٢٩  آذر  ١٣٩٠ -  ٣٠  دسامبر  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٨٨

اعتراضات گسترده كارگران بازنشسته صنایع فولاد اصفهان

شهلا دانشفر


یكماه است كه كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان تجمع میكنند، جاده می‌بندند، پیكت اعتراضی برپا میكنند تا دو ماه دستمزد عقب مانده خود را نقد كنند. در نتیجه این مبارزات دولت مجبور به پرداخت ٢٠٥ هزار تومان به كارگران گردید. اما كارگران تمام حق و حقوق خود را میخواهند و اعلام كرده‌اند كه اگر تمامی طلبشان پرداخت نشود، به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد. هزاران كارگر بازنشسته كه تمام عمرشان را كار كرده‌اند، ثروت تولید كرده‌اند، از دستمزد ماهانه شان بابت بازنشستگی شان پول كسر شده است، امروز كه باید بعنوان بازنشسته در آرامش زندگی كنند مجبورند برای گرفتن چندرغاز مستمری خود به خیابان بیایند و با نیروی انتظامی درگیر شوند و غیره تا بتوانند امرار معاش كنند.

در این یك ماه كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان مرتب در مقابل امور بازنشستگی اصفهان در چهار راه نقاشی تجمع داشتند. حدود ٥٠٠ نفری از آنها به همراه بازنشستگانی از شمال و خراسان ٤ روز پی در پی مقابل مجلس اسلامی تجمع كردند و آخرین تجمع اعتراضی آنها روز ٢٦ آذر ماه بود كه حدود دو هزار نفر از آنان به همراه خانواده‌هایشان در مقابل امور بازنشستگی گرد آمدند و خواهان طلب‌های معوقه و بقیه خواستهایشان شدند.

كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان بخش صنعت و معدن كه ٨٠ هزار نفر هستند، دو ماه حقوق طلب دارند و این ماه فقط ٧٥ هزار تومان آن پرداخت شده بود. بعلاوه اینكه افزایش دستمزد این كارگران از ماه ٦ به آنان پرداخت شده است و ٥ ماه اول سال را طلب دارند. همچنین كارگرانی كه قبل از سال ٨٨ بازنشسته شده‌اند، خواهان همسان سازی حقوقشان برابر كارگرانی كه بعد از این سال بازنشسته شده‌اند، می‌باشند و نه تنها این بلكه خواهان یك زندگی شایسته انسان هستند. از جمله دیگر معضلات این كارگران وضع نابسامان خدمات درمانی برای آنان است، بطوریكه بنا بر خبرها ٤٠٠ هزار خانوداده تحت پوشش این صنایع با این معضل روبرویند.

در تجمع روز ٢٦ آذر كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان ١٠ اتوبوس پر از گارد ویژه مستقر بود. از طرف حراست سازمان برنامه و بودجه فیلم برداری میشد. اما روحیه كارگران بسیار تعرضی و بالا بود. زنی در برخورد با فردی از نیروی انتظامی با عصبانت فریاد میزد، شما از هیچ چیز خبر ندارید، بچه من گرسنه است، مدرسه او من را خبر كرده است كه این را به من بگوید. فضای اعتراض در میان كارگران آنچنان بود كه كسی جرات نزدیك شدن به كارگران را نداشت. در این روز در شهر همه جا از این تجمع صحبت بود. مردم حمایت میكردند، میگفتند حق با كارگران است و به كارگران میگفتند به اعتراضتان ادامه بدهید و حقتان را بگیرد. تاكسی‌ها، مغازه دارها همه با سمپاتی از اعتراض كارگران سخن میگفتند.

زیر فشار اعتراض كارگران در این روز از طرف مقامات استانداری، نامه‌ای خوانده شد كه به امضای قدوسی مشاور امور اجتماعی مجلس و ده نفر از نمایندگان مجلس بود و در آن اعلام شده بود كه مبلغ ٣٠٠ میلیارد تومان به حساب ریخته شده كه از محل آن فردا ٢٧ آذر دو ماه دستمزد معوقه كارگران را پرداخت خواهند كرد. و باقی طلبهای آنان در بودجه سال آتی منظور خواهد شد. كارگران كه این قول و وعده را یك قدم به جلو میدیدند، اعلام كردند كه بسیار خوب تا فردا فرصت میدهیم، اگر پول بحساب ریخته نشود، دوباره همین جا جمع خواهیم شد و جاده را مسدود خواهیم كرد.

در ادامه این اعتراضات روز ٢٧ آذر تعدادی از كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان به گردنه زرین شهر، ورودی جاده چهارمحال و بختیار كه مشرف به درب كارخانه است، رفتند تا در آنجا گرد آیند. نیروی انتظامی رژیم كه بدلیل تداوم اعتراضات این كارگران همواره در آماده باش است، با مطلع شدن از زمزمه برپایی چنین تجمعی از شب گذشته در محل حاضر شده بود و صبح كه كارگران به محل شركت میرفتند با حضور آنان در محل مواجه شدند. در این روز به محض رسیدن كارگران برای جمع شدن، نیروهای سركوبگر رژیم شروع به دستگیری كارگران كردند و تعدادی از آنها را به سالن آمفی تاتر كارخانه، تعدادی را به ساختمان تولید و تعدادی را نیز به مركز نیروهای انتظامی انتقال دادند. در آنجا برای كارگران سخنرانی كردند و از مشكلات اقتصادی و غیره صحبت كردند و از كارگران تعهد خواستند كه دیگر تجمع نكنند و در آخر نیز همه آنها را آزاد كردند. پس از آن به كارگران گفته شد كه تا ساعت دوازده شب ٢٧ آذر دو ماه حقوق معوقه كه قول داده شده است، پرداخت خواهد شد. كارگران اعلام كردند كه اگر این قول عملی نشود به همراه خانواده‌هایشان به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

بعد از تمام این قول و وعده‌ها دوباره تعداد ٥٠٠ نفری از كارگران بازنشسته با خانواده‌هایشان در مقابل اداره بازنشستگی جمع شدند و سرانجام بعد از ٦٠ روز اعتراض مبلغ ٢٠٥ هزار تومان یعنی نیمی از حقوق یك ماه كارگران پرداخت شد. اكنون كارگران به این مساله معترضند و میگویند تا نقد كردن همه طلبهایشان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. بدین ترتیب تا همین جا این كارگران با پافشاری، با اتحاد، با خبررسانی، با تماس گیری با بازنشستگان دیگر و حركت مشترك در مقابل مجلس اسلامی و با حركت اعتراضی پیگیر خود توانسته‌اند، قطره قطره حقوق خود را از حلقوم جانیان اسلامی و كارفرمایان بیرون بكشند.

كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان با مبارزات متحد خود بطور واقعی در برابر جمعیت میلیونی كارگرانی كه با معضل دستمزدهای پرداخت نشده روبرو هستند، راه نشان میدهند. چرا كه این تنها وضعیت كارگران بازنشسته ذوب آهن نیست. بلكه جمعیت میلیونی كارگران در ایران امروز با معضل دستمزدهای پرداخت نشده روبرویند. این معضل كل بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان بازنشسته است. اخیرا خبر ٨ ماه طلب حقوق ٨٠ هزار معلم در صدر اخبار بود. تنها با مبارزه و پافشاری بر روی خواستهاست كه میشود دستمزدهای پرداخت نشده را نقد كرد و مطالبات خود را تحمیل نمود.

بعلاوه آنچه كه امروز به كارگران بازنشسته به صورت مستمری پرداخت میشود، مبلغی نهایتا حدود ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان، یعنی چندین برابر زیر خط فقر است. و حالا این پول را هم بموقع نمیدهند و همچون صدقه به كارگر آنرا تكه تكه در چندین نوبت پرداخت میكنند. این در حالیست كه در همین یكی دو ماه اخیر و در میان دعواهای درون حكومتی شان خبر دزدی میلیاردی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و تبدیل این صندوق به مركزی برای سرمایه گذاری‌های كلان كه بیش از ١٥٠ شركت و كارخانه را تحت پوشش داشته است، بر ملا شد. در این میان این كارگر است كه حقوق و دستمزدش به گرو گرفته میشود و او را به صندوق خالی حواله میدهند. كارگران بازنشسته ذوب آهن با اشاره به این دزدی‌ها، مصممانه‌تر دستمزدهایشان را طلب كرده و اعلام داشتند كه قبول نمیكنند و تمام حق و حقوقشان را خواهند گرفت. ٨٠ هزار كارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان بخش صنعت و معدن به همراه خانواده‌هایشان نیروی وسیعی هستند كه بدون شك با اتحاد خود خواهند توانست تمام طلب‌هایشان را نقد كرده و خواستهایشان را تحمیل كنند.

كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان شایسته بیشترین حمایت و پشتیبانی هستند. باید وسیعترین حمایت‌ها را از آنها كرد. موفقیت آنها، موفقیت همه كارگران در برابر زورگویی‌های دولت و كارفرمایان است. خانواده‌های این كارگران نیز باید همچنان فعالانه در این اعتراضات دخیل باشند و باید وسیعا اطلاع رسانی كرد. بعلاوه یك فاكتور مهم در تداوم مبارزات كارگران بازنشسته ذوب آهن متحد ماندن این كارگران، جمع شدنهای آنها و تصمیمات جمعی شان است. باید جمع ماند، تا با قدرت بیشتری خواستهای خود را متحقق ساخت. باید جمع ماند تا سركوبگران رژیم و كارفرمایان فرصت حمله و عقب راندن اعتراضات كارگران را نداشته باشند و بالاخره اینكه باید جمع ماند تا نتوانند در صفوف متحد كارگران تفرقه ایجاد كنند. تداوم پیگیر این اعتراضات است كه كارگران بازنشسته ذوب آهن را در موقعیتی قرار میدهد كه نه تنها طلبهایشان را بتوانند نقد كنند، بلكه بتوانند برای تحمیل یك زندگی انسانی مبارزاتشان را جلو‌تر برند. زنده باد كارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان.*