شنبه٬ ٥ تير ١٣٨٩ -٢٦ژوئن ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٧

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات كارگري در ايران

اعتراضات وسيع به عدم پرداخت دستمزدها در مجتمع هاي صنعتي اراک!

اعتصاب و اعتراض کارگران کارخانه آلمورول اراک؛

روز ٢٥ خرداد ١٦٠٠ كارگر کارخانه آلومينيوم آلمورول در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دستمزد پرداخت نشده خود٬ دست از کار کشيدند! در اين حركت اعتراضي کارگران خشمگين با اعتصاب قدرتمند يکروزه و برپايي تجمع اعتراضي و متحد خود براي ساعاتي جاده اراک - تهران را بستند! نيروهاي انتظامي براي سرکوب و خاموش کردن صداي کارگران متوسل به تهديد شدند اما سرانجام با مقاومت و ايستادگي کارگران٬ جعفري مدير کارخانه و تعدادي از مسئولان دولتي اراک در تجمع اعتراضي کارگران حاضر شدند و قول دادند دستمزد خرداد ماه بموقع پرداخت گردد. عليرغم اين وعده٬ بعد از گذشت يک هفته٬ تا کنون اقدامي براي پرداخت دستمزد کارگران صورت نگرفته است. اعتراض كارگران آمورول اراك ادامه دارد.

دستمزدهاي کارگران واگن پارس اراک پرداخت نشده است!
اعتراضات پي در پي بيش از ٣٥٠٠ نفر از کارگران کارخانه واگن پارس اراک که تاکنون دستمزدهاي پنج ماه خود را دريافت نکرده اند همچنان ادامه دارد. و عوامل کارفرما با حمايت دستگاه سرکوب حکومت اسلامي به کارشکني در پرداخت دستمزدهاي ناچيز کارگران ادامه ميدهند. کارفرماي واگن پارس با وقاحت و بيشرمي با اعلام وعده سرخرمن به کارگران گرسنه کماکان از پرداخت دستمزدهاي پرداخت نشده پنج ماه گذشته کارگران خود داري مي کند. در حال حاضرصرفا دستمزدهاي فروردين و ارديبهشت ماه کارگران واگن پارس پرداخت شده و از پرداخت دستمزد خرداد ماه کارگران خبري نيست.
شهر اراك شهري با مراكز كارگري بسيار يك مركز هر روزه اعتراض و مبارزه كارگران است. مساله دستمزدهاي پرداخت نشده و بيكارسازي ها و سطح نازل دستمزدها نه تنها مساله كارگران آمورول اراك و واگن پارس بلكه مساله كارگران صنايع اراك و آوانگان اراك وديگر كارخانجات اين شهر نيز هست. متحد شدن اين اعتراضات، اعتراضات همزمان اين كارگران با خواستها و بيانيه هاي روشن، شركت فعال خانواده هاي كارگران در اين مبارزات بدون شك نيروي عظيمي را به حركت در خواهد آورد و با پشتيباني مردم اين شهر روبرو خواهد شد، بايد با تمام اين قوا به ميدان آمد.
اين حکومت اسلامي سرمايه داران است که ضامن بقاي وضعيت ضد بشري عليه کارگران است. اين خشونت سازمان يافته دولتي است که دست سرمايه داران را براي مکيدن خون کارگران باز ميگذارد. اين فشار و استثمار وحشيانه در سايه و پناه حکومت اسلامي قابل تحقق است. عدم پرداخت دستمزدها بخشي از جنايت هر روزه طبقه سرمايه دار است. براي خاتمه دادن به اين بردگي٬ بايد متحد و يکپاپچه عمل کرد.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
سوم تيرماه ١٣٨٩، ٢٤جون ٢٠١٠

اخباري از مبارزات و اعتراضات كارگران

كارگران سازمايه اولتيماتوم ميدهند
٣٥٠ كارگر اخراجي شرکت سازمايه در اعتراض به تعطيلي کارخانه و نپرداختن حقوق ومزاياي چند ماهه خود چندين ماه است كه مرتب تجمعات اعتراضي برپا ميكنند، به همراه خانواده هايشان دست به اعتراض زده و خواستهايشان را پيگيري كرده اند. اما كارگران تا كنون هيچ پاسخي نگرفته اند و مرتب از سوي دولت و كارفرمايان به آنها جواب سربالا داده شده و تجمعاتشان با حمله نيروي انتظامي و پرتاب گاز اشك آور و غيره روبرو شده است. اين كارگران كه با فشار جدي اقتصادي روبرو هستند، در برابر زورگويي مقامات مسئول آنچنان به خشم آمده اند كه اولتيماتوم داده اند اگر تا ٢٠ تير جوابي نگيرند، روز بيست ام با چند گالن بنزين در محل كارخانه تجمع خواهند داشت وهمه چيز را به آتش خواهند كشيد.

اعتصاب كارگران شهرداري آبادان
به گزارش ايلنا ٣٦٠ كارگر منطقه يک شهرداري آبادان به دليل عدم پرداخت سه ماه حقوق، مزايا و پنج ماه بيمه خود، دست به اعتصاب زده و خواستار پاسخگويي به مطالبات خود شدند.
به گفته كارگران، طي يکسال گذشته ماهيانه مبلغ ٢۵٠٠٠ ريال از حقوق کارگران بابت بيمه تکميلي از دستمزد ناچيز آنان کسر شده است اما تا کنون هيچگونه اقدامي در خصوص تحت پوشش بيمه قرار گرفتن آنان از سوي کارفرما صورت نگرفته است. كارگران شهرداري آبادان حتي از همان بيمه درماني زير استاندارد جمهوري اسلامي نيز محرومند. اعتراض كارگران ادامه دارد.

اعتصاب پزشکان بهداري زندان اروميه در رابطه با وضع بد درماني زندانيان و حقوقهاي معوقه شان
بنا به گزارش هرانا، پزشکان بهداري زندان اروميه از روز ١ تير در رابطه با عدم پرداخت حقوق چندين ماه خود و نبود امکانات حداقل پزشکي براي رسيدگي به وضعيت زندانيان، دست از کار کشيدند. اين پزشكان اعلام كرده اند كه تا رسيدن به خواستهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد

تهديد و اخراج كارگران كارخانه صندوق نسوز خرم
به گزارش آژانس ايران خبــــــــر، دولت قصد دارد كارخانه صندوق نسوز خرم را به يك شركت خصوصي واگذار كند كه درنتيجه آن تمام كارگران اين كارخانه قديمي بيكارميشوند . اين مساله با اعتراض كارگران روبرو شده و كارفرمايان درجواب اعتراض آنان به اين موضوع، كارگران را تهديد كرده اند كه اگر سر اين موضوع هرگونه اعتراض يا تجمع اعتراضي راه بياندازند، همه آنها را كه قراردادي هستند خراج ميكنند. اين درحاليست كه از ماه پيش نيز قراردادهاي كارگران ازسه ماه به يكماه تنزل يافته است .

اكنون در شهرهاي مختلف در تهران، در اراك، در اهواز، در قزوين، و در مراكز مختلف كارگري، بر سر مسايل مختلف از جمله دستمزدهاي پرداخت نشده و بيكارسازي ها اعتراض و مبارزه اينجا و آنجا جريان دارد. محيط هاي كارگري فضايي انفجاري دارد. اين مبارزات و اعتراضات ميتواند به هم بپيوندد و اعتراضات همزمان كارگران در كارخانجات را شاهد باشيم. ميتوان به تدارك اعتصابات سراسري رفت. با ايجاد تشكلهاي سراسري خود، تثبيت مجامع عمومي كارگري به عنوان مكاني براي متحد كردن صفوفمان ميتوانيم در برابر همه تهاجمات رژيم و كارفرمايان بايستيم. ميتوانيم از فشار بر روي كارگران معترض و رهبران كارگران جلوگيري كنيم. ميتوانيم كاري كنيم كه كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان آزاد شوند و در صف مقدم خواستهاي كل جامعه حركت كنيم. اين ها گامهاي عملي و مبرمي است كه فعالين كارگري در مناطقه مختلف ميتوانند و بايد براي تحقق آنها تلاش كنند. حزب كمونيست كارگري ايران رهبران كارگري را در اين جهت فراميخواند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
سوم تيرماه ١٣٨٩، ۲٤ جون ٢٠١٠

کارگران گندوله سازي گل گهر سيرجان به اعتراض خود ادامه ميدهند

٤٠٠ كارگر گندله سازي شركت گل گهر در سيرجان، ششمين روز اعتصاب خود را با موفقيت پشت سر گذاشتند و در روز ٢٩ خرداد در محل كارخانه دست به تجمع اعتراضي زدند.
كارگران اين واحد با سابقه پنج سال کار کماکان بصورت قراردادي در انتظار پايان پروژه و استخدام رسمي٬ كار احداث و راه اندازي گندله سازي را به سرانجام رساندند. ازاوايل سال جاري و پس از افتتاح شركت به كارگران اعلام گرديد كه قرارداد آنان به پايان رسيده و نيروي کار جديد از طريق آزمون استخدامي بکار گرفته خواهد شد. پس از انجام آزمون٬ تنها چهل نفر از كارگران بكار گرفته شدند.
كارگران در اعتراض به اين حيله و توطئه اي که براي اخراجشان صورت گرفته بود دست به اعتراض زدند و از روز دوشنبه ٢٤ خرداد اعتصاب خود را آغاز كردند. كارگران طي سه روز متوالي از ٢٦ تا ٢٨ خرداد در مقابل واحد اداري شركت گل گهر، به مقابل فرمانداري سيرجان رفتند و ساعاتي راهم درمقابل فرمانداري تجمع كردند. پس از بي پاسخ ماندن خواسته هاي کارگران دراعتراض به اخراجشان٬ تعدادي از آنان بعنوان نماينده براي پيگيري وضعيت خود راهي تهران شدند اما بدون نتيجه مشخص به سيرجان بازگشتند. روز ٢٩ خرداد کارگران اين شرکت بار ديگر دست به تجمع زدند و خواهان پاسخگويي و حضور محمد جلال ماب مدير عامل شركت در تجمع اعتراضي خود گرديدند. اما باز هم پاسخي نگرفتند. در آخرين نشست بين نمابندگان کارگران با کار فرما٬ نمايندگان كارگران با اعتراض به بي مبالاتي و بي پاسخ ماندن خواسته هايشان جلسه را ترك گفتند. در تجمع اعتراضي روز ٢٩ خرداد٬ حفاظت شركت گل گهر كارگران را مورد ضرب و شتم قرار داد و بين کارگران و عوامل کارفرما درگيري پيش آمد. بنا به گزارشها با حاد شدن موضوع، شوراي تامين شهر براي مقابله با اعتراضات کارگران جلسه اضطراري تشکيل داد. كارگران گندوله سازي گل گهر سيرجان اعلام كرده اند كه تا پاسخ به خواست استخدام آنها در شركت به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
حزب کمونيست کارگري، ضمن پشتيباني و حمايت از کارگران گندوله سازي گل گهر سيرجان٬ بار ديگر بر نقش مهم خانواده هاي كارگران در پيشبرد قدرتمند اعتراضات كارگران تاكيد ميگذارد و از مردم شهر سيرجان ميخواهد که از خواستها و مبارزات اين کارگران حمايت کنند. اتحاد و مبارزه يکپارچه ضامن پيروزي و تحقق خواسته هاي ماست.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
سوم تيرماه ١٣٨٩، ۲٤ جون ٢٠١٠

کارگران سد مخزنی ژاوه در سنندج دست به اعتصاب زدند
روز شنبه ٢٩ خرداد ده ها تن از کارگران سد مخزني ژاوه در سنندج در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در محوطه کارگاه اين سد، دست يه اعتصاب زدند.بنا بر اخبار منتشر شده، ساخت اين سد از ارديبهشت سال ٨٨ آغاز شده است و هدف آن تامين آب کشاورزي زمين‌هاي حاصل خيز اطراف و هم چنين انتقال آن به دشت‌هاي حاصل خيز قروه و دهگلان در سال‌هاي آينده است. در اين پروژه بيش از ٣٠٠ كارگر بصورت قراردادي به كار اشتغال دارند. كه دستكم ١٥ نفر از اين كارگران در فروردين امسال بدون دريافت دستمزدهاي پرداخت نشده خود از كار اخراج شدند. كارگران سد مخزني ژاوه خواهان تمامي طلب هايشان هستند.
كارگران صنايع مخابراتي راه دور شيراز خواهان تمامي طلبهايشان هستند
صنايع مخابرات راه دور يکي از کارخانجاتي است که کارگران آن همواره با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده و بلاتکليفي و بيکارسازي روبرو بوده اند. در عين حال کارگران اين کارخانه در يکي دو ساله اخير دست به تجمعات اعتراضي بسياري زده اند و تحت فشار همين اعتراضات توانسته اند، خرده خرده بخش هاي کوچکي از دستمزدهايشان را بگيرند. از جمله در همين خرداد ماه كارگران توانستند ٣٠٠ هزار تومان از طلبهايشان را دريافت کردند. اين درحاليست که ٧٠٠ كارگر اين كارخانه هر کدام هفت ميليون از کارفرما طلب دارند. بنا بر اخبار در سه سال اخير که کارخانه به وضع نابساماني در آمده است، و در نتيجه خودداري کارفرما از پرداخت مطالبات کارگران، سهم هفت درصدي حق بيمه و تمديد دفترچه هاي بيمه را خود کارگران از جيبشان پرداخته اند. و کارفرما هيچگونه اقدامي براي پرداخت سهم ٢٣ درصدري خود نيز نکرده است. بگذريم که بيمه درماني کارگران نيز عليرغم اينکه پولي از جيب آنان پرداخت ميشود، بسيار نازل و استاندارد بسيار پاييني دارد. قبلا به کارگران قول داده شده بود که طلبهايشان بابت دستمزدهاي معوقه و بازنشستگي پرداخت خواهد شد و توليد کارخانه از سر گرفته خواهد شد. اما هيچ اقدامي در اين جهت نشده است. کارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهايشان و روشن شدن وضع کاريشان هستند.
فدراسيون آموزش بين الملل خواستار پايان فشارها بر کانون صنفی معلمان ايران شد
در تاريخ ٦ تير فدراسيون آموزش بين الملل با انتشار بيانيه ای بار ديگر نگرانی خود را از آزار و اذيت فعالان حقوق معلمان در ايران و اعمال سياست ارعاب عليه معلمان ابراز داشت. در اين بيانيه با اشاره به فشارهای روزافزون بر کانون صنفی معلمان ايران که عضو فدراسيون آموزش بين الملل است، از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است تا به اين سياست پايان دهند و معلمان زنداني را آزاد کنند.
هم اكنون تعدادي از معلمان، مانند عبدالرضا قنبری، اسماعيل عبدي، رسول بداغی، هاشم خواستار، محمود بهشتي لنگرودي، علي اکبر باغاني و عليرضا هاشمی در بازداشت بسر ميبرند. در اين ميان، عليرضا قنبري تحت عنوان ارتباط با سازمان مجاهدين خلق به اعدام محکوم شده است. فدراسيون آموزش بين الملل با رد اين اتهام، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی اين فعال حقوق معلمان شده است.