٧  تیر  ١٣٩٠ -  ٢٨   ژوئن  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٦٣

جنبش کارگری مصر زیر حمله


در سه هفته اول ماه ژوئن، بنا به خبر اولد ال-آرد ان.جی.او.، حداقل ٢٢ کارگر و کشاورز توسط دادستان نظامی مورد بازجوئی قرار گرفته‌اند و یا به دادگاههای نظامی ارجاع داده شده‌اند.

در روز شنبه، ٢٥ ژوئن، ساعت ١٠ صبح، فعالین اجتماعی یک حرکت اعتراضی در مقابل شورای دولتی، در دوککی، در همبستگی با علی فتوح، رئیس اتحادیه مستقل حمل و نقل عمومی، خواهند داشت که به جرم "تحریک به اعتصاب" دادگاهی میشود.

سرکوب مستمر جنبش کارگری در حالی صورت میگیرد که سازمان جهانی کار با برداشتن مصر از لیست سیاه خود به حکومت نظامی ما امتیاز میدهد. بنظر میرسد که دادگاههای نظامی و قوانین ضد اعتصاب برای سازمان جهانی کار معنی دیگری جز این ندارد که حالا کارگران مصر آزاد شده‌اند.

این خبر بتاریخ ٢٤ ژوئن در سایت فیس بوک حسام ال حملاوی پست شده است.