١٣ فروردین ١٣٩٢  -٢ آوریل ٢٠١٣

کارگر کمونيست ٢٥٤

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اخبار اعتراضات كارگری

اعتصابات اخطاری
٨ فروردین؛ کارگران فاز ١٧ و١٨ پارس جنوبی به دلیل نگرفتن حقوق دو ماه گذشته خود تهدید كردند كه اگر به خواسته شان توجه نشود دست به اعتصاب خواهند زد. روز پنچ شنبه ٨ فروردین این كارگران در مقابل دفتر محل كار خود حضور یافته و تهدید كردند اگر طی چند روز آینده حقوق عقب افتاده شان پرداخت نشود دست ازكار خواهند كشید.
***
اعتراض و جمع شدن کارگران پیمانی شرکت گاز رفسنجان در مقابل ساختمان شرکت گاز این استان به تبدیل وضعیت بد خودشان و عقب افتادن حقوق ٢ ماه خود،
٨فروردین ده ها نفر از کارگران پیمانی شرکت گاز همدان به نمایندگی از بقیه همکاران خواستار رسیدگی به مشکلات کارگران شدند. یکی از کارگران دراین زمینه گفت: ازکارگران پیمانی شرکت گاز رفسنجان هستیم که بعد از ٨ سال هنوز نتوانسته ایم با شرکت گاز به صورت مستقیم قرار داد ببندیم، با این وجود هنوز حقوق ٢ ماه آخر سال ما و عیدی که وعده داده شده بود پرداخت نشده است.

ویژه افزایش دستمزدها

من از طومار اعتراضی مان بر سر دستمزد دفاع می كنم
افزایش سرسام آور قیمت ها و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر زندگی ما میلیونها کارگر را هر روز بیشتر بیشتر به نابودی کشانده است. بر پایه این حقیقت تلخ یک طومار اعتراضی توانسته است صدای اعتراض سی هزار کارگر را بلند کند. تازه اگر مشکل نداشتیم این طومار به همه کارخانجات و به میان همه همکارانمان میرفت شک ندارم که جمعیتی میلیونی دور آن جمع میشد. این میان کسانی پیدا میشوند که کلاس آموزشی برای ما باز کرده و تحت عنوان "الفبای مبارزه کارگری" و با ارجاع به قرنی پیش برای ما استدلال می آورند که طومار پاسخ نیست. پاسخ من به این دوستان این است که الفبای مبارزه چیزی جز دیدن مکانیزم های سازمانیابی مبارزات همین امروز کارگران نیست. الفبای مبارزه کارگری چیزی جز دیدن تلاش هر روزه کارگران برای بهبود دائمی زندگیشان و مبارزه طبقاتی جاری نیست. همچنین هستند کسانی که تحت عنوان اینکه قدم بعدی اهمیت و جایگاه همین اولین قدم ما را کمرنگ و یا انکار میکنند. در حالیکه نفس اینکه سی هزار کارگر صدای اعتراضش را آنچنان بالا برده است که در موردش رسانه ها نوشته اند و چنین مباحثی به راه افتاده است، نشانگر اینست که طومار اعتراضی ما متکی بر یک حقیقت عظیم اجتماعی است که قدرت خود را از آنجا گرفته است و به همین اعتبار توانسته است چنین صدا کنند. باید این قدرت را دید تا اهمیت این کار را متوجه شد. این ها همه نشان میدهد که طومار اعتراضی ما یک دستاورد و یک پیشروی برای همه کارگران و کل جامعه است. من میخواهم از این دستاوردمان دفاع کنم. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بدو تشکیل همواره به منظور آگاهی رسانی به اقشار مختلف جامعه در خصوص وضعیت نابسامان کارگران کوشیده است صدای اعتراض جامعه کارگری را از طرق مختلف به گوش مقامات کشوری برساند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بدین منظور با طراحی یک حرکت ماندگار تاریخی در ایران , طرح جمع آوری و امضاء کارگران با نام طومار اعتراضی کارگران سراسر کشور را به صورت مرحله به مرحله به مورد اجراء گذارد که کماکان ادامه دارد .
باز تاب گسترده این حرکت در رسانه های کشور حاکی از عملکرد ممتاز طراحان این طومار اعتراضی بوده است . این طومار نمایانگر پرده بزرگ اعتراضی کارگر در مقابل وضع موجود بود. طوماراعتراضی, فریاد خشم کارگردر برابر توطئه گریهاییست که برای ندید گرفتن اعتراض امضا کنندگان طومار را افرادی بی هویت خوانده و حتی عوامل دشمن میداند. این طومار در برابر کسانی چون کانون عالی شوراهای اسلامی و غیره است که زیر فشار اعتراض ما کارگران ناگزیر به درد ما اشاره میکنند اما با گفتن اینکه وظیفه ما قبل از هر چیز حفظ نظام است، حتی اگر نتوانیم جانب کارگر را بگیریم. جنبه مهم دیگر طومار اعتراضی ما، همبستگی کارگران در این طومار و جمع شدن سی هزارکارگر به دور آنست. سی هزار کارگر که همه درد مشترک دارند. به همین اعتبار ظومار بر سر دستمزد دعوت کارگران به اتحاد است. طومار اعتراضی همچنین راه مشارکت کلیه کارگران را در این حرکت اعتراضی بسیار ساده کرده است. طوماری که اعتراضش به فقر و فلاکت است و با خواست مشخش افزایش فوری دستمزدها زمینه ساز حرکتهای سنجیده و بزرگ بعدی خواهد بود. حرکت ممتازاین اتحادیه و هماهنگ کردن چنین طوماری الگویی مناسبی برای کل کارگران و دیگر تشکلهای کارگری ایجاد کرده است. همه اتفاق نظر داریم که کارگران , در شرایط تدافعی هستند ومطالبات آنها تعرضی نیست اما این طومار با یک خواست تعرضی آنهم خواست افزایش دستمزد که خواست میلیونی کارگران است، یک گام مهم به جلو است. در شرایطی که کارگر زیر چشم کارفرمایان و انبوه قوانین و مقررات ضد کارگری و جلوی چشم حراست و نیروهای سرکوب در محیطهای کار چنین گامی را برمیدارد، حرکتی مهم و قابل تقدیر و ستایش است. کار این طومار از اول مه ماه ١٣٩١ با انتشار ٥٠٠٠ امضا شروع شد. سپس در اولین مرحله در شمار ده هزار تایی این طومار به امضای کارکنان ده ها کارخانه و بنگاه اقتصادی و تولیدی در شهرهای مختلف با قید اسم و رسم و نام و نشانشان رسید و مطالبات خود را کتبا ورسما به وزارت خانه های ذیربط اعلام داشت. پس از آن مرحله دوم و سوم آن اعلام شد و امضاها به ٣٠ هزار رسید. در هر مرحله هماهنگ کنندگان طومار با اعلام اینکه اگر دستمزدها به روال هر سال تعیین شده و چند برابر زیر خط باشد حق خود میدانیم که در اشکال مختلف اعتراضمان را ادامه دهیم، ما سی هزار کارگر و کل کارگران را نمایندگی کردند و خواست افزایش دستمزد دیگر دفاع نیست. اعتراض است
می توان گفت مضمون خواست ما کارگران در طومار اعتراضیمان یک اعتراض است. اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر و افزایش فوری سطح آنست. این یک تعرض متحد از جانب ما کارگران در برابر تهاجم هر روزه به زندگی و معیشتمان است. ما با این کارگر اعلام کرده ایم که دیگر این وضع را قبول نمیکنیم. هم چنان که انتظار می رفت این نامه علیرغم انعکاس گسترده در مطبوعات و روزنامه ها و سایت ها و خبر گذاریهای کشور هیچ گونه پاسخ درخور توجهی از سوی مخاطبان نامه در پی نداشت. از همین رو این مبارزه ایست که ادامه دارد. چون مساله زندگی و معاش ما میلیونها کارگر و کل جامعه است. این طومار اعتراضی به همگان فهماند که آنطور هم که آنان فکر می کنند کارگران در ناآگاهی به سر نمی برند و نمی توان آنها را تحت عنوان _ مذهب و رضایت بر قضای الهی و مصلحت حاکم و غیره به تحمل بردگی کنونی و زندگی مشقت بار حاضر نگه داشت. این حقیقتی است که اگر کسی میخواهد الفبای مبارزه را بنویسد باید ببیند و همراهش شود. ما طبعا میداانیم که جنبش اعتراضی کارگران در قالب جمع آوری طومار سراسری بنا نیست یکسره به صورت بنیادین تغییر و تحول اساسی در سطح جامعه پدید آورد . اما یک شروع برای اعلان خشم توده زحمتکش کارگری و بیان مطالباتشان است . ما اکنون با صفی سی هزار نفره صف قدرتمند هستیم. میخواهیم بگویم در الفبای مبارزاتتان این را ارج بگذارید. قاسم دبیری

ویژه اعتراضات علیه دستگیری فعالین كارگری

شریف ساعد پناه با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد
٨فروردین؛ پس از گذشت ١٧ روز از بازداشت شریف ساعد پناه عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار ٣٠ هزار نفره کارگران، امروز با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد. شریف ساعد پناه این مدت تحت بازداشت اداره اطلاعات سنندج بود. روز هفدهم اسفند ٥ تن از فعالین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری که ظاهرا در ارتباط با تلاش برای برگزاری روز جهانی زن دستگیر شده و سه روز پس از آن شریف ساعد پناه نیز توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. طی سالیان گذشته تا به امروز فعالین و رهبران کارگری همواره با اتهامات بی اساس تحت فشار قرار گرفته اند تا در مبارزه برای خواستهای مشروع و به حق کارگران وادار به سکوت گردند. بازداشت های اخیر در روزهای پایانی سال گذشته نیز در این راستا صورت گرفته است. اتهاماتی که نهادهای امنیتی برای ساکت کردن فعالین کارگری به آنان وارد میکنند علی رغم بی ارتباط بودن به فعالیت اجتماعی کارگرانی چون شریف ساعد پناه ،امروزه جزئی از حقوق مدنی خدشه ناپذیر و پذیرفته شده شهروندان در سطح دنیا می باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن تبریک به شریف ساعد پناه و خانواده و دوستداران وی ، خواهان آزادی تمامی کارگران در بند و از جمله ٥ تن از اعضای کمیته هماهنگی می باشد که نوروز امسال را بجای حضور در کنار خانواده های خود، در بازداشتگاه می گذرانند. اتحادیه آزاد کارگران ایران

تشكلهای كارگری

نامه ی کودکان خردسال غالب حسینی فعال کارگری دربند
٣ فروردین؛ درود بر همه ی آزادی خواهان جهان! من نینا حسینی و خواهر دوقولویم هدیه حسینی به تمام مردم ایران می گوییم که پدر ما غالب حسینی فعال کارگری هیچ جرمی نکرده است. و با حمله ی نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده و زندانی شده است. همان روزی که پدرمان دستگیر شد قرار بود ما را برای خرید نوروزی به خیابان ببرد و لباس های تازه ی عید را برای ما بخرد تا با آنها سال تازه را جشن بگیریم و در کنار هم سال خوشی را شروع کنیم. اما الان هیچ لباسی نخریده ایم. اما اگر لباس تازه هم داشتیم نمی توانستیم به تنمان کنیم و سال تازه را جشن بگیریم چون پدر عزیزمان در زندان است و بدون او ما هیج شوقی نداریم. ما هر دو نفر آرزو می کنیم هر چه زودتر پدر عزیزمان آزاد شود و همه ی زندانی¬های سیاسی و فعال های کارگری آزاد شوند تا در کنار فرزندانشان عید را جشن بگیرند. نینا حسینی و هدیه حسینی کلاس سوم ابتدایی. منبع:سایت کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

فعالین كارگری
***

اخراج و بیكارسازی

بهنام خدادادی فعال کارگری و عضو انجمن کارگری برق و ساختمان اصفهان اخراج شد.
١١ فروردین؛ بنا به گزارش انجمن کارگران برق ساختمان اصقهان، این اخراج در پی سخنرانی فعالان کارگری در روز عید در سالن اجتماعات کمپ کارگری طاهری در کنگان منطقه پارس جنوبی صورت گرفت. در روز یکم فروردین ماه سال جاری و هنگام تحویل سال نو بهنام خدادادی پس از صحبت در مورد افزایش حقوق و فقدان وجود تشکل‌های کارگری، کارگران را دعوت به اتحاد و تشکل یابی کرد. وی همچنین با حمایت از اعتراضات کارگری در اروپا از طبقه کارگر ایران خواست تا همگام با کارگران دیگر کشور‌ها اعتراضات خود را دامنه دار‌تر کنند. در هنگام سخنرانی این فعال کارگری، حراست فاز ١٢ وکمپ طاهری با هجوم به وی قصد دستگیری‌اش را داشتند که با اعتراض بیش از حد ١٥٠٠ کارگر مواجهه شدند و نیروهای حراست را به عقب راندند. اما بعد از ٧ روز این فعال کارگری از شرکت توسعه شبکه‌های صنعتی ایران (IIND) در فاز ١٢ اخراج شد.
***
٢٠كارگر اخراج شدند
شركت تولیدی جهان كه تولید كننده انواع پیچ ومهره بوده و ظرفیت تولید آن در سال قبل كاهش جدی یافته بود در اسفند ماه تعطیل شد و ٢٠ كارگر باقیمانده آن از كار اخراج و بیكار شدند .بدلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه و نوسانات ارز و حذف یارانه ها ، بسیاری ازكارگاهها و كارخانجات تولیدی در معرض ورشكستگی و تعطیلی هستند و تعدادی از آنها در اسفند ماه در انتهای سال كارخانجات وواحد های تولیدی خود را تعطیل نموده اند.كارخانه ها و واحد های تولیدی آن تعطیل شده است .

حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده

عدم پرداخت حقوق ٦٠٠ناجی غریق مازندران!
٦ فروردین؛ ما ٦٠٠ نفر را تاکنون نگه داشتیم و جلوی استانداری نیامدند،اما اگر ٢٠٠ نفرشان می آمدند چه بلوایی می شد. ،رئیس هیئت نجات غریق مازندران گفت: بچه های ما اگر بلال فروشی کنند ماهی یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان درآمد دارند اما ما وعده حقوق ٤٥٠ هزار تومانی دادیم که این مبلغ هم پرداخت نشده است. حالا دیگر خانواده های ناجیان غریق به ما زنگ می زنند و ما در مقابل خانواده ها قرار داریم. وی افزود:ما ٦٠٠ نفر را تاکنون نگه داشتیم و جلوی استانداری نیامدند،اما اگر ٢٠٠ نفرشان می آمدند چه بلوایی می شد.
***
پرداخت نشدن مستمری و عیدی بهمن و اسفند
طی خبر رسیده روز پنجشنبه ٨ فروردین صبح حدود ١٠ خانواده از مستمری بگیران کمیته امداد به خاطر پرداخت نشدن مستمری و عیدی بهمن و اسفند خود در مقابل ساختمان این داره حضور پیدا کردند تا به وضعیت آن ها ومشکلات مالی که در ایام عید به دلیل تاخیر در پرداخت برایشان ایجاد کرده است رسیدگی شود. میگفتند فقط با این اعتراضات میتوانیم حق خود را بگیریم.
***
كارگران شهرداری طبس ٣ ماه حقوق معوقه طلب دارند .
بیش از ٢٠٠ كارگر درشهرداری طبس كه با شركتهای پیمانكاری مختلف مشغول خدمات رسانی هستند. سه ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند، به این كارگران بخاطر ایام عید تنها ٨٠ هزارتومان تحت عنوان عیدانه داده شد اما حقوقی ندادند.
***
٣٠ماه حقوق پرداخت نشده
٨فروردین؛ كارگران شركت مخابرات راه دور هنوز بین ٢٠ ماه تا ٣٠ ماه حقوق معوقه طلب دارند و مقامات ذیربط در ایام عید تنها یك حقوق عیدی را به كارگران وكاركنان این شركت داده اند تا مانع تجمع و اعتراض كارگران گردند ولی مطالبات و حقوقهای معوقه كماكان پرداخت ناشده باقیماند ، سال ١٣٩٢ كارگران در شرایط سختی این ایام را پشت سر گذاشته اند هرچند كه همه مقامات دولتی به مشكلات كارگران مخابرات راه دور اشراف دارند اما كاملا بی محلی و بی توجهی میكنند . مخابرات راه دور شیراز كه سال گذشته ٣٧٠ كارگر داشت هم اكنون حدود ٦٠ پرسنل دارد كه منتظر بازنشسته شدن هستند

معلمان
دیگر ما و هیچکسی به این دولت دروغگو اعتمادی ندارد
با وجود گذشت ٨ روز از عید، در تماس با یکی از فرهنگیان شهر ارومیه گفتند با این وضعیت اقتصادی بد عیدی که قرار بود تا ١٥ اسفند پرداخت شود حالا بعد از ٨ روز از فرودین پرداخت. نشده است. دیگر ما و هیچکسی به این دولت دروغگو اعتمادی ندارد
بازنشستگان
***
طلب ٣میلیون تومانی بازنشستگان طبس
بیش از ٧٠٠ معلمین وفرهنگیان بازنشسته آموزش و پرورش این شهر از سال ٨٦ تا كنون هر كدام بیش از ٣ میلیون تومان از آموزش و پرورش طلب دارند ، در این رابطه بارها تجمع و اعتراض كردند و مشخصا در١٧ اسفند ماه مقابل احمدی نژاد به یزد سفر كرده بود تجمع اعتراضی داشتند و در آن تجمع اعتراضی به بازنشستگان معترض احمدی نژاد قول داده كه همه بدهی های شما را تا ٥ فروردین واریز میكنند ولی این وعده احمدی نژاد نیز تماما توخالی بود

گزارش

كارگران نانوایی توقع دارند كه به مرخصی بروند ولی ما نمی توانیم نانوایی را تعطیل كنیم
مشكلات و وضعیت حقوق كارگران نانوایی در آبادان-یكی از صاحبان نانوایی در آبادان در مورد حقوق كارگران نانوایی ها گفت كه «حقوق یك شاطر ماهر در روز بین ٤٠٠٠٠ تومان تا ٤٥٠٠٠تومان در روز است. اینها روزمزد هستند. در حالیكه از نظر من حداقل بایستی ٥٠٠٠٠تومان در روز بگیرد.حقوق كارگران غیرمتخصص بین ١٨٠٠٠تومان تا ٢٠٠٠٠تومان در روز است
وی در مورد ظلم و فشاری كه روی كارگران نانوایی ها می آید گفت: «ما خودمان چون ضعیف هستیم ناچارا به كارگرمان فشار می آوریم. كارگران نانوایی توقع دارند كه به مرخصی بروند ولی ما نمی توانیم نانوایی را تعطیل كنیم كه باعث میشود ول كنند بروند و نانوایی مان تعطیل میشود
***
سیاست های دورکاری و تأثیر آن بر سرنوشت زنان
محبوبه قنبری دورکاری یكی از طرح‌هایی است كه از چند سال قبل در حوزه‌یِ اشتغال مطرح شد. هر چند دورکاری در حوزه‌ی كارگری بحث جدیدی نیست و تحت عنوان مشاغل خانگی دسته‌بندی می‌شود، یعنی تولید و كار در منازل نیروهای كار انجام می‌شود. طبق تعاریفی كه در آیین‌نامه دوركاری آمده است، دوركاری یعنی اینكه فرد بتواند كار را بدون حضور فیزیكی در محلّ كار انجام دهد. كارمند دورکاری به آن دسته از كارمندانی اطلاق می‌شود كه بتوانند خدمات خود را در محیطی خارج از اداره، با استفاده از نظام الكترونیكی، ارائه كنند و قرار بود بر اســـاس بــرنـامـه‌هـا و هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در شرایط عادی می‌بایست تا پایان سال٩١ سی درصد نظام اداری كشور دورکاری شود. این شیوه‌ی كار كه در حوزه‌ی ادارات دولتی این طرح با سروصدای بسیار آغاز شد و در برخی ادارات شهر تهران و برخی شهرستان‌ها به شكل آزمایشی به اجرا درآمد، بیشتر زنان شاغل را هدف قرارداد. ارتقای بهره‌وری با استفاده از خلاقیت كاركنان، كاهش تردّد و ترافیك در شهر‌های بزرگ و صرفه‌جویی در وقت وهزینه، از مزایای این طرح عنوان شد. از دیگر مزایای این طرح برای زنان، بهترانجام دادنِ وظایف كاری خود در خانه عنوان شد و این كه «طبیعتاً كمتر خسته شده و آسایش و آرامش در زندگی خانوادگی حکم‌فرما خواهد شد و در سایه‌ی این آرامش، امنیت بیشتری در فضای خانواده به وجود می‌آورد.» با اجرای این طرح دستمزد بر اساس كار انجام‌شده پرداخت می‌شود نه بر اساس ساعات كار فیزیكی .
پس از اجرای این طرح، مشكلات یكی پس از دیگری خود را نشان داد و کم‌کم سروصداها خوابید و دیگر در تیتر خبرها چیزی از این طرح بزرگ دیده نمی‌شود؟ هیچ كس هم نمی‌پرسد اجرای آزمایشی این طرح چه بر سر زنان شاغلی آورد كه مشمول این طرح‌شده بودند. اداره ی میراث فرهنگی یكی از اداراتی بود كه این طرح در آنجا اجرا شد. بسیاری از كارمندان (بیشتر زنان) شامل این طرح شدند. با یكی ازاین زنان صحبت كوتاهی داشتیم. دختر جوانی با مدرك لیسانس و ٦ الی ٧ سال سابقه‌ی كار. می‌دانید از چه زمانی بحث دورکاری مطرح شد؟ دقیقاً نمی‌دانم، ولی این طرح در مجلس هم كه مطرح شد اما اصلاً اسم سازمان ما نبود. یك دفعه در عرض یك ماه بحث انتقال معاونت‌هایمان به استان‌ها مطرح شد و در عرض یك هفته معاونت صنایع‌دستی ما منتقل شد اصفهان. با چه فضاحتی همكاران ما را منتقل كردند. چه خانواده‌هایی كه از هم نپاشید! بعد از آن، معاونت پژوهشگاهِ ما را منتقل كردند شیراز و بعد ساختمان پژوهشگاهِ هنرهای سنتی واقع در خیابان آزادی با یك كتابخانه‌ی عظیم. همه را جمع كردند. کتاب‌ها را نتوانستند ببرند و خیلی‌هایش هم از بین رفت. هم زمان با این مسأله، بحث دوركاری هم مطرح شد. یك دفعه دستور دادند ٥٠درصد نیروی شاغل باید دور كار شوند آن هایی كه نمی‌توانند بروند استان‌ها، باید دوركار شوند... یكی از دوركارها من بودم. طبق چه برنامه‌ای این كار را انجام دادند؟ هیچ برنامه‌ای برایش نداشتند. اینكه چه كاری باید به این كارمندان داد، چگونه باید به آنها حقوق داد... فقط گفتند باید دورکاری كرد.
بماند كه با چه فضاحتی ما را از اداره بیرون انداختند. یك روز آمدند وسایل مرا جمع كردند و مرا توی سالن نشاندند با برخوردهای بد. حتی همكارانی كه دور كار نشده بودند با ما مثل جزامی‌ها رفتار می‌کردند كه مثلاً شما دور كار شدید. همه ما فكر می‌کردیم كه انتهای این طرح اخراج است كه برای همه‌ی ما این تبعات بسیار بدی داشت، برای من كه مستقل زندگی می‌کنم و تمام درآمد من از این اداره است و یا آقایونی كه باید خرج خانه و خانواده‌شان را بدهند. سه ماه اول دورکاری کلاً به ما ٣٠٠هزار تومان دادند. بماند كه الان بعد از سه سال دو سال و نیم خیلی از همكارهای ما كه از پژوهشگاه دور كار شده‌اند هنوز ٣٠٠ الی ٤٠٠ هزار تومان می‌گیرند. خیلی از مزایایی كه سازمان می‌دهد به آنها تعلق نمی‌ گیرد. به ‌آنها وعده داده بودند زمین می‌دهند وام می‌دهند كه به خیلی از این وعده‌ها عمل نكردند. برنامه نداشتن خیلی بد بود. باعث شد یك سری همكاران هر روز دارند می‌روند سركار. یك سری‌شان تا ساعت ١١و ١٠ شب كار می‌کنند. مجبورشان می‌کنند. در مقابل دو ماه یا سه ماه است كه یك سری دورکارها خانه نشسته‌اند، چون هیچ كاری برایشان تعریف‌نشده ولی چون سرپرستشان از دوستانشان است، برایشان گزارش كار رد می‌کند. حقوق كامل هم می‌گیرند. تبعیض همه جا هست. برای خود من خیلی غیرمنتظره این اتفاق افتاد. ضربه‌ی بدی بود. ٤ یا ٥ سال كار در سمت‌هایی کارکرده بودم و از نظر كاری رزومه‌ی خوبی داشتم. ما را فرستادند به محلی در تهران كه قرار بود همایشی در آنجا برگزار شود. ولی ‌آنجا، چون دور كار بودیم، هر كاری به دستشان می‌رسید، به ما می‌دادند، مثل لوله كردن پوسترِ همایش و ... به اسم اینكه دور كار بودیم. مرخصی نداشتیم حتی ساعتی. اگر دیر می‌رفتیم كسر كار حساب می‌شد... فكر می‌کنی چرا طرح دورکاری را اجرا كردند؟ چیزی كه خودشان گفتند برای صرفه‌جویی در انرژی. می گفتند ببینید چقدر كمتر آب و برق و ... مصرف می‌شود. ولی طرح دوركاری در کشورهای دیگر هزینه‌ی رفت‌وآمد اینترنت و برق و ... را می‌دهند، در یك دوره ای كرایه‌ی ماشین هامان را هم خودمان می‌دادیم. واقعاً نمی‌دانم چرا این كار را كردند. تمرکززدایی! احساس می‌کنند فتنه از ادارات است. كارمندان را از محل كار دور كنند. می‌خواهند تهران را به خاطر شلوغ نشدنِ سیاسی، خالی بكنند. حال وضع به چه منوال است؟ خب كارها آن‌طور كه می‌خواستند پیش نرفت. حالا قرار است دوركارها را برگردانند ولی تا دوباره‌کارها به روال سابق برگردد کلّی طول می‌کشد. در این وسط نمی دانید چه بر سر خانواده‌ها آمد. وقتی می‌خواستند خانمی از همكاران ما را به شهرستان منتقل كنند، گفته بود كه همسرم موافقت نمی‌کند به شهرستان بروم. مسئول ایشان گفته بود «این كه مشكلی نیست طلاق بگیر.» در این مدّتی كه دور كار بودم ناامنی شغلی را بسیار خوب تجربه كردم. هر روز منتظر بودم اخراج شوم. به دلیل اینكه امكان دیگری برای كسب درآمد نداشتم ناگزیر بودم بمانم و با این شرایط بسازم. برای كسانی كه صاحب همسر و فرزند هم بودند شرایط به همین گونه بود. درآمدمان كمتر شده است طبیعتاً این مسأله سبب می‌شود كه امكانات كمتری را بتوانی برای خانواده‌ات فراهم كنی. وقتی شبح بیكاری و نداشتن درآمد، تمامِ مدّت روی سرت باشد چگونه مادری برای فرزندت خواهی بود؟! هنوز هم نمی‌دانیم چه بر سر ما خواهد آمد. اگر امكانش را داشتم حتماً استعفا می‌دادم ولی شما كاری سراغ دارید؟
اخبار بین المللی
بیش از ٨٣ کارگر معدن طلا در زیر آوار مدفون شدند
چین: در پی رانش زمین در مناطق کوهستانی تبت در ارتفاع ٤٦٠٠ متری بیش از ٨٣ کارگر معدن طلای این کشور در زیر آوار مدفون شدند. این حادثه صبح روز جمعه (٩ فروردین/٢٩ مارس) در نزدیکی لهاسا پایتخت تبت رخ داد. در مناطق کوهستانی تبت در چین، در پی رانش عظیم زمین دست‌کم ٨٣ کارگر معدن در اعماق زمین مدفون شدند.شین هوا، خبرگزاری رسمی چین، اطلاع داد که این حادثه صبح جمعه (٩ فروردین/٢٩ مارس) در منطقه مایژوکونگار در نزدیکی لهاسا، پایتخت استان تبت روی داده است.تبت سرزمین مقدس بودائیان در آسیای مرکزی است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود ٤٩٠٠ متر است. رشته کوه‌های هیمالیا در همین سرزمین قرار دارد. این ٨٣ کارگر در استخدام یک کنسرن این کشور در یکی از معادن طلای منطقه در ارتفاع ٤٦٠٠ متری مشغول کار بودند که این حادثه رخ داد.خبرگزاری شین هوا اعلام کرد که رانش زمین منطقه‌ای به مسافت سه‌ کیلومتر را در برمی‌گیرد. مقامات محلی چین نیز اطلاع داده‌اند که حدود دومیلیون مترمکعب خاک، گل‌ولای به همراه شن و سنگ محل حادثه را در برگرفته است.گفته می‌شود در مجموع یک‌هزار امدادگر و ماموران پلیس و آتش‌نشانی به محل حادثه برای نجات کارگران شتافته‌اند. ١٥ سگ تربیت‌شده‌ی جست‌و‌جوگر نیز در این اقدام برای یافتن کارگران معدن شرکت دارند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین و لی ‌کچیانگ، نخست وزیر این کشور خواستار استفاده از کلیه نیروها برای نجات کارگران مدفون در زیر آوار شده‌اند.
فرانسه - افزایش بی‌وقفه و بی‌ سابقه تعداد بیکاران
به گزارش یورو نیوزمیزان افراد متقاضی کار در فرانسه در ماه فوریه گذشته ٠.٦ درصد افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب تعداد افراد بیکار ثبت شده در مراکز کاریابی به رقم سه میلیون و ١٨٧ هزار نفر می رسد. این بیست و دومین ماه پیاپی است که تعداد متقاضان کار در فرانسه رو به افزایش دارد. بر تعداد افراد بیکار ٥٠ سال به بالا ٠.٩ درصد افزوده شده و تعداد جوانان فاقد شغل کمتر از ٢٥ سال نیز ٠.٦ درصد رشد را تجربه کرده است. این آمار و ارقام توسط وزارت کار فرانسه منشر شده و نشان دهنده افزایش بی سابقه تعداد افراد متقاضی کار از سال ١٩٩٧ میلادی است. پیش از این نرخ بیکاری در سه ماهه چهارم سال گذشته به ١٠.٦ درصد جمعیت فعال این کشور رسیده بود.
قبرس - تظاهرات جوانان در اعتراض به سیاست ریاضت کشی‌ دولت
به گزارش خبرگزاریها روز سه شنبه٢٦ مارس (٦ فروردین) حدود سه هزار تن از جوانان و دانش آموزان دبیرستانی در نیکوزیا پایتخت قبرس، در پاسخ به فراخوانی بر روی فیس بوک، علیه ترویکا، نهادهای سه گانه وام دهنده به قبرس و سیاست ریاضت کشی دولت این کشور دست به اعتراض زدند. یانیس، دانش آموز دبیرستان می‌ گوید:" بدیهی است که مادران و پدران بسیاری از ما کارشان را از دست می دهند و همه ما نیز درآمدمان را از دست خواهیم داد. برای بعضی از ما حتی ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل دشوار خواهد شد. " و توماس دانش آموز دیگر:" آنها همه رویاهای ما و هرآنچه برایش کار کرده ایم را به هم ریخته اند، همه آنچه تا کنون ما و مادران و پدران ما به دست آورده بودیم. آن ها اساسا می خواهند کشور ما را به زمین بزنند. " جوانان معترض با در دست داشتن شعارهایی در محکومیت بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، به سمت کاخ ریاست جمهوری قبرس راه پیمایی کردند. قرار است روز چهارشنبه ٢٧ مارس (٧ فروردین) نیز تظاهراتی علیه سیاست های ریاضتی برگزار شود.
آمریکا - شرکت کوکا کولا ٧٥٠ کارمند را اخراج می‌کند
به گزارش رویترز شرکت کوکا کولا روز ٢١ مارس (١ فروردین) اعلام کرده که در نظر دارد تا ٧٥٠ کارمند خود را در آمریکا اخراج بکند. این تعداد حدود یک درصد از تعداد کلّ کارگران این شرکت در شمال آمریکا بحساب میاید. این شرکت بزرگترین سازنده نوشابه در دنیا است و تقریبا در تمام کشور‌های دنیا مشغول فعالیت است. مسئولین این شرکت اعلام کرده اند که برای بهبود سود آوری شرکت این اقدام ضروری است و آنها بعد از تحقیقات تصمیم گرفته اند که کارگران نقاطی که زیان بیشتری را به شرکت متحمل میکنند را اخراج بکنند.
فرانسه - اعلام همبستگی‌سندیکای س ژ ت با کارگران ایران
پنجاهمین کنگره سندیکای س ژ ت فرانسه، هفته پیش در شهر تولوز برگزار شد و پس از بحث درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور فرانسه ، با انتخاب یک دبیر کل جدید و انتشار قطعنامه ای به کار خود پایان داد. در این کنگره بزرگ سندیکائی که بیش از هزار نفر از نمایندگان این سندیکا از سراسر کشور شرکت کرده بودند، تعدادی از فعالین سندیکائی از کشور های دیگر جهان هم دعوت شده بودند تا میهمان این کنگره باشند. نمایندگانی از کشورهای ساحل عاج ، فلسطین و ایران به کنگره دعوت شده بودند و شرکت کنندگان با انان اعلام همبستگی کردند. قطعنامه ویژه ای نیز در حمایت از مطالبات کارگران فلسطین در این کنگره به تصویب رسید. از ایران محمود صالحی فعال سرشناس کارگری به این کنگره دعوت شده بود و او با حضور در این همایش مورد استقبال فعالان سندیکائی س ژ ت قرار گرفت. این کنگره همبستگی کارگران سندیکای س ژ ت را با کارگران ایران اعلام و از مطالبات آنها حمایت کرد.
اروپا - افزایش خودکشی‌و بیماری بدلیل تنگنا‌های اقتصادی
به گزارش دویچه ویله بحران کشورهای بدهکار اروپا نه تنها به رکود اقتصادی منتهی شده، بلکه سلامتی مردم را نیز به‌خطر انداخته است. برپایه یک پژوهش تازه، در این کشورها برخی بیماری‌های واگیر شایع شده و میزان خودکشی‌‌ها بالا رفته است. در کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا سیاست‌صرفه‌جوئی دولت ها استانداردهای بهداشتی را پائین آورده و به گسترش بیماری‌های مسری مثل مالاریا و همچنین افزایش خودکشی‌ها انجامیده است. افزایش بیکاری، درآمد خانواده‌ها را کاهش داده و سبب شده که مردم کمتر به پزشک مراجعه ‌کنند و دارو بخرند. این‌ها نتیجه پژوهشی است که مجله پزشکی "دلانست" منتشر کرده است. بیش از همه بهداشت و درمان در کشورهائی آسیب دیده که در بودجه عمومی آن‌ها صرفه‌جوئی شدید به‌عمل آمده است. یونان، اسپانیا و پرتقال در صدر این کشورها هستند. پژوهش تازه بر افزایش آمار خودکشی‌ها در کشورهای بحران‌زده اروپا تاکید می‌ورزد. یونان در این زمینه پیش‌رو است. براساس آمار دولتی در سال ٢٠١١ میزان خودکشی‌ها در این کشور نسبت به سال ٢٠١٠ چهل درصد افزایش یافته است. در یونان ضمنا مواردی از شیوع چند نوع بیماری مسری که سال‌ها پیش ریشه‌کن شده بود مشاهده شده است. مالاریا یکی از این بیماری‌ها است. همچنین با قطع توزیع سرم‌های بهداشتی میان معتادان، آلودگی به ویروس ایدز نیز افزایش یافته است.
پرتقال - تظاهرات مردم در اعتراض به بیکاری
به گزارشش یورو نیوز روز چهار شنبه ٢٧ مارس (٧ فروردین) جوانان جویای کار و نیز اعضای اتحادیه های کارگری در لیسبون، پایتخت پرتغال به خیابان ها آمده و با همراه داشتن صورتک های دولتمردان خود به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات در اعتراض به نرخ بالای بیکاری و نیز فقدان امنیت شغلی برپا شد. میگل ویولانت، روان شناس بیکار در این تظاهرات می گوید: "این روزها، مشکل من و همین طور جوانانی که این راهپیمایی را سازماندهی کرده اند نرخ بالای بیکاری در این کشور است که یک میلیون و ٤٠٠ هزار نفر کارگر را دربرگرفته و چهل درصد آنان زیر ٣٥ درصد هستند. " یک پرستار ٢٧ساله نیز می گوید: "همه معترضان هدفی مشابه دارند و آن این است که شنیده شویم و مسایل تغییر کند. ما تا زمان دستیابی به این هدف ساکت نمی شویم. " اعتراض علیه بیکاری در لیسبون از سوی جوانان بزرگ ترین اتحادیه کارگری این کشور به نام کنفدراسیون کارگران پرتغال برگزار شد. نرخ بیکاری در این کشور به ١٧و شش دهم درصد رسیده است. از سال ٢٠١١ میلادی دولت پرتغال در پی دریافت بسته نجات مالی ٧٨ میلیارد یورویی از سوی اتحادیه و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا سیاست های ریاضت اقتصادی را به اجرا گذاشته است. این سیاست نتیجه‌ای جز فقر و بیکاری روز افزون نداشته است.

انگلستان - کارکنان بی‌ بی‌ سی‌ دست به اعتصاب زدند
به گزارش خبرگزاریها این اعتصاب از ظهر روز پنج‌شنبه ٢٨ مارس(٨ فروردین) به وقت محلی (١٦ و ٣٠ دقیقه به وقت تهران) آغاز شده است و تا ١٢ ساعت ادامه خواهد داشت. این اعتصاب ١٢ ساعته، به دعوت اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا (NUJ) و اتحادیه بکتو که اعضای آن عمدتا کارکنان بخش‌های فنی هستند، برگزار شده است. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و بکتو عمدتا در اعتراض به تعدیل اجباری نیرو به بهانه صرفه‌جویی و نیز افزایش فشار کار بر کارکنان بی بی سی، این اعتصاب را سازماندهی کرده‌اند. بی‌بی‌سی قصد دارد در یک دوره پنج ساله به منظور آن چه صرفه‌جویی مالی عنوان کرده است، دو هزار فرصت شغلی را حذف کند؛ بیشتر این شغل‌ها از طریق بازخرید داوطلبانه کارکنان حذف می‌شوند، اما تعدادی با بازخرید اجباری مواجه هستند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران و اتحادیه بکتو پیشتر از مدیران بی بی سی خواسته بودند طرح تعدیل نیرو را به مدت شش ماه به تاخیر اندازند تا شاید راه حلی برای این مشکل پیدا شود، اما بی بی سی این پیشنهاد را رد کرد. این دو اتحادیه همچنین در ارتباط با آزار و اذیت و زورگویی علیه کارکنان بی‌بی‌سی، شکواییه‌ای تنظیم کرده و برای رسیدگی، به یک کمیسیون تحقیق داخلی ارائه داده‌اند. گری موریسی، دبیرکل اتحادیه صنفی بکتو هشدار داده است، افزایش حجم کار به علت کاهش بودجه و تعدیل نیرو، باعث تشدید آزار و اذیت و زورگویی علیه کارمندان شده است. پیش از این نیز، جمعی از کارکنان بخش خبر بی بی سی، روز ١٨ فوریه ٢٠١٣ (٣٠ بهمن ١٣٩١) به مدت ٢٤ ساعت اعتصاب کردند که به اختلال در بسیاری از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی آن منجر شد. اتحادیه ملی روزنامه نگاران انگلیس اعلام کرده است از سال ٢٠٠٤ میلادی تاکنون بیش از هفت هزار نفر از کارکنان بی بی سی در قالب تعدیل نیرو، شغل خود را از دست داده‌اند.