٢٦  مهر  ١٣٩٠ -  ١٨  اکتبر  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٧٩

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهی


حمایت از مبارزات کارگران پتروشیمی

از خواست بر حق کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت میکنیم
کارگران شرکتهای پیمانکاری مجمتع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندرامام بر اساس مصوبه سال ١٣٨٤ هیئت وزیران خواهان برچیده شده شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند و به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب برحق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و برچیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
مهر ماه ٩٠
***
از اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر حمایت کنیم
همکاران!
بیش از دو هفته است که ٦٥٠٠ کارگر در پتروشیمی‌های بندرامام و ماهشهر بر سر حذف شرکتهای پیمانکاری واسطه‌ای و اخراج آنان از مراکز صنعتی و کارگری در اعتصاب هستند. وجود شرکتهای دلال و واسطه‌ای در قالب شرکتهای تأمین نیروی انسانی یا شرکتهای اجرائی دست دوم، سوم و چندم در پروژه‌های در حال ساخت یا مراکز تولیدی، نقشی جز اینکه انگل وار بر هر آنچه که بعد از استثمار توسط شرکتهای اصلی برای کارگران می‌ماند مک بزنند و سهمی از دستمزدها را برای خود بگیرند، ندارند. این شرکتهای دلال و واسطه‌ای اکثرا توسط عوامل و مدیران و سهامداران شرکتهای بزرگی مانند نفت، پتروشیمی، نیرو، معادن، فولاد، خودروسازیها و غیره تأسیس شده‌اند تا از این طریق ضمن زدن بخشهای بیشتری از سهم کارگران از حاصل کارشان، برای جلوگیری از ایجاد اتحاد و همبستگی آنها را شقه، شقه و از هم جدا سازند.
این شرکتها باید از مراکز صنعتی و کارگری برچیده شوند. حق ماست که قرارداد مستقیم با شرکتهای اصلی داشته باشیم و هر آنچه که شرکتهای واسطه‌ای از دستمزد ما را می‌چینند، به خود ما برسد. امروز کارگران پتروشیمیهای ماهشهر جلودار این حرکت شده‌اند. خواست این کارگران خواست همه ما کارگران در سراسر ایران است، بنابراین مبارزه برای تحقق این خواست نیز باید در سطح سراسری به پیش برود. با حمایت و پیوستن به اعتصاب کارگران پتروشیمیهای ماهشهر، مبارزه برای بیرون راندن شرکتهای واسطه‌ای را به جنبشی سراسری تبدیل کنیم.
زنده باد کارگران اعتصابی پتروشیمیهای ماهشهر
پیش به سوی ایجاد جنبش سراسری برای حذف شرکتهای واسطه ای
جمعی از کارگران شرکت پرهون طرح
٢٣/٧/١٣٩٠
***
اعلام همبستگی تعدادی از کارگران سایپا با کارگران پتروشیمی ماهشهر
در خبرها آمده است كه تعدادی از كارگران سایپا با كارگران پتروشیمی ماهشهر اعلام همبستگی كرده‌اند. متن نامه حمایتی این كارگران به قرار زیر است:
"کارگران عزیز، هم زنجیران اعتصابی صنایع پتروشیمی ماهشهر
ما تعدادی از کارگران صنایع خودروسازی (گروه خودروسازی سایپا) همبستگی و پشتیبانی خود را از شما کارگران با شهامت و شجاع اعلام می‌داریم و عزم جزم شما را می‌ستاییم و دستان شما را به گرمی و با افتخار می‌فشاریم وروی گرمتان را می‌بوسیم. ما از تمامی خواسته‌های شما پشتیبانی می‌نماییم و خواهان، آزادی بی قید و شرط تمامی افراد جامعه در بیان عقیده خودهستیم. ما خواهان آزادی تشکل‌های کارگری، مطبوعات، اعتصاب، تحصن، تظاهرات، راهپیمایی و همچنین آزادی کارگران دربند و فعالین سیاسی هستیم. ما خواهان الغای هرگونه تبعیض جنسی هستیم.
به امید ایجاد تشکل‌های سراسری و ضدسرمایه داری
تعدادی از کارگران گروه خودروسازی سایپا
تهران – ١٧ مهر ١٣٩٠"
***
اعتصاب کارگران پتروشیمی و وحشت جمهوری اسلامی!
اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر امروز دوشنبه بعد از سپری شدن ١٧ روز اعتصاب قدرتمند در توافقی مابین کارگران اعتصابی، دولت و وزارت نفت بپایان رسید.
این اعتصاب در نوع خود یکی از اعتصابات مهم در تاریخ جنبش کارگری ایران است. درسها و آموزه‌های این اعتصاب برای جنبش کارگری، پرستاران و آموزگاران روزمزد که وضعیتی مشابه به وضعیت کارگران اعتصاب کننده در شرکت‌های پیمانکاری بندر ماهشهر دارند، قابل اتکا و توجه است.
جنبش کارگری در ایران و کارگران در کارخانه‌ها و شرکت‌ها و دیگر محل‌های کوچک و بزرگ کاری، و مطالبات حق طلبانه پرستاران و آموزگاران میتوانند بر شانه این دستاوردها برای تحقق خواست و مطالبه “برچیده شدن قراردادهای موقت” و “بستن قراردادهای دائم” اعتراض و اعتصاب سازماندهی کنند. اعتصاب کارگران در بندر ماهشهر صدای بلند و قدرتمند این مطالبه سراسری کارگران بودند. اعتصابات اخیر در فروردین ماه و مهر ماه سال ١٣٩٠ یک گام جدی و گوشه کوچکی از قدرت عظیم طبقه کارگر در ایران بود که در شکل این اعتصاب قدم بجلو برداشت. همین اندازه از قدرت متحدانه و مصمم کارگران حق طلب دولت و مقامات ریز و درشت مدیریت و کارفرما در پتروشیمی و وزارت نفت را وادار به عقب نشینی و تن دادن به صدای حق طلبانه کارگران کرد.
نقطه قوت مهم اعتصاب ١٧ روزه کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر با اتحاد و همبستگی کارگران پیمانکارو خانواده‌هایشان، با مشورت با هم در مجامع عمومی و تکیه آنها به اعتصاب بعنوان وسیله اعتراض و مبارزه عملی شد.
نقطه قوت مهم مطالباتی این اعتصاب در ماهیت خواست سراسری کارگران "برچیدن شرکت‌های پیمانکاری” و “بستن قرار دادهای مستقیم” بود. این مطالبه بخش جدایی ناپذیر از کشمکش دیرینه سرمایه داری و بورژواها در راه بهره برداری از قبل کار ارزان است. تحقق و خواست این مطالبه به بخشهای میلیونی طبقه کارگر در صنایع مختلف تولیدی از جمله نفت مربوط است. تحقق و خواست این مطالبه به جنبش حق طلبانه همه کارگران شاغل و روزمزد و آن بخشهایی از مراکز کار که کارگران خارجی بویژه کارگران افغانستانی و عراقی تحت شدیدترین شرایط استثمار به برده کارفرماها و سرمایه داران تبدیل شده‌اند مربوط است.
اهمیت طبقاتی این اعتصاب و وحشت جمهوری اسلامی با تمام اعوان و انصار بورژوا و کارفرما را در این جمله شاه کلید از مقامات رژیم می‌توانیم ببینیم. «معاون فرماندار رژیم در شهر ماهشهر با حضور در میان کارگران اعتصابی به آنان اعلام کرده است، “خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمی‌توانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فراتر از مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی‌ها در ایران و تمامی بخش‌های وزارت نفت است".»
اعتصاب با وعده‌های آشنا وزارت نفت و فرمانداری ماهشهر بپایان رسیده است. کارگران اعتصاب کننده شرکت‌های پیمانکاری بندر ماهشهر در فروردین ماه ١٣٩٠ با این گونه مذاکرات و وعده‌ها کاملا آشنا هستند. کارگران عجز و ناتوانی فرماندار و مدیریت و کارفرماها را در برابر با صف متحد خود و در عین حال با فریب کاری آنها آشنا و دیده‌اند. از کارگران اعتصابی سه ماه مهلت خواستند. به بخشهایی کوچکی از مطالبات کارگران تن داده‌اند. اینبار نیز از ترس و وحشت سراسری شدن اعتراض کارگران، با چند دور مذاکره خواستند راه پیشروی و تحقق مطالبات را بر کارگران اعتصابی ببندند. اگر توطئه و ایجاد تفرقه و چند دسته کردن کارگران، دستگیری و سرکوب روش معمولی و آشنای دولت و کارفرما و سرمایه داران است، مذاکرات مکرر و بی نتیجه برای اینها و کش دادن آن و حواله دادن نتایج مذاکرات به مقامات و مراکز دولتی در دیگر شهرها برای بدر بردن کارگران از میدان از جمله توطئه‌های کارفرما و دولت است. کارگران هم به مذاکرات بعنوان بخشی از مبارزه و رو در روئی خود با سرمایه داران نگاه میکنند و از آن درس و تجربه گرفته‌اند.
به نظر ما کارگران اعتصاب کننده امرزو باید بعد از پایان اعتصاب بنشینند و از دو دوره اعتصاب خود و از اعتصاب ١٧ روزه امروزشان، از نقاط قوت و ضعف، راه‌های سخت و دشواری که دولت و وزارت نفت، شهردار و فرماندار و کارفرماها در بندر ماه شهر در راه رسیدن به اهداف نهایی اعتصاب کنندگان ایجاد کردند ارزیابی دقیق و واقعی خود را با هم طبقه ای‌هایشان در میان بگذارند. حیله و نقشه تفرقه افکنانه مذاکرات را جمعبندی کنند. درسها و آموزه‌های اعتصاب و راه‌های تداوم همبستگی و مبارزه و تحقق خواستهای خود را مرور کنند.
اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری بندر ماهشهر به اهداف نهایی خود نرسید. قراردادهای موقت هنوز بر دوش کارگران سنگینی میکند. هزاران کارگر و خانواده‌هایشان به امید بستن قرار داد دائمی و امنیت کار و شغل متحدانه در این اعتصاب شرکت کردند. برچیده شدن بساط پیمانکاری و بستن قراردادهای دائم برای قسمت اعظمی از کارگران هنوز خواست اصلی است.
مبارزان کمونیست
١٠ اكتبر ٢٠١١
***
تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در دفاع از کارگران پتروشیمی و جنبش کارگری ایران
روز شنبه ١٥ اکتبر٬ بدعوت شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در استکهلم و پشتیبانی تعدادی از احزاب و سازمانهای چپ، تظاهراتی در دفاع از اعتصاب و مطالبات کارگران پتروشیمی و مطالبات و اهداف جنبش کارگری در ایران برگزار شد. تظاهرات با خوش آمدگوئی مهرنوش شفیعی از مجریان تظاهرات و سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از کارگران ایران و آزادی زندانیان سیاسی و پخش سرود و موزیک شروع شد.
در ادامه تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی و فعالین کارگری و سیاسی حاضر در تظاهرات سخنرانی کردند. سیاوش دانشور از حزب اتحاد کمونیسم کارگری٬ فرهاد شعبانی از حزب کمونیست ایران٬ حامد کیانی از حزب حکمتیست٬ فرامرز قربانی از حزب کمونیست کارگری٬ بهرام رحمانی از جانب شورا٬ بهروز خباز فعال کارگری٬ از طرف پناهجویان محمدباقر عابدیان پناهجو از شهر بودین و مژگان و محمد امیری اطلاعیه سوئدی در حمایت از مبارزات کارگران خوانده شد و سخنانی در حمایت از کارگران ایراد گردید. سخنرانان ضمن ارائه دیدگاه خود مجموعا بر ضرورت حمایت مبارزاتی و عملی از جنبش کارگری و دفاع از خواست کارگران پتروشیمی بعنوان یک خواست سراسری طبقه کارگر ایران تاکید کردند. در طول تظاهرات شعارهائی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از کارگران ایران و اردوی آزادیخواهی سر داده میشد.
در پایان قطعنامه تظاهرات قرائت شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت و بر تداوم تلاش و مبارزه متحدانه در دفاع از جنبش کارگری ایران و خواستهای برحق آن تاکید شد. در تظاهرات امروز بیش از ١٣٠ نفر شرکت داشتند.
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم در ایران - استکهلم
١٥ اکتبر ٢٠١١

 قطعنانه تظاهرات١٥ اکتبر
نظر به اینکه کار قراردادی، قراردادهای یکجانبه و سفید امضا، کار کنتراتی و روزمزد اشکالی برای تشدید استثمار طبقه کارگر است؛
نظر به اینکه شرکتهای پیمانی و پیمانکاران و نهادهای واسطه در امر استخدام و تعیین سطح دستمزدها تلاش دارند کارگران را در موقعیت بشدت ناامن شغلی و حقوقی قرار دهند و بخشهای مختلف طبقه کارگر را چه در یک مرکز صنعتی و چه در سطح سراسری متفرق کنند؛
نظر به اینکه تامین امنیت شغلی و برخورداری از دستمزدهای مناسب و جوابگوی نیازهای زندگی خانواده کارگری از مطالبات سراسری کارگران در ایران است؛
نظر به اینکه تلاش برای متشکل شدن و برپائی تشکل‌های مستقل کارگری یک خواست دیرینه جنبش کارگری ایران است و هم اکنون تعدادی از فعالین کارگری در زندان بسر میبرند؛
شرکت کنندگان در تظاهرات امروز؛
١- از مبارزات و اعتصابات برحق کارگران پتروشیمی در تبریز و ماهشهر و آبادان جهت تحقق مطالبه امنیت شغلی قاطعانه حمایت میکنند.
٢- لغو شرکتهای پیمانکاری و عدم دخالت آنها در انعقاد قرارداد و تعیین سطح دستمزدها، استخدام رسمی و مستقیم کارگران توسط هر شرکت و مرکز صنعتی، خواست طبقه کارگر ایران و یک جبهه نبرد سراسری کارگران با سرمایه داران و حکومت اسلامی است.
٣ - کار قراردادی و موقت، سفید امضا و یکطرفه، کنتراتی و روزمزد باید لغو شود. شرایط کار و چهارچوب قراردادها باید توسط نمایندگان منتخب کارگران و تشکلهای مستقل آنان تعیین و تصویب شود.
٤ - ما از تلاش کارگران و فعالین کارگری برای ایجاد تشکلهای واقعی و مستقل کارگری قاطعانه حمایت میکنیم.
٥- ما جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب مستمر مبارزات کارگری و هر مبارزه آزادیخواهانه محکوم و برای آزادی فوری و بیقید و شرط کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و برچیدن زندانهای سیاسی مبارزه میکنیم.
٦- در مقابل سیاست اعمال تفرقه کارفرماها در میان کارگران، تنها سلاح طبقه کارگر اتحاد و تشکل و اعتصاب و اعتراض است. ما اتحاد و منافع عمومی طبقه کارگر را منفعت خود میدانیم و از هر تلاشی برای تقویت یک اتحاد واقعی و مبارزاتی حمایت میکنیم.
٧- ما از مبارزات بخشهای مختلف طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، خواست آزادی و رفاه و تامین یک زندگی انسانی برای همگان حمایت میکنیم.
٨- ما بر تلاش متحدانه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و دفاع از راه حل کارگری در ایران در مقابل راه حلهای سرمایه دارانه و ارتجاعی تاکید میکنیم.
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران - استکهلم
١٥ اکتبر ٢٠١١
***
پیروز باد اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر
اعتصاب بیش از ٦٥٠٠ کارگر مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر که از ٢٤ سپتامبر (دوم مهر ماه) آغاز شد کماکان ادامه دارد. خواست اصلی کارگران لغو قراردادهای موقت، ایجاد قرارداد مستقیم و رسمی و اجرای مصوبات دولت در این زمینه میباشد. کارگران اعتصابی اعلام کرده‌اند تا رسیدن به خواسته‌های بر حقشان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد و در صورت مقاومت دولت و کارفرمایان کل پروسه تولید را متوقف خواهند کرد.
در اردیبهشت (مارس) امسال این کارگران پیمانی با خواست انحلال شرکتهای پیمانی، برخورداری از کلیه مزایای کارگران رسمی و در اعتراض به شرایط نامناسب کاری بمدت ١١ روز دست به اعتصاب زده بودند. آن اعتصاب که با حمایت فعال سایر واحدهای تولیدی منطقه همراه شد با قول و قرارهایی که نمایندگان دولت و کارفرمایان در رابطه با بر آورده کردن خواسته‌های اعتصاب به کارگران دادند به پایان رسید. از آن زمان تاکنون دولت بجای اجرای توافقات بعمل امده و از جمله مصوبات خود در این مورد، تمامی تلاش خود را بر روی در هم شکستن مقاومت کارگران و ایجاد تفرقه در صفوف آنان متمرکز نمود.
خواسته‌های اصلی کارگران اعتصابی یعنی انحلال شرکتهای پیمانی و عقد قراداد جمعی و استخدام رسمی از مهمترین و اساسیترین خواسته‌های طبقه کارگر ایران است. اهمیت این خواست آنجا نمایان میشود که دریابیم بیش از ٧٠ و به برآورد برخی کارشناسان ٨٠ درصد قراردادهای منعقده کار در ایران، قرار داد موقت و یا پیمانی است. بنابراین، هر قدم پیشروی و یا پیروزی این اعتصاب تاثیر جدی در وضعیت و مبارزات کل طبقه کارگر ایران خواهد گذاشت.
اعتصاب وسیع کارگران پتروشیمی تاکنون از سوی سایر کارگران چه در ایران و چه در خارج کشور مورد حمایت قرار گرفته است. در مقابل رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و کارفرمایان رنگارنگ تلاش ورزیده‌اند با وعده و وعید و تفرقه و یا تهدید و دستگیری و اخراج، اعتصاب کارگران را در هم بشکنند.
در چنین شرایطی که که دولت سرمایه دارن و کارفرمایان تمامی امکانات و توان خود را برای در هم شکستن این اعتصاب بکار گرفته و میگیرد، وظیفه عاجل ما کارگران و یا مدافعین جنبش کارگری ایران بکارگیری تمامی توان، ارتباطات و امکانات خود و محیط پیرامون در دفاع از این اعتصاب مهم و خواسته‌های آن است.
کارگران اعتصابی صندوق کمک به اعتصاب را هم اکنون ایجاد کرده‌اند. حمایت مادی و عملی از این اعتصاب با توجه به فشارهای رژیم و اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی کارگران یکی از راههای اساسی حمایت از این اعتصاب و بطریق اولی طبقه کارگر ایران است.
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران ضمن تجلیل از اعتصاب کارگران مجتمع پروشیمی ماهشهر و حمایت همه جانبه از آن، تمامی نهادهای کارگری و فعالین سیاسی و حقوق بشر را فرا میخواند تا بطور عملی و فعال از این اعتصاب حمایت کنند.
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ لندن
اکتبر ٢٠١١
***
اعتصاب و اعتراض

خبرهایی در مورد اعتصاب كارگران پتروشیمی‌های ماهشهر
انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه روز ٢٠ مهر در خبری نوشته است: "کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر و بندر امام هفدهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. بر اساس این گزارش، روز سه شنبه ١٩ مهر ١٢٠ نفر از کارگران پتروشیمی اروند که به خاطر اعتصاب با خواست حذف شرکتهای واسطه‌ای اخراج شده بودند، مقابل درب پتروشیمی تجمع کرده بودند. تجمع این کارگران در حالی در جریان بود که معاون وزیر نفت در منطقه ویژه ماهشهر مشغول بازدید از اوضاع بوده. این کارگران با اطلاع از حضور معاون وزیر خواهان گفتگو با وی شده‌اند. از ملاقات احتمالی و نتیجه آن خبری دریافت نشده است." همین نهاد كارگری روز ٢١ مهر نوشت: "امروز پنجشنبه ٢١ مهر کارگران پتروشیمی‌های بندر امام، اروند و امیر کبیر برای هجدهمین روز متوالی در اعتصاب بودند. بر اساس این خبر، دو روز پیش که معاون وزیر نفت در منطقه ویژه جضور داشته و ١٢٠ نفر از کارگران اخراج شده پتروشیمی اروند قصد داشتند با وی ملاقات کنند و در ارتباط با مطالبه کارگران اعتصابی و همچنین اخراج خودشان با او صحبت کنند، این ملاقات صورت نگرفته است. گفته می‌شود معاون وزیر حاضر نشده از ماشین خود پیاده شود و از مقابل کارگرانی که می‌خواستند با او صحبت کنند، گذشته است." در خبر دیگری كه در سایتهای مختلف منتشر شده است، گفته شده كه "كارگران روزانه در واحدهای خود حاضر میشوند ولی كار نمی‌كنند." در خبر دیگری آمده است: "كارگران پتروشیمی بندر امام برای تامین خواسته‌های خود ٨ روز مهلت دادند و در صورت عدم تحقق خواسته‌ها، اعتصاب را از سر میگیرند. بدنبال اعتصابی كه از روز سوم مهر در پتروشیمی ایران - ژاپن، موسوم به پتروشیمی بندر امام در اعتراض به عدم اجرای قانون حذف شركتهای پیمانكاری شروع شده بود روز چهارشنبه ٢٠ مهر موقتاً خاتمه یافت و كارگران و نمایندگان كارگران شركتهای در حال اعتصاب به مدت ٨ روز به هیئت مذاكره كننده مركب از نماینده فرماندار، نماینده وزارت نفت و نماینده دولت و اداره كار مهلت دادند تا مراحل احرایی شدن خواسته‌های كارگران طی شود. چنانچه این خواسته‌ها عملی نشود مجدد اعتصاب را از سر خواهند گرفت." روز ٢٢ مهر خبرگزاری ایلنا به نقل از نماینده رژیم از ماهشهر از تشدید جو پلیسی حاکم بر اعتراضات کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر خبر داد. حیات مقدم، نماینده رژیم از بندرماهشهر در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس خطاب به احمدی نژاد گفته است: از رئیس‌ جمهور نمی‌‌خواهیم که ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار شغل ایجاد کند، کارگران بندر ماهشهر را اخراج نکند. در حال حاضر حقوق و مزایای کارگران پتروشیمی ماهشهر به درستی پرداخت نمی‌شود و از طرفی با جو پلیسی و گارد ویژه به اعتراضات این کارگران رسیدگی می‌شود.
***
گزارشی از ادامه اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده است كه جلسه روز ١٨ مهر نماینده‌های کارگران اعتصابی شرکت پیمانکاری پتروسینا با مدیریت کارخانه و نماینده‌های اداره کار به نتیجه‌ای نرسید. در جلسات نماینده‌های کارگران با مدیریت و مسئولین اداره کار آبادان تا کنون سه نوع قرار داد برای بازگشت بکار این کارگران به آنان پیشنهاد شده است اما از آنجا که در هیچکدام از این قراردادها خواست‌های کارگران لحاظ نشده بود این قراردادها از سوی کارگران مورد قبول واقع نشده است و بدین ترتیب مذاکرات تاکنونی به نتیجه‌ای نرسیده و کارگران علیرغم تهدیدهای مدیریت به اعتصاب خود ادامه داده‌اند. روز ١٩ مهر و پس از شکست مذاکرات، مدیریت پتروشیمی به کارگران اعلام کرد چنانچه به اعتصاب خود پایان ندهند از روز ٢٠ مهر ماه، آنان را به کارخانه راه نخواهد داد و دست به اخراج همگی کارگران خواهد زد. بدنبال این تهدید صبح روز ٢٠ مهر کارگران با درب بسته کارخانه بر روی خود مواجه شدند که خشم آنان را برانگیخت. کارگران خشمگین با مشاهده این وضعیت با درگیری مختصری که با حراست کارخانه پیش آمد موفق به ورود به کارخانه شده و در محلهای کار خود، نشسته و در اعتصاب، مستقر شدند و متحدانه اعلام کردند: حتی اگر یک نفر از کارگران اخراج شود مسئولیت عواقب و پیامدهای اعتراضات شدیدتر کارگران بعهده مدیریت و پیمانکار و نیز اداره کار خواهد بود. و از طرفی تهدید کردند که با هر نیروی کار اعتصاب شکنی که خارج از کارخانه و برای جایگزینی کارگران اعتصابی وارد شود بشدت مقابله خواهند کرد.
اتحادیه آزاد كارگران ایران روز ٢٥ مهر خبر داد كه این کارگران روز شنبه ٢٣ مهر به اعتصاب خود پایان دادند. در ادامه این خبر آمده است كه صبح روز شنبه ٢٣ مهر ماه مدیریت پتروشیمی ضمن قبول ادامه کار کارگران با قرارداد قبلی و دادن برخی امتیازات به آنان، از کارگران یک مهلت دو ماهه برای رسیدگی به خواست اصلی آنها مبنی بر حذف پیمانکار درخواست کرد که این امر مورد موافقت کارگران اعتصابی قرار گرفت و آنها از ظهر روز شنبه هفته جاری بر سر کارهای خود بازگشتند.
***
تجمع اعتراضی كارگران كارخانه ماشین سازی پارس وارد پنجمین روز خود شد
در خبرها آمده است كه كارگران كارخانه ماشین سازی پارس كه بیش از ٣٥٠ نفر هستند و در سه مجموعه كاری شامل كارخانه ماشین سازی در تهرانپارس، كارخانه ماشین سازی در جاده قدیم كرج و كارخانه ماشین سازی در ماهشهر میباشد، در اعتراض به عدم دریافت ٥ ماه حقوق معوقه خود و سایر مشكلات منجمله قطع كردن كلیه حقوق شناخته شده كارگران و ندادن ناهار به كارگران، روز ٢٤ مهر برای پنجمین روز در كارخانه ماشین سازی در منطقه تهرانپارس دست به تجمع اعتراضی زده و مانع آمدن مدیر كارخانه به كارخانه شده‌اند. با توجه به دزدیها و اجحافات زیادی كه در حق كارگران از طرف مدیرعامل میشود كارگران خواستار بركناری وی هستند.
***
درگیری ماموران نیروی انتظامی با كارگران معترض در اهواز
در خبرها آمده است كه روز ١٧ مهر بیش از ١٥٠ كارگر لوله سازی خوزستان كه مقابل استانداری اهواز تجمع كرده بودند با حمله مامورین نیروی انتظامی مواجه شدند. این كارگران در اعتراض به عدم پرداخت ٢ سال دستمزدهای معوقه خود اقدام به برگزاری این تجمع نموده بودند.
***
جمعی از کارگران شرکت فریمکو مقابل دفتر حراست منطقه ویژه ماهشهر تجمع کردند
بنابه خبری كه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر كرده است روز یکشنبه ٢٤ مهر حدود ساعت ٨ صبح بیش از ٢٠ نفر از کارگران شرکت فریمکو در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، در مقابل اداره حراست دست به تجمع زدند. تجمع کنندگان بلافاصله مورد یورش نیروهای حراستی واقع شده و متفرق گردیدند. از دلیل این تجمع خبری منتشر نشده است. شرکت فریمکو یکی از شرکتهای پیمانکاری است که در چندین پروژه و مجتمع تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر فعالیت دارد.
***
اعتراض کارگران تخلیه و بارگیری بندر امام خمینی
در خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایران منتشر كرده است، سرکارگران تخلیه و بارگیری در اعتراض به تصمیم اداره بنادر مبنی بر واگذاری بخشی از کار تخلیه و بارگیری به تعاونی‌های خصوصی در استراحتگاه فصلی تجمع نموده و با نوشتن طومار و اعتراضیه نارضایتی خود را از شرایط بوجود آمده اعلام نمودند. سرکارگران مذکور طی نامه‌ای به مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان اعلام نمودند با توجه به موارد ذیل حاضر به انجام کار تحت پوشش شرکتهای تعاونی نمی‌باشیم: ١- شرکت تعاونی خصوصی می‌باشند که ماهیت آنها سودآوری برای اعضای هیئت مدیره است و ممکن است در آینده جهت دریافت مطالبات خود از شرکت‌های مذکور دچار مشکل خواهیم شد. ٢- تعاونی‌ها تعداد محدودی از کارگران را به شیوه سالهای قبل از تاسیس انجمن و بطور سلیقه‌ای تحت پوشش قرار میدهند و در نتیجه تعداد زیادی از کارگرانی که بالای دهها سال در این بندر زحمت کشیده‌اند بیکار خواهند شد. ٣- بسیاری از شرکتها از اینکه ما کارگران از طریق انجمن صنفی به حق و حقوق خود می‌رسیم ناراضی می‌باشند.
***
استعفای اعتراضی ٣٠٠٠ راننده سرویس در اصفهان
روزنامه رژیمی ابرار خبر داده است كه رانندگان تاكسی سرویس مدارس در اصفهان در یک حرکت اعتراضی به خاطر یک نوبته شدن آموزشگاه‌ها و گران شدن سوخت، دیگر حاضر به جابجایی دانش آموزان نیستند. این رانندگان می‌گویند چون مدارس یک نوبتی شده و نیز با توجه به گران شدن سوخت پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه از سوی دولت دیگر در سرویس مدارس كار نمی‌كنند.
***
اعتراض کارگران نیروگاه رامین اهواز
در خبرها آمده است كه کارگران پیمانکاری نیروگاه رامین اهواز در واکنش به عدم پرداخت دستمزدهای خود دست به اعتراض زدند. چندی پیش رئیس دیوان محاسبات کشور رژیم نیز به عدم پرداخت به موقع دستمزدهای کارگران شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها اذعان نموده بود. این خبر همچنین می‌افزاید كه این نیروگاه بزرگترین نیروگاه حرارتی است.
***
کارگران معترض نساجی مازندران خواستار پاسخ فرماندار قائم شهر هستند
ایلنا این هفته هم از تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران خبر داد. در این خبر آمده است كه تعدادی از کارگران نساجی قائمشهر که تعدادشان بیش از ٢٠٠ نفر بود از محل کارخانه به سمت فرمانداری قائمشهر راه افتاده و با سر دادن شعار و با بستن خیابان اصلی شهر خواستار پاسخگویی فرماندار به حل نشدن مشکلات خود علیرغم وعده مسئولین شدند. كارگران خواستار احضار سرمیه گذار بوده‌اند. علی پیرفلک فرماندار قائمشهر با حضور در جمع کارگران با دعوت آنها به آرامش گفت: احضار سرمایه گذار در حدود و اختیارات این فرمانداری نمی‌باشد ولی مسئولین شهرستانی و استان پیگیر مسائل و مشکلات کارخانه نساجی مازندران هستند. در اواخر هفته جاری با حضور مسئولین استانی جلسه‌ای در تهران ومسئولین شرکت نساجی مازندران برگزار می‌شود و به مسائل شرکت ومطالبات کارگران پرداخته می‌شود.
***
نشست مشترک کارگران مجتمع کشتارگاه کشت و صنعت مهاباد با مقامات رژیم
در خبرها آمده است كه روز ٢٠ مهر یک هیئت مشترک از سوی فرمانداری و نیروط انتظامی رژیم در شهر مهاباد در مذاکره و جلسه‌ای رسمی با کارگران کشتارگاه کشت و صنعت این شهر، با تنظیم صورت جلسه‌ای به آنان تعهد داده‌اند كه در اسرع وقت به خواست کارگران مبنی بر پرداخت مزایا و دستمزدهای معوقه آنان اقدام نمایند. پس از اخذ این تعهد کارگران برسر کارهای خود حاضر شدند. کارگران مصمم هستند در صورت عدم پرداخت دستمزدهای معوقه آنان در اسرع وقت، مجددا دست به اعتصاب بزنند. کارگران مجتمع کشتارگاه کشت و صنعت مهاباد روز ١٧ مهر برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به اعتصاب زدند و روز ١٨ مهر نیز به دنبال آنکه به آنها وعده دادند که روز چهارشنبه به خواسته‌هایشان ترتیب اثر می‌دهند، به اعتصاب خود پایان دادند.
***
اعتراض کارگران کارخانه آجرپزی شل در سنندج
طبق خبر منتشره از سنندج، روز ١٩ مهر کارگران کارخانه آجرپزی شل با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در این شهر، دست به اعتراض زدند. این تجمع که دو ساعت به طول انجامید با هجوم و سرکوب ماموران نیروی انتظامی پراکنده شد. روز قبل از آن نیز کارگران با تجمع در مقابل درب کارخانه مانع از تردد کارفرمای این کارخانه شدند و خودروی وی را در محوطه داخل کارخانه متوقف نمودند و درب را بستند.
***
بیانیه جمعی از کارگران خباز سنندج در اعتراض به اصلاح قانون کار
طبقه خبر منتشر شده از سنندج، جمعی از کارگران خباز سنندج با انتشار بیانیه‌ای در خصوص اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی، این امر را خیانتی بزرگ در حق کارگران و در خدمت هر چه بیشتر به سرمایه داران و صاحبکاران توصیف کرده‌اند. در این بیانیه آمده است: "ما جمعی از کارگران خباز شهر سنندج اعتراض شدید خود را به چنین قانونی اعلام می‌داریم و خواهان همبستگی و اتحاد تمامی کارگران علیه قوانین ظالمانه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران هستیم."
***
تجمع اعتراضی بازنشستگان نساجی بافت بلوچ
در خبرها آمده است كه روز ٢٤ مهر بیش از ٦٠ نفر از كارگران نساجی ایرانشهر كه همگی دارای شرایط بازنشستگی و اخراج شده از نساجی بافت بلوچ بودند در اعتراض به اجرا نشدن قانون بازنشستگی و به منظور پیگیری مطالبات خود در مقابل دفتر نماینده مجلس رژیم تجمع كردند.
***
تجمع اعتراضی کارگران شرکت جهاد سازندگی مشهد در آبادان
در خبرها آمده است كه دهها کارگر شرکت جهاد سازندگی مشهد واقع در ٥ کیلومتری آبادان در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و پاره‌ای از مشکلاتشان در مقابل دادگستری رژیم در شهر آبادان تجمع اعتراضی برپا کردند. این كارگران در ادامه اعتراضات خود و نیز پیگیری طرح شکایت شان از مقامات و کارفرمای این شرکت در قبال عدم پرداخت ١١ ماه حقوق و دستمزدهای خود، روز ١٩ مهر در مقابل دادگستری رژیم در آبادان اقدام به برپایی تجمع اعتراضی نموده و متحدانه بر تحقق مطالبات و خواست‌های خود پای فشردند. در واکنش به این حرکت اعتراضی کارگران، دادگستری رژیم حکم فروش کلیه ماشین آلات موجود در این شرکت را به منظور پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه کارگران صادر نموده است. کارگران اعلام کرده‌اند تا دریافت کامل مطالبات خود به اعتراض ادامه خواهند داد.
***
میلیون‌ها کارگر مخالف پیش نویس اصلاحیه قانون کار هستند
ایلنا خبر داده است كه علی تركاشوند، دبیر اجرائی خانه كارگر رژیم از شهر ری گفته است: میلیون‌ها کارگر سراسر کشور با پیش نویس اصلاحیه قانون کار مخالف هستند
***
تجمع کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان در اعتراض به ٢٤ ماه حقوق معوقه
خبرگزاری دولتی فارس روز ١٩ مهر نوشته بود كه طی دو روز گذشته کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان، در اعتراض به ٢٤ ماه حقوق معوقه، در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. این خبرگزاری در ادامه گزارش خود می‌نویسد: مشکلات شرکت لوله سازی خوزستان که از تولید کننده‌های اصلی لوله‌های مورد نیاز کشور است، از سال ٨١ با واگذار شدن به بخش خصوصی ناکارآمد آغاز شد، و کارگران این شرکت بار‌ها در اعتراض به وضعیت خود دست به تجمع زده‌اند. در دو روز گذشته بار دیگر کارگران شرکت لوله سازی خوزستان در مقابل استانداری برای مطالبه حقوق ٢٤ ماهه خود تجمع کردند. حقوق کارگران این شرکت چندین ماه است که به دلیل مشکلات کارخانه از جمله بدهی‌های کلان به بانک‌ها و مدیریت‌های ناکارآمد پرداخت نشده است. تجمع این کارگران امروز هم ادامه یافت.
***
حقوق و دستمزد پرداخت نشده

بازخرید اجباری ٣١ تن از رانندگانِ زن شرکت واحد
در خبرها آمده است كه فرحناز شیری، اولین راننده خطوط بی‌. آر. تی مسیر میدان آزادی دپوی شرق به همراه ٣٠ زن راننده دیگر از شرکت واحد بازخرید شده‌اند كه خود دلیل این بازخرید اجباری را نمی‌دانند. فرحناز شیری می‌گوید: "پنج راننده زنی که پس از من در اتوبوسرانی مشغول به کار شدند، رسمی شده بودند و من هنوز بلاتکلیف بودم. با وجود دوندگی‌های بسیار و نامه‌نگاری‌ها همچنان از رسمی کردن من امتناع کردند. این وضعیت ادامه داشت تا ١٠ اردیبهشت که حکم اخراج من صادر شد." در ادامه آمده است كه فرحناز شیری با حکم دادگاه دوباره به کار باز می‌گردد اما تا تیرماه که او به همراه ٣٠ زن دیگر که در این خط آزادی - دپوی شرق فعالیت می‌کردند، اتوبوس‌هایشان را تحویل ندادند و ریالی از حق بیمه‌اش را نیز پرداخت نکرده‌اند. فرحناز شیری که مدتی ست بیمار است می‌گوید: "حتی دفترچه بیمه ندارم و امکان پرداخت هزینه‌های درمان خود را هم ندارم." او می‌افزاید: "یک روز که رفتم ماشین را تحویل بگیرم، دیدم جلو تعرفه من را گرفته‌اند. ٣٠ زن دیگری که به همراه من بیکار شده‌اند بیشترشان از زنان سرپرست خانواده هستند و قبل از رسیدن مهلت قرارداد‌هایشان مجبور به بازخرید شده‌اند."
***
کارگران شرکت پروفیل ساوه ٣ ماه حقوق معوقه دارند
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خبر داد كه کارگران شرکت پروفیل ساوه ٤ ماه حقوق معوقه داشته‌اند که اخیرا شرکت فقط حقوق خرداد را پرداخت نموده است. این کارگران هم اکنون حقوق ماههای تیر، مرداد و شهریور را طلب دارند، در حالیکه مهر نیز به پایان خود نزدیک می‌شود.
***
عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت غربی سیر سمنان
در خبرها آمده است كه کارفرمای شرکت غربی سیر واقع در شهرک صنعتی سمنان از پرداخت دستمزدهای معوقه ٤ ماهه کارگران این شرکت خودداری می‌ورزد. این کارگران که تعداد آنان به ٨٠ نفر میرسد، علیرغم کار در شرایط سخت و محرومیتهای فراوان ٤ ماه است که هیچگونه دستمزدی دریافت نکرده‌اند و همین امر وضعیت معیشتی آنان را با وخامت هرچه بیشتری روبرو کرده است.
***
تضییع حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت مواد غذایی
در خبرها آمده است كه اکثریت کارگران شرکت کشت و صنعت مواد غذایی در تهران از دریافت حق سنوات و سایر مطالبات خود محروم مانده‌اند. این شرکت مدت چهار سال است که اعلام ورشکستگی کرده است. این در حالی است که اکثریت کارگران شاغل در آن که شمار آنان به حدود ٦٠ نفر می‌رسید علاوه بر دستمزدهای معوقه ٦ تا ١٨ ماهه از دریافت حق سنوات خود نیز باز مانده‌اند.
***
کارگران شرکت توان سیال یک ماه حقوق دریافت کردند
بر اساس گزارش منتشر شده توسط انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، شرکت توان سیال از شرکتهای واسطه‌ای در ذوب آهن اصفهان که به کارگران اعتصابی وعده پرداخت ٤ ماه حقوق معوقه را داده بود تا به سر کارشان بروند، ١٦ مهر دو روز بعد از پایان اعتصاب، فقط حقوق تیر را پرداخت کرده است. کارگران شرکت توان سیال در اعتراض به پرداخت نشدن ٤ ماه حقوق معوقه، ١٠ روز اعتصاب کرده بودند که با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت کلیه حقوقها طی یک هفته، قبول کردند به سر کارشان بروند.
***
كارگران كارخانه آزمایش مرودشت ٥ ماه حقوق پرداخت نشده
در خبرها آمده است كه ١٨٠ كارگر كارخانه آزمایش مرودشت، هنوز ٥ ماه حقوق معوقه طلب دارند كه مدیریت شركت از پرداخت آن امتناع میكند. یكی از كارگران گفته است: كارخانه آزمایش تهران را بطور كامل تعطیل و جمع كرده‌اند. كارگران كارخانه آزمایش هنوز ٥ ماه حقوقهای معوقه خود را طلب دارند. در حالیكه اگر فقط زمین خالی محوطه جلویی كارخانه را كه ٤ میلیارد فروختند آنرا برای پرداخت حق و حقوق كارگران و بدهی بیمه و مالیات استفاده میكردند این شركت میتوانست سرپا بماند و كارگران بیشتری هم جذب كند.
***
عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت تولید گچ و سیمان سمنان
خبر منتشره از سمنان، از عدم پرداخت دستمزدهای دهها تن از کارگران شرکت تولید گچ و سیمان واقع در شهرک صنعتی سمنان بمدت چهار ماه حکایت دارد. در ادامه آمده است كه شرایط کار در این شرکت بسیار سخت و طاقتفرسا است و کارگران آن با استثمار شدید روبرو هستند.
***
كودكان شاغل در كارگاه‌ها، آمار هم ندارند
به گزارش ایلنا، فرید ارجمندی، یكی از مسئولان دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی رژیم گفته است: آماری از كودكان شاغل در كارگاه‌ها وجود ندارد. از بین ٦ هزار نفر كودك ساماندهی شده خیابانی، ٢ هزار نفر غیر ایرانی بودند و از بین ٣ هزار و ٢٩١ نفر آنها ، ٢ هزار نفر كودك خیابان بودند. وی تعداد كودكان ترك تحصیل كرده را نیز ٢ هزار نفر اعلام كرد و افزود: حدود ١٤٠٠ نفر آنها بی‌سوادند.
***
عضو خانه كارگر رژیم: بیش از ٥٠ درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند
ایلنا از قول حمید حاج اسماعیلی یكی از اعضای خانه كارگر رژیم اسلامی گفته است، نرخ خط فقر بیش از ٧٠٠ هزار تومان است. او می‌افزاید: میزان فاصله مزدی کارگران بر اساس خط فقر کنونی بیش از ٥٠٠ هزار تومان است.
***
وضعیت کاری کارگران پارکبان شهرداری شهرستان کامیاران
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارشی از وضعیت كاری ٩ كارگر پاركبان شهرداری شهرستان كامیاران منتشر كرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: "شرایط کاری این کارگران به صورتی است که روزانه باید از ساعت ٧ صبح سر کار حضور داشته و تا ساعت ١٨ غروب کار کنند! ... از اضافه کاری هم خبری نیست! این کارگران در تعطیلات رسمی هم باید سر کار حاضر شوند و ساعات طولانی در محیط باز و در سرما و گرما به کار سخت و طاقتفرسا مشغول شوند. این در حالی است که هر کدام از آنان، ماهانه تنها مبلغ ٢٠٠ هزار تومان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند ... یعنی این کارگران تنها حدود ٦٠ درصد از میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای‌عالی کار را دریافت می‌کنند." "قراردادهای آنان نیز مانند بسیاری از هم طبقه‌ای‌های خود در ایران، به صورت موقت و سفید‌امضا است." "در اینجا از بیمه و عیدی و سنوات نیز خبری نیست. ... کارفرما نیز مرتباً بالای سر آنها کشیک می‌دهد و آن‌ها را کنترل می‌کند وآنان را از این نقطه‌ی شهر به نقطه‌ی دیگر منتقل می‌کند و آنان محل کار ثابتی ندارند."
***
اخراج و بیكارسازی ها

احتمال بیکاری ٣ میلیون کارگر
ایلنا گفته است كه محمد انتظامی رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی و مهندسی کشور در نامه‌ای از احتمال ورشکستگی این شرکت‌ها خبر داده است. در این نامه آمده است: این کانون با ١٤٦ انجمن، ٢٣ هزار شرکت خدماتی و ٣ میلیون کارگر در سراسر کشور مشغول به کار است.
***
بلاتكلیفی ٥٢ کارخانه و ٢٠ هزار كارگر پس از افشای اختلاس اخیر در ایران
روزنامه رژیمی اعتماد نوشته است یکی از تبعات تازه کشف شده اختلاس ٣ هزار میلیارد تومانی در ایران بلاتکلیفی ٥٢ واحد صنعتی و کارخانه تحت کنترل عوامل اختلاس و بلاتکلیفی ٢٠ هزار کارگر شاغل در آنها است. از مجموع آنها ٣٨ كارخانه بخش فولاد از جمله فولاد لوشان و شركت فولاد ملی صنعتی خوزستان هستند. در حال حاضر با وضعیت بوجود آمده این واحدها در بلاتکلیفی بسر می‌برند و آینده کاری آنها کاملا ناروشن است.
***
بیکاری بیش از ١٠٠ کارگر در تعطیلی کارخانه ٥٠ ساله اهواز
در خبرهای این هفته آمده است كه كارخانه ٥٠ ساله زمزم خوزستان تعطیل و بیش از ١٠٠ كارگر آن بیكار شدند. این شركت متعلق به بنیاد مستضعفان می‌باشد. مدیران زمزم خوزستان نبود بازار فروش را بهانه‌ای برای تعطیلی زمزم اعلام كرده‌اند.
***
بحران در واحدهای مرغداری در ایران
در خبرها آمده است كه رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی ایران اعلام کرد اغلب واحدهای مرغداری در آستانه ورشکستگی قرار دارند و در صورت ادامه شرایط کنونی، در آینده دیگر مرغی تولید نخواهد شد. او گفته است در حال حاضر ظرفیت تولید ماهانه مرغ کشور در حدود ١٦٠ هزار تن است و در شرایط کنونی به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای تولیدکنندگان راهی به جز کاهش میزان تولید باقی نمانده است.
***
تعطیلی بزرگترین پروژه گاز غرب ایران
خبرگزاری حکومتی مهر نوشته است پالایشگاه گاز استان ایلام به عنوان بزرگترین پروژه گاز غرب کشور پس از فعالیت چندباره با رکود مواجه شده است. در ادامه آمده است كه بیشتر پروژه‌ها در این استان یا در حال رکود هستند یا اصلا اجرا نشده‌اند. چندی پیش نیز پروژه پتروشیمی ایلام متوقف شده بود.
***
٩٩ درصد از كارگران ایران امنیت شغلی نخواهند داشت
در خبرها آمده است كه یک عضو هیئت‌های حل اختلاف رژیم اعتراف كرده است كه در صورت تائید و تصویب پیش نویس فعلی اصلاح قانون کار ٩٩ درصد کارگران ایران امنیت شغلی خود را از دست می‌دهند.
***
نرخ بیکاری تا پایان سال به ٢٠ درصد می‌رسد
ایلنا نوشته است كه محمد عطاردیان عضو شورای عالی اشتغال گفته است: در صورت عدم پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی نرخ بیکاری تا پایان سال جاری از ١١.١ درصد به ٢٠ درصد افزایش می‌یابد. وی میزان بدهی دولت را به پیمانکاران ١٤ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دولت برای ایجاد اشتغال باید بدهی خود را به پیمانکاران بخش خصوصی پرداخت کند.
***
بیش از ١٢٠٠ كارگاه صنایع دستی در آستانه تعطیلی
در خبرها آمده است كه به دلیل عدم تامین منابع مالی سوخت و حمایتهای ویژه در بخش صنایع‌ دستی، ١٢٠٠ کارگاه این صنعت دچار رکود شده و در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
***
تعطیلی رو به گسترش صنایع نساجی استان کردستان
خبرگزاری حکومتی مهر با ارائه گزارشی گفته است كه واحدهای نساجی استان کردستان در مسیر تعطیلی قرار گرفته‌اند.
***
ناامنی محیط كار

٣ کشته در انفجار مخزن سوخت کارخانه‌ای در پاکدشت
در خبرها آمده است كه ٣ کارگر که در حال جوشکاری مخزن حاوی مازوت سوخت کارخانه آسفالتی در پاکدشت بودند صبح روز ١٨ مهر در پی نشت سوخت در یكی از مخازن و انفجار مخزن جان سپردند. این کارخانه ٥ مخزن سوخت اشتعال‌آور مازوت با ظرفیت هر کدام ٢٠ هزار لیتر دارد.
***
دستگاه پرس هر دو پای یك کارگر را له کرد
در خبرها آمده است كه كارگر ٤١ ساله‌ای به اسم غلامرضا هنگام كار با دستگاه پرس سنگین آهن آلات در بازار آهن جنوب تهران در كوری صالح آباد شرقی دچار آسیب دیدگی شد و هر دو پایش شکست.
***
سقوط یک کارگر ساختمانی ١٥ ساله از طبقه سوم یک ساختمان در سنندج
بنابر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر كرده است، روز ٢٣ مهر یک کارگر نوجوان ساختمانی ١٥ ساله‌ای به نام کیوان جعفری در حین کار از طبقه سوم ساختمانی در محله بردشت سنندج سقوط کرد و از ناحیه سر و صورت بشدت مصدوم شد و یکی از پاهای وی از دو ناحیه دچار شکستگی گردید.
***
جانباختن یک کارگر دیگر چاه کن
بر اساس اخبار منتشره، یک کارگر ٥٠ ساله چاه کن که قصد داشت برای کار حفاری وارد چاه فاضلاب یک ساختمان ٥ طبقه در حال بازسازی واقع در خیابان عرب احمدی در یافت آباد تهران شود، بدلیل نبود امکانات ایمنی در محل کار به درون چاه سقوط کرد و متاسفانه جان خود را از دست داد.
***
قصد خودكشی كارگری در نیروگاه فردیس كرج بر اثر فقر
طبق خبری كه به فعالین حزب كمونیست كارگری رسیده است، بهروز چمندی كارگر ٢٧ ساله شركت پیمانکاری نگین پاکان، پیمانکار شرکت پارس ژنراتور واقع در نیروگاه فردیس کرج روز جمعه ٢٢ مهر به دلیل فقر و فشار بدهی دست به خودکشی زد. وی که روز پنجشنبه ٢١ مهر سه روز مرخصی گرفته بود همچنان بعد از مرخصیش به سر کارش بر نگشته بود که روز یکشنبه ٢٤ مهر همسرش به نیرو گاه رجوع میکند که مرخصیش را تمدید کند تا بعد از بهبود حالش به سر کار برگردد که مبا دا از کار اخراج شود، و وقتی کارگران جویای احوال بهروز میشوند همسرش توضیح میدهد که روز جمعه با خوردن تعداد زیادی قرص دست به خودکشی زده و خوشبختانه زود فهمیدیم و او را به بیمارستان لقمان دوله بردیم که در آنجا معده اش را شستشو دادند و الان دکتر برایش ١٠ روز استراخت نوشته است.
***
اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

بی خبری از وضعیت و عدم تعیین تكلیف پرونده رضا شهابی
در خبرها آمده است رضا شهابی یكی از فعالین سندیكای كارگران شركت واحد كه بعد از طی دادگاه و بازجویی‌های مختلف نهایتاً قرار شده بود كه با تأمین وثیقه آزاد گردد اما این موضوع بدون هیچ دلیلی از طرف قوه قضاییه بایكوت گذاشته شده و وی هنوز در زندان بسر میبرد.
***
افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت عضو بازداشتی انجمن چیا
در خبرها آمده است كه با گذشت نزدیک به ٨٠ روز از بازداشت شریف باجور، فعال محیط زیست و عضو انجمن سبز چیای مریوان نگرانی‌ها نسبت به وضعیت وی افزایش یافته است. شریف باجور روز ١ مرداد به دنبال احضار بە ادارە اطلاعات مریوان توسط ماموران امنیتی رژیم بازداشت شد. اکنون نزدیک به یکماه است که هیچگونه خبری از وضعیت وی بدست نیامده است.
***
بازداشت یکی دیگر از اعضای انجمن سبز چیا در مریوان
بنا به خبر منتشر شده از مریوان، رحیم باجور عضو انجمن سبز چیا در شهر مریوان بازداشت شد. وی روز پنجشنبه ٢١ مهر تلفنی از سوی اداره اطلاعات مریوان احضار و در پی مراجعه به این اداره بازداشت شد. در ادماه آمده است كه هنوز از محل نگهداری و اتهام احتمالی وی اطلاعی در دست نیست. شریف باجور برادر رحیم باجور نیز روز شنبه اول مرداد بە ادارە اطلاعات شهر مریوان احضار و سپس بازداشت شد.
***
تشکیل دادگاه فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان
در خبرها آمده است كه دادگاه فرشته شیرازی فعال حقوق زنان ٦ مهر، در دادگاه انقلاب آمل برگزار شد. گزارش شده است كه "اقدام علیه امنیت ملی"، "نشراکاذیب" و "توهین به مسئولین نظام" از جمله اتهاماتی است که وی با تفهیم آنها مورد محاکمه قرار گرفته است. فرشته شیرازی روز ١٢ شهریور بعد از اینکه به دفتر وزارت اطلاعات در آمل احضار شد دستگیر و به زندان آمل منتقل شد. دلیل اصلی دستگیری او نامعلوم است ولی گمان می‌رود به پرونده‌ای که دو سال قبل در رابطه با فعالیتهای حقوق زنانش و نوشته‌ها در بلاگش علیه او باز شد ارتباط داشته باشد. در ادامه آمده است: از زمان بازداشت وی تاکنون امکان ملاقات با پسرش را نداشته است. او به همراه حدود ٩٠ زندانی زن دیگر در اتاقی ٦٠ متری بسر میبرد.
***
تبعید یک معلم از مریوان به قروه
در خبرها آمده است كه وزارت آموزش و پرورش استان کردستان عزیز ناصری دبیر ادبیات دبیرستان‌های شهر مریوان را به دوسال تبعید به شهرستان قروه محکوم کرد. وی پیش‌تر به پنج سال تبعید به استان یزد محکوم شده بود که پس از اعتراض به مدت دو سال تقلیل یافت.
***

اطلاعیه

محمد جراحی آزاد شد،
برای شاهرخ زمانی وثیقه ٢٠٠ میلیون تومان تعیین شده است
بنا به خبر منتشر شده از سوی كمیته حمایت از شاهرخ زمانی محمد جراحی كارگر اخراجی عسلویه و از اعضای كمیته پیگیری برای ایجاد تشكل‌های كارگری روز ١١ مهر ٩٠ پس از ١١٧ روز در قبال وثیقه ١٠٠ میلیون تومان از زندان آزاد شد. آزادی محمد جراحی را به او، به خانواده اش، به كمیته پیگیری و همه همكارانش و به همه انسانهای آزادیخواه تبریك میگوییم.
بنا بر خبر منتشر شده دیگری جانیان اسلامی در قبال آزادی شاهرخ زمانی از زندان مبلغ دویست میلیون وثیقه تعیین كرده‌اند و بدلیل اینكه وی امكان تامین این پول را نداشته است، همچنان در زندان بسر میبرد. تعیین وثیقه برای زندانیان سیاسی نه تنها فشاری است بر روی آنها و خانواده‌هایشان، بلكه به معنی بازگذاشتن پرونده آنان و نگاهداشتن چماق احضار و دستگیری بر روی سر آنها است. شاهرخ زمانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. محمد جراحی در ٣٠خرداد ١٣٩٠ (٢٠ژوئن ٢٠١١) و شاهرخ زمانی در تبریز دستگیر شدند و در تاریخ ٢٧ شهریور (١٨ اوت) به اتهاماتی چون تبلیغ و فعالیت علیه نظام به ترتیب به ٥ سال و ١١ سال زندان محكوم گردیدند. این احكام مورد اعتراض وسیعی قرار گرفت و جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات محمد جراحی را آزاد كرد. ٥ نوامبر با تمام قوا به اعتراض برخیزیم و خواهان آزادی همه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم.
كمپین برای آزادی كارگران زندانی
٢٥ مهر ١٣٩٠، ١٧ اكتبر ٢٠١١
***

اخبار بین المللی

آلمان: اعتصاب هزاران کارگر شرکت هواپیما سازی Airbus
به گزارش AFP روز جمعه ٧ اکتبر حدود ١١٠٠٠ کارگر شرکت هواپیما سازی Airbus بعد از اینکه مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان به نتیجه نرسید، دست از کار کشیدند. خواست عمده کارگران امنیت شغلی‌اعلام شده است. کارفرمایان گفته‌اند که امنیت شغلی‌کارگران را تا سال ٢٠٢٠ تضمین می‌‌کنند ولی در مقابل خواسته‌اند که کارگران تعهد کنند که سالیانه ٨ درصد به میزان تولید اضافه شود. کارگران می‌‌گویند حاضر هستند تا ٢ درصد اضافه تولید تعهد بدهند که باعث افزایش درامدی معادل ١ میلیارد یورو در سال می‌‌شود. کارگران اعتصابی شامل کارخانه‌‌‌های شهر‌ها Hamburg، Bremen، Stade و Buxtehude می‌شوند.
***
روسیه: اعتراض معلمان به دستمزد‌های پائین
به گزارش Radio Liberty روز ٧ اکتبر حدود ٢٠٠ معلم مدارس راهنمایی و کودکستان در اعتراض به دستمزد‌های ناچیز‌شان دست به اعتراض زدند. این اعتراض در یکی‌از ایالت‌های واقع در شرق روسیه بنام Irkutsk Oblast صورت گرفت. معلمان بر روی پلاکارد‌هایی که با خود حمل میکردند نوشته بودند: "دستمزد اعضا پارلمان باید برابر با دستمزد معلمان باشد"، "دستمزد معلمان رسوایی برای روسیه است" و دستمزد Fursenko وزیر آموزش روسیه است، باید معادل دستمزد معلمان باشد". وزیر آموزش ایالت Irkutsk Oblast با معلمان دیدار کرد و از آنها خواست که مشکلاتشان را به سطح عمومی نکشانند و فقط از طریق مسئولین محلی مشکلاتشان را مطرح بکنند. حقوق متوسط معلمان مدارس راهنمایی و کودکستان بین ١٢٠٠٠ تا ١٥٥٠٠ روبل (٣٧٠ تا ٤٨٠ دلار) در ماه است.
***
شیلی: اعلام اعتصاب جدید دانشجویان و کارگران
به گزارش BBC دانشجویان و دانش آموزان در شیلی اعلام کرده‌اند روزهای ١٨ و ١٩ اکتبر دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران نیز در همبستگی با آنها گفته‌اند دست از کار خواهند کشید و به این حرکت اعتراضی خواهند پیوست. دانش آموزان، دانشجویان، استادان و معلمان از ٥ ماه قبل با خواست آموزش رایگان برای همه در اعتراض هستند و از رفتن به کلاس‌های درس خودداری میکنند. سباستین پینرا رئیس جمهور شیلی که یک بازرگان میلیاردر است، گفته است قصد دارد با تخصیص ٤ میلیارد دلار اصلاحاتی در سیستم آموزشی بوجود بیاورد ولی آموزش رایگان برای همه را رد کرده است. این اعتراضات تاکنون به درگیریهای متعدد با پلیس و نیروهای امنیتی کشیده شده است و دستگیری‌های گسترده ی ‌را در پی داشته است. طبق نظر سنجی‌های به عمل آمده اکثریت مردم در شیلی با خواست دانشجویان همنظر هستند و بر آموزش رایگان برای همه تاکید میکنند.
***
کویت: اعتصاب هزاران کارگر گمرک
به گزارش Khaleej Times روز دوشنبه ١٠ اکتبر بیش از ٣٠٠٠ کارگر گمرکهای کویت با خواست افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اعتصاب زدند. فهد العجمی عضو هیأت رئیسه اتحادیه گمرکهای کویت گفته است: "اعتصاب ما نامحدود است و تا دستیابی به مطالباتمان ادامه خواهد یافت." در اثر این اعتصاب گمرک تنها فرودگاه کویت به حالت نیمه تعطیل در آمد و بیش از ١٠٠٠ کامیون که حامل میوه، سبزی و خوار و بار بودند، در پشت مرز‌های زمینی متوقف شدند. در مرز آبی نیز حدآقل ٥ کشتی نفتکش اجازه خروج از گمرک را نیافتند چون هیچ کارمندی حاضر به کنترل مدارک آنها نشد. ابراهیم الغانیم مدیر گمرکهای کویت از کارگران خواست تا به سر کار خود بازگردند. وی به کارگران اطمینان داد که او از وزیر مالیه قول مساعد گرفته است که به خواست کارگران پاسخ مثبت بدهد. ولی فهد العجمی عضو هیأت رئیسه اتحادیه گمرکها می‌گوید: "ما به وزیر مالیه اعتماد نداریم و تا کابینه در بیانیه‌ای از خواست ما حمایت نکند، اعتصاب ادامه پیدا خواهد کرد."
اعتصاب کارگران بخش دولتی در کویت از ماه پیش شروع شد. موقعی که کارگران شرکت نفت برای افزایش دستمزد دست از کار کشیدند و کابینه کویت بلافاصله موافقت کرد که دستمزد آنها را از ١٥.٥ تا ٦٥ در صد افزایش دهد؛ در پی آن بخشهای مختلف از جمله کارمندان وزارتخانه‌ها و آتش نشانی با خواست مشابه دست به اعتراض زدند. آخرین آن اعتصاب کارگران گمرکها است که از روز ١٠ اکتبر آغاز شده و روز ١١ اکتبر نیز ادامه یافته است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها کارگران پس از دریافت اطمینان از دولت برای رسیدگی به مطالباتشان روز چهارشنبه ١٢ اکتبر به سر کار باز گشته‌اند.
***
لبنان: افزایش دستمزد‌ها، پیروزی کارگران
به گزارش AFP اعتصاب عمومی که از مدتها قبل برای چهارشنبه ١٢ اکتبر برنامه ریزی شده بود با تحمیل خواست کارگران به حکومت، لغو شد. در آخرین ساعات روز سه شنبه یعنی یک روز قبل از اعتصاب عمومی‌، پس از یک مذاکره طولانی‌که ٧ ساعت بطول انجامید، اتحادیه‌های کارگری موفق شدند افزایش ٤٠ درصد دستمزد حدآقل را به دولت تحمیل بکنند. بر طبق این موافقتنامه دستمزد حدآقل از ٥٠٠ هزار به ٧٠٠ هزار لیره (از ٣٣٤ به ٤٦٧ دلار) و دستمزد کسانی که بین ١ میلیون و ١.٨ میلیون درآمد دارند، ٣٠٠ هزار لیره (٢٠٠ دلار) افزایش خواهد یافت. رئیس هیأت مدیر کنفدراسیون عمومی‌کارگران لبنان Ghassan Ghosn گفته است: ما اعتصابمان را لغو کرده‌ایم ولی به این معنا نیست که ما از نتایج بدست آماده کاملا راضی هستیم. کارفرمایان و صاحبان شرکتها این تصمیم دولت را رد کرده‌اند و می‌گویند این اقدام باعث تورم و بیکار سازی میشود.
***
بحرین: نامه (TUC) به سفیر بحرین
کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری (TUC) روز ١١ اکتبر در نامه‌ای به سفیر بحرین در انگلستان، از وی خواست تا از دولت مطبوعش بخواهد تا بلافاصله و بدون قید و شرط، به محاکمه شهروندان معترض خاتمه دهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند، اخراجیان از کار را به سر کار بازگرداند و به صدمه دیدگان خسارت بپردازد.
***
برمه: قانونی شدن حق تشکل
بر اساس قانون جدید کار که این هفته به امضائ رئیس جمهور رسید، کارگران با تعداد حدآقل ٣٠ نفر حق تشکل (تشکیل اتحادیه و سندیکا) را دارند و اعتصابات کارگری با اطلاع قبلی مقامات قانونی هستند و کارگران میتوانند برای دستیابی به مطالبات خود دست به اعتصاب بزنند. تشکل‌های کارگری در برمه از سال ١٩٦٢ ممنوع بوده‌اند.
***
فرانسه: ادامه اعتصاب کارکنان چاپخانه روزنامه لوموند
روز چهاشنبه ١٢ اكتبر کارکنان چاپخانه روزنامه لوموند چاپ فرانسه در اعتراض به سیاست اخراج سازی در این روزنامه چهارمین روز از اعتصاب خود را ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه چاپخانه لوموند که صد درصد به گروه انتشاراتی لوموند وابسته است با بحران شدید مالی مواجه می‌باشد. این چاپخانه که حدود ٢٢٥ کارگر دارد و مدیران این روزنامه فرصت‌های شغلی زیادی را جهت مقابله با بحران مالی دامنگیر خود حذف کرده‌اند. گفته می‌شود كه گفتگوها برای پایان دادن به این اعتصاب ادامه دارد.
***
یونان: ١٥٠ هزار كارگر تا دو سال آینده اخراج می‌شوند
جورج ماوریکوس نماینده پارلمان یونان گفته است بحران اقتصادی یونان باعث افزایش بیکاری بیش از یک میلیون نفر در این کشور شده است. او گفته است کاهش ٢٠ درصدی پوشش تإمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی و به تبع آن کاهش امنیت شغلی، و ورشکستگی بسیاری از واحد‌های تولیدی علت اصلی رشد ٢٥ درصدی بیکاری در یونان است. او در ادامه می‌گوید: ما تلاش می‌کنیم که با اعتصابات عمومی کارگری بیمارستانهای خصوصی را در اختیار دولت قرار داده تا همه بتوانند از تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی برخوردار شوند. وی در ادامه می‌گوید: برنامه‌های ریاضت اقتصادی یونان به گونه‌ای است که بخش‌های دولتی و خصوصی به میزان ٤٠ و ٢٠ درصدحقوق‌ها را کاهش داده‌اند. دولت یونان در ادامه برنامه‌های ریاضتی خود قرار است که تا پایان سال ٢٠١٢ میلادی ٣٠ هزار کارگر را از کار اخراج كند و تا دو سال آینده این میزان به حدود١٥٠ هزار کارگر افزایش خواهد یافت که با اعتصابات عمومی و گسترده و همچنین مخالفت صندوق بین المللی پول این موضوع در حال پیگیری است.
***
سه اتحادیه بین المللی کارگری از ایران به سازمان بین المللی کار شکایت کردند
سه اتحادیه بین المللی کارگری از سیاست حکومت جمهوری اسلامی ایران در قبال تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران به سازمان بین المللی کار در ژنو شکایت کرده‌اند.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی بر لزوم توقف فشارها بر تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران و نیز آزادی فعالان کارگر زندانی تاکید کرده‌اند.
این اتحادیه‌ها در شکایت خود که به کمیته آزادی‌های حقوق کارگری در سازمان بین المللی کار تحویل داده شده است، به مواردی مانند حملات خشونت بار علیه نشست فعالان تشکل‌های کارگری و بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به اتهام‌های امنیتی اشاره کرده‌اند.
کمیته آزادی‌های تشکل‌های کارگری در سازمان بین المللی کار نیز در گزارشی که پس از این شکایت تدوین کرده، نوشته است که حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان از تضمین آزادی اتحادیه‌ای و اجرای مقاوله نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار که خود آنها را امضا کرده است، خودداری می‌کند.
این دومقاوله نامه از جمله بر حق کارگران بر تشکیل آزادانه تشکل‌های مستقل صنفی تاکید می‌کنند .
در سالیان اخیر، تشکل‌های مستقل کارگری در ایران بارها از نقض این دو مقاوله نامه بین المللی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و در این ارتباط به اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و نیز بازداشت شمار قابل توجهی از فعالان کارگری اشاره کرده‌اند.
کمیته آزادی‌های تشکل‌های کارگری در گزارش خود در عین حال از اقدامات وزیر کار و امور اجتماعی وقت ایران برای آزادی منصور اسانلو، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، استقبال کرد.
آقای اسانلو که در سال ١٣٨٦ به اتهام‌های امنیتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شده بود، در تابستان سال گذشته دوباره به همان اتهام‌ها محاکمه و به یک سال زندان دیگر محکوم شد؛ حکمی که اعتراض‌های گسترده اتحادیه‌های بین المللی کارگری را به دنبال داشت.
وی در خرداد ماه سال جاری آزاد شد.
البته کمیته آزادی‌های تشکل‌های کارگری خواستار انجام تحقیقات مستقل فوری برای رسیدگی به اتهام‌هایی که به منصور اسانلو وارد آمده بود، شده است.
این کمیته در بخش دیگری از گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای آزادی فوری ابراهیم مددی، نایب رئیس هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، انجام دهد. آقای مددی نیز در سال ١٣٨٦ بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شد و تاکنون آزاد نشده است.
کمیته آزادی‌های تشکل‌های کارگری در همین ارتباط نیز خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد روند معالجه آقای مددی در زندان شد.
این کمیته وابسته به سازمان بین المللی کار در بخش دیگری از گزارش خود خواستار لغو اتهام‌های وارد آمده به شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بازگشت به کار آنان و آزادی آن دسته از این فعالان کارگری شد که زندانی هستند.
در این گزارش از عطا باباخانی، ناصر غلامی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا غلام حسینی، غلامرضا میرزایی، علی زاد حسین، حسن کریمی، داود رضوی، یعقوب سلیمی، ابراهیم نوروزی گوهری، همایون جابری، سعید ترابیان، عباس نژند کودکی و منصور حیات غیبی نام برده شده است.
کمیته آزادی‌های تشکل‌های کارگری در بخش دیگری از گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا حق کارگران برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل خود را محترم بشمارد و آن کمیته را نیز در جریان اقدامات آینده اش در این جهت قرار دهد.
در این گزارش همچنین از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا به حق کارگران برای اعتراض‌های صنفی و حق تظاهرات برای تشکل‌های کارگری احترام بگذارد.
این کمیته همچنین به شکایت سه اتحادیه بین المللی کارگری در زمینه برخوردهای صورت گرفته با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اشاره کرده است.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی به فشارها بر رهبران و اعضای این تشکل کارگری و بازداشت شماری از آنان اعتراض کرده‌اند.
این سندیکا حدود سه سال پیش فعالیت خود را که پس از انقلاب متوقف شده بود، با هدف حفظ فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه و دفاع از حقوق صنفی کارگران آن، از سر گرفت و از آن زمان تاکنون، رهبران و اعضای آن تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشته‌اند.
کمیته آزادی‌های تشکل‌های کارگری بار دیگر خاطر نشان کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران در این مورد نیز از اجرای مقاوله نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار خودداری می‌کند و خواستار آزادی فعالان کارگر در نیشکر هفت تپه، پرداخت غرامت به آنان و احترام گذاشتن حکومت به حق کارگران برای ایجاد تشکل‌های صنفی خود شد.
در این گزارش از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا مشخص کند که علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی به سر کار خود بازگشته‌اند یا خیر. ضمن آنکه تقاضا شده است که اتهام‌ها علیه رضا رخشان، رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، و محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع فعالان کارگری نیشکر هفت تپه، لغو شود.
این کمیته همچنین از تلاش نیروهای پلیس برای بر هم زدن اعتراض‌های صنفی و اعتصاب‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه انتقاد کرد.
منبع: رادیو فردا
**