١٦ خرداد  ١٣٩١ - ٥ ژوئن   ٢٠١٢

کارگر کمونيست ٢١٢


اخبار کارگری

ناصر اصغری
داوود رفاهی
اعتراض و اعتصاب كارگری
اعتصاب کارگران در کوره‌های آجرپزی شهرستان بوکان
نزدیک به ٣٠٠ تن از کارگران کوره‌های آجرپزی روستای ساریقامیش شهرستان بوکان به علت پایین بودن دستمزد روزانه‌ی خود و عدم توجه از سوی کارفرمایان، از روز ١٣ خردادماه دست به اعتصاب زده و در محل کار خود حاضر نشدند. کارگران گفته اند كه تا وصول کامل مطالبات کارگری خود همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
***
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شرکت صلب استیل
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز ١٤ خرداد خبر داد كه اعتصاب کارگران و استادکاران شرکت ساختمان سازی صلب استیل واقع در جاده کامیاران- سنندج كه نزدیک به ١٠ روز بود به علت پرداخت نکردن دستمزدهای معوقه اشان اعتصاب کرده بودند و با پرداخت دستمزدهایشان توسط کارفرما روز ١٣ خرداد به اعتصاب خود پایان داده و به سر کار بازگشتند.
***
اعتراض کارگران مجتمع معادن مس مزرعه
جمعی از کارگران شرکتی مجتمع معادن مس مزرعه واقع در شهرستان اهر دست به اعترض زدند. کارگران معترض با امضای نامه ای خطاب به مقامات شرکت معدن مس مزرعه خواستار تعیین تکلیف کارگران این شرکت شدند. در بخشی از این نامه آمده است، با توجه به اینکه حدود ٤ ماه پیش احمدی نژاد دستور اجرای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی به عقد قرارداد دائم با شرکت ملی مس ایران و قطع واسطه های شرکتی را داد، اما با وجود پیگیریهای متعدد، مقامات این شرکت تاکنون اقدامات عملی در خصوص تبدیل وضعیت کارگران شرکتی معدن مس مزرعه انجام نداده اند.
***
تجمع اعتراضی لنج داران شهرستان دلوار
به گزارش سایت بوشهرنیوز در پی صدور دستوری مبنی بر حق وارد کردن تنها یکصد کیسه برنج از سوی مقامات گمرک استان بوشهر، حدود ٣٠٠ تن از لنج داران شهرستان دلوار در محوطه بخشداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کرده و خواستار لغو دستور مذکور شدند. به گفته لنج داران، واردات یکصد کیسه برنج به هیچ وجه تامین کننده نیازهای مالی آنان نیست و با آن سطح از درآمد، حتی قادر به پرداخت حق بیمه و اقساط لنج های خود نیستند. معترضان ضمن راهپیمایی اعتراضی در این شهر، در مقابل بخشداری دلوار تجمع کرده و اعلام کردند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
***
رانندگان سواری مسیر سنندج – مریوان التیماتوم به اعتصابی گسترده تر دادند
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز ٨ خرداد خبر داد كه روز شنبه ٦ خرداد تمامی رانندگان سواری مسیر سنندج به مریوان، که تعدادشان ٩٠ نفر میباشد، در اعتراض به عدم تناسب کرایه جابجایی مسافر با خدمات و هزینه‌های لازم، که به هیچوجه كفاف مخارج زندگیشان را نمیدهد، دست به اعتصاب زده و از جابجایی مسافران خودداری نمودند، و خواستار افزایش کرایه جابجایی مسافر و یا کاهش خدمات، متناسب با زندگی انسانی خود شدند. نماینده رانندگان مذکور، روز یکشنبه ٧ خرداد با حضور در سازمان پایانه‌ها و فرمانداری شهر سنندج، با تسلیم شرایط خود به مسئولین مربوطه، خواستار رسیدگی و موافقت فوری آنان با شرایط خود شدند. و اعلام نموده در صورت عدم رسیدگی و موافقت با شرایط رانندگان مذبور، این بار با اعتصابی گسترده‌تر، و با همراهی رانندگان ٦٠ دستگاه مینی‌بوس این مسیر روبه رو خواهند شد.
***
تجمع اعتراضی کارگران لوسازی خوزستان
جمعی از کارگران لوله سازی خوزستان مقابل سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران با تجمع خود خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.
***
اعتصاب کارگران شرکت نقش و نمای سنندج
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری خبر داد كه تعداد ٥٠ نفر از کارگران مسکن مهر سنندج واقع در شهرک بهاران، وابسته به شرکت نقش و نما که ٧٠ درصد از پرسنل این شرکت را تشکیل میدهند، از تاریخ ٢٣ اردیبهشت در اعتراض به عدم پرداخت دو ماه حقوق معوقه خود از طرف کارفرما، دست به اعتصاب زده و خواستار دریافت مطالبات خود در اسرع وقت شدند. کارگران مسکن مه سنندج تا تاریخ ارسال این خبر که ٧ خرداد میباشد، هنوز در اعتصاب میباشند. هیچ کدام از کارگران شرکت مذکور از حق بیمه برخوردار نبوده و خطرات ناشی از ناامنی محیط کار هر لحظه امنیت جانی آنان را به مخاطره میاندازد.
***
اعتصاب کارگران کارخانه آتیلا ارتوپد سنندج
کارگران کارخانه آتیلا ارتوپد واقع در شهرک صنعتی سنندج در اعتراض به پائین بودن دستمزدهای خود چند روزی است كه دست به اعتصاب زده اند.
***
اعتصاب كارگران تونل سد آزاد
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری خبر داد كه کارگران قسمت تونل سد آزاد، زیر نظر جهاد توسعه از شرکت های وابسته به شرکت استراتوس، واقع در جاده ی سنندج – مریوان، در اعتراض به هفت ماه حقوق معوقه ی خود و شرایط ضد کارگری حاکم بر آن ها از تاریخ ٨ خرداد دست به اعتصاب زده و خواستار دریافت حقوق و مطالبات معوقه ی خود شدند. كارگران اعلام نمودند تا دریافت مطالبات خود، به اعتصاب ادامه می دهند.
***
تهدید كارگران معترض شركت ایثارگران حدید به اخراج
یكی از كارگران از اصفهان روز یكشنبه ٧ خرداد گفت: كارگران شركت ایثارگران حدید كه بین ١٠ تا ٢٠ سال سابقه كار دارند علیرغم اینكه حكم كتبی برای قرارداد مستقیم شدن در دست دارند ولی این قرارداد بسته نمیشود و هنوز امنیت شغلی ندارند. جمعی از كارگران برای پیگیری مطالباتشان به استانداری مراجعه كردند و با فردی بنام دهقان صحبت كردند اما بجای پاسخ به كارگران، آنها را تهدید كرده و گفته است: "یك ماشین میاوریم و شما را در آن می ریزیم و همه را اخراج میكنیم." یكی دیگر از كارگران این شركت افزود: كارگران این شركت از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی امنیت شغلی خود را دنبال كرده اند اما در پاسخ پیگیری كارشان به آنان گفته میشود، شماها اخلالگرهستید. اعتراض هم بكنیم به ما تهمت اخلالگر می زنند و نمی دانیم چكار باید بكنیم؟
***
اعتراض میوه فروشان سیار در مقابل شهرداری روانسر
از ساعت ٨ و نیم صبح روز چهارشنبه ١٠ خرداد تعداد ٢٠ نفر از میوه فروشان سیار شهر روانسر در مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. این میوه فروشان در اعتراض به ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار ماموران شهرداری این شهر، اقدام به برپائی تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند.

حقوق و دستمزد پرداخت نشده

کارگران شرکت آرم فرم ١٣ ماه دستمزد،عیدی و سنوات طلب دارند
كارگران شركت آرم فرم ١٣ ماه است كه حقوق و عیدی سال گذشته و همچنین سنوات خود را دریافت نكرده اند.
***
عدم پرداخت دستمزد در شرکت الداد مهر پارس
به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری مدیریت شرکت الداد مهر پارس، واقع در شهرک صنعتی شمار ٣ سنندج، از پرداخت ٥ ماه دستمزدهای معوقه آنان خودداری می نماید. این كارگران كه حدود ٧٠ تن هستند تا تاریخ اول خرداد ماه سال جاری ٥ ماه است هیچگونه حقوق و عیدی سال ١٣٩٠ به آن پهارداخت نشده و کارفرما با حیله و نیرنگ برگه تسویه حساب سال ١٣٩٠ را از کارگران دریافت کرده است.
***
حقوق کارگران وانیا ریل راه آهن تهران پرداخت نمی شود
با گذشت ٨ روز از پایان اردیبهشت خبری از پرداخت دستمزدهای اردیبهشت پرداخت نشده است. این كارگران همچنین دستمزد فروردین ماه امسال و سنوات پایان سال گذشته را هم دریافت نكرده اند.
***
عدم پرداخت دستمزد کارگران سرخه حصار
در گزارشی آمده است كه از آنجایی که وزرات نفت برخی از این جایگاه های سوخت را به پیمانکارهای خصوصی واگذار کرده، کارفرمایان به هیچ عنوان حق و حقوق کارگران را رعایت نمی کنند و هر طور که مایلند با آنان رفتار می کنند از جمله اینکه قبل از استخدام پیشاپیش از کارگران رضایت نامه کتبی مبنی بر اینکه که تمام حق و حقوق و سنوات خود را دریافت کرده اند، اخذ می نمایند. در ادامه این گزارش آمده است: کارگران جایگاه پمپ گاز در سرخه حصار سامانه ١، چندین ماه دستمزد دریافت نکرده اند.
***
کارگران سرو مشرق زمین ٢ ماه دستمزد معوقه دارند
دستمزدهای ٢ ماهه فروردین و اردیبهشت ماه بیش از ٥٠ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری خدمات فضای سبز شهرداری منطقه ٥ تهران پرداخت نشده است.
***
اخراج کارکنان و کارگران اداره شبکه بهداشت شهرستان اردل
مسئولان شبکه بهداشت شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری به بهانه های واهی اقدام به اذیت و آزار و اخراج کارکنان و کارگران این اداره می كنند. در تازه ترین این بیکارسازی ها، ٧ نفر از کارکنان و کارگران این شبکه از کار اخراج و سپس با اعمال فشار و اخذ تعهد کتبی ٥ نفر از آنان به سرکارهایشان باز گردانده شدند ولی ٢ نفر باقیمانده کماکان بیکار و بلاتکلیف بسر می برند.
***
اخراج سازی ها و عدم پرداخت حقوق كارگران كارخانه احیا صنعت سنندج
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری روز ١١ خرداد خبر داد كه مدیریت کارخانه احیا صنعت سنندج در ادامه اخراج سازیهای سال ٩١ یكی دیگر از كارگران این كارخانه به نام شاپور عزیزی را اخراج کرد. قراردادهای جدید کارگران این کارخانه در سال جدید یک ماهه می باشد و در ضمن کارگران تا این تاریخ عیدی و سنوات سال گذشته را نیز دریافت نکرده اند. کارخانه احیا صنعت یکی از زیر مجموعه های کارخانه ایران خودرو در سنندج می باشد که در زمینه ساخت قطعات پلاستیکی خودرو مشغول به فعالیت است.
***
کارگران شرکت دارو گستر یاسین دستمزد اردیبهشت خود را نگرفته اند
بیش از ٤٥ نفر از کارگران شرکت دارو گستر یاسین با گذشت ٥ روز از پایان اردیبهشت، هنوز دستمزد این ماه را دریافت نكرده اند.

اخراج و بیكارسازی ها

١٠ میلیون نفر از جمعیت ایران بیکار هستند
داریوش قنبری، عضو کمیسون اجتماعی مجلس اسلامی گفت: تصور من از جمعیت بیکاران در جامعه با گزارشات مرکز آمار فاصله زیادی دارد و علت این امر تنها محاسبات ضعیف مرکز آمار است. وی درباره بیکاری و رشد روزافزون آن گفت: بیکاری یک مسئله جدی برای ایران است. او گفت: گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ بیکاری در سال ٩٠، ٨/٢ میلیون نفر است که به نظر من این عدد، نمی تواند آمار درستی باشد. وی در ادامه گفت: تصور من این است که در حال حاظر جمعیت بیکاران در کشور به ١٠ میلیون نفر هم میرسد زیرا ارزیابی مرکز آمار برای ارائه ی تعداد بیکاران، ارزیابی درستی نیست. وی زنان را بیشترین افراد بیکار دانست و گفت: در بسیاری از مناطق اشتغال زنان مطرح نیست و مرکز آمار نیز در خصوص نرخ بیکاری زنان به این مورد هیچ گونه توجهی نداشته و در این مورد مرکز آمار ایراد اساسی دارد.
***
٨٠٠ هزار بیكار در یك سال
روزنامه شرق در اسفند سال ١٣٩٠ در گزارشی با استناد به اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از بیکاری ٨٠٠ هزار شاغل در فاصله پاییز ١٣٨٩ تا پاییز ١٣٩٠ خبر داده است.
***
بیکاری ٩٢٤ کارگر پالایشگاه بید بلند ٢
در نتیجه عدم تخصیص اعتبار لازم جهت تکمیل پروژه پالایشگاه گاز بید بلند ٢، ٣١ درصد کارگران شاغل شامل ٩٢٤ نفر از فروردین ماه سال جاری تاکنون از کار اخراج شده اند. ترکمنی، مدیر شرکت مهندسی جهان پارس می گوید مشکلات مالی موجب بیکاری برخی از کارگران اجرای این طرح شده است.
***
تشدید موج اخراج کارگران
کرمعلی سامانی‌پور دبیر اجرایی خانه كارگر ساوجبلاغ گفت: اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها با افزایش هزینه های تولید، صنایع را نابود و موج جدید اخراج کارگران را تشدید خواهد کرد. وی با اشاره به اخراج گسترده کارگران در واحد‌های صنعتی کشور گفت: اخراج کارگران اولین حربه صاحبان صنایع و کارفرمایان در کاهش هزینه های مالی است که در یکسال گذشته بعد از اجرای فاز اول هدفمندی شاهد گسترش اخراج کارگران بودیم.
***
با اجرای طرح پزشک خانواده ٥٠ هزارپزشک بیکارمی‌شوند
بیژن گودرزی، رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی از بیکار شدن ٥٠ هزار پزشک با اجرای طرح پزشک خانواده خبر داد. وی گفت: اگر در طرح پزشک خانواده، ٢٥٠٠ نفر جمعیت زیر نظر یک پزشک قرار بگیرند این طرح فقط می‌تواند ٣٠ هزار پزشک عمومی را به کار گیرد و از جمع ٨٠ هزار پزشک عمومی کشور، ٥٠ هزار نفر بیکار خواهند شد.
***
١٣٠٠ کارگران کارخانه ایران تایر در آستانه بیکاری
در پی اخراج ٨٠ تن از كارگران كارخانه ایران تایر، شورای اسلامی کار این کارخانه با ارسال نامه‌ای به مرتضی تمدن استاندار تهران، خواستار جلوگیری از تعطیلی ایران‌تایر شد. در این نامه آمده است كه با تعطیلی این كارخانه، ١٣٠٠ كارگر بیكار خواهند شد.
***
اخراج حداقل ١٢٤٧ کارگر در خراسان جنوبی در سال ٩٠
عابدین محمدی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در طول سال ٩٠ ١٢٤٧ شکایت از جانب کارگران جهت رسیدگی به اخراج دریافت شد که از این تعداد ٢٣٧ مورد به دلیل اتمام قرارداد و ١٠١٠ تقاضای رسیدگی به دلیل اخراج بی‌دلیل یا دیگر موارد بود.
***
كاهش ٤٠ درصدی تولید ماهی در سال جاری
مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان سردابی، از كاهش ٤٠ درصدی میزان تولیدات ماهی در سال جاری خبر داد.
***
گسترش بیكاری كارگران نساجی در سال جاری
مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی گفت: انتظار می‌رود تا پایان سال بسیاری از كارگران صنایع نساجی بیكار شوند. وی با اشاره به تورم شدیدی که در ماه‌های اخیر به شدت فعالیت‌های تولیدی را تحت الشعاع قرار داده است، گفت: مسلما تداوم این روند باتوجه وضعیت نرخ تورم و محدودیت‌های موجود برای فعالان اقتصادی به منظور تامین و واردات مواد اولیه، می‌توان انتظار تعدیل نیروی بسیاری از کارخانجات تا پایان سال را داشت. ضمن اینکه احتمالا برخی واحد‌ها رو به تعطیلی خواهند گذاشت.
***
٦٠ هزار نفر در شهرستان اصفهان بیکار هستند
حسین باقری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه‌‌ اجتماعی اصفهان از وجود ٦٠ هزار نفر بیكار در اصفهان خبر داد. وی گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ٦٠ هزار نفر فرد بیکار در شهرستان اصفهان وجود داشته باشد که البته نرخ بیکاری در جوانان ١٥ تا ٢٤ سال دو برابر نرخ بیکاری عمومی است و نرخ مردان بیکار معادل ٧٥ درصد است.
***
نرخ بیكاری صیادان رو به افزایش است
حسن آقازاده، رئیس هیات مدیره ماهیان گرمابی گفت: کاهش ذخایر آبی و عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت باعث افزایش روند بیکاری صیادان شده است. وی ادامه داد: سال گذشته ١٢٠ هزار تن انواع ماهی گرمابی (سفید، کپور و آمور) از استخرهای پرورشی کشور برداشت شده است که امسال به ٩٥ هزار تن کاهش یافته است. او از صادرات ٣٠ هزار تن ماهی گرمابی در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان ساخت: امسال در پی کاهش تولید و همچنین نداشتن وزن مطلوب و بازارپسند و كمبود ماهی صادرات به ١٨ هزار تن کاهش یافته است.
***
تعطیلی ٧٠ درصد از واحدهای صنعتی در خراسان رضوی
حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه كارگر خراسان رضوی گفت: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم اکنون در خراسان رضوی تنها ٣٠ درصد از واحد‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه اکثر کارخانجات در گذشته در سه شیفت کار و با حداکثر نیرو تولید می‌کردند، افزود: هم اکنون این واحد‌ها با حداقل ظرفیت نیروی کار در یک شیفت فعال هستند. وی گفت: چراغ شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیمه خاموش است.
***
اخراج بیش از ٥٠٠ كارگر كارخانه اطلس پودر تبریز
روز یكشنبه ٧ خرداد٩١ یكی از كارگران كارخانه اطلس پودر تبریز گفت: ٦ ماه است كه كارگران این كارخانه حقوق خود را دریافت نكرده اند. علاوه بر حقوق معوقه این كارخانه كه زمانی ٧٠٠ كارگر داشت، بیش از نیمی از آنها طی چند ماه گذشته اخراج و از كار بیكار شده اند. در حال حاضر فقط ١٥٠ نفر از كارگران باقی مانده اند.
***
٨٠ کارگر ایران تایر بیكار شدند
مجتبی حسینی، دبیر شورای اسلامی کار كارخانه ایران تایر گفت: کارخانه ایران تایر وابسته به بنیاد مستضعفان به جهت کمبود مواد اولیه تولید و نقدینگی ٨٠ کارگر قراردادی خود را با اتمام قرارداد کاریشان تعدیل کرده است. سابقه كاری بعضی از كارگران اخراج شده به ١٣ سال میرسد.
***
روند بیكاری چایكاران ادامه دارد
ایرج هوسمی، رئیس اتحادیه چایكاران از كاهش ٢٠ درصدی تولید چای در سال جاری خبر داد.
***
نرخ بیكاری در بخش كشاورزی رو به افزایش است
محمد حسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از افزایش نرخ بیکاری در بخش کشاورزی خبر داد. او با اشاره به روند کاهشی اشتغال در بخش کشاورزی گفت: هم اکنون ٢٠ درصد از شاغلین کشور در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند اما به دلیل اعمال سیاست‌های اقتصادی نرخ بیکاری در این بخش رو به افزایش است.
***
٨٠ غرفه جشنواره غذاهای سنتی ایران پلمپ شدند
پلیس تهران گفته است ٨٠ غرفه اولین جشنواره غذاهای سنتی ایران را در نمایشگاه بین‌المللی تهران پلمپ کرد.
***
٢٦ واحد صنفی در قزوین پلمب شد
رئیس پلیس "امنیت عمومی" استان قزوین گفت: ٢٦ واحد صنفی كه وی آنها را متخلف خواند، در قزوین پلمب شدند.

ناامنی محیط كار

مرگ ماهانه ٣ کارگر در همدان
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر بر اساس آخرین اعلام سازمان پزشکی قانونی همدان، در سال گذشته ٣٠ نفر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند. علی احسان، مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: در مدت مشابه سال قبل تعداد فوت‌شدگان حوادث کار ٢٠ نفر بود که به این ترتیب آمار مرگ ناشی از حادثه کار در سال گذشته ٥٠ درصد افزایش یافته است. او افزود: بر اساس این آمارها به طور متوسط و بدون احتساب روزهای تعطیل در هر ماه سه کارگر در همدان می‌میرد. وی افزود: در سال گذشته از کل فوتی‌های حوادث کار این استان، ٢٩ نفر مرد و یک نفر زن بودند و در حوادث کار سال ٨٩ استان همدان نیز ٢٠ نفر جان خود را از دست دادند که همگی آنها مرد بوده‌اند. وی توضیح می دهد که این آمار کارگرانی را در بر می گیرد که بیمه اند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و گرنه آمار از کار افتادگی و مرگ و میر ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است.
***
مرگ ٥ کارگر در شهرستان رباط کریم
ساعت ٦ عصر ١٤ خرداد، ٥ کارگری که برای رفع گرفتگی چاه فاضلاب به شهرک صنعتی نصیرشهر شهرستان رباط کریم رفته بودند حین کار، بر اثر گازگرفتگی در داخل چاه فاضلاب جان باختند.
***
توپ باران كارگران کولبر و کشته و زخمی شدن ٣ نفر از آنها
در پی توپ باران نیروهای نظامی حکومت اسلامی در منطقه‌ی ترگور در شهرستان ارومیه، یک از كارگران کولبر به نام فرشاد درباسی جان باخت و دو نفر نیز به نامهای فیصل درباسی و محمد نوری بشدت زخمی شدند. در ادامه این خبر آمده است كه جمعا ١١ كارگر کولبر در مناطق مرزی کردستان ایران به علت شلیک مستقیم گلوله مأموران حکومتی، انفجار مین و سرمازدگی جان سپرده و یا زخمی شده‌اند.
***
افزایش ٥٠ درصدی مرگ ناشی از حوادث كار در کردستان
غلام رضا همایون پور، مدیرکل پزشک قانونی استان کردستان از افزایش ٥٠ درصدی مرگ ناشی از حوادث كار در این استان خبر داد. وی گفت: در سال گذشته ٢٤ نفر در استان كردستان بر اثر حوادث كار جان خود را از دست داده اند. این رقم در مقایسه با سال ١٣٨٩ كه تعداد فوتی ‌های حوادث كار ١٦ نفر بود، ٥٠ درصد افزایش یافته است. او در ادامه گفت: در سال گذشته همه ٢٤ نفر فوتی‌ حوادث كار این استان، مرد بوده ‌اند.
***
افزایش ٧/٦ درصدی مرگ ناشی از حوادث کار در استان کرمانشاه
پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرد که سال گذشته ٣٢ نفر در استان كرمانشاه بر اثر حوادث كاری جان خود را از دست داده‌اند. طبق اعلام پزشکی قانونی استان کرمانشاه، این رقم در مقایسه با سال ١٣٨٩ كه تعداد فوتی‌های حوادث كار ٣٠ نفر بود، ٧/٦ درصد افزایش یافته است. سال گذشته از مجموع فوتی‌های حوادث كار این استان، ٣١ نفر مرد و یك نفر زن بودند. در حوادث كار سال ١٣٨٩ استان كرمانشاه نیز ٣٠ نفر جان خود را از دست دادند كه از این تعداد ٢٨ نفر مرد و دو نفر زن بوده‌اند. طبق اعلام مسئولین اداره کل تعاون، کار و رفاع اجتماعی، بیشترین حوادث کار استان مربوط به بخش ساختمان است.
***
مرگ ٤ معلم اهل شهرستان دامغان
به گزارش مقامات پلیس راه استان سمنان، صبح روز دوشنبه ٨ خرداد، خودرو پراید ٤ معلم اهل شهرستان دامغان كه عازم محل كار بودند بعلت تصادف با یک دستگاه کامیون دچار حادثه گردید و تمامی سرنشینان آن جان خود را از دست دادند.
***
مرگ ٣ کارگر بر اثر استنشاق گاز آمونیاک
ایلنا روز ١٢ خرداد خبر داد كه ٤ کارگر شرکت تولیدی کمپوست قارچ شهرستان ابیک بر اثر خارج نشدن گاز موجود، بشدت دچار مسمومیت شدند که ٢ نفر از آنان جان باختند و دو نفر دیگر با انتقال به مراکز درمانی نجات یافتند. ایسنا یك روز بعد خبر داد: یكی از این كارگران كه توسط افراد مستقر در كارخانه به اورژانس روستای ناصرآباد منتقل شد كه متاسفانه جان خود را از دست داد.
***
معادن ناامن كرمان باز هم قربانی گرفت
یكی از مقامات رژیم اسلامی از كرمان گفت: سه کارگر که در حال تمیز کردن دهانه بانکر زغالسنگ در معدن هشونی شهرستان كوهبنان كرمان بودند، یك نفر كشته و دو نفر دیگر بشدت مجروح شده اند. وی در ادامه گفته است: در حال حاضر حدود ٢٥٠٠ کارگر در معادن دولتی و خصوصی این شهرستان مشغول به کار هستند که باید به لحاظ وضعیت ایمنی آن‌ها چاره اندیشی شود.
***
یك كارگر ساختمانی در خوی هنگام گودبرداری جان باخت
رئیس آتش نشانی شهرستان گفت: در حادثه‌ای كه در نزدیكی میدان مادر شهر خوی رخ داد، هنگامی كه كارگران در حال گودبرداری بودند پی ساختمان مجاور فرو ریخت و یكی از كارگران در زیر پی بتنی ماند و جان باخت.
***
قطع انگشتان دو کارگر در کارخانه کولر سازی مریوان
روز چهارشنبه سوم خرداد کارگر جوان ٢٣ ساله ای در بخش پرس کارخانه سه انگشتش را بهنگام کار با دستگاه پرس از دست داد. در خبر مربوطه آمده است كه این دومین حادثه در چند هفته گذشته بر روی همین دستگاه پرس است. قبل از این مورد کارگر دیگری سه هفته قبل انگشتان یک دستش را از دست داد.
***
نجات ٢ کارگر جوان از عمق چهار متری آوار
٢ كارگر جوان ٢٣ و ٢٥ ساله كه به دلیل فرو ریختن قسمتی از دیواره ساختمان پنج طبقه مسکونی مجاور به ارتفاع چهار متر در خیابان پاتریس در زیر آوار گرفتار شده بودند از زیر آوار ساختمان با كمك كارگران آتش نشانی، نجات پیدا كردند.
***
نجات دست یك كارگر از داخل دستگاه مكنده گریس
در یک انبار بزرگ مواد شیمیایی در تهران، که کارگر جوانی در حال کار کردن با دستگاه مکنده گریس بود ناگهان انگشتان وی در داخل دستگاه گیر می‌کند. آتش نشانان با استفاده از تجهیزات هولماترو و دستگاه سنگ فرز موفق شدند انگشتان دست وی را بیرون بکشند.
***
كشتار كارگران كولبر توسط نیروهای نظامی با لباس مبدل
بر اساس اخبار منتشره طی چند هفته گذشته و در چندین مورد جداگانه، نیروهای نظامی رژیم اسلامی در منطقه‌ی ترگور ارومیه با پوشیدن لباسهای محلی كارگران کولبر مرزی را گمراه کرده و به آسانی آنها را در کمین‌های خود گرفتار می‌کنند. یکی از کارگران این مناطق گفت: روز ١١ خرداد تعداد زیادی از نیروهای نظامی حکومت با پوشیدن لباسهای محلی و همچون كارگران کولبر، در نقطه‌ای به‌نام جرمی از توابع ارومیه و واقع در منطقه مرزی ترگور با شلیک به سوی احشام باربر ٣٠ رأس از آنها را تلف کردند. لازم به یادآوری است كه بطور معمول و در مناطق مرزی کردستان، هر هفته شاهد کشته شدن چند نفر از این كارگران بر اثر شلیک گلوله نیروهای نظامی حکومت اسلامی هستیم.
***
مرگ كارگر آرماتور بند در مهاباد
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری خبر داد كه رووز ١١ خرداد در اثر نبود امکانات ایمنی، کارگر جوانی به نام واحد آبادیان کارگر آرماتوربند دچار حادثه گردید و بر اثر جراحات وارده در روز جمعه ١٢ خرداد در بیمارستان مهاباد جان سپرد.

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

احضار بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر سنندج
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری خبر داد كه بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر ٢٠١٢ سنندج، روز دوشنبه ٨ خرداد جهت ارائه آخرین دفاعیات خود و معرفی به شعبه‌های دادگاهی آنها، به شعبه چهار دادیاری سنندج احضار شدند.
***
شاهرخ زمانی به زندان یزد تبعید شد
شاهرخ زمانی عضو زندانی شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و عضو سندیکای نقاشان که در روز یکشنبه ٧ خرداد ماه از زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بود، به زندان یزد انتقال یافته است. این انتقال به زندان یزد در حالی صورت می‌گیرد که مطابق حکم دادگاه، محکومیت وی در زندان تبریز بوده است.
***
وضعیت نامناسب جسمی رضا شهابی
کمیته دفاع از رضا شهابی با انتشار گزارشی از وضعیت جسمی رضا شهابی، حال عمومی وی را نامناسب گزارش کرد. در بخشی از این گزارش آمده است، رضا شهابی کماکان با وضعیت نامناسب جسمی در بخش جراحی بخش اعصاب بیمارستان خمینی بستری است و پزشکان منتظرند تا حال عمومی او به وضعیتی برسد که توانایی عمل جراحی را داشته باشد. همچنین پس از صدور حکم زندان علیه وی، وکیل او لایحه اعتراض به این حکم را تحویل دادگاه اسلامی رژیم داده، اما تاکنون و پس از چند بار مراجعه وکیل و خانواده رضا شهابی، هنوز شعبه مربوط به دادگاه تجدیدنظر مشخص نشده و هیچ جواب مشخصی هم به آنان داده نمی شود.
***
تشدید فشارها بر عبدالرضا قنبری
کارگزارن رژیم اسلامی در آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت حکم اخراج معلم زندانی عبدالرضا قنبری از این اداره را صادر و به وی در زندان ابلاغ نمودند.

بازنشستگان

نامه اعتراضی بازنشستگاه استان یزد به سعید مرتضوی
کارگران بازنشسته و مستمری بگیر استان یزد در نامه‌ای به سعید مرتضوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای نرخ واقعی تورم شدند. در این نامه آمده است: افزایش حقوق سال‌های گذشته با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی همخوانی نداشته که برای نمونه می‌توان به افزایش شش درصدی حقوق در سال ٨٩ و افزایش ده درصدی حقوق در سال ٩٠ در قیاس با نرخ‌های تورم اعلامی در این سال‌ها که به ترتیب ٢٣/٦ درصد و ١٢/٤ درصد بوده است، اشاره کرد. بازنشستگان همچنین در این نامه با توجه به تورم انتظاری ناشی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خواسته اند تا افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم (٢١/٥ درصد) اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد و در جهت اعمال آن با توجه به سپری شدن دو ماه از سال تسریع صورت گیرد.
***
مصوبه تسهیل شرایط بازنشستگی كارگران نساجی اجرا نمی‌شود
ایلنا از قول رحمت الله‌پور موسی، رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی كار خراسان رضوی نوشت: مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تسهیل شرایط بازنشستگی پیش از موعد كارگران صنایع نساجی هنوز از جانب سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده است. وی: با وجود اینکه یک هفته بعد از تصویب، این قانون به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است اما متاسفانه هنوز این سازمان اقدامی جهت اجرای آن نكرده است.
***
فارغ‌التحصیلان در پیله بیکاری
روزنامه اسلامی آفتاب از قول سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده رژیم اسلامی در فلاورجان نوشت: موضوع بیکاری فارغ التحصیلان فلاورجان یکی از مهمترین چالش‌ها و مشکلات این حوزه انتخابیه است که دائم نیز افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: یکی از علل مهم افزایش بیکاری در بین فارغ التحصیلان متناسب نبودن با نیاز بازار کار است زیرا بسیاری از دانشجویان بعد از اتمام تحصیل به فکر ایجاد اشتغال می افتند.

گزارش

هزینه اجرای قانون حذف یارانه ها را کارگران می‌پردازند
چنگیز قاسمی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه‌های اساسی زندگی خانواده‌های کارگری به شدت افزایش پیدا کرده است. قاسمی با بیان اینکه هر روزه خبرهای تلخی از اخراج کارگران قراردادی و عدم دریافت حقوق و اعتراض کارگران بیکار شده به گوش می‌رسد، افزود: از دیگر سو شاهدیم که نرخ اقلام مصرفی کارگران روز به روز افزایش می‌یابد. او گفت: درسال قبل به دلیل سیاستهای هدفمندی یارانه‌ها حقوق کارگران نادیده گرفته شده و درشرایط فعلی دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه‌های ضروری و اولیه‌ی یک خانواده را نمی‌دهد.
وی ادامه داد كه: کارگران با از دست دادن کار خود در واقع امید به زندگی را از دست می‌دهند. این مأمور خانه كارگر در ادامه گفت: اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم حمایت‌های پیش‌بینی شده از صنایع، موجب استفاده از حداقل ظرفیت کارخانه‌ها شده است. بیکاری بسیاری از کارگران در پی مشکلات متوالی کارخانه‌ها طی یک سال اخیر، نگرانی جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را موجب شده است. بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند و با حداقل ظرفیت مشغول به تولید هستند. او با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا صاحبان صنایع و کارفرمایان خرده‌پا کار بیشتری در قبال دستمزد کمتری از کارگران بخواهند، ادامه داد: کاهش تولید در واحد‌های صنعتی باعث شده است کارفرمایان در مراحل اولیه اضافه کار کارگران را کاهش یا حذف کنند و سپس در‌‌‌‌نهایت با عدم بهبود وضعیت مالی کارخانه تصمیم به اخراج یا عدم تمدید قرارداد نیروی کار بگیرند.
***
وجود ٧ میلیون کودک کار در ایران
سید علی میر اعتماد، استاد دانشگاه و مدافع حقوق کودکان گفت: بر اساس آمار غیر رسمی ٧ میلیون کودک کار در کشور وجود دارد. وی گفت: هر فرد زیر ١٨ سال که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می شود. وی ادامه داد: کودکان کار که در زمینه های مختلف تولیدی و خدماتی و یا مشاغل کاذب به کار مشغولند، ضمن محرومیت از حقوق اولیه انسانی، حق آموزش و سلامت جسمی و روانی، در معرض انواع آسیب ها و خشونت های روحی، جسمی و جنسی قرار دارند. به گفته وی تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی ٢ میلیون و بنا بر آمار غیر رسمی ٧ میلیون نفر تخمین زده می شود. در این بین نباید حضور پرشمار کودکان مهاجر را نادیده گرفت. براساس آمارهای موجود در سال گذشته مشخص شد که حدود ٩٥ درصد از کودکان خیابانی و کار دارای خانواده هستند.
***
سایه سنگین گرانی‌ها بر معیشت کارگران، کاهش مجدد قدرت خرید
خبرگزاری دولتی مهر نوشت: افزایش یکباره قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در ١.٥ ماه اخیر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است به نحوی که حداقل دستمزد ٣٨٩ هزار تومانی سال ٩١ در خوشبینانه‌ترین حالت فقط ٥٠ درصد هزینه‌های کارگران را تامین می‌کند. در ادامه آمده است: افزایش یکباره و بدون توجیه قیمتها در ماههای اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمدها و هزینه های کارگران شده است به نحوی که می توان گفت نه تنها افزایش ١٨ درصدی حداقل دستمزد سال جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده است بلکه با جهش یکباره قیمتها، افزایش ٦٠ هزار تومانی حداقل مزد ٩١ تاثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است. در ادامه درباره افزایش حداقل دستمزد می نویسد: هنوز بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور که مشمول قانون کار هستند موفق به دریافت افزایش حقوقهای سال جدید خود نشده اند. هرچند در این بخش آمار مستندی در زمینه وضعیت عملکرد بنگاه ها در افزایش حقوقهای سال ٩١ وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از ٤٠ درصد واحدها توانسته اند افزایش حقوق‌های جدید را از ماه اول سال اعمال کنند. این رسانه دولتی در ادامه از قول علی اكبر عیوضی، یكی از عوامل خانه كارگر می نویسد: گوشت قرمز در ماههای گذشته از ١٤ هزار تومان در هر کیلو به ٢٤ هزار تومان افزایش یافت. به صورت کلی در ماههای پس از اسفند ٩٠، در بخش پوشاک، خوراک و مسکن کارگری بیشترین افزایش قیمتها اتفاق افتاده است. فردی که ٣٨٩ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شورای کار را در هر ماه کار دریافت می کند چگونه می تواند افزایش قیمتهای برنج و گوشت قرمز را جبران کند؟
***
بی حقوقی كارگران شركت ایثارگران حدید اصفهان
یكی از كارگران از اصفهان گفت: كارگران شركت ایثارگران حدید كه بین ١٠ تا ٢٠ سال سابقه كار دارند هیج پاداش و مزایایی برای آنها در نظر گرفته نشده است. وی افزود: ما از هیچگونه امكانات خدماتی و درمانی برخوردار نیستیم بطور نمونه یكی از كارگران كه در حین كار تیرآهن روی پای وی افتاده و پایش را شكسته بود تنها كاری كه شركت كرد، او را به بیمارستان رساند. این كارگر بدون هیچ بیمه‌ای با هزینه خودش مورد عمل جراحی قرار گرفت. نمونه دیگر از كارگری برای زایمان همسرش ٥٠٠ هزار تومان خواسته بودند این در شرایطی است كه هیچ كارگری توان پرداخت این هزینه ها كه معادل یك و نیم ماه حقوق خودش است را ندارند. یكی دیگر از كارگران ضمن توضیح وضعیت سخت معیشتی كه با آن روبرو است و اینكه حقوقی كه میگیرد در حد زنده ماندن است با بغض و ناراحتی گفت: "دیشب بعد از كار به خانه رفتم بچه ام از من بستنی خواست ولی پولی نداشتم كه برایش بخرم در این دولت متاسفانه زندگی ما همه اش شرم و خجالت در برابر زن و بچه مان است.
***
گزارش ایلنا از دلیل اخراج كارگران از زبان عوامل خانه كارگر
ایلنا روز ١١ خرداد، با انتشار گزارشی تحت عنوان "گزارشی از دلایل موج جدید اخراج"، نوشت كه "کارگران نخستین قربانی بحران در واحدهای صنعتی" هستند. در بخشی از این گزارش آمده است: بنابر آمار منتشر شده از سوی نهادهای مسئول، سهم مزد کارگران در واحدهای صنعتی تنها ٨ تا ١٢ درصد قیمت تمام شده تولید کالا را شامل می‌شود که این رقم در مقایسه با ارقام مربوط به تهیه مواد اولیه، سوخت و حمل و نقل، نگهداری تاسیسات و موارد حمایتی از جمله بیمه واحد صنعتی و... رقم نسبتا ناچیزی محسوب می‌شود. با اینهمه کارگران نخستین قربانیان شرایط بحرانی واحد صنعتی هستند که به بهانه کاهش هزینه‌ها، از کار خود اخراج و یا با پایان قرارداد موقت، بیكار می‌شوند با این امید كه در ‌‌نهایت کارفرما بتواند از شرایط بحرانی عبور کرده و واحد صنعتی و تولیدی را سرپا نگه دارد. هرچند بر هیچ‌كس، از جمله كارگران بیكار پوشیده نیست كه یکی از علت‌های بحران تولید در شرایط حاضر، افزایش هزینه‌های دیگر بخش‌های تولید از جمله مواد اولیه و حامل‌های انرژی است اما این سئوال همچنان پابرجاست: چرا كارگران اخراج می‌شوند؟
رجبعلی شهسواری، كه ایلنا وی را "یك فعال حقوق كارگران قراردادی" معرفی كرده است، می‌گوید: ‌ با درنظرگرفتن مالیات و همچنین قمیت بالای موادخام، هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا كرده است که در مواقع بحرانی، باعث اخراج و تعدیل نیروی کار می‌شود و در این زمینه دولت باید همکاری بیشتری با کارفرمایان داشته باشد. فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مزد شورای عالی کار نیز در خصوص حمایت دولت از كارفرمایان، می‌گوید: دولت باید سیاست‌های حمایتی خود را از قالب شعار به حالت عمل درآورد و با ارائه تسهیلات بانکی مناسب از کارفرمایان حمایت کند، چرا که با توجه به هزینه‌های بالای مواد اولیه در شرایط تحریم و همچنین جریمه‌های بالای سیستم بانکی کشور، صنعتگران با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از دیدگاه کارفرمایان ایرانی، منابع مالی و تجهیزات، مهم‌ترین سرمایه‌های صنعت و تولید محسوب می‌شوند، در حالی که بدیهی است در صورتی که نیروی کار مناسب و باتجربه‌ای برای استفاده مناسب و بهینه از منابع مادی و تجهیزات صنعتی وجود نداشته باشد، عملا بهره‌وری و بازدهی شیب نزولی به خود می‌گیرد. به دلیل همین نگاه مصرف گرایانه به کارگر، بسیاری از کارفرمایان در شرایط خاص و بحرانی واحد صنعتی، اقدام به اخراج و یا تعدیل نیروی کار می‌کنند که در بلند مدت، ضربه‌های سنگینی بر پیکره صنعت و تولید ایران وارد می‌کند.
عبدالله مختاری، یكی از عوامل خانه كارگر می گوید: اهمیت کارفرمایان به منابع انسانی باید بیشتر شود چرا که در کنار سرمایه‌های مالی، سرمایه‌های انسانی بعنوان دو بال تولید محسوب می‌شوند و باید توجه داشت که کارگران سربار تولید نیستند بلکه بعنوان سرمایه‌های اصلی تولید محسوب می‌شوند.
حسن صادقی، یكی از چماقداران اصلی شوراهای اسلامی كار و خانه كارگر و "رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری" می گوید: ‌ در اقتصادی که محوریت آن تولید باشد، کارگر از اهمیت بالایی برخوردار است اما در اقتصاد بیمار ایران که روز به روز به سمت بنکداری و اقتصاد خدماتی پیش می‌رود، کارگر ارزشی ندارد و کارفرما هم بعنوان سرمایه اصلی تولید به کارگر نگاه نمی‌کند. به نظر می‌رسد بسیاری از کارفرمایان نسل جدید کشور، نسبت به ظرفیت‌های بالقوه نیروی انسانی کار بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل نخستین واکنش آن‌ها در شرایط بحرانی، اخراج و تعدیل نیروی کار است، بنابر این فرهنگ سازی در نگاه کارفرمایان به منابع انسانی تولید و صنعت می‌تواند در بلندمدت شرایط را به گونه‌ای دیگر تغییر دهد.
***
بار كاهش هزینه تولید به دوش كارگران افتاده است
ایلنا از قول هادی رضازاده، دبیر اجرایی خانه كارگر گلستان نوشت: "به دلیل سیاست گذاری‌های دولت در حوزه کار به خصوص عدم نظارت بر اجرای دقیق قانون كار، اكنون کارفرما می‌تواند به اشكال غیر انسانی از کارگر بهره کشی کند." وی در ادامه گفت: با افزایش هزینه‌ها، امكان رقابت وجود ندارد و تنها راه کارفرما برای کاهش هزینه‌ها تعدیل نیرو است و اگر این راه هم جواب ندهد باید کارگاه خود را تعطیل کند.
***
دستمزد کارگران تنها ٨ تا ١٢ درصد هزینه تولید است
فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مزد شورایعالی کار در مورد اخراج کارگران از ابتدای سال جدید گفت: متاسفانه به دلیل اینکه نیروی كار «دم دست‌ترین» عامل تولید به شمار می‌روند، کارفرمایان در شرایط خاص نسبت به تعدیل یا اخراج این افراد اقدام می‌کنند و این در حالی است که طبق آمار وزارت کار، دستمزد کارگران تنها ٨ تا ١٢ درصد هزینه‌های تولید را شامل می‌شود.

اطلاعیه

٦ ژوئن فراخوان به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار "آی ال او"
صد و یکمین اجلاس سازمان جهانی کار در فاصله ٣٠ مه تا ١٥ ژوئنبرگزار میشود. برای ٦ ژوئن از سوی فعالینی از سندیکاهای ث ژ ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (OUNSA) و سولیدر (SOLIDAIRE) به شرکت در آکسیونی اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار در میدان ملل ژنو فراخوان داده شده است. این آكسیون از ساعت ١٢ ظهر تا ٢ بعد از ظهر خواهد بود. ما نیز مانند هر سال با خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار "آی ال او" و آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در آنجا خواهیم بود و در این روز در این آکسیون اعتراضی شرکت خواهیم كرد. از همگان دعوت میکنیم که به این حرکت اعتراضی بپیوندند.
کمیته همبستگی بین المللی کارگری- ایران
٢٩ مه ٢٠١٢
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
***
به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار اعتراض کنیم
"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" طی اطلاعیه ای به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی كار اعتراض كرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "همگان می دانند که جمهوری اسلامی، نمایندگان و فعالین واقعی کارگری در ایران مثل علی نجاتی، رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، علی اخوان، مهدی فراحی شاندیز و دهها فعال کارگری دیگر را زندانی کرده، صدها فعال کارگری را با گرفتن ضمانت مبنی بر عدم فعالیت کارگری و با وثیقه های هنگفت آزاد کرده و تهدید و سرکوب فعالین کارگری به شیوه های مختلف ادامه دارد. جمهوری اسلامی بر متن این فضای سرکوب و ارعاب است که عوامل خود را به عنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار می فرستد.
سازمان جهانی کار از نقض آشکار و گسترده حقوق کارگران ایران از جمله دستگیری فعالین کارگری، پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق کارگری مانند عدم پایبندی به مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ خود این سازمان، تعویق طولانی مدت در پرداخت دستمزدها، اخراج سازی های وسیع، عدم وجود ایمنی شغلی و متلاشی کردن جوانه های تشکل‌های مستقل کارگری توسط رژیم جمهوری اسلامی و دهها مورد دیگر از تقض حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی توسط این رژیم به خوبی آگاه است. این سازمان هر ساله شکایت نامه های متعددی از جانب تشکل ها و فعالین کارگری ایرانی و بین المللی مبنی بر نقض حقوق کارگری در ایران را دریافت کرده است. در تمام این مدت، خواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از این اجلاس، خواست مداوم مدافعین حقوق کارگری بوده است. اما علیرغم این خواست، سازمان جهانی کار، همچنان نمایندگان تشکل های دولتی را به عنوان نمایندگان کارگران ایران به رسمیت شناخته است." در ادامه این اطلاعیه آمده است: "اتحاد بین المللی ضمن محکوم کردن این اقدام سازمان جهانی کار و محکوم کردن جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد کارگر و حقوق انسانی، همه تشکل ها و فعالین کارگری در کشورهای مختلف و همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب را فرا می خواند که در اعتراض بین المللی علیه این رژیم و حضور نمایندگانش در اجلاس سازمان جهانی کار به هر نحو ممکن، سهیم شوند. ما ضمن حمایت از فراخوان ٥ سندیکای فرانسوی (ث.ژ.ت؛ ث.اف.د.ت؛ اف.اس.او؛ اونسا؛ و سولیدر) برای تظاهرات ایستاده روز ٦ ژوئن مقابل سازمان ملل در ژنو، از همه فعالین عرصه کارگری دعوت می کنیم که با تماس با اتحادیه های کارگری و سازمانهای مترقی در محل کار و زندگی خود خواهان حمایت از این فراخوان شوند."

اخبار بین المللی

نروژ: اعتصاب ٥٠ هزار کارمند دولت
به گزارش یورونیوز کارکنان بخش انرژی نروژ هم به اعتصاب کنندگانی پیوستند که از یک هفته قبل بر سر کار خود حاضر نمی شوند. به گزارش روزنامه های این کشور هم اکنون ٥٠ هزار کارمند دولت با خواست افزایش دستمزد در اعتصاب هستند. یک سخنگوی بخش انرژی نروژ هشدار داده است که این اعتصاب کار پالایشگاه های نفت خام را با مشکل مواجه خواهد کرد.
***
عمان: اعتصاب بیش از ١٠٠٠ کارگر نفت
به گزارش گلف نیوز بیش از ١٠٠٠ کارگر نفت در کشور عمان که در استخدام شرکت توسعه نفت عمان (PDO) هستند از روز پنجشنبه ٢٤ مه دست به اعتصاب زده اند. مطالبات عمده آنها افزایش دستمزد پایه به ٤٠٠ ریال عمانی (١٠٣٥ دلار)، کمک هزینه ریسک کار و تامین حقوق بازنشستگی اعلام شده است. یکی از کارگران اعتصابی گفته است که این خواسته‌ها در اعتراضات ماه مارس نیز عنوان شده بود ولی مدیریت شرکت هیچ توجهی به این خواسته‌ها نکرده بود و به همین دلیل آنها راهی جز دست زدن به اعتصاب برایشان نمانده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها روز ٢٧ مه سومین روز اعتصاب کارگران است. وزیر نفت و گاز با نماینده کارگران مذاکره کرده است ولی از نتایج بدست آمده گزارشی دریافت نشده است.
***
مراکش: تظاهرات های گسترده در خیابان‌های کازابلانکا
به گزارش بی‌بی‌سی‌ دهها هزار نفر از تظاهرکنندگان ضددولتی روز یکشنبه٢٧ مه‌ به خیابانهای کازابلانکا، بزرگترین شهر مراکش ریختند. این تظاهرات توسط اتحادیه های کارگری این کشور سازماندهی شده و گفته می شود بزرگترین تظاهراتی است که از زمان روی کار آمدن دولت جدید مراکش روی می دهد. شرکت کنندگان در تظاهرات عبدالله بن کیران، نخست وزیر مراکش را به ناکامی در اجرای اصلاحات تعهد شده متهم کردند. محمد ششم، پادشاه مراکش تظاهرات بهار عربی سال گذشته را با تعهد به اصلاحات و استفاده از قدرت خاموش کرد. در ماه نوامبر سال گذشته میلادی دولت ائتلافی بر روی کار آمد که توسط حزب عدالت و توسعه، یک حزب اسلامی میانه رو رهبری میشود اما مردم مراکش از سرعت تغییرات در این کشور ناراضی هستند. حسن طارق، یکی از اعضای مجلس از حزب مخالف سوسیالیست روز یکشنبه گفت: "بیش از ٥٠ هزار نفر از تظاهرکنندگان به مشکلات اجتماعی اشاره میکنند و خواستار برقراری گفتگویی صادقانه با دولت هستند." وی گفت: "اتحادیه های کارگری متحدند و پیغام آنها به دولت آقای بن کیران مشخص است: او باید استراتژی خود را تغییر دهد."
درصد بیکاری و بی سوادی در مراکش بسیار بالاست. اتحادیه های کارگری مدتهاست خواستار افزایش درآمدها و کاهش مشکلات اجتماعی در مراکش هستند. گفته می شود حدود نیمی از افراد بین ١٥ تا ٢٩ ساله در مراکش بیکارند. سال گذشته، زمانی که تظاهرات در مراکش شدت گرفت، پادشاه این کشور قانون اساسی جدیدی را تعیین کرد و قول داد تا قدرت را به دست یک دولت انتخابی انتقال دهد.
***
تونس: تظاهرات بیکاران و مجروح شدن ١٥ تن در شهر کف
به گزارش AFP صدها دانشجوی فارغ التحصیل روز پنجشنبه ٢٤ مه در شهر کف دست به تظاهرات زده و خواهان کار شدند. پلیس با باتون و گاز اشک آور به آنها حمله ور شد و دانشجویان نیز با سنگ به مقابله با پلیس پرداختند. در این درگیریها ١٥ تن از دانشجویان مجروح شدند. بر روی پلاکارد‌هایی که توسط معترضین حمل میشد نوشته شده بود: نه به طرد، نه به انزوا، نه به تحقیر. معترضین میگویند دولت هیچ اقدامی برای کمک به یافتن کار انجام نمیدهد. آنها میگویند حکومت بن علی بدلیل بیکاری مفرط در کشور سقوط کرد ولی این دولت نیز روش و منش حکومت سابق را ادامه میدهد. شهر کف حدود ٥٠ هزار نفر جمعیت دارد و در ١٧٥ کیلومتری غرب تونس پایتخت این کشور واقع شده است. جوانان این شهر در اقدام برای براندازی حکومت بن علی بسیار فعال بودند.
***
ترکیه: اعتصاب کارمندان شرکت هواپیمایی ترکیه
به گزارش AP روز سه شنبه ٢٩ مه‌ کارمندان شرکت هواپیمایی ترکیه در اعتراض به قانون پیشنهادی جدید دولت مبنی بر ممنوع بودن اعتصاب کارمندان فرودگاه‌ها و شرکتهای هواپیمایی دست به اعتصاب زدند. بر طبق همین گزارش در فرود گاه بین المللی آتاتورک استانبول صفهای طولانی از مسافرین تشکیل شده است. اتحادیه کارگران هواپیمایی می‌گوید که این پیشنهاد بر خلاف قوانین بین المللی است و باید ملغی بشود. مسئولین این شرکت اعلام کرده اند که تا کنون ١٠٤ پرواز داخلی و بین المللی ملغی شده و تعداد بیشتری از پرواز‌ها با تاخیر مواجه شده اند.
***
یونان: تظاهرات سراسری آتش نشانان در آتن
به گزارش یورونیوزآتش نشانان سراسر یونان روز چهارشنبه ٣٠ مه‌ در اعتراض به شرایط کاری، در آتن پایتخت کردند. اعتراض آنها به عدم تمدید قرارداد کاری به ویژه در ابتدای فصل تابستان است. رئیس اتحادیه آتش نشانان می گوید این تصمیم شامل ٢٠٠٠ نفر از آنها خواهد شد. یکی از آتش نشانان معترض میگوید: "من از خردادماه سال گذشته تا به حال حقوق نگرفته ام و حالا هم قراردادم را تمدید نمیکنند. معنی اش این است که ساعات کاری ام به حدی نرسیده که حقوق بیکاری دریافت کنم. من ٧ سال در اینکار خدمت کردم نمیدانم چه خبر است و چرا دوباره قراردادمان را تمدید نمی کنند." دولت یونان برای جبران کسری بودجه و در چارچوب توافق با نهادهای مالی اروپایی و جهانی، اقدام به کاهش شدید هزینه های خود کرده است.
***
کانادا: تصمیم شرکت سازنده BlackBerry به اخراج ٢٠٠٠ تن‌
به گزارش روزنامه گلوب اند میل مسئولین شرکت کانادایی Research In Motion Ltd. (RIM) که سازنده گوشیهای موبایل BlackBerry است روز جمعه ٢٦ مه اعلام کرد که قصد اخراج ٢٠٠٠ تن از نیروی کار خود را دارد. این شرکت می‌گوید برای قدرت رقابت بیشتر با شرکتهای مشابه همانند اپل که سازنده ای‌فون است راهی جز اخراج كارگران ندارد. یک منبع نزدیک به این شرکت گفته است که تعداد اخرجیها ممکن است حتی به ٦٠٠٠ نفر هم برسد. این دومین اخراج دسته جمعی در طی یکسال اخیر در این شركت است. در ژوئیه سال ٢٠١١ نیز این شرکت ٢٠٠٠ کارمند خود را با اعلام صرفه جویی در هزینه‌ها و قدرت رقابت بیشتر از کار بیکار کرد.
***
یونان: اعتصاب و تظاهرات روزنامه نگاران
به گزارش یورونیوزدر یونان روز دوشنبه ٢٨ مه‌ روزنامه نگاران در اعتراض به کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری دست به اعتصاب و تظاهرات زدند و در یک اعتصاب ٢٤ ساعته، شبکه های خبری رادیو و تلویزیون انتشار اخبار را متوقف کردند. دیمیتری تریمیس رئیس اتحادیه سراسری روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای یونان در ارتباط با این حرکت اعتراضی گفت: "این فقط ما نیستیم که زیان می کنیم، بلکه عموم مردم نیز ضرر می بینند. ما تلاش می کنیم تا هر شهروندی متوجه شود که با کارکنان فقیر و فاقد بیمه، تولید خبر و گزارش ممکن نیست و کشور نیز نمی تواند بدون آن سر کند." وی همچنین گفت که اتحادیه روزنامه نگاران یونان در صدد دستیابی به سازش و راه حلی برای استقلال رسانه‌های بزرگ و اداره آنها توسط خود گزارشگران و کارکنان این رسانه هاست.