٢٤ آبان ١٣٩٠ - ١٥ نوامبر ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٨٣

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری، بخش بين المللي: داود رفاهي

اعتصاب و اعتراض
گزارشی از اعتصاب دور اخیر كارگران پتروشیمی امیركبیر
بنابر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر كرده است روز یکشنبه ١٥ آبان کارگران پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر در اعتراض به نحوه محاسبه و کسر مالیات بر مشاغل دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران این کارخانه در فیشهای حقوقی خود با افت دریافتی های خود مواجه شدند و با بررسی این مسئله متوجه شدند آندسته از کارگرانی که در طول ماه گذشته اضافه کاری بیشتری انجام داده و در نتیجه این اضافه کاری دستمزد ماهیانه آنان از یک رقم معینی بالا زده است، مالیات بر مشاغل آنان بصورت تصاعدی محاسبه شده و از حقوق آنان مبلغ زيادي بابت ماليات کسر شده است، بطوریکه بجای اینکه با انجام اضافه کاری دریافتی این کارگران بیشتر شود، کمتر نیز شده است. کارگران با مشاهده این وضعیت خشمگین شده و دست به تجمع اعتراضی زدند. بدنبال این وضعیت مسئولین کارخانه با قول رسیدگی به این مسئله فیشهای حقوقی کارگران را جهت بررسی و حل مشکل پیش آمده جمع آوری کردند و بدین ترتیب کارگران به تجمع خود پایان دادند.
همچنين بنا بر خبر ديگري از اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر از روز دوشنبه ١٦ آبان در اعتراض به خلف وعده کارفرما دست به اعتصاب زدند. در اين خبر آمده است: " بدنبال اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیرکبیر در اواخر فروردین ماه که به همراه کارگران دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر انجام شد مدیریت این پتروشیمی به کارگران وعده تحقق خواستهایشان را داد اما همچون مدیریت پتروشیمی بندر امام بطور مداوم از کارگران برای تحقق خواست هایشان مهلت گرفت. آخرین وعده مدیریت این پتروشیمی به کارگران برای تحقق خواست آنان حداکثر تا ١٥ آبان بود اما با فرا رسیدن این روز خبری از تحقق وعده ها نشد و به همین دلیل کارگران این پتروشیمی از صبح روز دوشنبه ١٦ آبان دست به اعتصاب زدند. بنا بر همين خبر روز سه شنبه ١٧ آبان کارفرمای پتروشیمی امیر کبیر برای در هم شکستن اعتصاب و جلوگیری از توقف تولید، تعدادی از کارگران بخش تعمیراتی شرکت پیمانکاری بسپاران (زیر مجموعه پتروشیمی بندر امام) را وارد کارخانه کرد که با اعتراض و مقابله کارگران اعتصابی امیر کبیر مواجه و به درگیری با آنان منجر شد و نهایتا کارگران اعتصابی مانع بکارگیری این نیروها شدند.

طبق آخرين خبر منتشر شده در سايت اتحاد کارگران پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر با یک اولتیماتوم دو روزه به اعتصاب خود پایان دادند.
بنا بر اين گزارش صبح روز ٢١ آبان مسئولین این پتروشیمی طی مذاکراتی با کارگران اعتصابی به آنان وعده دادند ماهیانه ٥٠ هزار تومان به عنوان کارانه به کارگران پرداخت خواهند کرد و این کارگران میتوانند از برخی امکانات رفاهی و تفریحی و بیمارستان و... همچون کارگران رسمی استفاده کنند.
بر اساس آخرین مذاکراتی که صبح اين روز بین کارگران اعتصابی و مسئولین پتروشیمی انجام گرفت کارگران اعلام کردند کارانه و استفاده از امکاناتی که شما وعده میدهید هر لحظه قابل قطع شدن هستند به همین دلیل به جای این امتیازات، ما تا تحقق خواست اصلی خود مبنی برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، خواهان اعمال رسمی برخی امتیازات از قبیل حق جذب، بدی آب و هوا، سختی کار و... در فیشهای حقوقی خود هستیم و به این شرط بر سرکارهای خود حاضر خواهیم شد. بدنبال طرح این خواستها از سوی کارگران، مسئولین این پتروشیمی ضمن درخواست از آنان برای برای بازگشت بر سرکارهایشان، از کارگران دو روز برای اعلام نظر نهایی خود مهلت گرفتند. کارگران ضمن موافقت با مهلت دو روزه بر سرکارهای خود بازگشتند و اعلام نمودند چنانچه صبح روز دوشنبه ٢٣ آبان مدیریت پتروشیمی با خواستهای آنان بطور کتبی موافقت بلافاصله اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
***
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ١٨ آبان بیانیه ای تحت عنوان "به کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی" منتشر كرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: در این میان اعتصاب پر شکوه کارگران پتروشیمی بندر امام پس از ١٤ روز دوام در روز ١٧ مهر پایان گرفت و مدیریت پتروشیمی بنابر وعده داده شده، شروع به توزیع فرم استخدام در میان کارگران کرد. این حرکت از سوی مدیریت پتروشیمی بندر امام در حالی صورت گرفته است که به نظر میاید این عمل یک حرکت از سوی این مدیریت برای وقت خریدن و جلوگیری از اعتصاب دیگری از سوی کارگران این مجتمع پتروشیمی باشد. چرا که اگر به خاطر بیاوریم مدیر عامل پتروشیمی بندر امام بارها در میان کارگران اعلام کرده بود مسئله بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگران، مسئله ای مربوط به وزارت نفت است و ما در این باره راسا نمیتوانیم کاری انجام بدهیم. اگر این حرف ایشان حقیقت است (که حقیت نیز هست) آنوقت باید توجه خود را به اظهارات رسمی معاون وزیر نفت معطوف کنیم و حقیقت بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری را از زبان ایشان بشنویم.
معاون وزیر نفت طی مصاحبه ای که در خبرگزاری ایلنا درج شده است از دستور العملی برای برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری صحبت کرده است که اجرای آن چیزی جز حفظ شرکتهای پیمانکاری در شرکت نفت و شرکتهای تابعه آن نیست. بر اساس این دستورالعمل، کارگران دارای مدرک فوق دیپلم به بالا با برگزاری آزمون با قرارداد موقت بطور مستقیم در شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه منجمله پتروشیمی ها در صورتی جذب خواهند شد که جای پست سازمانی در آنها خالی باشد. بر اساس این طرح کارگران پیمانکاری با مدرک دیپلم نیز با تاسیس شرکت تعاونی ساماندهی خواهند شد.
بر اساس این طرح بطور یقین فقط قسمت بسیار کوچکی از کارگران قادر خواهند شد با قرارداد مستقیم در پتروشیمی ها ادامه کار دهند. چرا که اکثریت عظیم کارگران پیمانکاری مدرک فوق دیپلم به بالا را ندارند و تازه در بین همین اقلیت دارای این مدارک، همه قادر به قبولی در آزمون استخدامی نخواهند شد و از سوی دیگر چنین آزمون و جذب نیرویی زمانی اجرایی میشود که پستهای سازمانی مشخصی در شرکت نفت و شرکتهای تابعه منجمله پتروشیمی ها خالی باشند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در این طرح قرار است فقط کارگران پیمانکاری دارای مدرک دیپلم ساماندهی شوند. ایجاد تعاونی و به کارگیری آنها در پتروشیمی ها و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت چیزی جز جایگزین کردن تعاونی ها به جای شرکتهای پیمانکاری نیست و تا آنجا که به حق و حقوق کارگران پیمانکاری مربوط میشود از نظر ما این تعاونی ها خطرناکتر و بدتر از شرکتهای پیمانکاری برای کارگران خواهند بود. چرا که این بار با نام کارگر، هیئت مدیره هایی تحت عنوان تعاونی ها شکل خواهند گرفت و اینبار این هیئت مدیره های تعاونی ها به جای مدیران پیمانکار، طرف حساب پتروشیمی و کارگران خواهند شد و همان کاری را خواهند کرد که امروز پیمانکاریها انجام میدهند با این تفاوت که این بار با نام کارگر و از میان کارگران و در قالب هیئت مدیره ای، شرکتهای برده داری پیمانکاری بر سرنوشت ما کارگران حاکم خواهند گردید.
از طرف دیگر واقعیت محرز دیگری نیز که در این بین وجود دارد این است که اکثریت کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها، کارگران تجربی ماهری هستند که اغلب مدرک دیپلم نیز ندارند.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، طرح معاون وزیر نفت نه تنها هیچ گلی بر سر ما کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها نخواهد زد بلکه: ١- این طرح چیزی جز دهن کجی به خواست ما کارگران برای بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری نیست و در شکل بدتری وسیله ای برای ابقای اینگونه شرکتها است ٢- این طرح بیش و قبل از هر چیزی، طرحی است جهت مقابله با مبارزات متحدانه ما، از طریق شقه شقه کردن ما به کارگران دارای مدرک فوق دیپلم به بالا، مدرک دیپلم و زیر دیپلم. این طرح دستورالعملی است برای دسته بندی ما کارگران پیمانکاری در پتروشیمی ها جهت جلوگیری از اتحاد ما. این طرح، طرحی است برای ایجاد چند دستگی در صفوف متحد تاکنونی ما تا بدین ترتیب با دسته دسته کردن ما بتوانند در مقابل خواست متحدانه ما مبنی بر چیده شده شرکتهای پیمانکاری ایستادگی کنند.
در فراخوان به کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی ها این بیانیه نوشته است: خواست ما کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی ها در طول ٨ ماه گذشته، برچیده شدن تمام و کمال شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم بوده است. باید بر این خواست تا تحقق کامل آن پای فشرد و اجازه نداد مبارزه و خواست ما مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری به طرحی در دست مسئولین، برای هم حفظ شرکتهای پیمانکاری و هم دسته دسته کردن و برهم زدن اتحاد ما کارگران منجر شود.

شرایط تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری در صنعت نفت
ایلنا روز ١٦ آبان نوشت: معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت سیدعلیرضا میرمحمدصادقی از جذب نیروهای پیمانکاری پس از برگزاری آزمون عمومی بر اساس داشتن تخصص و رشته مورد نیاز در صنعت نفت خبر داد. وی گفته است: در ابتدا آزمون عمومی که شامل دروس عمومی زبان فارسی، انگلیسی، هوش و کامپیو‌تر است، از داوطلبان گرفته خواهد شد. در صورت پذیرفته‌شدن داوطلبان در این مرحله، مصاحبه تخصصی نیز براساس رشته مورد نیاز صنعت برای متقاضیان برگزار می‌شود. داوطلبانی که در مصاحبه تخصصی پذیرفته شوند، به صورت قرارداد مدت معین جذب بدنه صنعت نفت خواهند شد. با اشاره به برگزاری آزمون برای ساماندهی کارکنان پیمانکاری فوق دیپلم به بالای صنعت نفت، از برگزاری نخستین آزمون برای کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داده و گفته است که کارکنان پیمانکاری با مدرک دیپلم با تاسیس یک شرکت تعاونی ساماندهی خواهند شد.
وی پیش‌تر گفته بود: یکی از این برنامه‌ها این است که در جذب‌های آینده صنعت نفت به افرادی که سابقه زیادی در فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت دارند، امتیازاتی داده خواهد شد. ایلنا بنقل از ایشان گفته است: افراد با سابقه در فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت در صورتی که در آزمون‌های استخدامی وزارت نفت شرکت کنند به ازای هر سال سابقه امتیازی خواهند داشت، از این رو هر چه سابقه این افراد بیشتر باشد امتیاز بیشتر و روند جذب‌شدن برایشان آسان‌تر خواهد بود.
وی تاکید را بر این می گذارد که جذب نیروی انسانی در قالب قرارداد مدت معین برای نیروهای پیمانکاری، تنها در برابر پست‌ها و سمت‌های سازمانی خالی خواهد بود. می گوید افرادی که در آزمون‌های جذب به صورت رسمی و قرارداد مدت معین قبول نمی‌شوند، در شرکت‌های تعاونی سامان‌دهی خواهند شد و می‌توانند در فعالیت‌هایی که در صنعت نفت قابل واگذاری هستند، به صورت قرارداد مستقیم با شرکت‌های تعاونی به کار خود ادامه دهند.
***
كارگران معترض شهرداري خرمشهر با جمع آوری كمك مالی به اهواز رفته و اعتراض كردند
روز چهارشنبه ١١ آبان جمعي از كارگران شهرداري خرمشهر در مقابل استانداري خوزستان در اهواز دست به تجمع زدند. اين كارگران با جمع آوري كمك مالي و قرض كردن و كرايه كردن يك اتوبوس از خرمشهر به اهواز رفته و در اعتراض به ٦ ماه بي حقوقي دست به تجمع اعتراضي مقابل استانداري زدند. اين كارگران گفته اند كه تا كنون وعده هاي داده شده به كارگران عملي نشده است و كارگران به ادامه اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
***
تجمع كارگران بازنشسته بافت بلوچ در مسجد ايرانشهر
كارگران بازنشسته نساجي بافت بلوچ ايرانشهر در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه و مطالباتشان روز جمعه ١٣ آبان در مسجد ايرانشهر تجمع كردند و خواستار مطالباتشان شدند. روز دوشنبه ١٦ آبان نيز این كارگران مجددا در همان مسجد دست به تجمع اعتراضي زدند. تجمع كنندگان كه تعداد آنها به ٣٠٠ نفر ميرسيد براي مردم نسبت به وضعيت كارگران و ٩ سال عدم پرداخت حقوق بازنشستگي شان صحبت كردند و مطالباتشان را مطرح كردند.
***
تجمع كارگران لوله سازي خوزستان
كارگران لوله سازي خوزستان در اهواز روز شنبه ٢١ آبان در محل كارخانه در فلكه منتهي به كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند . و خواستار پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
***
کارکنان شرکت تالیا تجمع اعتراضی برپا کردند
ایلنا نوشته است كه جمعی از کارکنان شرکت مخابراتی تالیا صبح روز ٢١ آبان در مقابل دفتر این شرکت به دلیل عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود تجمع کرده‌اند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری این موضوع از سوی هیات مدیره شرکت فوق شده‌اند.
***
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه آلمينيوم سازي مارال در شادآباد تهران
قانون و صاحب كارخانه دست در دست هم كارگران را بیكار می كنند
كارگران كارخانه آلومينيم سازي مارال در شادآباد تهران كه ١٤٠ كارگر با سابقه طولانی دارد، روز ١٥ آبان در اعتراض به فروش كارخانه و زمينهاي آن در محوطه اين كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند. يكي از كارگران در اين رابطه گفت صاحب كارخانه به سادگي براي كارگران شاخ و شانه ميكشد و ميخواهد كارخانه و زمين و دستگاه هاي آنرا بفروشد و ميگويد مال من هست و هر كاري بخواهم انجام ميدهم. قانون هم همين را ميگويد. در حاليكه اين كارخانه محل تامين مخارج زندگي ١٤٠ خانواده است، و ما با اين كهولت سني امكان پیدا كردن كار نداريم.
***
کارگران موزه میراث روستایی گیلان در رشت تجمع کردند
ایلنا از گیلان خبر داد كه تعدادی از کارگران موزه میراث روستایی گیلان روز ٢٢ آبان در مقابل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان در اعتراض به چندین ماه حقوق معوقه تجمع کردند.
***
كارگران كارخانه آزمایش مرودش دست به تجمع اعتراضی زدند
روز شنبه ١٤ آبان كارگران كارخانه لوازم خانگي آزمايش مرودشت در اعتراض به ٦ ماه بي حقوقي و بلاتكليفي در مقابل درب كارخانه آزمايش مرودشت دست به تجمع اعتراضی زدند.
***
اعتصاب كارگران کارخانه مواد شوینده و بهداشتی اشک در سنندج
انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه در خبری نوشته است كه كارگران شعبه یك کارخانه اشک در استان کردستان كه در شهرك صنعتی سنندج واقع است، از ٣ ماه تا ٥ ماه حقوق معوقه دارند. علاوه بر این بخشی از این کارگران ٦ ماه و بخشی ٧ ماه مزایا نیز طلب دارند. این كارگران حدود ٢٠ روز قبل با خواستهای پرداخت حقوقها و مزایای معوقه و همچنین امکان اضافه کاری برای جبران پایین بودن دستمزد، به مدت ٣ روز اعتصاب کردند. در زمان اعتصاب، دو نفر از نمایندگان کارگران نزد دکتر نوری صاحب کارخانه می روند تا در مورد خواستهایشان با وی مذاکره کنند، ولی مذاکره نمایندگان با کارفرما نتیجه ای برای آنان به دنبال نداشته است. در ادامه اعتصاب، نوری مجبور می شود به کارخانه برود و خطاب به کارگران اعتصابی بگويد كه چون فروش کم است و مواد اولیه نیز باید خریداری شود، فعلا هیچ پولی موجود نیست و قول بدهد كه هر وقت فروش رونق بگیرد هم حقوق آنان را پرداخت كند و هم اجازه اضافه کاری بدهد. در نتيجه کارگران که به هیچ یک از مطالباتشان نرسيدند، باهم قرار گذاشتند در صورتی که تا پایان آبان حقوقهایشان پرداخت نشود، اعتصاب خود را از سر بگیرند.
***
مقاومت کارگران در مقابل طرح رژیم در مجمع عمومی و انتخابات امور استادکاران و کارگران ساختمانی کامیاران
بنا به خبری كه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری منتشر كرده است روز ١٣ آبان کارگران ساختمانی كامیاران پس از حضور در مجمع عمومی که جهت ایجاد تشکل و انتخاب هیئت مدیره صورت گرفته بود، به مقاومت در مقابل طرح رژیم پرداختند. برپایه این گزارش، مقامات اداره کار رژیم قصد داشتند در جریان این مجمع که با حضور اعضای هیئت موسس و شماری از کارگران ساختمانی برگزار شده بود، افراد مورد نظر خود را به عنوان هیئت مدیره تثبت کرده و اساسنامه مورد نظرشان را بر طبق قوانین رژیم تنظیم و به تصویب برسانند. اما کارگران حاضر در این مجمع، با طرح پیشنهادات خود در زمینه انتخاب هیئت مدیره، بندهای اساسنامه و چگونگی عضویت و وظایف کارگران در آن به مخالفت با طرح رژیم پرداختند. مقامات رژیم که برابر مقاومت کارگران در برابر طرح های خود ناکام و با طرح مبحث ایجاد تشکل مستقل کارگری از سوی حاضرین مواجه شده بودند، به کارگران معترض اعلام کرده اند که شما از مارکسیزم، کمونیسم و سوسیالیزم دفاع می کنید و نظرات شما برگرفته از این مبنای فکری است. در نهایت نیز کارگران با مقاومت در برابر خواسته رژیم در این نشست، به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند و تنها آن هفت نفر کاندید و نمایندگان اداره‌ کار و چند کارگر دیگر در محل جلسه باقی می مانند. در خارج از این نشست کارگران معترض به شیوه‌ برگزاری مجمع و انتخابات، این پیروزی و ترک جلسه را به یکدیگر تبریک گفتند.
***
بازگشت به کار مشروط کارگران اعتصابی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
کارگران اعتصابی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج كه در اعتراض به عدم پرداخت ٢ ماه دستمزدهای معوقه خود اعتصاب كرده بودند، پس از وعده کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزدها، از روز شنبه بطور موقت و مشروط تا روز سه شنبه ١٧ آبان زمان پرداخت مطالباتشان به سر كارشان بازگشتند.
***
کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز مقابل استانداری تجمع کردند
ایلنا خبر داد كه کارگران صنایع مخابراتی راه دور (ITI) شیراز، صبح روز ٢٢ آبان در اعتراض به عدم دریافت بیش از ۲۴ ماه حقوق معوق خود در مقابل استانداری شیراز تجمع کردند. این كارگران گفته اند تا تحقق خواسته‌های خود و حل مشکلاتشان به تجمع خود ادامه می‌دهند.
***
حقوق و دستمزد پرداخت نشده
به زنان كارگر كمتر از حداقل دستمزد قانونی دستمزد می دهند
به زنان كارگر در شركتهاي لبنياتي كاميار، شركت لبني ليار و شركت لبني تاشال در ماه كمتر از ٢٠٠ هزار تومان حقوق داده ميشود.
***
احتمال کاهش ۵۰ درصدی مبلغ عیدی کارگران در سال آینده
ایلنا از قول فرامرز توفیقی، یكی از عوامل جمهوری اسلامی در شوراهای اسلامی كار گفته است كه در صورت تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار مبلغ عیدی کارگران ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.
***
كارخانه فرش پارس هر ٦ ماه يكبار به كارگران حقوق مي دهد
كارخانه فرش پارس در قزوین هر ٦ ماه يكبار حقوق كارگران خود را مي پردازد و در حال اخراج كارگران خود مي باشد.
***
كارگران مجتمع صنعتی سماء ماهها حقوق و مزایا طلب دارند
بنابه گزارشی که انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر كرده، کارگران مجتمع صنعتی سماء كه در ٣٥ كیلومتری مسیر سنندج ـ همدان واقع است، از اول سال ٩٠ هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، یعنی ٨ ماه حقوق و نيز مزایای سال ٨٩ خود را طلب دارند.
***
كارگران كارخانه قند دزفول ٢٤ ماه حقوق طلب دارند
كارخانه قند دزفول كه اكنون تنها ١٥٠ كارگر دارد تعطيل گرديده و كارگران مذكور ٢٤ ماه حقوق و سنوات مطالبه دارند. به گفته يكي از كارگران، عليرغم اينكه كارگران اين كارخانه واجد شرايط بازنشستگي هستند اما اداره بيمه از بازنشسته كردن آنها امتناع ميكند و شكايتهاي كارگران نيز مسكوت مانده است.
***
کارگران شهرداری آسارا ماهها حقوق نگرفته اند
شهردار آسارا گفته است عليرغم تلاشهاي قابل توجه فرمانداري کرج و استانداري براي رفع مشکلات منطقه، اما برخي از کارکنان شهرداري ماههاست حقوقي دريافت نکرده اند. او گفته است اين شهرداري قادر به پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل شهرداري نيست.
***
دستمزد معوقه كارگران رفتگر شهرداری آبادان
كارگران روزمزد رفتگر شهرداری آبادان هركدام ٣ تا ٤ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
***
كارخانه ماشين سازي پارس دستمزد كارگران را نمی پردازد
كارخانه ماشين سازي پارس در ماهشهر كه داراي ٦٠ كارگر قراردادي است و سالانه ظرفيت توليد ١٢ تن مخازن مختلف را دارد به بهانه هاي واهي كارگران را در رابطه با حقوقهاي معوقه شان سر دوانده و از پرداخت آن امتناع ميكنند و هم اكنون حقوق ٤ ماه آنها پرداخت نشده است.
***
حقوق بازنشستگان صنعت فولاد قسطی شد
به علت کمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان صنعت فولاد قسطی پرداخت خواهد شد. دلیل این كمبود هم "اختلاس کلان" صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است.
***
دستمزد فعلی کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد
علی دهقانی، یكی دیگر از عوامل جمهوری اسلامی كه دبیر اجرایی خانه کارگر یزد است گفته است: آنچه به عنوان دستمزد در شورای عالی کار تصویب شده است، نسبت به تورم موجود و هزینه بالای زندگی همخوانی ندارد. او به ایلنا می گوید: دستمزد فعلی کارگران ناکافی است و جامعه کارگری با دریافت حداقل دستمزد در مقایسه با تورم موجود در اقتصاد از اداره زندگی و هزینه‌های آن ناتوانند. چندي پيش نيز يكي ديگر از عوامل جمهوري اسلامي از اينكه خط فقر به دو ميليون تومان ميرسد، سخن گفت.
***
اخراج و بیكارسازی ها
اخراج ١٥٠ كارگر از ٢٣٠ كارگر شركت ساختمانی صادق سازان فردوس
شركت ساختماني صادق سازان فردوس كه بيش از ٢٣٠ كارگر داشته و پروژه هاي ساختماني را انجام ميداد ١٥٠ كارگر از ٢٣٠ كارگر را اخراج كرده است. حدود ٨٠ كارگر باقيمانده در اين شركت نيز نگران اخراج خود از كار هستند. كارگران اين شركت حداقل ٦ ماه حقوق معوقه را طلب دارند و مديريت اين شركت در پاسخ پيگيري هاي كارگران تنها جوابش اين هست كه پول ندارم بدهم.
***
تعداد کارگران رسمی تا پایان امسال کاهش می‌یابد
ایلنا از قول علی دهقان كیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از سیر نزولی کارگران رسمی تا پایان سال جاری خبر داد. این عامل جمهوری اسلامی تعداد کارگران رسمی را ۱۸ درصد اعلام کرد و گفت: با اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع تعداد کارگران رسمی تا پایان سال جاری کاهش خواهد یافت.
***
كارخانه لنت ترمز يك ماه ديگر تعطيل خواهد شد
يكي از كارگران كارخانه لنت ترمز ايران كه بيش از ٢٧٠ كارگر رسمي و قراردادي دارد و توليد كننده انواع ديسكهاي ترمز است ميگويد: " يكسال است كه مزايا و سهميه مشخص ما شامل مواد خشكبار مثل برنج و حقوق عيدي، لباس كار و اضافه كاريها بدليل اينكه مواد اوليه كار كه آزبست ميباشد ممنوع اعلام شده است و مواد ديگري نيز تا بحال جايگزين آن نشده است، كاملا قطع شده است. به همين دليل يك روزكاري ما نيز كم شده و روزهاي پنج شنبه كه جزو روزهاي كاري ما بوده است، تعطيل اعلام شده است و با همه اين محدويتها كارخانه ما ماكزيمم ميتواند تا يك ماه ديگر به توليد خود ادامه دهد و بعد از آن بدليل نبود مواد اوليه تعطيل خواهد شد و ٢٧٠ كارگر از كار بيكار خواهند شد و متاسفانه هيچ كس هم به اين موضوع اهميتي نميدهد ."
***
اخراج ١٠٠ كارگر قطار شهري
در شروع آبان ١٠٠ نفر از كارگران قطار شهري اهواز اخراج شدند. طي مهر امسال، بيش از ٤٠٠ كارگر اين شركت در اعتراض به عدم دريافت ٧ ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده بودند. قطار شهري اهواز ١١٠٠ كارگر دارد كه همه آنها توسط شركت كيسون به صورت پيمانكاري به كار گرفته شدند. در حال حاضر هنوز ٢ ماه از حقوق كارگران اين شركت به آنها پرداخت نشده است.
***
نیمی از فارغ التحصیلان دکتری بیکارند
ایسنا به نقل از حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری نوشته بود که از میان یک هزار دانش آموخته دکتری بیش از نیمی از آنان شغل ندارند.
***
ناامنی محیط كار
انفجار در کارخانه ایزوگام دلیجان فاجعه آفرید
وقوع انفجار در کارخانه ایزوگام دلیجان واقع در کیلومتر ٥ جاده اصفهان، موجب کشته و زخمی شدن دستکم ٤ کارگر گردید. انفجار مذکور شامگاه چهارشنبه ١٨ آبان به دلیل آتش سوزی به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن دو تن از جمله راننده یک دستگاه وانت بار جان خود را از دست داد و ٢ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
***
جان باختن یک کارگر ساختمانی در مهاباد
روز شنبه ٢١آبان یک کارگر ٥٠ ساله ساختمانی متأهل اهل منطقه پشت تپ مهاباد به نام رحمان رزم در فقدان امکانات ایمنی در محل به دلیل سقوط از یک ساختمان در دست احداث جان خود را از دست داد. رحمان بر اثر سقوط از طبقه دوم ساختمان مزبور بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرد. وی از هیچگونه بیمه حمایتی برخوردار نبود.
***
معلمان
تجمع معلمان اخراجی مقابل مجلس
ایسنا گزارش داد كه معلمان شرکتی از استان فارس و اصفهان با تجمع مقابل مجلس اسلامی نسبت به اخراج خود اعتراض دارند. تجمع كنندگان با در دست داشتن پلاكاردهايي خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
***

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

احضار علی نجاتی به زندان
کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد كه علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران هفت تپه، بار دیگر برای گذراندن حکم یک سال زندان احضار شد. این احضار با تهدید تلفنی ضامن وی همراه بوده است. محکومیت یک ساله علی نجاتی به دلیل اتهامی است که در یک دادگاه دیگر، از همین اتهام تبرئه شده است. در ادامه این خبر آمده است كه وی در وضعیت جسمی مناسبی نیست و بتازگی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است و به تایید پزشکهای معالج باید کاملا تحت مراقبت های پزشکی باشد.
***
تاييد حكم صادره علیه مهرداد امين وزيري
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز ١٧ آبان خبر داد كه طی پیامی که به مهراد امین وزیری فعال کارگری رسیده، حکم صادره علیه وی تایید شد. وی طی احضاریه ای پس از مراجعه به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج در تاریخ ٣٠/٧/٩٠ به دلیل اتهامات واهی دادگاهی شد که به یک سال حبس که در ٥ سال تعلیق شده، محکوم شد. وی در تاریخ ١٠ بهمن سال ٨٩ در محل کار خود بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
***
آیت نیافر با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد
بنابر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ٢٢ آبان منتشر كرده است، آیت نیافر فعال کارگری و از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری بعد از ظهر روز ٢١ آبان با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی و پس از تحمل نزدیک به یکماه حبس از زندان آزاد شد. وی روز ٢٥ مهر بدنبال گفتگوی کوتاهی با کارگران کارخانه ایرانیت در متروی شهر ری که عازم تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کار بودند، توسط مامورین امنیتی حاضر در آنجا بازداشت و سپس به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد.
***
بازداشت، كتك زدن بيش از ٢٠ تن از فعالین كارگری نساجي مازندران توسط اطلاعات
بيش از يكسال است كه ٤٠٠ نفر از كارگران نساجي مازندران كه از كارخانه هاي بزرگ و بحراني استان مازندران است، حقوق معوقه ١٣ ماهه خود را نگرفته اند. كارگران اين كارخانه هر هفته در اعتراض به اين وضعيت در جلو استانداري يا فرمانداري تجمعات اعتراضي برپا ميكردند. يكي از كارگران اين كارخانه گفته است آخرين تجمع اعتراضي اين كارگران آخر مهر بود كه كارگران جلو فرمانداري جمع شده و با در دست داشتن پلاكاردهايي با بستن جاده فرياد و صداي اعتراض خودشان را به گوش همه رساندند. بعد از اين تجمع اعتراضي وزارت اطلاعات استان مازندران بيش از ٢٠ تن از فعالين كارگري اين كارخانه را دستگير و چندين روز در بازداشت قرار داد و همه اين نفرات را بشدت كتك زده و مورد اذيت و آزار قرارداده است. وي اضافه نمود كه ما را تهديد كردند كه حق هيچگونه تجمع اعتراضي را نداريم و در صورت راه اندازي هر گونه تجمعي به شدت با همه برخورد خواهند كرد؛ ولي ما از حق و حقوق خود كوتاه نخواهيم آمد و همچنان به تجمعات خود ادامه خواهيم داد.
***
پدر بهنام ابراهیم زاده: "من هیچ درخواستی ندارم فقط سربلندی زندانیان سیاسی را می طلبم
رحمان ابراهیم زاده پدر بهنام ابراهیم زاده با شنیدن حكم جدید زندان برای بهنام گفت: متاسفانه پنج سال حکم زندان بهنام در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. قبلا او را به اتهام تبلیغ علیه نظام به بیست سال زندان محکوم كرده بودند که مشخص شد که اشتباه کرده اند. بعد دوباره در شعبه ای دیگر بیست سال به پنج سال کاهش داده شد و ما فکر می کردیم با توجه به اینکه پسرم جرمی مرتکب نشده این رای شکسته شود که متاسفانه نشد."
او در ادامه می گوید: اما من و مادرش در ملاقات روز دوشنبه دیدیم که الحمدالله علیرغم اطلاع از تایید حکمش از نظر روحی خیلی محکم و قوی بود و از نطر جسمی هم خوب بود. برای آزادی مشروط هم گفته اند بهنام باید نامه بنویسد و تقاضای عفو کند که بهنام هم گفته من که کاری نکردم که حالا تقاضای بخشش کنم.
پدر بهنام می گوید: چند هفته هم که زندانیان سیاسی آب گرم نداشتند و خیلی سخت بود اما خوب چاره ای جز تحمل ندارند. خلاصه روزبروز شرایط را سخت تر می کنند مثلا جدیدا که به ملاقات می رویم خیلی سختگیری می کنند زنان و مردان را بازرسی بدنی می کند و قبلا این برخوردها را نمی کردند اما نمی دانیم چرا اینکارها را می کنند. من و مادرش روزهای خیلی سختی را می گذرانیم و برای دیدن بیست و پنج دقیقه روی پسرمان ١٢ ـ ١٣ ساعت باید با اتوبوس مسافت تا زندان اوین را طی کنیم بعد از بیست دقیقه دوباره دوازده ساعت این مسیر را برگردیم خودتان فکر کنید با توجه به سن و مشکلات جسمی ما چقدر سخت است!
او در پایان می گوید: من هیچ درخواستی ندارم و فقط از خدا سربلندی و موفقیت تمامی زندانیان سیاسی را می طلبم و امیدوارم هر چه زودتر شاهد آزادی همه این عزیزان باشیم.
***
اطلاعیه
علي نجاتي از فعالين كارگري نيشكر هفت تپه به زندان دزفول منتقل شد
روز ٢١ آبان علي نجاتي عضو هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه و از رهبران شناخته شده و محبوب در ميان كارگران اين كارخانه برای گذراندن يكسال محكوميتش به زندان فجر دزفول منتقل شد. بنا بر خبرهاي منتشر شده خانواده و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه علي نجاتي را پيش از اعزامش به زندان در مراجعه وي به دادگاه جمهوري اسلامي همراهي كردند.
جرم علي نجاتي دخالت و شرکت در اعتراضات با شكوه كارگران نيشكر هفت تپه در سال ٨٥ و ايجاد تشكلشان سنديكاي نيشكر هفت تپه است. او قبلا نيز به همين خاطر ٦ ماه در زندان فجر دزفول در اسارت رژيم اسلامي بسر برد. اما دوباره پرونده جديدي براي او گشودند و با وجود اينكه او در دادگاه بدوي جمهوري اسلامي تبرئه شد، ولي بعد از ارسال حكم به شعبه ١٣ دادگاه تجديد نظر، جانيان اسلامي وي را به يكسال زندان محكوم كردند.
علي نجاتي سه سال است كه با وجود ٢٥ سال سابقه كار از كارش اخراج و او خانواده اش در شرايط اقتصادي بسيار بدي بسر ميبرند. اخيرا نيز به خاطر سكته قلبي در زندان، زير عمل جراحي قلب قرار گرفت و در اين مدت تحت مدوا قرار داشته است. عليرغم همه اينها جنايتكاران جمهوري اسلامي علي نجاتي را براي اجراي حكمشان به زندان فجر دزفول انتقال دادند. بايد به اين حكم و به اين دادگاههاي فرمايشي و به زنداني كردن علي نجاتي وسيعا اعتراض كرد. حكم زندان علي نجاتي بايد لغو و فورا از زندان آزاد شود. علي نجاتي و ديگر كارگران اخراج شده نيشكر هفت تپه بايد فورا به سركار خود بازگردند. علي نجاتي و خانواده اش شايسته وسيعترين حمايت ها هستند. با تمام قوا علي نجاتي را مورد حمايت وسيع خود قرار دهيم.
علاوه بر علي نجاتي، آيت نيافر فعال كارگري شناخته شده و عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي كارگري، رضا شهابي و ابراهيم مددي از اعضاي سنديكاي شركت واحد، بهنام ابراهيم زاده عضو كميته پيگيري و فعال دفاع از حقوق كودك و رسول بداغي عضو كانون صنفي معلمان در زندانند. كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شودند.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٢٢ آبان ٩٠، ١٣ نوامبر ٢٠١١
***
رضا شهابي جهت MRI گردن به بيمارستان منتقل شد
بر اساس اخبار رسيده از طرف خانواده رضا شهابي، نامبرده روز يكشنبه جهت عكسبرداري و ام آر آي گردن به بيمارستاني در تهران منتقل و پس از آزمايشات پزشكي مجددا به زندان بازگردانده شده است.
قابل ذكر است رضا شهابي عضو هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در تاريخ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ دستگير و با وجود برگزاري دادگاه هنوز هيچ حكمي براي ايشان صادر نشده است.
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن محكوم كردن ادامه بازداشت رضا شهابي خواستار آزادي بي قيد و شرط اين فعال كارگري مي باشد.
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
آبان ١٣٩٠
***
پس از سه سال هنوز هم تاوان می دهیم
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که در آبانماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت به عنوان تشکل مستقل کارگری و با همت کارگران شریف نیشکر هفت تپه تاسیس شده است اکنون در حالی وارد چهارمین سال فعالیت کارگری خود شده است که دستاوردهای تلخ و شیرینی از خود بجا گذاشته است. شیرین ازین لحاظ که تاسیس این سندیکا هم دستاوردهای مثبتی برای کارگران نیشکرهفت تپه داشته و نقش مهمی در بهبود زندگانی کارگران این موسسه ایفا نموده است و هم باعث گردیده است که ما کارگران نیشکر هفت تپه از عزت و ارج انسانی به مراتب بیشتری برخوردار گردیم. دستاوردهایی که قبلا نیز در موارد مختلف بدان پرداخته ایم. اما تلخ ازین لحاظ که ٦ نفر از ما، که همگی عضو هیئت مدیره سندیکا هم بودیم (فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و رضارخشان) تحت شدیدترین فشارها از طرف نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفتیم. مصائبی از تحمل زندان گرفته تا اخراج از کار. اما براستی چرا؟ ما چه گناهی مرتکب شده ایم؟ جز اینکه حق خود را می خواستیم؟
یکی از اتهاماتی که بر ما وارد می کردند و ما را مجرم می خوانند مسئله تاسیس سندیکا بود. آنهم در کشوری که صدها سندیکای کارفرمایی وجود دارد که نه تنها با مخالفت نهادهای دولتی و قضائی روبرو نیستند، بلکه در میان این این نهادها برای کمک به این سندیکاها و جلب نظر مثبت آنان مسابقه برقرار است. اما زمانیکه به سندیکای کارگران می رسند تشکیل آن را جرم محسوب می کنند. آیا منظور از اخراج این معنی را نمی دهد که ما باید بمیریم؟ بمیریم و یا در مقابل اجحاف به زانو در بیائیم؟ خانواده های ما، همسران و کودکان ما چه گناهی کرده اند که با حکم اخراج ما آنها نیز به محرومیت از حداقل نیازهای زندگی محکوم می شوند؟ این همه بیعدالتی، از زندان گرفته تا اخراج و تا جریمه نقدی همه و همه نشان ازین واقعیت می دهد که گویا ما گناهی کرده ایم که پس از سه سال، هنوز هم نابخشودنیست و گذشت زمان موجب آن نشده است که اندکی از این غیظی که بر علیه ماست کاسته شود و در نتیجه، مقداری از دشواریهای ما کم شود. چرا که ما بعنوان یک کارگر حق داریم که از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی یعنی حق کار کردن برخوردار شویم. پس از سپری کردن دوره ٦ ماهه زندان ما شش نفر و پس از گذشت بیش از دو سال از اخراج ما، متاسفانه آقای علی نجاتی که قبلا به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود و دوران حبس خود را گذرانیده است در زمانی که در حبس پرونده قبلی خود به سر می‌برد، پرونده دیگری به همین اتهام دوباره مطرح شد و با اینکه در دادگاه بدوی تبرئه شده بود متاسفانه در دادگاه تجدید نظر به تحمل یکسال حبس دیگر محکوم شده است. این در حالیست که رفیق ما از ناراحتی قلبی شدیدی رنج می برد که همین چندی پیش تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و با اینکه طبق نظر پزشک باید حداقل ماهی یکبار معاینه مجدد شود و همچنین رژیم غذایی خاصی را باید رعایت نماید، تحمل این حبس سنگین میتواند به سلامتی ایشان لطمه شدیدی وارد نماید.
از طرفی دیگر، هیچ گونه چشم انداز روشنی برای بازگشت بکار ما وجود ندارد. امری که متاسفانه حتی از لحاظ حقوقی به بن بست رسیده است. حکم اخراج ٥ تن از ما توسط دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است که این خود نشان از انتهای دعوی حقوقیست. اما حتی در مورد اقای رضا رخشان که حکم اخراج ایشان توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده بود و در حالی که پرونده را برای بررسی مجدد به اداره کار دزفول فرستادند، در جلسه رسیدگی به ایشان عنوان کردند که اگر شورای اسلامی کار شرکت نیشکر هفت تپه با بازگشت بکار ایشان مخالفتی نداشته باشد حکم بازگشت بکار او را صادر خواهند کرد. اما شورای اسلامی کار در نامه ای به هیئت حل اختلاف اداره کار دزفول مخالفت صریح خود را با بازگشت بکار نامبرده اعلام کردند و در نهایت هیئت حل اختلاف دزفول باز هم رضا رخشان را اخراج نمود. این در حالیست که اعضای شورای اسلامی کار (بگفته خودشان) قرار بود که نماینده کارگر باشند و از منافع کارگران دفاع نمایند. با این همه لازم به یادآوریست که جهت حل مشکل خود بارها به اداره کار شهرستان، استان، استانداری، دادستانی، فرمانداری شهرستان، نهاد ریاست جمهوری و وزارت کار مراجعه کردیم مشکل اعضاء هیئت مدیره اما هنوز بر سر جای خود است.
در خاتمه، ما ضمن پایداری و دفاع از کلیه مطالبات و منافع کارگریمان و با اینکه روزگار بسیار سختی را چه از لحاظ روحی (که ناشی از اخراج شدن ماست. چرا که کار ما بخش مهمی از زندگیمان بود) و چه از جنبه معیشتی می گذرانیم (بطوریکه تامین نیازهای زندگی از خوراک و پوشاک گرفته تا هزینه کیف و کفش و مدرسه بچه هایمان بسیار دشوارشده است و در تنگنا بسر میبریم) با اینهمه ضمن محکوم کردن حکم یکسال حبس اقای علی نجاتی (حبسی که از امروز آغاز شد) خواستار توقف اجرای حکم و مختومه شدن پرونده ایشان هستیم. ما همچنین خواهان حمایت کلیه کارگران شریفی هستیم که به منافع طبقاتی سایر کارگران می اندیشند. چرا که همبستگی طبقاتی ما کارگران میتواند تحمل این همه مشقت و دشواری را آسان نماید.
سندیکای ما گرچه با دشواریهای بیشتر، اما با وحدتی نیرومندتر وارد چهارمین سال حیات خود می شود. اطمینان داریم که حق ما کارگران برای همیشه پایمال نمی ماند.
با آرزوی اتحاد و پیروزی کارگران
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
٢١/آبانماه/١٣٩٠
***
محکومیت ابلاغ مجدد احکام شیث امانی و صدیق کریمی
دادگاه اجرای احکام سنندج، احکام پیش‌تر لغو شده‌ی صدیق کریمی و شیث امانی را مجدد و جهت اجرا به آنان ابلاغ کرده است.
شیث امانی و صدیق کریمی از اعضای اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران هستند که به همراه ١١ نفر دیگر از کارگران در مراسم اول ماه سال ٨٦ در سنندج دستگیر شدند و پس از ٥٠ روز زندان آزاد گردیدند. دادگاه انقلاب سنندج در سال ٨٦ برای آنان و سایر کارگران دستگیر شده احکام زندان و شلاق صادر کرد، اما این احکام در پی اعتراضات کارگران توسط رئیس قوه قضاییه‌ی وقت لغو شد. اکنون و پس از گذشت چند سال، قوه‌ی قضاییه تصمیم گرفته است این فعالین کارگری را به جرم دفاع از حقوق کارگران، به سزای اعمال‌شان برساند!
کمیته‌ی هماهنگی کلیه‌ی احکام صادره علیه کارگران و فعالین کارگری، از جمله ابلاغ مجدد احکام آقایان شیث امانی و صدیق کریمی را به شدت محکوم میکند.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
١٧ آبان ماه ١٣٩٠

***

اطلاعيه شماره ١٢:

آیت نیافر با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد

بنا بر اخبار منتشر شده، آیت نیافر چهره شناخته شده كارگري و از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری بعد از ظهر روز ٢١ آبان پس از تحمل نزدیک به یکماه حبس از زندان آزاد شد. آزادي آيت نيافر را به او، به خانواده اش و به همه انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم

آيت نيافر روز ٢٥ مهر بدنبال گفتگوی کوتاهی با کارگران کارخانه ایرانیت در متروی شهر ری که عازم تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کار بودند، توسط مامورین امنیتی حاضر بازداشت و سپس به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد. او روز ٢١ آبان با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد. جمهوري اسلامي زندانيان سياسي را در قبال وثيقه آزاد ميكند، تا چماق دستگيري و زندان را همچنان بر سرآنان نگاه دارد. كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند و با رفع اتهامات وارده پروده هاي تشكيل شده براي آنان لغو گردد.

كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٢٣ آبان ٩٠، ١٤ نوامبر ٢٠١١
Shahla_daneshfar@yahoo.com
Bahram.Soroush@gmail.com
http://free-them-now.blogspot.com/


***
تمامی کارگران زندانی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند!
تعقیب و اذیت و آزار فعالین کارگری باید فوری متوقف گردد!
علی نجاتی، امروز، ۲۱ آبان ۱۳۹۰، برای گذراندن محکومیت مجددش در رابطه با یک اتهام تکراری، به زندان فجر دزفول منتقل گردید. طبق اطلاعات رسیده، خانواده و اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه این فعال کارگری را در مراجعه اش به دادگاه پیش از اعزام به زندان همراهی کرده بودند. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه قبلا بدلیل همین اتهام ۶ ماه زندانی کشیده بود، اما پرونده دیگری علیه ایشان باز گردید و با اینکه در دادگاه بدوی تبرئه گردید در دادگاه تجدید نظر به تحمل یک سال حبس محکومش کردند. علی نجاتی در شرایطی زندانی می گردد که از بیماری شدید قلبی رنج می برد و مدتی پیش عمل جراحی قلب انجام داده است و علاوه بر پیروی از رژیم غذایی روزانه و مصرف داروهای زیاد، ماهی یکبار برای کنترل باید به پزشک معالجش مراجعه نماید.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدون هیچ حکمی بلاتکلیف و تحت فشارهای شدید از ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در بازداشت بسر می برد. شهابی از بیماری های متعدد رنج می برد و اخیرا هم بدلیل درد شدید گردن، جهت آزمایشات پزشکی و عکسبرداری به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد.
ابراهیم مددی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بیش از سه سال است که در زندان اوین دوران محکومیتش را از سرمیگذراند و علیرغم اینکه از بیماری شدید چشم و دیابت رنج می برد و با وجودی که آخرین ماه های محکومیتش را طی میکند از حق مداوا در بیرون از زندان برخوردار نشده است.
حکم ۵ سال زندان تعزیری علیه بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و فعال حقوق کودکان، از طرف دادگاه تجدید نظرتایید شده است. بهنام ابراهیم زاده قریب ۱۷ ماه است که در زندان اوین بدلیل اتهامات واهی زندانی است و از نظر جسمی و روحی تحت فشار بوده است.
آیت نیافر از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران، روز دوشنبه ٢۵ مهرماه ۱۳۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و طبق آخرین اطلاعات وی در زندان اوین محبوس می باشد.
علی اخوان از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، نیمه شب سیزدهم خردادماه در خانه اش جهت گذراندن دوران محکومیت یکسال و نیمش دستگیر شد. این فعال کارگری بنا به حکمی که به وکیلش ابلاغ شده بود هنوز بیش از ۲ هفته فرصت داشت تا به دادسرای اوین مراجعه نماید.
پس از گذشت حدود ۴ سال، احکام لغو شده شیث امانی و صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با مراسم اول ماه مه سال ۱۳۸۶، جهت اجرا به آنان ابلاغ شد. در همین رابطه به منزل پدری صدیق کریمی برای بازداشتش یورش آوردند.
كوروش بخشنده از اعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، اخیرا غیابی به یک سال حبس تعلیقی محكوم شد. این فعال کارگری ۵ شهریور سال جاری بدلیل اتهامات بی پایه و اساس دستگیر و زندانی شد و روز ۲۹ شهریور با قرار وثیقه ۷۵ میلیون تومانی آزاد شد.
خبرهای بالا و نیز احضاریه های متعدد علیه بسیاری از دیگر فعالین کارگری نشان دهنده تداوم فشار رژیم سرمایه داری ـ اسلامی ایران به کارگران، فعالین کارگری و خانواده هایشان است. حکومت جمهوری اسلامی ایران که از گسترش اعتراضات، تجمعات و اعتصابات کارگری در متن اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران، منطقه و جهان هراس روزافزون دارد، با تحت فشار قرار دادن فعالین کارگری بسان تلاشهای همیشگی اش قصد دارد به ارعاب و پراکندگی میان کارگران دامن زند و هم چنین مانع از ایجاد تشکل های مستقل کارگری و گسترش جنبش کارگری گردد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن محکوم کردن این اقدامات سرکوبگرانه، در رابطه با وضعیت جسمی فعالین کارگری زندانی که از بیماری های مختلف رنج می برند هشدار می دهد و در باره عواقبش رژیم حاکم بر ایران را مسئول می داند. تمامی کارگران زندانی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند. تعقیب و پرونده سازی علیه فعالین کارگری باید فوری متوقف گردد.
باید سیاست های ضدکارگری و سرکوبگرانه رژیم سرمایه داری اسلامی ایران و ترفندهایش را بطور همه جانبه خنثی نمود و در مقابلش سازماندهی طبقاتی هر چه گسترده تری را به راه انداخت. اتحاد بین المللی به سهم خود با رساندن صدای اعتراض کارگران ایران به تشکل ها و فعالین کارگری و مترقی در کشورهای مختلف جهان و راه اندازی کارزارهای متنوع به پیشبرد این امر ضروری یاری خواهد رساند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۲ نوامبر ۲۰۱۱
***
اخبار بین المللی

بلغارستان: اعلام اعتصاب کارگران راه آهن‌
به گزارش Novinite کارگران راه آهن دولتی BDZ اعلام کرده اند که روز پنج شنبه ۲۴ نوامبر دست به اعتصاب خواهند زد. به گفته Petar Bunev رئیس هیأت مدیره اتحادیه کارگران راه آهن (KNSB) حرکت همه قطار‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر متوقف خواهد شد.
اخیرا مدیریت راه آهن اعلام کرده است بمنظور صرف جویی تعداد ۲۰۰۰ نفر را اخراج خواهد کرد و به هر کارگر معادل ۶ ماه دستمزد پرداخت میکند. کارگران به این تصمیم اعتراض دارند و اعلام کرده اند تهدید خود را عملی میکنند و در نشست بعدی خود تصمیم میگیرند که اعتصاب تا چه مدت ادامه یابد و اقدام بعدی چه خواهد بود. این کارگران کمیته اعتصاب تشکیل داده اند.
***
اسرائیل: اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی‌
به گزارش رویترز فدراسیون کارگری Histadrut روز دوشنبه ۷ نوامبر را روز اعتصاب عمومی اعلام کرد که قرار بود تا دستیابی به مطالبات این کارگران بطور نامحدود ادامه یابد، ولی با دخالت دادگاه و محدود کردن مدت زمان اعتصاب، این اعتصاب فقط ۴ ساعت ادامه یافت. دادگاه اعلام کرده بود که کارگران خدمات عمومی حق ندارند بیش از ۴ ساعت دست از کار بکشند. این کارگران خواهان استخدام رسمی حدود ۲۵۰ هزار کارگر موقت هستند که در این بخش مشغول به کار هستند. آنها تهدید کرده بودند که فرودگاه‌ها، بنادر، بانکها، بازار بورس، وسایط نقلیه عمومی و ... را به تعطیلی بکشانند. نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو یکروز قبل از اعتصاب از کارگران خواسته بود که برنامه اعتصابشان را لغو کنند و مطالباتشان را از طرق دیگری دنبال بکنند.
***
چین: اعتصاب کارکنان بیمارستان در شانگهای
به گزارش Shanghai Daily روز سه شنبه ۸ نوامبر حدود ۲۰۰ تن از کارکنان بخش نظافت بیمارستان Xinhua در شانگهای در اعتراض به عدم دریافت بیمه اجتماعی دست از کار کشیدند و در محوطه بیمارستان دست به تجمع زدند. آنها می‌‌گویند شرکتی که آنها را استخدام کرده روزانه ۹ ساعت کار به آنها تحمیل کرده است و کار روزهای تعطیل آخر هفته آنها نیز ۲ برابر شده است در حالی که دستمزد متوسط آنها کمتر از ١٤٠٠ Yuan (٢٢١ دلار) است.
***
موزامبیک: اعتصاب ۷۰۰ کارگر کارخانه ‌تولید شکر
به گزارش All Africa حدود ۷۰۰ کارگر کارخانه تولید شکر Xinavane که در ۹۰ کیلومتری شمال پایتخت Maputo واقع شده است در اعتراض به عمل نکردن کارفرمایان به وعده‌های توافق شده برای افزایش دستمزدها، دست از کار کشیدند. این اعتصاب روز اول نوامبر شروع شده و روز جمعه ۴ نوامبر وارد چهارمین روز خود شده است. کارگران می‌‌گویند بر طبق توافقات قبلی که در ماه ژوییه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان بدست آمده، قرار شده است که دستمزد کارگران از اول اکتبر افزایش یابد. آنها می‌‌گویند پس از دریافت دستمزد ماه اکتبر، متوجه شده اند که هیچ تغییری در میزان دستمزد‌ها بوجود نیامده و بهمین دلیل تصمیم به اعتصاب گرفته اند. این کارگران همچنین خواهان دریافت اضافه دستمزد بابت کار خارج از ساعات کاری و بهبود شرایط کار خود هستند.
***
پرتغال: اعتصاب کارگران وسایط نقلیه عمومی‌
به گزارش Associated Press روز سه شنبه ۸ نوامبر کارگران وسایط نقلیه عمومی در لیسبون پایتخت پرتغال در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت دست به اعتصاب زدند. دولت پرتغال متعهد شده است که در قبال دریافت وام ۱۱۰ میلیارد دلاری از اتحادیه اروپا دست به یکسری اقدامات ریاضتی از جمله کاهش مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری از ۳ سال به ۱۸ ماه، کاهش نیروی کار در بخش خدمات عمومی و افزایش مالیات ها بزند. در اثر این اعتصاب قطارها، اتوبوسها، مترو و ... متوقف شدند. کارگران می‌‌گویند بار بحران بوجود آمده را نباید به دوش کارگران انداخت.
***
چاد: اعتصاب عمومی کارکنان بخش دولتی
به گزارش تلویزیون الجزیره اعضای اتحادیه‌های کارکنان دولتی کشور چاد در اعتراض به وضعیت معیشتی وخیم خود اعتصاب کردند. این كارگران تهدید کرده اند در صورتی که وضع معیشتی آنان بهبود پیدا نکند، اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد. افزایش حقوق و مزایا از جمله مطالبات اعتصابیون است.
***
روسیه: اخراج ٣٠ هزار نفر از کارکنان اسبربانک
به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، مدیران اسبربانک روسیه اعلام کرده اند بیش از ٣٠ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج خواهند کرد. اسبربانک روسیه بیش از ٢٤٠ هزار کارمند دارد و با ١٧٠ سال سابقه، قدیمی ترین بانک روسیه است. این بانک بزرگترین بانک اعطا کننده وام و کمک های اعتباری در منطقه شرق و مرکز اروپاست.
***