شنبه٬ ٣٠ آبان١٣٨٨ -٢١ نوامبر٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١١٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخبار اعتراضات کارگران در ایران

کارگران چيني قم همراه با خانواده هايشان خيابان را بستند

كارگران كارخانه چيني حميد در قم طبق گزارشاتي که منتشر شده در مقابل استانداري اين شهر تجمع کردند و خيابان ٤٥ متري رضوي در مقابل استانداري را مسدود کردند. کارگران زن و مرد اين کارخانه سالها است حقوقشان پرداخت نشده است.
طبق اين گزارش کارگران چيني حميد قم در چند سال گذشته مدام دست به تجمعات اعتراضي زده و اينبار همراه با خانواده هاي خود خيابان مرکزي شهر را مسدود کردند که موجب ترافيک سنگيني در مرکز شهر شد.
نيروهاي سرکوب رژيم پس از يک ساعت کارگران را از خيابان دور کردند و کارگران و خانواده هايشان در پياده روهاي اطراف به تجمع خود ادامه دادند. به کارگران که چند سال است اخراج شده اند، قول داده شده بود که آنها را زير پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دهند و کارگران با سابقه طولاني بازنشسته شوند اما اين قول و قرارها توخالي بوده و کارگران بدون هيچ درآمدي رها شده اند.
نپرداختن دستمزد کارگران يک جنايت آشکار است که تنها به کمک نيروي سرکوب و قوانين سرکوبگرانه حکومت امکانپذير است. يک هدف انقلاب مردم ايران در هم شکستن ماشين سرکوب جمهوري اسلامي و برچيدن بساط بيدادگاههاي جنايتکار حکومت است.
حزب کمونيست کارگري حضور خانواده هاي کارگران در تجمعات اعتراضي کارگران مراکز کارگري را يک اقدام مهم و ارزنده ميداند که اين هفته توسط کارگران چيني قم و شرکت صنايع اراک انجام شد. تنها با تجمعات و اعتراضات گسترده تر و پرجمعيت تر ميتوان حکومت را عقب راند. حضور خانواده هاي کارگري نقش مهمي در جلب همبستگي ساير مردم ستمديده و آزاديخواه به مبارزه کارگران دارد. حزب کمونيست کارگري کليه کارگران را به حضور هرچه فعالتر و سازمان يافته تر در تظاهرات بزرگ ١٦ آذر فراميخواند. هردرجه بهبود در زندگي کارگران و اقشار ستمديده مردم در گرو سرنگوني جمهوري اسلامي است.
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
٢٥ آبان ١٣٨٨، ١٦ نوامبر ٢٠٠٩

کارگران شرکت صنايع اراک دست به تجمع اعتراضي زدند
نيروهاي سرکوب به تجمع حمله کردند و همسران کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند

كارگران شرکت صنايع اراک در روزهاي گذشته چندين بار دست به اعتراض و تجمعات اعتراضي زدند و خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي خود شدند. در تجمع ديروز و امروز ٢٤ و ٢٥ آبان تعدادي از همسران و اعضاي خانواده کارگران نيز آنها را همراهي ميکردند.
روز ٢٤ آبان كارگران شرکت به همراه خانواده هاي خود در مقابل استانداري تجمع کدند. کارگران با خود پکاردهايي حمل ميکردند که روي آن پرداخت شش ماه حقوق معوقه خواسته شده بود. قبل از آن نيز کارگران اين شرکت دست به تجمع اعتراضي زده بودند و کميسيون صنعت قول رسيدگي به خواست کارگران را داده بود اما طبق معمول توخالي بود. مدير شرکت صنايع اراک در ١٩ مهرماه انحلال اين شرکت را اعلام کرده است.
در ادامه اين تجمعات، امروز نيز بيش از ١٠٠ نفر از کارگران و خانواده هايشان در مقابل استانداري و سپس در حياط استانداري مرکزي تجمع کردند. گفته ميشود که حدود ٣٠ نفر از همسران کارگران در اين تجمع شرکت داشتند و در حالي که شعار ميدادند "دروغ ميگيد، دروغ ميگيد" و "مرگ بر شهرجردي" قصد ورود به استانداري را داشتند که با يورش نيروهاي سرکوب رژيم مواجه شدند و ٤ نفر از آنان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
حزب کمونيست کارگري حمله به تجمع کارگران و ضرب و شتم خانواده هاي آنها را شديدا محکوم ميکند. ندادن دستمزد کارگران يک جنايت است، حمله به اجتماعات اعتراضي کارگران از اينهم جنايتکارانه تر است. حزب، کارگران را به تشکيل مجمع عمومي و تصميمات جمعي براي تداوم مبارزه فراميخواند. حضور همسران و ساير اعضاي خانواده هاي کارگران در مجمع عمومي کارگران و در تجمعات اعتراضي يک عامل مهم در گسترش و تقويت اين اعتراضات و جلب همبستگي ساير مردم است. حزب از همه کارگران و مردم شريف و آزاديخواه اراک ميخواهد با تمام قوا در اجتماعات اعتراضي کارگران شرکت صنايع شرکت کنند و به هر شکل ممکن از خواست به حق آنها حمايت کنند. حزب از همه مراکز کارگري و دانشجوئي ميخواهد حمله به تجمع کارگران اراک را شديدا محکوم کنند.

آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٥ آبان ١٣٨٨، ١٦ نوامبر ٢٠٠٩

اعتصاب کارگران شهرداري خرمشهر
روز ٢٢ آبان کارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به وضعيت بحراني بهداشت اين شهر دست به اعتصاب زدند. به گزارش سايت خبري آينده اين اعتصاب در رابطه با مساله عدم جمع‌آوري زباله خرمشهر بوده است.
اين در شرايطي است که شهروندان خرمشهر در حالي با مشکلات بهداشتي روبه‌رو شده‌اند که تبليغ براي پيشگيري از ازدياد ميکروب و توسعه‌ هشدارها و اقدامات بهداشتي براي جلوگيري از بيماري‌ها و به ويژه بيماري آنفولانزاي نوع A در کشور تشديد شده است.
بيستم آذرماه سال گذشته هم پس از گذشت چهار ماه از پرداخت نشدن حقوق كاركنان و كارگران شهرداري خرمشهر، شمار زيادي از كارگران شهرداري اين شهر، با دست كشيدن از كار و تجمع در برابر شهرداري، خواستار رسيدگي به وضعيت خود شدند.
کارگران شهرداري خرمشهر امسال در شرايطي اعتصاب کرده‌اند که رانندگان سازمان اتوبوس‌راني و حمل و نقل درون شهري خرمشهر پنجم آبان ماه امسال در اعتراض به پرداخت نشدن چهارماه حقوق خود به مدت چندساعت دست از کار کشيدند.
حدود ٣٥٠ نفر از کارگران شرکت کشتي‌سازي «بحرکان» خرمشهر نيز در ٢٥ مرداد امسال به دليل بي‌کار شدن و تعطيلي واحد صنعتي خود، مقابل فرمانداري خرمشهر تجمع کردند و خواستار رسيدگي به اوضاع نابسامان خود شدند.

اخراج ١١٠ نفر از کارگران شرکت اسيد سيتريک کرمانشاه
به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري شرکت کيمياي غرب گستر، وابسته به شرکت سرمايه گذاري اسيد سيتريک کرمانشاه، مدتهاست ١١٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. اين شرکت در اوايل سال جاري به شرکت شستا( شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي ) واگذار گرديد. اين معامله در حالي انجام گرفته است که از مهر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولين اقدام خود، تعداد ١١٠ نفر از کارگران را اخراج کرد. اين کارگران در سال هاي ٨٢ و ٨٣ به صورت قرار دادي يک ساله به کار گرفته شده بودند.

تظاهرات اعتراضي کارگران اتوبوسراني زنجان
شهرداري زنجان شرکت اتوبوسراني اين شهر را از مالکيت دولت سرمايه خارج کرده است تا به صورت يک سازمان خصوصي اداره شود. شهردار و ساير دست اندرکاران در جريان تحقق اين روند قبل از هر چيز بيش از
٥٠ کارگر راننده را اخراج کرده اند. به رانندگاني که خواستار واگذاري اتوبوس بوده اند، جواب رد داده اند. در عوض بيشتر دستگاه ها را در اختيار افرادي گذارده اند که اهل خريد و فروش و دلالي و چپاول حاصل کار و زحمت کارگران بوده اند. اين افراد با استفاده از نفوذ و موقعيت خويش در دستگاه هاي دولتي هر کدام مبالغ عظيمي وام از بانک ها دريافت کرده اند. با اين وام ها اتوبوس ها را خريده و سپس به قيمت هايي بسيار بالاتر از قيمت خريد به فروش رسانده اند. ٥٠ راننده اخراجي در اعتراض به اخراجشان از کار به همه جا شکايت کرده اند. اما تا لحظه حاضر هيچ پاسخي دريافت نکرده اند. کارگران خواستار بازگشت به کار و تضمين حتمي اشتغال خود هستند.

کارگران آذرقاف قزوين ٥ ماه است حقوق نگرفته اند
به گزارش ايلنا کارگران کارخانه آذرقاف قزوين ٥ ماه است که به بهانه نبود رونق و رکود بازار دستمزدي دريافت نکرده اند. در اين رابطه کارگران اين کارخانه به هيات تشخيص ادار کار شکايت کرده اند. يکي از کارگران در گفتگو با ايلنا ميگويد:"
در کارخانه آذرقاف قزوين کارفرما: کارفرما مطالبات کارگران را از ٥ ماه پيش پرداخت نکرده است اما به آنها گفته که حاضر است بابت تسويه حساب تمام اين مطالبات را پر داخت کند.
اين کارگر با يادآوري اينکه سال گذشته نيز کارفرما از پرداخت مطالبات کارگران خودداري مي‌کرد،گفت: درآن سال نيز کارگران پس از شکايت موفق به دريافت حقوق خود شدند.
در کارخانه اذر قاف که درزمينه ساخت محصولات نايلوني و شلنگ آب فعاليت دارد، ٣٠ کارگرمشغول به کار هستند. بنا به گزارش همچنين به دليل پرداخت نشدن چند ماه حق بيمه اين کارگران براي استفاده از خدمات درماني و بازنشستگي با مشکلاتي مواجه شده‌اند.

تجمع اعتراضي کارگران بهکده رضوي
بنا به گزارشات منتشر شده کارگران بهکده رضوي که زير نظر کميته امداد اداره مي‌شود، حقوق ١٨٠ کارگر را به مدت ٦ ماه پرداخت نکرده است. به گفته کارگران همچنين ٤ سال است که هيچ‌کدام از سهميه‌هاي اين کارگران از جمله لباس و کفش کار به آنها داده نشده است. کارگران اين شرکت تحت فشار شديد اقتصادي قرار دارند. از سوي ديگر با گذشت يک سال از تکميل صدور دفترچه‌هاي کارگري، هنوز اين دفترچه‌ها از سوي اداره کارو امور اجتماعي تحويل نشده است. بنا بر خبر سال گذشته نيز ٦ ماه حقوق اين کارگران پرداخت نشد که پس از اعتراضات و تلاش‌هاي فراوان، كارگران موفق به دريافت اين حقوق‌ها شدند.
مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوي واقع در شهرستان مانه و سملقان از توابع خراسان شمالي با ٣٠٠ خانوار با بيش از 35 سال سابقه در زمينه کشاورزي، دامداري و تعميرات ادوات کشاورزي فعاليت مي‌کند. ودر شمال غربي استان خراسان شمالي قرار دارد.

کارگران ساختمان پالايشگاه آبادان دست به اعتصاب زدند

به گزارش سهراب احمدي خبرنگار حزب کمونيست کارگري، روز چهارشنبه ٢٠ آبانماه حدود ٣٠٠ نفر از کارگران ساختمان نصب (a.c.c) در فاز سوم پالايشگاه نفت آبادان دست به تجمع زدند و خواهان پرداخت فوري حقوق هاي معوقه خود شدند. مسئولان پالايشگاه از خود سلب مسئوليت کردند اما با فشار اعتراضي کارگران کارفرما در جمع کارگران حاضر شد و قول داد ٢٠ درصد حقوق عقب افتاده را در اسرع وقت پرداخت کند. کارگران به تجمع خود پايان دادند و اعلام کردند در صورتي که اين قول و قرار فورا اجرا نشود بار ديگر دست بهعتراض خواهند زد. حزب کمونيست کارگري ايران در اطلاعيه اي در رابطه با اين حرکت اعتراضي کارگران مينويسد:" حزب کمونيست کارگري از اعتراض کارگران پالايشگاه قاطعانه حمايت ميکند و کليه کارگران پالايشگاه را به پشتيباني از کارگران ساختمان نصب فراميخواند. نبايد اجازه دهيم حتي يک روز چندرغاز حقوقمان را به تاخير بيندازند.".

كاركنان شركت كنف كار رشت دست به اعتراض زدند

بنا به خبري كه امروز ٢٤ آبانماه منتشر شده است، كاركنان شركت كنف كار رشت امروز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود در مقابل استانداري گيلان تجمع كردند. اين كاركنان با حمل پلاكاردهايي اعلام كردند كه حدود ٥ سال است كه حقوق آنان بطور كامل پرداخت نشده و در اين مدت در سه نوبت به هر يك از آنان ٣٦٠ هزار تومان پرداخت شده است.
در همين رابطه كارگران اين شركت در ١٦ آبان با تجمع در جلوي استانداري گيلان خواهان بازگشايي كارخانه و رسيدگي به مشكلات و بلاتكليفي خود شده و دست به اعتراض زدند. كارگران كنف كار رشت زير فشار عدم پرداخت دستمزدهايشان در وضعيت بسيار بد معيشتي بسر ميبرند و وضعيت بازنشستگان اين كارخانه نيز نامشخص است.
اين كارگران قرار است بعد از تجمع در مقابل استانداري به اعتراض خود در مقابل سازمان صنايع در رشت ادامه بدهند. تجمع كنندگان گفته اند كه صحبتهاي آنها با مقامات براي رفع مشكلاتشان تاكنون نتيجه اي نداده است و تا رسيدن به خواستهايشان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. حزب كمونيست كارگري ايران طي اطلاعيه اي در ٢٤ آبان مينويسد:" حزب كمونيست كارگري از همه كارگران و كاركنان اين كارخانه ميخواهد به مبارزه براي تحقق خواست هاي بحق خود ادامه دهند و با برگزاري مجمع عمومي تصميمات لازم را بطور جمعي و متحدانه اتخاذ كنند و مردم آزاديخواه را مرتب و به هر شکل که ميتوانند در جريان خواست ها و مبارزه خود قرار دهند و آنها را به همبستگي فرابخوانند. اعضاي خانواده کارگران نقش مهمي در گسترش و به پيروزي رسيدن مبارزه دارند. حزب از همه مردم رشت و بويژه خانواده کارگران و کارکنان شرکت کنف کار رشت مي خواهد كه قاطعانه از اعتراض آنها حمايت كنند. "

اعتراض متحدانه كارگران صنايع مخابراتي راه دور

بنا به خبري كه خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايلنا، روز ٢٣ آبانماه منتشر كرده است، كاركنان دفتر مركزي كارخانه صنايع مخابراتي راه دور ايران، روز ٢١ آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت ١١ ماه از حقوق خود، براي چندين ساعت از ورود سهامدار (مالك) اصلي و اعضاي هيأت مديره به داخل ساختمان دفتر مركزي اين كارخانه در تهران جلوگيري كردند. اين خبر مي افزايد كه پس از چند ساعت و بدنبال دخالت نيروهاي انتظامي، اعضاي هيأت مديره به شرط پاسخگويي به كارگران توانستند وارد شركت بشوند.
ايلنا در همين خبر از اعتراض بيش از ٩٠٠ كارگر اين كارخانه در استان فارس به ادامه وضعيت نابسامان خود در روزهاي اخير خبر داده است.
در ارتباط با همين موضوع کارگران اين کارخانه روز ١٦ آبانماه و در اعتراض به توقف فعاليت كارخانه و خطر از دست دادن کارشان، براي چندمين بار در محل كارخانه تجمع كرده و دست به اعتصاب زدند. كارگران گفته اند كه چندي پيش هياتي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس در بازديد از اين كارخانه به آنها وعده پيگيري و رسيدگي داده بودند كه طبق معمول وعده اي توخالي بيش نبوده است.
لازم به يادآوري است كه كارگران صنايع مخابراتي راه دور در يكي دو سال گذشته بارها در اعتراض به تأخير در پرداخت دستمزدهاي خود دست به اعتراض زده اند.
حزب کمونيست کارگري ايران در اطلاعيه در ٢٣ آبان در رابطه با اين حرکت اعتراضي کارگران مينويسد:" حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران كارخانه صنايع مخابراتي راه دور حمايت مي كند و از همه كارگران اين كارخانه مي خواهد که با برگزاري مجمع عمومي و تصميمات جمعي اتحاد هرچه محکم تري را در صفوف ايجاد کنند و مانع تفرقه شوند. حزب همچنين از خانواده كارگران و همه مردم شريف شهرهاي تهران و شيراز مي خواهد از اعتراض اين كارگران فعالانه حمايت كنند و به تجمعات اعتراضي آنها بپيوندند و صداي اعتراض آنها را به همگان برسانند.".

اعتصاب كارگران فصلي نيشكر هفت تپه
بنا به گزارشي كه روز سه شنبه ١٩ آبانماه منتشر شده است، بيش از ١٠٠٠ نفر از كارگران فصلي نيگل سياه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در اعتراض به عدم دريافت پاداش ساليانه خود، روز ١٨ آبانماه دست به اعتصاب زده و در محل كمپ نيگلي اين شركت تجمع كردند. بنا بر آخرين خبر در ٢١ آبان درپي موافقت مديريت شرکت نيشکرهفت تپه باپرداخت مطالبات آنها،اعتصاب کارگران ني برپايان يافت.وامروزپنجشنبه به سرکارهاي خودبازگشتند.لازم بذکراست که اين کارگران فصلي بوده ودرسال 5تا6ماه درهفت تپه مشغول بکارند
لازم به يادآوري است كه اين كارگران كه بصورت فصلي و موقت براي برداشت نيشكر و بريدن ني استخدام مي شوند، از شرايط کار دشواري برخوردارند و چهار تا شش ماه از سال را بيكار هستند. حزب کمونيست کارگري ايران در اطلاعيه اي در ١٩ آبان مينويسد:"حزب كمونيست كارگري از همه كارگران نيشکر هفت تپه، اعم از موقت و رسمي يا دائمي و فصلي، مي خواهد كه متحد و يکپارچه و دوش به دوش هم به مبارزه براي عقب راندن مديريت اين شركت ادامه بدهند و بي توجهي و عدم رسيدگي به مطالبات خود را قبول نكنند. حزب از همه مردم آزاده منطقه مي خواهد كه بي دريغ و قاطعانه از اعتراض به حق كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه حمايت كنند.".

تجمع کارگران شرکت فرانوش فراهان

به گزارش آژانس ايران خبر روز ١٨ آبان ٢٠ نفر از کارگران شرکت فرانوش فراهان در اعتراض به دريافت نکردن پنج ماه حقوق معوقه شان در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعي استان مرکزي تجمع کردند.
گفته مي شود كه صاحب شرکت فرانوش فراهان با تعطيل کردن اين واحد توليدي حقوق کارگران را پرداخت نمي کند. اين شركت از پنج ماه پيش با ٢٠ نفر از كارگران خود فعاليتش را در زمينه توليد فرآورده هاي لبني آغاز كرده بود.

كارخانه آلومينيم سازي اراك تابلوي بسيج كارخانه  را پايين كشيدند

روز ٢٤ آبان كارگران كارخانه آلومينوم سازى اراك در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و ندادن افزايش توليد خود كه باعث قطع اضافه كارى آنان مى شود، تجمع کردند. قضيه از اين قرار است که بسيج جمهوري اسلامي در اراک قصد خريد اين كارخانه را از صاحبان قبلى آن دارد و قبل از هر چيز حاضر به پرداخت دستمزدهاي معوقه کارگران نيست. در اعتراض به اين موضوع کارگران تجمع تابلوى بسيج كارخانه را پايين كشيدند.
به گزارش آژانس ايران خبر، بيش از ٤٠٠ تن از كارگران كارخانه آلومينيوم سازى اراك هفته گذشته نيز دست از كار كشيدند و در محل كارخانه تجمع اعتراضى برگزار كردند.
بنا به اخبار منتشر شده، كارگران اين شرکت ، روز دوشنبه ١١ آبانماه، در اعتراض به عدم پرداخت مزاياي خود و عدم توزيع لباس مخصوص كار، در شركت مزبور تجمع كرده و دست به اعتصاب زدند. كارگران با تجمع در قسمت بارگيري شركت و توقف پروسه بارگيري محصولات ايرالكو، خواستار پرداخت مزاياي خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان ٢٥٠ هزار تومان براي هر كارگر شده اند. بنابه اين خبر مدير عامل ايرالكو در جمع كارگران حاضر شده و قول پرداخت مزاياي كارگران را در ظرف چند روز آينده به كارگران داده است.
همچنين در ٨ شهريور ماه نيز صدها كارگر اين شركت در اعتراض به فشار مقامات استان براي تعطيلي ديگهاي خط قديم شركت و به خطر افتادن شغلشان تجمع كرده بودند. اعتراض شهريورماه كارگران با حضور كارگران بخشهاي مختلف شركت در پاركينگ سرويس اياب و ذهاب كاركنان و عليرغم تلاش شوراي اسلامي ايرالكو که سعي در آرام کردن كارگران داشت، شکل گرفت.

اخراج ١١٠ نفر از کارگران شرکت اسيد سيتريک کرمانشاه
به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري شرکت کيمياي غرب گستر، وابسته به شرکت سرمايه گذاري اسيد سيتريک کرمانشاه، مدتهاست ١١٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است. اين شرکت در اوايل سال جاري به شرکت شستا( شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي ) واگذار گرديد. اين معامله در حالي انجام گرفته است که از مهر سال گذشته تاکنون حقوق کارگران پرداخت نشده و شرکت شستا در اولين اقدام خود، تعداد ١١٠ نفر از کارگران را اخراج کرد. اين کارگران در سال هاي ٨٢ و ٨٣ به صورت قرار دادي يک ساله به کار گرفته شده بودند.

مختار فرجي از فعالين كارگري اتحاديه آزاد كارگران ايران درگذشت، يادش گرامي باد
به گزارش سايت اتحاد، مختار فرجي از اعضاي اتحاديه آزاد کارگران ايران و کارگر خدماتي شرکت آرمان فراز پيمان پس از سه سال مقاومت در برابر بيماري سرطان خون روز سه شنبه ٢٦ آبانماه ٨٨ ساعت ٩ شب جان باخت. درگذشت مختار فرجي را به خانواده اش، به اتحاديه آزاد كارگران ايران و به همه انسانهاي آزاديخواه تسليت ميگوييم. در سايت اتحاديه در خبر مربوط به درگذشت مختار مينويسد:"مختار تنها سي سال داشت و از سن ده سالگي با واکس زدن کفشهاي عابرين در خيابان سر سبز جنوبي تهران تن نحيف خود را به کار سپرد و تمام دوران کودکي و جواني اش را با درد و رنج و بدون لحظه اي احساس خوشبختي زندگي کرد و از سه سال پيش با ابتلا به سرطان خون خود و خانواده اش در مصيبتي جانگاه تر فرو رفتند".
بنا بر همين گزارش مختار بدليل فقر و تنگدستي، نتوانست در دوران بيماري اش از امكانات درماني لازم برخوردار شود. از جمله با وجود اينكه پس از پيوند استخوان، پزشكان گفته بودند كه بايد مدت يكسال در قرنطينه باشد، اما مختار ناچار بود در خانه اي دو اطاقه و تنگ همراه با پدر و مادر و همسر و فرزندش زندگي کند و پس از يکماه از عمل جراحي اش سر کار بازگردد. تحت چنين شرايط دشواري به فاصله کمي پس از پيوند مغز استخوان، بيماري سرطان مختار عود كرد و مجال زندگي را از وي گرفت.
مختار از فعالين كارگري و از اعضاي اتحاديه آزاد كارگران ايران، بود. در گزارش سايت اتحاد، خاطره اي زيبا از همبستگي مختار با كارگران دستگير شده اول مه آمده است كه زماني که مختار از نياز کارگران دستگير شده در اول ماه مه تهران براي سپردن قرار کفالت در دادگاه مطلع شد بدون لحظه اي درنگ و عليرغم ضعف جسماني شديد که امکان تحرک را از وي سلب ميکرد بلافاصله خود را به مقابل دادگاه انقلاب رساند تا با سپردن قرار کفالت هم طبقه اي هاي خود را از زندان بيرون بکشد. يادش گرامي باد.

دستگيري علي نجاتي را محکوم کرده و خواهان آزادي وي و تمام کارگران زنداني مي باشند
کارگران زنداني را آزاد کنيد

همکاران عزيز ودوستان کارگر

ما جمعي از کارگران ايران خودرو

به همراه ديگر هم ميهنان عزيز ايراني خشم خويش را از اتهامات بي اساس وارده به اعضاي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه رااعلام کرده و زنداني شدن آنها را محکوم مي کنيم
ضمن اعلام حمايت وپشتيباني از خواستهاي بر حق کارگران نيشکر هفت تپه ، ما کارگران داشتن حق تشکل ، حق سنديکا، حق قانوني ومدني هر انساني مي دانيم و سرکوب و دستگيري فعالان مدني، کارگري و دانشجوئي و خبرنگاران را محکوم مي کنيم
ما خواهان آزادي فوري تمام زندانيان در بند هستيم
جمعي از کارگران ايران خودرو
۱۸ آبان ۸۸
http://khodrokar.blogfa.com/

اتحاديه کارگري استراليا، در حمايت از کارگران هفته تپه
اتحاديه کارگران ساختماني، جنگلباني، معادن و انرژي استراليا CFMEU بخش ساختماني ايالت نيو ساوث ويلز طي يک نامه به مقامات جمهوري اسلامي در رابطه با احکام و زنداني کردن اعضاي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه اعتراض کردند.
در اين نامه که خطاب به خامنه اي و احمدي نژاد و رئيس قوه قضاييه است، پيتر مک للند، رئيس ايالتي CFMEUبه نمايندگي از اين اتحاديه مينويسد:“”بنا به اطلاعاتي که ما داريم دادگاهي در تاريخ ١٢ اکتبر شش نفر از رهبران اين اتحاديه را به جرم " به خطر انداختن امنيت ملي" به زندان محکوم کرده است. يگانه جرم آنها رهبري کردن اعتراض و اعتصاب است. کارگران هفت تپه براي دستيابي به حقوق معوقه خود و اعتراض به شرايط وخيم تر شده شغلي خود ناچار شده اند بطور مکرر دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. ما بعنوان نمايندگان كارگران و بعنوان يک نهاد انترناسيوناليست از شما ميخواهيم ٦ نفر مذکور را فورا آزاد کنيد، بدون انکه هيچگونه رعب و وحشت، تبعيض و خشونت بيشتري را عليه آنان اعمال کنيد. ما همچنين خواهان اعاده فوري حقوق بشر و حقوق اتحاديه اي براي تمامي کارگران ايران هستيم."

فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران در حمايت از کارگران زنداني نيشکر هفت تپه
تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست

کارگران و مردم شريف ايران

چهار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه به نامهاي فريدون نيکوفرد،جليل احمدي،قربان عليپور و محمد حيدري مهر پس از تائيد احکام شش ماه زندان تعزيري توسط دادگاه تجديد نظر، بازداشت و روانه زندان شده اند و علي نجاتي يکي ديگر از اين کارگران در آستانه زنداني شدن است. اين بازداشتها در حالي صورت ميگيرد که فرزاد کمانگر، منصور اسالو و ابراهيم مددي مدت هاي مديدي است در زندان بسر مي برند و مهدي فراهي شانديز از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال پس از گذشت بيش از شش ماه از زمان دستگيري، بصورت بلاتکليف در زندان نگه داشته شده است و ساير بازداشت شدگان روز جهاني کارگر در تهران پس از تحمل حبسهاي تا نزديک به دو ماه در حال احضار به دادگاه مي باشند.
اين کارگران هيچکدام هيچ جرمي مرتکب نشده اند، تنها جرم آنان اعتراض به بي عدالتي، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، برگزاري مراسم روز جهاني کارگر و ايجاد تشکل براي دفاع از بديهي ترين حقوق انساني شان بوده است.
کارگران زنداني نيشکر هفت تپه بارها در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود و تحميل گرسنگي بر خانواده هايشان پيشاپيش همکاران خود به خيابانها آمدند و فرياد حق خواهي سر دادند، اما پاسخ سيستم موجود در برابر بديهي ترين خواستهاي اين کارگران، چيزي جز باتوم و گاز اشک آور و پرونده سازي براي آنان نبوده است.
اين کارگران در طول ساليان دراز کار در نيشکر هفت تپه و در طاقت فرسا ترين شرايط صدها ميليارد تومان ثروت خلق کرده اند و حق داشتند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود و خلاصي از شرايط نکبت باري که سيستم ضد انساني سرمايه داري بر آنان و خانواده هايشان تحميل کرده است، به خيابانها بيايند. آنان حق داشتند در برابر پايمال شدن بديهي ترين حقوق انساني شان و در دفاع از حق حيات و زندگي خود به اعتراض بر خيزند و با ايجاد تشکل مستقل شان نيروي خود را در برابر مظالم پايان ناپذير کارفرما متحد و يکپارچه کنند.
کارگران و مردم شريف و آزاديخواه ايران

به زنجير کشيدن کارگران نيشکر هفت تپه به دليل ايجاد تشکل و اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها، به زنجير کشيدن هر گونه فرياد حق خواهي از سوي عموم ما کارگران در سراسر کشور است و بايد در مقابل آن ايستاد و در صفي متحد خواهان آزادي فوري و بي قيد شرط اين کارگران از زندان شد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با محکوم کردن بازداشت و به زندان افکندن کارگران نيشکر هفت تپه و تداوم حبس فرزاد کمانگر، ابراهيم مددي، منصور اسالو و ديگر انسانهاي حق طلب و آزاديخواه در زندانهاي کشور، بدينوسيله با فرا خواندن کارگران و عموم مردم شريف ايران به حمايت از خواست آزادي فوري و بي قيد و شرط اين زندانيان، از آنان ميخواهد با قرار گرفتن در کنار خانواده هاي اين عزيزان به هر نحو ممکن به حمايت از آنان برخيزند.
ما در اين راستا و در همبستگي با مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه با اختصاص مبلغ ٣ ميليون ريال کمک ثابت ماهيانه (علاوه بر کمکهايي که اقدام به جمع آوري آنها از ميان اعضا خود و ساير کارگران خواهيم کرد) به خانواده هاي کارگران زنداني نيشکر هفت تپه، عموم کارگران و مردم شريف ايران را به جمع آوري و ارسال کمک هاي مالي به خانواده هاي کارگران زنداني نيشکر هفت تپه فرا مي خوانيم و بدينوسيله اعلام ميداريم در مبارزه کارگران نيشکر هفت تپه براي رسيدن به حقوق انساني شان تا به آخر دوشادوش و همراه آنان خواهيم بود و با تشديد مبارزه براي آزادي کارگران نيشکر هفت تپه از زندان، خانواده هاي آنان را تنها نخواهيم گذاشت.
تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست
زنده باد کارگران نيشکر هفت تپه
زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه آزاد کارگران ايران٢٣ آبان ٨٨

 www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com

سنديكاي س ژ ت بازداشت و صدور احكام زندان براي كارگران نيشكر هفت تپه را محكوم كرد
در تاريخ ٦ نوامبر پاسگال دکامپ از طرف سنديکاي س ژ ت-آدسه آ فرانسه طي نامه اي خطاب به سفارت جمهوري اسلامي در اين کشور، دستگيري کارگران نيشکر هفت تپه را محکوم کرده و مينويسد که از بازداشت کارگران سنديکاي نيشکر هفت تپه که صرفا بخاطر مبارزاتشان دستگير شده اند ، مطلع شده و اين اقدام را تقبيح ميکنند و خواهان متوقف شدن فشار بر فعالان سنديکايي و تبريه و آزادي هر چه سريعتر کارگران دستگير شده هستند


سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
ما خواهان آزادي اعضاي سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه هستيم

بار ديگر شاهد زنداني شدن پنج تن از کارگران اين مرز و بوم هستيم. فريدون نيکوفرد، جليل احمدي، قربان عليپور، علي نجاتي ومحمد حيدري مهر از فعالان سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه طي احکام صادره از طرف شعبه ١ دادگاه دزفول و تاييد اين حکم توسط شعبه ١٣ دادگاه انقلاب اهواز براي مدت ٦ ماه راهي زندان شدند.
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام زندان نامبردگان، براي دفعات مکرر مظلوميت کارگران را که در راستاي احقاق حقوق خود به زندان افکنده شده اند، فرياد بر مي آورد و اين گونه اعمال را به شدت محکوم مي کند.
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران و حومه با اعتقاد به بي گناهي افراد فوق الذکر و نيز دو تن از ياران خود؛ ابراهيم مددي و منصور اسالو خواهان آزادي بي قيد و شرط همه ي کارگران زنداني است.

با اميد به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سنديکاي کارگران شرکت واحد

اتوبوسراني تهران و حومه

آبان ١٣٨٨

اعلام حمايت جمعي از فعالين کارگري شهر سنندج

از اعضاي هيئت مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه
هم زنجيران؛
همانطور که اطلاع داريد در مورخه ١۴/٨/٨٨ دو نفر از اعضاي هيئت مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه، آقايان فريدون نيکوفر و جليل احمدي بازداشت و دو روز بعد از آن محمد حيدري مهر و قربان عليپور نيز بازداشت گرديدند . طبق اخبار منتشره رئيس هيئت مديره سنديکا، آقاي علي نجاتي هم در آستانه باز داشت مي باشد.
بازداشت اين فعا لان کارگري تنها به جرم دفاع از حقوق طبقاتي خود و ديگر کارگران و ايجاد تشکل مستقل بوده است.
ما هر نوع اعمال فشار به کارگراني که براي رهائي از قيد و بند سيستم بردگي و دفاع از ابتدائي ترين حقوق انساني خود و ديگر هم سرنوشتان تلاش مي کنند و به هر نحوي با دنياي سر مايه داري و بي عدالتي ها مبارزه مي کنند را ارج مي نهيم .
ما خواهان آزادي فوري اين بازداشت شدگان و ديگر کارگران و فعالين در بند هستيم و هرگونه فشارو سرکوب فعالان و تشکل هاي کارگري را محکوم مي نمائيم.

جمعي از فعالين کارگري شهر سنندج

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

۸۸/۸/۲۰