صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     ساير مباحث


* طبقه کارگر بايد پرچمدار مبارزه براي آزادي
  بي و قيد و شرط کليه زندانيان سياسي باشد

  حسن صالحي

 

* جنايت عليه بشريت
  در حاشيه تهاجم به پناهندگان افغانستاني
  ياشار سهندي

 

* راهها به کجا ختم خواهد شد
  یاشار سهندی

 

* شيخ در پي فريب

  ياشار سهندي

 

* سياست سازمان جهاني کار در قبال حکومت اسلامي
  کاظم نيکخواه

 

* زنده باد حکومت کارگري!
  حسن صالحي

 

* نگاه كارگران به خود
  آرام دانشي

 

* قراردادهاي موقت و راه مبارزه با آن
  شهلا دانشفر

 

* مديران کارخانجات و فساد مالي
  شهلا دانشفر

 

* بار تحريمها نبايد به دوش كارگران بيفتد
  شهلا دانشفر

 

* "يارانه هوشمند"  و اقتصاد محتضر

  بخش اول  - بخش دوم
  کاظم نيکخواه

 

* "جراحي اقتصادي":
  تلاش مرگ و زندگي  توسط حكومت اسلامي 

  کاظم نيکخواه

 

* سرکوب و کشتار فعالين كارگري در کلمبيا
  محمد كاظمي

 

* بعد از نئوليبراليسم؟   -  محمد كاظمي

 

* مانور نيروهاي حكومت در برابر "بحران اجتماعي

  کاظم نيکخواه

 

* دو نوشته برگرفته از سايت اتحاد
١-نگاهي به قراردادهاي کار در قانون کار
 جمهوري اسلامي - جعفر عظيم زاده
٢- اعتصاب حق مسلم ماست - شاپور احساني راد

 

* منشور مطالبات حداقلي کارگران ايران
  به مناسبت سي و يکمين سالروزانقلاب ٥٧
  برگرفته از سایت اتحاد

 

* اعتراف وزير كار سابق جمهوري اسلامي
  و داستان قانون كار
  شهلا دانشفر

 

* جاي قانون كار جمهوري اسلامي در زباله دان است
پيرامون بحث "اصلاح قانون كار"
شهلا دانشفر

 

* نقش كارگران در پيروزي انقلاب در ايران
مصاحبه با شهلا دانشفر

 

* كمپين براي آزادي كارگران زنداني و زندانيان سياسي را با قدرت جلو بريم
شهلا دانشفر

 

* نقد ما بر نفس سرمايه داري

  منصور حكمت

 

* کارگران کمونيست چه ميگويند
  منصور حکمت

 

٭ کارگران و انقلاب
   منصور حکمت

 

* مبارزه سياسی و اقتصادی طبقه کارگر
   سخنرانی منصور حکمت در کنگره سوم حزب

 

* در مورد كنترل كارگري بر صنايع در روسيه

   جان ريد  -  ترجمه ناصر اصغري

 

* سوسياليسم يا نيستي
  ياشار سهندي

 

* قطعنامه در باره جنبش کارگری
(
مصوب کنگره ششم باتفاق آرا)

 

* اين جامعه دارد به پايان دوره حاكميت سرمايه داران ميرسد
سخنراني كاظم نيكخواه در معرفي قطعنامه جنبش كارگري در كنگره ششم حزب

 

*جنبش كارگري يك نقطه عطف را پشت سرگذاشته است
سخنراني شهلا دانشفردر معرفی قطعنامه جنبش کارگری در كنگره ششم حزب

 

* قطعنامه درباره طبقه کارگر و قدرت سياسى
  مصوب پلنوم بيستم کميته مرکزى حزب

 

* معرفى قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسى
  در کنگره چهارم حزب
  فاتح بهرامى

 

* انقلاب در راه است، حزب موجود است، 
  کارگران بايد متشکل شوند!
  مصاحبه با فاتح بهرامى درباره
  قطعنامه طبقه کارگر و قدرت سياسى

 

* مقررات زدائي از سرمايه داري

  ميلتون فريدمن، مرد كوچك جاني
  ناصر اصغري

 

* كودكان كار٬ حقوق كودك
  شهلا دانشفر

 

* درسهایی از انقلاب فوریه ۱۹۱۷ روسیه
  برای انقلاب جاری ایران
  محمد كاظمی

 

* وحشت سران حكومت از "فتنه اقتصادي"
  كاظم نيكخواه

 

* جامعه كردستان جامعه‌اي تحزب يافته است!
  ناصر اصغري