١٢  اردیبهشت  ١٣٩١ -  ١   مه   ٢٠١٢

کارگر کمونيست  ٢٠٧

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهی


اول ماه مه

فراخوان به برگزاری مراسم اول مه در سنندج
کارگران، زنان و مردان زحمت کش!
روز اول ماه مه برابر با ١٢ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، روز اعلام نارضایتی به شرایط بیکاری، فقر و گرانی، و مشکلات اجتماعی است. در این روز تمام کارگران در سرتاسر دنیا دست از کار کشیده و به خیابان ها می آیند و خواست و مطالبات خود را فریاد می زنند.
ما کارگران سنندج نیز همدوش و همگام با هم طبقه‌ای‌هایمان در روز جهانی کارگر ١٢ اردیبهشت رأس ساعت ٦ عصر در خیابان فردوسی نبش ناصرخسرو حضور بهم می رسانیم!
کمیته‌ی برگزار کننده‌ی مراسم روز جهانی کارگر ٢٠١٢ سنندج
***
گزارشی از امنیتی شدن شهر سنندج
طبق خبری كه انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه روز ١١ اردیبهشت منتشر كرده است، از روز یكشنبه ١٠ اردیبهشت شهر سنندج به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی كارگر، كاملا نظامی شده است. بر اساس این گزارش تعداد خیلی زیادی از نیروهای یگان ‍وی‍‍ژه از شهرهای مجاور به شهر سنندج آورده شده اند. اكنون در هر ١٠ قدم از خیابانهای اصلی شهر مانند چهارباغ، ششم بهمن و بازار چند نفر گارد ضد شورش مستقر شده و باعث فضائی كاملا نظامی و سنگین در سطح شهرگشته اند.
***
قطعنامه‌ی کمیته‌ی برگزار کننده‌ی روز جهانی کارگر ٢٠١٢ سنندج
اول ماه مه ٢٠١٢ مصادف با ١٢ اردیبهشت ٩١، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگران، برای بیان خواست‌ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود وضعیت زندگی آنان، رهایی از مشقات و نابرابری‌های نظام سرمایه‌داری و برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است.
پیام روز جهانی کارگر، در اول ماه مه، این است که کارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد، ملیت، زبان و مذهب، یک طبقه‌ی واحد جهانی هستند زیرا همگی در یک چیز مشترکند؛ آنان با فروش نیروی کار خود به صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش می‌کنند و نقش اصلی در تولید همه‌ی ثروت‌های مادی معنوی جامعه را دارند.
کارگران به عنوان اکثریت افراد جامعه، اگر متحد باشند و به تشکل‌های مستقل و متکی به نیرو و اراده‌ی خویش اتکا کنند، و آن را با دانش و آگاهی طبقاتی همراه سازند، این قابلیت و توانایی را دارند که علاوه بر بهبود شرایط کار و معیشت خویش، برای محو نظام طبقاتی تلاش و مبارزه کرده و ایجاد جامعه‌ای آزاد، برابر و انسانی را مد نظر قرار دهند.
امسال، کارگران مراسم اول ماه مه را در سرتاسر جهان، در شرایطی برگزار می‌کنند که نظام سرمایه آشکارا در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند و برای خلاصی خود از این بحران به هر دستاویزی چنگ می‌اندازد.
در سطح جهان، هم اکنون شاهد و ناظر تحرکات و اعتراضات گسترده‌ای در آمریکا و کشورهای اروپایی با نام‌های "اشغال وال استریت"، "جنبش اشغال" و "جنبش ٩٩%" و ... هستیم که مستقیما از جانب کارگران این کشورها علیه نظام سرمایه‌داری سازمان داده می‌شوند. کارگران این کشورها به درستی اعلام می‌کنند که آنها اکثریت افراد جامعه را تشکیل می‌دهند که تمامی ثروت‌های مادی و معنوی آن را تولید می‌کنند. لذا باید از حقوق و مزایای آن نیز به طور کامل برخوردار شوند. این اقدامات پرشور و نوید بخش اگر با ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل و طبقاتی کارگران همراه گردند و از حالت اعتراضات و تحرکات بی‌برنامه و پراکنده خارج شوند می‌توانند نوید بخش آینده‌ای شکوفا و زندگی درخور انسان برای اکثریت قریب به اتفاق آحاد جامعه باشند. کارگران این کشورها که از فساد و سازش‌کاری بسیاری از اتحادیه‌ها و نهادهای به اصطلاح کارگری به ستوه آمده‌اند همراه با کارگران کشورهای عربی و شمال آفریقا که در کشورهای‌شان قیام‌هائی علیه دیکتاتوری‌های هار و مستبد حاکم صورت گرفته است باید با اتکا به اراده و توان طبقاتی خویش دست به کار ایجاد تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل و طبقاتی خود شوند. این کارگران باید بتوانند با برنامه و هدفی مشخص و اتحادی سازمان یافته، با اتکا به قدرت و آگاهی طبقاتی خویش علیه نظام‌های سرمایه‌داری مبارزه کرده و بیش از پیش در جهت تامین منافع طبقاتی خود در عرصه‌های مختلف از جمله در عرصه‌ی اقتصادی و سیاسی و به طور مشخص کسب آزادی‌های دموکراتیک کوشا باشند.
ما کارگران در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سکوت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند. ما تولیدکنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستیم. داشتن یک زندگی انسانی و مطابق با بالاترین استانداردهای حیات بشر امروز حق مسلم ماست. ما برای تحقق آن تمامی موانع پیش‌روی را با بر پایی تشکل‌های مستقل از دولت و کارفرما و با اتکا به قدرت همبستگی و اتحاد طبقاتی از سر راه بر خواهیم داشت.
در این راستا ما کمیته‌ی برگزار کننده‌ی مراسم روز جهانی کارگر ٢٠١٢ سنندج، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم‌های اول ماه مه و تایید بر لزوم تشکل یابی و اتکا به دانش طبقاتی و نیروی سازمان یافته‌ی کارگران به طور یکپارچه و متحد مواضع و مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواست‌های خود در سال ٩١ اعلام می‌کنیم و برای تحقق فوری آن به صورت هر چه متشکل‌تر مبارزه خواهیم کرد :
١- حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار (٣٨٩٧٥٤ تومان) کمتر از یک‌سوم خط فقر اعلام شده توسط نهادهای دولتی و سرمایه‌داری و در واقع تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون‌ها خانواده‌ی کارگری است. ما ضمن رد روش سه‌جانبه‌گرایی و تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار خواهان افزایش حداقل دستمزد بر اساس اعلام نظر نمایدگان واقعی و منتخب کارگران مطابق با نرخ واقعی تورم می‌باشیم.
٢- ما ضمن محکوم نمودن موج اخراج و بیکار سازی کارگران و عدم امنیت شغلی که از نتایج اجتناب‌ناپذیر و ذاتی نظام سرمایه‌داری است، خواهان اقدامات دسته جمعی و متحد کارگران علیه این وضعیت هستیم.
٣- ما خواهان لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و کارهای بدون قرارداد و همچنین حذف شرکت‌های پیمانکاری از محیط‌ها و شرایط کار کارگران هستیم که نتیجه‌ی مستقیم و بلافاصله‌ی آن عدم امنیت شغلی کارگران و تمکین در قبال انواع ستمگری و بی‌حقوقی است.
٤- حذف یارانه‌ها که باعث ایجاد تورم و گرانی شده است بیشترین ضرر و زیان را به کارگران وارد نموده و چیزی جز فقر و فلاکت بیشتر برای کارگران و توده‌ی محروم مردم به ارمغان نیاورده است. ما ضمن محکوم کردن این اقدامات خواهان اقدامات سازمان یافته‌ی کارگران علیه این‌گونه اقدامات هستیم.
٥- ما اقدامات اخیر سرمایه‌داران و عوامل آنان را برای تغییر قانون کار که اهدافی جز تامین هرچه بیشتر منافع سرمایه‌داران ندارند محکوم نموده و کارگران را به اتحاد و همبستگی علیه این‌گونه سیاست‌ها و این قبیل اقدامات فرا می‌خوانیم.
٦- ما ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت از اعتراضات و اعتصابات کارگران و توده‌های مردم به جان آمده در کلیه کشورها خود را متحد آنان دانسته و خواستار سازمان‌دهی و تعمیق مبارزات حق‌طلبانه‌ی آنان می‌باشیم.
٧- ایجاد و برپایی تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتراض و اعتصاب، حق تجمع، تحصن و راهپیمایی، حق آزادی بیان و نشر، جزء حقوق مسلم ما کراگران است.
٨- ما ضمن محکوم نمودن جنگ افروزی و تحریم‌های اقتصادی از جانب تمامی دولت‌های جنگ‌طلب و فریبکار، که نتایج سوء و ویرانگر آن مستقیما متوجه کارگران و مردم تحت ستم و استثمار خواهد بود، از همه‌ی هم‌طبقه‌ای‌های خود می‌خواهیم که با هشیاری، اتحاد و همبستگی طبقاتی خویش، تمامی توطئه‌ها و فریبکاری‌های دولت‌های جنگ طلب را در هر شکل و لباسی برملا نموده و نقشه‌های ضد کارگری و ضد مردمی آنان را یکی بعد از دیگری افشا و خنثی نمایند.
٩- ما خواهان آزادی کلیه کارگران و فعالین کارگری زندانی و لغو احکام صادره و توقف پیگردهای قضایی و امنیتی علیه کارگران و فعالین کارگری از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم‌زاده، پدرام نصراللهی، فرزاد احمدی، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، مهدی شاندیز، شریف ساعدپناه و مظفر صالح‌نیا و ... هستیم. کارگران برای آزادی هم‌طبقه‌ای‌های دربند خود از هر طریق ممکن دست به تلاش و مبارزه خواهند زد.
١٠- کارگران اخراجی، کارگران و جوانان آماده به کار، زنان خانه دار، کارگران از کار افتاده و ... همه و همه بخشی از اردوی کار و طبقه‌ی اجتماعی کارگر هستند. ما کارگران خواستار ایجاد شغل برای تمامی کارگران بیکار و آماده به کار بوده و خواهان آنیم که به تمامی اقشار و بخش‌های مختلف کارگران تا زمان اشتغال به کاری مناسب، بیمه‌ی بیکاری مکفی تعلق گیرد.
١١- دستمزدهای معوقه کارگران و خسارت‌های ناشی از آن باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت شوند و عدم پرداخت آن‌ها می‌بایست به مثابه جرم قابل تعقیب تلقی گردیده و مورد پیگرد قضائی قرار گیرد.
١٢- ما خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی مراحل و مراحل و شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنان می‌باشیم و از همه کارگران می‌خواهیم که برای به کرسی نشاندن خواست‌ها و مطالبات زنان به صورت متشکل دست به فعالیت و مبارزه یزنند.
١٣- ما خواهان برخورداری تمام بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه‌ی اقتصادی هستیم و هر گونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قویا محکوم می‌کنیم.
١٤- ما ضمن اعلام حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و سایر اقشار و بخش‌های طبقه‌ی کارگر و مبارزات آن‌ها برای به کرسی نشاندن آن خواست‌ها خواهان تحقق فوری مطالبات آنان بوده و به صورت متحد و متشکل مبارزه خواهیم کرد.
١٥- از آنجا که اکثریت کارگران فصلی و ساختمانی از همین قوانین نیم‌بند تامین اجتماعی و به طور مشخص بیمه‌ی این سازمان نیز محروم هستند ما از اعتراضات این بخش از طبقه‌ی کارگر برای رسیدن به حقوق انسانی خویش دفاع نموده و از آنان می‌خواهیم که برای ایجاد تشکل‌های مستقل خود دست به تلاش و مبارزه بزنند.
١٦- کارگران باید در محل کار خود از استانداردهای مربوط به ایمنی و بهداشت کار برخوردار باشند. به علاوه تمامی قوانین و استانداردهای جهانی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور باید بدون قید و شرط و هر گونه بهانه‌ای به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود.
١٧- ما خواهان تامین موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بیمه‌های اجتماعی برای عموم، آموزش رایگان در تمامی سطوح، بهداشت و درمان رایگان و خدمات عمومی رایگان از جمله حمل و نقل عمومی می‌باشیم.
١٨- تمامی کودکان باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی‌های ملی و نژادی و مذهبی از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و یک زندگی شاد برخوردار شوند.
١٩- ما بدین وسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلب همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان و حق تشکل‌یابی آنان اعلام می‌داریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکندن فعالین این جنبش‌ها را قویا محکوم می‌کنیم.
٢٠- ما خواهان لغو حکم اعدام بوده و هر گونه ابراز عقیده و اعتراض، حق آزادی بیان، حق ایجاد احزاب، نهادها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی را حق مسلم و خدشه ناپذیر مردم به حساب آورده و خواستار آزادی کلیه­ی زندانیان سیاسی و توقف پیگردهای قضائی علیه آنان هستیم.
٢١- ما بخشی از طبقه‌ی جهانی کارگر هستیم و اخراج و تحمیل بی‌حقوقی مضاعف بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت‌ها را به هر بهانه‌ای محکوم می‌کنیم و ضمن قدردانی از تمامی حمایت‌های بین‌المللی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته‌های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می‌دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر برای رهایی از مشقات نظام سرمایه‌داری تاکید می‌کنیم.
٢٢- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی باید گردد.
اول ماه مه سال ٢٠١٢ دوازده اردیبهشت سال ١٣٩١ – روز جهانی کارگر
زنده باد همبستگی و اتحاد بین‌المللی طبقه‌ی کارگر – زنده باد اول ماه مه
کمیته‌ی برگزار کننده‌ی روز جهانی کارگر ٢٠١٢ سنندج
***
قطعنامه سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به مناسبت اول مه
اول ماه مه روز همبستگی كارگران در سراسر جهان برای رهایی از مشقات روز افزون سرمایه داری و بیان خواسته های آنان جهت برپایی دنیایی عاری از ظلم و ستم و استثمار است.
با گذشت بیش از یك قرن از مبارزات كارگران دستاوردهای بیشماری به قیمت جان باختن و زندانی شدن و اخراج هزاران كارگر در كشورهای مختلف جهان بدست آمده است.
با توجه به وضعیت زندگی در قرن بیست و یكم انتظار می رود با تحولات و پیشرفت جوامع بشری كارگران از موقعیت مطلوبتری بهره مند شوند. متاسفانه در حال حاضر شاهد تغییر قانون كار هستیم كه كارگران هیچگونه دخالتی در روند آن ندارند. طبق اصلاحیه قانون كار كلیه دستاوردها پایمال و موجب فقر و بیكاری روزافزون كارگران خواهد شد. لذا در حال حاضر در قانون كار فعلی اگر اصلاحاتی هم نیاز باشد تنها باید در فصل ششم این قانون عمل شود تا موانع سر راه ایجاد تشكلهای مسقل كارگری هموار گردد و كارگران بتوانند برای تصمیماتی كه به حقوق و معیشت آنان ارتباط دارد دخالت مستقیم داشته باشند در چنین حالتی قطعا" دستمزدهای ٣٨٩ هزار تومانی كه تنها یك چهارم دستمزد واقعی می باشد تصویب نخواهد شد.
از نظر ما همه اینها برای میلیونها خانواده کارگری مستاصل از تامین حداقل معیشت در شرایط کنونی، معنائی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تحمیل فقر و فلاکتی روزافزون بر آنها ندارد. در این راستا ما کارگران با ابراز انزجار از وضعیت موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرامیخوانیم و در شرایط حاضر خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم:
١- آزادی بی قید و شرط برپایی تشكل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات حق مسلم ما است و این خواسته ها باید ضمن برچیده شدن کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیطهای کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی كارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند.
٢- ما جامعه ای را که اقلیتی صاحب ثروت و سرمایه های کلان باشند و اکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم تافت. از نظر ما ناچیز دستمزدها و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و با رد شیوه کنونی تعیین و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم.
٣- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم.
٤- دستمزدهای معوقه كارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یك جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود.
٥- اخراج و بیكار سازی كارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمه بیكاری متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند.
٦- به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در ایران تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمایه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم.
٧- ما ضمن محكوم كردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و توقف فوری پیگردهای قضایی علیه آنان هستیم.
٨- ما خواهان برابری حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجماعی، افتصادی، سیاسی و فرهنگی و خانوادكی هستیم.
٩- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم.
١٠- کار کودکان باید ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدین آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یكسان و رایگان جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی می باید برسمیت شناخته شود.
١١- ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت های بین المللی کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی كارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاكید می كنیم.
١٢- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.
سندیكای كارگران شركت واحد اوبوسرانی تهران و حومه
١١ اردیبهشت ١٣٩١
***
قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر
اول ماه مه، روز اعتراض و همبستگی جهانی کارگران و تمامی انسانهایی است که برای نفس کشیدن و ادامه حیات، چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند. زنده باد اول ماه مه، و همبسته باد امید و تلاش توده های میلیونی کارگران و ستم دیدگان جهان برای برپائی دنیایی بهتر.
اول مه امسال بر متن بحران اقتصادی و جهانی شدن بیش از پیش تهاجم به زندگی و معیشت کارگران در پهنه گیتی و بر متن عروج جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات لاینقطع کارگری در اقصی نقاط دنیا، کارگران جهان خیابانها را بیش از همیشه به تسخیر خود در خواهند آورد و جهان آکنده از فریاد برابری خواهی کارگران و جمعیت ٩٩ درصدی ها خواهد شد. رقم خوردن چنین وضعیتی در گستره ای جهانی در حالی است که ما کارگران ایران نه تنها به نحو کم سابقه ای با سخت ترین شرایط معیشتی و اقتصادی مواجه هستیم بلکه حق هیچ اعتراض متشکل و سازمانیافته ای را نیز به وضعیت موجود نداریم. در طول سه دهه گذشته، قراردادهای موقت و سفید امضا را بتدریج نهادینه کردند، افت قدرت خرید هر ساله کارگران را از طریق افزایش ناچیز دستمزدها نسبت به تورم موجود به امری عادی بدل نمودند، دست کارفرمایان را در عدم پرداخت بموقع دستمزدها و اخراج کارگران باز گذاشتند، شکل گیری و دوام و بقا تشکلهای مستقل کارگری را به مسئله ای بسیار پر هزینه برای رهبران و پیشروان کارگری بدل کردند. اما با اینحال و علیرغم شرایط بسیار مشقت باری که بر کارگران در طول سالهای گذشته تحمیل شده است گردانندگان جامعه هیچ توقفگاهی را در تهاجم به حداقل معیشت و زندگی ما کارگران برای خود قائل نشده اند و نیستند، بطور دائمی و هر ساله و هر روزه با ارائه طرح و اجرای مصوبه ای، سفره خالی ما کارگران را خالی تر میکنند. عدم پرداخت دستمزدها، ناامنی شغلی و بیکار سازی کارگران از حد و حدود سالهای گذشته بسیار فراتر رفته است، همزمان و به موازات اجرای فاز اول طرح قطع یارانه ها، طرح اخذ ارزش افزوده را بر روی هر آن چیزی که می پوشیم و می خوریم و می نوشیم به اجرا در آوردند و به این وسیله بطور میانگین ماهیانه ٥/٤ درصد از حداقل دستمزد دریافتی زیر خط فقر ما، در حال واریز شدن به خزانه دولت است. با اجرای فاز اول قطع یارانه ها و در حالی که هزینه های زندگی در طول دو سال گذشته چندین برابر افزایش پیدا کرده است عملا بیش از گذشته اقدام به کاهش حداقل دستمزدها کرده اند. به ضرر کارگران به قوانین بیمه بیکاری و بازنشستگی دست برده اند و علاوه بر همه اینها در حال حاضر وزارت کار نیز با تهیه پیشنویس اصلاحیه ای بر روی قانون کار موجود، در صدد تغییرات ضد کارگری تر در آن است.
از نظر ما تداوم وضعیت موجود، سوق دادن زندگی و معیشت میلیونها کارگر و خانواده هایشان از خط فقر به خط مرگ است. ما اعلام میداریم به وضعیت موجود باید خاتمه داده شود. ما کارگران دیگر تحمل اینهمه بی حقوقی و تهاجم هر روزه به زندگی و معیشت خود را نداریم و متحد و یکپارچه در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد. در این راستا، ما با امضای این قطعنامه، همه کارگران در سراسر کشور را به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرا میخوانیم و خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم:
١- آزادی بی قید و شرط برپایی تشكل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بیان و مطبوعات باید به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی كارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند
٢- دستمزدهای کنونی با توجه به اجرای فاز اول طرح قطع یارانه ها و افزایش چندین برابری قیمتها، زندگی و معیشت کارگران را از خط فقر به خط مرگ رانده است. ما مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم
٣- اصلاحیه وزارت کار بر روی قانون کار موجود باید کنار گذاشته شود. هر گونه تغییر در قانون کار، بیمه کارگران و چگونگی محاسبه تعیین حقوق باز نشستگی باید با دخالت مستقیم و بلاواسطه نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران صورت بگیرد
٤- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، اجرای فوری بیمه تمامی کارگران ساختمانی، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم
٥- دستمزدهای معوقه كارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یك جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود
٦- اخراج و بیكار سازی كارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمه بیكاری متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند. ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در سراسر کشور هستیم
٧- ما با محكوم كردن تداوم سیاست بازداشت و اعمال فشار بر کارگران معترض، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر جنبش های اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگردهای قضایی علیه آنان هستیم
٨- ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم
٩- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم
١٠- پدیده کودکان کار هر روز و بیش از پیش در حال گسترش است. کار کودکان باید بر بیافتد و تمامی کودکان باید جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یكسان و رایگان برخوردار شوند
١١- ما با حمایت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی کشورهای خاورمیانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتها برای سمت و سو دادن به تغییرات از بالای سر مردم، تحریمهای اقتصادی و ایجاد فضای جنگی از سوی هر نیرو و دولتی را قویا محکوم میکنیم
١٢- کارگران مهاجر در ایران از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. ما با محكوم كردن هر گونه ستم وتبعیض نسبت به کارگران مهاجر، خواهان برخورداری آنان از حقوق برابر شهروندی با مردم ایران هستیم
١٣- ما از جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات کارگری در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان قویا حمایت میکنیم، خود را متحد آنان میدانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی كارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاكید می كنیم
١٤- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد
زنده باد همبستگی سراسری کارگران ایران
زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر
اتحادیه آزاد کارگران ایران
اول مه ٢٠١٢- ١٢ اردیبهشت ١٣٩١
***
قطعنامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه به مناسبت روز جهانی کارگر
اول ماه مه ٢٠١٢، مصادف با ١٢ اردیبهشت ٩١، روز جهانی کارگر و روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران، برای بیان خواست ها و مطالبات این طبقه، جهت بهبود وضعیت زندگی آنان، رهایی از مشقات و نابرابری های نظام سرمایه داری و برپایی دنیایی عاری از ستم و استثمار طبقاتی است.
پیام روز جهانی کارگر، در اول ماه مه، این است که کارگران در سرتاسر جهان، فارغ از نژاد، ملیت، زبان و مذهب، یک طبقه ی واحد جهانی هستند زیرا همگی در یک چیز مشترکند: آنان با فروش نیروی کار خود به صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش میکنند و نقش اصلی در تولید همه ثروت های مادی و معنوی جامعه را دارند.
روز جهانی كارگر امسال در شرایطی برگزار میشود كه در سطح جهان كارگران بسیاری فریاد بر میآورند كه "ما ٩٩ درصد افراد جامعه و تولید كننده ی ثروت های جامعه هستیم و باید برای كسب مطالبات خود بر علیه نظام سرمایه داری مبارزه كنیم." ما كارگران جهان همگی از این مبارزات پشتیبانی میكنیم و اعلام میكنیم كه: کارگران به عنوان اکثریت افراد جامعه، اگر متحد باشند و به تشکل های مستقل و متکی به نیرو و اراده خویش اتکا کنند، و آن را با دانش و آگاهی طبقاتی همراه سازند، این قابلیت و توانایی را دارند که علاوه بر بهبود شرایط کار و معیشت خویش، برای محو نظام طبقاتی تلاش و مبارزه كرده و ایجاد جامعه ای آزاد، برابر و انسانی را مد نظر قرار دهند.
امسال، کارگران مراسم اول ماه مه را در شرایطی برگزار می کنند که نظام سرمایه داری، برخلاف تبلیغات قلم به دستان و توجیه گران این نظام كه سعی میكنند این نظام را تنها نظم ممكن برای ادامه حیات بشریت وانمود كنند، همچنان و بیش از پیش در بحرانی عمیق و همه جانبه دست و پا می زند و برای خلاصی خود از این بحران، به هر دستاویزی چنگ می اندازد.
سرمایه داری البته در سطح جهانی و داخلی تلاش می کند تا در جهت تأمین سودهای هنگفت و نجومی خویش، حتی الامکان بار این نابسامانی، فشار و بحران را بردوش کارگران بیندازد و فقر و بی حقوقی بی حد و حصری را به این طبقه مولد جامعه تحمیل نماید.
به دنبال بحران سرمایه داری و در آغاز سال ٩١، اخراج و بیكارسازی های گسترده كارگران، و عدم امنیت شغلی ابعاد بیشتری به خود گرفته است و كارگران با مبارزات برحق خود، هر روز بیش از پیش با اعتراضات دسته جمعی سعی در مقابله با این موج اخراج و بیكارسازی خواهند كرد. تورم و گرانی بیسابقه، توان كارگران برای خرید مایحتاج اولیه را به كلی از بین برده است. حداقل دستمزد تعیین شده توسط نهاد سرمایه داری شورایعالی كار، به مبلغ ٣٨٩٧٠٠ تومان در ماه كه مبلغی در حدود یك چهارم زیر خط فقر است، نشان دهنده این است كه سرمایه داری میخواهد با دادن كمترین مقدار دستمزد و تحمیل استثمار بیشتر به كارگران همچنان بار بحران را بر دوش كارگران انداخته و سود خود را تضمین كند. در حالی كه نرخ تورم توسط اتاق بازرگانی ٤٠ درصد و توسط مجلس ٢٠ درصد اعلام شده، حداقل دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تورم ١٨ درصد افزایش داده اند كه به هیچ وجه تناسبی با مخارج حداقل های زندگی كارگران ندارد. این مقدار دستمزد، تنها و تنها نابودی كارگران و خانواده هایشان را به دنبال خواهد داشت و نتیجه ای جز بدبختی و فقر و فلاكت و خانه خرابی برای این اكثریت مولد جامعه به بار نخواهد آورد.
اقدام به حذف یارانه ها كه باعث ایجاد تورم و بیكاری و ایجاد گرانی در هزینه های زندگی كارگران شده است اكنون ماهیت اصلی خود را برای عموم كارگران نشان داده است. رواج بیشتر شركت های پیمانكاری و رواج كارهای با قراردادهای یك ماهه، موقت و سفید امضا و عدم امنیت شغلی از جمله دیگر اقدامات سرمایه داری برای ایجاد فشار بیشتر بر كارگران و تضمین منافع خودشان است. اقدامات و مبارزات پیروزمندانه كارگران در پتروشیمی های ماهشهر و تبریز بر علیه شركت های پیمانكاری از موفقیت های قابل تكرار توسط دیگر كارگران ایران است. همچنین اقدام برای تغییرات در قانون كار برای نفع هر چه بیشتر سرمایه داران از جمله اقداماتی است كه قطعا بیش از پیش باعث اعتراضات كارگران خواهد شد. این سیاست ها كه تنها برای تامین منافع سرمایه داری داخل و همراه شدن با نسخه ها و روش های سرمایه داری جهانی است اكنون علاوه بر ایران در دیگر نقاط جهان كه با عناوینی چون ریاضت اقتصادی اجرا میشود باعث اعتراضات روزافزون كارگران شده است.
در سطح جهان از جمله در آمریكا و اروپا شاهد اعتراضات و جنبش‌های گسترده‌ی طبقه‌ی كارگر، همچون جنبش اشغال وال استریت، اشغال خیابان ها، جنبش ٩٩ % و اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ی دیگری بر علیه نظام سرمایه داری بوده ایم. كارگران این كشورها به درستی اعلام میكنند كه آنها اكثریت افراد جامعه هستند كه تمامی ثروت های جامعه را تولید میكنند و خواهان این هستند كه به حق و حقوق و مطالبات خود دست یابند. این اقدامات نوید بخش و پرشور طبقه ی كارگر در این كشورها باید با تقویت و یا ایجاد تشكل های مستقل و طبقاتی كارگران همراه شود و بیشتر و بیشتر از حالت اعتراضات بدون نقشه و هدف بیرون بیاید. كارگران این كشورها كه از فساد و سازشكاری اتحادیه های و نهادهای كارگری موجود به ستوه آمده اند باید به نیروی خود دست در كار ایجاد تشكل و نهادها و سازمان های مستقل خود شوند. این كارگران و نیز كارگران در كشورهای عربی و شمال آفریقا كه در كشورشان بر علیه دیكتاتوری های حاكم در آن كشورها قیام شده است باید بتواند با برنامه و هدف و اتحاد سازمان یافته و با قدرت و آگاهی بیشتری علیه نظام های سرمایه داری مبارزه كنند و هر چه بیشتر در جهت تامین منافع خود اعم از منافع اقتصادی و نیز كسب آزادیهای دموكراتیك و سیاسی موفق شوند.
در شرایطی كه سرمایه داری در سطح جهان برای حفظ بقای سیاسی خود دست و پا میزند، همچنین با اقدام به تحریم و تلاش برای جنگ افروزی در پی كسب سود بیشتر و به هرز بردن نیروی مبارزاتی طبقه ی كارگر است. كارگران ایران و جهان به عنوان اولین قربانیان جنگ، در صف اول مبارزه علیه جنگ طلبی خواهند بود زیرا به خوبی میدانند كه این تحریم ها و هر گونه بهانه دادن برای جنگ و نیز هرگونه تهدید و اقدام به جنگ تماما در خدمت طبقه سرمایه داری داخلی و خارجی و برای فرار از بحرانهایش، كسب سود از این طریق و سهولت سركوب كارگران و نیز سرگرم و مشغول كردن اذهان كارگران است.
اخراج و بیكارسازی و عدم امنیت شغلی، تعیین حداقل دستمزد به اندازه ی یك چهارم زیر خط فقر توسط نهاد سرمایه داری شورایعالی كار، گرانی طاقت فرسا و تورمی كه امان از كارگران بریده است، هجوم و تك تازی شركت های پیمانكاری، بسط و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا و افزایش رواج كارهای بدون قرارداد، تعطیلی كارخانجات، حذف یارانه‌ها، ستم و بیحقوقی مضاعف بر زنان، كار كودكان، حقوق های معوقه، شرایط معیشتی وخیم بازنشستگان، ناكارامد بودن بیمه ها، دستگیری و حبس كارگران و فعالان كارگری و سركوب هرگونه اقدام كارگران برای برپایی تشكل های خود ساخته و مستقل، عدم آزادی بیان و هرگونه آزادی فعالیت های سیاسی، عدم آزادی تحزب، اجرای احكام ضد انسانی اعدام، همه و همه نشان از تحمیل بی حقوقی های بیشتر به طبقه ی كارگر و نشان دهنده ی ماهیت نظام سرمایه داری است.
ما كارگران در مقابل این وضعیت ضد انسانی و گسترش عمق و دامنه آن سكوت نخواهیم كرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بكشانند. ما تولید كنندگان اصلی ثروت و نعمت در جامعه هستیم. داشتن یك زندگی انسانی و مطابق با بالاترین استانداردهای حیات بشر امروز، حق مسلم ماست و ما برای تحقق آن تمامی موانع پیش روی خود را با برپایی تشكل های مستقل از دولت و كارفرما و با اتكا به قدرت همبستگی مان از سر راه خویش بر خواهیم داشت.
در این راستا ما تشكل های امضا كننده زیر، ضمن محکوم کردن هر گونه تهاجم به مراسم های اول ماه مه و تاکید بر لزوم تشكل یابی و اتكا به دانش طبقاتی و نیروی سازمانیافته ی كارگران، به طور یکپارچه و متحد، مواضع و مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواست های خود در سال ٩١ اعلام می کنیم و برای تحقق فوری آن به صورت هر چه متشكل تر مبارزه خواهیم كرد:
١ــ در حالی كه خط فقر اعلام شده توسط نهادهای رسمی بیش از یك میلیون و سیصد هزار تومان در ماه است، حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی كار (٣٨٩٧٥٤ تومان ) كه با معیار نرخ غیر واقعی تورم به مقدار ١٨ %، محاسبه شده، تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها خانواده كارگری است. ما ضمن رد روش سه جانبه گرایی و تعیین دستمزد توسط شورای عالی كار، خواهان مبارزات متحد و سازمانیافته ی كارگران برای افزایش دستمزدها و بر اساس اعلام نظر آنان از سوی نمایندگان واقعی و منتخب آنان در تشكل های مستقل كارگری و از طریق اعمال نیروی طبقاتی آنان هستیم.
٢ــ ما كارگران ضمن مقابله با موج اخراج و بیكارسازی و عدم امنیت شغلی كه سرمایه داری برای طبقه كارگر ایجاد كرده است، خواهان اقدامات دسته جمعی و متحد همه ی بخش های كارگری علیه این وضعیت هستیم. لازم است كه ما كارگران، هر گونه مبارزه و تلاش برای خنثی كردن هرچه بیشتر اخراج و بیكارسازی و نیز تلاش برای بازگشت به كارمان را به شیوه ی جمعی و سازمانیافته انجام دهیم.
٣- ما خواهان لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء و كارهای بدون قرارداد و خواهان حذف شركت های پیمانكاری هستیم كه تنها نتیجه ی این وضعیت، عدم امنیت شغلی، دستمزد كمتر برای كارگران، حذف یا ناتمام بودن وضعیت بیمه، سود بیشتر برای سرمایه داری و استثمار و فشار بیشتر برای كارگران است. ما از كارگران شركت های پیمانكاری و از كارگرانی كه با قراردادهای موقت مشغول به كار میشوند و نیز از كارگران اخراجی میخواهیم با ایجاد تشكل های خود در برابر این وضعیت به مبارزه بپردازند.
٤ــ حذف یارانه ها كه باعث ایجاد تورم و گرانی شده است بیشترین ضرر و زیان را به كارگران وارده نموده و چیزی جز فلاکت و خانه خرابی بیشتر برای کارگران و توده محروم مردم به ارمغان نیاورده است. ما كارگران خواستار توقف مرحله ی دوم حذف یارانه ها بوده و خواهان اقدامات سازمانیافته دیگر هم طبقه ای هایمان بر علیه اینگونه اقدامات هستیم.
٥- ما اقدامات اخیر برای تغییرات در همین قانون كار نیم بند را که تحت عنوان "اصلاحیه ی قانون کار" در دست اجراست را محكوم نموده و اعلام میكنیم این تغییرات هدفی جز تامین هرچه بیشتر منافع سرمایه داران ندارد. كارگران بدون شك با اتحاد و همبستگی علیه این سیاست ها و اقدامات ضد كارگری خواهند ایستاد.
٦- ما كارگران ایران، ضمن حمایت و اعلام پشتیبانی از اعتراضات، اعتصابات و اقدامات كارگران در كشورهای دیگر از جمله در اروپا و آمریكا، ضمن اینكه خود را متحد آنان میدانیم، خواستار تقویت سازمانیابی و مبارزات هدفمند و با برنامه توسط این كارگران هستیم. این كارگران و نیز كارگران در كشورهای عربی و شمال آفریقا، برای كسب آزادی های سیاسی و همزمان كسب مطالبات اقتصادی و معیشتی هر چه بیشتر، لازم است با مقابله با نظام سرمایه داری، از طریق ایجاد تشكل ها، نهادها و سازمان های طبقاتی كارگری خود، مبارزاتشان را ادامه دهند. چنانچه كارگران با آگاهی طبقاتی و سلاح سازمانیابی به مبارزات بر حق خود ادامه ندهند، خطر رشد و تسلط جریانات هرج و مرج طلبانه و جریانات نژاد پرست افزایش خواهد یافت.
٧ ــ برپایی تشكل های مستقل كارگری و حق اعتراض و اعتصاب، حق تجمع و راهپیمایی، حق آزادی بیان و نشر، جزء حقوق خدشه ناپذیر ما است. ما کارگران باید برای دستیابی به این خواسته ها به عنوان ابتدایی ترین حقوق انسانی و اجتماعی خود به صورت متشکل مبارزه کنیم.
٨- جنگ و تحریمی كه از سوی سرمایه داری داخلی و جهانی برپا میشود نه به نفع كارگران ایران و نه به نفع كارگران جهان است. كارگران ایران و جهان در این عرصه، نه جانب سرمایه داری داخلی و نه جانب سرمایه داری جهانی خواهند بود.
٩- ما خواهان آزادی كلیه كارگران و فعالان کارگری زندانی و لغو احكام صادره و توقف پیگردهای قضایی و امنیتی علیه کارگران و فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بداقی، عبدالرضا قنبری، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، مهدی شاندیز و... هستیم؛ کارگران برای آزادی هم طبقه ای های دربند خود از طریق تلاش و مبارزه ی جمعی اقدام خواهند كرد.
١٠- كارگران اخراجی، كارگران و جوانان آماده به كار، زنان خانه دار، كارگران از كار افتاده، تهیدستان و ... همه و همه بخشی از اردوی كار و طبقه ی اجتماعی كارگر هستند. ما ضمن اینكه خواستار ایجاد شغل برای كارگران بیكار و آماده به كار هستیم خواستار این هستیم كه به تمامی اقشار كارگری تا زمان كسب شغل مناسب بیمه ی بیكاری تعلق بگیرد.
١١ــ دستمزدهای معوقه كارگران و خسارت های ناشی از آن باید فوراً و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شوند و عدم پرداخت آن ها می‌باید به مثابه جرم قابل تعقیب تلقی گردیده و مورد پیگرد قضائی قرار گیرد. همچنین مطالبات و خواسته های كارگران اعتصابی و معترض در سراسر كشور باید برآورده شود. همچنین ما خواهان اجرای طرح مشاغل سخت و زیان آور و محاسبه سنوات كاری برای این بخش از كارگران هستیم.
١٢ــ ما خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محو كلیه قوانین تبعیض آمیز علیه آنان می باشیم و از تمامی کارگران میخواهیم برای به کرسی نشاندن خواسته های و مطالبات زنان به صورت متشکل دست به مبارزه فراگیر بزنند
همچنین ما خواستار ایجاد مهد كودك رایگان در محیط های كار و تعلق گرفتن یك سال مرخصی زایمان با حقوق برای كارگران زن هستیم.
١٣ــ ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی هستیم و هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قویاً محكوم می كنیم.
١٤ــ ما ضمن اعلام حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و سایر بخش‌های طبقه کارگر، از مبارزات تمامی آنان دفاع کرده و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان می باشیم و برای دستیابی به آن به صورت متحد و متشکل مبارزه خواهیم کرد.
١٥ ــ از آنجا كه اكثریت كارگران فصلی و ساختمان از همین قوانین نیم بند تامین اجتماعی، از جمله بیمه، محروم هستند، ما از اعتراضات این بخش از طبقه كارگر برای رسیدن به حقوق انسانی آنها دفاع می كنیم؛ لازم است که این کارگران برای کسب مطالبات خود دست به ایجاد تشکل های مستقل خود بزنند.
١٦ ــ كارگران باید در محل كار خود از استانداردهای مربوط به ایمنی و بهداشت كار برخوردار باشند. به علاوه تمامی قوانین و استانداردهای جهانی مربوط به مشاغل سخت و زیان آور باید بدون قید و شرط و هر گونه عذر و بهانه ای به مرحله اجرا گذاشته شود.
١٧- ما خواهان تامین موارد حداقلی رفاه اجتماعی از جمله خدمات بیمه های اجتماعی برای عموم، آموزش رایگان در تمامی سطوح، بهداشت و درمان رایگان و خدمات عمومی رایگان از جمله حمل و نقل عمومی میباشیم. همچنین اختیار و مدیریت سازمان تامین اجتماعی كه از آن كارگران است و با پرداختی های كارگران تامین میشود باید به خود كارگران برگردانده شود.
١٨ــ نظام سرمایه داری با هدف پایین نگه داشتن دستمزدها به هدف سودآوری و استثمار بیش تر، عامل كار كودكان است. تمامی كودكان (افراد زیر ١٨ سال) باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از امكانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یكسانی برخوردار شوند.
١٩ــ ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش های آزادی خواهانه و برابری طلب همچون جنبش دانشجویی و جنبش زنان و حق تشكل یابی آنان اعلام می داریم و دستگیری، محاكمه و به زندان افكندن فعالین این جنبش ها را قویاً محكوم می كنیم.
٢٠- ما ضمن اینكه خواهان لغو حكم اعدام هستیم، هر گونه اعتراض، ابراز عقیده و آزادی بیان، حق تحزب، نهادها و تشكل های سیاسی و اجتماعی را حق مسلم و خدشه نا پذیر مردم می دانیم و خواستار آزادی كلیه ی زندانیان سیاسی و توقف پیگرد های قضایی علیه آنان هستیم.
٢١ــ ما بخشی از طبقه جهانی كارگر هستیم و اخراج و تحمیل بی حقوقی مضاعف بر كارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت ها را به هر بهانه ای محكوم می كنیم و ضمن قدردانی از تمامی حمایت های بین المللی از مبارزات كارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های كارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی طبقه كارگر برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاكید می كنیم.
٢٢ــ اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام و در تقویم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.
اول ماه مه سال ٢٠١٢ – دوازده اردیبهشت سال ١٣٩١ – روز جهانی کارگر
زنده باد همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه كارگر - زنده باد اول ماه مه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
***
بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه ای، هیات موسس کارگران نقاش ساختمان و كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت روز جهانی كارگر
امسال در حالی به استقبال روز كارگر می رویم كه طبقه ی كارگر ایران بیش از هر زمان تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و زیر بار كمرشكن بیكاری و كمی دستمزد از یك سو و تورم لجام گسیخته و هزینه های سنگین ابتدایی ترین نیازهای زندگی است. گرانی كالاهای مورد نیاز اولیه از قبیل خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت آن هم در پایین ترین حد از یك طرف و تحمیل حداقل حقوق ناچیز برای این زندگی از طرف دیگر سفره ی خالی كارگران، مزد و حقوق بگیران و اقشار زحمتكش جامعه را مورد هجوم قرار داده است.
هم زمان نظام سرمایه داری و جهانی و در پی بحران های فزاینده ی سال های اخیر تلاش می كند تا بار سیاست های غیر انسانی و استثمارگرانه خود را بر دوش كارگران و زحمتكشان بیندازد و با اعلام سیاست های ریاضت اقتصادی تلاش می كند تا سودهای سرمایه داران را حفظ كرده و فشار فزاینده ای را بر مردم تحت ستم واستثمار سراسر جهان وارد كند.
سرمایه داری جهانی متحدان آنان در كشورهای مختلف دست در دست یكدیگرند و برای تحمیل هر چه بیشتر بار فقر و تنگدستی بر توده های عظیم كارگران، مزد و حقوق بگیران هماهنگ عمل می كنند. كارگران و زحمتكشان و مردم تحت استثمار نیز در سراسر جهان اعتراض های خود را در سال گذشته به انواع مختلف و به هر شكل كه توانسته اند، بیان كرده اند.
هر چند فشار اقتصادی و اجتماعی از طریق افزایش نیروهای امنیتی و پلیسی بر مردم تحت ستم هر روزه افزایش می یابد، اما گسترش مبارزات سراسری كارگران و زحمتكشان جهان، كاركنان بخش های خدماتی و اقشار تهی دست در سال گذشته و تداوم آن، بیانگر آن است كه امروزه نظام سرمایه داری بیش از هر زمان دیگر با بحران های فزاینده مواجه شده است.
اعتراضات گسترده جنبش ضد سرمایه داری در سال گذشته و اعتصاب ها و مبارزات سراسری كارگران و حقوق بگیران فرودست در سراسر كشورهای سرمایه داری نشان داد كه بخش وسیعی از توده های عظیم مردم تحت ستم به آگاهی های عینی و ذهنی رسیده است. اعتصاب ها و اعتراض های میلیونی در امریكا، انگلستان، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، فرانسه، هند، و... همه و همه نشان دهنده ی آن است كه این نظام دیگر نمی تواند با شیوه های گذشته به تسلط بر نیروی كار ادامه دهد.
به مناسبت این روز و با گرامیداشت آن، با مبارزات سراسری كارگران در كشورهای مختلف اعلام همبستگی می كنیم و بار دیگر خواسته های مبرم جامعه ی كارگری ایران را بیان كرده و از همگان می خواهیم برای تحقق این خواسته ها چه در ایران وچه در كشورهای دیگر متحدانه و هماهنگ به مبارزات خود ادامه داده و تا رسیدن به یك جامعه ی انسانی از پای ننشینند.
١- آزادی تشكل های مستقل كارگری بدون هیچ گونه محدودیتی حق مسلم همه ی كارگران و زحمتكشان است. اعتصاب، آزادی اندیشه و بیان، آزادی تجمع، آزادی احزاب از حقوق مسلم انسان هاست كه در ایران نادیده گرفته می شود. ما خواهان به رسمیت شناخته شدن این حقوق هستیم و تا به دست آوردن آنها به مبارزه ادامه خواهیم داد.
٢- تعیین حداقل دستمزد برای كارگران در سال جاری نوعی توهین مستقیم و آشكار به زندگی و معیشت كارگران است، در حالی كه هیچ گاه محدودیتی برای حداكثر حقوق مدیران در نظر گرفته نمی شود. ما خواهان تعیین حقوق مكفی برای تامین زندگی همه ی آنانی هستیم كه نیروی كار جامعه خودرا ارزانی می دارند تا بتوانند از یك زندگی سالم وانسانی برخوردار باشند.
٣- اخراج، بیكار كردن، قراردادهای موقت و سفید امضا و عدم پرداخت حقوق كارگران با هیچ عذر و بهانه ای پذیرفتنی نیست. به ویژه عذر و بهانه های ضد انسانی و ستمگرانه ای كه نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه حق به جانب به زبان می آورد و رسانه ها را نیز به خدمت می گیرد. امنیت شغلی و زندگی انسانی از ابتدایی ترین حقوق همه ی انسانهاست. با توجه به اخراج های گسترده ی اخیر، همگانی كردن بیمه های بیكاری برای خیل اخراج شدگان ضرورت دارد.
٤- زندانی كردن افراد و تعقیب و آزار و اعدام و حبس های طولانی مدت فعالین كارگری و اجتماعی به یك روال تبدیل شده است. مسئولان باید بدانند كه این اعمال نمی تواند در اراده ی فعالان سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به حقوق خود خللی ایجاد كند. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط كلیه فعالان كارگری و اجتماعی به خصوص کارگران و فعالان کارگری زندانی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، علی نجاتی... و منع تعقیب آنان هستیم.
٥- مجازات اعدام امروزه در اكثریت قاطع كشورها ممنوع است.ما نیز این مجازات را غیرانسانی می دانیم. امروزه اعدام تنها در چند كشور معدود اجرا می شود و ایران بیشترین تعداد اعدامی را نسبت به جمعیت خود در سطح جهانی داراست. ما خواهان لغو این مجازات در تمامی كشورها و به خصوص در ایران هستیم.
٦- سرمایه داران تلاش می كنند تا برای سود بیشتر تبعیض های جنسی، قومی، نژادی و مذهبی را رواج دهند، اما كارگران و زحمتكشان به صورت اساسی برای رفع تبعیض در همه ی زمینه ها مبارزه می كنند. ما با هر گونه تبعیض و نابرابری مخالف بوده و خواهان تامین حقوق انسانی برای تمام كارگران وزحمتكشان از هر قوم نژاد و مذهبی هستیم
٧- كارگران مهاجر در ایران تحت شرائط سخت و وحشتناكی زندگی می كنند و از حقوق ابتدائی سایر كارگران محرومند. ما ضمن محكوم كردن هر نوع ستم و تبعیض نسبت به آنان خواهان رعایت حقوق برابر برای مهاجران و به رسمیت شناختن حق تحصیل برای فرزندان آنان هستیم.
٨ - تامین اجتماعی حق همه کارگران و مزد و حقوق بگیران است، ما خوهان تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی و کلیه کارگران روزمزد و موقت هستیم.
٩- بار دیگر تاكید می كنیم وادار كردن كودكان به كار بر خلاف موازین انسانی است و ضمن محكوم كردن آن، خواهان تامین امكانات تحصیلی برای همه ی كودكان در تمام مقاطع تحصیلی هستیم.
١٠- هرگونه هجوم سرمایه داری را به دست آوردهای كارگران و زحمتكشان تحت عنوان اصلاح قانون كار و خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و جز آن محكوم می كنیم.
١١- كارگران ایران خود را جزئی از طبقه ی كارگر جهانی می دانند كه در برابر نظام سرمایه داری ایستاده اند. ضمن همبستگی با مبارزات جهانی كارگران و پشتیبانی از مبارزات مردم خاورمیانه برای آزادی، هرگونه لشگركشی و مداخله ی نظامی كشورهای سرمایه داری های علیه مردم منطقه را نه تنها رهایی بخش ندانسته بلكه آن را جهت تحت سلطه در آوردن بیشتر مردم منطقه برای سود بیشتر و حل بحران های نظام سرمایه داری می دانیم و آن را قویا محكوم می كنیم.
١٢- تحریم های اقتصادی علیه ایران جزئی از تهاجم نظام سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بر مشكلات این نظام است كه چیزی جز فقر و سیه روزی برای كارگران و زحمتكشان ندارد و در سایه ی آن تنها دست اندركاران بازارهای سیاه و غیررسمی و انحصارگرانه با این بهانه به سودهای افسانه ای می رسند.
١٣- روز اول ماه می جشن جهانی كارگران و زحمتكشان است. این روز باید به روز تعطیل رسمی تبدیل شود.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
اتحادیه کارگران پروژه ای
هیات موسس کارگران نقاش ساختمان
كانون مدافعان حقوق كارگر
١٢ اردیبهشت - اول ماه می ١٣٩١
***
قطعنامه اول مه ٢٠١٢ چند نهاد كارگری
"انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه"، "جمعی از فعالین کارگری کامیاران" و "جمعی از فعالین کارگری اصفهان" به مناسبت اول ماه مه قطعنامه ای صادر كرده اند. در بخشی از این قطعنامه آمده است: "ما کارگران ایران اعلام می کنیم که بخشی از جنبش جهانی (٩٩ درصدی) هستیم و ضمن تأکید بر خواستهای مطرح شده در فراخوان جنبش ٩٩ درصدی، مطالبات خود را به طور مشخص تر به قرار زیر اعلام می کنیم و بر تحقق فوری آنها پای می فشاریم: ١ـ توقف فوری اخراج سازیها و بازگشت به کار کلیه بیکار شدگان، ٢ـ پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل حقوق به کلیه افراد بالای ١٨ سال چه زن و چه مرد تا تأمین شغل مناسب، ٣ـ پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و جبران خسارات ناشی از به تعویق افتادن دستمزدها، ٤ـ افزایش فوری حداقل دستمزد به ٢ میلیون تومان در ماه، ٥ـ پرداخت مزد برابر با مردان به زنان کارگر، ٦ـ لغو کلیه قراردادهای موقت و به استخدام رسمی و دائمی در آمدن کارگران قراردادی، ٧ـ ممنوعیت کار کودکان و تأمین هزینه های زندگی آنان توسط دولت، ٨ـ ممنوعیت اخراج کارگران افغانی و به رسمیت شناخته شدنشان به مثابه شهروندان مساوی الحقوق با بقیه مردم ایران به طوری که از همه امکانات شغلی، اجتماعی و تحصیلی برخوردار باشند، ٩ـ به رسمیت شناخته شدن تشکلهای کارگری مستقل از دولت، ١٠ـ آزادی به راه انداختن اعتصاب و اعتراض علیه بی حقوقیهایی که به طبقه کارگر تحمیل شده است، ١١ـ حق تشکیل مجامع عمومی در محل کار و در ساعات کاری بدون حضور عوامل کارفرما، ١٢ـ ممنوعیت بازداشت، زندان و اذیت و آزار رهبران و فعالین کارگری، ١٣ـ آزادی کلیه زندانیان سیاسی و فعالین کارگری در بند، ١٤ـ ممنوعیت اعدام و سنگسار و لغو کلیه احکام صادره به هر جرمی، ١٥ـ تعطیلی روز جهانی کارگر برای عموم در تقویم رسمی."
***
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه
زنده باد اول ماه مه روز اعتراض و همبستگی بین المللی کارگران
کارگران و همکاران در سراسر ایران
در روز اول ماه مه امسال، کارگران جهان بر متن بحران اقتصادی و تهاجم به زندگی و معیشت خود در اقصی نقاط جهان و بر متن عروج جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات هر روزه کارگری در بسیاری از کشورها، خیابانها را بیش از همیشه به تسخیر خود در خواهند آورد و پهنه گیتی آکنده از فریاد برابری خواهی کارگران و جمعیت ٩٩ درصدی ها خواهد شد. به موازات این شرایط در یک بعد جهانی تا آنجا که به اوضاع اقتصادی، حقوق اجتماعی و تهاجم به معیشت کارگران و اعتراضات کارگری در ایران مربوط میشود شرایط به گونه ای دیگر است. هجوم به زندگی و معیشت ما کارگران در ایران محدود به یک دوره نبوده و نیست. سی سال تمام است با دستمزدهایی که خود می برند و خود می دوزند، هر ساله سفره خالی ما کارگران را خالی تر کرده اند، در یک دوره بیست ساله، رواج قراردادهای موقت و سفید امضا را به جایی رساندند که دیگر هیچ استخدام رسمی و دائمی صورت نمیگیرد، شرکتهای پیمانکاری را بر گرده ما سوار کردند تا بخشهای دیگری از سرمایه داران نیز از موهبت غارت و چپاول دسترنج ما کارگران بی نصیب نمانند، تحت عناوین مختلف نساجی ها و کارخانه های بسیاری به تعطیلی کشانده شدند تا لشکری هر چه عظیم تر از بیکاران را به عنوان نیروی کار ذخیره و ارزان در دست داشته باشند. برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و هر گونه فعالیت صنفی کارگری را جرم تلقی کردند تا کارگران قادر به هیچگونه اعتراض متشکل و سازمانیافته ای نشوند و اینک با اتمام فاز اول اجرای قطع یارانه ها و زمزمه آغاز فاز دوم آن و افزایش چندین برابری قیمتها، در حال سوق دادن زندگی میلیونها خانواده کارگری از خط فقر به خط مرگ هستند و همزمان در صدد اصلاحات ضد کارگری تر در قانون کار بر آمده اند تا چپاولگری بیش از پیش سرمایه را بر هست و نیست ما کارگران بطور قانونمندی نهادینه تر کنند. باید به این وضعیت خاتمه داده شود، گردانندگان جامعه هیچ نقطه پایانی جهت پایان بخشیدن به خالی تر کردن سفره های خالی ما کارگران برای خود قائل نیستند و این فقط نیروی اعتراضی متحد و سراسری ماست که قادر خواهد شد به وضعیت موجود پایان دهد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک فرا رسیدن اول ماه مه و اعلام همبستگی با جنبش اشغال وال استریت و اعتراضات کارگری در سرتاسر جهان و با تأکید بر ایستادگی کارگران ایران در برابر وضعیت فلاکتبار موجود، اعضا خود و عموم کارگران در سراسر کشور را به برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم اول ماه مه و مبارزه‌ای متحد و همبسته در یک بعد سراسری برای افزایش دستمزدها و خلاصی از وضعیت مشقت بار موجود فرا میخواند و اعلام میدارد برگزاری مراسم اول ماه مه و اعتراض به ستم و استثمار و فقر و نابرابری از بدیهی ترین حقوق اجتماعی طبقه کارگر است. ما کارگران با شرکت در مراسم اول ماه مه از این حق مسلم و خدشه ناپذیر خود متحدانه دفاع خواهیم کرد و همگام با هم طبقه ای های خود در سرتاسر جهان فریاد اعتراض به هر گونه ستم و نابرابری را سر خواهیم داد.
زنده باد مبارزه و همبستگی سراسری کارگران ایران
زنده باد اول ماه مه روز اعتراض و همبستگی بین المللی طبقه کارگر
اتحادیه آزاد کارگران ایران – دهم اردیبهشت ماه ١٣٩١
***
بیانیه رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده به مناسبت اول ماه مه
رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده، دو تن از فعالین كارگری در بند، به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه ١٣٩١، بیانیه ای منتشر كرده و از تمامی کارگران و زحمتکشان و فعالین کارگری و تشکلهای مستقل کارگری و شخصیتهای مردمی مدافع حقوق کارگران و انسانهای آزاده خواسته اند که با اتحاد و همبستگی خود روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مطالبات بر حق در این بیانیه پافشاری کرده و حمایت خود را اعلام کنند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که میلیون ها کارگر ایرانی در شرایط بسیار سخت معیشتی به سر می برند و اعتراض خود را به شکل های گوناگون همچون سالیان گذشته ابراز می دارند و همچنین در این رابطه تعدادی از فعالین سندیکاها و دیگر تشکل های کارگری در زندان به سر می برند.
روز جهانی کارگر به پاسداشت مبارزات خونین کارگران به ویژه کشتار کارگران شهر شیکاگو برای اجرای هشت ساعت کار در تاریخ مبارزات کارگری به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شد. از آن تاریخ عموم کارگران جهان و همچنین کارگران ایران این روز را گرامی داشته و اعتراضات و خواسته های خود را به ویژه در این روز اعلام می کنند.
در کشور ما اول ماه می مصادف با یازدهم اریبهشت است اما دولتمردان ایران به کارگران در تشکل های مستقل کارگری اجازه هیچ گونه اعتراض و راهپیمایی نمی دهند و با کارگران با شدت هرچه تمام تر برخورد می کنند و حق مسلم ما کارگران در داشتن حقوق اولیه مان در ایجاد تشکل ها و سندیکاهای کارگری را پایمال نموده اند. روز کارگر و حق اعتراض و ایجاد تشکل های مستقل کارگری در بیشتر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده است.
دستمزدهای ناچیز، سفره های تهی کارگران و همچنین افزایش تورم، عوارض و خسارات جبران ناپذیری را برای کارگران به وجود آورده است. شعارها و عمل‌کرد مسئولان برای رفع مشکل کارگران اثر چندانی ندارد. شرایط به گونه است که طبقه کارگر و دیگر اقشار جامعه زحمتکش نمی توانند شان خود را با شرایط کنونی حفظ کنند و دولت ایران با وجود این که یکی از امضا کنندگان مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار و اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ٢٣) است اما هیچ گاه حقوق اساسی کارگران را مطابق با استانداردهای بین المللی رعایت نمی کنند.
مطابق قانون و کنوانسیون های بین المللی تشکیل نهادهای کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما حق کارگران است اما دولت ایران به کارگران اجازه ایجاد تشکل و سندیکاهای کارگری مستقل و راهپیمایی و اعتراضی و برگزاری مراسم اول ماه می، روز جهانی کارگر، را نمی دهد و با برگزار کنندگان مراسم اول ماه می به شدت برخورد می نماید.
کارگران ایران به صورت واقعی و گسترده و مستقل از تشکل های دولتی از حق برگزاری مراسم اول می محروم هستند. ضرب و شتم و دستگیری و زندانی کردن اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد توسط تشکیلات حکومتی و شوراهای اسلامی کار، زندانی کردن اعضای سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالان کارگری در پارک لاله تهران و دیگر دستگیری ها نمونه های بر نقض آشكار حقوق کارگران ایران هستند.
کارگران ایران به ویژه فعالین کارگری زندانی این روز بزرگ را گرامی داشته و امیدواریم در سال جدید هیچ کارگر و انسان آزادی خواهی به خاطر حق خواهی و طرح مطالبات صنفی و سیاسی خود در ایران و دیگر کشورها دستگیر و زندانی نباشد. ما فعالین کارگری، سندیکایی و دیگر تشکل های کارگری در بند یکبار دیگر به بهانه روز جهانی کارگر خواسته های به حق خود را اعلام می داریم:
١- ما کارگران در بند خواستار ایجاد سندیکا و تشکل های کارگری و اجرای دیگر حقوق بنیادین کارگران طبق استاندارهای سازمان جهانی کار هستیم.
٢- به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی ها و دیگر مراسم اعتراضی کارگری به ویژه در روز جهانی کارگر
٣- ایجاد کار برای کارگران بیکار و رفع هرگونه نابرابری میان کار زنان و مردان، لغو کار کودکان زیر ١٨ سال، افزایش دستمزد ها مطابق با آمار و ارقام واقعی، امنیت شغلی کارگران و لغو قرار دادهای سفید امضا و موقت
٤- پایان یافتن اخراج، تعقیب، بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق کارگران و تمامی فعالان سندیکایی و دیگر تشکل ها.
٥- حمایت از اعتراضات کارگران در همه کشورها که بر اثر بحران های اقتصادی و افزایش فقر و شکاف طبقاتی به وجود آمده است.
در پایان ما از تمامی کارگران و زحمتکشان و فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری و شخصیت های مردمی مدافع حقوق کارگران و انسان های آزاده می خواهیم با اتحاد و همبستگی خود روز جهانی کارگر را هر چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مطالبات بر حق در این بیانیه پافشاری کرده و حمایت خود را اعلام کنند.
***
پیام علی نجاتی به مناسبت روز جهانی كارگر سال ٩١
علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیكای كارگران نیشكر هفت تپه كه هم اكنون در زندان فجر دزفول محبوس است، به مناسبت روز جهانی كارگر پیامی به بیرون زندان ارسال كرده است. متن پیام وی چنین است: " كارگران، فعالین كارگری و تمامی تشكل ها و نهاد های كارگری :
دوستان عزیزم، فرا رسیدن روز جهانی كارگر، ١مه سال ٢٠١٢ مطابق با ١٢ اردیبهشت ٩١ را به تمامی كارگران ایران و جهان تبریك میگویم. امیدوارم در سال جدید همه‌ی دوستان كارگر، بتوانند همبستگی و اتحاد خود را بیشتر كنند. همچنین امیدوارم تلاش‌های ما به جایی برسد كه دیگر هیچ كارگری به خاطر دفاع از حقوق خود و همكارانش و به خاطر دفاع از حق ایجاد تشكل، در زندان نباشد.
از دور دست همه‌ی شما عزیزان را می‌فشرم و برای همه كارگران روزهای و ماه‌های پر از پیروزی را آرزو میكنم.
علی نجاتی - زندان فجر دزفول - ٧/٢/٩١ "
***
اطلاعیه شاهرخ زمانی و جمهور آزگوچ به مناسبت اول مه
کارگران انقلابی، خلق های مبارز امروز به نقطه تاریخی رسیده ایم. سرمایه داری ناتوان از پاسخگویی به نیازهای جامعه ی بشری است، با افزایش هر روزه سلطه فاشیسم گونه خود در اقصا نقاط جهان، دست به انواع مختلف سرکوب های سیستماتیک و عریان می زند. برای جلوگیری از پیشروی طبقه کارگر و خلق های آزادیخواه به اشکال مختلف جنگ راه انداخته یا درگیری های موجود را دامن می زند. با استفاده از هزاران ابزار تبلیغاتی نیازهای کاذب ایجاد کرده، تارهای عنکبوتی اقتصاد سلطه گرانه خود را در تمامی زوایای زندگی انسانها می گستراند. از این طریق ضمن کسب فوق سود، هر روز بردگی و سی وارگی انسان ها را بیشتر کرده، جامعه بشری بخصوص طبقه کارگر را به بن بست می کشاند، از همبستگی داخلی و جهانی کارگران و خلق های آزادی خواه جلو گیری می کند.
در مقابل، کارگران و خلق های آزادی خواه جهان همچون خلق کرد هر روز به اشکال جدید مبارزاتی دست می زنند. هر روز صف بندی طبقاتی میان کارگران با سرمایه داری و خلق ها و مردم آزادی خواه روشنتر می شود، در چنین وضعیتی نیاز به سازماندهی بیشتر و دقیقتری داریم تا بتوانیم در مقابل ترفندها و فریب های سرمایه داری داخلی و جهانی هر چه بیشتر همبستگی طبقاتی را ایجاد کرده، به سمت بر قراری سوسیالیسم گام بر داریم.
کارگران، خلق های مبارز و مردم آزادیخواه اکنون به نقطه ای رسیده ایم، که بدون سرنگونی نظام سرمایه داری هیچ گونه راه رهایی از سلطه و استثمار باقی نمانده است. بدون سرنگونی سرمایه داری، استثمار، کشتار و جنگ ها پایان نخواهند یافت، کارگران مطالبات خود را کسب نخواهند کرد، خلق ها حق تعیین سرنوشت خود را بدست نمی اورند.
تا سرمایه داری برقرار است جامعه بشری در میان جنگ های سلطه طلبانه جناح های مختلف سرمایه داری مورد ستم و استثمار بوده و دست به دست شده گاهی به زائده این جناح از سرمایه داری و گاهی به زائده جناح دیگر تبدیل خواهند شد.
ما به جد اعتقاد داریم، نقطه عزیمت رهائی تمامی بشریت از سلطه و استثمار سرمایه داری با همبستگی داخلی و جهانی لایه ها و قشر های مختلف طبقه کارگر، با عملی شدن شعار وحدت و تشکیلات می گذرد. که در روند این پروسه قبول آلترناتیو کارگری در مقابل سرمایه داری راه نوین و تنها راه ممکن در جهت آزادی تمامی بشریت است.
ما ضمن بیان خوش حالی خود از مبارزات بی وقفه طبقه کارگر، روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران و خلق های آزادیخواه تبریک می گوییم. و آرزو داریم در راستای همبستگی و متشکل شدن در مقابل سرمایه داری به راه های ثمر بخشتری دست یابیم
به امید چنان روزی...
شاهرخ زمانی
جمهور آزگوچ
از زندان مرکزی تبریز
٩/٢/١٣٩١
***
تهدید فعالین کارگری و دیگر فعالین شهر سنندج را محکوم میکنیم
وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی تعداد زیادی از فعالین شهر سنندج را تهدید کرده اند اگر در روز جهانی کارگر از خانه بیرون بیایند دستگیر خواهند شد.
طبق گزارشی که به کمیته کردستان حزب رسیده است صبح روز ٩ اردیبهشت ماه٬ نیروهای انتظامی حکومت اسلامی به منازل تعدادی از فعالین شهر سنندج مراجعه کرده و یک برگه به آنها داده اند که امضا کنند. در این برگه تعدادی از این فعالین شهر به حزب کمونیست کارگری منتسب شده و از آنها خواسته اند که روز جهانی کارگر در خانه بمانند و حضور در خیابان به معنای دستگیری آنها است. وزارت اطلاعات هم تعدادی را حضوری و تلفنی تهدید کرده است که اگر روز جهانی کارگر از خانه بیرون بیایند و در مراسم روز جهانی کارگر در این شهر شرکت کنند دستگیر خواهند شد.
یکی از فعالین شهر سنندج میگوید: دو نفر از نیروی انتظامی آمدند به خانه من و در آنجا برگه ای به من دادند که امضا کنم و در آن تعهد بدهم که روز کارگر از خانه بیرون نروم٬ فعالین کارگری دیگر نیز اعلام کرده اند که سراغ ما آمده و با تهدید و توهین٬ خواهان امضا نامه ای شده اند که بگوییم روز جهانی کارگر از خانه بیرون نمیرویم.
اخبار دیگری از سنندج حاکی است که به تعدادی از فعالین اجتماعی دیگر نیز تلفن کرده و تهدیدشان کرده اند که روز جهانی کارگر از خانه بیرون نیایند. از جمله‌ کسانی که تهدید شده اند عبارتند از: اعضایی از اتحادیه آزاد٬ کارگران ایران انجمن سبزچیا و کمیته هماهنگی افرادی که رژیم تهدیدشان کرده است روز جهانی کارگر در خانه بمانند. این ترفند حکومت اسلامی قبلا در آستانه هشت مارس روز جهانی زن نیز٬ مزدوران حکومت اسلامی روز هفت ماه مارس سراغ فعالین مدافع حقوق زن رفته و با تهدید آنها خواستند مانع از برگزاری تجمع و حرکت اعتراضی در هشت مارس شوند. درعرض یک ماه گذاشته این دومین بار است که حکومت اسلامی ایران این چنین فعالین شهر سنندج را تحت فشار قرار میدهد. همچنین نیروی انتظامی حکومت اسلامی اعضای گروه کوهنوردی چهل‌چشمه را به اداره‌ اطلاعات احضار کرده و به آن‌ها گفته است که باید تعهد دهند که در مراسم اول ماه مه شرکت نکنند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تهدید و ارعاب فعالین کارگری و دیگر فعالین شهر سنندج را برای عدم حضور در مراسم ها و میتینگهای اول ماه مه ٬ بشدت محکوم میکند و اعلام میکند در شرایطی که مردم دنیا به پا خاسته و جنبش عظیم ٩٩ در صدیها در سراسر جهان طلیعه پیشروی کارگران و مردم را میدهد٬ ٩٩ در صدیها در ایران نیز بپا خواهند خواست و از حقوق خود دفاع خواهند کرد. بویژه حکومتی که فقر و فلاکتی غیر قابل تصور را بر زندگی کارگران و مردم زحمتکش مسلط کرده٬ باید بداند که با این تهدیدات و ایجاد فضای رعب ٬ نمیتواند در مقابل خشم و اعتراض میلیونها کارگر٬ راه مفری برای خود پیدا کند.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
٢٩ آوریل ٢٠١٢
***
بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول مه ٢٠١٢
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران به مناسبت اول مه بیانیه ای صادر كرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: "بحران جهانی سرمایه داری بیش از پیش عمیق تر میشود. کارفرمایان، دولتها، نهادها و سازمانهای سرمایه داری با برنامه ها و تصمیم های مختلف اقتصادی و سیاسی عوارض و هزینه های این بحران را هر چه بیشتر بر سر کارگران سرشکن میکنند. سیاستهای ریاضت اقتصادی و حمله به خدمات، حقوق و دستاوردهای تاکنونی کارگران یکی از راهکارهای سرمایه داری برای جلو گیری از برون رفت از این بحران است." در ادامه آمده است: "کارگران ایران در اول ماه مه ٩١ علاوه بر خواستهای پایه ای خود، از جمله حق اعتصاب و تشکل، آزادی بیان، تجمعات و کلیه آزادیهای سیاسی و اجتماعی، لغو مجازات اعدام و شکنجه، دفاع از حقوق زنان و نفی کلیه تبعیضات و ستمهای وارده بر آنان، ممنوعیت کار کودکان، محکوم نمودن تبعیض و ستم علیه کارگران افغانی و دیگر کارگران مهاجر و دفاع از حقوق انسانی و شهروندی آنان، همچنین بر خواستهای مشخصی از جمله لغو حکم کارگران اخراجی، لغو قراردادهای موقت، عدم برسمیت شناسی حداقل دستمزد تعیین شده و مبارزه برای افزایش دستمزدها و آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری پای می فشارند و به هر گونه سیاستهای جنگ طلبانه و جنایتکارانه دولتها اعتراض خواهند نمود."
***
اطلاعیه "هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک" به مناسبت اول ماه مه
"هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک" با انتشار اطلاعیه ای به مناسبت اول ماه مه، كارگران را به اتحاد فراخوانده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "فعالیت سندیکاها و انجمن های صنفی برای نظارت بر هر چه اجرایی تر شدن حقوق انسانهاست. برگشت کودکان کار و خیابان به مدارس، دستمزد برابر زنان در مقابل کار مساوی با مردان، لغو هر گونه قرارداد موقت و سفید امضا، قانون کاری در حمایت از زحمتکشان، به دست گرفتن مدیریت تامین اجتماعی توسط کارگران، اجرای مجازات برای صاحبان واحدهای تولیدی که دستمزدهای کارگرانشان راپرداخت نمی کنند، تصویب دستمزد و مستمری مطابق با تورم توسط نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، تعطیل روز کارگر و آزادی اجتماعات کارگری، آزادی همه فعالین سندیکایی و صنفی آموزگاران، روزنامه نگاران و بازگشایی سندیکاهای کارگری، انجمن های صنفی و خانه سینما. این است خواست های زحمتکشان ایران برای نفی نظام ظالمانه سرمایه داری و آزادی فعالیت سندیکایی در جهت زندگی بهتر، امنیت ملی و استقلال اقتصادی و سیاسی. ... اول ماه مه را به عرصه تلاش جهت ایجاد و بازگشایی سندیکاهای کارگری، مدافع واقعی حقوق رنجبران در مقابله با تهاجم سرمایه داری به ثروت ملی و دسترنج کارگریمان تبدیل کنیم."
***
کارگران منطقه ژاوه رود و كلاترزان سنندج بیانیه ای به مناسبت اول مه صادر كردند
کارگران منطقه ژاوه رود سنندج به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر بیانیه ای صادر كردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: "در حال حاضر وضعیت ایران برای کارگران و انسان های آزادیخواه از بسیاری از نقاط جهان بدتر است و رژیم جهل و سرمایه روزانه دهها انسان سیاسی و آزادیخواه را به بهانه های واهی بازداشت و به زندان محکوم و حتی برای آنان حکم اعدام صادر می کند. ما کارگران "منطقه ژاوه رود و کلاترزان" ضمن محکوم کردن سرکوبگری و جنایات رژیم، فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران، زندانیان سیاسی و فعالین کارگری دربند رژیم شادباش گفته و همصدا با آنان، در این روز اعتراض خود را علیه رژیم جهل و سرمایه جمهوری اسلامی ابراز داشته و خواستار تمامی حق و حقوق شایسته انسان مدرن امروزی، برای تمامی انسان ها هستیم."
***
قطعنامه كارگران خباز سنندج به مناسبت روز جهانی كارگر
"جمعی از كارگران خبازیهای سنددج و حومه" روز ٨ اردیبهشت، قطعنامه ای به مناسبت روز جهانی كارگر صادر كرده اند. در بخشی از این قطعنامه آمده است: "
ما جمعی از كارگران خباز در سنندج، خود را بخشی از طبقه كارگر جهانی میدانیم و ضمن حمایت از قطعنامه دیگر سندیكاها و تشكلهای مستقل كارگری و اعلام پشتیبانی از فراخوان جنبش ٩٩% درصدی‌ها برای اول ماه مه، با شركت در مراسمهای این روز، خواستها و مطالباتمان را به شرح زیر اعلام می‌داریم:
برسمیت شناختن روز جهانی كارگر بعنوان روز تعطیل رسمی در ایران و برپایی مراسم این روز به طور مستقل .
ما تعیین حداقل دستمزد ٣٩٠ هزار تومان برای كارگران را توهین به شان كارگران می دانیم و خواهان لغو جلسات سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزدها هستیم.
ما كارگران خباز، طرح اصلاحیه قانون كار را حمله‌ای آشكار به معیشت خود و دیگر كارگران در ایران می‌دانیم و خواستار عدم اجرای آن هستیم.
ما خواهان امنیت شغلی كارگران، در كارگاههای زیر ٥ نفر می‌باشیم.
ما خواستار اجرایی كردن كامل قانون مشاغل سخت و زیان آور، برای كلیه كارگران خبازیها هستیم و می‌خواهیم از شرایط بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شویم.
ما كارگران خباز خواستار تعیین دستمزدهای خود بر اساس حداقل دستمزدها با احتساب تورم واقعی می‌باشیم."
***
اطلاعیه "جمعی از کارگران نفت و گاز و پتروشمی عسلویه"
"جمعی از کارگران نفت و گاز و پتروشمی عسلویه" به مناسبت اول ماه مه، اطلاعیه ای صادر كده اند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "بر ماست که با درک صحیح از زمان و استفاده از تجربیات گرانبهای کارگران در سالهای اخیر - کارگران نیشکر هفت تپه، شرکت واحد و اعتصابات پتروشیمی ماهشهر و ... - اولین و مهمترین مرحله مبارزه که همانا تشکل یابی و کار گروهی است را در بین کارگران نهادینه کرده و با چشم اندازی روشن رو به جلو گام برداریم. ما کارگران نفت و گاز و پتروشمی عسلویه ضمن گرامی داشت روز کارگر و یاد و خاطر تمامی کارگران جانباخته چه در محیط کار و چه در میدان مبارزه، همبستگی خود را با تمامی کارگران جهان، جهت ویران کردن کاخ سرمایه اعلام داشته و خواسته های خود را بدین شرح اعلام میداریم. ١- آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالان عقیدتی و سیاسی بویژه فعالین کارگری، ٢- لغو کلیه احکام اعدام، ٣- ممنوعیت کار کودکان، ٤- رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان در محیط کار و اجتماع، ٥- آزادی کامل در راه اندازی تشکل های مستقل کارگری، ٦- آزادی برپایی اعتصابات کارگری، ٧- افزایش حداقل دستمزدها بر اساس معیارهای جهانی و نرخ واقعی تورم که توسط نماینده مستقل کارگران و دولت اعلام میگردد، ٨- بهبود وضعیت ایمنی کار بر اساس استانداردهای جهانی".
***
اطلاعیه جمعی از کارگران فصلی و صنعتی دماوند در باره اول مه
جمعی از کارگران فصلی و صنعتی دماوند روز ٣١ فروردین به مناسبت اول ماه مه روز جهانی‌ کارگر اطلاعیه ای را منتشر كرده اند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "امسال نیز شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را چند برابر کمتر از خط فقر تعیین کرد و بیشتر از گذشته به سفره خالی کارگران یورش برده‌اند. عدم پرداخت حقوق معوقه همه این مشکلات را دو چندان کرده است. برای برون رفت از شرایط موجود، طبقه کارگر به ایجاد تشکل‌های خود ساخته و مبارزه متحدانه نیازمند است."
***
اطلاعیه تعدادی از کارگران نیروگاه های ایران به مناسب اول ماه مه
تعدادی از کارگران نیروگاه های ایران با انتشار اطلاعیه ای به منابسبت اول ماه مه بر برگزاری مراسم این روز تاکید کرده اند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "ما تعدادی از کارگران نیروگاه های ایران روز جهانی کارگر را فرصت مغتنمی می شماریم تا با شرکت در مراسم های روز جهانی کارگر، هر جا مقدور باشد، در محل کار و خیابان ها ضمن همبستگی با طبقه کارگر ایران در بیان مطالبات انباشته شده مشترک از قبیل افزایش دستمزدها تا حد تامین یک زندگی انسانی و شرافتمند، رسمی شدن همه کارگران قراردادی و پیمانی و لغو کار قراردادی، داشتن حق تشکل و اعتراض بدون ترس از حراست و اخراج، برابری دستمزدهای زن و مرد در ازای کار برابر، لغو کار کودک و غیره، خواهان تامین امنیت شغلی همه کارگران نیروگاهی پس از تغییر مالکیت نیروگاه ها از دولتی به خصوصی و همچنین محسوب شدن کار نیروگاهی به عنوان کار سخت و زیان آور باشیم."
***
بیانیه‌ی جوشکاران شهرک صنعتی و جوشکاران شهر سنندج در گرامیداشت اول ماه مه
جوشكاران شهرك صنعتی و جوشكاران شهر سنندج به مناسبت اول مه ١٣٩١، بیانیه ای مشترك صادر كرده اند. در این بیانیه از جمله آمده است: "ما جوشکاران شهرک صنعتی و جوشکاران سیار شهر سنندج، ضمن حمایت از اعلام پشتیبانی کارگران کردستان از فراخوان جهانی جنبش ضد سرمایه‌داری در روز اول ماه مه، هم‌آوا و هم‌صدا با تمامی کارگران جهان، خواسته‌ها و مطالبات خود را در این بیانیه اعلام می‌نماییم." ***
قطعنامه جمعی از کارگران بیکار در سنندج
جمعی از کارگران بیکار در سنندج بمناسبت اول ماه مه، قطعنامه ای را صادر كرده اند. در بخشی از این قطعنامه آمده است: "روز جهانی کارگر متعلق به تمامی ما کارگران است، بیایید با شرکت در این روز، دست در دست هم متحد و متشکل علیه تمامی نابرابریهای موجود در جامعه فریاد برآریم و خواستار: اعلام تعطیل رسمی روز اول ماه مه، ایجاد تشکل های مستقل کارگری، حق کار و بیمه بیکاری مکفی برای تمامی افراد آماده به کار، افزایش دستمزدها بر اساس تورم واقعی، برخورداری از آموزش و بهداشت رایگان و حق داشتن مسکن مناسب، لغو کار کودکان، لغو قراردادهای سفید امضا و موقت و حذف شرکتهای پیمانی، دستمزد برابر در مقلبل کار برابر زن و مرد".
***
بیانیه شماره ٢ جمعی از كارگران سنندج به مناسبت اول ماه مه
"جمعی از كارگران سنندج" دومین بیانیه خود را به مناسبت اول ماه مه منتشر كردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: "با تداوم چندمین سال بحران اقتصادی نظام سرمایه داری و تداوم زنجیره ای قیام های توده ای در كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ‌به كارگران ایران حكم می كند كه همبسته تر از هر زمانی و رزمنده تر از هر دورانی و قاطعانه تر از گذشته همبستگی جهانی و طبقاتی خود رادر این روز به نمایش بگذارند." "اگر مراسم های اول ماه مه امسال وسیع و قدرتمند و سراسری برگزار شوند، هر قدر هم بورژوازی از درد به خود بپیچد جرات نخواهد كرد در فردای آن روز از میان رهبران و سازمان دهندگان و شركت كنندگان این مراسم، هیچ كارگری را دستگیر و زندانی كند و یا زیر شلاق بگیرد."
***
اعلامیه جوانان چپ روستای اویهنگ بمناسبت اول ماه مه
"جوانان چپ روستای اویهنگ" به مناسبت اول ماه مه ١٣٩١ اعلامیه ای منتشر كرده اند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "فراخوان ما به تمام کارگران، اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارگری و هر جمع و محفلی در ایران این است: به هر طریق ممکن اول ماه مه روز جهانی کارگر را برگزار نمایید تا بتوانیم اول ماه مه ٩١ را بعنوان مقدمه ای برای اعتراض سراسری و نجات از فقر و فلاکت و گرسنگی تبدیل کنیم و روز اول ماه مه امسال را برای حافظان سرمایه به جهنم تبدیل کنیم."
***
برگزاری مراسم اول ماه مه در شهرستان پاوه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خبر داد كه روز چهارشنبه ٦ اردیبهشت مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر توسط تعدادی از کارگران و فعالین کارگری در اطراف شهرستان پاوه برگزار شد. در انتهای این مراسم قطع نامه ای که توسط خود شرکت کنندگان تهیه و نوشته شده بود قرائت گردید.
***
تجمع كارگران به مناسبت روز جهانی كارگر مقابل استانداری شهركرد
صبح روز ١١ اردیبهشت به مناسبت روز كارگر حدود ١٠٠ نفر از کارگران اخراجی طی ٣ ماه گذشته، در مقابل استانداری شهرکرد تجمع داشتند.
***
برگزاری مراسم اول مه در کامیاران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خبر داد كه روز ٨ اردیبهشت در اطراف شهر كامیاران با مراسمی با حضور فعالین كارگری و خانواده های آنها به مناسبت روز جهانی كارگر برپا شد. در این مراسم قطعنامه ای از طرف كمیته برگزاری مراسم با ١٦ بند خوانده شد.
***
برگزاری مراسم اول ماه مه‌ در دماوند
جمعی از کارگران فصلی و صنعتی دماوند با انتشار گزارشی روز ٩ اردیبهشت از برگزاری مراسم اول ماه مه در دماوند خبر داد. در این گزارش آمده است: "این مراسم برخلاف سال‌های گذشته با استقبال بیشتری روبرو بود و در پایان هم همه شرکت کنندگان خواستار آزادی بدون قید و شرط کارگران و فعالین کارگری در بند بودند!"
***
برگزاری مراسم اول ماه مه در بانه
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری خبر داد كه "روز جمعه ٩١/٢/٨ عده ای از كارگران و خانواده هایشان در شهر بانه مراسم روز جهانی كارگر را در فضایی صمیمی و دوستانه با شور و شوق برگزار کردند. ... در پایان قطعنامه ١٤ ماده ای قرائت گردید و مراسم با پخش شیرینی و میوه در میان شور و شوق شركت كنندگان به پایان رسید."
***
بیانیه كانون نویسندگان ایران بمناسبت اول ماه مه
"كانون نویسندگان ایران، بمناسبت اول ماه مه بیانیه ای منتشر كرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: "اول ماه مه، روز جشن و سرور كارگران نیز هست؛ خاصه امسال كه تقارن خجسته‌ای نیز در میان است. فراخوان جنبش «٩٩درصد»ی‌ برای اعتراض گسترده به چپاول‌گری سرمایه در اول ماه مه مایه‌ی امید و دل‌گرمی همه‌ی كسانی است كه به جهانی آزاد و برابر، فارغ از سانسور و سركوب، باوری انكارناپذیر دارند."


اعتراض و اعتصاب كارگری

تجمع اعتراضی ٢٥٠٠ كارگر در مقابل اداره كار شهرستان شاهین شهر اصفهان
روز ٣ اردیبهشت ٢٥٠٠ كارگر اخراجی در مقابل اداره كار شهرستان شاهین شهر اصفهان تجمع اعتراضی برگزار كردند. یكی از كارگران در اصفهان گفت تعداد ١٠٠٠ نفر از این كارگران، اخراج شده شركت حایر تولید كننده لوازم برقی خانگی مانند تلویزیون، یخچال و... بوده و حدود ١٥٠٠ نفر نیز كارگران اخراجی شركت های دیگر در این تجمع شركت داشتند.
***
تجمع مجدد کارگران شهاب خودرو در مقابل وزارت کار
پس از تجمع‌های بی‌نتیجه کارگران اخراجی شهاب‌خودرو در مقابل نهاد ریاست جمهوری اسلامی و وزارت رفاه کار و تامین اجتماعی در روز‌های ١٦ و ٢٠ اردیبهشت امسال، این کارگران صبح روز ٩ اردیبهشت در اعتراض به اخراج‌شان پس از تعطیلات نوروز، برای دومین بار در خیابان آزادی مقابل وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند.
***
تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران مقابل فرمانداری
بدنبال عدم پاسخگویی مسئولان استان مازندران به مطالبات کارگران نساجی مازندران، این كارگران با تجمع در خیابان اصلی قائمشهر در روز ٩ اردیبهشت، باعث توقف عبور و مرور از این خیابان شدند تا به این طریق اعتراض خود را به گوش مقامات رژیم برسانند.
***
تجمع اعتراضی كارگران لوله سازی خوزستان مقابل استانداری
جمعی از كارگران لوله سازی خوزستان از روز شنبه ٢ اردیبهشت تا روز سه شنبه ٥ اردیبهشت مقابل استانداری خوزستان در اهواز اقدام به تجمع اعتراضی كردند. آنها خواهان حقوق معوقه ٣٨ ماه خود و دیگر مزایای پرداخت نشده خود شدند.
***
تجمع كارگران شركتهای اقماری شركت ذوب آهن مقابل استانداری اصفهان
تعداد ٦٠ تن از كارگران معترض از شركتهای آذر نسوز و مهندسی قائم سپاهان در اعتراض به اعمال نشدن قانون قرارداد مستقیم در این شركتها مقابل استانداری اصفهان تجمع كردند. نماینده این كارگران گفت: تاكنون مكاتباتی زیادی برای رسیدگی به وضعشان با دفتر احمدی نژاد هم داشته اند و هیچ گونه پاسخی به آنها داده نشده است.
***
چهل و یک مین تجمع کارگران فرنخ، مه نخ و ناز نخ قزوین
کارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ قزوین در اعتراض به وضعیت کاری و عدم دریافت حقوق خود روز ٥ اردیبهشت، برای چهل و یک مین بار دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران بیش از ٢٦ ماه است که مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده اند.
***
اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج
گزارشی در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران حاکیت از این دارد كه مدت ٢ سال است ٣٢ کارگر کارخانه شایان تام سنندج با قراردادهای کاری سفید امضاء در دو شیفت صبح و عصر با دستمزدهای ناچیز مشغول بکار بوده اند و عیدی و پاداش، حق بیمه، حق مسکن، بن کارگری و نوبت کاری به آنان پرداخت نمیشود. این کارگران در اعتراض به وضعیت کاری خود دست به اعتراض زده و شماری از آنان جهت پیگیری وضعیت شغلی خود به اداره کار رژیم در شهر سنندج مراجعه کرده اند.
***
تجمع اعتراضی کارکنان اداره بهداشت‌ اصفهان در مقابل مجلس
جمعی از زنان شاغل در اداره بهداشت شهر اصفهان با حمل پلاكاردهایی در اعتراض به وضعیت شغلی و بیكار بودن خود مقابل مجلس رژیم تجمع کردند. معترضین در جریان تجمع خود خواستار حمایت دولت از موقعیت شغلی خود و تبدیل موقعیت شغلیشان بر پایه قوانین صادره از سوی مجلس و دولت شدند.
***
تجمع كارگران اخراجی شركت یاسان اراك
روز دوشنبه ١١ اردیبهشت ساعت ٩ صبح حدود ٣٠٠ نفر از کارگران شرکت یاسان اراک در محل این شرکت واقع در قطب صنعتی شماره یک اراک در اعتراض به عدم پرداخت حقوق بیکاری خود تجمع کردند. این شرکت مجموعه ای از شرکت های کوچکتر قطعه سازی خودرو که عموما طرف قرارداد شرکت سایپا هستند تشکیل شده و مجموع این چند شرکت که با برند یاسان اراک فعالیت میکنند حدودا ٢٠٠٠ نفر پرسنل دارد.
***
فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خبر داد كه از ابتدای سال جدید کارفرمای مجتمع سنگبری آزغ واقع در کیلومتر ٦ جاده مهاباد به ارومیه فشارهای زیادی را بر کارگران تحمیل کرده است. وی تمدید قرارداد را منوط به امضا قراردادهای محضری نموده و کارگران را وادار نموده که در دفتر اسناد رسمی تعهد نمایند در صورت مصدومیت در کارخانه هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت. کارگرانی که از امضای چنین قراردادهای ضد انسانی امتناع ورزیده اند از کار اخراج شده اند. در پی این مقاومت، سه نفر از کارگران به اسامی صلاح تجربه کار، عطا یادگاری و سعید سپاهی در هفته گذشته اخراج گشته اند.
***
كارگران شوشتر در اعتراض به ناامنی شغلی تجمع كردند
كارگران در شهر شوشتر با برگزاری تجمعی ضمن گرامیداشت روز كارگر به عدم وجود امنیت شغلی و دستمزد ناعادلانه اعتراض كردند.
***
تجمع اعتراضی ١٠٠ كارگر اخراجی ایران غلتك كاشان
هفته گذشته ١٠٠ نفر از كارگران رسمی و قراردادی شركت ایران غلتك كاشان دسته جمعی اخراج شدند. این کارگران جهت اعتراض نسبت به اخراج خود با تجمع در اداره كار این شهرستان خواستار رسیدگی به وضعیت كاری و بازگشت به كار شدند.
***
تحصن و تجمع کارگران ساختمانی در میدان انقلاب
حدود ١٠٠ نفر از کارگران ساختمانی، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و درآمدی خود، در اطراف میدان انقلاب از ساعت ١٠ صبح روز شنبه نهم اردیبهشت دست به تحصن و تجمع اعتراضی زدند.

حقوق و دستمزد پرداخت نشده

عدم پرداخت ٢٦ ماه از معوقات کارگران فر نخ، مه نخ و ناز نخ
سعید نعمت نیا، رئیس شورای اسلامی كار کارخانجات نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ گفت: بیش از ٢٦ ماه است که مطالبات معوقه ٥٥٧ تن از كارگران این كارخانجات پرداخت نشده است. او در ادامه گفت: تا کنون کارگران فرنخ، مه نخ و نازنخ بیش از ٤٠ بار تجمع اعتراضی در ارگانهای مختلف از جمله مجلس، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکلاتشان داشته‌اند. ١٦٢ مرتبه نیز نمایندگان این شرکت‌ها با پی‌گیری‌های خود در ارگانهای مختلف دولتی به گفتگو نشسته‌اند که متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.
***
كارگران مخابرات راه دور شیراز ١٠ تا ٣٠ ماه حقوق معوقه دارند
یكی از كارگران در شیراز روز ٧ اردیبهشت گفت: به كارگران مخابرات راه دور شیراز بین ١٠ تا ٣٠ ماه حقوق پرداخت نشده است. یكی از كارگران این كارخانه گفته است: به همه جا مراجعه كردیم حتی از طرف احمدی نژاد به ما وعده وعیدهای مختلف داده شد اما همه پیگیریها بی نتیجه مانده است.
***
كارگران شركت تولیدی فنر بعد از دو سال مطالبات خود را دریافت نكرده اند
٢٢ كارگر شركت به تعطیل شده تولیدی فنر تهران بعد از دو سال دوندگی هنوز مطالبات خود را دریافت نكرده اند. این علیرغم بارها تجمع، بارها شكایت و بارها مراجعات مختلف اعتراضی این كارگران به دستگاه های ذیربط است. كارگران رسمی هر كدام ٤ تا ٥ میلیون تومان طلب از این شركت دارند.
***
كارگران كارخانه قند بیرجند ٦ ماه است حقوقی دریافت نكرده اند
كارگران كارخانه قند بیرجند ٦ ماه است كه حقوقی دریافت نكرده اند. این كارخانه كه بیش از٣٠٠ كارگر دارد در شرایط سخت و محیط آلوده كار میكنند از هر امكان خدماتی كه از بیماری ریوی بیماران جلوگیری كند محروم هستند.
***
اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدها كارگران نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ٦ اردیبهشت خبر داد كه کارفرمای کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا كه جمعا ٢٥٠٠ كارگر دارند، از ماههای پایانی سال گذشته تاکنون حدود ١٧٠ نفر از کارگران خود را به بهانه مازاد نیرو اخراج کرده است. این اخراج سازیها بدنبال بحران تولید در این کارخانجات و با جلب توافق کارگران به دلیل رکود در تولید صورت گرفته است. با این حال کارفرما از مهر ماه سال گذشته بیمه این کارگران را پرداخت نکرده است و همین امر باعث شده تا سازمان تامین اجتماعی از وصل کارگران اخراجی به بیمه بیکاری خودداری کند. همچنین کارگران اخراج شده هر کدام بنا بر تاریخ اخراج شان از ٢ تا ٤ ماه دستمزد معوقه دارند و تاکنون کارفرما سنوات آنها را نیز پرداخت نکرده است.
***
حقوق کارگران شرکت عمران نیرو پرداخت نمی شود
بیش از ٨٠٠ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری عمران نیرو دستمزدهای ٢ ماهه اسفند و فروردین و همچنین مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی پایان سال ١٣٩٠ را دریافت نكرده اند. مدیریت علاوه بر بالا کشیدن مبالغ سنوات و مرخصی های کارگران در سال جدید و با اتمام قراردادهای کاری کارگران به بهانه های واهی از تمدید و اخذ قراردادهای جدید با کارگران خودداری نموده است.
***
کارگران فنی ساختمان بیمه نمی شوند
شرکتهای فعال در زمینه ساخت و ساز هیچگونه تعهد بیمه‌ای برای کارگران فنی خود قائل نمیشوند.
***
عدم پرداخت حقوق و احتمال تعطیلی كارخانه زاگرس خودرو بروجرد
یكی از كارگران زاگرس خودرو بروجرد كه ٦٠٠ كارگر دارد، گفته است: كارگران كارخانه ماشین سازی "زاگرس خودرو" بروجرد، ٣ میلیون حقوق معوقه و عیدی سال ٩٠ خود را هنوز دریافت نكرده اند. وی افزود: بیمه كارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است. كارگر دیگری از این كارخانه گفت: كارخانه ماهانه با كارگران قرارداد میبندد و عملا كارگر رسمی جدید نمی پذیرد. امسال كارخانه تا ٢٥ فروردین تعطیل بوده و در بدو ورود ما به كارخانه از ما امضاء گرفتند كه نباید هیچگونه ادعایی داشته باشیم .در چنین شرایطی شایع كردند كه كارخانه تا نیمه اردیبهشت بیشتر كار نمیكند و تعطیل خواهد شد و ما در وضعیت بلاتكلیفی و بیكاری مجدد قرار داریم و صدایمان به جایی نمیرسد.
***
حقوق كارگران وانیا ریل راه آهن تهران پرداخت نشده است
١٠٠ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری وانیا ریل راه آهن تا هفته اول اردیبهشت دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده اند. علاوه بر دستمزدهای فروردین مبالغ سنوات پایان سال و اضافه کاری اسفند کارگران نیز پرداخت نگردیده است.
***
تشدید بحران در واحدهای تولیدی آذربایجان غربی
قائم مقام خانه کارگر رژیم در استان آذربایجانغربی، از تشدید بحران در ٤٣ واحد تولیدی در سطح این استان خبر داد. وی با اشاره به فعالیت ١٧ شهرک صنعتی در سطح این استان اعلام کرد، ٦٠ درصد کارگاههای این شهرکها تعطیل یا نیمه تعطیل بوده و ٤٣ واحد بحران زده در استان وجود دارد که توانایی پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند.
***
حقوق معوقه کارکنان موسسه زبان ارتباطات
دستمزدهای ٦٠ نفر از کارکنان موسسه آموزشی زبان ارتباطات در تهران پرداخت نشده است.
***
حقوق کارگران شرکت دارو پخش یاسین پرداخت نشده است
بیش از ٤٥ نفر از کارگران شرکت دارو پخش یاسین تا اولین هفته اردیبهشت بخشهایی از عیدی پایان سال و دستمزد فروردین را دریافت نكرده اند. همچنین در سال جدید قراردادهای تعدادی از کارگران به اتمام رسیده و عوامل کارفرما از تمدید قراردادها خودداری میکنند.
***
كارفرما بخشی از حقوق کارگران شرکت ثمین سبز دنا را به جیب می زند
طبق گزارشی که انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر كرده است، شرکت ثمین سبز دنا پیمانکار نیروگاه حرارتی بیستون در کرمانشاه، از هر کارگر ماهانه بیش از ٣٠ هزار تومان را به جیب می زند و تنها ٤٤٠ هزار تومان را می پردازد؛ در حالیكه باید به هر كارگر با احتساب حقوق و مزایا، مبلغ ٤٧١ هزار تومان پرداخت كند. این شركت همچنین مدت ٧ ماه است كه به كارگران فیش حقوق نمی دهد.

اخراج و بیكارسازی ها

٣ میلیون بیکار
خبرگزاری مهر طی گزارشی با اشاره به روند بیکاری طی ٧ سال گذشته اعلام کرد که نرخ بیکاری همچنان دو رقمی مانده و تغییرات آن نشانه‌هایی از پایان بیکاری حدود ٣ میلیون نفر را به همراه ندارد. در قسمت دیگری از این خبر آمده است: با اینکه طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ بیکاری به ٨ درصد کاهش یابد، اما این مهم هرگز محقق نشد و نرخ ها همچنان بالای ١٠ درصد ماندند.
***
شركت های خدماتی با ٣ میلیون كارگر در آستانه تعطیلی قرار گرفتند
امیر هوشنگ صادقی رییس كانون شركتهای خدماتی، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی استان تهران از تعطیلی این شركتها كه ٢٣ هزار هستند خبر داد. او گفت:‌ در زمان حاضر حدود ٣ میلیون نفر از شاغلان كشور از طریق شركتهای خدماتی به كار اشتغال دارند كه شاهد بیكاری این نیروها و مراجعه آنها به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مقرری بیمه بیكاری خواهیم بود.
***
نرخ بیکاری امسال در ٣٠ سال گذشته بیسابقه خواهد بود
بنا به گفته حسین راغفر كه ایلنا وی را "یك کارشناس اقتصاد" معرفی كرده است، افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال جاری نسبت به ٣٠ سال گذشته بی سابقه خواهد بود. وی ضمن تکذیب آمار اشتغال زایی دولت اعلام کرد، واردات بی وریه کالا و ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور، آمارهای دولت در خصوص ایجاد اشتغال را رد می نماید. وی همچین با اشاره به بیکاری و اخراج صدها هزار کارگر طی یک سال گذشته افزود، در صورت تصویب بودجه فاز دوم هدفمندی و افزایش پرداخت یارانه ها، اکثر واحدهای تولیدی ورشکست و هزاران کارگر دیگر بیکار خواهند شد.
***
افزایش ١٠ درصدی نرخ بیكاری در سال جاری
ابوالفضل فتح اللهی، عضو هیئت مدیره "کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران، از افزایش بیش از ١٠ درصدی نرخ بیکاری در سال جاری خبر داد. او از بیکاری صد‌ها هزار کارگر طی ماه‌های گذشته در واحدهای تولیدی استان تهران خبر داد و گفت: در صورت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نرخ بیکاری بیش از پیش در کشور افزایش خواهد یافت.
***
ادامه روند فعلی بیکاری تا سال٩٤
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام كرد طبق رشد جمعیت در دهه ٦٠؛ تا سال ٩٤ کشور با معضل بیکاری مواجه خواهد بود. وی با بیان اینکه عوامل بیرونی و داخلی می تواند باعث رونق اشتغال و یا افزایش بیکاری باشد، اظهار داشت: در بررسی تحول بازار کار، تا سال ٩٤ موضوع بیکاری همچنان در کشور ادامه خواهد داشت.
***
بحران در واحدهای تولیدی کرمانشاه، اخراج ١١٠٠ کارگر را به دنبال داشت
در اواخر سال گذشته و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، اخراج کارگران و بسته شدن برخی از واحدهای تولیدی در کرمانشاه سیر صعودی به خود گرفته و در این ارتباط، شرکت ماهیدشت کرمانشاه نازگُل با ٨٠٠ کارگر اخراجی و شرکت پویاغرب با ٥٠ کارگر اخراجی، به ترتیب بیشترین و کمترین اخراجی‌ها از واحدهای تولیدی کرمانشاه هستند. در ابتدای سال جاری، شرکت جهان فولاد غرب اقدام به اخراج ١٥٠ کارگر این مجتمع کرده و از دیگر سو شرکت پویا غرب از پرداخت حقوق و مزایای پنج ماهه‌ی کارگران خودداری می‌کند. همچنین شرکت چینی کرد، تولیدکننده‌ی چینی‌آلات بهداشتی در کرمانشاه با اخراج ٨٠ کارگر این واحد تولیدی به صف واحدهای تولیدی بحران‌زا در مناطق غرب ایران پیوست. در ادامه این خبر آمده است: روزانه جمع‌کثیری از کارگران مقابل درب اداره‌ی تأمین اجتماعی به منظور دریافت بیمه‌ی بیکاری تجمع کرده و اداره‌ی مزبور نیز با ذکر این نکته که شمار کارگران اخراجی بالاست، عدم توانایی جهت رسیدگی به خواسته‌های آنان را یادآور می‌شوند.
آمارها حاکی از آن است که از ابتدای سال ٩١ تاکنون در شهرهای کرمانشاه، قروه، بوکان، سنندج، قصرشیرین و مهاباد حدود ١٤٠٠ کارگر از کار بیکار شده‌اند.
***
تعطیلی کامل شرکت فراكلون
شرکت فراکلون كه از شرکتهای قطعه ساز وابسته به ساپکو در شهر صنعتی هشتگرد میباشد در اوایل اسفند سال ٩٠ زمزمه هایی مبنی بر تعطیلی آن به گوش کارکنان رسید تا اینکه در نهایت در پایان سال ٩٠ فعالیت خود را به کلی تعطیل کرد. این شرکت حدود ٥٠٠ نیروی کار متخصص و کارگر داشت. بعد از عید، حدود ٥٠ درصد از کارگران و كارکنان آن در یکی دیگر از شرکتهای تابعه مشغول به کار شدند اما بقیه از کار بیکار شدند. این کارگران همچنان به دنبال حق و حقوق خود میباشند اماهیچ پاسخی از صاحبان شرکت دریافت نکرده اند.
***
اخراج ٢٨ تن از كارگران شرکت پویا غرب
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خبر داد كه شرکت پویا غرب، تولید کننده کابلهای برق و مخابرات در شهرک صنعتی کرمانشاه، از اول اردیبهشت ٩١ اقدام به اخراج ٢٨ نفر از کارگران قراردادی کرده است. این کارگران از ١ تا ٣ سال سابقه کار در این شرکت را داشته اند.
***
بیكاری ٢٠٠ كارگر در پی تعطیلی كارخانه روغن نباتی ناب
علی اكبر عیوضی، عضو هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران از بیكاری ٢٠٠ كارگر در پی تعطیلی كارخانه روغن نباتی ناب خبر داد. وی گفت: این واحد تولیدی واقع در تهرانپارس از ابتدای سال جاری تعطیل شده است.
***
کبریت سازی تبریز در آستانه تعطیلی
در ماههای اخیر شایعه فروش ماشین آلات تولیدی كارخانه کبریت سازی تبریز به هندوستان و بیکاری ١١٠ نفر از کارگران این واحد تولیدی تشدید شده است. یكی از كارگران این كارخانه گفته است: قبل از عید امید آن میرفت که از این اقدام جلوگیری شود اما متاسفانه در دو ماه اخیر سهامدار بزرگ این شرکت حاضر است که سهام خود را به نصف قیمت به یك سرمایه دار هندوستانی بفروشد و در این صورت وضعیت اشتغال کارگران کبریت سازی تبریز به خطر خواهد افتاد. طبق این گزارش مدیر عامل این کارخانه گفته است تا پایان تیر ماه با کلیه کارگران کبریت سازی تبریز (صدقیانی) تصفیه و کارخانه تعطیل خواهد شد. با تعطیلی این كارخانه ٧٠ نفر از کارگران قراردادی و ٤٠ نفر کارگر رسمی از کار بیکار خواهند شد.
***
اخراج کارگران قراردادی سازمان پارک های سنندج
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خبر داد كه سازمان امور پارکهای سنندج، وابسته به شهرداری مرکزی، تعداد ١٩ نفر از کارگران قراردادی فضای سبز خود را که دارای سوابق ٣ تا ١٥ سال خدمت در سازمان مذبور میباشند را اخراج نموده است.
***
بیكاری ٤٠ درصدی صیادان طی یك سال گذشته
محمد کارگر رئیس اتحادیه صیادان از افزایش بدهی صیادان به بخش‌های دولتی خبر داد و گفت: تعداد زیادی از صیادان به دلیل عدم توانایی در پرداخت این بدهی‌ها ورشکست شده‌اند. از بیکاری ٤٠ درصدی صیادان طی یک سال گذشته در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.
***
تعطیلی شرکت تولید کننده محصولات بهداشتی در ساوه
شركت تولید کننده محصولات بهداشتی پاكسان ساوه كه در آن تاید، شامپو و ... تولید میشود، بدلیل نداشتن مواد اولیه تعطیل شده است. این كارخانه حدود ٢٠٠ نفر كارگر دارد و بعد از تعطیلی كارخانه هیچ مبلغی به كارگران داده نمی شود و گفته شده است هر وقت مجددا شروع به كار شد به شما حقوق میدهیم.
***
احتمال اخراج کارگران شرکتی شهرداری قصرشیرین
در پی قرارداد اخیر شهرداری قصرشیرین با پیمانکار خدمات کارگری این شهرستان، دهها نفر از کارگران این نهاد در آستانه اخراج قرار دارند. حداقل ٧٠ کارگر در این بخش از شهرداری قصرشیرین مشغول بکار میباشند که نیمی از آنان در آستانه اخراج قرار گرفته اند. مقامات شهرداری قصرشیرین دلیل اخراج این کارگران را کاهش هزینه ها عنوان کرده اند.
***
بیکاری شدن تعدادی از کارگران زاگرس خودرو بروجرد
تعدادی از کارگران زاگرس خودرو بروجرد به دلیل مشکلات مالی و عدم پرداخت سهم تولید به دنبال هدفمندی یارانه ها از کار بیکار شدند.
***
اخراج كارگران شركت گیلان سویا
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری روز ٦ اردیبهشت خبر داد كه در هفته گذشته ١٤ نفر از كارگران شركت گیلان سویا واقع در شهر صنعتی رشت اخراج شدند. این كارخانه زیر مجموعه گروه تولیدی عظیم اشی مشی بوده و واحد پایه و اولیه این گروه تولیدی عظیم می باشد .كارگران اخراجی از كارگران قدیمی و با سابقه این شركت می باشند .
***
پلمپ و تعطیلی ١٩ واحد صنفی متخلف در اردبیل
با اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اماکن عمومی، ١٩ واحد صنفی متخلف در اردبیل و دیگر شهرهای استان پلمپ و تعطیل شدند.
***
دوازده واحد صنفی در قزوین توسط پلیس امنیت پلمب شد
رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین از پلمب ١٢ واحد صنفی به دلیل آنچه عدم رعایت شئونات اسلامی و فروش البسه‌ی نامتعارف خوانده شده است، خبر داد.
***
ورشکستگی قریب الوقوع مراکز ارائه خدمات رادیولوژی ایران
عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت از آنجا که رشته رادیولوژی ٩٠ درصد نیازمندهای خود را در زمینه تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی از خارج از کشور تامین می ‌کند به شدت تحت تاثیر گرانی نرخ ارز، تحریم‌های بانکی و تحریم فروش دستگاه به ایران قرار دارد. از سوی دیگر نوسانات نرخ ارز سبب شده مراکز ارائه خدمات رادیولوژی در ایران درآستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گیرند.

ناامنی محیط كار

اعتراف به افزایش حوادث محل کار در ایران
ایلنا به نقل از مقامات خانه کارگر اسلامی از جانباختن و معلولیت هزاران کارگر در سال در ایران به دلیل نبود ایمنی لازم در محل کار خبر داد. برپایه این گزارش، آتش سوزی، سقوط از بلندی، در اختیار نگذاشتن لباس و کلاه ایمنی و عوامل متعدد دیگری موجب شده که همه ساله تعدادی از کارگران در محل کار خود آسیب ببینند و تاکنون از سوی دولت و کارفرمایان اقدامی برای پیشگیری موثر از این وقایع صورت نگرفته است.
***
کشته شدن ٧٤ کولبر در ایران در دو ماه
کمپین بین‌المللی حقوق بشر با انتشار اطلاعیه از كشته شدن ٧٤ كولبر (افرادی كه اجناس را روی پشت خود حمل می كنند) در مرزهای غربی ایران، كه ٧٠ نفر آنها مستقیما توسط آتش اسلحه های نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند، خبر داد. همچنین دو كولبر دیگر در مواردی مجزا مورد تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی اسلامی قرار گرفته اند و فلج شده اند. این گزارش می نویسد كه همگی این افراد در اسفند ١٣٩٠ و فروردین ١٣٩١ و پس از آغاز برنامه انسداد مرزها در استان‌های کردنشین ایران کشته شده‌اند. بنا به این گزارش از ٧٤ نفر کولبری که جان خود را از دست داده اند، ٧٠ نفر آن‌ها توسط ماموران مرزی دولتی هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده‌اند و ٤ نفر از آنان به دلیل انفجار مین، سقوط بهمن، و سرمای شدید جان خود را از دست داده اند. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: "بعضی کولبران و خانواده‌ها و نزدیکانشان گزارش داده‌اند که ماموران امنیتی مناطق مرزی عمدا به اسب‌ها و سایر حیوانات بارکش شلیک کرده و آن‌ها را کشته‌اند."
***
غرق شدن ٢ کارگر جوان در مشهد
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر مشهد گفت: روز ٨ اردیبهشت، ٢ کارگر سدسازی در مشهد در حوضچه پشت سد غرق شدند. در این حادثه یکی از این کارگران جوان حین کار برروی تاج سد در روستای چهچه، به علت نامعلومی به حوضچه پشت سد سقوط می کند و همکار وی که برای نجات آن به سد می پرد، هر دو غرق می شوند .
***
ریزش معدن جان كارگری را در طبس گرفت
در پی ریزش تونل شماره سه معدن زغال سنگ نگین در طبس، كارگر ٢٧ ساله‌ای به نام عظیم برزگر كشته شد. در تونل شماره دو همین شرکت نیز به دنبال ریزش معدن، محمد قربانی یکی دیگر از کارگران این معدن مجروح شد.
***
كارگران شركت كولینار تبریز دچار بیماریهای گوناگون شده اند
بنا به گزارش منتشر شده، ٨ نفر از کارگران شرکت كولینار تبریز، به علت سخت و زیان آور بودن کار، دچار سرطان خون و روده شده اند. کارگران این شرکت که ٢٥٠ نفر می باشند، از انواع ناراحتیهای پوستی و تنفسی و روده رنج میبرند و هیچ نهاد و ارگانی جوابگوی آنان نیست. در صورت هرگونه اعتراضی از جانب کارگران و به علت اینکه قرارداد موقت دارند کارگران تهدید به اخراج می شوند.
***
دستگاه ریسندگی، کارگر٢٨ ساله را به کام خود کشید
كارگری ٢٨ ساله‌ از اهالی شهر منظریه‌ی شهرضا، روز ٧ اردیبهشت هنگامیکه در حال کار کردن با یک دستگاه ریسندگی بود ناگهان به درون این دستگاه کشیده شد و برخی از اندامهای خود را از دست داد. وی دست چپ و گوش راست خود را در این سانحه از دست داد.
***

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

بازداشت فعال کارگری، ذبیح الله باقری در اصفهان
ذبیح‌الله باقری از فعالان کارگری كارخانه فولاد مباركه اصفهان بازداشت شد. وی در حالی که از کارخانه خارج می‌شد، ابتدا توسط حراست احضار و پس از آن همراه با سه مأمور لباس شخصی به محلی نامعلوم منتقل گردید. دلیل این دستگیری، محل بازداشت و همچنین سرنوشت وی هنوز روشن نیست. بنا به این گزارش ذبیح الله باقری طی ماه‌های اخیر، در جریان برگزاری تحصن اعتراضی گروهی از کارگران این واحد به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود، همراه با دو تن دیگر از کارگران مورد احضار حراست و توبیخ و تهدید قرار گرفته بود.
***
دستگیری ٥ نفر از معلمین استانهای كرمانشاه و همدان جلوی بیت خامنه ای
در تاریخ ٢٣ فروردین ٥ معلم كه از استان های کرمانشاه و همدان به تهران آمده بودند جلوی بیت خامنه ای تجمع می کنند. این معلمین اخراجی آموزش و پرورش بودند و درخواست داشتند با ٢٥ سال سابقه كار به سر کار خود برگردانده شوند. هر ٥ نفر از این معلمان که برای اینکه تاریخ حقیقی را سر کلاس به دانش آموزان میگفتند اخراج شده اند، هر ٥ نفر توسط سپاه بازداشت شدند و مشخص نیست کجا برده شدند و از آنجایی که سپاه دستگیرشان کرده معمولا اسامی منتشر نمی شود.
***
تهدید فعالان کارگری سنندج به دستگیری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد كه صبح روز ٩ اردیبهشت، اداره اطلاعات شهرستان سنندج، تعدادی از فعالان کارگری را حضوری و یا از طریق تلفن تهدید به دستگیری کرد و به آنها گفت که در صورت برگزاری مراسم اول ماه مه در سنندج و شرکت فعالان در این مراسم، تمامی آن‌ها دستگیر خواهند شد. همچنین اعضای گروه کوهنوردی چهل‌چشمه به اداره اطلاعات احضار شدند و به آن‌ها گفته شده است که باید تعهد دهند که در مراسم اول ماه مه شرکت نکنند.
در همین رابطه همین نهاد كارگری طی اطلاعیه دیگری كه روز ١٠ اردیبهشت منتشر شده است، نوشته است كه در تداوم تهدید فعالین کارگری در سنندج، مجید حمیدی، کوروش بخشنده، غالب حسینی، خالد حسینی، فردین میرکی و كریم از طرف اداره اطلاعات تهدید شده اند كه در صورت شركت در مراسم اول ماه بازداشت خواهند شد. تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد كارگران ایران هم مراجعه كرده و یا از طریق تلفنی آنها را از شركت در مراسم اول مه منع كرده اند.
***
احضار فعالین كارگری به اداره اطلاعات شهر سقز
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری خبر داد روز سه شنبه ٥ اردیبهشت فعال كارگری و عضو این نهاد كارگری، عمر شاكری به مدت دو ساعت به اداره اطلاعات شهر سقز احضار و به نامبرده ابلاغ شد كه برگزاری هرگونه مراسم به مناسبت اول ما مه ممنوع بوده و در صورت برگزاری برنامه با آنها برخورد خواهد شد .در ادامه این خبر آمده است كه فعال كارگری دیگری بنام حسین مرادی برای روز سه شنبه اول ماه مه ساعت ٩ صبح به اداره اطلاعات سقز احضار شده است .
***
رضا شهابی در اثر وخامت شدید وضع جسمانی به بیمارستان منتقل شد
كمیته دفاع از رضا شهابی در اطلاعیه شماره ٢٨ خود از وخامت شدید وضع جسمانی رضا شهابی و اعزام وی به بیمارستان امام خمینی خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: مدت هاست که پزشک قانونی تهران درباره ی وضعیت وخیم شهابی هشدار داده است؛ پزشکان پیشتر اعلام کرده بودند که بعد از ترخیص، رضا از بیمارستان باید تحت استراحت مطلق قرار گیرد تا برای جلوگیری از فلج شدنش تحت عمل جراحی قرار بگیرد. متاسفانه با عدم صدور مرخصی پزشکی برای رضا، مشکلات عصبی و درد و دیسک گردن و ناراحتی در کمر باعث شد که در زندان رضا را با آمبولانس جابجا میکردند و این بی توجهی به اوضاع رضا تاجایی ادامه پیدا کرد که نیم بدن رضا بی حس شده و تقریبا به حالت نیمه فلج درآمده است و اکنون در بیمارستان نیز از درد شدید به خود می پیچد.
***
آزادی پدرام نصراللهی
كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری خبر داد كه روز سه شنبه ٥ اردیبهشت پدرام نصراللهی (نه به ز)، فعال کارگری و عضو این نهاد كارگری پس از تحمل ٤٨ روز بازداشت در اداره اطلاعات شهر سنندج، با قرار وثیقه ٧٠ میلیون تومانی، در میان استقبال گرم دوستان و خانواده‌اش آزاد شد.
***
محمود صالحی به اداره اطلاعات احضار شد
محمود صالحی متعاقب بازگشت به ایران به اداره اطلاعات شهرستان سقز احضار شده است. وی که به دعوت ٥ سندیکای بزرگ کشور فرانسه برای سخنرانی‌ به این کشور سفر کرده بود، پس از بازگشت به ایران ٢ بار به صورت تلفنی برای ادای توضیحات به اداره‌ی اطلاعات شهر سقز احضار شده است. صالحی گفته است که از آنجایی که هیچ جرمی‌ مرتکب نشده است به اطلاعات نخواهد رفت.
***
جلوگیری از مرخصی رسول بداقی
با وجودی که خانواده رسول بداقی عضو کانون صنفی معلمان ایران، قرار صادر شده از سوی دادگاه را برای مرخصی وی تودیع نموده‌اند، زندانبانان از دادن مرخصی به ایشان سرباز می‌زنند.
***
احضار مهرداد امین وزیری به دادگاه اسلامی سنندج
مهرداد امین وزیری که در تاریخ ٢٥ بهمن ماه سال گذشته از سوی اداره اطلاعات دستگیر و به مدت ٣٣ روز در بازداشت این اداره بود و در تاریخ ٢٨ اسفند با تودیع وثیقه آزاد شده بود، صبح روز یکشنبه ١٠ اردیبهشت به شعبه ٤ دادیاری دادگاه سنندج احضار گردید تا آخرین دفاعیات خود را انجام دهد.

گزارش

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار
با امضای طومار اعتراضی در سراسر کشور، از زندگی و معیشت خود به دفاع بر خیزیم
کارگران و همکارن در سراسر ایران
همانگونه که همه ما میدانیم طی سی سال گذشته تورم و گرانی هر ساله عرصه را بر زندگی و معیشت ما کارگران تنگ تر کرده است. اما با اجرای فاز اول قطع یارانه ها و زمزمه آغاز فاز دوم آن، طی چند ماه گذشته به یکباره هزینه های زندگی بطور سرسام آوری چندین برابر شد. تورم موجود و این هزینه ها نه تنها ذره ای تناسب با حداقل دستمزد تعیین شده در سال ٩١ ندارند بلکه این هزینه ها و تورم چندین برابری در حال سوق دادن زندگی و معیشت ما کارگران و خانواده هایمان از خط فقر به خط مرگ هستند.
از طرفی در بسیاری از کارخانه ها این دستمزدها را نیز بموقع پرداخت نمیکنند و این مسئله به یک روال تبدیل شده است. با وجود قراردادهای موقت و سفید امضا و همچنین به تعطیلی کشانده شدن بسیاری از کارخانه ها، سایه اخراج بطور دائمی بر بالای سر ما قرار دارد و روزی نیست که صدها و هزاران نفر از ما در سطح کشور از کار بیکار نشویم. بیمه کارگران ساختمانی آنطور که باید به اجرا در نیامده است. علیرغم مصوبه دولت مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، این شرکتها همچنان مشغول چپاول ما هستند، در قوانین بازنشستگی و بیمه بیکاری دست برده اند که حاصل آن چیزی جز تحمیل بی حقوقی بیشتر بر ما نیست. وزارت کار اصلاحیه ای را بر روی قانون کار موجود تنظیم کرده و بزودی قرار است جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. بر اساس این اصلاحیه مرخصی سالیانه کاهش پیدا کرده، مبنای احتساب اضافه کاری به ضرر کارگران تغییر یافته و دست کارفرمایان در اخراج کارگران باز گذاشته شده و...،
دوستان و همکاران
باید به هر نحو ممکن و به هر شکلی که میتوانیم اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کنیم. اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر و در اعتراض به وضعیت مشقت بار کنونی، اقدام به انتشار و توزیع نامه ای اعتراضی به وزیر کار (رونوشت به مجلس و نهاد ریاست جمهوری) نموده اند و طی روزهای گذشته حدود ٥ هزار امضا از کارگران کارخانه ها، بازنشستگان، کارگران ساختمانی و سایر بخشها جمع آوری کرده اند. این تازه آغاز کار ما در اعتراض به سطح دستمزدها، اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و دست بردن به قوانین موجود به ضرر کارگران است.
یاران و همکاران! امضای این طومار حداقل کاری است که در یک سطح ملی و سراسری میتوانیم در دفاع از زندگی و معیشت خود و خانواده هایمان انجام دهیم. به ما بپیوندید و با اتحاد و همبستگی در سراسر کشور، با امضای طومار زیر در دفاع از زندگی خود و خانواده هایمان سهیم شوید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١١ اردیبهشت ١٣٩١
شماره های تماس با مسئولین طومار اعتراضی بزودی بر روی سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواهد شد.
متن طومار در اعتراض به سطح دستمزدها،اخراج سازیها، عدم پرداخت دستمزدها و اصلاح قانون کار
به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری
همانطوریکه همگان میدانیم و بر آن آگاهیم از یک سال و نیم پیش با آغاز فاز اول طرح قطع یارانه ها اقلام و کالاهای اساسی زندگی چندین برابر افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که در طول این مدت میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ٩٠ و سال جاری، نسبت به سالهای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است و علاوه بر آن در طول این مدت با اعمال ٤ و سپس ٥ درصدی ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی، عملا حدود ٥ درصد از دستمزد روزانه زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است. عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد میکند. توام با چنین وضعیت اسفبار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشانه رفته است تهیه شده و قرار است بزودی به مجلس ارائه شود. مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ٥ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است. بیمه میلیونها کارگر ساختمانی علیرغم ثبت نام و تحمل هزینه، هنوز به سرانجامی نرسیده است و شرکتهای پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه ها در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد.
بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیونها کارگر و خانواده های آنان بر نمی تابد. لذا ما کارگران امضا کننده این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجل برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خواهان افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار چهار نفره با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی هستیم. بر کنار گذاشتن طرح اصلاحیه قانون کار و توقف احتساب حقوق بازنشستگی کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد ٥ سال آخر پای می فشاریم. خواستار اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کارگران و ایجاد ساز و کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی هستیم که کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای معوقه وادار به کار میکنند.
منبع: سایت اتحادیه آزاد كارگران ایران
***
زندگی غیرقابل تحمل كارگران
رژیم جمهوری اسلامی با همه وابستگانش که همیشه در حال مکیدن خون مردم و تاراج سرمایه های ملی هستند، بدون اینکه بخاطر دردهای مردم خم به ابروی خود بیاورند، چه در شرایط تحریم اقتصادی و چه در شرایط آزاد اقتصادی درآمد خود را دارند و در رفاه کامل به سر می برند.
مدام در این شرکت و آن شرکت به بهانه تحریم و کاهش هزینه و کمبود بودجه و کاهش تولید و بهانه های دیگر یا حقوق کارگر را نمی دهند و یا او را در حالیکه هیچ حمایتی از طرف بیمه و سازمانهای دیگر نمی شود از کار بیکار می کنند. مثلا شرکتی کارش در ارتباط با یک کالای خارجی است یا تولید کننده کالائی است که مواد اولیه آن از خارج وارد می شده، در حال حاضر به بهانه تحریم تعطیل می کند و به تبع آن عده ای کارگر در حالیکه چند ماه است حقوقی هم دریافت نکرده اند بیکار و آواره می شوند. ولی سرمایه دار اصلی شرکت که در اکثر مواقع وابسته به رژیم می باشد بدون هیچ نگرانی و دغدغه خاطری سرمایه خود را برمی دارد و به یک کار دیگری می زند. در حالت اول و خوش بینانه اگر این سرمایه دار سود بیشتر را در سرمایه گذاری در یک کالای داخلی ببیند، تعدادی کارگر مشغول به کار می شوند و از وضعیت دردناک بیکار و بدون درآمد به حالت شاغل با یک درآمد بسیار پائین تبدیل می شوند. در حالت دوم اگر این سرمایه دار سود بیشتر را در سرمایه گذاری های کاذب مثل خرید و فروش ارز و سکه و طلا و دیگر کالاهای با ارزش ببیند، دیگر نه تنها کارگری مشغول به کار نمی شود بلکه با هجوم سرمایه های سرمایه داران به بازار درآمدهای کاذب درصد بالائی از اقصاد مملکت تغییر میکند و تورم و گرانی باز هم سیر سعودی به خود می گیرند و بیچاره کارگر و خانواده اش هستند که در این شرایط بازهم قربانی می شوند. چراکه نه تنها کار و درآمدی ندارند بلکه باید ضروری ترین و اولین مایحتاج زندگی خود را به بالاترین قیمت تهیه کنند. همیشه این شرایط به نفع رژیم وسرمایه دار است تا بتوانند سیاست "گرسنه نگه دار، حکومت کن" را اجرا کنند.
نمونه بارز یکی از شرکت هائی که همیشه تحت تاثیر تحریم بوده و کارگران زحمت کش آن نیز قربانی این موضوع می باشند، گروه خودروسازی سایپا می باشد. اخیرا به علت خالی شدن انبار قطعات وارداتی خط تولید خودروی ریو خوابیده و تیراژ تولید خودروی پراید نیز کاهش یافته است چرا که تولید آنان هم بعلت تحریم همیشه با کسری قطعه مواجه است، و باز هم دود این آتش در چشم کارگر است. تعداد زیادی از کارگران پیمانی به حالت تعلیق و بیکاری درآمدند و ساعات اضافه کاری کلا حذف شده است. بیچاره کارگری که کلی برای زندگی خود و خانواده اش برنامه ریزی کرده و روی دو قران پولی که با اضافه کاری بیشتر بدست می آورد حساب باز کرده بوده، حالا دیگر آن را هم از دست داده و باید کاسه چه کنم چه کنم به دست گیرد، که چگونه اجاره خانه را بپردازد، چگونه شکم خانواده اش را سیر کند و پاسخگوی کمترین نیازهای خانواده خویش باشد، چگونه اقساط معوقه اش را پرداخت کند. موجی از یاس و ناامیدی و نگرانی از آینده در میان کارگران به چشم می خورد.
در یک سمت دیگر کشور کارگران زحمتکش مجموعه پالایشگاه های منطقه پارس جنوبی هستند که در بدترین شرایط کاری و پائینترین سطح بهداشت و ایمنی و بدترین آب و هوا، در قبال کمترین میزان حقوق نسبت به شرایط کاریشان، کار و زندگی می کنند. کمپهای زندگی کارگران از نظر بهداشتی بسیار ضعیف است، سطح کمی و کیفی تغذیه کارگران بسیار پائین و اعتیاد به مواد مخدر در میان کارگران بیداد می کند. میزان دستمزدها خیلی کم می باشد. یک کارگر ساده دیپلمه پیمانکار بین ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار تومان در ماه پایه حقوق دارد که با مزایائی که با کلی منت به او می دهند بین ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار تومان دریافتی اوست. آنقدر این مبلغ اندک است که وقتی کارگر آنرا دریافت میکند، سردرگم می شود که چقدر آنرا برای خرج خود نگه دارد و چقدر آنرا با چه روئی برای خانواده خود بفرستد. کاملا مشخص است که این مبلغ کفاف زندگی یک نفر کارگر ساده تنها در کمپ را نمی دهد چه برسد به خرج یک خانواده. اینجاست که خانواده کارگر بعلت فشارهای ناشی از فقر و تنگدستی و گرسنگی و عدم حضور سرپرست خانواده به هزار چالش کشیده می شود. سرمایه داران و پیمانکاران وابسته به رژیم مثل خون‌آشامان خوابیده اند روی منطقه و خون کارگر را می مکند تا بتوانند پول گاز و نفت و سرمایه های ملّی کشور را به جیب بزنند.
در حال حاضر بالای ٦٠٠٠ کارگر در این منطقه کار می کنند که با پیمانکار طرف قرارداد هستند. پیمانکارانی که به ظاهر برنده مناقصه ای شده اند و پا در این منطقه گذاشته اند ولی در اصل در صف انتظار چپاول سرمایه های ملّی نوبت به آنها رسیده است. چون سرمایه داران رژیم نوبتی به عنوان پیمانکار به منطقه می آیند و کلی به جیب می زنند و می روند و نوبت را به دیگر هم کیش خود می دهند. این وسط کارگر است که بازیچه دست پیمانکاران می شود. مدتی این در و آن در می زند تا ٢ یا ٣ ماه حقوقی را که از پیمانکار قبلی طلبکار است را بگیرد و موفق نمی شود که هیچ، ممکن است همین کار را هم بخاطر غیبت در پست خود، برای حضور در شهر و کارهای اداری از دست دهد. تازه بابت این ٢ یا ٣ ماهی که با پیمانکار جدید کار کرده هم هیچ دستمزدی دریافت نکرده است، اصلا پیمانکار هنوز هیچ قراردادی با کارگر نبسته که بخواهد حقوقی پرداخت کند. تاکنون آنان برای گرفتن حق خود دست به اعتصابات متعددی زده اند که متاسفانه به علت عدم یکپارچگی و تداوم، و پاسخ رژیم با خشونت و زندانی و شکنجه و اعدام، کار به جائی نبرده است. ولی این عزم راسخ را باید ستود و این دستان گره شده به نشانه اعتراض را باید بوسید تا فزونی دهد به این روحیه و تداوم بخشد به این اعتراضات و اعتصابات، تا سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی .
برای رهائی از از وضعیت موجود و برای ریشه کن کردن فقر و گرسنگی و فساد و اعتیاد و ظلم و ستم به کارگر و خانواده اش باید دست به اعتراض و اعتصاب هماهنگ و یکپارچه و پرقدرت زد. باید همه کارگران و معلمان و پرستاران و همه آنانی که خود را به هر نحوی زخم خورده و تحت ستم این رژیم ستمکار میدانند، در سراسر کشور به صورت هماهنگ دست از کار بکشند و یک صدا فریاد سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی سر دهند. فقط کافی است این اعتراض همگانی باشد و در سرتاسر ایران گسترده شود، دیری نخواهد کشید که دیو جنایتکار رژیم از سر به زیر کشیده خواهد شد، و مهر پایانی بر دوران فقر و فلاکت و بیچارگی و تحت فشار بودن مردم این سرزمین خواهد خورد.
به امید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برپائی یک حکومت انسانی و برابر
ارسالی به "كارگر كمونیست"
***
بیش از ٧٠ درصد کارگران شاغل در اصفهان قرارداد موقتی هستند
محسن نیرومند، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفته است كه بیش از ٧٠ درصد کارگران شاغل در استان اصفهان دارای قرارداد موقت هستند.
***
نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل سندیکاهای کارگری
در آستانه روز جهانی کارگر سه تن از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری، محمدصالح نیكبخت، یوسف مولایی و پرویز خورشید، در نامه‌ای كه در روزنامه اعتماد با حذف قسمتهایی از آن چاپ شده است، بر حق جامعه کارگری ایران برای داشتن سندیکاهای مستقل و آزاد و همچنین عدم برخورد امنیتی با فعالیت‌های سندیکایی ‌آن‌ها تاکید کردند. در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه تلقی امنیتی از فعالیتهای صنفی كارگران موجب شده است كه فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزینه‌های سنگینی متحمل شوند.

اطلاعیه

اعتراض ٥ سندیكای بزرگ اروپا فشار به فعالین کارگری در ایران و حمایت از رضا شهابی
سندیکاهای اروپایی بخش حمل و نقل RMT از انگلستان، Solidaires از فرانسه ORSA و USB از ایتالیا و SUD Vaud از سوئیس با صدور اعلامیه ای مشترک، حکم ٦ سال زندان صادره علیه رضا شهابی را محکوم کرده و با کارگران ایران اعلام همبستگی کرده اند. در بخشهایی از این اعلامیه مشترک آمده است: سندیکاهای ما، علاوه بر آزادی رضا شهابی، خواهان آزادی فوری کلیه سندیکالیستهای زندانی از جمله: علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت تپه، بهنام ابراهیم زاده، علی اخوان، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، مهرداد امین وزیری، عبدالرضا قنبری، رسول بداغی و… هستند. ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی هستیم و حبس او از ٢٢ ماه پیش و محکومیت اش را ناقض حقوق انسانی و سندیکایی می دانیم. در آستانه برگزاری کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو، این محکومیتها بیش از بیش، سخنرانیهای خواب آور و آرامش بخش نمایندگان دولت ایران در مجامع بین المللی را غیرقابل تحمل می سازد، به ویژه که این دولت مدعی است که در ایران هیچ کارگر و فعال کارگری در زندان نیست.
***
همبستگی فدراسیون جهانی اتحادیه كارگری با فعالین كارگری ایران
دبیرخانه "فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری"، WFTU با انتشار بیانیه ای روز ٢٠ آوریل، همبستگی خود با فعالین كارگری را اعلام كرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما از "فعالیت آزاد اتحادیه ای به نفع مردم کارگر بر اساس مقاوله نامه های بین المللی سازمان جهانی کار حمایت می کنیم. با توجه به این موضع، ما خواهان بررسی وضعیت رضا شهابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، که به دلیل فعالیت اتحادیه ای خود به زندان محکوم شده است، می باشیم."
***
"کارگران صنعتی جهان" خواهان آزادی رضا شهابی است
"کارگران صنعتی جهان"، IWW طی نامه ای به مقامات جمهوری اسلامی در روز ٢٤ آوریل، خواهان آزادی رضا شهابی شد. در بخشی از این نامه، كه توسط مسئول روابط همبستگی بین المللی آن، آندی اسمیت نوشته شده است، آمده است: "ما، کارگران صنعتی جهان، IWW، از سرشت ضد طبقه کارگر سیستم قضایی در ایران عمیقا خشمگین هستیم. اشاره ما به حکم بسیار شدیدی است که علیه رضا شهابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که با توسل به اتهامات واهی از جمله "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و " تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" صادر شده است. این یک تلاش آشکار و شرم آور در انکار حق آزادی تشکل و بیان در ایران است."
***
اعتراض یك سندیكای كارگری فرانسه به اذیت و آزار رضا شهابی
پیر پره و فرانسوا ژیرودون، از طرف سندیكای "اتحاد همبستگی ترابری، روز ١٦ آوریل با ارسال نامه ای به سفارت جمهوری اسلامی، كه نسخته ای از آن هم به سازمان جهانی كار ارسال شده است، به اذیت و آزار رضا شهابی اعتراض كرده است. در بخشی از این نامه آمده است: "سندیكالیسم یك حق جهانی است و از آنجا كه شما خود در سازمان جهانی كار حضور دارید، نمی توانید از این موضوع بی اطلاع باشید."


اخبار بین المللی


جمهوری چک: تظاهرات ١٠٠ هزار نفره بر علیه دولت
به گزارش گاردین روز شنبه ٢١ آوریل خیابانهای پراگ شاهد حضور حدود ١٠٠ هزار معترض به فساد، کاهش هزینه‌های رفاهی و افزایش مالیاتها بود. آنها با در دست داشتن بنرهایی همچون "مرگ بر دولت" و "دزدان را متوقف کنید" در میدان اصلی‌شهر تجمع کردند. این سومین اعتراض بزرگ مردم در یکسال اخیر است که نشاندهنده خشم مردم از اقدامات تحمیل ریاضت اقتصادی دولت است. اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده اند که چنانچه دولت به خواست آنها بی‌توجهی بکند، آنها اعلام اعتصاب عمومی میدهند و بدین وسیله کشور را فلج میکنند. کارگر ٤٥ ساله‌ای که به همراه دوستان خود از شهر شرقی استروا برای شرکت در تظاهرات آمده است می‌گوید: "من برای گذران زندگی مان ٣ کار را انجام میدهم در غیر این صورت امکان تامین زندگی‌مان وجود ندارد."
دولت می‌گوید برای کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات ها ضروری است و راهی بجز این موجود نیست.
***
لیبی: اعتراض مردم به بیکاری و مخفی کاری
به گزارش Ahram Online روز سه شنبه ٢٤ آوریل دومین روز اعتراض مردمی بود که خواهان کار و روشن کردن اینکه مسئولین پولهای کشور را چگونه مصرف میکنند، بودند. مردم در مقابل درب اصلی بزرگترین شرکت نفتی Agoco تجمع کردند و تلاش کردند که مانع ورود کارگران به این شرکت و متوقف کردن روند تولید بشوند. سخنگوی این شرکت بزرگ نفتی می‌گوید: ما نمیتونیم وارد شرکت بشویم، آنها بر علیه همه مسئولین هستند، آنها پول میخواهند. معترضین که اغلب آنها را بیکارن و کسانی که در جنگ بر علیه رژیم قذافی شرکت کرده بودند، تشکیل میدادند خواهان کار و درآمد هستند و از اینکه مسئولین در مورد هزینه کردن پولهای هنگفتی که کشور از فروش نفت بدست میاورد، مخفی کاری میکنند، خشمگین هستند.
***
ایتالیا: تظاهرات هزاران نفر بر علیه قانون پیشنهادی جدید کا ر
به گزارش یورونیوز روز جمعه ٢٠ آوریل هزاران نفر در رم پایتخت ایتالیا در اعتراض به قانون پیشنهادی جدید کار دست به راهپیمایی زدند و اعلام کردند که به اعتراضات خود تا مجبور کردن دولت به پس گرفتن پیشنهادش ادامه خواهند داد. بر طبق قانون این لایحه پیشنهادی کارفرمایان میتوانند به راحتی کارگران را از کار اخراج بکنند. در اثر این اعتصاب اتوبوس‌ها و مترو از حرکت باز ایستادند و باعث اختلال جدی در سیستم حمل و نقل شهر شدند. این اعتراضات با توجه به تهدید بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا، CGIL، مبنی بر اعلام اعتصاب عمومی در صورتیکه دولت حاضر به عقب نشینی نشود، ممکن است گسترش پیدا بکند.
***
آلمان: تهدید اتحادیه بزرگ IG Metal به اعتصاب
به گزارش Just Auto اتحادیه کارگری IG Metal تهدید کرده است که چنانچه کارفرمایان به خواست افزایش ٦.٥ درصدی دستمزد‌ها تن ندهند، روز ٢٨ آوریل دست به اعتصاب اخطاری خواهند زد. این اتحادیه میلیونها عضو دارد که تعداد ٧٠٠ تا ٨٠٠ هزار نفر از آنان در بخش تولید اتومبیل مشغول به کار هستند. فدراسیون کارفرمایان کارگران فلز تا کنون موافقت کرده است که دستمزد‌ها را ٣ درصد افزایش دهد، ولی کارگران آن را ناکافی میدانند و اعلام کرده اند که به مبارزه خود ادامه خواهند داد.
***
برزیل: ٧٠٠٠ کارگر سدسازی دست به اعتصاب میزنند
به گزارش The Sacramento Bee روز جمعه ٢٠ آوریل سخنگوی اتحادیه کارگران ساختمان اعلام کرد که ٧٠٠٠ کارگر ساختمانی که مشغول ساختن سد بزرگ Belo Monte در جنگلهای آمازون هستند تصمیم دارند که از دوشنبه ٢٣ آوریل دست به اعتصاب بزنند. علت این اعتصاب عدم دستیابی به مطالبات در جریان مذاکره بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان اعلام شده است. خواست این کارگران مرخصی هر ٣ ماه یکبار برای دیدار با خانواده بجای ٦ ماه است که هم اکنون اجرا میشود و افزایش مبلغ و بن غذا ماهیانه از ٩٥ ریل (٥١ دلار) به ٣٠٠ ریل (١٦٠ دلار) اعلام شده است.
پس از اتمام کار این سد بزرگ که مبلغ ١١ میلیارد دلار برای آن هزینه میشود، این سد سومین سد بزرگ دنیا به شمار خواهد آمد.
***
آلمان: اعتصاب رانندگان تاکسی در برلین
به گزارش برلینر مورگن پست در جریان اعتصاب روز دوشنبه ٢٣ آوریل حدود نیمی از ٧ هزار و ٦٠٠ تاکسی شهر برلین در اعتراض به بالا بودن نرخ مالیات‌ها و هزینه‌های مربوطه، از انتقال مسافران به فرود گاه‌های این شهر خود داری کردند. بر اساس این گزارش تاکسی دارن تهدید کرده اند که چنانچه به خواسته‌هایشان توجه نشود، اعتصاب خود را به ایستگاه راه آهن مرکزی و دیگر ایستگاه‌های راه آهن این شهر گسترش خواهند داد. بنا به گفته اتحادیه رانندگان تاکسی برلین، مقررات وضع شده از سوی فرودگاه‌های این شهر برای انتقال مسافران توسط تاکسی‌های شهری، شرایط را برای ادامه کار بسیار سخت کرده و به همین منظور آنها تصمیم گرفته اند که مسیر فرود گاه را از برنامه کاری خود حذف کنند. در این حرکت اعتراضی تعداد زیادی از تاکسی‌ها با حرکت از نقاط مختلف در مرکز اصلی شهر تجمع کردند که این موضوع باعث ایجاد ترافیک شدید در میادین و خیابان‌های اصل ‌برلین شده است.
***
زیمبابوه: اعتصاب ٧٠٠ کارگر شهرداری در اعتراض به عدم دریافت دستمزد
به گزارش Newsday روز دوشنبه ٢٣ آوریل بیش از ٧٠٠ کارگر شهرداری شهر Bulawayo در مقابل اداره دولتی پرداخت و درآمد به مدت ٨ ساعت تجمع کردند و خواهان دریافت ٣ ماه دستمزد معوقه خود شدند. رئیس شورا‌های اتحادیه کارگران شهری Moses Mahlangu در سخنانی در بین کارگران معترض گفت: ما اینجا هستیم تا دستمزد ٣ ماه گذشته خود را دریافت کنیم. ما به حرکت اعتراضی خود تا زمانی که دستمزد‌هایمان را دریافت نکرده ایم ادامه خواهیم داد. شهر Bulawayo دومین شهر بزرگ زیمبابوه بشمار می‌‌آید و جالب است که به دلیل برگذاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی در این شهر از روز ٢٣ آوریل، کارگران آگاهانه این روز را برای اعتراض خود در نظر گرفته اند.
***
فرانسه: پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شرکت GDF
به گزارش رویترز کارگران شرکت GDFکه از روز سه شنبه ١٧ آوریل با خواست دریافت سهم بیشتری از سود شرکت دست از کار کشیده بودند پس از دستیابی به یکسری توافقات تصمیم گرفتند که بر سر کار بازگرداند. Reda Saker یکی از رهبران اتحادیه کارگری CGT گفته است که ما سهم بیشتری از سود شرکت دریافت میکنیم ولی بر سر جزئیات آن باید توافق صورت بگیرد. این اعتصاب که بمدت یک هفته بطول انجامید باعث اختلال جدی در تخلیه و بارگیری تانکر‌های حامل گاز طبیعی شد و حتی یکی از تانکر‌ها مجبور شد برای تخلیه به اسپانیا برود.
***
فنلاند: اعتصاب ٢ روزه تکنسین‌های شرکت هواپیمایی Finair
به گزارش Yle Uutiset از روز چهارشنبه ١٨ آوریل حدود ٦٠٠ کارگر فنی شرکت هواپیمایی Finair بمدت ٤٨ ساعت دست از کار کشیدند. کارگران هنگامی تصمیم به اعتصاب گرفتند که مدیریت شرکت اعلام کرد این شرکت با یک شرکت سویسی برای خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما قرارداد امضا کرده است و در نظر دارد که بخش تعمیر و نگهداری خود شرکت را تعطیل بکند. کارگران می‌گویند چنانچه این اقدام صورت بگیرد ٢٨٠ کارگر بیکار خواهند شد.
***
شیلی: تظاهرات ده‌ها هزار نفر برای حق آموزش رایگان
به گزارش بی‌بی‌سی روز چهارشنبه بیش از ٥٠ هزار دانش آموز و دانشجو در سانتیاگو پایتخت شیلی و چند شهر دیگر با خواست دستیابی به حق آموزش رایگان دست به راه پیمایی زدند. این مبارزه هم اکنون چندین ماه است که ادامه دارد و دانشجویان اعلام کرده اند تا دستیابی به حق رایگان آموزش دولت را رها نخواهند کرد. یكی از رهبران این جنبش اعتراضی، Gabreil Boric، می‌گوید: ما از مبارزه برای دستیابی به حق عمومی آموزش رایگان دست نخواهیم کشید و تسلیم نخواهیم شد. همزمان روز چهارشنبه رئیس جمهور در صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که با اجرای یک برنامه اصلاحی مبلغ ٧٠٠ میلیون دلار پس انداز میشود که بخش عمده آن صرف بودجه آموزشی میشود. همچنین وی اعلام کرد که سود وام دانشجویی از ٦ درصد به ٢ درصد تقلیل میدهد. دانشجویان این اقدامات را ناکافی می‌داند و می‌گویند تحصیل رایگان حق مردم است و بر سر آن سازش نخواهد شد.*