پنجشنبه٬ ١٣  فروردين ١٣٨٨ - ٢ آپريل ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١٠٢

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

کارگران لاستيک البرز و کارگران کارخانه هاي صنايع فلزي شماره يک و دو موفق شدند بخشي از دستمزدهاي پرداخت نشده خود را دريافت كنندز
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران روز ٢٧ اسفند ماه در آخرين روزهاي پايان سال ٨٧ کارگران لاستيک البرز دستمزد اسفند ماه و عيدي خود را به همراه خريدي تا سقف يکصد و پنجاه هزار تومان از تعاوني کارخانه دريافت کردند. لازم به يادآوري است در حال حاضر کارگران لاستيک البرز ٥ ماه از دستمزد خود بعلاوه ٢٠ درصد از دستمزد اسفند ماه را دريافت نکرده اند و مديريت کارخانه وعده داده است روز ششم فروردين ماه ٨٨ به آنطرف اين دستمزدها را به حساب کارگران واريز کند.
بنا به گزارش ديگر از اتحاديه آزاد کارگران ايران روز ٢٧ اسفند مبلغ پانصد ميليون تومان بابت طلب کارگران کارخانه شماره دو صنايع فلزي به علاوه باقي مانده دستمزدهاي اين کارگران تا پايان آبان ماه به آنان پرداخت شد. اين کارگران در حال حاضر چهار ماه دستمزد معوقه بعلاوه عيدي خود را از کارفرما طلب کار هستند. همچنين کارگران كارخانه صنايع فلزي شماره يک نيز در اين روز دو ماه و نيم از دستمزدهاي معوقه خود را دريافت کردند. اين کارگران هم اکنون دستمزد اسفند ماه و عيدي خود را دريافت نکرده اند.

تجمع اعتراضي كارگران چيني كرد در مقابل اداره كار كرمانشاه
به گزارش سايت اتحاد روز ٥ فروردين در اولين روز پايان تعطيلات رسمي سال نو، بيش از دويست کارگر کارخانه چيني کرد بنا به تصميمي كه قبلا در مجمع عمومي خود اتخاذ كرده بودند٬ در اعتراض به اخراجها در مقابل اداره کار کرمانشاه دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان بازگشت بکار فوري خود شدند.
بنا بر اين گزارش بلافاصله پس از تجمع کارگران ، مسئولين اداره كار براي رسيدگي به خواستهاي کارگران از آنان ده روز مهلت خواستند و طي مذاکراتي كه انجام گرفت٬ کارگران با اين مهلت ده روزه موافقت نموده و اعلام كردند كه اگر به خواست آنها پاسخ داده نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد. اين تجمع از ساعت هشت صبح شروع و در ساعت ده و نيم پايان يافت. در اين تجمع كارگران همچنين تصميم گرفتند كه روز بعد پس از انتخاب نمايندگاني از ميان همکارانشان بار ديگر با هدف معرفي و حمايت از اين نماينده ها در مقابل اداره کار کرمانشاه دست به تجمع بزنند.
لازم به يادآوري است طي سه ماه گذشته حدود ٦٠٠ نفر از کارگران کارخانه چيني کرد از کار خود اخراج شده اند و کارگراني که در اين روز در مقابل اداره کار دست به تجمع زده بودند، اعلام كردند كه طي روزهاي آينده با حدود ٤٠٠ نفر ديگر از همکاران اخراجي خود تماس خواهند گرفت كه در صورت عدم رسيدگي به خواستهايشان بر دامنه اعتراضات خود بيافزايند.
کارگران اخراجي کارخانه چيني کرد از ١٠ تا ٢٠ سال سابقه کار دارند و به استثناء تعداد کمي از آنان، اكثر آنان با قرار داد موقت در اين کارخانه مشغول بکار ند.

اخراج ٧٠ نفر از کارگران کارخانه آردل در آستانه سال نو
بنا به گزارش سايت اتحاد روز سه شنبه ٢٧ اسفند ماه کارفرماي کارخانه آردل ٧٠ نفر از کارگران قرارداد موقت اين کارخانه را اخراج کرد. اين کارگران پس از شنيدن عدم تمديد قراردادهايشان از سوي يکي از مديران کارخانه به طرف وي هجوم بردند و بنا بر اظهار برخي از کارگران چنانچه تعدادي از آنان، کارگران اخراجي را آرام نميکردند چه بسا اتفاقي ناگوار براي مدير مزبور پيش مي آمد.
اين تجمع پس از تجمع ٢١ اسفند كارگران آردل در مقابل دفتر مرکزي اين شرکت صورت ميگرفت. در تجمع ٢١ اسفند كارگران خواهان پرداخت فوري عيدي و پاداش و چهار ماه از دستمزدهايشان شده و با در دست داشتن پلاکاردهايي خواستهاي خود را طلب ميكردند. در اين تجمع كارفرما از كارگران مهلت خواست تا به خواست آنها رسيدگي كند. در ادامه اين اعتراضات روز ٢٧ اسفند ٥٠٠ هزار تومان علي الحساب از کل طلب اين کارگران بابت چهار ماه دستمزد معوقه و عيدي به آنان پرداخت شد. اما همزمان اخراج ٧٠ نفر از كارگران اعلام گرديد.
جالب توجه اينجاست كه کارگران رسمي کارخانه آردل پس از شنيدن خبر عدم تمديد قرارداد همکاران قرارداد موقت شان به حمايت از آنها بر خاستند و حمايت خود را از آنان اعلام داشتند. اين كارگران تصميم گرفتند كه به اداره كار شكايت كنند و اعتراض خود را پيگيري كنند. اما به دليل شروع تعطيلات نوروزي حل مسائل کارگران اخراجي کارخانه آردل عملا به بعد از پايان تعطيلات موکول خواهد شد.
بنا بر اظهار کارگران کارخانه آردل کارفرماي اين کارخانه براي انتقام جوئي از اعتراض کارگران به عدم پرداخت دستمزدهايشان امروز از تمديد قرار ٧٠ كارگر قراردادي خودداري كرد.

10فروردين:اخراج دهها کارگر کارخانه ريسندگي و بافندگي شاهو
صبح روز ١٠ فروردين با اعلام سياست جديد کارفرماي کارخانه ريسندگي و بافندگي شاهو مبني بر پرداخت سنوات هر سال يک بار به ٢٢ کارگر کارخانه که مسائلي همچون بازنشستگي و بيمه خدمات اجتماعي کارگران را تحت الشعاع خود قرار مي داد٬ دست به اعتراض زدند. در پي اين اعتراض مسئولان کارخانه اقدام به اخراج دهها تن از کارگران معترض نمودند . در اين روز نمايندگان کارگران به همراه کارگران به اداره کار سنندج مراجعه کرده و طي تنظيم دادخواستي، شکايت و اعتراض خود را نسبت به اقدام کارفرما تسليم اين اداره نموده و اعلام کردند در صورت رد شکايت و عدم بازگشت به کار، کارگران اعتراضاتشان را تشديد خواهند کرد.

نامه عده اي از کارگران مونتاژ سالن پژو ايرانخودرو
دوستان وهمكاران گرامي
در ايرانخودرو چه مي گدرد.
با نگاهي کوتاه به اظهارات رسمي مديريت موقعيت ايرانخودرو اينگونه است:بالاترين ميزان توليد،بيشترين حجم فروش،برترين صادرکننده صنعتي،بزرگترين توليد کننده در خاورميانه،پرسودترين شرکت حال خاضر در ايران و يکي از شنامه شرکتهاي نمونه اسلامي؟
مشاهده وضعيت مديريت نشان مي دهد که حقوق ،آکورد،پاداش وعيدي هاي گزاف،وام خريد خودرو که اقساط آن با هزينه اياب و ذهاب پرداختي به مديران پرداخت مي شود.ويلاهاي مخصوص شمال کشور،پرداخت مبلغ باز نشستگي بدون سقف،وجودمديريتي با نام (مديريت خدمات مديران)وبسياري تسهيلات ويژه ديگر سهم اين تافته هاي جدابافته است.
اما سهم ما کارگران چيست؟
ازيک سوحقوقهايي که با توجه به مخارج وتورم، در حد به خور و نمير است.آکوردهايي که نسبت به سال هاي قبل و مقدار توليد فعلي نه تنها زياد نشده بلکه کاهش يافته پاداشهايي که تعدادومقدارآن کم شده پرداخت مبلغ بازنشستگي با سقف معين..واز سوي ديگر اضافه کاري هاي اجباري و حضور در روزهاي تعطيل شدت کار بالا سخت تر شدن قوانين انظباطي پيماني و قراردادي شدن اکثريت پرسنل..
دوستان
مشاهده اين اوضاع ثابت مي کندزحمات ما و خانواده هاي ما در خدمت مديران و وابستگان ايشان است و اين شعار مديريت که (باارزش ترين سرمايه شرکت نيروي انساني است) اين معني را مي دهدکه: نيروي انساني يعني: مديران وما کارکنان در حد ماشين وابزار و پيچ مهره حساب مي شويم.
دوستان! سياست"صبر و انتظار"بس است است .
با اعتراضات خود نگذاريم هر طوري که مي خواهند با ما رفتار کنند.مديريت شرکت بايد درقبال سيستهاي خود جوابگوي ما باشد.حقايق موجود در کارخانه را به خانواده هاي خود باهمکاران کارخانه هاي تحت پوشش کارگران ساير کارخانه هاي خودروساز و بخشهاي مختلف طبقه کارگر در ميان بگذاريم وهمفکري کنيم از تجارب موفق کارگران جهان درس بگيريم وبه دنبال راه حل مناسب بگرديم.
دوستان کارگر!حاصل فعاليت ما انبوه ثروتي است که خود از ان بي بهره ايم
در تعيين شرايط کارخود هيچ نقشي نداريم.
دوستان در تکثير اين اعلاميه ما را ياري کنيد.
کارگران مونتاز سالن پژو
دوستان و همکاران گرامي!سالن مونتاز پزو خط مقدم اعتراضات کارگري در شرکت ما است.از دست دادن پيمان رضي لو اخراج دهها نفر از کارگران اين قسمت نشان مي دهد دوستان کارگر سالن پزو همچنان در سنگر مبارزه پيشتازنند.اغازگران اعتصاب شکوهمند ۱۰تيردر تدارک اعتصاب ديگر هستند
ما به اين دوستان درود مي فرستيم و از همه دوستان کارگر مي خواهيم در اطلاع رساني اطلاعيه دوستان سالن مونتاژ بکوشند.جمعي از کارگران ايران خودرو
سومين روز تجمع کارگران اخراجي لوله سازي اهواز - صبح روز دوشنبه ٢٦ اسفند صد ها تن از کارگران اخراجي کارخانه لوله سازي اهواز براي سومين روز متوالي در مقابل درب کارخانه لوله سازي اهواز دست به تجمع زدند .
در اين تجمع اعتراضي نمايندگان کارگران طي بيانيه اي اعلام کردند تا زمان بازگشايي کارخانه و بازگشت به کار کارگران اخراجي به تجمع خود ادامه خواهند داد. در پي اين بيانيه و بعد از دو ساعت اجتماع ، نيروي انتظامي با فراخواندن پنج تن از نمايندگان کارگران خواستارپايان دادن به اجتماع آنان شد. در پايان جلسه اي ميان كارگران و فرماندهان انتظامي در فرماندهي نيروي انتظامي و سپس فرمانداري اهواز انجام شد ، کارگران مشكلات خود را طرح كردند و بعد از دو ساعت بحث به آنها اعلام شد٬ در صورت ادامه تجمع با آنها برخورد خواهد شد . كارگران موقتا به تجمع خود پايان دادند٬ اما اعلام كردند كه كوتاه نخواهند آمد. بازگشت به كار حق كارگران است.

به مبارزه براي افزايش دستمزدها بپيونديد
ليست اسامي کارگرن کارخانه هايي که تا 25 بهمن ماه طومار خواست افزايش دستمزدها را امضا کرده اند
افزايش دستمزدها و برخورداري از يک زندگي انساني حق مسلم ماست
سالهاست ما کارگران به دليل دستمزدهاي پايين و افزايش بي وقفه هزينه هاي زندگي با فقر و نداري دست و پنجه نرم مي کنيم و بطور دائمي و روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم. در طول اين سالها هر کدام از ما بنوبه خود تلاش کرده ايم از طريق اضافه کاريهاي طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دومي، درصد ناچيزي از رنج و آلام خانواده هايمان براي گذران زندگي را کاهش دهيم...

بينندگان محترم سايت اتحاد: به دليل اشکال فني در سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، ليست اسامي کارگران بطور کامل در سايت قرار نگرفته است. براي ديدن ليست کامل اسامي به سايت سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به آدرس: www.syndicavahed.info مراجعه فرمائيد.

تجمع عتراضي ٢٥٠ كارگر بيمارستان الوند
به گزارش ايلنا٬ درآستانه شب سال نو بيمارستان الوند به بهانه بازسازي تعطيل شد, ٢٥٠ كارگر آن پس از ١٠ تا ١٥ سال كار بر اين بيمارستان بيكار شدند, و بيمارانش نيز براي ادامه درمان درچند روز گذشته ميان ساير بيمارستان‌ها تقسيم شدند. در اعتراض به اين موضوع ٢٥٠ نفر از پرسنل بيمارستان و زايشگاه الوند به همراه اعضاي خانواده‌هاي خود تجمع کردند.

تجمع اعتراضي پرسنل بيمارستان "مهر" ساري
به دنبال پرداخت نشدن 3 ماه حقوق ، عيدي و پاداش، ١٤٦ نفر پرسنل بيمارستان "مهر" ساري دست به اعتصاب زدند.
و خواستار حضور مسئولان و پاسخگويي آنان در جمع خود شدند.

تجمع اعتراضي کارگران فرش پارس مقابل فرمانداري شهرستان البرز
به گزارش "ايلنا١٥٠ كارگر فرش پارس در اعتراض به حقوق و مزاياي معوقه خود در مقابل ابل فرمانداري البرز تجمع گرده و خواستار دريافت فوري طلب هايشان شدند. همچنين اين کارگران طي نامه اي خطاب به معاونت سياسي و امنيتي استانداري قزوين با بيان مشکلات خود خواستار تحقق وعده‌‏هاي تحقق نيافته مسولين شده‌‏اند. پيشتر نيز کارگران اين کارخانه در مقابل وزارت‌‏کار تجمع کرده‌‏بودند.

***

به مبارزه براي افزايش دستمزدها بپيونديد

ليست اسامي کارگران کارخانه هايي که تا 25 بهمن ماه طومار خواست افزايش دستمزدها را امضا کرده اند

افزايش دستمزدها و برخورداري از يک زندگي انساني حق مسلم ماست

ياران و همکاران

سالهاست ما کارگران به دليل دستمزدهاي پايين و افزايش بي وقفه هزينه هاي زندگي با فقر و نداري دست و پنجه نرم مي کنيم و بطور دائمي و روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود هستيم. در طول اين سالها هر کدام از ما بنوبه خود تلاش کرده ايم از طريق اضافه کاريهاي طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دومي، درصد ناچيزي از رنج و آلام خانواده هايمان براي گذران زندگي را کاهش دهيم.

اما واقعيت اين است که ديگر با اين دستمزدها و گراني سرسام آور موجود، نه اضافه کاري و نه شغل دوم نميتواند گرهي از فقر و تنگدستي ما باز کند. گذشته از اين، آيا شايسته است ما به دليل دستمزدهاي پايين و فشار کمرشکن هزينه هاي زندگي مجبور شويم تن به اضافه کاريهاي طاقت فرسا و شغل دوم بسپاريم و شبها جسم و روح رنجور و فرسوده خود را به منزل برسانيم و حالي و فرصتي براي استراحت و تفريح و بودن در کنار خانواده نداشته باشيم.

دوستان و همکاران

ما توليد کنندگان اصلي تمامي ثروتها و نعمات موجود در جامعه هستيم و اين حق مسلم ماست که فقط با اشتغال در ساعات رسمي کار، چنان دستمزدي دريافت کنيم که ضمن بر خورداري از رفاه و آسايش، ديگر مجبور نشويم به اضافه کاريهاي طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهيم.

اين حق ماست و حق گرفتني است. از اينرو ما امضا کنندگان اين بيانيه از شما همکاران در تمامي کارخانه ها، پروژه هاي خدماتي و ساختماني و غيره در سراسر کشور ميخواهيم تا با امضاي گسترده طومار زير به عنوان قدم اول براي افزايش دستمزدها به حرکت ما بپيونديد.

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه – اتحاديه آزاد کارگران ايران – سنديکاي کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت تپه - انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه –کارگران شرکت ريسندگي پرريس– کارگران کارخانه شاهو– کارگران فرش غرب بافت و جمعهايي از کارگران:

عسلويه – شرکت صتايع فلزي - لوله و پوشش سلفچگان- لاستيک البرز- نورد لوله و پروفيل ساوه- شرکت مکان سازان - پتروشيمي پلي اتلين سنگين کرمانشاه- کارخانه فرامان صنعت - کارخانه اخگر گاز - شرکت سيم کابل - آجر پزي شيل سنندج – کارخانه نير پارس - گوني بافي سما - شرکت آجين سازه - کارخانه فراساز - صنايع شيميائي اصفهان LAB - پتروشيمي اصفهان و جمعهايي از کارگران ساختماني

26 آذر ماه هزار و سيصد و هشتاد و هفت

توضيح :

کارگراني که در سراسر کشور قصد پيوستن به طومار جمع آوري امضا براي افزايش دستمزدها را دارند ميتوانند با شماره تلفنهاي زير تماس بگيرند:

1- تهران و استانهاي شمالي: رضا شهابي: 09192034087 - جعفر عظيم زاده 09123368772

2- استانهاي جنوبي: علي نجاتي: 09169483504- رضا رخشان: 09169420430

3- استانهاي مرکزي: شاپور احساني راد: 09192550737

4- استانهاي غربي: جوانمير مرادي 09188871405 - شريف ساعد پناه: 09189710274

5- استان اصفهان: محمد رضا خويشکار: 09139068974

6- استان آذربايجان شرقي و غربي: سلام شيخي: 09194802028

اسامي کارخانه ها و مراکز کارگري که امضاهاي تاکنوني از ميان کارگران آنها جمع آوري شده است:
مجتمع فولاد هرمزگان – کارخانه لاستيک البرز - مجتمع فولاد بندر عباس - پتروشيمي اصفهان– پتروشيمي پلي اتيلن سنگين کرمانشاه - چيني کرد - نيروگاه اصفهان - مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتي نازگل - نساجي خامنه - کارخانه قند حداد – کارخانه صنايع فلزي تهران- شهرداري کرمانشاه - کارگران عسلويه - کارگران کارخانه هاي شهرصنعتي شاهين شهر - شرکت ايران ارتباط کرمانشاه - پتروشيمي اوره و آمونياک کرمانشاه- پالايشگاه نفت بندر عباس– کارخانه گوشت ايران - شرکت ساختماني تاسيساتي ريگا اروميه – کارخانه پرريس سنندج – کارخانه فرش غرب بافت – کارخانه شاهو - کارگران ماهشهر - شرکت گراد آفرين - نساجي بابکان – کارخانه لوله و پوشش سلفچگان- کارگران شهر صنعتي تبريز - کارگران فرش غرب کرمانشاه - کارخانه غرب پويا– کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران– شرکت واحد تبريز- شرکت تعاوني سپه تبريز- کارخانه هاي پلاستيک سازي منطقه تهرانپارس – شرکت نشت ياب و...

25 اسفند ماه 1387

سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه٬ اتحاديه آزاد کارگران ايران ٬ انجمن صتفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه طي اطلايعه در ٢٥ اسفند ٨٧ تحت عنوان " دستمزد ٢٧٤٥٠٠ توماني تحميل گرسنگي مطلق بر ميلييونها خانواده کارگري است ٬ اعتراض خود را به دستمزدهاي تعيين شده از سوي دولت اعلام داشتند.