٣٠  فروردين  ١٣٩٠ -  ١٩  آوريل  ۲۰۱۱

کارگر کمونيست  ١٥٣

اخبار کارگری

بخش ایران: ناصر اصغری
بخش بین المللی: داوود رفاهی


اعتراضات

اعتصابات بزرگ کارگران پتروشیمی‌ها با قدرت ادامه دارد
بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ٢٤ فروردین منتشر كرد، اعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد پنجمین روز خود شد. این اعتصاب که از روز ٢٠ فروردین با اعتصاب و تجمع کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندرامام آغاز شد طی روزهای گذشته بسرعت سایر مجتمع‌های پتروشیمی منطقه از قبیل پتروشیمی‌های امیرکبیر، خوزستان، شیمیائی رازی، تندگویان، بوعلی و اروند را نیز در برگرفته است. کارگران این پتروشیمی‌ها تا ظهر روز چهارشنبه ٢٤ فروردین همچنان مصمم و یکپارچه بر خواستهای محوری خود از قبیل حذف پیمانکاران متعدد واسطه‌ای، لغو قراردادهای موقت و تدوین قراردادهای مستقیم و دسته جمعی با کارفرمای اصلی پا فشاری میکنند. بنابر این گزارش در پنجمین روز اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاریهای مراکز پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، هزاران کارگر این مراکز هر روز صبح در محل کار خود حاضر میشوند و تا پایان وقت اداری در اعتصاب بسر میبرند و سپس بصورت راهپیمائی و با دادن شعار حول خواستهای خود به منازل شان میروند. در ادامه این اعتصابات و اعتراضات گسترده، روز ٢٣ فروردین کارگران مجتمع‌های امیرکبیر، تندگویان و بوعلی در یک حرکت هماهنگ و بهم پیوسته از مقابل محوطه پتروشیمی‌ها با سر دادن شعار به راهپیمائی پرداختند. این خبر می‌افزاید: بنابر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، مدیریت پتروشیمی‌های منطقه در برخورد به این اعتصابات گسترده همچنان سیاست سکوت و رها کردن کارگران به حال خود را در پیش گرفته‌اند تا با اینکار کارگران را در ادامه اعتصاب و اعتراضات خود خسته و فرسوده کنند و از طرفی فرصت کافی برای چگونگی بر خورد با این اعتصاب گسترده را که کل منطقه و فعالیتهای روزمره در آن را تحت الشعاع قرار داده است داشته باشند.
بنابر گزارش دیگری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز ٢٧ فروردین ماه منتشر كرد، اعتصاب بیش از ده هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه ٢٥ فروردین ماه علیرغم گرد و غبار در منطقه، کارگران روزکار مجتمع پتروشیمی بندر امام در محل کار خود در حال اعتصاب بودند و ساعت ١٢ ظهر طبق معمول روزهای گذشته با راهپیمائی در گرداگرد میدان مقابل دفتر مرکزی مجتمع و سر دادن شعار به منازل خود رفتند و کارگران شیفتها طی دو روز تعطیل پنجشنبه و جمعه در محل کار خود حاضر بودند اما کار نمیکردند. روز جمعه مشاور مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندرامام از فرصت نبود کارگران روز کار استفاده کرده و با همراهی رئیس حراست و چند تن دیگر از مسئولین پتروشیمی با گردش در واحدهای مختلف تلاش کرد با دادن وعده و وعید کارگران شیفتها را راضی به شکستن اعتصاب کند اما موفق به اینکار نشد. بنا بر این گزارش روز شنبه ٢٧ فروردین ماه طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و ضمن تداوم اعتصاب دست به تجمع و راهپیمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع روز ٢٧ فروردین کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندرامام، کارگران شیفتها نیز حضور پیدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده بیش از دو ٢٥٠٠ نفر بود. رئیس حراست و چند تن دیگر از مسئولین پتروشیمی با حضور در تجمع کارگران و دادن وعده تلاش کردند با ایجاد تفرقه در میان کارگران آنان را وادار به پایان دادن به تجمع و شکستن اعتصاب کنند اما با مقاومت متحدانه و اصرار کارگران مبنی بر تحقق خواستهایشان مواجه شدند. در تجمع روز ٢٧ فروردین کارگران با سر دادن شعارهائی از جمله: پیمانکار نمیخواهیم نمیخواهیم، پیمانکار غارتگر بیت المال، وعده ما فردا وعده ما فردا، خواهان برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند. روز ٢٧ فروردین اعتصاب و تجمع و راهپیمائی کارگران در سایر مجتمع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز در جریان بود و بیش از ١٠٠٠٠ نفر از کارگران این منطقه اقتصادی همچنان به اعتصاب و تجمعات خود ادامه دادند.
این گزارش در ادامه آورده است: بر اساس گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران با تداوم اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی امام و علیرغم فشاری که بر کارگران رسمی جهت جلوگیری از توقف تولید در واحدهای مختلف وارد کرده‌اند طی هفته گذشته و پس از گذشت سه روز از اعتصاب بتدریج واحدهای مختلفی از سرویس خارج شده‌اند که از جمله این واحدها میتوان از واحدهای: پی وی سی، ال دی، اچ دی، بی دی اس ار و در مجتمع کیمیا از واحد سلروم وی سی نام برد.
طبق گزارش دیگری که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، این اعتصاب روز یکشنبه ٢٨ فروردین نیز ادامه یافت و وارد نهمین روز خود شد. کارگران از طرف دولت و کارفرمایان هنوز پاسخی نگرفته‌اند و مصممانه به اعتصاب خود ادامه میدهند. همچنین در این روز تعداد قابل توجهی از اعضای خانواده‌های کارگران اعتصابی نیز به تحصن آنها پیوستند و اعتصاب و اعتراض کارگران پتروشیمی‌ها ابعاد گسترده تری یافت. مقابل پتروشیمی بندرامام حدود ١١٠٠ نفر، مقابل پتروشییمی فجر ٨٠٠ نفر، و مقابل پتروشیمی‌های امیرکبیر و تندگویان حدود ٥٠٠ نفر در تحصن شرکت داشتند. کارگران پتروشیمی‌های مارون با ٧٠٠ کارگر و رازی با حدود ١٠٠٠ کارگر نیز در اعتصاب بسر میبرند و در مجموع کارگران حداقل ٩ پتروشیمی در اعتصاب هستند. جمع تعداد کارگران اعتصابی حدود ١٠ هزار نفر تخمین زده میشود. طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پتروشیمی امیرکبیر شعار میدادند: عدالت عدالت، تا پیمانكار سره كاره، هر روز همین رواله.
سایت اتحادیه آزاد كارگران در خبر دیگری روز یكشنبه ٢٨ فروردین آورده است: "جدیدترین خبر از پتروشیمی بندرامام اینست كه كارگران یك مهلت ٤٨ ساعته به مدیریت داده‌اند و سنت همیشگی راهپیمائی و شعار را كه آخر وقت انجام میدادند، از امروز هر یك ساعت یكبار اینكار را میكنند."
اتحادیه آزاد كارگران ایران، روز ٢٩ فروردین طی اطلاعیه‌ای با عنوان "زنده باد حق خواهی کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر" خبر از دهمین روز اعتصاب این كارگران داد. در این گزارش آمده است: در شب نهمین روز اعتصاب قدرتمند کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندرامام پرسنل حراست با گردش در قسمتهای مختلف این مجتمع بویژه در قسمت بسته بندی کارگران را تهدید به گرفتن کارتهای ساعت و اخراج کردند اما با مقاومت و پافشاری متحدانه کارگران برای رسیدن به مطالبات شان مواجه شدند. با شروع تجمع کارگران، نماینده ماهشهر به همراه ظریف کار مدیرعامل شرکت در میان کارگران حاضر شدند و ابتدا تلاش کردند به هر طریقی شده کارگران را به پایان دادن به اعتصاب ترغیب کنند اما با پاسخ قاطعانه کارگران و اصرار آنان بر تحقق خواستها یشان مواجه شدند و در ادامه اعلام کردند اجر‌ای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری حق شماست و این مصوبه قطعا به اجرا در خواهد آمد، ما در طول روزهای گذشته پیگیریهای لازم را با وزیر نفت در اینباره انجام داده‌ایم و مشکلی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد اما این مصوبه برای اجرا نیاز به تهیه دستورالعل دارد و زمان میبرد. کارگران نیز متقابلا خواهان تضمین کتبی و شروع پروسه اجرای انعقاد قرارداد مستقیم و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند. در ادامه این خبر آمده است: در ادامه این مذاکرات با خواست کارگران مبنی بر تضمین کتبی اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری موافقت به عمل آمد و قرار شد کارگران هر پنج مجتمع متمرکز در شرکت پتروشیمی بندرامام شامل: کیمیا- آب نیرو- فراورش- بس کاران و خوارزمی، هر کدام پنج نفر را که مجموعا ٢٥ نماینده کارگر میشود انتخاب کنند و یک کارگروه تشکیل بدهند تا با مدیریت پتروشیمی و مسئولین اداری آن و با حضور نماینده ماهشهر جلسه‌ای را برای چگونگی پیشبرد خواست کارگران برگزار کنند و تصمیات حاصل این جلسه را کتبا به کارگران ابلاغ کنند تا چنانچه مورد قبول کارگران بود آنان به اعتصاب خود پایان دهند و در غیر اینصورت به اعتصاب خود ادامه دهند. در ادامه آمده است: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز کارگران نماینده‌های خود را انتخاب کردند و قرار است فردا اولین جلسه نماینده‌های کارگران با مدیریت پتروشیمی در حضور نماینده ماهشهر برگزار شود. بر اساس توافق صورت گرفته و تاکید کارگران، فردا در زمان برگزاری جلسه نماینده‌های کارگران با مدیریت پتروشیمی، آنان به اعتصاب و تجمع خود در مقابل دفتر مرکزی شرکت ادامه خواهند داد تا پس از پایان جلسه توافقات صورت گرفته کتبا به کارگران ابلاغ شود تا در صورت پذیرفته شدن این توافقات از سوی کارگران، آنان به اعتصاب خود پایان دهند و چنانچه کارگران موافقت نکردند با اعلام نقطه نظرات خود به اعتصاب و تجمع خود ادامه دهند تا جلسات دیگری برگزار شود. از آنجا که پروسه اداری شروع کامل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری زمان خواهد برد بنا بر تاکید کارگران و موافقت مدیریت پتروشیمی قرار شده است کارگران پیمانکاری تا زمان شروع کامل انعقاد قرارداد مستقیم با پتروشیمی از تمامی مزایای پرسنل رسمی این شرکت که شامل ٢٥ الی ٣٧ آیتم است برخوردار شوند. برخی از این آیتم‌ها که تاکنون کارگران شرکتهای پیمانکاری از آن محروم بوده‌اند عبارتند از: پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بهره وری، حق جذب، حق محرومیت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و برخی امتیازات دیگر از قبیل دوری راه، بعد مسافت و غیره. مدیریت پتروشیمی اعلام کرده است تحقق این امتیازات یک مسئله درون سازمانی مربوط به مجمع پتروشیمی است و خودمان راسا در این مورد اقدام خواهیم گرفت و نیازی به پروسه زمانی ندارد. این گزارش ادامه می‌دهد: بنابر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است كارگران شرکتهای پیمانكاری مجتمع پتروشیمی امیر كبیر نیز كه دیروز صبح با خانواده‌های خود در مقابل درب كارخانه تجمع كرده بودند، امروز با انتخاب ٦ نماینده وارد مذاكره با كارفرما شدند.
***
تجمع كارگران شركت ناز نخ قزوین در مقابل مجلس
حدود ١٠٠ تن از كارگران شركت ریسندگی و بافندگی نازنخ قزوین صبح روز دوشنبه ٢٩ فروردین با تجمع در مقابل مجلس خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. یكی از تجمع كنندگان در این باره گفت كه ما ١٤ ماه است هیچ حقوقی از شركت نازنخ دریافت نكرده‌ایم و تمام شكایت‌های ما به اداره بیمه بی نتیجه مانده است.
***
اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات کارگران کارخانه اشکان چینی
کارگران کارخانه اشکان چینی قزوین با انتشار نامه‌ای اعتراض خود را به عدم پاسخگویی و سلب مسئولیت مقامات رژیم در قبال مشکلات خود، اعتراض کردند. در نامه این کارگران آمده است: علاوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزدهای معوقه، عیدی و پاداش سال گذشته، کارخانه از تاریخ ١٥ اسفندماه تعطیل گردیده است. این اقدام کارفرما با طرح شکایت به دستگاههای مختلف رژیم از جمله استانداری، فرمانداری و اداره کار توسط کارگران محکوم گردیده است. اما مقامات رژیم از رسیدگی به شکایت کارگران اشکان چینی خودداری ورزیده و اعلام کرده‌اند این مسائل ربطی به آنان ندارد.
***
راهپیمایی کارگران شرکت مخابرات راه دور ایران در شیراز
بنابه خبری كه روز ٢٩ فروردین منتشر شده است، بیش از ١٠٠ نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ایران در اعتراض به تأخیر در اجرای مصوبات هیأت دولت، در حدفاصل ساختمان استانداری فارس تا سازمان صنایع و معادن این استان راهپیمایی کردند. كارگران شعار می‌دادند: "زندگی، معیشت حق مسلم ماست" و "٢٠ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد" خواستار تسریع در اجرای مصوبات دولت و پرداخت مطالبات معوقات کارگران شدند.
***
تجمع کارگران شرکت ذوب و فلزات ابهر در اعتراض به عدم دریافت حقوق
٢٠٠ نفر از کارگران شرکت ذوب و فلزات شهر "ابهر" در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه ١٦ ماهه خود در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند. به گفته یکی از کارگران، آنان از حدود ٧ ماه پیش با مراجعه به فرمانداری، استانداری زنجان، دادگاه و دفتر نماینده مجلس رژیم از ابهر و خرمدره خواسته خود را مطرح کرده بودند اما تا به امروز جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده‌اند. در پی این تجمع، نمایندگان کارگران به همراه نمایندگان دادگستری و معاون فرماندار رژیم در ابهر تشکیل جلسه دادند و مقرر شد این موضوع از طریق دادگستری استان پیگیری شود.
***
تحصن کارگران نساجی قزوین در مقابل نهاد ریاست جمهوری و دخالت پلیس ضد شورش
دهها نفر از کارگران نساجی قزوین، عصر روز شنبه ٢٧ فروردین ماه، در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. در این خبر كه در یكی از سایتهای اینترنتی درج شده بود آمده است: یکی از کارگران نساجی قزوین گفته است كه ما بیش از یک سال است که حقوق و مزایای دیگر دریافت نکرده‌ایم. یکی دیگر از تجمع کنندگان گفته است: ما شب عید را بدون حقوق و پول گذراندیم، راه دیگری جز تجمع برای ما نگذاشته‌اند. بر اساس این گزارش لحظاتی پس از حضور کارگران، پلیس ضد شورش در این مکان حضور یافته و از دادن شعار توسط کارگران جلوگیری به عمل آمد. در ادامه این خبر آمده است پس از متفرق کردن کارگران توسط پلیس ضد شورش، آنها در پارک پاستور دست به تحصن زدند.
***
تجمع و تحصن كارگران پتروشیمی ماهشهر
روز سه شنبه ٢٣ فروردین، كارگران پتروشیمی بندر امام در محوطه بزرگ مقابل ساختمان مركزی تجمع و تحصن خود را از سر گرفتند. این كارگران خواهان پایان یافتن نقش واسط پیمانكاران می‌باشند. خواسته كارگران مدتها است كه از سوی آنها طرح و ابراز شده اما هیچگاه عملی نشده است. علت شروع اعتراض و اعتصاب كارگران پتروشیمی شركت‌های ایران، ژاپن، بوعلی سینا و امیركبیر نیز همین است و به گفته كارگران تا رسیدن به خواست‌هایشان ادامه خواهد یافت.
***
تجمع اعتراضی کارگران در پالایشگاه آبادان
بنابه خبری كه منتشر شده است، دهها نفر از کارگران شاغل در واحد "کت کراکر" در مقابل ساختمان نصب از شرکت‌های پیمانکاری موجود در پالایشگاه آبادان تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران معترض خواستار دریافت ٧ ماه دستمزدهای معوقه، سنوات حقوق، عیدی و پاداش خود شدند. کارگران معترض اعلام کردند تا دستیابی به خواست و مطالبات خود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
***
تجمع كارگران معترض كارخانه پوشینه بافت قزوین
روز شنبه ٢٧ فروردین حدود ١٠٠ نفر از كارگران نساجی پوشینه بافت قزوین مقابل این كارخانه در شهر صنعتی البرز قزوین دست به تجمع زدند. یكی از كارگران گفت: بیش از یكسال حقوق عقب مانده داریم و با این وجود امروز مدیریت كارخانه گفت میخواهیم كارخانه را منحل كنیم. كارگران برای اعتراض به این حكم انحلال جلوی كارخانه تجمع كردند. لازم به یادآوری است كه این كارخانه در زمانی بیش از ٢٠٠٠ كارگر داشت كه اكنون فقط ٣٥٠ كارگر دارد.
***
تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در مقابل مجلس اسلامی
بنابه اخبار منتشر شده، تعدادی از كارگران شركت‌های كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در اعتراض به عدم وصل بیمه این كارگران در مقابل درب مجلس تجمع كردند. این كارگران در تجمع صبح روز سه‌شنبه ٢٣ فروردین اعلام كردند كه طبق مصوبه كمیسیون اجتماعی و در طی تحصن تعدادی از این كارگران در تاریخ ‌١٩/١٢/٨٧ قرار شد فصول بیكاری این كارگران در سنوات بیمه آنها وصل شود. این در حالی است كه تا این تاریخ سازمان تامین اجتماعی این كار را انجام نداده است.
***
کارگران ایران ساینا مطالبات معوقه خود را گرفتند
بنابه خبری كه منتشر شده است،٧٠ نفر از کارگران ایران ساینا که قبل از پایان سال ٨٩ هر یک حدود ٤ ماه دستمزد معوقه طلبکار بودند بر اثر پافشاری در اعتراضات خود بالاخره توانستند تمام مطالبات معوقه به اضافه پاداش وعیدی سال ٨٩ را دریافت کنند.
***
تجمع كارگران نازنخ قزوین ‌در مقابل مجلس‌
كارگران و كاركنان شركت نازنخ قزوین صبح روز یكشنبه ٢٨ فروردین در مقابل مجلس‌ تجمع كردند. این كارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد خود برای چندمین بار در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع كردند. یكی از معترضین در رابطه با این تجمع گفت: ١٦ ماه است كه حقوق نگرفته‌ایم و به امورمان رسیدگی نمی‌شود، البته ‌برای چندمین بار است كه مقابل مجلس تجمع می‌كنیم و قبل از تعطیلات نوروز هم در مقابل مجلس تجمع كرده بودیم.
***

اخراج و بیكارسازی

اخراج كارگران بدنبال اعتراض
بدنبال تجمعات اعتراضی و تحصن كارگران شركت ساختمان نصب پالایشگاه آبادان كه در اسفندماه گذشته به خاطر حقوق‌های معوقه صورت گرفت، ١١٠ نفر از این كارگران به جرم شركت در این تحصن و دامن زدن به اعتراضات كارگری از كار اخراج شدند. یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفت: بعد از چند روز تعطیلی عید در سال جدید ما را اخراج كرده و اجازه كار وآمدن به شركت به ما ندادند. عوامل دولت به این ترتیب خواستند كه زهر خود را علیه كارگرانی كه جویان حق و حقوقشان هستند بریزند اما وضعیت در شركت آرام نیست و كارگران مانند آتش زیر خاكستر می‌مانند.
***
هزاران كارگر از مرغداریهای بیكار شده اند
در سال جدید بیش ٢٠٠ واحد مرغداری در ایران تعطیل شده است و هزاران كارگر بیكارشده‌اند یكی از مدیران یكی از مرغداری‌های استان تهران گفته است درسال جدید بیش از ٢٠٠ واحد مرغداری در ایران تعطیل شده است كه برخی از این واحدها تا ١٠٠٠ كارگر داشته‌اند و هزاران نفر تا بحال بیكار شده‌اند. یكی از مدیران مرغداری استان تهران گفته است در سال جدید صنعت مرغداری رو به انهدام كامل رفته است بطوری كه در استان قزوین ٩٦ درصد در استان تهران ٩٧ درصد و در استان البرز٩٧ درصد از مرغداری‌ها تعطیل شده‌اند.
***
١٤٠ نفر از شركت مهرام قزوین بیكار شده اند
قدرت الله علیخانی، نماینده رژیم از قزوین در مجلس اسلامی گفته است: کارخانه‌هایی که در حال حاضر فعال هستند به دلیل گرانی پیش از حد سوخت قادر به ادامه تولید نخواهند بود وی در ادامه می‌گوید: از ٣٥٠ کارگر مهرام تعداد ١٤٠ کارگر تعدیل شده‌اند که این موضوع برای سایر واحدهای تولیدی نیزصدق می‌کند.
***
اخراج هفت راننده از شهرداری اشنویه
بنابر گزارشی كه روز ٢٥ فروردین منتشر شده است، شهرداری اشنویه هفت نفر از کارگران راننده که هر کدام از آنها سابقه چهار تا شش سال کار در واحد موتوری داشتند، را اخراج کرد. چند ماه پیش نیز شهرداری اشنویه تعداد نوزده نفر از کارگران نظافت چی را به بخش خصوصی شرکت زرین گستر غرب انتقال داد و حقوق این کارگران تقلیل یافت.
***
بیكاری ٥ هزار كارگر در كوره پزخانه‌های بوئین زهرا
نماینده رژیم از قزوین در مجلس اسلامی گفته است: به دلیل گرانی گاز و سوخت، فقط در بوئین زهرا ٥ هزار نفر از کارگران کوره پزخانه‌های آجرپزی بیکارشده‌اند.
***

دستمزدهای پرداخت نشده

نقشه بیكارسازی کارگران گوشت زیاران كه ٢٤ ماه حقوق نگرفته‌اند
یكی از عوامل خانه كارگر گفته است كه کارگران گوشت زیاران، حدود ٢٤ ماه است حقوق نگرفته‌اند. وی افزود: بعد از واگذاری شرکت به دولت مدیرعامل گفته با هماهنگی با استانداری آمادگی بازخرید ١١٥ نفر کارگر را داریم.
***
١٠ ماه حقوق پرداخت نشده كارگران شركت آوانگان اراك
هفته نامه "عطر یاس" در مطلبی كه روز ٢٧ فروردین ماه منتشر كرده است، از عدم دریافت ١٠ ماه حقوق كارگران شركت آوانگان اراك خبر داد.
***
دستمزدهای پرداخت نشده كارگران كارخانه ایران پتو در رشت
بنابه خبری كه روز ٢٨ فروردین منتشر شده است، كارخانه ایران پتو در رشت بیش از ٥ ماه است كه حقوق كارگران خود را پرداخت نكرده است. این كارگران علیرغم پیگریهای مستمری كه داشته‌اند هیچ پاسخی نگرفته‌اند. یكی از كارگران در این رابطه گفت: "ما بشدت تحت فشارهای معیشتی هستیم. برای گذران زندگی، دائم بایستی قرض بگیریم. ما حتی توان پرداخت هزینه حداقلهای زندگی را هم نداریم. بیش از ٥ ماه است كه حقوق نگرفته‌ایم. هیچكس هم پاسخگوی ما نیست".
***
عدم پرداخت حقوق كارگران كارخانه تولیدی نوشاب
بنابه خبری كه منتشر شده است، كارخانه تولیدی نوشاب كه تولید كننده نوشابه، دوغ و شربت است و دارای ٢٠٠ كارگر میباشد حقوق بهمن و اسفند سال ٨٩ را به كارگران پرداخت نكرده است.
***
حقوق کارگران ریسندگی پرریس سنندج ٦ ماه است پرداخت نشده است
بنابه خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایران روز ٢٦ فروردین ماه منتشر كرده است، كارگران كارخانه ریسندگی پرریس سنندجی كه اكثر ٣٥ نفر آنها زن می‌باشند، ٦ ماه است حقوق معوقه طلب دارند.
***

درباره فعالین كارگری

منصور اسانلو عضوافتخاری بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا
"یونایت"، بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا، روز پنجشنبه ١٤ آوریل اعلام کرد که منصور اسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، كه در تیرماه ٨٦ ربوده شد و به ٦ سال زندان محكوم گردید، را به عضویت افتخاری خود برگزیده است. این اتحادیه همچنین گفته است که به مبارزه خود برای آزادی منصور اسانلو ادامه خواهد داد.
***
بستری شدن علی نجاتی بر اثر سکته قلبی در بیمارستان
بر اساس خبری كه کمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای كارگری منتشر كرده است، علی نجاتی از روز یکشنبه ٢١ فروردین ماه بر اثر سکته قلبی در بخش CCU بیمارستانی در شهر دزفول بستری شده است. به گفته‌ی یکی از اعضای خانواده‌ی نجاتی، اکنون ایشان در ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه کماکان دچار درد است، اما تا حدی حال وی رو به بهبود گذاشته است.
***

ناامنی محیط كار

جانباختن یک کارگر در حین كار
بر اساس خبری از بوکان، روز جمعه ١٩ فروردین ماه یک کارگر اهل این شهر به نام هادی هاجرپور ٢٢ ساله بر اثر برق گرفتگی در كارخانه محل كار خود در شهر تبریز جان خود را از دست داد.
***
٦ روز میخ در چشم!
بنابه خبر منتشر شده روز جمعه ١٩ فروردین سید انور حسینی، هنگامی که مشغول کار ساختمانی در شهر سقز بود، دچار حادثه می‌شود. بر اثر این سانحه، میخی به طول ١٠ سانتی‌متر که برای بندکشی در دیوار استفاده می‌کنند، از جای خود کنده شده و به زیر چشم این کارگر فرو می‌رود. ایشان به بیمارستان سقز می‌رود، اما پرسنل این مرکز درمانی می‌گویند که باید به سنندج اعزام شود. در آنجا نیز مسئولین بیمارستان این شهر، اعلام می‌کنند که ما امکانات لازم را نداریم و باید به تهران اعزام شود و همان شب او را به اورژانس بیمارستان رسول اکرم تهران، واقع در خیابان ستارخان منتقل می‌کنند. اما مسئولین این بیمارستان به او می‌گویند که باید صبر کند چرا که موقعیت او اورژانسی نیست! اعتراض شدید همراهان انور حسینی به این بی‌توجهی مسئولین بیمارستان، آنها را ناچار می‌کند که به خانواده او قول دهند که تا روز سه شنبه عصر او را عمل خواهند کرد. اما این وعده نیز عملی نمی‌شود. بسته‌گان سید انور اعتراض می‌كنند. رئیس بخش که با این اقدام روبرو می‌شود، دستور می‌دهد چهارشنبه رأس ساعت ٦ صبح، انور حسینی را به اطاق عمل می‌برند.
***
یک کارگر ساختمانی در محل کار جان باخت
بر اساس خبر منتشر شده، روز ٢٣ فروردین فایق مصطفائی از اهالی روستای دالان دیواندره، در محل کارش بر اثر تخریب دیوار، زیر آوار قرار گرفت و جان باخت.
***

پرستاران

تجمع اعتراضی پرستاران در اندیمشك
بنابر خبری كه در سایتهای اینترنتی منتشر شده است روز سه شنبه ٢٣ فروردین ماه بیش از ٦٨٠ نفر از پرستاران بیمارستان‌های امام علی و الغدیر اندیمشک دست به تجمع اعتراضی زدند. پرستاران با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تحقق وعده‌های پیشین کارگزاران رژیم مبنی بر پرداخت دستمزدهای معوقه، اضافه کاری، حق شیفت، کاهش ساعات کار و پرداخت سختی کار شدند. در پایان، پرستاران طی بیانیه‌ای خواستار اتحاد و انسجام کارگران و زحمتکشان و پرستاران شدند.
***

اطلاعیه

از خواست بر حق کارگران شرکتهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر حمایت میکنیم
هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری مجمتع‌های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بر اساس مصوبه سال ١٣٨٤ هیئت وزیران خواهان برچیده شده شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی هستند و به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با حمایت از اعتصاب بر حق این کارگران خواهان تحقق فوری خواستهای آنان و بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا و شرکتهای پیمانکاری در همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی کارگران با کارفرمایان است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
فروردین ماه ١٣٩٠
***
حمایت از اعتصابات کارگران پتروشیمی
اعتصاب کارگران پتروشیمی امام خمینی، بوعلی، اروند، امیر کبیر، خوزستان ، فجر و شیمیایی رازی مورد حمایت کارگران فلزکار مکانیک است. خواست این کارگران مبنی بر برچیده شدن شرکت‌های پیمان کاری (برده داری نوین) و قراردادهای موقت و سفید امضا و همچنین انعقاد قراردادهای دسته جمعی، خواست جنبش کارگری ایران است.
ما کارگران فلزکار مکانیک نیز حمایت و پشتیبانی خود را از این مطالبات اعلام کرده و آنرا از اصول ابتدایی روابط بین کارگر و کارفرما میدانیم. امید است این کارگران نیز همچون کارگران سرافراز پتروشیمی تبریز اعتصاب خود را با موفقیت به پایان برسانند.
کارگران فلز کار مکانیک
٢٤/١/٩٠
***
اول ماه مه، عید کارگران جهان
بار دیگر روز جهانی کارگر از راه می‌رسد و کارگران، ابزارها را رها می‌کنند و از پشت ماشین‌ها و میزهای کار و از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها بیرون می‌آیند. در سپیده دم اول مه، برپا کننده‌گان بناها و آسمان خراش‌ها، بافنده‌گان، معدن‌چیان، صاحبان اندیشه‌های بلند و همه‌ی تولید‌گران نعمت‌های جامعه بشری، لباس‌های تازه می‌پوشند، در خیابان‌ها رژه می‌روند و در سبزه‌زارها، گرد هم جمع می‌شوند.
در سحرگاه اول ماه مه، با اولین طلایه‌ی خورشید، آسمان رنگ آتش شعله‌ور می‌گیرد و کارگران سرتاسر گیتی، این سرود دیرینه را سر می‌دهند: برخیزید زنجیریان گرسنگی/ خود به رهایی خویش برخیزیم / جهان از بنیاد دیگرگون می‌شود/ و فردا آفتاب جاودانه خواهد درخشید.
در اول ماه مه، کارگران چهار گوشه‌ی جهان، از شمال آفریقا و خاورمیانه تا کانادا و آمریکای جنوبی، از خیابان‌های پاریس و لندن تا شیکاگو و استانبول، فریاد برابری‌طلبی و عدالت‌خواهی و شعار نان و آزادی برای همه‌ی بشریت را رسا‌تر از همیشه بر پرچم‌های خود در اهتزاز می‌گیرند. آنها در روز جهانی کارگر اعلام می‌کنند که بیکاری و گرسنگی، فساد و اعتیاد، نظامی‌گری و تروریسم، کشتار کودکان، زنان و مردان با سلاح‌های مرگ‌بار، تبعیض و بی‌حقوقی، سرکوب پلیسی اعتراض‌های اجتماعی و سلب آزادی بیان و عقیده و همه‌ی مصائب مناسبات سرمایه‌داری، باید پایان یابد. کارگران در اول ماه مه، شعار همبستگی و اتحاد و مبارزه برای برپایی دنیایی برابر و عاری از ستم و استثمار را سر می‌دهند و می‌سُرایند که زمین یکی‌ست و نباید آن را تقسیم کرد و ثروت، سرمایه‌ای‌ست که هر کسی حق دارد از آن بهره‌مند شود.
کارگران ایران نیز در اول ماه مه (١١ اردیبهشت)، هم‌آوا و هم‌صدا با دیگر کارگران جهان، خواسته‌ها و مطالبات‌ خود را در قطعنامه‌های روز جهانی کارگر اعلام کرده و در پلاکارد‌های مراسم این روز، نصب می‌کنند. آنها خواهان پرداخت حقوق‌های معوقه خود، ممنوعیت اخراج، لغو قراردادهای موقت و پیمانی و تضمین امنیت شغلی، آزادی بیان وعقیده برای همه‌ی شهروندان و حق ایجاد تشکل کارگری و افزایش دستمزد برابر با حداکثر استفاده از امکانات زندگی شایسته‌ی انسان امروز، و... هستند.
اول ماه مه، روز عید جهانی کارگران در راه است، این جشن را با شکوه برگزار کنیم.
گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
زنده باد همبستگی کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری – ٢٦ فروردین ١٣٩٠
***


اخبار بین المللی

آرژانتین: پایان اعتصاب کارگران نفت بعد از کسب پیروزی
به گزارش رویترز روز چهار شنبه ٦ آوریل کارگران پالایشگاه نفت Refinor در ایالت Salta در شمال آرژانتین با خواست افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اعتصاب زدند. این کارگران از روز شنبه ٩ آوریل شروع به باز گشت به کارشان کردند، هنگامی که کارفرمایان موافقت کردند دستمزد آنها را به میزان ٨ در صد افزایش دهند. Alberto Romero یکی‌از رهبران اتحادیه کارگران نفت گفته است که با دخالت وزارت کار، کارفرمایان بخش عمده‌ای از خواستهای آنها را پذیرفته‌اند، به همین دلیل کارگران موافقت کرده‌اند که کارشان را دوباره از سر بگیرند.
***
عمان: اعتراض بیکارن در مسقط پایتخت عمان
به گزارش روزنامه Gulf News بیش از ١٠٠٠ تن که جویای کار بودند، روز دو شنبه ١١ آوریل میدان بیت البرکه در مسقط، پایتخت را به تصرف خود در آورد‌ند و خواهان دریافت کار شدند. بلافاصله تعداد زیادی از نیروهای پلیس در محل تجمع معترضین حاضر شدند و در صدد متفرق کردن آنها بر آمدند. از طریق رادیو نیز اعلام شد که کسانی که قصد عبور از آن منطقه دارند، از خیابان‌های فرعی استفاده بکنند. اعتراضات در عمان از ژانویه در مسقط پایتخت آن کشور شروع شد و در ماه فوریه به شهر‌های Salalah، ,Sur Ibri و Sohar گسترش یافت. در Sohar حدود یکماه میدان مرکزی Globe در کنترل معترضین بود که چند روز پیش با حمله پلیس، معترضین مجبور به ترک آن شدند.
***
مصر: ادامه اعتراضات کارگری در شهر‌های مختلف
به گزارش Al Masry Al Youm در روز‌های اخیر اعتراضات کارگری در نقاط مختلف مصر ادامه داشته است. از جمله گزارشات منتشر شده حاکی از این اعتراضات است.
* حدود ٣٥٠ کارگر شرکت توزیع کننده گاز بوتان در شهر Talkha در ایالت Daqahlia در مقابل وزارت تامین اجتماعی دست به تظاهرات زدند و خواهان لغو تصمیم این وزارتخانه به کاهش تعداد سیلندر‌های گاز خود شدند.
* همچنین در همین شهر ٢٠٠ کارمند اداره مالیات با خواست افزایش حقوق و مزایا متناسب با شرایط کار، دست به اعتراض زدند.
* ٤٥ نفر در مقابل وزارت دادگستری بمنظور اجرای تصمیم قبلی این وزارتخانه، برای استخدام آنها ، دست به اعتراض زدند.
* در اسکندریه ٣٠ معلم که سالهاست در استخدام موقت دولت هستند، با خواست استخدام دائم دست به اعتراض زدند.
* در غربیه، ١٢٠٠ کارگر متعلق به بخش صنایع برای افزایش دستمزد و مزایا دست به اعتراض زدند.
* در منوفیه، ٣٥٠ کارگر با خواست مشابه یعنی افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار اعتراض کردند.
* در Beheira حدود ١٠٠ دانشجوی دانشکده پرستاری، در اعتراض به ممانعت آنها برای پیوستن به سندیکای پرستاران دست به اعتراض زدند.
- در اسماعیلیه، در روستایی بنام Mahsama مردم محلی در مقابل تصمیم شهر داری برای بستن یک نانوائی که نان ١٥٠٠ نفر را تامین میکرد، دست به اعتراض زدند.
* در اسیوت Assiut کارگران یک کارخانه ریسندگی و بافندگی، مانع از تحویل کارخانه به مالک جدید آن شدند.
***
یونان: اعلام اعتصاب در اعتراض به ریاضت کشی‌اقتصادی
به گزارش رویترز اتحادیه‌های کارگری در یونان اعلام کرده‌اند که در ماه مه‌، در اعتراض به طرح ریاضت کشی اقتصادی دولت، ٢٤ ساعت دست از کار خواهند کشید. دولت در نظر دارد فشار‌های باز هم بیشتری به منظور تامین کسری بودجه‌اش به کارگران بیاورد. بخشی از برنامه جدید دولت، ساعت‌های طولانی‌تر کار برای کارگران بخش دولتی بدون افزایش دستمزد است. دبیر کل اتحادیه کارگران بخش دولتی Llias Lliopoulos گفته است که "ما احتمالا روز ١١ مه در اعتراض به طرح ریاضت کشی اقتصادی دولت که فقط فشار بر کارگران را افزایش میدهد، برای ٢٤ ساعت دست از کار خواهیم کشید."
پس از اعلام طرح ریاضت کشی توسط دولت، کارگران در یونان بارها دست به اعتراض زده‌اند و اعلام کرده‌اند که کارگران بابت بحرانی که توسط دولت و سرمایه داران بوجود آمده، نخواهند پرداخت.
***
بحرین: محکومیت اخراج کارگران توسط (ITUC)
در نامه‌ای به حمد بن عیسی آل‌خلیفه پادشاه بحرین، فدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) خواهان توقف فوری اخراج کارگران بدلیل شرکت در اعتراضات ضد حکومتی، بازگشت به کار ١٣٠٠ کارگر اخراجی و لغو تمامی احکام قانونی بر علیه کارگران شد.Sharan Burrow دبیر کل این اتحادیه گفته است: "بنظر میاید مقامات بحرینی قصد نابودی جنبش اتحادیه کارگری کشور، بعنوان هسته مرکزی انتقام بر علیه کسانی که در اعتصاب و تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به کشته و مجروح کردن مردم بیگناه توسط نیروهای امنیتی و با کمک ارتش خارجی شرکت داشته‌اند، را دارند." این اتحادیه که در بلژیک مستقر است، ٣٠١ سازمان عضو در ١٥١ کشور دارد و دارای ١٧٦ میلیون عضو است.
***
فلسطین، نوار غزه: اعتصاب هزاران کارمند سازمان ملل
به گزارش Ma’an News Agency حدود ١١٥٠٠ کارمند نمایندگی کار و امداد سازمان ملل (UNRWA) روز چهارشنبه ١٣ آوریل در نوار غزه در اعتراض به اخراج تعدادی از همکارانشان و برای بستن قرارداد‌های دائم کار دست از کار کشیدند. این کارگران هر ساله قرارداد‌های یک ساله منعقد میکنند و کارگران می‌گویند که اینگونه قرارداد موقت باعث بیکاری هر ساله تعدادی از کارگران میشود. اعتصاب کنندگان شامل کارگران بخش تعمیرات، نگهبانی، معلمان و پزشکان میشوند. فقط اعتصاب معلمان باعث تعطیلی کلیه مدارس و باز ماندن ٢٢٠٠٠٠ دانش آموز از درس شده است.
***
اعتصاب رانندگان کامیون در بلغارستان
روز شنبه ١٦ آوریل شماری از رانندگان کامیون برای سومین بار طی یکماه گذشته با انسداد جاده‌های اصلی دوازده شهر بلغارستان، به افزایش قیمت سوخت اعتراض کردند. رانندگان کامیون در شهر صوفیه، پایتخت بلغارستان خیابانهای اصلی این شهر را مسدود کردند. در شهرهای پازاردیچ و پلوودیچ در جنوب بلغارستان نیز خیابان‌های اصلی توسط رانندگان مسدود شد.