شنبه٬ ١٥ اسفند ١٣٨٨ -٣ مارس ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١١٩

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

قزوين: تجمع اعتراضي کارگران چيني البرز

روز ١١ اسفند ٣٥٠ نفر از کارگران شرکت چيني البرز در اعتراض به پرداخت نشدن ٩ ماه حقوق و مزاياي خود در يکي از بلوارهاي اصلي جاده قزوين به شهرک صنعتي البرز را به مدت بيش از يکساعت مسدود کردند. در اين مدت كارگران بارها تجمع كرده و به آنها وعده و وعيد داده شده و هنوز هيچ پاسخي نگرفته اند و كارگران به اين وضعيت معترضند. كارگران اعلام كرده اند كه تا وقتي طلبهايشان پرداخت نشوند به تجمعاتشان ادامه خواهند داد. اين کارگران به شدت نسبت به وعده و وعيدهاي داده شده به آنان در ماه‌هاي گذشته از سوي مسئولان اعتراض کردند.

شيراز: يك هفته تجمع و اعتراض كارگران صنايع مخابرات راه دور

بنا به اخبار منتشر شده در روزهاي اول تا پنجم اسفند هرروزه كارگران مخابرات راه دور در استان فارس، به دليل تاخير ١٣ ماهه در پرداخت مطالباتشان در مجاورت كارخانه و مقابل استانداري فارس دست به تجمع اعتراضي زدند.
روز ٥ اسفند حدود ٣٠٠ نفر از کارگران صنايع مخابرات راه دور در حاليکه پلاکاردهائي در دست داشتند، براي جلب توجه مردم در سوتهائي که همراه داشتند دميدند. کارگران شعار ميدادند عيدي دولت به ما اسپري فلفله. در اين حركت اعتراضي تعدادي از مردم نيز به صف كارگران پيوستند.
در ادامه اين اعتراضات روز ١٠ اسفند ٢٠٠ نفر از كارگران مخابرات راه دور شيراز ( ITI ) به نمايندگي از طرف كل كارگران كه ٧٠٠ نفر ميشوند، در ادامه تجمعات اعتراضي خود براي ١٣ ماه حقوق معوقه شان، در مقابل وزارت صنايع و معادن واقع در تهران تجمع كردند. در اين روز ٥ نفر از كارگران به عنوان نمايندگان كارگران به وزارت صنايع و معادن مراجعه كردند و باقي كارگران در بهشت زهرا شب را به صبح رساندند. به گفته كارگران ١٣ ماه بي‌حقوقي لطمات زيادي را به خانواده هايشان واردكرده است، و اكنون در آستانه شب عيد و گراني فشار بيشتر شده و كارگران خواهان پرداخت فوري تمامي طلبهايشان هستند. به دنبال مراجعه كارگران به وزارت صنايع در ١٠ اسفند، مسئولان اين وزارتخانه جلسه‌اي را براي رسيدگي به وضع كارگران تشكيل دادند. در برابر اعتراض كارگران مسئولان وزارت صنايع به كارگران وعده دادند كه حدود ٢ ميليارد تومان از طلب آنان را روز شنبه ١٥ اسفند پرداخت خواهند كرد و با اين قرار كارگران پس از دو روز به شيراز بازگشتند.
بنا به گزارشها قبلا دولت قول راه‌اندازي كارخانه و پرداخت مطالبات كارگران و حل مشكل بازنشستگي برخي از آنان را تصويب كرده بود. بنا به مصوبه دولت مي بايست مبلغ ١٥ ميليارد تومان جهت راه اندازي كارخانه و پرداخت طلبهاي كارگران پرداخت ميشد. اما اين هم بخشي از دزدي هاي رايج در تمام كارخانجاتي است كه به بهانه ورشكستي به حال تعطيل در آمده و در اين ميان دستمزد كارگران به سرقت ميرود.

اصفهان: تجمع اعتراضي کارگران شرکت ميلاد

به گزارش شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان، صبح روز دوشنبه ده اسفند ٧٠ كارگر شركت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قائم رضا به دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان مراجعه كردند و خواستار هفت ماه حقوق معوقه و متوقف شدن بيكارسازي ها شدند. بنا به گزارش پيش از رسيدن کارگران به دفتر شرکت ٤ مامور نيروي انتظامي و تعدادي لباس شخصي در محل در ورودي شرکت مستقر شده بودند. کارگران نخست به دفتر دادخواه مديرعامل قائم رضا مراجعه کردند، اما وي را در محل کارش نيافتند.سپس طاهرفر عضو هيات مديره و سهراب نژاد معاون اجرايي به گفتگو با کارگران پرداختند که موفق به آرام كردن اعتراض كارگران نشدند. در اين هنگام بود که ابکا عضو ديگر هيات مديره و مديرعامل ذوب آهن اصفهان از راه رسيد که کارگران با فرياد دزد آمد دزد آمد، از او استقبال کردند.اشاره کارگران به تخلفات ابکا در دوران مديريتش در ذوب آهن بود که در بيش از ده مورد در ديوان عدالت اداري جمهوری اسلامی محکوم شناخته شد. ولي با توجه به وابستگی او به مقامات دولتی و اختلافات و دعواهاي درون حكومتي و دزدي هايشان ، رسيدگي به پرونده وي متوقف ماند.
کارگران پس از بي نتيجه ماندن مذاکرات از دفتر شرکت خارج شده و وارد خيابان شدند و به گفتگو با عابران پياده و سرنشينان خودروهاي عبوري پرداختند و مشکلات خود را با آنان مطرح کردند. در اين ميان پليس به همراه حراست قائم رضا بارها از کارگران خواستند که به داخل ساختمان برگردند و اعتراضات شان را در آنجا ادامه دهند که با امتناع کارگران روبرو شدند.
در نهايت حراست قائم رضا به آنان قول داد که طي چند روز آينده ١٠٠ ميليون تومان علي الحساب به شرکت ميلاد داده خواهد شد تا مطالبات کارگران را پرداخت كنند و وعده داده شد كه مابقي بدهي شرکت به کارگران از محل فروش وسايل وضايعات شرکت تامين خواهد شد. لازم به توضيح است که حرکت کارگران شرکت ميلاد تحت تاثير تجمع روز شنبه ٨ اسفند کارگران شرکت متک صورت گرفت و خود اين کارگران در طي تجمع شان بارها اين موضوع را بيان کرده و از همکاران شان در شرکت متک ستايش نمودند.
شرکت ميلاد در شهرک صنعتي فولاد در شهرستان لنجان واقع است و در زمينه طراحي و ساخت سازه هاي فلزي فعاليت دارد.اين شرکت در پي ورشکستگي ١٢٠ کارگر قراردادي را اخراج کرده و درصدد بازخريد ٨٠ کارگر رسمي خود مي باشد. کارگران رسمي اعلام کرده اند تا زماني که تمام مطالبات شان را دريافت نکنند در محل کارشان حاضر خواهند شد ولي از کار کردن خودداري خواهند نمود. کارگران رسمي و قراردادي شرکت ميلاد ٧ ماه است که حقوق نگرفته اند و شرکت در حالي به دنبال بازخريد کارگران رسمي است که پولي براي پرداخت به آنان ندارد.

اعتراض کارگران مجتمع فولاد مبارکه

روز ٣ اسفند جمع زيادي از کارگران مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، در اعتراض به عملي نشدن وعده هاي مديران و کاهش حقوق، دست به اعتصاب غذا زدند. به گزارش شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان، صدها نفر از کارگران قرارداد مستقيم اين شرکت در اعتراض به کاهش حقوق و مزايا و عملي نشدن وعده هاي مديران کارخانه در روزهاي ١١ و ١٢ بهمن به نشانه اعتراض از گرفتن غذاي خود سر باز زده و دست به اعتصاب غذا زدند. اين اعتصابات بيشتر در بخش هاي فولادسازي و نورد سرد اين کارخانه صورت گرفته و قرار است از ١٢ اسفند از سر گرفته شود.
اعتراض كارگران قراردادي ذوب آهن اصفهان به سطح نازل حقوقهايشان

بنا برخبري كه در سايت اتحاد از منبع شوراي موقت کارگران ذوب اهن اصفهان درج شده است، هفته آخر بهمن ماه در کارخانه ذوب آهن اعلاميه هايي پخش شد که کارگران قرارداد مستقيم را به اعتصاب غذا فراخوانده بود. اعتراض اين کارگران به اختلاف فاحش حقوق و مزايا با کارگران رسمي و مهم تر از آن کاهش حقوق و مزايا پس از تبديل وضعيت از قرارداد با شرکت هاي پيمانکاري به قرارداد مستقيم با ذوب آهن بود.
در پي اين اقدام مديرعامل ذوب آهن درسرکشي به قسمت هاي مختلف کارخانه با کارگران قرارداد مستقيم به گفتگو نشست وبه آنان قول بررسي خواسته هاي شان را تا آخر اسفند ماه داد. از سوي ديگر به موازات اين اقدام حراست و انتظامات کارخانه به گشت زني در کارگاه ها پرداختند و در چندين کارگاه در گفتگو با کارگران به تهديد آنان پرداخته و عنوان کردند که قرار نيست کارگران قرارداد مستقيم از حقوق و مزايايي هم سطح با کارگران رسمي برخوردار شوند. آنان از کارگران مسئول غذا که به دريافت و توزيع غذاي کارگران شيفت مي پردازند نيز خواستند اسامي کارگراني را که اعتصاب غذا مي کنند به حراست گزارش دهند. در اقدامي ديگر مسئولان رختکن هايي که در آنها اعلاميه توزيع شده بود به حراست احضار شده و تحت فشار قرار گرفتند. كارگران اعلام كرده اند كه در صورتيكه به خواستشان رسيدگي نشود، اعتراضاتشان را ادامه خواهند داد. سطح حقوق اکثر کارگران شرکت هاي پيمانکاري آنچنان نازل است كه اين كارگران ناگزير به اضافه كاري و تامين بخشي از كسري هزينه زندگيشان از اين طريق هستند.. ساعات اين اضافه كاري ها قبلا نامحدود بود. اما اكنون به ٤٥ ساعت محدود شده است و اين موضوع باعث كاهش سي الي صد هزار تومان از درآمد كارگران كه با كار طاقت فرسا بدست مي آوردند شده است. .

تجمع اعتراضي ٨٠ تن از کارگران شرکت متک

روز هشتم اسفند حدود ٨٠ نفر از کارگران شرکت متک از توابع مجتمع صنايع قائم رضا در دفتر اين مجتمع واقع در سه راه توحيد شهر اصفهان در اعتراض به ٧ ماه دستمزد پرداخت نشده خود دست به تجمع زدند. در اين شركت بيش از ٢٠٠ كارگر به كار اشتغال دارند. در همين رابطه اين كارگران قبلا نيز چندين اعتصاب و تجمع اعتراضي داشته اند.
در اين حركت اعتراضي کارگران پس از مشاهده بي تفاوتي وطفره رفتن مديران متک و قائم رضا وارد جلسه هيات مديره شدند و خواستار پاسخگويي به خواسته هاي شان شدند و مشاجرات تندي بين کارگران و هيات مديره درگرفت و كارگران بر خواستهايشان تاكيد داشتند. در جريان اين كشاكش بود كه مديريت قائم رضا پليس را به محل فراخواند. سرانجام هيات مديره پس از ناتواني در آرام كردن کارگران با دعوت از مهندس تهماسبي مديرعامل شرکت متک تشکيل جلسه داد و در پايان جلسه به کارگران قول داد که طي چند روز آينده ٣٠٠ هزار تومان علي الحساب و نيز تا آخر اسفند دوماه حقوق به اضافه عيدي به آنان پرداخت گردد. شرکت متک در شهرک صنعتي فولاد شهرستان لنجان واقع است و در زمينه طراحي و ساخت سازه هاي فلزي فعاليت دارد .

٢٥ نفر از رانندگان شرکت احيا گستران تمديد قرارداد نشدند

در پي اعتصاب ماه گذشته رانندگان شركت احياگستران اسپادان در دور جديد تمديد قرارداد هاي اين كارگران براي نزديك به ٢٥ نفر از آنان برگه قرارداد فرستاده نشده است. از آنجا كه قرارداد هاي كارگران اين شركت ٢٩ روزه است اين اقدام شركت به منزله اخراج بدون سروصدا تحت لواي پايان قرارداد خواهد بود.
شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان

تجمع اعتراضي كارگران سيمين اصفهان
روز ١٤ اسفند تعدادي از کارگران کارخانه ريسندگي-بافندگي سيمين اصفهان در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده خود روبروي استانداري اين شهر تجمع کردند. مديريت كارخانه نه تنها دستمزد كارگران را پرداخت نكرده است، بلكه به بهانه بحران مالي به كارگران گفته است كه از عيدي و ساير مزايا نيز امسال خبري نيست. بنا به گزارشها استانداري اصفهان پيش‌تر کمک‌هايي براي حل مشکل کارگران به کارخانه سيمين کرده بود، ولي اين وام‌ها و کمک‌ها نيز به جيب كارفرما رفته است. كارگران خواهان فوري دستمزدها و مزاياي كاريشان هستند. اين اعتراض ادامه دارد.

رشت : اعتراضات کارگران شهرداري رشت به عدم پرداخت تمامي حق اضافي كاري خود

کارگران قراردادي رفتگر منطقه يک شهرداري رشت که بيش از ٢٠٠ نفر هستند تا تاريخ ٣٠ آذر ٨٨ با شرکت خدماتي ياقوت سرخ طرف قرارداد بودند. اين کارگران طبق توصيه شوراي شهر رشت در آخر آذر ماه بالاجبار با شرکت خدماتي "سبز زيور" قرارداد بسته و با شرکت "ياقوت سرخ" تسويه حساب کردند. آن ها پس از دريافتي مزد ماه دهم خود، متوجه شدند که در ازاي ١٢٠ ساعت اضافه کاري فقط ٣٠ ساعت به آن ها تعلق گرفته است. به همين منظور ۴٠ نفر از اين كارگران در اعتراض به اين موضوع به شوراي شهر و بازرسي شهرداري رشت مراجعه كردند . بازرسي شهرداري رشت ضمن تهديد کارگران گفت که مي توانيم شما را اگر به سر کارتان برنگرديد به عنوان شورشگر بازداشت کنيم. کارگران پاسخ دادند: ما شورشگر نيستيم. ما حق خودمان را مي خواهيم. چرا ما را مي ترسانيد؟ ما که چيزي براي از دست دادن نداريم!! . کارگران اعتراض خود را به صورت مکتوب به مراکز دولتي در رشت - استانداري و فرمانداري - و حتي رياست جمهوري نوشته و منتظر پاسخ شدند.
لازم به توضيح است که شرکت "ياقوت سرخ" متعلق به فردي به نام چابکي است و شرکت خدماتي "سبز زيور" متعلق به واحدي (اهل کرج ) که با زد و بند در شوراي شهر در مناقصه توانست با قيمت و پيشنهاد نازلي برنده شود. اين شرکت به طور ثابت ۶٠ درصد از اضافه کاري کارگران را به جيب ميزند. در اين زد و بند فردي به نام يونس پور که قبلا مسئول معدن در شهرداري بوده است و اكنون مسئول قسمت بازيافت شهرداري است نقش اساسي داشته است. حتي اين تعديل پرداخت شامل هزينه سوخت مصرفي گازوئيل و بنزين رانندگان نيز شده است. در ضمن وضعيت پرداخت عيدي و پاداش آخر سال كارگران نيز ناروشن است. کارگران خدمات شهري در دو شيفت ١٢ ساعته مشغول به کار هستند و بيشترين فشار کار در شيفت شب است.

شرايط کار كارگران کارگاه صنعت هود
کارگاه صنعت هود وابسته به بخش خصوصي، در ١٦ كيلومتري جاده رشت - فومن قرار دارد. مالک و کارفرماي کارخانه فردي به نام باباعليان است. او قبلا رياست شرکت تعاوني آهنگران رشت را بر عهده داشت و مسئول توزيع آهن آلات سهميه اي و لوازم کار آهنگران رشت بود که از اين كارها پول كلاني به جيب زد. توليدات اين کارخانه سازه هاي سوله و پل آهني است. در اين کارخانه ۶٠ کارگر به كار اشتغال دارند. عده اي از اين کارگران قراردادي و روزمزد و عده اي به صورت کارمزدي يعني قطعه سازي و کيلوحساب کار مي کنند. ساعت کار از ٧ صبح شروع مي شود و تا ١٠ شب ادامه دارد. پايه حقوق کارگران قراردادي طبق مصوبه اداره کار است. کارگران فاقد سرويس اياب و ذهاب و نهار خوري هستند، بيشتر کارگران از اهالي رشت - رودپيش ، جمعه بازار فومن - پسيخان، صومعه سرا و روستاهاي اطراف هستند.
بيشتر كارگران اين كارگاه توليدي از ٣ تا ٦ ماه حقوق معوقه طلب دارند و حتي قطعه کاران پيماني نيز مبالغ زيادي طلبكارند. سرکارگرها در قالب شوخي با الفاظ رکيک و توهين آميزي با کارگران برخورد ميکنند. باباعليان بخشي از مديريت کارخانه را به پسر و دختر و بستگانش سپرده است.

ساوه: اعتصاب ٨٠٠ کارگر شرکت دنا ره سازان
بنا بر خبري كه اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر كرده است، کارگران شرکت دنا ره سازان از روز دوم اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چهارماه دستمزد، دست به اعتصاب زده اند و اين اعتصاب همچنان ادامه دارد. بنا به اين گزارش صبح روز سوم اسفند مدير عامل شرکت در ميان کارگران اعتصابي حاضر شد و به آنان اعلام کرد در روزهاي پاياني سال فقط ميتواند عيدي قانوني آنان را پرداخت کند و چهار ماه دستمزد معوقه آنان را پس از عيد پرداخت خواهد کرد و از کارگران خواست بر سر کارهاي خود بازگردند. اما کارگران قاطعانه اعلام کردند تا دريافت تمامي دستمزدهاي معوقه خود و تسويه حساب کامل حاضر به بازگشت بر سر کارهايشان نيستند و به اعتصاب ادامه ميدهند. شرکت دنا ره سازان حدود دو هفته پيش نيز بمدت سه روز دست به اعتصاب زدند و با اين اعتصاب که توام با بستن درب کارگاه با ماشينهاي سنگين و جلوگيري از ورود و خروج به محل کارگاه بود، موفق شدند دستمزد معوقه ماههاي شهريور و مهر را دريافت کنند.
لازم به يادآوري شرکت دنا ره سازان يک شرکت راهسازي بزرگ است که در حال حاضر مشغول ساخت اتوبان همدان ساوه است و محل کارگاه آن حدود ٢٠ کيلومتري شهرستان ساوه قرار دارد.
قائمشهر :كارگران نساجى قائمشهر مقابل فرمانداري تجمع کردند
روز ١١ اسفند كارگران نساجي مازندران در قائمشهر در اعتراض به ٥ ماه حقوق معوقه خود و وضعيت بلاتكليفشان از مسير كارخانه جاده نظامي قائمشهر به طرف فرمانداري شهر راهپيمايي كردند و در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر تجمع كردند. در مسير راه كارگران ديگر نيز به اين راهپيمايي پيوستند. كارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه خود هستند. در اين حركت اعتراضي مسئولان فرمانداري قائمشهر با دستور به نيروهاي حراست از حضور خبرنگاران ممانعت کردند.

گزارشي از کارخانه چوکا
کارخانه چوکا بالاتر از سه راه خلخال -اسالم قرار دارد .کارخانه قبلا" در اختيار صنايع و معادن بود و در حال حاضر سه شرکت و بنگاه اقتصادي تامين اجتماعي شستا و الدينگ مالکان کارخانه هستند. محصولات اين كارخانه کاغذ چوکا است .در گذشته نه چندان دور اين کارخانه داراي ٢۵٠٠ کارگر بود که به تدريج يا بازخريد يا بازنشسته شدند که در ازاي ۵ سال خريد سنوات آن ها خانه هاي سازماني به آن ها از طرف شرکت داده شد . در حال حاضر حدود ٨٠٠ کارگر در اين کارخانه مشغول به کار هستند . از اين تعداد کارگر ٢٠٠ نفر استخدامي با بيش از ٢٠ سال سابقه و بقيه ( ٦٠٠ نفر) قراردادي و بدون هيچ امنيت شغلي هستند . ٢٠٠ نفر از کارگران استخدامي منتظر اعلام بخشنامه بازنشستگي بيش از ٢٠ سال با سختي کار هستند . اضافه کاري کارگران از ١٢٠ ساعت در ماه پرداخت مي شود .کارخانه داراي سرويس اياب و ذهاب و سالن غذا خوري است. کارخانه در سه شيفت کاري فعال است. اکثر کارگران از شهرها و روستاهاي اطراف مانند اسالم ، هشتپر ، انزلي ، رشت و...هستند . حقوق و دستمزد کارگران هميشه با تاخير بيش از يک هفته پرداخت مي شود . (برگرفته از سايت افق روشن)

گزارشي از کارخانه کنف کار
کارخانه کنف کار در کيلومتر ۵ جاده رشت - تهران حد فاصل جاده رشت - سنگر قرار دارد. توليد اين کارخانه ، گوني هاي کنفي است . اين کارخانه پس از برف سنگين بهمن سال ١٣٨٣ دچار بحران شد و کارگران کارخانه به اداره کار جهت دريافت بيمه بيکاري معرفي شدند . کارگران در مرداد سال ١٣٨۵ با اتحاد و يکپارچگي توانستند دوباره به کارخانه بازگردند. در اين مدت بارها جاده رشت - سنگر و يا رشت - تهران را بستند و يا در مقابل نهادهاي دولتي از قبيل استانداري و اداره کار رشت، اداره صنايع و معادن تجمع کردند تا توانستند بخشي از حقوق معوقه خود را دريافت کنند .تجمعات اين كارگران بارها توسط نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي مورد ضرب و شتم و دستگيري قرار گرفت.آخرين بار حدود ٢ ماه پيش بود كه اين كارگران در مقابل استانداري تجمع کردند و در اين تجمع نيز بين کارگران و ماموران انتظامي و اطلاعات درگيري اتفاق افتاد. نيروهاي انتظامي با گرفتن موبايل هاي عابرين تلاش ميكردند مانع فيلم برداري از حركت اعتراضي كارگران شوند. اما كارگران با آنها درگير شده و موبيل ها را پس گرفته و به صاحبانشان دادند. بدنبال اين اعتراضات بود كه به هر يك از كارگران ٣ الي ٤ ميليون تومان از دستمزد پرداخت نشده شان را پرداخت كردند. كارخانه كنف كار وابسته به بخش خصوصي و مالکان آن دو پسر عمو به نام جزايري عرب و خانواده زهرابي هستند که در حال حاضر دختر زهرابي مدير عامل کارخانه است و توسط وکيلش کارهاي مربوط به مسائل حقوقي را رتق و فتق مي کند. در اين كارخانه در حال حاضر ١٨۶ کارگر به صورت گردشي كار ميكنند به اين معني كه هر هفته حدود هفتاد كارگر، کارخانه را مي چرخانند. در حدود ١٧٨ نفر از کارگران کارخانه بيش از ٢٠ سال سابقه کار دارند و منتظر هستند كه تا پايان اسفند ٨٨ مشمول٢٠ سال سابقه و سختي کار شده و بازنشسته شوند .در ضمن به كارگران قول داده شده که دفترچه هاي تامين اجتماعي آنان راکه در طول سال ١٣٨٨ فقط ٣ ماه اعتبار داشته، تمديد اعتبار كنند .در حال حاضر کارگران هر يک از ۵ الي ٦ ميليون تومان حقوق معوقه طلبکار هستند. (برگرفته از سايت افق روشن)
 

كاشان: تجمع كارگران شركت ريسندگي و بافندگي
بنا به خبري كه ا يلنا، خبرگزاري كار جمهوري اسلامي منتشر كرده است، كارگران شركت ريسندگي و بافندگي كاشان براي دريافت مطالبات بيش از ٢٢ ماه حقوق معوقه و بيش از يك ميليون تومان عيدي خود، روز ٢٩ بهمن مقابل فرمانداري ويژه كاشان تجمع كردند. كارگران معترض گفته اند كه كارگران اين شركت برغم اينكه بيش از ٢٢ ماه حقوق از شركت مذكور طلب دارند و به جاي دريافت حقوق ماهيانه خود هفته‌اي ٥٥ هزار تومان دريافت ميکنند كه مدتي است از دريافت همان هفته‌اي ٥٥ هزار تومان هم محروم شده‌اند. ين كارگران مبلغ ٧٨٠ هزار تومان معوقه عيدي سال گذشته و ٣٠٠ هزار تومان عيدي سال جاري راهم طلبكارند.

در جريان غبارآلود شدن آسما‌ن خوزستان؛ همه تعطيل بودند جز كارگران
روز يكشنبه ٩ اسفند در جريان درجريان غبارآلود شدن آسما‌ن خوزستان و تعطيلي چند روزه اداره‌ها و مدارس اين استان، كارگران تنها گروهي بودند كه در سركار خود حاضر بودند. رضا رخشان از فعالان كارگري نيشكر هفت تپه، در گفتگو با ايلنا ميگويد: در حالي كه با تشخيص استانداري، كاركنان ادارات و دانش آموزان مدارس تا فروكش كردن گرد و غبار ازرفتن به محل كار و تحصيل منع شدند؛ كارگران از جمله كارگران نيشكر هفت تپه و شهرداري از اين تعطيلي محروم بودند و سركارشان بودند. اين درحالي است كه كارگران با كاركردن در فضاي بازوآزاد بيش از كارمندان دفتري كه درمحيط‌هاي سربسته و پوشيده فعاليت دارند در معرض عوارض تفس هواي غبار آلود بوده‌اند. او از مسوولان ادراه كار و سازمان تامين اجتماعي خواست تا با نظارت برمحيط‌هاي كار از تكرار چنين بي عدلتي هايي جلوگيري كند.

تهران: كارگران كيان تاير در اعتراض به حقوق معوقه خود تجمع كردند
به گزارش آژانس ايران خبر روز يكشنبه ٩ اسفند, مجددا کارگران کيان تاير در اعتراض به ٤ ماه حقوق معوقه خود و طلبهاي قبلي شان در محل كارخانه دست به تجمع زدند. در اين حركت اعتراضي كارگران خواهان پرداخت فوري همه طلبهايشان و عيدي شان شدند. فرا رسيدن نوروز، گراني هر روزه قيمت ها و عدم پرداخت دستمزدها فشار سنگيني بر كارگران وارد كرده است. كارگران اعلام داشتند که تا دريافت تمامي دستمزدهاي پرداخت نشده خود به اعتصابشان ادامه خواهند داد. همچنين روز ١٠ اسفند عليرغم ريزش شديد و بي وقفه باران كارگران همچنان در اعتصاب بوده و در برابر درب كارخانه تجمع كردند تا در معرض ديد مديريت باشند و مردمي كه از محل عبور ميكنند نيز در جريان حركت اعتراضي آنها قرار گيرند.
بنا به خبر ديگري که توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر شده است. روز ١٠ اسفند نمايندگان وزارت کار به کارخانه کيان تاير رفتند و با توجه به پايان دوره نمايندگي اعضاي شوراي اسلامي اين کارخانه، طي جلسه اي با مديريت کيان تاير در مورد برگزاري انتخابات شوراي اسلامي به مذاکره پرداختند. حين مذاکرات از حضور نماينده منتخب مجمع عمومي کارگران در جلسه جلوگيري کردند. پس از اتمام جلسه از نماينده مزبور خواستند صورتجلسه مذاکرات و تصميمات اتخاذ شده در آنرا امضا کند. اما او در اعتراض به جلوگيري از حضور نماينده هاي کارگران در جلسه از امضاي صورتجلسه خودداري کرد.
بنا بر اين گزارش و بر اساس اظهارات کارگران کيان تاير، وزارت کار و مديريت کارخانه کيان تاير قصد دارند با توسل به رد صلاحيت کانديداتوري نماينده هاي واقعي و منتخب مجمع عمومي کارگران در انتخابات، يا افراد مورد نظر خود را به عنوان نماينده هاي کارگران گزينش کنند و يا در صورت عدم شرکت کارگران در چنين انتخاباتي، کارگران اين کارخانه را از داشتن نماينده محروم نمايند.
لازم به ياد آوري است که در اعتراضات سال ٨٧ کارگران کيان تاير(لاستيک البرز) اين کارگران براي پيشبرد خواستهايشان اقدام به برگزاري مجمع عمومي کردند و طي اين مجمع ٢٧ نفر از همکاران شان را بعنوان نماينده هاي خود برگزيدند. اين نمايندگان تا اين تاريخ آنان به عنوان نماينده هاي کارگران حافظ منافع کارگران بوده اند و همين مسئله خشم مديريت کارخانه را نسبت به آنان بر انگيخته است. بطوري که مديريت کارخانه ٢١ دي ماه امسال اقدام به اخراج از کار ٩ نفر از اين نماينده ها کرد که بدنبال اعتراضات کارگران، مديريت مجبور شد آنان را بر سر کار بازگرداند. اکنون مديريت قصد دارد با همکاري وزارت کار نماينده هاي منتخب مجمع عمومي کارگران کيان تاير را از نمايندگي کارگران به کنار بزند و شوراهاي اسلامي اين تشکلهاي دست ساز دولتي را بعنوان ابزار دست خود در کارخانه ايجاد کند. کارگران در مقابل اين توطئه ايستاده اند.

تجمع رانندگان شركت واحد مقابل سازمان تامين اجتماعي

بنا به اخبار منتشر شده، جمعي از كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران روز ١ اسفند ماه در مقابل سازمان تأمين اجتماعي، در اعتراض به يين نامه جديد قانون بازنشستگي دست به اعتراضي چند ساعته زدند. بر اساس يين نامه جديد، شاغلان مؤسسات دولتي مشمول استفاده از مزيي مشاغل سخت و زيان آور نيستند. با استناد به ين بهانه، سازمان تأمين اجتماعي از مرداد ماه سال جاري با بازنشسته شدن حداقل ٥٠٠ كارگر و راننده شاغل در مشاغل سخت و زيان آور در شركت واحد مخالفت كرده است

وضعيت نابسامان حقوق كارگران در كارخانه پونل
بنا به خبري در ١ اسفند كارگران كارخانه پونل واقع در نزديكي تهران دو ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند. اين كارگران سه شيفت كار ميكنند و سطح حقوقشان بسيار نازل است. در حاليكه اين كارخانه در ماه بيش از ٦٠-٧٠ ميليون تومان درآمد دارد. در رابطه با اين موضوع كارگران اعتراضات بسياري داشته اند. به كارگران وعده داده شده است كه در ماه ارديبهشت طلبهايشان پرداخت خواهد شد. اما كارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه خود هستند.
اخراج ٣۵٠ نفر در چند شعبه بيمه ايران در تهران

به گزارش آژانس ايران خبردر ٥ اسفند و بنا به گفته كاركنان يكي از شعبه ها ي بيمه ايران, عليرغم اين كه اين موسسه در آمد خوبي دارد ولي مديريت آن حقوق كاركنان و اجاره مكان اجاره شده براي شعبه بيمه را بموقع پرداخت نميكند و در بعضي از شعبه هاي فرعي كاركنان آن سه ماه است كه حقوق دريافت نكرده اند و اجاره تعدادي از واحدهاپرداخت نشده است. اين كارمند بيمه ايران مي گويد: علت كم آوردن بيمه ايران دادن وام به سازمانهاي دولتي ميباشد و سازمانهايي كه بيمه ايران به آنها پول پرداخت كرده است، بدهي خود را بموقع باز پرداخت نكرده اند و اين موضوع موجب ورشكستگي بيمه ايران شده است.
نتيجه اين اختلاس ها و پاسكاري ها اين شده است كه اكنون در آستانه عيد نوروز كاركنان بيمه در معرض اخراج قرار گيرند. كارمند مذكور ميگويد ما چون به صورت پراكنده در سطح تهران هستيم، شكايات خودمان را در ادارات كار به ثبت رسانديم و نوبت رسيدگي در فروردين ماه ٨٩ به ما دادند. اكثر اين كارگران و كارمندان مستاجر و در شهرهاي حومه تهران زندگي مي كنند و در شرايط بسيار دشواري كار كرده اند و اكنون كه از كار اخراج ميشوند، فشار بيشتري بر آنها وارد مي آيد.
کارگران سازمايه و معضل دستمزدهاي پرداخت نشده

به گزارش ٣ اسفند آژانس ايران خبر كارخانه سازمايه بيش از پنج سال است كه اعلام ورشكستگي كرده است و حقوق كارگران پرداخت نشده است. يكي از كارگران اين كارخانه در گفتگو با آزانس ايران خبر، ميگويد:"كارخانه كه اعلام ورشكستگي كرد ما هم بيچاره شديم. الان بيش ازپنج سال دوندگي ريل قانوني فروش كارخانه طي شده است. ولي رييس دادگاه حسيني درهمين ايام گفت كه ميخواهد به مرخصي برود و كار را ناتمام گذاشت. يعني بهتر است بگويم كه وي خودش ازنفرات اصلي دركارشكني عليه كارگران است و تا كنون كارشكني كرده تاكارخانه به فروش نرودوكارگران به حق و حقوق خودشان نرسند. ".بدين ترتيب در اين مدت كارگران سازمايه را به بهانه فروش كارخانه سردوانده اند. البته بنا به همين گزارش قرار است نيمي از پول فروش كارخانه بابت بيمه پرداخت شود. و همه شواهد حاكي از بساط دزدي و بي نصيب ماندن كارگران از حق و حقوقشان پس از فروش كارخانه است. كارگران سازمايه خواهان تمام طلبهايشان هستند.
 

ياسوج: کارگر جواني با سقوط در دستگاه قالي شويي جان باخت
- روز ٤ اسفند کارگرجوان بيست و هشت ساله اي به نام علي با سقوط در دستگاه قالي شويي کشته شد. اين کارگر پس از سقوط دردستگاه قالي شويي به شدت مجروح شد که پس از خارج کردن وي از درون دستگاه، در اثر شدت جراحات وارده جان سپرد. علي بيش از يک هفته از مدت کارش در اين کارگاه نمي گذشت که جان خود را براي به دست آوردن لقمه اي نان براي خانواده اش از دست داد . كارگر كمونيست به خانواده علي كارگر ياسوج و همكارانش صميمانه تسليت ميگويد.
ماهشهر: اعتصاب کارگران شرکت خوارزمي پتروشيمي ماهشهر
بنا به خبري كه دريافت كرده ايم، بيش از ١٣٠٠ كارگر شيفت روز و شب شركت خوارزمي كه پيمانكار كارهاي تعمير و نگهداري برخي مجتمع هاي پتروشيمي از جمله پتروشيمي كارون و بندر امام را برعهده دارد از روز چهارشنبه ٥ اسفند دست به اعتصابي اخطاري زدند و روز پنجشنبه با پيوستن كارگران شيفت روز اعتصاب ادامه پيدا كرد. اين كارگران خواهان پرداخت دو ماه حقوق معوقه و عيدي سال ٨٨ خود شدند. اين اعتصاب قرار است تا روز ٩ اسفند ادامه يابد و در صورتيكه كارگران به خواستهايشان نرسند، اعتصاب ادامه خواهد يافت. لازم به توضيح است كه منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر يكي از دو منطقه مهم صنعت پتروشيمي در ايران است.
 

بندر عباس: اعتصاب ۶٠٠ کارگر طرح توسعه پالايشگاه بندرعباس
بنا به گزارش منتشر شده از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران حدود ۶٠٠ کارگر طرح توسعه پالايشگاه بندر عباس در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه از دستمزدهاي خود از روز اول اسفند ماه دست به اعتصاب زده و اين اعتصاب همچنان ادامه دارد. بنا به اين گزارش پس از شروع اعتصاب کارگران در روز اول اسفند ماه، رئيس کارگاه شرکت ئي سي سي به ميان کارگران آمد و با وعده پرداخت يکماه از دستمزدهاي معوقه کارگران در روز ۵ اسفند ماه، از آنان خواست تا بر سر کارهاي خود بازگردند. اما کارگران اين وعده را قبول نکردند و خواهان پرداخت تمامي دستمزدهاي معوقه خود شدند و به حرکت اعتراضي خود ادامه دادند. طبق اين گزارش تداوم اعتصاب کارگران در روزهاي ٢ و ٣ اسفند، حراست پالايشگاه اقدام به تهديد کارگران کرده و نيروهاي انتظامي مسلح به گاز اشک آور و باتوم و ساير سلاحها نيز در مقابل درب خروجي کارگاه مستقر شده و از خروج کارگران به بيرون از پالايشگاه ممانعت ميکردند. کارگران طرح توسعه پالايشگاه بندر عباس روز ١٩ آبانماه امسال نيز دست به اعتصاب زدند و با اين اعتصاب موفق شدند دستمزد شهريور ماه خود را دريافت کنند و از آن زمان تا کنون اين کارگران هيچ دستمزدي دريافت نکرده اند.

اروندكنار: اعتصاب پرسنل شهرداري اروند کنار

اعتراض کارکنان و پرسنل شهرداري اروند کنار، شهرداري اين شهر را براي دومين روز به تعطيلي کشاند. بنا به گزارش منتشر شده توسط سايت خبري سفير، حدود ١٥٠ نفر از پرسنل شهرداري اروند کنار در استان خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود دست به اعتصاب زدند. معترضان خواستار پرداخت مطالبات ٤ ماهه خود از شهرداري هستند.

محيط هاي كار قتلگاه كارگران
به گزارش ٧ اسفند ايلنا بر اساس اطلاعات دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي ، تعداد كل حادثه ديدگان محيط هاي كار در ٦ ماه اول سال جاري ٩ هزار و ٨٥٦ نفر بيمه‌شده را در بر مي‌گيرد، از اين تعداد٥١٠ نفر نقص عضو پيدا كرده اند، تعداد ١٦٦ نفر دچار از كارافتادگي جزئي و ١٢٥ نفر از كارافتادگي كلي پيدا كرده اند كه توانايي خود را از دست داده اند و و ٤٨ نيز جان خود را از دست داده اند. به اين ترتيب بدليل عدم ايمني محيط هاي كار در طول ٦ ماه اول سال جاري ٤٨ كارگر ، يعني هفته اي دو نفر جان خود را از دست داده اند. بگذريم كه اين آمار فقط مراكز ثبت شده كه تحت پوشش تامين اجتماعي هستند را در بر ميگيرد.
اين آمار به روشني حاكي از ابعاد تكان دهنده به قتل رسيدن كارگران در محيطهاي كار بخاطر سودجويي كارفرمايان و دولت و عدم ايمني محيطهاي كار است.
 

خطر اخراج ۵۵۰ پرسنل مهندسي دو شرکت نفتي تا پايان سال
بنا به گزارشي در ٥ اسفند، شرکت‌هاي مهندسي سازه و ناموران، دو شرکت مهم بزرگ طراحي و مهندسي در صنعت نفت و گاز ايران هستند كه تحت عنوان اينكه بدليل عدم پرداخت بدهي‌شان از طرف کارفرماهاي دولتي و عدم وجود پروژه فعال جديد در صنعت نفت و گاز کشور، جهت عقد قرارداد، در آستانه زيان مالي و ورشکستگي قرار گرفته‌اند، تعداد ۵۵۰ تن از پرسنل مهندسي خود را در ليست اخراج قرار داده اند كه تا پايان سال جاري به كارشان خاتمه داده ميشود.

احضار و محاکمه همايون جابري و غلامحسين خاني از اعضاي سنديکاي کارگران شرکت واحد

بنابه گزارشات منتشر شده روز سه شنبه ١١ اسفندماه همايون جابري ٣٣ ساله از اعضاي سنديکاي شرکت اتوبوس راني تهران و حومه به جرم همان پرونده شركت در مراسم اول مه سال گذشته ، ساعت ٩ صبح به شعبه ١٤ دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد و دادگاه وي در ساعت ١٥:١١ تشکيل و تا ساعت ٣٠:١٣ ادامه داشت. او توسط فردي بنام محمدي رئيس شعبه ١٤ دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت. نماينده دادستان اتهاماتي مانند ، اقدام عليه امنيت ملي و اقدام عليه نظام را به او نسبت داد. محمدي به پرونده سازيهاي سالهاي گذشته که بسته شده پرداخت وبا لحن تهديد آميزي خطاب به آقاي جابري گفت:"جوري واست راي ميدهم که دنبال اين کارها ديگه نري" و ادامه داد چه جوري که تا به حال به تو حکم ندادند. محمدي رئيس شعبه ١٤ دادگاه انقلاب همچنين مسئله آقاي منصور اسالو را پيش کشيد و اظهار تاسف کرد که چرا به او کم حکم داده است.
همايون جابري سال گذشته روز اول مه ( ١١ ارديبهشت) روز جهاني كارگر ٣ ساعت قبل از شروع مراسم گراميداشت روز جهاني کارگر در خيابان توسط مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به زندان اوين منتقل شد و ٣ هفته در بازداشت بسر برد. از اين پرونده سازي ١٠ ماه مي گذرد که آقاي جابري به دادگاه فراخوانده مي شود و به نظر مي آيد که هرچه به روز جهاني کارگر نزديک مي شويم پرونده هاي ساخته شده توسط وزارت اطلاعات بيشتر به جريان گذاشته مي شود.
همچنين غلامرضا خاني عضو ديگر سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه روز شنبه ١٠ اسفند ماه به جرم شركت در مراسم اول مه در سال گذشته به دادگاه فراخوانده شد ولي جلسه دادگاه او براي زمان نامشخصي به تعويق افتاد.
همايون جابري ١٠ ماه است که از کار در شرکت واحد اتوبوس راني تهران معلق شده است و از حقوق و مزايا محروم است.او طي شکايتي به اداره کار موفق به اخذ حکم بازگشت به کار شده است. ولي حراست که از شعب وزارت اطلاعات در شرکت واحد اتوبوس راني تهران است از بازگشت وي به کار ممانعت ميکند. همايون جابري در سال ٨٤ در آستانه اعتصاب گسترده کارکنان شرکت واحد دستگير و به بند ٢٠٩ منتقل شد و مدتي را در بازداشت بسر برد. او همچنين در سال ٨٦ هنگامي که به منظور حمايت از منصور اسالو به منزل آنها مراجعه کرده بود دستگير و به مدت ٣١ روز در بازداشت بسر برد.

 

به اتحاديه هاي کارگري در آلمان
جان منصور اسانلو خطرجدي است، بايد فورا اقدام کنيم!

١٩ فوريه ٢٠١٠

نامه اعتراضي اتحاديه كارگران پست كانادا به سفارت جمهوري اسلامي
به سفارت جمهوري اسلامي ايران، اتاوا
به نمايندگي از ٥٤ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، نگراني بسيار شديدمان بخاطر گزارشات رسيده مبني بر دور جديد هدف قرار دادن منصور اسانلو، رهبر كارگري زنداني، توسط مقامات حكومتي ايران را اعلام ميكنم.
اتحاديه ما مطلع شده است كه اسانلو و يك زنداني سياسي ديگر در زندان رجايي شهر مورد بازجويي، تهديد و انتقال به زندان انفرادي قرار گرفته اند. اين اعمال برخلاف ابتدايي ترين استانداردهاي پذيرفته شده دادگستري ميباشد.
اتحاديه كارگران پست كانادا، همچنين نگران است كه بدليل ضرب و شتم هاي پيشين و حبس ناعادلانه وي، سلامتي منصور وخيم تر شده است. انتقال به سلول انفرادي معمولا شرايط را منجمله از جنبه مراقبتهاي پزشگي و غذايي بدتر ميكند.
اتحاديه كارگران پست كانادا از دولت ايران ميخواهد كه منصور را بلافاصله به بيمارستان منتقل نمايد. ما همچنين خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط منصور اسانلو هستيم.
با احترام،دنيس ليملين،رئيس سراسري اتحاديه كارگران پست كانادا
رونوشت: فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل، مك اوراتا- ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران
 

به اتحاديه هاي کارگري در آلمان: جان منصور اسانلو در خطرجدي است، بايد فورا اقدام کنيم!
دوستان گرامي!
ديروز دوشنبه ۲۲ فوريه از زندان گوهردشت، خبر آمد که به منصور اسانلو در داخل زندان گوهردشت حمله شده است. مهاجم که عضو سپاه پاسداران بوده، با جسم تيزي قصد به قتل رساندن اسانلو را داشته که اين توطئه با هوشياري و دفاع ساير زندانيان خنثي شده است. منصور اسانلو که در هواخوري بند ۴ زندان گوهردشت مشغول صحبت با دو زنداني ديگر بوده، يکباره از سوي فردي به اسم سيد محمد حسيني عضو سپاه پاسداران که اکنون به اتهام قتل همسر خويش در زندان است، مورد حمله قرار ميگيرد. گفته ميشود که در زندان همه از يک توطئه پنهان وزارت اطلاعات براي قتل اسانلو حرف ميزنند. در عين حال در روزهاي اخير اسانلو بارها مورد حمله فيزيکي اين فرد قرار گرفته و يکبار اين عضو سپاه پاسداران به اسانلو گفته ترا ميکشم.
اين اخبار نگراني عميقي در بين خانواده اسانلو و همه فعالين کارگري و دوستداران اسانلو ايجاد کرده است. بويژه اينکه بايد توجه کنيم که يک روش حکومت اسلامي در زندانها به قتل رساندن زندانيان و يا ترور آنها در مقابل چشم ديگران، توسط عناصرزنداني شده خود و يا مزدوران خودشان است. همين ديروز دوشنبه خبر رسيد که در گوهردشت يک زنداني به اسم ياور خدا دوست در اثر فشار و شکنجه در زندان جان باخت.
دوستان و همکاران عزيز!
من به عنوان عضو اتحاديه کارگران پست و يک فعال مدافع حقوق انساني، اولا در پاسخ به فراخوان اتحاديه کارگران " د. گ .ب" اشتوتگارت و در ادامه اين فراخوان، از شما ميخواهم که فورا براي نجات جان اسانلو و همه کارگران دربند که متاسفانه خيلي از سازمانهاي حقوق بشري، در مورد آنها سکوت ميکنند، و براي آزادي همه زندانيان سياسي ، اقدامي را فورا در دستور بگذاريد.
برگزاري ميتينگ و تظاهرات در مقابل سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي در چند سال اخيربه فراخوان اتحاديه هاي کارگري معتبر بين المللي، در ايران با موجي از شعف و خوشحالي مردم و بويژه کارگران روبرو شده است. بياييد اين بار ما اتحاديه هاي کارگري در آلمان مبتکر اين حرکت باشيم.
در دفاع از اسانلو و زندانيان سياسي يک حرکت بين المللي اعتراضي فراخوان داده و کمک کنيم اين فعالين دربند کارگري فورا آزاد شوند.
با احترام
شهناز مرتب عضو اتحاديه کارگران پست آلمان و فعال مدافع انساني
۲۳ فوريه ۲۰۱۰