٢٢  فروردین  ١٣٩١ -  ١٠   آوریل   ٢٠١٢

کارگر کمونيست  ٢٠٤

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهیاعتراض و اعتصاب كارگری

گزارشی از اعتراض كارگران اخراجی شهاب خودرو در مقابل نهادهای دولتی
كارگران كارخانه شهاب خودرو كه هر كدام دارای ٨ تا ٢٥ سال سابقه كار هستند، پس از پایان تعطیلات نوروز، صبح روز ١٤ فرودین ‌ماه هنگام مراجعه به کارخانه از ورود به سالن تولید منع و از کار اخراج شدند. این كارگران اعتراض خود در سال گذشته بر سر حذف بخشی از خدمات از جمله اضافه کاری و نهار را دلیل اخراج خود عنوان كرده اند. از سوی دیگر مدیریت جدید این کارخانه ٢٠٠ تن از آشنایان و اقوام خود را با حقوق و دستمزدهای بالا در این کارخانه استخدام کرده و همه اینها به خشم کارگران دامن زده بود.
بدنبال این اخراج سازی، كمیته پیگیری ایجاد تشكلهای كارگری ایران روز ١٥ فروردین خبر داد كه این كارگران به همراه خانواده هایشان در مقابل كارخانه تحصن كردند. این کارگران همچنین به قطع پرداخت بیمه خود و قطع اعتبار دفترچه های بیمه خود معترض بودند. ایلنا نیز از تجمع این كارگران در جلوی مجلس اسلامی خبر داد. در ادامه، كارگران اخراجی صبح روز چهارشنبه ١٦ فروردین ماه در اعتراض به اخراجشان در مقابل مجلس اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. تعدادی از نمایندگان رژیم در این مجلس و از جمله علیرضا محجوب، دبیر خانه كارگر اسلامی رژیم از كارگران خواستند كه آرامش خود را حفظ كرده و متفرق شوند و وعده دادند كه خواست كارگران را پیگیری كنند. كارگران تا ساعت ١٠ صبح صبر كرده و وقتی خبری از وعده و وعیدهای مسئولین دولتی نمی شود، به دو گرو تقسیم می شوند. گروه اول نماینده های کارگران که ٥ نفر بوده اند به وزارت کار می روند تا در جلسه ای که قرار بوده با مسئولان داشته باشند شرکت کنند. گروه دوم تمامی کارگران معترض بودند که با چندین اتوبوس و با حمل دو پلاکارد که بر روی آنها مطالبات کارگران نوشته شده بود به سمت ریاست جمهوری حرکت میکنند. زمانی که کارگران به محل بازرسی ریاست جمهوری می رسند با ممانعت مامورین حفاظت از دفتر ریاست جمهوری مواجه می شوند که با فشار و مقاومت کارگران مجبور به عقب نشینی میشوند و موفق میشوند از ایستگاه بازرسی رد شده و به جلوی دفتر اصلی ریاست جمهوری برسند. مامورین امنیتی و اطلاعاتی از دیدن جمعیت شوکه شده و مجبور میشوند با خواهش از کارگران بخواهند که فقط نمایندگانشان را برای گفتگو به داخل دفتر بفرستند. کارگران نمایندگانشان را به داخل دفتر میفرستند و بقیه خیابان پاستور را مسدود کرده و باعث ترافیک سنیگن میشوند. كارگران پلاکاردهای را که به طنز رویشان نوشته شده بود اخراج ٧٠٠ کارگر شهاب خودرو در سال تولید و سرمایه ملی! در معرض دید عموم قرار می دهند. مردم كه پلاكاردها را میدیدند احساس هم دردی میکردند. مامورین تلاش میکردند که از تماس جمعیت با کارگران معترض خودداری کنند اما مردم به اشکال مختلف همبستگی شان را با کارگران نشان میدادند.
بعد از دو ساعت نمایندگان کارگران بیرون آمده و نامه ای از دفتر ریاست جمهوری رو به وزارت کار، استانداری و صنعت و معدن با خود داشتند مبنی بر اینکه روز شنبه نمایندگانی از وزارت کار، استانداری و صنعت و معدن برای بررسی وضیعت شرکت و مشکلات کارگران به شرکت شهاب خودرو بروند. کارگران اعلام کردند اگر جواب نگیرند به اعتراضشان ادامه میدهند. در جریان این تجمع خبرنگارانی از شبکه ٢ سیمای جمهوری اسلامی آمده بودند که قول انتشار خبر در روز شنبه را دادند.
طبق گزارشی که به حزب كمونیست كارگری رسیده است و بدنبال اعتراض روزهای ١٤، ١٥ و ١٦ فروردین، این كارگران روز ١٩ فروردین در ادامه مبارزات خود، مقابل کارخانه جمع شدند و از آنجا به سمت وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی رفته و در آنجا دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران اعلام کردند که در روزهای آتی به تجمعات خود مقابل مجلس و دفتر احمدی نژاد ادامه میدهند و به هیچوجه کوتاه نمی آیند.
در یكی از گزارشهای مربوط به این اعتراض آمده است كه تعداد ٣٠٠ کارگر رسمی این شرکت را وادار به بازخرید نموده اند و عملا تعداد ٩٥٠ کارگر را از زندگی ساقط کرده اند.
یكی از این كارگران معترض نیز در گزارش دیگری گفته است: دیگر نمیخوام مسلمان باشم. بدم میاد از این اسلامی که آخوند دزد به این مملکت آورد.
***
تجمع و اعتصاب کارگران صنایع فلزی
حزب کمونیست کارگری ایران روز ٢٠ فروردین طی اطلاعیه ای اعلام كرد كه روز ٢٠ فروردین کارگران صنایع فلزی شماره ١ و ٢ در مقابل ساختمان ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند. در ادامه و به نقل از اتحادیه آزاد کارگران آمده است كه در این تجمع بیش از ٦٠٠ نفر از کارگران شرکت داشتند. تجمع در این محل دو ساعت و نیم به طول انجامید. مقامات با نمایندگان کارگران وارد مذاکره شدند و سرانجام نهاد ریاست جمهوری نامه ای جهت رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات کارگران به وزارت صنایع نوشت که نمایندگان کارگران آنرا به این وزارتخانه بردند و صالح نیا، یکی از معاونین وزیر صنایع طی مذاکره ای با نمایندگان کارگران به آنان اعلام کرد صبح روز ٢١ فروردین جلسه ای با حضور نمایندگان کارگران، مسئول صنایع استان تهران و نماینده کارفرما در محل وزارت صنایع برگزار میشود تا در این جلسه در مورد رسیدگی به خواستهای کارگران تصمیم گیری شود. کارگران به تجمع خود پایان دادند اما حدود ٤٠٠ کارگر صنایع فلزی شماره ٢ به مدت ١ ساعت دیگر در میدان پاستور تجمع کردند و سپس عازم کارخانه شدند. در ادامه آمده است: اعتراض کارگران از روز قبل که اولین روز کاری کارگران بود شروع شد. کارگران صنایع فلزی شماره ١ و ٢ روز قبل دست به اعتصاب زدند و به بلاتکلیفی خود و عدم تحقق وعده های داده شده اعتراض کردند. در تجمعات اعتراضی کارگران در بهمن سال قبل، نماینده کارفرمای جدید کارخانه طی توافق نامه ای کتبی متعهد شده بود تا پایان سال نود مطالبات معوقه و عیدی و پاداش کارگران را پرداخت کند. در این جلسه صالح نیا نیز اعلام کرده بود وزارت صنایع در صورت خلف وعده کارفرما راسا نسبت به پرداخت مطالبات کارگران اقدام خواهد کرد اما پس از این جلسه نماینده کارفرما تا پایان سال در کارخانه حاضر نشد و مراجعات نماینده های کارگران به وزارت صنایع نیز جهت ملاقات با صالح نیا به جایی نرسید و آخر اسفند از کل مطالبات چندین ماهه و عیدی و پاداش کارگران فقط مبلغ ٥٠٠ هزار تومان به هر یک از آنان پرداخت گردید. از آنجا که در شروع سال جدید نیز نماینده کارفرما در کارخانه حاضر نشده بود تا جوابگوی کارگران باشد، کارگران این دو کارخانه تصمیم به اعتصاب و اعتراض گرفتند. در ادامه به نقل از ایلنا آمده است كه مدیریت جدید کارخانه ٤ ماه است که وارد این مجموعه شده و از پرداخت عیدی، سنوات و سایر مطالبات قانونی‌ کارگران خودداری کرده است و با توجه به پرداخت منقطع حق بیمه كارگران به سازمان تامین اجتماعی، برای بسیاری از کارگران امکان بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت زیان آور وجود ندارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ٢١ فروردین با صدور اطلاعیه ای از ادامه اعتصاب این كارگران در روز ٢١ فروردین خبر داد. در این اطلاعیه آمد است: این کارگران پس از تجمع دیروز خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری در حالی به اعتصاب شان ادامه دادند که امروز قرار بود نماینده های آنان در جلسه ای در سازمان صنایع با حضور نماینده کارفرما و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شرکت کنند اما این نماینده ها وقتی به سازمان صنایع رسیدند به آنان اعلام شد جلسه خاتمه یافته است و صورتجلسه توافق شده را در اختیار نماینده های کارگران قرار دادند. متن صورتجلسه فی مابین مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نماینده مالک کارخانجات صنایع فلزی به شرح زیر است: ١- تا پایان فروردین ماه سال ٩١ می بایستی کارفرما نسبت به تسویه حساب با کارگران اقدام نماید. ٢- تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی و پرداخت هزینه سرویس ایاب و ذهاب و تسویه حساب با پیمانکار غذا ظرف ٤٨ ساعت می بایستی صورت پذیرد. ٣- ترتیب مذاکره و تسویه حساب با بیمه بازنشستگی ١٥٠ نفر به رقم حدود پنج میلیارد ریال ظرف ٥ روز اداری می بایستی از طرف کارفرما صورت پذیرد. ٤- ترتیب پرداخت سنوات تعداد حدود ١٠٠ نفر از بازنشستگان سالهای قبل می بایستی تا ١٥/٢/١٣٩١ از طرف کارفرما اقدام گردد. ٥- موضوع شکایت کارگران علیه کارفرما و نماینده وی در دستگاه قضایی تا پایان مراحل فوق کان لم یکن خواهد بود. ٦- با توجه به بازتاب شب گذشته از حضور کارگران در مقابل نهاد ریاست جمهوری که اثر منفی در رسانه های غرب BBC داشته است تبعات و عواقب آن متوجه کارفرما خواهد بود.
***
اعتراض کارگران کارخانه ذوب آهن غرب همدان بدنبال اخراج آنها
ایلنا روز ١٦ فروردین خبر داد كه تمامی ٢٠٠ تن از کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند) واقع در ٧ کیلومتری جاده قروه – اسد آباد، در نخستین روز كاری سال ٩١ اخراج شدند. مراجعه کارگران به جهت آگاهی از علت اخراج به دفتر ذوب آهن در شهر همدان نتیجه‌ای نداشت و جواب قانع کننده‌ای از طرف مسئولین کارخانه به آنان داده نشد و تنها عنوان شد كه به دلیل ورشكستگی، این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد و زیان ده ‌می‌باشد. کارگران اخراجی روز چهارشنبه در مقابل استانداری همدان تجمع کردند و گفته اند كه در صورتی که وضعیت کاری آنها مشخص نشود به تهران خواهند رفت و در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.
***
تجمع کارگران نساجی مازندران مقابل استانداری و بستن خیابان اصلی
سایت مازندنومه روز ١٥ فروردین از تجمع كارگران نساجی مازندران در مقابل استانداری مازندران خبر داد. در این خبر آمده است: نخستین تجمع کارگران نساجی مازندران در سال جدید، پس از تجمع ٢٨ اسفندماه سال گذشته برپا شد و از صبح روز سه شنبه ١٥ فروردین ماه ٩١ حدود ٢٠٠ نفر از کارگران، جلوی در اصلی استانداری مازندران تجمع کردند. کارگران حدود ساعت ٩ و ٤٥ دقیقه برای چند دقیقه خیابان اصلی را بستند و مانع عبور و مرور خودروها شدند. یکی از کارگران معترض گفت: ما ٢٨ اسفندماه گذشته همین جا تجمع کردیم و به ما کیک و ساندیس دادند و بعد از ٤-٥ ساعت استاندار قول داد که فردای آن روز پول در حساب ما خواهد بود. فردای آن روز همه جا تعطیل بود و ما ٥ فروردین ماه به بانک رفتیم اما باز هم از حقوق و پول خبری نبود. او در ادامه می گوید: گفتند تا ١٣ فروردین نساجی تعطیل است و ما صبر کردیم تا امروز که مجبور شدیم برای مطالبات مان دوباره جلوی استانداری تجمع کنیم. ٦ ماه سکوت کردیم و گفتند همه چیز درست می شود، صلواتی کار انجام دادیم و یک ریال هم به ما ندادند و الان حدود ٢٠ ماه است حقوق نگرفته ایم! یکی از کارگران گفته است: تا روز شنبه آینده صبر خواهیم کرد و اگر گشایشی حاصل نشد دوباره جلوی استانداری جمع خواهیم شد.

حقوق و دستمزد پرداخت نشده

قرارداد ٦٥٠ كارگر شركتی شهرداری رشت تبدیل نشده است
سرپرست شهرداری رشت از عدم تبدیل قرارداد٦٥٠ کارگر شرکتی این نهاد به قرارداد مستقیم خبر داد. وی عدم تبدیل قرارداداین نیروهای شهرداری رشت را بر اساس بخش نامه مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به شهرداران سراسر استان، عنوان کرد.

اخراج و بیكارسازی ها

اخراج ٤٥ درصد کارگران استان تهران
ایلنا طی گزارشی گفته است كه طی سال گذشته ٥٥ درصد از كارگران واحدهای تولیدی استان تهران به هیئت های حل اختلاف مراجعه كرده اند که پس بررسی شکایت آنان تنها ١٠ درصد از این تعداد به كار بازگشته و مابقی اخراج شده اند.
***
اخراج ٣٠ درصد کارگران واحدهای تولیدی به دلیل وضعیت بحرانی
یکی از عوامل خانه كارگر رژیم اسلامی به نام فرامرز توفیقی گفته است که به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی ٣٠ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ٩١ اخراج شده‌اند. وی گفته است كه طی سال گذشته تعداد زیادی از واحدهای تولیدی تعطیل و ورشکست شدند و در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.
***
حذف دهها هزار فرصت شغلی دیگر در ایران
عنایت‌ الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز رژیم اسلامی اعلام کرد در صورت عدم اعمال سیاستهای حمایتی دولت، اشتغال موجود در بخش کشاورزی نابود می‌ شود. وی میزان تولید مرکبات را در سال گذشته ٤ میلیون و ٥٠٠ هزار تن اعلام کرد و گفت در صورت واردات مجدد مرکبات، ٤٠ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در این بخش، از بین خواهد رفت.
***
بیکاری صدها کارگر کارخانه آجر جیل اهواز
سایت اتحاد بین المللی در حمایت از كارگران در ایران گفته است كه در پی تعطیلی کارخانه آجر جیل در اهواز، ٢١٠ کارگر این کارخانه به خیل بیکاران پیوستند. کارخانه آجر ماشینی جیل در اهواز از ابتدای سال تعطیل و ٢١٠ کارگر این کارخانه بیکار شدند.
***
بیکاری ١٥٠ کارگر کارخانه نوید منگنز اصفهان
به دلیل تعطیلی كارخانه نوید منگنز اصفهان ١٥٠ کارگر شاغل در آن مشاغل خود را از دست دادند و بیکار شدند. ایلنا علت اصلی تعطیلی این كارخانه را عدم پرداخت یارانه حامل های انرژی توسط دولت و ایجاد مبلغ هنگفت بدهی به دنبال خریداری نشدن محصولات تولیدی عنوان كرده است.
***
اخراج دسته جمعی کارگران شباب غرب کرمانشاه
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه روز ١٩ فروردین اعلام كرد كه از ابتدای سال جدید ٢٠ نفر از کارگران کارخانه سابق شباب غرب کرمانشاه به علت نپذیرفتن خواست کارفرما مبنی بر افزایش ساعت کار از ٨ ساعت به ١٢ ساعت در روز، اخراج شده اند. کارفرما ضمن اعلام افزایش ٤ ساعت به ساعت کار روزانه، گفته است که بابت این ٤ ساعت ممکن است هیچ حقوق و دستمزدی پرداخت نشود. کارگران کارخانه سابق شباب غرب که اکنون در مالکیت سپاه پاسداران است، به صورت قراردادی در استخدام شرکت پیمانکاری هستند. در این کارخانه هم اکنون حدود ١٥٠ کارگر مشغول کار هستند. به گفته کارگران اخراجی، شرایط کار، بعد از واگذاری کارخانه به سپاه، بسیار بد و غیر قابل تجمل شده است.
***
افزایش آمار بیکاری در میان کارگران نانوایی ها
ایلنا نوشته است كه مسئول کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان اعلام کرد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، بیكاری كارگران نانوا در سال جاری افزایش می یابد. وی تاکید می کند در صورتی که روند اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها مانند فاز اول باشد کاملا روشن است که كارگران در فاز دوم با اثرات منفی از جمله بیکاری بیشتری روبرو خواهند شد.
***
بحران در صنعت مرغداری و بیکاری کارگران
ایلنا به نقل از رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی کشور نوشته است كه بحران در واحدهای مرغداری دامنگیر كارگران این بخش و بیکاری آنان می گردد. وی ضمن بیان اینکه در شرایط کنونی برای تولیدکنندگان راهی به جز کاهش میزان تولید باقی نمانده، خاطر نشان کرده است در صورت تداوم بحران در صنعت مرغداری، اشتغال موجود در این بخش از بین خواهد رفت و کارگران شاغل در این صنعت بیکار خواهند شد.
***
اخراج کارگران شاغل در شرکت پلاستیک صنعت روانسر
پس از بازگشت کارگران شركت پلاستیك صنعیت روانسر از تعطیلات نوروزی به کارخانه، كه تولید كننده انواع واشر و قطعات پلاستیکی خودروزسازی واقع در شهرک صنعتی این شهر می باشد، آنان با درهای بسته کارخانه مواجه شده اند و ١٣ کارگری که تعدادی از آنان دارای سوابق کاری ١٠ سال می باشد، از کار اخراج شده اند.
***
اخراج کارگران کارخانه احیا صنعت سنندج
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز ٢١ فروردین خبر داد كه کارفرمای کارخانه احیا صنعت سنندج كه یکی از زیر مجموعه های کارخانه ایران خودرو در می باشد که در زمینه ساخت قطعات پلاستیکی خودرو مشغول به فعالیت است در اولین روزهای کاری بعد از عید، ٥ نفر از کارگران شاغل در این کارخانه در قسمتهای پرداخت، بسته بندی و پرس را که هر کدام از ٣ تا ٨ سال سابقه کار داشتند، اخراج نموده است. در ادامه آمده است كه عیدی امسال کارگران این کارخانه هنوز پرداخت نشده است.

ناامنی محیط كار

جان باختن یک کارگر ساختمانی در جوانرود
روز شنبه هفته جاری یک کارگر ساختمانی به نام احمد ویسی ساکن شهر جوانرود به دلیل فقدان امکانات ایمنی در محل کار جان خود را از دست داد. وی در حال کار بر روی یک ساختمان کلنگی بود که بر اثر ریزش دیوار ساختمان دچار سانحه گردید و در راه انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.

معلمان

تجمع معلمان حق التدریسی مقابل مجلس اسلامی
جمعی از معلمان حق‌التدریسی روز ١٩ فروردین مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان اصلاح ماده ١٧٩ استخدامی برای تبدیل وضعیت به استخدام رسمی در آموزش و پرورش شدند.

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت عبدالرضا قنبری
مسئولین قضایی و زندان اوین از درمان بیماری کلیوی عبدالرضا قنبری، معلم زندانی محکوم به اعدام كه نزدیك به ٨ ماه پیش در بند ٣٥٠ اوین دچار بیماری كلیوی گردیده سرباز می زنند. وی در طی این مدت با عدم رسیدگی مناسب بهداری اوین مواجه گردیده و در روزهای اخیر مکررا از درد در ناحیه کلیه رنج میبرد. هم چنین شکستگی دو انگشت دست که در اسفند ٨٩ بر وی عارض گردیده بود به دلیل عدم رسیدگی به موقع به صورت طبیعی بهبود یافته که باعث کج شدن انگشتان دست چپ و نیز تغییر رنگ پوست در ناحیه شکستگی گردیده است.
***
علی نجاتی بار دیگر به زندان بازگشت
علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که از مشکل حاد قلبی رنج میبرد بعد از پایان مرخصی استعلاجی خود، روز شنبه ١٩ فروردین به زندان بازگشت. در صورتی که پزشک معالج او که عضو کمیسیون پزشکی قانونی اهواز و مدرس دانشگاه جندی شاپور اهواز است، برای او از تاریخ ١٥ تا ٢٥ فروردین استراحت کامل تجویز کرده بود.
***
اعمال فشار بر پدرام نصرالهی
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری طی اطلاعیه نوشت كه روز دوشنبه ٢١ فروردین، پدرام نصرالهی (نه به ز) فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی طی تماس تلفنی با خانواده اش اظهار داشته است که در رابطه با عضویت در کمیته هماهنگی دستگیر شده و هیچ جرم دیگری مرتکب نشده است. همچنین ماموران اداره اطلاعات از وی خواسته اند که از عضویت کمیته هماهنگی برای کمک استعفا دهد.
***
رشید ش آزاد میشود
ایلنا روز ٢١ فروردین خبر داد كه رشید ش، كارگر اخراجی نساجی مازندران كه در مراسمی به سوی احمدی نژاد كفش پرتاب كرده بود، و از ٢١ آذرماه سال ٩٠ تاكنون در زندان بسر می برد، با قرار وثیقه آزاد می شود. رشید و دیگر همكارانش ماهها بود بدنبال تعطیلی كارخانه و اخراج آنها از كار، دستمزدی دریافت نكرده بودند. او پس از پرتاب کفش های خود به طرف احمدی نژاد، با فریاد از وضعیت بیکاری در کشور اعتراض کرد.

گزارش

اعتراف به مشکلات سخت معیشتی کارگران در ایران
خبرگزاری دولتی ایلنا به نقل از یک کارشناس مسائل اقتصادی در ایران اذعان نمود کارگران در ایران توان تامین ٦٠ درصد از نیازهای اساسی خود را ندارند. در ادامه آمده است افزایش نرخ خط فقر و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است. اقلامی که در محاسبات دولت برای خانوارهای کارگری در نظر گرفته می شوند یک دهم اقلامی هستند که در تورم عمومی محاسبه می گردند.
***
تجمع اعتراضی دستفروشان میدان گاز سنندج
طبق گزارشی که کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری منتشر کرده است، دستفروشان میدان گاز سنندج در مقابل شهرداری و استانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. شهرداری اقدام به جمع آوری دستفروشان میدان گاز سنندج کرده است. صبح روز سه شنبه ١٥ فروردین دستفروشان مقابل شهرداری منطقه تجمع و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند که با جواب سربالای شهرداری مواجه شدند. دستفروشان به درون شهرداری هجوم بردند که با پافشاری آنها شهردار مجبور به مذاکره با نمایندگان دستفروشان شد. پس از اینکه شهردار گفت این مساله به استانداری مربوط است دستفروشان در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. در مقابل فشار کارگران و علیرغم حضور ماموران سرکوب حکومت، استانداری اعلام کرد که ما مشکلی با کار شما در این مکان نداریم و بایستی شهرداری کل به شما مجوز بدهد. دستفروشان یکپارچه به شهرداری کل منطقه مراجعه کردند و خواستار جواب قطعی از سوی شهرداری کل شدند و آنرا وادار کردند که قول رسیدگی به خواست آنها بدهد. شهرداری کل منطقه به آنها گفته است تا یکشنبه به خواست شما پاسخ خواهیم داد.

اطلاعیه

پیام بهنام ابراهیم زاده به مناسبت سال نو
دوستان و رفقا و هموطنان، به نام صلح و دمكراسی و آزادی و برابری برای همگان، به تمامی افرادی كه آزادی را در آغوش می گیرند و برای آن احترام قائلند سلام و درود و تبریكات سال نو تقدیمشان باد.
خطاب من بیش از همه به زنان فروتن و متواضع كشورمان، زنان و دختران روستایی و شهری كه به ما اعتماد دارند. زمان و مردانی كه در كارخانه ها و كوره آجرپزی ها و بیشه ها و مزارع ساعت های طولانی كار می كنند و مادرانی كه نگرانی ما را برای كودكان این مرز و بوم درك می كنند.
تحصیل كودكان و جوانانی كه آوازخوانان، توان روحیه رزمنده جوانی شان را در راه جنبش كارگری و دانشجویی ایران صرف كرده اند و مردان و زنان و كارگران و كشاورزان، روشنفكران، جوانان و دانشجویان و معلمان و همه كسانی كه قلبشان برای آزادی و برابری و زندگی شاد انسانی می تپد. تبریكات سال نوی مرا پذیرا باشید.
مردم آزادیخواه، من بهای وفاداری به مردم و كارگران را با زندگی ام خواهم داد و به كارگران و تمامی هم طبقه ای هایم می گویم و اطمینان دارم بذری كه در اندیشه وجدان شریف هزاران كارگر ایرانی كاشته شده هرگز قابل از بین بردن نیست و به نام منافع مقدس كارگران كشور و مردم عزیز از شما می خواهم ایمان داشته باشید كه آینده از آن ماست. جنایت و سركوب، زندان و خفقان تاریخ را متوقف نخواهد كرد. این كوچه ای بن بست است كه گشود خواهد شد.
سال نو بر همه شما مردم آزادیخواه مبارك باد
بهنام ابراهیم زاده
***
نامه سرگشاده دو فعال کارگری به احمد شهید
دو فعال کارگری شاهرخ زمانی و محمد جراحی، نامه‌ای خطاب احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران نوشته‌اند.
متن این نامه به شرح زیر است:
ما فعالین کارگری "شاهرخ زمانی" و "محمد جراحی" به جرم دفاع از حق تشکل، حق اعتراض و حقوق صنفی و قانونی کارگران ایران در چهارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، مورد امضا و تأیید جمهوری اسلامی مجموعا به ١٦ سال زندان محکوم شده‌ایم. علی‌رغم اعتراض به حکم غیرقانونیِ شعبه ١ دادگاه انقلاب تبریز، این حکم در شعبه ١١ دادگاه تجدیدنظر و سپس شعبه ٢٩ دیوان عالی کشور، بدون آنکه کوچکترین مدرکی دال بر مجرمیت ما وجود داشته باشد، مورد تأیید قرار گرفت.
ما اعضای سندیکای کارگران نقاش، کمیته پیگیری و کمیته دفاع از حقوق کارگر ضمن اعتراض شدید به سرکوب و زندانی کردن فعالین کارگری، از شما و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست توجه ویژه به وضعیت فعالین کارگری زندانی را داریم.
شاهرخ زمانی و محمد جراحی
زندان مرکزی تبریز
***
صدیق كریمی چهره سرشناس و محبوب كارگری درشهر سنندج آزاد شد
اخباری از دیگر كارگران زندانی
بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد كارگران ایران صدیق كریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران روز چهارشنبه ١٦ فروردین از زندان آزاد شد. آزادی صدیق كریمی را به او، به خانواده اش و به همه انسانهای آزادیخواه تبریك میگوییم.
صدیق قبلا در اول مه سال ٨٦ در مراسمی كه به مناسبت گرامیداشت این روز در شهر سنندج فراخوان داده شده بود، به همراه دوازده نفر دیگر دستگیر شد. او بهمراه شیث امانی یكی دیگر از فعالین كارگری شناخته شده در شهر سنندج حدود دو ماه در زندان بودند و بعد از محاكمه به دو سال و نیم زندان محكوم شدند. این حكم در ٣١ فروردین ٨٧ به شش ماه تقلیل یافت. سپس بدنبال كمپینی وسیع و جهانی حكم زندان صدیق و شیث لغو شد و مقامات قضایی لغو آنرا رسما اعلام داشتند. اما بعد از گذشت بیش از سه سال او و شیث امانی مجددا توسط اجرای احكام به دادگاه فراخوانده شدند. شیث امانی در ٢٦ دی ماه دستگیر و در ١٧ اسفند از زندان آزاد شد. بدنبال شیث در ١١ بهمن جانیان اسلامی صدیق كریمی را دستگیر كردند كه در ٢٨ اسفند ٩٠ به مدت ١٥ روز به وی مرخصی داده شد كه بعد از پانزده روز پس از مراجعه وی به زندان، خبر آزادی وی ابلاغ گردید.
وضع جسمانی رضا شهابی وخیم است
بنا به خبر منتشر شده از سوی كمیته دفاع از رضا شهابی، پزشك قانونی جمهوری اسلامی در باره‌ی وضعیت جسمانی رضا كارگر زندانی در بند ٣٥٠ اوین هشدار داده است.
اكنون رضا شهابی علاوه بر مشكل شدید در گردن از ناحیه ی كمر نیز دچار ضایعات جبران ناپذیری شده است. پزشك قانونی جمهوری اسلامی در دیدار روز شنبه ١٢ فروردین با رضا شهابی اظهار داشته است كه او باید فورا به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار بگیرد.
رضا شهابی اعلام كرده است "با توجه به بیحسی و فلج شدن نیمه ی بدن و درد گردن و كمر قطعا باید به بیمارستان منتقل شوم اما این پزشكان هستند كه باید تشخیص دهند كه آیا وضعیت جسمی من آمادگی برای انجام عمل جراحی دارد یا خیر."
در دوره ی قبلی بستری شدن شهابی در بیمارستان، به دلیل حساسیت بالای عمل و امكان فلج شدن كلی بدن او و عدم آمادگی وضعیت جسمی‌اش، پزشكان متخصص رضا را بدون اینكه عمل كنند از اتاق عمل به بخش منتقل كردند و تاكید كردند وی باید به مدت چند ماه در منزل استراحت مطلق كند تا برای عمل، آمادگی كسب كند اما جانیان اسلامی او را با همان وضعیت به زندان انتقال دادند و در این مدت وضعیت او وخیم تر شده است. رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد شود و تحت معالجه و درمان پزشكی قرار گیرد.
شاهرخ زمانی به بند زندانیان عادی انتقال یافت
بنا بر گزارش منتشر شده از سوی کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، شاهرخ از فعالین كارگری شناخته شده در شهر تبریز و عضو كمیته پیگیری برای ایجاد تشكلهای كارگری روز ١٤ فروردین به بند متادون منتقل شد. صبح این روز مامورین زندان اقدام به منحل کردن بند مالی زندان مرکزی تبریز کرده و زندانیان این بند را به بندهای ١٢ محکومین و متادون زندان تبریز منتقل کردند. بدین ترتیب بیست زندانی سیاسی این بند به بند ١٢ محکومین و سایر زندانیان به بند متادون منتقل شدند. در این نقل و انتقال ماموران بند ١٢ محکومین از پذیرش شاهرخ زمانی خودداری کرده و وی به بند متادون منتقل داده شد. زندانیان بند متادون همگی متادون مصرف کرده و معتاد به انواع مواد مخدر هستند و به انواع بیماری های خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت مبتلا هستند. این بند به لحاظ بهداشتی در وضعیت فوق العاده نامناسبی قرار دارد و عملا امکان اولیه ای برای زندگی در آن وجود ندارد. این اقدام مسئولین زندان برای سخت تر کردن شرایط زندان برای شاهرخ زمانی و جدا کردن او از دیگر همبندانش و یك شكل رایج شكنجه و آزار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی است. شاهرخ زمانی ١١ سال حكم زندان دارد. او به این حكم معترض است و طی نامه ای اعلام داشته است كه حق خود میداند كه در رابطه با این امر به مراجع جهانی شكایت كند.
عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، در آستانه اعدام
علیرضا قنبری دبیر دبیرستان مدرس در حصار امین پاكدشت و مدرس دانشگاه، در ٦ دی ماه ٨٨ دستگیر و به جرم شركتش در تظاهرات این روز و به اتهام "ارتباط با گروههای معاند و رسانه های خارج از كشور" از سوی شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی حكم اعدام گرفته است. حكم اعدام علیرضا بدنبال اعتراض او از سوی دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی نیز تایید شده و هم اكنون خطر اعدام بر روی سرش است. این موضوع مورد اعتراض وسیع علیرضا و خانواده اش و نهادهای مختلف مدافع زندانیان سیاسی قرار گرفته و هم اكنون کارزار جهانی توسط فدراسیون جهانی آموزش، عفو بین الملل و بسیاری از اتحادیه های معلمان و فدراسیون های کارگری جهانی برای لغو حکم اعدام آقای قنبری و آزادی وی در جریان است و تا کنون از سوی دهها هزار نفر و سازمان کارگری و انساندوست بسیاری مورد حمایت قرار گرفته است. باید وسیعا از این كارزار حمایت كرد.
پدرام نصرالهی (نه به ز) زیر فشار شكنجه گران جمهوری اسلامی!
پدرام نصرالهی فعال کارگری روز ١٨ اسفند ماه ١٣٩٠ به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و بازاداشت شد. پدرام در سالهای گذشته نیزچندین بار توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تهدید، بازداشت، شکنجه وزندانی شده است. دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در سنندج اخیرا پرونده وی را برای بازجویی مجدد و گرفتن اقرار به جریان انداخته است و از زندان خبر فشار و شكنجه او داده شده است.
علاوه بر این كارگران، بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی از اعضای كمیته پیگیری برای ایجاد تشكلهای كارگری، ابراهیم مددی عضو سندیكای شركت واحد، رسول بداغی عضو كانون صنفی معلمان و صدها زندانی سیاسی دیگر در اسارت جمهوری اسلامی بسر میبرند. تمامی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند.
كمپین برای آزادی كارگران زندانی
١٧فروردین ١٣٩١، ٥ مارس ٢٠١٢
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com
***
در محکومیت بازداشت پدرام نصرالهی!
پدرام نصرالهی (نه به ز) یکی از فعالین کارگری در سنندج و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در تاریخ ١٨ اسفند ماه سال گذشته به ستاد خبری وزارت اطلاعات سنندج احضار و بازداشت شده و تا به امروز نیز در بازداشت این نهاد امنیتی بسر می برد، بدون اینکه از وضعیت سلامتی نامبرده و اتهامات وارده به وی خبری در دست باشد. لازم به ذکر است که فرزاد احمدی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در وضعیت مشابهی بسر می برد.
ما اعضای کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن دستگیری و ادامه بازداشت این فعالین کارگری از تمامی کارگران، تشکل‌های کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگر و حقوق بشر خواستاریم که برای آزادی این فعالین و دیگرکارگران زندانی، همه تلاش خود را به کار گیرند. چرا که پیگیری خواست‌ها و مطالبات کارگران نه تنها جرم نیست، بلکه حق مسلم تمامی فعالین جنبش کارگری می‌باشد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
١٨ فروردین ١٣٩١
***
اصلاح قانون بیمه بیکاری، گامی دیگر در جهت منافع سرمایه داران
مدتی است که دولت و مجلس در پی تغییر و اصلاح قانون بیمه بیکاری فعلی است که در سال ١٣٦٩ تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این تصمیم در راستای یک رشته اقدامات زنجیروار می باشد که تماما برای تعییر قوانین موجود در جهت محدودیت بیشتر برای طبقه کارگر و حمایت از منافع سرمایه داران است که از جمله در این رابطه می توان به طرح حذف و یا به اصطلاح هدفمندی یارانه ها که باعث افزایش شدید قیمت ها و تحمیل فقر بیشتر به کارگران شد و نیز طرح جدید اصلاح قانون کار اشاره کرد.
نمایندگان مجاس شورای اسلامی طرح اصلاح بیمه بیکاری را در دیماه ١٣٩٠ تصویب و شورای نگهبان در اوائل بهمن ضمن تایید کلیت طرح تنها مشکل آن را در رابطه با بیمه بیکاران جویای کار دانسته و مخالفت خود را با این طرح بدلیل ایجاد بار مالی برای دولت کرده است. قابل ذکر است حتی در صورت موافقت شورای نگهبان با بیمه بیکاران جویای کار و اجرایی شدن آن عملا شرایط و ضوابط پرداخت بیمه بیکاری آنقدر محدود است که در واقع دردی از مشکلات کارگران را برطرف نخواهد کرد چرا که طبق این طرح قرار است به بیکاران مجرد مبلغی ناچیز معادل ٣٠% حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یعنی ماهانه ٩٩هزار تومان و بیکاران متاهل یا متکفل معادل ٥٠% حداقل دستمزد یعنی ماهانه ١٦٥ هزار تومان پرداخت شود که بهیچوجه تکافوی رفع نیازهای اولیه یک خانواده حتی در پایین ترین سطح را نیز نخواهد کرد. بعلاوه آنقدر شرایط سختگیرانه برای آن گذاشته شده است که عملا بخش ناچیزی از خیل میلیونی بیکاران را شامل خواهد شد چرا که طبق این طرح اولا در سال اول اجرا فقط ٢٠% بیکاران ثبت نام شده در لیست وزارت کار را پوشش خواهد داد و بجای اینکه شامل حال تمام بیکاران باشد فقط شامل افرادی است که بالا ٢٥ سال سن داشته باشند و مرد باشند. زنان فقط در صورتی مشمول خواهند شد که خود سرپرست باشند.
قبل از اینکه به محدودیت های طرح بیمه بیکاری تصویب شده در مجلس در مقایسه با قانون بیمه بیکاری به اختصار بپردازیم بایستی به این واقعیت توجه کرد که قانون بیمه بیکاری فعلی که الان در حال اجراست یک قانون ایده آل و مناسب برای طبقه کارگر نیست چرا که عملا با مقررات سختگیرانه اش بخش ناچیزی از کارگران بیکار را پوشش می دهد و خیل عظیمی از کارگران شاغل در ایران که دارای قرارداد کار نمی باشند را در بر نمی گیرد. کافی است نگاهی به آمار تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ١٣٨٧ که بالغ بر ١٥٧٠٠٠ نفر و در سال ٨٨ حدود ١٥٩٠٠٠ نفر و در سال ٨٩ بالغ بر ١٩٠٠٠٠ نفر بیاندازیم و این تعداد را با جمعیت میلیونی بیکاران در این سال ها مقایسه کنیم. بعلاوه میزان حقوق دریافتی بیکاران نیز در قانون فعلی بیمه بیکاری حتی پایین تر از مخارج یک زندگی بخور و نمیر است و این در حالی است که کارگر حق کار دارد، چرا که بدون کار و اشتغال حق حیات وی از بین می رود. از اینرو دولت موظف است که برای کارگران کار ایجاد کند.
براساس طرح بیمه بیکاری تصویب شده در مجلس می توان بطور خلاصه محدودیت های زیر را در مقایسه با قانون بیمه بیکاری فعلی بر شمرد:
ـ مدت پرداخت بیمه بیکاری: جمع مدت پرداخت بیمه بیکاری طبق قانون بیمه بیکاری فعلی برای مجردین حداکثر ٣٦ ماه و برای متاهلین و متکلفین حداکثر ٥٠ ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه می باشد که در طرح پیشنهادی این مدت برای مجردین حداکثر ٣٠ ماه برای متاهلین و متکفلین حداکثر ٣٦ ماه تعیین شده است.
ـ منظور شدن سابقه بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت: در قانون فعلی بیمه بیکاری تمام مدت استفاده از بیمه بیکاری جزو سابقه بیمه شده بحساب می آید در حالیکه در طرح پیشنهادی این مدت سابقه محدود به یکسال شده است.
ـ حداقل سابقه بیمه برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری: در قانون فعلی بیمه شده بایستی حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت پرداخت بیمه را داشته باشد در حالیکه طبق طرح پیشنهادی این مدت به یکسال افزایش یافته است.
ـ کاهش پلکانی مقرری بیمه بیکاری در طول زمان استفاده: در قانون فعلی میزان حقوق و دریافتی هر فرد ٥٥% از میانگین حقوق و مزایای وی طی سه ماه قبل از بیکار شدن باضافه ١٠% حداقل حقوق به ازای هر فرد تحت تکفل تا چهار نفر می باشد در حالیکه در طرح پیشنهادی به‌رغم اینکه میزان حقوق و دریافتی شش ماهه اول برای متاهلین و متکفلین٨٠% (برای مجردان ٧٠%) است ولی بصورت پلکانی هر شش ماه یکبار تا ١٠% از حقوق دریافتی کاهش خواهد یافت و این سیر نزولی تا شش ماهه سوم ادامه خواهد داشت.
ـ کاهش متوسط حقوق از طریق افزایش زمان برای محاسبه میانگین حقوق: در قانون فعلی نحوه محاسبه متوسط حقوق میانگین دریافتی ٣ ماه آخر قبل از زمان بیکاری بیمه شده می باشد در حالیکه در طرح پیشنهادی اضافه شده است چنانچه حقوق ٣ ماه آخر بیمه شده نسبت به یک سال حقوق قبل از بیکاری افزایش غیر معمول داشته باشد مبنای محاسبه متوسط دستمزد حقوق و مزایای یک سال آخر است.
ـ مجاز شدن پرداخت مقرری بیمه بیکاری کمتر از میزان حداقل دستمزد: در قانون فعلی بهرحال میزان پرداخت مقرری پرداخت مقرری بیمه بیکاری نباید کمتراز حداقل دستمزد تعیین شده باشد در حالیکه در طرح پیشنهادی از شش ماهه دوم به بعد رعایت حداقل دستمزد اجرا نخواهد شد.
کارگران و زحمتکشان
همانطور که به تجربه و در عمل طی سالیان گذشته شاهد بوده ایم، دولت و نمایندگان مجلس همواره تلاش کرده اند که در جهت منافع سرمایه داران عمل کرده و تا آنجا که توان دارند شدت استثمار را برای طبقه کارگر افزایش دهند. برای کاهش این فشارها و تحمیل قوانین متناسب برای یک زندگی انسانی به سرمایه داران بایستی صدای اعتراض خود را بلند کنیم. حق گرفتنی است. بایستی برای آن مبارزه کرد. بایستی بصورت یکپارچه و متحد عمل کرد. سرمایه داران بطور متحد و متشکل از منافع خود دفاع میکنند. طبقه کارگر نیز هیچ راهی بجز متشکل شدن برای مبارزه ندارد. باید آگاهانه متشکل شد و برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی مبارزه کرد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
١٦/١/١٣٩١

اخبار بین المللی

پرتغال: راهپیمایی صد‌ها هزار نفر در اعتراض به وضعیت معیشتی
به گزارش یورونیوز روز یکشنبه اول آوریل در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت پرتغال، بالغ بر ٢٠٠ هزار تن از شهروندان این کشور به خیابان‌ها آمده و راهپیمایی کردند. اهالی هزار و پانصد بخش و روستا با به تن کردن لباسهای سنتی و اجرای موسیقی، علیه اصلاحات اقتصادی دولت به اعتراضی پرداختند که بیشتر شباهت به یک کارناوال سنتی داشت. فرانسیسکو لوئزا، از رهبران ائتلاف چپ سیاسی و یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات گفت: "امروز نخست وزیر یک شکست را در اینجا متحمل شده است چراکه همه کسانی که به اینجا آمده‌اند خواهان اقتدار، دموکراسی و مسئولیت پذیری حاکمان هستند." وی در ادامه خاطرنشان کرد: "این مردم میخواهند که برگزیده شدگان به مشکلات اهمیت دهند و مسئولیت برعهده گیرند. آنانی که برگزیده شده‌اند باید پاسخگو باشند."
همزمان در شهر لیسبون، پایتخت پرتغال نیز صد‌ها تن از دانشجویان به راهپیمایی پرداخته و علیه بیکاری و فقدان امنیت شغلی شعار سردادند. اعتراض‌های خیابانی مردم پرتغال با شمار قابل توجهی از تظاهرات‌های ضد سرمایه داری در دیگر نقاط اروپا مصادف شده است.
***
یونان: درگیری معترضان با پلیس در مقابل بانک مرکزی
به گزارش یورو نیوز صدها نفر از کارگران آتن روزجمعه ٦ آوریل با تجمع مقابل وزارت کار یونان نسبت به از دست دادن بخشی از پس انداز خود در جریان سیاستهای دولت برای مقابله با بحران مالی اعتراض کردند. بخش خصوصی با تامین بخشی از بدهکاریهای دولت از محل سرمایه گذاریهای کارگران، با هدف جلوگیری از ورشکستگی کامل کشور، مشقات و سختیهای فراوانی را در زندگی روزمره حقوق بگیران بوجود آورده است. یکی از تظاهرکنندگان می گوید: "آنها به حقوق بازنشستگی هم رحم نکردند. آنرا هم دزدیدند. دیگر نمیتوانیم چیزی بخریم. آیا باید خودکشی کنیم؟"
تظاهرکنندگان با سفید کردن صورت خود به نشانه همدردی با خانواده یک شهروند یونانی که چند روز پیش بعلت ناتوانی مالی خودکشی کرد، با دردست داشتن پرچمهای سیاه رنگ بسمت بانک مرکزی تغییر مسیر دادند و در آنجا با نیروهای پلیس درگیر شدند. در نتیجه این درگیری ها چندین نفر از معترضان زخمی و به مراکز درمانی منتقل شدند.
***
اروپا: تظاهرات ضد سرمایه داری در میلان و فرانکفورت
به گزارش یورونیوز در تظاهرات موسوم به "اشغال بازار سهام میلان" روز شنبه ٣١ مارس ١٥ هزار تن از جوانان ایتالیایی شرکت کردند. این تظاهرات از سوی احزاب چپگرا و چند نهاد دیگر از جمله اتحادیه‌های کارگری و دانشجویی سازماندهی شده بود. در تداوم تظاهرات ضد سرمایه داری در شهر میلان، پایتخت ایتالیا گروهی از معترضان به ساختمان دو شعبه بانک حمله کردند. همزمان در آلمان نیز نزدیک به ٣٠٠٠ تن در خیابانهای شهر فرانکفورت علیه نظام اقتصادی سرمایه داری به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات که بانک مرکزی اروپا را هدف قرار داده بود با صف آرایی شمار قابل توجهی از نیروهای پلیس این کشور رو به رو شد به درگیری انجامید.
***
مصر: اعتصاب موفقیت آمیر رانندگان اتوبوس
به گزارش Al Ahram اعتصاب رانندگان اتوبوس مصرط روز ٢٧ مارس پس از ١٠ روز با موفقیت پایان یافت. بر طبق موافقتنامه‌ای که بین نمایندگان رانندگان و دولت به امضا رسید، پاداش هنگام تاک کار یا بازنشستگی برای هر سال کار ٢ ماه در نظر گرفته شده است. یعنی چنانچه کارگری ٢٠ سال کار کرده باشد و کارش را ترک بکند معادل ٤٠ ماه دستمزد دریافت میکنند. این رانندگان مطالبات دیگری را نیز درخواست کرده بودند که دولت متعهد شده که به آنها رسیدگی بکند. از جمله خواستهای آنها افزایش دستمزد، اخراج مدیران فاسد و دریافت لوازم یدکی مناسب برای اتوبوس‌ها است. کارگران تهدید کرده اند که چنانچه دولت به قول خود برای رسیدگی به مطالبات باقیمانده وفادار نباشد، کارگران اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
***
آمریکا: تصمیم شرکت یاهو برای اخراج ٢٠٠٠ کارمند
به گزارش بیزنس تایمز روز چهارشنبه ٤ آوریل شرکت اینترنتی Yahoo اعلام کرد که قصد دارد ٢٠٠٠ تن از نیروی کار خود را اخراج بکند. این تعداد ١٤ درصد از کل نیروی کار ١٤١٠٠ نفری یاهو را شامل میشود. مدیریت یاهو علت این تصمیم را کاهش هزینه‌ها اعلام کرده است. این شرکت امیدوار است که با اخراج این تعداد سالیانه ٣٧٥ میلیون دلار در هزینه‌ها صرف جویی بکند.
از آغاز بحران اقتصادی در سال ٢٠٠٨ میلادی این ششمین اخراج دسته جمعی در یاهو است. در سال ٢٠٠٨ بلافاصله پس از شروع بحران این شرکت ١٥٠٠ تن از نیروی کار خود را اخراج کرد. ولی این بار بزرگترین اخراج در تاریخ این شرکت است.
***
غنا: اعتصاب نامحدود کارمندان شرکت ودافون
به گزارش Ghana Web کارمندان شرک Vodafone در اکرا، پایتخت غنا از روز دوشنبه با خواست بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد دست به اعتصاب نامحدود زدند. این کارمندان که برای بخش جوابهای تلفنی به مشتریان استخدام شده اند نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض دارند.
شرکتهای بین المللی برای کاهش هزینه‌های خود از کارگران ساکن کشور‌هاییکه در آن کارگران از حدآقل دستمزد برخوردار هستند استفاده میکنند تا به مشتریان آنها پاسخهای تلفنی ارائه بکنند. برای مثال شما در لندن یا نیویورک یا دوبی به یک شرکت برای دریافت خدمات تلفنی تماس میگیرید ولی کسی که تلفن شما را جواب میدهد در هند، مصر یا یکی از کشورهای آفریقائی ساکن است.
***
اروپا: رکورد زدن نرخ بیکاری
به گزارش رویترز نرخ بیکاری در کشور‌های عضو منطقه یورو در ماه فوریه به بالاترین حد خود در ١٥ سال اخیر رسید و به ١٠.٨ در صد افزایش یافت. یعنی در حال حاضر ١٧ میلیون نفر در این کشور‌ها بدنبال کار هستند. این گزارش میافزاید که احتمالا در ماه‌های آینده صف بیکارن طولانی‌تر میشود و نرخ بیکاری به ١١ درصد افزایش خواهد یافت. در میان کشور‌های عضو منطقه یورو اسپانیا با ٢٤ درصد و آلمان با ٧.٢ درصد به ترتیب بالاترین و پائین‌ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص میدهند.
***
روسیه: موفقیت کارگران كارخانه Benteler
به گزارش The Moscow News اعتصاب کارگران کارخانه تولید لوازم یدکی ماشین Benteler که از روز پنجشنبه ٢٩ مارس آغاز شده بود با موفقیت پایان یافت. خواست عمده این کارگران افزایش دستمزد‌ها بود که در حال حاضر بطور متوسط ١٨٠٠٠ روبل (٦٠٠ دلار) است. این اعتصاب هنگامی که نماینده کارفرمایان و دولت قول دادند دستمزد‌ها را افزایش بدهند و مطالبات دیگر را مورد توجه قرار دهند، خاتمه یافت. کارخانه مزبور در شهر Kaluga در جنوب غربی مسکو واقع شده است و تولید کننده لوازم یدکی اتومبیل بخصوص فلکس واگن است.