربودن گوی سبقت از هیتلر و فاشیستهای نژاد پرست اعلام کرده بودند به جهت اینکه حضور افغانیها موجب بد منظره شدن شهرها ی این استان می شود باید آنها را از این شهرها اخراج کرد! کارگران افغان به عنوان بخشی از طبقه کارگر ،سربار کسی نیستند و برخلاف استثمارگران و انگلهای مفت خور از ِقبل کار و زحمت خود زندگی می کنند . آنها در سالهای گذشته در سخت ترین و نا ایمن ترین شرایط کاری با کمترین دستمزد بدون هیچگونه حمایت ونظارت قانونی به کار گرفته شده اند و چه بسا کارفرمایانی که همین دستمزد ناچیز را نیز پرداخت نکرده اند و به عبارت دیگر به سرقت برده اند .فرزندان این کارگران غالبا از تحصیل محروم وخود وخانواده هایشان از ابتدایی ترین حقوق انسانی برخوردار نبوده اند. ماهمه روزه شاهد قتل ، تجاوز ،خرید و فروش مواد مخدر و انواع و اقسام ناهنجاری های اجتماعی هستیم. ناهنجاری هایی که برخاسته از نظام نابرابر و استثمارگر سرمایه بوده و قربانیان آن نیز بیش از همه کارگران و فرزندان آنها می باشند. کسانی که با خاک پاشیدن به چشم مردم می خواهند عوامل اصلی این نابسامانی ها و سیه روزی و بی خانمانی انسانها راکه همانا سرمایه و پیامدهای ناگوارو ضد انسانی آن است، از چشم پنهان کنند وبا گمراه کردن مردم گریبان خود را از پاسخگویی در قبال این همه مشکلات اجتماعی رها کنند باید بدانند که کارگران و مردم آگاه فریب چنین ترفند هایی را نخواهند خورد. کارگران!مردم شریف و آزاده! در شهر، محل و روستای خود با دلجویی وحمایتهای مادی و معنوی از این عزیزان زحمتکش و شریف در مقابل اینهمه ظلم و ستم، نشان دهیم که کارگران و زحمتکشان به دور از هرنوع تنگ نظری و تعصب در همه جای دنیا دارای منافع مشترک می باشند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از همه کارگران ،تشکلها وفعالین کارگری و همه انسان های آزادیخواه و عدالت طلب جامعه می خواهد که صدای اعتراض خود را علیه این تهاجم کور و غیر انسانی بلند کرده نگذارند چنین فجایعی تکرار شوند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٣

اخراج نماینده های کارگران و ضرورت حمایت از آنها
یكشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٣: با رشد و گسترش مبارزات کارگری و اعتراض به شرایط فلاکت باری که سرمایه داری حاکم به آنها تحمیل می کند، اخراج نماینده گان کارگران نیز افزایش پیدا کرده و به یک رویه ی معمول تبدیل شده است. یکی از روش های سرمایه داران برای مقابله با اعتراض های کارگری، اخراج کارگرانی است که با آگاهی و جسارت بیشتر از طرف همکاران خود به نماینده گی انتخاب می شوند تا پی گیر خواست ها و مطالبات کارگران در ابعاد و عرصه های مختلف باشند. تازه ترین موردی که در روزهای گذشته در سایت های خبری انتشار یافت، اخراج نماینده کارگران "ایران شرق" با ١٥ سال سابقه کار بود. بر اساس این خبر، اگر چه حدود ٦٠٠ نفر از کارگران این کارخانه با امضای طوماری خواستار بازگشت به کار او شده اند، اما کارفرمای ایران شرق می گوید وجود او موجب اخلال در کار سایر کارگران شده بود! در خبر دیگری که اواخر فروردین منتشر شد، نماینده کارگران ِ "کشتارگاه سیمرغ" نیشابور پس از ٧ سال سابقه کار در بهمن ماه گذشته اخراج شده است. این کارگر دلیل اخراج اش را پی گیری مطالبات کارگران عنوان کرده و گفته است که در این واحد تولیدی، کارگران نه تنها دستمزد مصوب شورای عالی کار را دریافت نمی‌کنند، بلکه حق بیمه آن‌ها نیز به طور کامل به سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود . هم چنین این کارگر اخراجی اعلام کرده که علی رغم ساعت کاری بیشتر برای کارگران این کشتارگاه، آنها از دریافت مزایایی چون اضافه کاری، حق عائله‌مندی و حق مسکن محروم هستند . و این در شرایطی است که اخبار اخراج و زندانی کردن نماینده گان معترض پلی اکریل اصفهان و معدن چادرملو در اردکان استان یزد و یا اخراج نماینده کارگران کشت و صنعت شوشتر و ذوب آهن اردبیل در سال گذشته هنوز از یادها نرفته است. البته این خبرها تنها گوشه ای از تعرض صاحبان سرمایه و حاکمیت آنها به نماینده های کارگران است و جنبش کارگری در دهه اخیر بارها شاهد اخراج و بازداشت نماینده های تشکل های مستقلی مانند سندیکای واحد تهران و یا سنیکای هفت تپه بوده است. نکته مهمی که باید در پس این اخراج ها و بگیر و ببندها بر روی آن انگشت گذاشت و به آن توجه نمود این است که کارگران همواره و به خصوص در مواقع اعتصاب و اعتراض، می بایست از نماینده های خود حمایت کنند. تجربه ی پشتیبانی و دفاع قاطعانه کارگران معدن چادرملو، از نماینده های اخراجی و بازداشت شده این معدن، در حقیقت یکی از دستاوردهای قابل ذکر و با ارزش جنبش کارگری در سال گذشته می باشد. کارگران مراکز مختلف کار و تولید می بایست این اقدام حمایتی کارگران این معدن، از نماینده ی خود را به حد کافی برجسته نموده و آن را الگوی مناسبی برای مقابله با قدرقدرتی صاحبان سرمایه در اخراج نماینده های کارگری قرار دهند. سرمایه داران در واقع با حمایت دستگاه های امنیتی و قضائی و نهادهای اداری دولتی، اقدام به اخراج یا بازداشت نماینده ها می کنند. کارگران نیز باید متحد و یکپارچه علیه اخراج همکاران و نماینده های منتخب خود، قدعلم کنند. اگر داشتن تشکل و انتخاب نماینده گان واقعی در محیط کار برای دستیابی به مطالبات جاری، لازم و حیاتی می باشد؛ همراهی و دفاع همه جانبه کارگران از نماینده های مورد اعتماد خود نیز رمز موفقیت آنها برای دستیابی به مطالبات شان است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

ناامنی محیط کار

کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ساختمانی ١٤ طبقه جان باخت
٢٤ اردیبهشت: کارگری ٤٠ ساله در حین انتقال ایزوگام به پشت بام ساختمان از طبقه ١٢ بر اثر سقوط از طبقه دوازدهم ساختمانی ١٤ طبقه در در پروژه ساختمانی بهمن واقع در بلوار آموزگار شهر مشهد کشته شد.

جان باختن کارگر١٨ساله درپی ریزش دیوار
٢٧اردیبهشت: ریزش ناگهانی دیوار ساختمان در حال ساخت، گرفتار شدن دو کارگر افغانی را زیر خروارها سنگ و آجر در کامرانیه، خیابان طاووس در پی داشت.

جان باختن کارگر ایرانی در اقلیم کُردستان عراق گرفت
٢٨اردیبهشت: دو کارگرایرانی که جهت کار و امرار معاش به اقلیم کُردستان عراق سفر کرده بود به دلیل حادثه جان خود را از دست دادند. ناصح خضری ٥٠ ساله، متاهل و اهل شهر سنندج، روز شنبه بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه هنگام کار در اقلیم کُردستان دچار سکته قلبی شده و جان سپرد. آمبولانس اداره پزشکی قانونی شهر سلیمانیه بدون دریافت هیچ هزینه‌ای، جنازه‌ را تا مرز ایران منتقل می‌کند، اما آمبولانس بهداشت و درمان استان کُردستان در ایران برای انتقال این جسد مبلغ یک میلیون و ٦٠٠ هزار تومان را از خانواده آنها طلب کرده است.

مرگ یک کارگر در گل گهر سیرجان
به گزارش رسیده عصر روز دوشنبه ٢٢ اردیبهشت الیاس حاتمی کارگر ١٨ ساله شاغل در گل گهر سیرجان پس از اتمام کار بر روی مخزن شیب دار از ارتفاع ١٢ متری سقوط کرده و متاسفانه جانش را از دست داد. نامبرده کارگر شرکت پیمانکاری مگا آریا حدید یکی از پیمانکاران شرکت پیمانکاری زاگرس بود. کارفرمای اصلی این پروژه شرکت توسعه صنایع فولاد ایران می باشد. پیمانکاران مربوطه برای نپرداختن حق و حقوق به خانواده نامبرده این حادثه را ناشی از عدم رعایت مقررات ایمنی توسط این کارگر اعلام کرده؛ اما همکاران الیاس حاتمی با تنظیم صورتجلسه ای گواهی داده اند که ساعت کار به پایان رسیده بود و وی برای ترک محل کمربند ایمنی را باز کرده بود. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن ابراز تاسف از مرگ الیاس حاتمی و همدردی با خانواده وی، سودخواهی کارفرمایان را دلیل این گونه حوادث ناگوار در محیط های کاری دانسته و خواهان رعایت استانداردهای ایمنی در محیط های کار برای جلوگیری از این گونه حوادث می باشد. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ٢٥ اردیبهشت ١٣٩٢

سریال ادامه دار سقوط جرثقیل ٤نفر کشته شدند
سقوط جرثقیل در چند روز اخیر در تهران به سریالی تکراری تبدیل شده است به طوری که بامداد دیروز (سه شنبه) نیز واژگونی یک جرثقیل تاورکرین روی یک واحد مسکونی پنج طبقه در خیابان «دیباجی جنوبی» تهران، چهار کشته و مجروح برجا گذاشت.این بار سهل انگاری پیمانکاران منجر به حادثه تلخ دیگری شد و دو کارگر نصاب جرثقیل تاورکرین به دلیل واژگونی آن کشته و دو تن دیگر مجروح شدند.در این حادثه که در ساعت ٦ و ٢٠ دقیقه صبح دیروز در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه سه تهران رخ داد، سهل‌انگاری پیمانکارانی که در حال نصب جرثقیل برای ساخت یک آپارتمان مسکونی بودند، سبب شد تا جرثقیل همراه با دو کارگر نصاب به داخل زمین گودبرداری شده و همچنین پشت بام یک ساختمان مسکونی پنج طبقه سقوط کند.در این حادثه دو کارگر نصاب در دم جان باختند و دو تن دیگر مجروح شدند. مجروحان به طور سرپایی توسط اورژانس در محل حادثه مداوا شدند.بعد از این حادثه نیروهای آتش‌نشانی، اورژانس و کلانتری قلهک در محل حادثه حضور یافتند.در نتیجه سقوط جرثقیل تاورکرین روی ساختمان پنج طبقه مجاور، دیوار و پشت بام ساختمان تخریب شده و خسارت مالی زیادی به بار آورده است.یکی از ساکنان محل که خود را مهندس شهرسازی معرفی کرد در گفت وگو با ایرنا در محل حادثه اظهار داشت: پیمانکار ساختمان در حال نصب جرثقیل متحرک (تاورکرین) بود که به دلیل شرایط نصب غیراستاندارد، جرثقیلی که در حال نصب تاورکرین بود تعادل خود را از دست داد و منجر به بروز این حادثه شد. صباحی مهر در این رابطه توضیح داد: طبق آیین نامه شهرسازی، باید مجوز احداث ساختمان فقط به ٦٢ درصد زمین داده شود اما شهرداری منطقه تخلف کرده و برای ١٠٠ درصد زمین مجوز ساخت صادر شده است. این مساله سبب شد تا به دلیل نبود جای مناسب برای نصب تاورکرین، جرثقیل از فاصله دور از داخل کوچه اقدام به نصب تاورکرین کند که منجر به بروز این حادثه شد.وی افزود: در حالی زمین برای احداث گودبرداری شده که دیوار حایل برای محافظت از واحدهای مسکونی مجاور آن نیز اجرا نشده و تخلف دیگری صورت گرفته است.وی این پرسش رامطرح کرد که شهرداری منطقه سه تهران بر چه اساسی خلاف آیین نامه شهرسازی، مجوز ساخت واحد مسکونی برای ١٠٠ درصد زمین را صادر کرده است؟ سریال ادامه دار سقوط جرثقیل. در چند ماه اخیر بارها اتفاقات مشابهی رخ داده که با خسارت‌های جانی و مالی زیادی نیز همراه بوده است. از ماجرای معروف سقوط جرثقیل در بزرگراه صدر گرفته تا دو هفته پیش که یک جرثقیل ٢٥ تنی در منطقه ١٤ سقوط کرد و چند روز پیش نیز جرثقیل ١٠٠ تنی به حالت نیمه واژگون درآمد. ٢٢ فروردین امسال نیز اهالی خیابان نبرد منطقه ١٤ تهران شاهد واژگونی یک جرثقیل ٢٥ تنی بودند. این جرثقیل مشغول کار در یک کارگاه ساختمانی کوچک مسکونی بود که دچار این حادثه شد. به گفته کارشناسان، جانمایی اشتباه در نصب جرثقیل ٢٥ تنی روی یک ساختمان، منجر به سقوط آن روی ساختمان مجاور شد که در نتیجه، تخریب بخشی از ساختمان دو طبقه را به همراه داشت. فروردین ماه سال گذشته نیز بر اثر سقوط جرثقیل در ورزشگان نقش جهان، دو کارگر کشته شدند.وقوع چنین حوادثی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دلایل این سقوط‌ها نیاز به بررسی کارشناسانه ندارد تا از روند ادامه دار آنها جلوگیری شود. سهل انگاری و خطای انسانی پیمانکاران در این زمینه نقش دارد یا استاندار نبودن تجهیزات و یا نداشتن گواهینامه‌های مهارت برای فعالان این بخش؟

اخراج و بیکارسازی

خطر بیکارسازی کارگران معدن ذغال سنگ البرز غربی (سنگرود)
٣٧٠ کارگر معدن البرز غربی واقع در بخش فاراب عمارلو از توابع رودبار زیتون در استان گیلان در استانه بیکاری قرار گرفته اند. در دو منطقه «فاراب» و«خورگام» بالغ بر ٣ هزارو ٥٠٠ کارگر در این معدن کار می‌کرده‌اند که این میزان در سال ٩٠ به حدود ٦٠٠ نفر کاهش یافت وبعد آن نیز تا به امروز رقم کارگران شاغل در این معدن به ٣٧٠ نفر تنزل یافته است.

اوضاع نابسامان در مراکز تولیدی استان قزوین
٥٠٠ کارگر فرنخ، مه نخ و نازنخ بازنشسته می‌شوند. و در استان قزوین ٧٨ واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار دارند. با تعطیلی این واحدهای تولیدی ٩ هزار نفر در آستانه بیکاری قرار می‌گیرند.

١٥٠ کارگر کارخانه آرد سفید جهرم بیکار شدند
فرماندار ویژه جهرم از تعطیلی کارخانه آرد سفید جهرم خبر داد و گفت: شركت آرد سفید جهرم بیش از یكسال است كه تعطیل شده و دهها نفر كارگر از كار بیكار و مشكلات متعددی از حیث تأمین آرد گندم مورد نیاز شهرستان جهرم ایجاد شده است.

اخراج کارکنان مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب
٢٨اردیبهشت: از اوایل فروردین‌ماه سال ١٣٩٢ بیش از سی کارگر و کارشناس بخش‌های مرمت، پژوهش و راهنمای مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب از کاربیکار شدند و تاکنون در بلاتکلیفی بسر می‌برند. اخراج کارگران در شرایطی اتجام شده که بسیاری از آنها ١٥ سال سابقه کار و در آستانه‌ی بازنشستگی هستند.

دستمزدهای پرداخت نشده

کارگران کارخانه پی.وی.سی سمنان ٦ماه حقوق معوقه طلب کارند
٢٨اردیبهشت: تعویق ٦ ماه حقوق بیش از ٨٥ کارگر صنایع پی وی سی ایران(سمنان) . کارگران این واحد هر ماهه حقوق دریافت می‌کنند ولی دریافتی‌های آنان مربوط به معوقات حقوقی سالهای گذشته است. حقوقی که کارگران ماه گذشته دریافت کرده‌اند مربوط به آبان ماه سال ٩٢ است. علاوه بر ٨٥ کارگر شاغل در کارخانه پی وی سی، حقوق سایر کارکنان این مجموعه که بیش از ٤٠ نفر می‌رسد همانند کارگران به تاخیر افتاده است.

گزارش

٢٠ میلیون بیسواد مطلق و کم سواد در ایران
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی: ٢٠ میلیون نفر بیسواد مطلق و کم سواد که سطح سواد آنها تا دوره ابتدایی است، در کشور داریم، کودکان کار، کودکان معلول و بد سرپرست و بی سرپرست بیشتر از چرخه تحصیل باز می‌مانند.

٢٥درصد جمعیت ایران؛ نگران اجاره خانه
اقتصادآنلاین: ٥ میلیون و ٣٠٠ هزار مستاجر در کشور وجود دارند که از این تعداد، ٥/٢ میلیون مستاجر کم ‌درآمد هستند. طبق آمارهای رسمی نرخ اجاره‌ بها در مقایسه با گذشته حدود ٥ درصد افزایش یافته است. دلیل اصلی افزایش قیمت اجاره بها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. چرا که مالکان با توجه به افزایش هزینه‌ها مقداری نرخ اجاره ‌بها را افزایش داده‌اند و ‌بهای مسکن در پایتخت نسبت به گذشته نیز بین ٥ تا ١٠ درصد افزیش یافته است.

فرهاد رضایی از ایران: گزارش از رادیوگرافی در عسلویه و تاثیرات سرطانزای آن روی کارگران!
رادیوگرافی عملیاتی هست که جهت تست جوش لوله های پالایشگاه گاز انجام میشه و چون جوشکاری لوله ها با الکترود دستی و ابزار غیر استاندارد انجام میشه اجبارا جهت تست، از دستگاههای رادیوگرافی قویتر با شعاع پرتوهای رادیواکتیو بالا استفاده میشه! هر فردی که در محدوده عملیات رادیو گرافی قرارمیگیره باید کمتر از ٢٥ میکروسیورت اشعه به بدنش اصابت کنه و اگر از این دوز (٢٥ میکرو سیورت) بالاتر بره در خطر انواع سرطانها و عقیم شدن قرار میگیره! جهت سنجش این دوز میبایست دستگاهی در اختیار اکیپ رادیوگرافی و کارگران اون محدوده قرار بگیره به نام "دوزیمتر و گایگر" که متاسفانه بدلیل گرانقیمت بودن و با توجیه تحریمها این دستگاه تهیه نمیشود. دستگاههای موجود هم خیلی قدیمی و از رده خارج هستند و همین دستگاهها هم خیلی محدود بدست اکیپ های رادیوگرافی میرسه (حتی یک کارگر هم "دوزیمتر و گایگر" بهش داده نمیشه). واچمن هایی که واسه کنترل محدوده های خطر پرتوگیری تعیین میشن هم معمولا بصورت کارگران روزمزد استخدام میشن و هیچگونه کلاس توجیهی هم براشون برگزار نمیشه؛ عملیات رادیوگرافی توی پالایشگاه درحال ساخت ٢٢-٢٣-٢٤ هرشب انجام میشه و هرشب حدودا ٤٠-٣٠ واچمن (کارگر روزمزد) در معرض شدید اشعه های رادیواکتیو قرار میگیرند بدون اینکه خودشون متوجه این قضیه باشن! متاسفانه در محدوده های تحت عملیات رادیوگرافی ورود و خروج کارگران و پرسنل شیفت شب کنترل نمیشه و پرسنل HSE کارفرما فقط به بستن جاده های ماشین رو، اونم بصورت پراکنده و بدون محاسبه اقدام میکنن اما بقیه محدوده ها جهت تردد کنترل نمیشه و تمامی افرادی که توی شیفت شب مشغول کار هستند در معرض اصابت اشعه هستند. گذشته از این فقط کارگرای شیفت شب نیستند که از عملیات رادیوگرافی دچار آسیب میشن بلکه مخازن آبی که توی سطح پالایشگاه بصورت صحرایی کار گذاشته شده هم بدلیل برخورد اشعه؛ آب موجود توی این مخازن یونیزه میشه و کارگرای شیفت روز ازش استفاده میکنن که این آب عامل اصلی سرطان هست! اردیبهشت ١٣٩٣ این گزارش توسط فرهاد رضایی از فعالین سازمان جوانان کمونیست تهیه شده است.

دردهای پنهان
تابستان برای کودکان کار هراسناک است.! هجوم تابستانی کودکان کار به خیابان‌ها
باند‌های بهره‌کشی از کودکان منتظرند تا مدرسه‌ها تعطیل شود و کودکان را به اجبار برای کار در شهر اجیر کنند. گردانندگان این گروه‌ها با اطلاعاتی که از وضعیت خانواده‌ها دارند با پایان امتحانات مدرسه، کودکان را برای کار در خیابان از خانواده‌ها اجاره می‌کنند. حالا در آستانه‌ فصل تابستان بار دیگر گروه‌های بهره‌کشی در کمین کودکان خردسال نشسته‌اند تا آنها را به خیابان بکشانند. هیچ آماری از کودکان کار و خیابان وجود ندارد. بر اساس نتایج سرشماری سال ٨٥(٨سال پیش) یک میلیون و ٧٠٠هزار کودک درگیر کار هستند، این آمار هرگز تفکیک نشده و مشخص نشده که چه تعداد از این کودکان به‌صورت شبانه‌روزی در خیابان‌ها هستند و چه تعداد از آنها در کنار خانواده‌اند و برای کار راهی خیابان می‌شوند. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی هم بر این نکته تأکید کرده و می‌گوید: هیچ آمار رسمی از تعداد کودکان کار و خیابان در کشور وجود ندارد اما آنچه مسلم است اینکه تا زمانی که عوامل مؤثر بر حضور کودکان کار و خیابان در کشور کنترل نشود، ما همچنان با رشد این پدیده‌ مواجهیم.کودکان دبستانی تا یکی‌دو هفته‌ دیگر امتحاناتشان به پایان می‌رسد و از همین حالا باندهای اجاره کودکان در کمین نشسته‌اند تا کسب و کار کودکان کار را در خیابان‌های شهر رونق بدهند. تابستان برای کودکان کار هراسناک است. شاید حتی کودکان همین شب‌ها کابوس‌های دربه‌دری خیابان‌ها را ببینند، کودکان کار و خیابان در معرض انواع آزارهای جسمی، جنسی و روحی‌اند، ‌تابستان هولناک در راه است.(بخشهایی از گزارش همشهری آنلاین)

اخبار بین المللی
چین - اعتراض مردم شهر هنگژو به ساختن یک کارخانه برای سوزاندن زباله
به گزارش بی‌بی‌سی‌ حد اقل ٣٩ نفر، از جمله ٢٩ مامور پلیس، در اعتراضات مردم شهر هنگژو چین به ساختن یک کارخانه برای سوزاندن زباله مجروح شده‌اند. جراحات یکی از شهروندان معترض و یکی از ماموران پلیس جدی اعلام شده است. در این اعتراضات به چندین خودرو، از جمله خودروهای پلیس نیز آسیب رسید. گزارش شده است که دو خودرو پلیس توسط معترضان به آتش کشیده شدند. شهر هنگژو در شرق چین قرار دارد و مقامات شهری اینک گفته‌اند که طرح تاسیس کارخانه سوزاندن زباله بدون حمایت عمومی پیش نخواهد رفت. مردم چین اکنون که شهرهای زیادی در آن کشور گرفتار آلودگی هوا در اثر صنعتی شدن هستند، بیش از گذشته نگران آثار بهداشتی و زیست محیطی ناشی از آلودگی هستند. هر ساله در آن کشور ده‌ها هزار مورد تظاهرات علیه آلودگی، فساد و زمین خواری صورت می‌گیرد. ماه گذشته هجده نفر در اعتراض به تاسیس یک کارخانه شیمیایی در مائومینگ، در جنوب چین، بازداشت شدند. خبرگزاری شین هوا، خبرگزاری رسمی چین، گفته است که طرح تاسیس کارخانه سوزاندن زباله ماه گذشته (آوریل) اعلام شده بود اما این طرح اکنون تعلیق شده است.

انگلستان - بانک بارکلیز ١٩ هزار تن‌را اخراج می‌کند
مسئولان بانک بارکلیز انگلیس از تصمیم شان برای اخراج نوزده هزار تن از کارکنان این بانک تا پایان سال دوهزار و شانزده خبر دادند. به نقل از رویترز مسئولان بانک بارکلیز انگلیس یکی از بزرگترین بانک های جهان اعلام کردند در سه سال آینده نوزده هزار نفر از کارکنان خود در سراسر جهان را اخراج خواهند کرد. این در حالی است که در حدود هفت هزار تن از این افراد را شاغلان در بانک بحران زده سرمایه گذاری تشکیل می دهند. مسئولان بانک تاکید کردند از این پس از معامله و ریسک های پرخطر در بخش خرید و فروش فلزات گرانبها جلوگیری خواهد شد. کارشناسان اعلام کردند تصمیم مسئولان بارکلیز بی سابقه ترین اخراج کارکنان بانک های بحران زده در جهان است.
بارکلیز همچنان به دنبال ترمیم شهرت خدشه دار شده اش در جریان رسوایی نقش این بانک در دستکاری نرخ بهره بین بانکی در سال ٢٠١٢ است در حالیکه در مورد دستکاری احتمالی مبادلات ارزی خارجی به همراه بانک‌های دیگر نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج مالی سه ماهه اول سال جاری میلادی که هفته گذشته از سوی بارکلیز منتشر شد، نشان داد سود ناخالص این بانک ٤٩ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

ونزوئلا - تظاهرات دانشجویان بر علیه دولت
تظاهرات دانشجویان در ونزوئلا با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. پلیس روز دوشنبه١٢ مه ‌(٢٢ اردیبهشت) برای متفرق کردن معترضان به گاز اشک آور و گلوله های لاستیکی متوسل شد. در مقابل، دانشجویان نیز با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به مقابله با پلیس پرداختند. خشونت های اخیر یک روز پس از آن روی داد که مقامات بیش از ٢٤٣ تن از فعالان دربند را که در جریان تظاهرات هفته گذشته بازداشت شده بود آزاد کردند. هفته گذشته دانشجویان در کاراکاس در اعتراض به نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری اقدام به برپایی چادرهایی در مکان های عمومی کردند که با حمله نیروهای امنیتی روبرو شدند. ناآرامی ها در ونزوئلا از ماه فوریه و در اعتراض به نرخ تورم بالا، جرم و جنایت و کمبود کالاهای اساسی آغاز شده است. در جریان این ناآرامی ها دست کم ٤٢ تن کشته و ٨٠٠ تن زخمی شده اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر- تداوم حملات شیمیایی در سوریه
سازمان دیده بان حقوق بشر روز سه شنبه١٣ مه ‌(٢٣ اردیبهشت) در گزارشی اعلام کرد که در نیمه ماه میلادی آوریل سه شهر شمالی سوریه با سلاح کشتار جمعی مورد یورش قرار گرفته است. شواهد تازه حاکی است که بمب های بشکه ای حاوی گاز کُلر بوسیله هلیکوپتر بر سر شهروندان غیرنظامی ریخته شده است. مخالفان رژیم بعث سوریه فاقد هواپیما و هلیکوپتر هستند و همه نگاه ها متوجه ارتش وفادار بشار اسد شده است. به شهادت پزشکانی که به مداوای مصدومان پرداخته اند یازده تن بر اثر حملات مورد اشاره این گزارش در شهرهای کفرزیتا، التمانع و تلمنس جان باخته و حدود ٥٠٠ تن نیز مصدوم شده اند. بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر در حملات صورت گرفته از مواد شیمیایی صنعتی به عنوان سلاح استفاده شده است.

کامبوج - کارگران شرکت نفت کلتکس دست به اعتصاب زدند
رو دوشنبه ١٢ مه ‌(٢٢ اردیبهشت) کارگران شرکت نفت کلتکس در شهر پنوم پن پایتخت این کشور با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. بدنبال این اعتصاب ١٧ ایستگاه فروش بنزین و مواد سوختی از کار افتاد و کارگران با توضیح خواست خود به مشتریان سعی‌در جلب توجه آنان به مشکلات خود کردند. آنها خواهان افزایش دستمزد خود از ١١٠ دلار به ١٦٠ دلار در ماه هستند. بعلاوه آنها خواهان دریافت پاداشی معادل یکماه دستمزد در سال هستند. این کارگران اعلام کرده‌اند تا زمانی‌که تغییری در دستمزدشان بوجود نیاید، کارشان را از سر نخواهند گرفت. یک هفته قبل از این کارگران شرکت آبجو سازی کمبرو، پس از ٢ روز اعتصاب موفق به افزایش دستمزدشان از ١٢٠ به ١٥٠ دلار در ماه شدند.

ترکیه - کشته و زخمی شدن صد‌ها معدنچی در اثر انفجار معدن زغال سنگ
آمار تلفات ناشی از انفجار و آتش سوزی روز سه‌شنبه ١٣ مه‌ (٢٣ اردیبهشت) در یک معدن ذعال سنگ در غرب ترکیه به دست کم٢٠٠ کشته و ٨٠ زخمی رسید که حال چهار تن از آنها وخیم گزارش شده است. در زمان این حادثه که در نزدیکی سوما واقع در استان مانیسا، در غرب ترکیه روی داده، ٧٨٧ کارگر در معدن مشغول کار بودند که ٣٦٦ تن از آن ها توسط نیروهای امداد خارج شده و گفته می شود هنوز نزدیک به ٢٠٠ تن دیگر در داخل معدن گرفتار هستند. امدادگران با تزریق اکسیژن به عمق دو کیلومتری زمین، نجات افراد گرفتار در این معدن را دنبال می کنند. اما بروز آتش سوزی دوم در سیستم تهویه, عملیات نجات را با وقفه روبرو کرده است. کمبود اکسیژن بزرگ ترین خطری عنوان شده که جان معدنچیان گرفتار را تهدید می کند بویژه که بروز دوباره آتش سوزی بر این نگرانی افزوده است. این انفجار گفته می شود به دلیل بروز اشکال فنی در یک ترانسفورماتور رخ داده است.

ترکیه - اعلام اعتصاب اتحادیه‌های کارگری
در پی فاجعه معدن سوما، اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند در اعتراض به وضعیت ایمنی کارگران، یک روز اعتصاب می‌کنند. در سانحه معدن در غرب ترکیه دست‌کم ٢٧٤ کارگر کشته و ١٠٠ نفر مفقود شده‌اند که بالاترین آمار در تاریخ حوادث معدنی ترکیه است. اتحادیه‌های کارگری ترکیه می‌گویند خصوصی‌سازی بخش معدن در سال‌های اخیر، شرایط کاری را خطرناک‌تر از پیش کرده است چون صاحبان این معادن خصوصی، به قدر کافی برای تأمین امنیت معدنچیان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. معدن محل حادثه، ٩ سال پیش خصوصی شده بود. روز چهارشنبه اعتراض‌هایی در چند شهر ترکیه در گرفت. سانحه مرگ‌بار اخیر سه‌شنبه ١٣ مه (٢٣ اردیبهشت) رخ داد و بیش از ٧٠٠ معدنچی را زیر زمین گیر انداخت.

ترکیه - اعتراضات مردم در پی‌ فاجعه کشته شدن صد‌ها کارگر
به گزارش بی‌ بی‌ سی‌ در شهر سوما، معترضان علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر که پس از فاجعه معدن از این شهر بازدید می‌کرد، شعار دادند و به سوی خودروی او سنگ پرتاب کردند. گروهی از معترضان خواهان استعفای آقای اردوغان بودند. مأموران پلیس با بعضی از معترضان برخورد کرده‌اند. طبق گزارش‌ها آقای اردوغان برای مدتی در یک مرکز خرید پناه گرفت. در جریان اعتراض‌های روز چهارشنبه، پلیس تلاش کرد با گاز اشک‌آور و آب‌پاش، حدود ٨٠٠ معترض را پراکنده کند. در استانبول هم پلیس با آب‌پاش تظاهرات‌کنندگان را در خیابان استقلال که از مراکز عمده خرید و گردشگری است، پراکنده کرد. از رجب طیب اردوغان نقل‌قول شده است که با نام‌بردن از چندین حادثه معدنی در سرتاسر جهان، از جمله یک حادثه در بریتانیا در قرن ١٩ میلادی، تلاش کرده از سابقه دولت ترکیه در این باره دفاع کند. با این اظهارات، کاربران شبکه‌های اجتماعی نخست‌وزیر ترکیه را آماج انتقادها و کنایه‌های خود قرار داده‌اند. انیس سنردم، خبرنگار بی‌بی‌سی ترکی، می‌گوید سال ٢٠١٠ میلادی وقتی که ٣٠ نفر در یک سانحه معدن کشته شدند، آقای اردوغان گفته بود "متاسفانه تقدیر این حرفه همین است ". حادثه در معادن زغال‌سنگ ترکیه پرسابقه بوده است. ٢٢ سال پیش نیز در حادثه‌ای در زونگولداغ در شمال این کشور، ٢٧٠ معدنچی کشته شدند.