١٥ بهمن   ١٣٩٢ ٤ فوریه ٢٠١٤

کارگر کمونيست٢٩٨

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اعتراضات کارگری
مجموعه اخبار مربوط به اعتصاب کارگران معدن چادرملو از هشتم تا چهاردهم بهمن

٢٧ کارگر چادرملو با اعتراض کارگران آزاد شدند

عصر امروز دوشنبه ٢٧ کارگر معدن چادرملو در اردکان یزد که در روزهای گذشته دستگیر شده بودند بدلیل تداوم اعتصاب و تحصن دوهزار کارگر این معدن آزاد شدند. بهرام حسنی نژاد همچنان در زندان است.
کارگران معدن چادرملو که از یک ماه و نیم قبل برای افزایش دستمزد و در اعتراض به اخراج بهرام حسنی نژاد دست به اعتصاب و تجمع زده بودند، به مبارزه خود شدت دادند، در مقابل شورای تامین استان و اداره کار اردکان و فرماندار مرتجع این شهر ایستادند و خواهان آزادی فوری ٢٨ کارگر بازداشتی و بازگشت همه آنها به کار و همینطور افزایش دستمزد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شدند و بالاخره امروز با آزادی ٢٧ همکار خود و قول آزادی بهرام حسنی نژاد به سر کار بازگشتند.
حزب کمونیست کارگری آزادی کارگران معدن چادرملو را تبریک میگوید و کارگران را به تداوم اتحاد و مبارزه برای آزادی بهرام حسنی نژاد و پیگیری مطالبه افزایش دستمزد و سایر خواست هایشان فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
١٤ بهمن ١٩٩٢، ٣ ژانویه ٢٠١٤

اطلاعیه شماره : ١٤٢
٢٧ کارگر بازداشت شده معدن چادرملو آزاد شدند، یک کارگر دیگر هنوز در بند است

بنا بر اخبار منتشر شده، عصر امروز ١٤ بهمن، در نتیجه فشار اعتراضات کارگران، ٢٧ کارگر بازداشتی معدن چادرملو آزاد شدند. اما هنوز بهرام حسنی نژاد یکی دیگر از کارگران دستگیر شده در زندان است. آزادی ٢٧ کارگر بازداشتی از زندان را به این کارگران، به خانواده هایشان و به کارگران معدن چادرملو و همگان تبریک میگوییم. بهرام حسنی نژاد نیز باید فورا از زندان آزاد و به سر کارش بازگردد. کارگران معدن چادرملو اعلام کرده اند که تا آزادی او و برگشتش به کار و نیز پاسخگویی به خواستهایشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
همانطور که در اطلاعیه های قبلی به اطلاعتان رساندیم. بهرام حسنی نژاد قبلا نیز بنا بر شکایت مدیریت این معدن با ذکر ٢٠ مورد مبنی بر هم زدن نظم کارگاه از کار اخراج گردید. سپس هیات حل اختلاف اداره کار جمهوری اسلامی در اردکان نیز این حکم را تایید کرد. پس از آن بر اساس همین شکایت اور را در ١٢ بهمن بازداشت کرد. بدین ترتیب قانون کار و اداره کار و هیات حل اختلاف و غیره همه در خدمت کارفرما عمل کرده و بهرام حسنی در زندان است. بهرام حسنی دبیر حسینی "دبیر انجمن صنفی اسلامی" در این معدن است و کارفرمایان حتی تحمل انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی قانون کارشان را هم ندارند.
کارگران معدن چادرملو به سطح نازل دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که در نتیجه آن مبلغ ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه میشود، عدم لحاظ کردن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه کارگران، قراردادهای موقت کاری که بعضا با کارگران قراردادی ها یک هفته ای بسته شده است، و نا امنی شغلی آنهاست. این اعتراضات از آذر ماه شروع شده و انعکاس وسیعی در اخبار رسانه ها داشته است.
باز هم تاکید داریم که رژیم اسلامی در برابر گسترش اعتصابات کارگری، دستگیری کارگران معترض را شدت داده است. علاوه بر دستگیری ها در معدن چادرملو، در سه هفته اخیر ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان ، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شهرک پرند تهران، دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و٥ کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند. بهرام حسنی نژاد و همه کارگران دستگیر شده اخیر باید فورا آزاد شوند. با حمایت وسیع خود از مبارزات این کارگران خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده از زندان شویم.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی

١٤ بهمن ١٩٩٢، ٣ فوریه ٢٠١٤
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.comاطلاعیه شماره : ١٤١

شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ٢٨ رسید
به این دستگیریها وسیعا اعتراض کنیم
قبلا به اطلاعتان رساندیم که ٢٠ کارگر معدن چادرملو در جریان تجمعات اعتراضی ٣ هزار کارگر در این مرکز کارگری بخاطر اخراج یکی از همکارانشان و پافشاری آنان بر دیگر خواستهای خود در ٩ بهمن دستگیر و زندانی شده اند. اکنون شمار دستگیر شدگان به ٢٨ نفر رسیده است.

قضیه از این قرار است که کارفرمایان که حتی تحمل خودی هایشان و انجمن های صنفی و شورای اسلامی را هم ندارند بهرام حسینی "دبیر انجمن صنفی" این معدن را با برشمردن ٢٠ مورد مبنی بر به هم زدن نظم کارگاه، از کار اخراج کرده و هیات تشخیص ادار کار اردکان نیز این حکم را تایید کرد. در واکنش به این اخراج اعتراض کارگران در معدن چادرملو شدت گرفت. از جمله کارگران دستگیر شده علی همت چراغی، مهدی مظفری، ناصر شیخی، مسلم غنی‌زاده، بهرام حسنی‌نژاد و احمد‌پور جنائی، عباس حسینی پور و مهدی حسنی هستند. تنها در ظرف سه روز اخیر ٨ کارگر دستگیر شده اند. در اعتراض به این دستگیری ها کارگران متحصن معدن چادرملو از صبح امروز یکشنبه ١٢ بهمن سر کار حاضر نشده اند. به کارگران قول داده شده است که همکاران بازداشتی آنان تا عصر امروز آزاد شوند. کارگران اعلام کرده اند که تا آزادی تمام همکارانشان و پاسخ به خواستهای اعلام شده شان، دست از اعتراض بر نخواهند داشت. ابعاد گسترده اعتراضات کارگران معدن چادرملو انعکاس وسیعی در اخبار رسانه ها داشته است.
کارگران معدن چادرملو به سطح نازل دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل که در نتیجه آن مبلغ ناچیزی به دستمزد کارگران اضافه میشود، عدم لحاظ کردن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه کارگران، قراردادهای موقت کاری که بعضا با کارگران قراردادی ها یک هفته ای بسته شده است، و نا امنی شغلی آنهاست. این اعتراضات از آذر ماه شروع شده و همچنان در جریان است.
باز هم تاکید داریم که دستگیری ٢٠ کارگر معترض چادرملو یک هشدار است. باید وسیعا در برابر این دستگیری ها ایستاد. رژیم اسلامی در برابر گسترش اعتصابات کارگری، دستگیری کارگران معترض را شدت داده است. علاوه بر این ٢٨ کارگر بازداشتی معدن چادرملو، در سه هفته اخیر ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان مسعود فتاحی، صفائی، سیروس پیام منی، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شهرک پرند تهران، دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و٥ کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند. جمهوری اسلامی از گسترش هر روزه اعتراضات کارگری و جلو آمدن کارگران با خواست افزایش دستمزدها و گسترش دامنه این خواست به مراکزی چون پتروشیمی ماهشهر بیمناک است. با دستگیری کارگران معترض تلاش دارد این اعتراضات را عقب زند. با صفی متحد در مقابل این دستگیری ها بایستیم. باید کارگران معدن چادرملو، کارگران پلی اکریل اصفهان، کارگران پتروشیمی فجر، کارگران کیسون را مورد وسیعترین حمایت ها قرار داد و خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده از زندان شد. دفاع از کارگران زندانی یک گام مهم برای رفتن بسوی اعتصابات سراسری کارگری است. حمایت وسیع خود را از این کارگران اعلام کنیم.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.
کمپین برای آزادی کارگران زندانی
١٣ بهمن ٩٢، ٢ فوریه ٢٠١٤


اطلاعیه شماره : ١٤٠

دستگیری ٢٠ کارگر معدن چادرملو یک هشدار است

روز ٩ بهمن در جریان اعتراضات پی در پی کارگران معدن چادرملو در اعتراض به اخراج یکی از کارگران معترض در این کارخانه و پافشاری آنها بر روی خواستهایشان ٢٠ کارگر بازداشت شدند. بنا بر خبر احمد کمالی فرماندار اردکان بیشرمانه در گفتگو با ایلنا به حمایت از کارفرما اعلام میکند که مدیر عامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضایی علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده است و این کارگران روز ٩ بهمن توسط پلیس امنیت احضار و بازداشت شده اند. او با گستاخی تمام اعتراض کارگران برای دستمزدشان و در دفاع از همکار اخراجی شان را تحریک عده ای معدود قلمداد کرده و تازه مدعی اینست که دستمزد چند بار زیر خط فقر این کارگران اضافی هم هست. سپس با به به رخ کشیدن مراجع قانونی اعتصابات کارگری را زیر حمله قرار داده و مورد تهدید قرار میدهد.
بدین ترتیب فرماندار، قوه قضایی، قوانین و کل بساط رژیم اسلامی در خدمت کارفرمایان قرار داشته و این میان کارگران معترض را دستگیر و بازداشت میکنند و ٢٠ کارگر معدن چادرملو را راهی زندان کرده اند.
قضیه از این قرار است که روز ٨ بهمن بیش از دو هزار کارگر پیمانی معدن چادرملو در اعتراض به حکم هیات تشخیص اداره کار اردکان مبنی بر اخراج بهرام حسینی یکی از کارگران معترض در این کارخانه و دیگر خواستهایشان دست از کار کشیدند. جانیان اسلامی که از تجممع دو هزار کارگر و گسترش این مبارزات وحشت دارند. دست به این دستگیری ها زده اند. بهرام حسینی "دبیر انجمن صنفی" است. کارفرمایان که حتی تحمل خودی هایشان و انجمن های صنفی و شورای اسلامی را هم ندارند به بهرام حسنی نژاد با برشمردن ٢٠ مورد مبنی بر به هم زدن نظم کارگاه، حکم اخراج داده است. کارگران به این موضوع معترضند. در همین رابطه قبلا نیز کارگران این کارخانه در روزهای ٢٨ و ٢٩ دیماه تجمع داشتند.
قبل از این نیز در تاریخ ٦ آذر ماه حدود ٨٠٠ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود و همچنین اخراج بهرام حسنی نژاد بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند و در واکنش به این اعتراض شورای تامین جمهوری اسلامی در شهر اردکان روز دوشنبه ١١ آذر تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته های کارگران را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو و لحاظ کردن پاداش تولید در محاسبه حق بیمه توسط شورای تامین اردکان لفظا پذیرفته شد؛ بدون اینکه صورتجلسه شورای تامین در اختیار کارگران قرار گیرد. در ادامه این اعتراضات، دو هزار کارگر معدن چادرملواز ساعت ٧ صبح روز ١٥ آذر در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند و بر خواستهای خود پافشاری کردند. در ادامه این اتفاقات است که هم اکنون هیات تشخیص ادار کار اردکان حکم به اخراج بهرام حسنی داده است و روز ٨ بهمن دو هزار کارگر در اعتراض به این موضوع و پافشاری بر خواستهایشان به اعتراض برخاستند.
دستگیری ٢٠ کارگر معترض چادرملو یک هشدار است. باید وسیعا در برابر این دستگیری ها ایستاد. رژیم اسلامی در برابر گسترش اعتصابات کارگری، دستگیری کارگران معترض را شدت داده است. در همین فاصله ٦ کارگر پلی اکریل اصفهان مسعود فتاحی، صفائی، سیروس پیام منی، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی، حدود صدنفر از کارگران کیسون در شهرک پرند تهران، دو نفر از کارگران پتروشیمی فجر و٥ کارگر سیمان لوشان دستگیر شده اند. جمهوری اسلامی از جلو آمدن کارگران با خواست افزایش دستمزدها و گسترش دامنه این خواست به مراکزی چون پتروشیمی ماهشهر با هزاران کارگر و از اعتراضات هر روزه کارگری بیمناک است. از همین رو دست به دستگیری کارگران معترض میزند. باید این ابزار را از دست رژیم اسلامی گرفت. باید کارگران معدن چادرملو، کارگران پلی اکریل اصفهان، کارگران پتروشیمی فجر، کارگران کیسون را مورد وسیعترین حمایت ها قرار داد و خواستار آزادی فوری کارگران دستگیر شده از زندان شد. دفاع از کارگران زندانی یک گام مهم برای رفتن بسوی اعتصابات سراسری کارگری است. باید این گام مهم را برداشت.

کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.


کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٤ بهمن ٩٢، ٢٤ ژآنویه ٢٠١٤

شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ٢٨ نفر، رسید
«حسین جنائی»، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) و «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران پیمانی این معدن نیز بازداشت شده‌اند. همچنین دو تن دیگر با نام‌های «عباس حسینی‌پور» و «مهدی حسنی» در روز شنبه (١٢ بهمن) بازداشت شده اند. تعدادی از کارگران متحصن از صبح امروز (یکشنبه ١٣ بهمن) به سر کار خود بازگشته‌اند زیرا به آنها قول داده شده است که همکاران بازداشتی شان تا عصر (یکشنبه) آزاد می‌شوند.

اعتصاب ٢ هزار کارگر معدن چادرملو
١٠بهمن: دور جدید اعتراضات کارگری ٢ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به تایید حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان از روز سه شنبه (٨ بهمن ماه) آغاز شده است، ادامه دارد و کارگران برای سومین روز متوالی دست از کار کشیده‌اند. ٢٠ کارگر معدن چادرملو صبح روز گذشته (چهارشنبه ٩ بهمن ماه) پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند. تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقایان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شیخی»، «مسلم غنی‌زاده»، «بهرام حسنی‌نژاد» و «احمد‌پور جنائی» در میان بازداشتی ها قرار دارند. چهار نفر دیگر از کارگران با نام‌های «رامین حیدر جان»، «بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصیرپور» نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.

پیشینه اعتراضات چادرملو
در تاریخ ٦ آذر ماه سال جاری، ٨٠٠ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خواندند و همچنین اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کردند. شورای تامین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ١١ آذر ماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های کارگران را بررسی کرد. مطالبات کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیمان دهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌شان در ‌‌‌نهایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد؛ هر چند طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت آسفالت طوس اجرا شد اما از پاداش تولید کارگران کاسته شد تا دستمزد آنان تغییری نیابد. همچنین در جلسه شورای تامین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ١٤ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تامین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد. در روزهای ١٥، ١٦ و ١٧ آذر ماه،حدود ٢ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی‌نژاد در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند. کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ٢٥ و ٢٧ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد. ماده ٢٥ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ٢٧ قانون کار نیز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است. گفتنی است قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ٢٩ اسفند سال جاری اعتبار دارد که کارفرما به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کرده است. همچنین برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است. کارگران معدن چادرملو در ‌‌نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده اشان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات از تاریخ ١٨ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات مجددا به کار خود بازگشتند. حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد نهایتا روز یکشنبه هفته جاری (٦ بهمن ماه) از سوی هیات تشخیص اداره کار شهرستان اردکان تایید شد که منجر به آغاز دور جدید اعتراضات کارگران شده است.

کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند
١٣بهمن: ٦٥ نفر از کارگران کارخانه نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. بخش قابل توجهی از کارگران این واحد تولیدی به دلیل سخت‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانند از بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند. در حال حاضر حدود ٥٥٠ کارگر در کارخانه نساجی کاشان بصورت اجرتی مشغول فعالیت‌اند، مطابق قانون مشاغل سخت سخت و زیان آور فعالیت بیشتر کارگران شاغل در واحدهای نساجی سخت و زیان آور تلقی می‌شود اما از آنجا که کارگران نساجی کاشان در سالهای ٨٣ و ٩٠ برای ٢ نوبت به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند، سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آن‌ها موافقت نمی‌کند. مخالفت‌ها و سخت‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی کاشان از حدود ٢ سال پیش به بهانه نبود منابع مالی کافی برای ارئه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی آغاز شده است. درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی درحالی معطل مانده است که تا همین دو سال پیش کارگران کارخانه نساجی سیمین نو اصفهان از همین طریق بازنشسته شدند. مسئولان سازمان تامین اجتماعی می‌گویند که چنانچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دستوری کتبی منابع مالی لازم را تامین و یا حداقل مشخص کند دیگر هیچ مخالفتی با بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی کاشان نخواهند داشت. کارگران تنها خواهان استفاده از حق بازنشستگی هستند. سهام اصلی کارخانه نساجی کاشان که حداقل ٦٠ سال سابقه فعالیت دارد در اختیار ١٠ شرکت دولتی است و در حال حاضر یک پیمانکار خصوصی بصورت اجرتی و سفارشی کارخانه را اداره می‌کند. کارگران باقیمانده این واحد تولیدی در حال حاضر بصورت هفتگی و علی الحساب مبالغی را از مدیریت کارخانه دریافت می‌کنند. در کنار شرایط سخت و زیان آور محیط کار، این نحوه پرداخت پاسخگوی هزینه خانواده‌های ٤-٥ نفره کارگران نیست و برای همین کارگران باقیمانده ترجیح می‌دهند که از حق بازنشستگی خود استفاده کنند.

تجمع تعدادی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان مقابل استانداری زنجان
١٢و١٣بهمن: ٢٥ نفر از کارگران روغن نباتی جهان زنجان که تازگی به بخش خصوصی واگذار شده است، مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. این کارگران به نحوه اداره کارخانه و همچنین پرداخت حقوق و مزایای خود توسط مالک جدید این کارخانه اعتراض داشتند. یکی از کارگران معترض در این تجمع اعتراض‌آمیز اظهار کرد: متاسفانه پس از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، وضعیت کاری کارگران از نظر حقوق و مزایا تغییر کرده است. وی با اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق اذعان داشت: یکی از مشکلات ما در موقعیت فعلی این است که هر زمان اقدام به اعتراض می‌کنیم، از طریق رئیس کارخانه و روسا مورد اذیت قرار می‌گیریم و شرایط کاری از قبل نیز بدتر می‌شود. این کارگر معترض در پایان از مسئولان خواست، با توجه بیشتر نسبت به وضعیت این کارخانه، اقدامات لازم را در زمینه رسیدگی به مشکلات کارگران انجام دهند.

کارگران فولاد زاگرس در اعتراض به تعویق هفت ماهه در پرداخت حقوق شان در مقابل فرمانداری شهرستان قروه (واقع در استان کردستان) تجمع کرده‌اند.
٩بهمن: ٢٠٠ کارگر فولاد زاگرس از صبح (چهارشنبه ٩ بهمن ماه) در اعتراض به تعویق هفت ماهه در پرداخت حقوق شان در مقابل فرمانداری شهرستان قروه تجمع کرده‌اند. کارفرما حق بیمه کارگران را در ماه‌های تیر، مرداد، آبان، آذر و دی به حساب تامین اجتماعی واریز نکرده است و ادامه این روند نگران کننده به نظر می‌رسد. کارخانه ذوب آهن اصفهان ابراز تمایل کرده که فولاد زاگرس را احیاء کند اما به نظر می‌رسد سهامداران فولاد زاگرس تمایلی به این کار ندارند. بخشی از سهام معدن سنگ آهن «یاسوکند» به سهامدارن فولاد زاگرس تعلق دارد و آن‌ها ترجیح می‌دهند به جای راه اندازی مجدد کارخانه، مواد خام اولیه را بفروشند. تعدادی از کارگران به نمایندگی از سایر معترضان به ملاقات «حسن رسولی» فرماندار شهرستان قروه رفته‌اند تا مشکلات کارگران را با وی در میان بگذارند.

تجمعات اعتراضی کارگران بیکارشده سیمان لوشان و بازداشت ٥ کارگر!
تعداد ٥٠ نفر از کارگران سیمان لوشان روز ٥/١١/٩٢ مقابل درب این کارخانه اجتماع کردند و با آتش زدن لاستیک مراتب اعتراض خود را به مسئولین شهرستان ابراز کردند که ٥ نفر از کارگران بازداشت شدند. به همین دلیل صبح روز ٦/ ١١/ ٩٢ تعداد ٦٠ نفر از کارگران مقابل فرمانداری شهرستان رودبار تحصن کردند. گفتی است کارفرمایان سیمان لوشان که ٦٧ درصد سهام آن در مالکیت بنیاد مستضعفان و ٢٣ درصد متعلق به بیمه سلامت (خدمات درمانی) می باشد و زیر نظر هلدینگ کاوه پارس مدیریت می شود از تاریخ ٣١/٤/٩٢ به بهانه زیان ده بودن کارخانه سوخت را قطع و کارخانه را متوقف و به حال خود رها نمودند و تعداد ٧٢ نفر نیروی پیمانکاری را از تاریخ فوق بیکار و ٨٧ نفر نیروی قراردادی نیز از تاریخ ٣١/٦/٩٢ بیکار شدند و کارفرمایان تا کنون هیچ اقدامی جهت تامین حق و حقوق کارگران انجام ندادند. ٩٠ درصد کارگران بالای ١١ سال سابقه داشته و در این مدت هیچ حقوق و بیمه ای برای آنان لحاظ نشده مدیر عامل فعلی کارخانه فردی به نام محمد علی مونسان بوده که در بدو ورود به کارخانه خود را نماینده خامنه ای و مدیر بحران و یکی از فرماندهان صنایع دفاع در دوران پس از جنگ معرفی کرده و ماموریت خود را نیز تعطیلی کارخانه عنوان نموده است.

تجمع کارگران اخراجی معدن رامیان (شرکت شمال شرق) مقابل اداره کار و رفاه
٨ بهمن: پس از تجمع حدود ٥٠ نفر از کارگران بیکار شده معدن زغال سنگ ملچ آرام (تحتانی) رامیان مقابل اداره کار و رفاه شهرستان رامیان که خواستار احقاق حق و پرداخت مطالبات معوقه خود و پیگیری نحوه انعقاد قرارداد و همچنین تعیین تکلیف مبنی بر عدم درج عنوان شغلی در لیستهای بیمه تنظیمی از سوی شرکت شمال شرق و در خواست کارشناسی مجدد در خصوص مجوز بازگشایی دهانه تونل جدید جهت بهره برداری و ایجاد کار جدید جهت تنظیم آینده شغلی بودند.

اعتراض کارگران کارخانه قند لرستان!
٨ بهمن: کارگران کارخانه قند لرستان در نامه ای به معاون وزیرکار و امور اجتماعی خواستار رفع مشکلات خود از جمله نداشتن تعاونی، سرویس ایاب وذهاب، سالن غذاخوری، عدم پرداخت حق اضافه تولید، نداشتن آمبولانس و... شده‌اند. در این نامه آمده است: تاکنون چندین بار به ادره کارشهرستان واداره کل استان نامه نگاری نموده ایم اما به خواسته های ما توجهی نشده است. طی ماه های گذشته نیز برخی کارگران سامان کاشی بروجرد به دلیل عدم توجه مسوولان ورفع مشکلات آن‌ها به اعتراض وتجمع روی آوردند.

اعتراض کارگران لامرد و مهر به شرط دولت برای برخورداری از سبد حمایتی
١٣بهمن: تجمع ٥٠٠ نفره در اعتراض به شرط دولت برای برخورداری کارگران از سبد کالا. دلیل اصلی اعتراض کارگران تبعیض میان کارگران و کارکنان دولت است. دولت در اطلاعیه شماره یک توزیع سبد کالا، با حذف کارگران و بازنشستگانی که بیش از ٥٠٠ هزار تومان دریافتی دارند، آنان را از دریافت سبد کالا محروم کرده و این در حالیست که در اطلاعیه هیچ شرطی برای کارمندان دولت گذاشته نشده است.

گزارش ویژه:
توزیع سبد کالاها در هفته گذشته فضای سیاسی، رسانه ها و مجلس شورای اسلامی و دولت را احاطه کرد. بالائیها(دولت و مجلس بجان هم افتادند. تهدید به استغفا کردند. دولت عقب نشینی کرد و تمام کاسه کوزه ها را بر سر "بانک اطلاعاتی" خراب کرد. مردم در سطح میلیونی با نیاز مبرم به این سبد کالاها به مراکز توزیع کالاها هجوم بردند. در مرحله اول ١٣ میلیون کارگر با خانواده هایشان از دریافت سبد کالاها خذف شدند. کارگران در بیشتر شهرها به اعتراض پرداختند. دولت ١٤بهمن یک قدم عقب نشینی کرد. و اعلام کرد «همه مستمری بگیران تامین اجتماعی، مشمول دریافت سبد خواهند شد و بلافاصله به همه کارگران مشمول قانون کار سبد کالا تحویل می‌شود». وضعیت اضطراری کنونی(نبرد علیه فقر) آغاز دوره جدید مبارزه و تلاش برای تامین زندگی است. مجموعه اخباری در این ارتباط در زیر می آید:

پیامک دوپهلو و سرگردانی مراجعه‌کنندگان
درحالی دیروز به‌عنوان نخستین روز تخصیص سبد کالا انتخاب شد که هنوز تکلیف برخی از مشمولین برای دریافت کالا مشخص نشده است. تعداد زیادی از افراد با دریافت این پیامک که «سبد کالا به شما تخصیص داده شده است اما شماره کارت شما برای تحویل سبد کالا به سامانه اعلام نشده است» برای گرفتن آنچه مستحق دریافت آن شناخته شده‌اند سرگردان ماندند. همین مساله هم باعث شد این افراد پس از مراجعه به فروشگاه‌ها و انتظاری طولانی در صفوف تعریف‌شده؛ بدون هیچ کالایی دست خالی به منزل بازگردند. همه اینها در شرایطی است که دولت پس از بلندشدن صدای اعتراض مردم و نمایندگان آنها روز گذشته تصمیم گرفت مجددا مشمولین سبد کالا را بازنگری کرده و از احتمال تخصیص این اقلام به تمام بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی خبر دهد.
تجمع مقابل وزارت صنعت
انتخاب ناقص اقشار ذی‌نفع موجبات اعتراض را تا آنجا فراهم کرد که به گزارش «فارس» گروهی از سرپرستان خانوار از صبح دیروز مقابل معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت تجمع کردند تا نارضایتی خود را از قرارنداشتن نام خود در فهرست دریافت‌کنندگان سبدکالا اعلام کنند.فاطمه، زن ٤٥ساله‌ای که همسرش کارگر «کارواش» شرکت واحد است می‌گوید شوهرش ماهانه ٦٠٠هزارتومان حقوق می‌گیرد اما امروز وقتی برای دریافت سبدکالا مراجعه کرده متوجه شده است که چون حقوق شوهرش بیشتر از ٥٠٠هزارتومان است نمی‌تواند سبد دریافت کند. فاطمه به گزارشگر «شرق» می‌گوید صدای ما را به گوش مسوولان برسانید که چرا این تبعیض را بین کارمندان و کارگران می‌گذارند؟

٢٥ نفر را برگشت دادیم
در گفت‌وگو با یک متصدی توزیع «فیش» برای دریافت سبد مشخص شد در چهارساعتی که او مسوول توزیع «فیش» بوده است، حدود ٢٥نفر از سرپرستان خانواده از جمله بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی با حقوق بیشتر از ٥٠٠هزارتومان نمی‌توانستند این سبد را دریافت کنند. مریم، ٣٧ساله و حدود یک‌ساعت در صف ایستاده است تا سبدکالایی دریافت کند. او می‌گوید ارزشش را ندارد که این همه وقتش را تلف کند و این مقدار مواد غذایی فقط دو هفته تامین خوراک زندگی خانواده‌اش را می‌کند. مرد میانسالی که با فرزند خردسالش برای دریافت سبد کالایی آمده است این شکل ارایه مواد خوراکی را توهین به مردم می‌داند و معتقد است دولت باید به جای اینطور برنامه‌ها به فکر ایجاد اشتغال و درآمدزایی بیشتر برای مردم باشد.
دفترچه‌های از رده خارج
در کنار همه این مشکلات، اطلاع‌رسانی غیرشفاف هم مزید بر مشکلات دیگر طرح سبد کالا شد و عده‌ای که با دفترچه‌های بانکی خود مراجعه کرده بودند هم بدون دریافت کالا بازگشتند چراکه تخصیص سبد فقط با کارت بانکی امکان‌پذیر است و آن دسته از افرادی که حساب یارانه‌هایشان کارت الکترونیک ندارد؛ از فهرست دریافت کالا خط می‌خورند. اما آنهایی که کارت ملی و کارت بانکی سرپرست خانوار را در دست داشتند ولو اینکه خود سرپرست خانوار نبودند توانستند این سبد را دریافت کنند. برخلاف آنچه رییس‌جمهور درباره حفظ شأن مردم می‌گفت و بر آن تاکید داشت دیروز برخورد برخی متصدیان دور از این شعار بود. درحالی که مراجعه‌کنندگان ساعاتی طولانی مقابل در انبار فروشگاه، در دمای منفی پنج درجه زیر بارش برف ایستاده بودند و در نهایت با برخورد ناشایست متصدیان مواجه می‌شدند. بر همین اساس نحوه توزیع سبد کالا پرتذکرترین رفتار دولت بود که روز گذشته در جلسه علنی نوبت دوم مجلس قرائت شد. به‌هرحال؛ «سبد کالا» راهکاری از سوی دولت بود تا از فشار تورم بر سفره مردم بکاهد؛ هدف شایسته‌ای که به نظر می‌رسد در مرحله اجرا با نواقصی مانند شناسایی ناقص مشمولان دریافت سبد و کیفیت کالاهای عرضه‌شده و نامناسب‌بودن راهکار توزیع، انتقادهایی در پی آورده است. برطرف‌کردن این کاستی‌ها می‌تواند بر تاثیرگذاری راهکارهایی اینچنینی بیفزاید. هرچند حتی در بهترین حالت فرضی توزیع هم نباید از منتقدانی غافل شد که با اهداف سیاسی در جمع انتقادکنندگان جا خوش کرده‌اند.

------------------------------------------
از اعتراض نمایندگان تا استعفای مسوولان سبد کالا
عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای مشکلات مشمولان سبد کالا به رییس‌جمهور نامه می‌نویسیم، گفت: اخباری که از سراسر ایران به ما می‌رسد اخبار خوبی نیست و کارگر روستایی که به نان شب خود محتاج است نمی‌تواند ثبت‌نام کند و مشمول سبد کالا نیست.
سیدمحمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس با اشاره به اعتراض‌های گسترده مردمی به نحوه توزیع سبدکالا در کشور، تصریح کرد: دامنه اعتراضات به نحوه توزیع سبد کالا به درون دولت هم کشیده شده است و شنیده‌ها از تهدید برخی وزرای مرتبط با بحث سبد کالا به استعفا حکایت دارد.
سیدسعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در کشور حدود سه‌میلیون کارگر فصلی و بیکار داریم که با وجود وضعیت بد اقتصادی به آنها سبد تعلق نگرفته است، بنابراین دولت باید برای رفع مشکل این اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد.
علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: فراکسیون کارگری علاوه بر اینکه تذکر شفاهی خود را به مسوولان اعلام کرده، به‌صورت کتبی این موضوع را یادآور شده است. سبد کالا تنها به کارگران شناسنامه‌دار تعلق می‌گیرد، این در حالی است که بسیاری از کارگران ما در شهرستان‌ها و روستاها به‌صورت آزاد مشغول هستند و شناسنامه خاصی هم ندارند و اغلب از وضعیت مالی بدتری نسبت به کارگران شناسنامه‌دار برخوردارند. به دولت پیشنهاد دادیم که این میزان سقف برای حقوق یک‌میلیون‌تومان باشد و تمام کارگرانی که زیر یک‌میلیون‌تومان حقوق دریافت می‌کنند مشمول سبد کالا شوند اما متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر در مجلس از تقدیم طرح تحقیق و تفحص از نحوه خرید سبد کالا به هیات‌رییسه مجلس خبر داد و با بیان اینکه پیگیر علت توزیع برنج‌های خارجی در سبد کالا هستیم، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت حتما باید در این زمینه توضیحات کاملی ارایه کند، چراکه هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای نیست که به چه علت از برنج ایرانی در سبد کالا استفاده نشده است.
حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس از شیوه عجیب دولت در نحوه توزیع سبد کالا انتقاد کرد و گفت: چگونه است که یک نماینده مجلس با حقوق بالای ٥٠٠هزارتومان، سبد کالا می‌گیرد، اما آن روستایی که هیچ حقوقی ندارد، شامل این طرح نیست. مسلم بیات مدیرکل سازمان استاندارد تهران در مورد سلامت برنج‌های هندی عرضه‌شده در سبد کالا، گفت: ما نمی‌دانیم در سبد کالا از چه نوع برنجی استفاده شده ولی با توجه به اینکه دولت عرضه‌کننده سبد کالاست، اشکالی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

ناامنی محیط کار

سوختگی ٢ کارگردرتهران ودزفول
١٠بهمن: تهران حریق گسترده انبار و کارگاه مبل سازی و مصدوم شدن سه تن. محل حریق یک ساختمان قدیمی دو طبقه ٣٠٠ متری بود که به کارگاه مبل سازی و رویه کوبی مبدل شده بود و هر دو طبقه مملو از اجناس ساخته شده و لوازم اولیه مبل سازی بود. طبقه اول و حیات کاملا شعله‌ور و آتش به قسمت طبقه دوم نیز سرایت کرده بود و سه تن از کارگران نیز در داخل طبقات گرفتار شده بودند.

برق فشار قوی موجب سوختگی کارگر ساختمانی در دزفول شد
١٠بهمن دزفول: کارگری ٣٥ ساله در خیابان ٤٥ متری دزفول،حین کار در قسمت بالکن طبقه سوم ساختمان نیمه کاره ،بدلیل برخورد ابزار کارش با برق فشار قوی دچار برق گرفتگی و سوختگی شد.

سقوط و مرگ کارگر قالب بند
٨بهمن: کارگر قالب بند ،جهانگیر امینی از اهالی روستای خانقاه شویشه هنگام کار در طبقات بالای ساختمانی در نزدیکی هتل شادی سنندج دچار حادثه شد و سقوط کرد. و به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
اعضای کمیته هماهنگی نیز مرگ این رفیق را به خانواده و دوستان وی تسلیت عرض می نماید.

مرگ کارگرجوشکاردرحین کار
٨بهمن: کارگر جوشکار حین جوش زدن درب تانکر حاوی نفت، جان خود را از دست داد. در این حادثه که ساعت ١١ صبح امروز به وقوع پیوست تانکر نفت منفجر شد و این کارگر در دم جان باخت.

کارگران

مرا از ملاقات با همسر و تنها فرزند بیمارم نیز محروم کرده اند
بهنام ابراهیم زاده: شکنجه دستجمعی یا انتقامگیری فردی بار دیگر شمشیر انتقام نیروهای امنیتی از نیام برآمد و برای چندمین بار به خاطر اعتراضات ٩ دی در زندان اوین و انتشار بیانیه هایی از جانب من در دفاع از حقوق زندانیان و کودکان کار و کارگران از همه حقوق ناچیزی که یک زندانی دارد نیز محروم شدم. بعد از یک و سال و نیم انتظار برای اعزام به بیمارستان٬ روز ١٨ دی مسئولین زندان از اعزام من به بیمارستان برای مداوای دردهایم جلوگیری کردند٬ دردهایی که عمدتا در زندان به آنها دجار شده ام. اما انتقام گیری به همین جا ختم نشد! آنها مرا از ملاقات با همسر و تنها فرزند بیمارم نیز محروم کرده اند. فرزندی که در شرایط سخت روحی و شیمی درمانی نیاز به حضور و محبت پدرانه دارد تا اندک کمکی برای تحمل دردهایش باشد. اگر مسئولان زندان با من مشکل دارند گناه این کودک چیست؟ آیا فرزند من کم از فرزندان عراق و سوریه و افغانستان دارد که هر روز مورد خشونت و آزار و از دست دادن والدینشان قرار می گیرند؟ آیا این نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی نیست؟ مسئولان زندان می خواهند بگویند تا وقتی از حقوق کودکان دیگر و زنان و کارگران دفاع می کنی حق دیدار با تنها فرزند بیمارت را نخواهی داشت! مسئولین به دلیل انتشار مطالبم در هنگامی که بیرون از زندان بودم من را از ملاقات با فرزندم محروم کردند و از همان هنگام موفق به دیدار فرزند بیمارم نشده ام و همچنین به دلیل همین مشکلات همسرم در وضعیت روجی بسیار ناگواری قرار دارد. جا دارد اینجا از همه کسانی که برای فرزندم نیما زحمت کشیده اند از جمله کادر درمانی بیمارستان محک و همینطور مردم مهربان و دوستان خوبم تشکر کنم چرا که با این کمک ها بوده که نیما توانیسته است تا حدودی روزهای خطرناک درمانش را پشت سر بگذارداما همچنان نیاز به مراقبت های ویژه دارد. نیما همچنان باید زیر نظر پزشک باشد و به شیمی درمانی اش ادامه دهد و هر انسانی می داند که یک کودک در این شرایط نیاز به حضور پدر دارد. این شرایط سخت٬ شکنجه روحی محسوب می شود و اگر مسئولان فکر می کنند تا از مواضع بشر دوستانه خود٬ از حمایت از حقوق کودک و حقوق کارگر عقب نشینی می کنم٬ اگر فکر می کنند از کنار کوکان کار و کودکانی که برای امرار معاش تن نحیفشان را به خیابان می سپارند پا پس می کشم اگر فرک می کنند دوستان کارگر و زحمت کشم را تنها می گذارم باید بدانند مسلما با هزینه های سنگینی که تا کنون متحمل شده ام هر گز نه کارگران را تنها می گذارم و نه کودکان بی گناه را و همچنان بر عقاید خود پا فشاری می کنم! شرایط همسر و فرزندم و بیماری خودم هر روز شرایط را برای من سخت تر و سخت تر می کند و در این شرایط برای رسیدن به حقوق خود باید اقدامی در پیش گیرم. ادامه وضع موجود من را ناگزیر از اعتصاب غذا به عنوان آخرین راه حل خواهد کرد. من بار دیگر بر ضرورت ملاقات با فرزند بیمارم و همچنین اعزام خودم به بیمارستان تاکید می کنم و اینها را جزئ حقوق خدشه ناپذیر خود می دانم و همچنین از همه انسانهای شریف و آزادیخواه استمداد می طبلم. رنج بی عدالتی مرا کمتر از رنج کودک بیمارم من را آزاد نمی دهد. من ایستادگی می کنم ولی چه کسانی باید پاسخگوی این همه بی عدالتی باشند؟ امید که همه زندانیان سیاسی به همه حقوق خود دست یابند٬ بی شک حمایت ها و دلگرمی های شما از بیرون زندان تاثیربه سزائی در شرایط ما و تشویق ما به ادامه راهمان دارد و همچنین مسئولین این همه بی عدالتی را در افکار عمومی زیر فشار قرار می دهد. بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی اوین بند ٣٥٠- ٧ بهمن ١٣٩٢

اطلاعیه شماره ٢ خانواده فعالین کارگری دستگیرشده مهاباد
به دنبال درج اطلاعیه شماره یک خانواده کارگران دستگیرشده( واحد سیده، محمد مولانایی و یوسف آب خرابات) به تاریخ ٢١/١٠/٩٢ و درخواست این خانواده ها جهت تشکیل کمیته دفاع از دستگیرشدگان کارگری شهر مهاباد، جمع کثیری از زنان و مردان کارگر در تاریخ ١١/١١/٩٢ اقدام به تشکیل مجمع عمومی کردند. مجمع عمومی در ساعت ١٠ صبح مورخ ١١/١١/٩٢ در شهر مهاباد با حضور جمع کثیری از شرکت کنندگان که به اطلاعیه شماره یک خانوداه دستگیر شدگان مهاباد جواب مثبت داده بودند، برگزار شد. ابتدا شرکت کنندگان رئیس مجمع عمومی را با رای علنی انتخاب کردند و بعد از آن هر کدام از دستگیرشدگان و خانواده های آنان توضیحاتی در مورد کمیته دفاع و ضرورت تشکیل این کمیته را به استحضار شرکت کنندگان در مجمع عمومی ارائه دادند.
مجمع عمومی با سخنان شرکت کنندگان در مورد تشکیل کمیته و ضرورت آن به کار خود ادامه داد و چند پیشنهاد برای نام گزاری کمیته به اطلاع حضار رسید که در نتیجه کمیته ای بنام "کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد" ( محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات) از طرف مجمع عمومی به تصویب رسید. مجمع عمومی بعد از اینکه نام و مشخصات کمیته را به تصویب رساند وارد مرحله دیگر از دستور جلسه شد که انتخابات اعضای هیئت اجرایی ، بازرس و سخنگو بود. نتیجه انتخابات به شرح زیر است. اعضای هیئت اجرایی: ١-عثمان اسماعیلی ٢ – زینب ایزد دوست ٣ – کورش بخشنده ٤ – شادی رسولی ٥ – رحیم خضر سور ٦ – مریم صفریانی ٧ – یدالله صمدی ٨ – نظام صادقی ٩ – محمود صالحی . اعضای علی البدل هیئت اجرایی ١ – ریبوار شمعی ٢ – اسعد مولود زاده بازرس: ژیان صبحانی. در ادامه جلسه کورش بخشنده به عنوان سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد انتخاب شد. از تاریخ ١١/١١/٩٢ کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد( محمد مولانایی، یوسف آب خراباد و واحد سیده) تشکیل و رسما" کار و فعالیت خود را در راستای اهداف مصوب شده در مجمع عمومی شروع و اعلام موجودیت می کند.

احضار خانم شهناز سگوند به شعبه ١٣ دادگاه تجدید نظراهواز
شهناز سگوند ( همسر علی نجاتی) به اتهام تبلیغ علیه نظام، بجرم گرفتن عکس از همسرشان در حین اینکه با دستبند و پابند بودند، تا کنون در چندین جلسه در دادگاه های انقلاب شوش و دزفول محاکمه و از طرف هردو دادگاه تبرعه شده اند. اما دادستان شوش نسبت به رای دادگاه انقلاب دزفول اعتراض کرده وپرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داده است. خانم شهناز سگوند تا کنون سه مرحله در شعبه ١٣ محاکه شده که در ادامه این دادگاه ها ایشان میبایستی بار دیگر در روز دوشنبه ١٤ بهمن دوباره بر سر همین موضوع دادگاهی شوند.

بازنشستگان

بازنشستگان یزد در طوماری: مطالبه افزایش ٣٥ درصدی حقوق بازنشستگان مطابق تورم سال آینده
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرستان یزد در طوماری خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش حقوق سال آینده خود مطابق نرخ تورم شدند. در طوماری که به امضای ٤٠٠ نفر از بازنشستگان رسیده، خطاب به علی ربیعی آمده است: با توجه به عدم افزایش حقوق بازنشستگان در ٤ سال اخیر متناسب با تورم، تقاضا دارد در سال ١٣٩٣ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران مطابق اعلام بانک مرکزی یعنی ٣٥ درصد افزایش یابد. بازنشستگان در این نامه یادآور شده‌اند که در سال‌های ١٣٨٩، ١٣٩٠، ١٣٩١ و ١٣٩٢ حقوق آنان ٦، ٩، ١٨ و ٢٥ درصد رشد داشته درحالیکه تورم در این سال‌ها به ترتیب ١٠/٤، ١٢/٤، ٢١/٥ و ٣١/٥ درصد بوده است

حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده

پرداخت حقوق ٢٢٠ کارگر «آجر جیل» ٨ ماه به تعویق افتاده است
کارخانه «آجر جیل» در اهواز تعطیل و تعویق ٨ ماه حقوق بیش از ٢٢٠ کارگر این کارخانه. با وجود آنکه کارگران در ٨ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، شامل سبد کالای حمایتی دولت نیز نمی‌شوند. کارخانه آجر جیل به دلیل اختلافات داخلی سهام داران از خردادماه سال جاری تعطیل اعلام شده و ٢٢٠ کارگر آن بیکار شده‌اند. کارگران این کارخانه ١٥ تا ٢٠ سال سابقه کار دارند. بعد از گذشت ٨ ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است. علاوه بر حقوق، بخشی از مشکلات کارگران مربوط به ٨ ماه تاخیر در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که طبعا باعث ایجاد فاصله در سوابق بیمه‌ای کارگران شده است و در آینده بازنشستگی آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد.

تاخیر در پرداخت حقوق کارگران مسکن مهر رامیان
٨بهمن: عدم پرداخت ٣ماه حقوق بیش از یکصد نفر از کارگران شاغل در پروژه مسکن مهر شهرستان رامیان.

پیمانکاران حتی چندرغازحداقل حقوق راهم به کارگران شهرداری اردبیل پرداخت نمی کنند؟!
١٠بهمن: عضو شورای شهر اردبیل پیمانکاران شهرداری به ویژه در حوزه رفت و روب در حق کارگران اجحاف می‌کنند و در حالی که حداقل حقوق کارگر ٤٩٠ هزار تومان تعیین شده برای آنها ٤٠٠ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

اخراج و بیکارسازی

بیکاری ٦٠٠ کارگربدنبال تعطیلی معدن چاه ‌مرغی شهرستان خرم بید
٨بهمن: فرماندار شهرستان خرم بید با اشاره به تعطیلی معدن چاه‌مرغی طی دو سال گذشته، گفت: تعطیلی این معدن موجب بیکاری ٦٠٠ کارگر بطور مستقیم و یکهزار نفر دیگر بطور غیرمستقیم شده است. معدن چاه مرغی یکی از مهم‌ترین معادن خرم بید بشمار می‌رود که سنگ آن از بهترین نوع سنگ‌ها در آسیا شناخته شده و با نام سنگ ده بید شهرت جهانی دارد و در ١٥ کشور جهان بازار عرضه داشت. خرم بید به مرکزیت صفا شهر در ١٨٧کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.

اخراج کارکنان شهرداری یاسوج بابیش از ١١ ماه عدم دریافت حقوق!
٩بهمن: در سال‌های اخیر بیش از ٤٠٠ نیروی مازاد وارد شهرداری شده که این امر بدون در نظر گرفتن زیربناهای اداری آن انجام شده است. برخی از این افراد بیش از ١١ ماه حقوقشان را نگرفته‌اند و به دلیل مازاد بودن از کار اخراج شدند و شاکی شهرداری هستند.

گزارش

میزان عیدی امسال کارگران مشخص شد
امسال مشمولان قانون کار در پایان سال معادل دو ماه پایه حقوق ماهیانه را به عنوان عیدی و پاداش دریافت می‌کنند که بر اساس حداقل دستمزد تصویب شده برای سال ٩٢، رقم آن حداقل ٩٧٤ هزار و ٢٥٠ تومان خواهد بود. فارس نوشت: هرسال با نزدیک شدن به ماههای پایانی کم کم بحث مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال انها در محافل مختلف مطرح می‌شود. امسال هم مانند سالهای گذشته، این روزها که در بهمن ماه قرار داریم موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران و همچنین مشمولان قانون کار مجدداً مطرح شده است. بر اساس قانون مصوب سال ١٣٧٠ مجلس شورای اسلامی، «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند». البته بر اساس تبصره یک این ماده واحده، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه گردد و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند. بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران، معادل ٤٨٧ هزار و ١٢٥ تومان برای یک ماه است، حداقل عیدی پایان سال کارگران حداقل ٩٧٤ هزار و ٢٥٠ تومان و حداکثر ١ میلیون و ٤٦١ هزار و ٣٧٥ تومان خواهد بود. عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در این بار ه به خبرنگار فارس گفت: بر اساس قانون عیدی و پاداش کارگران معادل دو ماه پایه حقوق آنها پرداخت می‌شود و این موضوع نیاز به تصویب در به شورای عالی کار ندارد. وی اضافه کرد: البته برخی از کارگاه‌ها رقم عیدی را تقسیم بر ١٢ می‌کنند و در طول سال هر ماه آن را به همراه حقوق ماهیانه پرداخت می‌کنند.

آسیب‌های شغلی کارگران فصلی!
نیروی کار زیاد با فرصت‌های شغلی کم؛ شاید این بهترین تعریف برای کارگران فصلی باشد که برای کسب درآمد مجبورند بارها تغییر شغل بدهند. مثلا در فصل‌های گرم سال مشغول کارهای ساختمانی می‌شوند و در زمستان به عنوان نظافتچی منازل و باربر و… کار می‌کنند و گاهی نیز به دلایل مختلف بیکارند و دچار مشکلات اقتصادی خواهند شد. بنابراین در این شرایط رابطه کارگر و کارفرما خارج از چارچوب قانون کار و دیگر قوانین اجتماعی شکل می‌گیرد و آسیب‌هایی را در پی دارد. دکتر اسدالله حبیبی، متخصص طب کار درباره آسیب‌های شغلی کارگران فصلی می‌گوید: این موضوع که این افراد شغل ثابت ندارند و بیمه‌ای هم در کار نیست را نباید نادیده بگیریم چون آسیب‌های جسمی و روانی زیادی را به همراه دارد. از طرفی روابط کاری بین کارگر و کارفرما معمولا به ضرر کارگر فصلی تمام می‌شود. چرا که همه چیز به صورت توافقی صورت می‌گیرد و هر دستمزدی که کارفرما برای انجام کار مورد نظر خود اعلام کند، کارگر مجبور به پذیرفتن آن است. حتی قوانین کار به گونه‌ای است که در توافق بین کارگر و کارفرما حرفی از بیمه شدن زده نمی‌شود و اگر به هر دلیلی کارگر هنگام کار دچار آسیب شود، هیچ کارفرمایی پاسخگو نیست. *نه مزایا و نه ساعت مشخص؛ به گفته دکتر حبیبی صید ماهی، میوه چینی در باغ‌ها و کشت برنج در شالیزارها، نظافت منازل کارهای ساختمانی، کار در میادین تره بار دست‌فروشی و… نمونه کوچکی از مشاغلی است که به صورت فصلی انجام می‌شود. مثلا فردی در تابستان به عنوان کارگر ساختمانی مشغول کار می‌شود و در زمستان به دلیل رکود ساخت و ساز باید برای امرار معاش شغل دیگری مثل باربری در بازار یا دست‌فروشی را انتخاب کند که در هر شرایطی ساعت کار و درآمد مشخصی ندارد و به دلیل نبود ثبات شغلی با هر تغییر فصل یا حتی تغییرات اعمال شده از سوی کارفرما با معضلی به نام بیکاری و ناتوانایی تامین هزینه‌های زندگی مواجه خواهد شد. *خطر در کمین کارگران فصلی؛ فرزاد ابوطالبی، کارشناس بهداشت حرفه‌ای نیز معتقد است در ایران گروه بزرگی از کارگران فصلی را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که به دلیل غیرقانونی بودن از کوچک‌ترین مزایای شغلی هم برخوردار نیستند. البته بحث کارگران فصلی در همه جای دنیا مطرح است و شغل این افراد هم از سوی نهادهای دولتی و هم جامعه پذیرفته شده اما تمهیداتی هم برای این افراد در نظر گرفته می‌شود تا در دوران بیکاری و زمان‌هایی که به کار اشتغال ندارند با مخاطرات جدی اقتصادی مواجه نشوند؛ موضوعی که در کشورمان به صورت بحران در آمده و نه تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روانی کارگران و خانواده‌هایشان را تهدید می‌کند. *کارگران ساختمانی، قربانیان فصلی؛ به گفته این کارشناس بهداشت حرفه‌ای، کارگران ساختمانی یکی از مهم‌ترین کارگران فصلی محسوب می‌شوند که به شدت در معرض آسیب‌های شغلی قرار دارند. این در حالی است که براساس آمار حداقل یک میلیون نفر در ایران در صنعت ساختمان سازی فعالیت می‌کنند که با احتساب افراد خانواده این تعداد به شش تا هشت میلیون نفر خواهد رسید. در عین حال نباید فراموش کنیم که کارگران ساختمانی بیشترین قربانیان حوادث شغلی را شامل می‌شوند که بر اثر آسیب‌های شغلی یا دچار معلولیت خواهند شد یا متأسفانه جانشان را از دست می‌دهند و خانواده‌هایشان مجبورند با این بحران دست و پنجه نرم کنند. *این آسیب‌ها را جدی بگیرید؛ بیشتر کارگران فصلی هنگام کار در معرض خطر مواجهه با گرد و غبار و آلودگی‌های محیطی قرار دارند به طوری که آسم و حتی سرطان ریه از جمله مشکلات تنفسی شایع به ویژه میان کارگران ساختمانی، کارگران میادین تره بار و کارگران مزارع محسوب می‌شود. البته می‌توان به استفاده از ماسک و شست و شوی مرتب بینی با آب نمک تا حد زیادی از بروز این بیماری‌ها پیشگیری کرد، اما تعداد افرادی که این نکات را رعایت می‌کنند به یک درصد هم نمی‌رسد. *آسیب‌های جسمی کارگران فصلی؛ به طور معمول، کار کارگران فصلی سنگین و طولانی مدت است و در طول روز باید بارهای سنگینی را حمل می‌کنند و ادامه این روند به مرور زمان به بروز کمردردهای مزمن و همچنین آرتروز در آن‌ها منجر می‌شود. البته کارگرانی که بنا به شرایط کاریشان مجبورند ساعت‌های طولانی ایستاده کار کنند باید در ازای هر یک ساعت کار، ١٠ دقیقه بنشینند و استراحت کنند و دو تا سه دقیقه از این ١٠ دقیقه را به نرمش‌های ساده گردن، کمر، شانه و مچ دست و پا اختصاص دهند؛ همچنین علاوه بر خطرات گفته شده، مشکلات پوستی و تنفسی، آسیب‌های چشمی شدید، سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی سوختگی و… از جمله مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت کارگران فصلی به حساب می‌آید. *آب و هوا علیه کارگران فصلی؛ تاثیر گرما و سرمای هوا را در سلامت کارگران فصلی نباید نادیده بگیریم. مثلا هوای گرم و نور مستقیم خورشید باعث از دست دادن آب بدن در اثر تعریق می‌شود و مشکلاتی مثل گرمازدگی سوختگی شدید پوستی، سکته قلبی و… را به همراه دارد. در مقابل سرمای زمستان هم می‌تواند صدمات جدی به کارگران فصلی وارد کند و خشکی شدید پوستی انقباض عروق خونی و مشکلات قلبی را همراه داشته باشد اما نکته مهم اینجاست که پوشیدن لباس‌های گرم و مصرف نوشیدنی‌های گرم یا تنظیم درجه حرارت محیط بین ١٩ تا ٢١ درجه سانتی‌گراد جلوی این عوارض احتمالی را می‌گیرد. *عوارض مهاجرت‌های فصلی؛ کم نیستند کارگرانی که با تغییر فصل به امید پیدا کردن کار مناسب به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند که البته نتیجه این مهاجرت همیشه هم موفقیت آمیز نیست. بنابراین سختی‌های مهاجرت، دوری از خانواده و بستگان، استرس پیدا کردن شغل با درآمد مناسب، یکنواختی کار بروز خستگی‌های مفرط در کارگران فصلی و ترس از آینده را نباید فراموش کرد. *خبری از مرخصی نیست؛ از آنجا که بیشتر کارگران فصلی فقط در ازای روزهای کاری حقوق دریافت می‌کنند و معمولا هم مبلغ دریافتی قابل توجه نیست، بنابراین مجبورند در روزهای تعطیل هم کار کنند و نمی‌توانند به فکر مرخصی و استراحت باشند و با این حساب از وقت گذاشتن با خانواده محروم می‌شوند و همین موضوع زمینه بروز افسردگی استرس و اختلافات خانوادگی را فراهم می‌کند و سلامت فرد را به خطر می‌اندازد. منبع: آراز آذربایجان-٩بهمن

درد های پنهان

کارگرانی که از بلندی ها می افتند وبی صدا می میرند
صدایی مرا به خودم می آورد. کارگری دور میدان نشسته است. دست هایش را دور سرش برده است. گریه می کند. با صدای بلند گریه می کند. کارگرهای دیگر بالای سرش ایستاده اند. یکی برایش آب می آورد. به گزارش سفیر افلاك، روز شنبه است. باران می بارد. نمی توانم با کسی حرف بزنم. مسیر خانه تا محل کار را پیاده می آیم. اصلاً نمی توانم خودم را آرام نشان بدهم. انگار که نه انگار اتفاقی افتاده است. دیروز عصر بود و جهانی روی سرم خراب شد. با واژه ها خراب شد؛ واژه هایی که وحشتناک بود. واژه هایی که مرا به سی و دو سال زندگی هل داد. سال هایی که می خواستم دستم به زمین نباشد و حالا با یک حرف به زمین خورده بودم. حالا من توی خیابان هستم. با صدایی بلند دارم فکر می کنم. بی آن که بفهمم دور میدان امام رسیده ام؛ میعادگاه کارگران شهر من. صدایی مرا به خودم می آورد. کارگری دور میدان نشسته است. دست هایش را دور سرش برده است. گریه می کند. با صدای بلند گریه می کند. کارگرهای دیگر بالای سرش ایستاده اند. یکی برایش آب می آورد. کارگری که گریه می کند؛ لیوان آب را پس می زند. می گوید: آو بوئه ژر مارِم*. نزدیک کارگر می روم. می گویم: اتفاقی افتاده است؟ او سرش را بالا می آورد. با نگاهی خشک نگاهم می کند. حرف نمی زند. کارگر کنار دستی اش می گوید: دخترش مریض است. باید عمل کند. این بنده ی پول ناهار هم ندارد؛ چه برسد به پول عمل. کارگری که گریه می کند؛ پایش زخم است. زخمی که دلت را به هم می زند. می گویم: پدر جان! از پایت خون می آید. درد نداری؟ او هم چنان حرف نمی زند. انگار من با حرف هایم او را کلافه کرده ام. گریه ام می گیرد. نمی توانم جلوی گریه هایم خودم را بگیرم. کارگر مرا که می بیند؛ از روی چمن ها بلند می شود. دستی به موهای ریخته اش می زند. می گوید: دِتم! چی ای نیَه. کارگر دیگری به من نزدیک می شود. می گوید: از صبح تا شب باید در سرما بلرزیم. نه پولی، نه درآمدی. نمی دانم چطور از عهده ی مخارج زندگی بربیاییم؟ کارگری که گریه می کرد؛ نامش بابامراد است. بابامراد می گوید: دیشب زنم گفت باید پولی برا عمل دخترم جور کنم. من از کجا پول بیاورم؟ سرم را زیر پتو بردم و بلند بلند زار زدم. هر روز از صبح تا شب دور میدان ها پرسه می زنم. فایده ای ندارد. الان که زمستان است و کسی کارگر نمی خواهد. بهار و تابستان هم که خودرویی توقف می کند؛ همه ی کارگرها سمت خودرو می دوند. کارگر درد و دل هایش را بیرون می ریزد. درد و دل هایی که گوش مسؤولی آن ها را نشنیده است. بابامراد می خواهد که راه برود. خون از کفش هایش بیرون می زند. می گویم: زمین خورده اید؟ بابامراد فقط نگاه می کند. کارگر دیگر که اسمش عباس است؛ می گوید: صاحب یکی از مغازه های این اطراف، می خواست که جلوی مغازه اش را موزاییک کند. بابامراد رفت. موزاییکی از دست هایش سُر می خورد و روی پایش می افتد. پایش را با دستمال می بندند؛ اما من فکر می کنم که پایش شکسته است. عباس می گوید: بابامراد، پیر است. هر بار که کیسه سیمان و یا موزاییکی جابجا می کند؛ اذیت می شود. نمی دانم چه بگویم؟ اصلا مگر می شود در برابر نگاه شکسته ی یک پیرمرد حرفی زد؟ اصلاً مگر می شود در برابر زندگی کارگرانی که از روی بلندی ها می افتند و بی صدا می میرند؛ حرفی زد؟ «طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، روزانه پنج کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. سازمان پزشکی قانونی کشور، از کشته شدن یک هزار و ١٠١ نفر در جریان حوادث کار در هفت ماه نخست سال ٩١ خبر داده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ١٢ درصد رشد داشته ‌است. بر اساس رتبه بندی سازمان پزشکی قانونی، سقوط از بلندی با ٤٥٦ قربانی، اصابت اجسام سخت با ٢٣٦ قربانی، برق‌گرفتگی با ١٧٣ قربانی و سوختگی و کمبود اکسیژن به ترتیب با ٦٤ و ٣٢ قربانی رتبه‌های اول تا پنجم مرگ آور‌ترین حوادث حین کار را به خود اختصاص داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که روزانه ٥ کارگرساختمانی، جان خود را در حوادث حین کار از دست می‌دهند. از این میان، روزانه ٢ کارگر تنها به دلیل سقوط از بلندی، یک کارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سخت و ٢ کارگر دیگر به دلایل مختلف از جمله برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن و... جان می‌بازند.» (خبرگزاری مهر، ١١/٢/٩٢) کارگرانی که اغلب پیر هستند و از کار افتاده، اما در کنار همه ی این سوانح باز هر روز صبح با بقچه ای در بغل، در برف و باران با هزار امید دور میدان ها و چهارراه ها می ایستند تا دستی آن ها را به کار بخواند. آمار میلیونی کارگران ساختمان را که نه بیمه ای دارند؛ نه خدمات بهداشتی و درمانی و نه حتا غذایی برای خوردن را آیا کسی می داند؟ * آب، برایم زهر مارم است.

اخبار بین المللی

قطر - آمار روزافزون جان باختن کارگران در اثر نا امنیمحیط کار
آماده سازی قطر برای برگزاری بازیهای جام جهانی فوتبال در سال ٢٠٢٢ به مرگ شمار دیگری از کارگران خارجی در این کشور منجر شد. در حالی که مسئولان دولتی در قطر سعی در پنهان کردن شمار کشتگان میکنند، مدارک جدید منتشر شده حکایت از آن دارند که مخالفتهای جهانی در اعتراض به زندگی غیرانسانی کارگران خارجی در قطر تاثیری نداشتهاند و این کارگران چون گذشته در این کشور قربانی میشوند. شرایط غیرانسانی برای کارگران خارجی در قطر برای نخستین بار در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی موضوع رسانهها شد. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت از سپتامبر سال گذشته تاکنون طی چهارماه ٣٦ کارگر خارجی از کشور نپال در قطر کشته شدهاند. به گزارش نشریه آلمانی اشپیگل آنلاین این کارگران در بخش ساختوساز برای برگزاری بازیهای جام جهانی فوتبال در قطر در سال ٢٠٢٢ بودند. آمار رسمی کشتگان نپالی در سال ٢٠١٣ میلادی در قطر ١٨٥ نفر اعلام شدهاند. دولت نپال اعلام کرده که مرگ دستکم هشت کارگر دیگر در دست بررسی است. اگر این هشت نفر نیز بر تعداد کارگران قربانی بازیهای جام جهانی فوتبال در سال ٢٠٢٢ افزوده شود، این تعداد به ١٩٣ نفر میرسد.
شمار کارگران قربانی در قطر باید بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده باشد، زیرا کارگران نپالی در رده ششم کارگران خارجیای هستند که در قطر کار میکنند. در قطر حدود دومیلیون کارگر خارجی در شرایطی بسیار غیرانسانی زندگی و کار میکنند. احتمالا بسیاری از کارگران کشورهای دیگر نیز در این کشور کشته شدهاند، اما آماری در این باره در دست نیست.

شیلی - پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران بنا در
به گزارش خبرگزاریها اعتصاب کارگران بنا در در شیلی که بمدت سههفته ادامه یافت، با موفقیت پایان یافت و کارگران موفق به دریافت دستمزد بابت مدت زمان صرف ناهار که از سال ٢٠٠٥ میلادی تا بحال به آنها پرداخت نشده بود، شدند. بر اساس گزارشها کارفرمایان موافقت کردند که مبلغ پرداخت نشده از سال ٢٠٠٥ میلادی تا امروز یکجا به حساب کارگران واریز بکنند. این اعتصابات حدود سههفته قبل از یک بندر در شمال شیلی آغاز شد و به تدریج بنا در دیگر نیز به اعتصاب پیوستند. قرار است کارگران پس از امضا رسمیتوافق نامه توسط کارفرمایان، روز یکشنبه ٢٦ ژانویه (٦ بهمن) به سر کار باز گردند.

مصر - ٢٦ اعتراض کارگری در نیمه اول ژانویه
بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه ٢٢ ژانویه از طرف مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی مصرECESR)) انتشار یافت در نیمه اول ژانویه (از ١ تا ١٣ ژانویه) ٢٦ حرکت اعتراضی توسط کارگران صورت گرفته است. بر اساس همین گزارش این حرکات اعتراضی شامل ٨ تظاهرات، ٩ اعتصاب و ٧ تحصن بوده است. بر همین اساس در طیسال ٢٠١٣ میلادی ٢٤٨٤ حرکات اعتراضی به وقوع پیوسته، که از این تعداد ٢٢٤٣ حرکت در دوره زمامداری اسلامگرایان یعنیمحمد مرسی و ٢٤٣ اعتراض در دوره حاکمیت ارتشیان در حال حاضر حاکم بر مصر بوده است.

فیلیپین - تخریب خانههای مردم فقیر توسط نیروهای حکومتی
تلاش نیروهای دولتی در کِزون فیلیپین برای از بین بردن زاغه ها روز دوشنبه ٢٧ ژانویه (٧ بهمن) به درگیری با ساکنان انجامید. تخریب اقامتگاه های "غیرقانونی" در کِزون بخشی از طرح دولت برای توسعه و تعریض جاده ها است. یکی از کسانی که محل سکونتش را دست داده می گوید: "آنان به سوی ما گاز اشک آور شلیک کردند و مجبورمان کردند از خانه هایمان بیرون بیاییم و خانه هایمان را ویران کردند." یکی دیگر از این زاغه نشینان می گوید: "ما امشب در خیابان ها می خوابیم و با آب و هوای غیرقابل پیش بینی، این کار سختی است. من فقط نگران رفاه خانواده ام به ویژه کودکان بسیار خردسالم هستم." همزمان در مانیل، پایتخت فیلیپین نیز به تخریب زاغه ها پرداخته شد. دولت محلی اعلام کرده است که پیش تر از اهالی این مناطق درخواست شده بود تا محل زندگی خود را ترک کنند.

فرانسه - هزاران نفر بر ضدّ دولت دست به تظاهرات زدند
هزاران فرانسوی روز یکشنبه٢٦ ژانویه (٦ بهمن) علیه سیاست های فرانسوا اولاند، رییس جمهور این کشور تظاهرات کرده و خواستار استعفای او شدند. این تظاهرات در پاریس و با عنوان "روز خشم"، دهها گروه و انجمن و شهروندان ناراضی از سیاست های مالیاتی دولت را گردهم آورد. در میدان باستی پاریس، یک تظاهرکننده میگوید: "از اولاند و دار و دسته اش خسته شده ایم. از بی کفایتی و همه این مزخرفات در کشور خسته شده ایم." مرد دیگری میگوید: "او همه جا مالیات ایجاد کرده و چپ و راست مالیات وضع می کند. ما دیگر خسته شدیم، این باید خاتمه پیدا کند." یک تظاهرکننده زن میگوید: "این همه قانون برای نابود کردن خانواده دیگر برای من قابل قبول نیست، بویژه اینکه دولت صدای ما را نشنیده می گیرد و این مرا بیشتر عصبانی می کند." پلیس فرانسه تعداد تظاهرکنندگان را بین هفده هزار تا صد و بیست هزار نفر اعلام کرد. بر اساس گزارشها پلیس ٢٥٠ تظاهر کننده را باز داشت کرده است. بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، آقای اولاند ٥٩ ساله در قیاس با روسای جمهوری پیشین فرانسه در دهه های اخیر از کمترین محبوبیت برخوردار است.

فرانسه - شرکت ایرباس حدود ٥٣٠٠ تن را اخراج میکند
به گزارش یورونیوز،شرکت هواپیماسازی ایرباس، اعلام کرد که نزدیک به ٥٢٩١ پست در این شرکت به دلیل نوسازی و بازسازی فعالیتهای دفاعی و فضایی این شرکت حذف خواهند شد. مسئولان این شرکت در ماه دسامبر نیز اعلام کرده بود که نزدیک به ٥٨٠٠ پست موقت و دائم را از گردونه کاری حذف خواهند کرد تا بودجه آن را صرف گسترش فعالیتهای دفاعی فضایی این شرکت کنند. از این تعداد، ١٥٠٠ تن از کارمندان از کار بیکار شده جذب شرکتهای وابسته و شریک ایرباس خواهند شد. ایرباس بزرگترین شرکت ساخت هواپیما در اروپا و به همراه بوئینگ رقیب امریکایی اش در زمره مهمترین شرکتهای ساخت هواپیما در جهان قرار دارد.

فرانسه - نرخ بیسابقه بیکاری در این کشور
آمار رسمی وزارت کار فرانسه نشان می دهد که سال گذشته میلادی ، میزان بیکاری در این کشور روندی صعودی داشته است. شمار جویندگان کار که در سال ٢٠١٣ به بنگاههای کاریابی وابسته به دولت در فرانسه مراجعه کرده اند، چهار میلیون و نهصد هزار نفر بوده است که در این میان، سه میلیون و سیصد هزار نفر کاملا بیکار بوده اند و بیش از یک و نیم میلیون نفر کارهای موقتی و پاره وقت داشته اند. این در حالی است که آمار بیکاران فرانسه در سال ٢٠١٢، سه میلیون و صد و بیست و پنج هزار تن بوده است.
با استناد به اعداد می توان گفت نرخ بیکاری در فرانسه افزایش ٣ درصدی داشته است. این میزان بیکاری در فرانسه بی سابقه است و رکوردی جدید محسوب می شود. تعداد افرادی که کارهای موقتی و پاره وقت هم داشته اند هفت درصد افزایش یافته است که این میزان در کشوری که آینده و اطمینان کاری از مهمترین خواسته های مردم است، تهدیدی برای دولت فرانسوا اولاند محسوب می شود که خود در حال حاضر با بحران محبوبیت روبروست.