شنبه٬ ٢٢ خرداد ١٣٨٩ -١٢ژوئن ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٦

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخباری از اعتراضات و مسايل کارگری در ایران

اعتصاب کارگران معادن زغال سنگ طبس
كارگران تهديد كرده اند كه همراه خانواده هاي خود تحصن خواهند كرد

بنا به گزارش‌هاي منتشر شده، کارگران معادن دولتي زغال سنگ طبس كه در هفتاد كيلومتري شهر طبس و در منطقه اي معروف به معادن پروژه کار ميکنند، در اعتراض به شرايط دشوار كارشان و حداقل دستمزد سيصد هزار تومان براي كار در عمق ٦٠٠ متري، دست به اعتصاب زدند. بنا بر اين خبر پس از اعلام اعتصاب توسط کارگران، بيش از هزار تن از آنان قصد عزيمت به شهر و تحصن در جلوي فرمانداري را داشتند که حراست از اين کار آنان ممانعت كرد و مانع حرکت سرويس ها به سمت شهر شد. متعاقب اين مسئله، کارگران تصميم گرفتند كه پياده به سمت فرمانداري حركت كنند و پس از طي مسيري در حدود سه کيلومتر، فرماندار طبس که از فرماندهان سپاه است، در اجتماع کارگران حاضر و مانع ادامه حرکت آنها شد. کارگران اولتيماتوم دادند كه در صورت عدم پاسخگويي به مطالباتشان، از هفته آينده با خانواده هاي خود در محل فرمانداري تحصن خواهند كرد.
حزب كمونيست كارگري از اعتراضات كارگران معادن زغال سنگ طبس قاطعانه حمايت مي كند و همه كارگران اين معادن را به برگزاري مجمع عمومي و تصميمات متحدانه براي ادامه اعتراض فراميخواند. حزب بر حضور خانواده‌هاي کارگران در همه تجمعات کارگران تاکيد ميکند و کارگران مراکز مختلف و مردم آزاديخواه را فراميخواند فعالانه از اعتراض کارگران حمايت کنند و آنها را تنها نگذارند. حضور خانواده هاي کارگري در تجمعات کارگران و جلب حمايت و همبستگي ساير مراکز کارگري و مردم آزاديخواه عامل مهمي در عقب راندن کارفرما و ادارات و ارگانهاي دولتي خواهد بود.
آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٦ ژوئن ٢٠١٠ ٬ ١٦ خرداد ١٣٨٩

كارگران شركت سازمايه تا ١٠ خرداد به دولت مهلت دادند

بنا به خبري كه روز ٩ خردادماه منتشر شده است، كارگران شركت سازمايه كه يك شركت دولتي است، در روز٢٠ ارديبهشت دست به تجمع زدند و با وعده مسئولين مبني بر رسيدگي به خواست آنها به تجمع اعتراضي پايان دادند اما بعد از چند روز که متوجه توخالي بودن وعده هاي مديريت شركت شدند، اعلام کردند که تا روز دوشنبه ١٠ خردادماه چنانچه به مطالباتشان جواب رضايت بخش داده نشود، روز سه شنبه ١١ خرداد دست به اعتراض مجدد خواهند زد.
حزب كمونيست كارگري از اعتراضات كارگران شركت سازمايه قاطعانه حمايت مي كند و همه كارگران اين شركت را به برگزاري مجمع عمومي و تصميمات متحدانه براي ادامه اعتراض فراميخواند. حزب بر حضور خانواده هاي کارگران در همه تجمعات کارگران تاکيد ميکند و کارگران مراکز مختلف و مردم آزاديخواه را فراميخواند فعالانه از اعتراض کارگران حمايت کنند و آنها را تنها نگذارند. جمهوري اسلامي را همه جا به محاصره اعتراضات خود درآوريم.
پيش بسوي تشكيل منظم مجامع عمومي كارگري
آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٣١ مه ٢٠١٠ ٬ ١٠ خرداد ١٣٨٩
***
کارگران شرکت سازمايه که بعد از تجمع ۲۰ارديبهشت متوجه وعده پوشالي و سر دواندن آنها توسط دست اندر کاران شرکت و مسئولين دولتي شده بودند , با مراجعه به دادگستري خواهان رسيدگي به پرونده شان شدند. به اين كارگران وعده داده شد که در جلسه با دست اندرکاران و نمايندگان شرکت اين موضوع بررسي و تعيين تکليف ميشود , کارگران اعلام کردند اگر پاسخ نگيرند به تجمعات اعتراضی خود ادامه ميدهند.

مهدي فراحي شانديز معلم وفعال كارگري در بند ٢٠٩ اوين در بازداشت است
مهدي فراحي شانديز معلم و فعال كارگري كه در ١١ ارديبهشت سال ١٣٨٨ به دليل شركت در مراسم روزجهاني كارگر در پارك لاله دستگير شده بود و٩ ماه در سلول انفرادي به سر برده بود, بعد از آزادي از زندان بارها براي گرفتن لوازم شخصي و گوشي موبايلش به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بود، اما موفق به دريافت آن نشده بود. اين فعال كارگري مجددا براي چندمين بار در روز يكشنبه مورخ ٩/٣/٨٨ براي گرفتن لوازم شخصي به دادگاه انقلاب شعبه ١٢ دادياري مراجعه كرده، ولي اين بار مهدي فراحي شانديز در همان جا به اتهام توهين به رهبري دستگير و روانه زندان اوين گرديد. خانواده وي ازموقيعت وي خبري نداشتند, تا اينكه خبردستگيري وي را يكي از زندانيان آزاد شده با تماس تلفني به خانواده اش اطلاع دادند. مهدي فراحي شانديزهم اكنون در زندان اوين بند ٢٠٩ زنداني است .

تجمع اعتراضي كارگران كنف كار رشت مقابل استانداري گيلان
به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، جمع زيادي از كارگران شركت كنف‌كار رشت پيش از ظهر روز ١٩ خرداد در مقابل استانداري گيلان تجمع كرده و خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند. بنا به گزارشهاي منتشر شده، مدت پنج سال است كه اين كارگران حقوق دريافتي شان را دريافت نكرده اند. به اين كارگران وعده داده شده بود كه ٦۵ درصد مطالباتشان تا پايان سال ٨٨ پرداخت خواهد شد، اما به اين وعده عمل نشد. به گفته اين كارگران ٩ ماه است كه تنها ۴۵٠ هزار تومان بابت حقوق و پاداش به آنها پرداخت كردند كه اين پول نمي‌تواند كفاف هزينه‌هاي سنگين كارگران را بدهد. اين كارخانه توسط بخش خصوصي اداره ميشود و ۵/٣ ميليارد تومان براي بازگشايي، و پرداخت حقوق معوقه كارگران و راه اندازي توليد كارخانه پرداخت شده است، اما همچنان طلب كارگران پرداخت نشده و كارگران در بلاتكليفي بسر ميبرند. كارخانه كنف‌كار، ١٢٦ كارگر دارد كه ١٢٠ نفر بيش از ٢٠ تا ٣٠ سال سابقه كار دارند. شركت كنف‌كار در حال حاضر باز است اما بدليل نداشتن مواد اوليه بحالت نيمه تعطيل در آمده است. در جريان بارش برف شديد در سال ٨٣ با وجودي كه اين كارخانه هيچ آسيبي نديده بود، مديران اين كارخانه به بهانه بحران برف، كارگران را به بيمه بيكاري حواله دادند. كارگران ميگويند اين درحاليست كه ١٢ روز پس از بحران برف نيز كار كرده اند و اگر ١٦ ماه بيمه بيكاري نمي رفتند، همه بازنشسته ميشدند و با اين توطئه كارگران در وضع بلاتكليف قرار گرفتند. كارگران شركت كنف كار هم اكنون خواستار دريافت تمامي طلبهاي پنج سال گذشته و بازنشستگي پيش از موعد خود هستند. كارگران شركت كنف كار در اعتراضات خود بارها و بارها به سازمان صنايع، تامين اجتماعي، اداره كار و امور اجتماعي و ديگر مسئولان ذي‌ربط گيلان مراجعه كرده اند، اما جز وعده‌هايي كه هيچ وقت عملي نمي‌شود، كاري انجام نگرفته است. اعتراض كارگران كنف كار ادامه دارد.

كارگران شهرداري انديمشك و دستمزدهاي پرداخت نشده
بنا به گزارش ٢١ خرداد مندرج در "سايت اتحاد" ٤٠٠ کارگر شهرداري انديمشک از آذر ماه سال ٨٧ تاکنون دستمزدهاي خود را بطور مرتب دريافت نکرده اند و در طول اين مدت کارفرما به دادن مساعده به صورت گاه و بيگاه به اين کارگران اکتفا کرده است.
بنا بر اين گزارش اين کارگران که بواسطه دو شرکت تامين نيروي انساني در شهرداري انديمشک مشغول بکار هستند بارها نسبت به وضعيت خود دست به اعتراض زده اند و در طول روزهاي گذشته بار ديگر زمزمه اعتصاب در ميان آنان بالا گرفته بود که کارفرما ناچار شد به هريک از اين کارگران ٣٠٠ هزار تومان به صورت علي الحساب پرداخت کند.

تجمع اعتراضي کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس

صبح روز ١٩ خرداد کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس اراک براي بيست‌و يکمين بار در طي سال گذشته تاکنون، در مقابل شرکت تجمع کردند. اين كارگران خواستار تسويه حساب شركت با آنان و پرداخت طلبهايشان هستند. تا كنون در تجمعات مختلفي كه داشته اند از سوي استانداري و فرماندار و مقامات گوناگون دولتي به آنها قولهايي داده شده كه به هيچيك عمل نشده است. اعتراض كارگران ادامه دارد.
عليرضا اخوان بازداشت شد
نيمه شب ۱۴ خرداد عليرضا اخوان، فعال کارگري در منزل خود بازداشت شد. ماموران امنيتي در ساعت دو بامداد و پس از دو ساعت و نيم تفتيش، آقاي اخوان را به همراه کتاب‌ها و کيس کامپيوترش با خود بردند. عليرضا اخوان عصر ۱۴ خرداد از زندان اوين به همسرش تلفن کرده و خبر داد که در انفرادي بند ۲۰۹ است. بيتا طاهباز، همسر اين فعال کارگري در گفتگو با دويچه‌وله مي‌گويد:« من پس از تعطيلات چند بار به دادسراي اوين مراجعه کرده‌ و تاکنون جوابي نگرفته‌ام. تنها مي‌دانم که اين پرونده در شعبه ۳ بازپرسي است.». تنها تماس تلفني آقاي اخوان با خانواده‌اش، همان روز دستگيري بوده است. وکلاي آقاي اخوان، مجتبي جعفري و ناصر زرافشان هستند که به دليل گشايش پرونده در دادسراي مستقر در اوين، امکان دستيابي به جزييات اين دستگيري و اتهام‌هاي وارده را ندارند .

تداوم اعتراض كارگران صنايع فلزي به دستمزدهاي پرداخت نشده

همانطور كه در اخبار اعتراضات قبلي كارگران صنايع فلزي گزارش كرديم، اين كارگران از ماههاي بهار و زمستان سال گذشته و فروردين امسال دستمزد خود را طلب دارند. در اعتراض به اين موضوع طي چند هفته گذشته اين كارگران چندين بار دست از كار كشيده و در محوطه كارخانه تجمع كردند. در ادامه اين اعتراضات روز ١٠ خرداد ٢٥٠ نفر از اين كارگران در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در محوطه كارخانه ست به تجمع اعتراضي زدند. تحت فشار اعتراضات كارگران كارفرماي اين كارخانه چندين بار وعده پرداخت دستمزدهاي معوقه را به كارگران داده است ، ولي به وعده خود عمل نكرده است. كارگران خواهان پرداخت فوري تمامي طلبهايشان هستند.
تجمع اعتراضي کارگران چيني البرز قزوين
از ساعات اوليه روز ١٧ خرداد بيش از ۱۶۰ نفر از کارگران کارخانه چيني البرز قزوين در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل وزارت صنايع و معادن در تهران تجمع كردند. در اين تجمع اعتراضي کارگران با خود پلاکاردهايي حمل ميکردند که روي آنها اعتراض و پيگيري ۷ ماه حقوق معوقه آنان و نيز اعتراض به حکم انحلال شرکت چيني البرز و اخراج از کار نوشته شده بود.
با توجه به نزديكي و همجواري مترو طالقاني با محدوده وزارت صنايع و معادن در خيابان سميه، تجمع كارگران موجب بسته شدن اين ايستگاه مترو و ازحام جمعيت در محل شد. .بويژه با توجه به يک طرفه بودن خيابان طالقاني و مفتح مسير مسدود و بر شدت ازدحام جمعيت افزوده شد.. نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي از ترس گسترش اين حركت اعتراضي و پيوستن مردم به تجمع كارگران فورا در محل حاضر شد و با كارگران درگير شد. كارگران چيني البرز از قزوين به تهران آمده بودند. اين كارگران در تجمع اول مه در قزوين پيشقدم بودند و در اول مه امسال نزديك به هشت هزار از كارگران اين شهر تجمع كردند و بر روي خواستهايشان تاكيد گذاشتند. اعتراض كارگران چيني البرز ادامه دارد. كارگران خواهان تمامي طلب هايشان هستند.

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت باطري نور

کارگران شرکت باطري نور از اول سال جاري تا کنون دستمزدي دريافت نکرده اند و اميدي نيز به دريافت دستمزد خرداد ماه خود ندارند. اين کارخانه در شهر صنعتي ساوه قرار دارد و ٦٠ نفر کارگر در آن مشغول بکار هستند. كارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهايشان هستند.


آسيب ديدگي يکي از کارگران نورد لوله صفا

به گزارش ٢١ خرداد مندرج در سايت اتحاد، يکي از کارگران کارخانه نورد لوله صفا در شهر ساوه حين انداختن قلاب سر جرثقيل به لوله، به علت لغزنده بودن سطح داخلي لوله بشدت به زمين اصابت کرد که موجب آسيب ديدگي وي از ناحيه دست و کمر و... شد.

بازداشت يک فعال کارگري
به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل کارگري، روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماموران اطلاعات و سپاه پاسداران شهر کامياران و روستاهاي گشکي و گازرخاني، کاوه گل محمدي فعال کارگري و عضو کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل کارگري و کيانوش گل محمدي برادر ۱۸ ساله اش که مشغول تحصيل هستند، از ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر در پاسگاه روستاي گازرخاني بازداشت و مورد اذيت و آزار قرار دادند. اين جانيان کاوه گل محمدي را به دست کشيدن از فعاليت کارگري مورد تهديد قرار داه و اقدام به تفتيش موبايل او كردند.
محکوميت يک فعال کارگري به ۴۰ ضربه شلاق وحبس
تاريخ۲۸ فروردين ماه پژمان رحيمي از فعالين کارگري خوزستان , در دادگاه عمومي اهواز در به اتهام اخلال در نظم به يک سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم گرديد. راي دادگاه در تاريخ ۱۰ خرداد ماه به وي ابلاغ شده است. اين فعال کارگري قبلا نيز به اتهام تحريک کارگران هفت تپه و کارگران لوله سازي اهواز به ۵سال حبس محکوم شده بود .

كارگران متروي بني هاشم- صياد شيرازي موفق به دريافت دو ماه از طلب خود شدند
بنا به گزارشهاي منتشر شده، کارگران متروي در حال ساخت بني هاشم - صيادشيرازي پس از ٤ ماه و بدنبال اعتراضاتي كه داشتند، توانستند در ١٠ خرداد دستمزد ماههاي بهمن و اسفند خود را دريافت كنند. اين كارگران خواهان همه طلبهاي خود هستند.

بيانيه سنديکاي کارگران نيشکرهفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلز کرمانشاه در باره بازداشت  سعيد ترابيان و عليرضا اخوان

ساعت ٩ صبح روز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه چهار نفر از مامورين امنيتي بدون نشان دادن حکمي وارد منزل سعيد ترابيان شدند و پس از بيش از سه ساعت تفتيش منزل وي، نامبرده را با خود به نقطه نامعلومي منتقل کردند.
بازداشت سعيد ترابيان بدون نشان دادن حکم و تفتيش منزل وي بمدت سه ساعت در حالي صورت گرفته است که حدود يک هفته پيش در سيزدهم خرداد ماه مامورين امنيتي با همين شيوه اقدام به بازداشت علي رضا اخوان از همکاران کانون مدافعان حقوق کارگر کرده اند.
از نظر ما بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان در شرايطي که هر روزه بر ابعاد عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران و بيکاري سازي هاي آنان و تحميل فقر و فلاکت بر ميليونها خانواده کارگري افزوده ميشود چيزي جز ادامه سياست افزايش فشار بر فعالين و رهبران کارگري براي به سکوت کشاندن آنان نيست.
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران و انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با محکوم کردن بازداشت سعيد ترابيان و عليرضا اخوان و تداوم زندان منصور اسالو و ابراهيم مددي، خواهان پايان دادن به بازداشت و تعقيب قضائي همه رهبران و فعالين کارگري و آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي کارگران زنداني و انسانهاي حق طلب از زندان است.
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه

اتحاديه آزاد کارگران ايران
انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
٢١ خرداد ماه ٨٩

به اخراج كارگران نيشكر هفت تپه و در زندان بودن منصور اسانلو و ابراهيم مددي و سعيد ترابيان وسيعا اعتراض كنيم

علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، محمد حيدري، جليل احمدي و رضا رخشان ۶ کارگر نيشکر هفت تپه بخاطر تلاششان براي ايجاد تشكل خود سنديكاي نيشكر هفت تپه و مبارزه براي خواستهايشان از كار اخراج شده اند. منصور اسانلو و ابراهيم مددي بخاطر مبارزات جانانه كارگران شركت واحد در سال ٨٤ و ايجاد تشكل خود سنديكاي شركت و احد و اعلام خواستهايشان، در زندانند. سعيد ترابيان نيز در همين هفته ١٩ خرداد دستگير شد. به اخراج اين كارگران از كار و در زندان بودن منصور اسانلو ، ابراهيم مددي و سعيد ترابيان بايد وسيعا اعتراض كرد. لغو پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران و ديگر فعالين معترض در سطح جامعه، آزادي همه زندانيان سياسي از زندان، و لغو مجازات اعدام خواستهاي فوري كارگران و كل جامعه است.

انتقال منصور اسانلو به بند اطلاعات زندان رجايي شهر

بنا به گزارشهاي منتشر شده منصور اسانلو به بند اطلاعات زندان رجايي شهر منتقل شده و تحت فشارهاي شديد قرار گرفته است. بنا به اين گزارشها براي اسانلو پرونده تازه اي باز كرده اند و با توطئه گري و صحنه سازي او را متهم كرده اند كه در زندان به زندانيان آموزش ميدهد و به سران حكومت توهين ميكند و به كساني كه از آنها حمايت كنند برخوردهاي توهين آميز دارد. با اين توطئه و تلاش براي وادار كردن او به اعتراف به اقدامات ديگر او را زير فشار قرار داده اند.
در واکنش به اين عمل” ديويد کاکرافت” رئيس فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل با انتشار بيانيه اي خواستار آزادي فوري و بي قيد وشرط اسانلو از زندان شد. او از فشار هاي روحي و جسمي وارده به اسانلو در زندان و نيزانحطاط وضع يک چشم اوابراز نگراني کرد و خواستار رعايت حقوق اساسي شرف انساني و توقف آزار و شکنجه اين شخص يي گناه گرديد. از او نقل قول شده است که اين انتقال ممکن است به اين منظور باشد که اسانلو را در معرض حمله افراد بي مبالات و دور از چشم ديگران قرار دهند تا مقامات ازمسئوليت آسيب به او شانه خالي کنند.
کاکرافت در نامه اي به احمدي نژاد رئيس جمهور ايران نوشت:
” ازشما ميخواهم که به آزار اسانلو خاتمه دهيد و بگذاريد که با اجازه ملاقات خانواده ونماينگان قابل اعتمادش از چگونگي وضع سلامتش عکس گزارش هاي مخالف ثابت شود. يکبار ديگرقويا تاکيد ميکنم که منصور اسانلو و معاونش ابراهيم مددي را آزاد کنيد چراکه جامعه بين المللي کارگران حمل و نقل که بسياري در امر واردات و صادرات کالا به ايران دست دارند اين وضعيت را از نزديک نظاره ميکنند. آنها معتقدند که ايران با تضمين رعايت هنجارهاي پايه اي انساني و حقوق اتحاديه هاي بازرگاني تنها مي تواند سود ببرد.“
اين دومين بار است که اسانلو به بخش معتادان زندان فرستاده ميشود. فاطمه گل قاضي مادر اسانلو در باره علت اين انتقال به راديو فردا اظهار نظر کرد که به اين علت است که هرگاه مقامات خارجي و کارگران گفتند که اسانلو بيگناه است آنها او را دوباره محاکمه کنند و به سلولهاي ديگر ببرند.
مادر اسانلو از باينكه از ٢٧ ماه مه تا کنون خبري از وي ندارد، ابراز نگراني كرد. مادر اسانلو گفت: که آنها اين کار ها را براي اعمال فشار به ما مي کنند. من يک زن مريض هستم و براي يک ملاقلت پانزده دقيقه اي بايد پنج صبح در زندان باشم و زمانيکه بر ميگردم شش عصر است. او اضافه کرد که به همراه همسر اسانلو مورد تهديد مقامات قرار گرفته اند. فاطمه گل قاضي اشاره کرد که هيج موردي براي محاکمه پسرش وجود ندارد و بايد آزاد گردد.
منصور اسانلو در جولاي ٢٠٠٧ در حاليکه به پخش اعلاميه درخواست حقوق سنديکائي بود به همراه معاونش دستگير شد و به زندان افتاد. او جندين بار بين سالهاي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ نيز دستگير و زنداني شد.
حكومت اسلامي از آزادي اسانلو كه به پايان دوران محكوميتش نزديك ميشود وحشت دارد و ميخواهد با اين توطئه ها او را همچنان در زندان نگه دارد. حكومت منفور اسلامي را بايد به خاطر در زندان نگه داشتن منصور اسانلو زير فشار قرار داد و به هر شكل ممكن براي آزادي هر چه سريعتر او و ابراهيم مددي و همه زندانيان سياسي تلاش كرد

***

تني چند از فعالان ايراني حقوق بشردر واشنگتن از ابتداي ماه ژوئن اقدام به راه اندازي کمپين حمايت از منصور اسانلودر منطقه واشنگتن کردند و توانستند با گفتگو با رانندهاي اتوبوس وپخش پوستر در ايستگاههاي مسافري به جلب توجه وحمايت از اين زنداني بيگناه بپردازند.

فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل خواستار آزادي فوري منصوراسانلو شد

فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل با انتشار بيانيه اي خواستار آزادي فوري و بي قيدوشرط منصور اسانلو، رئيس سنديکاي اتوبوسراني تهران شد.
اين فدراسيون با اشاره به انتقال منصور اسانلو به بند معتادان و سپس به بند اطلاعات زندان رجايي شهر، افزوده که آقاي اسانلو تحت فشارهاي جسمي و روحي شديدي قرار دارد
فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل، با توجه به وضعيت جسماني آقاي اسانلو ضمن محکوم کردن آنچه که توطئه هاي اخير عليه وي خوانده، از تمام سازمانها و تشکلهاي کارگري خواسته که براي آزادي فوري و بي قيد و شرط آقاي اسانلو همصدا شوند

دستگيري سعيد ترابيان از مسئولين سنديکاي واحد را محکوم ميکنيم

طبق اطلاعيه اي که سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران منتشر کرده است روز چهارشنبه ١٩ خرداد سعيد ترابيان از مسئولين اين سنديکا توسط مامورين امنيتي رژيم بازداشت شده است. در اين اطلاعيه آمده است: "ساعت ٩ صبح چهارشنبه ١٩ خرداد ماه، چهار نفر از مامورين امنيتي با وارد شدن به منزل سعيد ترابيان در مقابل چشمان اعضاي خانواده اش بر دستهاي وي دستبند زده و سپس به مدت سه ساعت منزل ايشان را مورد تفتيش قرار دادند و با جمع آوري وسايل شخصي و گيس کامپيوتر و وارد کردن اتهامات واهي، وي را حدود ساعت ١٢ ظهر از منزلش به نقطه نامعلومي منتقل کردند. بازداشت سعيد ترابيان در حالي صورت گرفته است که نامبرده پس از چهار سال بلاتکليفي و تحمل مشقات فراوان حدود چهار ماه بود که بر سر کار بازگشته بود. در حال حاضر منصور اسالو و ابراهيم مددي رئيس و نايب رئس سنديکاي شرکت واحد در زندان بسر مي برند. سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اقدام مامورين امنيتي در بازداشت سعيد ترابيان را شديدا محکوم ميکند و خواهان آزادي فوري و بي قيد شرط وي و منصور اسالو و ابراهيم مدددي از زندان است."
حزب کمونيست کارگري دستگيري سعيد ترابيان را شديدا محکوم ميکند و خواهان آزادي فوري و بي قيد و شرط او، منصور اسانلو و ابراهيم مددي و کليه زندانيان سياسي است. حزب کمونيست کارگري کارگران شرکت واحد و کليه کارگران و مردم آزاديخواه و سازمانهاي کارگري در سراسر جهان را به محکومييت جمهوري اسلامي و مبارزه براي آزادي سعيد ترابيان و کليه زندانيان سياسي فراميخواند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
زنده باد انقلاب انساني براي حکومت انساني
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٠ خرداد ١٣٨٩، ١٠ ژوئن ٢٠١٠

***

شنبه ۲۲ خرداد ۱٣٨۹ - ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰

ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل روز پنجشنبه با ارسال نامه اي به محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي، خواستار آزادي فوري سعيد ترابيان، فعال کارگري شد.
آقاي ترابيان، مسئول روابط عمومي سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه، صبح روز چهارشنبه توسط چهار مامور امنيتي در منزل خود در تهران بازداشت شد. تاکنون دلايل بازداشت و نيز محل نگهداري آقاي ترابيان مشخص نشده است.
آقاي ترابيان، سومين عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران وحومه است که زنداني شده است. پيش از او، منصور اسانلو و ابراهيم مددي، رئيس و معاون هيئت مديره اين تشکل کارگري نيز به اتهام هاي امنيتي بازداشت و زنداني شده اند. آقاي کاکرافت درنامه خود به محمود احمدي نژاد برخوردهاي صورت گرفته با فعالان کارگري در ايران را نيز مورد انتقاد قرار داد.
***
رضا شهابي از اعضاي هيئت مديره سنديکاي شرکت واحد تهران بازداشت شد

به گزارش مندرج در سايت اتحاد ساعت ده صبح روز ٢٢ خرداد رضا شهابي از اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران در محل کار خود دستگير شد. بنا بر اين گزارش رضا شهابي که طي چند روز گذشته در استراحت پزشکي بسر ميبرد، صبح اين روز در محل کار خود حاضر شد که مسئولين مربوطه به وي اعلام کردند به اداره مرکزي منتقل شده است و بايد به آنجا برود. به اين ترتيب رضا شهابي به محل کار جديد خود مراجعه و هنگاميكه ميخواست کارت شروع بکار را در اداره مرکزي بزند، از وي خواستند كه به کارگزيني شرکت مراجعه كند و پس از دقايقي حضور در کارگزيني اداره، چهار مامور امنيتي به آنجا وارد شده و پس از بازداشت رضا شهابي، وي را همراه خود به منزل اش بردند و پس از تفتيش منزل، رضا شهابي را به نقطه نامعلومي منتقل كنند و در مقابل خواست خانواده وي مبني بر محل نگهداري رضا اظهار داشتند كه خودمان در اين زمينه تماس خواهيم گرفت.

بنا بر همين گزارش ظرف روزهاي گذشته چند مامور امنيتي به درب منزل حبيب رضا پور از اعضاي فعال سنديکاي کارگران شرکت واحد مراجعه کرده اند، اما نامبرده در منزل حضور نداشته است.