صفحه اول      

    منتخبی از مطالب کارگر کمونيست درباره

    

     بيکاری - ساعت کار


* امنيت شغلى و اخراج
  بحثهاى منصور حکمت در ميز گرد بررسى
  طرح قانون کار جمهورى اسلامى

 

* ما کارگران ميتوانيم بدهيم
   مباحث منصور حکمت درباره بيمه بيکاری

 

* نيروي عظيم ۱۶ ميليون بيکار بايد بحرکت در بيايد
  ناصر اصغري

 

* جنبش سراسري براي مقابله با بيكارسازيها حياتي است
  مصاحبه كانال جديد با شهلا دانشفر

 

بيکار سازيهاي گسترده وتداوم انقلاب
مرتضي فاتح

 

* رابطه بیكاری با داشتن حال!
  از كشفیات امام زمانی ریشه بیكاری
  ناصر اصغری

 

* جوانان قربانيان بيشمار بيكاري

  مصاحبه با نويد مينايي

 

* اتحاد کارگری عليه بيکاری يک ضرورت فوری
   شهلا دانشفر

 

* چشم انداز و موقعيت جنبش ۳۵ ساعت کار
  کاظم نيکخواه

 

* دو نمونه تاريخي از مبارزه بر سر ٣٥ ساعت کار
  کاظم نيکخواه

 

* ضرورت مبارزه بر سر کاهش ساعات کار
  ناصر اصغري