شنبه٬ ١٧ بهمن ١٣٨٨ -٦ فوريه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١١٧

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگری در ايران

 راهپيمائي کارگران آونگان اراک مورد يورش سرکوبگران رژيم واقع شد
کارگران شرکت بن رو دست به اعتصاب دو روزه زدند

روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه ١٥ و ١٦ بهمن، کارگران کارخانه آونگان اراک به دليل عدم دريافت ٦ تا ٨ ماه حقوق و دستمزد در مقابل فرمانداري اين شهر تجمع کردند و بدليل بي نتيجه ماندن انتظار درمقابل فرمانداري دست به راهپيمائيي در خيابانهاي مرکزي شهر زدند. نيروهاي سرکوب رژيم به کارگران حمله کردند و تعدادي را زخمي و دهها نفر را دستگير کردند.
کارگران اين کارخانه در هفته هاي گذشته چندين بار دست به اعتراض زده اند که با هجوم نيروهاي وحشي حکومت اسلامي مواجه شده اند. روز چهارشنبه کارگران ضمن راهپيمائي در خيابانهاي شهر شعارهائي عليه حکومت دادند از جمله مرگ بر ديکتاتور و ننگ بر صدا و سيما که بطور وحشيانه اي مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اما کارگران روز بعد نيز دست به تجمع و راهپمائي زدند و باز هم مورد يورش قرار گرفتند. يکي از کارگران به يکي از رسانه ها گفته است: "هشت ماه است گرسنه ايم، ديگر نمي توانيم با دست خالي به خانه برويم. فرياد ما را به گوش جهانيان برسانيد، بگذاريد دنيا بداند ما در اين حکومت اسلامي چه مي کشيم." کارگر ديگري گفته است: "اي مرگ بر اين دولت! اي مرگ بر اين حکومت! سوال اينجاست در حکومتي که خصوصي شدن راهي براي بخشش اموال عمومي به سپاه و بسيج است و چيزي جز بر باد دادن بيت المال نيست، اجرايي شدن اين قانون که سبب بيکاري هزاران کارگر و گرسنگي آنها شده است چه لزومي دارد؟ آيا اين غارت اموال مردم نيست؟" گفته ميشود که از هزار کارگر اين کارخانه نزديک به ششصد نفر بيکار شده اند.

طبق گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران شرکت بن رو در جاده سلفچگان که حدود ٨٠٠ کارگر دارد، نيز در روزهاي دوشنبه و سه شنبه اين هفته و همزمان با دو روز اعتصاب هشداري کارگران نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت ٤ ماه از دستمزدهايشان، دست به اعتصاب زدند. اين اعتصاب که در تمام طول روزهاي ١٢ و ١٣ بهمن ماه ادامه داشت سر انجام با پرداخت يک ماه از دستمزدهاي معوقه کارگران درصبح روز چهارشنبه پايان گرفت. کارگران اين کارخانه سه ماه حقوق طلبکارند و اعلام کرده اند که چنانچه در اسفندماه دستمزدهاي معوقه آنان پرداخت نشود بار ديگر دست به اعتصاب خواهند زد.

حزب کمونيست کارگري حمله به کارگران آونگان را شديدا محکوم ميکند و از همه کارگران و مردم اراک ميخواهد با تمام قوا از کارگران اين کارخانه حمايت کنند، به اجتماعات آنها بپيوندند و مانع هجوم سرکوبگران به آنها شوند. حزب کمونيست کارگري عدم پرداخت دستمزد کارگران را جنايت آشکار کارفرمايان و دولت اسلامي آنها ميداند و کارگران در سراسر کشور را به مبارزه قاطع و متحدانه براي گرفتن دستمزدهاي خود فراميخواند.

حزب کمونيست کارگري ايران
٥ فوريه ٢٠١٠، ١٦ بهمن ١٣٨٨


***

دخالت دولت در امر متشكل شدن كارگران ايران خودرو محكوم است!
بنا به خبري كه سايت "خودرودكار" سايت فعالين كارگري ايران خودرو درج كرده است، روز يكشنبه چهارم بهمن ماه صدها كارگر بازنشسته ايران خودرو براي دومين بار از راههاي دور و از شهرستانها به محل برگزاري انتخاب نمايندگان كانون بازنشستگان در سالن ساپكو گرد آمده بودند تا در انتخابات اين كانون شركت كنند. كانديداها يكي يكي روي سن رفتند و خود را به كارگران معرفي كردند. حدود ساعت ١٢ ظهر نمايندگان وزارت كشور وارد سالن شدند و اعلام كردند كه اين انتخابات مورد تأييد وزارت كشور و كميسيون ماده ١٠ نمي باشد و از كارگران و كانديدها خواستند كه سالن را ترك كنند. اين عمل نمايندگان وزارت كشور مورد اعتراض كارگران قرار گرفت. کارگران اعلام كردند كه ما براي انتخابات آمده ايم و بايد نمايندگان خود را انتخاب كنيم. نماينده دولت وقتي با اعتراض كارگران مواجه شد اعلام کرد كه شما رأي گيري كنيد ما هم انتخابات را باطل اعلام مي كنيم!

حزب کمونيست کارگري کليه کارگران شاغل و بازنشسته ايران خودرو را به حمايت از کارگران بازنشسته اين شرکت فراميخواند و از همه كارگران شاغل و بازنشسته ايران خودرو مي خواهد كه منتظر اجازه دولت نمانند و خود دست به كار ايجاد تشكل هاي خود و انتخاب نمايندگان واقعي خود بشوند. جمهوري اسلامي چنان در بحران مرگ دست و پا ميزند که قدرت مقابله با اعتراض متحد کارگران را ندارد. دوره متشکل شدن کارگران در مراکز مختلف کارگري در سراسر کشور فرارسيده است.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٤ بهمن ١٣٨٨، ٢٤ ژانويه ٢٠٠٩

***

يکي از کارگران شهرداري انديمشک دست به خودکشي زد
بنا به خبر منتشره، نورعلي اسدي، يكي از كاركنان شهرداري انديمشك روز ٢٧ ديماه در مقابل فرمانداري اين شهرستان در اعتراض به عدم دريافت ١١ ماه حقوق خود، دست به خودسوزي زد. نزديكان او گفته اند كه بيماري همسر وي و نياز او به معالجه و عدم دريافت حقوق از شهرداي براي مدتي طولاني، و همچنين عدم تمديد دفترچه هاي بيمه خانواده نامبرده از سوي سازمان بيمه، بعلت پرداخت نشدن حق بيمه از سوي شهرداري و همچنين دلايل و مشكلات ديگر ناشي از عدم دريافت حقوق از جمله دلايل اين خودسوزي بوده است.
نزديکان نورعلي اسدي مستقيما قاتلين او را معرفي کرده اند. قاتلين نورعلي کساني هستند که دستمزد ناچيزي به کارگران تحميل کرده اند، کساني هستند که با تهديد و سرکوب کارگران امکان عدم پرداخت همين دستمزدهاي ناچيز را فراهم کرده اند. کل حکومت اسلامي با وزارت اطلاعاتش، با نيروهاي انتظامي و دادگاهها و سيستم قضائي اش، با مجلس و ساير ارگانهاي قانونگذارش عامل مستقيم قتل نورعلي هستند.
خانواده هاي كارگري هر روز شاهد چنين فجايعي هستند. عدم پرداخت مزايا و دستمزدي كه حتي يك سوم خط فقر رسمي اعلام شده در اين كشور هم نيست، باعث و باني افسردگي، خودكشي و خودسوزي، عدم امكان معالجه، از هم پاشيدن خانواده‌هاي كارگري و دهها و صدها مصيبتي است كه ميليونها خانواده کارگري با آن مواجهند. روي آوري به فحشا و دزدي براي سير كردن شكم كودكان، روي آوري به اعتياد براي فراموش كردن معضلاتي كه فقر و نداري گريبان خانواده‌هاي كارگري را فراگرفته است و باز هم دهها بلا و مصيبتي كه به آن بزهكاري اجتماعي مي گويند، ارمغان حكومت اسلامي است كه همين ديروز حسابهاي بانكي خارجي، خبر از دزدي ميلياردها دلاري سران رژيم داده اند. عامل مستقيم خودکشي نور علي اسدي و صدها کارگر ديگري که بدليل فقر و محروميت هاي بيشمار اقتصادي هرسال دست به خودکشي ميزنند رژيم اسلامي است. رژيمي که براي حفظ منافع ميلياردي اقليت مفتخور جامعه و از جمله آيت اله ها و سران دزد رژيم اعتراض کارگر به اين شرايط را به خاک و خون ميکشد و فعالين کارگري را زنداني ميکند و شلاق ميزند.
اين رژيم بايد برود و اين حرف ميليونها مردمي است که هفت ماه است خواب از چشم سران رژيم ربوده اند. حزب كمونيست كارگري با خانواده نورعلي اسدي صميمانه همدردي ميکند. حزب كارگران را به متشکل شدن در تشكلهاي خود و حضور فعال در اعتراضات توده اي براي سرنگوني جمهوري اسلامي فراميخواند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
٤ بهمن ١٣٨٨، ٢٤ ژانويه ٢٠٠٩

***

اعتراض كارگران كارخانه نورد لوله صفا كارفرما را عقب نشاند
بنا به خبري كه روز ١٤ بهمن ماه در سايت اتحاديه آزاد كارگران ايران منتشر شده است، بدنبال دو روز اعتصاب هشداري از سوي كارگران كارخانه نورد لوله صفا در ساوه در روزهاي ١٢ و ١٣ بهمن ماه كه كارگران از روز ٨ تا ١١ صبح تجمع اعتراضي برپا كردند، كارفرماي اين كارخانه عقب نشست و دستمزد آذرماه كارگران را پرداخت كرد. كارگران التيماتوم داده اند كه چنانچه دستمزدهايشان تمام و كمال پرداخت نشود، بار ديگر اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران كارخانه نورد لوله صفا قاطعانه حمايت مي كند و اين پيروزي را به آنها تبريك مي گويد. حزب از همه كارگران اين مركز مي خواهد با برگزاري مجمع عمومي، متحد و يکپارچه به اعتراض خود براي رسيدن به كليه مطالبات برحقشان ادامه دهند. حزب همه مردم ساوه و كارگران ديگر مراكز كارگري و همسران و ساير اعضاي خانواده کارگران را فراميخواند به هر شکل که ميتوانند از جمله با شرکت در تجمع کارگران از آنها حمايت کنند و اين تجمعات را به صحنه مبارزه گسترده عليه حکومت جنايتکار و سرکوبگر اسلامي و کارفرمايان دزد و مفتخور در كارخانه ها تبديل کنند. هرچه مردم بيشتري به صفوف اعتراضي کارگران بپيوندند امکان عقب راندن جمهوري اسلامي و مديران و کارفرمايان و تحقق مطالبات کارگران بيشتر خواهد شد و زمينه براي تعرضات گسترده تر به حکومت اسلامي سرمايه داران بيشتر فراهم خواهد شد.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
١٤ بهمن ماه ١٣٨٨، ٤ فوريه ٢٠١٠

***

كارگران نيروگاه سيكل تركيبي دست به اعتصاب زدند
طبق خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است، كارگران بخش سويل و ساختمان شركت سريك صبح روز ٤ بهمن ماه در اعتراض به ٦ ماه دستمزد پرداخت نشده دست به اعتصاب زدند. كارگران با قول پرداخت دوماه حقوق کارگران در ظرف دو روز آينده، از سوي مديريت موقتا به اعتصاب خود در ساعت دوازه ظهر خاتمه دادند تا ببينند كه اين قول مديريت به كجا ختم خواهد شد. كارگران التيماتوم دادند كه اگر دستمزدهايشان پرداخت نشود، اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.

 اعتراض كارگران نساجي بافته هاي كرمان به انحلال شركت
بنابه خبري كه ايلنا، خبرگزاري كار جمهوري اسلامي روز ٤ بهمن منتشر كرده است، كارگران نساجي بافته هاي كرمان در اعتراض به خبر انحلال اين شركت توسط سهامداران بعدازظهر روز ٤ بهمن ماه دست به بستن جاده زدند. طبق اين گزارش ساعت ٤ بعدازظهر معاون سياسي فرمانداري كرمان در جمع كارگران حاضر شد و به آنها قول داد كه موضوع را پيگيري خواهد كرد و بدينترتيب تجمع کارگران پايان يافت.

اعتراض كارگران شركت صنايع
خبرگزاري فارس روز ٥ بهمن در گزارشي از وضعيت شركت صنايع اراك به نقل از يكي از كارگران اين شركت نوشت: كارگران شركت صنايع اراك ٦ ماه است به دليل نگرفتن حقوق و مزاياي خود در بدترين شرايط معيشتي به سر مي برند و بخشي از بن كارگري سال قبل را دريافت نكرده اند كه با ادامه روند موجود زندگي براي آنها سخت و غيرممكن خواهد بود. در ادامه اين گزارش آمده است: در چند هفته گذشته كارگران اين مجموعه توليدي براي چندمين بار براي احقاق حقوق و اعتراض به توقف توليد در مقابل شركت تجمع كردند و خواستار رسيدگي مسئولان به وضعيت اين شركت شدند. طبق اين گزارش نيروي انتظامي چند نفر از کارگران را بازداشت كرد. کارگران خواهان دريافت حقوق معوقه، برقراري سرويس اياب و ذهاب قطع شده و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند و اين مطالبات را حق مسلم خود مي دانند.

اخراج ٥ نفر از رانندگان سرويس هاي اياب و ذهاب شرکت رسول ماشين در ذوب آهن اصفهان
در پي دو نوبت اعتصاب رانندگان سرويس هاي اياب و ذهاب شرکت رسول ماشين در ذوب آهن اصفهان طي ماه گذشته بيش از پنج نفر از اين رانندگان به اتهام سازمان دهي اعتصاب اخراج يا لغو قرارداد شده اند.
گفتني است که شرکت ياد شده پيمانکار سرويس اياب و ذهاب کارگران ذوب آهن است و رانندگان طرف قرارداد آن شامل دو گروه مي باشند:
دسته اول رانندگاني هستند که در استخدام شرکت اند و رانندگي اتوبوس ها وميدل باس هاي متعلق به شرکت را بر عهده دارند و دسته دوم رانندگاني هستند که با اتوبوس ها وميني بوس هاي متعلق به خود براي شرکت کار مي کنند. از رانندگان دسته اول چندين نفر اخراج و از دسته دوم چنديد نفر لغو قرارداد شده اند.
اعتصاب آذرماه رانندگان در اعتراض به پرداخت ديرهنگام حقوق هاي شان بود که با قول پرداخت حقوق مهرماه پايان يافت. اين رانندگان هنوز حقوق آبان و آذرماه خود را دريافت نکرده اند.
شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان

اخراج ٥ نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت مهاباد

بنا به گزارش منتشر شده از سوي کميته ي هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري، روز دوشنبه ٢٨ دي ٨٨ کارفرماي شرکت کشت و صنعت مهاباد با ابلاغ فرمي به کليه کارگران وپرسنل اين شرکت ازآنان ميخواهد که هر کدام يک ضامن به شرکت معرفي کنند .

متن ضمانتنامه : با علم و اطلاع و آگاهي از سابقه خود و خانواده آقاي ...... به شماره شناسنامه ....... ضمانت اخلاقي ؛ رفتاري و مالي ايشان را نموده و نظر به شناخت قبلي ؛ حاضر به ضمانت کلي نامبرده در صورت وارد نمودن هر گونه خسارت احتمالي ناشي از کم کاري و سهل انگاري و ترک کار و.......... طبق تشخيص شرکت ميباشم و در اين رابطه .... فقره سفته به ارزش 5 ميليون تومان به عنوان ضمانت در زمان ايام کارکرد نامبرده که به صورت روزمزد؛ قراردادي ؛ رسمي را امضا و تعهد مينمايم .

رور بعد يعني ٢٩ دي ٨٨ بيست و نه نفر از کارگران با امضاي طوماري به شرح زير نسبت به اين خواست غير قانوني و ضد کارگري از سوي کارفرماي شرکت ؛ اعتراض خود را اعلام كردند .

بدنبال اين اعتراض کارگران ؛ روز ٣٠ دي ٨٨ کارفرماي شرکت ، ٥ نفر از کارگران ، بنامهاي محمد عبداله پور ، جعفر حسن زاده ، امير صوفي بيرم، هيمن ناصري و فايق احمدي را از کار اخراج کرد .لازم به ذکر است که ٣ نفر از اين کارگران بيشتر از ٣ سال سابقه کار در اين شرکت را دارند.

۴بهمن سالگرد جان باختن کارگران شهربابک
٤ بهمن سالروز كشتار كارگران خاتون آباد را پشت سر گذاشتيم. اين روز و اين تهاجم و نام كارگران جانباخته را فراموش نميكنيم. چهار بهمن يكي از روزهايي است كه در هر تجمع و هر اعتراض و هر مناسبتي آنرا بياد مي آوريم. عكس كارگران جانباخته را بزرگ ميكنيم و بر سردست ميگيريم. جمهوري اسلامي و همه دست اندركارانش بايد بدانند كه نميتوانند گريبان خودرا از اين پرونده خلاص كنند. چهار بهمن به يكي از روزهاي شاخص در جنبش كارگري در ايران تبديل شده است. بايد توضيح دهند. بايد تاوان اين جنايت و همه جناياتشان را بپردازند. بايد عاملين و آمرين اين حمله را معرفي كنند. فراموش كردني در كار نخواهد بود. بخاك و خون كشيدن كارگر حق طلب جنايت ساده اي نيست. ٥ سال پيش در چنيني روزي يعني در ٤ بهمن ١٣٨٢ نيروهاي حكومت اسلامي از زمين و هوا به تجمع كارگران خاتون آباد و خانواده هايشان در شهرك بابك شهر حمله كردند. كارگران خاتون آباد به اخراج دسته جمعي خود اعتراض داشتند. يك هفته پيش از آن در خاتون آباد نيز مورد حمله قرار گرفته بودند و يكي از آنها جان باخته بود. جمع شده بودند تا از نان شبشان، از زندگيشان دفاع كنند. جمع شده بودند تا مانع اين شوند كه بدون هيچ تامين و كار و پولي به خيابان پرتاب شوند. چهارم بهمن شاخص تمام جناياتي است كه اين حكومت در تمام طول حياتش عليه كارگران مرتكب شده است. نام كارگران جانباخته يعني رياحي، مومني، مهدوي، جاويدي و يك دانش آموز بنام پوراميني از نامهايي است كه براي هميشه در تاريخ جنبش اعتراضي در ايران ميماند. جنبش كارگري طي ٥ سال گذشته تاكنون پيش آمده است. حق اعتصاب كردن و اعتراض كردن و مبارزه كردن را عملا و در نبردي سخت و سترگ به اين حكومت تحميل كرده است. امروز روزي نيست كه كارگران در كارخانه و شهر و منطقه اي دست به مبارزه و راهپيمايي و اعتراض نزنند. اين پيشروي جنبش كارگري بي ترديد ادامه خواهد يافت. و تا جايي پيش خواهد رفت كه شاهد اين باشيم كه جانيان بابك شهر و خاتون آباد در پيش چشم مردم به محاكمه كشيده شوند. اين را ميليونها كارگر معترض و به جان آمده تضمين خواهند كرد.

***

کارگران ايران خودرو ياد کارگران جان باخته شهر بابک راگرامي مي دارند

روزچهارم بهمن سالروز جان باختن عده اي از کارگران بي گناه معدن خاتون آباد شهربابک است

دوستان و همکاران گرامي

امروز در حالي ياد کارگران جانباخته را گرامي مي داريم که جنبش مبارزات مردم وارد مرحله نويني شده است گويا حتي سالگرد کشتار کارگران شهربابک فراموش شده است

امسال در حالي ياد سالگرد کشتار کارگران شهر بابک را گرامي مي داريم که صدها نفر از هم ميهنان در راه آزادي جان خود را از دست داده وبه خيل شهداي راه آزادي زحمکشان پيوسته اند

امروز در حالي ياد کارگران جانباخته را گرامي مي داريم که جنبش مبارزات مردم وارد مرحله نويني شده است که حتي سالگرد کشتار کارگران شهربابک فراموش شده است

در حاليکه جنبش بزرگي که اينک با الهام از مبارزات قيام ۵۷ و در ادامه مبارزات کارگران شهربابک وارد فاز جديدي شده است که همه آزاديخواهان براي تداوم آن در تلاشند

امروز در حالي چهارم بهمن را گرامي مي داريم که صدها نفر از کارگران دانشجويان وصدها نفر از مردم آزاديخواه در زندانها هستند

امروز در حالي به استقبال چهارم بهمن مي رويم که دولت صداي هر اعتراضي را با کشتار و زندان جواب مي دهد

دوستان و همکاران گرامي
.چهارم بهمن تنها يک روز براي همدردي با کارگران شهر بابک نيست چهارم بهمن يورش به کارگران براي استثمار بيشتر و بهره کشي بيشتر از آنان مي باشد. چهارم بهمن دفاع کارگران از منافع و از امنيت شغلي خودشان بود چهارم بهمن و روزهاي ديگر همچون روز چهارم دي ماه روز اعتصاب کارگران شرکت واحد روز 17 اسفند روز اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو روز دهم تير ماه روز اعتصاب کارگران شرکت ايران خودرور ديزل و هزاران روز ديگر نشان داده است که کارگران پرچمدار دار اين مبارزه هستند براي آزادي وبراي منافع خود تا پاي جان از آن پيش خواهند رفت چهارم بهمن يک برگ زريني در تاريخ جنبش کارگري بوده که اينک در مسير مبارزاتي خود که هر روز چهارم بهمني ديگر متولد مي شود تا جنبش همچنان زنده و پويا به پيش برود و اينک وظيفه ماست که با گرامي داشت اين روز پرچم اين جنبش را همچنان زنده نگه داريم وهمگام با مردم مبارز براي تداوم آن بکوشيم

کارگران ايران خودرو در سالگرد اين فاجعه ضمن همدردي مجدد با بازماندگان و اعضاي خانواده جان باخته گان و همکاران خواهان آزادي تمام زندانيان دربند ومحاکمه عاملان کشتار شهر بابک و کشتار مردم در خيابانها هستيم

براي همين مناسبت روز يکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ ساعت ده صبح در سالنهاي غذا خوري دور هم مي نشينيم وبا ياد آوري اين روز ياد کارگران جان باخته شهر بابک وتمام جانباختگان راه آزادي را گرامي بداريم

زنده باد ياد تمام جانباختگان راه آزادي طبقه کارگر

جمعي از کارگران شرکت ايران خودرو

چهارم بهمن ۱۳۸۸

***

تعطيلي شرکت ميلاد از توابع مجتمع صنايع قائم رضا و بيکاري ٨٠ کارگر
شرکت ميلاد واقع در شهرک صنعتي فولاد در شهرستان لنجان استان اصفهان به علت ورشکستگي تعطيل شده است و تمامي کارکنان رسمي آن که بالغ بر ٨٠ نفر مي شوند بازخريد و بيکار شده اند.اين رقم جداي از پيمانکاران و کارگراني است که سال ها در اين شرکت کار مي کرده اند و شرکت چندين ميليارد به آنان بدهکار است. اين شرکت از زيرمجموعه هاي مجتمع صنايع قائم رضا مي باشد. گفته مي شود اکثر شرکت هاي اين مجتمع يا ورشکسته شده يا دچار بحران هاي شديد مالي هستند . شرکت متک واقع در شهرک صنعتي فولاد و از توابع اين مجتمع سه ماه از حقوق کارکنان رسمي و پنج ماه از مطالبات پيمانکاران خود را پرداخت نکرده است.
شرکت ذوب آهن اصفهان از جمله سهام داران عمده مجتمع صنايع قائم رضا است و اکثر مديران اين مجتمع
را مديران بازنشسته ذوب آهن تشکيل مي دهند.
شوراي موقت کارگران ذوب آهن اصفهان
 

***

ده روز اعتراض در شرکت صنايع اراک

ده روز است که کارگري در شرکت صنايع اراک در ادامه اعتراضات دو سال اخير خود به خاطر دستمزدهای پرداخت نشده خود و بيکارسازي ها و به تعطيل درآمدن کارخانه دست به تجمع و اعتراض ميزنند. روز ١٨ بهمن تعدادي از کارگران که در حين اعتراض و تجمع در محوطه داخل کارخانه بازداشت شده بودند، پس از يک شبانه روز بازداشت موقت آزاد شدند اما کارگران همچنان با مشکلات فراوان روبرو هستند. اين کارگران در رابطه با وضع نابسامان کاري خود بارها به همراه خانواده هاي خود مقابل کارخانه و استانداري و مراجمع مختلف دولتی تجمع کرده اند، اما تا کنون هيچ پاسخي نگرفته اند و هر روز وضع آنها بدتر شده است. اکنون شرکت صنايع اراک تعطيل و توليد آن متوقف است و کارگران بلاتکليفند. کارگران به اين وضعيت معترضند. به گفته کارگران مدير کارخانه از ترس در کارخانه حاضر نميشود. و وقتي کارگران اعتراض ميکنند، به آنها جواب سربالا ميدهد. اداره کار نيز کارگران را باز به مديريت واينکه او هدفش انبوه سازي در کارخانه است و آنها مخالفند و دعواهاي خودشان حواله ميدهد. اين حرکت اعتراضي ادامه داد.

فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران به همراه کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري و سازمان عفو بين الملل، خواستار آزادي زندانيان سياسي وتوقف اعدام ها در کشور شدند

فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران به همراه کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري و سازمان عفو بين الملل، روز سه شنبه ١٣ بهمن با شرکت در جلسه اي به ميزباني پارلمان اروپا، حوادث اخير ايران را محکوم کردند و خواستار آزادي زندانيان سياسي وتوقف اعدام ها در کشور شدند. مسئول ميز ايران در اتحاديه اروپا نيز در اين جلسه خبر داد که اين اتحاديه به زودي قطعنامه اي در محکوميت دولت جمهوري اسلامي به دليل نقض حقوق شهروندان صادر خواهد کرد. به گزارش روز، در اين مراسم که با عنوان "انسان، روزنامه نگاران وحقوق اتحاديه هاي کارگري در ايران" در ساختمان اتحاديه اروپا در بروکسل و به رياست خانم "باربارالوخ بيلر"، رئيس ميز ايران در اين اتحاديه برگزار شد، حاضران ضمن تاکيد بر نقض کامل حقوق بشر در ايران و اضطراري بودن شرايط، خواستار آزادي فوري همه زندانيان سياسي، از جمله ٤٧ روزنامه نگار زنداني شدند.