شنبه٬ ١٩ تير ١٣٨٩ -١٠ژوئيه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٨

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخبار اعتراضي كارگران در ايران

تجمع اعتراضي كارگران پارس متال تهران در مقابل دفتر احمدي نژاد
بنا به گزارشهاي منتشر شده صبح روز ٧ تير كارگران كارخانه پارس‌متال تهران در اعتراض به پرداخت نشدن ٥ ماه دستمزد و اخراج از كارشان در محل دفتر احمدي نژاد در ميدان پاستور تجمع كردند. طبق خبر اخيرا كارفرماي كارخانه طي اطلاعيه اي از كارگران قراردادي خواسته است كه هر چه زودتر براي تسويه حساب خود اقدام كنند. اين درحاليست كه از ٣٠٠ كارگر شاغل در اين كارخانه حداقل ١٥٠ كارگر با سابقه بالاي ١٢ سال هستند. همچنين كارفرما بابت حقوق و مزاياي شب عيد و دستمزد سه ماه اول سال به هر كارگر بيش از ٥ ماه دستمزد بدهكار است و به كارگران بازنشسته نيز بابت حق سنوات و پاداش و ساير مطالباتشان پولي پرداخت نشده است. كارخانه پارس‌متال كارخانه اي قديمي و توليدكننده با سابقه لوله و گلوله‌هاي چدني است كه در منطقه غربي تهران قرار دارد. سهامدار عمده كارخانه از سه ماه مانده به شروع سال ٨٩ با قطع امكانات رفاهي و قبول نكردن سفارش جديد زمينه توقف اين واحد توليد را فراهم كرد به طوري كه اكنون فعاليت دراين واحد با سابقه راكد شده است. اكنون فضاي اعتراضي كارخانه حالتي انفجاري دارد. كارگران اعلام كرده اند كه تا رسيدن به مطالباتشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

تجمع اعتراضي كارگران بازنشسته جلوي ساختمان بيمه تامين اجتماعي
به گزارش "ايران كارگران" روز ٧ تير جمعي از كارگران بازنشسته در اعتراض به حقوق پرداخت نشده خود در مقابل بيمه تامين اجتماعي جمهوري اسلامي تجمعي اعتراضي برپا داشتند. اين بازنشستگان عليرغم چندين بار تجمع و اعتراض و با وجود اينكه بشدت در زير فشار مالي هستند تا كنون پاسخي نگرفته اند. اعتراض كارگران بازنشسته ادامه دارد.

کارگران مخابرات راه دور شيراز ١٦ ما ه است كه حقوق نگرفته اند!

روز يكشنبه ٦ تير كارگران مخابرات راه دور شيراز در اعتراض به ١٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود بار ديگر دست به تجمع زده و صداي اعتراض خود را نسبت به سرداواندن و وعده هاي پوشالي اي كه به آنها داده شده، بلند كردند. بلاتكليفي و نپرداختن ١٦ ماه دستمزد فشار اقتصادي شديدي بر روي اين كارگران تحميل كرده است. تا كنون چندين كارگر دست به خودكشي زده و برخي كارگران خانواده هايشان از هم پاشيده است. اعتراض اين كارگران به حالتي انفجاري در آمده است. چندين بار به آنان اخطار داده شده است كه اجازه ندارند اعتراض خود را به خيابان بكشانند، چون رژيم از پيوستن مردم به اعتراضات كارگران وحشت دارد. كارگران مخابرات راه دور خواهان همه طلبهايشان هستند.

٢٠ تير روز اولتيماتوم كارگران سازمايه
٩ ماه است كه به كارگران سازمايه دستمزد پرداخت نشده است. كارگران اين كارخانه در وضعيت معيشتي بسيار بدي زندگي ميكنند و مقامات مسئول با وعده وعيد هاي دروغين قصد دست به سر كردن كارگران رادارند. اين كارگران قرار است مجددا روز ٢٠ تير تجمع كنند. به گزارش آژانس ايران خبــــــــر، كارگران گفته اند اگر اين بار به خواسته هاي ما رسيدگي نشود وبخواهند مثل هر بار مارافريب بدهند ، با دبه هاي بنزين كارخانه واموال آن را به آتش ميكشيم، همان طور كه آنها خانه و زندگي ما را در اين ٩ ماه به آتش كشيدند!
دستمزدهاي پرداخت نشده و بيكارسازي ها يك معضل هر روزه كارگران است. دستمزدها بعضا تا ١٦ ماه، ٢٠ ماه پرداخت نميشود. برپايي مجمع عمومي كارگري بصورت منظم و هفتگي و تبديل آن به ظرف تصميم گيري و اتحاد كارگران، ارتباط مراكز مختلف كارگري و بهم پيوستن اين مراكز در اعتراضات و مبارزاتشان و جلب وسيع همبستگي مردم و همراهي خانواده ها همه و همه فاكتورهاي مهمي در قدرتگيري اين اعتراضات و جلوي صحنه آمدن كارگران است. حزب كمونيست كارگري ايران كارگران را به برپايي جنبشي براي تثبيت مجامع عمومي كارگري و انتخاب نمايندگان واقعي كارگران و تشكيل شوراها فرا ميخواند.
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني، مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٧ تيرماه ١٩٨٣، ٢٨ جون ٢٠١٠

٢٠٠ نفر از کارکنان شرکت واحد تهران در آستانه اخراج قرار دارند

بنا به گزارشهاي منتشر شده در ادامه طرح خصوصي سازي در شركت اتوبوسراني واحد تهران نزديك به ٢٠٠ كارگر در آستانه اخراج قرار دارند. به كارگران خطوط تند رو (بي.آر.تي) ١ ،٢ و ٣ دو هفته مهلت داده شده است که يا بايد به شرايط جديد كاري در شركت تن دهند، يا اخراج خواهند شد. شرکت واحد از کارکنان کنترل مسافر تعيين خواسته است كه براي ادامه اشتغال خود در اين شركت بايد سفته امضاء شده ٢ ميليون توماني و ضامن معتبر داشته باشند و امضا کنندگان سفته و ضامنين نمي توانند از کارکنان شرکت واحد باشند. با توجه به اينكه سنين کارکنان کنترل مسافر بين ١٨ تا ٢٥ سال است و عمدتا از اقشار کم در آمد جامعه هستند. تامين چنين شرايطي براي آنها تقريبا غير ممکن است و آنها را در آستانه اخراج قرار داده است. هدف از تعيين چنين شرايطي ضمينه سازي براي اخراج آنها از شرکت اتوبوس راني تهران و حومه مي باشد.
کارکنان کنترل مسافر شرکت واحد بيش از ٢ سال است که کنترل بليط مسافرين را به عهده دارند .آنها ابتدا توسط پيمانکار در شرکت واحد مشغول بکار شدند و از ٢ ماه پيش به استخدام مستقيم شرکت واحد تهران در آمدند.آنها از هنگامي که به استخدام شرکت اتوبوس راني تهران در آمده اند هنوز حقوق خود را دريافت نکرده اند.
طي ١ سال گذشته در حدود دو سوم از کارکنان کنترل مسافر شرکت اتوبوس راني تهران از کار اخراج شده اند .در حال حاضر ٢٠٠ نفر از آنها مشغول بکار هستند که ٩٠ نفر از آنها در خطوط تندرو ٢ و ٣ و نزديک به ١١٠ نفر در خط ١ مشغول بکار مي باشند.

کارخانه قند بردسير

اخبار رسيده از کارخانه بردسير کرمان حاکي است که جمعي از کارگران اين کارخانه در اعتراض به انحلال کارخانه و نيز عدم پرداخت طلب هاي خود در روز سه شنبه هشتم تيرماه سال جاري٬ مقابل درب اصلي کارخانه قند بردسير تجمع کردند. کارگران بيکار شده دو ماه است دستمزدي دريافت نکرده اند و چندين ماه است پرداخت حق بيمه آنها نيز به تعويق افتاده است. هيچ مرجعي پاسخگوي کارگران کارخانه قند بردسير نيست.

دستمزد بيش از سيصد کارگر کارخانه "کاشي تبريزکف" مرند پرداخت نشده است.

عليرغم گراني و تورم افسارگسيخته و دستمزدهاي ناچيز و چند برابر زير خط فقر٬ دستمزد کارگران کارخانه کاشي "تبريزکف" چهار ماه است پرداخت نشده است. خانواده هاي کارگران با فشار اقتصادي غيرقابل تحملي مواجهند. کارفرما هنوز پاسخ روشني به کارگران نداده است. خانواده هاي کارگران اين واحد توليدي بعلت عدم پرداخت دستمزد هايشان٬ قادر به پرداخت هزينه هاي اوليه زندگي مانند اجاره منزل و هزينه هاي جاري زندگي خود نيستند.

دستمزد بيش از ٦۵٠ نفر كارگران كارخانه فولاد نطنز پرداخت نشده است.

ششصد و پنجاه تن از کارگران واحد توليدي فولاد نطنز توليد کننده ميله گرد و كلاف مفتولي٬ سه ما ه است دستمزدي دريافت نکرده اند. کارگران و خانواده هاي آنها به اين بي توجهي و کلاهبرداري آشکار شديدا معترضند. خانواه اين کارگران بدون کوچکترين امکاني به حال خود رها شده اند.

كارخانه صندوق نسوز كاوه در حال ورشکستگي است.

طي يكماه گذشته تعداد قابل توجهي ازكارگران كارخانه صندوق نسوز كاوه اخراج شده اند٬ کارفرما دليل رکود توليد٬ ورشکستگي و به حال تعطيل در آمدن کارخانه و اخراج کارگران را مشكلات سوخت و مسئله تحريمهاي اقتصادي عنوان کرده است.
نپرداختن دستمزدها يك جنايت آشكار است. نتيجه آن متلاشي كردن زندگي و معيشت كارگران است. نتيجه آن محروم كردن فرزندان كارگران از تحصيل است. نپرداختن دستمزد ها با هيچ عذر و بهانه اي قابل پذيرش نيست. دستمزد كارگران بايد فورا پرداخت شود و در قبال تعويق دستمزدها به كارگران خسارت پرداخت شود. كارگران خواهان نه تنها پرداخت فوري دستمزدها بلكه افزايش آن و در گام اول حداقل يك ميليون تومان هستند. خواستي كه براي آن طومارها جمع شد و بندي از قطعنامه اول مه كارگران بود. کارفرمايان و در راس همه آنها جمهوري اسلامي مسئول مستقيم فقر و فلاکت روزافزوني است که زندگي ميليونها خانواده کارگري را دستخوش مصيبت کرده است. اعتراض به حق کارگران به اين ستم آشکار و غير قابل تحمل بايد به اعتراضي وسيع و سراسري بدل گردد.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
زنده باد جمهوري سوسياليستي
مرگ بر جمهوري اسلامي
حزب کمونيست کارگري ايران
١١ تيرماه ١٣٨٩، ۲ جولاي ٢٠١٠

١٢٠ تن از  کارگران کارخانه نازنخ قزوين بعنوان نماينده کارگران از روز دوشنبه ١٤ تيرماه بمدت سه روز در مقابل مجلس اسلامي واقع در تهران دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان پايان دادن به کلاهبرداري کارفرما و عدم توجه دولت به خواستهايشان شدند. اين تجمع اعتراضي در ادامه تجمعات کارگران در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه دستمزد و تعطيلي كارخانه ميباشد.
كارخانه نازنخ قزوين در پي رکود توليد از دوازدهم ارديهبشت ماه سال جاري تعطيل شده است و كارگران در وضعيت بلاتكليف به حال خود رها شده اند. يکي از کارگران ميگويد که کارگران اين مجتمع توليدي از دوازدهم ارديبهشت ماه که اين مجتمع به تعطيلي کشانده شده است٬ تاکنون دستمزدي دريافت نکرده اند. کارفرما با بي مبالاتي و وعده هاي توخالي کارگران را فريب ميدهد٬ بدون اينکه اقدام موثري براي پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده ما انجام دهد. ما اين مشکلات را با هيات دولت نيز که در حاشيه سفرهاي استاني به قزوين آمده بودند در ميان گذاشيتم اما کماکان هيج خبري از پرداخت دستمزدهاي ما نيست.
کارگران نازنخ تاکنون بارها دست به تظاهرات و تجمعات اعتراضي زده و مبارزات طولاني مدتي را پشت سر گذاشته اند و چندين بار همراه با کارگران كارخانه هاي‌ نساجي فرنخ و مه نخ٬ دست به تجمعات اعتراضي مشترک زده اند. در اول مه امسال نيز کارگران نازنخ نقش مهمي در تظاهرات باشکوه هشت هزار نفره در قزوين داشتند.

کارگران ساختمان نصب در پالايشگاه آبادان دست از کار کشيدند!
حدود پانصد تن از کارگران شرکت ساختمان نصب واقع در شرکت پالايش نفت آبادان روز دوشنبه چهاردهم تيرماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود٬ کار را تعطيل کردند و در محل پروژه فاز ٣ پالايشگاه آبادان تجمع نمودند. کارگران اين شرکت، همچنين خواستار حذف پرداخت ماليات بر دستمزد هستند. کارفرما هر ماه از دستمزد ناچيز کارگران سهمي بابت ماليات کسر ميکند٬ در حاليکه بنا بر قانون مناطق آزاد، کارگران از پرداخت ماليات معافند.
لازم به توضيح است که در روزهاي اخير بيش از صد کارگر بيکار شده اين پالايشگاه نيز با بستن درب اصلي پالايشگاه دست به اعتراض زدند و دو تن از آنان توسط لباس شخصي هاي وزارت اطلاعات مورد اذيت و آزار قرار گرفتند و دستگير شدند.
گراني و فقر تحميلي٬ کارگران را به ستوه آورده است. نپرداختن دستمزد يک جنايت آشکار عليه کارگران و خانواده هاي آنان است. حزب کمونيست کارگري قاطعانه از مبارزات کارگران براي خواستهاي بحق خود حمايت ميکند و کارگران ساير مراکز کارگري، خانواده هاي کارگران و مردم آزاديخواه را به پيوستن به صفوف کارگران و حمايت همه جانبه از مبارزات آنها فراميخواند.

زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٦ تيرماه ١٣۸۹، ۷ جولاي۲۰١۰