شنبه ٦ آذر ١٣٨٩ -٢٧ نوامبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٨

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباری از اعتراضات کارگری در ایران

اعتصاب ۱۷۰۰ نفر ازکارگران شرکت دیلم استان بوشهر و بستن جاده

به گزارش سايت اشتراك، كارگران شركت ديلم در استان بوشهر در پی‌ پرداخت نشدن ۸ ماه حقوق معوقه شان روز ۳ آذر دست به اعتصاب و راهبندان زده و حقوق هاي خودرا طلب ميكنند. کارگران این شرکت که اکثرا از شهر دیلم و روستاهای اطراف میباشند بعد از اعتراضات متعدد در اين روز مسیر‌های چهار راه دیلم، سه راه گناوه، چهار راه بی‌ بی‌ حکیمه و چهار راه سیاه مکان را به روی تمام ماشین‌های شرکت و دیگر خودرو‌ها بستند. اعتراض كارگران شركت ديلم ادامه دارد. بنا بر گزارش ديگري از همين منبع شرکت صنعت گستر کیش که به جای شرکت سپانیر در فازهای ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی از مدتی پیش مشغول به کار شده بود ، بعد از مدت کوتاهی به علت ورشکستگی و نبود بودجه و تحت عنوان تحریم هاي اقتصادي تمامی کارگران خود را اخراج و کار را متوقف کرده است. كارگران اين بخشها نيز خواهان بازگشت به كار و پرداخت طلبهاي خود هستند.

حزب كمونيست كارگري از مبارزات كارگران شركت ديلم حمايت ميكند و از همه كارگران مردم در منطقه بوشهر ميخواهد كه از اين كارگران فعالانه پشتيباني كنند. اخراج هاي بي رويه و نپرداختن دستمزدهاي توافق شده كارگران يك روال گسترده در ايران تحت حاكميت جمهوري اسلامي است و بايد جنش گسترده و سراسري و متحدانه كارگري براي مقابله با اين تعرضات را به جريان انداخت.

حزب كمونيست كارگري ايران
۵ آذر ۱۳۸۹ – ۲۶ نوامبر ۲۰۱۰

تجمع و شعار دادن كارگران لوله سازي خوزستان

بنا به گزارش دريافتي كانال جديد امروز ٣٠ آبان بيش از ٢٥٠ نفر از كارگران لوله سازي خوزستان در اعتراض به ١٨ ماه دستمزد پرداخت نشده خود، براي دومين روز متوالي در مقابل فرمانداري و استانداري شهر اهواز كه در وسط شهر قرار دارد، تجمع كردند. در اين حركت اعتراضي علاوه بر كارگران شاغل، كارگران قراردادي اي كه قبلا در اين شركت كار ميكردند و از كار اخراج شده و هنوز بخشي از دستمزدهايشان را طلب دارند، نيز به تجمع كارگران كارخانه پيوستند. كارگران معترض شعار مرگ بر ظالمين، مرگ بر ديكتاتور داده و خواهان طلبهايشان بودند. اين حركت اعتراضي تا ساعتي ادامه داشت. نيروهاي انتظامي كه از قبل در محل حضور داشتند كارگران را با تهديد پراكنده كردند. كارگران اعلام كردند كه تا وقتيكه پاسخ نگيرند هر روز به تجمع خود ادامه خواهند داد. گفته ميشود بعضا كارگران حتي ٢٠ ماه است كه دستمزد نگرفته اند. در اين شركت طي يكسال اخير بيش از هزار كارگر قرار دادي اخراج شده اند و اكنون ٦٠٠ كارگر شاغل در آنجا بيش از ١٨ ماه است دستمزد نگرفته اند. اين كارگران اكثرا داراي سابقه كار بالا و بعضا در آستانه بازنشستگي قرار دارند. مردم با همراهي و خوشحالي از اعتراض كارگران در سطح شهر حرف ميزدند و تمام شهر بحث بر سر تجمع كارگران بود . كارگران لوله سازي خوزستان بارها و بارها در وسط شهر اهواز تجمع كرده و دست به راهپيمايي زده اند. و به اعتبار اين مبارزات، مردم شهر اهواز و كارگران كارخانجات ديگر نسبت به اعتراضات اين كارگران حساس هستند. از اين رو هم اكنون در شهر اهوار مردم همچون خبري نويد بخش از اعتراض كارگران لوله سازي خوزستان سخن ميگويند.
نپرداختن دستمزدها يك معضل سراسري كارگران است و مبارزه بر سر آن به امر هر روزه اعتراض كارگران تبديل شده است. اين مبارزات هم اكنون در مراكز مختلف كارگري در شهرهاي مختلف ابعاد گسترده تري به خود گرفته است. اعتراض اخير كارگران لوله سازي خوزستان يك نمونه برجسته اين مبارزات است.
حزب كمونيست كارگري از مبارزات كارگران لوله سازي خوزستان قاطعانه حمايت ميكند و همه كارگران و مرم و بويژه مردم اهواز را به حمايت فعال از اين مبارزات فرا ميخواند. نپرداختن دسمتزد زير خط فقر كارگران يك جنايت آشكار در حق كارگران و خانواده هاي كارگري است و بايد با مبارزات و اعتراضات متحد و سراسري پاسخ بگيرد.
آزادی، برابری، حکومت کارگری
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب كمونيست كارگري ايران
٣٠ آبان ١٣٨٩، ٢١ نوامبر ٢٠١٠

گزارشي از خواستها و مسائل كارگران لوله سازي خوزستان
كارگران لوله سازي خوزستان دو روز پي در پي دست به تجمع و اعتراض زدند و در روز سوم يعني امروز اول آذر با وعده پرداخت طلبهايشان از جانب نماينده مجلس اسلامي از اهواز با يك اولتيماتوم به سر كار خود بازگشتند. حسن زاهدي گزارشگر كانال جديد گزارشي از اين اعتراض و وضعيت كارگران فرستاده كه ملاحظه ميكنيد:

"بدنبال دو روز تجمع اعتراضي كارگران لوله سازي خوزستان در اعتراض به ١٨ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل فرمانداري و استانداري اين شهر٬امروز دوشنبه ١ آذر شريف حسيني نماينده٬ مجلس اسلامي در اهواز، با نمايندگان كارگران به مذاكره نشست و در اين نشست به كارگران وعده پرداخت دستمزدهايشان داده شد. كارگران اولتيماتوم داده اند كه اگر تا چهارشنبه ۳ آذر طلبهايشان پرداخت نشود و اين وعده ها عملي نگردد دوباره تجمعات اعتراضي خود را از سر خواهند گرفت.

كارخانه لوله سازي خوزستان از ارديبهشت تا كنون به حال تعطيل درآمده و توليدش متوقف شده است. قضيه از اين قرار است كه در سال ١٣٨١ مالكيت اين شركت از بانک صنعت و معدن سلب و به بخش خصوصي واگذار شد . بعد از آن مالكيت آن چند دست چرخيد و هر کدام از آنها شرکت دستمزد کارگران را بالا کشيدند و سپس كارخانه را ترك كردند. در پايان سال ۱۳٨٨ قرار شد مالكيت اين شركت را دولت بعهده بگيرد. اما مديريت براي اينكه كارخانه را همچنان در چنگ خود داشته باشد و اوضاع را از چنگ رقيبان خارج كند وعده پرداخت صد ميليارد ريال بابت راه اندازي كارخانه را داد و براي اينكار سه ماه فرصت گرفت. با تعهداتي كه مديريت شركت داد، مالكيت شركت همچنان در بخش خصوصي باقي ماند. وزارت نيرو نيز قول داد که جهت تامين لوله هاي مورد نياز مبلغ ٥٠ ميليارد ريال را پيش پرداخت کند. اما دعواهاي مراجع دولتي و صاحبكاران خصوصي حول و حوش اين خوان يغما ادامه يافت. وزارت صنايع يك طرف اين دعواست که اساسا بر سر مالکيت خصوصي و يا دولتي کارخانه لوله سازي است.

مديريت خصوصي شركت كه وعده صد ميليارد ريالي براي راه اندازي كارخانه را داده بود، فقط ٢٥ ميليارد ريال آنرا پرداخت كرد و با آن بخشي از حقوق معوقه کارگران پرداخت شد. اما دوباره اوضاع به شكل قبل ادامه يافت و به بهانه بدهي هاي فراوان٬ دستمزدهاي كارگران پرداخت نشد. با عدم پرداخت دستمزدها٬اعتراضات كارگران لوله سازي خوزستان بازهم بالا گرفت. اين بار مديريت شركت به استانداري سپرده شد و اكنون حسيني نماينده مجلس اسلامي در اين شهر از رايزني براي واگذاري دوباره آن به وزارت صنايع خبر ميدهد. بدين صورت طي اين سالها مديريت كارخانه مرتب دست به دست شده است، هر كدام به سهم خود پولي بالا كشيده اند و اما همچنان دستمزد كارگران پرداخت نمي شود . اكنون لوله سازي خوزستان كارخانه ايست ورشكسته با بدهي هاي كلان كه يك قلم بزرگ آن بدهي ٨٠ ميليارد توماني است. مديران دزد كارخانه ١٧ تا ٢٠ ماه دستمزد كارگران را به جيب زده اند. بعلاوه اينكه تعداد زيادي از كارگران اين كارخانه بيكارسازي شده اند و قراردادهايشان لغو شده است. بخشي از آنها بدون اينكه تمام طلب هايشان را بگيرند از كار بيكار شده اند. اكنون تعداد كارگران شاغل در اين كارخانه كه در سال٨١ ، ١٧٠٠ نفر بود، به ٦٠٠ كارگر كاهش يافته است كه از اين تعداد ١٥٠ نفر آنها مشمول بازنشتگي هستند. اما مديريت حتي سهم چهار درصدي خود را بابت حق بازنشستگي كارگران به سازمان تامين اجتماعي نپرداخته است و اين خود به يك مشكل جدي كارگران تبديل شده است.

حجازي استاندار خوزستان در روز ۲۹ آبانماه در سخناني از برگزاري ٦٠ جلسه "بحران كارگري" در استان خوزستان و بن بست حل مساله لوله سازي خوزستان خبر داد. او که خود يکي از طرف هاي درگير در اين ماجراست خطر اعتراض کارگري را در مقابل چشم رقيبان مي گيرد تا جاي پاي خود را محکم کند.

در صحبتي ديگر شريف حسيني نماينده مجلس اسلامي، در خوزستان ميگويد:" اما اعتراضات مداوم کارگران لوله سازي هم يکي از مواردي است که بارها شهر اهواز را با مشکل مواجه کرده است و اين وضعيت بايد به نوعي پايان يابد زيرا ادامه اين وضعيت بي شک براي خوزستان و صنايع آن چهره خوشايندي ندارد.‏"

دستمزدهاي پرداخت نشده٬ بيکارسازي و عدم امنيت شغلي و مسئله بازنشستگي زمينه هاي اعتراض کارگران لوله سازي براي حصول حقوق خود بوده است. اين اعتراضات و خطر گسترش حرکات کارگري در خوزستان باعث شده است که مقامات و کاربدستان حکومتي بجان هم بيافتند و اينجا و آنجا خود را پشت سر کارگران پنهان کنند.

كارگران لوله سازي خوزستان جانيان دزد و چپاولگر را به تنگ آورده اند بطوريکه ناگزير به برگزاري ٦٠ جلسه بقول خودشان "بحران كارگري" شده اند. حرف كارگران لوله سازي خوزستان اينست: اگر دستمزدهايمان پرداخت نشود، اگر به خواستهايمان پاسخ داده نشود٬ به مبارزاتمان ادامه خواهيم داد. براي كارگر تفاوتي نميكند كه صاحب كار دولت باشد يا بخش خصوصي، كارگر دستمزدش را ميخواهد. كارگر يك زندگي انساني ميخواهد. كارگر حقوق پايه اي خود حق تشكل و اعتصاب و شرايط انساني كار را ميخواهد. کارگر حکومت ظالم و ديکتاتور نمي خواهد و اين شعاري بود که کارگران لوله سازي در راهپيمايي اخير خود سر دادند. زنده باد كارگران لوله سازي خوزستان ١ آذر ٨٩ "

 به کارگران نساجی کاشان
۲۷ ماه از دستمزد ناچیز شما را بالا کشیده اند و شما برای نقد کردن همین دستمزد ناچیز و برای حفظ شغل دائما دست به اعتصاب و تجمع زده اید تا کارتان را حفظ کنید و گوشه ناچیزی از دستمزدتان را از حلقوم کارفرمایان بیرون بکشید. بارها اعتصاب کرده اید، تجمع کرده و یا در سطح شهر راهپیمائی سازمان داده اید و مردم شهر را به حمایت از خود به خیابان آورده اید. اما علیرغم همه این مبارزات، مدام میزان حقوق پرداخت نشده شما افزایش می یابد و فقر و محرومیت در میان شما عمیق تر میشود. بسیاری از خانواده های شما از هم پاشیده اند، تعدادی از فرزندانتان از تحصیل محروم شده اند، تعدادی از همکارانتان به اعتیاد کشیده شده اند و انواع بیماری های عصبی و بیماری های ناشی از سوء تغذیه در میان خانواده های شما بیداد میکند.

سازماندهی اعتراضات متعدد شما که بعضا با کارگران ریسندگی بافندگی و سایر نساجی ها همراه بوده است، تجارب بزرگی به شما داده است. با اتکا به این تجارب و رفاقت ها و سابقه مبارزاتی مشترک با کارگران دیگر کارخانه های این شهر، تلاش کنید که اعتصاب و اعتراض را به سطح بالاتری سوق دهید. برای عقب راندن کارفرمایان و دوائر مختلف دولتی و ارگانهای سرکوب حکومت، به نیروی بیشتری نیاز دارید. خانواده هایتان اولین نیروی پشتیبان شما هستند. فعالانه برای سازماندهی آنها و به کمک خود آنها تلاش کنید. اتحادتان را با کارگران سایر کارخانه های این شهر تحکیم کنید. آنها نیز با حقوق های معوقه و خطر بیکاری مواجهند. جوانان را تشویق کنید کمیته های همبستگی با کارگران ایجاد کنند و خبر اعتراضات شما را همه جا منعکس کنند. خشم و نفرت عمیق مردم شهر باید تبدیل به نیروئی برای پیشروی شما تبدیل شود. برای تحقق مطالبات خود و مقابله با فقر و فلاکتی که هر دم عمیق تر میشود چاره ای بجز به میدان آوردن این نیروی عظیم و هزاران نفره و دهها هزار نفره ندارید.

خشم و اعتراض مردم همه جا زبانه میکشد و فضای انفجاری جامعه، مقامات حکومت را وحشت زده کرده است و میدانند که هر اعتراض سازمان یافته ای ممکن است مانند جرقه ای برای به میدان آمدن صدها هزار کارگر دیگر عمل کند. به همین دلیل از مبارزات شما وحشت دارند و مجبور به گردن گذاشتن به خواست های بحق شما میشوند. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزات و مطالبات شما حمایت میکند و همه کارگران، جوانان و مردم مبارز را به حمایت فعال از مبارزه شما فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٩ آبان ١٣٨٩، ٢٠ نوامبر ٢٠١٠

كارگران نورد لوله صفا با اعتصاب متحد و يکپارچه خود يك ماه از دستمزدهايشان را از حلقوم کارفرمايان بيرون کشيدند.
بنا به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، از صبح روز ٢٤ آبان كارگران نورد لوله صفا در اعتراض به سه ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به اعتصاب زدند. در اين اعتصاب ٦٠٠ نفر از کارگران سالنهاي اسپيرال، rb و erw، متحد و يکپارچه شرکت داشتند و بقيه کارگران سالنهاي ديگر نيز بتدريج به آنها پيوستند. بدنبال اعتصاب، برخي از مسئولين کارخانه به ميان کارگران آمدند و اعلام کردند اگر نميخواهيد کار کنيد به سرويسها بگوئيم بيايند و از کارخانه برويد و به اين ترتيب تهديد به اخراج کارگران کردند. کارگران اعتصابي نيز اعلام کردند به سرويسها بگوئيد ما را از کارخانه ببرند تا در مقابل فرمانداري دست به تجمع بزنيم. تهديد مسئولين کارخانه که موثر واقع نشد سعي کردند با وعده و وعيد و اينکه الان پول نداريم ولي در اولين فرصت دستمزدهايتان را پرداخت خواهيم كرد، کارگران را به به سر کار برگردانند. اما کارگران در مقابل اين ترفند نيز ايستادند. برخي از کارگران ميگفتند چرا ميگوئيد پول نداريد ما که داريم فول تايم کار ميکنيم و کارفرما نيز اخيرا کارخانه سديد را خريداري کرده است، چرا نوبت پرداخت دستمزد ما که ميرسد پول نداريد!.بنا بر اين گزارش، کارگران نورد لوله صفا پس از وعده کارفرما قول داد تا آخر وقت اين روز يکماه دستمزد کارگران را به حسابشان واريز کند و بدين ترتيب کارگران موقتا به سر كار خود بازگشتند اما اعلام کردند که اين اعتصاب دو ساعته يک اعتصاب هشداري بوده و در صورت عدم پرداخت تمامي دستمزدهاي معوقه، اعتصاب را از سر خواهند گرفت. بدين ترتيب شب ٢٤ آبان يكماه از دستمزدهاي پرداخت نشده كارگران پرداخت شد. زنده باد كارگران نورد لوله صفا.

تجمع اعتراضي کارگران کفش بلا
کارگران کفش بلا در اعتراض به وضعيت بلاتکليف خود و بيکارسازيها روز ٢٤ آبان ماه در مقابل دفتر مرکزي اين شرکت دست به تجمع زدند. در اين شركت ٢٨٠ كارگر به كار اشتغال دارند و بانك ملي سهامدار و مالك اين شركت است. از نتيجه اين اعتصاب گزارشي نرسيده است.
امروز بيش از هر زمان دست زدن به اعتصابات بزرگ و يکپارچه درمقابل زورگوئي ها و تعرضات سرمايه داران و دولتشان به زندگي فقيرانه کارگران، حياتي شده است. رهبران و فعالين کارگري بايد خود را براي اعتصابات بزرگ منطقه اي و سراسري آماده کنند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
٢٩ آبان ١٣٨٩، ٢٠ نوامبر ٢٠١٠

چند خبر از اعتراضات كارگري

اعتراض و شعاردادن كارگران پوشينه بافت در محل سخنراني احمدي نژاد

روز ١٩ آبان همزمان با سخنراني و وعده هاي احمدي نژاد، كارگران پوشينه بافت قزوين شروع به اعتراض كردند و با گفتن ما ١٣ ماه دستمزد خود را نگرفته ايم، محل را به صحنه اعتراض خود تبديل كردند. احمدي نژاد كه از اعتراض كارگران دستپاچه شده بود، بلافاصله به كارگران پوشينه بافت گفت كه همين امروز دستمزدهايتان را به حسابتان واريز كرديم، برويد و پولتان را بگيريد. فضاي اعتراض و بحث تا لحظاتي ادامه پيدا كرد و كارگران خشمگين ميگفتند چرا بايد هربار با تاخير و با جنگ و جدل و اعتصاب حقوقمان را بگيريم.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز قزوين
روز چهارشنبه ١٩ آبان بيش از ١٨٠ كارگر كارخانه چيني البرز قزوين در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و اعلام انحلال كارخانه درمقابل اداره صنايع اين شهر تجمع اعتراضي برپا كردند .اين كارگران از اسفند سال گذشته كه كارخانه منحل شده است، مرتبا دست به تجمع اعتراضي زده و خواهان بازگشت به كار خود هستند. تجمع اعتراضي اخير آنها همزمان با حضور احمدي نژاد در قزوين صورت جريان يافت. در گردهمايي اول مه امسال نيز اين كارگران در صف مقدم هزاران كارگر قزوين اين روز را گرامي داشتند. در اواخر اسفند سال گذشته حكم انحلال چيني البرز صادر شد و اين كارخانه به حال تعطيلي كامل در آمد. ٣٠٠ كارگر چيني البرز يك سال است كه دستمزدي دريافت نكرده اند و طي اين مدت بارها دست به اعتراض زده اند.

تجمع كارگران كارخانه قند بردسير
صبح روز ١٧ آبان بيش از ٦٠ كارگر اخراجي كارخانه قند بردسير در اعتراض به اخراجها و دو سال دستمزد و مزاياي پرداخت نشده خود در مقابل اداره كار اين شهر تجمع كردند. در اين حركت اعتراضي كارگران معترض ميگفتند: "ما بيش از دو سال است كه از كار اخراج شده ايم و هيچ كاري هم براي ما پيدا نميشود كه انجام دهيم , ما ميخواهيم كه به سر كار برگرديم , آيا زن و بچه هاي ما انسان نيستند و حق زندگي و نفس كشيدن ندارند ؟ ازكجا بايد مخارج آنها تامين شود؟
اعتراض و تجمع كارگران تا ساعتي ادامه داشت و كارگران اعلام كردند به اعتراض خود تا رسيدن به خواستهايشان ادامه ميدهند.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان
روز شنبه ١٥ آبان بيش از ٨٠ كارگر لوله سازي خوزستان دراعتراض به ١٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود درمقابل دفتر كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند. كارگران به اينكه مرتبا به آنها وعده و وعيد داده ميشود و آنها را سردوانده اند، معترضند و اعلام كرده اند كه ديگر كوتاه نمي آيند و تا گرفتن همه طلبهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
حزب كمونيست كارگري ايران از خواستها و اعتراضات كارگران حمايت ميكند و همه كارگران را به مبارزه اي سراسري براي پرداخت فوري دستمزدها و افزايش چندين برابر دستمزدها و مقابله با اخراجها فرا ميخواند.
حزب كمونيست كارگري ايران
۱۳ نوامبر۲۰۱۰ – ۲۲ آبان ۱۳۸۹