صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     فقر - دستمزد


* کارگران و فقر
   مصاحبه شهلا دانشفر با حميد تقوائي

 

* افزايش دستمزد، کدام معيار و به چه ميزان؟ 

  فاتح بهرامى

 

* افزايش دستمزد کارگران با کدام شاخص ها؟
   شهلا دانشفر

 

* فرصتى براي مردن
  ياشار سهندى

 

* وعده فلاکت بي انتها
  مرتضي فاتح

 

* عليه حكومت خط فقر بايد سراسري پا به ميدان گذاشت
  شهلا دانشفر

 

* دستمزد و حداقل دستمزد
  گفتگو با شهلا دانشفر

 

* در حاشيه بيانيه ٦ تشكل كارگري
  شهلا دانشفر

* اين زندگي شايسته ما نيست دنياي بهتري بايد ساخت
  اصغر کريمي

 

* دستمزد کارگران توسط خود کارگران بايد تعيين شود
خط فقر نه، خط رفاه

شهلا دانشفر

 

٭ مساله دستمزد معوقه امر همه کارگرن است
   فاتح بهرامى

 

* دعوا براي غارت بيشتر
  ياشار سهندي

 

* چگونه مي توان عليه فقر در جامعه مبارزه کرد؟
  قسمت اول - قسمت دوم
  حسن صالحي

 

* حداقل دستمزد: تعرض اقتصادي به كل جامعه

  مرتضي فاتح