صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     شورا، سنديکا، سنديکاليسم


* قطعنامه درباره تشکل هاى توده اى طبقه کارگر
  شورا، مجمع عمومى، اتحاديه

 

* تشکل هاى توده اى طبقه کارگر
  گفتگو با منصور حکمت

 

* درباره شورا و سنديکا
  مصاحبه شهلا دانشفر با فاتح بهرامی

 

* درباره شورا و سنديکا - (بخش دوم)
  گفتگوي شهلا دانشفر و فاتح بهرامي

 

* سرانجام محتوم سنديكاليسم
  كاظم نيكخواه

 

* سه سئوال از حمید تقوائی
 در مورد تجربه مبارزه کارگران واحد، سندیکا و شورا

 

* در باره سنديكاليسم
  مصاحبه شهلا دانشفر با كاظم نيكخواه

 

* استقلال طبقاتي و تشكل مستقل كارگري
  چند كلمه ديگر درباره سنديكاليسم
  ناصر اصغري

 

٭ سنديکاليسم، باز هم توکل به وزارت کار
   فاتح بهرامى

 

* در مورد تشكل كارگري: سنديكا و شورا
  گفتگو با كاظم نيكخواه 

 

* سنديکاليستها در خدمت
  "کاروان انتخاباتي اصلاح طلبان"
  فاتح بهرامي

* کمونيسم و سنديکاليسم

  لئون تروتسکى  -  برگرادن ناصر اصغرى

 

* گفتگو با حميد تقوائى
  درباره قرار شورا و جنبش شورائى

 

* طبقه کارگر اروپا:
  ميراث ايدئولوژيک قرارداد اجتماعي  

  بخش اول - بخش دوم

  اسبيورن وال - ترجمه: محمد كاظمي و ناصر اصغري

 

* بحران و بن بست اتحاديه ها و راه حلها 

  در حاشيه نوشته " طبقه کارگر اروپا: ميراث
  ايدئولوژيک قرارداد اجتماعی"

  كاظم نيكخواه

 

* جنبش مجامع عمومي کارگري را گسترش دهيم!
  حسن صالحي 

 

* اتحاديه ها و انقلاب صنعتي دوم

   بخش اول - بخش دوم

  ناصر اصغري

 

* سياستهاي ارتجاعي "فدراسيون كار آمريكا"
  زير ذره‌بين
  ناصر اصغري

 

* جايگاه شکايت و قانون براي گرفتن حق کارگر
  فاتح بهرامي