١٥  آذر  ١٣٩٠ -  ٦  دسامبر  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٨٦

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهی


اعتصاب و اعتراض

اعتراض کارگران ایران خودرو در مخالفت با تغییرات قانون کار
بیش از ٦٠ هزار کارگر و بیش از ٣٠ شرکت مجموعه صنعتی ایران خودرو در نامه‌ای تحت عنوان "نمی خواهیم برده باشیم" به وزارت کار رژیم، مخالفت خود را با تغییرات قانون کار اعلام داشتند. کارگران گروه صنعتی ایران خودرو در مهرماه طی نامه‌ای به همکاران خود در گروه مجموعه صنعتی ایران خودرو، از آنان خواسته بودند به روند تغییر قانون کار متحدانه اعتراض کنند. به این فراخوان بیش از ٣٠ شرکت مجموعه از گروه صنعتی با حدود بیش از ٦٠ هزار کارگر، جواب مثبت دادند و پشتیبانی‌ها ادامه دارد.
در بخشی از این نامه از جمله آمده است: "متن اصلاحیه پیشنهادی وزارت کار بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده است، مورد تائید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نمی‌باشد. کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو با بیش از یکصد هزار کارگر، بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظرخواهی معاف شده‌اند. روند تغییر قانون کار نشان می‌دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان و دولت می‌باشد." در ادامه تاکید شده است: "پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان اصلاحیه قانون کار نامید. این اصلاحیه دامی است که برای کارگران پهن شده است. اصلاحیه پیشنهادی، دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از دولت و سرمایه داران است. پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و بازگرداندن امنیت شغلی و جانی به جامعه کارگری، می‌خواهد ته مانده حمایت‌های قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصادره کند. اصلاح قانون کار به شیوه کنونی یعنی تحمیل شرایطی که کارگران تحت عنوان توافق با کارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر، ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر کار میشوند. شرایطی که در کنار قراردادهای موقت و پیمانی دست کارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد کارگران را مثل یک برده مطلق به کار گیرند." در بخشی از این نامه آمده است: "نکات دیگر این تغییرات در قانون کار، در راستای زدن هر گونه مزایایی است که می‌تواند به کارگر تعلق گیرد، مثل کاهش حق شیفت و نوبت کاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به کار در روزهای تعطیل و اضافه کاری‌، کاهش مرخصی سالانه کارگر و غیره. تغییراتی که اساسا دست کارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما کارگر باز میگذارد." در ادامه می‌آید: "تغییر قانون کار یک شوخی یا یک بازی نیست که یکطرفه باشد. تغییر قانون کار بازی با سرنوشت میلیون‌ها کارگری است که شب با ترس نداشتن امنیت شغلی، ترس از فردای خود، سر بر بالین می‌گدارند. ... ما کارگران می‌پرسیم این تغییرات بر چه اساسی صورت گرفته است؟ کدام انسان با شعور و عاقل به خود اجازه داده تا بدیهی‌ترین حقوق بنیادین ما کارگران را پایمال کند؟ چرا ماده ٧ را حذف کرده‌اید؟ چرا به جای حذف کارهای موقت آنرا قانونی کرده‌اید؟ چرا مرخصی ما کارگران را کاهش داده‌اید؟ مگر خود مجلسیان هفته به هفته تعطیلات ندارند؟ چرا ذخیره مرخصی ما را از ٩ روز به ٥ روز کاهش داده‌اید؟ چرا مرخصی استعلاجی ما را از ٣ روز به یک روز کاهش داده‌اید؟ اگر یکی از شما فوت کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی است؟ تعبیض بیمه تا کی؟" این نامه تصریح می‌كند: "ما ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می‌دانیم. ﻣﺎ نمی‌خواهیم ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪگی اﻧﺴﺎنی داریم. ﻣﺎ می‌خواﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪگی ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم." در پایان این نامه، ضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، آمده است كه تنها راه تغییر قانون کار فعلی ایجاد یک فضای آزاد و دمکراتیک با حضور نمایندگان واقعی کارگران است.
***
کارگران پتروشیمی اروند در مقابل اداره کار ماهشهر تجمع کردند
بنا بر خبری كه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر كرده است، روز سه شنبه ٨ آذر کارگران قراردادی شرکت فریمکو در پتروشیمی اروند در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواسته‌ها و همچنین در اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج تعداد زیادی از کارگران، در مقابل اداره کار ماهشهر اقدام به تجمع اعتراضی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
***
ادامه تجمع كارگران شهرداری خرمشهر
روز یكشنبه ٦ آذر كارگران شیفت روز و شب از قسمتهای مختلف شهرداری اعم از فضای سبز، آتش نشانی، رفتگران و خدمات و ... در اعتراض به سردواندن كارگران توسط شهردار و فرماندار و امام جمعه و سایر دست اندركاران در خرمشهر و به منظور پیگیری ٦ ماه حقوق معوقه و اضافه كاری معوقه، مقابل شهرداری این شهربه تجمع و تحصن خود ادامه دادند. تجمع و اعتراض كارگران از هفته قبل مقابل فرمانداری و دفتر نماینده مجلس و شهرداری شروع شده و تا كنون پاسخی نگرفته‌اند. یكی از كارگران گفته است: اگر جواب نگیریم دست به اعتصاب نامحدود میزدیم.
***
ادامه اعتراض کارگران فضای سبز سنندج
بنا بر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر كرده است، کارگران منطقه ٣ فضای سبز سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستهایشان از ساعت ٨ تا ١١ صبح روز ٩ آذر در مقابل شهرداری مرکزی سنندج دست به تجمع زدند. بدنبال این تجمع معاون شهردار، طی ملاقاتی با کارگران به آنان اعلام کرد امسال تلاش خواهیم کرد زودتر از سالهای گذشته شماها را بر سرکار بازگردانیم، اما کارگران بر خواست خود مبنی بر داشتن کار و دریافت دستمزد و رد شدن بیمه‌های خود د در طول ماههای سرد سال تاکید کرده و اعلام نمودند تا تحقق خواستهایشان به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.
این كارگران بدنبال عدم عملی شدن وعده‌های پیش مسئولین، روز ٨ شهریور هم از ساعت ٩ صبح تا ١٢ ظهر در مقابل دفتر فضای سبز شهر سنندج دسته به تجمع زدند.
***
اعتراض كارگران كشتی سازی اروندان خرمشهر
١٨٠ نفر از كارگران كشتی سازی اروندان خرمشهر روز سه شنبه ٨ آذر در اعتراض به پرداخت نشدن ٧ ماه حقوق معوقه دست به تجمع اعتراضی زدند. یكی از كارگران گفته است كه علاوه بر پرداخت نشدن حقوق ٧ ماه، بیمه كارگران كارخانه نیز قطع شده است.
***
ادامه تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران جلو استانداری
كارگران نساجی مازندران روز شنبه ٢٨ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن ١٣ ماه حقوق معوقه و همچنین حل و فصل نشدن بازنشستگی آنها از ساعت ٩ صبح تا ١٢ ظهر جلو استانداری مازندران دست به تجمع اعتراضی زدند. كارگران نساجی شماره ٢ و ٣ مازندران علیرغم همه تهدیدات نیروهای امنیتی هر هفته جلو فرمانداری یا استانداری دست به تجمع اعتراضی میزنند و یكماه پیش نیز همراه با خانواده‌هایشان جلو استانداری تجمع كرده و جاده را نیز بستند. یكی از كارگران این كارخانه گفته است اینقدر وعده و وعید دروغ و پوشالی به ما داده‌اند كه ما دیگر تا حقوق خود را دریافت نكنیم از تجمعات مستمر خود دست بر نخواهیم داشت.
***
کارگران شركت کشتی سازی اروندان پس از پنج ماه خود حقوق گرفتند
کشتی سازی اروندان به عنوان یکی از مهم‌ترین کارخانه‌های صنایع دریایی ایران به مدت ٥ ماه به کارگران خود حقوق پرداخت نکرده بود. این شركت پس از ٥ ماه سرانجام حقوق معوقه کارگران را پرداخت کرد. كارگران این شركت قبلا در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود اعتراضاتی را سازمان داده بودند.
***
كارگران بازخرید شده افت بلوچ در مقابل تامین اجتماعی ایرانشهرتجمع كردند
روز دو شنبه ٧ آذر جمعی از كارگران بازخرید شده سال ١٣٨١ از نساجی بافت بلوچ ایرانشهر كه همگی با بیش از ٢٠ سال سابقه كار داشتند به منظور پیگیری مطالبات خود مقابل تامین اجتماعی این شهر تجمع كردند. این كارگران كه از همه مقامات محلی و استانی و حتی كشوری مایوس و سرخورده شده‌اند گفتند كه تا رسیدن به خواستهایمان از پای نمینشینیم.
***
تجمع بازنشستگان صنعت فولاد مقابل ساختمان مجلس
بازنشستگان کارخانه فولاد کشور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایایشان صبح روز ٨ آذر، مقابل در ورودی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
***
اعتراض کارگران شرکت صنایع نفت و گاز سازه پارس جنوبی
کارفرمای شرکت صنایع نفت و گاز سازه پارس جنوبی به بهانه‌های نبود پول و تحریمهای خارجی بر علیه رژیم از پرداخت ٢ ماه دستمزدهای معوقه کارگران این شركت خودداری می‌ورزد و آنان را تهدید به اخراج نموده است. این عمل موجب اعتراض ١٥٠٠ كارگر شاغل در این شركت شده است.
***
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سما
روز شنبه ١٢ آذر ماه کارگران کارخانه گونی بافی سما واقع در جاده سنندج ـ قروه در مقابل اداره کار رژیم در سنندج تجمع کردند. این تجمع اعتراضی در پی آن صورت گرفت که اداره کار رژیم در شهر دهگلان رسیدگی به مسائل کارگران را به ٢٠ روز دیگر موکول کرده است؛ اما کارگران بدلیل مشكلات متعدد و شدید مالی و نداشتن هیچ نوع درآمدی٬ در مجمع عمومی خود که روز ١١ آذر تشکیل شده بود٬ تصمیم گرفتند که در مقابل اداره کار سنندج تجمع نمایند. در نتیجه تجمع مذکور مقامات اداره کار خواستار مهلتی ٦ روز جهت رسیدگی به خواست و مطالبات کارگران معترض شدند.
***
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آرد سنندج
کارگران کارخانه آرد سنندج كه همگی رسمی و دارای سابقه كاری بالای ١٥ سال هستند، در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه دستمزد خود، مبالغ مربوط به عیدی و مزایا و پاداش ٦ ماه گذشته، در مقابل اداره کار رژیم در این شهر تجمع کردند.
***
عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران شرکت سد افزار
مدیریت شرکت سد افزار، مجری و نصب كننده انواع سیستمهای ایمنی و زلزله شناسی در پروژه‌های بزرگ سدسازی كه واقع در خیابان یوسف آباد تهران و بیش از ٥٠ كارگر دارد، از پرداخت دستمزدهای معوقه ٦ ماه گذشته کارگران این شرکت خودداری می‌ورزد. كارگران به این معترضند و این مدیریت در پاسخ به اعتراض کارگران به بهانه‌های نبود پشتوانه مالی و تاثیرات تحریمهای اقتصادی بر این شرکت متوسل شده و از پرداخت دستمزدهای کارگران خودداری می‌نماید. مدیریت همچنین اعلام کرده است به دلیل مشکلات مذکور احتمال ورشکستگی و اخراج تمامی کارگران وجود دارد.
***

حقوق و دستمزد پرداخت نشده

٨٠ درصد بازنشستگان حداقل حقوق را دریافت می‌کنند
علی اكبر خبازها، كه از او بعنوان رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی اسم برده می‌شود، گفته است:‌ ٨٠ درصد بازنشستگان حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند که با این مستمری توانایی اداره زندگی خود را ندارند. وی گفت: سرانه درمان بازنشستگان که ٢ هزار و ٣٠٠ تومان است به آنها داده نمی‌شود.
***
هفت ماه حقوق معوقه كارگران و پیمانكاران شركت پتروشیمی كاویان درعسلویه
یكی از پیمانكاران شركت پتروشیمی كاویان، كه یك شركت نیمه خصوصی تحت نظارت سپاه میباشد و تعداد زیادی از پیمانكاران و كارگران در این شركت مشغول به كارهستند، میگوید ٧ ماه است كه حقوق پیمانكاران و كارگران این شركت كه تحت نظارت مستقیم سپاه پاسداران است پرداخت نشده است.
***
عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران شرکت ساختمانی تکنام
کارفرمای شرکت ساختمانی تكنام در تهران که مجری پروژه‌های ساختمانی است با توسل به فریبکاری و نیز تهدید به اخراج، از پرداخت دستمزدهای ٣ ماه معوقه کارگران طفره می‌رود.
***
عدم پرداخت دستمزدهای کارگران شرکت آرم فرم
کارفرمای شرکت آرم فرم كه بیش از ١٥٠ کارگر قراردادی و سفید امضاء با دستمزدهای ٣٠٠ هزار تومان دارد و مجری پروژه‌های راهسازی و ساختمانی است از پرداخت دستمزدهای معوقه ٧ ماهه کارگران این شرکت خودداری می‌ورزد.
***

اخراج و بیكارسازی ها

اعتراض مقامات رژیم به شیوه محاسبه نرخ بیکاری در دولت
ارائه آمار ایجاد شغل و نرخ بیکاری با محاسبه تعداد کارگران موقت و شاغلین شغل‌های کاذب، همچنان از موارد مورد اختلاف مقامات رژیم است. بسیاری از کسانی كه منتقد احمدی نژاد به حساب می‌آیند، این شیوه محاسبه بیکاری را "متقلبانه" و راهی برای کاهش ظاهری و تبلیغاتی آمار بیکاری می‌دانند. علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس گفته است: اشتغال باید ثبات و استمرار داشته باشد، و آمار کارگران موقت و شاغلین شغل‌های کاذب، نمی‌تواند در ارائه آمار ایجاد شغل و نرخ بیکاری صحیح باشد. او ضمن اشاره به نحوه محاسبه شاغلین بر مبنای دو ساعت کار در هفته گفت: ارائه آمار این چنینی درست نیست. اشتغال ثابت و پایدار بدین معنی است که کارگر ٨ ساعت در روز فعال باشد و محاسبه آمار کارگران موقت و شاغلین شغل‌های کاذب، نمی‌تواند در ارائه آمار ایجاد شغل و نرخ بیکاری صحیح باشد. او نرخ بیکاری ١١،١ درصدی را غیر واقعی خواند و با انتقاد از آمارهای رسمی که از سوی وزارت خانه‌های مختلف منتشر می‌شود، گفت: نباید این آمارها با هم مغایرت داشته باشند. با ارائه آمار و ارقام متفاوت، مشکلات حل نمی‌شود چرا که بیشتر این آمارو ارقام در ادارات کار و کاریابی‌ها ثبت نشده‌اند.
ایلنا همچنین از قول مهدی تقوی، كه او را "یک کارشناس اقتصادی" معرفی كرده است، گفته است: مرکز آمار ایران با آمار بیکاری بازی می‌کند." او گفته است ادعای مرکز آمار ایران را در رابطه با کاهش ٢ و نیم درصدی نرخ بیکاری در ایام تابستان نسبت به مدت مشابه دروغ است و یک فرد با ٢ ساعت کار در هفته را نمی‌توان شاغل محسوب کرد. او با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در ایران می‌گوید: در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی میزان اخراج و تعطیلی واحدهای تولیدی در ایران روز به روز در حال افزایش است.
اسماعیل حق‌پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران هم هشدار داده که نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران «غیر واقعی و غلط» است. اینکه مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را ١١.١ درصد اعلام می‌کند چیزی از واقعیت جامعه کم نمی‌کند؛ بلکه این کار تنها ساکت‌سازی و بزک کردن است و اعلام آمار دروغ و غلط اوضاع فعلی را بهتر نمی‌کند. او از جمله با اشاره به واحدهای بحران‌زده چند سال گذشته از جمله پارس الکتریک، ارج، ایران پویا و ده‌ها شرکت دیگر تاکید می‌کند که این نمونه‌ها حکایت از آن دارد که وضعیت اشتغال و تولید در کشور رضایت بخش نیست و دچار مرگ خاموش شده است.
داریوش قنبری، نماینده رژیم از ایلام در مجلس اسلامی هم معقتد است که این آمار غیر واقعی است و نرخ واقعی بیکاری در کشور ٣٠ درصد است.
جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی نیز گفت: ما که در بین مردم هستیم و مراجعات روزانه آن‌ها برای اشتغالزایی را می‌بینیم، کاهش نرخ بیکاری را احساس نمی‌کنیم.
عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران اعلام کرد که ما در کشور افراد زیادی داریم که معتقدند بیکار هستند ولی وقتی به آنها می‌گوییم فلان کار را انجام دهند، می‌گویند نمی‌دانیم. او گفت: باید بین «بیکار» و «کارنابلد» فرق بگذاریم. واقعیت این است که برخی بیکار نیستند بلکه حال کار کردن ندارند و توانایی انجام کار ندارند.
محمود احمدی‌نژاد اوایل امسال مدعی شد که دولتش در سال گذشته، یک میلیون و ٦٠٠ هزار شغل ایجاد کرده و در سال ١٣٩٠ نیز قصد دارد دو میلیون و ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کند.
مخالفین او در دم و دستگاه خود رژیم گفته‌اند این آمار درست نیز زیرا بر اساس تعریف جدید دولت، حتی اگر کسی یک ساعت هم در هفته کار کند، شاغل به شمار می‌آید.
***
صنعت مبل سازی ایران در حال ورشكستگی
بدنبال حذف یارانه‌ها و بالا رفتن اجاره كارگاه و اجاره انبار، قبوص سرسام آور برق و آب و غیره، و همچنین عدم امكان رقابت با اجناس وارداتی، صنعت مبل سازی ایران در حال ورشكستگی است كه هزاران كارگر و شاغل در این صنعت در صف وارد شدن به صف بیكاران هستند.
***
از میان ٣٠٠ كارخانه سنگین در اراك فقط ٢٠ كارخانه كار میكنند
یكی از كارگران كارخانه ریخته گری آشتیان در اراك كه تولید كننده انواع اتصالات آب رسانی میباشد گفت از سال ٦١ در وزارت صنایع ٣٠٠ مجوز صنایع سنگین داده شده است كه برخی از این كارخانه‌ها در سطح استان است ولی الان از آن ٣٠٠ كارخانه سنگین فقط ٢٠ كارخانه مشغول به كار است و بقیه تعطیل شده‌اند.
***
اخراج كارگران شركت رنگ تابان
یكی از كارگران كارخانه رنگ تابان كه تولید كننده رنگهای پلاستیكی و روغنی است و در منطقه صنعتی مباركه قرار دارد گفته است: این كارخانه قبلا ٣٥ كارگر داشت كه در حال حاضر تنها ٥ كارگر باقی مانده است و ٣٠ نفر از كارگران این كارخانه اخراج شده‌اند.
***
تعطیلی قریب الوقوع ایران خودرو و بیکاری هزاران کارگر در تبریز
کارخانه ایران خودرو تبریز با داشتن ٥ هزار کارگر به دلیل عدم شماره گذاری وانت پیکان و توقف تولید این محصول، بزودی تعطیل می‌شود. خطوط تولید ایران خودرو تبریز تنها توانایی تولید محصول وانت پیکان را دارند و این محصول در دو ماه گذشته شماره گذاری نشده، کارخانه ایران خودرو تبریز در آستانه تعطیلی قرار گرفته است. بدین ترتیب در نخستین گام بیش از ٥ هزار کارگر ایران خودرو بیکار خواهند شد.
***
در صورت ادامه تحریم‌ها شركت صنایع الكتریكی البرزدر قزوین تعطیل خواهد شد
كارخانه صنایع الكتریكی البرز بدلیل مواجعه شدن با مشكل مواد اولیه و قطعات دستگاههای این كارخانه در حال از كار افتادن می‌باشد. این كارخانه صد درصد قطعات دستگاههایش خارجی است و نیاز به قطعات دارد. همچنین با كمبود مواد اولیه تولید روبرو شده است. تحریم‌های اقتصادی تاثیرات خود را بر روی كارخانه‌ها از جمله صنایع الكتریك البرز گذاشته است. اگر این وضعیت ادامه یابد، این شركت و بقیه شركت‌هایی كه در چنین وضعیتی قرار دارند، دوام نخواهند آورد و بزودی تعطیل می‌شوند.
***
اخراج كارگران شركت پیشرو رایانه
شرکت پیشرو رایانه واقع در شهرک صنعتی شیراز با اعلام ورشکستگی اقدام به اخراج کارگران کرده است. این در حالی است که طبق اعلام شاهدین، مسئولان این شرکت با استخدام افرادی که تقاضای بیمه نداشته باشند و با پرداخت حقوقهای ٢٠٠ هزار تومانی به جای حقوقهای ٤٠٠ هزار تومانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
***
بیکاری تعداد زیادی از کارگران در بخش کشاورزی
در پی ورود بی سابقه میوه در فصل برداشت محصول در ایران، دهها هزار نفر از کارگرانی که در فصل برداشت محصول مشغول بکار می‌شوند به همراه باغداران، مشاغل خود را از دست داده‌اند. میزان تولیدات در بخش کشاورزی چهار میلیون و ٥٠٠ هزار تن در سال می‌باشد در صورتی که این میزان محاسبه شود ٤٠ هزار شغل ثابت در کشور ایجاد می‌شود. اما در فصل کاری سالجاری به دلیل واردات بی سابقه میوه توسط رژیم از خارج کشور و اشباع بازار، بخش عمده‌ای از کارگران بخش کشاورزی مشاغل خود را از دست داده و میوه‌ها نیز بر درختان خشکیده است.
***
اكثركارخانه‌های ساخت مقوا در اراك بدلیل گرانی گاز تعطیل شده اند
یكی از كارگران كارخانه رضایی، تولید كننده ورقهای مقوایی كه در حال حاضر تعطیل شده است گفته است: در اراك بدلیل گران شدن حاملهای انرژی و بطور خاص گاز، اكثر كارخانه‌های تولید ورق در اراك تعطیل شده‌اند و دستگاهها خود را نیز با كلی سرمایه خوابانده‌اند.
***
نرخ بیکاری زنان فارغ التحصیل حداقل ٢ برابر مردان است
حمید حاج اسماعیلی كه یكی از گماشتگان دولت اسلامی است، گفته است: افزایش ورود زنان به بازار کار و تغییر نگرش آنان نسبت به اشتغال باعث افزایش نرخ بیکاری شده است و نرخ بیکاری در بین زنان فارغ التحصیل دانشگاهی حداقل ٢ برابر فارغ التحصیلان مرد است.
***
اخراج ٧٥ كارگر شركت فلز سازه
شركت فلز سازه، تولید كننده شمش آلومینویم و آب كاری در اراك بعد از گران شدن حاملهای انرژی و بخصوص چند برابر شدن هزینه‌های گاز و برق كارخانه رو به افول رفت تا جایی كه از ابتدای آذر ٧٥ كارگر از ١٠٠ كارگر این كارخانه اخراج و از كار بیكار كرد و بخش تولید شمش این شركت نیز تعطیل شد و در حال حاضر ٢٥ كارگر باقی مانده فقط قسمت آبكاری آلومینویم را انجام میدهند.
***
٣٥٠ هزار نفر در استان بوشهر در آستانه بیکار شدن هستند
پورفاطمی نماینده رژیم در دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفته است: ٣٥٠ هزار نفر در استان بوشهر با سیاستهای اخیر دولت، در آستانه بیکار شدن هستند.
***
تداوم اخراج سازی‌ها در شرکت جنرال مکانیک
طی هفت اخیر گذشته دستکم ٢٠ کارگر شاغل در شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) در تداوم سیاست‌های حاکم بر این شرکت از کار اخراج شدند. از ابتدای سال جاری تاکنون دستکم ٩٠ کارگر شاغل در این شرکت در حالی که چندین ماه دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند از کار اخراج شده‌اند. آخرین دسته از این کارگران در حالی از کار اخراج شده‌اند که هنوز مدتی تا پایان قراردادهای کاری آنان باقی بود و ٥ ماه دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده‌اند.
***

ناامنی محیط كار

مرگ تراژیك دو كارگر چاه كن در شهرستان ریگان
دو كارگر روز ٧ آذر، حین كار با سقوط به داخل چاهی در روستای ناصریه بخش گنبكی شهرستان ریگان جان باختند. مأمورین گفته‌اند كه عصر روز ٧ آذر فردی كه با طناب قصد كف زنی چاهی را در روستای ناصریه داشت به دلیل پاره شدن طناب به داخل چاه سقوط كرد و در آب غرق شد. كارگر دیگری نیز كه به قصد كمك وارد چاه شده بود، به خاطر گاز گرفتگی دچار خفگی شد.
***
کشته و زخمی شدن ٣ کارگر در مشهد
در پی وقوع یک انفجار در انبار بسته بندی تینر در مشهد و نبود امکانات ایمنی در محل کار، یک کارگر زن جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر نیز به دلیل شدت سوختگی روانه بیمارستان شدند.
***
جانباختن کارگری دیگر در روانسر
روز پنجشنبه ١٠ آذر یک کارگر مهاجر روانسر به هنگام کار در کارگاه شرکت شن و ماسه گیتی افروز واقع در جاده بیستون جان خود را از دست داد. وی در حالی که مشغول بکار بود زیر غلطک جاده سازی جا ماند و جان باخت.
***
مرگ کارگر ساختمانی در اثر سقوط داخل چاه
در زیرزمین یک ساختمان مسکونی در حال ساخت کارگری ٤٠ ساله در حال حفر چاهک آسانسور بود که بر اثر تاریکی محیط به داخل چاه ٢٠ متری سقوط کرد و جان باخت.
***

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

رضا شهابی به جرم اتهام ارتباط با بیگانه
رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیأت‌ مدیره‌ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اول آذر ماه سال جاری در اعتصاب غذا بسر می‌برد. او در تماس تلفنی با خانواده علت این اعتصاب غذا را عدم رسیدگی به پرونده و نگه داشتن او در شرایط بلاتکلیف ذکر کرده است و در روز ملاقات در اعتراض به این وضعیت از حضور در سالن ملاقات خودداری نمود. ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، گفته است: از اول آذر رضا در اعتصاب غذا بسر می‌برد و ما بشدت نگران وضعیت جسمانی و سلامتی او هستیم. روز پنجشنبه هم که برای ملاقات ایشان به زندان رفتیم در اعتراض به این وضعیت حاضر نشد به سالن ملاقات بیاید. با توجه به شرایط وخیم جسمانی او این اعتصاب غذا برایش خطرناک است. همسرم گفته تا از این بلاتکلیفی در نیاید به اعتصاب خود ادامه می‌دهد. هر چه از او خواستیم که اعتصاب نکند برایش خطرناک است اما گفت از این وضعیت خسته شده ام تا کی باید اینطور بلاتکلیف باشم و سختی را تحمل کنم آن هم بدون هیچ دلیل و به اتهامات واهی. ربابه رضائی با رد اتهام ارتباط با بیگانه که به رضا زده‌اند، ادامه می‌دهد: ما الان هیچ اطلاعی از وضعیت عمومی او نداریم و بشدت نگران هستیم. اگر خدای ناکرده اتفاقی برای همسرم بیافتد مسئولیت آن بطور مستقیم بر گردن کارشناس پرونده اوست. پیش هر کس که مراجعه میکنم میگوید کارشناس پرونده مانع از رسیدگی به پرونده همسرم میشود و سر لج افتاده است. کارشناس پرونده هم حرف غیرمنطقی میزند و میگوید همسر من با بیگانه ارتباط داشته است و میگوید هر چه که من میگویم او قبول کند. آخر یک راننده شرکت واحد و یک کارگر ساده چه ارتباطی می‌تواند با بیگانه داشته باشد؟ مگر اینکه ارتباط با مردم، مسافران، همکاران و خانواده ارتباط با بیگانه تلقی شود! همسر من وقتی کاری را نکرده چطور زیر بار آن برود؟
***
شهناز سگوند با قرار کفالت آزاد شد.
بنا بر خبری كه كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری منتشر كرده است، شهناز نجاتی (سگوند) همسر علی نجاتی که توسط پاسدران رژیم اسلامی ظهر روز ٦ آذر در منزل اش بازداشت شده بود، ظهر روز دوشنبه ٧ آذر با قرار کفالت آزاد شد.
***

معلمان

عدم پرداخت ٨ ماه حقوق به ٣٠ هزار بازنشسته فرهنگی
به دلیل کارشکنی مسئولان وزارت آموزش و پرورش در صدور حكم بازنشستگی، حدود ٣٠ هزار از بازنشستگان فرهنگی طی ٨ ماه گذشته حقوق دریافت نكرده‌اند. این امر موجب بروز مشکلات جدی برای این گروه از بازنشستگان شده است. همچنین بیمه ی طلائی فرهنگیان هنوز تحویل نشده است. این وزارتخانه به دلیل کارشکنی‌های مسئولان ارشد وزارتخانه و رقابت بر سر کسب قدرت با چیدن نفرات خود در ادارات کل آموزش و پرورش استانها و مناطق مختلف شهر تهران هنوز نتوانسته است مشکلات فرهنگیان را حل و فصل کند. بازنشستگان فرهنگی تهدید کردند که در صورت تداوم این مساله در برابر این وزارتخانه و مجلس اسلامی دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
***

اطلاعیه

اعلام تشکیل «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی»
رونوشت به کارگران، تشکل‌های کارگری، رسانه‌ها و مسئولان قضایی
کارگران، مردم و وجدان‌های بیدار!
رضا شهابی کارگر و عضو هیأت مدیره‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ به مدت ١٩ ماه است که به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات خود و کارگران در زندان اوین تهران، دربند است.
رضا اکنون ناراحتی و نارسایی در کبد و کلیه دارد و ٤ مهره‌ی کمرش ضایع شده و اکنون نیمه‌ی چپ بدنش بی‌حس شده است و مطابق هشدار پزشکان احتمال فلج شدن او وجود دارد و تاکنون چندین بار اورژانسی به بیمارستان منتقل شده است.
در این مدت ١٩ ماهه، اعضای خانواده و فرزندان رضا در بدترین شرایط روحی، جسمی و اقتصادی به سر برده‌اند. ما بارها به مقامات قضایی و نیز مسئولین مختلف مراجعه و نامه‌نگاری کرده‌ایم اما رضا تاکنون آزاد نشده است و همچنان بلاتکلیف است و جان‌اش نیز در خطر است. رضا در اعتراض به این وضعیت از یکم آذرماه دست به اعتصاب غذا زده است. ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا این کارگر زندانی آزاد شود، اما اکنون و پس از ١٩ ماه کماکان در شرایط وخیم جسمی در زندان است.
رضا باور داشته و دارد که کارگران تنها باید به حمایت‌های کارگران اتکاء کنند و همواره در این راه تلاش نموده است. ما اعضای خانواده‌ی رضا شهابی نیز در حمایت از رضا و باورهایش دست کمک و یاری به سوی کارگران و تشکل‌های کارگری دراز می‌کنیم و از همگان می‌خواهیم برای آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شهابی تلاش نمایند.
بدین وسیله ما تشکیل «کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی» را اعلام می‌کنیم و از کسانی که مایل‌اند عضو این کمیته شوند یا افرادی که مایل به حمایت از آن هستند می‌خواهیم که با نشانی‌های زیر تماس بگیرند.
k.d.shahabi@gmail.com
k-d-shahabi.blogspot.com
کمیته‌ی دفاع از رضا شهابی - ١٢ آذرماه ١٣٩٠
شیرین شهابی – محمدامین شهابی - ربابه رضایی - مریم قاسملو - نادر نادری - حمید رضایی - زهرا شهابی - بهمن شهابی - مهدی شهابی - عسگر شهابی - قاسم شهابی
***
تایید رسیدگی پزشكی خارج زندان برای رضا شهابی
طی تماس تلفنی روز یكشنبه، ‌رضا شهابی اعلام كرد پرونده نامبرده برای جراحی در بیمارستانی خارج زندان مورد تایید دادستان تهران قرار گرفته است.
طبق اظهار خانواده آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران روز یكشنبه ایشان طی تماسی تلفنی اعلام كرده كه دادستان تهران در رابطه با بستری شدن ایشان در بیمارستانی خارج زندان نظر مثبت داشته و در اولین فرصت نامبرده به خارج زندان منتقل و برای بازگشت سلامتی، خود را به تیغ جراحان خواهد سپرد.
سندیكای كارگران شركت واحد امیدوار است پس از جراحی تمهیدات برای آزادی رضا شهابی مهیا گردد.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
آذر ١٣٩٠
***
کارگر ساختمانی کوروش ساعد پناه، ١٧ ماه پس از سقوط از داربست جان باخت
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کوروش ساعد پناه کارگر ٢٨ ساله ساختمانی که در شهر سلیمانیه عراق مشغول بکار بود تیر ماه سال گذشته حین کار از داربست سقوط کرد و بشدت آسیب دید، بطویکه بدن وی فلج شد. بدن نیمه جان کوروش مدت ١٧ ماه در مقابل مرگ مقاومت کرد اما نهایتا امروز ١٣ آذر ماه جان باخت.
کوروش مانند صدها و هزاران کارگر قربانی سود و سود آوری در نظام ضد انسانی سرمایه داری شد و همچون هزاران کارگر بیکار ایرانی برای بدست آوردن لقمه‌ای نان، عازم شهر سلیمانیه عراق شد اما در نتیجه نبود وسایل ایمنی از روی داربست سقوط کرد. کارفرما و مسئولین درمانی شهر سلیمانیه عراق در برابر این حادثه هیچ مسئولیتی بعهده نگرفتند و خسارتی نیز به کوروش پرداخت نشد. در این میان مسئولین دولتی ایران نیز در برابر وضعیتی که برای کوروش پیش آمده بود هیچگاه در صدد دفاع از حقوق وی به عنوان یک کارگر ایرانی شاغل در سلیمانیه عراق بر نیامدند. نظام سرمایه داری برای پایمال کردن حقوق کارگران و عدم اختصاص هزینه برای فراهم کردن شرایط ایمن در محیط‌های کار، نه تنها هیچ مرز جغرافیایی و سیاسی ندارد، بلکه همیشه از پدیده کارگران مهاجر برای کسب بیشترین سود استفاده کرده است. یک کارگر افغانی در ایران همانقدر تحت ستم و استثمار مضاعف قرار دارد که یک کارگر ایرانی در سلیمانیه عراق. کوروش یکی از صدها و هزاران کارگر مهاجر ایرانی بود که در شهر سلیمانیه و تحت حکومت ولایت کردستان عراق تحت بی حقوق‌ترین و ناامن‌ترین شرایط مشغول بکار بود که نهایتا در نتیجه نبود ایمنی در محل کار جان باخت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز تاسف عمیق از جان باختن کوروش ساعد پناه، این ضایعه غیر قابل جبران را به خانواده وی، دوستانش و اعضاء اتحادیه در شهر سنندج که کوروش را از نزدیک می‌شناختند صمیمانه تسلیت میگوید و خود را شریک غم و اندوه آنان میداند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٣ آذر ماه ١٣٩٠
***
ابراهیم مددی آزاد شد
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه بیش از سه سال بدون استفاده از مرخصی در زندان بود شامگاه روز چهارشنبه نهم آذرماه با پیگیری‌های مستمر خانواده و سندیكای كارگران شركت واحد و اتحادیه‌های كارگری جهان به صورت موقت از زندان آزاد شد و با مراجعه به منزل مورد استقبال دوستانش قرار گرفت. امیدواریم با مراجعه ایشان در هفته آینده برای آزادی كامل شاهد آزادی كامل ایشان باشیم.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن تقدیر و تشكر از خانواده و اتحادیه‌های جهانی كارگری و همه كارگران به خاطر پیگیری برای آزادی ایشان آزادی ابراهیم مددی را به خانواده محترم و كلیه كارگران و اتحادیه‌های كارگری تبریك می‌گوید. باشد تا شرایطی فراهم شود تا با آزادی رضا شهابی دیگر عضو هیئت مدیره سندیكا خود را در شادی خانواده ایشان نیز سهیم كنیم.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
نهم آذر ١٣٩٠
***
معاینه رضا شهابی توسط پزشكان معتمد زندان جهت تایید رسیدگی پزشكی خارج زندان
طبق آخرین اخبار رسیده به سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای كارگران شركت واحد كه از تاریخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ در زندان به سر می‌برد و در این مدت با مشكل شدید گردن و آرتروز مواجه شده است روز چهارشنبه ٩ آذر ٩٠ به بهداری زندان منتقل و توسط پزشكان معتمد پزشكی قانونی معاینه شد.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه امیدوار است تا با رسیدگی پزشكی خارج زندان هر چه زودتر شاهد سلامتی كامل این عضو زندانی خود باشد و هر چه زودتر با تشخیص بی گناهی ایشان و با آزدیش نامبرده را در كنار خانواده خود ببیند.
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
نهم آذر ١٣٩٠
***
استقبال دو اتحادیه بین المللی کارگری از آزادی ابراهیم مددی
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، از آزادی ابراهیم مددی استقبال کردند. اتحادیه‌های کارگری مذکور با انتشار بیانیه‌ای مشترک آزادی ابراهیم مددی را نتیجه اعتراضات و فشارهای وارده بر رژیم ایران از سوی فعالین کارگری در داخل و خارج از ایران دانسته‌اند و آنها همچنین بر آزادی هرچه سریعتر سایر فعالین کارگری دربند رژیم از جمله رضا شهابی تاکید کرده‌اند و خواستار رفع موانع موجود برسر راه فعالیت‌های کارگری در ایران شده‌اند.
***
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ادامه بازداشت رضا شهابی را شرم آور خواند
دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، ادامه بازداشت رضا شهابی را شرم آور خواند. او با انتقاد از آنچه بازی موش و گربه با فعالان کارگری ایران از جمله رضا شهابی نامید، خواستار آزادی او شد.
***
آزادی ابراهیم مددی را تبریک می‌گوییم
آزادی ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه را به خانواده وی و همه کارگران مبارز در ایران و سراسر دنیا تبریک می‌گوئیم. ابراهیم مددی بعد از سه سال به طور موقت از زندان آزاد گردیده است، خواست ما ابتدا این است که ابراهیم مددی باید به طور دائم آزاد شود و به زندگی روزمره در کنار اعضاء خانواده اش بپردازد، رضا شهابی دیگر عضو سندیکای شرکت واحد فورا توسط متخصصین خارج از زندان مورد مداوا قرار بگیرد. و بعد همه زندانیان سیاسی (کارگران، دانشجویان، معلمان، فعالین زن زندانی) آزاد شوند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری سنندج و کامیاران
١٠ آذر ١٣٩٠
***
آزادی موقت ابراهیم مددی از زندان
بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیكای كارگران شركت واحد ابراهیم مددی عضو هیات مدیره این سندیكا در شامگاه چهارشنبه ٩ آذر بصورت موقت از زندان آزاد شد و با مراجعه به منزل مورد استقبال دوستانش قرار گرفت.
ابراهیم مددی بیش از سه سال در زندان جمهوری اسلامی بود. و اكنون بدنبال اعتراضات گسترده از سوی خانواده اش، سندیكای شركت واحد و اعتراضات جهانی در حمایت از كارگران زندانی در ایران، بصورت موقت از زندان آزاد شده است و قرار است در هفته آینده برای روشن تكلیف خود به مراجع قضایی جمهوری اسلامی مراجعه كند.
این شگرد جمهوری اسلامی است كه برای نگاهداشتن چماق دستگیری بر سر كارگران آنها را با وثیقه و یا بصورت موقت و غیره آزاد میكند تا چماق دستگیری را همچنان بر روی سرشان نگاهدارد. این سیاستی است كه عینا در مورد منصور اسانلو نیز كه تحت عنوان مرخصی از زندان آزاد شد، بكار برده شد.
كلیه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند و احكام صادر شده برای آنها و پرونده‌های قضایی تشكیل شده علیه آنها به دور ریخته شوند.
بعلاوه هم اكنون رضا شهابی یكی دیگر از اعضای سندیكای واحد در زندان است. وضعیت جسمی او وخیم است. رضا شهابی بدلیل مشكل دیسك در خطر فلج شدن است. در اعتراض به این مساله رضا شهابی از اول آذر ماه اعلام اعتصاب غذا كرد. در این رابطه طبق آخرین اخبار منتشر شده به سندیكای كارگران شركت واحد رضا شهابی روز چهارشنبه ٩ آذر ماه به بهداری زندان منتقل گردید. رضا شهابی از تاریخ ٢٢ خرداد ٨٩ در زندان است و در این مدت با مشكل شدید گردن و آرتروز مواجه شده است. رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد شود.
كمپین برای آزادی كارگران زندانی
١٠ آذر ١٣٩٠، ١ دسامبر ٢٠١١
***
کارگر زندانی آزاد باید گردد
آزادی ابراهیم مددی را شادباش میگوئیم
ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران موقتا آزاد شد. آزادی منصور اسالو و هم اکنون آزادی ابراهیم مددی مایه مسرت و خوشحالی ما اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران است. ما بازگشت ابراهیم مددی به آغوش خانواده و دوستان و یارانش را صمیمانه به خانواده ایشان و سندیکای کارگران شرکت واحد تبریک میگوئیم و از همه تلاشهای جهانی برای آزادی کارگران زندانی در ایران قدردانی میکنیم.
ابراهیم مددی در شرایطی از زندان آزاد شده است که فشار بر کارگران و نهادهای کارگری با شدت ادامه دارد. رضا شهابی علیرغم وضعیت جسمانی وخیم اش و پس از دو سال و نیم بلاتکلیفی همچنان در زندان بسر میبرد، علی نجاتی علیرغم عمل جراحی و شرایط جسمانی نامناسب اش به زندان افکنده شده است و بهنام ابراهیم زاده به ٥ سال زندان محکوم شده و دوران زندان خود را سپری میکند. همه اینها در حالی است که فعالین کارگری در شهر تبریز شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما یعقوب پور و ساسان وهابی وش مجموعا به ٥/٢٢ سال زندان محکوم شده‌اند و احکام لغو شده شیث امانی و صدیق کریمی برای اعمال فشار بر آنان بار دیگر به جریان انداخته شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم فشار بر تشکلها و رهبران کارگری و صدور احکام تعلیقی و تعزیزی زندان بر علیه آنان، خواهان لغو فوری و بی قید و شرط کلیه احکام صادره بر علیه کارگران زندانی و منع تعقیب قضایی تمامی کارگران و عموم کسانی است که به دلیل حق خواهی و آزادیخواهی به زندان افکنده شده‌اند و یا در معرض محکومیت و به زندان رفتن قرار دارند.
ما بویژه در رابطه با وضعیت جسمانی رضا شهابی و علی نجاتی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت این دو نفر هستیم و مسئولیت جانی آنان را متوجه کسانی میدانیم که بدون توجه به وضعیت جسمانی این دو نفر و بدون رعایت بدیهی‌ترین حقوق انسانی آنان بر ادامه زندان رضا شهابی و علی نجاتی اصرار می‌ورزند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- دهم آذر ماه ١٣٩٠
***
ابراهیم مددی به صورت موقت از زندان آزاد شد.
ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه پس از تحمل سه سال و نیم زندان، چهارشنبه نهم آذرماه به صورت موقت از زندان آزاد شد.
کمیته هماهنگی ضمن تبریک آزادی ایشان، از همه ی کارگران، تشکل‌ها و فعالین کارگری می‌خواهد تا به تلاش خود جهت رفع هرگونه تعقیب و فشار قضایی و امنیتی بر کارگران شرکت واحد و سایر کارگران و فعالین کارگری که جرمی جز دفاع از هستی و زندگی هم طبقه ای‌های خود ندارند ادامه دهند. بی شک همبستگی طبقاتی کارگران در دفاع از کارگران و فعالین کارگری دربند می‌تواند حامیان سرمایه را به عقب نشینی وادارد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
١١ آذرماه ١٣٩٠
***
شادباش کارگران ایران خودرو به مناسبت ازادی ابراهیم مددی
کارگران ایران خودرو خبر مسرت بخش آزادی آقای ابراهیم مددی را صمیمانه به خانواده و بستگان و اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و عموم کارگران ایران تبریک میگوید و ضمن تشکر از تلاشهای بین اللملی در راستای مبارزه برای آزادی زندانیان دربند و با دعوت از سازمانها و نهاهای کارگری ایران و سراسر جهان برای ادامه اعتراض علیه تداوم بازداشت بقیه کارگران زندانی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده، و دیگر زندانیان سیاسی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و عموم انسانهایی است که بدلیل آزادیخواهی و حق طلبی در زندانهای سراسر کشور به بند کشیده شده‌اند.
با ادامه مبارزه و تلاش و همبستگی بین اللملی می‌توانیم درهای زندان‌ها را به روی دیگر زندانیان هم بگشائیم.
جمعی از کارگران ایران خودرو
آذر ماه سال ٩٠
***
متحدانه از کمیته دفاع از رضا شهابی حمایت کنیم
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوبسرانی تهران و حومه بیش از یک سال و نیم است به جرم دفاع از حقوق خود و همکارانش در زندان بسر می‌برد. سلامتی جسمانی رضا در وضعیت نگران کننده‌ای است، احتمال فلج شدن یک سمت از بدنش می‌رود. طبق نظر پزشکان او باید تحت نظر پزشک متخصص و در استراحت کامل باشد. رضا بعد از این مدت طولانی همچنان بلاتکلیف است، و در اعتراض به این بلاتکیلفی دست به اعتصاب غذا زده است که سلامتی و زندگیش به طور جدی به خطر افتاده است.
در دفاع از رضا شهابی و برای نجات جانش، چند روزی است که کمیته‌ای توسط بستگان و دوستدارانش ایجاد گردیده. ما این اقدام را ضروری و ارج می‌نهیم و ضمن اینکه اعلام می‌کنیم در کنار تشکیل دهندگان کمیته دفاع از رضا شهابی هستیم و از این کمیته دفاع می‌کنیم، از همه کارگران، تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر در داخل و در سطح بین المللی می‌خواهیم از این کمیته حمایت کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شوند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران
١٥/٩/١٣٩٠
***
گرامی باد شانزده آذر
روز شانزده آذر به عنوان روز بر آوردن صدای آزادی خواهی و برابری طلبی و دفاع از حقوق انسانی برای کل جامعه در تاریخ جنبش مبارزاتی ایران رقم خورده و در تقویم این تاریخ به ثبت رسیده است. دانشگاه مانند کارخانه یک رکن اصلی اعتراض به نابرابری و پایمال شدن حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اکثریت جامعه بوده است. و این تنها محدود به ایران نبوده. اما شانزده آذر امسال از ویژگی برتر و برجسته تری برخودار خواهد بود. مبارزات جوانان و مردم به تنگ آمده از حاکمیت یک درصدی در سراسر جهان که ماههاست در جریان است و روز به روز پویاتر و قدرتمندتر می‌شود و انقلابات منطقه خاورمیانه و آفریقا علیه دیکتاتوریها که بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی را بر مردمان آن کشورها، بخصوص جوانان تحمیل کرده بودند، امروز تصویری متفاوت از گذشته را از موقعیت کل نظامهای سرمایه داری با هر نوع ایدئولوژی‌ای و همچنین موقعیت رشد آگاهی و توازن قوا به نفع مردم را به نمایش گذاشته است. تحولات یک سال اخیر در سطح دنیا تمام ایدئولوژیهای طبقات حاکم (یک درصدیها) مبنی بر دنیا همین خواهد بود که هست و ٩٩ درصد مردم ناچار به پذیرش این قوانین ابدی هستند را باطل ساخته است. امروز ٩٩ درصدیها به این باور رسیده‌اند که بدون برخورداری از امکانات اقتصادی، بدون بهره مندی از یک زندگی انسانی و مرفه نمی‌توان آزاد بود. مردم ٩٩ درصدی جهان دیگر دمکراسی تعین شده از سوی یک درصدیها را نمی‌پذیرند و می‌خواهند آنطور که خود می‌خواهند آزاد باشند.
اما مجموعه این شرایط پشتوانه‌ای عظیم برای جنبش دانشجوئی و متحد آن یعنی جنبش کارگری ایران پدید آورده است. امسال مراسم شانزده آذر می‌تواند با قدرت‌تر برگزار شود و بر خواسته‌های انسانیش بیشتر پای بفشارد. ما کارگران دست در دست دانشجویان برای رسیدن به خواسته‌های مشترکمان مبارزه خواهیم کرد.
زنده باد هبستگی دانشجوئی و کارگری
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران
١٤/٩/١٣٩٠
***
از «کمیته دفاع از رضا شهابی» حمایت کنیم!
همانطور که می‌دانیم رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، و از فعالین و رهبران جنبش مستقل کارگری ایران، نزدیک به ١٩ ماه است که علی رغم وضعیت بسیار وخیم جسمانی و تایید آن توسط پزشکان در اسارات می‌باشد. رضا شهابی به جرم دفاع از حقوق کارگران شرکت واحد تهران و دفاع از کلیه حقوق حقه و انسانی کارگری، تلاش برای سازماندهی مستقل کارگران ایران، و آگاهگری در بین آنان به زندان افکنده شده است.
در روزهای اخیر از طرف اعضای خانواده و نزدیکان ایشان «کمیته دفاع از رضا شهابی» در ایران تشکیل شده است. این عزیزان با درخواست کمک از همه انسانهای دلسوز و کارگران و تشکل‌های کارگری از همگان خواسته‌اند که خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری ایشان شوند.
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران حمایت کامل و بی دریغ خود را از «کمیته دفاع از رضا شهابی» و تلاشهای آن برای آزادی سریع و بی قید و شرط رضا شهابی اعلام می‌دارد. شورا همینطور از انسانهای دلسوز و آزادیخواه و از همه کارگران و تشکل‌های کارگری و مترقی می‌خواهد تا از هر طریق ممکن این کمیته را مورد حمایت خود قرار داده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی شوند.
١٤ آذر ١٣٩٠/ ٥ دسامبر ٢٠١١
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (کانادا-تورنتو)
***
منیژه صادقی فعال حقوق زنان و دیگر کارگران زندانی را آزاد کنید
دستگاه قضایی سنندج، منیژه صادقی فعال حقوق زنان را تنها به جرم دفاع از حقوق کارگران و زنان بازداشت، محاکمه و به ٩١ روز زندان محکوم کرده است. منیژه صادقی در تاریخ ١/٩/٩٠ برای دریافت جواب حکم صادره به دادگاه سنندج احضار و قاضی شعبه‌ی اجرای احکام، فورا دستور بازداشت وی را صادر و او را به زندان مرکزی تحویل داد. ما جمعی از کارگران شهر سنندج متشکل در صف جنبش کارگری، ضمن محکوم کردن دستگیری وی و دیگر کارگران زندانی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان هستیم و از تمام کارگران و تشکل‌های کارگری ایران و جهان می‌خواهیم تا از هر طریق ممکن برای آزادی فوری و بی‌ قید و شرط منیژه صادقی و تمامی کارگران در بند ایران تلاش کنند.
جمعی از کارگران شهر سنندج
١٠ آذر ١٣٩٠
***
هفت روز از اعتصاب غذای رضا شهابی گذشت
رضا شهابی را فوری آزاد کنید!
سلامتی رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در خطر جدی است. رضا شهابی که از ٢٢ خرداد ٨٩ در بازداشت "موقت" در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می‌برد در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی طولانی خود از روز اول آذر دست به اعتصاب غذا زده است. رضا شهابی مدت هاست که در زندان دچار انواع ناراحتی‌های جسمانی است؛ او از درد شدید در ناحیه ستون فقرات، گردن و دست و نیز ناراحتی قلب و کلیه رنج می‌برد. بنا به گزارش‌ها، رضا شهابی یک روز پیش از اعتصاب غذا به دلیل تشدید ناراحتی‌های جسمی، برای معاینه از زندان اوین به یک درمانگاه در خارج از زندان انتقال یافت و پزشک پس از معاینه و دیدن نتایج ام آر‌ای اعلام کرد که چندین مهره از ستون فقرات او آسیب دیده و احتمال پاره شدن اعصاب و در نتیجه از کار افتادن دست و پای چپ او وجود دارد. پزشک اعلام کرد که رضا شهابی به عمل جراحی نیاز دارد و گفت که مدت درمان حدود ٦ ماه بطول می‌انجامد. با این وجود رضا شهابی به جای درمان و بستری شدن در بیمارستان به زندان اوین برگردانده شد.
رضا شهابی پیش از اقدام به اعتصاب غذا اعلام کرده بود که با خواست رسیدگی به وضعیت بلاتکلیف خود، علیرغم همه این ناراحتی‌ها دست به اعتصاب غذا خواهد زد و تا روشن شدن وضعیت خویش به اعتصاب ادامه خواهد داد. اعتصاب غذای رضا شهابی با توجه به ناراحتی‌های جسمانی او می‌تواند عواقب بسیار ناگوار و جبران ناپذیری داشته باشد. او پیش‌تر به خانواده خود گفته بود که دیگر تاب تحمل وضعیت بلاتکلیفی را ندارد. رضا شهابی علیرغم درخواست خانواده اش که با نگرانی از او خواسته بودند از تصیمیم خود منصرف شود، برای پایان دادن به وضعیت طاقت فرسا و عذاب آور بلاتکلیفی به یکی از محدود وسایلی که یک زندانی سیاسی می‌تواند به آن متوسل شود، یعنی اعتصاب غذا، رو آورده است. ما ضمن نگرانی شدید از وضعیت سلامتی رضا شهابی، جمهوری اسلامی ایران را مستقیما مسئول هر گونه عواقب ناگواری می‌دانیم که ممکن است در نتیجه اعتصاب غذا برای او اتفاق بیافتد.
رضا شهابی، کارگر، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، نزد فعالین کارگری در ایران و جنبش کارگری جهانی چهره شناخته شده و مورد احترام است. اعتصاب غذای سال گذشته او در اعتراض به دستگیری اش در ماه ژوثن ٢٠١٠ موجی از اعتراضات توسط فعالین، تشکل‌ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری را در عرصه جهانی بر انگیخت. "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" ضمن ابراز همبستگی عمیق با رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری زندانی، از جمله علی نجاتی، ابراهیم مددی، بهنام ابراهیم زاده، با تمام توان برای آزادی همه این عزیزان تلاش خواهد کرد.
رضا شهابی را فوری آزاد کنید!
تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
***
آزادی ابراهیم مددی را تبریک می‌گوییم
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره این سندیکای کارگری روز چهارشنبه ٣٠ نوامبر ٢٠١١، بطور موقت از زندان آزاد شد. جرم ابراهیم مددی این بود که به ندادن به موقع لباس کار و پرداخت حقوق معوقه کارگران شرکت واحد اعتراض کرده بود. جرم ابراهیم مددی این بود که برای کسب این مطالبات به همراه دیگر فعالین کارگری، کارگران شرکت واحد را به مجمع عمومی فراخواند تا سندیکای کارگران این شرکت را که در دهه ٤٠ تشکیل شده بود و سالها فعال بود، بار دیگر احیاء نمایند. مستقل از اتهاماتی که به ابراهیم مددی و دیگر فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد، اسانلو، شهابی، رضوی، ترابیان، حیات غیبی و دیگران زده شد، جرم این فعالین جنبش کارگری، دفاع از و مبارزه برای ابتدایی‌ترین حقوق کارگری بوده است.
ابراهیم مددی در دفاع از حقوق همکاران و کارکنان شرکت واحد و دفاع از حرمت و کرامت کارگران ایران متقبل هزینه زیادی از جمله اخراج از کار، تحمل مشکلات اقتصادی و معیشتی از جانب خانواده و تحمل بیش از سه سال زندان و بیماریهای ناشی از آن شد. اما دستاورد فداکاریهای ایشان برای کل طبقه کارگر ایران بسیار ارزنده و قابل ستایش است.
اتحاد بین المللی ضمن قدردانی و ستایش فداکاریهای ابراهیم مددی، آزادی ایشان را به خانواده محترم، اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و همه کارگران ایران و جهان تبریک می‌گوید. اتحاد بین المللی به سهم خود از تمام نهادها و تشکلهای کارگری، سازمانها و احزاب آزادی خواه و برابری طلب در سراسر جهان که در این سالها خواستار آزادی ایشان شدند، تشکر می‌کند. آزادی ابراهیم مددی بخشا نتیجه این حمایت‌ها است.
رضا شهابی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بیش از یک هفته است که در زندان اوین به اعتصاب غذا دست زده است و سلامتی وی بطور جدی در خطر است. علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه علی رغم بیماری شدید قلبی به نحوی کاملا ظالمانه بار دیگر زندانی شده است. دهها فعال کارگری در ماههای اخیر مورد پیگرد و اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. لازم است با تمام توان به تلاش بی وفقه خود برای آزادی بی قید و شرط و کامل همه فعالین کارگری زندانی ادامه دهیم.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
٣٠ نوامبر ٢٠١١
***
اعلام پشتیبانی از كارگران دربند
علی نجاتی، به دلیل اتهامی كه چندی پیش شش ماه حبس را به خاطر آن تحمل كرده بود، بار دیگر و به همان اتهام به یك سال حبس تعزیری محكوم، و در شرایط وخیم جسمانی روانه زندان شد. این در حالی است كه رضا شهابی نیز به دلیل بلاتكلیف بودن خود در زندان، دست به اعتصاب غذا زده است، و او نیز به گفته همسرش به عمل جراحی فوری نیاز دارد. این كارگران در حالی چنین وضعیتی را تحمل می‌كنند كه جز دفاع از حقوق حقه خود و دیگر كارگران كاری انجام نداده‌اند.
ما جمعی از كارگران خباز شهر سنندج، هرگونه احضار، تعقیب و دستگیری كارگران و فعالین كارگری را قویا محكوم می‌كنیم، و خواستار آزادی بی قید و شرط نام بردگان و دیگر كارگران و فعالین كارگری دربند هستیم.
همچنین ما كارگران خباز، ضمن تبریك آزادی موقت ابراهیم مددی به ایشان و خانواده اش، پشتیبانی خود را از دیگر خانواده‌های كارگران دربند اعلام می‌داریم.
جمعی از كارگران خباز شهر سنندج و حومه
آذر ١٣٩٠
***

اخبار بین المللی

بریتانیا: بزرگترین اعتصاب کارگری در ٤٠ سال گذشته
روز ٣٠ نوامبر انگلستان شاهد بزرگترین اعتصاب کارگری در ٤٠ سال گذشته بود. بیش از ٢ میلیون تن از کارگران عضو ٢٩ اتحادیه كارگری بخش خدمات عمومی به این اعتصاب رأی داده و به آن پیوستند. در این روز شهرهای مختلف انگلیس و بویژه مرکز لندن شاهد تظاهرات و راهپیمایی بزرگی با جمعیت عظیمی بود. این اعتصاب به فراخوان اتحادیه‌های کارگری بخش خدمات در اعتراض به سیاست دولت دست راستی انگلیس برای بالا بردن سن بازنشستگی، انجماد دستمزدها، و قطع برخی مزایای کارگران صورت گرفت. مدارس، دانشگاهها، فرودگاهها، بیمارستانها، ادارات پلیس، و كاركنان شهرداریها از جمله مراكزی بودند كه در این اعتصاب شركت داشتند.
دولت بریتانیا قصد دارد سن بازنشستگی را از ٦٥ سالگی به ٦٧ سالگی افزایش دهد. استدلال دولت این است که هزینه پرداخت بیمه بازنشستگی بالا است و از آنجا که عمر متوسط مردم در حال افزایش است، چاره‌ای جز افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگی ندارد. همچنین درصد بالاتری از دستمزد كارگران بابت مستمری کاسته خواهد شد و افزایش دستمزدها تا چندین سال متوقف خواهد شد. وزارت خزانه داری بریتانیا گفته است كه با اجرای این طرح بیش از ٥٠٠ میلیون پوند پول نصیب صندوق دولت خواهد شد. همچنین بر اساس برنامه‌های جدید دولت، کاهش کارکنان بخشهای دولتی یکی دیگر از اقدامات آن برای صرفه جویی بیشتر خواهد بود. طبق اعلام وزارت خزانه داری این کشور تا پایان سال ٢٠١٦، نزدیک به ٧١٠ هزار کارمند دولت از کار برکنار خواهند شد. دولت اعلام کرده است که اجرای برنامه ریاضت اقتصادی تا سال ٢٠١٧ میلادی ادامه خواهد داشت و در راستای این سیاست بودجه بخش عمومی كاهش خواهد یافت. یکی از اعضای سندیکای اداره مهاجرت و کنترل فرودگاه‌های بریتانیا می‌گوید اعضای این سندیکا چاره‌ای جز شرکت در این اعتصاب نداشتند. این نخستین بار طی ٣٠ سال گذشته است که این اتحادیه کارکنان خود را به اعتصاب دعوت می‌کند. ما نمی‌خواستیم دست به این کار بزنیم اما صدای ما تاکنون شنیده نشده و فکر می‌کنیم با اینکار صدای اعتراضمان شنیده می‌شود. یكی دیگر از تظاهركنندگان میگوید: این خشم به دلیل آن است که تدابیر اقتصادی اخذ شده ما را نشانه گرفته است و نه تصمیم‏ گیران را.
اعضای اتحادیه‌های كارگری مختلف با پلاكاردهای خود و با شعارهایشان در خیابانها مارش میرفتند. حضور جوانان جنبش اشغال در صف راهپیمایی نیز چشمگیر بود كه با پلاكارد بزرگ "قدرت به دست ما ٩٩ درصدی ها"، پیوستگی خود را با جنبش جهانی علیه سرمایه داری نشانه رفته و تغییر سیستم را فریاد میزدند. پلاكارد "یك دنیای بهتر ممكن است"، "سرنگون باد ١ درصدی ها"، از جمله دیگر شعارها دیدنی این اعتصاب بود. در لیورپول نیز ١٥٠٠٠ تن از كارگران بارانداز لیورپول در این اعتصاب عمومی شركت كردند و یكصدا سرود انترناسیونال سر دادند.
***
چین: اعتصابات کارگری در چندین کارخانه‌‌
به گزارش روز ٢٨ نوامبر در Los Angeles Times هفته گذشته هزاران کارگر کارخانه‌ بزرگ تولید کفش Pou Chen Group در شهر جنوبی Donggun به سمت دفتر حکومت محلی دست به راهپیمایی زدند که منجر به درگیری با نیروهای پلیس شد. این كارگران به عدم دریافت مزد بابت اضافهٔ کاری اعتراض داشتند.
اوائل هفته گذشته بیش از ١٠٠٠ کارگر کارخانه‌ای در شهر Shenzhen که تولید کننده کیبورد کامپیوتر برای شرکتهای بین المللی Apple و IBM است با خواست مشابه دست از کار کشیدند. آنها گفته‌اند کارفرمایان آنها را مجبور به کار در روزهای تعطیل کرده‌اند ولی بابت آن مزدی نپرداخته‌اند. کارگران گفته‌اند اعتصابات بیشتری در راه هست. یکروز قبل از این اعتصاب ٤٠٠ کارگر یک کارخانه تولید لباس زیر با خواست افزایش دستمزد دست از کار کشیدند. دو اعتصاب بزرگ نیز در ماه اکتبر شکل گرفت که یکی در کارخانه‌‌‌ای متعلق به شرکت ژاپنی Citizen در شهر Shenzhen و دیگری در کارخانه تولید لوازم منزل در شهر Donggunبود. کارشناسان می‌گویند بخاطر کاهش تقاضا و افت تولید بدلیل بحران جهانی‌، امکان شکلگیری اعتصابات بیشتر و گسترده‌تر در چین وجود دارد و این در واقع آغاز این اعتصابات گسترده است.
***
شیلی: اعتصاب کارگران معدن مس
به گزارش Market Watch روز دوشنبه ٢٨ نوامبر دبیر سندیکای کارگران مس اعلام کرد که کارگران معدن مس Collauasi به دلیل زیر پا گذاشتن قرار داد دسته جمعی از سوی کارفرمایان، دست از کار کشیده‌اند. معدن Collauasiکه یکی‌از بزرگترین معادن مس دنیا بشمار می‌‌رود، سال گذشته نیز شاهد اعتصاب ٣٣ روزه کارگران بود که باعث فلج شدن استخراج مس در این شرکت شد. این معدن توسط شرکتهای Anglo American PLC و Xstrata PLC اداره می‌‌شود.
***
مصر: افشاگری کارگران بندر سوئز
به گزارش Ahram Online گروهی از کارگران بندر سوئز فاش کردند که وزارت کشور مصر ٢١ تن گاز اشک آور از آمریکا سفارش داده و در حال دریافت آنها است. این کارگران با نشان دادن مدارک گمرکی این سفارشات، اعلام کردند که ٣ محموله گاز اشک آور از بندرWilmington آمریکا به سمت بندر سوئز در حرکت هستند و یکی از آنها که بوسیله کشتی Danica حمل میشده و حامل ٧ تن گاز اشک آور بوده، به بندر سوئز وارد شده است. بر طبق این خبر ٢ محموله دیگر تا یک هفته دیگر دریافت خواهند شد. این محموله‌ها محصول شرکت آمریکائی Combined Systems هستند.
***
یونان: اجبار هزاران کارگر به بازنشستگی زود هنگام
به گزارش روزنامه Kathimerini روز دوشنبه ٢٨ نوامبر دولت یونان حدود ١٤٠٠٠ کارگر بخش خدمات عمومی را مجبور به بازنشستگی زودهنگام کرد. از این تعداد ١٠٠٠٠ نفر که موعد بازنشستگی آنها سال ٢٠١٣ بود را شامل نیروی ذخیره کار و ٤٠٠٠ تن دیگر که مدت زمان بازنشستگی شان پایان یافته بود را از کار اخراج کردند. این بدان معناست که این تعداد اکنون فقط ٦٠ درصد دستمزدشان را دریافت خواهند کرد. دولت یونان به منظور کاهش هزینه‌هایش دست به این اقدام زده است و امیدوار است که در سال ٢٠١٢ بیش از ٣٠٠ میلیون یورو صرفه جویی کند. در پایان این دوره، کمیسیون مخصوص بازرسی ارزیابی خواهد کرد که آیا تعداد بیشتری از کارگران باید از کار اخراج بشوند.
***
امارت متحده عربی‌: افزایش چشمگیر دستمزد و مزایا از سال ٢٠١٢
به گزارش Gulf News بر طبق دستورالعملی که از طرف رئیس دولت امارت، شیخ خلیفه بن زاید روز ٣٠ نوامبر انتشار یافت، از اول سال ٢٠١٢ مزایای زیر به آمارتی‌ها تعلق می‌گیرد.
ـ افزایش دستمزد پایه برای همه کارمندان دولت از ٣٥ تا ٤٥ درصد.
ـ افزایش ١٠٠ درصد دستمزد پایه برای مقامات دادگستری.
ـ افزایش ١٠٠ درصد دستمزد پایه برای کارمندان وزارت بهداشت و درمان.
ـ افزایش ١٠٠ درصد دستمزد پایه برای معلمانی که در استخدام وزارت آموزش و پرورش هستند.
ـ اهدأ ٢٥٠٠ قطعه‌ زمین برای ساخت خانه به آمارتی‌ها.
ـ تشکیل صندوقی با سرمایه ١٠ میلیارد درهم (٢.٧ میلیارد دلار) برای پرداخت وام به خانواده‌های کم درآمد، برای بازپرداخت وامهایی‌ که از بانکها دریافت کرده‌اند با هماهنگی با بانک مرکزی و بانکهای دیگر.
ـ اعطا حق درخواست آمارتی شدن برای فرزندان بالای ١٨ سال زنان آمارتی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند. (در حال حاضر فرزندان زنان آمارتی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، از حق دریافت ملیت امارت محروم هستند.)
ـ دستور اکید به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای رفتار یکسان با فرزندان زنان آمارتی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، با بقیه آمارتی‌ها در کلیه شئون.
اینها نمونه‌هایی از تن دادن حکومتهای موروثی و دیکتاتوری به گوشه‌هایی‌از خواسته‌های مردم در اثر موج انقلابات و اعتراضات در منطقه و کلا در سطح جهان است که تاکنون منجر به سرنگونی ٤ دیکتاتور شده است. اینها اقداماتی است که با هدف پیشگیری از رسیدن موج این اعتراضات به این کشور‌ها در نظر گرفته شده است، غافل از اینکه این اقدامات فقط میتواند بطور موقت چاره ساز باشد.
***
بلژیک: اعتراض گسترده به سیاست ریاضت کشی اقتصادی
به گزارش Euro News روز جمعه ٢ دسامبر بروکسل پایتخت بلژیک شاهد اعتراض بیش از ٥٠ هزار نفر به سیاستهای اقتصادی دولت بود. این اعتراض تنها ١ یک روز پس از تشکیل دولت جدید با ائتلاف ٦ حزب بعد از یک تاخیر ١٨ ماهه صورت می‌گیرد. یک شهروند معترض میگوید: ما متقاعد نشده‌ایم که این سیاستها مورد پذیرش اکثریت جامعه باشد. یکی دیگر میگوید: باور نکردنی است که در صورت کار کردن زن و شوهر جمع دریافتی آنها به ١٥٠٠ یورو هم نمیرسد. یک کارگر معترض میگوید: از من میپرسید اینجا چه میکنم؟ آنها میخواهند تا کارگران مالیات بیشتری بپردازند، این قابل قبول نیست. ما به اندازه کافی مالیات میپردازیم.
دولت بلژیک قرار است تا پایان سال میلادی ٢٠١٢ بیش از ١١ میلیارد یورو به منظور کاهش کسری بودجه خود صرفه جویی بکند.
***
شکایت دو اتحادیه بین المللی کارگری از ایران در ارتباط با یک فعال کارگر زندانی
دو اتحادیه بین المللی کارگری در نامه‌ای به دبیر کل سازمان بین المللی کار،‌ای ال او، خواستار مداخله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای آزادی فوری و بدون قید و شرط علی نجاتی، از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، شدند.
آقای نجاتی چند روز پیش در زندان دزفول زندانی شد تا دوره یک سال محکومیت خود را بگذراند.
فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در شکایت نامه خود از جمهوری اسلامی ایران از دبیر کل سازمان بین المللی کار خواسته‌اند تا این سازمان در بالاترین سطح برای اطمینان یافتن از سلامتی آقای نجاتی و آزادی او اقدام کند.
به نوشته این نامه، علی نجاتی که از بیماری شدید قلبی رنج می‌برد، روز ٢٠ آبان سال جاری با حضور در دادگاه، مدارک مربوط به بیماری خود را تحویل داده است؛ مدارکی که حاکی از آن هستند که او نمی‌تواند دوره محکومیت خود را در زندان بگذارند. اما قاضی دادگاه بدون توجه به این مدارک دستور بازگشت سریع او را به زندان دزفول صادر کرده است.
علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و این در شرایطی است که نیاز به استراحت و مراقبت پزشکی دارد.
آقای نجاتی در شرایطی دوره یک سال زندان خود را آغاز کرد که دو سال پیش به اتهام مشابهی؛ یعنی تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه، بازداشت و زندانی شده بود.
فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره پرونده ٢٧٤٧ مورخ سال ٢٠٠٩ سازمان بین المللی کار علیه جمهوری اسلامی ایران، با انتقاد از بازداشت رضا رخشان، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در سال گذشته نوشته‌اند که او، علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری، اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، بعد از سپری کردن دوره زندان خود در سالیان اخیر، از کار اخراج شده‌اند.
این در حالیست که دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست سالیانه سازمان بین المللی کار گفته بود که این فعالان کارگری می‌توانند به سر کار خود بازگردند.
این دو اتحادیه بین المللی کارگری نوشته‌اند که این برخوردها با اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی صورت گرفته است که این سندیکا اقدامات زیادی برای بهبود شرایط صدها کارگر این شرکت انجام داده است.
اتحادیه‌های بین المللی کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران بارها از نادیده گرفته شده مقاوله نامه‌های بین المللی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده‌اند.
منبع: رادیو فردا*