شنبه٬   ١ اسفند ٨٨ -٢٠ فوريه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١١٨

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخبار اعتراضات كارگري در ايران

كارگران معترض تونل توحيد را بستند

بنا به اخبار منتشر شده، در پي پرداخت نشدن حقوق كارگران تونل توحيد، كارگران روز ١٨ بهمن ماه در مقابل اين تونل تجمع كردند كه اين تجمع موجب شد تا مسير شمال به جنوب بزرگراه چمران از برج ميلاد تا درب تونل با ترافيك شديدي همراه شود. اين اعتراض و مسدود كردن تونل توسط كارگران كه حدود نيم ساعت طول كشيد، با دخالت پليس خاتمه يافت.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران معترض تونل توحيد حمايت مي كند و از همه مردم تهران و کارگران مراکز مختلف کارگري مي خواهد كه صميمانه از اين كارگران حمايت كنند و اعتراض آنها را تقويت كنند. حزب کمونيست کارگري عدم پرداخت دستمزد کارگران را جنايت آشکار کارفرمايان و دولت اسلامي آنها ميداند و کارگران در سراسر کشور را به مبارزه قاطع و متحدانه براي گرفتن دستمزدها و ساير حقوق حقه خود فراميخواند.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٢ بهمن ١٣٨٨، ١١ فوريه ٢٠١٠

يکي از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه
در لاي دستگاه آسياب خوراک دام جان خود را از دست داد

بنا بر گزارش سايت اتحاد (سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران) روز دوشنبه مورخه ١٩بهمن ٨٨ يکي از کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به نام منصور بشمه در حالي که تلاش ميکرد سنگي را از درون دستگاه آسياب خوراک دام بيرون بکشد به دليل روشن شدن دستگاه در ميان آن گير کرد و دستگاه يکي از پاهاي وي را کند و پاي ديگرش لابه لاي دستگاه ماند و همين مسئله باعث شد کارگران حاضر در آنجا نتوانند وي را بلافاصله از لاي دستگاه بيرون بکشند.
بنا بر اين گزارش پس از گير کردن يک سنگ در ميان دستگاه خوراک دام، مسئولين کارخانه بطور ناقصي اقدام به خاموش کردن دستگاه ميکنند و زماني که منصور بشمه در ميان دستگاه مشغول بيرون آوردن سنگ بوده است مسئولين کارخانه با زدن يکي از کليدها باعث به راه افتادن دستگاه ميشوند و منصور بشمه در ميان دستگاه گير مي افتد و در حالي که يکي از پاهايش بطور کامل کنده ميشود يکي ديگر از پاهايش در ميان دستگاه گير ميکند.
بنا بر اظهار کارگران اين کارخانه به دليل نبود واحد ايمني ماهر در کارخانه حدود ٣ ساعت طول کشيد تا کارگران موفق به بيرون کشيدن منصور بشمه از لاي دستگاه بشوند و زماني که منصور از لاي دستگاه بيرون کشيده شد به دليل ٣ ساعت خونريزي مداوم چان خود را از دست داده بود. مسئولين پزشک قانوني نيز علت مرگ منصور را خونريزي عنوان کرده و اعلام نموده اند چنانچه اين کارگر يک ساعت زودتر از لاي دستگاه بيرون کشيده شده و به بيمارستان منتقل مي شد، زنده مي ماند.
كارگر كمونيست جان باختن منصور بشمه را به خانواده وي و همکارانش در شرکت نيشکر هفت تپه تسليت مي گويد. منصور بشمه بخاطر دير رسيدن نيروي كمكي و رساندن به بيمارستان جانش را از دست داد. كارگر عامل اين جنايت را ميشناسند و خواهان محاكمه آنها هستند. خانواده منصرر بشمه نان آور خانواده اش را از دست داده است، بايد خانواده او زير پوشش تامين اجتماعي در سطح يك زندگي انساني قرار گيرد.
سودجويي صاحبان سرمايه در كارخانجات، هزينه نكردن براي ايمني محيط كار و زير استاندارد بودن مراكز كاري به لحاظ امنيت جاني و جسمي كارگر، هر روز دارد از كارگران قرباني ميگيرد و محيط هاي كار به قتل گاه كارگران تبديل شده است. دولت و صاحبان سرمايه عاملين اصلي اين قتل و جنايت در كارخانجات هستند. عاملين اين جنايات بايد محاكمه شوند. اين خواست همه كارگران است.

تجمع كارگران شركت ريسندگي و بافندگي كاشان مقابل فرمانداري

به گزارش ايلنا روز ٢٩ بهمن كارگران شركت ريسندگي و بافندگي كاشان باري ديگر در اعتراض به مطالبات عقب مانده خود در مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع زدند. قبلا وعده داده شده بود كه به جاي دريافت ماهيانه، هفته اي ٥٥ هزار تومان به كارگران مزد پرداخت خواهد شد. اما ٢٢ ماه است كه پرداخت دستمزد كارگران به تعويق افتاده و از دريافت همان ٥٥ هزار تومان نيز محروم شده اند. كارگران اين شركت همچنين مبلغ ٧٨٠ هزارتومان بابت عيدي سال گذشته و ٣٠٠ هزار تومان نيز عيدي سال جاري طلبكارند. بنا به گزارش ٧٨ نفر از كارگران بازنشسته سالهاي ٨٣ و ٨٤ اين شركت نيز هر يك مبلغ ٣٥٠ ميليون تومان بابت سنوات و معوقه هاي ديگر شان از شركت طلب دارند. تحت فشار كارگران معاون استاندار و فرماندار كاشان در جمع كارگران حاضر شدند و اعلام شد كه از مجموع هزار و ٤٣٠ نفر كارگر اين شركت بزودي ٤٥٠ نفر از آنها بازشسته خواهند شد.

كارگران نساجي بافته هاي كرمان در اعتراض به اخراج ها اقدام به بستن جاده كردند

روز يكشنبه ٢٥ بهمن ١٨٠ نفر از كارگران نساجي بافته ها از ساعت دو و نيم تا ٤ بعد از ظهر در اعتراض به خطر تعطيلي كارخانه و تعويق دستمزدهايشان اقدام به بستن جاده كردند.
به گزارش ايلنا به گفته يكي از كارگران چندي پيش عده اي از مديران در هيات تشخيص تصميم به انحلال شركت و انتقال دستگاهها به شهرستان قزوين گرفتند كه در اعتراض به اين موضوع كارگران اقدام به اين تجمع كردند. به گفته اين كارگر كارفرما در ٣٠ دي بود كه تصميم به اخراج ١٨ نفر از كارگران گرفت و قرار است ٣٥ نفر ديگر در پايان بهمن ماه و باقي در آخر سال از كار بيكار شوند. به گفته يكي ديگر از كارگران در سالهاي ٨١ و ٨٢ مديران شركت اعلام داشتند كه دستگاهها شركت مستهلك و قابل استفاده نيستند. اما همين دستگاهها را به استان گلستان و تبريز انتقال دادند و هنوز نيز كار ميكنند. گفتني است كه راس ساعت ٤ عصر بود كه زير فشار اعتراض كارگران در اين روز غلام رضايي معاون سياسي فرمانداري كرمان با حضور در تجمع كارگران تلاش كرد، آنها را متفرق كند. و بالاخره ناگزير شد به كارگران قول دهد كه تا دو روز ديگر جلسه اي با حضور اعضاي كميسيون و جديدساز مسئول شركت در محل استانداري برگزار خواهند كرد و موضوع را مورد بررسي قرار خواهند داد.
بيكارسازيها در نساجي بافته هاي كرمان موضوع اعتراض كارگران است. بنا به گزارش قبلا در اين كارخانه ٥٥٠ كارگر به كار اشتغال داشتند كه مسئولين شركت به عناوين مختلف آنها را از كار اخراج كرده و هم اكنون تنها ١٨٠ نفر از كارگران در كار خود باقي مانده اند.

٢٥ نفر از کارگران احياگستران اسپادان ذوب آهن اخراج شدند

بنا به خبري در ١ اسفند بيست و پنج نفر از کارگران شرکت احيا گستران اسپادان متعلق به کارخانه ذوب آهن اصفهان به دليل شرکت در تجمعات اعتراضي و اعتصاب گسترده ماه گذشته قرارداد کاريشان تمديد نشد و از کار اخراج شدند.
رانندگان شرکت احياگستران اسپادان که کاميون هاي متعلق به کارخانه ذوب آهن را در اجاره دارد وتمامي حمل و نقل غير ريلي کارخانه را انجام مي دهند؛ در حرکتي اعتراضي در اواخر دي سه روز متوالي دست به اعتصاب زدند

با تعطيلي سه كارخانه توليد تجهيزات برقي در اراك بيش از ١٥٠٠ كارگر بيكار شدند

به گزارش ايلنا در پي تعطيلي كارخانجات آوانگان اراك، و دو كارخانه ديگر توليد كننده تجهيزات برقي در اين شهر ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠كارگر از كار بيكار شدند. بنا به همين خبر بدليل بحران مالي باقي كارخانه‌ها در اين بخش با حدود ٢٠ تا ٣٠درصد ظرفيت كار مي‌كنند واين وضعيت در آينده مي‌تواند صنعت برق را با مشكلاتي مواجه كند. اين درحاليست اين كارخانجات با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده روبرويند و براي نقد كردن طلبهايشان هر روزه دست به اعتراض و تجمع ميزنند.

ابراهيم مورثي كارگري در پتروشيمي پلي اتيلين كرمانشاه، در اثر سكته قلبي جان باخت

به گزارش رضا فتحي همكار كارگر كمونيست، باز هم فشار کاري زياد و ساعات کار طولاني و سودجويي صاحبان كار باعث جان باختن كارگري در پتروشيمي پلي اتيلين سنگين كرمانشاه شد. روز ٢١ بهمن ٨٨ کارگری به اسم ابراهيم مورثي که حدود ٦٥ سال سن داشت و براي كار و تامين زندگي خود و خانواده اش به اين مركز كارگري آمده بود، درحين کار سکته كرد و بعد از اينکه او را به اصطلاح به بهداري شرکت رساندند و بدليل اينكه هيچ امكاناتي در آنجا وجود نداشت، ناگزير شدند او را به بيمارستان شهر راهي كنند كه متاسفانه ديگر دير شده بود و اين كارگر جان خود را از دست داد. بهداري پتروشيمي پلي اتيلين كرمانشاه فاقد هرگونه كمك رساني است. در اين بهداري حتي پرستاري نيست كه دانش كافي داشته باشد و بتواند با كمك هاي اوليه در مواقعي اضطراري كمك برساند. اسمش بهداري است و در آنجا تنها يكنفر را گذاشته اند با دو قرص درماني استامينوفن و انتي هستامين كه هر کارگري با هر نوع مشکلي مراجعه كند، همين دو قرص را به او ميدهند. جانباختن ابراهيم مورثي را به خانواده اش و به همه همكارانش تسليت ميگوييم.

كارگران پيمانكاری ساپكو در انتظار قراردادي شدن كارشان
به گزارش روز چهارشنبه ٢٨ بهمن ايلنا ، با وجودي‌كه جلسه هيات مديره شركت ساپكو تشكيل و مقررگرديده كه كارگران پيمانكاري اين كارخانه به قراردادي تبديل شوند، اما هنوز در اين زمينه اقدامي صورت نگرفته است. در ميان اين كارگران حتي افرادي با سابقه ١٥ سال كار هستند. كارگران به اين وضعيت معترضند.

٧٠ درصد کارگران کشور مسکن ندارند

اولياء علي بيگي نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور، اين ارگان دست ساز دولت در گفتگويي با مهر خبر از محروميت ٧٠ درصد كارگران از داشتن مسكن سخن ميگويد. اين رقمي است كه از سوي مقامات دولتي بيان ميشود. دستمزد كارگران ٢٦٣ هزار تومان است كه حداقل سه بخش آن صرف تامين مسكن ميشود. يك خواست فوري كارگران در دوسال پيش حداقل دستمزد يك ميليون تومان بود. يك خواست فوري همين امروز كارگران تعيين دستمزد توسط نمايندگان منتخب خود كارگران است و طبعا هزينه مسكن نبايد بيش از يك دهم دستمزد كارگر باشد. رقم اعلام شده دولتي در مورد وضع نا بسامان مسكن كارگران گوشه كوچكي از ابعاد فقر و بي تاميني كارگران و كل جامعه در ايران است.

تجمع اعتراضي كارگران كيان تاير

به گزارش آژانس ايران خبر روز چهارشنبه ٢٨ بهمن حدود ١٠٠ نفر از كارگران كيان تاير به دنبال عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه خود و اعتراضاتي كه به هاشمي مديريت شركت و بس زدن شرفي صاحب اصلي و قبلي در اعتراض به اين موضوع مجددا دست به تجمع زدند. و در پشت حصارهاي سمت جاده ساوه تجمعي اعتراضي برپا كردند. كارگران نگران عدم پرداخت حقوقشان و عيدي و غيره آنهم در آستانه سال جديد هستند و با توجه به اينکه مدتي است از هاشمي مدير عامل دولتي خبري نيست اين مساله موجب نگراني کارگران شده است.كارگران در نظر دارند كه همه با هم تنگاتنگ و متحد شده تا قبل از عيد مزايايشان را بگيرند. در اين روز كارگران تا ساعت ٧ بعد از ظهر به تجمع خود ادامه دادند و پس از ترك كليه كاركنان و… محل را ترك كردند.

چهار تن از رهبران سنديکاي کارگران شرکت نيشکر هفت تپه آزاد شده اند.
قربان عليپور، محمد حيدري، فريدون نيکوفرد و جليل احمدي حدود چهار ماه پيش دستگير و به زندان دزفول منتقل شده بودند. موقتا آزاد شدند. بر اساس احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان، آقايان نيکوفرد، عليپور و احمدي به تحمل شش ماه حبس تعزيري و شش ماه حبس تعليقي، و آقاي حيدري‌ به چهار ماه حبس تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي محکوم شده‌ بودند. كه پس از گذراندن بخش بزرگي از دوره محكوميت خود آزاد شدند. فريدون نيکوفرد و جليل احمدي به دليل نداشتن پرونده کيفري به طور مشروط آزاد شده اند. علي نجاتي همچنان در زندان است. فدراسيون جهاني کارگران صنايع کشاورزي، مواد غذايي و رستوران ضمن انعكاس اين خبر خواستار آزادي علي نجاتي از زندان شد. علي نجاتي به دو سال زندان محكوم شده است. علي نجاتي، منصور اسانلو، ابراهيم مددي، فرزاد كمانگر و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

دادگاه پدرام نصراللهی به سال آينده موکل شد

به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر روز يكشنبه ۲۵ بهمن طبق قرار قبلي دادگاه فعال کارگري پدرام نصراللهي و چهار فعال سياسي ديگربه نامهاي آکو کرد نسب و عامر گولي و فرزاد احمدي و هاوري به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج مراجعه کردند ولي به آنها اعلام شده که دادگاه آنها به سال آينده موکول شده است. اين افراد در ٢١ آبان در شهر سنندج بازداشت شده بودند.

فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل خواستار آزادي منصور اسانلو و ابراهيم مددي شد
فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل اعلام داشت كه در پي نامه اعتراضي ديويد مك كرافت، دبير اين فدراسيون منصور اسانلو ريئس هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد از سلول انفرادي در زندان رجايي شهر به بند عمومي بازگردانده شده است. در همين رابطه مك اوراتا يكي از مسئولان فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل طي نامه اي اعتراضي به جمهوري اسلامي خواهان آزادي منصور اسانلو و ابراهيم مددي از زندان شد.

اعتراض كارگران قطعات توربين شهريار به دستمزد های معوقه و وضع بد غذايي
روز ٢٧ و ٢٨ ديماه بيش از ۴٠٠ نفر از کارگران قطعات توربين شهريار واقع در كرج در اعتراض به تعويق افتادن ١۵ روز حقوق و دستمزد خود و كيفيت بد غذايي شان در كارخانه به مدت ۴٨ ساعت از خوردن غذي شرکت خودداري کردند.
دراين حركت اعتراضي تمامي كارگران شيفت شب و بخش خدمات شركت داشتند. کارفرماي شرکت از ترس گسترش اعتراض كارگران، ناگزير به عقب نشيني شد و در نتيجه كارگران موفق به گرفتن دستمزد پرداخت نشده خود و بهبود وضع غذاي كارخانه شدند.
 

كارگران روكش چوبي قزوين و دستمزدهای معوقه
کارگران کارخانه روکش چوبی قزوین ١٠ ماست است که دستمزدی دریافت نکرده اند. ٧٠ کارگر این کارخانه روز ١ اسفند در اعتراض به این موضوع دست به تجمع زده و خواهان دستمزدهایشان شدند. كارخانه روكش چوبي قزوين از يك سال پيش در قالب واگذاري‌هاي دولت به شركت سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماي (شستا) واگذار شده است.
يكي از كارگران كارخانه روكش چوبي قزوين نيز درگفت‌وگو با ايلنا گفت: در حال حاضر تعداد كارگران از ٣٠٠ نفر به ٧٠ نفر كارگر باسابقه ٢٠ سال كاهش يافته كه به همين دليل فعاليت كارخانه با كمبود نيروي انساني مواجه است. در كنار اين مساله مدتي است كه مديريت كارخانه شروع به فروش تدريجي ابزاركارخانه كرده است. این كارخانه از سال ١٣٤٨ تاكنون در زمينه توليد تخته‌هاي سه لايي، فيبر و نئوپان فعاليت داشته‌است. به نظر مي‌رسد مديريت كارخانه قصد دارد تا بي‌سروصدا كارخانه را براي هميشه تعطيل‌كند.

٧٠ درصد کارگران کشور مسکن ندارند
اولياء علي بيگي نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور، اين ارگان دست ساز دولت در گفتگويي با مهر خبر از محروميت ٧٠ درصد كارگران از داشتن مسكن سخن ميگويد. اين رقمي است كه از سوي مقامات دولتي بيان ميشود. دستمزد كارگران ٢٦٣ هزار تومان است كه حداقل سه بخش آن صرف تامين مسكن ميشود. يك خواست فوري كارگران در دوسال پيش حداقل دستمزد يك ميليون تومان بود. يك خواست فوري همين امروز كارگران تعيين دستمزد توسط نمايندگان منتخب خود كارگران است و طبعا هزينه مسكن نبايد بيش از يك دهم دستمزد كارگر باشد. رقم اعلام شده دولتي در مورد وضع نا بسامان مسكن كارگران گوشه كوچكي از ابعاد فقر و بي تاميني كارگران و كل جامعه در ايران است.

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه اي اعتراضي دادند

قرار است در هفتمين اجلاس بررسي ادواري جهاني شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روزهاي ۱۵ تا ۱۷ فوريه (٢٦-٢٨ بهمن) در مقر اين سازمان در ژنو، وضعيت حقوق بشر در ايران مورد بررسي قرار گيرد. سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در نامه اي به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آن شدند که مطالبات کارگران ايران براي داشتن يک زندگي انساني و شرافتمندانه و به دور از هر گونه سرکوب و رعب و وحشت در اجلاس ادواري آن نهاد مورد بررسي قرار گيرد. اين سه تشكل در نامه خود به اعمال فشارهايي که جمهوري اسلامي ايران در ساليان اخير بر کارگران و فعالان کارگري آورده است، اعتراض كرده و در مورد بازداشت بازداشت کارگران و فعالان سنديکايي نوشته اند: " مسئولان امنيتي اعلام کرده اند که جمهوري اسلامي علي رغم پذيرش مقاوله نامه هاي بين المللي فعلا مصلحت نمي داند که سنديکا در ايران تشکيل شود و چنانچه کسي اقدام به فعاليت سنديکايي کند، مخالف نظام جمهوري اسلامي شناخته و محاکمه خواهد شد".
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران در نامه خود اعلام کرده اند که شرايط زندگي طبقه کارگر ايران در طول ۳۰ سال گذشته و برخلاف مطالبات پايه اي انقلاب ۵۷، بدتر شده و روزبه روز بر ابعاد فقر، فلاکت و بي حقوقي آنان افزوده شده است.
در اين نامه با اشاره به اينکه حداقل دستمزد کارگران چهار برابر زير خط فقر است، افزوده شده است: " ميليون ها خانواده کارگري در نتيجه عدم پرداخت به موقع دستمزدهاي نان آوران شان، بطور دائمي در غير انساني ترين شرايط براي زنده ماندن خود دست و پا مي زنند".
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران همچنين گفته اند که " موج عظيم بيکاري و خطر بيکارسازي کارگران شاغل، زندگي را بر آنان و خانواده هاي شان به جهنمي غير قابل تصور تبديل کرده است و تنها راه برون رفت از اين شرايط غير انساني، نياز به يک تغييرات اساسي در تمام سطوح اقتصادي و اجتماعي را مي طلبد.". در اين نامه همچنين نوشته شده است:" " در طول ۳۰ سال گذشته، طبقه کارگر ايران از تمامي حقوق به رسميت شناخته شده بين المللي خود محروم بوده و هر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل خواهي آنان با سرکوب، تهديد، بيکاري، زندان و اتهامات امنيتي مواجه شده است."
اين سه تشکل در نامه به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره کرده اند که نشست ادواري اين نهاد در شرايطي برگزار مي‌شود که منصور اسانلو و ابراهيم مددي؛ رئيس و نايب رئيس سنديکاي واحد، علي نجاتي، رهبر سنديکاي نيشکر هفت تپه و چند تن ديگر از اعضاي اين تشکل، عليرضا ثقفي و برخي ديگر از فعالين کارگري در زندان به سر مي برند.
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه و اتحاديه آزاد کارگران ايران با برشمردن برخي خواسته ‌ها خواستار بررسي آنها در هفتمين اجلاس بررسي ادواري جهاني حقوق بشر شده اند.
لغو مجازات اعدام و آزادي فوري و بي قيد و شرط تمامي فعالان کارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي از زندان و لغو اتهام هايشان و صدور حکم منع تعقيب قضايي اين فعالان از جمله اين خواسته ها هستند.
اين سه تشکل کارگري همچنين خواستار آزادي بي قيد و شرط ايجاد تشکل هاي کارگري و پذيرفتن تمامي کنوانسيون هاي بين‌المللي کارگري، بر چيده شدن تمامي نهادهاي غير کارگري از محيط هاي کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران" شده اند. در اين نامه آزادي بي قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادي بيان، برابري کامل حقوق زنان و مردان در محيط کار و تمامي عرصه هاي زندگي و محو کار کودک و تامين امکانات رفاهي، آموزشي و بهداشتي براي همه کودکان نيز از ديگر خواسته هاي کارگران ايران دانسته شده است.