١٩  مهر  ١٣٩٠ -  ١١  اکتبر  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٧٨

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهی


حمایت از مبارزات کارگران پتروشیمی

٦٥٠٠ کارگر پتروشیمی بندرامام در اعتصاب بسر می‌برند!
کلود ریموند ، دبیر اجرایی "س. ج. آ. اس":
در بهار سال جاری (مارس ٢٠١١) کارگران پیمانکار و موقتی کارخانه پتروشیمی در ماهشهر (جنوب) و تبریز (شمال غربی) برای لغو کار موقت و پیمانکاری دست به اعتصاب زدند. یکی از خواستهای اصلی آنها عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی کارگران پیمانکار بود.
کارفرما و دولت با دادن قولهایی باعث شکستن اعتصاب کارگران شدند. اما، نه تنها آنها به قول خود عمل نکردند، بلکه شروع به سرکوب فعالین کارگری کردند.
اینبار ٦٥٠٠ کارگر پتروشیمی بندر امام (جنوب) دوباره با همان خواستهای قبلی دست به اعتصاب زده‌اند.
قابل ذکر است که کارگران رسمی و موقتی متحدا دست به این اعتصاب زده‌اند. و اینبار مصمم هستند که تا رسیدن به خواستهایشان به اعتصاب ادامه دهند و صرفا به قولهای داده شده بسنده نکنند.
جنبش سندیکاهای کارگری ژنو پیام همبستگی برای کارگران اعتصابی ارسال می‌دارد و از ایرانیان مقیم ژنو تقاضا دارد که در روز جهانی "کار شایسته" که در تاریخ ٧ اکتبر می‌باشد به ما بپیوندند.
کلود ریموند، دبیر اجرایی "س. ج. آ. اس"
سه شنبه ٤ اکتبر ٢٠١١
http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?article1911
ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
***
همبستگی کارگران فرانسوی با اعتصاب کنندگان صنایع پتروشیمی ایران
چهار سندیکای بزرگ کارگران فرانسه، که در «اجتماع سندیکایی مغرب و خاورمیانه» متشکل شده‌اند، با انتشار اعلامیه‌ای از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماه شهر حمایت کرده‌اند. این اعلامیه در تاریخ ٦ اکتبر منتشر شده و س.ژ.ت، اف.اس.او، همبستگی «سود» و اونسا آن را امضا کرده‌اند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
همبستگی با اعتصاب کنندگان صنایع پتروشیمی ایران
در ٢٤ سپتامبر ٢٠١١ بیش از ٦٥٠٠ تن از کارکنان بخش‌های مختلف صنایع پتروشیمی ایران، که یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصادی کشور است، دست به اعتصاب زدند. اعتراض آنان علیه شرکت‌های مقاطعه کاری است که نقش «تامین کننده کارگر» را بازی کرده و دستمزدهای بسیار پائین و قراردادهای موقت به آنان تحمیل می‌کنند.
اعتصاب کنندکان خواهان به دست گرفتن سرنوشت خود، خواستار مذاکرات جمعی و قراردادهای استخدام دائمی در صنایع پتروشیمی هستند. کلیه مطالبات آن‌ها منطبق بر کنوانسیون‌های بین المللی کار می‌باشند. آنان به منظور هماهنگی بهتر فعالیت‌های اعتراضی شان، کمیته‌های اعتصاب تشکیل داده‌اند که حق مشروع آن هاست.
نیروهای امنیتی به اجتماع اعتصاب کنندگان یورش می‌برد و پس از آزار آن‌ها، سه نفر را دستگیر می‌کند ولی در اثر فشار اعتصاب کنندگان پس از ٤٨ ساعت آن‌ها را آزاد می‌کنند.
ما سندیکاهای فرانسوی عصو «اجتماع سندیکایی مغرب و خاورمیانه»، از مطالبات اعتصاب کنندگان ایرانی پشتیبانی کرده، شهامت آن‌ها را ستوده و از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به حقوق برحق کارگران احترام بگذارند.
ما یک بار دیگر یادآوری می‌کنیم که کارگران ایران در مبارزات مطالبی شان تنها نبوده و سازمان‌های کارگری متشکل فرانسوی با مبارزه ی آنان در شرایط بسیار سخت و زیر سرکوب پلیسی اعلام همبستگی می‌کنند.
زنده باد همبستگی بین المللی
«کلکتیو سندیکائی فرانسوی حمایت از کارگران مغرب و خاورمیانه»
س. ژ. ت
اف. اس. او
همستگی «سود»
اونسا
ترجمه و پخش از: "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران"
***
برگزاری گل‌گشت در کامیاران، به حمایت از کارگران اعتصابی ماهشهر
روز جمعه ١٥/٧/١٣٩٠ گل‌گشتی در اطراف شهر کامیاران و برای حمایت از کارگران اعتصابی ماهشهر برگزار شد. در این مراسم جمعی از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و فعالین کارگری کامیاران حضور داشتند.
در ابتدای مراسم، مجری به حاضرین خوش‌آمد گفت و دلایل این گل‌گشت را توضیح داد. برنامه با خواندن بیانیه‌ی کمیته در حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی ادامه یافت و سپس یکی از حاضرین، پیام محمود صالحی در حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی را قرائت کرد. در ادامه‌ی گل‌گشت حاضرین به بحث در مورد پیش‌نویس تغییر قانون کار پرداختند و بیانیه‌ی کمیته‌ی هماهنگی در این مورد برای حاضران خوانده شد. گل‌گشت با بحث آزاد پیرامون اعتصاب و تجارب ناشی از آن و وظیفه‌ی فعالین کارگری در هنگام اعتصاب به پایان رسید .
لازم به ذکر است حاضرین حمایت همه جانبه‌ی خود را از اعتصاب کارگران ماهشهر اعلام داشتند.
١٥ مهر ١٣٩٠
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
***
پیام مجامع عمومی شورای فازهای دهگانه پالایشگاههای پارس جنوبی به کارگران اعتصابی پتروشیمی بندر امام
دوستان و همکاران عزیز!
خبر اعتصاب شما را شنیدیم و مشتاقانه آنرا دنبال میکنیم. ما کارگران متشکل در شوراهای پالایشگاههای پارس جنوبی از اعتصاب و مطالبه برحق شما دفاع و پشتیبانی میکنیم. خواست تامین امنیت شغلی٬ لغو شرکتهای پیمانکاری و کنار زدن آنها در روند استخدام و تفرقه‌ای که بین کارگران ایجاد میکنند٬ خواست استخدام مستقیم توسط شرکت٬ برخورداری از مزایای کارگر رسمی٬ افزایش دستمزدها متناسب با جوابگوئی به هزینه‌های امروز خانواده‌های کارگری٬ و برخورداری از تشکل مستقل که دخالت همه کارگران را در تامین خواستها و سرنوشت شان جوابگو باشد٬ خواست همه کارگران ایران است.
از نظر ما در این شرایط همه کارگران پتروشیمی بویژه کارگران رسمی در منطقه ویژه اقتصادی و کارگران رسمی بندر امام ضروری است که از خواست شما کارگران پیمانی حمایت عملی کنند. تشکل کارگری یعنی شرایطی که کارگران هر مرکز صنعتی بتوانند در شرایط برابر و متحدانه حرف و خواست شان را طرح کنند و نیروی جمعی شان را وثیقه تحقق خواست‌هایشان کنند. تجربه ما اگر به تشکل و ایجاد شوراهای کارگری منجر شده به این دلیل است که این دیوارهائی را که بین ما کارگران فنی و متخصص و ساده و غیر متخصص کشیدند برداشتیم. شما در ماهشهر و کارگران دیگر مراکز صنعتی برای پیشروی و تحقق مطالبات برحق تان ضروری است چنین اقدامی بکنید. ما در اینجا در هر موردی مجمع عمومی تشکیل دادیم و همه کارگران در آن دخالت داشتند. این دخالت باعث شده که شورا قوام بگیرد و تمام کارگران احساس قدرت و حرمت کنند. مسئله‌ای که قبلا وجود نداشت.
مبارزه کارگران علنی است و برای خواستهای مشروع صورت میگیرد. در این مبارزه باید کاری کرد و حرفی زد که حرف دل همه کارگران باشد و همه کارگران از آن سربلندانه دفاع کنند. ما کارگران پالایشگاههای گاز پارس جنوبی برای اعتصاب شما آرزوی موفقیت میکنیم و توصیه میکنیم که برای حفظ اتحادتان همواره به نیروی جمعی کارگران اتکا کنید. چشم انتظار پیروزی شما و تشکیل شورای کارگران پتروشیمی هستیم. زنده باد اتحاد کارگران پتروشیمی.
شورای کارگران پالایشگاهای پارس جنوبی
١١١ مهر ١٣٩٠
***
به کارگران اعتصابی پیمانکاری‌های مجتمع عمومی پتروشیمی ماهشهر و بندر امام
دوستان و رفقای عزیز،
اعتصاب شما برای دستیابی به حقوق پایه‌ای خویش که اکنون بیش از ده روز است که ادامه دارد، شایسته هر گونه حمایت و همبستگی طبقاتی است.
شما در اعتصاب خود خواستار اجرای قوانینی شده‌اید که خود دولت نیز آن را تصویب کرده است. این سرنوشت طبقه غیر متشکل ما است که حتی برای اجرای قوانینی که ظاهرا به نفع آن تضویب شده است، ناچار از اعتصاب است. شما خواستار قراردادهای رسمی شده‌اید. این حق شما که اکنون برای کسب آن به میدان آمده‌اید تا فرزندان و خانواده‌هایتان از زندگی کم رنج تری برخوردار باشند، در عین حال متضمن منافع کلیه کارگران ایران است. همه کارگران، بخصوص کارگران شاغل در بخش پیمانی در ایران باید تلاش شما را حرکتی برای خود نیز بدانند و از آن حمایت کنند. ما نیز با اشتیاق تمام آرزومند پیروزی شما در این مبارزه‌ایم.
در پایان،امیدواریم که شما هم بتوانید با ایجاد سندیکای مستقل، گامی بلند در راستای نیل به منافع کارگری خود بردارید. همانطور که یکی از دستاوردهای ایجاد سندیکای هفت تپه،موجبات رسمی شدن تمامی کارگران موقت هفت تپه را فراهم آورد سندیکای شما هم بتواند زمینه بهبودی وضعیت زندگانی شما را فراهم آورد.
به امید پیروزی و اتحاد کارگران
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
١٧ مهرماه ١٣٩٠
***
از کارگران اعتصابی ماهشهر حمایت کنیم.
کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر دست به حرکتی بزرگ، منسجم و بی سابقه‌ای زده‌اند. این کارگران در اعتراض به پیمانهای که توسط شرکت‌های پیمانکاری با کارگران منعقد می‌شود، دست به اعتصاب زدند و خواستار بستن پیمان با خود دولت که بزرگترین کارفرما در ایران می‌باشد هستند. این اعتصاب که اکثریت کارگران پتروشیمی در آن شرکت کرده‌اند برای ما و جنبش کارگری ایران یک پیروزی بزرگ و بیاد ماندنی است. کارگران پتروشیمی ماهشهر، ما با تمام توان از شما و اعتصاب تان حمایت خواهیم کرد و ما خود را در صفوف شما می‌بینیم. اعتصاب شما خون تازه‌ای در رگ جنبش کارگری ایران و جهان به جریان انداخت. شما باید با آگاهی هر چه تمام‌تر در مقابل سرمایه داران و حامیان آنان ایستاده و از تهدید و زندان آنان نباید از خواست و مطالبات خود صرف نظر کنید. ما کارگران از روزی که متولد شدیم در فقر و فلاکت زندگی کرده‌ایم و این زندگی فلاکت بار را سرمایه داران به ما تحمیل کرده‌اند و هر زمان که اعتراض کنیم بلافاصله سر و کله نیروهای دولتی پیدا شده و ما را سرکوب می‌کنند. شما کارگران پتروشیمی امروز به سرمایه داران و حامیان آنان اثبات کردید که هر زمان کارگر اراده کند می‌تواند جهانی را به سود طبقه اش تغییر دهد. با توجه به اینکه سرمایه داران و حامیان آنان برای به دام انداختن فعالان و رهبران جنبش کارگری ایران یک لحظه را از دست نمی‌دهند. پس رهبران اعتصابی کارگران ماهشهر باید تمام گزارشات و مذاکراتی که با نیروهای کارفرما و یا هر ارگان دیگری که در طول مدت اعتصاب صورت می‌گیرد به استحضار کارگران اعتصابی برسانند و از کارگران اعتصابی می‌خواهیم که با تمام قدرت از رهبران خود که جان خود را در کف دست گذاشته‌اند حمایت کنند. پیروزی از آن ماست زنده باشید.
محمود صالحی مهر ماه ١٣٩٠
***
پیام کارگران ایران خودرو به کارگران اعتصابی پتروشیمی‌های ماهشهر
زنده باد اتحاد و هبستگی کارگران
کارگران زحمتکش پتروشیمی‌های ماهشهر اعتصاب شکوهمند شما تا رسیدن به خواستهای برحقتان موجب شادمانی ما گردید. ما کارگران ایران خودرو در سنگر مبارزه علیه حامیان سرمایه شما را تنها نخواهیم گذاشت.
زنده باد مبارزه کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر
زنده باد اتحاد و هبستگی کارگران
جمعی از کارگران شرکت ایران خودررو
***
پیام جمع دیگری از کارگران ایران خودرو به کارگران اعتصابی پتروشیمی‌های ماهشهر
دوستان و همکاران گرامی
در روزهای اخیر کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر برای رسیدن به خواسته‌های خود دست به اعتصاب زده‌اند.
مهمترین خواست کارگران حذف شرکتهای واسطه‌ای و انعقاد قراردادهای مستقیم و دائمی است.
این خواست، خواست همه کارگران است، نداشتن امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است. کارگران پتروشیمی ماهشهر تصمیم گرفته‌اند برای غلبه به این مشکل دست به اعتصاب بزنند.
اینک وظیفه ما کارگران است که با پشتیبانی خود کارگران زحمکش پتروشیمی‌های ماهشهر را تنها نگذاریم.
آری دوستان کارگر
تنها اسلحه کارگران در مقابل یورش به کار آنان اعتصاب و تشکل و حمایت ما کارگران از هم طبقه‌های خودمان می‌باشد. پیروزی کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر در اتحاد و پشتیبانی همه کارگران ایران از آنان می‌باشند.
ما جمعی از کارگران ایران خودرو از اعتصاب شکوهمند کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر حمایت کرده و از همه کارگران و سازمانهای مدافع حقوق بشر می‌خواهیم که کارگران اعتصابی را تنها نگذارند.
پیروزی طبقه کارگر در اتحاد و همبستگی طبقاتی ما کارگران می‌باشد.
***
فراخوان، حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماه شهر
پیکار کارگران مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر، از سوم مهرماه امسال تا کنون ادامه دارد و خواست‌های برحق کارگران مبنی بر لغو کار موقت و پیمان کاری و عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی بر پرچم مبارزاتی شان نوشته شده است. این خواست کارگری از فروردین سال ١٣٩٠ تا کنون مطرح شده و در جریان اعتصاب شجاعانه کارگران مجتمع‌های گوناگون پتروشیمی ماهشهر علیرغم قول و قرارهای ظاهرا مساعد مقامات رسمی و دولتی پتروشیمی به سرانجام نرسیده است و کارگران همواره به خاطر طرح این خواست‌ها با فشار و ارعاب روبرو شده و فعالین آنها مورد تهدید قرارگرفته‌اند.
اعتصاب شکوهمند کنونی کارگران پتروشیمی با شرکت ٦٥٠٠ کارگر مجتمع‌های گوناگون ادامه دارد و نکته مهم در این رابطه، همبستگی مبارزاتی دیگر کارگران رسمی پتروشیمی با آنان و خودداری کارگران دیگری از کار است که از سوی کارفرما برای تداوم تولید به کار دعوت شده‌اند. دیگر هدف آشکار این کارگران، دستیابی به تشکل مستقل و پایدار کارگری ست که بتواند به شکلی مداوم به دفاع از حقوق کارگران در برابر سرمایه داران بپردازد.
پیوند بین مبارزات جاری با خواست تشکل‌یابی همواره یکی از دست آوردهای مهم مبارزات کارگری ست و نتایج این مبارزه پرشکوه، به هر شکلی که پیش برود؛ خود تجربه ارزشمندی برای کارگران پتروشیمی و مجموع کارگران ایران است تا با اندوختن دانش مبارزاتی خود، امید تازه‌ای برای جنبش کارگری فراهم آورد و در پاسخ به معضل تشکل یابی آنان موثر واقع شود.
هرگز در ماهیت ارتجاعی و پلید جمهوری اسلامی نیست که به خواست‌های برحق کارگران جامعه ما پاسخ درخور بدهد و حتی اندکی از درد و رنج کارگران را بکاهد. سیاست رژیم جمهوری اسلامی جز سرکوب و توسعه بی عدالتی و چپاولگری چیزی نیست. اما پیکار کارگران جامعه ما در همبستگی بین المللی خود سرنوشت دیگری را برای رهائی از این تبه کاری رقم میزند.
حمایت از مبارزات کارگران پتروشیمی ماهشهر و همبستگی با این پیکار نقطه امید و دلگرمی کارگرانی را فراهم می‌سازد که در پیکار خود، به همبستگی تمام مردم جامعه دل بسته‌اند. در همین راستا شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم ضمن حمایت و پشتیبانی از فراخوانها و اقدامات احزاب و سازمانها و تشکل‌های آزادیخواه و سوسیالیست در دفاع از کارگران، تمام انسان‌های آزاده و سوسیالیست را به حمایت از این مبارزات و گردهمائی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم و اعتراض به سیاست‌ها و ماهیت ضد کارگری جمهوری اسلامی فرا می‌خواند
شنبه ١٥ اکتبر ساعت: ١٤ جلوی سفارت جمهوری اسلامی ـ استکهلم
پیروز باد پیکار کارگران مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر
کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
نابود باد رژیم تبهکار سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
شورای حمایت از مبارزات ازادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
٤ اکتبر٢٠١١
***
آکسیون در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم
زنان و مردان مبارز و آزادیخواه!
نهادهای کارگری، سازمان‌ها و احزاب انقلابی و کمونیست!
همانگونه که اطلاع دارید، کارگران مجتمع‌های پتروشیمی بندرماهشهر، در ادامه مطالبات و خواستهای برحق خود، مجددا و برای بار دوم از تاریخ سوم مهرماه امسال اعتصاب گسترده‌ای را شروع کرده‌اند.
پیروزی کارگران در کسب مطالباتشان، احتیاج به همدلی و پشتیبانی کارگران، زنان و مردم انقلابی و آزادیخواه در داخل و خارج ایران دارد.
ما اعضا و هواداران حزب کمونیست ایران در شهر استکهلم، همگام و هماهنگ با رفقای شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در استکهلم ، روز شنبه ١٥ اکتبر ٢٠١١ ساعت ١٤ بعدازظهر در آکسیون اعتراضی به حکومت سرمایه‌داری و ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران، در مقابل سفارتخانه این رژیم در شهر استکهلم شرکت مینماییم.
ما به سهم خود از تمام زنان و مردان مبارز و آزادیخواه مقیم شهر استکهلم و همچنین از نهادهای کارگری، احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست تقاضامندیم به این آکسیون اعتراضی ملحق شوند.
پیروز باد اتحاد نیروهای چپ و کمونیست
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – واحد استکهلم
٩ اکتبر ٢٠١١
***

اعتصاب و اعتراض

ادامه اخبار اعتراضات كارگران پتروشیمی‌های ماهشهر
كارگران با گرفتن وعده، تصمیم گرفتند به اعتصاب خود پایان دهند
طی هفته گذشته، اتحادیه آزاد كارگران ایران، كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری و انجمن صنفی كارگران برق و فلزكار كرمانشاه از تداوم اعتصاب متحدانه كارگران پیمانكاری مجتمع پتروشیمی خبر دادند. اعتصاب این كارگران در روز ١٢ مهرماه وارد دهمین روز خود شد. این كارگران آنروز و روز قبل از آن هم، همچون دیگر روزهای اعتصاب، با برپائی تجمع و راهپیمایی و سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواستهایشان مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم پای فشردند. كارگران در این روز از عدم توجه بیش از پیش مدیریت پتروشیمی و سایر نهادهای مسئول در بندر ماهشهر به اعتصاب و خواست کارگران خبر داده‌اند. در این روز، ٣ تن از كارگرانی كه چند روز پیش توسط اطلاعات سپاه دستگیر و سپس آزاد شده بودند، منصور عباسی، محمدباقر باقری و جاسم بدرانی، قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی بندرامام نبودند. روز ١٢ مهر، حراست مجتمع کارت یکی دیگر از کارگران را مصادره کرد تا وی نیز قادر به ورود به محوطه شرکت نشود اما با اعتراض متحدانه و شدید کارگران، ماموران حراست ناچار شدند کارت وی را پس بدهند. اعمال این فشارها بر کارگران در حالی است که بنا بر اظهار کارگران ماموران حراست بر خلاف روزهای اول اعتصاب که هیچگونه تحرکی از خود نشان نمیدادند طی سه چهار روز گذشته در تجمعات کارگران حاضر شده و حرکات آنان را زیر نظر گرفته‌اند. در ادامه آمده است كه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام روز ١٢ مهر در حالی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت که مهلت ١٥ روزه مسئولین سایر پتروشیمی‌ها که در روزهای اول اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام با قبول این مهلت بر سر کارهایشان بازگشته بودند در حال پایان یافتن است و چه بسا که در صورت خلف وعده از سوی مسئولین، در این پتروشیمی‌ها نیز کارگران اعتصابات خود را از سر بگیرند. كارگران باز هم تأكید كرده‌اند كه تا نرسیدن به خواسته‌های خود در اعتصاب بسر خواهند برند.
روز ١٣ مهر، كارگران وارد یازدهمین روز اعتصاب خود شدند. در خبر امروز آمده است كه یكی از كارگران گفته است كه ما را تهدید كردند كه در رابطه با مشكلاتمان با كسی صحبت نكنیم ولی ما میخواهیم مشكلاتمان را به گوش همه برسانیم. كارگر دیگری گفته است كه حقوق وی ٤ برابر از حقوق همكاران رسمی وی كمتر است. او گفته است هزینه ثبت نام پسرم را كه در دانشگاه قبول شده نمیتوانم بپردازم و در اینجا شبانه روز كار میكنم.
روز شنبه ١٦ مهر هم اعتصاب كارگران ادامه داشت و كارگران بر مطالبات خود پافشاری كردند. در حالی که كارگران مطابق معمول روزهای گذشته در میدان مشرف به دفتر مرکزی دست به تجمع زده بودند، معاون فرماندار ماهشهر در میان کارگران حاضر شد و با اعلام اینکه پس از اعتصاب فروردین ماه برخی امتیازات به شما داده است از کارگران خواست بر سر کارهای خود باز گردند. اما کارگران اعلام کردند امتیازات داده شده بسیار جزئی بوده است و بر خواست خود مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری تاکید کردند. معاون فرماندار ماهشهر در ادامه به کارگران اعلام کرد: "خواست شما یک مسئله بسیار کلان است و نیازمند یک تصمیم گیری در سطح کلان است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئله خیلی فراتر از مجتمع‌های پتروشیمی در ماهشهر است و مربوط به کل پتروشیمی‌ها در ایران و تمامی بخشهای وزارت نفت است" وی در ادامه خبر از دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت (مسئول کل صنایع پتروشیمی در ایران) تا آخر مهر ماه داد و با ابراز امیدواری برای حل مسئله کارگران در دیدار فرماندار ماهشهر با معاون وزیر نفت، از آنان خواست بر سر کارهای خود بازگردند. اما کارگران اعلام کردند تا آنموقع و رسیدن جواب مناسب از این دیدار، آنان همچنان خواهند نشست و منتظر پاسخ خواهند شد. كارگران در اعتراض امروز خواهان برگرداندن کارتهای یکی از کارگران و دو تن از نماینده‌هایشان شدند.
اتحادیه آزاد كارگران ایران می‌نویسد: "علیرغم وعده‌هایی که در پایان اعتصاب فروردین ماه سالجاری کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندرامام به آنان داده شده بود به دو خواست این کارگران عمل شد. ٢- دادن دستمزد کارگران بطور منظم در روز پنجم هر ماه (از فروردین ماه به این سو به این وعده عمل شده است. قبل از اعتصاب فروردین ماه سالجاری، دستمزدهای این کارگران به عنوان یک روال با یک ماه تاخیر پرداخت میشد.) ٢- استفاده کارگران پیمانکاری از درمانگاه پتروشیمی (قبل از اعتصاب فروردین ماه، این کارگران حق استفاده از درمانگاه را همچون کارگران رسمی نداشتند و حتی در صورت آسیب دیدگی، هزینه درمانگاه را مشابه درمانگاههای دیگر در سطح شهر، باید به درمانگاه پتروشیمی می‌پرداختند. همچنین به این کارگران وعده تعلق مبلغ ماهیانه‌ای معادل ٤٠ ساعت اضافه کاری داده شده بود که فقط یکماه به این وعده عمل شد." در ادامه آمده است: کارگران رسمی در مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر علاوه بر حداقل دستمزد به تناسب مهارت و سابقه، از ٣٧ آیتم حقوقی نیز برخوردارند که مجموع دریافتی آنان را در یکماه از یک میلیون و پانصد هزار تومان (کارگران ساده) تا دو میلیون تومان و به بالا می‌رساند. این در حالی است که کل میزان دریافتی کارگران شرکتهای پیمانکاری در ازا کار مشابه با کارگران رسمی (به تناسب مهارت و سابقه) از ٤٥٠ هزار تومان (کارگر ساده) تا حداکثر یک میلیون و دویست هزار تومان (ماهرترین کارگر) است. اکثریت کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندرامام، کارگران ماهر و نیمه ماهری هستند که مجموع کل دریافتی ماهیانه آنان بین ٦٠٠ الی ٨٠٠ هزار تومان است. این در حالی است که میزان دریافتی کارگران رسمی در این سطح (ماهر و نیمه ماهر)، بین یک میلیون و هفتصد هزار تومان تا دو میلیون تومان است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ١٧ مهر خبر داد كه "کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندرامام پس از دو هفته به اعتصاب خود پایان دادند." در این خبر آمده است: کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندرامام امروز ١٧ مهر پس از ١٤ روز اعتصاب تصمیم به بازگشت بر سرکارهای خود گرفتند. در این میان کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی ساعتی پس از پایان اعتصاب از سوی کارگران سایر شرکتهای پیمانکاری برای بازگشت بکار با همدیگر به توافق رسیدند. در ادامه این خبر آمده است كه فرماندار ماهشهر در تهران با معاون وزیر نفت در حوزه پتروشیمی‌ها دیدار داشته است و به کارگران وعده داده شد نتایج حاصل از این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده، بین بیستم تا سی ام مهر به کارگران ابلاغ خواهد شد.
در ادامه آمده است: همچنین کارگران اعتصابی هنگام بازگشت بکار خواهان بازگرداندن کارت و حضور یکی از کارگران و دو تن از نماینده‌هایشان بر سر کارهایشان شدند. این سه نفر امروز وارد کارخانه شده و بر سر کارهایشان بازگردانده شدند. کارگران اعتصابی همچنین خواهان بازگشت بکار یکی دیگر از نماینده‌های خود به نام سید جعفر عزیزی که در سال ٨٩ از کار اخراج شده بود شدند که بنابر اظهار کارگران با بازگشت بکار وی موافقت اولیه صورت گرفته است.
***
کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان از حدود یک ماه پیش در اعتصاب بسر می‌برند
بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ١٧ مهر منتشر كرده است، نزدیک به یکماه است کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان برای حذف پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم دست به اعتصاب زده‌اند. بنا بر این گزارش از آنجا که قرارداد این شرکت پیمانکاری با پتروشیمی آبادان به پایان رسیده بود کارگران فرصت را برای عقد قرارداد مستقیم مناسب دیده و خواهان عقد قرارداد مستقیم شدند اما با بی توجهی مسئولین پتروشیمی آبادان مواجه شده و دست به اعتصاب زدند و بر اجرای خواست محوری خود و مصوبه دولت مبنی بر برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، پافشاری کردند. با این حال مدیریت پتروشیمی با معرفی یک پیمانکار جدید، همچنان به ابقا سیستم واسطه‌ای پیمانکاری پافشاری میکند و پیمانکار جدید با وعده بهبود شرایط کار و وضعیت معیشتی کارگران وارد این کشمکش شده است و جلساتی را با نمایندگان کارگران برای دادن امتیازات و راضی کردنشان برای بازگشت بر سر کارهایشان برگزار کرده که تاکنون نتیجه‌ای نداده است. در ادامه این خبر آمده است كه تا روز ١٦ مهر ماه این اعتصاب همچنان ادامه داشته است و هنوز توافقی مابین کارگران و مدیریت پتروشیمی صورت نگرفته است.
***
تجمع اعتراضی کارگری در پالایشگاه آبادان
بر اساس گزارش منتشر شده از آبادان کارگران شرکتهای پیمانی فضای سبز و تعمیرات و تاسیسات پالایشگاه آبادان دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. برپایه این گزارش، پس از آنکه پیمانکاران شرکتهای مذکور بدون هیچ گونه تسویه حسابی با کارگران آن اقدام به فرار و متواری شدن نمودند، طی روزهای هفته جاری بیش از یکصد تن از این کارگران با تجمعات پی در پی در مقابل دفاتر شرکتهای مربوطه خواستار رسیدگی به وضعیت خود و دریافت حقوق و دستمزدهای خود هستند. تجمعات اعتراضی کارگران شرکتهای پیمانی فضای سبز و تعمیرات و تاسیسات پالایشگاه آبادان همچنان ادامه دارد.
***
اعتراض کارگران شرکت توان سیال و عقب نشینی كارفرما
بنابر خبری كه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه روز ١٤ مهرماه منتشر كرده است، تمامی ٨٥ تن از کارگران شرکت توان سیال از پیمانکاران ذوب آهن اصفهان از روز ٦ مهر برای گرفتن ٤ ماه حقوق معوقه خود اعتصاب کرده‌اند. بر اساس این خبر رئیس شرکت کارگران را تهدید کرده و گفته است هر کسی که نمیخواهد کار کند برود تسویه حساب کند. کارگران دسته جمعی در جواب رئیس شرکت می‌گویند همه ما تسویه حساب می‌کنیم و هر یک برگه تسویه حساب را از امور اداری می‌گیرند. کارگران سپس از رئیس شرکت می‌خواهند حقوقهایشان را بپردازد. رئیس شرکت به کارگران می‌گوید بروید فعلا پول نیست، کارگران برگه‌های تسویه را که به امضای مسولین شرکت رسیده بود، پاره کرده و به هوا پرتاب می‌کنند و اعلام می‌کنند ما هم تا وقتی که حقوقمان را نگیریم در اعتصاب خواهیم ماند .
روز ١٥ مهرماه همین تشكل خبر دیگری در همین رابطه منتشر كرده است. در این خبر آمده است: کارگران شرکت توان سیال بعد از ١٠ روز اعتصاب در پایان روز پنجشنبه ١٤ مهر قبول کردند که روز شنبه ١٦ مهر به سر کار بروند. در ادامه آمده است که کارفرمای شرکت توان سیال روزهای گذشته کارگران را تهدید به اخراج کرده بود ولی در مقابل اراده جمعی کارگران ناچار به عقب نشینی و وعده پرداخت حقوقهای معوقه تا یک هفته آینده گردید.
***
کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کردند
در خبرها آمده است كه صبح روز ١٢ مهر بیش از ٦٠٠ تن از کارگران نساجی مازندران به دلیل عدم دریافت حقوق چندین ماه خود از مقابل کارخانه نساجی تلار به سمت فرمانداری قائمشهر راهپیمائی کردند. در این راهپیمایی و تجمع اعتراض آمیز کارگران با دادن شعارهایی از مقامات دولتی خواستار پاسخگویی به مشكلات خود شدند. در ادامه این خبر آمده است كه فرماندار قائمشهر و مدیرعامل نساجی مازندران با حضور در بین کارگران قول رسیدگی به مشکلات آنان را طی روزهای آینده دادند.
***
اعتصاب کارگران شرکت متروی شهری اهواز ادامه دارد
در خبرها آمده است كه کارگران شرکت کیسون اهواز (متروی شهری اهواز) همچنان در اعتراض به عدم پرداخت ٧ ماه حقوق خود در اعتصاب بسر میبرند. شاهدان عینی گفته‌اند کارگران طی روز به محل کار میروند ولی به نشانه اعتراض از ادامه کار خودداری کرده و در اعتصاب بسر میبرند.
***
ادامه اعتصاب كارگران سد گتوند در شوشتر
در خبرهای این هفته آمده است كه كارگران شركت تابلیه گتوند در شوشتر در اعتراض به عدم پرداخت ٦ ماه حقوق معوقه خود همچنان در اعتصاب بسر میبرند. این کارگران كه از روز شنبه ١٠ مهر دست به اعتصاب زده‌اند حدود ٣٠٠ نفر هستند. یكی از كارگران گفته است از ابتدای سال ٩٠ تاكنون ٨٠٠ كارگر اخراج شده‌اند. تا آخر مهر هم در نظر دارند كه ٢٠٠ كارگر دیگر را اخراج كنند. او می‌افزاید: به اداره كار، اداره تامین اجتماعی، فرمانداری گتوند و شوشتر و دانیال و همچنین به استانداری خوزستان اعتراض خود را مطرح كرده و از بابت حقوقهای معوقه و همچنین اخراج ٤٠٠ نفر از كارگران در ماه گذشته شكایت كردیم، اما تاكنون هیچ ارگانی به كارگران جوابی ندادند.
***
تجمع كارگران لوله سازی اهواز مقابل كارخانه
در خبرها آمده استكه كارگران لوله سازی اهواز روز یكشنبه ١٠ مهر از ساعت ٩ صبح در مقابل كارخانه لوله سازی اهواز تجمع كردند. كارگران در این تجمع خواستار مطالبات خود از جمله ٢٣ ماه حقوق معوفه خود شدند. یكی از این كارگران گفته است مسؤلین كارخانه هر روز از ترس اوج گرفتن اعتراضات كارگران به ما وعده و وعید میدهند و با ترفندهای مختلف از جمله آوردن نفراتی به عنوان بازدید كننده با عنوان رسیدگی به ما میخواهند از شدت اعتراضات ما بكاهند اما كارگران هم چنان مقاوم به اعتراض خود ادامه میدهند.
***
تجمع اعتراضی بیكارشدگان آجرپزی شل در مقابل اداره کار رژیم در سنندج
در خبرها آمده است كه ١٥ تن از كارگران اخراجی آجرپزی شل سنندج در مقابل اداره کار و امور اجتماعی رژیم در این شهر تجمع كردند. این بیكار شدگان روز سه شنبه ١٢ مهر دو خواست خود مبنی بر بازگشت به کار و دریافت ٨ ماه دستمزدهای معوقه را مطرح کرده‌اند.
***
اعتصاب کارگران کشتارگاه مجتمع کشت و صنعت مهاباد
در خبرها آمده است كه روز یکشنبه ١٧ مهر ٤٥ کارگر کشتارگاه مجتمع کشت و صنعت مهاباد كه تقریبا یكسال از دستمزدی دریافت نكرده‌اند، برای تحقق مطالبات معوقه خود دست به اعتصاب زدند. در ادامه آمده است: کارگران که سال گذشته نیز دست به اعتصاب زده بودند با وعده مقامات مربوطه مبنی بر اخذ وام جهت پرداخت دستمزدها و مطالبات آنان، به سر کارهای خود بازگشتند، اما این وعده هرگز تحقق نیافت. اینبار با آغاز اعتصاب کارگران، مقامات رژیم از جمله از اداره اماکن نیروی انتظامی و فرمانداری سراسیمه در محل برگزاری اعتصاب حاضر شدند و از کارگران خواستند تا به اعتصاب خود پایان دهند اما کارگران اعلام کردند به اعتصاب تا دستیابی به خواست‌ها و مطالبات بر حق خود ادامه خواهند داد.
***
اعتراضات كارگران شركت آزبست و ایرانیت ادامه خواهد داشت
در خبرها آمده است كه کارگران شرکتهای آزبست و ایرانیت فلاورجان كه از شهرشان برای اعتراض به مشكلات خود به تهران آمده و روز یكشنبه ١٠ مهر در مقابل دفتر احمدی نژاد همراه با سایر كارگران ایرانیت از كارخانه ایرانیت تهران تجمع كردند اما چون در این روز نتیجه‌ای نگرفتند، روز دوشنبه ١١ مهر مجددا در اعتراض به عدم توجه مقامات به وضعیت کاری و شغلی شان دست به تجمع زدند. در ادامه آمده است ساعت ٧ و نیم صبح دوشنبه ١١ مهر این کارگران ابتدا به بخش روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری مراجعه کردند و خواستار دیدار با خود احمدی نژاد و وزیر صنایع برای بیان مستقیم اعتراضشان شدند كه از سوی مقامات رژیم رد شد. همین امر موجب شد تا این کارگران در محل روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری و نیز در محل روابط عمومی دفتر کار وزیر تجمع کنند. پس از بی توجهی مسئولین به اعتراض این کارگران این كارگران به سمت میدان پاستور حركت كردند تا اعتراضات خود را در آنجا به صورت خیابانی بیان كنند. اما رژیم با گسیل نیروهای سرکوبگر و ایجاد جو رعب و وحشت مانع از تجمع آنها شد. كارگران پس از این به سمت دفتر وزیر صنایع حرکت كردند و آنجا تجمع كردند که آنجا نیز آنها پاسخی دریافت نکردند. در ادامه آمده است كه اعتراض این کارگران و تجمع آنها در روزهای اتی نیز ادامه خواهد داشت.
***
تجمع تعدادی از كارگران در مقابل مجلس
ایسنا روز ١٧ مهر خبر داد كه جمعی از كارگران كارخانه‌های نازنخ و فرنخ قزوین ظهر آنروز در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق، در مقابل مجلس اسلامی تجمع كردند. تجمع‌كنندگان گفته‌اند كه ٢٤ ماه از حقوق ماهیانه خود را دریافت نكرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت خود و راه اندازی این دو كارخانه بودند.
***
تجمع اعتراضی كارگران مخابرات راه دور شیراز مقابل استاندار
در خبرها آمده است كه روز دوشنبه ١١ مهر جمعی از كارگران شركت مخابرات راه دور شیراز در اعتراض به ٢٩ ماه حقوق معوقه در مقابل استانداری شیراز تجمع كرده و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. دراین تجمع نمایندگان كارگران با مقامات استانداری صحبت كرده و تهدید كردند كه در صورت عدم پاسخگویی، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
***
نامه کارگران ارج به سازمان صنایع تهران
در خبرها آمده است كه كارگران شركت ارج، وابسته به سرمایه گذاری توسعه ملی ایران و بانك ملی ایران، در نامه‌ای به سازمان صنایع استان تهران از احتمال تعطیلی این شركت خبر داده و خواستار اقدامی در این راستا شده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: شرکت ارج شرکتی است با هفتاد و پنج سال سابقه؛ شرکتی که به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده لوازم خانگی‌ کشور و خاورمیانه میباشد، اکنون به تصور سهامداران چون بدهی بانکی دارد مشمول ماده ١٤١ قانون تجارت میباشد. متاسفانه برخی به دنبال تعطیل کردن و نابود کردن آن بصورت بی‌سر و صدا و انتقال شرکت آن به استان قزوین هستند تا از تعهدی که به ما پرسنل رسمی مجموعه دارند‌‌ رها شده و از زمین مساعدی که در بهترین نقطه شهر تهران میباشد و به فروش رساندن آن به اهداف چند ساله خود که انحلال شرکت ارج میباشد برسند. عمده مشکل این است که متاسفانه به دلیل اینکه بیشترین سهام این شرکت متعلق به بانک ملی میباشد کسی صدای نابود شدن ما و خانواده‌هایمان را نمی‌شنود.
***
اعتصاب رانندگان اتوبوس‌های بخش شهرویران از توابع مهاباد
در خبرها آمده است كه رانندگان روستاهای بخش شارویران از توابع مهاباد در اعتراض به انتقال ترمینال آنان به خارج شهر دست به اعتصاب زده‌اند. این خبر می‌افزاید كه در نتیجه تداوم این اعتصاب که موجب اختلال در امر رفت و آمد ساکنین روستاهای واقع در بخش شارویران گردیده است قرار بود روز چهارشنبه شهردار مهاباد با رانندگان اعتصابی که برای رفع مشکلات آنان دیدار نماید که این وعده عملی نگردیده است. انتقال ترمینال مذکور به خارج از شهر علاوه بر اینکه برای رانندگان اتوبوس‌های بخش مذکور مقرون به صرفه نیست موجب بروز مشکلات متعددی نیز برای مسافران که عمدتا اهالی روستاهای واقع در این بخش می‌باشند، شده است.
***
وضعیت نامناسب معیشتی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت
در خبرها آمده است كه كارگران کارخانه آزمایش مرودشت به دلیل پرداخت نشدن ٦ ماه دستمزدهای معوقه آنها در وضعیت وخیم معیشتی قرار دارند. کارگران این کارخانه برای دریافت دستمزدهای معوقه خود چندین بار به مقامات دولتی مراجعه کرده‌اند ولی با بی توجهی آنان روبرو شدند. علاوه بر این بیش از ٨٠ نفر از این کارگران که همگی در وضعیت نامناسب معیشتی قرار دارند، برغم آنکه مشمول بازنشستگی میشوند اما مقامات مربوطه هیچ اقدامی در این زمینه برای آنان انجام نداده‌اند.
***

حقوق و دستمزد پرداخت نشده

افزایش ٢٥ درصدی هزینه‌های سبد خانوارهای کارگری
ایلنا از قول علیرضا حیدری، یكی از اعضای خانه کارگر رژیم می‌گوید كه نرخ تورم افزایش یافته كه موجب افزایش مجدد سبد هزینه خانوار کارگری در ایران شده است. او می‌گوید: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری طی شش ماهه نخست سال جاری مابین ٢٠ تا ٢٥ درصد افزایش یافته است. وی در ادامه با اشاره به وضعیت رکود اقتصادی شدید در کشور متذکر شده است: به دلیل وضعیت واحدهای بحرانی نرخ تورم در کشور به شکل بی‌ رویه‌ای افزایش یافته و قابل کنترل نیست.
***
مانع تراشی در بازنشسته شدن كارگران در كارخانه‌های استان گیلان
در خبرها آمده است كه از ٤٠٠ كارگر ایران پوپلین در رشت ١٨٠ نفر واجد شرایط بازنشتگی هستند ولی با بهانه‌های پوشالی آنها را از بازنشستگی محروم كرده‌اند. یكی از كارگران این كارخانه گفته است: تعداد زیادی از كارگران رسمی این كارخانه بالای ٢٣ تا ٢٥ سال سابقه كار دارند كه با توجه به اینكه كار ما جزو كارهای سخت و زیان آور محسوب میشد بایستی بعد از ٢٠ سال بازنشسته میشدیم ولی متاسفانه بیمه تحت عناوین و بهانه‌های مختلف مانع از بازنشسته شدن كارگران میشود. وی افزود: مشكل اكثر كارگران كارخانه‌های گیلان همین موضوع است. كارگران كارخانه‌های پوشش، ایران برك و پوپلین و بقیه همه این مشكل را دارند. كارگران كارخانه كنف كار بدلیل بارش برف سنگین، از طرف خود كارخانه اجبارا كارگران به مرخصی فرستاده شدند. در حال حاضر آنها هم بیمه بیكاری شان مانده و نمی‌توانند بازنشسته شوند. هر كدام از ما بیش از ٥٠ سن داریم. اكثرا كارمان سنگین است و دیگر توان جسمی نداریم. خیلی از كارگران دچار مشكلات دست درد، پادرد و كمردرد و انواع و اقسام بیماریها دچار شده‌اند. هیچكس نه تنها به داد ما نمیرسد بلكه ما را از حقوق پایه‌ای نیز محروم میكنند. این موضوع حتی مختص كارخانه ما هم نیست. كارخانجات دیگر هم كه در استان تعطیل شده‌اند و یا تولیدشان متوقف شده مشكل شان همین است.
***
كارگران ریسندگی كاشان ٣٢ ماه دستمزد طلب دارند
در خبرها آمده است كه کارفرمای كارخانه فرش راوند كاشان از پرداخت دستمزدهای ١٢٠٠ کارگر این کارخانه خودداری می‌ورزد. این كارگران بیش از ٣٢ ماه است كه دستمزد دریافت نكرده‌اند.
***
دستمزد كارگران شرکت‌های پیمانی در آبادان پرداخت نمی‌شود و كارگران هم بیكار می‌شوند
در خبرها آمده است كه طی یک ماه گذشته شماری از صاحبان شرکت‌های پیمانی مختلف در آبادان در تداوم عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران شاغل در آن شرکتها، کارفرمایان شرکتهای پیمانی مرتبط با احداث اتوبان در مسیر فلکه فرودگاه و احداث پل هوایی در مسیر میدان طیب، متواری شده و دهها کارگر شاغل در این شرکتها بدون دریافت دستمزد، کار خود را نیز از دست داده و به خیل انبوه کارگران بیکار در این شهر پیوسته‌اند.
***
كارگران كارخانه صنایع تبدیلی الوند ١٥ ماه حقوق نگرفته اند
گزارش منتشره به نقل از یکی از کارگران شاغل در کارخانه صنایع تبدیلی الوند همدان از عدم پرداخت ١٥ ماه دستمزدهای معوقه در این کارخانه حکایت دارد. در ادامه آمده است كه کارفرمای کارخانه مذکور که بزرگترین تولید کننده نشاسته در خاورمیانه می‌باشد و از سال ١٣٨٢ پس از خصوصی‌ سازی کنترل این مرکز را بر عهده گرفته است، تاکنون مجموع ١٨٠ کارگر این کارخانه را به ٣٢ نفر تقلیل داده و از پرداخت ١٥ ماه دستمزدهای این تعداد کارگر نیز خودداری می‌نماید.
***
عدم پرداخت دستمزد كارگران و بیكاری ٣٥٠ كارگر فرش مخمل
در خبرها آمده است كه ٣٥٠ تن از كارگران در كارخانه فرش مخمل كاشان بیكار شده‌اند و این كارگران همراه با ٥٠ كارگر باقیمانده از این شركت، بیش از سه ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده‌اند.
***
مشكلات در ورود مواد اولیه كارخانجات نساجی و پرداخت نشدن دستمزدها
یكی از كارگران كارخانجات نساجی گفته است: مواد اولیه عموما وارداتی است. پلی استر صد درصد از آلمان وارد میشود. پشم از اندونزی و ونزوئلا. قیمت این مواد چند برابر شده است. بعنوان مثال پشم را كه قبلا وارد میكردند كیلویی ١٠ دلار بود ولی در حال حاضر قیمت خریداری شده ٢٣ دلار است. همچنین پلی استر را كه قبلا كیلویی ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ تومان میخریدند در حال حاضر قیمت آن بین ٥٥٠٠ تا ٦٠٠٠ تومان است. این موضوع و مجموعه مسائل و مشكلات دیگر باعث شده كه كارخانجات تولیدی پارچه فاستونی با ركود و بحران مواجه شوند. وی در ادامه می‌گوید: در حال حاضر من بعنوان یك كارگر ٨ ماه حقوق معوقه دارم كه همچنان مانده است.
***
٢ ماه حقوق كارگران كارخانه تولیدی نوشاب پرداخت نشده است
در گزارشی آمده است كه كارخانه تولیدی نوشاب دارای ١٦٠ كارگر است كه حدود ٧٠ كارگر آن رسمی و بقیه قراردادی میباشد. این كارخانه ٢ ماه است كه حقوق كارگران خود را پرداخت نكرده است و در وضعیت بحرانی قراردارد و هر آن ممكن است كه با تعطیلی كامل مواجه شود. یكی از كارگران این كارخانه گفته است: این شركت در حال حاضر تنها با ٣٠ درصد ظرفیت كار میكند و بدهیهای زیادی به بانك ملت، اداره مالیات و تامین اجتماعی دارد. در ادامه آمده است كه همه كارگران معترض هستند و میخواهند كه بهر ترتیب شده اعتراض خود را برسانند.
***
بیش از ٤٠ درصد کارگران قراردادی حداقل مزد را دریافت می‌کنند
ایلنا از قول فتح الله بیات، كه او را رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور معرفی كرده است، نوشته است: در حال حاضر بیش از ٥٠ درصد از اشتغال کشور ناپایدار است. او همچنین گفته است: نرخ اعلامی بیکاری مرکز آمار ایران منطبق با واقعیت‌های بازار ایران نیست. بیات در ادامه می‌گوید: در حال حاضر بیش از ٤٠ درصد از کارگران قراردادی حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
***
٨ ماه حقوق كارگران كارخانه ایران برك در رشت پرداخت نشده است
در خبرها آمده است كه كارخانه ایران برك كه تولید كننده نخ فاستونی بوده و در شهر رشت واقع است در مجموع نزدیك به ٢٨٠ كارگر دارد. این كارخانه ٨ ماه است كه حقوق كارگران خود را پرداخت نكرده است.
***
کارگران شرکت آبرود شمال دستمزد نمی‌گیرند
در خبرها آمده است كه حدود ١٥٠ کارگر در شرکت آبرود شمال که به بخش خصوصی متعلق است و در رشت، چمخاله و حسن رود در زمینه پل و جاده سازی فعالیت می‌کند، مشغول بکار می‌باشند. این كارگران دستمزدهای چهار ماه گذشته خود را نگرفته‌اند. در ادامه این خبر آمده است: در پایان سال ٨٩، پانزده نفر از کارگران در پی اعتراض به تعویق دستمزدهایشان از شرکت اخراج شدند که هنوز در راهروهای اداره کار شهر رشت سرگردانند.
***
حقوق پرداخت نشده كارگران نیل آبی زرجوب
در گزارشات خبری این هفته آمده است: شرکت پیمانکار نیل آبی زرجوب خدمات شهری در ناحیه یک از منطقه یک رشت فعالیت می‌کند. در این منطقه حدود ٢٠٠ کارگر مشغول بکار هستند. کارگران همگی با قرارداد موقت کار میکنند. در بین این کارگران حدود ٥٠ نفر ٢٠ تا ٣٠ سال سابقه کار دارند. کارگران هنوز دستمزد مرداد و شهریور را دریافت نکرده‌اند. در ضمن ٢٨٠ هزار تومان بابت بن ماه رمضان کارگران به آن‌ها پرداخت نشد.
***
کارگران شرکت نقش گستر هم دستمزد نمی‌گیرند
در خبرها آمده است كه در حال حاضر حدود ٣٠ کارگر در شرکت نقش گستر مشغول بکارند که دستمزد ٤ ماه آنان مربوط به خرداد تا شهریور ماه سالجاری پرداخت نشده است. کارفرمای این شرکت به دنبال اعتراض کارگران نسبت به عدم پرداخت دستمزدهایشان، ٧ نفر از آنان را در فروردین ماه امسال از کار اخراج کرد.
***
سه ماه توقف تولید در كارخانه فارسیت درود و عدم پرداخت حقوق آنها
در خبرها آمده است كه كارخانه فارسیت درود با ٤٥٠ كارگر پیمانكار و ١٥٠ كارگر رسمی در حال حاضر یك ماه است كه حقوق كارگران را نپرداخته است. این كارخانه كه تولید كننده سقف ایرانیت و لوله است، ٣ ماه است كه از ادامه تولید خود بازمانده و ٧٠٠ كارگر این كارخانه در شرایط بیكاری بسر می‌برند. علت توقف تولید ممنوعیت ورود ماده اولیه آزبست از سوی سازمان محیط زیست اعلام شده است.
***
كاركنان و كارگران كارخانه بازیافت كهریزك امنیت شغلی ندارند
در خبرها آمده است كه شركتها و كارخانجاتی مانند بازیافت كهریزك، كاركنان و كارگرانش نه رسمی و نه قراردادی و نه پیمانكاری هستند. به گفته یكی از كارگران هیچ نوشته بین آنها و پیمانكار و یا مسئول كارخانه نوشته نشده كه گویای این باشد كه آنها در اینجا كار میكنند و حتی صاحبكار می‌تواند روز ٢٩ ماه یعنی یك روز مانده به پرداخت حقوقشان آنها را اخراج كند. این افراد از روی ناچاری و بیكاری مجبور به این كار هستند آن هم با دست مزد زیر ٣٠٠ هزار تومان و روزی ده ساعت كار. هر كارگری كه در صدد اعتراض بر بیاید با اخراج روبروست به همین خاطر هر ماه كارگران قدیمی با كارگرانی جدید تعویض میشوند.
***
كارگران كارخانه سازمایه ٢٣ ماه حقوق معوقه طلب دارند
گزارش شده است كه بیش از ١٠٠ نفر از كارگران كارخانه سازمایه كه درمنطقه پاكدشت در تهران واقع است و تولید كننده آجر و سفال میباشد بیش از ٢٣ ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده‌اند.
***
كارگران كارخانه تولید قطعات پلاستیكی تهران، مشكل دستمزد و بیمه
در خبرها آمده است كه ٧٠ تن از كارگران كارخانه تولید قطعات پلاستیكی تهران با مشكل عدم پرداخت حقوق ماهیانه و بیمه روبرو شدند. در ادامه آمده است كه مدت ٢ ماه است كه حق بیمه كارگران پرداخت نشده است و علاوه بر آن كارگران این كارخانه ١ ماه حقوق خود را دریافت نكرده‌اند و كلیه كارگران از این وضعیت ناراضی و معترض هستند.
***
بی حقوقان در دزفول
در خبرها آمده است كه كارگران قسمت فضای سبز و آتش نشانی و ... دزفول كه عمدتا از كارگران پیمانكاری هستند ٤ ماه حقوق معوقه دارند. در ادامه این خبر آمده است كه كارگران شهرداری تاكنون در اعتراض عدم پرداخت حقوق معوقه چندین بار تجمع اعتراض داشته‌اند و یكبار نیز در مقابل فرمانداری دزفول دست به تجمع اعتراضی زده‌اند، اما همچنان بلاتكلیفند.
***

اخراج و بیكارسازی ها

اعتراف به افزایش شمار بیکاران در ایران
ایلنا بنقل از حمید حاج اسماعیلی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری رژیم گفته است كه میلیون‌ها بیکار در ایران وجود دارند. او گفته است در ایران دستکم ٣ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر بیکار وجود دارد. وی افزود نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیش از ٢٠ درصد و نرخ بیکاری زنان جویای کار بیش از ٥٠ درصد می‌باشد.
***
بیکاری ٢٠ درصد دارندگان مدرک لیسانس در ایران
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی رژیم اسلامی گفته است كه ٢٠ درصد دارندگان مدرک لیسانس در ایران بیکار هستند.
***
٣٠٠٠٠ شهروند درودی از بیكاری رنج می‌برند
گزارش شده است كه در شهرستان درود با بیش از ٢٠٠ هزار جمعیت ٣٠٠٠٠ نفر از بیكاری رنج می‌برند. در ادامه آمده است كه اكنون كارخانه فارسیت درود نیز در معرض احتضار و تعطیلی و اخراج كارگران قرار گرفته است و در صورت تعطیلی این كارگران و خانواده آنان به خیل عظیم بیكاران این شهرستان خواهند پیوست.
***
اعتراف به نرخ ٣٠ درصدی بیکاری در ایران
ایلنا نوشته است كه داریوش قنبری یکی از نمایندهای مجلس اسلامی از شهر ایلام گفته است: در حال حاضر نرخ واقعی بیکاری در ایران به ٣٠ درصد می‌رسد. ایلنا همچنین از قول ایشان نوشته است: آمارهای رسمی که در خصوص نرخ بیکاری اعلام شده حتی با آنچه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود نیز مغایر است.
***
نرخ بیکاری اعلامی مركز آمار در خصوص بیكاری منطبق با واقعیت نیست
ایلنا از قول علی دهقان كیا عضو هیات مدیره كانون شوراهای اسلامی كار استان تهران نوشته است: نرخ بیكاری در حال حاضر فراتر از ١٤ درصد است. او هم گفته است كه نرخ اعلامی مركز آمار در خصوص بیكاری منطبق با واقعیت نیست. در ادامه گفته است: در صورت عدم اجرای سیاستهای حمایتی دولت از واحدهای تولیدی در سال آینده تعداد زیادی از كارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج خواهند شد.
***
٢٠٠ كارگر كارخانه كرمانیت در معرض اخراج
در خبرها آمده است كه كارخانه كرمانیت واقع در استان كرمان كه ٢٠٠ كارگر دارد و ١٦٠ نفر از آنها قراردادی میباشند بدلیل جلوگیری از ورود مواد اولیه كارخانه درمعرض تعطیلی كامل قرار دارد.
***
تعطیلی بیش از ٨٠ درصد كارگاههای تولیدی كفش
یكی از اعضای هیئت امنای كفش تهران گفته است بیش از ٨. درصد واحدها و کارگاههای تولیدی کفش به تعطیلی کشیده شده‌اند.
***
تعطیلی بیش از ٥٠ درصد كارخانه‌ها در شهرك صنعتی موچه خورت اصفهان
یكی از مدیران كارخانه رنگ و رزین در شهرك صنعتی مورچه خورت اصفهان گفته است تولیدكننده‌ها و واحدهای تولیدی در شهرك صنعتی موچه خورت كه یكی از شهركهای صنعتی بزرگ در سراسر ایران است از بین رفته‌اند. او می‌گوید: بیش از ٥٠ درصد كارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، واحدهای بزرگی مثل استوا و حایرد با میلیاردها تومان سرمایه گذاری مشكلات جدی دارند و تا سال دیگر ادامه این وضعیت منجر به تعطیلی تمام كارخانه‌ها میشود.
***

ناامنی محیط كار

مرگ كارگران كارخانه ایرانیت تهران بعلت بیماری ریوی
در خبرها آمده است كه كارخانه ایرانیت تهران، ٢ ماه است بعلت نداشتن مواد اولیه تعطیل شده و ١٣٠ كارگر آن در بیكاری و بلاتكلیفی قرار دارند. مدیریت كارخانه در نظر دارد تا آخر مهر ٨٠ كارگر باسابقه این كارخانه را اخراج كند. یكی از كارگران گفته است: اكثر كارگران باسابقه این كارخانه بدلیل نوع كاری كه دارند دچار بیماریهای صعب العلاج هستند. منجمله ٨٠ كارگر این كارخانه كه اكثرا از بیماریهای ریوی بر اثر كار با مواد رنج میبرند در معرض اخراج قرار گرفته‌اند. تاكنون تعداد قابل توجهی از كارگر این كارخانه با بیش از ٢٠ سال كار در كارخانه بعلت بیماری ریوی جان خود را از دست داده‌اند.
***
وقوع هزاران سانحه شغلی در سه ماهه نخست سالجاری
ایلنا نوشته است كه طی فروردین تا پایان خردادماه سالجاری تعداد ٤٥٨١ مورد حادثه ناشی از کار به شعب تامین‌ اجتماعی سراسر ایران گزارش شده است. در ادامه آمده است: براساس گزارش رسمی اعلام شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی طی سه ماهه اول سالجاری بیشترین افزایش سوانح شغلی مربوط به استان کرمانشاه با ٣٤ درصد افزایش بوده است. حوادث ناشی از کار طی سه ماهه اول سالجاری منجر به مرگ ١٨ نفر، از کارافتادگی کلی ٣٩ نفر، از کارافتادگی ٣٣ تا ٦٦ درصدی ٦٢ نفر و از کارافتادگی کمتر از ٣٣ درصد ١٧٧ نفر شده است.
***
روزی ٤ کارگر در ایران کشته می‌شوند
در خبرها آمده است: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران در پنج ماه امسال ٦٣٩ نفر به دنبال حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این آمار نشان می‌دهد كه روزانه در ایران بیش از ٤ نفر در نتیجه حوادث ناشی از كار جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس این خبر ٢٦٤ مورد از مرگ‌های ناشی از حوادث کار پنج ماه امسال در نتیجه سقوط از بلندی بوده است. این آمار نشان می‌دهد كه روزانه دو نفر در نتیجه سقوط از بلندی جان خود را از دست می‌دهند. در ادامه این خبر آمده است: مقایسه آمار ٢٦٤ نفری مرگ به دلیل سقوط از بلندی در پنج ماه امسال با آمار ١٩٦ نفر در مدت زمان مشابه سال پیش، ٣٤.٧ درصد رشد را نشان می‌دهد. در دنباله این خبر می‌آید: بعد از سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و سایر موارد، دلایل دیگری بودند که جان ٣٧٥ نفر را گرفتند. برخورد با جسم سخت هم با ١٢.٩ درصد رشد از ١٥٥ نفر در پنج ماه نخست سال گذشته به ١٧٥ نفر در همین بازه زمانی در سال جاری رسید.
***
٦ کشته و مجروح در یک پروژه شهرداری قزوین
خبرگزاری دولتی فارس از قزوین خبر داده است كه در یکی از پروژه‌های سازمان آرامستان‌های شهرداری قزوین سه کارگر کشته و سه نفر مجروح شدند. این خبر می‌گوید: بدلیل ریزش دیوار قدیمی در آرامستان قزوین شش نفر از کارگران ساختمانی که در محل حادثه مشغول فعالیت بوده‌اند زیر آوار گرفتار شده‌اند. نجاتگران سازمان آتش نشانی قزوین پس از تلاش زیاد کارگران گرفتار زیر آوار را از محل حادثه خارج کردند كه ٣ نفر از کارگران خارج شده از زیر آوار در این حادثه به علت شدت جراحات جان خود را از دست دادند.
***
مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در خبری اعلام كرد كه روز چهارشنبه ١٣ مهر یک کارگر ساختمانی به نام اسماعیل ابراهیمی حدود ٦٠ ساله که مشغول کار کردن در بالکن یک ساختمان ٥ طبقه واقع در محله ویلا شهر سنندج بود بر اثر سقوط از ساختمان جان خود را از دست داد.
***

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

تعیین وثیقه سنگین جهت آزادی شاهرخ زمانی
"کمیته حمایت از شاهرخ زمانی" اعلام كرده است كه دستگاه قضایی رژیم اسلامی جهت آزادی شاهرخ زمانی مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان وثیقه تعیین کرده است. در ادامه این خبر آمده است كه شاهرخ زمانی به دلیل ناتوانی در تامین میزان وثیقه تعیین شده همچنان در زندان بسر میبرد.
***
تعلیق مختار اسدی از تدریس در مدارس استان کردستان
در اخبار آمده است كه ادارهٔ کل آموزش و پرورش استان کردستان با کارشکنی در پذیرش و سازماندهی مختار اسدی در مدارس این استان وی را به حالت تعلیق قرار داده است. در ادامه آمده است: علیرغم گذشت نیمی از مهر ماه و آغاز سال تحصیلی مختار اسدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به شکلی نامتعارف در حالت تعلیق به سر می‌برد. در ادامه خبر می‌آید: معلمان سنندج با امضا طومار٬ از مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان خواستند هرچه زود‌تر مختار اسدی را در زادگاهش٬ سنندج سازماندهی کنند.
***
محمد جراحی آزادی شد
"کمیته حمایت از شاهرخ زمانی" در بیانیه شماره ٢٣ خود خبر آزادی محمد جراحی را منتشر كرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: محمد جراحی یکی از پنج متهم پرونده تبریز، کارگر اخراجی عسلویه، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری که در تاریخ ١٨ خرداد ٩٠ همراه با شاهرخ زمانی در تبریز دستگیر شده بود پس از ٧١ روز بازجویی و شکنجه و آزار و پرونده سازی با یک پروند مملو از دروغ و اتهامات واهی به دادگاه برده شد. حدود ٢٢ روز پس از برگذاری دادگاه حکم آنها صادر شده و محمد جراحی را به ٥ سال زندان محکوم کردند. در همین حال برای آزادی موقت او تا بررسی اعتراض به حکم صادره ١٠٠ میلیون وثیقه صادر کردند اما او را امروز ١١ مهر ٩٠ پس از ١١٧ روز زندانی بودن آزاد کردند.
***
آزادی دو تن از اعضای انجمن سبز چیا با قرار وثیقه
در خبرها آمده است كه دو تن از اعضای انجمن سبز چیا پس از نزدیک به ٥٠ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. برپایه این خبر در پی بازداشت همزمان ٣ نفر از اعضای هیات مدیره‌ انجمن سبز چیا در اول مردادماه سال جاری، محمد ایرج قادری و بهروز داروند پس از تودیع وثیقه‌ تعیین شده تا زمان محاکمه که زمان آن نامعلوم عنوان شده است، بطور موقت از زندان آزاد شده‌اند. شریف باجور، دیگر فرد بازداشتی همچنان در بازداشت اداره‌ اطلاعات شهرستان مریوان به‌ سر می‌برد و از وضعیت وی خبری در دست نیست.
***

اطلاعیه

بیانیه دو معلم زندانی در بند٣٥٠ اوین به مناسبت روز جهانی معلم
محمد داوری و علی پور سلیمان، دو نفر از معلمان زندانی در بند ٣٥٠ اوین به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی معلم، بیانیه‌ای را از داخل زندان به بیرون ارسال کرده‌اند. در بخشی از این بیانیه آمده است: سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان به عنوان دو تشکل صنفی و مدنی فرهنگیان، سعی و کوشش بسیاری داشته‌اند تا بزرگداشت این روز را در ادبیات مسوولان نهادینه کند و حتی برنامه‌هایی را در حد توان خویش در سال‌های اخیر اجرا کردند و نسبت به انتشار نشریه و صدور بیانیه اقدام کردند اما واکنش مسوولان با نگاه امنیتی، جز افزایش فشار و محدودیت و ادبیات تهدید و ارعاب نتیجه دیگری را در پی نداشت.
روز جهانی معلم در سال ٩٠ در حالی فرا رسیده که هنوز هم معلمان ایرانی در پیچ و خم مسائل ساده و پیش افتاده‌ای چون رسیدن به یک حداقل معیشت و رفاه درمانده‌اند و کسی نیست که پاسخگوی مطالبات روز افزون آنان باشد، مسوولان و وزیر آموزش و پرورش این دولت به جای پاسخگویی و رفع این نگرانی‌ها و خلأهای کمرشکن زندگی، هر روز آدرس‌های غلط می‌دهند، به عنوان مثال طرح و بزرگنمایی مسائلی چون کارت اعتباری، بیمه طلایی، تعطیلی پنجشنبه‌ها، تغییر سال‌های مقاطع تحصیلی و … جز فرافکنی چه چیز دیگری را به اذهان متبادر می‌سازد؟ در حالی که آموزش و پرورش ما با گذشت سالها هنوز فاقد یک سازمان نظام معلمی است.
روز جهانی معلم در حالی فرا رسیده که معلمان ایرانی بر خلاف بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه، از داشتن حق تشکل، حق اعتراض مسالمت آمیز و قانونی و مهمتر از همه از حق داشتن سندیکا (اتحادیه) محروم‌اند و با معدود تشکل‌های مستقل و منتقد و فعالان آنها، برخوردهای اطلاعاتی و امنیتی صورت می‌گیرد.
امیدواریم روزی برسد تا معلمان کشور ما نیز همچون سایر معلمان در سرتاسر جهان، دغدغه معیشت نداشته و به یک رفاه نسبی دست یابند و ضمن کسب مهارت‌ها و صلاحیت‌های ایفای نقش معلمی بتوانند آزادانه و آگاهانه و بدون ترس و لکنت زبان، انتقاد خود را بیان کنند و تاوانش ماندن در پشت میله‌های زندان و محرومیت از حرفه معلمی نباشد.
محمد داوری – علی پورسلیمان؛ اعضای شورای مرکزی سازمان معلمان ایران
مهرماه ١٣٩٠ – بند ٣٥٠ اوین
***
بیانیه‌ی جمعی از زنان آزادیخواه و برابری طلب سنندج به مناسبت روز جهانی کودک
«کودکان را به درست گل‌های طبیعی حیات انسانی نامیده‌اند.»
روز جهانی کودک یادآور تلاش کودکانی است که برقراری صلح و پایان خشونت و جنگ را از جهانیان خواستار شدند تا بتوانند در آرامش و امنیت به خواستهای انسانی خویش پاسخ گویند. پس از گذشت سالها ارمغان نظام طبقاتی برای تمامی کودکان جهان به جز تبعیض و نابرابری، خشونت، جنگ، فساد، فقر، فحشا، اعتیاد، استثمار و بی‌حقوقی و ... چیزی دیگری نبوده و نخواهد بود چون اینها همزاد سیستم سرمایه‌داری می‌باشند و تنها با تغییر این نظام می‌توان دنیایی شایسته انسان و بالطبع شایسته کودکان بنیاد نهاد و این مهم با مبارزات متحدانه زنان و مردان طبقه کارگر در جهت محو سیستم سرمایه‌داری و احیای نظام بی‌طبقه امکان پذیر می‌باشد. مبارزه‌ای که نمود آن را در تمامی اعتراضات برابری طلبانه کارگران و زنان جهان و اعتصابات کارگری می‌توان مشاهده نمود. ما زنان آزادیخواه و برابری طلب سنندج ضمن اعلام همبستگی خود با تمامی حرکتها و جنبش‌های برابری طلبانه و ضد سرمایه‌داری در تمامی کشورها روز جهانی کودک را به تمامی کودکان جهان و سنندج تبریک گفته و تمامی هم طبقه‌ای‌های خویش را به مبارزه‌ی راسخ و همگام در جهت نیل به دنیایی آزاد و برابر تا در آن کودکانمان چهره‌ای شاداب و گونه‌هایی سرخ و شور زندگی را به تصویر بکشند فراخوانده و مطالبات خویش را اینگونه اعلام می‌داریم:
١- ما خواستار تدوین قوانین مورد نیاز جهت حمایت از کودکان خیابانی، شناسایی، ایجاد سرپناه و ارائه خدمات لازم به آنان هستیم.
٢- کار کودکان نوعی استثمار و بی‌عدالتی محسوب می‌شود باید به کارگیری کودکان زیر ١٨ سال در کار حرفه‌ای ممنوع و غیرقانونی اعلام شود.
٣- کودکان مهاجر و بی‌شناسنامه باید از تمامی حق و حقوق انسانی اعم از آموزش، بهداشت، امنیت، رفاه نسبی و حمایت قانونی برخوردار گردند.
٤- قاچاق و خرید و فروش کودکان امری غیرانسانی و وحشیانه است آن را محکوم نموده و خواهان برخورد قاطعانه دولتها با عاملان این جنایت هستیم.
٥- ازدواج افراد زیر ١٨ سال باید غیرقانونی اعلام گردد.
٦- هر نوع خشونت علیه کودکان را در خانواده، مدارس و اجتماع محکوم می‌کنیم باید عاملان این خشونت مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و این کودکان آسیب دیده تحت حمایت روانی و جسمی قرار گیرند.
٧- ناقص سازی (ختنه) کودکان را عملی کاملا غیرانسانی دانسته و خواستار غیرقانونی اعلام کردن این سنت غلط می‌باشیم.
٨- با توجه به وضعیت نابسامان بهداشت و درمان که سلامت احاد جامعه خصوصا کودکان را در معرض خطر قرار داده خواهان نظارت بر دستگاههای مربوطه در راستای بهبود شرایط بهداشتی و تامین سلامت جامعه می‌باشیم.
٩- آموزش و پرورش رایگان حق طبیعی و مسلم کودکان می‌باشد و دولت موظف به فراهم نمودن شرایط مناسب جهت تحصیل کودکان تا پایان دوره متوسطه بدون هرگونه جداسازی جنسیتی و آموزش مباحث اعتقادی و ایدئولوژیک می‌باشد.
١٠- صدور و اجرای حکم اعدام خصوصاً افراد زیر ١٨ سال نقض آشکار قوانین حقوق بشر و کنواسیون حقوق کودک که ایران نیز از امضاء کنندگان آن است، می‌باشد. ما آن را محکوم و خواهان لغو تمامی احکام اعدام می‌باشیم.
١١- با این باور که زندان تاثیری مخرب بر شخصیت و روان انسان دارد زندانی کردن کودکان را تحت هر عنوانی محکوم می‌کنیم.
١٢- کودکان قربانیان اصلی جنگ، خشونت و حوادث طبیعی در جهان می‌باشند لذا ما خواستار برقراری صلح، امنیت و حمایت جهانی از آنان می‌باشیم.
١٣- خواهان لغو هرگونه فعالیت راکتورهای اتمی و فرستنده امواج پارازیت که بیشترین تاثیر سوء را بر کودکان و جنین دارد می‌باشیم.
١٤- آلودگی هوا کودکان را در معرض انواع بیماریهای ریوی، گوارشی، پوستی و کاهش ضریب هوشی قرار می‌دهد. ما خواهان اقدامات فوری دولتها در این رابطه می‌باشیم.
١٥- هرگونه تخریب محیط زیست و استخراج بی‌رویه ذخائر که سرمایه آینده جامعه می‌باشد محکوم نموده و خواستار حفظ این ذخائر و نظارت دقیق بر استخراج آنها می‌باشیم.
١٦- ما همبستگی و پشتیبانی خود را از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر تا دستیابی به تمام خواستها و مطالبات انسانی و طبقاتی‌شان اعلام می‌داریم.
١٦ مهر ١٣٩٠
٨ اکتبر ٢٠١١
***
اتحادیه‌های کارگری و حزب چپ دانمارک خواهان آزادی فعالین كارگری در تبریز شدند
در اخبار آمده است كه اتحادیه‌های کارگری دانمارك و حزب اتحاد چپ در دانمارک در نامه‌ای خطاب به مقامات رژیم ایران خواستار آزادی فعالین کارگری بازداشتی در شهر تبریز شدند. در ادامه این خبر آمده است: مرکز هماهنگی اتحادیه‌های ساختمان و ارتباطات در دانمارک که شامل ١٩ شعبه از اتحادیه‌های مختلف از جمله اتحادیه کارگران برق کار، اتحادیه کارگران نقاش ساختمان، اتحادیه بناها، اتحادیه کارگران ساختمان و اتحادیه فلزکاران است در نامه‌ای به وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی که رونوشت آن به قوه قضائیه، ریاست جمهوری و مجلس نیز فرستاده شده است، خواستار آزادی فوری فعالین کارگری و دانشجویان زندانی در تبریز شده است. این مرکز در نامه‌ای جداگانه از اتحادیه‌های دیگر نیز خواسته است تا خواستار آزادی فوری فعالین کارگری زندانی در ایران شوند. اتحادیه‌های نقاشان و برق کاران استان کپنهاک نیز در نامه‌هایی جداگانه از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا فعالین کارگری دستگیر شده درتبریز را فورا آزاد کنند. حزب اتحاد چپ دانمارک نیز در نامه‌ای اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی کارگران زندانی شده است.
***
نامه ی بهنام ابراهیم زاده به مادرش

به نام رفیق اول و آخر :
مادرعزیز
روزهای آخر تابستان را با یاد تابستان سبز و خرم شهر و دیارم طی می‌کنم که آن زندگی ساده روستایی همراه پدر و مادر و برادرانم مشغول داشت و برداشت محصولات کشاورزی بودیم، آبیاری‌های شبانه، بذرکاری با دستگاه و تراکتور از چغندر و گندم گرفته تا نخود و لوبیا، وجین کردن علف‌های هرز و … در کنار کارگران جوان روستایی همه و همه یک به یک از خاطرم می‌گذرد.
چند روزی بیشتر به اول ماه مهر و روز جهانی حقوق کودک (١٦مهر) باقی نمانده است. اول مهر سرفصل جدیدی در زندگی من بوده است. چه آن سال‌هایی که تو با شور و شوق بسیار مرا به مدرسه می‌فرستادی تا خواندن ونوشتن بیاموزم و برای خودم کسی شوم و چه سال‌هایی که برای کودکان کار می‌کردم و خود در آرزوی روزی بودم که هیچ کودکی از تحصیل محروم نماند.
آن روزها خواندن و نوشتن را آموختم اما متاسفانه شرایط سخت زندگی و فقر و فلاکت اجازه نداد که وارد دانشگاه شوم. دوست داشتی معلم شوم ولی نشدم و تنها مشاهده‌ و لمس نابرابری‌های اجتماعی مرا تبدیل به مدافع حقوق کارگران و کودکان کرد.
اکنون فرزندت که با عشق و علاقه برای از بین بردن نابرابری‌ها تلاش می‌کرد، برای دومین سال پیاپی اول مهر را دور از مدرسه و کودکان سپری می‌کند. در این دو سال رویای بودن در کنار کودکان و شما عزیزان را می‌بیند که متاسفانه سلول‌های زندان امکان تعبیر این رویا را نمی‌دهد.
مادرم امسال هم می‌خواهم مهر را با یاد مهر تو و خاطرات شیرین دوران کودکیم سپری کنم: با یاد روزهایی که در روستای دوست داشتنی‌ام روانه ی مدرسه ام می‌کردی. چه شور و شوقی بود در نگاه مادرانه‌ی تو، آن زمان که مرا در حلقه‌ی شادی کودکان و نوجوانان معصوم شهرمان می‌دیدی. حتما فراموش نکردی آن شب‌هایی را که دستم را می‌گرفتی و به خانه همسایه‌مان عمو مراد می‌بردی تا درس‌هایم را خوب مرور کنم و یاد بگیرم. آن سال‌های سخت سبب شد عشق به رهایی کودکان و نوجوانان از بند بی‌سوادی و ناآگاهی در دلم جوانه زند.
آری مادر عزیزم، امروز در پشت این دیوارهای بلند سیم‌های خاردار و نگاه نگهبانان بر سر حصارها گمارده، در آرزوی تکرار روزهای خوش گذشته با شما و دوستان عزیزم و کودکان و مردم شهر و دیارم هستنم. و لحظه شماری می‌کنم برای روزی که فریادهای کودکان در گوشم طنین انداز شود و در کنار آنان شاهد شیطنت‌های آنان باشم. لحظه شماری می‌کنم برای بودن در کنار فرزندم، نیمای عزیز و برادرزاده‌هایم(آوات، و آرزو، نگین و آمانج)
مادر عزیزم سلام و درود مرا به همه‌ی دوستان و رفقا و مردم شهر و دیارم برسان و به آنان بگو که قدر زندگی در کنار کودکان و بودن با آنها را بدانند و از لحظه لحظه‌ی آن بهره ببرند که زیباتر از آن، لحظه‌ای نمی‌توان یافت.
ماه مهر که فاصله‌های از میان رفته و دست‌های کودکان مهربانانه در هم گره می‌خورد یادآور درس برابری و انسانیت و امنیت است. باید امتحانی را پس بدهیم کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای بگذاریم. مادرم از پدرم آموختم که باید شاگرد خوب زمانه باشم و از معلم تاریخ بیاموزم که بعضی از فرصت‌ها یگانه و تغییر ناپذیرند و برای قبولی در آزمون این فصل سخت باید با جسارت گزینه‌ی مقاومت را برگزید و رتبه‌ی افتخار را بدست آورد.
مادر صبور و مهربانم به تو که لحظه به لحظه با مقاومت و صبر به من ایستادگی در مقابل سختی‌ها را آموختی، افتخار می‌کنم. تویی که در آن لحظه‌ای که شنیدی به ٢٠ سال حبس محکوم شده‌ام، برافروخته نشدی و به من گفتی: "به تو افتخار می‌کنم."
تو را دوست دارم چون شایسته‌ی دوست داشتنی. دستان گرمت را می‌فشارم و بر آنها بوسه می‌زنم و قلب پاکت را می‌بویم. چون اسطوره‌ی مقاومتی. زنده و پایدار باشی.
بهنام ابراهیم زاده مهر ٩٠ ، زندان اوین
***
بساط حراست باید از مراکز کار برچیده شود
کارگران پتروشیمی ماهشهر همچنان به اعتصاب ادامه میدهند
علیرغم تهدیدها و فشارهای مختلف به کارگران پتروشیمی بندر امام، اعتصاب متحدانه آنها که از روز سوم مهر شروع شده است، همچنان ادامه دارد. کارگران علاوه بر اعتصاب هرروز مقابل دفتر مرکزی این شرکت دست به تجمع و راهپیمائی میزنند و شعار میدهند. خواست کارگران برچیدن بساط پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و پایان دادن به تهدید و احضار و فشار به فعالین کارگری است.
قبلا حراست کارخانه سه نفر از کارگران منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی را بازداشت کرده و به اداره اطلاعات برده بود که با فشار کارگران همان شب آنها را آزاد کردند و روز گذشته نیز طبق گزارشی که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است، اداره اطلاعات کارت آنها را مصادره کرده و روز ١٢ مهرماه نیز کارت یکی دیگر از کارگران توسط حراست گرفته شده و این چند نفر امکان وارد شدن به کارخانه را ندارند. حراست شاخک‌های وزارت کثیف و جنایتکار وزارت اطلاعات و ارگان مستقیم سرکوب کارگران، شناسائی و دستگیری و تهدید آنها است و باید بساطش از کارخانه‌ها، دانشگاهها و کلیه مراکز کار برچیده شود.
این اعتصاب باید تقویت شود تا خواست خود را که خواست میلیونها کارگر در سراسر کشور است متحقق کند. دست زدن به اعتصاب توسط کارگران سایر پتروشیمی‌های ماهشهر که در اعتصاب فروردین ماه دوش به دوش کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتصاب شرکت داشتند و شرکت خانواده‌های کارگران اعتصابی در تجمعات کارگران دو عامل مهم در گسترش اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیمی بندر امام است. حزب کمونیست کارگری، کارگران مراکز مختلف کارگری، دانشجویان و همه مردم آزادیخواه بویژه کارگران و مردم ماهشهر را به حمایت فعال از این اعتصاب فرامیخواند.
حزب کمونیست کارگری ایران
١٣ مهرماه ١٣٩٠، ٥ اکتبر ٢٠١١
***

اخبار بین المللی

اردن: رشد بی سابقه اعتصابات و اعتراضات کارگری
به گزارش The Jordan Times بر طبق گزارشی که روز شنبه ١ اکتبر منتشر شده، در ٩ ماه اخیر، یعنی از اول سال میلادی جاری تا پایان سپتامبر، تعداد بی‌نظیر ٦٠٧ اعتراض و اعتصاب کارگری در اردن صورت گرفته است. این گزارش که توسط مرکز مطالعات فینیکس و موسسه آلمانی Ebert Stiftung (EFS) صورت گرفته است، پیشنهاد میدهد که دولت اردن علت این اعتراضات وسیع را بر رسی بکند. احمد عواد مدیر مرکز مطالعات فینیکس می‌‌گوید: معترضین کارگرانی هستند که وقتی همه راهها را به روی خود بسته می‌بینند، دست به اعتراض میزنند. این موسسه به دولت پیشنهاد میدهد که به خواستهای کارگران توجه بیشتری بکند و دستمزد‌ها را با توجه به خط فقر ٣٢٣ دینار اردنی (برای هر خانواده ٦ نفری) را افزایش دهد. این موسسه در واقع بشدت نگران عواقب بی‌توجهی به مطالبات کارگران است. نگران این است که شاید این اعتراضات تبدیل به موجی بشود و حکومت اردن را به سرنوشت حکومتهای مصر و تونس دچار بکند.
***
پرتغال: تظاهرات برای اعتراض به ریاضت کشی اقتصادی
به گزارش Associated Press به دعوت CGTP بزرگترین اتحادیه کارگری پرتغال روز شنبه ١ اکتبر، هزاران نفر در دو تا از بزرگترین شهر‌های پرتغال یعنی لیسبون و پورتو به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت اعلام کنند. بر روی بنر‌هایی که توسط تظاهر کنندگان حمل میشد نوشته شده بود: "نه به افزایش قیمتها"، "نه به نابودسازی سیستم بهداشتی و درمانی" و "نه به دخالت (IMF) صندوق بین المللی پول". یکی از تظاهر کنندگان می‌‌گوید: "من به اینجا آمده‌ام تا از حق بازنشستگان دفاع بکنم، کسانی که پول برای تهیه دارو و پرداخت حق ویزیت دکتر را ندارند". اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند که اواخر این ماه دست به اعتصاب عمومی یک هفته ایی خواهند زد.
پرتغال چندی پیش درخواست کمک ١٠٦ میلیارد دلار برای جلوگیری از ورشکستگی مالی خود کرده بود که صندوق بین المللی پول این درخواست را به شرط اجرای یکسری برنامه ریاضت اقتصادی پذیرفته بود. از جمله این برنامه‌ها، منجمد کردن دستمزدها، کاهش خدمات درمانی و بهداشتی، کاهش حقوق بازنشستگی و غیره بوده است.
***
بحرین: احکام زندان طولانی مدت برای مخالفین حکومت
به گزارش Gulf News دادگاه نظامی در بحرین ٢٠ دکتر و پرستار که در بیمارستان سلیمانیه بحرین به کار مشغول بودند را به ٥ تا ١٥ سال زندان محکوم کرد. آنها متهم هستند که قصد براندازی حکومت را داشته‌اند. این دادگاه همچنین ١٤ نفر دیگر را به اتهام قتل ١ نفر در جریان نا آرامی‌های ماه مارس به حبس ابد محکوم کرده است. روز دوشنبه ٣ اکتبر نیز همین دادگاه ٦ دانشجو را به ١٥ سال و یک دانشجوی دیگر را به ١٨ سال زندان محکوم کرد. اتهام همه این محکومین شرکت در اعتراضات و تلاش برای براندازی حکومت است. سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل این احکام را محکوم کرده‌اند و خواهان بازبینی حکومت در احکام این متهمین شده‌اند. سازمانهای مدافع حقوق بشر همچنین نگران حال ٢ تن از ١٤ اعتصاب غذا کننده که اخیرا در اعتراض به وضعیت شان دست به این کار زده‌اند، هستند و می‌‌گویند که مسئولین زندان مانع رسیدن دارو و خدمات درمانی به این زندانیان میشوند.
***
پرو: اعتصاب کارگران معدن مس Cerro Verde
به گزارش Dow Jones اعتصاب کارگران عضو اتحادیه کارگری معادن استخراج مس Cerro Verde که از روز ٢٩ سپتامبر با خواست افزایش دستمزد ‌آغاز شده تا روز دوشنبه ٣ اکتبر همچنان ادامه داشته است. Leoncio Armudio مدیر این اتحادیه گفته است اعتصاب تا دستیابی به مطالباتشان ادامه خواهد داشت. وی گفته است در اثر این اعتصاب از ظرفیت تولید کاسته شده و با ادامه اعتصاب از ظرفیت تولید باز هم کاسته میشود. معدن مس Cerro Verde در ٣ ماه دوم سال ٢٠١١ مبلغ ١٧٠ میلیون پوند مس تولید کرده است که در مقایسه با سال ٢٠١٠ تولید این معدن ٤ میلیون پوند بیشتر از سال قبل بوده است.
***
چین: کشته شدن ٢٨ کارگر در ٢ معدن جداگانه
به گزارش China Labour Bulletin در ٢ حادثه جداگانه که در روزهای ٤ و ٥ اکتبر رخ داد ٢٨ کارگر معدن جان خود را از دست دادند. انفجار مخزن گاز در معدن ذغال سنگ Guizhou در جنوب غرب چین که در روز ٤ اکتبر روی داد، باعث کشته شدن ١٧ معدنچی و مجروح شدن ١١ تن دیگر گردید. روز ٥ اکتبر در حادثه ایی در کارخانه پالایش سنگ آهن Nanjing ١١ کارگر کشته و یکنفر ناپدید شده است. این حادثه دلخراش هنگامی رخ داد که آهن ذوب شده به سر و بدن این کارگران پاشیده شد. طبق آمار رسمی سال گذشته ٧٩٥٥٢ تلفات و مرگ و میر در هنگام کار در چین رخ داده است، که تعداد ٢٤٣٣ حادثه فقط در معادن ذغال سنگ بوده است. همچنین ده‌ها هزار کارگر مبتلا به امراضی شده‌اند که در اثر آلودگی محیط کار بوده است.
***
تركیه: تظاهرات عظیم کارگران ترکیه علیه تغییر قانون کار توسط دولت
روز شنبه با فراخوان DISK (کنفدراسیون سندیکاهای کارگران انقلابی)، KESK (کنفدراسیون سندیکاهای زحمتکشان خدمات دولتی)، TTB (اتحادیه ی پزشکان ترک) و TMMOB (اتحادیه ی موسسه‌های مهندسان و معماران ترک) با شعار اصلی "ترکیه ی برابر، آزاد و دموکراتیک برای یک زندگی انسانی" یک گردهم آیی عظیم در شهر آنکارای ترکیه برگزار شد. تقریبا سی هزار نفر علیه اقدام AKP (حزب حاکم در ترکیه) برای حذف ضمانت پرداخت حق سنوات کار به کارگرانی که اخراج شده‌اند یا به دلایل مختلف از کار بیکار شده‌اند تجمع و راهپیمایی کردند. حذف این حق سنوات بخشی از پاکت قانونی جدید ترکیه است که قرار است از طرف دولت اردوغان به تصویب مجلس برسد. سندیکاهای کارگری و گروهها و سازمانهای چپ این برنامه و پاکت قانونی را حمله‌ای همه جانبه به حقوق کارگران و زحمتکشان تعبیر کرده‌اند. ساعت کار نامعین‌تر از سابق خواهد بود و سقف مزدها به نسبت منطقه‌های متفاوت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین مدت اعتبار قراردادهای کاری بسته به خواست کارفرما تغییر خواهد کرد. طبق قانون فعلی که در دستور کار دولت قرار دارد کارگری که به طور مثال ماهانه ٦٠٠ لیر دریافت می‌کند، موقع اخراج از کار پرداختی برابر با دستمزد یک ماه کارگر به او به عنوان سابقه کاری انجام میشود. اما بر اساس قانون جدید این پرداخت به شکلی انجام میشود که سی درصد به کارگر پرداخت میشود و سه درصد از هفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در بانکی ذخیره میگردد تا بعد از بازنشستگی به کارگر پرداخت شود.
برگرفته از سایت "اتحاد"
***