شنبه٬ ٣ بهمن ١٣٨٨ -٢٣ژانويه ٢٠١٠

    کارگر کمونيست  ١١٦

        اىميل: kargar_komonist@yahoo.com

 سايت:  http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm

گزارشات و اخبار اعتراضات کارگری

اعتصاب موفقيت آميز كارگران نصب نيرو
کارگران مسئول حراست و نماينده شرکت را فراري دادند
بر اساس گزارشي که به حزب رسيده است، امروز ٣٠ ديماه کارگران شرکت پيمانکاري نصب نيرو واقع در نيروگاه سيکل ترکيبي تهران در اعتراض به ٦ ماه حقوق پرداخت نشده خود، دست به اعتصاب زدند و هنگامي که با تهديد نماينده شرکت نصب نيرو و رئيس حراست مواجه شدند آنها را با مشت و لگد فراري دادند و نهايتا صاحبان شرکت را به عقب نشيني واداشتند.

شرکت پيمانکاري نصب نيرو زير مجموعه اي از شرکت بزرگ سانيرو مي باشد و ٣٠ کارگر دارد. در اين حركت اعتراضي كارگران از ساعت ١٠ صبح اعتصاب را شروع کرده و جلوي دفتر شرکت سانيرو تجمع کردند و به کارفرما اعلام کردند که اگر حقوقهاي معوقه شان پرداخت نشود به اعتصاب و تجمع در مقابل دفتر شركت ادامه خواهند داد. پس از نيم ساعت از شروع اعتصاب، يکي از نمايندگان شرکت سانيرو به ميان کارگران آمد و اعلام کرد که شرکت نصب نيرو بايد توضيح دهد که چرا حقوق شما را پرداخت نکرده است و نماينده نصب نيرو در ميان کارگران حاضر شد. اما بجاي پاسخگوئي به خواست کارگران، آنها را تهديد كرد كه در صورت ادامه اعتصاب، نيروي انتظامي و اطلاعات را خبر خواهند كرد. در مقابل اين تهديدات كارگران با هو كردن به طرف وي حمله ور شده و او به دفتر سرپرستي فرار کرد. چند دقيقه بعد حراست شرکت وارد عمل شد و رئيس حراست که فردي اطلاعاتي و سپاهي مي باشد اعلام کرد که من پرخاشگري شما به نماينده شرکت و حرفهايي که زده ايد را توسط موبايل ضبط کرده ام و در صورتيکه به اعتصاب پايان ندهيد به اطلاعات و نيروي انتظامي خبر ميدهم و فايل صوتي را در اختيارشان ميگذارم. هنوز صحبت او تمام نشده بود كه كارگران به او هجوم بردند و با مشت و لگد او را هم فراري دادند. بدنبال اين ماجرا كارگران خشمگين تر از قبل به سرپرستي کارگاه اعلام كردند که اگر امروز حقوقهايمان را پرداخت نکنيد دست به اقدامات ديگر ي خواهيم زد. صاحبان شرکت که با اتحاد و روحيه مصمم و تعرضي کارگران مواجه شدند نماينده خود را به ميان کارگران فرستادند و او اعلام کرد همين امروز حقوق معوقه ٦ ماهه شما تماما پرداخت ميشود. و بدين ترتيب كارگران با موفقيت به اعتصاب خود پايان دادند.

حزب کمونيست کارگري از خواست بحق کارگران شرکت نصب نيرو قاطعانه حمايت ميکند و از کليه کارگران سانيرو ميخواهد متحد و يکپارچه از خواست هربخش از کارگران که دست به اعتراض ميزنند حمايت کنند. کارگران با اتحاد صفوفشان قادرند صاحبان شرکت و حراست و نيروهاي سرکوب حکومت يعني اطلاعات و نيروي انتظامي و غيره را عقب برانند و خواست هاي خود را به کرسي بنشانند. وقت متشکل شدن هرچه بيشتر کارگران و روياروئي گسترده تر کارگران با سرمايه داران و حکومت اسلامي سرمايه داران فرارسيده است.

زنده باد کارگران نصب نيرو
مرگ بر جمهوري اسلامي و نيروهاي سرکوبش
زنده باد سوسياليسم

حزب کمونيست کارگري ايران
٣٠ ديماه ١٣٨٨، ٢٠ ژانويه ٢٠١٠

***

بازداشت و زنداني کردن فعالين کارگري را محکوم مي کنيم
بنا بر خبري که از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشرشد، روز دوشنبه 21 ديماه تعدادي از ماموران لباس شخصي به همراه تعدادي از نيروهاي امنيتي در ساعت پنج و نيم صبح با دو خودرو به درب منزل شريف ساعد پناه مراجعه کرده و با ايجاد رعب و وحشت در ميان خانواده وي، چهار نفر از ماموران لباس شخصي و نيروي انتظامي وارد منزل شخصي شريف ساعد پناه شده و به بهانه اجراي جريمه نقدي وي، منزل شريف ساعد پناه را زير و رو مي کنند و اعلام مي نمايند که براي بازداشت شريف وارد منزل شده اند. شريف ساعد پناه عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد كارگران ايران، عصر روز سه شنبه 22 دي ماه توسط دو نفر مامور لباس شخصي در ميدان بسيج شهر سنندج بازداشت و روانه بازداشت گاه گرديد. اين فعال كارگري شب گذشته را در بازداشت گاه بود و ( چهارشنبه 23 دي) او را به دادگاه برده و سپس به زندان مرکزي سنندج منتقل نمودند. يورش شبانه و سپس بازداشت و دستگيري فعالين کارگري توسط ماموران حکومت عملي جنايتکارانه و ضد بشري است. دليل واهي و پوچ عوامل رژيم مبني بر جريمه نقدي وي، تنها در قاموس يک رژيم ارتجاعي و عقب مانده مثل جمهوري اسلامي مي گنجد. لازم به ذکر است که شريف ساعد پناه يکي از نمايندگان منتخب کارگران اخراجي كارخانه پرريس سنندج است که تاکنون مراجع مربوطه دولتي اقدامي در جهت اجراي حکم بازگشت به کار آنها بعمل نياورده اند.
كارگران كارخانه پرريس عليرغم حكم بازگشت به كار٬ همچنان با مخالفت كارفرما مواجه شده و نتوانسته اند به سر كار بازگردند. در شرايطي كه خانواده هاي کارگران اخراجي کارخانه پرريس در شرايط سخت و دشواري بسر مي برند٬ يكي از نمايندگان آنها شريف ساعدپناه را هم بازداشت و روانه زندان كرده اند.
كارگران٬ مردم آزاده!
در چند هفته گذشته تا كنون چندين مورد فعالين و رهبران كارگري سنندج و ديگر شهرهاي كردستان تحت تعقيب٬ بازداشت و روانه زندان شده اند. اين موج تعرض بيشرمانه جمهوري اسلامي را بايد سد كرد.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري حمله به منزل شريف ساعد پناه، بازداشت و زنداني کردن وي و ديگر فعالين کارگري را بشدت محکوم مي کند و از مردم سنندج و تمامي کارگران و انسانهاي شرافتمند مي خواهد که نسبت به اين عمل وحشيانه و ضد بشري حکومت اسلامي بطور متحد و يکپارچه اعتراض کنند و خواهان آزادي همه فعالين كارگري و تمام زندانيان سياسي شوند.
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري
24 دي 88 - 14 ژانويه 2010

***

نمايندگان كارگران كيان تاير را اخراج کردند
كارگران كيان تاير التيماتوم اعتصاب دادند
حزب کمونيست کارگري از همگان ميخواهد که از مبارزه کارگران کيان تاير حمايت کنند

بنا به خبري كه در سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران درج شده است، مديريت كارخانه كيان تاير (لاستيك البرز) روز ٢٠ ديماه ٩ نفر از نمايندگان كارگران اين كارخانه را از ورود به محل كارخانه منع كرد كه اين عمل منجر به اعتراض كارگران كارخانه شد. هنگامي كه كارگران خبر اخراج نمايندگان خود را شنيدند به محل ترمينال سرويسهاي كارخانه رفته و از حركت سرويسها جلوگيري کردند. سپس يكي از نماينده ها سخنراني کرد و بدنبال آن کارگران اعلام كردند چنانچه فردا به نماينده هاي آنها اجازه بازگشت به کار داده نشود، دست به اعتصاب زده و اقدام به تجمع اعتراضي در مقابل بخشداري چهاردانگه خواهند كرد.
لازم به يادآوري است كه كارگران كيان تاير روز ٩ ديماه دست به اعتراض زده بودند كه منجر به پرداخت بخشي از دستمزدهاي پرداخت نشده آنها توسط مديريت گرديد. هفته قبل از اعتراض ٩ ديماه مديريت كارخانه از قبول نمايندگان منتخاب كارگران بعنوان نمايندگان كارگران سرباز زد كه اين موضوع باعث اعتراض كارگران كيان تاير شد. مديريت مجبور به عقب نشيني شد و اينبار از راه دادن آنها به کارخانه خودداري کرده است.
حزب كمونيست كارگري اخراج نمايندگان كارگران كيان تاير را شديدا محكوم مي كند و همه كارگران اين شركت را به مبارزه اي متحد و يكپارچه بر عليه اخراج نمايندگان خود و سرکوبگري مسئولين کارخانه فرامي خواند. حمايت از کارگران کارخانه ايران تاير و مقابله با زورگوئي و سرکوبگري مسئولين کارخانه ايران تاير براي همه کارگران و همه طالبان آزادي در جامعه اهميت دارد و حزب همگان را به حمايت فعال از مبارزه کارگران کيان تاير و بازگشت به کار نمايندگان کارخانه فراميخواند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران

٢٣ دي ١٣٨٨، ١٣ ژانويه ٢٠٠٩

***

اعتصاب موفقيت آميز کارگران نيروگاه برق سنندج
بنا به خبري که اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر کرده است روز شنبه 19 دي ماه چهل نفر از کارگران نيروگاه برق سنندج دست به اعتصاب زدند و خواهان دريافت دستمزدهاي معوقه خود شدند. کارگران اين نيروگاه از مهر ماه تاکنون، چهار ماه است که دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند. بنا بر اين گزارش بدنبال اعتصاب کارگران نيروگاه برق سنندج، آنان از جانب مسئولين نيروگاه تهديد به اخراج شدند اما کارگران قاطعانه بر خواست خود پافشاري کردند و در نهايت مسئولين نيروگاه وعده پرداخت دستمزد مهر ماه را به کارگران دادند. کارگران نيز ساعت 3 بعداظهر بر سر کارهاي خود باز گشتند و روز بعد يکشنبه بيستم دي ماه کارگران اعتصابي نيروگاه برق سنندج موفق به دريافت دستمزد مهر ماه خود شدند.

کميته کردستان حزب اين موفقيت را به کارگران نيروگاه برق سنندج تبريک مي گويد و همه کارگران بخشهاي مختلف مراکز کارگري را به اتحاد و همبستگي براي کسب حقوق پايمال شده خود فرا مي خواند. اتحاد و همبستگي و قاطعيت کارگران نيروگاه برق سنندج نشان داد که تنها با همبستگي و اتحاد است که مي توان دستمزدهاي معوقه و ديگر مطالبات خود را از حلقوم مفتخوران اسلامي بيرون بکشيم.

زنده باد اتحاد و همبستگي کارگري

کميته کردستان حزب کمونيست کارگري

21 دي 1388 – 11 ژانويه 2010

***

کارگران شرکت آونگان اراک دست به اعتصاب زدند
بنا به خبرهاي منتشر شده، کارگران شرکت آونگان اراک در اعتراض به عدم پرداخت ٨ ماه حقوق پرداخت نشده، بار ديگر در روزهاي ٢٢ و ٢٣ ديماه دست به اعتراض زدند. مديران اين شركت در پاسخ به خواست كارگران گفته اند پولي ندارند که حقوق كارگران را بپردازند! لازم به توضيح است که كارگران شرکت آونگان در دوم ديماه در يك تجمع اعتراضي بر عليه دولت شعار داده بودند و سركوب شده بودند، اما روزهاي ٢٢ و ٢٣ ديماه نيز بار ديگر عليه دولت و مديريت اين شرکت شعار دادند.
حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران آوانگان اراك قاطعانه حمايت مي كند و از همه كارگران اين مركز مي خواهد با برگزاري مجمع عمومي، متحد و يکپارچه به اعتراض خود براي رسيدن به مطالبات برحقشان ادامه دهند. حزب همه مردم اراك و كارگران ديگر مراكز كارگري و همسران و ساير اعضاي خانواده کارگران را فراميخواند به هرشکل که ميتوانند از جمله با شرکت در تجمع کارگران از آنها حمايت کنند و اين تجمعات را به صحنه مبارزه گسترده عليه حکومت جنايتکار و مفتخور اسلامي تبديل کنند. هرچه مردم بيشتري به صفوف اعتراضي کارگران بپيوندند امکان عقب راندن جمهوري اسلامي و مديران ريز و درشتش و تحقق مطالبات کارگران بيشتر خواهد شد و زمينه براي تعرضات گسترده تر به حکومت اسلامي سرمايه داران بيشتر فراهم خواهد شد.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٥ دي ١٣٨٨، ١٥ ژانويه ٢٠٠٩

***

تقلاهاي حراست ايران خودرو براي شناسايي كارگران معترض
حراست بايد از كارخانه اخراج شود

به گزارش سايت خودرو كار، حراست ايران خودرو با همکاري وزارت اطلاعات و شوراي امنيت در داخل شرکت فضاي امنيتي را تشديد کرده و حتي يک گروه ويژه براي شناسائي کارگران مبارز و فعالين کارگري ايجاد کرده است.
بنا به اين گزارش وزارت كار در شركت ايران خودرو براي كنترل مبارزات كارگران ابتدا اقدام به بازنشسته كردن كارگران قديمي كرد و با بازنشسته كردن كارگران بالاي ٢٥ سال تلاش كرد تا ارتباط بين كارگران جوان را با بدنه كارگري قطع كند. بعد از به اجرا در آمدن، حركت بعدي مديريت استقرار پليس امنيت را در اين كارخانه است و ميكوشد با تهديد و شناسايي كارگران معترض جلوي هر گونه تحركي را بگيرد.
ايران خودرو با ٣٥ هزار كارگر يك نگراني مهم رزيم و انعكاس اعتراضات كارگران در سطح جامعه است و امروز در متن انقلاب رريم بيش از بيش از برپايي هر گونه حركت اعتراضي در اين كارخانه وحشت دارد. از همين روست كه همواره جمهوري اسلامي نيروي زيادي براي استقرار حراست در اين كارخانه اختصاص داده است. در همين رابطه در همين هفته تعدادي از كارگران به بازداشتگاه حراست كه در زير زمين كارخانه قرار دارد، احضار شدند. اخراج نيروهاي سركوبگر و ازجمله حراست از كارخانه يك خواست فوري كارگران است. درارتباط با اين احضار ها بايد كارگران با حركتي متشكل جمع شوند و حراست را از كارخانه بيرون كنند.
اخراج حراست يك پيشروي مهم در مبارزات كارگران ايران خودرو و ايجاد شرايط مناسبتر براي پيشبرد مبارزاتشان است. حراست اين مانع بزرگ را بايد از سر راه مبارزه كارگران برداشت. همچنين تجربه كارگران ذوب آهن و اعلام شوراي موقت در اين شركت يك تجربه آموزنده براي ايجاد شوراهاي كارگري در همه مراكز كار است، ميتوان آنرا الگوي خود قرار داد و در همه جا شوراهاي موقت كارگري كه در واقع همان هيات موسس تشكيل شوراها است را تشكيل داد. شوراها اين ارگانهاي تصميم گيري و قدرت كارگران در كارخانجات كه متكي بر مجمع عمومي منظم كارگران و پيشبرنده تصميمات آنست، بهترين شكل از اتحاد كارگران و حضور قدرتمندشان در مبارزه است. امروز بهترين شرايط است كه براي تثبيت مجامع عمومي كارگري بعنوان محلي براي تصميم گيري جمعي مان تلاش كنيم و تشكل هاي واقعي خود را ايجاد كنيم. زنده باد شوراها

***

يك كارگر ديگر در معادن منطقه آپادانا جان خود را از دست داد
هنوز پنج روز از حادثه ريزيش معدن هشوني در شهرستان كوهينان و کشته شدن يک کارگر و زخمي شدن دو كارگر نگذشته، شامگاه ٢٥ دي در منطقه آپادانا بر اثر ريزش معدن زغالسنگ يك كارگر جان خود را از دست داد. بدين ترتيب از ابتداي سال جاري تا كنون ٢٠ كارگر در معادن اين منطقه بر اثر ناايمني محيط كار جان خود را از دست داده اند .
دادستان کوهبنان که يکي از مراکز معدني استان کرمان محسوب مي شود در رابطه با اين موضوع ميگويد: بروز اين حادثه به دليل نبود ايمني لازم در معدن بوده است. همچنين حجت الاسلام اکبر مختاري ميگويد: "به نظر مي رسد پس از خصوصي سازي معادن نظارت لازم درخصوص ايمني معادن از ناحيه دستگاه هاي مسئول صورت نمي گيرد و پيمانکاران درکنار سود دهي اقتصادي اهتمام لازم براي ارتقاي ايمني معادن ندارند.
قاتلان كارگران در معادن كرمان و در محيط هاي كار را همه ميشناسند. قاتلان اين كارگران كارفرمايان و دولت هستند كه چنين به سادگي در برابر امنيت جان كارگر نظاره گر هستند و به خاطر سودجويي خود از هزينه كردن كمترين پول براي ايجاد ايمني كار و نجات جان كارگران خودداري ميكنند. قاتلان اين كارگران كارفرماياني هستند كه از قبل از موارد عدم ايمني در محيط كار مطلع هستند و كارگر را چنين به كام مرگ ميفرستند و دولتي است كه خود در اين سودجويي سهيم است و چنين دست كارفرمايان را در جنايت و كشتار كارگران باز گذاشته است. عاملين اين جنايت ها بايد مورد پيگرد قرار گيرند. كارگراني كه جانشان را از دست داده اند، بايد خانواده هايشان تحت پوشش تامين اجتماعي و مستمري اي متناسب با يك زندگي انساني و حداقل يك ميليون تومان قرار بگيرند. كارگران بايد با اعتصاب و اعتراض خود اين جنايات را محكوم كنند و بر روي اين خواستها پاي فشارند و جلوي تكرار چنين كشتاري را در معادن بگيرند. گزارشگر- محسن

***

.تجمع اعتراضي کارگران گوشت زياران قزوين
صبح روز ٢٨ دي کارگران گوشت زياران در مقابل سازمان خصوصى سازي در شهر قزوين در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده خود و به تعطيلي كشيده شدن كارخانه دست به تجمع زدند. د به دنبال اين تجمع اعتراضي سرانجام مسوولان اين سازمان نامه‌اى را به كارگران داداند كه درآن از دستگاه قضايى خواسته شده است تا نسبت به خلع يد مالك خصوصى شركت اقدام كند. اما با توجه به تجربه مراجعه قبلى نمي‌توان نسبت به قطعيت اين درخواست مطمئن بود. دو ماه پيش نيز كارگران به همين سازمان مراجعه كردند ، اما تنها معادل دو ماه از حقوق معوقه خود توانستند دريافت كنند.
كارخانه گوشت زياران كشتارگاه صنعتى دام و طيور در استان قزوين است، اين كارخانه با ١٢٠ كارگر در سال ٨٦ از سوى سازمان به بخش خصوصى واگذارشد. بعد از آن به بهانه خصوصي سازي كارگران با معضل دستمزدهاي پرداخت نشده و بعد هم با بيكارسازي و تسويه حساب با كارگران قراردادي و تعطيل شدن كارخانه روبرو شدند. بدين ترتيب تعداد كارگران شاغل اين كارخانه ابتدا به ١٠٠ نفر كاهش يافت و سپس كارخانه تعطيل شد. گفته ميشود كه مديريت كارخانه فضاي كارخانه را به توزيع محصولات آرايشى و بهداشتى اختصاص داده‌است.

اعتصاب كارگران شرکت " پيوند امواج دريا" در اسكله "شهيد رجايي" در بندرعباس
بنا به گزارشهاي منتشر شده بيش از ۱۶۰ تن از کارکنان شرکت « پيوند امواج دريا» از روز دوشنبه ٢٨ دي در اسکله شهيد رجايي اين بندر در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق خود دست به اعتصاب زده اند. اين حركت اعتراضي ادامه دارد.

تجمع اعتراضي كارگران شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو
به گزارش ايسنا روز ٢٨ دي جمعي از كارگران شرکت پارس نيرو وابسته به وزارت نيرو، در اعتراض به ٩ ماه دستمزد پرداخت نشده خود در مقابل استانداري فارس تجمع كردند. بعضا كارگران اين كارخانه ده ماه است كه دستمزد خود را دريافت نكرده اند. اين اعتراض ادامه دارد.

تجمع و تظاهرات کارگران شهرک قدس تهران
روز ٢٨ دي کارگران شهرک قدس تهران بخاطر هشت ماه دستمزد پرداخت نشده خود در تهران خيابان زرافشان شمالي مقابل سازمان خصوصي سازي با در دست داشتن پلاكاردهايي مبني بر اعتراض خود براين عمل غير انساني دولت که کارگران را تحت فشار قرار داده است، تجمع و تظاهراتي اعتراضي برپا كردند.

مهدي فراحي شانديز در پايان محكوميت ٨ ماهه خود دوباره محاكمه خواهد شد
مهدي فراحي شانديز يكي از فعالين كارگري است كه بدليل شركت در مراسم اول مه سال گذشته به ٨ ماه زندان محكوم شده بود، و اكنون در زندان اوين بسر ميبرد و در ٣ بهمن دوره محكوميت او پايان مي يابد. اما بنا بر اخبار منتشر شده قرار است او دوباره در ١٤ بهمن در مجتمع قدوسي در خيابان کوه نور ( شعبه ١٠٢٨ ) به دليل شرکت در تجمع پارک لاله محاکمه شود. همچنين در دادگاهي ديگر، نامبرده در ١۴ بهمن ماه توسط شعبه ١۴دادگاه انقلاب به دليل جمع آوري امضا در ترمينال خاوران براي آزادي منصور اسانلو قرار است محاکمه شود. نگاهي به وضعيت مهدي فراحي شانديز نشانگر وضعيت كارگران و كل جامعه در ايران است. كارگر به خاطر برگزاري اول مه، به خاطر مبارزه براي حقوق اوليه خود تحت عنوان اقدام عليه نظام و امنيت كشور محكوم به زندان ميشود. امروز كل جامعه عليه اين ماشين سركوب و جنايت بلند شده و با شعار مرگ بر ديكتاتور ، نابودي اين رزيم را فرياد ميزنند. يك خواست فوري مردم آزادي همه كارگران و همه زندانيان سياسي از زندان است.
 

تجمع اعتراضي كارگران ساسان در مقابل اخراجها
به گزارش ايلنا صبح روز يكشنبه حدود ٤٠٠ نفر از كارگران شركت نوشابه‌سازي ساسان در اعتراض به فشار مديريت براي اخراج خود در محوطه داخلي اين كارخانه دست به تجمع زدند و اظهار داشتند اگر به مشكلشان رسيدگي نشود مقابل رياست‌جمهوري خواهند رفت و صداي خود را به گوش مسوولان خواهند رساند. به گفته كارگران اين شركت ١٢٠٠ كارگر دارد كه مديريت به خاطر زمين اين كارخانه قصد تعطيلي و اخراج همه كارگران را دارد. كارگراني كه هر يك بين ٥ تا ٢٠ سال سابقه كار دارند و هنوز قراردادي هستند. بنا به خبر از سال ٨٨ تا كنون حدود ٣٠٠ نفر از كارگران اين شركت از كار بيكار شده اند و اكنون يك ماه است كه خط توليد تعطيل شده و كارخانه تبديل به مركزي براي پخش توليدات كارخانه‌هاي نوشابه‌سازي شيراز و مشهد شده است. مديريت گفته است كه اگر كارگران تا ٢٩ دي تسويه‌حساب كنند به آنها ٢ ماه سنوات تعلق خواهد گرفت در غير اينصورت يك ماه به آنها سنوات داده خواهد شد. كارگران ميگويند ما پول نميخواهيم. ما كار ميخواهيم. بنا به گفته كارگران قبلا قراردادهاي كاري ٣، ٦ و ١٢ ماهه بود اما اكنون مدت قراردادها ١٠ روزه است. كارگران به عدم پرداخت حق بيمه و اينكه يكسال است به آنها كالا داده نميشود ، اشاره داشته و خواهان طلب هايشان هستند. اين اعتراضات ادامه دارد.

شنبه ٢٦ دي ۱٣٨٨

***

احضار سه تن از فعالين کارگري دستگير شده در پارک لاله تهران به دادگاه انقلاب

در مقابل احضار ها، دستگيري ها بايستيم

به دنبال احضار فعالين کارگري و دستگير شدگان روز جهاني کارگر در پارک لاله، آقايان محمدي اشرفي ؛مهدي آميزش؛ويونس ارژنگ هر يک به يک سال حبس وجريمه نقدي محکوم شده اند. اين در حاليست که هنوز بعداز گذشت چند ماه مهدي فراهاني شانديز از دستگير شدگان پارک لاله همچنان در زندان بسر مي برد و ٦ تن از اعضاي سنديکاي نيشکر هفت تپه نيز در زندانند.

از سوي ديگر فشار مضاعفي بر کارگران وفعالين کارگري ودستگير شدگان روز جهاني کارگر ادامه دارد، از جمله علي رضا ثقفي، محسن ثقفي و بهنام ابراهيم زاده از دستگير شده گان پارک لاله نيز به دادگاه فرا خوانده شدند . علي رضا ثقفي ومحسن ثقفي که بعد از محمد اشرفي ويونس ارژنگ به دادگاه فراخوانده شده بودند طي روزهاي اخير بهشون اطلاع داده اند که در تاريخ بهمن ماه يعني ٣ بهمن ٨٨ بايد به دادگاه مراجعه کنند. همچنين طي روزهاي اخير به بهنام ابراهيم زاده فعال کارگري ووبلاگ نويس واز فعالان حقوق کودک نيز اطلاع داده اند که بايد در تاريخ ٢٨ دي ٨٨ به دادگاه انقلاب شعبه چهاردهم مراجعه کنند.

بهنام ابراهيم زاده از فعالين کارگري واز اعضاي يکي از تشکلهاي آزاد کارگري وفعالان حقوق کودک وعضوجمعيت دفاع از کودکان است. او در روز جهاني کارگر درپارک لاله توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به مدت يکماه واندي در زندان اوين در بازداشت بود و سپس با قرار وثيقه پنجاه ميليوني توماني از زندان ازاد شد.

برپايي مراسم اول مه حق همه کارگران است. کارگران نيشکر هفت تپه صرفا بخاطر اعتراض براي گرفتن دستمزدهاي پرداخت نشده خود و ايجاد تشکل خود، سنديکاي نيشکر هفت تپه در زندانند. اعتصاب، تشکل حق مسلم ماست. و اين احضارها ، تهديدات و دستگيريها را محکوم ميکنيم و از همه کارگران، همه مردم و همه سازمانهاي کارگري در سراسر جهان ميخواهيم که همراه با ما فشار بياورند براي اينکه تمامي پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران و فعالين عرصه هاي مختلف اجتماعي، لغو شود. احضار ها فورا متوقف شود و همه دستگير شدگان و همه زندانيان سياسي فورا از زندان آزاد شوند.

بايد جلوي احضار فعالين اول مه و بازداشت آنها ايستاد. فعالين دستگير شده اول مه را تنها نميگذاريم و با تجمع خود مقابل دادگاه و شعبه هاي دادگاه انقلاب نميگذاريم که اين عزيزان راهي زندان شوند.

بايد جلوي زندان و بازداشت و احضار ها را با اتحاد و مبارزه خود بگيريم. و يکصدا خواهان آزادي همه زندانيان سياسي شويم.

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري ديماه 88

***

خطر اجراي فوري احكام اعدام عليه فرازد كمانگر و حبيب لطيفي بسيار زياد است.
كميته بين المللي عليه اعدام در اطلاعيه اي در ٢٠ دي خبر از خطر اعدام فرزاد كمانگر معلم محبوب از كامياران و حبيب لطيفي
از دانشجويان معترض زنداني ميدهد. كميته بين المللي عليه اعدام در اين اطلاعيه چنين فراخوان ميدهد:
مردم آزاده ! جمهوري اسلامي ايران در حال سقوط و فرو پاشي است و اين تقلاها ٬ آخرين دست و پا زدنهاي اين رژيم ضد انساني است. حكومت جنايتكاران در ضعيف ترين موقعيت خود است. بايد به او امان ندهيم كه جان عزيزان ما را بگيرد. همه جا اعلام تظاهرات و تحصن و اعتراض ميكنيم و اعلام ميكنيم كه نميگذاريم فرازد و حبيب را از ما بگيرند. متحدانه و در همه جا عليه اعدامها به ميدان بيائيد!

ما براي بقا مي جنگيم و شما براي سود بيشتر - شاپور احساني راد
سرمايه داري لجام گسيخته ايران چهره زشت و ارتجاعي خود بيش از هر زمان ديگري به نمايش گذاشته و بطور مداوم کارگران آگاه و حق طلب ايران را به بند ميکشد.
دستگيري رضا رخشان پس از به زندان افکندن 5 کارگر نيشکر هفت تپه و بدنبال آن شريف ساعد پناه از اعضاي هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران استيصال و درماندگي کارفرمايان و سرمايه داران را در مقابله با مبارزات کارگران ايران براي برخورداري از يک زندگي بهتر بيش از پيش برجسته کرد و نشان داد سيستم موجود تاب تحمل حتي ذره اي از حق خواهي کارگران را ندارد.

ما کارگران گريه پسر رضا رخشان و بهانه دختر کوچولوي فريدون را بدنبال پدر از ياد نخواهيم برد و اين زخمها را فرو نخواهيم خورد.

ما توليد کنندگان تمامي ثروتها و نعمات موجود در جامعه هستيم و جرم مان چيزي جز تلاش و مبارزه براي بهره مندي از مواهبي نيست که بدست خود توليد ميکنيم.

ما کوه دماوند هستيم، آرام و خاموش. اما اين خاموشي ابدي نخواهد بود، بهراسيد از فوران خشم گدازه هاي سرخ ما در پيکار براي زندگي. ما براي بقا مي جنگيم و شما براي سود بيشتر، ما چيزي جز زنجيرهايمان را براي از دست دادن نداريم.

ما به بند کشيدن هم زنجيرانمان در سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه را که براي حداقلي ترين حقوق انساني خود مبارزه کردند، محکوم ميکنيم و تحت هيچ شرايطي شريف ساعد پناه، رضا رخشان و ديگر ياران در زنجيرمان و خانواده هاي آنان را تنها نخواهيم گذاشت. بي شک زمستان رفتني است و سياهي ذغال روي سرمايه داران و حاميان آنها را لکه دار خواهد کرد.

به اميد آزادي تمامي کارگران دربند از زندان

شاپور احساني راد نماينده اخراجي کارگران کارخانجات نورد و پروفيل ساوه و عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران – 27 دي ماه 88