٤ مهر ١٣٩١ -٢٥ سپتامبر  ٢٠١٢

کارگر کمونيست ٢٢٨


در معرفی جنبش کارگری چین

همبستگی قدرت است (٤)
ناصر اصغری
بخشی از گزارش CLB به اعتراضات مجرد و "ایزوله"ای اشاره می كند كه جرقه ای می شوند برای اعتراضات وسیعتر. این بخش به نوعی یادآور اعتراضات كارگری در ایران امروز است. اعتراضات ظاهرا جزئی، جرقه ای می شوند به باروت خشم كارگران در مورد مسائل و مطالباتی كه همچنان بی جواب مانده و انباشه شده اند. روز ١٣ فوریه ٢٠٠٩، جرقه اعتراض كارگران كارخانه (Thermo King Dalian Transportation Refrigeration Co.) در شنژان را لغو مسافرتی كه ظاهرا كارخانه سالانه ترتیب می داده، زد كه مدیریت آن را لغو كرده بود. "اعتراض به لغو مسافرت" فوق، ناگهان به اعتراض به سطح پایین دستمزدها و مزایا انجامید. ظاهرا كارگران ناگهان یادشان آمد كه شركت دستمزدشان را برای ١٢ سال افزایش نداده است! خبر شایعه عدم پرداخت پاداش سالانه در كارخانه (United Win Technology) در سوژو، به اعتراض بیش از ٢٠٠٠ كارگر این كارخانه در روز ١٥ ژانویه ٢٠١٠ انجامید. كارگران اعتراض خود را متوجه افزایش چند سال پی در پی افزایش حجم كار و سطح پایین دستمزدها و كاهش حق الزحمه و مزایای دیگر كردند. اما اعتراض اصلی كارگران حول مسمومیت ٦٠ تن از كارگرانی كه در معرض ماده شیمایی n-hexane (ماده تمیز كننده صفحه آیفون) قرار گرفته بودند، دور می زد. روز ٢٤ فوریه ٢٠١٠، چند صد تن از كارگران كارخانه سویچ سازی Lifeng در شهر هیژو از بولوو دست از كار كشیدند. جرقه این اعتراض را، مطالبه پرداخت فقط ٢ یوان بعنوان "پول خوش شانسی" در تعطیلات سر سال زد. كارگران در این اعتراض به سطح پایین دستمزدهای خود اعتراض كردند كه دستمزد ١٠٠٠ یوان در ماه، فقط هزینه خورد و خوراك و اجاره منزلشان می شود. شایعه ضرب و شتم ٣ تن از كارگران توسط گارد محافظ كارخانه در روز ٢٨ فوریه، آغازگر اعتراض دیگری در هیژو و اینبار در كارخانه باطری سازی Chaoba، شد. نزدیك به ١٠٠٠ تن از كارگران این كارخانه با راهبندان خیابان‌های دور و بر كارخانه مانع رفت و آمد خودروها شدند. اعتراض كارگران به لغو تدریجی مزایا از جمله لغو حق مسكن رایگان، لغو پاداش سالانه و غیره بود. روز ٢٣ مه ٢٠١٠، بیش از ١٠٠ تن از كارگران كارخانه ای در چونقوینگ و به دنبال مرگ یكی از كارگران این مجموعه كه زیر فشار كار و اضافه كاری قلبش ایستاده بود، دست به اعتصاب زدند. وی مجبور به كار در روزی شده بود كه ظاهرا روز تعطیلی او بود. مرگ این كارگر، مسئله سطح پایین دستمزدها و حجم زیاد كار را كه مورد اعتراض و شكایت مكرر كارگران بود، بار دیگر بجلوی صحنه راند.
گزارش CLB نتیجه می گیرد كه دنبال بهانه گشتن برای شروع اعتراضات كارگری، نشان دهنده رابطه شكننده بین كارگران و كارفرماست. و از آنجا كه كارگران كانال دیگری برای مطرح كردن مطالبات خود ندارند، هرگونه بهانه ای باعث سرریز شدن خشم فروخورده كارگران می شود. بیش از ٤٠٠٠ تن از كارگران كارخانه كیف سازی در منطقه گوانگژو پونیا كه متعلق به سرمایه داران كره‌ای است، از آنجا كه مردان عوامل مدیریت سرزده وارد اتاق تعویض لباس كارگران زن شده بودند، روز ٢٠ مه ٢٠١١ دست به اعتصاب زدند. كارگران در این اعتصاب خواهان احترام گذاشتن به كارگران و افزایش دستمزد شده بودند. یكی از كارگران به یكی از روزنامه ها می گوید كه مدیریت كره ای به ما بعنوان انسان نگاه نمی كند. دیگر نمی توانیم خشم خود را بیش از این كنترل كنیم.
كارگران در اعتراضات خود مطالبات متعددی را مطرح می كنند، اما مطالبه اصلی كارگران در چین، امروزه همان افزایش دستمزد است. كارگران موقعیت خود و سطح دستمزدهای خود را با رشد اقتصادی چین و سودهای سرسام آور مدیریت مقایسه می كنند و روز بروز بر مطالبه افزایش دستمزد خود، مصمم تر می شوند. گزارش در ادامه می نویسد كه یكی از دلایلی كه دستمزد كارگران در سال ٢٠١٠ افزایش نیافت، بحران مالی بین المللی بود. بسیاری از شركتهای تولیدی سعی در كاهش هزینه تولید كرده كه در نتیجه به بیكارسازی و كاهش دستمزد و لغو پاداشهای تولید و غیره و همچنین مزایای كارگران، دست زدند. برای مثال روز ٣١ مه ٢٠٠٩، بیش از ٢٠٠٠ تن از كارگران یكی از كارخانجات تولید وسائل ورزشی در شهر جینجیانگ از منطقه فوجیان، بعد از اینكه كارخانه مزبور كه كار را بشکل قطعه كاری به كارگران واگذار میکرد، نرخ تولید هر عدد كفش را به ٣ یوان كاهش داده بود، كارگران وارد اعتصاب و خواهان افزایش دستمزدهای خود شدند. كارخانه مزبور همچنین با هر بهانه ای دستمزد كارگران را به تعویق می انداخت.
نزدیك به ١٠٠٠ تن از كارگران یكی از نساجی های شهر هایكو در ایالت هاینان روز ١١ نوامبر ٢٠٠٩ دست به اعتصاب زدند. اعتراض كارگران به دنبال تصمیم مدیریت بود كه اعلام كرده بود از این تاریخ به بعد پاداش آخر سال هر كارگری كه اولین اخطار را دریافت كند، ٢٥ درصد كاهش خواهد یافت. با اخطار دوم، این پاداش ٥٠ درصد كاهش می یابد. اعلام شده بود كه اگر كارگری اخطاری جدی بگیرد، این پاداش بالكل قطع خواهد شد. كارگران گفتند كه مسئله اخطاریه كارگران كاملا اختیاری است و قطع این پاداش مشكل جدی غیرقابل تحملی بر معیشت آنها تحمیل خواهد كرد. بیش از ٢٠٠٠ كارگر یكی از كارخانجات مبلمان سازی در دونگان، روز ٢٦ فوریه ٢٠١٠ بدنبال تصمیم مدیریت مبنی بر لغو ٢٤٠ یوان یارانه ماهانه مسكن و معیشت، دست به اعتصاب زدند. گزارش در ادامه می نویسد كه حتی با دخالت دولتهای محلی و ایالتی برای افزایش دستمزد، شركتها با حیله و نیرنگهای مختلفی سعی می كردند كه از هزینه تولید از راههای مختلفی بكاهند. حیله های مدیریت از جمله ریختن طرحهایی بود كه افزایش دستمزد را با قطعه كاری و افزایش حجم كار، لغو پاداشها، لغو سوبسید و غیره به زیر افزایش اسمی می راند. روز ٢٠ مارس ٢٠١٠ صدها تن از كارگران كارخانه كانون در اعتراض به این حیله ها دست به اعتصاب زدند. روز ٩ ژوئن حدود ٥٠٠ تن از كارگران كارخانه ای در ژوهای به همین دلیل، وارد اعتصاب شدند. بیش از صد تن از كارگران كارخانه ای در ژنژن روز ٧ سپتامبر و صدها تن از كارگران كارخانه فاكس كان هم روز ٥ نوامبر به دلایل مشابهی، دست به اعتصاب زدند. در اعتراض به همین فریبها، كارگران كارخانه وسائل الكترونیكی در شهر شیمن روز ٣ ژوئن ٢٠١٠ در صحن كارخانه تحصن كردند. بیش از صد تن از كارگران كارخانه ای در شهر ژنژن روز ١٨ نوامبر ٢٠١٠، جاده های دور و بر كارخانه را بستند.
یكی دیگر از دلائل اعتراض كارگران، اختلاف درآمد بین كارگران و مدیران است. مثلا در كارخانه هوندا در نانهای، مدیران بیش از ٥٠ برابر كارگران دستمزد می گیرند. در تحقیق تشكلهای دولتی چین كه در ماه مارس ٢٠١٠ منتشر شده است، آمده است كه مدیران در كارخانه های دولتی ١٨ برابر دستمزد كارگران دستمزد دریافت می كنند. كارگران كارخانه گیربوكس سازی چونگقینگ روز ٢٣ مه ٢٠١٠ در اعتصابی اعلام كرده بودند كه حتی بعد از اضافه كاری و كار در روزهای آخر هفته هم، آنچه كه ماهانه دستگیرشان می شود، فقط چند صد یوان است. در حالیكه مدیران رده بالا بیش از ١٣ هزار یوان، بعد از كسر مالیات و غیره دریافت میکنند. مدیران رده پایین هم بیش از ٨ هزار یوان دستمزد میگیرند. روز ١٤ اوت ٢٠١٠ كارگران یكی از كارخانجات در استان یونان وارد اعتصاب می شوند كه دستمزد ماهانه شان چیزی حدود ٩٠٠ یوان است. كارگران اعتصابی گفته اند كه مدیران علاوه بر دریافت پاداش سالانه ٨٠ هزار یوانی، همین مقدار ٩٠٠ یوان را در ماه فقط برای هزینه بنزین دریافت می كنند. گزارش CLB دو اعتصاب دیگر را نیز در روزهای ١ مه ٢٠١٠ و ٢٤ مه ٢٠١٠ در دو شهر مختلف به دلایل مشابه گزارش كرده است.
ادامه دارد