شنبه٬ ١٣ شهريور ١٣٨٩ -٤ سپتامبر ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٣٢

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخبار اعتراضات كارگري در ايران

كارگران مخابرات راه دور شيراز بار ديگر تجمع كردند
"زندگي،‌ معيشت، حق مسلم ماست"

روز ٣ شهريور جمعي از کارگران کارخانجات مخابراتي راه دور ايران(ITI) در شيراز، در اعتراض به ١٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود بار ديگر در مقابل اين کارخانه تجمع کردند. در اين تجمع کارگران با شعارهايي مثل "زندگي،‌ معيشت، حق مسلم ماست" و "حق و حقوق کارگر پرداخت بايد گردد"، خواهان دستمزدها و مطالباتشان شدند.
اين كارگران در پي اعتراضات متوالي خود و وعده و وعيد هاي فراوان در اين ماه توانستند تنها يك ماه از طلبهايشان را نقد كنند. در حركات اعتراضي قبلي اين كارگران اعلام شده بود كه مبلغ ١٥ ميليارد تومان نقدينگي به اين كارخانه واگذر خواهد شد تا از محل آن طلبهاي كارگران پرداخت شود. اما هيچ خبري از اين تصميم نشده است و كارگران همچنان در بلاتكليفي قرار دارند. بنا بر خبرها برخي از اين كارگران بيش از ١٦ ماه دستمزد طلب دارند و هر از سه چهار ماهي ٣٠٠ هزار تومان به آنها پرداخت ميشود. تا اوضاع را آرام نگاه دارند.
كارگران اين كارخانه بدليل عدم دريافت دستمزدهايشان در وضع معيشتي بسيار بدي بسر ميبرند. بنا بر اخبار وضعيت آنچنان فشاري به كارگران آورده است كه بسياري از خانواده برخي از آنان از هم پاشيده شده است و بعضا فرزندانشان از تحصيل محروم شده اند و در اين دوساله دو مورد ما شاهد اقدام به خودكشي دو كارگر در اين كارخانه بوديم. فضاي اعتراض در اين كارخانه بالاست و كارگران اعلام كرده اند ك تا وقتي كه همه طلبهايشان را نگيرند ، به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. در اين كارخانه ٦٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند. نپرداختن دستمزد ناچيز کارگران٬ تحميل فقر و مصيبت و بردگي به آنان و خانواده هايشان جنايتي آشكار عليه كارگران است. هيچ عذر و بهانه اي نپرداختن دستمزد ها را توجيه نمي کند. دستمزدهاي پرداخت نشده، كارگران بايد فورا پرداخت شود.
كارگران مخابرات راه دور همواره مبارزات گسترده اي براي نقد كردن دستمزدهاي پرداخت نشده خود داشته اند. شركت وسيع خانواده هاي كارگري در اين مبارزات، متحد كردن صف كارگران در مجمع عمومي كارگري و رساندن صداي اعتراض خود به جامعه و جلب همبستگي مردم همه و همه گامهاي مهمي در پيشروي اين مبارزات است. حزب كمونيست كارگري ايران مردم شيراز را به حمايت از كارگران مخابرات راه دور و شركت در تجمعاتشان فراميخواند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
زنده باد جمهوري سوسياليستي
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٤ شهريور ١٣٨٩، ٢٦ اوت ٢٠١٠
***
روز شنبه ٦ شهريور نيز كارگران مخابرات راه دور در رابطه با دستمزدهاي پرداخت نشده خود در مقابل كارخانه تجمع كردند و خواست خود را پيگيري كردند. اين اعتراضات ادامه دارد .

***
تعرض جمهوري اسلامي به حقوق معلمان موقوف!

جمهوري اسلامي دست به تعرض گسترده اي به حقوق ناچيز معلمان زده است. بيش از ۱۲۰ هزار معلم قراردادي در معرض بيکار شدن هستند. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که اين معلمين نمي توانند به کار خود ادامه دهند. آموزش و پرورش شرط ادامه کار و استخدام اين معلمان را انجام آزمون و مورد تائيد قرار گرفتن پس از تفتيش عقايد آنها دانسته است. حميد رضا حاج بابائي وزير آموزش و پرورش حکومت اسلامي "تسلط بر روخواني قرآن" را شرط استخدام معلمان در آموزش و پرورش اعلام کرده است. اکثريت اين معلمان چندين سال سابقه کار دارند و پس از گذراندن مراحل گزينش و مصاحبه به صورت قراردادي استخدام شده اند.
در مقابل اين تعرض، روز ۳۱ مرداد تعدادي از معلمين قراردادي يک تجمع اعتراضي در مقابل مجلس اسلامي برگزار کردند. روز سوم شهريور دهها تن از زنان معلم از شهرهاي شاهرود، آمل، بابل، قائمشهر و نظرآباد در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار استخدام خود شدند. روز ۷ شهريور ۵۰ نفر از معلمان استانهاي مختلف به نمايندگي از طرف ۱۲۰ هزار معلم قراردادي در سراسر کشور، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و خواست توقف اخراج معلمان و استخدام دائم آنها را مطرح کردند.
معلمين قراردادي همواره در معرض بيشترين تهديدها و فشارهاي جمهوري اسلامي بوده اند. در ابتداي استخدام، دولت از آنها تعهد گرفته است که در صورت اخراج، اعتراض نکنند. ترس از اخراج باعث شده که اين معلمان به کمترين حقوق و سخت ترين شرايط تن در دهند. پرداخت حقوقهاي آنها بارها به تعويق افتاده است. در ارديبهشت ماه گذشته دولت دست به محدود کردن بيمه و خدمات درماني آنها زد. علاوه بر معلمان قراردادي، نزديک به ۲۴ هزار نفر از معلمان شرکتي نيز کار خود را از دست داده و از هرگونه حقوقي محروم شده اند. بخشي از دستمزد ناچيز اين معلمان به جيب صاحبان شرکت هاي دلالي رفته است که از طريق مناقصه، قرارداد تامين معلم براي آموزش و پرورش داشته اند. دولت بدون توجه به سابقه کار آنها اعلام کرده که آنها حق ادامه کار ندارند و وزير لمپن آموزش پرورش با توهين به اين معلمان زحمتکش و گفتن اينکه: "آموزش و پرورش ميدان تره بار نيست که از خيابان معلم جذب کنيم"، چهره کثيف خود را بيش از پيش آشکار نموده است".
بيش از يک ميليون معلم در بدترين شرايط اقتصادي به سر مي برند. بسياري از آنها شغل هاي دوم و سوم دارند تا بتوانند هزينه سرسام آور زندگي و حداقل امکانات براي ادامه حيات خود و خانواده خود را تامين کنند. پس از اعتراضات پرشور معلمان در سالهاي ۸۵ و ۸۶ تعداد زيادي از معلمان اخراج شده و تعداد زيادي از رهبران اعتراضات معلمان زنداني شدند. جمهوري اسلامي در مقابل معلمان، همانند ساير گروههاي مردم، شمشير را از رو بسته و حمله به معيشت و امنيت اجتماعي آنها را تشديد نموده است تا به خيال خود بحران عميق اقتصادي اش را کاهش دهد. از سوي ديگر تلاش ميکند با ايجاد فضاي رعب و وحشت و اسلاميزه کردن بيشتر فضاي مدارس مانع بروز حرکات اعتراضي از جانب معلمين و دانش آموزان شود.

مردم آزاده ايران، معلمان ، دانش آموزان!
اعتراضات و خواست هاي معلمان قراردادي و کل معلمان در سراسر کشور بايد مورد حمايت وسيع همه شما قرار گيرد. رژيم درمانده تر از آن است که بتواند در مقابل اتحاد شما مقاومت کند و با گسترش مبارزه ناچار به عقب نشيني خواهد شد. حزب کمونيست کارگري از مبارزات و خواستهاي معلمان قراردادي و کليه معلمان قاطعانه پشتيباني مي کند و از همه شما ميخواهد يکپارچه از خواستهاي زير حمايت کنيد:
ـ تمام معلمان قراردادي و شرکتي بايد استخدام رسمي شوند و از حقوق برابر با ساير معلمان و از امنيت شغلي برخورد شوند.
- کليه معلمان اخراجي بايد به سر کارهاي خود برگردند.
ـ حقوق معلمان بايد با توجه با بالارفتن سرسام آور هزينه هاي زندگي افزايش يابد. هيچ معلمي نبايد براي تامين معاش مجبور به داشتن کار دوم باشد. حداقل حقوق در شرايط کنوني نبايد کمتر از يک ميليون تومان باشد.
- کليه معلمان زنداني بايد فورا و بي قيد و شرط آزاد شوند و امکان بازگشت به کار خود را همراه با تمام حقوق و مزاياي دوره اي که در زندان بوده اند، داشته باشند.
ـ معلمان بايد از آزادي بي قيد و شرط ايجاد تشکل برخوردار باشند.
ـ دست مذهب بايد از آموزش و پرورش کوتاه شود، نهادهاي سرکوب و مذهبي در مدارس منحل شوند و يک نظام آموزشي سکولار جايگزين تحجر مذهبي حاکم بر مدارس کشور شود.

حزب کمونيست کارگري ايران
١١شهريور٢،١٣٨٩سپتامبر ٢٠١٠

***

اخراج٬ بيکاري و نپرداختن دستمزد کارگران بايد متوقف گردد!

ايران خودرو

رانندگان اخراج شده ايران خودرو خواهان بازگشت بكار خود هستند. طي سال گذشته تعدادي از رانندگان ايران خودرو به بهانه فرسوده و مستعمل بودن اتوبوسها٬ اخراج گرديده اند.
سال گذشته ستاد مديريت حمل‌ونقل سوخت طي دستورالعملي، تردد اتوبوسهاي مدل ٢٠ سال پيش را ممنوع اعلام كرد. از آن پس مسئولان ايران خودرو به بهانه پايين بودن مدل اتوبوسهاي سرويس اياب و ذهاب٬ به بيکار كردن رانندگان پرداختند. از مجموع ١٨٠ راننده ايران خودرو حدود ۵٠ نفر از افراد با سابقه آن مشمول اين ممنوعيت شده و شغل خود را از دست داده‌اند. رانندگان بيکار شده در اعتراض به اين بيکار سازيها اعلام کرده اند که اين فقط بهانه اي براي بيکار سازي آنهاست. چرا که مشاهده شده مدل اتوبوسهاي برخي از رانندگان جايگزين از مدل اتوبوس رانندگان اخراج شده قديمي‌تر است. مسئولان ايران خودرو درحاليکه فرسوده بودن و مدل پايين بودن اتوبوسها را بهانه قرارداده‌اند اما بجاي رانندگان اخراج شده رانندگان جديد با همان اتوبوسهاي فرسوده استخدام كرده اند.
كار رانندگان سرويسهاي اياب و ذهاب جا به جا كردن قريب به هجده هزار پرسنل ايران خودرو است كه هر روزه از ساعت ٥ بامداد تا ساعات نيمه شب در سه شيفت انجام ميشود. طي اين مدت پرداخت تمام هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و نيز بيمه ماشين و مسافران، بر عهده‌ رانندگان بوده است. عليرغم اينکه رانندگان حتي حاضر به تعويض اتوبوسهاي فرسوده خود با اتوبوس‌هاي نو هستند اما تاكنون به اين درخواست آنها پاسخي نداده اند. سياست بيکارسازي فشار اقتصادي کمرشکني به رانندگان و خانواده هاي آنان وارد کرده است
كارخانه ريسندگي نازنخ قزوين
به دنبال تعطيلي کارخانه نازنخ٬ کارگران اين واحد توليدي روز سه شنبه نهم شهريور ماه٬ دراعتراض به شش ماه عدم دريافت حقوق و تعطيلي كارخانه براي چندمين بار در مقابل اين شركت تجمع كردند وخواهان رسيدگي به وضعيت خود شدند. هركدام از اين كارگران بين سه تا چهارميليون تومان از كارخانه جهت دستمزدهاي پرداخت نشده خود طلبکارند. عدم پرداخت دستمزدها و سر دواندن کارگران وضعيت اسفناکي براي خانواده آنان ايجاد کرده است. اين اعتراضات کماکان ادامه دارد.

كارگران فرنخ و دستمزدهاي پرداخت نشده؛

كارگران كارخانه فرنخ قزوين , ٨ ماه است كه حقوق نگرفته اند. اين كارگران علير غم تجمعات اعتراضي پي در پي خود تا كنون پاسخي نگرفته اند. نپرداختن دستمزدها فشار اقتصادي سنگيني بر اين كارگران وارد كرده است. بطوريكه يكي از كارگران اين كارخانه در اثر اين فشار ها اقدام به خودكشي كرده است. اعتراض اين كارگران براي نقد كردن طلبهايشان ادامه دارد.

كارگران شركت صنا صنعت بدون پرداخت حقوق اخراج شدند؛

بنا به گزارش سايت انجمن برق وفلزكار كرمانشاه، كليه كارگران شركت صنا صنعت از پيمانكاران پتروشيمي كاوياني در عسلويه كه ٥٠ نفر هستند، از كار اخراج شده اند. اين كارگران ٥ ماه است كه هيچ حقوقي دريافت نكرده و در اعتراض به عدم پرداخت حقوقهايشان روز چهارشنبه ٣ شهريور دست به اعتصاب در محل كار زدند. لازم به ذكر است كه كارفرماي شركت چند روز قبل از منطقه خارج شده و كارگاه عملا به حالت تعطيلي در آمده است. به دنبال اعتصاب كارگران، حراست پتروشيمي به كارگران اعلام نموده است كه مديران شركت صنا صنعت ديگر بر نمي گردند و شما نيز حق اعتراض نداريد و بايد از كارگاه بيرون برويد. بدين ترتيب در روز بعد از آن كارگران از ورود به كارگاه منع شدند. در مقابل اين وضعيت كارگران تصميم گرفتند كه روز پنجشنبه ٤ شهريور در مقابل خوابگاه خود در شهر نخل تقي تجمع اعتراضي برپا كنند. صبح روز پنج شنبه به دنبال تجمع كارگران، نيروهاي اطلاعاتي به محل آمده و آنها را تهديد كردند كه اگر فوري به تجمع خود خاتمه ندهند و باز هم دست به چنين اقدامي بزنند، همه را و بخصوص عوامل اصلي را كه شناسائي كرده اند، بازداشت خواهند كرد. همزمان با حضور نيروهاي اطلاعات، نمايندگاني از شركت رامكو كه شركت صنا صنعت جزئي از آن (شركت رامكو) مي باشد به محل تجمع آمده و ضمن اعلام رسمي تعطيلي شركت و اخراج كارگران، قول پرداخت قسمتي از حقوقها را به صورت نقدي به آنها دادند و گفتند كه در قبال باقي طلبهايشان چك زمان دار خواهند داد، اما كارگران هيچ اعتمادي به اين وعده ها ندارند.

پتروشيمي ايلام به طور كلي تعطيل گرديد؛

به گزارش سايت انجمن برق و فلزكار كرمانشاه، شركت پتروشيمي ايلام تحت عنوان عدم توانائي تأمين مالي و پرداخت طلبهاي شركتهاي پيمانكار، اعلام كرد كه تا اطلاع ثانوي تعطيل خواهد بود. طبق اين گزارش، شركتهاي پيمانكاري نيز به بهانه عدم پرداخت پول از سوي شركت پتروشيمي بيش از ٤ ماه است به كارگران دستمزدي نپرداخته اند. در اعتراض به اين موضوع كارگران اين شركت دست به اعتصاب زده و خواهان دستمزدهاي پرداخت نشده خود شدند. در جريان اعتصاب كارگران، كارفرمايان شركتها به كارگران اعلام كردند كه توان پرداخت دستمزد آنان را ندارند و از روز ٢٤ مرداد شركت را تعطيل اعلام كرده و وعده دادند كه طلبهاي كارگران را خواهند پرداخت. اما تا كنون هيچ اقدامي در اين جهت انجام نگرفته است.
در پتروشيمي ايلام حدود ٥٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند. اين مجتمع صنعتي از زمان شروع به احداث آن يعني از سال ١٣٨٥ تا كنون ٣ بار است كه به بهانه مشكلات مالي به طور كلي تعطيل شده و هر بار بعد از ماهها و حتي يك سال مجددا فعاليت خود را از سر گرفته است و در جريان اين تعطيل شدنها كارگران بدون هيچگونه حق و حقوقي از كار بيكار شده اند. بهانه ورشكستگي كارخانه، پاسكاري كارگران بين مديريت و پيمانكاري، يك شگرد سرمايه داران در ايران براي استثمار مطلق كارگران و به جيب زدن دستمزدهايشان و اخراج بي حق و حقوق آنان از كار و ايجاد شرايط برده وار كار در كارخانجات است. كارگران به اين وضعيت معترضند.

کارخانه صنايع فلزي ايران؛

شش ماه است که حدود ٢٢۰ نفر از کارگران قراردادي کارخانه صنايع فلزي بلا تکليف مانده اند و دستمزد ماهيانه ومزاياي کاري شان را دريافت نکرده اند. در پاسخ به اعتراضات ممتد اين کارگران صاحبکار کارخانه اعلام ميکند که پولي براي باز پس دادن دستمزدهاي شما موجود نيست! كارگران دستمزدهاي پرداخت نشده خود را ميخواهند.

لوله سازي خوزستان؛

١٢٠ نفراز كارگران لوله سازي خوزستان بيش از يکسال ونيم است که دستمزدهاي خود را طلب دارند و دستمزدشان پرداخت نشده است. اين کارگران با برپايي تجمع اعتراضي در مقابل اين شركت خواستار احقاق حقوقشان هستند. کارگران لوله سازي خوزستان هنوز پاسخي از صاحبان شرکت دريافت نکرده اند. در طول يكسال اخير اين كارگران بارها در اشكال تجمع و راهپيمايي به اين وضعيت اعتراض كرده اند و در اعتراضاتشان توانسته اند توجه و حمايت مردم شهر را جلب كنند. اين اعتراضات ادامه دارد.

شركت مخابرات راه دور شيراز (آي تي آي)؛

نزديک به ششصد نفر از كارگران وكارمندان شركت مخابرات راه دور (آي تي آي) قريب به دوسال است که دستمزدي دريافت نکرده اند. کارگران با تجمع اعتراضي در مقابل درب ورودي اين شركت خواهان پرداخت ١٨ ماه دستمزدهاي معوقه خود هستند. در طي هفته گذشته كارگران مخابرات راه دور شيراز با تجمع اعتراضي خود خواستار توضيح کارفرما و پرداخت طلب خود بودند. در طول يكسال گذشته اين كارگران در رابطه با اين موضوع تجمعات متعددي برپا كرده اند و اعتراضات آنها انعكاس بسياري در شهر شيراز داشته است و زير فشار اين اعتراضات هر از چند گاهي يكماه از طلبهايشان پرداخت شده است. در آخرين حركت اعتراضي آنها، كارگران اين كارخانه پلاكاردي در دست داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود: "معيشت، زندگي حق مسلم ماست". اين كارگران اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواستشان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. كارگران مخابرات راه دور در وضعيت وخيم و فلاكت بار معيشتي بسرميبرند.

کارخانه لوله و ماشين سازي ايران؛

٦۰ نفر از کارگران قراردادي واحد شماره ٢ کارخانه لوله وماشين سازي ايران واقع در جاده ساوه پس از به تعطيلي کشيدن کارخانه بيکار شده اند. اين واحد توليدي بدليل مشکلات توليدي وکمبود نقدينگي ونداشتن مواد اوليه در هفته گذشته تعطيل گرديده است. متعاقب آن ٦۰ نفر از کارگران قراردادي اخراج گرديدند.
اينها همه گوشه اي كوچك از جهنمي است که جمهوري اسلامي سرمايه٬ براي کارگران و خانواده هاي آنان آفريده است. تحميل مشقت و مصائب بيشمار٬ گراني سرسام آور و نپرداختن دستمزدهاي ناچيز کارگران که چندين برابر پايين تر از خط فقر اعلام شده توسط سردمداران جمهوري است٬ زندگي خانوداده هاي کارگري را به مشقت و سختي بسياري روبرو كرده است. بيکاري و اخراج و عدم پرداخت دستمزد کارگران سياست ضد بشري است که سرمايه داران با حمايت آشکار دولت٬ براي نجات سرمايه هاي خود در پيش گرفته اند. جمهوري اسلامي بيرحمانه کارگران را به بردگان بي دستمزد بدل کرده است. اين وضعيت فلاکت بار از سوي کارگران قابل پذيرش نيست. اين سياست ضد انساني بايد فورا خاتمه يابد.

کارگران و خانواده هاي شريف آنان حق دارند و بايد از امکانات استاندارد و مکفي زندگي ايمن و آسوده اي برخوردار باشند. راه مقابله با اين تهاجم وحشيانه به معيشت کارگران و خانواده هاي آنان، مبارزه سراسري قدرتمند عليه گراني٬ بيکاري و فلاکت است. سازماندهي اعتراضات٬ اعتصابات و اقدامات سراسري عليه اخرج و بيکاري و براي باز پس گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده، عاجل ترين اقدام براي خلاصي از شر فلاکت تحميلي جمهوري اسلامي است. بويژه اكنون با نزديك شدن به آخر سال و موعد تعيين حداقل دستمزدها، با موج جديدي از اعتراض براي افزايش دستمزدها روبرو خواهيم شد. امروز بيش از هر وقت ضروري است كه با خواستهاي فوري خود متحدانه مقابل دولت و كارفرمايان بايستيم. بيكارسازيها بايد فوري متوقف شود، كارگران بيكار بايد از بيمه بيكاري مكفي برخوردار باشند، دستمزدهاي كارگران بايد فورا پرداخت شود، حداقل دستمزد در گام اول بايد يك ميليون تومان باشد، كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي بايد آزاد گردند، تشكل، اعتصاب حق مسلم ماست و با يك جنبش قدرتمند مطالباتي جلو بياييم. و اعلام كنيم كه زير بار فقر و گراني نمي رويم و زندگي انساني حق مسلم ماست.

زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١١شهريور ١٣۸۹،٢ سپتامبر ۲۰١۰

***

اعتراضات گسترده کارگران به ندادن دستمزدها ادامه دارد!

کارخانه کيان تاير:
کارگران کارخانه لاستيک سازي کيان تاير براي چندمين بار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود دست به اعتصاب زدند و با بستن درب انبارها مانع خروج لاستيک از کارخانه شدند! کارفرماي اين مجتمع توليدي درمقابل اعتراضات ممتد کارگران به عدم پرداخت دستمزدهايشان اعلام کرد كه در آغاز٬ دستمزدهائي را که ميزان آن حدود سيصد هزار تومان است پرداخت خواهد کرد. درعين حال کارفرما عمدا از تامين مواد اوليه و تعمير دستگاههاي خط توليد کارخانه خودداري ميکند تا به بهانه عدم توليد کافي از پرداخت دستمزد کارگران طفره برود. اين تمهيدات بيشرمانه، خشم کارگران را بشدت برانگيخته است.
کارگران خشمگين از روز پنجشنبه ٢٧ مرداد با تجمع در محوطه کارخانه و مسدود کردن درب انبارها٬ مانع خروج لاستيک از کارخانه شدند! در جلسه اي که روز شنبه ٣٠ مرداد ماه٬ با حضور نمايندگان کارگران و کارفرما در محل بخشداري چهاردانگه٬ برگزار شد٬ نماينده کارفرما با بيشرمي اعلام کرد که کارخانه پولي براي پرداخت دستمزد کارگران ندارد و قولي هم در اين باره نميتواند بدهد. کارگران نيز ضمن اعتراض به بي مبالاتي کارفرما، بر خواستهاي خود يعني پرداخت فوري دستمزدها٬ مزايا و بن هاي پرداخت نشده پافشاري کردند.
نماينده کارفرما تهديد کرد که چنانچه کارگران روز ٣١ مرداد درب انبارها را براي خروج لاستيک باز نکنند، با دخالت مامورين انتظامي حكومت روبرو خواهند شد و خودشان اقدام به باز كردن درب انبارها خواهند كرد. جلسه نمايندگان کارگران و کارفرما بدون نتيجه پايان يافت. كارگران کيان تاير اعلام كرده اند تا رسيدن به خواستهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
 
مجتمع فولاد هرمزگان
بيش از سيصد کارگر مجتمع فولاد البرز هرمزگان سه ماه است بدون دستمزد مانده اند. کارگران ازاول شهريور ماه در اعتراض به اين مساله دست به تجمع زدن. در نتيجه فشار و اعتراض كارگران مسئولان شركت وعده داده اند كه تا دو هفته ديگر طلب كارگران را پرداخت كنند.
 
چيني البرز:
١٨٠ نفر از کارگران چيني البرز نزديک به يکسال است دستمزدي دريافت نکرده اند! کارگران معترض و خشمگين در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده  خود روز دوم شهريور ماه در برابر اين شرکت دست به تجمع زدند. كارگران چيني البرز بارها با برپايي تجمع اعتراضي به عدم پرداخت دستمزدهايشان اعتراض کرده اند.

آجر پزي سازمايه پاكدشت كرج:
کارگران کارخانه آجر ماشيني سازمايه پاکدشت دو ماه است دستمزدي دريافت نکرده ند. کارگران با بستن جاده دست به اعتراض زدند! روز شنبه ٣٠ مرداد کارگران با برپا کردن تجمع اعتراضي، جاده خاوران را بمدت يکساعت و نيم بستند! در پي ايجاد ترافيک سنگين٬ نيروي انتظامي خود را به محل رساند و با تهديد کارگران اقدام به باز کردن راه نمود. براي ممانعت از گسترده تر شدن دامنه اعتراضات اعلام گرديد که درب كارخانه را پلمب كرده و كارخانه بفروش گذاشته خواهد شد. کارگران خشمگين اعلام کردند تا رسيدن به خواستهاي خود و دريافت تمامي طلبهايشان همچنان به مبارزه ادامه خواهند داد!
روز اول شهريور ماه٬ مجددا کارگران از ساعت ٩ صبح در مقابل كارخانه تجمع کردند و سپس در برابر اداره كار پاكدشت دست به تجمع اعتراضي زدند.
کارگران کارخانه آجر ماشيني سازمايه در ادامه، روز ٤ شهريورماه دست به تجمع زدند.

شهرداري منطقه يک آبادان:
كارگران شهرداري منطقه يك آبادان روز دوم شهريورماه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه حق بيمه و دستمزدهاي خود٬ اقدادم به تجمع اعتراضي کردند. سرپرست شهرداري آبادان با حواله دادن کارگران به پيمانكاري ادعا مي کند که حق بيمه چهار ماهه کارگران که ميزان آن ٤ ميليارد ريال است به عهده پيمانکاري است. با اين سياست فريبکارانه، کارگران بين شهرداراي و پيمانکاري دست به سر ميشوند. تحت فشار اعتراض ممتد كارگران٬ شهرداري آبادان پذيرفت كه ٢٩٠ ميليون ريال يعني بخش کوچکي از دستمزدهاي عقب افتاده را بپردازد. همچنين با فشار اعتراضات كارگران، شهرداري آبادان مجبور شد در اواسط مرداد ماه دستمزدهاي پرداخت نشده كارگران را تا پايان خرداد ماه پرداخت كند.
كارگران شهرداري آبادان خواهان پرداخت تمامي طلبهاي خود و افزايش دستمزد ماهانه به ميزان يک ميليون تومان در ماه هستند.
عدم پرداخت دستمزد٬ يک جنايت آشکار در حق کارگران است. به گرو گرفتن زندگي کارگران٬ و تحميل معيشت اسفبار به خانواده هاي کارگري و از هم پاشيدن شيرازه زندگي خانواده هاي کارگري است. کارگران و خانواده هاي آنان قرباني کثيف ترين سياستهاي ضد بشري سرمايه داران هستند. اين وضعيت نبايد ادامه يابد.
مبارزات گسترده اي در مراکز مختلف عليه ندادن دستمزدها جريان دارد. متحد کردن اين مبارزات در مقياس چند کارخانه و يا يک شهر و يا در سطح سراسري، راه عقب راندن جمهوري اسلامي و اقليت مفتخور سرمايه داران است. افزايش فوري دستمزد کارگران به ميزان حداقل يک ميليون تومان و پرداخت بيمه مکفي به کارگران بيکار خواست فوري و بحق کارگران است و تنها با مبارزه متحد و يکپارچه ميتوان به کارفرماها و دولت اسلامي آنها تحيمل کرد.
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
حزب کمونيست کارگري ايران
٨ شهريور ١٣۸۹، ٣٠ اوت ۲۰١۰