شنبه٬ ٢٧ شهريور ١٣٨٩ -١٨سپتامبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٣

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

كارگران ريسندگي كاشان ٢٦ ماه دستمزد طلب دارند
نپرداختن دستمزدها يك جنايت آشكار است

به گزارش "آسمان ديلي نيوز" روز سه شنبه ۲۳ شهريور کارگران کارخانه ريسندگي کاشان دراعتراض به ۲۶ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند. در اين حرکت اعتراضي کارگران آنچنان خشمگين بودند که قصد بالا رفتن از ديوار کارخانه ودرگيري با مديريت کارخانه را داشتند. بنا بر همين گزارش يکي از اين کارگران ميگويد : ” بس است ديگر تا به حال هر چه سکوت کرديم بس است فکرميکرديم اگر دست به اقدامي بزنيم وضع از اين که هست بدتر ميشود اما الان هيچ چيز بدتر از وضعيت فعلي مان نيست. آبرويي ديگر براي ما باقي نمانده است ديگر کسي به ما قرض نميدهد. در بدهکاري و شرمندگي غوطه ور شده ايم. تا به حال درمقابل شرکت و ادارات دولتي زياد تجمع کرده ايم اما دريغ از اينکه کسي حرفهاي ما راگوش کند ".

سالهاست که کارگران ريسندگي کاشان با معضل دستمزدهاي پرداخت شده روبرويند و همواره با تجمع کردن، بستن جاده و با فشار اعتراضشان توانسته اند، ذره ذره دستمزدهايشان را از حلقوم سرمايه داران دزد و جاني بيرون بکشند. نپرداختن دستمزدها يك جنايت آشكار در حق كارگران و خانواده هاي كارگري است و مشقت و فشارهاي سنگيني را به اين كارگران تحميل كرده است. كارگري كه حتي اگر دستمزدش تماما پرداخت شود كفاف اوليه ترين نيازهاي زندگيش را نميدهد، اكنون بايد با معضل جدي نپرداختن همان دستمزدهاي زير خط فقر نيز دست و پنجه نرم كند. دستمزدهاي پرداخت نشده كارگران بايد فورا و بدون هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود. نپرداختن دستمزدها معضل صدها هزار كارگر در در كارخانجات مختلف در همه شهرهاست. هرروز در گوشه و كنار اين كشور اعتراض و مبارزه در اين رابطه جريان دارد و راه مقابله اي اساسي با اين تعرض گستاخانه كارفرمايان، بهم پيوستن همين اعتراضات و مبارزات است. برپا كردن يك جنبش سراسري با شعار دستمزدها بايد فورا پرداخت شود، نه فقط ميتواند پوزه سرمايه داران و كارفرمايان و چپاولگران حاكم را به خاك بمالد، بلكه امكان قدرتمندي براي به كرسي نشاندن خواست افزايش چندين برابر دستمزدها و ساير خواستهاي كارگران فراهم مي آورد. همه كارگران چه آنها كه با دستمزدهاي پرداخت نشده هم اكنون دست و پنجه نرم ميكنند و چه ساير كارگران كه هنوز احيانا با اين مشكل موجه نشده اند، بايد فعالانه در جهت به جريان انداختن جنبش مقابله با غارتگران دستمزد كارگران تلاش كنند.

مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٧شهريور ١٣۸۹، ١٨ سپتامبر ۲۰١۰

 

جمهوري اسلامي مسئول مستقيم جانباختن کارگران است!

ساعت يازده و سي دقيقه روز جمعه ١۹ شهريور ماه در منطقه مزدآوند - كيلومتر چهل خط لوله گاز سرخس، مشهد انفجار مهيبي بر اثر برخورد يک دستگاه بيل مکانيکي (سايد بوم) با خط لوله گاز که از پالايشگاه خانگيران سرخس، گاز ترکمنستان را به مشهد انتقال مي‌دهد روي داد. هنگام انفجار تعدادي از پرسنل شرکت پيمانکار شرکت ملي گاز در حال کار بودند كه بدليل ريزش خاکريز سطحي و لغزش جرثقيل بر روي خط لوله گاز٬ انفجار مهيبي بوقوع پيوست. شدت انفجار و تراکم گاز محوطه اي به شعاع سيصد متر را به کام خود کشيد٬ بطوري که شعله هاي آتش از فاصله ٦٥ کيلومتري قابل مشاهده بود. منطقه بمدت سه ساعت به جهنمي از آتش بدل گرديد.
۹ نفر از كارگران و كاركنان با صد در صد سوختگي در آتش سوزي مهيب انفجار خط لوله گاز سرخس جان باختند و بيش از ۲۰ نفر ديگر با جراحات خطرناک به بيمارستانهاي فاقد امکانات پزشکي لازم منتقل گرديدند. اجساد کارگران چنان سوخته است که تشخيص هويت شش تن از آنان امكان پذير نبوده است. نبودن استانداردهاي لازم در خطوط انتقال گاز در صنايع گاز ايران و عدم رعايت مقررات حريم و مسير لوله گاز و بکارگيري فاکتورها٬ طراحي هاي غير مسئولانه و بي مبادلاتي در تامين ايمني كارگران و ساکنين و يا کاربران٬ بناها و تاسيسات و اراضي اطراف خطوط لوله٬ سهل انگاري از اطلاع رساني عمومي به ساکنين محل٬ موجب فاجعه مرگباري گرديد که به سادگي قابل پيشگيري بود. جمهوري اسلامي چند روز پس از وقوع حادثه كماكان با ارائه اطلاعات ناصحيح سعي دارد ابعاد اين فاجعه مرگبار را پنهان کند و از مسئوليت مستقيم خود شانه خالي کند. حتي نام کشته شدگان را اعلام نمي کند.
حادثه مرگبار انفجار در خطوط لوله گاز براي چندمين بار طي مدت کوتاه روي ميدهد٬ هنوز خاطره دردناک انفجار دكل چاه شماره ۲٤ منطقه نفت شهر٬ شهرستان قصرشيرين در هشتم خرداد ماه که دراثر آن سه نفر در دم كشته و١۲ نفر زخمي شدند در يادها مانده است که باز بي توجهي مسئولان در تامين ايمني محيط هاي کار٬ فاجعه ديگري آفريد. محيط هاي ناامن کار قتلگاه کارگران است. مسئول مستقيم اين فاجعه درناک کسي بجز سران اين حکومت ضد بشري نيست. جمهوري اسلامي يکي از بالاترين آمارها از سوانح مرگبار در محل کار را بخود اختصاص داده است.
حزب کمونيست کارگري ايران اين فاجعه را عميقا به بازماندگان و خانواده هاي کارگران تسليت ميگويد. اين فاجعه گوشه اي ديگر از جنايات جمهوري اسلامي سرمايه داران را افشا ميکند. بي ارزش بودن جان کارگران و عدم تامين سلامت کارگران در محيط هاي کار سبب چنين فجايعي ميگردد. همه دست اندركاران و مسببين اين کشتار٬ بايد محاکمه گردند. خانواده كارگران جان باخته بايد تحت پوشش تامين اجتماعي قرار گيرند و از زندگي اي انساني برخوردار شوند. كارگراني كه دچار سوختگي و آسيب جاني شده اند، بايد از استانداردهاي بالاي درماني و رايگان برخوردار شوند. تامين امنيت جاني کارگران مستقيما بعهده کارفرمايان است. محيط کار بايد با آخرين استانداردهاي شناخته شده بين المللي مجهز گردد.
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
۲٣شهريور ١٣۸۹، ١٤ سپتامبر ۲۰١۰

اخبار اعتراضات كارگري در ايران

نساجي بابکان شهرستان آمل؛

بيش از پنجاه تن از کارگران معترض کارخانه نساجي بابکان در آمل در اعتراض به بيکارسازيها و عدم امنيت شغلي درمقابل فرمانداري شهرستان آمل تجمع کردند! در اين حركت اعتراضي کارگران به بيکارسازيهاي وسيع و سازمان يافته اي که بشدت زندگي آنها را تهديد مي کند اعتراض مي کردند. بنا بر اخبار منتشر شده از فروردين امسال تا کنون حدود ١٥۰ نفر از کارگران اين كارخانه از كار اخراج شده اند و از ١٥۰۰ کارگر شاغل در آن اکنون تنها سيصد و شصت کارگر شاغل باقيمانده است و اين تعداد نيز توسط هيئت مديره كارخانه مداوما در خطر اخراج هستند. بنا به اطلاعاتي که کارگران از طريق هيئت مديره شرکت کسب کرده اند٬ طي ماه جاري قريب به صد وپنجاه کارگر که اکثرا پانزده سال سابقه دارند در شرف اخراج هستند. اين کارگران با داشتن بيش از سي و پنج سال سن٬ شانسي براي يافتن کار در بازار کار بحران زده کنوني ندارند. هيئت مديره با بستن قراردادهاي کوتاه مدت با كارگران درحاليکه اسمي از طرف ديگر قرارداد در آن نيست٬هر گاه که اراده ميکند کارگران را از کار بيکار ميکند و اکنون به بهانه تجهيز و نوسازي کارخانه شروع به بيکارسازي کارگران کرده است. اين درحالي است که دستگاههاي نساجي اين کارخانه اغلب نو و بازسازي شده است. اکثريت قريب به اتفاق کارخانجات نساجي در استان مازنداران درحال تعطيلي و ورشکستگي هستند. طي ده سال گذشته٬ دوازده هزار نفر از کارگران اين رشته توليدي در كارخانجات مازندران از كار بيكار شده‌اند.

کارخانه نساجي کرپ ناز هرسين؛

بنا بر خبر دريافتي كارگران نساجي كرپ ناز هرسين كرمانشاه سه ماه و نيم حقوق و هشت ماه بيمه خود را طلب دارند. از سوي ديگر مديريت نيز گفته است كه از ٣١ شهريور ٩٠ نفر از كارگران اخراج خواهند شد. در ارتباط با اين مشكلات ٢٠ روز است كه اين كارگران در اعتصاب بسر ميبرند. به اين ترتيب كه يا سر كار حاضر نميشوند و يا اگر به كارخانه ميروند كار نميكنند. در ادامه همين اعتراضات روز چهارشنبه ١٧ شهريور كارگران اين كارخانه در مقابل بانك سرپرستي ملت جمع شدند. در اين حركت اعتراضي كارگران با حراست كارخانه كه براي فيلمبرداري و شناسايي كارگران معترض به محل آمده بود، درگير شدند. يك نقطه قوت حركت اعتراضي كارگران هرسين اتحاد آنان است. كارگران در مجمع عمومي خود ٥ نماينده را براي پيگيري خواسته هايشان انتخاب كرده اند. در اين شركت ٦٠ كارگر رسمي و ٢٢٥ كارگر قراردادي كار ميكنند كه كارگران رسمي نيز از حركت اعتراضي كارگران قراردادي حمايت كرده و ميگويند اگر اين اخراج ها صورت گيرد، فردا دامن ما را نيز خواهد گرفت. اين كارگران امروز ١٨ شهريور نيز از ساعت ٩ صبح در مقابل اداره كار كرمانشاه تحصن كردند. از آنجا كه روز ١٩ و ٢٠ شهريور روزهاي تعطيلي رسمي است، كارگران اعلام كرده اند كه روز يكشنبه دوباره به تجمع خود ادامه خواهند داد. در اين ٢٠ روز كارگران نساجي كرپ ناز همچنين به استاندار و مقامات مختلف دولتي نامه داده و طومارهاي اعتراضي ارسال كرده اند. مديريت كارخانه گفته است كه اگر اين ٩٠ كارگر خود رضايت دهند در ازاي پايان قرادادشان ١ ماه تا ٤٥ روز به آنها حق سنوات پرداخت خواهد شد. اما كارگران گفته اند حتي اگر ٤ ماه هم پرداخت شود حاضر به ترك كارشان نخواهند بود و متحد در مقابل اخراج ها ايستاده اند. كارگران نزد امام جمعه شهر رفته و اخطار كرده اند كه اگر به وضعيت آنها رسيدگي نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد و به تهران رفته و در مقابل دفتر احمدي نژاد تجمع خواهند كرد. كارگران اعلام كرده اند كه از خواستهايشان كوتاه نخواهند آمد و اين حركت اعتراضي ادامه دارد.

اخراج ۲۰نفر از کارگران کارخانه درخشان قم

به گزارش آسمان ديلي نيوز ماه گذشته بيش از ۲۰ نفراز کارگران کارخانه درخشان قم به علت پايين آمدن ميزان فروش پارچه از اين کارخانه اخراج شدند .کارگران در اين کارخانه قراردادهاي ۳ ماهه دارند و طبق قرارداد، کارفرما اجازه دارد هنگاميکه وضعيت کارخانه بحراني است کارگر را اخراج کند. جمهوري اسلامي با قراردادهاي اين چنيني دست کارفرمايان را در اخراج کارگران کاملا باز گذاشته است. کارگران به اين وضعيت معترضند.

كارگران اخراجي سازمايه : كوتاه نمي آييم

کارخانه آجر پزي سازمايه( توليد کننده آجرهاي بهمني) که درفرون آباد پاکدشت در مسير جاده خاوران در جنوب شرقي تهران واقع شده از جمله کارخانه هايي است که در مسير ورشکستگي ونابودي افتاده و كارگران آن و خانواده هايشان قرباني اين نابساماني شده اند. حدود ۴۵۰ نفراز کارگران قراردادي اين کارخانه که هرکدام سوابق کار بين ۱۰ تا ۱۵ سال وحتي بيشتراز اين را دارند از سال ۸۸ دستمزدي نگرفته اند و اين کارگران تاکنون حداقل ۱۲ تا ۱۵ ميليون تومان بابت دستمزدهايشان طلب دارند. اين كارگران در رابطه با اين وضعيت به اشكال مختلف اعتراض كرده، نامه داده و به مقامات مختلف دولتي مراجعه كرده اند ولي تا كنون پاسخي نگرفته اند. كارگران سازمايه چندين بار تجمعات اعتراضي برپا كرده اند و جز وعده و وعيد و سردواندن پاسخي به آنها داده نشده است و همچنان در بلاتكليفي بسر ميبرند. در يک حرکت توطئه گرانه مديريت براي اينکه راه برگشت کارگران به کارخانه را سد كند و از پرداخت مطالبات آنان طفره رود، دست به استخدام کارگران قراردادي جديد زد که موجب اعتراض کارگران اخراجي قبلي شد و آنها گفتند که اگر کارخانه نيازبه کارگر دارد پس چرا مارا اخراج کرده است. اين درحاليست كه مديريت حتي حقوق دو ماه اخير كارگران قراردادي جديد را نيز به جيب زده است و به آنها پولي پرداخت نكرده است و اين كارگران نيز در همين مدت دوبار دست به تجمع اعتراضي زده اند.
کارگران اخراجي سازمايه كه در وضعيت اقتصادي اسفباري بسر ميبرند، تاکنون چندين بار با تجمعات اعتراضي خود در محل کارخانه مديريت را از کارخانه بيرون کرده اند. در يكي از اين حركات اعتراضي كارگران اعلام كردند كه ما معدن خاک کارخانه را بابت بخشي از بدهي خودمان برميداريم وشما برويد کارخانه را بفروشيد وبقيه بدهي مارا بدهيد. درادامه اين اعتراضات آخرين خبر مربوط به ٢٨ مرداد است كه مديريت و عواملش بخش عمده اي از اموال کارخانه شامل کامپيوترها – وسايل انبار کارخانه وحتي بخشي از اموال شخصي کارگران را دزديده و از كارخانه خارج كرده و سپس به بهانه اينکه ميخواهند به وضعيت کارگران اخراجي رسيدگي بکنند درب کارخانه را مهروموم کردند وگفتندکه کارخانه را به مزايده فروش ميگذاريم تا بدهي كارگران را بپردازيم واگر کسي معدن وکارخانه را نخريد خود کارگران ميتوانند در برابر بدهي هايشان معدن وکارخانه را بخرند .کارگران اينرا توطئه ديگري از جانب مديرت دانسته و خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود هستند. كارگران اعلام كرده اند كه ما از حق خودمان کوتاه نمي آييم و اعتراض و تجمع ها همچنان ادامه خواهد

كارگران نازنخ قزوين خواهان ٧ ماه حقوق معوقه خود و بازگشت به كارشان هستند

بنا به گزارشهاي منتشر شده چندماه پيش يعني در فروردين ٨٩ مديريت كارخانه نازنخ كارگران اين كارخانه را به بهانه سرويس فني و رسيدگي به دستگاه هاي كارخانه، به مدت دو ماه به مرخصي با حقوق فرستاد. اما وقتي كارگران بعد از دوماه مرخصي در خرداد ماه به كارخانه بازگشتند، با كارخانه اي تعطيل و تقريبا متروكه مواجه شدند و از حقوقهايشان نيز خبري نبود. اين موضوع موجب شروع موجي از اعتراضات در ميان اين كارگران شد. اين كارگران بارها به تهران رفتند. مقابل دفتر احمدي نژاد و وزارت صنايع و ديگر مراكز دولتي تجمع كردند. اما پاسخي به آنان داده نشد. در آغاز مرداد ماه امسال بود كه اين كارگران يك تحصن ٤ روزه در مقابل مجلس را شروع كردند كه با وعده هايي كه به آنها داده شد و در گام اول پرداخت يكماه از طلبهايشان، به قزوين بازگشتند. اما پس از آن به جز پرداخت يكماه از طلبهايشان خبري از وعده هاي داده شده و باقي طلبهايشان نشد. كارگران مجددا در مقابل كارخانه وهمچنين مقابل سازمان صنايع در قزوين تجمعات مختلفي برپا داشتند. و اين اعتراضات ادامه دارد .مسئول كارخانه نازنخ فردي بنام حاجي ميري است كه مستقيما تحت حمايت مقامات دولتي است . او علاوه بر اين كارخانه حداقل ٧ كارخانه ديگر نيز دراختياردارد كه در آنها نيز كارگران در همين وضع و حال بسر ميبرند. كارگران نازنخ هم اكنون ٧ ماه حقوق و عيدي و پاداش خود را طلب دارند. و با تعطيل اعلام شدن كارخانه در وضعيت بلاتكليفي قرار دارند و عملا از كار بيكار شده اند. كارگران نازنخ اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواستهايشان به مبارزات خود ادامه خواهند داد. كارخانه نازنخ درجاده قديم قزوين – كرج دركيلومتر ٦ جاده قزوين واقع است. اين كارخانه تا سال ٧٤ حدود ١٦٠٠ كارگر داشت و اكنون جمعا ٢٨٥ كارگر در آنجا به كار اشتغال دارند.

كارگران مه نخ، تك نخ، فرنخ خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده و بازگشت به كارشان هستند

قبلاسه كارخانه مه نخ,فرنخ وتك نخ سه كارخانه جداگانه بودند ولي اكنون يك كارخانه محسوب ميشوند. توليدات اين كارخانه ها نخ بود كه اكنون بصورت كامل خوابيده و كارگران از كار بيكار و در بلاتكليفي بسر ميبرند. طي چندماه اخيركارگران اين كارخانه ها بطور مداوم درمقابل كارخانه ودرمقابل سازمان صنايع واداره كار هر هفته تجمع داشته اند. اين كارگران ٧ ماه دستمزد و عيدي و پاداش خود را طلب دارند. كارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي پرداخت نشده خود و بازگشتشان به كار هستند. از جمله روز سه شنبه ٢٦ مرداد بيش از ١٧٠ کارگر از کارگران فرنخ در مقابل اين شرکت ريسندگي که در حال حاضر به حال تعطيل در امده است و تنها نگهبانهاي آن باقي مانده اند، تجمع كردند و خواستهايشان را مطرح كردند. كارگران اين كارخانه ها همچنين هر روزه در دسته هاي ٧-٦ نفره تا ٢٠ نفره براي پيگيري طلبهايشان و تعيين تكليف وضعيت شغلي خود مراجعه ميكنند و تا كنون پاسخي به آنان داده نشده است.
اخراج و بيکاري٬ نپرداختن دستمزدها و تحميل مشقت بي سابقه به کارگران و خانواده هاي آنان ماحصل حکومت سياه سرمايه داران است. اين وضعيت فلاکتبار به هيچ وجه قابل تحمل نيست. زندگي خانوده هاي کارگري مداوما دستخوش يورش بيرحمانه و شرم آور سرمايه داران است. جمهوري اسلامي حکومت گرسنگي و دربدري٬ حرمان و سيه روزي است. تا اين هيولاي خونخوار در قدرت باقي است٬ زندگي کارگران از هيچ امنيتي برخوردار نيست. چاره کار در اتحاد سراسري و اعتراض همگاني به حکومتي است که مسبب وعامل بقاي تمامي مصائبي است که گريبانگير کارگران است. دستمزدهاي پرداخت نشده، يك معضل سراسري و اجتماعي است. با مبارزاتي متحد و سراسري در برابر اين معضل بايستيم. در هر شهر كارخانجات همجوار ميتوانند با مبارزات متحد خود، اعتراضات قدرتمندي را عليه اين تعرض آشكار شكل دهند و با دخالت فعال خانواده هاي خود و جلب حمايت مردم، بيشترين فشار را براي نقد كردن طلبهايشان و تحميل ديگر خواستهاي خود ايجاد كنند. با تمام قدرت به تدارك مبارزات متحد و سراسري عليه دستمزدهاي پرداخت نشده و عليه تعرضات رژيم برويم.
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٨ شهريور ١٣۸۹، ٩ سپتامبر ۲۰١۰

***

برخورد خشونت بار رژيم با کارگران بيکار ساختماني

يکي از مراکزي که کارگران بيکار همواره جمع ميشوند تا بلکه کارفرمايي به سراغشان بيايد و نيروي کارشان را خريداري کند، مياديني است که اين کارگران در شهرهاي مختلف در آن جمع هستند. کارگران بيکاري که از هيچ تاميني براي زندگي خود و هزينه خانواده و فرزندشان برخوردار نيستند و بيمه بيکاري جمهوري اسلامي، هيچ ربطي به بيمه بيکاري و تامين اين کارگران ندارد. بدين ترتيب اين کارگران نه تنها از هيچ پوشش تامين اجتماعي برخوردار نيستند بلکه همواره با خشونت و حمله مامورين انتظامي جمهوري اسلامي روبرويند. مامورين پليس در حاليکه سوار بر موتور سيکلت هستند به جمع اين کارگران حمله کرده و آنها را پراکنده ميکند. در تهران کارگران بيکار در محلهاي چون پل چوبي، تقاطع خيابان سپه و … مي ايستند تا شايد کاري گيرشان بيايد اما مزدوران امان نميدهند و آنهارا که در جستجوي کاري براي در آوردن لقمه ناني هستند بازور متفرق ميکنند .

 

اخباري از اعتراضات به اخراج و نپرداختن دستمزدها

تجمع ۳۰۰ نفر از کارگران کارخانه ريسندگي نازنخ قزوين در تهران
روز سه شنبه ٢٣ شهريور ۳۰۰ نفراز کارگران کارخانه ريسندگي نازنخ در اعتراض به ٨ ماه دستمزد پرداخت نشده خود و وضعيت بلاتكليف كاري شان در مقابل دفترمرکزي اين شرکت در تهران تجمع كردند. در آغاز مرداد ماه امسال بود كه اين كارگران يك تحصن ٤ روزه در مقابل مجلس را شروع كردند كه با وعده هايي كه به آنها داده شد و قول پرداخت يكماه از طلبهايشان، به قزوين بازگشتند. اما پس از آن به جز پرداخت يكماه دستمزد خبري از وعده هاي داده شده و باقي طلبهايشان نشد. كارگران مجددا در مقابل كارخانه وهمچنين مقابل سازمان صنايع در قزوين تجمعات مختلفي برپا داشتند. در ادامه اين اعتراضات بود كه روز ٢٣ شهريور دوباره اين كارگران در اعتراض به اينكه چرا به وعده هاي داده شده عمل نشده است، و چرا هشت ماه طلب آنان پرداخت نميگردد، به تهران آمده و تجمع كردند. اين تجمع تا ظهر اين روز ادامه داشت و کارگران بيشتري به جمع آنها پيوستند . اعتراضات كارگران نازنخ ادامه دارد.

تجمع مجدد كارگران كارخانه چيني البرز
از ساعت ٨ صبح روز دوشنبه ٢٢ شهريور نزديك به ٧٠ نفر از كارگران كارخانه چيني البرز قزوين در اعتراض به ١٤ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل اين كارخانه تجمع كردند . بنا بر گزارشتها كارخانه چيني البرزهمه كارگران قراردادي اش را قبل از فروردين ٨٩ اخراج كرده است و اكنون تنها ١٨٦ كارگر استخدامي با سابقه هاي بالاي ١٩ سال تا ٢٥ سال در آنجا به كار اشتغال دارند كه از زمستان گذشته اين كارگران نيز تحت عنوان ورشكستگي كارخانه و صدور حكم انحلال آن در بلاتكليفي بسر ميبرند. كارگران به اين وضعيت نابسامان و عدم دريافت بيش از يكسال دستمزد خود معترضند.

تجمع اعتراضي کارگران اخراجي سازه هاي برق آذربايجان
کارگران اخراجي شرکت سازه هاي برق آذربايجان درمقابل فرمانداري تبريز تجمع کردند و به اخراج دستجمعي خود اعتراض کردند. روز ٢٢ شهريور تعدادي از کارگران اخراجي شرکت توليد سازه هاي برق آذربايجان که اغلب تا بيست سال سابقه کار دارند٬ در اعتراض به اخراج خود در مقابل فرمانداري تبريز تجمع کردند. خبرها حاکي از آن است که مديريت اين شرکت بدون هيچ اطلاع قبلي اعلام نمود بيش از ١٠٠ نفر از كارگران اين شركت از كار بيكار خواهند گرديد. كارگران با مراجعات مکرر به مسئولين شركت تا کنون هيچ پاسخ روشني نگرفته اند. تحت فشار اعتراض کارگران فرمانداري تبريز وعده رسيدگي به موضوع اخراج کارگران را داد و کارگران معترض به تجمع خود خاتمه دادند و اعلام کردند در صورتيکه پاسخي به آنها داده نشود، دوباره اعتراضاتشان را ادامه خواهند داد.

کارخانجات لوازم خانگي آردل در تهران
كارگران كارخانه آردل خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود هستند. هشتاد نفر از كارگران كارخانه لوازم خانگي آردل واقع در غرب تهران سه ماه است حقوق و مزايايي دريافت نکرده اند. اين کارگران از مرداد تا کنون در رابطه با وضعيت نابسامان خود تجمعات متعددي در مقابل دفتر مديريت شركت برپا كرده اند. اما مديريت کارخانه با دست بسر کردن کارگران آنان را در بلاتکليفي قرار داده است. رسول تقي گنجي صاحب كارخانه آردل و بيش از هشتاد کارخانه کوچک و بزرگ ديگر که در آمريكا زندگي افسانه اي دارد فردي بنام وفايي را بعنوان مسئول هيئت مديره كارخانه آردل گمارده است. كارگران معترض ميگويند هدف مديرت کارخانه آردل دست بسر کردن٬ فرسوده كردن و بلاتكليف نگاهداشتن کارگران است، تا ما دست از اعتراض برداريم و از طلبهاي عقب افتاده خود كوتاه بياييم. اما ما به اعتراضاتمان ادامه ميدهيم. وضيعت مشقت بار و گراني سرسام آور مخصوصا در ايام بازگشايي مدارس که بايد براي فرزندانمان امکانات تحصيلي فراهم کنيم بصورت غيرقابل تحملي در آمده است٬ مديريت بايد بداند که ما چاره اي بجز احقاق حق خود نداريم و به مبارزاتمان ادامه خواهيم داد.
 
كارخانه آزمايش در مرودشت
نزديك به ١٥٠ نفر از كارگران كارخانه آزمايش مرودشت روز چهارشنبه ١٧ شهريور در اعتراض به پرداخت نشدن شش ماه دستمزدهايشان مقابل دفتر مديريت اين كارخانه تجمع كردند و در اعتراض به پايمال شدن حقوقشان با مديريت کارخانه درگير شدند. سهامداران اين شركت عمدتا از سران دولت و وابسته به مقامات حكومتي هستند. کارخانه آزمايش جزو شركتهاي تحت پوشش پيام ميباشند. از فروردين تاكنون تنها دستمزد دوماه کارگران آنهم بصورت ماهيانه صدهزار٬ شصت هزار و هشتاد هزارتومان و بصورت تكه تكه و مانند صدقه به كارگران پرداخت گرديده است. كارگران حتي با سابقه کاري طولاني از حق بيمه تكميلي٬ بيمه عمر٬ بيمه حوادث و  غيره محرومند. كارخانه  آزمايش در سال ١٣٣٧ در تهران تاسيس شد و در سال ١٣٥٤ يك شعبه اين كارخانه در مرودشت داير گرديد و در سال ١٣٥٧ به بهره برداري رسيد در آن زمان در اين كارخانه ١٨٥٠ كارگر به كار اشتغال داشتند كه  ١٤٠٢ نفر آنها كارگر رسمي و ٤٥٠ نفر كارگر قراردادي بودند.  اين كارخانه از سال ١٣٨٤ به بخش خصوصي واگذار گرديد و به بهانه كمبود نقدينگي فشار بر روي كارگران افزايش يافت. توليد کارخانه عملا به صفر رسيد و تجهيزات و وسايل توليد كارخانه بفروش گذاشته شد و تنها مشتي وسايل اسقاطي بجا ماند. بدنبال اين اخراج و بيکارسازي كارگران شروع شد. اكنون از ١٨٥٠ كارگر اين كارخانه تنها ١٨٠ نفر سر کار باقي مانده اند. درحال حاضر اين ١٨٠ كارگر كه همگي بيش از بيست سال سابقه كار دارند، هر روزه به كارخانه ميروند و با مديريت و حراست بر سر دستمزدهاي پرداخت نشده خود درگيرند و حق و حقوق خود را مطالبه ميكنند. كارخانه آزمايش مرودشت يك كانون دائمي اعتراض كارگران است.
نپرداختن دستمزدهاي كارگران يك جرم آشكار و يك جنايت بيشرمانه در حق كارگراني است كه حتي اگر حقوقشان تماما هم پرداخت شود كفاف زندگي شان را نميدهد. در ايران تحت حكومت منفور اسلامي سرمايه داران زندگي و معيشت خانواده هاي کارگري تبديل به بازيچه دست مشتي سرمايه دار انگل شده است. كارگران هرروز در اعتراض به نپرداختن دستمزدهاي دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب ميزنند اما هنوز جاي يك حركت قدرتمند و سراسري كارگران خالي است. رهبران كارگري بايد تلاش كنند اين مبارزات بهم بپيوندند و بخشهاي مختلف كارگران حكومت و سرمايه داران حريص و مفتخور را زير فشاري جدي قرار دهند. بايد تلاش كرد تمامي كارگران حتي بخشهايي كه فعلا با معضل دستمزد پرداخت نشده مواجه نيستند اين مشكل را مشكل خود بدانند و فعالانه در اعتراضات شركت كنند. جنبش سراسري براي مقابله اي جدي با كارفرمايان را بايد به جريان انداخت و همزمان بر افزايش چندين برابر دستمزدها تاكيد و پافشاري كرد.
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
۲٣شهريور ١٣۸۹، ١٤ سپتامبر ۲۰١۰

كارگران ريسندگي كاشان ٢٦ ماه دستمزد طلب دارند
نپرداختن دستمزدها يك جنايت آشكار است

به گزارش "آسمان ديلي نيوز" روز سه شنبه ۲۳ شهريور کارگران کارخانه ريسندگي کاشان دراعتراض به ۲۶ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند. در اين حرکت اعتراضي کارگران آنچنان خشمگين بودند که قصد بالا رفتن از ديوار کارخانه ودرگيري با مديريت کارخانه را داشتند. بنا بر همين گزارش يکي از اين کارگران ميگويد : ” بس است ديگر تا به حال هر چه سکوت کرديم بس است فکرميکرديم اگر دست به اقدامي بزنيم وضع از اين که هست بدتر ميشود اما الان هيچ چيز بدتر از وضعيت فعلي مان نيست. آبرويي ديگر براي ما باقي نمانده است ديگر کسي به ما قرض نميدهد. در بدهکاري و شرمندگي غوطه ور شده ايم. تا به حال درمقابل شرکت و ادارات دولتي زياد تجمع کرده ايم اما دريغ از اينکه کسي حرفهاي ما راگوش کند ".

سالهاست که کارگران ريسندگي کاشان با معضل دستمزدهاي پرداخت شده روبرويند و همواره با تجمع کردن، بستن جاده و با فشار اعتراضشان توانسته اند، ذره ذره دستمزدهايشان را از حلقوم سرمايه داران دزد و جاني بيرون بکشند. نپرداختن دستمزدها يك جنايت آشكار در حق كارگران و خانواده هاي كارگري است و مشقت و فشارهاي سنگيني را به اين كارگران تحميل كرده است. كارگري كه حتي اگر دستمزدش تماما پرداخت شود كفاف اوليه ترين نيازهاي زندگيش را نميدهد، اكنون بايد با معضل جدي نپرداختن همان دستمزدهاي زير خط فقر نيز دست و پنجه نرم كند. دستمزدهاي پرداخت نشده كارگران بايد فورا و بدون هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود. نپرداختن دستمزدها معضل صدها هزار كارگر در در كارخانجات مختلف در همه شهرهاست. هرروز در گوشه و كنار اين كشور اعتراض و مبارزه در اين رابطه جريان دارد و راه مقابله اي اساسي با اين تعرض گستاخانه كارفرمايان، بهم پيوستن همين اعتراضات و مبارزات است. برپا كردن يك جنبش سراسري با شعار دستمزدها بايد فورا پرداخت شود، نه فقط ميتواند پوزه سرمايه داران و كارفرمايان و چپاولگران حاكم را به خاك بمالد، بلكه امكان قدرتمندي براي به كرسي نشاندن خواست افزايش چندين برابر دستمزدها و ساير خواستهاي كارگران فراهم مي آورد. همه كارگران چه آنها كه با دستمزدهاي پرداخت نشده هم اكنون دست و پنجه نرم ميكنند و چه ساير كارگران كه هنوز احيانا با اين مشكل موجه نشده اند، بايد فعالانه در جهت به جريان انداختن جنبش مقابله با غارتگران دستمزد كارگران تلاش كنند.

مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٧شهريور ١٣٨٩، ١٨ سپتامبر ٢٠١٠