١٧ بهمن  ١٣٩١ -٥ فوریه ٢٠١٣

کارگر کمونيست ٢٤٦

اخبار کارگری

نسان نودینیان
داوود رفاهی

اخبار اعتراضات كارگری

تجمع بازنشستگان ذوب آهن مقابل ساختمان مجلس
١٥بهمن؛ بازنشستگان ذوب‌آهن با تجمع مقابل مجلس از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند، تا دولت را مجاب به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمایت از بازنشستگان صنعت فولاد در سازمان تامین اجتماعی کند. بازنشستگان ذوب‌آهن در تجمع در مقابل ساختمان قوه مقننه از رئیس و نمایندگان مجلس خواستند، تا دولت را مجاب به اجرای مصوبه مجلس در خصوص ادغام صندوق حمایت از بازنشستگان صنعت فولاد در سازمان تامین اجتماعی کند. طبق مصوبه مجلس دولت موظف است تا موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام کند و کسری صندوق مذکور را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین كند. ولی هنوز بعد از گذشت سه سال از تصویب، این مصوبه اجرایی نشده است.
***
کارگران پیمانکاری شرکت بسباران در پتروشیمی بندر امام از صبح امروز دست به اعتصاب زدند
١٤بهمن؛ اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران پیمانکاری شرکت بسباران در مجتمع پتروشیمی بندر امام از صبح امروز در اعتراض به عدم افزایش دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند. بدنبال دوسال مبارزه و کشمکش کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام برای اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و علیرغم اینکه این مصوبه از اوایل تابستان امسال به مرحله اجرا در آمد اما وزارت نفت و مدیریت پتروشیمی ها با معیار قرار دادن تحصیلات کارگران، سابقه آنان و مسائلی از این دست، آنچنان شرایطی را پدید آورده اند که این مصوبه عملا مشمول حال بسیاری از کارگران نشده است. این درحالی است که بر اساس مصوبه هیات وزیران و خواست دهها هزار کارگر در شرکت ملی نفت و صنایع تابعه، تاکنون شرکتهای پیمانکاری در صنایع پتروشیمی می باید بطور کامل برچیده میشدند اما نه تنها این امر متحقق نشده است بلکه پتروشیمی بندر امام در اقدامی جدید قرار داد خود را با شرکت پیمانکاری فریمکو در مجتمع های بسباران و کیمیا تمدید کرد و علاوه بر این به وعده ای که از دو سال گذشته به کارگران شرکتهای پیمانکاری مبنی بر افزایش دستمزدهای آنان داده بود عمل نکرد. به همین دلیل از هفته گذشته کارگران تبدیل وضعیت نشده در پتروشیمی بندر امام از یک سو به تمدید قرار داد با شرکت پیمانکاری فریمکو معترض شده اند و از سوی دیگر خواهان افزایش دستمزدهای خود بر اساس وعده مدیریت پتروشیمی شده اند. مدیریت پتروشیمی بندر امام از مدتها پیش به کارگران پیمانکاری وعده داده بود در صورت انعقاد قرار داد جدید با شرکت پیمانکاری فریمکو کاری خواهد کرد تا دستمزد آندسته از کارگرانی که تبدیل وضعیت نشده اند افزایش پیدا کند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال اعتصاب و تجمع اعتراضی هفته گذشته ششصد کارگر تبدیل وضعیت نشده پتروشیمی بندر امام درمقابل فرمانداری ماهشهر، کارگران پیمانکاری مجتمع بسباران از آنجا که مدیریت پتروشیمی بندر امام، این مجتمع را با قرارداد جدیدی به شرکت پیمانکاری فریمکو واگذار کرده است خواهان افزایش دستمزدهای خود شدند اما با بی توجهی مدیریت مواجه شدند و به همین دلیل صبح امروز با خواست افزایش دستمزدها دست از کار کشیدند. بنا بر این گزارش، بدنبال این اعتصاب مسئولین مجتمع بسباران از کارگران خواستند تا نماینده های خود را جهت رسیدگی به خواستهایشان به مدیریت معرفی کنند اما با معرفی نماینده ها از سوی کارگران و در جلسه ای که با شرکت چندین تن از مسئولین مجتمع بسباران، حراست و شرکت پیمانکاری فریمکو برگزار شد نماینده های کارگران مورد تهدید مسئولین پتروشیمی واقع شدند و یکی از نماینده های آنان به نام فرزاد علیزاده از کار خود معلق گردید. بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانکاری بسباران اعلام کرده اند نماینده هایشان را تنها نخواهند گذاشت و تا رسیدن به خواست هایشان اعتصاب خود را ادامه خواهند داد.
***
اعتراض کارگران متروی اهواز به پنجمین روز رسید
١٤بهمن؛ اعتراض کارگران متروی اهواز به پنجمین روز رسید وحداقل دستمزد متناسب با خط فقر ١٨ میلیون ریال است. در واكنش به تعویق ٦ ماه حقوق؛ اعتراض کارگران قطار شهری اهواز به عدم دریافت ٦ ماه گذشته خود معوقه امروز شنبه (١٤ بهمن ماه) در مقابل کارگاه محل فعالیتشان وارد پنجمین روز خود شد. یکی از کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفت: حدود ٤٠٠ نفر از کارگران قطار شهری اهواز که در قسمتهای پشتیبانی، ترانسفور (تامین کننده ماشین آلات) و حفاری تونل مشغول به فعالیت‌اند از روز سه شنبه (١٠ بهمن) تا به امروز (١٤ بهمن) در اعتراض به عدم دریافت ٦ ماه حقوق معوقه خود در مقابل درب ورودی تونل کارگاه محل فعالیتشان تجمع کرده‌اند. كارگران از روز سه شنبه هفته گذشته تا به امروز دست از کار کشیده و خواستار پرداخت معوقات خود از پیمانکار مجری احداث این پروژه (شرکت کیسون) هستند. این كارگر با بیان اینکه هنوز پاسخ قانع کننده از کارفرما در خصوص دریافت مطالباتمان دریافت نکرده‌ایم، اظهار داشت: شرکت کیسون که مجری احداث این پروژه و کارفرمای کارگران است در چندین مرحله با وعده پرداخت معوقات حقوقی کارگران مانع اعتراض آنان شده بود و به همین دلیل تا رسیدن به نتیجه و دریافت پاسخ قانع کننده‌ای از سوی کارفرما به تحسن و تجمع خود ادامه خواهیم داد.
***
رانندگان شهرداری شوشتر دست به اعتصاب زدند
طبق گزارشی که به ما رسیده است، رانندگان شهرداری شوشتر بیش از دو ماه است حقوق نگرفته اند و در اعتراض به این مساله در روزهای گذشته دست به اعتصاب زدند. عکس العمل مقامات مرتجع شهرداری این بود که نه تنها حقوق معوقه کارگران را ندادند بلکه ١٣ نفر از رانندگان را اخراج کردند. این چندمین بار است که کارگران شهرداری این شهر دست به اعتصاب و اعتراض میزنند.
رانندگان شهرداری شوشتر خواهان بازگشت به کار همکاران خود و پرداخت فوری حقوق های خود هستند.
حزب کمونیست کارگری از کلیه کارگران شهرداری شوشتر میخواهد که متحدانه به مبارزه برای بازگرداندن رفقای خود به سر کار و دریافت حقوق خود دست از اعتراض برندارند. حزب از کارگران شهرداری میخواهد که همراه با همسران و سایر اعضای خانواده خود دست به تجمع بزنند و کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر و سایر مردم شهر را از رفتار شهردار و سایر مقامات شهرداری مطلع کنند و از همه مردم معرض این شهر بخواهند آنها را در این مبارزه یاری دهند.
شهرهای خوزستان به محل اعتراض هرروزه کارگران و بخش های مختلف مردم تبدیل شده است. روزی نیست در اهواز و آبادان و شوشتر و هفت تپه و ماهشهر اعتصاب و اعتراضی صورت نگیرد. این نیروی عظیمی است که در مراکز مهم و اکثرا کلیدی صنعت میتواند در صورت دست زدن به یک مبارزه متحدانه کل کارگران و مردم خوزستان را به حرکت درآورد. رهبران و فعالین کارگری و کارگران سوسیالیست و پیشرو باید خود را برای اعتصابات بزرگ و منطقه ای آماده کنند.
حزب کمونیست کارگری ایران
١٤ بهمن ١٣٩١، ٢ فوریه ٢٠١٣
***
اهواز؛ اعتصاب اخطاری
١١بهمن، اعتراض کارگران قطار شهری اهواز بدلیل عدم دریافت مطالبات ٦ ماه گذشته، به نشانه اعتراض صنفی فعالیت‌های روزانه خود را در کارگاه‌های این شرکت متوقف کرده‌اند.
***
اشنویه؛ اعتصاب اخطاری
١٢بهمن کُردپا، شرکت " سه کوه " یکی از شرکت‌های سد " چپرآباد " در منطقه‌ی اشنویه، مدت پنج ماه است که حقوق و مزایای کارگران را پرداخت نکرده است. یک منبع مطلع گفت: این شرکت علاوه بر عدم پرداخت دستمزد کارگران، طی هفته‌ی گذشته نیز بیشتر از ٢٠ کارگر شاغل را بدون دلیل و تنها بر اساس تصمیم کارفرما، اخراج کرده است. کارگران سد "چپرآباد " طی چند روز گذشته به دلیل کمی دستمزد و تعویق در پرداخت حقوقشان، دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
***
اعتصاب ٨٠٠ کارگر پیمانکاری شرکت "فرا ساحل" از زیر مجموعه های شرکت بزرگ "صدرا "
١١بهمن، اتحادیه آزاد کارگران ایران: دیروز دوشنبه نهم بهمن ماه، ٨٠٠ نفر از کارگران شرکتهای پیمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ایمن سازه از مجموعه شرکتهای پیمانکاری "شرکت فراساحل" بطور همزمان دست از کار کشیدند و هر کدام دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارگزینی مجموعه های خود زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه شان شدند. دستمزد این کارگران بمدت سه ماه از شروع کار هیچگاه پرداخت نمیشود و این مدت از دستمزد آنان بطور دائم و بعنوان ضمانت در نزد پیمانکاران تا زمان تصفیه حساب کارگران باقی می ماند. با اینحال شرکتهای پیمانکاری مجموعه صنعتی "فرا ساحل" با وجود گذشت ده روز از بهمن ماه دستمزد مهر ماه این کارگران را نیز پرداخت نکرده اند به همین دلیل این کارگران در اقدامی متحدانه دیروز دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه خود شدند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اعتصاب و تجمع اعتراضی، مسئولین شرکتهای پیمانکاری با حضور در میان کارگران اعلام کردند از آنجا که "شرکت صدرا" هیچ پولی به آنان نداده است در نتیجه آنان هم قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیستند با اینحال کارگران اعتصابی به اعتصاب و تجمع خود تا پایان ساعت کاری ادامه دادند و پس از تعطیلی شرکت بدون اینکه پاسخ روشنی به خواستهایشان داده شود عازم منازل خود شدند. بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال اعتصاب و تجمع دیروز ٨٠٠ کارگر پیمانکاری شرکت صدرا، زمزمه تعطیلی شرکت "فرا ساحل" تا روز شنبه آینده مطرح شده است. این در حالی است که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری ساحل سازان، عمران ذوبان و ایمن سازه از زیر مجموعه های شرکت "فرا ساحل" حتی در تعطیلات رسمی نیز مجبور به کار میشدند و کارگران شرکت ساحل سازه اغلب اوقات از ساعت ٧ صبح تا ده شب بطور یکسره مشغول به کار بودند و در این ساعت از شب بناچار با هزینه شخصی خود عازم منازل و خوابگاه هایشان میشدند. صدرا جزیره ی صنعتی بزرگی است که سهامدار عمده ی آن دولت است. شرکت "صدرا" که در این جزیره مستقر است شامل دو بخش مجزا با مدیریت جداگانه به نام شرکتهای "کشتی سازی صدرا" و "شرکت فراساحل" است. شرکت "کشتی سازی صدرا" سازنده کشتی ها و شرکت "فرا ساحل" سازنده سکوهای نفتی و گازی بر روی دریاست. مدیریت "شرکت صدرا به عنوان شرکت مادر" در تهران است و علاوه بر بوشهر در خرمشهر نیز دارای زیر مجموعه هایی می باشد.
***
اعتراض کارگران پیمانی شرکت توزیع برق استان کرمانشاه
بر اساس خبر دریافتی تعداد ٣٥٠ نفر از کارگران شرکتی توزیع برق وابسته به وزارت نیرو که در شهرهای مختلف استان کرمانشاه کار می کنند، در نامه ای اعتراض خود را نسبت به ناامنی شغلی به اطلاع مقام های این استان رساندند. این کارگران که سابقه ی کار حداقل ١٠ و یا ١٥ سال دارند، در نامه به استانداری و فرمانداری شهرستان های این استان ضمن اشاره به شرایط سخت و زیان آور کاری شان، به وضعیت بلاتکلیف خود و کار تحت پوشش شرکت های پیمان کاری معترض بوده و خواستار تغییر وضعیت شغلی خود شدند.این در حالی است که تاکنون نامه اعتراضی کارگران شرکتی اداره برق کرمانشاه که ماه گذشته به مقام های استان ارسال شده، بی جواب مانده است. علاوه بر این مدیریت شرکت توزیع برق کرمانشاه نیز در پاسخ اعتراض کارگران اعلام کرده که فقط ٤٩ درصد سهام این شرکت دولتی است و ما خود برای استخدام نیرو تصمیم می گیریم و کارگران این اداره چارت سازمانی برای تغییر وضعیت ندارند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از خواست همه کارگران شرکتی برای انحلال شرکت های پیمان کاری حمایت می کند. تجربه مبارزات دیگر کارگران ایران از جمله کارگران پتروشیمی ماهشهر نشان داده که کارگران شرکت توزیع برق استان کرمانشاه برای رسیدن به خواست تامین شغلی، باید به نیروی اتحاد خود و همبستگی و تجمع اعتراضی اتکاء داشته باشند. بدون شک ایجاد تشکلی خود ساخته که بتواند سخنگو و نماینده واقعی آنها در این مبارزه باشد، امری حیاتی و مهم است.
***
پایان یك هفته تجمع مستمر نی‌برها در مقابل ساختمان دولت
١١بهمن، پس از گذشت هفت روز از تجمع کارگران فصلی نی بر در مقابل ساختمان ریاست جمهوری، ناچار تجمع اعتراضی کارگران نی بر هفت تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر که بامداد روزسه شنبه (٣ بهمن ماه) درمقابل ساختمان ریاست جمهوری آغاز شده بود عصر روز دوشنبه ٩بهمن ماه با توافقاتی میان نمایندگان كارگران و وعده‌های مسئولان دولتی خاتمه یافت. تجمع اعتراضی کارگران فصلی نی بر کارون شوشتر مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در حالی خاتمه یافته است که حدود ٣٠٠ نفر از کارگران نی‌شکر هفت تپه نیز که از روز شنبه هفتم بهمن ماه در اعتراض به مشکلات صنفی مشابهی از شوش دانیال با سفر به تهران به جمع کارگران کارون پیوسته‌ بودند. به گفته یکی از کارگران معترض، پس از گذشت هفت روز از تجمع کارگران فصلی نی بر در مقابل ساختمان ریاست جمهوری، ناچار شدیم به وعده های مسئولان دفتر ریاست جمهوری برای پی گیری مطالباتمان اعتماد کنیم. نمایندگان ما طی مذاكراتی كه با مسئولان داشته‌اند قرار شده است ظرف دو هفته آتی دولت مشکلاتمان را در مجلس مطرح کند و در این زمینه با پی گیری و هماهنگی مجلس و دولت پاسخ مثبتی در جهت حل مشکلاتمان دریافت کنیم. کارگران با پایان دادن به تجمع خود نشان دادند که به وعدهای دولت اعتماد کرده‌اند. اوبا بیان اینکه کارگران نی بر از روز شنبه به محل كار خود بازگشته و به کار خود ادامه خواهند داد، افزود: بعد از گذشت دو الی سه هفته فرصتی که دولت از کارگران خواسته است تا به مشکلاتمان رسیدگی کند، در صورت بی پاسخ ماندن خواسته هایمان، طبق گفته مسئولان دفتر ریاست جمهوری (که اگر به مشکلات شما رسیدگی نشد دوباره تجمع کنید)، ما به تجمعات خود ادامه خواهیم داد.
***
به کارگران نی بر خوزستان
به قدرت خود اتکا کنید، نگذارید شما را سر بدوانند!
تجمع متحد و یک هفته ای شما در مقابل ساختمان دولت در تهران هرچند به نتیجه مشخصی نرسید اما درس های بزرگی برای شما داشت. اینکه مطلقا به هیچ ارگان دولتی و رهبر و رئیس جمهور و مجلس نباید اعتماد کرد، که رسانه های دولتی هم تنها موقعی به شما بیش از کلاغ مرده های مزارع نیشکر اهمیت میدهند که اعتراض و اتحاد شما را ببینند و حتی همین وعده و وعید مسئولین دولتی هم تنها با تجمع اعتراضی شما داده میشود. شما همه اینها را مدانستید اما درس بزرگ این تجمع این بود که گوشه ای از توان خود را نشان دادید، ضعف کار خودتان را نیز باید بدانید.
صدها نفر از شما توانستید علیرغم مشکلات بی حد و حصر از خوزستان به تهران بیائید و با کمترین امکانات و بدون اینکه بقول خودتان کسی از شما بپرسد که شبها چه میکنید و غذایتان از کجا تامین میشود، یک هفته تجمع کنید و علیرغم تهدیدات اولیه اتحاد خود را حفظ کردید و عزم خود را نشان دادید. التیماتوم شما که اگر در عرض دو سه هفته به مشکلات شما رسیدگی نشد باز هم دست به تجمع میزنید، این حقیقت را بیان میکند که بر این آگاهید که اینها به زبان خوش کوتاه نمی آیند. دیده اید که نامه نگاری های پنج ساله شما نتیجه ای نداده است. دیدید که نه رهبر غلطی میکند، نه رئیس جمهور و نه نمایندگان مجلس.
اما شما که این توان را داشتید که چند صد نفر به تهران بروید و یک هفته در تهران بدون هیچ امکاناتی تجمع کنید، این توان را هم دارید که مردم خوزستان را همراه خود به خیابان بکشانید و این راه حل شما است. زور خود را باید نشانشان بدهید. اولین افراد، همسران و اعضای خانواده های شما هستند. اگر با هر کدام از شما ٢٧٠٠ نی بر هفت تپه و کشت و صنعت کارون شوشتر، دو عضو خانواده بیرون بیاید هشت هزار نفر میشوید. این نیرو برای تکان دادن خوزستان کافی است. سایر کارکنان نیشکر هفت تپه و کشت و صنعت شوشتر نیز رفقای نزدیک شما هستند و بیش از هر کس خودشان را متحد شما میدانند. از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز انتظار میرود فعالانه از شما حمایت کند.
از همین امروز و هر روز مجمع عمومی خودتان را تشکیل دهید و برای کشاندن این نیرو به خیابان تصمیم بگیرید. منتظر نشوید که دو سه هفته دیگر دولت با مجلس مشکل را طرح کند و مجلس چند هفته وقت بخواهد و تامین اجتماعی هم چند هفته شما را سر بدواند تا مثلا یک ماه حقوق شما را بدهند. مجمع عمومی تان را تشکیل دهید و همسران و اعضای خانواده هایتان را نیز در تصمیم گیری ها شریک کنید و تجمعات بزرگ خود را در شوش و هفت تپه شروع کنید. همه نیرویتان را بکار بگیرید و فعالانه از سایر کارگرانی که درد مشترکی با شما دارند و از جوانان بیکاری که از این وضعیت به خشم آمده اند بخواهید در تجمعات شما شرکت کنند. خبرهایتان را هرروز به کانال جدید و رسانه هائی که صدایتان را منعکس میکنند بگوئید آنوقت رسانه های رژیم هم به دست و پای رهبران شما می افتند که با شما مصاحبه کنند. آنوقت خامنه ای و احمدی نژاد هم حساب دسشتان میاید و سر کیسه را شل میکنند. از هیچ چیز وحشت نکنید، اگر نیروی واقعی خود را بکار بگیرید نیروی انتظامی و لباس شخصی هم فقط میتوانند نظاره گر تجمعات شما باشند. جرات نمیکنند هیچ باتومی بروی شما بلند کنند و یا کسی را دستگیر کنند. میدانید چرا؟ چون میلیون ها نفر منتظر جرقه ای هستند که به خیابان بیایند. اینرا رژیم میداند و از تجمعات هزاران نفره شما بشدت وحشت دارد.
همه خواست هایتان را بدون هیچ تخفیفی، از حقوق معوقه تا مشکل بیمه و تامین شغلی و استخدام رسمی تا افزایش دستمزد و سایر خواست هایتان، بنویسید و اعلام کنید تا تحقق همه خواستها کوتاه نمیائیم. وعده های چند هفته ای دولت برای فرسوده کردن شما است. به آنها اجازه ندهید. سایر مردم زجر کشیده خوزستان، از جوانان و دانشجویان تا خانواده های زندانیان، از کارگران لوله سازی تا همه مردم ستمدیده خوزستان از شما استقبال گرمی خواهند کرد. فقط اراده کنید و تصمیم محکم بگیرید.
حزب کمونیست کارگری و کانال جدید با تمام قوا در کنار شما هستند.

اصغر کریمی
از طرف حزب کمونیست کارگری ایران

١٢ بهمن ١٣٩١، ٣١ ژانویه ٢٠١٣
***
تحصن جمعی از کارگران شرکت صنایع غذایی فلات کوهرنگ
١١بهمن؛ جمعی از کارگران شرکت صنایع غذایی فلات کوهرنگ طی تجمعی خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند. کارگران شرکت صنایع غذایی فلات کوهرنگ شهر کیان، عدم پرداخت به موقع حقوق، بیمه و اخراج مکرر کارگران توسط مدیران این شرکت خصوصی را از جمله مشکلات خود دانستند. متحصنین بازگرداندن حدود ١٥٠ نفر از کارگران اخراج شده این کارخانه را از دیگر خواسته‌های خود اعلام کردند و گفتند، با وجود پیگیری‌های مکرر و دیدار با مسئولین استانی از جمله نماینده مردم شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه شهرکرد و شهر کیان، استاندار استان و فرماندار شهرکرد، تا کنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
***
تجمع اعتراضی کارگران شرکت صنایع غذایی فلات کوهرنگ شهر کیان در چهارمحال و بختیاری
٩بهمن، تجمع تعدادی از کارگران یک شرکت خصوصی (شرکت صنایع غذایی فلات کوهرنگ شهر کیان در چهارمحال و بختیاری ) دراعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق، بیمه و اخراج مکرر کارگران توسط مدیران. کارگران معترض بازگرداندن حدود ١٥٠ نفر از کارگران اخراج شده این کارخانه را از دیگر خواسته‌های خود اعلام کردند و گفتند، با وجود پیگیری‌های مکرر و دیدار با مسئولین استانی از جمله نماینده شهرستان شهرکرد در مجلس ، امام جمعه شهرکرد و شهر کیان، استاندار استان و فرماندار شهرکرد، تا کنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
***
تجمع اعتراضی ششصد کارگر پتروشیمی بندر امام در مقابل فرمانداری ماهشهر
٩بهمن، اتحادیه آزاد کارگران ایران: ششصد نفر از کارگران تبدیل وضعیت نشده پتروشیمی بندر امام از ساعت ٣٠/٨ صبح امروز تا ٣٠/١٢ ظهر در مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان اجرای تمام و کمال مصوبه هیئت وزیران مبنی بر چیده شدن کامل شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرار داد مستقیم شدند. کارگران تبدیل وضعیت نشده پتروشیمی بندر امام صبح امروز در حالی بطور متحدانه ای بر دامنه اعتراض خود افزودند و در مقابل فرمانداری ماهشهر دست به تجمع زدند که اعتراضات گاه و بیگاه آنان در مجتمع هایشان طی هفته های گذشته نتیجه ای در بر نداشته است و مدیریت پتروشیمی در اقدامی جدید بار دیگر و بمدت سه سال بخشهای مختلف در مجتمع های بسباران و کیمیا را به شرکت پیمانکاری فریمکو واگذار کرد. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تجمع امروز کارگران پتروشیمی بندر امام بر اساس فراخوان قبلی آنان و علیرغم تهدیداتی که مسئولین فرمانداری ماهشهر بعمل آورده بودند برگزار شد. در این تجمع که به نشانه همبستگی تعدادی از کارگران تبدیل وضعیت شده نیز در آن حضور داشتند معاون حراست پتروشیمی بندر امام برای ایجاد رعب در میان کارگران شخصا اقدام به فیلمبرداری از آنان کرد و از سوی دیگر تلاش مامورین امنیتی برای گرفتن موبایل برخی از کارگران و بازداشت یکی از نماینده های آنان با عکس العمل قاطع همکارانشان مواجه شد. بنا بر این گزارش علیرغم تجمع ٤ ساعته ششصد کارگر تبدیل وضعیت نشده پتروشیمی بندر امام در مقابل فرمانداری ماهشهر و برگزاری جلسه شورای تامین، هیچیک از مسئولین این فرمانداری پاسخی به خواستهای کارگران نداند و از سوی دیگر مسئولین حراست پتروشیمی بندر امام در اقدامی تحریک آمیز و برای ایجاد رعب در میان کارگران اقدام به یادداشت اسم و شماره سریال کارتهای آندسته از کارگرانی کردند که پس از پایان تجمع وارد کارخانه میشدند. همچنین مدیر عامل مجتمع بسباران نیز در اقدامی مشابه از کارگران این مجتمع آمار گیری کرد. کارگران معترض پتروشیمی بندر امام در پایان تجمع امروز خود اعلام کردند دوشنبه هفته آینده نیز دست به تجمع در مقابل فرمانداری ماهشهر خواهند زد و چنانچه به خواستهایشان رسیدگی نشود این تجمعات را بصورت پی در پی ادامه خواهند داد.
***
پرداخت یک ماه از معوقات ٣٠ ماهه كارگران نساجی مازندران
کارفرمای نساجی مازندران یک ماه از حقوق هزار کارگر خود را بعد از گذشت ٣٠ ماه از بیکاری‌ آنان که با دریافت نکردن حقوق همراه بوده است، پرداخت کرد. حقوق دو ماه دیگر این تعداد کارگر در ٢٢ بهمن ماه و ١٠ اسفند به حسابشان واریز شود.

تشكلهای كارگری
از سوی هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران صورت گرفت
خواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی
اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز هشتم بهمن ماه ١٣٩١١ هماهنگ کنندکان طومار سی هزار نفری کارگران با حضور در استانداری تهران خواست خود مبنی بر صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری در مقابل وزارت کار را تحویل مسئولین ذیربط این استانداری دادند. خواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع کارگری از سوی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران در حالی صوت میگیرد که پس از گذشت ٤٠ روز از تحصن آنان در مقابل مجلس هنوز هیچ پاسخ روشنی به آنان داده نشده است. روز ٢٨ آذر ماه گذشته هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی پس از تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی با نایب رئیس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ملاقات کردند و سپس با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس که وزیر کار نیز در آنجا حضور داشت خواستهای خود را مطرح کردند اما از آن تاریخ به این سو هیچ پاسخ روشنی به هماهنگ کنندگان طومار مبنی بر تحقق خواستهای سی هزار کارگر امضا کننده طومار داده نشده است. عدم پاسخ گویی مسئولین وزارت کار و مجلس شورای اسلامی به خواستها و مطالبات سی هزار کارگر در حالی همچنان ادامه دارد که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٢ در حال برگزاری است. یکی از مهمترین خواستهای کارگران در طومار اعتراضی، افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بوده است. بر اساس نامه هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به استانداری تهران، این کارگران خواهان صدور مجوز برای برپایی تجمع کارگری در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی در روز ٢٨ بهمن ماه جاری از ساعت ١٠ صبح لغایت ١٢ ظهر شده اند.
***
شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از بهمن ماه سال گذشته برای چهارمین بار جهت محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شدند
٩بهمن، شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای چهارمین بار طی یکسال گذشته جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. بر اساس این احضاریه شریف و مظفر می باید در روز پنجم اسفند ماه ١٣٩١ در ساعت ١٠ صبح در این دادگاه حاضر شوند. شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا در روز ١٥ دی ماه سال گذشته به فاصله سه روز از یکدیگر توسط مامورین امنیتی دستگیر و حدود دو هفته تحت بازداشت اداره اطلاعات سنندج قرار گرفتند. از آن تاریخ تاکنون این چهارمین بار است که این دو نفر با اتهامات واهی مورد محاکمه قرار میگیرند. احضاریه ها و برگزاری دادگاههای مکرر برای رهبران و فعالین کارگری در شرایطی در حال تبدیل شدن به یک سیاست برای اعمال فشار دائمی بر این کارگران است که در چند هفته گذشته تعدادی از کارگران شرکت واحد تهران بدلیل اعتراضات صنفی از کار خود اخراج شده اند و یوسف آب خرابات، محمد مولانایی و واحد سیده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز دستگیر و به زندان افکنده شده اند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم سیاست اخراج، بازداشت و اعمال فشار بر کارگران معترض اعلام میدارد بر پایی تشکلهای کارگری، اعتصاب و اعتراض به شرایط فلاکت بار موجود بدیهی ترین حق کارگران است و بی تردید اینگونه سیاستها همچنانکه تا به امروز شاهدش بوده ایم هیچگاه نخواهد توانست مانعی در تلاش کارگران ایران برای دفاع از حقوق انسانی شان ایجاد کند.
***
اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان نهادی مستقل که دل در گروی خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان دارد و در این راه ستمهای زیادی از جمله زندانی شدن ، بیکاری ، محرومیت ، تهمت و افترا و تعقیب و مراقبت های پلیسی را متحمل شده اند ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعیی است که :
استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا،فدراسیون و کنفدراسیونها و حق تجمع و اعتراض،اعتصاب و راه پیمایی و بهره مندی از دستمزد ی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد.
اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی
کارگران و زحمتکشان ایران که در چنین روزها و هفته هایی در سال ١٣٥٧ با هزاران امید و آرزو به منظور دست یافتن به شرایط بهتر کار و زندگی و برقراری عدالت اجتماعی مبارزات خود را که از ماهها پیش شدت یافته بود به اوج رسانده و با این اندیشه که قولهای داده شده به آنها در جریان مبارزات انقلابی به واقعیت تبدیل خواهد شد بزرگترین اعتراضات و اعتصابات را برگزار کردند که به گواهی همه ناظرین آگاه این اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان بود که پیروزی نهایی مردم ایران را در گذر از رژیم پیشین رقم زد و پس از حمله ارتش متجاوز عراق به مرزهای میهن و آغاز جنگ باز هم این کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان بودند که بیشترین سهم از جان و مال و آسایش خویش را در راه دفاع از مردم و میهن پرداختند.
اما امروز به گواهی آمار و ارقام منتشره از سوی مراکز حکومتی ، بیشترین سهم از فشار گرانی و تورم و بیکاری و نگرانی از آینده به کارگران و زحمتکشان رسیده و می رسد و آنها در شرایط سهمگین ، دشوار و کمر شکن تحریم هاوندانم کاریها بیش از پیش باز هم سهم بیشتری را می پردازند و عجبا در چنین اوضاع و احوال طوفان خیز گرانی ، تورم و کمبود ، طرح پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی که شرایط را بر کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان کارگری بدتر از قبل می کند به مجلس می رود و اعتراض هزاران هزار کارگر در این باره نادیده و ناشنیده گرفته می شود .
کارگران و زحمتکشان این سرزمین که بار اصلی کار و تولید و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را به دوش می کشند همچنان از حقوق عمومی نظیر حق داشتن سندیکای مستقل و حق تجمع و اعتراض و راه پیمایی و اعتصاب ، که در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پذیرفته شده و هر روز در رسانه های داخلی و خارجی منتشر می شود ، محروم بوده و هستند و این محرومیت در حالی است که بنا بر قوانین و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار به ویژه مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ که از عضویت کشورمان در آن بیش از پنجاه سال می گذرد، مسئولان موظف و مکلف به رعایت آنها می باشند
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان نهادی مستقل که دل در گروی خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان دارد و در این راه ستمهای زیادی از جمله زندانی شدن ، بیکاری ، محرومیت ، تهمت و افترا و تعقیب و مراقبت های پلیسی را متحمل شده اند ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعیی است که :
استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا،فدراسیون و کنفدراسیونها و حق تجمع و اعتراض،اعتصاب و راه پیمایی و بهره مندی از دستمزد ی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد.
باید دانسته شود صبر و تحمل جوامع بشری از جمله جامعه کارگری ایران در برابر بی عدالتی و حق کشی حدی دارد .
در این باره باید سخن دلسوزان آگاه را به گوش جان شنید که گفته اند: پیشگیری بهتر از درمان است
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بهمن ماه ١٣٩١

سایت "اتحاد" تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران بتدریج بروز رسانی میشود
بدنبال هک سایت "اتحاد" تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز ١٨ دی ماه، مسئولین سایت تلاش زیادی برای بروز رسانی آن بعمل آوردند اما سایت "اتحاد" پس از مدت کوتاهی بروز رسانی برای دومین بار هک شد و این مسئله کار مسئولین سایت را برای باز سازی آن مشکل تر کرد و همین امر باعث به درازا کشیدن باز سازی و بروز رسانی سایت شد. اینک سایت "اتحاد" پس از بیش از ٢٠ روز تا حدی که بشود مقالات و اخبار کارگری را بر روی آن گذاشت باز سازی شده است اما استفاده از تصویر در قسمت اخبار کارگری بدلیل لطمه شدیدی که این بخش خورده است همچنان بر جای خود باقی است و مسئولین سایت در صدد رفع آن هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با محکوم کردن هک سایت "اتحاد" بدینوسیله اعلام میدارد دامنه این سایت با آدرس www.ettehadeh.comا حذف شده است و از این پس سایت اتحاد فقط با آدرس www.etehadyh.com قابل دسترسی خواهد بود لذا از سایتهای دیگری که از آدرس www.ettehadeh.com برای لینک دادن به سایت "اتحاد" استفاده کرده اند خواهشمندیم به جای این لینک، از آدرس www.etehadyh.com برای لینک دادن به سایت اتحاد استفاده نمایند.
***
١٣بهمن، سه اطلاعیه ازکمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری
محمد جراحی آزاد باید گردد! محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری است، که به ٥ سال محکوم شده، اکنون سومین سال زندان خود را سپری می کند، او که بارها تقاضای انتقال به بهداری کرده بود طی روزهای اخیر او را با دست بند و پابند به بیمارستانی خارج از زندان میبرند مشروط بر اینکه هزینه بیمارستان را خودش باید بپردازد. علاوه بر این محمد جراحی مدتهاست که تحت توهین ها و آزار و اذیت های متوالی از سوی زندانبانان قرار گرفته است. محمد جراحی که به اتهامات واهی زندانی شده در زندان تبریز به سر میبرد. وی به بیماری گلو و حنجره دچار گردیده که پزشکان معتقدند باید تحت درمان و عمل جراحی قراربگیرد. ما کارگران خواستار آزادی فوری این کارگر زندانی هستیم. کارگر زندانی، زندانی سیاسی ازاد باید گردد.
ابلاغ حکم دادگاه به آیت نیافر! آیت نیافر، کارگر و فعال کارگری که عضو وسخنگوی کمیته پیگیری است به دادگاه اجرای احکام احضار و حکم دادگاه به وی ابلاغ گردید. در مهر ماه سال گذشته ماموران اطلاعات او را در تجمع کارگران کارخانه ایرانیت دستگیر وبه زندان اوین منتقل کردند. پس از یک ماه بازداشت در زندان اوین به قید وثیقه یک صد میلیون تومانی موقتا" آزاد . دادگاه اجرای احکام، حکم دادگاه تجدید نظر را که پرداخت ٢٠ میلیون ریال جزای نقدی است، به وی ابلاغ کرد.
بهنام ابراهیم زاده آزاد باید گردد! بهنام ابراهیم زاده از اعضای شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری که در زندان اوین مبحوس است، طی ماههای اخیر تنها فرزندش دچار بیماری سرطان شده است. بهنام ابراهیم زاده با تقاضای مکررش برای ملاقات فرزند بیمارش بالاخره با سپردن وثیقه از زندان به مرخصی آمد.او با دیدار و ملاقات تمامی کودکان بستری شده بیمارستان محک تهران اولین روز مرخصی را نزد پزشکان و فرزندش سپری کرد. پزشکان بیمارستان با ارسال نامه ای به مسولان زندان از آنها خواسته بودند که مرخصی بهنام را تمدید کنند. در نتیجه با موافقت دادستان تهران بهنام در کنار فرزند بیمارش مرخصی را می گذراند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری از کلیه مردم شریف و آزادیخواه، کارگران و تشکل های کارگری و نهاد ها و دوستان و آشنایان که جهت اعلام همدردی به ملاقات آمدند،یا از طرق دیگری با این خانواده همدردی نمودند، تشکر و قدر دانی می کند. به امید بهروزی و پیروزی.
***
ادامه بازداشت محمد مولانایی،واحد سیده و یوسف آب خرابات را محکوم می کنیم!
١٣بهمن؛ محمد مولانایی،واحد سیده و یوسف آب خرابات که حدود یک ماه پیش به اتهام شرکت در مجامع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و همچنین شرکت در مراسم اول ماه مه شهرستان مهاباد توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت و زندانی شده بودند پس از گذشت بیش از یک ماه،همچنان در بازداشت به سر می برند. خانواده های این کارگران چندین بار مقابل اداره اطلاعات این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند که هر بار با برخورد تند مسئولین روبه رو شده و هنوز موفق به ملاقات با عزیزان خود نشده اند وبه جز یک تماس تلفنی کوتاه از طرف واحد سیده با خانواده خود ،تا به امروز هیچ ارتباط دیگری با خانواده ها صورت نگرفته است. در طول این مدت وضعیت جسمانی محمد مولانایی رو به وخامت رفته تا آن جا که در حال حاضر وضعیت جسمی وی موجب نگرانی هر چه بیشتر خانواده ایشان گردیده است . کارگران و خانواده های آنها به چه جرمی باید این چنین مورد ستم قرار بگیرند و از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی حق ملاقات محروم باشند؟ جای کارگرانی که از منافع هم طبقه ای های خود دفاع می کنند زندان نیست . آنها می گویند کارگران چرا باید از حقوق اولیه خود محروم گردند ؛ دستمزد کارگران زیر خط فقر باشد و حتی همین دستمزدهای زیر خط فقر نیز برای ماه های متمادی پرداخت نشود؛ آنان می گویند که کارگران چرا باید دسته دسته اخراج و از کار بیکار شوند؛قرار دادهای موقت و سفید امضا نباید به کارگرها تحمیل شود.آنها به وضعیت فلاکت بار کنونی کارگران معترضند.حرف آنها ،حرف همه کارگران و زحمت کشان است . کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری دستگیری کلیه کارگران و فعالین کارگری از جمله ادامه بازداشت این سه نفر را محکوم کرده و خواهان آزادی هرچه سریعتر آنان می باشد.

فعالین كارگری

یك فعال كارگری انتقاد كرد: تبدیل تشكل‌های كارگری به ابزار سیاسی مدیران دولتی
پروین محمدی؛ مادامی که کارگران در تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری از حق آزادی انتخاب برخوردار نباشند، حقوق صنفی و خواسته‌های قانونی آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت. پروین محمدی با انتقاد از ورود جریان‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری به کارزاهای سیاسی که اخیر در دفاع از مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی به اوج خود رسیده است، به ایلنا گفت: افرادی که در راس این تشکل‌ها قرار دارند، بدون توجه به خواسته‌های صنفی کارگران تنها به ابزار مدیران دولتی در تنش‌های سیاسی تبدیل شده‌اند. این فعال کارگری افزود: این نوع استفاده ابزاری از عوارض و عواقب به رسمیت نشناختن حق قانونی کارگران در انجام فعالیت‌های آزاد صنفی کارگری ناشی می‌شود. این عضو اتحادیه آزاد كارگران ایران با بیان اینکه در حال حاضر به موجب قوانین و آیین نامه‌های فصل ششم قانون کار، دولت و کارفرما اراده خود بر فعالیت‌های صنفی کارگری تحمیل کرده‌اند، گفت: به همین دلیل امروز افرادی که در راس بزرگترین تشكل رسمی كارگران قرار دارند رسالت صنفی خود را فراموش کرده و خود را ملزم به پاسخگویی و جلب رضایت مدیران دولتی می‌دانند. این فعال کارگری یادآور شد: البته جانبداری که امروز به نام کارگران از یک مدیر سیاسی و دولتی می‌شود، مسئله تازه‌ای نیست چنانچه پیش از این نیز افراد دیگری که بر این جایگاه تکیه زده بودند با عملکرد خود نشان دادند که اصل پاسخگو بودن به جامعه کارگری ایران را فراموش کرده‌اند. وی از به رسمیت شناخته شدن قراردادهای موقت کار، خروج کارگاه‌های کوچک و مناطق آزاد از شمول حمایت‌های قانون کار، پایین نگهداشتن دستمزد‌ها، اجرای سلیقه‌ای قوانین کار و تامین اجتماعی و... به عنوان چالشهایی یاد کرد که در سالهای گذشته به دلیل بی‌توجهی و فراموش کاری نمایندگان وقت کارگری برای میلیون‌ها کارگر ایرانی ایجاد شده است. محمدی گفت: اگر حق آزادی کارگران در انجام فعالیت‌های صنفی به رسمیت شناخته می‌شد، کارگران می‌توانستند در خصوص هرکدام از این چالش‌ها نمایندگان کارگری را مورد بازخواست قرار داده و در صورت لزوم نسبت به عزل و برکناری آن‌ها اقدام کنند. وی ادامه داد: اما چون دولت و کارفرما از ابتدا اراده و خواسته خود را به کارگران تحمیل کردند امروز کارگران حتی نمی‌توانند از نمایندگان خود توضیح بخواهند و درنتیجه نهادهای صنفی کارآمدی خود را از دست داده‌اند. به گفته محمدی اینکه امروز دولت تصمیم به اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی می‌گیرد و در لوایح و پیش نویس‌های مربوطه بدون هیچ واهمه‌ای منکر حقوق قانونی و بنیادین کارگران می‌شود و موضوعاتی چون افزایش سن بازنشستگی، فروش خدمات رایگان درمانی و یا برداشتن منع قانونی اشتغال کودکان و بهره‌کشی از کار کارگر متخصص در قالب طرح استاد شاگردی را مطرح می‌کند نتیجه ناکارآمدی نهادهای صنفی کارگری است. این هماهنگ کننده طومار اعتراضی کارگران به وزیر كار، در مورد وظایف نهادهای كارگری برای بازنگری دستمزد‌ سال آینده افزود: متاسفانه استمرار وضع موجود باعث شده تا نمایندگان به ظاهر کارگری نه تنها در قبال منافع صنفی کارگران پاسخگویی نکنند بلکه از موقعیت خود برای عقیم گذاشتن فعالیت‌های آزادانه صنفی نیز جلوگیری کنند. وی مدعی شد به عنوان نمونه در حالی که بسیاری از شوراهای اسلامی کار واحدهای تولیدی برای جمع آواری امضا در خصوص درخواست بازنگری دستمزد همکاری صمیمانه‌ای را داشتند اما برخی از مسئولان ارشد تشكل‌های قانونی با استفاده از موقعیت خود تلاش کردند مانع جمع آوری امضا از کارگران شوند.
***
رضا شهابی
٧بهمن، رضا شهابی؛ رفقا، دوستان سلام و درودهای آتشین ما زندانیان کارگری را از زندانهای جهنمی حافظان نظام سرمایه داری ایران پذیرا باشید . بزرگترین جرم و گناه نابخشودنی ما در نظر پاسداران اسلامی نظام سرمایه داری ایران تعلق و دفاع طبقاتی ما از منافع هم زنجیرانمان، مخصوصا” خواست حق اعتصاب و حق تشکل می باشد . بر هیچ کس پوشیده نیست که ما نیروی ١٢ میلیونی طبقه کارگر ایران به همراه خانواده های خود با جمعیت ٥٠ میلیون نفری به عنوان اکثریت مطلق جامعه ایران شاغل در نفت و پتروشیمی ، ماشین سازی ، حمل و نقل ، ساختمان ، کشاورزی و خدمات و کلیه عرصه های تولیدی ، مولد تمامی نعمتهای مادی و معنوی جامعه می باشیم که خودمان کوچکترین بهره ای از دسترنجمان نمی بریم . حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از طبقه سرمایه دار با تعیین حقوق های یک چهارم خط فقر ، نابودی امنیت شغلی از طریق خصوصی سازی تمام اشکال تولید و توزیع ، تحصیل ، بهداشت و درمان ، واردات کالاهای بنجل و نابودی تمام عرصه های مولد و بیکارسازی میلیونی و بالاخره با از بین بردن تمامی دستاوردهای مبارزات کارگران در عرصه های اشتغال زایی ، تأمینات اجتماعی ، قوانین حمایتی و قانون کار، میهنمان ایران را که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است به باتلاق و جهنم بیکاری ، فقر ، گرانی و اعتیاد و فحشاو … زحمتکشان و بهشت مولتی میلیاردرهای هزار فامیل روحانی _ نظامی تبدیل کرده است . این رژیم ضد کارگری با سرکوب هر شکلی از مبارزه ، تشکل و فعالیت آگاهانه کارگری و اخراج و زندانی کردن کارگران و ایجاد جو خفقان و حکومت نظامی در کارخانجات که اشکالی از خلع سلاح طبقه کارگر توسط پلیس سیاسی ،بسیج و حراست و… است، تلاش می کند، مانع انسجام و سراسری شدن مبارزات طبقاتی آنان به عنوان یک طبقه مبارز در مقابل طبقه و دولت سرمایه داری شود و بیشترین ترس رژیم تشکلهای کارگری طبقه کارگر همچون سندیکاها . اتحادیه ها ، کمیته ها و بالاخره حزب سیاسی طبقه کارگر می باشد که تنها از راه سازمان یابی سیاسی -اقتصادی این طبقه در مقابل قدرت سازمان یافته و منضبط طبقه سرمایه دار می باشد طبقه کارگر ایران در مقابل تهاجمات ضد بشری رژیم به تمام هستی خود ساکت ننشسته و با اعتصابات و اعتراضات و با اتحاد و ایجاد تشکلهای مستقل صنفی مانند هفت تپه ، شرکت واحد ، نقاشان تهران ، خبازان سقز و کمیته های کارگری تلاش کرده صفوف پراکنده و نامنظم خود را بر پایه منافع طبقاتی سراسری خود بر اساس مطالبات اساسی حق تشکل ، حق اعتصاب، حق اشتغال دائم ، حق اعتصاب ، تدوین قانون کار حق انتخاب نمایندگان کارگری تام الاختیار در تمامی سطوح ، برچیده شدن نهادهای نظامی در محیطهای کار مخصوصا” حراست و بسیج و غیره سامان دهد . طبقه کارگر فقط با وحدت و تشکیلات می تواند در مقابل هجوم برنامه ریزی شده و یکدست طبقه سرمایه داری ایران به مقاومت سراسری و هجوم سراسری برا ی به دست آوردن دستاوردهای از دست رفته خود مخصوصا” امنیت شغلی دست یابد برای چنین منظوری اتحاد کارگران شاغل و بیکار ضرورت حیاتی دارد . حکومت ضد کارگری ایران با پیاده کردن سیاستهای نئولیبرالی صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی خصوصی سازی تولید، توزیع ، تحصیل ، خدمات و درمان ، برداشتن گمرکات محلی برداشتن یارانه ها ، نابودی امنیت شغلی عملا”همسو با تمام کشورهای سرمایه داری تلاش می کند بار بحران را بر دوش طبقات زحمتکش بیاندازد . ما خانواده ٥٠میلیونی کارگران ایران به عنوان گردانی از ارتش ٥/٢ میلیاردی کارگران جهان در مقابل حکومت جمهوری اسلامی به عنوان شریک و مدافع شرکتهای چند ملیتی در بهره کشی خود هدف و منافع و برنامه های مشترکی داریم . برادران و خواهران : طبقه کارگر ایران با سابقه بیش از ١٠٠ سال تجربه مبارزه در عرصه های مطالبات پایه ای مثل تدوین قانون کار انقلابی ایجاد تشکلهای صنفی سیاسی که افتخار و سرآمد کارگران خاورمیانه و منطقه می باشد بهترین احزاب سیاسی از سال ١٢٨٠ تا ١٣٣٥ که نقش اساسی در مبارزات دمکراتیک مردم از جمله نفت ، آزادیهای مطبوعات ، و اتنخابات و احزاب داشتند، تجربه شورای کارگری در ١٣٢٠ که از طریق چاپ متون کارگری با صدها اتحادیه و سندیکای کل کارگران ایران را متحد و یکپارچه کرده بود و بالاخره گرانبهاترین تجربه طبقه کارگر ایران که حتی سرآمد کشورهایی مانند ژاپن و کره می باشد تجربه ١٦٠ شورای کنترل و کمیته های انقلاب در سال ٥٧ تحت عنوان پایه و اساس اعمال قدرت سیاسی کارگران و غیره و دیگر تجارب نشانگر سابقه درخشان مبارزاتی طبقه کارگر در عرصه های مطالبات پایه و اساسی می باشد که باید در شرایط جدید هم در جهت تشکل یابی سیاسی _صنفی خود به کار گیرند .
برای ایجاد تشکلهای طبقه کارگر یعنی اتحادیه و حزب سیاسی در شرایط حکومت نظامی، از یک طرف ایجاد هسته ها و کمیته های مخفی در محل کار و زندگی کارگران برای ایجاد سندیکا و اتحادیه و از طرف دیگر اتحاد آگاهانه محافل و سازمانهای سوسیالیستی بر پایه فکر و برنامه عمل مشترک و اعتقاد به مبارزه طبقاتی و قدرت کارگران در جهت ایجاد سازمان سیاسی کارگران اختصاص دارد در شرایطی که سرکوب عریان سندیکاها و کمیته های علنی کارگران باب شده است مبارزه کارگران در صنوف و کارخانجات، فرسوده و در جا می زند، نتوانسته و نمی تواند تأثیرگذار باشد، در شرایط تغییرات مهم سیاسی (مثل ٨٨) طبقه کارگر ناظر بی طرف، دنبال رو حوادث و جریانات سرمایه داری می شود در شرایطی که مبارزات خورده کارانه ، پراکنده و بی برنامه طبقه کارگر نمی تواند این طبقه را ازجهنم سرمایه داری نجات دهد. تنها با ایجاد حزب سیاسی طبقه کارگر مرکب از انقلابی ترین نهادها و سازمانهای سوسیالیستی همچنین پیشروترین و جسورترین کارگران در تمامی عرصه های کار و تولید می توان بر ضعف های کنونی غلبه کرد و طبقه کارگر را به نیروی متحد سازمان یافته و با برنامه سراسری و تأثیرگذار و رهبر در رأس تمام جنبشهای دمکراتیک قرار داد، برای چنین کار مقدسی زمان را از دست ندهیم با تمام قوا باید پیش برویم. بدون از دست دادن فرصت به سمت ایجاد حزب سیاسی و اتحادیه های کارگری دو جزء جدایی ناپذیر تشکل طبقاتی کارگران حرکت کنیم. برای ساختن حزب و اتحادیه ها در محل کار و زندگی کارگران باید اقدام به ایجاد هسته ها و کمیته های مخفی سازمانده حزب و اتحادیه ها نمائیم. چاره کارگران وحدت و تشکیلات است. بر قرار باد پیوند جنبش سوسیالیستی با جنبش کارگری زنده باد انقلاب بر قرار باد تشکیلات شورایی دمکراتیک کارگران و زحمتکشان
شاهرخ زمانی – زندان گوهر دشت تکثیر از : فریده جعفری

حقوق و دستمزدهای پرداخت

كاركنان صنایع دستی سنندج ٦ماه بدون حقوق
١٥بهمن؛ تعداد ٢٨ نفر از کارکنان صنایع دستی شهر سنندج که ٢١ نفر از آن زن و مابقی مرد هستند حدود شش ماه و نیم است که حقوق ماهیانه خود را دریافت نکرده اند. این کارکنان در حالی از دریافت حقوق ماهیانه خود محروم هستند که هر یک از آنها نزدیك به ٢٠ سال سابقه کار داشته و برای پیگیری مطالبات خود بارها مراتب اعتراض خود را به نهادهای دولتی بویژه استانداری کردستان اعلام کرده اند اما تاکنون جواب قانع کننده ای به آنها داده نشده است. لازم به ذکر است که عدم پرداخت حقوق كاركنان صنایع دستی كردستان در شرایطی صورت می گیرد که این سازمان نهادی دولتی بوده و احتمال آن می رود که این کارکنان شامل طرحهای ریاضتی دولت شده باشند؛ همچنین برای کاهش هزینه، این سازمان از اول سال ٩١ اضافه کاری کارکنان خود را قطع کرده است.
***
عدم پرداخت سه ماه حقوق کارگران شرکت تایت واتر بندرعباس وابسته به سپاه پاسداران
١٠بهمن، شرکت تایت واتر بندرعباس وابسته به سپاه پاسداران سه ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. شرکت تایت واتر بندرعباس یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل و بارگیری کانتینر در اسکله بندر عباس است و٥٢درصد از سرمایه این شرکت متعلق به سپاه پاسداران است.

اخراج و بیكارسازی ها

خاتمه قرارداد ١٠ هزار كارگر با اتمام پروژه سد گتوند
با اتمام پروژه سد گتوند بحران بیکاری در شهرستان شوشتر افزایش یافته چرا كه اقدامی در جهت اشتغال زایی صورت نگرفته است. یکی عوامل موثر در روند رو به رشد بیکاری در این شهرستان را اتمام پروژه سد گتوند ذکر میباشد. بیش از ١٠ هزار نفراز کارگران شاغل در احداث سد گتیوند با اتمام این پروژه هم اکنون به بیکاران شهرستان شوشتر افزوده شده‌اند. بیکاری یکی از معضلات جوانان جویای کار در این شهرستان است، شاغلین نیز با وجود مشکلات اقتصادی که به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق از سوی واحد‌های محل کارشان صورت می‌گیرد مشکلات عدیده‌ای را در خصوص تامین معیشت خانواده خود دارند. نرخ بیکاری در شهرستان شوشتر بیش از ٢٠ درصد اعلام شده و وعده‌های اشتغال زایی در این شهرستان عملی نشده و آنچه که به عنوان اشتغال زایی مطرح می‌شود مشاغل کاذب و ناپایدار محسوب می‌شوند.
***
كارخانه ایران پویا منحل شد/ بلاتكلیفی كارگران در آستانه بازنشستگی
١٥ بهمن؛ کارخانه یخچال‌سازی ایران پویا وابسته به بنیاد مستضعفان، سازنده انواع یخچال و پروفیل آلومینیومی به دلایلی كه اعلام نشده است، منحل اعلام شد. (شنبه١٤بهمن ١٣٩١) نامه انحلال کارخانه ایران پویا به مدیران این کارخانه ابلاغ شده است اما هنوز تکلیف کارگران شاغل در این مجموعه صنعتی مشخص نیست. از ورود و خروج ٩٠ کارگر قراردادی این کارخانه طی هفته‌های گذشته (٣٠ دی ماه) جلوگیری به عمل آمد و در ‌‌‌نهایت این کارگران اخراج شدند. بیکاری تعداد ٩٠ نفر از کارگران قرار دادی با سوابق بین ٨ تا ١٨ سال کار مستمر در ایران پویا اکنون تمامی کارگران را نگران امنیت شغلی‌شان کرده است. علاوه بر ٩٠ کارگر قرار دادی اخراج شده که هم اکنون با شکایت به اداره کار روند قانونی خود را دنبال می‌کنند، ٧٢ کارگر رسمی نیز نگران آینده و امنیت شغلی خود هستند و فقط ١٨ کارگر در این واحد تولیدی با سوابق كمتر از ٢٠ سال امکان بازنشستگی ندارند.

كرمانشاه؛ اخراج ٣٥٠كارگر در شركت " راه پویان صنعت غرب"
به گزارش "اتحادیه بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" مدیران شرکت "راه پویان صنعت غرب" در کرمانشاه طی چند ماه گذشته ٣٥٠ نفر از کارگران شاغل در کارخانه را به بهانه های مختلف از کار اخراج کرده اند. برپایه این گزارش، این شرکت صنعتی طراح و نصب کنندە کانال های شبکەهای انتقال و توزیع برق است. تورم، نوسانات نرخ ارز و حذف یارانه های حامل انرژی از مهمترین عواملی هستند که باعث تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی در کرمانشاه شده است.
***
نقده اخراج كارگران
با پایان یافتن فصل بهره برداری، کارخانه قند نقده اخراج سازی کارگران را شروع و در آخرین مورد آن طی چند روز گذشته ١٨ تن از کارگران خود را اخراج کرده است. این کارگران که همگی کارگران دائمی و جزو پرسنل کارخانه می باشند، قرارداهایشان از سوی کارفرما تمدید نشده و به این ترتیب از کار اخراج شده اند. کارگران اخراجی در اقدامی اعتراضی به اداره کار مراجعه و شکایت نموده ولی تا لحظه دریافت این خبر پاسخی دریافت نکرده اند. کارفرما و عوامل آن در کارخانه به کارگران قراردادی گفته اند که در فصل بهره برداری سال آینده در صورتی که عضو فعال بسیج رژیم باشند، می توانند به کار بازگردند.
***
اخراج ٥٣ نفر از كارگران رسمی مجتمع موقوفه متقین
دو نماینده از طرف ٥٣ کارگر مجتمع موقوفه «متقین» به مشخص نبودن شرایط شغلی خود، اعتراض كردند و خواستار بازگشت به کار شدند. اخیرا از سوی اداره کل اوقاف تهران به ٥٣ نفر از نیروی كار مجتمع موقوفه متقین گفته شده است از اول بهمن ماه بر سر کار خود حاضر نشوند.
***
سرگردانی ٢٠٠ کارگر کارخانه نخ رشت
اكثر کارخانجات گیلان در حال حاضر تعطیل‌اند و هم اکنون کارگران کارخانه نخ پنگوئن رشت که بیش از ٢٠٠ نفر هستند توپ فوتبال بین ادارات استان از جمله اداره کار، دادگاه و کارخانه شده‌اند.

نا امنی محیط كار

یکی از کارگران مصدوم حادثه ریزش کانال آب در سیرجان جان باخت.
١١بهمن، در پی ریزش کانال آب و مدفون شدن سه کارگر در زیر خاک در سیرجان یک نفر از آنها جان باخت. سه کارگر جوان ظهر سه شنبه در میدان سید احمد خمینی سیرجان در حال حفر کانال انتقال آب از سد تنگوییه به گل گهر بودند که در اثر عدم به کارگیری سازه های محافظ برای حفر کانال و همچنین رفت و آمد ماشین ها در این مسیر و فشار آمدن به دیواره، کانال ریزش کرد و کارگران در زیر خاک مدفون شدند. یکی از کارگران که مدت بیشتری نسبت به دو کارگر دیگر در زیر خاک بود به علت کمبود اکسیژن دچار صدمه بیشتری شد و با وجود تلاش پزشکان بیمارستان غرضی سیرجان جان خود را از دست داد. رئیس بیمارستان غرضی سیرجان نیز در خصوص کارگری که جان خود را از دست داد در اظهار می دارد: این بیمار بعد از بیرون آوردن از زیر خاک هیچ گونه علائم حیاتی نداشت و در طول مسیر عملیات احیاء توسط اکیپ اعزامی اورژانس ١١٥ بر روی وی انجام شد. در بیمارستان عملیات احیاء ادامه پیدا کرد و پس از انجام اقدامات لازم و تلاش پزشکان بیمارستان، قلب بیمار بازگشت که بلافاصله زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار گرفت. نیاز بود که بیمار مذکور با توجه به شرایطی که داشت در بخش ICU بستری شود که با توجه به پر بودن بخش و نبود تخت خالی در ICU تصمیم به اعزام وی به کرمان گرفتیم. اما با توجه به شرایط نامساعد بیمار و وخیم بودن حال وی نتوانستیم بیمار را به کرمان منتقل کنیم و این کارگر جوان که حدود ٢٠ سال داشت در ساعات پایانی شب گذشته فوت کرد.
***
گاز فاضلاب جان ٢ کارگر رستوران را گرفت
١١بهمن، اورژانس تهران اعلام کرد: نشت گاز چاه فاضلاب در یک رستوران در منطقه فشم جان ٢ کارگر را گرفت و ٤ نفر دیگر را راهی بیمارستان کرد. این حادثه ساعت ٢٠ ١١بمن در یک رستوران در منطقه فشم تهران رخ داد و طی آن نشت گاز فاضلاب از چاه سپتیک موجب گازگرفتگی ٦ نفر از کارگران یک رستوران شد که متأسفانه ٢ نفر از كارگران جانباختند.
***
مصدومیت شدید٣کارگردرپی ریزش سقف ساختمان در حال تخریب در بلوار فردوس
١١بهمن، ریزش آوار در یک ساختمان سه طبقه، در بلوار فردوس شرق، خیابان ابراهیمی جنوبی، بر روی سه کارگر که در حال کار بودندباعث مصدومیت شدید آنها شد.
***
شکستگی لوله آب ٣ کارگر سیرجانی را گرفتار کرد
١٠بهمن، شکستگی لوله فضای سبز شهرداری سیرجان در طرح کانال انتقال آب مجتمع گل‌گهر به وجود آمد، کارگران را بر آن داشت تا برای ترمیم این شکستگی وارد کانال با عمق دو متری شوند. با ریزش این کانال سه کارگر شهرداری سیرجان زیر آوار گرفتار شدند. نشت آب از طریق لوله شکسته و شنی بودن کانال موجب این حادثه شد که حسن پور‌جعفرآبادی کارگر ٢١ ساله دچار مرگ مغزی شد و حال وی وخیم است. دو کارگر دیگر نیز در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفتند.
***
یک کارگر ساختمانی در شهر مریوان جان سپرد
١٠بهمن کُردپا، روز گذشته یکی از کارگران ساختمانی در شهر مریوان به علت سقوط از بلندی در حین کار، جان خود را از دست داد. هویت این کارگر متأهل٤٥ساله، "حسین" و از اهالی روستای "نژمار" اعلام شده است. سابقه‌ی کاری این شهروند کُرد ١٥ سال می‌باشد و به سبب نبود ایمنی در محل کار و بی‌توجهی کارفرما، دچار حادثه شده بود.

معلمان

آزادی "محمدتوکلی" عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه
پنج شنبه ١٢ بهمن ماه "محمدتوکلی" عضو کانون صنفی معلمان کرمانشاه که از حدود ٢٠ روز پیش توسط اداره اطلاعات رژیم در این شهر بازداشت شده بود با قید وثیقه ٥٠ میلیونی از زندان آزاد شد. طی مدتی که محمد توکلی در زندان بوده شدیدا تحت فشار ماموران رژیم قرار داشته تا علیه سایر تشکل های صنفی معلمان لب به اعترافات بگشاید که ایشان هم در همه بازجویی ها با تأکید برخواسته های اولیه و برحق معلمان از اهداف و فعالیتهای همه تشکل های صنفی معلمان در سراسر کشور دفاع کرده است. لازم به ذکر است که علیرغم فشارهای فراوان علیه محمد توکلی وی اظهار داشته که برای احقاق حقوق معلمان همچنان به مبارزات و تلاش های خود ادامه خواهد داد.

گفتگو
مصاحبه سایت اتحاد با پروین محمدی ، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ٣٠هزار نفره کارگران ایران
١٤ بهمن؛ سایت اتحاد:خانم محمدی حرکت جمع آوری طومار اعتراضی کارگران از چه زمانی و چگونه شروع شد؟ پروین محمدی: ابتکار این حرکت در پی اعلام دستمزدهای سال ٩١ و ناهمخوانی این میزان دستمزد با سبد هزینه معیشت کارگران و تورم فزاینده قیمت مایحتاج اولیه زندگی،توسط تعدادی از کارگران عضو هئیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران مطرح و در تاریخ ١١ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر فراخوانش رو به جامعه داده شد. در پی این حرکت در روز ٢٧ خرداد ماه سال جاری اولین ١٠ هزار امضای کارگران از کارخانجات سراسر کشور به وزارت کار و مجلس شورای اسلامی و نیز دفتر رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری داده شد. جمع آوری امضاها متوقف نشد و در پی بی پاسخ گذاشتن مسئولین، مرحله ی دوم این طومار اعتراضی یعنی ١٠ هزار امضای دیگر در تاریخ اول مهر ماه تحویل مسئولین ذکر شده گردید. در طی مراحل تحویل امضاهای اعتراضی،رسانه های داخلی از سایت های اینترنتی گرفته تا نشریات و روزنامه های کثیر الانتشار،پوشش گسترده ای دادند و حق به جانب بودن خواست کارگران بیش از پیش در معرض دید جامعه قرار گرفت.
سایت اتحاد: آیا تاکنون از طرف نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار و امور اجتماعی پاسخی به طومار اعتراضی کارگران داده شده است؟ پروین محمدی: متاسفانه نه تنها وزارت کار و امور اجتماعی ، به اعتراض بیست هزار کارگر که در واقع خواست میلیونها کارگر را نمایندگی می کند، هیچ گونه اعتنایی ننمود،بلکه در فاصله بین تحویل ١٠ هزار امضای اول تا تحویل مرحله دوم ،طرح قرون وسطایی استاد –شاگردی را به طور رسمی برای اجرا در سراسر کشور اعلام نمودند که از آن به عنوان "طرح نوین حل بحران بیکاری و گشایش معضل انگیزه صاحبان سرمایه جهت میل به سرمایه گذاری" نام برده شد. و بعد از تحویل ١٠ هزار امضای اعتراضی دوم ، دولت "اصلاحیه ضد کارگری قانون کار " که مکمل طرح برده داری استاد-شاگردی است را، برای تصویب به مجلس داد. در این بین هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی بر آن شدند تا ١٠ هزار تای سوم از این طومار اعتراضی را کما فی سابق به دبیرخانه مجلس تحویل ندهند و در روز ٢٨ آذر ماه، جلوی مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند و خواهان دیدار با رئیس مجلس و وزیر کار و نمایندگان مجلس شدند و گفتند امضاها را فقط مستقیما تحویل رئیس مجلس خواهیم داد. در آن روز هماهنگ کننده ها توانستند به علت عدم وجود رئیس مجلس ،با نایب رئیس اول مجلس ،آقای ابوترابی دیدار داشته باشند و امضاها را مستقیما تحویل ایشان دادند و حضورا چکیده ایی از خواست کارگران را مطرح کنند و در ادامه با رئیس کمسیون اقتصادی دیداری داشتند و در کمسیون اجتماعی مجلس ،با حضور وزیر کار شرکت کردند و در انتهای جلسه ی این کمسیون توانستند اعتراضشان را به گوش وزیر کار و نمایندگان حاضر در جلسه ، برسانند و از جانب سی هزارنفری که این طومار اعتراضی را امضا کرده بودند به آنان بگویند انسان بودن و همانند انسان قرن ٢١ زندگی کردن حق ماست و برای پیش بردن این خواست ،هر تلاشی را خواهند کرد و اجازه نخواهند داد اصلاحیه ضد کارگری قانون کار به قانون و نورم جامعه تبدیل شود و داشتن حقوق متناسب با هزینه های جاری که خط بقای آن یک میلیون و پانصد هزار تومان است را حق طبیعی خود میدانند.
سایت اتحاد:شما فکر میکنید با وجود تمام تلاشی که کارگران امضا کننده انجام داده اند، مسئولین توجهی به این حرکت خواهند کرد؟ احتمالا در مسیر این حرکت اجتماعی چه سنگ اندازی هایی از طرف مخالفانش صورت گرفته است؟ پروین محمدی: در طول این حرکت کارگران امضا کننده را از بیکار شدن و از دست دادن شغل اشان ترساندند و نمایندگان دروغین کارگری شروع به لجن پراکنی و مصاحبه های متعدد با رسانه ها کردند که این افراد(هماهنگ کننده ها) هویت مشکوک دارند و تشکل رسمی نیستند و این خواست افزایش دستمزد شدنی نیست. حتی از جانب کانون عالی شورای اسلامی به زیر مجموعه هایشان دستور داده شد در کارخانجات جلوی این حرکت را بگیرند و نگذارند کارگران امضا جمع آوری کنند. درجاهایی که از دستشان در میرفت و یا زورشان نمی رسید تا کارگران را قانع کنند که این طومار اعتراضی را امضا نکنند ، امضاهای هزاران کارگر را جمع آوری کردند و به عنوان متولیان و نمایند گان دروغین کارگر به کارگران قول دادند این امضاها را به سیل بقیه امضاها برسانند. ولی بعدا متوجه شدیم ازامضاهای کارگران بعنوان وسیله ای برای گرفتن پست و ارتقای جایگاهشان استفاده کرده اند و بجای تحویل به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی،امضاها را به جای دیگری تحویل داده اند. بنابر این میبینید که ظاهرا توجهی نمیکنند ولی این حرکت در شرایط و اوضاع موجود اجتماعی آنچنان بزرگ و نوبود(نو به جهت اینکه برای اولین بار از طرف کارگران یک حرکت سراسری شکل گرفت که از دست تشکل های دست ساز وزارت کار خارج بود) که نمی توانستند آن را نادیده بگیرند. همانطور که از موارد بالا معلوم میشود از همان لحظات اولیه شکل گیری این حرکت ،به جنب و جوش افتادند تا این حرکت را خفه کنند و طبق خبرهای رسیده در شورای عالی کار نیز از این حرکت مستقل انجام گرفته صحبت شده و گفته اند امسال نمی توانند خواست کارگران و مشخصا این ٣٠ هزار نفر امضا را جدی نگیرند و باید پاسخ در خوری پیدا کنند.
سایت اتحاد: در ادامه این حرکت و پیگیری خواست های امضاکنندگان طومار اعتراضی، شما هماهنگ کنندگان چه برنامه هایی در پیش دارید؟ پروین محمدی: وضعیت تورم و روند رو به رشد افسار گسیخته افزایش قیمت کالاها که هیچ توقفی برایش قابل تصور نیست، وضعیت معیشت و بقای ما کارگران را بیش از هر زمان دیگری به خطر انداخته است. بنابر این امسال روند اعلام دستمزد، نمی تواند همانند روال سالهای قبل ادامه پیدا کند. حقوق ٣٩٠ هزار تومانی آنچنان فاصله ی مضحکی از هزینه یک خانوار ٤ نفره کارگری گرفته است که نمی تواند مبنایی برای افزایش دستمزد سال بعد باشد. بنابراین هرمیزان درصد افزایشی براین حقوق ٣٩٠ هزار تومانی بی معنا خواهد بود، چرا اگر ١٠٠ درصد هم اضافه کنند باز به رقم یک سوم خط فقر میرسیم که پاسگوی جامعه نیست. همانطور که تمام کالاها از ارز تبعیت میکنند، مزد ما کارگران نیز باید با نوسانات ارز محاسبه گردد، چرا که ما سالهاست با ریال حقوق میگیریم و با دلار خرج میکنیم. ولی در سالهای قبل اینقدر ارز در نوسان و با رشد سرسام آور رو به رشد نبود و مسئولین میتوانستند با یک رقم دلبخواهی از آمار رشد تورم در آخر سال، سرو ته افزایش دستمزد را به هم ببافند. ولی امسال مثل همه چیز بازار فرق کرده و از فاکتورهای جهانی تبعیت میکند باید درآمد ما کارگران هم از همان فاکتورها تبعیت کند و قدرت خرید متناسب بازار موجود را به ما برگردانند. ما از ابتدای امسال بر ناهماهنگی دریافتی و مزد کارگران با هزینه های جاری ،پای فشردیم و یکی از خواسته های اساسی و محوری طومار اعتراضی کارگران خواست افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعا موجود بوده است و اکنون که ماههای پایانی سال است و شورای عالی کار، طبق روال همه ساله جلسات به اصطلاح" تخصصی" خود را آغاز کرده، ما هماهنگ کننده های طومار اعتراضی برای پیگیری و رسیدن به خواستهای برحق خود، در روز٨ بهمن به استانداری رفتیم و خواهان صدور مجوز تجمع بزرگ کارگری در ٢٨ بهمن ماه در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی شدیم. سایت اتحاد: با تشکر از پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران

گزارش
آی تی اف در باره موضوع رانندگان اخراجی اتوبوسرانی تهران و حومه
٩بهمن، امروز آی تی اف موضوع سه راننده اخراجی سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد را مستقیما با دولت ایران مطرح کرد. دیوید کاکرافت؛ دبیر کل آی تی اف پس از اینکه از اخراج این رانندگان توسط ابراهیم مددی؛ نایب رئیس سندیکای شرکت واحد که از سازمان های عضو آی تی اف است، مطلع شد در نامه هایی به رئیس جمهور و وزیر کار خواستار بازگشت به کار این رانندگان اخراجی شد. نام های این سه راننده حسن سعیدی، ناصر محرم زاده و وحید فریدونی است. هر سه این رانندگان از اعضای فعال سندیکا هستند و پس از فعالیت برای افزایش دستمزد کارگران از کار اخراج شده اند. اخراج این سه نفر مستقیما به فعالیت های اتحادیه کارگری آن ها مربوط است. دیوید کاکرافت به ابراهیم مددی؛ نایب رئیس سندیکای شرکت واحد” قول داده است که آی تی اف به حمایت خود از هئیت مدیره سندیکای واحد که اولین اتحادیه عضو آی تی اف در ایران است در دفاع از اعضای خود ادامه خواهد داد.”
دیوید کاکرافت همچنین تصمیم هئیت مدیره سندیکا را مبنی بر برکناری منصور اسانلو از پست خود بعنوان رئیس سندیکا برسمیت شناخت و تاکید کرد: “ما حق هئیت مدیره را بعنوان هئیت منتخب اداره کننده سندیکا برای این تصمیم به رسمیت می شناسیم و آن را کاملا رعایت می کنیم.”

اخبار بین المللی
یونان - اعتصاب و تظاهرات و تهدید دولت به بازداشت
به گزارش خبرگزاریها روز پنجشنبه ٢٤ ژانویه (٥ بهمن) همزمان با هشتمین روز اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل عمومی آتن، دولت یونان از اعتصاب کنندگان خواست هرچه سریعتر به سر کار خود باز گردنند. دولت اعتصاب کنندگان را تهدید کرد که در صورت سرپیچی، آنها را اخراج و بازداشت می کند. این تصمیم که پس از چند جلسه چند ساعته وزیر توسعه با نخست وزیر اعلام شد، خشم اتحادیه های کارگری را برانگیخت. رهبر اعتصاب کنندگان می گوید: "ما اعتراض می کنیم، و اگر می خواهند به آن پایان دهند، بیایند و این کار را بکنند. آنها اجساد ما را از اینجا بیرون خواهد برد. نه تنها از اینجا بلکه از تمام یونان. از فردا هیچ وسیله نقلیه ای حرکت نخواهد کرد." اعتصاب کنندگان به کاهش دستمزدها و تعدیل نیرو در بخش حمل و نقل عمومی معترضند. دادگاه آتن روز دوشنبه با اعلام اینکه ادامه اعتصاب غیر قانونی است، دست دولت را برای پایان دادن به آن بازگذاشت. در مقابل اعتراض اعتصاب کنندگان به خیابان ها هم کشیده شده و روز پنجشنبه ٢٤ ژانویه (٥ بهمن) پایتخت یونان شاهد تظاهرات گسترده مخالفان سیاست های سختگیرانه اقتصادی دولت بود. دولت یونان با استناد به یک قانون و تصمیم دادگاهی در آتن ادامه اعتصاب کارمندان بخش حمل و نقل عمومی را غیر قانونی اعلام کرده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها اعتصاب این کارگران پس از یورش نیروهای ضّد شورش و بازداشت تعدادی از معترضین موقتاً پس از ٩ روز پایان یافت.
بلژیک - اعتراض کارگران شرکت ارسلورمیتال به بسته شدن کارخانه
به گزارش خبرگزاری‌ها صد ها کارگر معترض به بسته شدن کارخانه آرسلورمیتال روز جمعه٢٥ ژانویه (٦ بهمن) جلوی دفتر نخست‌وزیر بلژیک با پلیس درگیر شدند. بزرگ‌ترین شرکت فولادسازی دنیا روز پنجشنبه٢٤ ژانویه اعلام کرده بود که بخش‌هایی از کارخانه‌اش در لی یژ بلژیک را برای همیشه خواهد بست. با تعطیلی هفت خط تولید نهایی این کارخانه نزدیک به ١٣٠٠ شغل از بین خواهد رفت. کارگران معترض سعی کردند به زور وارد ساختمان دفتر نخست وزیر شوند و با او ملاقات کنند. یک کارگر، در پاسخ به این سوال که پس از بیکاری چه خواهد کرد، می‌گوید: "اصلا نمی دانم. فکر می‌کنم خیلی‌ها در همین وضعیت باشند و وضع بد‌تر خواهد شد. اگر کاری انجام ندهیم اگر از میتال خلع ید نشود و از بلژیک اخراج نشود در را برای دیگران باز خواهد کرد میتال فقط شروع کار است." آرسلورمیتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ٩ ماه اول سال ٢٠١٢ دویست میلیون یورو ضرر کرده‌است زیرا تقاضا برای فولاد در اروپا در سال گذشته بین ٨ تا ٩ درصد افت داشته است. کارخانه بلژیک حدود ٢٧٠٠ کارگر دارد.
آلمان - اعلام کمرس بانک برای اخراج ٦٠٠٠ کارمند
به گزارش خبرگزاری‌ها بانک نیمه دولتی کمرس بانک(Commerzbank) اعلام کرد که در نظر دارد تا پایان سال ٢٠١٦ میلادی ٦٠٠٠ تن‌از کارمندان خود را اخراج بکند. آنها دلیل این کار را بازگشت به سود دهی‌این موسسه اعلام کرده اند. این بانک که دومین بانک بزرگ آلمان بشمار مرود، ٥٦ هزار تن‌را در استخدام خود دارد و گفته است که اخراجی‌ها شامل کارمندان شاغل در آلمان و خارج از آلمان میشود. همچنین این بانک اعلام کرده است که در نظر دارد تا تعدادی کارمند را از کشورهایی با دستمزد کمتر استخدام بکند تا بتواند در بازار قدرت رقابتی خود را باز یابد.
اسپانیا - افزایش بیسابقه نرخ بیکاری به رقم ٢٦ درصد
به گزارش یورنیوز در سه ماهه آخر سال ٢٠١٢ نرخ بیکاری در اسپانیا به بالاترین حد خود از سال ١٩٧٠ میلادی تا کنون رسیده است. آسیب پذیرترین قشر در این بین جوانان زیر ٢٥ سال هستند. مطابق آمار و ارقام سه ماهه چهارم سال ٢٠١٢ حدود ٦٠ درصد جوانان اسپانیایی بیکار هستند. یک شهروند اسپانیایی جویای کار می گوید:"چه چشم اندازی برای سال ٢٠١٣ داریم؟ اگر سال ٢٠١٢ سال بدی بود می توان چشم انداز اسپانیایی‌ها برای امسال را نیز تصور کرد، هیچ چیزی وجود ندارد. در نهایت ما نیز همانند والدینمان مجبور به مهاجرت خواهیم بود." موسسه ملی آمار اسپانیا روز پنجشنبه اعلام کرد در سه ماهه آخر سال ٢٠١٢، پنج میلیون و ٩٦٥ هزار و ٤٠٠ نفر فاقد شغل هستند این رقم معادل٢٦ درصد جمعیت فعال اسپانیا است. این در حالی است که در سال ٢٠١١ پنج میلیون و ٢٧٠ هزار نفر بیکار بودند. میزان بیکاری در سال ٢٠١٠ چهار میلیون و ٦٩٠ هزار نفر اعلام شده است. کاندیدو مندز، از مسئولان سندیکاهای کارگری اسپانیا می گوید: "اعمال سیاست‌های دولت در بازار کار مانند یک ماشین تخریب کننده است که فرصتهای شغلی در کشورمان را از بین می برد." پیش بینی می شود اسپانیا تا پایان سال ٢٠١٣ نیز قادر به ایجاد فرصتهای شغلی گسترده نباشد.
برزیل - کارگران نفت دست به اعتصاب اخطاری میزنند
به گزارش Dow Jones یک نماینده اتحادیه کارگران نفت اعلام کرد که کارگران شرکت نفت دولتی پتروبراس در نظر دارند روز دوشنبه ٢٨ ژانویه (٩ بهمن) دست به اعتصاب ٢٤ ساعته اخطاری بزنند. دلایل اعتصاب این کارگران اعلام شرکت برای پرداخت مبلغی معادل نصف مبلغی که سال قبل از سود شرکت به کارگران پرداخت کرده، اعلام شده است. کارگران اعلام کرده اند که به این مبلغ رضایت نخواهند داد و این اعتصاب فقط فشار کوچکی به کارفرمایان است تا در تصمیم خود تجدید نظر بکنند. کارگران نفت در ماه سپتامبر سال گذشته نیز با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب اخطاری زده بودند. کلّ تعداد کارگران شاغل در این شرکت به ٨٠ هزار تن‌می‌رسد.
پرتغال - هزاران معلم دست به اعتراض زدند
به گزارش یورو نیوزهزاران تن از معلمان پرتغالی روز شنبه٢٦ ژانویه (٨ بهمن) در اعتراض به سیاستهای جدید اقتصادی دولت به خیابان آمدند. طبق سیاستهای جدید ساعت کاری معلمان از ٣٥ ساعت در هفته به ٤٥ ساعت افزایش پیدا می کند، بدون اینکه حقوق معلمان افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. این مساله معلمان این کشور را خشمگین کرده است. یکی از معلمان می گوید: "آنها تعلیم و تربیت را در این کشور نابود می کنند. باید مبارزه کنیم، باید دست از بی عملی بکشیم و قدمی هم برای حقوقمان برداریم. باید آنچه که از آن ماست را بازپس بگیریم و نگذاریم تا بیش از این حقمان را پایمال کنند." در راستای باصطلاح اصلاحات اقتصادی نزدیک به ١٤ هزار معلم در سراسر کشور کارشان را از دست می دهند. دبیرکل اتحادیه معلمان پرتغال گفته است: "اجرای طرحهای جدید ریاضتی باعث نابودی سیستم آموزشی در پرتغال می شود."
یمن - تظاهرات ده‌ها هزار تن‌با خواست محاکمه صالح
به گزارش خبرگزاریها روز یکشنبه ٢٧ ژانویه (٨ بهمن) ده‌ها هزار نفر در صنعا پایتخت این کشور همزمان با دیدار هیأت عالیرتبه سازمان ملل از یمن، با خواست محاکمه رئیس جمهور مخلوع علی‌عبدالله صالح دست به تظاهرات زدند. بر روی بنر‌هایی‌که توسط معترضین حمل میشد نوشته شده بود: "ما خواهان محاکمه صالح بخاطر جنایات مرتکب شده اش هستیم" علی‌عبدالله صالح در فوریه ٢٠١٢ پس از اطمینان خاطر از اینکه محاکمه نخواهد شد، از قدرت کنارهٔ گرفت. بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری یمن در جریان اعتراضات مردم در سال ٢٠١١ میلادی بیش از ٢ هزار تن‌بدست نیروهای رژیم صالح جان خود را از دست دادند.
عربستان سعودی - ٨ هزار کارگر ساختمانی دست به اعتصاب زدند
به گزارش Arabian Business روز یکشنبه ٢٧ ژانویه (٨ بهمن) بیش از ٨ هزار کارگر ساختمان سازی در شهر ریاض پایتخت این کشور در اعتراض به عدم دریافت دستمزد دست از کار کشیدند. این کارگران که در حال ساختن پروژه بزرگ مرکز مالی ملک عبدالله هستند در منطقه ال عتیق دست به تحصن زدند و جاده‌‌های این منطقه را به مدت ٦ ساعت مسدود کردند. حضور گسترده پلیس برای کنترل اوضاع مشهود بود و پلیس سعی‌میکرد تا کارگران را متقاعد کند تا به سر کار باز گردند. آنها که می‌گفتند از ٣ تا ٥ ماه دستمزد دریافت نکرده اند، میگیفتند دستمزدمان را بپردازید تا به کارمان برگردیم. اغلب این کارگران از کشورهای آسیای جنوب شرقی‌هستند که برای امرار معاش به این کشور می‌آیند. این کارگران پس از دریافت قول مساعد از طرف پلیس برای پیگیری مطالباتشان به تحصن خاتمه دادند.