١٢  مهر  ١٣٩٠ -  ٤  اکتبر  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٧٧

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهی


کمپین جهانی برای آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران
(اطلاعیه های احزاب و سازمانها)

پنجم نوامبر: روز جهانی اعتراض برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران!
اکنون بسیاری در جهان میدانند که تعداد بیشماری زن و مرد، پیر و جوان، از همه اقشار جامعه، به دلیل عقایدشان و یا اعتراض به حکومت اسلامی در سیاهچال‌های مخوف رژیم حاکم بر ایران بسر میبرند. اما شاید بسیاری ندانند که همین چندی پیش، همزمان با اعتراضات توده‌ای در شهرهای آذربایجان شاهرخ زمانی و محمد جراحی فعالین کارگری در تبریز را دستگیر و به "جرم" دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق کارگران به یازده سال و پنج سال زندان محکوم کردند. همراه با آنها دو فعال دانشجوئی، نیما پوریعقوب به ٦ سال و ساسان واهبی وش به ٦ ماه زندان محکوم شدند. شاید بسیاری ندانند که جمهوری اسلامی اخیرا تعدادی از فعالین اعتصاب در کارخانه تراکتورسازی در شهر تبریز را به سلول‌های انفرادی انداخت، سرشان را به نشانه تحقیر کوتاه کرد و از کار اخراجشان کرد. شاید بسیاری ندانند اوین و بسیاری از زندان‌های ایران همواره محل به بند کشیدن فعالین و رهبران کارگری بوده است. کسانی که جرم شان برپایی اعتصاب و ایجاد تشکل‌های کارگری بوده است و مورد بدترین توهین‌ها و شکنجه‌های جسمی و روانی بوده‌اند، نظیر شلاق زدن کارگران به جرم برپائی اول مه و یا بریدن زبان اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد. شاید ندانند که جمهوری اسلامی بی وقفه فعالین کارگری را دستگیر و زندانی میکند و آنها را تحت فشارهای مختلف قرار میدهد. شاید ندانند که کارگرانی که به نپرداختن حقوق‌های شان به مدت یک سال و دو سال و سه سال اعتراض میکنند سرکوب میشوند و رهبرانشان به زندان می‌افتند. شاید ندانند که اعتراض کارگران علیه دستمزدهائی که یک پنجم خط فقر است جرم محسوب میشود و سرکوب میشود. این واقعیات را باید به گوش جهانیان رساند.
ما به همراه تعدادی از گروهها، نهادها و فعالین سیاسی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی روز پنجم نوامبر ٢٠١١ را بعنوان روز جهانی مبارزه برای آزادی کارگران در بند و همه زندانیان سیاسی قرار داده‌ایم. به سهم خود مجموعه‌ای از اقدامات از تهیه نامه‌های اعتراضی تا برپایی پیکت‌ها و میزهای اطلاع رسانی در مراکز شهرها و تماس با سازمان‌های کارگری در کشورهای مختلف را در دستور قرار داده‌ایم. از شما دعوت میکنیم در هر کجای جهان هستید با ما همراه شوید و به این اعتراض بین المللی بپیوندید. یا اینکه خود دست به کار شوید و با تشکل‌ها و فعالین سیاسی و کارگری شهرتان تماس بگیرید و برپایی اجتماع اعتراضی در پنجم نوامبر را برعهده بگیرید و خواست آزادی فوری و بی قید شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران را پر طنین‌تر کنید.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
٢٩ سپتامبر ٢٠١١، ٧ مهرماه ١٣٩٠
***
کارزار آزادی فوری و بی قید و شرط
همه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی همزمان با تشدید فشار برفعالین و پیشروان جنبش کارگری، فضای شهرهای ایران، مخصوصا" شهرهای بزرگ و دانشگاهی را بشدت امنیتی کرده، بگیر و ببند را فزونی بخشیده ، یورش به خانه‌های مردم، برای جمع آوری و تخریب آنتن‌های ماهواره‌ای را توأم با خشونت و جریمه نقدی صاحبان ماهواه‌ها وسیعا" به اجراء درآورده، شهرها و روستاهای کردستان را کاملا" میلیتاریزه کرده و همزمان نیز قصد دارد طرح به غایت ارتجاعی و ضد انسانی تفکیک جنسیتی را در مدارس و دانشگاه‌ها پیاده‌ کند، و بعضا" هم در برخی دانشگاهها به اجراء درآمده است.
جمهوری اسلامی به شدت نگران رشد اعتراضات واعتصابات کارگری و خیزش‌های شهری است. ازنقش رهبران و پیشروان کارگری در هدایت و سازمانیابی جنبش کارگری واز تلاش آنان برای متحد و سراسری کردن مبارزه کارگران کاملا" آگاه است و میخواهد جنبش کارگری را از حضور این رهبران که محصول پیشروی این جنبش در چند سال اخیر بوده‌اند محروم کند و با زهرچشم گرفتن از دیگر فعالین کارگری آنان را در پیشبرد امر مبارزاتی خود محتاط کند.
زنان و مردان آزادیخواه و کمونیست !
نهادها، انجمن‌ها ، شوراها و کمیته‌های مدافع حقوق کارگران !
سازمانها و احزاب کمونیست و انقلابی!
جنبش مبارزاتی کارگران در طی سالهای اخیر نسل تازه‌ای از فعالین و پیشروان کارگری را در دل خود پرورده است. طبقه کارگر به وجود این رهبران در مبارزه پیش رو نیاز حیاتی دارد. نباید گذاشت که رژیم با تشدید فشارهای خود آنها را از محیط کار و مبارزه کارگران دور کند و به گوشه زندان انتقال دهد. وجود طیف نسبتا وسیعی از فعالین کارگری در شهرها و مراکز کارگری مختلف که روابط نسبتا گسترده‌ای با هم دارند از دستاوردهای این دوره جنبش کارگری است که حفظ آنها از اهمیت و جایگاه خاصی در امر سراسری کردن مبارزات کارگران برخوردار است. رژیم مطابق طرحی از پیش تعیین شده می‌خواهد با تعقیب و بگیر و ببند و زندانی کردن این رهبران، جنبش طبقه کارگر و آزادیخواهانه مردم ایران را از این دستاوردها محروم کند. باید یکپارچه و متحدانه با این سیاست رژیم به مقابله پرداخت.
در خارج کشور سازماندهی یک اعتراض و مبارزه گسترده و برپا کردن یک کارزار سیاسی و تبلیغاتی وسیع علیه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم با حضور و مشارکت همه نیروهایی که امر خود را دفاع از جنبش کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی و آزادیخواهانه در ایران تعریف کرده‌اند ضروری است. این آکسیون‌ها در صورتی که بطور موفقیت آمیز پیش برده شوند می‌توانند هزینه سرکوب فعالین کارگری را برای رژیم با لا ببرد و پیشروان کارگری را در موقعیت مناسبتری برای پیشبرد فعالیت‌هایشان قرار دهد.
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران، آماده‌است در کنار شما زنان و مردان مبارز و انقلابی و احزاب و سازمان‌های رادیکال و کمونیست در پیشبرد این کمپین و کارزار شریک و سهیم باشیم .
کمپین دفاع از فعالین جنبش کارگری را از اول اکتبر شروع میکنیم و در ادامه آن روز شنبه ٥ نوامبر ٢٠١١ در سراسر جهان یک آکسیون اعتراضی را علیه جمهوری اسلامی سازمان میدهیم . کارزار از زمان شروع تا برگزاری آکسیون سرتاسری ، با برگزاری پیکت، شب‌های همبستگی، فرستادن هیأت‌های همبستگی برای کسب پشتیبانی اتحادیه‌های کارگری و احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های رادیکال و مترقی، ادامه مییابد.
ما امیدواریم با همکاری تمامی کمونیست‌های متشکل، در احزاب و سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق کارگران و همچنین فعالین و انقلابیون منفرد، بتوانیم، پشتیبانی توده‌های شریف جوامع بشری را برای دفاع از فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی جلب نماییم.
شبکه جهانی تلویزیون کومه‌له‌ ، صدای انقلاب اێران ( رادیو کومه‌له‌ ) و رادیو ماهواره‌ای حزب کمونیست ایران آماده ‌است فیلم و اخبار و مستندات احزاب و سازمان‌ها و نهادهائی را که در پشتیبانی از این کارزار تهیه می‌شود، رو به ایران پخش کند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد سوسیالیسم
کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٢٩ – ٩ - ٢٠١١
***

٥ نوامبر روز اعتراضی سراسری علیه احكام سنگین برای كارگران زندانی و فعالین سیاسی در ایران و برای آزادی كارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی
كارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
صدور احكام سنگین و جنایتكارانه برای فعالین كارگری و فعالین معترض در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران را می‌بایست با اعتراضی جهانی پاسخ داد.
روز ٥ نوامبر با برپایی آكسیونهای اعتراضی قدرتمند خود در سراسر جهان اعتراض خود را علیه احكام سنگین زندان برای كارگران و فعالین سیاسی در ایران اعلام كنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم.
احكام صادر شده برای كارگران زندانی و فعالین سیاسی باید لغو شود، پرونده‌های قضایی تشكیل شده برای كارگران و فعالین سیاسی باید لغو شود و تمامی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند.
جمهوری اسلامی این رژیم سركوب و جنایت باید از سازمان جهانی كار‌ای ال او اخراج شود.
" کمپین برای آزادی كارگران زندانی"
٢٩ سپتامبر٢٠١١
Free Them Now! (Campaign to Free Jailed Workers in Iran)
http://free-them-now.blogspot.com/
Email: info.free.them.now@gmail.com
Tel: Shahla Daneshfar 0044 (0) 7779 898968
Bahram Soroush 0044 (0) 7852 338334

به همه سازمانهای كارگری و انساندوست در سراسر جهان
٥ نوامبر روز اعتراضی سراسری علیه احكام سنگین برای كارگران زندانی و فعالین سیاسی در ایران و برای آزادی كارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان
به حركت اعتراضی ما در این روز بپیوندید
همانطور که در جریان هستید جمهوری اسلامی اخیرا احكام سنگین زندان برای فعالین کارگری صادر كرده است. صدور احكام سنگین و جنایتكارانه زندان برای فعالین كارگری و فعالین معترض در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران را می‌بایست با اعتراضی جهانی پاسخ داد
در اعتراض به این سرکوب‌ها و برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی همراه با تعدادی از سازمانها و نهادهای مدافع حقوق کارگران و زندانیان سیاسی روز شنبه ٥ نوامبر را با میتینگ‌های اعتراضی خود در سراسر جهان، به روز همبستگی بین المللی با كارگران ایران تبدیل كنیم!
احكام صادر شده برای كارگران زندانی و فعالین سیاسی باید لغو شود، پرونده‌های قضایی تشكیل شده برای كارگران و فعالین سیاسی باید لغو شود و تمامی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. جای چنین رژیمی در سازمان جهانی كار "‌ای ال او" نیست.
ما انتظار بیشترین حمایت را از سازمانهای كارگری و تمامی سازمانهای انساندوست در سراسر جهان داریم و از شما میخواهیم به حركت اعتراضی ما در این روز بپیوندید و به هر شكلی كه میتوانید از کارگران زندانی در ایران پشتیبانی کنید.
" کمپین برای آزادی كارگران زندانی"
٢٩ سپتامبر٢٠١١
***
کارزار آزادی کارگران زندانی
پنجم نوامبر٢٠١١ – چهاردهم آبان ١٣٩٠
یكصدا در سراسر دنیا صدای كارگران زندانی باشیم
آنها بخاطر این زندانی هستند که حقوق‌های معوقه خود را درخواست کرده‌اند، برای این برای مدتهای طولانی تحت شکنجه قرار دارند که خواستار برپایی تشکل‌های کارگری هستند، برای این ماهها از دیدن خانواده خود محروم هستند که خواستار اضافه حقوق شده‌اند، به این دستگیر و زندانی شده‌اند که درصدد برگزاری مراسم روز خود، روز کارگر، بوده‌اند. اینها دلایل حبس صدها نفر از کارگرانی هستند که در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می‌برند. هزاران کارگر دیگر نیز در "جرائم" این زندانیان شریک هستند و در معرض تهدید حملات رژیم اسلامی قرار دارند.
کارگران همواره بخشی زیادی از زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌اند. خواست‌های بحق و انسانی آنها مخالف مبانی ضد انسانی و ضد کارگری رژیم بوده است. نامهای رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، رضا رخشان، شاهرخ زمانی، بهروز ملازاده، غلامرضا غلامحسینی، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بسیاری از فعالین کارگری ایران در لیست زندانیان سیاسی دشمنی عمیق حکومت اسلامی را با کارگران و خواست‌های آنها نشان می‌دهد. بسیاری از کارگران زندانی چندین سال است که در شکنجه گاه‌ها بسر می‌برند و عوارض جسمی و روانی وارد شده بر آنها جبران ناپذیر است زندگی بعضی از کارگران زندانی در معرض خطرات جدی قرار دارد . فشار به خانواده‌های زندانیان سیاسی همواره بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است. خانواده‌های کارگران زندانی همواره تحت فشارهای روانی سخت بوده و از نظر اقتصادی در شرایط بسیار دشواری بسر می‌برند. بسیاری از کارگران بخاطر خواست‌های خود مورد تهدید و ارعاب نیروهای سرکوب رژیم قرار دارند. بسیاری از کارخانه‌های بزرگ تحت کنترل شدید نیروهای نظامی و جاسوسان قرار دارند و بخاطر فضای پلیسی نام بسیاری از کارگران زندانی منتشر نمی‌شود. بسیاری از کارگران با پرونده سازی و اتهامات ساختگی نظیر اقدام علیه امنیت کشور به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. آنها برای مدتهای طولانی در سلول‌های انفرادی زندانی شده و تحت شکنجه‌های شدید قرار می‌گیرند، از تماس با خانواده‌های خود محروم می‌شوند، از غذای و امکانات بهداشتی و درمانی محرومند و حتی برای آزادی هم مجبور به پرداخت وثیقه‌های سنگینی هستند که کمتر کارگری امکان تهیه آن را دارد.
کارگران زندانی باید آزاد شوند!
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همصدا با سایر سازمانها و گروههای مدافع آزادی كارگران زندانی در كارزاری كه برای آزادی کارگران زندانی اعلام شده است و تا پنجم نوامبر ٢٠١١ برابر با ١٤ آبان ١٣٩ ادامه دارد فعالانه شركت میكند.
ما از همه مردم آزادیخواه و نهاد‌های انسادوست و مترقی، از همه احزاب، سازمانها و تشکل‌های کارگری، سازمانهای دانشجویی و از همه رسانه‌ها می‌خواهیم که در این کارزارشرکت نمایند و صدای كارگران زندانی و خانواده‌هایشان باشند۔
اگر خواسته‌های این زندانیان "جرم" است، تمامی کارگران جهان و اکثریت مردم دنیا در این جرم شریکند. قلب‌های آنها همنوا با کارگران زندانی ایران می‌تپد و در این کمپین بزرگ با ما همراه هستند.
ما اعلام میكنیم :
- كارگران زندانی بدون قید شرط باید آزاد گردند۔
- رژیم اسلامی از سازمان جهانی كار باید اخراج شود۔
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
٣٠ سپتامبر ٢٠١١ برابر با هشتم مهر ماه
***
اعلام حمايت اتحاديه كارگران شهرداري سوئد، شعبه ٣٠ استكهلم
از كمپين جهاني براي آزادي كارگران زنداني
در پاسخ به اعلام كمپيني جهاني در اعتراض به صدور احكام سنگين براي كارگران زنداني و فعالين سياسي و نيز براي آزادي كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان(Free Them Now) اتحاديه كارگران شهرداري سوئد، شعبه ٣٠ استكهلم، طي نامه اي حمله جمهوري اسلامي به فعالين كارگري در ايران را محكوم كرده و ضمن اعلام و حمايت و همبستگي خود از كارگران زنداني و جنبش كارگري در ايران خواهان آزادي همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان شده است. متن نامه ضميمه است.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٥ مهر ١٣٩٠، ٢٧ سپتامبر ٢٠١١
ضميمه: ترجمه فارسي
به کمپین براي آزادي كارگران زنداني “Free Them Now”
دوستان عزيز، شعبه ٣٠ منطقه استكهلم اتحاديه كارگران شهرداري سوئد در روز ٢٦ سپتامبر موضوع "كمپين كارگران ايران" را در دستور گذاشت و در اين جلسه تصميم به حمايت از مطالبات فعالين كارگري زنداني و همه زندانيان سياسي گرفته شد. ما حملات جمهوري اسلامي به فعالين كارگري و همه زندانيان سياسي در ايران را محكوم ميكنيم و متعهد ميشويم كه در حد توان خود براي تقويت و همبستگي با جنبش كارگري در ايران و براي آزادي كارگران زنداني تلاش كنيم. اتحادیه ما کارگران خدمات درمانی در بخش مرکزی استکهلم را سازماندهی می کند و این بخش ٢٨٠٠ نفر عضو دارد.
با صميمانه ترين درودها
نشست اعضاي شعبه ٣٠
منطقه استكهلم، گوران گوستاوسون
sektion30.stockholm@kommunal.se
***

در اعتراض به تشدید فشار و سرکوب فعالین کارگری!
فشار آوردن و صدور احکام سنگین زندان برای فعالین جنبش کارگری یک روش دائمی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش مبارزات کارگری و جلوگیری از اتحاد و سازمانیابی آنها است. اما طی چند سال اخیر همراه با نارضایتی عمومی در جامعه و گسترده شدن اعتراضات کارگری این فشارها بیشتر از هر دوره‌ای علیه توده کارگران بطور عموم و بویژه علیه فعالین آن بیشتر شده است. نظام جمهوری اسلامی و دولت سرمایه داران در چند سال گذشته سیاست سرکوب، دستگیری و در زندان نگه داشتن فعالین جنبش کارگری را بعنوان حربه ضد کارگری و ضد اعتراضات توده‌ای به پیش برده‌اند. این سیاست ضد کارگری در سطح تمام کارگاه‌ها و محلهای کوچک و بزرگ کاری در سرتاسر ایران بکار برده میشود. جمهوری اسلامی در وحشت از گسترش مبارزات عادلانه کارگران مراکز اصلی تولیدی چون شرکت واحد، پتروشیمی، صنایع و معادن و مراکز مختلف شرکتهای وسیع نفت و نیشکر هفت تپه و تعداد وسیع تری از کارخانه‌ها و دیگر مراکز تولیدی بزرگ را مداوما زیر حمله دارد.
اکنون در کمتر کارخانه و کار گاه و محلی کار و شهر و محله‌ای هست که تعدادی از کارگران آن به جرم‌های پوچ و بی اساس و حتی بدون هیچ دلیلی در زندان نباشند. در حالیکه سران ریز درشت این نظام و خیل آیت الله‌های انگل و مفت خور میلیارد میلیارد از ثروت این مملکت و دسترنج طبقه کارگر می‌دزدند، کارگر را به خاطر خواست دریافت حقوق معوقه و تلاش برای ایجاد تشکل به محاکمه می‌کشند و زندانی میکنند.
فعالین کارگری در بند گروگانهای نظام سرمایه‌اند که توسط جمهوری اسلامی برای سرکوب و خفه کردن جنبش کارگری و ممانعت از طرح مطالبات روزانه کارگران و وادار کردن میلیونها کارگر و خانواده‌هایشان به سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی و تمکین به فقر و فلاکت وبیکاری در زندانهای مخوف اسلامی در بندند.
اما، جنبش کارگری در ایران با وجود این فشارها و خلا رهبران و فعالین در بندش، به سیاستهای ارتجاعی دولت و بورژوازی حاکم تن نداده و بر ابعاد اعتراضات خود در مراکز مهم و اصلی تولیدی در سطح وسیع و توده‌ای ادامه میدهد.
از سه روز گذشته،«اول مهر ماه ١٣٩٠» کارگران مجتمع پتروشیمی بندر ماه شهر با اعلام اعتصاب وسیع و شرکت بیش از شش هزار کارگر در اعتراض به عدم پیشبرد توافقات اعتصابات فروردین ماه، بار دیگر دست به اعتصاب زده‌اند و هر روزه تعداد بیشتری از کارگران در مراکز تولیدی پتروشیمی بدان می‌پیوندند.
از همه احزاب و سازمانها و نهادهای مختلف کارگری و حق طلب در کشورهای اروپائی و آمریکا انتظار داریم که با اعتراضات متحدانه و همزمان خود از کارگران و دفاع از فعالین کارگری در بند در ایران اقدام نمایند و نظام جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار دهند. تلاش کنیم که با جلب حمایت افکار عمومی، اتحادیه‌های قدرتمند کارگری در سراسر دنیا جمهوری اسلامی را برای آزادی فوری کارگران زندانی و جلوگیری از فشار بیشتر بر کارگران زیر منگنه قرار دهیم.
ما بسهم خود از تمام سازمان و احزاب سیاسی، تشکل و نهادهای مدنی و از ایرانیان خارج از کشور دعوت میکنیم به یک حرکت همزمان در راستای تقویت خواست آزادی فوری کارگران زندانی صدای اعتراض آزادیخواهانه را رسا و پر قدرت سر دهیم.
مرگ بر جمهوری اسلامی
مبارزان کمونیست
٧مهر ماه ١٣٩٠
٢٨ سپتامبر ٢٠١١
***
دوشنبه، سپتامبر ٢٦، ٢٠١١
کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی فقط با گسترش مبارزه متحدانه آزاد می‌شوند!
بیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری در تبریز ٤ نفر ازفعالین کارگری و فعالین اجتماعی را به زندانهای طویل مدت محکوم نموده است. این احکام در حالی صادر می‌شوند که تودههای به جان آمده در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان بر علیه اجحافات، فقر و گرانی تطاهرات کرده و تعدادی زندانی شده‌اند. این احکام در شرایطی صادر می‌گردند که رضا شهابی کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ماهها است که در حالت بلاتکلیف و شکنحه جسمی و روحی نگه داشته‌اند. این احکام در موقعیتی صادر می‌گردند که علی نجاتی کارگر و یکی از اعضای هئیت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه به اتهام یک جرم دو باره حکم یک سال حبس می‌گیرد.
بیدادگاه رژیم مثل همیشه اتهام و جرم کارگران و فعالین را نیز مخالفت با نظام و تشکیل گروههای مخالف نظام اعلام کرده است، و اما، کارگران و فعالین کارگری همگی یک جرم دارند و آن هم دفاع از حقوق انسانی خود و همطبقه ای‌هایشان می‌باشد.
فعالین کارگری محکوم شده و مدت محکومیت آنها عبارتند از شاهرخ زمانی به ١١ سال، محمد جراحی به ٥ سال، نیما پور یعقوب به ٦ سال و ساسان واهبی وش به ١٨٢ روز زندانی تعزیزی محکوم شده‌اند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور ضمن محکومیت حکم زندان این ٤ فعال و دیگر فعالین کارگری و فعالین دیگر جنبش‌های اجتماعی که در زندان و تحت شکنجه بوده و یا به اخاذی‌های مالی بعنوان جریمه نقدی و وثیقه‌های چندین میلیونی محکوم شده‌اند، یک کمپین سراسری و همه جانبه یک ماهه را برای حمایت و دفاع از این عزیزان و خانواده‌هایشان از اول اکتبر٢٠١١ تا آخر این ماه اعلام کرده است. همه احزاب، سازمانها، نهادهای کارگری و مدافع کارگران را به همراهی با این مبارزه فرا می‌خوانیم. ما فعالین کارگری متشکل در این نهادها باور داریم که یک مبارزه متحدانه و همبسته همان طورکه در موارد متعدد قبلی توانسته است، اکنون نیز می‌تواند، رژیم حامی سرمایه و سرکوبگر اسلامی و قوه قضائیه بی آبرویش را رسوا‌تر نموده، وادار بعقب نشینی کرده و آزادی کارگران و فعالین را تضمین کند. در دنیای نابرابر و کارگرکش کنونی و بویژه در ایران تحت سلطه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی فقط مبارزه متشکل و متحد علیه سرمایه داری و دولت‌هایش ضامن آزادی و رهائی است. باور داریم که در ایران نیز طبقه کارگر متشکل در تشکل‌های طبقاتی و توده‌ای خویش پایان دهنده زندان، شکنجه، اعدام و کلن نظم موجود اجتماعی است. برای کمک و یاری رساندن به این مبارزه، در جهت آزادی کارگران زندانی با هر توانی که داریم بکوشیم.این یک گام واقعی در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری است.
خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی
و تمامی زندانیان سیاسی هستیم!
به کمپین ماه اکتبر برای آزادی کارگران زندانی بپیوندید!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com
ـ كمیته همبستگی با جنبش كارگری ایران- استرالیا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان)
solidarity.labor@googlemail.com
 کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه iran.turkey.workers@gmail.com
اتحاد چپ ایرانیان - واشنگتنleftalliance@yahoo.com
نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران هامبورگ Kargar61@web.de
***
سه‌ شنبه‌های همبستگی‌، کمیته قبرس میشن فری ایران
اولین تظاهرات کمیته قبرس میشن فری ایران در ارتباط با کمپین سه شنبه‌های همبستگی‌ با زندانیان سیاسی و خانوادهای آنان ، در سه‌ شنبه ٢٧ سپتامبر در نیکوزیا برگزار شد. میشن فری ایران این کمپین جهانی‌ را تا روز سرنگونی جانیان اسلامی ادامه خواهد داد و همانطور که ما قبلا اعلام کردهیم ما تلاش می‌کنیم که این کمپین را به تمام پایتخت‌های دنیا گسترش دهیم.
این اولین تظاهرات ما پس از تامین و تدارک نیازمندی‌های حقوقی و تدارکاتی توسط واحد سازمانده آکسیونها در ساعت ١٠ صبح ، طبق برنامه اعلام شده در مقابل سفارت تروریستهای اسلامی در نیکوزیا آغاز شد.
بعد از آغاز تظاهرات آقای امیر مسعود خاقانی خوشامد گویی و قدر دانی‌ از شرکت حاضران، موج دستگیری‌ها و محکومیت‌های سنگین ، و بویژه دسرگیری‌های اخیر و تشدید سرکوب ی کارگران فعال در جنبش کارگری را شدیداً محکوم کرد . سپس خانم آیدا نو زمانیشعار‌های کوبنده مرگ این رژیم جنایتکار، زندانی سیاسی آزاد باید گردد…..هدایت تظاهرات را در دست گرفت . پس از ایشان آقای سید تقی حسینی بیاتی دیگر عضو این کمیته میکروفن را بدست گرفت و در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم بر علیه فعالان سیاسی و فعالان جنبش کارگری ایران سخنانی ایراد کرد. در خاتمه مجددا آقای امیر مسعود خاقانی ضمن تشکر مجدد از شرکت فعال آعضا میشن فری ایران در قبرس و سایر دوستان با قرائت قطعنامه پایانی، این اولین سه شنبه همبستگی‌ را که با موفقیت کامل بر گذر میشد به پایان برد. در ساعت ١١ صبح به پایان برد .
لازم به ذکر است پس از ١٠ دقیقه از شروع تظاهرات سفارت مجبور به تعطیل کردن شد و این امر تا پایان مراسم ادامه داشت .
آعضا کمیته برگذاری کمپینها و آکسیونهای میشن فری ایران در قبرس عبارتند از:
بهمن شیردل, فرشاد رافع, آیدا نو زمانی, عیسی گودرزی, رحیم بخشی, علی آقایی, سید تقی حسینی بیاتی, مسعود امیری, محمد فتاحی, حبیب الله میرزا خاقانی, زینت تاجیک, سعید خاقانی, امیر مسعود خاقانی
***

حمایت از مبارزات کارگران پتروشیمی

در حمایت از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
امروز ششم مهر ماه اعتصاب متحدانه هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام چهارمین روز خود را پشت سر میگذارد. این اعتصاب در پی اعتصاب ١١ روزه این کارگران و کارگران سایر شرکتهای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در فروردین ماه سال جاری و خلف وعده های مکرر مسئولین این پتروشیمی برای تحقق خواست کارگران بر پا شده است.
هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خواهان پایان دادن به استثمار مضاعف و غارت و چپاول دسترنج شان توسط شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند.
این کارگران بدلیل عدم عقد قرارداد مستقیم با پتروشیمی و وجود شرکتهای پیمانکاری واسطه ای، از پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا، دوری راه، بعد مسافت و غیره که کارگران قرارداد مستقیم از آن برخوردار هستند محرومند و حاصل این محرومیت بطور مستقیم و بصورت میلیاردها ثروت به جیب شرکتهای پیمانکاری سرازیر میشود.
دوستان و همکاران در مجتمع بندرامام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
همانطوریکه خود شما بطور برحقی بر آن انگشت گذاشته اید، اجرای مصوبه ای که شش سال از تصویب آن میگذرد دیگر چون و چرا و وعده وعید ندارد. این مصوبه تاکنون در برخی از مراکز کار و تولید از جمله ذوب آهن و اخیرا در پستهای نگهبانی وزارت نیرو در تهران که شامل ٨٠٠ نیروی کار تحت پوشش شرکت پیمانکاری بود به اجرا در آمده است و این شرکتها برچیده شده اند.
دوستان! باید تا تحقق فوری، بی چون و چرا و بی وعده وعید برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری در صفی متحد ایستادگی کرد. کاری که شما در مجتمع پتروشیمی بندرامام به پرشکوه ترین وجهی در حال به سرانجام رساندن آن هستید. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران بر این ایستادگی متحدانه و عزم و اراده قاطعانه شما برای بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری صمیمانه درود می فرستیم، دستهای شما را می فشاریم و مبارزات حق خواهانه شما را سرمشقی برای عموم کارگران در سراسر ایران قرار خواهیم داد.
ما اعتصاب شما را یک بخش بسیار مهم از حق خواهی کارگران در سراسر کشور میدانیم. بی تردید پیروزی شما در این اعتصاب، یک پیروزی و دستاورد بزرگ برای طبقه کارگر ایران خواهد بود. خواست برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت و عقد قرارداد مستقیم و دائمی و امنیت شغلی یکی از بدیهی ترین و ابتدائی ترین خواستهای ما کارگران در سراسر ایران است. ما تا پیروزی قاطعانه و بی چون و چرای شما دوستان و یاران در پتروشیمی بندرامام و دیگر پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در کنار شما خواهیم بود. ما عموم کارگران در سراسر کشور، تشکلها و نهادهای کارگری را به حمایت از اعتصاب شما فرا میخوانیم و چشم براه پیروزی و موفقیت شما هستیم.
زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
زنده باد همبستگی و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ششم مهرماه ١٣٩٠
***
بیانیه‌ی اعلام پشتیبانی از اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر
رفقای کارگر و هم طبقه‌ای‌های عزیز:
هم زنجیریان، از این که به این نتیجه رسیده‌اید تا بیش از این در برابر کارفرمایان و کارگزاران سرمایه سکوت نکنید و خاموشی سنگین چندین ساله را با اعتصاب خود بیدار کنید، روزنه‌ای را به سوی هم زنجیریان خود گشوده‌اید که سوسوی آن دیدگان هر ستمدیده‌ای را به سوی خود می‌خواند. چنین روزنه‌ای سفره‌ی خالی کارگران و تهی‌دستان را با گل‌های سرخ زندگی می‌آراید. اگر ضرب‌آهنگ استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری هم‌طبقه‌ای‌های‌مان را در وضعیت بسیار نابسامانی قرار داده است، بدون شک ایستادگی و اعتراض شما نسبت به وضعیت موجود، می‌رود تا سفره‌ی خالی کارگران را با آلاله‌ها و شقایق‌های بهاری تزیین کند. تردیدی نداشته باشید که نبض جهان در دستان کارگران و زحمت‌کشان می‌تپد، تنها اگر دیدگان خود را بر رنج‌های‌مان نبندیم و از مشقت‌های خود غافل نباشیم. همچنان که شکم‌های گرسنه‌ی کودکان، آنان را از همان اوان کودکی با مفهوم تضاد طبقاتی آشنا می‌سازد، بدون شک رویای سیر شدن تهی‌دستان نیز تیک تیک ساعت و نبض سرمایه‌داری را به صدا در خواهد آورد و ناقوس توقف استثمار را برای همه‌گان خواهد نواخت، تنها اگر قدرت جمعی‌مان را باور کنیم؛ قدرتی که توان به زانو درآوردن استثمارگران را خواهد داشت، اگر خود را دریابیم و دیدگان خود را بر روزنه‌های آشنا نبندیم!
هم‌زنجیریان، اعتصاب شما بر حق و شرافت‌مندانه است. ما کارگران و فعالین کارگری و از اعضای سنندج "کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"، هم‌چون دیگر اعضای این تشکل به شما افتخار کرده و از هیچ تلاشی برای به کرسی نشاندن خواست‌های مشترک‌مان دریغ نخواهیم کرد. در دنیایی که زندگی و ساختارهای اجتماعی آن بر مبنای تفاوت‌های طبقاتی است و کارفرمایان هر جور که دل‌شان می‌خواهد ما را استثمار می‌کنند، اعتصاب و اعتراض نسبت به نابرابری‌های جامعه حق مسلم ما کارگران است و می‌تواند پایه‌ی رهایی از استثمار را بنا کند!
تناقض‌های موجود در سرمایه‌داری، دنیای مدرن را با چالش‌هایی جدی روبرو ساخته است و بنیان‌های آن را به لرزه درآورده است. چنین وضعیتی، واکنش‌های طبقاتی خاص خود را می‌طلبد و بر همین اساس، هم‌چنان که کارگران در سراسر تاریخ پیش قراولان زندگی بهتر بوده‌اند، مبارزات امروزی کارگران نیز بار دیگر به ما می‌آموزد که با گذر کردن از شرایط کنونی می‌توان سطح زندگی ستمدیدگان را ارتقا داد.
با چنین ره‌یافتی، ما نیز این افق‌های برابری‌طلبانه را دریافته‌ایم و در کنار شما خواهیم ماند تا این مسیر را با هم پیموده و در نهایت شیرین‌کامی آن را در کنار تمامی هم‌طبقه‌ای‌هایمان بچشیم.
رفقا پیروزی از آن شماست
پیروز باد اعتصاب کارگران مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر
جمعی از اعضای "کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری" در سنندج
١١/٧/١٣٩٠
***
در حمایت از اعتصاب و مبارزات کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر
در فروردین ماه سال ١٣٩٠ کارگران مجتمع های مختلف پتروشیمی در ماهشهر و تبریز با خواست لغو کار موقت و پیمان کاری و عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی که یکی از خواست های اصلی و فوری جنبش کارگری ایران است، شجاعانه دست به اعتصاب زدند. آن اعتصاب با قول مقامات جمهوری اسلامی از جمله فرماندار ماهشهر، منوچهر حیاتی، مبنی بر تامین سریع خواست کارگران پایان یافت. با سپری شدن چند ماه از این وعده و وعید، نه تنها این خواست متحقق نشد بلکه کارگران پتروشیمی با فشار و ارعاب بیشتری روبرو شدند و فعالین کارگری مورد تهدید قرار گرفتند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، از تاریخ سوم مهرماه، ٦٥٠٠ کارگر مجتمع پتروشیمی بندرامام با تکرار همان مطالبه، و خسته از قول و فریب کارفرما و مقامات دولتی، از جمله نمایندگان مجلس، فرماندار شهر و شورای تامین امنیت، دست به اعتصاب مجدد زده اند. تا کنون کارگران رسمی با هوشیاری و درایتی که برازنده همبستگی کارگری است، تلاش کارفرما برای کم اهمیت جلوه دادن نقش کارگران قرارداد موقت و پیمان کاری در تولید را به شکست کشانده اند. کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری، عزم خود را برای دست یافتن به قرارداد جمعی و استخدام رسمی با تقبل احتمال پرداخت هزینه سنگین، نشان داده اند. کارگران پتروشیمی تا همین جا نشان داده اند که قصد دارند تا بر خلاف اعتصاب فروردین ماه حتی به دستاوردهای آنی این اعتصاب بسنده نکرده بلکه از دل این مبارزات به تشکل مستقل و پایدارتر کارگری دست یابند.
مستقل از نتایج آنی اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشیمی، اعتصاب فروردین ماه و اعتصاب کنونی، دستاورد بزرگی برای کل کارگران ایران به شمار می رود. کارگران پتروشیمی شایسته این افتخارند که یکی از مطالبات فوری و اصلی جامعه کارگری در ایران را به خواست مبارزاتی روز تبدیل کرده اند. کارگران مجتمع پتروشیمی توانسته اند در جریان پیش برد یک مبارزه با هدف و خواست مشخص، امر تشکل یابی پایدار کارگری را به این مبارزه پیوند زنند. پیوستن کارگران دیگر مجتمع های پتروشیمی، از جمله پیوستن کارگران پتروشیمی تبریز- این همرزمان اعتصاب فروردین ماه - به اعتصاب کنونی، و همبستگی کارگران ایران در دیگر مراکز صنعتی، و حمایت تشکل ها و نهادهای کارگری بین المللی، امری ضروی برای تقویت این مبارزه و دفاع از مطالبات کارگران اعتصابی پتروشیمی است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن تجلیل از مبارزات و اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر و درخواست از همه کارگران ایران برای تقویت این مبارزه و کمک به قطع دست شرکتهای پیمان کار از مراکز صنعتی، و تحقق قرارداد جمعی و استخدام رسمی برای همه کارگران شاغل در این مراکز، با تمام نیرو در جلب حمایت بین المللی از این مبارزه و اعتصاب تلاش خواهد کرد. ما از همه تشکلها و نهادی های کارگری، سازمانها، احزاب و شخصیت های آزادی‌خواه و برابری‌طلب می‌خواهیم که با حمایت خویش، مبارزه و اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام را تقویت کنند.
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران
۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ (۸ مهر ۱۳۹۰)
***
با تمام توان از اعتصاب کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر پشتیبانی کنیم
کارگران حق طلب و مبارز پتروشیمی‌های ماهشهر برای دومین بار از ابتدای سال جاری، اعتصاب قدرتمند خود را از روز سوم مهر آغاز کرده اند. خواست کارگران، حذف شرکتهای پیمانکاری (واسطه ای) است که نقشی جزء چاپیدن بخشی از حقوق کارگران قراردادی ندارند. این دلالهای مراکز صنعتی که کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر به حق جلوداران مبارزه برای کوتاه کردن دستشان از حق و حقوق بیش از ٩٠ درصد از کارگران ایران هستند، باید از مراکز صنعتی و کارگری بیرون رانده شوند. کارگران باید به استخدام رسمی در مراکز کارگری در بیایند و تمام حقوقشان به خود و خانواده هایشان برسد.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، از مبارزات کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر برای کوتاه کردن دست پیمانکاران از حقوق خود پشتیبانی می کند و از همه تشکلها و کارگران بخشهای دیگر می خواهد به این مبارزه بپیوندند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ٤/٧/١٣٩٠
***
در حمايت از اعتصاب كارگران پتروشيمي ماهشهر
بحران اقتصادي چند ساليست كه كشورهاي جهان را فرا گرفته است كه با ورشكستگي كارخانه هاي بزرگ ماشين سازي، بانكها، بازارهاي مالي و بورس ... آغاز شد.
به موجب اين بحران، سطح رفاه مردم و طبقه كارگر به طور اخص در اين كشورها ركود قابل ملاحظه اي پيدا كرد. به دليل افزايش ميزان فقر و بيكاري و... حتي برخي از كشورهاي اروپايي تا مرز ورشكستگي نيز پيش رفته اند كه موجبات اعتراض هاي گسترده مردم و طبقه كارگر در اين كشورها را در پي داشته است. اين در حالي است كه سونامي بحران اقتصادي كه ناشي از جهاني شدن اقتصاد مي باشد، كشورهاي موسوم به جهان سومي را هر چند دير نسبت به كشورهاي پيشرفته، اما آنها را نيز در نورديده است. كشور ما ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و سالهاست كه كارگان در ايران به بهانه هاي جنگ، تحريم و ... سطح معيشتي پاييني را متحمل شده اند. در اين سالها و با اجرايي كردن طرح تحول اقتصادي (حذف يارانه ها) وضعيت كارگران نه تنها بهتر نشده، بلكه اسف بارتر نيز شده است. اما كارگران در برابر اين بي حقوقي ها ساكت ننشسته اند و در اين سالها براي بدست آوردن حقوق حقه خود كه همانا ايجاد تشكل هاي مستقل خود، لغو قردادهاي موقت و سفيد امضا، افزايش دستمزد و ... مي باشد، مبارزاتي را در گوشه و كنار ايران به پيش برده اند.
همچنين در تداوم اين مبازرات، كارگان مبارز در مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر و ديگر پتروشيمي هاي منطقه ويژه ي اقتصادي نيز در ادامه اعتصابات فروردين ماه سال ٩٠، دست به اقدام شجاعانه اي زده و در روز سوم مهر ماه حدود ٦٥٠٠ نفر از كارگران پيمان كاري با اعتصاب خود خواهان حذف پيمان كاران واسطه و عقد قرادادهاي مستقيم و دسته جمعي كارگران با كار فرماي اصلي و ... شده اند. دست يابي كارگران اعتصابي به اين مطالبات گام بزرگي در جهت كسب ديگر خواست هاي طبقه كارگر در ايران مي باشد. بدينگونه ما جمعي از كارگان خباز در شهر سنندج، دست در دست ديگر هم طبقه هايمان در تبريز و ديگر مراكز صنعتي در ايران پشتيباني تمام عيار خود را از اين اعتصابات و خواست ها و مطالبات بر حق كارگران در ماهشهر اعلام مي داريم و تا پيروزي قاطعانه اين كارگران به هر طريقي كه در توان داريم از آنها حمايت خواهيم كرد.
جمعي از كارگران خباز سنندج و حومه
١٠/٧/٩٠
***
بيانيه مشترك اتحاديه مستقل كارگران شمال خوزستان، اتحاديه ي مستقل كارگران دزفول، هيئت موسس كارگران كيف و كفش مهرانه، هيئت موسس كارگران شركت مخابرات انديمشك و هيئت موسس رانندگان مسافربر شخصي انديمشك و حومه در اعلام حمايت از كارگران اعتصابي مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر و بندر امام
كارگران عزيز و متحد مجتمع هاي پتروشيمي ماهشهر و بندرامام درود برشما كه براي تحقق خواسته هاي بر حقتان متحدانه و جانانه به ميدان آمده ايد. ما اعضاي اتحاديه ها و هيئت هاي موسس يادشده مراتب حمايت قاطع خود را از شما عزيزان اعلام ميداريم و از همه ي كارگران ديگر مجتمع هاي كشور ميخواهيم كه از اين اعتصاب حمايت كنند. درد ما طبقه ي كارگر درد مشتركي است كه بايد با اتحاد همه جانبه و فراگير خود آن را درمان كنيم. ما نبايد فراموش كنيم كه عمل هر فرد و گروهي چه در داخل و چه در خارج در قبال اين كارگران معيار قضاوت نهايي آنها در مورد آن فرد و گروه در آينده خواهد بود. پس همه به ياري اعتصاب كنندگان بشتابيم تا در پيروزي آنها كه پيروزي كل جنبش كارگري ايران است نقش تاريخي خود را ايفا كرده باشيم.
با تشكر
اتحاديه مستقل كارگران شمال خوزستان
اتحاديه مستقل كارگران دزفول
هيئت موسس شركت توليدي كيف و كفش زنانه مهرانه شوشتر
هيئت موسس كارگران شركت مخابرات انديمشك
هييت موسس رانندگان مسافربر شخصي انديمشك و حومه
***
پخش خبر اعتصاب کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر در میان کارگران پالایشگاه شازند اراک
وبلاگ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه نوشته است كه روز ٥ مهر خبر اعتصاب کارگران پتروشیمی‌های ماهشهر بر دیوارهای داخل پالایشگاه شازند نصب شده بود كه موجب شادی در بین کارگران زیادی در پالایشگاه شازند شده و همچنین مورد حمایت واقع گردیده است.
***

اعتصاب و اعتراض
ادامه اعتصاب متحدانه کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام
اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامه اعتصاب كارگران مجتمع پتروشیمی بندرامام خبر داده است. در خبرهای منتشر شده از جانب این تشكل آمده است كه روز ٥ مهر اعتصاب این كارگران وارد سومین روز خود شد. روز ٤ مهر این كارگران در میدان مقابل دفتر شركت پتروشیمی دست به تجمع و راهپیمایی زدند. کارگران در این تجمع و راهپیمایی شعار میدادند: "تا نتیجه نگیریم ما از اینجا نمیریم"، "ظریف کار ظریف کار وعده و وعید کافیه"، "مزایا مزایا حق مسلم ماست"، "نترسید نترسید ما همه با هم هستیم"، "خوردن حق کارگر خیانت است به کشور"، "تبعیض برای کارگر تا کی ادامه دارد"، "پیمانکار پیمانکار حیا کن مجتمع رو رها کن". در ادامه این اخبار آمده است كه در سومین روز اعتصاب هیچ یک از مسئولین پتروشیمی در میان کارگران حاضر نشدند. کارگران نیز هیچ یک از مسئولین پتروشیمی و قول و قرار و وعده های آنان را قبول ندارند و خواهان مذاکره با مسئولین رده بالای وزارت نفت هستند. در این اخبار همچنین آمده است كه با شروع اعتصاب کارگران پیمانکاری، مدیریت پتروشیمی از همان ابتدا کارهای آنان را بر دوش پرسنل رسمی انداخته است. این پرسنل نیز از آنجا که انجام این کارها را جزو وظایف خود نمیدانند با مسئولین خود درگیر شده اند تا جایی که در واحد بسته بندی یکی از چهار واحد بسته بندی، کارگران رسمی، کار کارگران پیمانکاری را انجام نداده اند به همین دلیل کارمندان رسمی در پشت دستگاهها قرار گرفته و اقدام به بسته بندی کرده اند و باعث خرابی در بسته بندیها و خراب شدن محصول برخی دستگاهها شده اند که این امر روز ٥ مهر منجر به درگیری شدید یکی از کارمندان با مسئول خود شد. همچنین روز ٥ مهر مدیریت پتروشیمی تعدادی کارگر داربست بند را از بیرون وارد کارخانه کرده بود تا به جای کارگران پیمانکاری اعتصابی مشغول کار شوند اما این کارگران به محض اطلاع از اعتصاب کارگران پیمانکاری، لباسهای کار خود را در آورده و حاضر به ادامه کار نشدند. در این اخبار همچنین آمده است كه علیرغم تلاش مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام برای جلوگیری از قطع تولید در این مجتمع و بکارگیری اجباری پرسنل رسمی، پس از گذشت چهار روز از اعتصاب این کارگران، تولید در این پتروشیمی رو به کاهش گذاشته است و تمامی تعمیرات اساسی که قرار بود انجام شود همچنان بر زمین مانده، تریلی ها به سختی بارگیری میشوند و بویژه واحدهای تعمیرات، نگهداری، ابزار دقیق و برق و ... که تماما انجام کار در آنها بر عهده کارگران شرکتهای پیمانکاری بوده است با مشکلات شدیدی مواجه شده اند. در ادامه آمده است که در حال حاضر خط B واحد PVC از مدار سرویس خارج شده و خط A نیز در حال خارج شدن از مدار تولید قرار گرفته است.
روز ٦ مهرماه نیز این تشكل خبر داد كه کارگران پتروشیمی های ماهشهر همچنان در اعتصاب بوده اند. بنابر این اخبار اینروز نیز همچون روزهای گذشته از ساعات اولیه صبح کارگران اعتصابی در میدان مشرف به دفتر مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام دست به تجمع و در ساعاتی دست به راهپیمایی زدند که تا ساعت ٤ عصر ادامه داشت و علاوه بر شعارهای روزهای گذشته شعارهای دیگری نیز همچون: "فرماندار خجالت خجالت"، "وعده های توخالی دیگر اثر ندارد"، "ظریف‌کار خجالت خجالت"، "وعده ما شنبه همینجا همینجا" سر دادند. شعار "فرماندار فرماندار خجالت خجالت" به این دلیل داده شد که در پایان اعتصاب فروردین ماه کارگران پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام، منوچهر حیاتی فرماندار ماهشهر، در تجمع کارگران که در کنار ایشان ظریفکار مدیرعامل پتروشیمی بندرامام نیز ایستاده بود به کارگران تجمع کننده اعلام کرد: "پس از این توافقی که مابین مسئولین پتروشیمی بندرامام، من، نماینده ماهشهر، مدیرعامل پتروشیمی بندرامام و شورای تامین ماهشهر و نمایندگان کارگران صورت گرفت، من شخصا اجرای این توافق را تضمین می کنم و به همه شما کارگران قول می دهم اگر تا مورخه ١ شهریور ١٣٩٠ مصوبات دولت اجرا نشود، من خودم شخصا با شما کارگران به اعتراض می نشینم و آنقدر مرد هستم که پای حرفم بایستم." کارگران گفته اند كه تا کنون نه از فرماندار ماهشهر (منوچهر حیاتی)، نه از نماینده ماهشهر در مجلس (خلیل حیات مقدم) و نه از شورای تامین ماهشهر در طول مدت پس از توافقات فروردین ماه و نه حتی این چهار روز اعتصاب کارگران خبری نشده است.
روز شنبه ٩ مهر هم، این تشكل خبر داد اعتصاب این كارگران همچنان ادامه داشته. کارگران امروز نیز در میدان مشرف به دفتر مرکزی این پتروشیمی دست به تجمع زدند و در ساعات مختلفی در این میدان اقدام به راهپیمایی و دادن شعارهای اعتراضی نمودند. کارگران علاوه بر شعارهای روزهای قبل، امروز شعار میدادند: "تهدید مسئولین دیگر اثر ندارد"، "تا نتیجه نگیریم این کار ادامه دارد". این گزارش می افزاید كه ساعت ٢ و نیم بعدازظهر، مامورین جراست ٣ نفر از نماینده های کارگران به نامهای منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینده های کارگران، محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و یکی از نماینده های کارگران، و جاسم بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی را به دفتر حراست احضار کردند که به محض این كار کارگران اقدام به تجمع در مقابل درب اصلی حراست کرده و با شعار: "حراست حراست، بچه ها آزاد باید گردند" به دفاع از همکاران خود پرداختند و اعلام نمودند تا آزادی نماینده هایشان از آنجا نخواهند رفت، اما در ساعت ٣ و نیم متوجه انتقال نماینده های خود به اداره اطلاعات شدند. کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام اعلام کرده اند از فردا برای آزادی نماینده هایشان اعتراض خود را تشدید خواهند کرد و با قاطعیت تمام تا رسیدن به خواست بر حق خود مبنی بر عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و حذف شرکتهای پیمانکاری به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خواهند داد و در مقابل هیچگونه تهدید و فشاری تسلیم نخواهند شد.
این اخبار همچنین می افزایند: ظریف‌کار در این مجتمع حاضر شده و ضمن برگزاری جلسه ای با مدیران پیمانکاریهای بزرگ اعلام نمود: اگر کارگران فردا کارت ساعت زدند باید بر سر کارهای خود حاضر شوند و در غیر اینصورت از کارت زدن کارگران جلوگیری بعمل بیاید. همچنین بنا بر تصمیم دیگری مدیریت پتروشیمی تلاش کرده است از فردا از حاضر شدن سرویسهای رفت و آمد کارگران بر سر کار جلوگیری نماید تا بدین ترتیب کارگران قادر به رسیدن به محل کار خود نشوند. در ادامه آمده است فرمانداری ماهشهر برای چگونگی برخورد با اعتصاب کارگران کمیته بحران تشکیل داده است.
در خبر دیگری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یكشنبه ١٠ مهر منتشر كرده است، علیرغم بازداشت سه نفر از کارگران پتروشیمی امام در روز شنبه و اعمال فشار بیشتر بر کارگران از طریق تلاش برای جلوگیری از زدن کارتهای ساعت و محدود کردن سرویسهای رفت و آمد، کارگران این مجتمع بطور قاطعانه و متحدانه ای به اعتصاب و تجمع خود در میدان مشرف به دفتر مرکزی پتروشیمی ادامه دادند و هشتمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کارگران بارها در میدان مشرف به دفتر مرکزی دست به راهپیمایی زدند. در این راهپیمایی ها شعار میدادند: "نه حیله نه تهدید دیگر اثر ندارد"، "ظریف‌کار ظریف‌کار نتیجه نتیجه"، "تهدید سرپرستان دیگر اثر ندارد"، "ظریف‌کار ظریف‌کار ای حامی پیمانکار" و با اشاره به وعده های حیاتی، "حیاتی حیاتی برای ما چه کردی". در ادامه این خبر آمده است كه كارگران بازداشت شده، منصور عباسی، محمدباقر باقری و جاسم بدرانی آخر وقت دیشب آزاد شدند. همچنین به این کارگران اعلام شده بود امروز اول صبح باید بار دیگر به اداره اطلاعات مراجعه کنند اما مسئولین این اداره طی تماسی با این کارگران به آنان اعلام کردند در فرصت دیگری آنان را برای مراجعه خبر خواهند کرد.
بنا به آخرین خبری که امروز اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده، کارگران بندر امام امروز دهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
بنا بر این گزارش دیروز و امروز نیز هزاران کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام با برپائی تجمع و راهپیمایی و سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شرکت به اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواست‌هایشان مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم پای فشردند.
طبق گزارش اتحادیه تاکنون اطلاعات سپاه کارتهای سه از نفر کارگران به نامهای منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی را که پس از بازداشت توسط حراست به آنجا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند عودت نداده است و به همین دلیل آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی بندر امام نیستند. این در حالی است که امروز حراست مجتمع، کارت یکی دیگر از کارگران را مصادره کرد تا وی نیز قادر به ورود به محوطه شرکت نشود اما با اعتراض متحدانه و شدید کارگران، ماموران حراست ناچار شدند کارت وی را پس دهند. اعمال این فشارها بر کارگران در حالی است که بنا بر اظهار کارگران ماموران حراست بر خلاف روزهای اول اعتصاب که هیچگونه تحرکی از خود نشان نمیدادند طی سه چهار روز گذشته در تجمعات کارگران حاضر شده و حرکات آنان را زیر نظر گرفته‌اند.
مهلت ١٥ روزه مسئولین سایر پتروشیمی‌ها که در روزهای اول اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با قبول این مهلت بر سر کارهایشان باز گشته بودند در حال پایان یافتن است و چه بسا که در صورت خلف وعده از سوی مسئولین، در این پتروشیمی‌ها نیز کارگران اعتصابات خود را از سر بگیرند.
***
کارگران شرکت صنایع فلزی شماره ٢ در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند
بنابر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر كرده است، کارگران شرکت صنایع فلزی شماره ٢ روز ٥ مهر در اعتراض به بلاتکلیفی خود و عدم دریافت دستمزدهایشان در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.
***
یورش ماموران رژیم به تجمع اعتراضی کارگران آجرپزی شل در سنندج
بنابه خبر منتشر شده از سنندج روز ٩ مهر کارگران معترض آجرپزی شل در اعتراض به عدم پرداخت ٨ ماه دستمزد معوقه خود اقدام به اخراج کارفرما از کارخانه و تعطیلی محل کار نمودند. متعاقبا کارگران روز بعد از ساعت ١١ صبح تا پایان وقت اداری در مقابل درب استانداری کردستان جهت احقاق حقوق خود تجمع اعتراضی برپا کردند. اما ماموران رژیم جهت پراکنده کردن این تجمع به کارگران معترض یورش بردند. سپس بیش از ٤٠ نفر از کارگران عصر همانروز با تجمع در مقابل دفتر نماینده مجلس اسلامی در این شهر خواستار رسیدگی به مشکلات خود شدند.
***
تجمع اعتراضي كارگران لوله سازي خوزستان
در خبرها آمده است كه روز يكشنبه ٣ مهرماه كارگران لوله سازي خوزستان كه همگي كارگران رسمي و بالاي ٢٠ سال سابقه كار در اين شركت را دار،ند مقابل اين شركت تجمع كردند. اين كارگران خواهان ٢٣ ماه حقوق معوقه خود و همچنين راه اندازي شركت مطابق وعده هاي مستمر مقامات ميباشند. يكي از كارگران ميگفت من حتي براي بچه ام دفتر و كتاب نخريدم. پيش دوستانش خجالت ميكشد. در حاليكه ٢٣ ماه حقوقم را طلب دارم اما نميتوانم از اينها بگيرم. فقط ما را سر ميدوانند.
***
کارگران خدماتی جهاد سازندگی کرمانشاه در اعتصاب هستند
طبق خبری كه انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه منتشر كرده است، ١٤٠٠ نفر از کارگران بخش خدماتی جهاد سازندگی کرمانشاه از روز ٥ مهر در اعتراض به پایین بودن دستمزد از رفتن به سر کار خودداری کرده و تا روز ٧ مهر در اعتصاب بوده اند. در ادامه این خبر آمده است روز ٦ مهر به علت تعطیلی آخر هفته نیز کارگران بر سر کارشان حاضر نبوده و احتمال می رود از شنبه ٨ مهر به اعتصاب خود ادامه دهند. طبق این خبر، حقوق کارشناسان بخش خدماتی جهاد سازندگی ١٥٠ هزار تومان در ماه می باشد.
***
اعتراض کارکنان پروژه مسکن مهر در اردبیل
در خبرها آمده است كه کارکنان پروژه مسکن مهر اردبیل با مراجعه به سازمان مسکن و شهرسازی استان خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند. علاوه بر آنکه ٩ ماه حقوق معوقه کارکنان شاغل در پروژه مسکن مهر به آنان پرداخت نشده است، کارکنان حسابداری آن نیز نه تنها از کار بیکار شده بلکه یکسال بدون دریافت حقوق کار کرده اند. پیمانکار مربوطه با توجیه اینکه دولت به آن پولی پرداخت نکرده است از پرداخت حقوق کارکنان خود سر باز می زند.
***
تهديد كارگران شركت پارس متال به از سر گرفتن اعتراضات
در خبرها آمده است كه كارگران شركت پارس متال واقع در جاده مخصوص كرج كه ١١ ماه حقوق معوقه از سالهاي گذشته خود را هنوز طلب دارند. در اعتراض به عدم اجراي وعده مديريت اين شركت كه قرار بود تا آخر شهريور همه مطالبات كارگران را پرداخت كند، كارگران تهديد كردند كه مجددا اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت. مديريت شركت قرار بود در ٣١ شهريور كليه مطالبات معوقه كارگران را پرداخت كند اما به اين قرار عمل نكرده است. كارگران در همين رابطه پيگيرشده و قصد اعتراض داشتند كه نهايتا روز ٦ مهر به توافقاتی رسیدند. كارگران مصمم هستند در صورتي كه به خواسته هاي آنها رسيدگي نشود مجددا دست به اعتراض بزنند.
***
بیکار شدن ١۵۰ کارگر در گیلان
در خبرها آمده است كه ۱۵۰ کارگر در استان گیلان به دلیل تعطیلی کارخانه تولیدی فناوری شیمیایی توسط بانک عامل بیکار شدند.
مدیر عامل این كارخانه، علی کریمی، گفته است كه ۱۵۰ کارگر در این شرکت مشغول بکار بودند كه بدلیل تعطیلی کارخانه این کارگران بیکار شدند و کارگران مقابل منزل ایشان رفته و خواهان حق و حقوق خود شده بودند. در ادامه آمده است كه مدت ١٠ ماه است که این شرکت به دلیل کارشکنی بانک عامل تعطیل و کلیه کارگران شاغل در آن بیکار و با مشکلات عدیده معیشتی روبرو شده اند.
***
آخرین خبر از کارگران اعتصابی متروی اهواز
در خبرها آمده است كه روز ٤ مهر خبری منتشر شده است كه آنروز مدیر طرح قطار شهری اهواز خبر داد که بخشی از مطالبات کارگران اعتصابی پرداخت شده است و کارگران از آنروز به کارگاه ها باز می گردند. وی افزود: پرداخت ٣ ماه از مطالبات کارگران در دستور کار است که از چهارشنبه آغاز شده و تا امروز (دوشنبه) ادامه می‌یابد. این اولین بار نیست که خبر پرداخت بخشی از مطالبات کارگران متروی اهواز و پایان اعتصابشان پخش می شود. آخرین بار شهردار اهواز در بیست سومین روز اعتصاب کارگران از پایان اعتصاب کارگران متروی اهواز خبر داد و گفت: در ٢ روز گذشته مذاکراتی با سرپرستی پیمانکار انجام و مقرر شد کارفرما و پیمانکار هر کدام معادل یک ماه حقوق کارگران را پرداخت کنند تا کارگران از امروز به محل کار بازگردند.
***
تجمع كارگران بازنشسته نساجي مازندران در خانه كارگر قائمشهر
در خبرها آمده است كه صبح روز ٧ مهرماه تعداي از كارگران بازنشسته كارخانه هاي شماره ٢ و ٣ طبرستان، تجن و گوني بافي خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند و در آنجا تجمع اعتراضی برپا كردند. مطالبات این كارگران سنوات بازنشستگي از سال ٨٧ تاكنون می باشد.
***
اعتصاب کارگران شرکت فلارک
بنابه خبری كه كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری منتشر كرده است، کارگران مشغول بکار در شرکت فلارک (مجری طرح لوله کشی قطره بارانی مزارع کشاورزی) واقع در نزدیکی روستای الک از توابع شهرستان کامیاران بدلیل پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب زدند. در ادامه این خبر آمده است كه در این شرکت ١٠٠ کارگر و پرسنل مشغول به کار هستند که ٥ ماه حقوق دریافت نکرده اند به همین دلیل در تاریخ ١ و ٢ مهر دست به اعتصاب زدند و از ورود و خروج ماشین الات و کارفرمایان به محل کار جلوگیری کرده و خواهان پرداخت حقوق معوقه خود شدند.
***
تجمع اعتراضي كارگران كارخانه شماره ٣ نساجي مازندران
در خبرها آمده است كه كارگران كارخانه نساجي شماره ٣ مازندران بدليل ١٣ماه حقوق معوقه و همچنين عدم اعتبار بيمه هاي آنها روز شنبه ٩ مهر از ساعت ٨ و نیم صبح تا ٢ بعدازظهر در محوطه كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند و خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند. در اين رابطه يكي ازكارگران اين كارخانه گفت ما به تجمعات خود تا رسيدن به خواسته هايمان ادامه خواهيم داد.
***
کارگران سد گتوند دست به اعتصاب زده اند
بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر كرده است، کارگران شرکت تابلیه در سد گتوند در نزدیكی شهر شوشتر، از روز شنبه ١٠ مهر دست به اعتصاب زده‌اند. در ادامه این خبر آمده است كه این کارگران که تعداد آنان حدود ٣٠٠ نفر هستند از اردیبهشت سال جاری تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده‌اند و تاکنون هیچ نهاد مسئولی به خواست و شکایت آنان در این رابطه رسیدگی نکرده است.
***

حقوق و دستمزد پرداخت نشده
عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری سنندج
روز ١٠ مهر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگر خبری از سنندج منتشر كرده مبنی بر اینكه شركت پيمان كاري هوابرد كه يكي از شركتهاي پيمان كاري شهرداري در سنندج مي باشد حدود سه ماه است كه حقوق ٧٠٠ نفر از كارگران زير مجموعه خود را كه در شهرداري هاي نواحي ٢، ٣، ٤ و ٥ سنندج مشغول به كار هستند، پرداخت نكرده است .اين كارگران در قسمتهاي خدمات رفتگري و فضاي سبز در اين نواحي مشغول به فعاليت هستند و با قرادادهاي چند ماهه در اين شركت پيماكاري مشغول به كارند.
***
كارگران كارخانه فرش پارس قزوین ٥ ماه حقوق طلب دارند
يكي از كارگران قزوين گفته است: كارخانه توليدي فرش پارس در شهرك قزوين بعد از هم اكنون به انباري براي نگهداري گندم تبديل شده است و به كارگران اين شركت ٥ ماه است كه حقوقي پرداخت نشده است.
***
كارگران شركت صنايع توانبخشي ٢٤ ماه حقوق طلب دارند
در خبرها آمده است كه پرسنل شركت صنايع توانبخشي ٢٤ ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند اما مديريت اين شركت از پرداخت حقوق كارگران امتناع ميكند. اين شركت كه توليد كننده ويلچر و چرخ معلولين بود بيش از ٥٠ كارگر داشت كه مديريت شركت اغلب كارگران اين شركت را از كار اخراج كرده است و شركت در آستانه تعطيلي كامل قرار گرفته است.
***
اخراج كارگران و عدم پرداخت حقوق در كارخانه كاشي سازي زاكرس
در خبرها آمده است كه كارخانه كاشي سازي زاكرس كه از مهمترين كارخانه هاي كاشي سازي در شهرك صنعتي قزوين بود و با ٥٠٠ كارگر از كارخانه هاي موفق قزوين محسوب ميشد اكنون به صورت تعطيل در آمده و حدود ٣٠٠ كارگر آن ٧ ماه حقوق معوقه طلب دارند.
***
عدم پرداخت دستمزد در شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی تهران
در خبرها آمده است كه علیرغم گذشت یک هفته از آغاز مهر دستمزدهای مربوط به شهریور کارگران شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی كه ١٢٠ نفر می باشند و در شرایط بدی مشغول بكارند، پرداخت نشده است.
***
٨ ماه طلب حقوق كارگران كارخانه ایران برك
در اخبار آمده است كه كارگران كارخانه ايران برك در رشت كه توليد كننده نخ فاستوني ميباشد و در مجموع نزديك به ٢٨٠ كارگر دارد ٨ ماه است كه حقوقی نگرفته اند.
يكي از كارگران گفته است ٨ ماه است كه حقوق مان پرداخت نشده و عليرغم پيگيريهاي مستمري هم كه طي اينمدت داشته ايم ولي كسي پاسخگو نيست و مستمرا وعده و وعيد داده ميشود. اين ميزان طلبي كه داريم مربوط به قبل ميباشد و در حال حاضر هم حتي همين ميزان حقوقي هم كه به عنوان حقوق ماهيانه به كارگران داده ميشود كه بسيار پايين است در دو و يا سه مرحله پرداخت ميشود و اين براي كارگران مشكلات جدي ايجاد كرده است.
***
عدم پرداخت دستمزد در کارخانه آرین فرایند و خطر تعطیلی كارخانه
در خبرها آمده است كه با گذشت چندین روز از پایان شهریور دستمزدهای بیش از ٣٠ نفر از کارگران کارخانه تولید کننده لوازم خودرو آرین فرایند واقع در اشتهارد کرج پرداخت نشده است. این كارگران در تماسهای مکرر با کارفرما خواستار دریافت دستمزدهای خود شده اند. اما نه تنها اقدامی در جهت پرداخت دستمزدهای آنان انجام نگرفته است بلکه به کارگران اعلام گردیده به دلیل بحران مالی دستمزدها پرداخت نخواهد شد و در آینده نزدیک کارخانه تعطیل و آنان اخراج می گردند.
***
وعده پرداخت حقوق‌ معوقه كاركنان شهرداری شوشتر
به گزارش خبرگزاری رژیمی فارس از شوشتر، نادر پارسا‌زاده، سرپرست شهرداری شوشتر، در جلسه شورای شهر شوشتر گفت: در روزهای آینده اعتبار ٥٣٥ میلیون تومانی از محل فروش زمین به متقاضیان در حساب شهرداری وارد می‌شود که با این اعتبار می‌توان دو حقوق معوق پرسنل شهرداری را پرداخت کرد و تعداد حقوق‌ معوق این شهرداری را به عدد دو رساند که این امر در سال‌های گذشته بی سابقه است. وی افزود: در شرایط کنونی در حال پرداخت حقوق و مزایای تیر ماه هستیم.
***
وعده رسیدگی به مشکلات کارگران پارسیلون خرم آباد
در خبرها آمده است كه در نتیجه تداوم اعتراضات و تشدید فشارهای کارگران بر مقامات رژیم معاون سیاسی امنیتی رژیم در استان لرستان، حسن شریعت‌‌نژاد، اعلام کرده است نشست کمیسیون کارگری استانداری با نمایندگان کمیسیون کارگری شورای امنیت رژیم جهت بررسی وضعیت کاری و مشکلات کارگران کارخانه پارسیلون برودی برگزار خواهد شد. مقامات رژیم هربار كه با اعتراض كارگران پارسیلون روبرو شده اند، وعده دروغین داده اند.
کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از ٨ ماه است که دستمزد دریافت نکرده و بارها برای رفع مشکلات خود تجمع اعتراضی برپا کرده اند.
***
وزیر تعاون، کار و رفاه به وعده‌های خود عمل نمی کند
علی اکبر خباز‌ها كه ایلنا از وی بعنوان "رییس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی سراسر کشور" نام برده، گفته است: همانگونه که رییس جمهور اشاره کرد شاهد پاداش‌های میلیونی در شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی هستیم آن هم بدون حساب و کتاب. بنابراین هر روزی که می‌گذرد و تغییری در سازمان ایجاد نمی‌شود کارگران و بازنشستگان هستند که زیان فراوانی را متحمل می‌شوند پس لازم است که وزیر وعده خود در خصوص تغییرات در "شستا" و بخش‌های اقتصادی دیگر را عملی‌ کند.
***

اخراج و بیكارسازی
چهار واحد توليدي در کاشمر تعطيل شدند
در خبرها آمده است كه جواد خزایی، مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي كاشمر گفته است: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش موجب شد چهار واحد توليدي در كاشمر تعطيل شوند. او می گوید: ١٠٠ درصد واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي با كمبود نقدينگي مواجه هستند. هم اينك برخي واحدهاي توليدي تنها با ٤٠ تا ٦٠ درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند. اگر شرايط به همين روال باشد، معلوم نيست كارخانه‌هاي كاشمر در آينده چه وضعيتي خواهند داشت.
***
٣٠٠ كارگر قراردادي كارخانه ايرانيت سازي فلاورجان اصفهان هم اخراج شدند
در خبرها آمده است كه كارخانه توليد ايرانيت فلاورجان اصفهان ٣٠٠ كارگر قراردادي اين كارخانه را اخراج كرده است. لازم به یادآوری است كه كارخانه هاي مهم و بزرگي همچون فارسيت درود، ايرانيت تهران، ساريت مازندران و چند كارخانه ديگر در حوزه كار با آزبست دچارمشكل نداشتن مواد اوليه و توقف در توليد خود شدند كه باعث اخراج كارگران آنها ميشود و دولت ازماه رمضان تا الان به آنها وعده حل و فصل اين مشكل را داده ولي هيچ اقدامي تاكنون نكرده است.
***
افزایش اخراج کارگران از واحدهای تولیدی
یكی از عوامل شوراهای اسلامی كار، علی اکبر عیوضی، از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی گفته است. می گوید: در حال حاضر ۵۰ درصد از مدیران واحدهای تولیدی فاقد صلاحیت هستند. او همچنین گفته است كه شاهد افزایش بی رویه اخراج كارگران از واحدهای تولیدی هستیم.
***
شركت لوازم خانگي پارس به حالت تعطيل كامل در آمده است
در خبرها آمده است كارخانه لوازم خانگي پارس به حالت تعطيل كامل در آمده است. اين شركت كه زمانی بيش از ٤٥٠ كارگر داشت اكنون تنها ١٦٠ كارگر دارد و بقيه كارگران اين شركت در طي دو سال اخير اخراج گرديدند.
***

ناامنی محیط كار
طی سال گذشته ۱۰۰ نفر از کارگران واحدهای صنعتی اصفهان جان باختند
در خبرها آمده است كه امیرمسعود حاجی رستم، رئیس اداره بازرسی اداره كار و امور اجتماعی استان اصفهان گفته است: در سال گذشته ١٥٠٠ مورد حادثه در کارخانجات و واحدهای صنعتی استان اصفهان روی داده که از این بین ١٠٠ نفر جان خود را از دست داده و ١٤٠٠ نفر دچار قطع عضو و یا از کار افتادگی شدید شده‌اند. وی در ادامه می گوید: در بیشتر موارد نیز پس از بروز حادثه به دلیل از کار افتادگی شدید، کارفرمایان کارگر حادثه دیده را مجدد به کار نمی‌گرفتند و این خود برای آن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی زیادی به وجود می‌آورد.
***
یکی از کارگران کشت و صنعت کارون خود را در محل کارش حلق آویز کرد
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد كه روز پنجشنبه ٨ مهر کارگر ٤٥ ساله متاهل و دارای فرزند کشت و صنعت کارون در شوشتر به نام عزت منجزی، نگهبان قسمت انبار شكر زد، در ساعت ناهار کارگران خود را در محل کارش حلق آویز کرد و به زندگی اش خاتمه داد. کارگران این کارخانه گفته‌اند كه عزت به علت مشکلات فراوانش از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبود.
***
جانباختن ٣ كارگر در بوكان در حین كار
در خبری از شهر بوكان آمده است كه روز یکشنبه ١٠ مهرماه در نتیجه نبود امکانات ایمنی در محل کار، یک کارگر شاغل در اداره برق شهر بوکان بنام ریبوار رحیم زاده در نتیجه برق گرفتگی جان خود را از دست داد. در ادامه این خبر آمده است كه چند روز قبل نیز کارگر دیگری بنام ناصر نمازی به همین وضع در این اداره جان خود را از دست داده بود.
در خبر دیگر از شهر بوكان آمده است كه یک کارگر ساختمانی در یك ساختمان در دست احداث، از طبقه سوم آپارتمان سقوط می كند و جان خود را از دست می دهد.
***
مرگ کارگر جوان در عمق چاه
در خبرها آمده است كه کارگری ٢٦ ساله، كه رسانه های رژیم او را تبعه افغانستان عنوان كرده اند، با سقوط در عمق چاهی به عمق ٦٥ متر، جان خود را از دست داد. وی در حین عملیات حفاری چاهی در محوطه بیمارستان امیراعلم در خیابان سعدی شمالی در تهران روز ٧ مهرماه، دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.
***
خودکشی یک کارگر جوان در سنندج
بنا به خبر منتشر شده از سنندج، روز شنبه ٢ مهر کارگر جوانی بنام ولی قادری بدلیل مشكلات و فشارهای شدید اقتصادی، خود را در محل کارش در شهر سنندج حلق آویز كرد و جان سپرد.
***
آسیب دیدن یك كارگر در حین كار
بنابر خبری كه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز ٤ مهر منتشر كرده است هفته گذشته کارگر برقکاری با نام اسماعیل محمدی در حین کار بر اثر افتادن از بلندی، از ناحیه گردن و کمر آسیب دید و او را به بیمارستان انتقال دادند. نامبرده ساکن شهرستان کامیاران بوده و در حال حاضر نیز به دلیل جراحات وارده بستری می باشد.
***

معلمان
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت روز جهانی معلم ١٣٩٠
كانون صنفی معلمان ایران، روز ٩ مهرماه به مناسبت روز جهانی معلم بیانیه‌ای صادر كرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: "در آستانه روز جهانی معلم و در آغازین روزهای سال تحصیلی، کانون صنفی معلمان ایران، ضمن تبریک این دو مناسبت فرخنده به همه ی مردم، به ویژه فرهنگیان تلاشگر، لازم می‌بیند تا، هر چند گذرا، به بررسی برخی مسائل کنونی آموزش و پرورش کشور بپردازد. پیش از هر چیز، یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که پنجم اکتبر هر سال، برابر سیزدهم مهر، از سوی سازمان جهانی یونسکو، روز جهانی معلم نامگذاری شده است. شعار امسال این روز نیز "آموزگاران برای برابری جنسیتی" است، که نشانه‌ای است از مسئولیت معلمان برای مبارزه با هر گونه تبعیض. همان موضوعی که در ایران نیز، همواره چالش آفرین بوده است و متآسفانه گاهی آنچنان سطحی و شعاری با آن برخورد می‌شود که مایه ی شگفتی و درد می‌گردد. برای نمونه، تفکیک جنسیتی خردسالان پیش دبستانی، که به جرآت می‌توان آن را یکی از باورهای سست و بی پایه ی کارگزاران آموزشی کنونی به شمار آورد؛ سخنی که شنیدنش، دل هر دلسوخته ی فرهنگ پربار این مرز و بوم را به درد می‌آورد...." در بخش دیگری از آن آمده است: " اما در ارزیابی کلی شرایط آموزش و پرورش حال حاضر کشور، بی گمان نخستین مسآله‌ای که باید به آن پرداخت وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی فرهنگیان است. هرچند که این، نکته ی ناگفته و ناشنیده‌ای نیست و بسیاری از کارگزاران حکومتی نیز، از گذشته تاکنون، این واقعیت را پذیرفته‌اند، اما با تاسف، گویا کسی در اندیشه ی درمان درست این درد کهنه ی آموزش و پرورش نیست. ... اگر از اختلاف میان نرخ تورم رسمی و نرخ تورم واقعی بگذریم، باید پذیرفت که حقوق فرهنگیان در چند سال گذشته، چیزی نزدیک به نصف نرخ تورم رسمی، افزایش یافته است. و کیست که در ایران کنونی زندگی کند و اختلاف بسیاری از آمارهای رسمی اعلام شده را با واقعیت، و حتی اختلاف آماری مراکز گوناگون رسمی با یکدیگر را، نبیند و نداند. از این رو، سخنی پربیراه و گزاف نخواهد بود اگر گفته شود هر سال وضعیت اقتصادی فرهنگیان، بدتر و اسف انگیزتر می‌گردد. اگر خط فقر واقعی اعلام شود- که گویا به تازگی، به رازی مگو بدل گشته - روشن می‌شود که معیشت فرهنگیان تا چه اندازه زیر همین خط فقر است و زندگی آنها چگونه و به چه سختی می‌گذرد."
این بیانیه سپس به وضعیت اقتصادی و اختلاس در ایران می‌پردازد و می‌گوید: "ناگفته پیداست که چنین شرایط بد اقتصادی، تنها از آن فرهنگیان نیست. چندی پیش، برخی تارنماهای خبری اعلام کردند که شمار افراد بین ٧ تا ١٩ سال، بیش از ١٩ میلیون، و تعداد دانش آموزان امسال کشور حدود ١٢ میلیون نفر می‌باشد. بر پایه ی این آمار،هم اکنون چیزی حدود ٧ میلیون کودک ایرانی، یا به کلی از مدرسه بازمانده و بی سوادند و یا چند کلاسی درس خوانده و سپس ترک تحصیل کرده اند؛ که البته با دیدن این همه کودک کار و خیابان، چندان هم دور از ذهن و شگفتی آور نیست. روشن است که یکی از دلایل بنیادین این وضعیت اندوه بار و شرم آور برای کشور ثروتمند و سرمایه داری همچون ایران، وضعیت نامناسب اقتصادی بسیاری از مردم است. از آن سو، خبر از اختلاس‌های باورنکردنی با ارقام براستی نجومی و سوء استفاده‌های کلان از درآمد‌های نفتی شنیده می‌شود که همچون آب سردی است بر جان و روح هر کارگر و کارمند درستکار ایرانی، که با درآمد ٥٠٠- ٤٠٠ هزار تومان در ماه، .... و از این میان آموزگارانند که با کمترین شرایط مادی، زندگی می‌کنند ... اما از این همه تبعیض و نابرابری و بی عدالتی، دریغا که روز به روز انگیزه ی خویش را بیشتر از دست می‌دهند."
این بیانیه با این جملات تمام می‌شود: "اما در پایان، ضمن تبریک دیگر بار روز جهانی معلم و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های کشور به همه ی مردم ایران، فرهنگیان، دانشجویان و دانش آموزان ارزنده و روشن نگر، بایسته است یادی کنیم از آموزگاران دربند که برخی از آنها اکنون بیش از دو سال است بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بسر می‌برند، آموزگاران شایسته و ارزشمندی که همه ی توش و توان خویش را بر پرورش نوجوانان و جوانان ایرانی نهاده‌اند و اکنون ٢٥ ماه است دور از خانواده ی خویش، در زندان می‌باشند. ما آرزومندیم که هرچه زودتر، شاهد آزادی همه ی زندانیانی باشیم که انگیزه شان جز آبادانی و سرافرازی ایران و ایرانیان نیست، و از آن میان، همه آموزگاران دربند: رسول بداقی، محمد داوری، عبداله مومنی، علی پورسلیمان و ..."
***
جلوگیری از تجمع معلمان مقابل مجلس اسلامی
در خبرهای روز ٣ مهر آمده است كه حدود ١٠٠٠ نفر از معلمان شرکتی وزارت آموزش و پرورش، صبح آنروز در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات خود مقابل ساختمان بهارستان تجمع کردند. این معلمان که پیش از این ده‌ها بار در مقابل مجلس اسلامی تجمع کرده بودند، آنروز نیز با تجمع مجدد حل مشکلات خود را خواستار شدند. در خبر دیگری آمده است كه معلمان در نظر داشتند كه تجمع اعتراضی خود را در مقابل مجلس اسلامی برگزار كنند كه نیروهای سركوب رژیم از تجمع آنها در مقابل این نهاد دولتی جلوگیری كردند.
***

اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی
احضار کوروش بخشنده و مهرداد امین وزیری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری روز ٦ مهر خبر داد كه طی احضاریه ای که در روز ٥ مهر به کوروش بخشنده ابلاغ گردید نامبرده باید در روز ٢٠ مهر ساعت ٩ و نیم صبح خود را به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج معرفی نماید. لازم به یادآوری است که كوروش بخشنده در روز ٥ شهریور در منزل خود بازداشت شد و در روز ٢٩ شهریور با قرار وثیقه ٧٥ میلیونی از زندان آزاد گردید. وی در طی دوره بازداشت در اداره اطلاعات دچار سکته قلبی شده بود و در حال حاضر نیز وضعیت جسمی وی مناسب نمی باشد.
این نهاد كارگری روز ٧ مهر هم گزارش داد كه روز سه شنبه ٥ مهر طی احضاریه ای که به مهرداد امین وزیری فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ابلاغ شد، نامبرده باید در روز ٢٠ مهر ساعت ٩ و نیم صبح خود را به شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج معرفی نماید. مهرداد امین وزیری در روز ١٠ بهمن سال گذشته در محل کار خود بازداشت شد و پس از یک هفته با قرار وثیقه ٣٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
***

اطلاعیه
كارگران بازداشتی پتروشیمی ماهشهر آزاد شدند
بنا بر خبر سایت اتحاد "اتحادیه آزاد كارگران ایران" اعتصاب هزاران كارگر پتروشیمی ماهشهر امروز هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت و سه كارگر دستگیر شده در این اعتصابات منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینده‌های کارگران، محمدباقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و یکی از نماینده‌های کارگران و جاسم بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی كه روز گذشته دستگیر شده بودند، زیر فشار اعتراضات كارگران در پایان ساعات آخر شب گذشته از زندان آزاد شدند. آزادی این كارگران را به آنها، به خانواده‌هایشان و كارگران پتروشیمی ماهشهر و همه انسانهای آزادیخواه تبریك میگوییم.
آزادی این كارگران بدنبال تجمع كارگران اعتصابی در روز گذشته مقابل مقر حراست صورت میگیرد كه با شعار دادن و با اعتراضشان خواهان آزادی فوری همكارانشان شدند و اعلام كردند كه اگر آنها آزاد نشوند به اعتراضات خود شدت خواهند داد. در ادامه همین اعتراضات در اول صبح امروز كارگران اعتصابی پتروشیمی ماهشهر بارها و بارها در میدان مشرف به دفتر مركزی دست به راهپیمایی زدند و با شعارهایی چون تهدید سرپرستان دیگر اثر ندارد، نه حیله نه تهدید دیگر اثر ندارد، پاسخ سركوبگری مقامات مسئول را دادند و بر روی خواست كوتاه شدن دست پیمانكاران از محیط كار پافشاری كردند.
طبق همین خبر به كارگران دستگیر شده پتروشیمی ماهشهر اعلام شده بود كه امروز اول صبح باید بار دیگر به اداره اطلاعات مراجعه كنند. اما مسئولین این اداره طی تماسی با این كارگران به آنان اعلام كردند كه در فرصت دیگری آنان را احضار خواهند كرد. بدین ترتیب كارگران پتروشیمی با اعتصاب جانانه شان و با شعارهایشان پاسخ سركوبگرانه جمهوری اسلامی را داند. با این مبارزات كارگران پتروشیمی ماهشهر راه واقعی آزاد كردن كارگران زندانی و تمام زندانیان سیاسی از زندان را نشان دادند.
مبارزه علیه احكام سنگین برای كارگران زندانی، مبارزه برای آزادی تمامی كارگران و زندانیان سیاسی، یك گام مهم برای پیشروی جنبش كارگری و مبارزات كل جامعه است. با تمام قدرت برای آزادی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی از زندان تلاش كنیم.
٥ نوامبر روز جهانی اعتراض علیه احكام زندان برای فعالین كارگری و برای آزادی كارگران و زندانیان سیاسی از زندان است كه از سوی جریانات و احزاب مختلفی فراخوان داده شده است. با تمام قوا به استقبال این روز برویم.
كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
كمپین برای آزادی كارگران زندانی
١٠ مهر ١٣٩٠، ٢ اكتبر ٢٠١١
***
اعتصاب ٦٥٠٠ کارگر پتروشیمی ادامه دارد
حراست سه نفر از کارگران را دستگیر کرد
٦٥٠٠ کارگر پتروشیمی بندر امام در ماهشهر هفتمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. کارگران اعلام کردند تا حصول مطالبات خود یعنی برچیدن شرکت های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما مصممانه اعتصابشان را ادامه میدهند و حراست و مدیریت پتروشیمی نیز از امروز تهدیدات خود را شروع کردند. حراست سه نفر از کارگران را دستگیر کرد و ظریف کار مدیر پتروشیمی در جلسه ای با مدیران پیمانکاری های بزرگ از آنها خواست در صورتی که کارگران حاضر به کار نیستند جلو کارت زدن آنها گرفته شود. اتحادیه آزاد گفته است که در فرمانداری ماهشهر نیز برای چگونگی برخورد با اعتصاب کارگران کمیته بحران تشکیل شده است.
کارگرانی که توسط مزدوران حراست دستگیر شدند عبارتند از دو نفر از نمایندگان کارگران بنام محمد باقر باقری و منصور عباسی و نیز کارگر دیگری بنام جاسم بدرانی. کارگران دستگیر شده ابتدا به دفتر حراست احضار شدند و سپس به اداره اطلاعات منتقل شدند. کارگران مانند روزهای دیگر در میدان مقابل کارخانه دست به راهپیمائی زدند و در مقابل تهدیدات شعار دادند "تهدید مسئولین دیگر اثر ندارد"، "تا نتیجه نگیریم این کار ادامه دارد" و در مقابل دستگیری رفقایشان توسط عوامل حراست شعار دادند "حراست حراست، بچه ها آزاد باید گردند". کارگران اعلام کردند که به اعتصاب تا حصول خواستهای خود ادامه میدهند و برای آزادی نماینده های خود اعتراضشان را شدت خواهند داد و تسلیم فشارها نخواهند شد.
اعتصاب کارگران پتروشیمی در ماهشهر یکی از مهمترین و قدرتمندترین مبارزات کارگری است که بار دیگر توجه کل جامعه را به طرف طبقه کارگر جلب میکند. باید با تمام قوا از این اعتصاب پشتیبانی کرد.
به کارگران نفت، ذوب آهن، ایران خودرو و کارگران در سراسر کشور
اعتصاب هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر را نباید تنها گذاشت. خواست آنها خواست مشترک شما و همه کارگران و معلمان و بسیاری از کارمندان زحمتکش ادارات است. این اعتصاب میتواند پیروز شود و نتایج مهمی برای کل طبقه کارگر داشته باشد. شما خود در شرایط مشابهی قرار دارید و بارها برای کوتاه کردن دست شرکت های پیمانکار و عقد قرارداد رسمی با کارفرماها دست به اعتصاب و اعتراض زده اید. راه عملی شدن این خواست حمایت فعال از کارگران اعتصابی در ماهشهر، دست زدن به اعتصابات همزمان در سایر مراکز کارگری و ایجاد آمادگی برای شروع اعتصابات بزرگ منطقه ای و سراسری است. از فرصتی که کارگران ماهشهر ایجاد کرده اند استفاده کنیم و در تک تک مراکز کارگری، در مراکز کلیدی، در بیمارستان ها و آموزش و پرورش پرچم این خواست را بلند کنیم و خود را برای یک مبارزه قدرتمند برای پایان دادن به بساط پیمانکاران آماده کنیم.
حزب کمونیست کارگری همه مردم را، کلیه دانشجویان و مردم معترض را فرامیخواند که به هرشکل که میتوانند از اعتصاب کارگران پتروشیمی و خواست بحق آنها برای عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و آزادی فوری کارگران زندانی حمایت کنند. پیروزی کارگران پتروشمی در عین حال یک پیروزی برای کل مردمی است که میخواهند از شر حکومت اسلامی سرمایه داران و مفتخوران خلاص شوند. باید با تمام توان از این مبارزه در هرشکل ممکن حمایت کرد و فضای همبستگی و حمایت از آنرا در سراسر جامعه دامن زد.
حزب همچنین خانواده های کارگران اعتصابی، کارگران سایر پتروشیمی ها و مردم آزادیخواه ماهشهر را به ایفای نقش فعال در حمایت از این اعتصاب فرامیخواند. شکل دادن به کمیته ها و کانون های همبستگی با کارگران پتروشیمی ها، شرکت در تجمعات آنها و پخش هرروزه اخبار این مبارزه از جمله اقداماتی است که این به اعتصاب قدرت بیشتری میدهد.
در مقابل قشر دزدان و مفتخورانی که میلیارد میلیارد از دسترنج کارگران و مردم فقیر و محروم به جیب میزنند و اعتراض بحق کارگران را با تهدید و دستگیری جواب میدهند شایسته است که صف واحدی را تشکیل دهیم و همه جا خود را درگیر این مبارزه کنیم.
حزب کمونیست کارگری ایران
٩ مهرماه ١٣٩٠، ١ اکتبر ٢٠١١
***
درباره انتخابات شوراهای اسلامی كار
قابل توجه كارگران (رانندگان) عزیز و زحمتكش شركت واحد
همانطور كه خودتان میدانید همیشه موقع انتخابات شوراهای اسلامی كار در شركت واحد عده‌ای با فشار و تهدید و نگه داشتن تعرفه رانندگان آنان را اجبار به شركت در انتخابات شوراها میكنند. كه این امر از نظر قانونی تخلف است و ماده ١٧٨ قانون كار آن را جرم میداند و شما میتوانید افراد خاطی را به بازرسی اداره كار استان تهران و یا وزارت كار معرفی كنید. افرادی كه كارگران را با نگه داشتن تعرفه مجبور به شركت در انتخابات شورای اسلامی میكنند مطابق قانون به ٩١ تا ١٢٠ روز حبس محكوم میشوند.
آیا تا به حال در كمیته انضباطی شركت كرده‌اید؟ و شاهد برخورد نمایندگان شورا بوده‌اید؟ آیا خبر دارید كه تمامی رای اخراج رانندگان حق طلب را همین نمایندگان شورا امضا و تایید كرده‌اند؟
آیا خبر دارید نمایندگانی را كه مورد تایید شما هستند و آگاهی لازم را جهت دفاع از حقوق شما دارند از لیست كاندیداها خط زده‌اند؟ كسانی را خط زده‌اند و رد صلاحیت كرده‌اند كه میدانسته‌اند از حقوق كارگر دفاع میكنند.
آیا میدانید اگر این انتخابات با شركت نكردن شما به حد نصاب نرسد شما خودتان میتوانید با خواست و نیروی خودتان تشكل مستقل خودتان را تقویت كنید و یا تشكل دلخواه و مستقل خودتان را ایجاد كنید؟ قانون و از جمله مقاوله نامه‌های ٩٨ و ٨٧ سازمان جهانی كار این حقوق را برای همه ی كارگران غیر قابل تعطیل شمرده و كشور ایران نیز به اجرای آنها متعهد شده است.
آیا خبر دارید كه در طول بیست سال گذشته شوراهای اسلامی شركت واحد حتی یك بار هم مجمع نگذاشته‌اند؟ در صورتی كه باید در سال یك بار مجمع برگزار میكردند و كارگران نظرات و اعتراضات خود را به آنها اعلام میكردند.
آیا خبر دارید كه طبق مقررات، شوراها هیچكدام از وظایف قانونی خود را انجام نداده‌اند؟ به جز همكاری با مدیریت ... و بستن چشمشان بر روی پایمال شدن حق و حقوق كارگران!
دیگر حق انتخاب با شماست. از حق خود آگاهانه استفاده كنید.
با شركت نكردن در انتخابات شورای اسلامی و یا در صورتی كه ناخواسته تن به شركت دادید با ننوشتن اسم كسی و خط زدن برگه رای، اعتراض خود را نشان دهید. اگر هر كدام از كاندیداها كمتر از یك سوم كل آرا رای بیاوردند قانونا آن انتخابات منتفی میشود و كاندیداهای انتخابی مدیریت نمیتوانند به عنوان نماینده كارگران به ما تحمیل شوند.
با آگاهی تصمیم بگیرید.
جمعی از كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ٨ مهر ١٣٩٠
***
علیه صدور احکام سنگین زندان برای فعالین کارگری اعتراض کنیم
شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به دنبال محاکمه شاهرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسان واهبی وش و محمد جراحی در روز پنج شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٠، این فعالین را به زندانهای طویل المدت محکوم و احکام صادره را در تاریخ ٦ شهریور ابلاغ کرده است. لازم به ذکر است که در جلسه دادگاه، سه تن از متهمان، وکیل نداشتند و از ورود کلیه افراد خانواده و دوستان این فعالان به جلسه دادگاه، ممانعت به عمل آمده است. این افراد از خرداد ٩٠ تاکنون بازداشت و به مدت یک ماه در سلولهای انفرادی بسر برده اند.
احکام صادره علیه این فعالین به شرح زیر است:
١- شاهرخ زمانی: ده سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
٢- محمد جراحی: پنج سال حبس تعزیری
٣- نیما پوریعقوب: پنج سال حبس تعزیری به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
٤- ساسان واهبی وش: نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام عضویت در گروه مخالف نظام و نود و یک روز حبس تعزیری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام
معلوم است چنین اتهاماتی کاملا بی اساسند. برای هر فعال و معترضی به شرایط موجود، چسباندن این نوع اتهامات کاری معمول و همیشگی دستگاه قضائی برای ایجاد رعب و وحشت و به سکوت کشاندن عموم است.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، احکام صادره علیه فعالین کارگری، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما پوریعقوب و ساسان واهبی وش را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان می باشد.
٢٥/٦/١٣٩٠
***
جمعی از رانندگان شركت واحد
تلاش برای قانونی كردن شیوه برده داری نوین بر ضد كارگران با نام اصلاحیه قانون كار

ما رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه همواره در شرایط آلودگی شدید هوا كه به گفته كارشناسان در اغلب روزها در شرایط هشدار و خطر است و همچنین آلودگی صوتی و شرایط غیرعادی ترافیك تهران و هجوم مسافران بعلت عدم توانائی مالی و كمبود دستمزدها به نسبت هزینه های زندگی، همچنان مشغول خدمت رسانی به مردم هستیم. نظر خود را در مورد این اصلاحیه قانون كار كه چیزی غیر از پایمال شدن حقوق كارگران را در بر ندارد اعلام میداریم.
١- در شرح ارائه شده در متن ماده ١٢ دو تغییر وضعیت مالكیت كارگاه به نسبت متن موجود حذف شده است. یكی تغییر نوع تولید و دوم ملی شدن كارگاه یعنی اگر تغییر وضعیت رخ دهد كارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرمای قبلی نخواهد بود و مشخصا كارفرمای جدید هیچ تعهدی در قبال كارگران نخواهد داشت و همچنین در متن همین ماده بجای نوشتن رابطه قردادی كارگرانی كه قطعیت یافته است موثر نمی باشد (در متن جایگزین نوشته: در رابطه قرداد كارگر و كارفرما موثر نمی باشد. توجه كنید از یك رابطه اجتماعی و عمومی و حق قرارداد كار مشترك و پیمان دسته جمعی كه با واژه جمع كارگران استفاده شده است. از واژه تنها و بی كس و بی پناه كارگر (نه كارگران) و كارفرما تغییر حاصل شده است كه كارگران را افرادی بی دفاع و بدون قانون و پیمان دسته جمعی و نهاد صنفی مستقل و مشترك در برابر كارفرما به حالت از اول تسلیم در آورد.
٢- در تغییر ماده ١٧به نظر میرسد كه پیشنهاد دهنده در تغییر كاملا جانب كارفرما را در روابط كار به عهده گرفته و در باره كارگری كه موفق شده بعد از دوران تعلیق به سركار خود بازگردد به كارفرما در ماده پیشنهادی حق داده كه كارگر را اخراج نماید و به او كار ندهد و فقط سنوات خدمت او را به میزان هر سال سابقه كار معادل یكماه آخرین حقوق پرداخت نماید. و این بدان معنی است كه محیط كار برای كارگران ناامن میشود و چنانچه كارگری در اثر تعلیق كارفرما توانست رای بازگشت بكار بگیرد كارفرما بدون در نظر گرفتن رای میتواند بعد از ١۵ روز او را اخراج كند و به سر كار باز نگرداند.
٣- در ماده ١٨ كه كارفرما را وادار می كرد در دورانی كه خودش از كارگر شكایت كرده بود تا زمان صدور رای نهائی طبق تبصره ماده ١٨برای رفع احتیاجات خانواده كارگر حداقل پنجاه درصد از حقوق كارگر را ماهیانه بپردازد و اگر حكم محكومیتی علیه كارگر در مراجع قضائی صادر نشد. مدت زمان توقیف جزو سابقه كارگر محسوب میشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده كه مطابق حكم اداره كار باید بپردازد. مزد و مزایای نامبرده را نیز باید پرداخت كند و وی را مشغول بكار نماید و چنانچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای كارگر به هر دلیلی حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان كار بین كارگر و كارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون كار می توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه كار حقوقی معادل ۴۵ تا ٧۵ روز تحت عنوان مزایای پایان كار تعیین و بنفع كارگر اقدام به صدور رای نمایند. و اما با صدور رای شماره ٢۴٨ تا ٢۵٠ مورخ ١٧/۴/٨٦ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده ١٨ به شرح ذیل جایگزین را پیشنهاد داده اند: چنانچه توقیف كارگر به سبب شكایت كارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتهی به حكم محكومیت نگردد مدت آن جزو سابقه كارگر محسوب میشود و كارفرما مكلف است مزد و مزایای وی را در مدت مذكور پرداخت و وی را مشغول بكار نماید و چنانچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت توقیف به هر دلیل حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد میزان مزایای پایان كار بین كارگر و كارفرما توافقی حاصل نشود مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در قانون كار میتوانند به نسبت هر سال سابقه كار حقوقی معادل ۴۵ روز تحت عنوان مزایای پایان كار تعیین و به نفع كارگر اقدام به صدور رای نماید. در این تجدید نظر خواهی بر علیه كارگران عملا ادامه بكار كارگری كه تبرئه شده از بین میرود و امنیت شغلی بی معناتر میشود و جالب آنكه دیوان عدالت اداری كه باید جانب عدالت را بگیرد به جای ۴۵ روز تا ٧۵ روز بابت پرداخت سنوات فقط ۴۵ روز را جایگزین بیكاری غیر ارادی كارگر كرده.
۴- در ماده ١٩: بطور كامل امنیت شغلی را نشانه گرفته بطوری كه در جایگزین این ماده آمده در دوران خدمت سربازی قرارداد كار به تعلیق در آمده ولی كارگر باید حداكثر دو ماه پس از پایان خدمت به كار خود بازگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد كارگر مستحق دریافت سنوات خدمت به میزان سالی یك ماه آخرین حقوق خود خواهد بود. در صورتی كه در قانون آمده كه كارفرما مكلف است در صورتیكه شغل كارگر حذف شده باشد در شغل مشابه آن كار به كار مشغول شود. و در اصل در جایگزین این ماده به كارفرما اختیار میدهد كه در قبال شغل كارگر هیچ مسئولیتی ندارد و فقط به پرداخت سنوات بسنده كند البته با این اوضاع بیكاری مشخص است سرنوشت این كارگر چه خواهد شد.
۵- در ماده ٢٧ دادن حق دخالت به شورارهای اسلامی كار و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگر پیرامون اخراج كارگرتوسط كارفرما ودادن حق سنوات به آن كارگر. كه در قانون فعلی باید رای مثبت شوراهای اسلامی و یا انجمن صنفی و یا نماینده كارگر لحاظ شده باشد تا رای اخراج به رسمیت شناخته شود. اما در پیشنهاد جایگزین چنین آمده است: با صدور رای شماره ٢١۴٨ تا ٢۵٠ مورخ ١٧/۴/٨٦ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگزین ماده (١٨) قانون كار به شرح ذیل خواهد بود. هر گاه كارگر آئین نامه انضباطی كارگاه را كه به تائید وزرات كار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقص نماید كارفرما حق دارد با وی قطع همكاری نموده و سالی یك ماه به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید.
ما طی تجربه بیست و چند ساله خود دیده ایم كه شوراهای اسلامی چون نمایندگان واقعی كارگران نبودند و كارفرماها و حراستی ها و اطلاعاتی ها در باره انتخاب اعضای آن نظر میدادند پس چنان نقش موثری در دفاع از حقوق كارگران و بهبود شرایط كار و زندگی آنها نداشتند اما وجود این مواد قانونی در برخی از مبارزات كارگران سندیكای شركت واحد و نیشكر هفت تپه كمك كرد تا با وجود همین مواد قانونی ماده ١٨ و ٢٧ قانون كار كه كارفرما بدون در نظر گرفتن این مواد اقدام به صدور رای اخراج برای این كارگران حق طلب صادر كرده بود رای دیوان عدالت اداری احكام اخراج را نقص و كارگران اخراجی موفق شده به كار خود بازگردند و حقوق و مزایای خود را تا ریال آخر پس بگیرند. به نظر میرسد حذف این مواد و تبصرهای قانون كار در ارتباط با تجارب موفقیت آمیز نمایندگان سندیكائی و تشكل‌های آزاد و مستقل كارگری، به سود كارفرماها كه عموما دولتی و وابسته به قدرت حكومتی هستند جایگزین می شوند بیكاری گسترده ورود كالاهای چینی و قاچاق از اسكله های برادران قاچاقچی به گفته ریاست جمهوری این فرصت گسترده و بیرحمانه را به مسئولان داده تا این جایگزین های ضد امنیت شغلی و حقوق كارگران را پیشنهاد دهند تا به خیال خود با از بین بردن حمایت‌های قانونی از كارگران زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم نمایند تا به خارجی ها بگویند اینجا از چین هم برای استثمار كارگران و سود بردن مناسب تر است. اگر درآمد كارگران درجه ٣ چینی به كمتر از روزی یك دلار رسیده است اینجا حتی با روزانه سی سنت هم می توانید كارگران و خانواده های ایرانی را استثمار كنید و از نیروی كار مجانی و جسم و جان و تن و نیرو و استعداد آنها استفاده كنید و در ضمن ما حمایت‌های قانونی را هم برای این برده كشی داریم. همانطور كه به بهانه خصوصی سازی تمام حمایت ها را از امنیت شغلی كارگران از بین بردند نتیجه جایگزینی این پیشنهاد ویرانی بیشتر امنیت شغلی و زندگی كارگران كشور است.
٦-ماده ٣١ سوال این است حذف این جمله از ماده ٣١ چه عواقبی برای كارگران دارد در این ماده پیشنهاد جایگزین حذف این جمله: وجه علاوه بر مستمری از كارافتادگی و یا بازنشستگی كارگر است كه توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
٧-ماده ۵١ پیرامون ساعات كار در حال حاضر ٢٠/٧ دقیقه در روز است كه تحت عنوان ٨ ساعت محسوب میشود یعنی ۴۴ ساعت كار در هفته: در ذیل ماده قانونی فعلی تبصره ای دارد تحت عنوان تبصره یك- كارفرما با توافق نماینده یا نمایندگان قانونی كارگران میتواند ساعات كار را در بعضی از روزهای هفته كمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نكند. در تبصره ٢ هم در كارهای كشاورزی كارفرما می تواند با توافق كارگران نمایندگان قانونی آنان ساعات كار در شبانه روز را با توجه به كار عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.
در پیشنهاد جایگزین آمده است كه مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشروط بر این كه مدت كار در هفته از ۴۴ ساعات و در چهار هفته متوالی از (١٧٦) ساعت تجاوز ننماید.
این پیشنهاد هم برای حذف ارگان نمایندگی كارگران كه عامل وحدت و گردهمائی آنهاست طراحی شده است ینعی كارگر را بدون نمایندگان صنفی اش به صورت پر كاه در برابر كارفرما قرار میدهد.
٨- ماده ٦٢- روز جمعه روز تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد. در ذیل تبصره یك ماده قانونی آمده است كارگرانی كه به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه را كار می كنند در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴٠ در صد اضافه بر مزد دریافت خواهند كرد. و در تبصره ٢ و تبصره ٣ این ماده قانونی هم حق یك ششم مجموع مزد با حقوق دریافتی برای كسانی كه روزهای كار آنها در هفته كمتر از شش روز باشد را طراح و برای كارگاه هائی كه ۵ روز كار در هفته و ۴۴ ساعت كار قانونی دارند و دو روز تعطیل و كار در ایام تعطیل دارند می گوید مزد هر یك از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.
حال ببینیم جایگزین پیشنهادی ماده چه می گوید: روز جمعه تعطیل هفتگی كارگران با استفاده از مزد می باشد. چناچه در كارگاهی حسب نوع كار با ضرورت كار تعطیل روز جمعه میسر نباشد یك روز دیگر در هفته به عنوان تعطیل هفتگی خواهد بود. یعنی دیگر صحبتی از حق اضافه كاری و ۴٠ درصد و یك ششم و سایر موارد حق افزایش حقوق روز كارگری تعطیل نیست پایمال شدن حق اضافه كاری ایام تعطیل یك گام دیگر در جهت كم كردن دستمزد كارگران و دستاوردهای حمایتی انقلاب در غیاب سندیكاها و تشكل‌های مستقل و واقعی كارگران. یعنی فقر بیشتر برای كارگران و خانواده های ایشان از یك سو گرانی و تورم و اجاره خانه سنگین و از یك سو ندادن ۴٠ درصد حق كار كرد ایام تعطیل و دیگر حقوقی كه كارگران طی صدها سال مبارزه بدست آوردند.
٩-ماده ٦۴ مرخصی استحقاقی سالیانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه در یك ماه است سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد برای كار كمتر از یك سال مرخصی مزبور به نسبت مدت كار انجام یافته محسوب می شود.
پیشنهاد جایگزین اما می گوید: مرخصی استحقاقی سالانه با استفاده از حق السعی (٢١) روز كاری است و روزهای تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی جزو مرخصی منظور نخواهد شد. متاسفانه با این پیشنهاد كارگران ٩ روز مرخصی استحقاقی خود را از دست میدهند. یعنی همین حالا هم كارگران بخاطر دستمزد پائین مجبورند كه تمام طول هفته را كار كنند چه رسد به اینكه ٩ روز مرخصی هم كم شود آیا این ماده نفعی برای كارگر دارد. آیا مگر نه اینكه برای این دستاورد در سراسر جهان هزاران كارگر زندان رفته و بیكار شده اند و خانواده ها سختی كشیده و حتی صدها نفر كشته شده اند تا امروز كارگران میتوانند در سراسر جهان از این دستاوردها بهره برند اصلا شما چه نقشی دارید كه حق مسلم كارگران بخاطر منافع سرمایه داری میخواهید از ما كارگران بگیرید.
١٠- ماده ٦٥: مرخصی سالیانه كارگرانی كه به كارهای سخت و زیان آور مشغول هستنند مثل كارگران معدن و یا آبكاری ها و تراشكاریها و یا ما رانندگان شركت واحد و كارگران نفت و ... در سال ٥ هفته میباشد هر چند هنوز تا به حال رانندگان شركت واحد از مرخصی كارهای سخت و زیان آور استفاده نكرده اند استفاده از این مرخصی حتی الامكان در دو نوبت در پایان هر شش ماه كار صورت میگیرد.
پیشنهاد جایگزین: مرخصی استحقاقی كارگرانی كه به كارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ٢۴ روز كاری خواهد بود. گویا دیگر كار از این حرفها گذشته كارگری كه به كار سخت و زیان آور مشغول است بخاطر تاثیر گذاری صدمات ناشی از كارهای سخت و زیان آور نیاز به درمان و بازسازی خود دارد چطور وزرات كار این اجازه را به خود میدهد بخاطر منافع كارفرما این حق را كه در كمسیونها و كمیته های مختلفی كه تشكیل شده از متخصصین مختلف پزشكی و جامعه شناسی و ... تائید شده با این پیشنهاد از كارگران بگیرد آن هم بدون هیچ كار كارشناسی. و به راحتی ١١ روز از مرخصی كارگران مشاغل سخت و زیان آور را كم كند. مثل اینكه قرار است ته مانده های حمایت های قانونی انقلاب را می خواهند از ما بگیرند. و چرا باید تمام سختی ها و مشكلات و ضررها را كارگران متحمل شوند و هزینه ناكارآمدی شما را ما كارگران باید بدهیم.
جمع بندی كه بخشی از ما رانندگان به آن رسیده ایم از این قرار است: این پیشنهادات و تغییراتی بود كه حتی به شكل وسیع در اختیار كارگران قرار ندادند و ما كارگران شركت واحد به زحمت بسیار آن را بدست آوردیم و نظریات خود را درباره مخالفت با آن بیان كردیم این پیشنهادات تغییرات آنقدر مفتضحانه است كه خود آقایان مسئول وزرات كار هم رویشان نمی شود آن را كاملا علنی در اختیار همگان قرار دهند برخلاف شعارهای محروم پروری و كارگردوستی كه می دهند هر چه كم می كنند از معدود مزایای باقیمانده قانونی كارگران است. اگر آن روز كه در مجلس آقایان كارگاهها ئی را كه كارگران آنها از (۵) نفر كمتر بود از شمول قانون كار محروم می كردند فریاد همه كارگران ایران به اعتراض بلند می شد امروز كار به اینجا نمی رسید. با ورود كالاهای چینی و امثالهم و قاچاق آنها در همه رشته های تولیدی بیكاری فزاینده بر همه اركان جامعه تولیدی و كارگری حاكم شده است و به دولت و كارفرماها جرات داده است كه تمام دستاوردهای انقلاب را كه برای كارگران بسیار محدود بود از كارگران پس بگیرند. كارگر قراردادی كارگر روزمزد كارگر بی قرارداد كارگر قرارداد سفید كارگر قرارداد شفاهی كارگر ساعتی تعریفی كه از اشتغال ارائه می دهند ٩ ساعت كار یا یك ساعت كار در هفته را شاغل حساب میكنند تا آمار واقعی كارگران بیكارو بخصوص نیمی از جامعه كه زنان هستنند به عنوان خانه دار آنها را شاغل حساب می‌كنند كه در حقیقت جزو بیكاران هستنند چون نه قرارداد كار دارند و نه دستمزد مشخصی می گیرند نه بیمه هستند نه كارفرمای آنها مشخص هستنند در جامعه ای كه میخواهند دستمزد نیروی كار آن را نزدیك به صفر برسانند تا ثابت كنند مثل چینی ها می توانند برده داری مدرن را با استفاده از نیروی كار تقریبا مجانی كارگران تازه به بازار كار آمده برقرار كنند تا بتوانند نظر سازمان های كارفرمائی- دولتی جهانی مثل WTO سازمان تجارت جهانی و سرمایه گذاران خارجی را به كشور ما جلب كنند تا با دلالی برای آوردن آنها به اینجا خودشان میلیونها به جیب بزند و كارگران بی پناه و بی تشكیلات ایران را به عنوان برده به آنها معرفی كنند. برده بی جیره و مواجب و حمایت در بازار رقابت برای عرضه نیروی كار ارزان دولتها و كارفرماها در سطح جهان با هم رقابت می كنند تشكل های كارگری جهانی و كشورهای پیشرفته باید با تمام نیرو و امكانات و وجودشان به كارگرهای كشورهای عقب مانده كمك كنند تا تشكیلات كارگری خود را با حمایت های جهانی بنا كنند تا نیروی كار مفت و ارزان كارفرماها و سرمایه داران آنها را برای سرمایه گذاری در كشورهای عقبمانده وسوسه نكند تا خودشان (كارگران كشورهای پیشرفته) دچار بیكاری و بحراهای اجتماعی و اقتصادی و برنامه های امثال برولوسكونی ها و ساركوزی ها و دولت یونان نشوند. همانطور كه سرنوشت سرمایه داران و كارتل‌ها و تراست‌های مالی – نظامی – صنعتی دنیا به هم گره خورده است و راه را برای همدیگر باز می كنند سرنوشت كارگران و زحمتكشان و متخصصان و روشنفكران جهان نیز به هم گره خورده است. ما كارگران در همه جهان باید با دیدگاهی گسترده همه چیز را ببینیم و از یكدیگر هرطور كه می شود حمایت كنیم ما اعتراض خود را به پیشنهادهای جایگزین اصلاحیه قانون كار كه توسط وزرات كار تعیین شده اعلام مینما ئیم.
جمعی از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
***
تغییرات قانون کار حمله‌ای جدید به معیشت کارگران است!
چند ماهی است دولت سرمایه‌داری ایران برای اعمال فشار بیش‌تر به طبقه‌ی کارگر، پیشنهاداتی را برای تغییر مواردی از قانون کار ارائه کرده است، از جمله: باز گذاشتن کاملن یک‌طرفه‌ی دست کارفرمایان برای اخراج گسترده‌ی کارگران، رسمیت بخشیدن به قراردادهای موقت و شیوه‌ی پیمان‌کاری، کاهش میزان عیدی کارگران، حواله دادن حقوق کارگران به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مملکت، افزایش درجه‌ی استثمار کارگران از طریق اعمال مقوله‌ها‌ی کارآیی و مهارت در تعیین دست‌مزد، تهاجم تمام عیار قانونی به حقوق کارگران مهاجر و ...!
در این زمینه محافل کارگری با گرایشات مختلف اظهارنظرهای متفاوتی کرده و هر کدام از منظر خود مخالف کل یا قسمت‌هایی از این تغییرات‌اند و یا برخی دیگر اصولن از اساس با قانون کار مخالف هستند. به عنوان مثال خانه‌ی کارگر از این منظر با تغییرات در قانون کار مخالف است که نقش شوراهای اسلامی کار به عنوان اهرم نفوذش در مراکز کار، کم‌رنگ می‌شود. پاره‌ای دیگر دل‌شان برای سه‌جانبه‌گرایی سوخته و می‌گویند این قانون، سه جانبه‌گرایی را تضعیف می‌کند و ...
به باور ما این تغییرات اقدامی جدید از جانب سرمایه‌داری برای رسمی و قانونی‌تر کردن تحمیل بی حقوقی‌ها به کارگران و حمله‌ی بیش‌تر به حداقل حقوق‌هایی است که در بخش‌هایی از قانون کار و آن هم به واسطه‌ی سال‌ها مبارزه‌ی متشکل کارگران گنجانده شده است، به همین مناسبت ما کارگران را به اعتراضات سازمان‌یافته به این مرحله از قانونی‌تر شدن حمله‌ی سرمایه‌داری، دعوت می‌کنیم. هم‌چنین لازم و ضروری می‌دانیم در این باره، نکاتی را با کارگران در میان بگذاریم:
این تغییرات در واقع مرحله‌ا‌ی دیگر از روند مداومی است که طی آن سرمایه‌داری هر روز سعی می‌کند بیش از پیش به حقوق کارگران حمله کند. کافی است نگاهی به سال‌های گذشته کنیم تا دریابیم مواردی که اکنون به عنوان پیش‌نویس تغییر قانون کار به مجلس سرمایه داری ارائه شده است، سال‌هاست در بسیاری از مراکز کار اجرا شده و می‌شود. بدین ترتیب سرمایه‌داری توانسته پیش از رسمی کردن و قانونی کردن این تهاجم، کم کم آن را بین بخش‌های وسیعی از طبقه‌ی کارگر به اجرا در آورد تا زمینه‌های مادی و روانی قانونی شدن آن را مهیا کند. در نتیجه خواهیم دید که پس از اعلام قانونی شدن این بی حقوقی‌ها، قسمت اعظمی از افراد طبقه‌ی کارگر در عمل با چیز جدیدی روبرو نشده‌اند و این موارد سال‌هاست توسط کارفرما در موردشان اجرا می‌شود؛ سال‌هاست کارفرما هر جور دل‌اش خواسته به آن‌ها عیدی داده، سال‌هاست هر وقت دل‌اش خواسته آنان را اخراج کرده، سال‌هاست هر جور خواسته سنوات پرداخت کرده است و...! کمی بیش‌تر به عقب برگردیم:
تعدیل نیروی گسترده‌ی کارگران به شکلی گسترده در دوره‌ی ریاست جمهوری رفسنجانی و در هنگام وزیر کار بودن کمالی که خود نیزعضو خانه‌ی کارگر بود، صورت پذیرفت. اجرای قانون نا‌نوشته‌ی قراردادهای موقت از سال ٦٨ به بعد و سپس قانونی شدن این موارد در دهه‌ی هفتاد و پس از چندین سال اجرای عملی آن انجام شد. خروج کارگاه های زیر ٥ نفر و سپس ١٠ نفر از شمول قانون کار بر اساس طرح ارائه شده از طرف خانه‌ی کارگر در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی مصوب شد و جالب است بدانیم در این مورد نیز از سال‌ها قبل از تصویب، عملن این کار انجام می‌شد. هم‌چنین حذف بخش عمده‌ای از کارگران رسمی و با تجربه و آگاه به حقوق کارگران توسط طرح‌هایی مثل: بازخریدهای اجباری، تعطیلی کارخانه‌جات و مراکز تولیدی، بازنشستگی پیش از موعد (سختی کار با ٢٠ سال سابقه) و قانون بازنشستگی ٢٥ سال طبق قانون ١٠ ماده‌ای نوسازی صنایع به منظور هموارتر کردن راه هجوم بیش‌تر به حقوق کارگران و ... در تمام این سال ها انجام گرفته است.
تمامی موارد بالا و بسیاری موارد ناگفته‌ی دیگر نشان می‌دهد قانون کار- چه برای آنان که مورد قبول‌شان است و چه برای آنان که مورد قبول‌شان نیست - در واقع از سال‌ها پیش عقیم مانده است؛ یعنی در بسیاری از مراکز کار به دلیل عدم توازن طبقاتی و فقدان وجود نیروی متشکل و سازمان‌یافته‌ی کارگران، موارد نادری از قانون که حاصل مبارزات کارگران و به نفع آن‌هاست، فاقد قدرت اجرایی بوده است و به همین سبب کارفرمایان خود را ملزم به رعایت آن موارد نمی‌دانستند.
در بخش‌های وسیعی از صنایع بزرگ و کارخانه‌جات بزرگ مانند صنعت نفت و خودروسازی‌ها، که هنوز سرمایه‌داری مجبور است قانون کار را به صورت نیم‌بند اجرا کند نیز اکثراً با استفاده‌ از شرکت‌های پیمان‌کاری قانون کار را دور زده‌اند و اکنون قصد دارند خیال خود را راحت کرده و با رسمی کردن نهایی این بی‌عدالتی، تکلیف را یک‌سره کرده و بی‌حقوقی مطلق را به صورتی رسمی و قانونی به کلیت طبقه تعمیم دهند.
ناگفته نماند که قسمت‌هایی از این تغییرات پیش‌تر تحت عنوانین مختلف از جمله بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های گوناگون به قانون کار الحاق شده بود؛ به عنوان مثال پیشنهاد برای اضافه کردن بندهایی به ماده‌ی ٢١ قانون کار که دست کارفرما را برای حق اخراج گسترده‌ی کارگران باز می‌گذارد، قبلن به عنوان "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی" به ماده‌ی ٢١ الحاق شده بود. اما هدف از اصلاحیه‌ی جدید در نهایت رسمی‌تر کردن این بی حقوقی‌هایی است که سال‌ها در محیط‌های کار بر سر کارگران می‌آورند و وارد کردن ضربه‌ی مهلک جدیدی است بر پیکره‌ی طبقه‌ی کارگر و اجرای مرحله‌ی دیگری است از روندی که سازمان تجارت جهانی به کشورهای سرمایه‌داری دیکته می‌کند.
در این برهه ‌و در زمانی که بحث تغییر قانون کار روی میز مذاکرات و ماموریت جدید نهاد‌های قانون‌گذاری و اجرایی سرمایه داری است، کارگران آگاه باید موارد زیر را در محیط‌های کار مد نظر داشته باشند:
١- باید با صحبت و بحث و با آگاه کردن دیگر کارگران و با افشاگری گسترده در محیط‌های کار و در بین همکاران‌مان، آنان را به حقوق خود و تهاجم به آن قسمت‌هایی از قانون کار که دست‌آورد سال‌ها مبارزه‌ی متشکل آنان است آگاه کنیم.
٢- با تقویت روحیه‌ی کار جمعی این واقعیت را به کارگران نشان دهیم که در نبود حرکت متحدانه و سازمان‌یافته و عدم فشار طبقاتی‌شان، سرمایه‌داران نه تنها ستم‌های جدیدی را به آنان وارد می‌کنند، بل‌که به دست‌آوردهای پیشین کارگران نیز هجوم می‌آورند و از این منظر باید به هر شکل حرکات اعتراضی مختلفی را سازمان‌ داد که این تحرکات و اعتراضات می‌تواند به گونه‌ای بستری باشد برای کمک به ایجاد نطفه‌های تشکل‌های کارگری خودساخته، طبقاتی و مستقل از دولت (ادارات کار و وزارت کار و ...) و کارفرمایان.
٣- باید به بخش‌هایی از طبقه کارگر که هنوز دست و پا شکسته برخی از قوانین در مورد آن ها به اجرا گذاشته می‌شود هشدار داد که به شرایط امروزشان دل خوش نکنند چرا که نوک تیز این حملات برای بیکار‌سازی و گرفتن همین حداقل‌ها از شماست و اگر از طریق اعتراضات متحدانه و متشکل نتوانید از حقوق خود دفاع کنید، به زودی شما هم به مانند بسیاری از هم طبقه‌ای‌های خود وارد بی حقوقی کامل خواهید شد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
مهرماه ١٣٩٠
***
سه نفر از كارگران پتروشيمي ماهشهر بازداشت شدند
از مبارزات كارگران پتروشيمي ماهشهر حمايت كنيم
هزاران كارگر پتروشيمي ماهشهر با خواست كوتاه شدن دست پيمانكاران از محيط كار، دست به اعتصابي گسترده زده اند. به گزارش سايت اتحاد "اتحاديه آزاد كارگران ايران" در ساعت دو و نيم روز ٩ مهر ماه، در هفتمين روز اعتصاب كارگران اين مجتمع سه نفر از كارگران به اسامي منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و از نمايندگان كارگران، محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و يكي ديگر از نمايندگان كارگران و جاسم بدرانی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی توسط حراست پتروشيمي ماهشهر احضار شده و ساعت سه و نيم عصر اين روز به اطلاعات اين شهر منتقل شدند.
هزاران كارگران اعتصابي ماهشهر در برابر اين اقدام فورا در برابر دفتر حراست جمع شدند و با شعار حراست، حراست، بچه ها آزاد بايد گردند، به دفاع از همكاران خود پرداختند و اعلام كردند تا آزادي نمايندگانشان از آنجا نخواهند رفت. كارگران اعلام داشتند كه تا از فردا براي آزادي نمايندگانشان اعتراض خود را تشديد خواهند كرد. و در مقابل هيچ تهديد و فشاري تسليم نخواهند شد.
با تمام قوا از مبارزات كارگران پتروشيمي ماهشهر حمايت كنيم. كارگران زنداني ماهشهر منصور عباسي، جاسم بدراني و محمد باقر باقري بايد فورا از زندان آزاد شوند.
خواست كارگران پتروشيمي ماهشهر، خواست كوتاه شدن دست پيمانكاران و قراردادهاي مستقميم خواست همه كارگران است. خواست كارگران نفت و بخش وسيعي از كارگراني است كه به شكل قراردادهاي پيماني به كار اشتغال دارند. اعتصاب هزاران كارگر پتروشيمي نقطه اميدي براي همه كارگران و كل جامعه است. بايد از خواستهاي اين كارگران و مبارزاتشان وسيعا حمايت كرد.
جمهوري اسلامي از ترس گسترش اعتراضات كارگران پتروشيمي ماهشهر به اشكال مختلفي تلاش دارد اين اعتصابات را در هم شكند. كميته بحران تشكيل داده و اكنون با تهديد كارگران به اخراج و دستگيري ميكوشد مبارزات كارگران را عقب بزند. مبارزات كارگران پتروشيمي ماهشهر بايد با حمايت وسيع همه كارگران و كل جامعه روبرو شود.
ما در ادامه كمپين براي آزادي كارگران زنداني، با تماس قوا تلاش خواهيم كرد كه صداي كارگران پتروشيمي ماهشهر را جهاني كنيم. كارگران دستگير شده پتروشيمي ماهشهر و همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.
٥ نوامبر روز جهاني اعتراض ما عليه دستگير كارگران، عليه صدور احكام سنگين براي فعالين كارگري و براي آزادي همه كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان است. ٥ نوامبر را به يك روز بزرگ همبستگي جهاني كارگري با كارگران ايران و كارگران زنداني تبديل كنيم.
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
٩ مهر ١٣٩٠، ١ اكتبر ٢٠١١
***
كارگران بازداشتي پتروشيمي ماهشهر آزاد شدند
بنا بر خبر سايت اتحاد "اتحاديه آزاد كارگران ايران" اعتصاب هزاران كارگر پتروشيمي ماهشهر امروز هشتمين روز خود را پشت سر گذاشت و سه كارگر دستگير شده در اين اعتصابات منصور عباسی کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینده های کارگران، محمد باقر باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فارس و یکی از نماینده های کارگران و جاسم بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمی كه روز گذشته دستگير شده بودند، زير فشار اعتراضات كارگران در پايان ساعات آخر شب گذشته از زندان آزاد شدند. آزادي اين كارگران را به آنها، به خانواده هايشان و كارگران پتروشيمي ماهشهر و همه انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم.
آزادي اين كارگران بدنبال تجمع كارگران اعتصابي در روز گذشته مقابل مقر حراست صورت ميگيرد كه با شعار دادن و با اعتراضشان خواهان آزادي فوري همكارانشان شدند و اعلام كردند كه اگر آنها آزاد نشوند به اعتراضات خود شدت خواهند داد. در ادامه همين اعتراضات در اول صبح امروز كارگران اعتصابي پتروشيمي ماهشهر بارها و بارها در ميدان مشرف به دفتر مركزي دست به راهپيمايي زدند و با شعارهايي چون تهديد سرپرستان ديگر اثر ندارد، نه حيله نه تهديد ديگر اثر ندارد، پاسخ سركوبگري مقامات مسئول را دادند و بر روي خواست كوتاه شدن دست پيمانكاران از محيط كار پافشاري كردند.
طبق همين خبر به كارگران دستگير شده پتروشيمي ماهشهر اعلام شده بود كه امروز اول صبح بايد بار ديگر به اداره اطلاعات مراجعه كنند. اما مسئولين اين اداره طي تماسي با اين كارگران به آنان اعلام كردند كه در فرصت ديگري آنان را احضار خواهند كرد. بدين ترتيب كارگران پتروشيمي با اعتصاب جانانه شان و با شعارهايشان پاسخ سركوبگرانه جمهوري اسلامي را داند. با اين مبارزات كارگران پتروشيمي ماهشهر راه واقعي آزاد كردن كارگران زنداني و تمام زندانيان سياسي از زندان را نشان دادند.
مبارزه عليه احكام سنگين براي كارگران زنداني، مبارزه براي آزادي تمامي كارگران و زندانيان سياسي، يك گام مهم براي پيشروي جنبش كارگري و مبارزات كل جامعه است. با تمام قدرت براي آزادي كارگران زنداني و زندانيان سياسي از زندان تلاش كنيم.
٥ نوامبر روز جهاني اعتراض عليه احكام زندان براي فعالين كارگري و براي آزادي كارگران و زندانيان سياسي از زندان است كه از سوي جريانات و احزاب مختلفي فراخوان داده شده است. با تمام قوا به استقبال اين روز برويم.

كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد
كمپين براي آزادي كارگران زنداني
Free Them Now
١٠ مهر ١٣٩٠، ٢ اكتبر ٢٠١١
***

اخبار بین المللی

کویت: اعتصاب کارگران بنادر برای دستمزد بالاتر
به گزارش Khaleej Times روز یکشنبه ۲۵ سپتامبر صدها کارگر ۳ بندر اصلی تجاری کویت با خواست افزایش دستمزد دست از کار کشیدند. مدیر سندیکای کارگران بنادر علی السکونی گفته است: "ما امروز کارمان را بمدت ۲ ساعت متوقف کردیم و این کار را هر روز تکرار میکنیم تا به مطالباتمان برای دستمزد بالاتر و بهبود شرایط کار پاسخ مثبت داده شود." علی السکونی میگوید اغلب ۸۵۰ کارگر شاغل در این ۳ بندر به اعتصاب پیوسته اند و بسیاری از عملیات تحت تاثیر اعتصاب فلج شده است.
بیش از ۲ سال پیش نیز این کارگران با خواست ۳۵ در صد اضافه دستمزد، دست به اعتصاب کوتاه مدت زده بودند که بعد از گرفتن قول مساعد برای رسیدگی به خواستشان به سر کار بازگشتند. اما خواست آنها هیچوقت متحقق نشد.
***
مصر: اعتصاب کارگران وسایط نقلیه عمومی‌
به گزارش Al Masry Al Youm کارگران وسایط نقلیه عمومی‌ در قاهره با پیوستن رانندگان اتوبوس در روز یکشنبه ۲۵ سپتامبر اعتصاب خود را گسترده تر کردند. محمد عبدالستار علی رئیس هیأت مدیره اتحادیه مستقل کارگران وسایط نقلیه گفته است: آنها ۵ روز پیش اعتراض خود را بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات آغاز کرده اند و تا رسیدن به مطالباتشان به اعتراض خود ادامه خواهند داد. صدها کارگر در مقابل دفتر نخست وزیری تجمع کردند تا اعتراض خود را بیان کنند. از جمله خواستهای آنان افزایش ۲۰۰ درصد ی‌‌ کمیسیون کارگران است. عبدالله محمد ابراهیم مسول خزانه داری سندیکا می‌‌گوید: کارگران به مدت ۳۰ سال به دستمزد‌های ناچیز تن داده اند و رژیم سابق همواره گفته است که پول و بودجه ندارند، ولی بعد از انقلاب مردم مشخص شد که دولت پول و بودجه کافی در اختیار دارد ولی مقامات رسمی این پولها را به غارت میبرند. او می‌‌گوید مقامات حکومت تمام نگرانی‌شان این است که به چه طریق اعتصاب کارگران را در هم بشکنند و نه اینکه چه راه حلی‌ برای مشکلات کارگران بیابند. محمد صالح یکی دیگر از کارگران اعتصابی می‌‌گوید جانشین مدیر شركت، سرگرد هشام عطیه تهدید کرده است که کارگران و اعضای سندیکا را به دادگاه نظامی بکشاند.
***
اردن: اعتصاب کارمندان بانك HSBC
به گزارش Ammon News از روز دوشنبه ۲۶ سپتامبر کارمندان بانك HSBC دست به اعتصاب نامحدود زدند و همان روز در مقابل ساختمان اداره این بانک در اعتراض به تصمیم این موسسه برای اخراج تعدادی از کارمندانش دست به تجمع زدند. حیدر راشد رئیس هیأت مدیره اتحادیه عمومی بانکها، شرکتهای بیمه و بازرسی گفته است این تصمیم نمی‌تواند یکطرفه اتخاذ شود و باید به دادگاه ارجاع داده شود. وی از مسئولین بانک خواست تا در تصمیمشان تجدید نظر بکنند. وی همچنین از کارمندان دیگر بانکها خواست تا در اعتراض به این اقدام به اعتصاب بپیوندند. در یادداشت داخلی که اخیرا به بیرون درز پیدا کرده است آمده است که بانک قصد دارد ۲۰۰ نفر از نیروی کار خود را در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا از کار اخراج بکند.
***
فرانسه: اعتصاب گسترده معلمان در اعتراض به اخراج سازی ها
به گزارش The daily روز سه شنبه ۲۷ سپتامبر در اعتراض به اخراج سازی ها، معلمان فرانسه دست به اعتصاب زدند و با خانواده‌هایشان که تعداد‌شان به بیش از ۱۱۰ هزار نفر می‌‌رسید در پاریس و دیگر شهر‌های فرانسه به راهپیمایی پرداختند. کابینه دولت فرانسه قرار است روز چهارشنبه ۲۸ سپتامبر طرح خود مبنی بر اخراج ۱۴۰۰۰ معلم را به تصویب برساند. از سال ۲۰۰۷ تاکنون حدود ۵۰۰۰۰ معلم اخراج شده اند و تا پایان سال ۲۰۱۲ قرار است تعداد ۱۴۰۰۰ معلم دیگر نیز به این رقم اضافه شوند. اتحادیه‌های کارگری می‌‌گویند در حالیکه هر سال بر تعداد دانش آموزان افزوده میشود، دولت با کم کردن تعداد معلمان با هدف صرف جویی اقتصادی، چگونه می‌خواهد کیفیت تحصیلی دانش آموزان را حفظ بکند.
***
کویت: اعتصاب کارمندان وزارت تجارت و صنایع
به گزارش Zawya روز سه شنبه ۲۷ سپتامبر کارمندان وزارت تجارت و صنایع کویت دست از کار کشیدند و خواهان افزایش دستمزد‌های خود شدند. عجمی الملتقیم رئیس هیأت مدیره اتحادیه کارگران گفته است: کارگران بار‌ها و بار‌ها خواست خود را از طرق قانونی به مسئولین ابلاغ کرده اند ولی هیچگونه پاسخی نگرفته اند، بهمین دلیل اعتصاب تنها ابزاری است که برای قبولاندن مطالباتشان در اختیار دارند. وی همچنین می‌‌گوید حق اعتصاب برای دستیابی به خواسته‌های کارگری توسط موافقت نامه‌های بین المللی به رسمیت شناخته شده و دولت کویت نیز این موافقت نامه‌ها را امضا کرده است.
از جانب دیگر گزارشات حاکی از تصمیم کارمندان بازار بورس در روز چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح است. زمانی که بیشترین معاملات بورس صورت می‌گیرد. آنها نیز خواهان افزایش دستمزد‌های خود هستند.
***
مجارستان: تظاهرات هزاران نفر در اعتراض به سیاست‌های دولت
به گزارش Monster & Critics روز شنبه ۱ اکتبر هزاران نفر در میدان جلوی پارلمان در شهر بوداپست پایتخت مجارستان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری می‌‌گویند قوانین اقتصادی دولت به نفع ثروتمندان و به ضرر اقشار کم درآمد جامعه است و آنان خواهان مشورت دولت با اتحادیه‌های کارگری، قبل از تصویب قوانینی هستند که میتواند بر زندگی کارگران تاثیر بگذارد. آنها همچنین نگران تصویب قانون جدیدی هستند که قرار است سال آینده اجرائی شود و بر طبق این قانون حق و حقوق کارگران محدود تر میشود. یکی از قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، بانکها را موظف میکند که به بدهکاران بانک در ازای پرداخت وامشان تخفیف مخصوص داده شود که کارگران معتقد هستند که این فقط برای ثروتمندان در نظر گرفته شده است.
***
ایتالیا:  پشتیبانی اتحادیه های ایتالیا از کارگران مصر
به گزارش احمد فاطمی، سوزانا کاموسو دبیر کل اتحادیه‌های کارگری ایتالیا که ۵ میلیون کارگر در بخش‌های خدمات و صنایع را نمایندگی می‌کند طی‌ پیامی به شرح زیر از کارگران مصر پشتیبانی کرده است:
با گرمترین سلامها و آرزوی پیروزی در مبارزاتتان، کارگران ایتالیا حمایت کامل خود را از کارگران مصر اعلام میکنند.
***
مصر: تشکیل اتحادیه کارگران معادن و اعلام اعتصاب نامحدود
بنا به گزارش احمد فاطمی از منبع "سوسیالیستهای انقلابی" روز گذشته ۲ اکتبر ۲۰۱۱، کارگران معادن در ال‌منیا اولین اتحادیه صنفی خود را ایجاد کردند.
تعداد کارگران معادن المیا به ۳۳۰۰۰ نفر تخمین زده میشود. اتحادیه معادن با عضویت رسمی‌ ۱۸۱ کارگر در لحظه تأسیس آغاز بکار کرد و در مراسم جشنی که به همین مناسبت برپا شده بود تعدادی از رهبران صنفی و سیاسی کارگری حضور داشتند.
اتحادیه جدید التاسیس کارگران معادن بلافاصله تصمیم گرفت که از روز یکشنبه ۹ اکتبر دست به اعتصاب نامحدود بزند.
خواسته‌های کارگران عبارتند از:
- روشن شدن سرنوشت صدها هزار گینه بیمه‌های اجتماعی پرداخت نشده
- استخدام کارگران غیر رسمی‌
- ارائه خدمات بهداشتی حقی‌ که در حال حاضر ضایع میشود
- تضمین ایمنی محیط کار
- ممنوعیت استثمار کارگران از طریق افزودن ساعت کار از ۷ به ۱۰ ساعت و استفاده از روش دوپینگ و افزودن این مواد به غذای کارگران
- افزایش دستمزد ها
***
مصر: اعتصاب کارگران نساجی
بنا به گزارش احمد فاطمی از منبع تویتر سوسیالیستهای انقلابی، ٢٠٠٠ کارگر نساجی مصر و ایران در سوئز دست به اعتصاب زدند. خواسته اصلی‌ کارگران استعفا نماینده کارفرما به دلیل ضایع کردن حقوق کارگران است.