شنبه٬ ٢٥ ارديبهشت ١٣٨٩ -١٥ مه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١٢٤

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخبار اعتراضي كارگري در ايران

٢٥٠ کارگر و خانواده هايشان عليه بيکارسازي تحصن کردند
نيروهاي انتظامي با گاز اشک آور به کارگران حمله بردند!

امروز  ٢٠ ارديبهشت حدود ٢٥٠ نفر از كارگران اخراجي شرکت سازمايه پاكدشت تهران در اعتراض به بيكارسازيها و عدم دريافت دستمزد چند ماهه خود دست از کار کشيده و همراه خانواده هايشان در مقابل اين كارخانه به تحصن نشستند. نيروهاي انتظامي تحصن كارگران را مورد حمله قرار داده و بسوي آنان گاز اشك آور پرتاب كردند. كارگران اعلام كرده اند كه جايي نخواهند رفت تا تكليف آنها روشن شود. كارگران پتو و وسايل خواب با خود به اين محل برده اند و تصميم دارند شب را در اين محل بسر برند.
 رئيس كارخانه که كارگران را سر ميدواند، هنگاميکه قصد خروج از كارخانه را داشت كارگران مقابل او را گرفتند. بعد از اعلام ورشكستگي شركت سازمايه كليه اموال آن شركت توقيف شده بود تا از محل آن طلبهاي كارگران اخراجي پرداخت شود. اما مسئولين قضايي دست اندركار و بر خي از ارگانهاي دولتي (حسيني مسئول قضائيه وقت) اقدام به فروش خاك معدن كرده و مبلغي معادل ٤٠٠ ميليون تومان خاك از معدن شركت به فروش رساندند. بنا بر خبرهاي منتشر شده در مقابل اين دزدي ها يكي از كارگران اين شركت كه خانه اش نزديك معدن بوده و شاهد اين نقل و انتقالات بوده است از خشم و در اعتراض به اين مساله جلوي كاميونها را گرفته بود ما او را بخاطر اعتراضش ٤٠٠ هزارتومان جريمه كردند.
لازم به ياد آوري است که اين كارگران قبلا نيز در روز ١٢ فروردين دست به تجمع اعتراضي زده و اعلام كرده بودند كه اگر پاسخي به آنها داده نشود بهمراه خانوادهايشان در مقابل كارخانه تجمع خواهند كرد تا حق و حقوقشان را بگيرند.
حزب کمونيست کارگري حمله به کارگران شرکت سازمايه پاكدشت تهران را شديدا محکوم ميکند و از مبارزه و تحصن آنها قويا حمايت ميکند و دست تک تک آنها را به گرمي ميفشارد. نه فقط دستمزدهاي معوقه فورا بايد پرداخت شود، بلکه دستمزدها بايد افزايش يابد. نه فقط بيکارسازيها بايد فورا متوقف گردد بلکه بايد بيمه بيکاري مکفي به کارگران بيکار شده تعلق گيرد. نه فقط دزدها در کارخانه سازمايه پاکدشت بايد دستشان رو شود بلکه بايد اختيار مملکت را از دست مشتي آيت الله ميلياردر درآوريم. لازمه همه اينها اتحاد و همبستگي هرچه وسيعتر براي تحقق اين خواست ها و گسترش مبارزه عليه جمهوري اسلامي است. حزب از همه کارگران و همه مردم ميخواهد که از تحصن کارگران سازمايه حمايت کنند و به هر طريق ممکن به آنان ياري رسانند.
زنده باد اتحاد و همبستگي سراسري کارگران
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٠مه٢٠١٠ ٬ ٢٠ارديبهشت ١٣٨٩

حكم زندان براي دو فعال كارگري

دادگاه جمهوري اسلامي در چهارم فروردين احكام شش ماه زندان براي جوانمير مرادي و طه آزادي را تاييد كرد. بنا به اين احكام جوانمير مرادي عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و رئيس هيئت مديره انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و طه آزادي عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران كه حکم دادگاه بدوي مبني بر شش ماه زندان برايشان صادر شده بود، توسط دادگاه تجديد نظر احكامشان تاييد و قطعي اعلام شد. اين احكام به پرداخت دو ميليون تومان براي هركدام از آنها تبديل شده است. اتحاديه آزاد كه اين خبر را اعلام كرده در ادامه اعلام كره است "اتحاديه آزاد كارگران ايران تائيد احکام محکوميت جوانمير مرادي و طه ازادي را که جرمي جز اقدام به برگزاري مراسم اول ماه مه مرتکب نشده بودند قويا محکوم ميکند و برگزاري مراسم روز جهاني کارگر و اعتصاب و تجمع را حق مسلم کارگران براي دستيابي به حقوق انساني شان ميداند"

تجمع اعتراضي كارگران شركت فرد بهرنگ
روز ١٩ ارديبهشت از ساعت هشت و نيم صبح تا ١٢ ظهر حدود ٨٠ نفر از كارگران شركت فرد بهرنگ در اعتراض به ٦ ماه دستمزد معوقه خود در مقابل اداره كار هشتگرد كرج دست به تجمعي اعتراضي زدند. بنا به خبر اداره كار هشتگرد و كارفرماي اين شركت اين كارگران را سر ميدوانند و تاكنون به آنها پاسخي داده نشده است .

اخراج سي تن از کارگران مخابرات کردستان
روز چهارشنبه ١٥ ارديبهشت سي نفر از کارگران شرکت مخابرات کردستان که به صورت قراردادي از ١٢ تا ١۴ سال سابقه کار دارند، اخراج شدند.

تجمع کارگران ريخته گري در مقابل اداره کار

روز يکشنبه مورخ ١٢ ارديبهشت ٢٠ نفر از کارگران کارگاه ريخته گري واقع در شهرک ننله شهر سنندج، در اعتراض به بيكارسازي و تعطيلي كارخانه، از ساعت ٩ الي١١ صبح در مقابل اداره کار اين شهر تجمع کردند. در اين حركت اعتراضي نماينده کارگران با رئيس اداره کار مذاکره نمود، اما هيچ جوابي به كارگران داده نشد و صاحب کارگاه نيز حاضر به حضور در جمع كارگران نشد. اين واحد صنعتي در تاريخ ١ ارديبهشت اعلام ورشکستگي نمود. كارگران اين كارخانه هر كدام داراي ١٠الي ٢٠ سا ل سابقه کار و بصورت استخدام رسمي هستند.

اعتصاب کارگران کيان تاير

بنا به گزارش سايت اتحاد ( اتحاديه آزاد کارگران ايران) در تداوم کشمکش کارگران کيان تاير با سرمايه گذار و مديريت جديد اين کارخانه، روز ١٥ ارديبهشت کارگران کيان تاير ضمن تداوم اعصاب خود در مقابل ساختمان اداري در محل کارخانه دست به تجمع زده و خواهان دريافت دستمزدهاي معوقه خود شدند.
بدنبال اين تجمع مسئولين کارخانه با اعلام اينکه پولي ندارند از کارگران خواستند بدون دريافت دستمزد فروردين ماه و طلب هاي باقي مانده خود از بهمن و اسفند سال گذشته آغاز بکار نمايند . اين امر با اعتراض شديد کارگران مواجه شد. كارگران اعلام کردند اگر پولي نداريد چرا کارخانه را تحويل گرفته و در آن سرمايه گذاري کرده ايد.
در ادامه اين کشمکش با مقاومت متحدانه کارگران مديريت کارخانه اعلام کرد همين امروز ٢٠٠ هزار تومان از دستمزد فروردين کارگران را به حساب آنان خواهد ريخت و ٢٠٠ هزار تومان ديگر را تا ٢٥ ارديبهشت پرداخت خواهد كرد و باقي مانده مطالبات کارگران از فروردين امسال و طلب هاي باقي مانده کارگران از بهمن و اسفند سال گذشته را تا آخر خرداد تسويه خواهد کرد و پس از آن هر ماهه قسمتي از ٥ ماه دستمزد معوقه اين کارگران از سال ٨٧ را همراه با دستمزد ماهيانه کارگران به آنان پرداخت خواهد کرد.
كارگران كه اعتمادي به قول و وعده هاي شفاهي كارفرمايان ندارند، خواستار اين شدند كه مديريت اين وعده ها را بصورت ابلاغيه كتبي بر تابلوي اعلانات كارخانه اعلام نمايد. اين خواست مورد قبول مديريت کارخانه قرار گرفت و در همين روز مفاد توافقات بصورت ابلاغيه بر تابلوي اعلانات کارخانه نصب شد و دويست هزار تومان به حساب کارگران واريز شد. بنا به همين گزارش بخش هايي از كارگران از اين توافقات ناراضي بوده و خواهان پرداخت فوري تمامي طلبهايشان هستند. قرار بر اين شد كه كارگران فورا مجمع عمومي بگيرند و در مورد ادامه اعتصاب و توافقات خود تصميم متحدي بگيرند.

كارگران چيني البرز خواهان لغو انحلال کارخانه شدند
روز ١٤ ارديبهشت كارگران چيني البرز در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود و اعلام انحلال كارخانه از سوي مديريت در مقابل دفتر سهامدار عمده چيني البرز تجمع كردند. پيش از ظهر اين روز گروهي از كارگران چيني البرز قزوين با مراجعه به دفتر شركت چيني مقصود در حوالي پارك ساعي تهران، خواستار لغو انحلال كارخانه چيني البرز و دريافت مطالبات معوقه خود شدند. به گفته كارگران، در پي واگذازي كارخانه چيني البرز به بخش خصوصي، شركت چيني مقصود ٥٠ درصد از سهام اين كارخانه را خريد.
تجمع كنندگان كه پلاكارد‌هايي با موضوعاتي چون اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و انحلال كارخانه در دست داشتند؛ اعلام كردند: پس از واگذاري، مالكان جديد با اعتبار كارخانه تا سقف هزار ميليارد تومان درخواست تسهيلات بانكي كردند كه تاكنون ٦٠٠ ميليون تومان به آنها پرداخت شده است.
كارگران چيني البرز مي‌گويند: اين پول به جاي آنكه در چيني البرز سرمايه گذاري شود به نام پروژ‌هاي ديگري كه به ظاهر در شهرستان‌هايي چون همدان قرار دارد؛ هزينه شده است. بنا به گزارش درپي اين تجمع، درهاي ساختماني كه دفتر كارخانه چيني مقصود در آنجا قرار داشت به روي كارگران چيني البرز بسته شد و مسوولان آن از پاسخگويي خودداري كردند. كارگران چيني البرز روز اول مه نيز همراه با چندين هزار كارگر در قزوين اين روز را گراميداشتند و خواستهاي خود فرياد زدند.

کارگران بازنشسته شرکت واگن پارس براي دومين بار دست به تجمع اعتراضي زدند
ساعت ١١ صبح روز ١٤ ارديبهشت كارگران بازنشسته شركت واگن پارس در اعتراض به حقوقهاي معوقه خود براي دومين بار در سال جاري مقابل در ورودي شرکت اجتماع کرده و بر تحقق خواسته‌هاي خود تاکيد کردند. بنا به گزارش ها هر كدام از اين كارگران بيش از ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان از شرکت طلب دارند مجموع مطالبات ۶۰۰ کارگر بازنشسته واگن پارس بالغ بر ۶ ميليارد تومان است. تحت فشار كارگران سرانجام مسئولين شركت از واريز كردن مبلغ ده ميليون تومان از كل مطالبات كارگران خبر دادند. اجتماع قبلي اين كارگران در ٨ ارديبهشت در مقابل دفتر احمدي نژاد بود كه هيچگونه پاسخي به آنها داده نشده بود. و طبق معمول به آنها وعده پيگيري خواستهاي كارگران را داده بودند. كارگران اعلام كرده اند كه ١٠ ميليون تومان هيچ درماني براي حل مشكلات آنان نيست. و تمامي طلبهايشان را ميخواهند. كارگران اولتيماتوم داده اند كه اگر تا ده روز ديگر خواستهاي آنان پاسخ نگيرد دوباره تجمعات اعتراضي خود را از سر خواهند گرفت.
اعتراضات کارکنان فولاد مبارکه اصفهان گسترش مييابد.
بيش از يك هفته است كه كارگران شرکت های پیمانکاری شاغل در فولاد مبارکه اصفهان در اعتراض به سطح نازل دستمزدها و اختلاف فاحش دستمزد كارگران رسمي و قراردادي و وضعيت نابسامان خود در اعتصاب بسر ميبرند. در ادامه اين اعتراضات روزهاي١٨ و ١٩ ارديبهشت كارگران ساختمان مركزي فولاد شهر نيز به آنان پيوستند.

هنوز از دستگيرشدگان اول مه خبري نيست
بنا به گزارش ها در اول مه امسال در تهران نزديك به ٤٥ نفر دستگير شدند كه تعدادي از آنان همانروز آزاد شدند و باقي دستگير شدگان به اوين انتقال داده شده اند. خانواده هاي دستگير شدگان هر روز مقابل اوين جمع ميشوند. اما هنوز خبري از عزيزان خود ندارند. تعداد دقيق دستگير شدگان روشن نيست. در سنندج ٤ نفر به اسامي صديق كريمي، فواد كيخسروي، فواد شبكه، امجد آذري نيوفر دستگير شدند كه خوشبختانه زير فشار اعتراض هر روزه خانواده هاي دستگير شدگان و كارگران عضو اتحاديه آزادي كارگران در اين شهر از زندان آزاد شدند. آزادي اين عزيزان را به خانواده و به همه كارگران و انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگوييم.
تجمع اعتراضي كارگران اخراجي نوشابه ساسان
روز ٢٠ ارديبهشت جمعي از كارگران اخراجي نوشابه‌ سازي در اعتراض به دريافت نكردن بيمه بيكاري خود در مقابل کارخانه ساسان تجمع كردند. زمستان ٨٨ بود که کارفرما را در ازادي سالي دو ماه حقوق و مزايا از کار بيکار کرد. اما اکنون بعد از ٤ ماه هيچ پولي بابت مبلغ ناچيزي که به آن بيمه بيکاري ميگويند، به آنها پرداخت نشده است. سازمان تامين اجتماعي اعلام داشته است که چون اين شرکت آگهي استخدام کارگر جديد داده است، به آنها بيمه بيکاري پرداخت نخواهد شد. كارفرماي نوشابه سازي ساسان هم حاضر به استخدام كارگران تازه اخراج شده ‌نيست. بنا به خبر کارفرماي شرکت ساسان بخاطر کاهش هزينه نيروي انساني در سال ٨٨ حداقل ٧٠٠ كارگر، راننده و فروشنده متخصص را با سوابق كاري مختلف وادرا به ترك كار اجباري كرده است و درمقابل با انتشار آگهي استخدام قصد دارد تا به جاي آنها نيروي انساني ارزان قيمت جذب كند.اين كارگران قبلا نيز در همين رابطه در روزهاي ٤ و ١ ارديبهشت در مقابل شركت تجمع اعتراضي برپا كردند ولي پاسخي به آنها داده نشده است.

اعلام حمايت شوراي موقت کارگران پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر از قطنامه مشترک اول مه ده تشکل کارگري

دوستان کارگر
ما بدينوسيله ضمن تبريک فرا رسيدن روز اول ماه مه به همه کارگران ايران و شما ، از قطعنامه مشترک روز جهاني کارگر ارائه شده از طرف ده تشکل کارگري ، حمايت ميکنيم و اعلام ميداريم که همبستگي همه کارگران از اين قطعنامه به قدرت ما در مبارزه عليه ظلم و ستم نظم سرمايه و سرمايه داري ميافزايد . ما را در کنار خودتان بدانيد و دستتان را بگرمي ميفشاريم .
زنده باد اول ماه مه روز همبستگي کارگران جهان- ٩ارديبهشت ١٣٨٩

فواد کيخسروي پس از ٩ روز بازداشت در ميان استقبال اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران از زندان آزاد شد

بنا بر گزارشهاي رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران فواد کيخسروي از اعضاي فعال اتحاديه آزاد کارگران ايران در شهر سنندج که صبح روز شنبه اول ماه مه (١١ ارديبهشت) پس از احضار به ستاد خبري وزارت اطلاعات بازداشت شده بود ديروز ١٩ ارديبهشت ماه ٨٩ در ميان استقبال اعضاي اتحاديه و خانواده اش از زندان آزاد شد. به فواد کيخسروي و صديق کريمي پس از بازداشت در صبح روز اول ماه مه، اتهام مسائل مربوط به مراسم اين روز را وارد کرده بودند اما در دادگاه به اين دو نفر اتهام اقدام عليه امنيتي ملي از طريق عضويت در اتحاديه آزاد کارگران ايران را وارد کرده اند.
فواد کيخسروي در دادگاه حاضر به سپردن قرار وثيقه نبود اما با اصرار خانواده اش قرار وثيقه ٢٠ ميليون توماني را براي آزادي اش قبول کرد. صديق کريمي و فواد کيخسروي در طول بازداشت خود از برگزاري مراسم اول ماه مه و عضويت در اتحاديه آزاد کارگران ايران به مثابه يکي از بديهي ترين حقوق کارگران دفاع کرده اند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با تبريک صميمانه آزادي فواد کيخسروي از زندان به خانواده وي، اعضا اتحاديه و عموم کارگران، پرونده سازي عليه صديق کريمي و فواد کيخسروي را از طريق وارد کردن اتهام واهي اقدام عليه امنيت ملي به آنان قويا محکوم ميکند و برگزاري مراسم اول ماه مه، برپائي تشکلهاي کارگري و عضويت و فعاليت کارگران در اتحاديه آزاد کارگران ايران و ديگر تشکلهاي کارگري را يکي از پايه اي ترين و بديهي ترين حقوق اجتماعي کارگران ميداند و عموم کارگران در سراسر ايران را به بر پائي تشکلهاي کارگري فرا ميخواند.زنده باد اول ماه مه
تشکل، تجمع، اعتصاب حق مسلم ماست
اتحاديه آزاد کارگران ايران
٢٠ ارديبهشت ماه ٨٩

****

يك خبر از دبي

تجمع يكصد كارگر ويتنامي در دبي در اعتراض به دستمزدهاي معوقه و بازداشت آنها
روز ١٦ ارديبهشت حدود ١٠٠ نفر از كارگران ساختماني كه از كشور ويتنام جهت كار به دبي آمده اند، در اعتراض به ٤ ماه دستمزد معوقه خود در مقابل وزارت كار اين كشور دست به تجمع زدند. اين كارگران بخشي از دويست كارگري هستند كه عمدتا از کشورهاي آسياي جنوب شرقي هستند. باقيمانده آنجا را ترک کردند، اما اين يکصد نفر جلوي وزارت کار باقي ماندند و گفتند تا حقوقشان را نگيرند، انجا را ترک نمي کنند. ويزاي اين كارگران مدتي است كه باطل شده است، اما حقوق نگرفته اند و حتي پول برگشتن به کشورشان را نيز ندارند. وزارت کار دوبي پرونده شرکت کارفرما (شرکت کره اي سونگون) را به دادگاه فرستاده است تا ضمانت نامه دو ميليون درهمي شرکت را ضبط کند. كارگران خواهان پرداخت دستمزدهاي معوقه خود از محل اين پول هستند. شرکت اتلانتيک امارات نيز وضعيت مشابهي دارد و بسياري از کارگرهايي که به کشورشان بازپس فرستاده شده اند، گفته اند که حقوقشان را دريافت نکرده اند. بنا بر خبرهاي منتشر شده بيش از ١٠٠٠ کارگر در اين منطقه هستند که در يک کمپ در شارجه رها شده اند، کمپي که نه آب دارد و نه برق. پليس كشور دبي كارگران معترض در مقابل وزارت كار را دستگير و راهي زندان كرده است.