پنجشنبه٬ ٢٢ اسفند١٣٨٧ -١٢ مارس ٢٠٠٩

    کارگر کمونيست  ١٠١

               اى ميل:  kargar_komonist@yahoo.com

     سايت:  www.wpiran.org/kk-index.htm

اخباري از اعتراضات کارگري در ايران

تنظيم: محمد شکوهي

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه آردل
بيش از ٢٠٠ نفر از کارگران کارخانه آردل روزچهارشنبه٢١ در اعتراض به دريافت نکردن چهارماه حقوق و عيدي و پاداش خود در برابر ساختمان اين شرکت دست به تجمع اعتراضي زدند.کارگران اعلام کردند چنانچه مديريت و کار فرما به خواستهايشان جواب ندهد در روزهاي آي با خانواه هايشان در برابر مجلس حکومت دست به اعتراض خواهند زد. کارگران براي نفد کردن دستمزدهايشان مبارزات خود را دادامه داده و روز دوشنبه ١٩ اسفند در برابر دفتر سهامدار اين کارخانه تجمع اعتراضي بر پا داشتند. تا رسيدن اين خبر کارفرما جوابي به کارگران نداده است.
*اعتصاب پرسنل بيمارستان مهر- ساري
نزديک به ١٥٠ نفر از پرسنل بيمارستان مهر ساري در اعتراض به عدم پرداخت ٣ ماه حقوق، عيدي و پاداش روزشنبه ١٧ اسفند ماه دست به اعتصاب زدند.کارکنان اعتصابي خواهان حضور مسئولان در محل تجمع و پاسخگويي به خواسته هايشان شدند.

عدم پرداخت حقوق در شرکت صنايع کيش چوب
کارگران و کارکنان شرکت صنايع کيش چوب بيش از 5 ماه هست که حقوقي دريافت نکرده اند.اين شرکت بيش از ٢٠٠ کارگر و ١٠٠ کارکن دارد که با مشکل عدم دريافت دستمزد روبرو مي باشند. کارگران مي گويند توليد و فروش شرکت مطلوب بوده و کارفرما مي تواند دستمزدهايشان را بپردازد ولي از پرداخت دستمزدها سرباز مي زند. در دوره هاي گذشته هم کارفرما اقدام به عدم پرداخت دستمزدهاي کارگران کرده بود که کارگران با تحصن و مبارزه موفق شده بودند حقوق هايشان را نقد بکنند. در اين ميان کارفرما اعلام کرده که هيچ تضميني براي تکرار در تعويق پرداخت دستمردها وجود ندارد. در نيجه پيگيريهاي کارگران کارفرما اعلام کرد که حقوق هاي بهمن ماه را پرداخته و حقوق اسفند و عيدي را در سال آينده پرداخت خواهد کرد.

 فرش پارس قزوين
روزيکشنبه 18 اسفند ماه 150 کارگر اين کارخانه در اعتراض به عملي نشدن وعده هاي کارفرما در مورد دريافت حقوق و مزايا در مقابل فرمانداري شهرستان البرز دست به تجمع اعتراضي زدند. کارگران تا به حال جندين تجمع برپا کرده و خواهان پاسخگويي کارفرما و پرداخت حقوق هايشان مي باشند.

سامانيه پاکدشت، 25 ماه بدون حقوق
کارگران کارخانه سامانيه پاکدشت بيش از دو سال است که حقوق عقب افتاده خود را دريافت نکرده اند. کارگران در طول اين مدت اعتراضات زيادي را براي گرفتن مطالباتشان به راه اندخته اند که تا کنون جوابي از کارفرما نگرفته اند. کارگران مي گويند که 5 سال پيش به دنبال اختلافات بين کارفرمايان اين کارخانه، کارفرما اقدام به اخراج 300 کارگر کرده است.کارگران در اعتراض به سياست عدم پرداخت دستمزد بارها به نهاد هاي دولي مراجعه کرده و مبارزاتشان را ادامه داده اند. در همين رابطه قرار شده بود که مقامات دولت و کارفرمايان ه اين موضوع رسيدگي نمايند، که اين کار نشده است. در ادامه اين اعترضات کارگران اين کارخانه روز چهارشنبه 14 اسفند ماه در برابر ساختمان شماره 2 قوه قضائيه اقدام به برپايي تجمع اعتراضي نمودند. کارگران خواهان پرداخت فوري دستمزدهاي معوقه و سنوات کاري مي باشند. دولت و کارفرمايان تا به حال جوابي به کارگران نداده اند. در طول هفته گذشته کارگران 3 بار اقدام به برپايي تجمعات اعتراضي کرده اند. کارفرما و مديريت بيش از 2 ميليارد تومان به کارگران بدهکار مي باشد.مبارزه و اعتراض کارگران کماکان ادامه دارد.

اخراج و بيکارسازيها در قزوين ادامه دارد
روز چهارشنبه ١٤ اسفند کارفرماي شرکت سينگون تعداد ٤٠ کارگر را از کار اخراج کرد.کارفرماي اين شرکت با خودداري از عدم تمديد قراردادهاي کار اين کارگران را عملا اخراج نموده است. کارگران براي دريافت مطالبات خود به مقامات دولي مراجعه کرده اند که تا رسيدن اين خبر نتيجه اي نگرفته اند. شرکت سينگون توليد کننده انواع شير آلات و لوله مي باشد براساس يک خبر ديگر شرکت اکشن قزوين روزسه سنبه ١٣ اسفند در يک اقدام بي سابقه اعلام کرد که شرکت به مدت 3 ماه تعطيل خواهد شد.با تعطيلي اين شرکت نزديک به ٣٠ نفر از کارگران بيکار شده اند.

شرکت ماشين سازي خرم آباد
روزسه شنبه ١٣ اسفند ماه نماينده مجلس رژيم از خرم آباد اعلام کرد که تعداد ٤٠ نفر از کارگران شاغل اين شرکت به دليل وضعيت بحراني و پائين آوردن هزينه هاي توليد، آنچه که وي "قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيان آور" دانست، بازنشسته خواهندشد.

کارخانه چيني بهداشي مينا
کارگران کارخانه چيني بهداشي مينا روز يکشنبه ٤ اسفند ماه در ادامه اعتراض به خطر اخراج تجمعات اعتراضي شان را ادامه دادند. نزديک به ٣٠٠ کارگر اين کارخانه مدت يک هفته مي باشد که با برپايي تجمع در اعتراض به احکام اخراج در مقابل کارخانه دست به تجمع مي زنند. روز ٥ اسفند مديريت اين کارخانه با حضو در تجمع کارگران از کارگران خواست که بر سر کارهايشان برگزدند که کارگران اعلام کردند به تجمعات خود تا پاسخگويي کارفرما ادامه خواهند داد.لازم به توضيح است که ٢٠٠ کارگر تا کنون اخراج شده اند. در ادامه سياستهاي کارفرمايان و صاحبان صنايع در طول چند ماهه گذشته بيش از هزار کارگر در استان قزوين اخراج شده اند. تعداد زيادي از اين کارگران بخشا بدون حقوق و بيمه بيکاري در بلا تکليفي به سر مي برند.

معدن زغال سنگ دنبو
بيش از ٦٠ کارگر معدن زغال سنگ دنبو سه ماه است که حقوق دريافت نکرده اند. کارفرماي اين معدن در طول اين مدت به بهانه مشکلات مالي از پرداخت حقوق کارگران سر زده است.

کارگران ني بر کشت وصنعت کارون شوشتر
دست به تجمع اعتراضي در مقابل مجلس شوراي اسلامي زدند
بنا به خبر مهرداد اميري خبرنگار حزب، جمعي از کارگران ني بر شرکت کشت و صنعت کارون به نمايندگي از طرف ٣٠٠٠ کارگر ني بر اين شرکت، به تهران رفته و در ادامه مبارزات خود براي مطالبات بر حقشان صبح امروز شنبه ١٧ اسفند درمقابل مجلس شواري اسلامي تجمع کردند و طي نامه اي اعتراضي به رئيس مجلس خواستار حل فوري مشکلاتشان شدند.
روز هجده اسفند ساعت ده صبح براي دومين روز متوالي اين کارگران در مقابل مجلس شوراي اسلامي دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان حل فوري مشکلات خود شدند. کارگران تا کنون به اشکال مختلف منجمله راهپيمائي و تجمع در جلوي دفتر شرکت و فرمانداري شهرستان شوشتر دست زده اند و به تمام مقامات جمهوري اسلامي طي سي سال اخير بر رفع مشکلاتشان تاکيد کرده اند اما تا کنون نتيجه اي نگرفته اند.
در حاليکه کار ني بري از سخت ترين و مشقت بارترين کارهاست اما عليرغم مبارزات مداوم کارگران طي سالهاي اخير هنوز کارشان جزء کارهاي سخت و زيان آور بشمار نميرود و همچنين دولت و کارفرما بعد از فصل برداشت، کارگران را اخراج و مجددا در آغاز فصل برداشت آنها را بکار ميگيرند. کارگران ني بر ميگويند کار ما از نظر مدت کار شبيه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش است و بايد در تمام طول سال در استخدام شرکت باشيم اما هرسال ما را اخراج ميکنند و براي چندين ماه هيچگونه تسهيلاتي نميگيريم. کارگران خواهان برخورداري از حق سنوات کاري و استحقاق بيمه ساليانه هستند.
اکثر اين کارگران از شهرهاي اليگودرز و خرم آباد به شهرستان شوشتر ميآيند و علاوه بر تحمل مشقت بارترين شرايط کار، دور از همسر و فرزندان خود هستند و در کمپ ني بري شهرک بوستان زندگي سختي را سپري ميکنند.

کارگران کارخانه نوشاب تهران موفق شدند يکماه دستمزد معوقه خود را دريافت کنند
بنابه خبري كه در سايت اتحاديه آزاد كارگران ايران منتشر شده است، اعتصاب كارگران كارخانه نوشاب تهران كه ٢۵٠ كارگر دارد، از روز دوازده اسفند در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه دستمزد و عيدي خود دست به اعتصاب زدند. نمايندگان كارگران در دومين روز اين اعتصاب با نماينده اداره كار، مأمورين اطلاعات و مدير كارخانه جلسه اي داشتند كه به نمايندگان كارگران قول داده شد ٣ ماه از دستمزدهاي معوقه شان قبل از عيد و طي ٣ مرحله در روزهاي ١٤ تا ١٧ و ٢٠ اسفندماه و دو ماه باقيمانده از دستمزدهاي معوقه به همراه عيدي كارگران بعد از تعطيلات سال نو به كارگران پرداخت شود. اما با گذشت تنها چند ساعت از توافق بعمل آمده، مدير كارخانه اعلام کرد كه پولي در كار نيست. کارگران نيز اعتصاب خود را ادامه دادند.
بنا به گزارشات رسيده، مدير عامل كارخانه در ١٧ اسفند که ششمين روز اعتصاب كارگران بود ناگزيز به عقب شد و به كارگران وعده داد که علي الحساب ٣٠ ميليون تومان را پرداخت خواهد كرد و از كارگران خواست كه بر سر كارهاي خود بازگردند. اما كارگران ضمن رد اين پيشنهاد قاطعانه اعلام كردند تا دريافت كل مبلغ ٣ ماه از دستمزدهايشان كه مورد توافق قرار گرفته است به اعتصاب خود پايان نخواهند داد. بدنبال اين التيماتوم، مدير عامل كارخانه به كارگران گفت كه روز يکشنبه ١٨ اسفند دستمزد سه ماه را تماما خواهد پرداخت خواهد کرد و بار ديگر از كارگران خواست بر سر كارهايشان بازگردند كه كارگران برخواست خود پافشاري كرده و اعلام كردند هر زمان پول بدستشان رسيد به اعتصاب پايان خواهند داد.
روز يکشنبه ١٨ اسفند مديريت به کارگران اعلام کرد که طبق توافق قبلي يک ماه از دستمزدهاي کارگران را به حساب آنان واريز کرده است و از کارگران خواست بر سرکارهاي خود باز گردند اما کارگران اعلام کردند تا پول دستمان نرسد شروع بکار نخواهيم کرد.
بدنبال اين وضعيت و با اصرار مدير عامل کارخانه، تعدادي از کارگران به بانک مراجعه کردند و پس از تائيد صحت واريز پول به حساب، در هفتمين روز اعتصاب خود، ساعت ١٠ صبح به اعتصاب خاتمه داده و بر سرکار شان بازگشتند.
بر اساس گزارش سايت اتحاد، کارگران نوشاب روز سه شنبه ١٩ اسفند يکماه ديگر از دستمزدهاي معوقه خود را دريافت کردند و قرار است شنبه ٢٤ اسفند، يکماه ديگر نيز از دستمزدهاي معوقه آنان پرداخت شود.
در ارتباط با اين حرکت اعتراضي کارگران حزب کمونيست کارگري ايران در اطلاعيه در ١٨ اسفند مينويسد: عدم پرداخت دستمزد كارگران يك جنايت است. در كشوري كه دستمزد كارگران چند بار زير خط فقر است، نپرداختن همين دستمزدهاي ناچيز خانواده هاي كارگران را هر چه بيشتر به پرتگاه متلاشي شدن مي راند. حزب كمونيست كارگري از اعتصاب و خواست بحق كارگران نوشاب تهران حمايت مي كند و از همه كارگران و مردم آزاده تهران مي خواهد كه از اعتصاب آنها حمايت كنند. راه مقابله با وعده و وعيدهاي دروغين و سرخرمن سرمايه داران و دولتشان اتكاء به تصميم گيري در مجامع عمومي كارگران، بسيج خانواده ها و مراکز کارگري و خبررساني مرتب است. ما همه كارگران، از جمله كارگران نوشاب تهران را به برگزاري منظم مجمع عمومي خود فراميخوانيم.

کارگران لامپ البرز به تعطيلي کارخانه و بيکارسازي ها معترضند
به گزارش خبرنگار کانال جديد، کارخانه لامپ پارس در شيراز يکسال است که توسط شرکت توسعه صنعت ايران به بهانه اينکه مصرف لامپ هاي رشته اي سودمند نيست، بسته شده است. يکي از کارگران اين کارخانه ميگويد در حدود ٣٥٠ نفر در اين کارخانه کار ميکنند و او ١٥ سال است در اين کارخانه کار ميکند. که همگي تعليق شده اند و تنها ١٥ نفر را نگاه داشته اند تا امور نظافت و حفاظت ار کارخانه را بر عهده دارند. تعطيلي کارخانه با اعتراض کارگران روبرو شد. در اين مدت کارگران بطور متوالي مقابل استانداري و کارخانه و اداره کار تجمع داشتند. اما اين اعتراضات نتيجه اي نداد. و شرکت توسعه و صنعتي ايران ٢٣ درصد سهام خود را به صندوق مهر که متعلق به بسيج و سپاه است فروخته است.

اعتراض كارگران لاسيك دناي شيراز
مديريت قول داد كارگران اخراجي را به سر كار برگرداند و دستمزدها را بپردازد
بنا به خبري كه به حزب كمونيست كارگري رسيده است در روزهاي هفته اول اسفند بيش از هزار کارگر کارخانه لاستيک دنا شيراز در اعتراض به اخراج ١٦ نفر از همکارانشان و نيز به دليل عدم پرداخت دو ماه حقوق بهمن و اسفند و سه دوره كارانه مربوط به سال‌هاي قبل و سال جاري و همچنين پاداش سال ٨٦ خود در چند روز متوالي دست به اعتصاب زدند.
.در همين رابطه روز ١٢ اسفند بيش از ١٠٠٠ کارگر اين کارخانه در تجمع اعتراضي با در دست داشتن پلاکاردهايي که بر روي آنها مطالباتشان نوشته شده بود، دست به اعتراض و راهپيمايي زده وخواهان رسيدگي به خواستهايشان شدند. کارگران به عدم پرداخت چند ماهه حقوق و مزاياو اعتراض به اخراج ١٦ نفر از همکارانشان معترض بوده و خواهان پاسخگويي کارفرما مي باشند.
روز ١٣ اسفندماه کارگران اين کارخانه به اعتصاب خود ادامه داده و برخواستهايشان تاکيد کردند. اکثر کارگران اين کارخانه که ١٣٠٠ نفر ميباشند در اين اعتصاب شرکت کردند و همزمان در مقابل كارخانه تجمع كردند.
کارفرماي اين شرکت با بي شرمي اعلام کرده بود که عدم تامين نقدينگي علت تاخير در پرداخت دستمزدهاي کارگران مي باشد. کارگران مي گويند که اين امر واقعيت نداشته و کارخانه با تمام ظرفيت کار کرده و فروش دارد.
كارگران لاسيک دنا درمقابل هرمورد تاخير در پرداخت دستمزدها دست به اعتصاب و اعتراض زده اند و اعلام کرده اند که حي يک ماه تاخير در حقوق را هم نميپذيرند و درمقابل آن دست از کار خواهند كشيد. هم اکنون کارگران حقوق بهمن و اسفند و مزاياي خود را دريافت نکرده اند. اين خبر مي افزايد كه كارگران خشمگين از اين وضعيت به روساي كارخانه حمله كرده و يكي از آنها را گوشمالي دادند. اعتراض کارگران با قول رسيدگي فوري توسط مديريت در ساعت ٤ بعدازظهر به پايان رسيد و کارگران اعلام کردند درصورت عدم رسيدگي فوري به پرداخت حقوق و مزايا و لغو حکم اخراج همکارانشان دستب به اعتراض شديدتري خواهند زد.
حزب کمونيست کارگري ايران طي اطلاعيه اي در ٢٤ اسفند اعلام داشت:
"حزب كمونيست كارگري از اعتراض كارگران لاسيك دنا قاطعانه حمايت مي كند و از کليه کارگران ميخواهد که يکپارچگي خود را حفظ کنند و مانع سوء استفاده مديريت شوند. حزب کارگران لاسيک دنا را به برگزاري مجمع عمومي و تصميم جمعي فراميخواند. حزب همچنين از همه كارگران و مردم آزاده شيراز و خانواده هاي کارگران مي خواهد كه با تمام توان خود از كارگران لاسيک دنا و مبارزاتشان حمايت كنند."

مخابرات راه دور ايران.
حسين کارگر اين کارخانه چند روز مانده به عيدي چنين ميگويد:
هنوز ٤ ماه از حقوق معوقه گذشته را طلب داريم. الان دم عيد پول براي خرج و مرج خانواده نداريم. امکانات مالي کارخانه بسيار زياد است. اما همه صرف دزدي هاي خودشان ميشود. حقوق بهمن را تازه داده اند. و اکنون علاوه بر ٤ ماه طلب قبلي حقوق اسفند و عيدي و پاداش را طلب داريم. با اين وضع چه بکنيم.

تجمع اعتراضي کارگران کارخانه آردل در مقابل دفتر مرکزي اين شرکت
بنا بر گزارش سايت اتحاد از صبح روز ٢١ اسفند ماه کارگران کارخانه آردل در اعتراض به عدم پرداخت عيدي و چهار ماه از دستمزد خود در مقابل دفتر مرکزي اين کارخانه در خيابان توانير تهران دست به تجمع اعتراضي زده اند. لازم به يادآوري است کارگران کارخانه آردل قبلا نيز دو بار ديگر در اعتراض به وضعيت خود دست به تجمع اعتراضي زده اند اما تا کنون به خواستهاي آنان توجهي نشده است.

گزارشي از ذوب آهن اصفهان و اعتراض آنها
گزارشي از محمود يونسي خبرنگار کانال جديد از اصفهان
ذوب آهن اصفهان ١٨٠٠٠ کارگر دارد. ١٠ هزار شرکتي و ٨ هزار رسمي. از ميان کارگران رسمي بخشي روزکار ثابت هستند که از ساعت ٧ صبح تا ٤ عصر کار ميکنند. باقي شيفت چرخشي هستند که سه نوبت است. ساعت ٦ تا ٣ عصر. ٣ تا ١١ شب و ١١ تا صبح. حداقل حقوق کارگران شرکتي ميانگين ٢٧٠ هزار تومان است. که خيلي اوقات به تعويق مي افتد. حقوق کارگران رسمي در هر بخش بنا به سختي کار و شيفت کاري و غيره تفاوتهايي ميکند که ميانگين آن بين ٤٠٠ تا ٦٠٠ هزار تومان است. بخش هاي مختلف ذوب آهن عبارتند از ريخته گري، نورد، کامورتور، ضايعات، اکسيزن، نيروگاه حرارتي، کارگاههاي تراشکاري، کوک سازي، حمل و نقل، رفاه، تعاون، بخش اداري و... در هر بخش کارگران نمايندگان خود را انتخاب کرده اند. در اين اعتصاب بعد از اينکه به کارگران گفته شد که طرح را به تهران فرستاده اند تا جواب داده شود، نمايندگان موضوع را به ميان کارگران بردند. کارگران اعلام کردند که به اعتراض خود ادامه ميدهند. بدين ترتيب از روز ١٠ اسفند تا ٢٥ اسفند که گفته شده به کارگران پاسخ داده ميشود کارگران اعلام کرده اند در ادامه اعتراضاتشان و براي پيگيري خواستهايشان از رفتن به غذاخوري خودداري خواهند کرد. کارگران خواستهاي خود را بصورت يک بيانيه منتشر کرده اند و در آن خواستهاي زير را طرح کرده اند:

١. افزايش سقف وام مسکن همانند مجتمع فولاد وپرداخت ما به التفاوت آن به کليه کارکنان(نه فقط تعاوني مسکن)

٢. پرداخت حق جذب همانند مجتمع فولاد
٣. پرداخت پاداش به کارگران همه شرکت ها به دليل سهم همه آنها در توليد
٤. تامين امکانات رفاهي و تفريحي وسياحتي(بن خريد رستوران کارت سفر لوازم ورزشي و...)
٥. پرداخت ژتون پذيرايي به پرسنل کليه شرکت ها
٦. پرداخت عادلانه حقوق پرسنل شرکتي و افزايش سهم آنها از وجوه پرداختي ذوب آهن به شرکت ها
٧. برقراري بيمه تکميلي درمان براي کليه پرسنل همانند مجتمع فولاد
٨. رسيدگي به وضع رقت بار بازنشستگان ذوب آهن(که خود را در آيينه آنها مي بينيم) وعملي شدن قول هاي مسئولين ارشد استان به ايشان
مجتمع فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان زيرمجموعه شرکت ملي فولاد هستند و هر دو به يک ميزان کارگر دارند که بيشتر آنها پيماني هستند. کارگران ذوب آهن از امکانات کمتري نسبت به فولاد مبارکه برخوردارند. ناامني شغلي و عدم بهداشت محيط کار از معضلات جدي کارگران ذوب آهن است. اين موضوع باعث بيماري هاي ناشي از کار و آسيب هاي جدي در ميان کارگران شده است.
کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال ١٣٥٠ شمسي تاسيس شده و تخمين زده مي شود در حدود ٤٥٠٠٠ نفر بازنشسته داشته باشد. تبعيض ميان حقوق بازنشستگان اين کارخانه با ساير ارگان ها و سازمان هاي دولتي موضوع اعتراض اين کارگران است و به اين خاطر بارها دست به اعتراض زده اند. از جمله روز ١٢ آذرماه امسال بيش از ١٠٠٠ نفر از کارگران بازنشسته و کارگران قراردادي ذوب آهن اصفهان درمقابل اين مجتمع دست به تجمع زدند و اتوبان اصفهان شهر کرد را مسدود کردند. کارگران بازنشسته ذوب آهن خواهان افزايش حقوق بازنشستگي و همسان سازي حقوق خود با ساير بازنشستگان شدند. قبل از آن در ٢٠ آبان نيز شمار زيادي از کارگران بازنشسته ذوب آهن در روز در مقابل کانون بازنشستگان شهر اصفهان اجتماع کردند. آنان عليه سطح نازل حقوق بازنشستگي، وضعيت بسيار بد معيشتي و خودداري دولت از پرداخت حقوق اوليه معيشتي و انساني آن ها دست به اعتراض زدند. که اين اجتماع در همان لحظات نخست مطابق معمول با تهاجم نيروي سرکوب مواجه شد. پليس و نيروهاي امنيتي با حداکثر شتاب براي متفرق کردن کارگران دست به کار شدند. کارگران بازنشسته ذوب آهن همواره در اعتراض به وضعيت خود تجمعات اعتراضي داشته اند.
خبرنگار کانال جديد
١٢اسفند١٣٨٧ (٢ مارس ٢٠٠٩)

اعتراضات کارگران ذوب آهن اصفهان
- کارگران ذوب آهن: روز ١٠ اسفند ماه -عتراض کارگران ذوب آهن اصفهان از طريق عدم دريافت غذاي کارخانه از قسمتهاي مختلف اين کارخانه منجمله کارگاههاي نورد650، نورد500 و نورد300 بخش فولادسازي- به ويژه كارگاه ريخته گري - مديريت آبرساني و رستوران 7 و8 و ساير قسمتها آغاز شد
-روز ١١ اسفند ماه بخشي از كاركنان آزمايشگاه مركزي، هدايت فني راه آهن و ... نيز به اعتصاب پيوستند
- روز ١٢ اسفند كارگران كوره بلند نيز با جمع آوري ژتون هاي غذا، آنها را پاره كرده و به همکاران اعتصابي خود در ساير قسمتها ملحق شدند. در اين روز رستوران 7و8 که نزديک به کانون اعتصاب است با 1400 پرس غذاي مازاد مواجه شد.
- روز ١٣ اسفند ماه کارگران راه آهن نيز همراه با ساير کارگران از دريافت غذاي کارخانه خودداري کردند و بدين ترتيب اعتصاب نمادين کارگران ذوب آهن اصفهان با پيوستن تدريجي بسياري از بخشهاي کارخانه به اعتصاب، ابعاد و دامنه هر چه بيشتري پيدا کرد.
 

 يک موفقيت براي کارگران پرريس سنندج
کارگران پرريس موفق شدند ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي را وادار به دادن راي به نفع خود کنند
روز ٢١ اسفند ماه ٨٧ پاسخ ديوان عدالت اداري به شکايت کارفرماي پرريس از راي هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج به اين اداره ابلاغ شد. . اين ديوان در راي خود ضمن حذف قيد موقت از قراردادهاي کارگران پرريس و تائيد کامل راي هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج، قرار موقت خود در مورد توقيف راي حل اختلاف را نيز ملغي و راي صادره را قطعي اعلام کرد. قضيه از اين قرار است که کارگران پرريس ١٣ شهريور ماه امسال بدنبال عدم پرداخت دستمزدهايشان از سوي کارفرما دست از کار کشيدند . در تقابل با اعتراض کارگران، کارفرما در همان ساعت اول اعتراض کارگران کارتهاي حضور و غياب کارگران را برداشت و هيئت تشخيص اداره کار سنندج نيز در همدستي با کارفرما عملا راي به اخراج اين کارگران داد. اما کارگران پرريس به اين راي و اراده کارفرما تن ندادند و متحدانه اقدام به برپائي تجمعات اعتراضي در مقابل اداره کار سنندج کردند. کارگران با تسليم نامه اعتراضي خود به هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج خواهان رد راي هيئت تشخيص اين اداره شدند. کارگران پرريس در روز برگزاري جلسه هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج با در دست داشتن پلاکاردهايي در مقابل اين اداره دست به تجمع زدند و خواهان بازگشت بکار و پرداخت تمامي مطالبات معوقه خود شدند. مبارزه متحدانه و آگاهانه کارگران پرريس سر انجام به صدور راي در هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج به نفع اين کارگران شد. بطوريکه در راي مزبور علاوه بر راي بازگشت بکار کارگران پرريس و پرداخت مطالبات معوقه آنان از سوي کارفرما، قيد موقت نيز از قرار دادهاي آنان حذف شد. بدنبال اين راي که به اتفاق آرا به نفع کارگران پرريس صادره شده بود، با توسل کارفرماي پرريس به ديوان عدالت، از سوي ديوان حکم توقيف موقت راي هيئت حل اختلاف اداره کار سنندج صادر شد. اين مسئله بيش از پيش بر خشم و انزجار کارگران پرريس از وضعيت موجود دامن زد و آنان با در دست داشتن پلاکاردهايي دوباره اقدام به تجمع اعتراضي در مقابل ديوان عدالت در تهران کردند. در ادامه اين اعتراضات بود که سرانجام ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي ناگزيز به نفع کارگران راي داد.

علي نجاتي رئيس هئيت مديره سنديکاي کارگران نيشگر هغت هنوز در زندان است
روز يکشنبه ١٨ اسفند ماه ١٣٨٧ ساعت ١١ صبح ماموران امنيتي به منزل مسکوني علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه يورش برده و وي را با خودبردند و از وضعيت او هنوز خبري در دست نيست. اين در حالي است که قبلا يعني در روز ١٥ اسفند هفت نفر از اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت به اسامي فريدون نيکو فرد، رحيم بسحاق، رضا رخشان، محمد حيدري مهر، جليل احمدي، نجات دهلي و قربان عليپور نيز دستگير شده بودند که همگي آنها با قرار کفالت آزاد شدند. اتهامي که به اين کارگران وارد شده است تبليغ عليه نظام و ايجاد اغتشاش در شرکت نيشکر هفت تپه است. اين کارگران بدنبال تلاش از سوي اداره کار و اطلاعات شهرستان شوش براي ايجاد شوراي اسلامي در نيشکر هفت تپه بازداشت شدند تا بدينوسيله با ايجاد رعب در ميان کارگران، قادر به تحميل شوراي اسلامي بر کارگران نيشکر هفت تپه گردند. کارگران نيشکر هفت تپه به اين دستگيري ها و تهديد رهبران و نمايندگان خود معترضند.

محمودصالحي، محمدعبدي پور و جلال حسيني احضار شدند
صبح روز ١٨ اسفند محمودصالحي، محمدعبدي پور و جلال حسيني به اداره اطلاعات سقز احضار شدند. علت اين احضار ها در ارتباط با گراميداشت روز زن صورت گرفته بود. در همين رابطه تني چند از فعالان کارگري سنندج هم به همين اداره در روزهاي قبل نيز چند نفر از فعالين کارگري به اطلاعات رزيم احضار شده بودند. بنا به گزارش کميته ي هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري روز ١٥ اسفند يک خواهز و برادر به اسامي فواد و شلير مصطفي پورتوسط نيروهاي لباس شخصي دستگير وهم اکنون در بازداشت بسر ميبرند.

خبري از دستگير شدگان شهر مريوان
آزاد حسيني که در تاريخ ١٩ بهمن درشهر مريوان همراه با خالد اسدي و سلام قادري دستگير شده بودند، پس از گذشت تقريبا يک ماه در روز پنج شنبه ١٥ اسفند با وثيقه ٢٠ ميليون تومان آزاد شد. اما سلام قادري و خالد اسدي همچنان در زندان به سر ميبرند وهيچ تاريخ مشخصي جهت مراجعه آنها به دادگاه اعلام نشده است. لازم به ذکر است که وضعيت سلامتي سلام قادري بسيار بد بوده و با وجود انواع بيماريها همچنان در زندان به سر ميبرد.

منصور اسانلو و ابراهيم مددي هنوز در زندانند

منصور اسانلو در ١٩ تير ٩٦ دستگير و روانه زندان اوين شد و چندي بعد اعلام شد که او به ٥ سال زندان محکوم است و از آن تاريخ در زندان بسر ميبرد. چندي پيش منصور اسانلو را از زندان اوين به رجايي شهر کرج منتقل کردند. ابراهيم مددي نايب رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد در روز ٧ دي٨٧ با اجراي حکم ٤٢ ماه زندان که از سوي شعبه ١٤ دادگاه انقلاب صادر شده بود، دستگير و به زندان اوين منتقل شد. او روز دوشنبه ٢٣ دي ساعت ١٠ صبح جهت رسيدگي به پرونده دستگيري به دادسراي انقلاب منتقل و بعد از اعلام آخرين دفاعيات خود ، مجددا" در ساعت ١٣ به زندان اوين منتقل شد .
هيات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شمال تهران،‌‏تازه‌‏ترين راي خود به استناد ماده ١٦٥ قانون کار قطع رابطه کاري نايب رئيس سنديکاي کارگران شرکت واحد را تاکيد کرد.
هيات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شمال تهران در هفتم ديماه حکم اخراج ابراهيم مددي از کار را تاکيد کرد. در اين مقرر شده است که در قبال پرداخت ٥٤ ميليون تومان بابت حقوق معوقه و حق سنوان به ابراهيم مددي از سوي شرکت واحد اتوبوسراني تهران، کار او در اين شرکت پايان مي يابد. اين در حاليست که پيشتر ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي طي حکمي راي هيات اختلاف ادراه کار در خصوص اخراج ابراهيم مددي را نقض کرده بود. ابراهيم مددي که هم اکنون به جرم شرکت در اعتصاب زمستان ٨٤ شرکت واحد در زندان است پس از ٢٤ سال کار در اين شرکت از کار اخراج شد.
همچنين رژيم اسلامي براي ٦ نفر از کارگران شرکت واحد آقايان عطا باباخاني٬ سعيد ترابيان٬ يعقوب سليمی و علي زاده حسيني، عباس نزند کودکي و داود رضور احکام زندان صادر کرده است. اين کارگران به جرم شرکت در اعتصاب زمستان ٨٤ به ٦ تا ١٤ ماه حبس تعليقي محکوم شده اند. جرم اين کارگران مبارزه براي افزايش دستمزدهاي زير خط فقرشان و مبارزه آنان براي تثبيت حق برپايي تشکل خود٬ سنديکاست و جمهوري اسلامي بيشرمانه براي اين کارگران تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملي احکام زندان صادر کرده است. اين اقدام جمهوري اسلامي يک گستاخي آشکار در حق اين کارگران و در حق کل طبقه کارگر و کل جامعه است و بايد با اعتراض گسترده کل مردم پاسخ بگيرد.

يک معلم به حکم جنايتکارانه شلاق محکوم شد .مرگ بر حکومت منحوس اسلامي

بنا به گزارش کانون صنفي معلمان ايران، رضا عبدي سنبل آبادي دبير زبان انگليسي در منطقه ١٨ آموزش و پرورش تهران به ٥ ماه زندان و ٢٠ ضربه شلاق محکوم گرديد. اين حکم جنايتکارانه توسط سيد حميدرضا حسيني رئيس شعبه ١٠٥٩ مجتمع قضائي شهيد بهشتي و تائيد حميد محمدي رئيس شعبه ١٩ تجديد نظر صادر شده بود. طبق اين گزارش، به آقاي رضا عبدي تا ٧٢ ساعت از ساعت ٢ بعدازظهر پنجشنبه ١٥ اسفند فرصت داده شده بود که به شعبه مربوطه مراجعه کند.
اين حکم با جريمه ي نقدي معادل ٢٥٠ هزار تومان قابل خريداري بود . عبدي در ارديبهشت ماه سال ٨٦ شش روز را در زندان اوين سپري کرد که به ازاي هر روز از روزهاي زندان ١٥ هزارتومان يعني در مجموع ٩٠ هزارتومان از جريمه اي که براي او حکم داده بودند کسرشد . عبدي باتوجه به مبلغ باقي مانده جريمه يعني ١٦٠ هزار تومان يا بايد ١٦ روز به زندان مي رفت و يا پول را مي پرداخت . او با اعتراض به اين حکم تصميم گرفته بود زندان را بپذيرد ولي بعدا با اصرار فراوان برادر و به خواست مادرش که نگرانش بودند، با پرداخت ١٦٠٠٠٠ تومان باقي مانده حکم خود را خريداري کرد .
در اطلاعيه اي از حزب کمونيست کارگري ايران در ١٧ اسفند در همين رابطه آمده است:
"جنايات جمهوري اسلامي حد و مرز ندارد. شلاق پاسخ حکومت به معلماني است که براي مطالبات بحق خود دست به اعتصاب و اعتراض ميزنند. و مرگ بر جمهوري اسلامي پاسخ توده وسيع معلمان و همه مردم شريف و آزاده است. هفته قبل سوسن رازاني و شيوا خيرآبادي از فعالين اول مه سنندج به جرم شرکت در روز جهاني کارگر شلاق زده شدند و امروز نوبت به رضا عبدي سنبل آبادي معلم تهراني رسيده است. معلمان را شلاق ميزنند تا آنها را ساکت کنند و به وضع جهنمي موجود تسليم کنند. اما اين جنايت به خشم و نفرت عميق تر توده وسيع مردم منجر خواهد شد. معلمان و مردم را ساکت نخواهد کرد. "

***

کارگران لوله سازي خوزستان دست به تجمع و راهپيمائي زدند
صدها نفر از مردم اهواز به صف کارگران پيوستند
نيروهاي سرکوب کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند

بنا به گزارش مهرداد اميري خبرنگار حزب و کانال جديد، کارگران لوله سازي خوزستان در اهواز دست به تجمع و راهپيمائي زدند و صدها نفر از مردم اهواز به آنها پيوستند. تجمع کارگران در ساعت ٨ و نيم صبح روز ١٩ اسفند (٩ مارس) درمقابل ساختمان هزار و يک واقع در ميدان شهداي اهواز شروع شد. کارگران معترض خواستار پرداخت دستمزدهاي معوقه خود از ٧ تا ٩ ماه بودند. آنها خواست خود را براي جلب توجه مردم برروي پلاکاردي نوشته بودند.
کارگران عليرغم تهديدات و حضور وسيع نيروهاي امنيتي و انتظامي ٢ ساعت بر روي اسفالت و پياده رو ميدان نشستند و از مديريت شرکت خواستند تا بميان کارگران آمده و به خواستهاي حق طلبانه آنها پاسخ دهد. تجمع اعتراضي کارگران موجب راه بندان و ترافيک شديدي در ميدان شهدا و تمامي طول مسير خيابان ٢٤متري شد که تا حد فاصل پل سياه ادامه داشت.
کارگران که تعدادشان به ٤٠٠ نفر رسيده بود با سردادن شعارهاي چپ و راديکال عليه مديريت شرکت و "معيشت، منزلت حق مسلم ماست" که به شعار محوري آنها تبديل شده بود و "مرگ بر سرمايه دار"، "٩ ماه حقوق کارگر پرداخت بايد گردد" در صفوف منظم در ساعت ده و نيم صبح دست به راهپيمائي از ميدان شهدا به سمت ابتداي پل نادري زدند و سپس وارد خيابان نادري شدند و بطرف چهار راه نادري که مرکز شهرستان اهواز است بحرکت اعتراضي خود ادامه دادند. در تمامي طول مسير راهپيمائي و همچنين در ميدان شهدا، مردم اهواز از حرکت کارگران به اشکال مختلف حمايت ميکردند و به صفوف آنان ميپيوستند بطوريکه تعداد آنها به بيش از هزار نفر رسيد. نيروهاي امنيتي و انتظامي که نگران گسترش اين اعتراض و پيوستن بيشتر مردم بودند، کارگران را در محاصره خود گرفته و از پيوستن بيشتر مردم به صفوف آنان جلوگيري ميکردند.
حضور عوامل لباس شخصي اطلاعاتي که براي شناسائي و ارعاب کارگران و مردم معترض در اطراف کارگران گرد آمده بودند، قادر نشد از ادامه مبارزه کارگران و جوانان و مردم جلوگيري کند.
سرانجام راهپيمائي کارگران با يورش نيروهاي انتظامي و ضرب و شتم کارگران و متفرق ساختن آنان حوالي ظهر موقتا پايان يافت. کارگران اولتيماتوم دادند چنانچه دستمزدهاي معوقه آنان فورا پرداخت نشود اينبار همراه با همسران و فرزندانشان دست به تجمع درمقابل استانداري و راهپيمائي در خيابانهاي اصلي شهرستان اهواز خواهند زد.
لازم به ذکر است که شرکت لوله سازي خوزستان در کيلومتر هفت جاده ترانزيتي اهواز- خرمشهر واقع است و قريب ٧٥٠ تا ٨٠٠ کارگر در آن مشغول بکار بوده اند و مديريت از ابتداي مرداد ماه امسال به همه کارگران پانزده روز مرخصي اجباري داده بود که بعد از بازگشت کارگران به تعطيلي کارخانه تا پانزده شهريور ادامه داد. بدين ترتيب از اول مرداد تا ١٥ شهريور بمدت يکماه و نيم کارخانه تعطيل گرديد. هم اکنون کارخانه به حال تعطيل درآمده و خطر اخراج کارگران را تهديد ميکند. به کارگران گفته شده که قرار است ده ميليارد وام به شرکت پرداخت شود تا کارخانه راه اندازي شود و يک بخش از اين وام توسط بانک ملت شهر اهواز پرداخت شده است. کارگران از هفت تا نه ماه دستمزد طلبکارند. تعداد کارگران قرارداد موقت ٣٥٠ نفر و هر کدام از کارگران دستمزدي بين ٢٥٠ تا ٢٨٠ هزار تومان دستمزد ميگيرند و دستمزد کارگران رسمي بطور ميانگين بين ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان است.
کارگران براي احقاق حقوق خود تا کنون بارها دست به تجمع جلوي استانداري و بستن جاده اهواز- خرمشهر، تجمع جلوي ساختمان هزار و يک که دفترمرکزي شرکت در آن واقع است و راهپيمائي در خيابانهاي اصلي شهرستان اهواز زده اند و هر بار توانسته اند يک تا دو ماه از طلب خود را از حلقوم دولت و کارفرما بيرون بکشند. بنا به همين گزارش نيروي انتظامي تدابير امنيتي و ترافيکي شديدي را از روز سه شنبه ٢٠ اسفند بمورد اجرا گذاشته و خيابان طالقاني و از ابتداي خيابان طالقاني بطرف چهارراه نادري را يکطرفه اعلام کرده است و بر حضور نيروهاي خود افزوده است.
حزب کمونيست کارگري از کارگران لوله سازي خوزستان در اهواز قاطعانه حمايت ميکند و ضرب و شتم کارگران را شديدا محکوم ميکند. حزب به مردم آزاديخواه اهواز بخاطر حمايت از کارگران لوله سازي درود ميفرستد و خانواده هاي کارگران و مردم اهواز و ساير مراکز کارگري را به حمايت فعال و گسترده از کارگران لوله سازي و پيوستن هرچه گسترده تر به راهپيمائي ها و تجمعات آنها فراميخواند.
حزب کمونيست کارگري ايران
٢٢ اسفند ١٣٨٧، ١٢ مارس ٢٠٠٩

تجمع اعتراضي کارگران لوله سازي اهواز
حراست درحالت گارد مانع از ورود کارگران بداخل محوطه شرکت شد
بنا به گزارش ارسالي مهرداد اميري خبر نگار حزب و کانال جديد، بيش از ٢٠٠ کارگر شرکت لوله سازي اهواز از ساعت ٨ صبح روز شنبه ٢٤ اسفند ماه ٨٧ جلوي در ورودي شرکت دست به تجمع اعتراضي زدند که تا ساعت ده و نيم صبح همين روز ادامه داشت. کارگران ابتدا ميخواستند در محوطه شرکت تجمع کنند که با حالت گارد گرفته ي حراست شرکت مواجه شدند و به همين دليل در جلوي درب شرکت واقع در ميدان زندان کارون دست به تجمع زدند.
اطلاعيه اي از طرف "ستاد بحران شرکت لوله سازي اهواز" در چندين نسخه جلوي درب شرکت نصب شده بود . در اين اطلاعيه آمده بود که کارگران تحت پوشش پيمانکاراز تاريخ ٢٢ اسفند تا اطلاع ثانوي بعلت نداشتن توليدو تصميم "ستاد بحران" از کار اخراج گرديده اند و همچنين از کارگران خواسته شده بود که دست به تجمع نزنند.
اين در حاليست که همزمان با تجمع کارگران مواد خام " کويل هاي ذوب آهن " وارد شرکت شد. که خود اين امر بيانگر ادامه توليد و بطلان ادعاي مديريت شرکت که در پشت عنوان "ستاد بحران " مخفي شده را اثبات ميکند.
بدليل اعلام تعطيلي شرکت بمدت يکماه از تاريخ ٢١ اسفند تا ٢١ فروردين ماه ٨٧ کارگران موفق نشده بودند که به همه همکاران خود اطلاع دهندو تنها بيش از ٢٠٠ نفراز کارگران توانسته بودند در اين تجمع شرکت کنند.
کارگران پلاکاردهائي را در دست داشتند که بر روي آنها نوشته بودند:"آيا کسي هست که ما را ياري کند"و"عدم وجود آب از بين رفتن نهالهاي سبز نبود کار از بين رفتن صنعت گران سبز " و همچنين بر روي پلاکاردي با پارچه ي سياه رنگ نوشته بودند: " کار قلب ماست دولت لوله سازي را کمک کن ،سال 88 سال شکوفائي لوله سازي اهواز با اخراج 2000 نفر کارگر مبارکباد سليماني تشکر تشکر "

در ساعت هشت و پانزده دقيقه نيروي انتظامي و سپس لباس شخصي ها در محل حاضر شدنددر ساعت نه و پانزده دقيقه تعداد 2 خودرو نيروي انتظامي پر از سرباز آمدند ولي دخالتي نکردند. يکي از افسران با نمايندگان کارگران صحبت کردو از آنها خواست که کارگران سد معبر نکنند و دست به راه بندان نزنند.تعداد افسران و درجه داران حدود ١٢ نفر و سربازان حدود بيست نفر بودند.چندين موتور سيکلت سوار و تعدادي لباس شخصي کارگران را زير نظر داشتند.
اما کارگران مرعوب نشده و شعار ميدادند"
"اتل متل چطوري عيد نوروزچطوري "،"لوله سازي عيدي داده به کارگران اخراجي داده"، "امان از ظلم سليماني"،"کيست مارا ياري کند"،"مرگ بر مديريت"،"خاک تو سر مديريت"و"سليماني حيا کن لوله سازي رو رها کن"
لباس شخصي ها از تجمع کارگران فيلم برداري ميکردند . عوامل حراست مجبور بودند جلوي ورود کارگران را به کارخانه سد کنند اما با کارگران رودررو نشدند.عوامل پليس نيروي انتظامي با توجه به مسالمت آميز بودن تجمع کارگران مزاحمتي براي کارگران ايجاد نکردند.
کارگران ازحراست ، عوامل نيروي انتظامي و سربازان ولباس شخصي ها خواستند که به آنها ملحق شوند و از خواست کارگران حمايت کنند .

مديريت با وعده ي بازگشت بکار تعدادي از کارگران قصد دارد بين کارگران تفرقه بيندازد. کارگران معتقدند که عنوان" ستاد بحران" براي فرار مسئولين و مديريت شرکت از پاسخگوئي به کارگران انتخاب شده است.تجمع کارگران موقتا"در ساعت ده و پنجاه دقيقه پايان يافت. کارگران قرار است بعلت تعطيلي روز يکشنبه در ساعت هشت صبح روز دوشنبه به تجمع اعتراضي خود ادامه دهند. و اينبار با بلند گو خواست هاي بر حق خود را فرياد بزنند .
هيچکدام از مسئولين شرکت براي پاسخگوئي به کارگران در محل تجمع حاضر نشد.
اکثر کارگران از 15 تا 18 سال سابقه کار دارند.و چون سنشان هم بالاست عملا" امکان پيدا کردن کار ديگري را ندارند..بسياري از مردم که از آنجا عبور ميکردند در جريان تجمع کارگران قرار گرفتند .
بنا به گزارش ديگري از مهرداد امير کارگران اين کارخانه روز شنبه ١٧ اسفند نيز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهايشان براي ساعاتي دست از کار کشيدند و اعتصاب کردند. ٧٠ نفر از اين کارگران همچنين در صبح روز ٢٢ اسفند مقابل درب اصلي شرکت واقع در ميدان زندان کارون دست به تجمع اعتراضي زدند و خواهان پاسخگويي مسئولين نسبت به دستمزدهاي معوقه و همچنين شرکت شدند که با حضور نيروهاي انتظامي پاسگاه ٢٤ اهواز اين تجمع موقتا پايان يافت.
بنابه همين خبراز اول اسفندماه کارفرما رستوران شرکت را براي تمامي کارگران روزکار تعطيل اعلام کرد و فقط کارگران شيفت ميتوانستند از غذاي رستوران که ديگر بسيار بي کيفت و ارزان تهيه ميشود استفاده کنند. کليه کارگران اين شرکت حداقل دستمزد اعلام شده از سوي وزارت کار را دريافت ميکنند.
لازم به توضيح است که اين شرکت که در منطقه کارون اهواز واقع شده است، در ابتداي سال ٨٧ نيز به مدت ٢٤ روز تعطيل بود. اين کارخانه ٢٦٠٠ کارگر دارد که حداقل دستمزد اعلام شده از سوي وزارت کار را دريافت ميکنند.

توطئه عليه كارگران در پتروشيمي ماهشهر را خنثي كنيم

بنا به گزارشي كه روز ٢٣ اسفندماه به حزب رسيده است، در روزهاي پاياني سال، مديران برخي از مجتمع هاي پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر دست به اقدامات ضدكارگري زده و تصميم دارند تعدادي از كارگران را درست در روز كاري آخر سال اخراج كنند. كارفرماها در روزهاي قبل از تعطيلي نوروز دست به اخراج ميزنند که کارگران فرصت اقدام دسته جمعي نداشته باشند. گفته ميشود مديران مجتمع پتروشيمي غدير تصميم دارند ٢٠٠ كارگر اين شركت را در آخرين روز كاري اخراج كنند.

حزب كمونيست كارگري اقدام كارفرمايان اين مراكز را، كه پشتشان به قوانين ارتجاعي اسلامي و نيروي سركوبگرش ميباشد، قاطعانه محكوم مي كند و از همه كارگران و خانواده هاي آنها، چه کارگراني که در ليست اخراج هستند و يا کارگران هنوز شاغل ميخواهد متحد و يكپارچه عليه اخراج دست به اعتراض بزنند و مانع عملي شدن اين سياست بشوند.

آزادي، برابري، حكومت كارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنده باد جمهوري سوسياليستي

حزب کمونيست کارگري ايران
٢٤ اسفند ١٣٨٧، ١٤ مارس ٢٠٠٩

صحنه هاي باشکوه همبستگي با کارگران صنايع فلزي:

 طبق گزارشي که اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر کرده است، روز يکشنبه ١١ اسفند کارگران صنايع فلزي شماره دو که بيش از ٣٠٠ نفر ميباشند در مقابل کارخانه جمع شدند و بطرف مجتمع قضائي يافت آباد راهپيمائي کردند. کارگران پلاکاردهائي عليه حکم بازداشت شش نفر از رفقاي خود و نپرداختن ١٠ ماه حقوق خود در دست داشتند. طبق گزارشي که به حزب رسيده است روز ١٠ اسفند کارگران، مانع خروج بيان الحق مدير عامل صنايع فلزي از کارخانه شدند و بدنبال شکايت بيان الحق و با مشارکت و جاسوسي شوراي اسلامي هشت نفر از کارگران به دادسرا احضار شدند و حکم بازدادشت شش نفر از آنها صادر شد و از کارگران خواسته شد با در دست داشتن وثيقه به دادسرا مراجعه کنند. كاركران طوماري امضا کردند مبني بر اينکه بيان الحق خودش همراه كاركران به كارخانه آمده و همه كارگران در نگهداشتن او در كارخانه نقش داشته اند. در پاسخ به حکم دادگاه کارگران تصميم گرفتند دسته جمعي به مقابل مجمتع قضائي يافت آباد بروند و به حکم بازداشت همکاران خود اعتراض کنند.
طبق گزارش اتحاديه آزادي کارگران، اين راهپيمائي يک ساعت و نيم به طول انجاميد و مورد استقبال گرم و پرشور کارگراني که در مسير راهپيمائي بودند قرار گرفت. طبق اين گزارش موقعي که کارگران صنايع فلزي به مقابل کارخانه آردل رسيدند کارگران اين کارخانه با تجمع در پشت درهاي بسته با هورا کشيدن و بالا بردن پلاکاردي مبني بر عدم دريافت چهارماه از دستمزدهاي خود به ابراز احساسات با رفقاي کارگر خود در صنايع فلزي پرداختند.
در ادامه راهپيمائي، حدود سي نفر از کارگران بازار آهن نيز با شعار درود بر کارگر از کارگران صنايع فلزي استقبال کردند. تعدادي از کارگران ساختماني نيز در همان حوالي با بالا بردن مشتهاي گره کرده خود و دست زدن همبستگي خود را با کارگران صنايع فلزي ابراز کردند. لازم به يادآوري است که کارگران صنايع فلزي شماره يک نيز در هفته اول اسفند دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت فوري سه ماه حقوق و ساير طلب هاي خود شدند. کارفرما قول داده است تا آخر اسفند حقوق ها را پرداخت کند و کارگران گفته اند اگر کارفرما به تعهد خود عمل نکند، اين بار دست به اقدامات شديدتري خواهند زد.

زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران
آزادي، برابري، حکومت کارگري
مرگ بر جمهوري اسلامي.زنده باد جمهوري سوسياليستي
حزب کمونيست کارگري ايران
.١٢ اسفند ١٣٨٧، ٢ مارس ٢٠٠٩

***

تجمع و اعتصاب کارگران شهرداري آبادان
کارگران شهرداري آبادان روز ٢٤ اسفند مقابل اداره شهرداري مرکزي آبادان تجمع کرده و خواهان پرداخت حقوقهايشان شدند. اين تجمع در ادامه اعتصاب چند ماه پيش كارگران شهرداري است كه عليه طرح پيمانكاري و خصوصي سازيها و نپرداختن حقوقهايشان بود. در آن اعتصاب شهرداري آبادان از كارگران خواست كه تا دي ماه صبر كنند تا بقول آنها "اوضاع مالي رو به راه شود و وعده دادند كه در دي ماه حقوقها پرداخت خواهد شد. اما در دي ماه حقوقي به كارگران شهرداري پرداخت نشد. شهردار آبادان که در آن دوره در مکه بود و به کارگران قول شرف داده بود که پس از بازگشت ايشان مساله حقوق معوقه را حل کند. اما قول شرف همينطور که مي دانيم در ميان منصبداران جمهوري اسلامي مثل يك چك بي محل است.كه چيزي نصيب كسي نميكند. چون شرفي وجود ندارد. كارگران معترض كه تعدادشان حدود ٤٠٠ نفر بود خواستهاي خودرا روي پرچمها و پلاكاردهايي نوشته بودند. و همچين فرياد ميزدند كه حقوقمان را ميخواهيم، اين مملكت صاحب ندارد، روي پلاكاردها هم نوشته بودند "٣ ماه حقوق و مزايا حق مسلم ماست"، "عيدي و حقوق و مزايايمان را ميخواهيم"

شهرداري پاسخي به كارگران نداد و اعتراض ساعتها ادامه يافت. جالب اين است که دانش آموزان و جوانان نيز در ميان کارگران شعارها را بلند مي کردند و همدلي و حمايت خود را با آنان نشان مي دادند و اين نشانه آگاهي آنان از وضعيت غير انساني زندگي کارگران و فاصله طبقاتي است و همچنين وحدت اعتراض کارگران و دانش آموزان و ساير اقشار جامعه را نشان ميدهد.

ظلمي که به اين کارگران شده از انصاف وشرافت و مفاهيم انساني گذشته اشت. اين ديگر ظلم يا فساد نمي تواند باشد نمي توان گفت اين مسايل حاصل بي لياقتي مسولين است. بلکه به مساله اي مالي و اقتصادي براي سرمايه گذاري بيشتر تبديل شده است. حقوق کارگران پرداخت نمي شود، اين پول انباشته مي شود، پيمانکار سرمايه اي کلان جمع آوري مي کند و در جايي ديگر با آن سرمايه گذاري مي کند و در نهايت فقط قسمتي از سود حاصل از اين سرمايه را به کارگران بازميگرداند، البته پس از ماه ها.

کارگران پيمانکار را خوب مي شناسند و خوب مي دانند براي چه آمده است به اين علت است که کارگران ماه هاي پيش عليه خصوصي سازي بخش هاي خدمات شهري اعتراض کرده و عده اي از کار کردن انصراف دادند و اعتراضات تا امروز ادامه دارد. زيرا اين ديگر کار نيست، زيرا کارگر انسان محسوب نمي شود.

با سپاس از همکاري شما

اين گزارش از جانب جمع: پدرام ساتراپي،صابرشفيق،کامبيز حسيني ، پرويز پوينده براي كارگر كمونيست ارسال شضده است.

***

کارگران ايران خودرو هفده اسفند،سالروز اعتصاب سال 84 را گرامي مي دارند.
افزايش دستمزدها و برخورداري از يک زندگي انساني حق مسلم ماستدر سال روز اعتصاب هفده اسفند به مبارزه براي افزايش دستمزدها بپيونديم
دوستان و همکاران گرامي
روز شنبه هفدهم اسفند ماه سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران ايران خودرو در سال 84 مي باشد. سه سال پيش در چنين روزي عده اي از همکارانمان به عنوان اعتراض به کم بودن پرداخت رکورد توليد در سالنهاي توليد تجمع کردند و به دنبال اعتراض کارگران اين مساله در شرکت به يک اعتصاب همگاني در آمد.عده اي از دوستان ما به خاطر اعتراض بر عليه کم بودن حق رکورد توليد که خود مديريت اعلام کرده بود که اگر کارگران در روزهاي تعطيلي و غير کاري در سرکار حاضر شوند و تعداد توليد خواسته شده را توليد کنند مبلغي به عنوان حق رکورد توليد به کارگران پرداخت خواهد کرد وما کارگران در روزهاي تعطيلي و جمعه ها از زندگيمان زديم ودر سر کار حاضر شده و رکورد توليد را شکستيم ولي مديريت زير قرار خود زد و مبلغي به ما کارگران پرداخت کرد که کمتر از يک پنجم مبلغ اعلام شده بود و براي همين کارگران اعتراض کردند و بلافاصله کميته اعتصاب شکل گرفت و اعتصاب ادامه يافت.
هراس مديريت از گسترش ادامه اعتصاب و ورود شبانه اعضاي بلند پايه مديريت به سالنها و قول آنها مبني بر برآورده ساختن خواسته کارگران ،اعتصاب بعداز سه روز پايان يافت ولي بعداز گذشت چند ماه مديريت عده اي از همکاران و فعالين اعتصاب را شناسائي و با ترفندهاي زيرکانه(بهانه پايان قرارداد) از کار اخراج کرد و عده اي رانيز به سالنهاي ديگر تعبيد کرد وبا تغيير شکل دادن در پرداخت رکورد توليد که در واقع همان افزايش آکورد توليد است وبا کنار گذشتن چند تن از مديران ارشد از جمله مدير حراست؛ پناهنده و رئيس روابط عمومي؛ غضنفري و مديران مونتاژ چهار و رنگ توانستند تا حدودي از فشار اين مساله بکاهند.
با وجود اعتراض ما کارگران که اعتقاد داريم اين افراد بخاطر شرکت در اعتصاب اخراج شده اند ولي مديريت از بازگشت آنان به کار خوداري مي کند. اخراج آنهارا به بهانه پايان قرارداد اعلام مي کند ولي ما کارگران ايران خودرو در سالگرد اين اعتصاب خواهان بازگشت بدون قيد وشرط همکاران خود به سرکار مي باشيم.

دوستان و همکاران گرامي
ما روز هفدهم اسفند ماه که مصادف با روز اعتصاب شکوهمند ما کارگران است را گرامي داشته و اين روز شکوهمند را به همه همکاران تبريک مي گوئيم و همچنان براي رسيدن به خواسته هاي خود تلاش مي کنيم

ما اعتقاد داريم که آگاهي ،مبارزه ،تشکل و اتحاد تنها راه پيروزي ما کارگران است.

1-ماخواهان داشتن تشکل آزاد خودمان مي باشيم .داشتن تشکل آزاد کارگري حق مسلم ماست ما عليه دولت ،مديريت و وزارت کار که از ايجاد هر گونه تشکل کارگري جلوگيري مي کنند.اعلام جرم مي کنيم ما از تمام سازمانهاي جهاني به خصوص از سازمان جهاني کار مي خواهيم دولت ايران و وزارت کار ايران را که حقوق انساني ما را ناديده مي گيرند محکوم و از اين سازمان اخراج کنند.
2- ما خواهان انحلال شرکتهاي پيمانکاري و لغو قراردادهاي موقت و استخدام تمام کارگران در گروه صنعتي ايران خودرو هستيم.
3- ما خواهان انحلال سيستم کنوني پرداخت دستمزدها و پرداخت دستمزد در مقابل کار کرد و نوع شغل و شيفتهاي کاري مي باشيم.
4-ما خواهان انحلال ساختار کنوني شرکت بوده و قطع مزاياي همکاران خود و در بدري انها به جا هاي ديگر رامحکوم مي کنيم
5-ماخواهان به رسميت شناختن شغل هاي سخت و زيان آور در شرکت هستيم
6-ما خواهان عدم دريافت ماليات از حقوق و عيدي و پاداش هستيم.دريافت ماليات از حقوق عيدي يک اجحاف براي ما کارگران مي باشد. کسر دو برابر ماليات از عيدي مورد پذيرش ما کارگران نيست.
7-ما سياستهاي وزارت مسکن براي خانه دار شدن کارگران را يک فريب مي دانيم وخواهان استرداد تمام مبلغ وديه گذاري در مسکن مهر بدون کسر کوچکترين مبلغ به همکاران انصرافي مي باشيم.
8-ما خواهان پرداخت سه ماه پاداش حق سنوات بدون داشتن سقف به همکاران بازنشسته هستيم.
9-ماخواهان بازگشت به کار کارکنان کار آمد هستيم وهر گونه تعرض به آ زادي بيان را محكوم مي كننم
10-ما از جنبش دانشجويي حمايت کرده و هرگونه سرکوب عليه دانشچويان را محکوم و خواهان آزادي تمام دانشجويان دربند مي باشند
11-ما از مبارزات حق طالبانه تمام اقشار احتماعي حمايت کرده ودستگيري کارگران و بازداشت و محاکمه فعالان جنبش کارگري، فعالان جنبش زنان، مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران،وبلاگ‌نويسان و ساير فعالان اجتماعي را محکوم وخواهان آزادي فوري و بدون قيد وشرط همه‌ي زندانيان سياسي، فعالان کارگري و فعالان اجتماعي هستيم.

12-چاره ما کارگران اتحاد و پشتيباني از هم ديگر است ما ضمن حمايت از کمپين افزايش دستمزدها از همه همکاران مي خواهيم به مبارزه براي افزايش دستمزدها بپيونديد
همکاران و دوستان گرامي
کارگران اخراجي بايد به سر کار بر گردند. اين يکي از خواستهاي اساسي ما کارگران است. اعتصاب واعتراض حق مسلم ما کارگران در مقابل حق کشي ها و تعرض به منافع ما کارگران است. طبق قوانين بين المللي هيچ نهادي حق ندارد کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و يا زنداني کند.
ما اخراج کارگران اعتصابي سال 84 راغير عادلانه مي دانيم. آنها بايد هر چه سريعتر به سرکار برگردند و مديريت بايد حقوق عقب افتاده آنها را پرداخت کرده وخسارتي که به اين کارگران وارد شده را جبران کند
زنده باد اتحاد و همبستگي کارگران
جمعي از کارگران ايران خودرو
17 اسفند ماه 1387
http://khodrokar.blogfa.com/